Historisk baggrund. Fordelingstal. Der findes i alt 30 lejligheder og 2 kælderrum, der med deres respektive fordelingstal fordeler sig således

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historisk baggrund. Fordelingstal. Der findes i alt 30 lejligheder og 2 kælderrum, der med deres respektive fordelingstal fordeler sig således"

Transkript

1 BEBOERVEJLEDNING Opdateret FOR EJERFORENINGEN SKOVVANGSVEJ Historisk baggrund Ejendommen Skovvangsvej blev bygget I 1954 af A/S af 7. december ved Frede Andersen, Risskov, som i forsommeren udstykkede ejendommen i ejerlejligheder. Fordelingstal Der findes i alt 30 lejligheder og 2 kælderrum, der med deres respektive fordelingstal fordeler sig således 12 1-værelses lejligheder med fordelingstal 25 = ½ 40 = ½ 35 = = 70 2 kælderrum med fordelingstal 0 = 0 I alt 1000 Da ejendomsretten ikke er begrænset til selve lejligheden, men også omfatter en anpart i grund, tag, ydermure, trappeopgang, kælderrum, varmeanlæg etc. er det nødvendigt at få fastslået omfanget af denne ret og de forpligtelser, der naturligt følger med. Dette er formålet med ovenstående fordelingstal. Disse fordelingstal er fastsat på grundlag af lejlighedernes arealer i overensstemmelse med boligministeriets cirkulære nr. 130 af , pkt. 5. Grundfond På generalforsamlingen i marts 1973 blev det vedtaget at oprette en grundfond, jf., normalvedtægt for ejerforeninger 10, dels at lægge bånd på midlerne på en sådan måde, at pengene kun anvendes til større vedligeholdelsesarbejder. Fordelingstallene er afgørende for størrelsen af de enkelte ejeres indbetaling til grundfonden. På generalforsamlingen i 1980 vedtog man, at indestående i grundfonden ikke kan udbetales ved fraflytning, men at eventuel negativ saldo skal indbetales ved fraflytning. Ejerforening Samtlige ejere af ejerlejlighederne er medlemmer af ejerforeningen. Hvert år inden udgangen af maj afholdes generalforsamling. Her vælges bestyrelsen, som består af tre medlemmer foruden formanden. 1

2 Bestyrelsen vælger selv næstformanden af sin midte på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Medlemmerne er valgt for to år ad gangen. Opdateret Ejendommens daglige drift varetages dels af bestyrelsen, dels af en af bestyrelsen antaget administrator. Evt. meddelelser til beboerne fra bestyrelsen opsættes på opslagstavlerne i opgangene. Revisionskontoret i Ry Mikhael Sander Fogh Skanderborgvej Ry Tlf.: / Mail: Administrator Den interne revisor valgt på generalforsamlingen er pt. Torben Simonsen Kornmarken Viborg Tlf.: / Mail: Arbejdsopgaverne omfatter udarbejdelse af foreningens regnskab. Der kan ske henvendelse til administrator og revisor ved problemer af økonomisk karakter. Affald Ejerforeningen Skovvangsvej 22-26, samt ejerforeningen 26A må benytte affaldsskakterne placeret ved vejen. Større genstande må man selv fragte væk eller man kan kontakte Storskrald eller Miljøteam Århus på telefon eller hjemmeside: Cykler To rum i kælderen er fortrinsvist reserveret til cykler. Det er ikke tilladt henstille cykler i kælderhalse, i lokalerne hvor tremmerummene er eller i opgangene. 2

3 Dørskilte Bogstaver til dørskilte kan rekvireres hos viceværten, som i forbindelse med til- og fraflytning ajourfører navneskilte ved dørtelefonerne. Dørtelefon Opgangsdørene kan åbnes med en personlig kode. Kontakt viceværten, hvis koden ønskes ændret. Kældernøglen kan også anvendes til at åbne opgangsdørene. Forsikringer Ejerforeningen har tegnet følgende forsikringer hos Alm. Brand: Bygningsbrandforsikring Hus- og grundejerforsikring inkl. ansvarsforsikring Insekt- og svampeskadeforsikring Glasforsikring Sanitetsforsikring Rørskadeforsikring Byggeforsikring Brandforsikringen er en nyværdiforsikring. Al henvendelse til forsikringen skal gå gennem formanden for bestyrelsen. Yderligere er vicevært og havetraktoren forsikret. Fællesdag Det er hensigten, at der en til to gange årligt skal afholdes en fællesdag, for at få gjort de ting, der trænger til en kærlig hånd, og som ikke hører under viceværtens opgaver. Mød op, så bliver ejendommen pænere! Datoen fastsættes af bestyrelsen, som annoncerer dagen i god tid med opslag i opgangene og via mail. Fællesrum Fællesrummet er beliggende i nr. 22 i kælderen og bruges til generalforsamlinger og andre møder i foreningsøjemed. Rummet kan også benyttes som festlokale af ejendommens beboere til en leje på 200 kr. (depositum 300 kr.) Rummet reserveres hos bestyrelsen. Ordensregler for fællesrummet: 3

