Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30"

Transkript

1 Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Janne Uth, Region Sjælland (medlem) Steen Norit, Region Nordjylland (medlem) Dennis Vagtborg Christensen, FOA (medlem) Lotte Meilstrup, FOA (suppleant) Anders Kold for Elsebeth Melgaard, Portørskolerne, (tilforordnet) Katarina Held, sekretær for nævnet John Steffensen, sekretariatsleder Afbud: Karen Stæhr, FOA (næstformand) Kjeld Christiansen, FOA (medlem) Gurli Evershed, Region Syddanmark (medlem) Elias Pedersen, FOA (medlem) Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner (suppleant) Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Retningslinjer for valg af censorer osv. Bilag 2: Forslag til ny tekst til Retningslinjer for portøruddannelsen Bilag 3: Gældende kommissorium for censorkorpset Bilag 4: Nuværende tekst i Retningslinjer for portøruddannelsen 3. Uddannelsesbogen og den bariatriske patient 4. Udbud af uddannelser for portører og uddannelsernes gennemførsel Bilag 2: Kursuskatalog fra portørskolen i Herlev Bilag 3: Kursuskatalog fra portørskolen i Århus 5. Sterilarbejdet på sygehusene som overbygningsuddannelse 6. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse 7. Portøruddannelsesnævnets årsplan og mødeplan for 2012

2 8. Portøruddannelsesnævnets budget for 2012 Bilag 2: Forslag til budget for Meddelelser Bilag 1: Meddelelser Bilag 2: Godkendt referat fra mødet den Evt. 1. Godkendelse af dagsorden Den udsendte dagsorden blev godkendt. 2. Retningslinjer for valg af censorer osv. Der var udsendt et forslag til en ny tekst til Retningslinjer for portøruddannelsen vedrørende den praktiske censor samt et forslag om, at Portøruddannelsesnævnet holder et møde med censorkorpset og hvert andet år afholder et kursus for censorerne. Der var enighed om, at den nye tekst skal indskrives i Retningslinjer for portøruddannelsen. Teksten skal dog have en anden struktur nemlig en stillingsbetegnelse (hvilke kompetencer en censor skal have), kommissoriet, opgaver og til sidst praktiske oplysninger. Derudover skal der indføjes, at censorerne skal have indgående viden om og erfaringer med uddannelsen af portører og portørernes arbejdsområde. Sætningen vedrørende formandskabets registrering af gennemførte prøver skal slettes, da ansættelsesstedet giver portørskolerne besked, når en portøraspirant har bestået den praktiske prøve; og skolerne skal gemme beviser ind til CPR nr. udgår, dvs. til personen dør. Der var enighed om, at der ikke skal afholdes et kursus for censorer hvert andet år, men efter behov. Behovet kan fx opstå, når censorernes egne kompetenceprofil fra arbejdspladsen bliver sammenholdt med den stillingsbeskrivelse, der udarbejdes for censorer. Den nye tekst udarbejdes af sekretariatet i samarbejde med formanden og sendes i høring i Portøruddannelsesnævnet. Der var enighed om, at en repræsentant for censorformandskabet bør sidde i Portøruddannelsesnævnet, og at Portøruddannelsesnævnet mødes med censorkorpset i forbindelse med næste møde i Portøruddannelsesnævnet ( ). Om formiddagen afholdes møde i Portøruddannelsesnævnet, så spiser nævnet og censorkorpset frokost sammen, og derefter er der et fælles møde med følgende punkter: præsentation, Portøruddannelsesnævnets opgaver, censorkorpsets opgaver og håndteringen af opgaver, herunder at censorerne får tid til at løse censoropgaverne af deres arbejdspladser. Det blev oplyst, at Elias Pedersen har trukket sig som censor og censorformand, og at censorerne afholder møde den 2. november 2011 for at vælge en ny formand. Der var enighed om, at det nuværende censorkorps har fungeret godt.