4 Der må kun holdes fest på fredage og lørdage. Rummet må kun benyttes én gang om måneden til fest. Herudover kan det bruges til spisning indtil kl Opslag i alle opgange én uge før festen. Fællesudgifter Betaling af fællesudgifter bedes tilmeldt PBS, hvilket er gratis for indbetaleren og meget lettere og billigere for ejerforeningen. Ved ejerskifte husk at afmelde fællesudgifterne fra PBS. Hvis betaling via girokort: Betal til tiden! Haven Haven og de grønne områder er fælles med Skovvangsvej 26A. Ejerforeningen har to griller til fri benyttelse. De findes og afleveres i rummet under trappen i nr. 22. Hjemmeside Informationer fra bestyrelsen kan ses på ejerforeningens hjemmeside Husdyr Der er på generalforsamlingen i 1998 vedtaget et forbud mod husdyr i lejlighederne. Målerum Elmålerne til lejlighederne er samlet opgangsvis i rummene under hver trappeopgang i kælderen. Nøgler Bestyrelsen har en nøgle til et nøgleskab, så du kan komme ind, hvis du har låst dig ude. Aflevér en nøgle påskrevet lejlighedsnummeret, hvis du vil benytte denne service. Opbevaringsrum Det fælles opbevaringsrum er forbeholdt et-værelseslejlighederne. Større ting kan opbevares midlertidigt. Alt skal mærkes med navn og lejlighed. Ved fællesdagene vil der ske oprydning i rummet, hvor ikke-mærkede ting vil blive smidt ud! 4

5 Parkering Parkering er tilladt langs ejendommens nordside samt på p-pladsen bag bygningen. Vejen ved blokkens østgavel er en brandvej, og derfor må der ikke parkeres på vejen. Rørinstallationer Nye rør i bad og køkken skal godkendes af kommunen, såfremt de skal være skjulte. Til- og fraflytning Til- og fraflytning skal meddelelses til administrator. Dennes navn findes på opslagene i opgangene. Ved ejerskifte skal den nye ejer registreres, og der kan evt. være overskydende varmepenge, der skal udbetales til den tidligere ejer. Tilstandsrapport Over hele ejendommen er der i september og oktober 1996 udarbejdet en tilstandsrapport, som forefindes hos bestyrelsesformanden. Trappevask Tjansen for trappevask går på skift fra lejlighed til lejlighed. Trappevask skal udføres inden d. 10. i måneden, og alle bedes underskrive og notere dato for trappevask på oversigten på opslagstavlen. Trappen slides mindre og ejendommen fremstår mere velholdt og indbydende, hvis alle overholder disse regler. Tremmerum Lejlighederne, med undtagelse af et-værelseslejlighederne, har et tremmerum i kælderen. Opbevaring sker på eget ansvar. Et-værelseslejlighederne henvises til det fælles opbevaringsrum. Ejendele i det fælles opbevaringsrum skal være forsynet med navn og adresse. Tørrerum Findes i kælderen. Tøj anbragt i tørrerummet bedes fjernet så snart, det er tørt, så der er plads til alle. Hold rummet rent! Vaskeri Der er opsat to vaskemaskiner, en tørretumbler samt en strygerulle. Tid reserveres ved at placerer de til lejligheden hørende nummerskilte på tavlen. Flyt ikke andres mærker! Vaskeriet må kun anvendes 5