3 3. Uddannelsesbogen og den bariatriske patient En censor er fremkommet med ønsket om, at Uddannelsesbogen skal indeholde mål om den bariatriske patient. Portøruddannelsesnævnet drøftede behovet for dette. Man var enige om ikke at have særlige mål for den bariatriske patient i Uddannelsesbogen. Meget tunge patienter indgår i basisuddannelsen, fordi det er et mål i AMU-uddannelsen Forflytning og speciallejring: Faget giver forudsætninger for at flytte svært overvægtige personer og lejre patienter, som skal opereres. Portøruddannelsesnævnet vil dog drøfte det med censorkorpset på det kommende møde. 4. Udbud af uddannelser for portører og uddannelsernes gennemførsel Portøruddannelsesnævnet har brug for at kende portørskolernes udbud, og at udbuddet afspejler det, der er brug for. Portørskolerne har brug for at kende behovet for uddannelser. Anders Kold oplyste, at hovedparten af aktiviteterne inden for patientrelateret service foregår på portørskolerne. Men det er et vigende marked, og der gennemføres kun et hold på basisuddannelsen til foråret. Der er cirka en halvering af hold for portørerne. Dette skyldes sandsynligvis, at VEU-godtgørelsen er reduceret til 80 %, og at hospitalerne har haft afskedigelsesrunder og derfor kan ansætte ledige, uddannede portører i stedet for at ansætte aspiranter. Sekretariatet skal kontakte portørskolen i Århus for at høre, om hold har været aflyst i år, og hvad forventningerne er til 2012, og maile svaret til Portøruddannelsesnævnets medlemmer. Lotte Meilstrup ønskede, at nævnet på næste møde drøfter, om kurserne har det rette indhold. Steen Norit roste portørskolen i Århus, fordi den kalder delene i den teoretiske del af portøruddannelsen for hhv. modul 1, modul 2 osv. og derved skaber en strukturel sammenhæng. 5. Sterilarbejdet på sygehusene som overbygningsuddannelse Sygehuset Himmerland ønsker, at AMU uddannelsen Sterilarbejdet på sygehusene kan tages som en overbygningsuddannelse på portøruddannelsen. Portøruddannelsesnævnet drøftede forslaget. Der var enighed om, at AMU uddannelsen Sterilarbejdet på sygehusene ikke skal kunne tages som en overbygningsuddannelse på portøruddannelsen, fordi det vil blive endnu sværere at få gennemført overbygningsuddannelserne, hvis der er flere at vælge imellem. Derudover mener nævnet ikke, at antallet af portører i sterilcentraler generelt er så stort, at det nødvendiggør, at AMU-uddannelsen bliver en overbygningsuddannelse. Sygehuset i Himmerland kan indsende dispensationsansøgninger, så vil Portøruddannelsesnævnet give dispensation, så de portører, der skal arbejde i sterilcentralen, kan tage AMU uddannelsen Sterilarbejdet på sygehusene som en overbygningsuddannelse på portøruddannelsen.

4 6. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse Der er intet nyt at berette. Danske Regioners uddannelsespolitiske udspil skulle komme december Portøruddannelsesnævnets årsplan og mødeplan for 2012 Der blev aftalt følgende indsatsområder for 2012: 1. Styrkelse af samarbejdet mellem Portøruddannelsesnævnet og censorkorpset 2. Løbende orientering om, hvad der sker inden for AMU bl.a. mht. VEUgodtgørelse og nye uddannelser 3. Løbende dialog om portørskolernes kursusudbud, og om der er nok kursister til at uddannelserne afvikles 4. Drøftelse af udviklingen inden for området og behov for nye AMU-uddannelser 5. Løbende orientering om den fremtidige portøruddannelse Der blev aftalt følgende mødedatoer for 2012: Onsdag den 8.2. (uge 6) Onsdag 6.6 (uge 23) Onsdag 7.11 (uge 45) Møderne i juni og november er fra , mens mødet i februar vil ligge om formiddagen efterfulgt af et møde med censorkorpset om eftermiddagen. 8. Portøruddannelsesnævnets budget for 2012 Budgetopfølgning per den 30. september 2011 viser, at der er alene omkostninger til udvalgets forplejning. Udvalget får derfor også et overskud i Budgettet for 2012 er som forslag fremskrevet med 2 procent, og der er som tidligere afsat penge til transport, forplejning og informationsmateriale. Portøruddannelsesnævnet har en egenkapital per på kr. Denne egenkapital vil forøges, hvis der kun benyttes penge på mødeforplejning ved de to møder i John Steffensen oplyste, at det vil blive nødvendigt at lægge Portøruddannelsesnævnets hjemmeside over på et tidssvarende it-system, og at det sandsynligvis vil koste under kr. Portøruddannelsesnævnet var enige om at få dette gjort, når der var tid til det. Derudover var der enighed om at købe en gave til Elias Pedersen som tak for hans indsats som censorformand. Med disse bemærkninger blev budgettet godkendt.

5 9. Meddelelser Portørens arbejde med akutte patienter i skadestuer m.m. EPOS er ved at udvikle AMU-uddannelsen Portørens arbejde med akutte patienter i skadestuer, akutmodtagelser og traumecentre. Skolerne vil sandsynligvis kunne udbyde den i løbet af foråret Portøruddannelsesnævnet orienteres, når indholdet af uddannelsen er færdigt Steen Norit mindede om, at denne uddannelse ikke skal benyttes som overbygningsuddannelse, men som efteruddannelse. EfterUddannelse.dk bliver fra obligatorisk at benytte til at søge VEUgodtgørelse og befordringstilskud til de medarbejdere, der skal tage AMUuddannelser. Dvs. at det ikke længere vil være muligt at benytte almindelige breve. Efteruddannelse.dk benyttes til at finde de rigtige AMU-uddannelser, tilmelde medarbejderne, betale for dem, søge VEU-godtgørelse og få godtgørelsen overført til kontoen. 10. Evt. Steen Norit rejste den problemstilling, at der er 5 regioner, men kun de 4 af regionerne er repræsenteret i Portøruddannelsesnævnet.

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 10. okt. 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

Baggrund: Forslag til dagsorden er udarbejdet i hht. årsplanen og aftalt med formanden

Baggrund: Forslag til dagsorden er udarbejdet i hht. årsplanen og aftalt med formanden Punkt 1, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 10. juni 2011 kl. 13 14.30 Emne: Forslag til dagsorden Baggrund: Forslag til dagsorden er udarbejdet i hht. årsplanen og aftalt med formanden Indstilling:

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. mandag den 1. oktober 2007 kl. 13.30. i udvalgets sekretariat

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. mandag den 1. oktober 2007 kl. 13.30. i udvalgets sekretariat Mejeribrugets UddannelsesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 1. oktober 2007 kl. 13.30 i udvalgets sekretariat I mødet deltog: Poul Erik Faarkrog Lars Gram Vagn Henriksen

Læs mere

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3 Redaktionen er afsluttet den 11. januar 2011. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 5. januar 2012 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 9. marts 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

I dette nyhedsbrev. Kurser. Arbejdsgrupper NYHEDER OG ÆNDRINGER I LUDUS SUNDHED. CSC Scandihealth orienterer

I dette nyhedsbrev. Kurser. Arbejdsgrupper NYHEDER OG ÆNDRINGER I LUDUS SUNDHED. CSC Scandihealth orienterer Nr. 5, maj 2004 NYHEDER OG ÆNDRINGER I LUDUS SUNDHED I dette nyhedsbrev Orientering tilkøbs-funktionaliteter Næste version Ny e-mailadresse Ny hjemmeside design Mailservice CSC Scandihealth orienterer

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat

Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat Mødet Fredag den 12. april 2013 kl. 19:00 til søndag den 14. april 2013 kl. 15:15 på Skovbrynet. Deltagere Marianne Karstensen, Karen Vejby,

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 2. december 2010 kl. 15.00 Mødested: Odder Rådhus, møderum 2 Referat fra møde i HovedUdvalget Møderum 6 er reserveret fra kl.14.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager:

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 26. september 2007 AFBUD FRA: Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: Jørgen Nørris Christensen MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning København den 10. april 2014 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Referat af MØDE I

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 3 REFERAT

REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 3 REFERAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 3 REFERAT Den 5. oktober 2005 Tidspunkt : Fredag den 16. september kl. 13.00 18.00 Sted : Radisson SAS Scandinavia Hotel Tilstede : Axel Bendtsen, Britta Daugaard, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Mødet afholdes på Social- og Sundhedsskolen Syd, Joan Jessens kontor På mødet vil skolens nye

Læs mere

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 04. september 2014 kl. 8.30 12.00 Sted SOSU Nord, Storemosevej, 9310 Vodskov - lokale 16 Distribueret til medlemmer:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen Årsberetning 2012/2013 Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Resume.3 1. Indledning.4 1.1 Kort beskrivelse af censorkorpsets sammensætning.6 2. Årets arbejde i Censorformandskabet..7

Læs mere