6 mellem kl og Vaskeriet betales via fællesafgifterne, så fyld maskinerne mest muligt, så sparer vi vand og energi. BH med bøjle skal vaskes i pose! Vicevært Viceværtens navn og telefonnummer findes på opslagene i opgangene. Viceværtens opgaver er bl.a.. Fejning af kælderrum og kældernedgange. I vaske- og tørrerum: feje gulv, tømme skraldespand og afkalke vaskemaskiner. Feje og renholde fortove og indgange samt snerydning og saltning efter behov. Skifte pærer i kælder og opgange og sørge for brandalarmernes ophængning og vedligeholdelse. Justering og vedligeholdelse af dørpumper på kælder- og hoveddøre. Ajourføring af dørskilte og navneskilte ved dørtelefoner. Slå græs, luge ukrudt og klippe hække og buske omkring huset. Samt andet forefaldende arbejde. Indvendige reparationer påhviler ejerne selv. Viceværten kontaktes hvis der opstår problemer vedrørende ejendommen f.eks. manglende varmt vand, ligesom han/hun skal kontaktes ved lukning for vandet. Eventuelle mangler/opgaver til viceværten anføres på sedlen ved varmerummet i kælderen. Vinduer og altandøre På ekstraordinær generalforsamling i september 1980 blev det besluttet At bevare ejendommens nuværende udseende. At vinduer, som måtte blive udskiftet, skal være hvide, af træ og af samme dimensioner som de eksisterende. At franske altandøre, som måtte blive udskiftet, også skal være hvide og have samme udseende som de eksisterende. At dørene i opgangen holdes i lakeret natur med grå karm. Vedligeholdelsen af vinduer og altandøre påhviler den enkelt ejer, således at udgifter til maling ikke afholdes over fællesudgifterne. Vinduer i kælderen og i opgangene er dog underlagt ejerforeningens vedligeholdelsespligt. 6

7 Vedtægter Ejerforeningen anvender normalvedtægterne for ejerforeninger. Der er desuden på generalforsamlingen i 2006 vedtaget et tillæg til normalvedtægterne. TILLÆG TIL NORMALVEDTÆGTERNE: På generalforsamlingerne i 2006 blev følgende tillæg til normalvedtægterne vedtaget: 1. Udvendige ruder og vinduer i de enkelte lejligheder vedligeholdes og fornyes af den pågældende ejer af lejligheden 2. I forbindelse med bygningsarbejder bestilt af- og udført for Ejerforeningens regning i de enkelte lejligheder, påhviler det ejeren af den enkelte lejlighed for egen regning at udbedre de i forbindelse med arbejdets udførelse forventede almindelige småreparationer (flise-, fuge, pudse, malearbejde etc.) VVS og elektriker Ejerforeningen benytter Frede Andersen VVS som fast installatør. Tlf Link: Ved lukning af vandet informeres viceværten og der sættes en seddel op i alle opgange min. tre dage inden. 7

Kantorparken 55-65 8240 Risskov

Kantorparken 55-65 8240 Risskov Ejerforeningen Blok 4 Kantorparken 55-65 8240 Risskov Kantorparken 55-65, set fra Parksiden, foto taget af John Jensen, KP 61 Husorden og orientering Revideret 2014 Velkommen til Kantorparken Blok 4 Vi

Læs mere

Kantorparken Blok III Husorden og orientering

Kantorparken Blok III Husorden og orientering Ejerforeningen Kantorparken Blok III Husorden og orientering Revideret 2014 Velkommen til Kantorparken Blok III Hjerteligt velkommen til Kantorparken Blok III. Vi håber, at alle nye beboere hurtigt vil

Læs mere

Husorden for ejerforeningen. H. Schneekloths vej 3-13

Husorden for ejerforeningen. H. Schneekloths vej 3-13 Husorden for ejerforeningen H. Schneekloths vej 3-13 Opdateret januar 2015 Husorden for H. Schneekloths vej 3-13 Denne husorden er henvendt til nuværende og nye beboere for at give en samlet information

Læs mere

Husorden. A. Det påhviler enhver ejer eller udlejer efter bedste evne at sørge for, at der hersker god orden i ejendommen.

Husorden. A. Det påhviler enhver ejer eller udlejer efter bedste evne at sørge for, at der hersker god orden i ejendommen. Denne håndbog er en samling af de muligheder, forpligtigelser og rettigheder medlemmerne af Ejerforeningen Solgården 1 har. Det er bestyrelsens ønske at den kan være en hjælp i de situationer den enkelte

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk Generel information til ejere og beboere i Ejerforeningen Vigerslevvej/Skyttegårdvej Hjemmeside Ejerforeningens hjemmeside er. Hjemmesiden bestyres af Allan Th. Andersen, Skyttegårdvej 5, st. mf. På hjemmesiden

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING INDHOLDSFORTEGNELSE December 2014 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI 7A OMBYGNING 7B OMBYGNING 8 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 9 FALDSTAMMER 10 NØGLER 11 DØRTELEFON

Læs mere

VELKOMMEN TIL E/F KONGENSGAVEVEJ 9 47

VELKOMMEN TIL E/F KONGENSGAVEVEJ 9 47 VELKOMMEN TIL E/F KONGENSGAVEVEJ 9 47 Det kan godt være svært at flytte ind et nyt sted, hvor man kan stå med mange praktiske problemer. Denne orientering skulle gerne hjælpe, så starten bliver nemmere,

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

INFORMATIONSMAPPE A/B ROLIGHEDSVEJ 22 / N. J. FJORDS ALLÉ 1-3

INFORMATIONSMAPPE A/B ROLIGHEDSVEJ 22 / N. J. FJORDS ALLÉ 1-3 Indholdsfortegnelse: Side 2 Administrator Andelsboligforeningen Arbejdsdag Bestyrelsen Side 3 Betjening af radiatorerne Cykelskur Foreningens håndværkere Fællesrummet Generalforsamling Hovedrengøring Side

Læs mere

Beboermappe - for E/F Bremensgade 30-34.

Beboermappe - for E/F Bremensgade 30-34. Beboermappe - for E/F Bremensgade 30-34. For at komme nogle af de spørgsmål I forkøbet, der altid dukker op I forbindelse med en indflytning og i hverdagen, har vi lavet denne beboermappe, hvori du finder

Læs mere

Lidt om Nybrohave. Side 1

Lidt om Nybrohave. Side 1 Lidt om Nybrohave Ejendommen Nybrohave, Buddingevej 72, blev opført i 1939 som almennyttigt boligbyggeri. I 1967 blev ejendommen som så mange andre attraktive bebyggelser udstykket i ejerlejligheder. Efterhånden

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø 1 Formål Formålet med denne Husorden er, at alle ejere/lejere i Stockholmsgade 21 har et konkret regelsæt at forholde sig til i det daglige.

Læs mere

Ordensregler og information for Ejerforeningen SOLVANG, Farum Hovedgade 80 C-D og 82 A-H, 3520 Farum

Ordensregler og information for Ejerforeningen SOLVANG, Farum Hovedgade 80 C-D og 82 A-H, 3520 Farum Ordensregler og information for Ejerforeningen SOLVANG, Farum Hovedgade 80 C-D og 82 A-H, 3520 Farum Administration Advokat Jørgen P. Olsen Quedens Advokater Møllestræde 4 3400 Hillerød Tlf. 48 22 08 63

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015 Information om Indhold Side 2 Indhold Velkommen 3 Adresser 4 Ejerforeningen Ejerforeningens bestyrelse Bolignettet Bolignettets bestyrelse Administrator Elektricitet Vand Varme Telefoner, internet mv.

Læs mere

Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10

Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10 Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10 Andelsforeningen Dannebrogsgade 8-10 er oprettet i 2009. Foreningen består af 2 ejendomme med 19 boliger fordelt på to- og treværelseslejligheder,

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Bakkebo Nord... 1 Bestyrelsen... 2 Bygninger og lejligheder i Bakkebo Nord... 3 Lejlighedstyper... 4 Låsesystem... 5 Festlokale... 6 Ordensregler for festlokale... 7 Gæsteværelser...

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Husorden og beboerinformation. Skodsborg Solgård. Marts 2013 ver. 2.2

Husorden og beboerinformation. Skodsborg Solgård. Marts 2013 ver. 2.2 Husorden og beboerinformation Skodsborg Solgård Marts 2013 ver. 2.2 Administrationsselskab Boligexperten Administration A/S Vesterbrogade 12 1620 København V Tlf.: 33 22 99 41 E-mail: adm@boligexperten.dk

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Husorden i ejerforeningen Kærhusene

Husorden i ejerforeningen Kærhusene Husorden Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Affald 2.1. Generelt 2.2. Brug af skralderum 2.3. Brug af storskraldsrum 3. Fællesarealernes renholdelse 3.1 Gårdanlæg 3.2 Grillning 4. Skilte 5. Vaskeri 6. Tørrerum

Læs mere

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V.

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Foreningen Tillykke med din nye andel i foreningen og velkommen til! Historie Vi er en mindre andelsforening, der huser 27 lejligheder

Læs mere

Bestyrelsens udkast Vedtægter

Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen matrikel o Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé A og B Matr. Nr.: o, Frederiksberg Forhåbningsholms Alle A og B Anmelder: ADBO ejendomsforvaltning ApS Borups

Læs mere

Miniguide til ejerforeningen Jagtvej 55-57 & Julius Bloms Gade 2, 2200 København N.

Miniguide til ejerforeningen Jagtvej 55-57 & Julius Bloms Gade 2, 2200 København N. Miniguide til ejerforeningen Jagtvej 55-57 & Julius Bloms Gade 2, 2200 København N. 6. udgave, oktober 2008 Denne miniguide er udarbejdet af bestyrelsen og er tænkt som en hjælp til nuværende og kommende

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere