Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser"

Transkript

1 Varde Kommune Status på midlertidige boliger, plejeboliger og daghjemspladser Indholdsfortegnelse: Baggrund s Indledning s Nuværende struktur og kapacitet på midlertidige -, plejeboliger og daghjemspladser s. 4 Tabel 1: Oversigt over Varde Kommunes plejecentre s Antallet af yngre beboere på plejecentre s Borgere < 60 år s. 5 Tabel 2: Antal borgere < 60 år på plejecentre i Varde Kommune s Borgere mellem år s. 6 Tabel 3: Antal borgere mellem år på plejecentre i Varde Kommune s Antallet af demente s. 7 Tabel 4: Antal demente på plejecentre i Varde Kommune s. 7 Tabel 5: Sammenligning med Esbjerg, Vejen og Ringkøbing-Skjern Kommune s Plejebolighyppigheden ift. de +85 årige s. 8 Tabel 6: Plejebolighyppighed ift. de +85 årige s Gennemsnitlige opholdstid på plejeboliger s Dækningsgrad i 2013 s. 9 Tabel 7: Dækningsgrader i de tre områder s Fremskrivning til 2025 af behovet for plejeboliger i de tre områder Øst, Midt s. 10 og Vest i Varde Kommune Tabel 8: Uændret antal plejeboliger s. 10 1

2 8.1 Uændret dækningsgrad s. 11 Tabel 9: Behov for plejeboliger ved uændret dækningsgrad s Faldende dækningsgrad s. 12 Tabel 10: Behov for plejeboliger ved faldende dækningsgrad s. 12 Tabel 11: Behov for antal plejeboliger ved uændret dækningsgrad og s. 14 dækningsgrad på 10 % i Frivillige s Midlertidige boliger s. 15 Tabel 12: Fordeling af borgere på de fire kategorier af midlertidige boliger i s.16 de tre områder og i hele Varde Kommune Tabel 13: Områdernes procentvise andel af borgere på midlertidige pladser s. 17 i Varde Kommune sammenholdt medandelen af det samlede antal midlertidige pladser i Varde Kommune Tabel 14: Sammenligning af antallet midlertidige boliger og antal borgere +85 år s Bariatriske borgere s Opsamling s. 18 2

3 Baggrund Baggrunden for denne analyse af midlertidige boliger, plejeboliger og daghjemspladser i Varde Kommune er nedenstående tabel, der er en oversigt over antal ledige boliger/pladser samt venteliste hertil i december Tabellen indikerer, at der er et behov for at afdække området nærmere, herunder undersøge status på antallet af boliger og pladser samt den fremadrettede udvikling. Af tabellen fremgår det, at der var 3 ledige midlertidige boliger, og 2 borgere på venteliste. I forhold til plejeboliger var der 17 ledige boliger, og 27 borgere på venteliste. Årsagen til at der var ledige boliger samtidig med en venteliste skyldes primært, at borgerne ønskede ophold på plejecentre, hvor der ikke var ledige boliger. Der var 7 ledige demensboliger, alle beliggende på Vinkelvejcentret i Ølgod. Der var i alt 83 fuldtids-daghjemspladser, hvoraf 13 var demensdaghjem. De fleste daghjemsbrugere er ikke i daghjem alle ugens 5 dage, hvorfor der er væsentligt flere borgere, der har en daghjemsplads. De 3 borgere, der var på venteliste, havde allerede en daghjemsplads, men ønskede flere ugedage. Der var derfor 9 fuldtids-daghjemspladser ledige. Antal ledige boliger samt venteliste til midlertidige boliger, plejeboliger og daghjem i Varde Kommune i december 2012 Antal i alt Heraf ledige Venteliste Midlertidige boliger(heraf 3 på demensafsnit) Plejeboliger, almindelige Herudover demenspladser Daghjemspladser Heraf demensdaghjem

4 1. Indledning Som et led i at sikre at Varde Kommune har tilstrækkeligt med velegnede midlertidige boliger, plejeboliger og daghjemspladser, så borgere kan få dækket deres visiterede støtte- og plejebehov, er nedenstående analysearbejde lavet. Rapporten belyser det aktuelle behov for boliger på ældreområdet i Varde Kommune samt behovet for boliger frem til Rapporten er udarbejdet på grundlag af prognoser for befolkningens udvikling og behovet for midlertidige -, plejeboliger og daghjemspladser i de kommende år, frem til Desuden peges der på mulige geografiske placeringer af fremtidens midlertidige -, plejeboliger og daghjemspladser i relation til befolkningsprognosen. Analysen tager udgangspunkt i den gamle områdeopdeling for hjemmeplejen i Varde Kommune med udgangspunkt i de tre områder: Område Øst: o Ølgod Aktivitetscenter, Vinkelvejscenteret, Ansager, Sognelunden og Helle Plejecenter. Område Midt: o Carolineparken og Lyngparken Område Vest: o Blaabjerg Pleje og Aktivitetscenter, Møllegården, Poghøj, Skovhøj og Tistruplund. 2. Nuværende struktur og kapacitet på midlertidige -, plejeboliger og daghjemspladser Varde Kommune har i alt 12 plejecentre, heraf drives Blaabjerg Pleje og Aktivitetscenter af Danske Diakonhjem, og Skovhøj og Vinkelvejcentret er demenscentre. Derudover har Lyngparken et demensafsnit. Tabel 1 udgør en oversigt over antallet af midlertidige -, plejeboliger og daghjemspladser i Varde Kommune og deres geografiske placering. Tabel 1: Januar 2013: Oversigt over Varde Kommunes plejecentre. Område Plejeboliger Midlertidige boliger Demenspladser Daghjems pladserpladser Demens- Daghjemspladser Øst: Ølgod Aktivitetscenter (*19 i 2013) Vinkelvejcentret 1 (demens) 32 4 Sognelunden 25 Ansager 25 Helle Plejecenter I alt Midt: 4

5 Carolineparken (*55 løbende) (*20 løbende) Alternative 10 4 plejehjem Lyngparken I alt Vest: Poghøj Skovhøj 2 (demens) 12 1 Møllegården 21 Tistruplund 23 (*24 i 2013) 4 (*0 i 2013) 4 (*0 i 2013) Blaabjerg Pleje og Aktivitetscenter (Diakon) Ialt Varde Kommune I alt 362 (*357) 53 (*55) (*71) 13 Faste pladser i alt: = 424 *Fordeling af antallet af plejeboliger, midlertidige- og daghjemspladser på plejecentrene i Varde Kommune efter afslutning af diverse til- og ombygninger i løbet af 2013 og Udvalget for Social og Sundhed godkendte i 2009 oplægget til en fremtidig struktur for de midlertidige boliger, herunder at der i Varde Kommune skal være 51 midlertidige boliger, men med opmærksomhed omkring, at behovet kan være stigende. At Varde Kommune i løbet af 2014 vil have 55 midlertidige boliger er fint i tråd med beslutningen og udviklingen på området. 3. Antallet af yngre beboere på plejecentre 3.1 Borgere < 60 år: Udover at det i nogle tilfælde kan være særligt udfordrende for plejepersonalet at pleje yngre beboere på plejecentre, kan det være svært at være den yngre beboer på plejecentret. Yngre beboere kan have andre behov og problemstillinger end de beboere, der normalt bor på plejecentre. Det er derfor væsentligt at få et overblik over, hvor mange yngre beboere, der bor på plejecentre i Varde Kommune (tabel 2 og tabel 3), og følge udviklingen efterfølgende. Dermed opnås et kvalificeret bud på, hvor stor udfordringen er, og relevante tiltag kan iværksættes for at skabe de bedste fysiske, psykiske og sociale rammer for både plejepersonalet og de yngre beboere. I januar 2013 er der 21 yngre beboere (<60 år) på plejecentrene, svarende til 5 % Den geografiske fordeling er følgende: 5

6 Tabel 2: Januar 2013: Antal borgere < 60 år på plejecentre i Varde Kommune. Område Antal Øst: Aktivitetscenter 2 Vinkelvejscenter 0 Ansager 1 Sognelunden 0 Helle Plejecenter 2 I alt 5 Midt: Carolineparken 2 Lyngparken 7 I alt 9 Vest: Møllegården 1 Poghøj 0 Skovhøj 0 Tistruplund 0 Blaabjerg Pleje- og Aktivitetscenter 6 I alt 7 Varde Kommune i alt 21 Lyngparken og Blaabjerg Pleje- og Aktivitetscenter er de to plejecentre i Varde Kommune, der har flest beboere < 60 år hhv. 7 og 6, svarende til at der bor beboere < 60 år i hhv. 10 % og 16 % af plejeboligerne. De 7 beboere på plejecentret Lyngparken flytter til det Alternative plejehjem. Derved er det relativt få beboere < 60 år, der bor på almindelige plejecentre i Varde Kommune. 3.2 Borgere mellem år: I januar 2013 er der 25 beboere mellem år, svarende til 6 %, på plejecentre i Varde Kommune. Den geografiske fordeling er følgende: Tabel 3: Januar 2013: Antal borgere mellem år på plejecentre i Varde Kommune. Område Antal Øst: Aktivitetscenter 1 Vinkelvejscenter 1 Ansager 2 Sognelunden 0 Helle Plejecenter 2 I alt 6 Midt: Carolineparken 4 6

7 Lyngparken 1 I alt 6 Vest: Møllegården 2 Poghøj 5 Skovhøj 2 Tistruplund 1 Blaabjerg Pleje- og Aktivitetscenter 3 I alt 13 Varde Kommune i alt Antallet af demente borgere Nationalt Videnscenter for Demens oplyser, at der i Varde Kommune i 2011 er ca. 830 borgere med demens, og at dette tal vil være steget til 1540 borgere i Det svarer til en stigning på ca. 3 % årligt, eller at ca. 24 flere borgere i Varde Kommune hvert år vil få diagnosen demens. Da der i fremtiden vil være en stigning af yngre demente borgere < 65 år, vil Varde Kommune fremadrettet følge udviklingen af yngre beboere på plejecentre for at kunne skabe de bedste rammer for denne kategori af borgere og klæde plejepersonalet på til at kunne klare opgaven på bedstevis. Antal demente borgere i Varde Kommune i 2013: ca. 878 Tabel 4: Februar 2013: Antal demente på plejecentre i Varde Kommune: Område Antal Øst: Aktivitetscenter 0 Vinkelvejscenter 32 Ansager 1 Sognelunden 5 Helle Plejecenter 19 I alt 57 Midt: Carolineparken 19 Lyngparken 51, heraf 18 på demenspladser I alt 70 Vest: Møllegården 1 Poghøj 11 Skovhøj 12 Tistruplund 3 Blaabjerg Pleje- og Aktivitetscenter 13 I alt 40 Varde Kommune I alt 167 7

8 Antallet af boliger og daghjemspladser til demente med særlige behov og demente med svær demens er i dag hhv. 62 og 13 (jf. tabel 1). Det betyder, at andelen af faste boliger til demente i dag udgør 15,1 % af den samlede boligmasse, og andelen af demensdaghjemspladser udgør 15,5 % af det samlede antal daghjemspladser i kommunen. En manuel optælling af beboernes mapper på kommunens plejecentre i 2013 viser imidlertid, at det reelle antal beboere, der er diagnosticeret demente, er langt større. Andel af demente på plejecentrene udgør således i dag 39,9 %, men vurderes at stige hvis samtlige beboere blev udredt for demens sygdomme. En fremskrivning af forekomsten af demens i Varde Kommune (jf. Demensstrategien ) viser, at antallet af demente stiger fra ca. 878 i 2013 til ca personer i 2025 svarende til en stigning på 32,8 % eller 288 personer. Da andelen af demente ifølge ovennævnte prognoser vil være stærkt stigende i de kommende år, må det forventes, at andelen af demente med særlige behov og svær demens fremover vil udgøre en endnu større andel af beboerne på kommunens plejecentre. I 2012 blev der i Varde Kommune søgt 20 værgemål (boligindstilling med værgebeskikkelse jf. servicelovens 129 stk.2). Heraf blev syv borgere anvist til særlig boform, mens 13 borgere blev anvist til almen plejebolig. Hvis en borger med svær demens ikke er udadreagerende, kan vedkommende bo i en almen plejebolig. Da det kan tage op til tre måneder at få godkendt en ansøgning om værgemål, er der risiko for, at flere borgere strander på de midlertidige boliger, og opholdsperioden i disse bliver derfor længere end tiltænkt. I maj 2013 er der 4 ledige demenspladser på Vinkelvejcenteret og 1 ledig plads på Skovhøj. Samtidig er der i alt 3 borgere på venteliste til en demensplads fordelt på Lyngparken, Skovhøj og Vinkelvejcenteret. Der afventes værgemål til borgerne, der er på venteliste til Skovhøj og Vinkelvejcenteret. Ved at sammenholde Varde Kommune med Vejen, Esbjerg og Ringkøbing-Skjern Kommune fremgår det af tabel 6, at Varde Kommune har flere demenspladser ift. antallet af borgere over 85 år. Tabel 5: Februar 2013: Sammenligning med Esbjerg, Vejen og Ringkøbing-Skjern Kommune: Kommune Demenspladser Demensdaghjem Borgere + 85-årige (Prognose 2013) Dækningsgrad (faste boliger) Ringkøbing-Skjern ,8 % Kommune Esbjerg Kommune 80 Ca ,8 % Vejen Kommune % Varde Kommune ,5 % 5. Plejebolighyppigheden ift. de +85 årige I det følgende defineres målgruppen for en plejebolig som borgere på +85 år eller derover. I praksis kan der forekomme afvigelser herfra, idet et begrænset antal borgere under 85 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne bor i en plejebolig (jf. tabel 1 og tabel 2), ligesom langtfra samtlige +85 årige har behov for en plejebolig. 8

9 Tabel 6: Januar 2013: Plejebolighyppighed ift. de + 85 årige. Område Antal borgere, der er Antal borgere, der er Plejebolighyppigheden +85 år +85 år og på plejecenter Varde Kommune ,7 % Øst ,1 % Midt ,6 % Vest ,6 % Plejebolighyppigheden er størst i område Midt (6,6 %). 6. Gennemsnitlige opholdstid på plejeboliger Den gennemsnitlige opholdstid på plejeboliger i Varde Kommune er afdækket med udgangspunkt i den gennemsnitlige opholdstid for beboere, der døde i 2012 på plejecentrene. Beregningen er lavet ud fra udtræk fra omsorgssystemet og tjek i cpr. registret. Beboerne har i gennemsnit boet 894 dage i plejeboligerne, svarende til 2,45 år. 7. Dækningsgrad i 2013 I 2013 er der 424 plejeboliger til rådighed til de 1124 borgere, der er +85 årige. Det svarer til, at 37,7 % af de + 85 årige i Varde Kommune kan få tildelt en plejebolig, også benævnt dækningsgraden. Tabel 7: Januar 2013: Dækningsgrader i de tre områder: Varde Kommune Område Vest Område Midt Område Øst Antal borgere Dækningsgrad 37,7 % 31,9 % 42,2 % 38,3 % (faste boliger) ved dækningsgrad på 37,7 % Af ovenstående tabel ses at dækningsgraden er lavere i Område Vest end i de to andre områder. 9

10 Den sidste række i tabellen viser antallet af plejeboliger i de tre områder, hvis dækningsgraden og dermed serviceniveauet skal være ens for hele kommunen. I Område Vest mangler der således 22 boliger, mens der i Område Midt og Område Øst hhv. er 16 og 2 boliger for meget. Fra december 2012 til februar 2013 blev 31 borgere optaget på venteliste til en plejebolig i Varde Kommune, heraf fik 15 tildelt en bolig indenfor en måned, og 1 borger fik anvist en anden bolig end ønsket. Ifølge Bekendtgørelsen om plejehjem og beskyttede boliger skal borgere, der ønsker at blive optaget på garantiventelisten tilbydes én bolig senest to måneder efter optagelse på ventelisten. I Varde Kommune er der kun 1-2 borgere, der ønsker dette årligt. Derfor er ventetiden meget forskellig for de øvrige borgere, der vælger hvilket plejecenter, de ønsker anvist bolig til. Ud af de 31 borgere har 16 borgere, svarende til 52 %, ønsket en plejebolig i område Vest, 6 borgere, svarende til 19 % ønsket en plejebolig i område Midt og 9 borgere, svarende til 29 %, ønsket en plejebolig i område Øst som første prioritet. Hvis antallet af borgere, der ønsker en plejebolig fremadrettet vil være markant større i område Vest, harmonerer dette ikke med, at området har den laveste dækningsgrad. 8. Fremskrivning til 2025 af behovet for plejeboliger i de tre områder Øst, Midt og Vest i Varde Kommune Det fremgår af Varde Kommunes befolkningsprognose, at der vil ske en vækst i antallet af +85 årige i perioden 2013 til 2025, fra 1124 borgere til 1505 borgere + 85 årige, det svarer til en stigning på 33 %. Nedenstående tabel giver et billede af, at hvis antallet af plejeboliger i de tre områder forbliver konstant indtil 2025, samtidig med at antallet af +85 årige er stærk stigende, vil dækningsgraderne falde markant. Tabel 8: Januar 2013: Uændret antal plejeboliger. Hele Varde Kommune Ændring i % % % Dækningsgrad % 37,7 35,9 32,2 28,2 25 % 2013 Ændring Område Vest i % % % Dækningsgrad % 31,9 30,4 27,0 23,2 27 % 2013 Ændring Område Øst i % % 10

11 % Dækningsgrad % 38,3 36, ,8 17 % 2013 Ændring Område Midt i % % % Dækningsgrad % 42,2 40, ,2 31 % Den demografiske fremskrivning af befolkningstallet viser, at der i alle dele af kommunen sker en vækst i antallet af ældre i perioden frem til Den største stigning sker i område Midt, hvor antallet af +85 årige stiger med 160 borgere, svarende til 45 %, samtidig falder dækningsgraden fra 42,2 % til 29,2 % svarende til et fald på 31 %. I område Vest stiger antallet af +85 årige med 38 %, og i område Øst stiger antallet med 20 %. I det følgende vil behovet for plejeboliger først blive beregnet ud fra en uændret dækningsgrad og dernæst en ændret dækningsgrad: 8.1 Uændret dækningsgrad: Tabel 9: Januar 2013: Behov for plejeboliger ved uændret dækningsgrad: Hele Varde Kommune ved uændret dækningsgrad (37.7 %) Område Vest ved uændret dækningsgrad (31,9 %) Område Øst ved uændret dækningsgrad (38,3 %)

12 Område Midt ved uændret dækningsgrad (42,2%) Udgangspunktet for denne model er en direkte fremskrivning af den nuværende dækningsgrad. Fremskrivningen forudsætter at andelen af ældre, der i fremtiden vil efterspørge en plejebolig, forbliver den samme som i dag, og som en konsekvens heraf vil behovet for plejeboliger stige proportionalt med stigningen i antallet af ældre. Under forudsætning af at dækningsgraden for plejeboliger skal være konstant, vil behovet for plejeboliger stige fra 424 i 2013 til 567 i 2025 i Varde Kommune (jf. tabel 9). For at imødekomme denne udvikling vil det være nødvendigt med 143 flere plejeboliger i Varde Kommune med følgende geografiske fordeling: 45 plejeboliger i Vest 31 plejeboliger i Øst 67 plejeboliger i Midt. 8.2 Faldende dækningsgrad Statens Institut for Folkesundhed peger imidlertid på, at gennemsnitslevealderen siden 1987 er steget for både mænd og kvinder. Endvidere peges på, at borgere over 60 år generelt lever længere end tidligere uden nedsat funktionsevne. Generelt set har nye ældregenerationer bedre helbred og er mindre nedslidte end tidligere. Der er med andre ord udsigt til et længere liv med flere år i egen bolig og færre leveår med nedsat funktionsevne, hvilket sandsynligvis betyder, at fremtidens ældre ikke får det samme behov for pleje og hjælp som hidtil 1. Hvor stort dette fald i efterspørgslen vil blive, er svært at forudsige. I tabellen nedenfor estimeres behovet for plejeboliger indtil 2025 under forudsætning af, at efterspørgslen falder med hhv. 5, 10 eller 15 %. Tabel 10: Behov for plejeboliger ved faldende dækningsgrad. Hele Varde Kommune Antal flere plejeboliger i 2025 end Rapport: Ældrebefolkningens sundhedstilstand i Danmark 2012, Sundhedsstyrelsen. 12

13 5 % (35,8 %) % (33,9 %) % (32 %) Antal flere plejeboliger i 2025 end 2013 Område Vest % (30,3 %) % (28,7 %) % (27,1 %) Antal flere plejeboliger i 2025 end 2013 Område Øst % (36,4 %) % (34,5 %) % (33 %) Område Midt

14 Antal flere plejeboliger i 2025 end % (40 %) % (38 %) % (35,9 %) For alle tre områder gør det sig gældende, at der fremover vil være et stigende behov for plejeboliger grundet den demografiske udvikling. Ovenstående tabel indikerer, at behovet for en plejebolig ved en faldende dækningsgrad på 5, 10 eller 15 %, vil være størst i Område Midt. Tabel 11: Behov for antal plejeboliger ved uændret dækningsgrad og dækningsgrad på 10 % i Område Antal flere plejeboliger ved uændret dækningsgrad Antal flere plejeboliger ved et fald i dækningsgrad med 10 % Varde Kommune Vest Øst Midt At det netop er et fald i 10 %, der sammenholdes med den uændrede dækningsgrad skyldes blot, at 10 % er middelværdien at de tre. Af tabel 11 fremgår det, at der i Varde Kommune er behov for 143 flere antal plejeboliger i 2025 ved uændret dækningsgrad, og 86 flere plejeboliger hvis dækningsgraden falder med 10 %. Der er således behov for 57 (39,9 %) færre nye plejeboliger i Varde Kommune i 2025, hvis dækningsgraden falder med 10 % end, hvis den forbliver uændret. I løbet af 2014 vil det blive muligt at følge borgernes prioriterede ønsker ift. plejeboliger og daghjem, da registreringen systematiseres. 14

15 9. Frivillige Borgerne i Varde Kommune kan benytte sig af flere forskellige tilbud om aflastning, herunder midlertidige boliger, daghjemspladser og frivillige. I Varde og Ølgod er Aflastningstjenesten, der består af frivillige medarbejdere. Aflastningstjenesten støtter gratis pårørende eller andre, der passer syge eller døende i eget hjem, så de har mulighed for at pleje sig selv. Desuden fungerer de frivillige som reservepårørende for enlige demente, sindslidende og handicappede, der ikke har noget netværk blandt familie og venner. Det er væsentligt at pointere, at tjenesten fungerer som supplement og erstatter derfor ikke den professionelle pleje og omsorg. Udover Aflastningstjenesten kan borgerne i Varde Kommune henvende sig til Ældresagen, der også tilbyder aflastning af pårørende. Derudover er Varde Kommune og Røde Kors i Ølgod i færd med at udarbejde en samarbejdsaftale vedrørende Røde Kors s tilbud om vågetjeneste. Aflastningstjenesten Varde dækker primært Varde, Oksbøl og Janderup mens Aflastningstjenesten Ølgod primært dækker Ølgod området og Ældresagen Nr. Nebel og området svarende til tidligere Helle Kommune. På nuværende tidspunkt føres der ikke registrering over hvilke borgere i hvilke områder, der benytter sig af tilbuddet, hvorfor det er vanskeligt at kunne sige noget om dette. 10. Midlertidige boliger Formålet med midlertidige boliger er at give borgerne tryghed for, at de hurtigt kan modtage den nødvendige hjælp og pleje. Derudover har de midlertidige boliger et sundhedsfremmende og forebyggende sigte og understøtter borgernes mestringsevne, mulighed for at blive længst muligt i eget hjem og bevare det sociale netværk. Boligerne skal endvidere medvirke til at minimere unødvendige indlæggelser/genindlæggelser og sikre hensigtsmæssige og veltilrettelagte udskrivelser fra sygehuset. I Varde Kommune er plejecentrenes midlertidige boliger inddelt i fire kategorier. Hvilken type midlertidig bolig den enkelte borger tilbydes, afhænger af borgerens behov eller problemstilling. 1. Aflastning døgnophold/aflastning: a. Der kan visiteres aflastningsophold af typisk 1-3 ugers varighed. Aflastningsophold kan visiteres med fast interval fx 1 dag ugentlig og hver 4. weekend eller 3 dage hver 3. uge, hvor borgeren har et stort plejebehov og opfylder kriterierne for tildeling af plejebolig. 2. Træning: a. Intensiv genoptræningsophold, som ikke kan varetages i hjemmet eller andre midlertidige pladser. 3. Afklarende ophold: a. At udrede og vurdere de fremtidige muligheder fysisk, psykisk og socialt med henblik på afklaring af fremtidig boform. 4. Akut ophold: a. Det skal være afklaret, at borgeren ikke kan forblive i egen bolig trods maksimal hjælp og tilsyn. Akut ophold kan ikke tilbydes, hvor sygehusindlæggelse skønnes nødvendigt. 15

16 Udover de fire ovenstående kategorier af midlertidige boliger er der tre midlertidige flydende demensboliger i kommunens tre demenscentre: Lyngparken, Skovhøj og Vinkelvejcentret. Det betyder, at en fast bolig kan ændres til en midlertidig bolig, hvis Visitationen finder, at der er særlige forhold, der skal tages hensyn til. I 2009 besluttede Udvalget for Social og Ældre en ny struktur for midlertidige boliger, der havde til hensigt at samle kommunens midlertidige boliger på færre plejecentre, og dermed skabe større og mere bæredygtige enheder. Tabel 12: Fordeling af borgere på de fire kategorier af midlertidige boliger i de tre områder og hele Varde Kommune. Tal fra december 2012, januar og februar 2013 Aflastende Akut Træning Afklarende I alt Område Øst: Ølgod Aktivitetscenter Helle plejecenter Område Øst I alt Område Midt Lyngparken Carolineparken Område Midt I alt Område Vest Poghøj Blaabjerg Pleje og aktivitetscenter Tistruplund Skovhøj Område Vest I alt Varde Kommune I alt Der har således været 185 borgere på kommunens 53 midlertidige boliger i en tre måneders periode. Ud fra tabellen har område Vest haft flest borgere på midlertidige, afklarende og akut ophold i perioden på tre måneder. Mens område Midt har haft flest borgere på aflastende ophold. Af de to plejecentre, Carolineparken og Ølgod aktivitetscenter, der har træningsophold, har Carolineparken haft flest borgere på træningsophold. Ved at sammenholde den procentvise andel af borgere på midlertidige pladser i hvert af de tre område med områdets andel af det samlede antal midlertidige boliger i Varde Kommune opnås et billede af om den aktuelle fordeling af antallet af midlertidige boliger i Varde Kommune er den mest hensigtsmæssige: 16

17 Tabel 13: Områdernes procentvise andel af borgere på midlertidige pladser i Varde Kommune sammenholdt med andelen af det samlede antal midlertidige pladser i Varde Kommune Område Procentvis andel af borgere på midlertidige pladser i Varde Kommune Andel af det samlede antal midlertidige boliger i Varde Kommune Øst 29,7 %, 34,7 % 17 Midt 37,3 % 34,7 % 21 Vest 33,0 % 30,6 %. 15 Antal midlertidige boliger Beregningerne viser, at der ikke er store udsving, men hvis de tre områder skal have præcis samme standard, kan antallet af midlertidige boliger i Øst reduceres og øges i Midt og Vest. På nuværende tidspunkt stiger antallet af midlertidige boliger allerede i Midt, da Carolineparken er i færd med at omlægge otte plejeboliger til midlertidige boliger i takt med at de bliver ledige. For at kunne følge udviklingen på de midlertidige boliger fremadrettet, vil registreringen af fordelingen af borgere på de fire kategorier forsøges systematiseret. I et forsøg på at skabe et billede af om kommunens antal af midlertidige boliger er passende sammenlignes antallet med Esbjerg og Vejen Kommune. Tabel 14: Sammenligning af antallet midlertidige boliger og antal borgere +85 år. Midlertidige boliger Borgere + 85-årige Dækningsgrad (Prognose 2013) Esbjerg Kommune ,7 % Vejen Kommune ,5 % Varde Kommune ,4 % Af tabellen fremgår det, at antallet borgere + 85 årige, der kan komme på en midlertidige bolig i Varde Kommune er højere end de to andre kommuner. Det kan være en indikator på at Varde Kommune er gearet til udviklingen i det danske sundhedsvæsen. For at gøre systemet mere fleksibelt i de tilfælde Sygeplejen står i en akutsituation kunne det overvejes om ledige plejeboliger i fremtiden skal kunne benyttes som midlertidige boliger? Da midlertidige boliger kan fungerer som fødekanal til plejecentrene kan der rejses spørgsmål, om der skal være midlertidige boliger andre steder i kommunen fx i Ansager, Tistruplund, Møllegården eller Sognelunden? Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et oplæg på de to ovennævnte problemstillinger. 17

18 11. Bariatriske borgere Som i resten af samfundet er der også på ældreområdet en stigning i antallet af svært overvægtige borgere - borgere med BMI>35 benævnes bariatriske borgere. At der i fremtiden er en stigende hyppighed i antallet af bariatriske borgere på plejecentrer har betydning for de krav, der stilles til de fysiske rammer, sikkerheden og arbejdsmiljøet. Virksomhedsleder ved Hjælpemiddeldepotet er i færd med at undersøge i hvilke boliger, det er muligt at opfylde pladskravene i forbindelse med bariatriske borgere, for at kunne imødekomme udfordringer og tilbyde disse beboere en egnet bolig. Planen er at der skal udarbejdes en oversigt, der beskriver om der på nuværende tidspunkt er den fornødne plads på plejecentre, der opfylder APV krav, og hvordan det ser ud fremadrettet? 12. Opsamling Med udgangspunkt i den gamle områdeopdeling for hjemmeplejen i Varde Kommune - de tre områder Øst, Midt og Vest samt befolkningsprognoserne, belyser rapporten det aktuelle og fremtidige behov for pleje- og midlertidige boliger på ældreområdet i Varde Kommune. Fremadrettet vil der blive opsamlet flere data om daghjemspladser i Varde Kommune, for også at kunne følge udviklingen af dette område. Der ligger forskellige udfordringer både i det at være yngre beboere på et plejecenter, men også i det at skulle pleje en yngre beboer. Rapporten viser, at der i januar 2013 er 21 yngre beboere (<60 år), svarende til 5 %, og 25 beboere mellem år, svarende til 6 % på plejecentrene i kommunen. Ved at iværksætte forskellige tiltag, som bl.a. det Alternative plejehjem, skabes der mere optimale rammer for både plejepersonalet og de yngre beboere. Ifølge prognoser på demensområdet vil der være en stærk stigning i antallet af demente i de kommende år, hvorfor det må forventes, at andelen af demente med særlige behov og svær demens fremover vil udgøre en endnu større andel af beboerne på kommunens plejecentre. Derfor bør det overvejes, om der skal etableres flere demenspladser og demensdaghjem. Herved kan plejepersonalet specialiseres, og aktiviteter kan tilrettelægges med udgangspunkt i målgruppen. Den demografiske fremskrivning af befolkningstallet viser, at der i alle dele af kommunen sker en vækst i antallet af ældre i perioden frem til Den største stigning sker i område Midt, hvor antallet af +85 årige stiger med 160 borgere, svarende til 45 %, samtidig falder dækningsgraden fra 38 % til 28 %, hvis antallet af plejeboliger er uændret. I en tre måneders periode, december 2012 til februar 2013, blev 31 borgere optaget på venteliste til en plejebolig i Varde Kommune, heraf fik 15 tildelt en bolig indenfor en måned, og 1 borger fik anvist en anden bolig end ønsket. 52 % af borgerne ønskede som første prioritet en plejebolig i Vest, hvorimod 19 % ønskede en plejebolig i Midt og 29 % i Øst. Hvis denne prioritering fortsætter, harmonerer det ikke med, at område Vest har den laveste dækningsgrad. Under forudsætning af at dækningsgraden for plejeboliger er konstant, vil der være behov for 143 flere plejeboliger i 2025 i Varde Kommune. Hvis dækningsgraden i stedet falder med 10 %, vil der kun være behov for 86 flere plejeboliger. For at placeringen af fremtidige plejeboliger understøtter udviklingen i de 18

19 tre områder, bør der tages hensyn til, hvor efterspørgslen ifølge befolkningsprognosen vil være fremover. Desuden er det væsentligt at medtænke forhold som de kommende ældres helbred samt boligpræferencer. Af rapporten fremgår det, at hvis de tre områder skal have samme standard ift. de midlertidige boliger, kan omfordelingen bestå i at øge antallet i Midt og Vest samtidig med at antallet reduceres i Øst. Dette passer godt med udviklingen på Carolineparken hvor otte plejeboliger i takt med at de bliver ledige omlægger til midlertidige boliger. For at gøre systemet mere fleksibelt i de tilfælde Sygeplejen står i en akutsituation overvejes muligheden for at ledige plejeboliger i fremtiden kan benyttes som midlertidige boliger. Da de midlertidige boliger i flere tilfælde fungerer som fødekanal til plejecentrene, ønsker nogle af de plejecentre, der, på nuværende tidspunkt, har få eller ingen midlertidige boliger, at få flere. Ønsket strider mod tanken bag centraliseringen af de midlertidige boliger på færre plejecentre. Formålet var, at sikre borgerne høj faglighed, passende hurtig og målrettet kompetent udredning/pleje/træning med henblik på såvel den bedste som en varig løsning for borgeren. Desuden skal det medtænkes, at der i fremtiden kan blive et øget pres på de midlertidige boliger som følge af, at borgere udskrives hurtigere fra sygehusene. Af økonomiske hensyn kan kommunen være interesseret i længere forløb i de midlertidige boliger med et rehabiliterende sigte, da dette formentligt vil resultere i færre indlæggelser. En sådan indsats kræver også særlige personalekompetencer. 19

KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben

KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben Center for Sundhed & Pleje KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben 1 1. Baggrund og formål Formålet med denne kapacitetsanalyse er At sikre et samlet overblik over plejeboliger i Faxe Kommune

Læs mere

Status på plejeboliger i Varde Kommune Indhold

Status på plejeboliger i Varde Kommune Indhold Status på plejeboliger i Varde Kommune Indhold Venteliste til plejeboliger...1 Belægningsprocenter og antal måneder med tomgangshusleje...2 Betaling til og fra kommunen for brug af plejeboligpladser...4

Læs mere

Kapacitets- og behovsanalyse på ældre- og plejeboligområdet i Viborg Kommune

Kapacitets- og behovsanalyse på ældre- og plejeboligområdet i Viborg Kommune Kapacitets- og behovsanalyse på ældre- og plejeboligområdet i Viborg Kommune August 2014 Indhold 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. UDVIKLINGEN I ANTALLET AF ÆLDRE I VIBORG KOMMUNE... 5 Den generelle udvikling...

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitikkens indhold Indledning Forekomst Vision Overordnet mål i Faxe Kommune Indsatsområder: Information Tidlig indsats / udredning Tilbud til

Læs mere

Behovsanalyse af plejeboligområdet

Behovsanalyse af plejeboligområdet Behovsanalyse af plejeboligområdet Et naturligt afsæt for en behovsanalyse af plejeboligområdet er udvikling i ældrebefolkningen. Alt andet lige er det naturligt at forvente at med flere ældre og særligt

Læs mere

Henvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden.

Henvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 3.1.4 MIDLERTIDIGE AFLASTNINGSPLADSER Tildeling Hvem kan få hjælp Borgere der er fysisk og psykisk svækkede og har brug for

Læs mere

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 l i v s k v a l i t et a fl a stn i n g a f på r ø r e n d e d e m e n s fa g l i g s p e c i a l e n h e d ko o r d i n e r et i n d s ats u n d e r s t ø tt

Læs mere

Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune

Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune 1 Formål: Denne analyse har til formål at belyse kapaciteten på plejeboligområdet i Faxe Kommune. Kapacitetsanalysen giver et overblik over følgende: Ændringer

Læs mere

Notat Dato: 24. august 2006

Notat Dato: 24. august 2006 VIBORG STORKOMMUNE Notat Dato: 24. august 2006 Journalnr.: 2006/18442 Sagsbehandler: LMR/HL Demografisk udvikling på ældreområdet 2006-2021 med særlig fokus på perioden 2006-2010. Indledning Dette notat

Læs mere

Plejeboligplan Plejeboligplan for Varde Kommune

Plejeboligplan Plejeboligplan for Varde Kommune Plejeboligplan 2016-2025 Plejeboligplan 2016-2025 for Varde Kommune Målet er, at kommunen har et passende antal boliger, og ikke mindst at plejecentrene byder på optimale rammer for ældre med forskellige

Læs mere

Tilbudsoversigt. Ældreområdet

Tilbudsoversigt. Ældreområdet soversigt Ældreområdet Forord Det er Byrådets ønske, at alle ældre og personer med handicap skal støttes bedst muligt til at leve et godt og aktivt liv. Støtten skal kunne ydes døgnet rundt afhængig af

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Politisk udvalg: Socialudvalg

Politisk udvalg: Socialudvalg Demensområdet socialudvalget xx I fremtiden stiger antallet af personer med demens markant. Også forbruget af antidemensmedicin og de samfundsøkonomiske omkostninger af sygdommene forventes at stige. I

Læs mere

Som følge af erfaringerne med specialiserede demenspladser og lukningen af Rosenvænget er dette forslag til ny aktivitetstildelingsmodel udarbejdet.

Som følge af erfaringerne med specialiserede demenspladser og lukningen af Rosenvænget er dette forslag til ny aktivitetstildelingsmodel udarbejdet. Ny aktivitetstildelingsmodel for plejecentrene Baggrund Den nuværende aktivitetstildelingsmodel blev godkendt d. 5. marts 2012 i forlængelse af vedtagelse af en ny struktur på plejecenterområdet. I forbindelse

Læs mere

Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2.

Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2. Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2. lovgrundlag? Hvilke behov Behov for hjælp og støtte til pårørende, der dækker ydelsen? trænger til

Læs mere

Revision af demografimodellen ældreområdet

Revision af demografimodellen ældreområdet Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Keld Kjeldsmark Sagsnr. 00.30.00-S00-71-14 Delforløb Velfærd og Sundhed Dato:5.5.2015 BILAG Revision af demografimodellen ældreområdet I. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Ud - og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune

Ud - og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune Den 6.august 2015/ Makj Ud - og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2015-2027 Indhold 1. Indledning... 1 2. Status på antallet af plejeboliger i kommunen... 2 3. Udfordringer på Ældreområdet

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 3.1.2 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om plejebolig sker til visitationsenheden. På basis

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen.

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen. Plejeboliger n er borgere, som har et varigt behov for omsorg, pleje og tæt kontakt og ikke længere kan få tilgodeset dette i nuværende bolig. Målet er at give borgeren: fysisk, psykisk, social omsorg

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Notat om arbejdsgruppernes foreløbige arbejde (ekstrakt af referater fra workshop og møder)

Notat om arbejdsgruppernes foreløbige arbejde (ekstrakt af referater fra workshop og møder) Notat om arbejdsgruppernes foreløbige arbejde (ekstrakt af referater fra workshop og møder) August 2015 en del af arbejdet omkring kapacitetsanalyse omkring plejeboliger og ny struktur. GRUPPER FORMÅL

Læs mere

Orientering om plejecentrene i Langeland Kommune 2015

Orientering om plejecentrene i Langeland Kommune 2015 Orientering om plejecentrene i Langeland Kommune 2015 Generelt for plejecentrene Af de faste boliger på plejecentrene er der demenspladser og almindelige pladser. Demenspladserne er for de beboere, der

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a

Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a 1. Hvad er lovgrundlaget? Lov om Social Service 192 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en plads på et plejehjem,

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Præsentation af Boligplan SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Præsentation af Boligplan SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Præsentation af Boligplan 2017 Der udarbejdes en Boligplan med 2-3 års mellemrum. Seneste Boligplan er Boligplan 2016, der blev byrådsgodkendt d. 22. juni 2016. Boligplan 2016 beskriver en række konkrete

Læs mere

Indstilling. Ændret organisering af korttidspladser. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 13. september 2006.

Indstilling. Ændret organisering af korttidspladser. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 13. september 2006. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. september 2006 Århus Kommune Region Nord Sundhed og Omsorg Ændret organisering af korttidspladser 1. Resume I henhold til Servicelovens

Læs mere

Boligplan Udvalgsmødet d. 27. februar 2017

Boligplan Udvalgsmødet d. 27. februar 2017 Boligplan 2017 Udvalgsmødet d. 27. februar 2017 Baggrund for Boligplan 2017 Boligplan udarbejdes med 2-3 års mellemrum. Den tidsmæssige periode for boligplan 2017 er 2017-2027 Formål: Tilpasning af antal

Læs mere

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Indhold 1 Indledning... 2 2 Hvad er en demografimodel?... 2 3 Viborg Kommunes nuværende model... 3 4 Tekniske regneprincipper i den nye model...

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Resultatrapport 4/2012

Resultatrapport 4/2012 Resultatrapport 4/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Notat. Det fremtidige behov for plejeboliger. Plejeboliggarantien

Notat. Det fremtidige behov for plejeboliger. Plejeboliggarantien Notat Modtagere: Vedrørende: Byrådet Det fremtidige behov for plejeboliger Plejeboliggarantien I januar 29 trådte en ny lovbekendtgørelse i kraft, som medførte, at borgere, som er visiteret til en plejebolig,

Læs mere

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune 2008-2013 0 For yderligere information Økonomikonsulent Inga Schmidt

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af ydelser

Læs mere

Sundhed er en del af grundlaget fordi

Sundhed er en del af grundlaget fordi Ældreområdet muligheder, behov og udfordringer ved at tænke sundhed ind i de ydelser, som ældre borgere i dag modtager med udgangspunkt i Serviceloven Vibeke Høy Worm Sundhed er en del af grundlaget fordi

Læs mere

Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune

Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune Den 21. september 2010/mk Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2010-2022 Indledning...1 Udfordringer på Ældreområdet 2010-2021...1 Den demografiske udvikling i Rudersdal Kommune... 1 Renovering

Læs mere

Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet

Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Indhold Indledning...3 Et samlet dagcenter...3 De økonomiske konsekvenser...4 Et samlet aflastnings- og rehabiliteringscenter...5 De økonomiske konsekvenser...6

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Notat. Det Sociale Udvalg. 20100414 - Status på ernæringsstatus i Fleksibelt madtilbud

Notat. Det Sociale Udvalg. 20100414 - Status på ernæringsstatus i Fleksibelt madtilbud Notat Til: Fra: Notat til sagen: Det Sociale Udvalg Malene Herbsleb 20100414 - Status på ernæringsstatus i Fleksibelt madtilbud Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Baggrund

Læs mere

KØS grunddata. Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI

KØS grunddata. Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI KØS grunddata Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI Anne Svanholm ansv03@frederiksberg.dk 20. januar 2015 Indhold Hvordan og hvem kan få

Læs mere

Ældre og handicappede

Ældre og handicappede Ældre og handicappede Redegørelse - Ældre og handicappede Ældre Vallensbæk Kommune ønsker at tilbyde kommunens ældre en tryg tilværelse på egne betingelser og at tage særlig hensyn til svage ældres behov.

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Henvendelse om daghjem sker til visitationsenheden.

Henvendelse om daghjem sker til visitationsenheden. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15.december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.5.1 DAGHJEM Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering, der har

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER SUNDHED OG OMSORG BOLIGER 1 BOLIGER Hvad er formålet med hjælpen? Formålet med Roskilde Kommunes boligtilbud er, at du kan få en bolig, der hjælper dig til en så selvstændig hverdag som muligt. Roskilde

Læs mere

Notat. Modtager(e): Velfærdsudvalget og Miljø- og Byudvalget

Notat. Modtager(e): Velfærdsudvalget og Miljø- og Byudvalget Notat Modtager(e): Velfærdsudvalget og Miljø- og Byudvalget Plejeboligbehov i Albertslund Kommune 2016-2028 I de kommende år sker der en stigning i andelen af ældre borgere i Albertslund Kommune, og der

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006 blev det besluttet at igangsætte

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 13.12.2016 3.1.2 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om plejebolig sker til visitationsenheden. På basis af henvendelsen

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER SUNDHED OG OMSORG BOLIGER 1 BOLIGER Hvad er formålet med hjælpen? Formålet med Roskilde Kommunes boligtilbud er, at du kan få en bolig, der hjælper dig til en så selvstændig hverdag som muligt. Roskilde

Læs mere

Analyse af behov for plejeboliger og rehabiliteringspladser i Frederikssund

Analyse af behov for plejeboliger og rehabiliteringspladser i Frederikssund Analyse af behov for plejeboliger og rehabiliteringspladser i Frederikssund Kommune Frederikssund Kommune oplever stigende ventelister til plejeboligerne, rehabiliteringspladser og øvrige tilbud under

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Indsatspakker 2015-16 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold.

Indsatspakker 2015-16 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold. Indsatspakker 2015-16 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold. Indsatsens navn Personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107

Læs mere

Indsatspakker vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold.

Indsatspakker vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold. Indsatspakker 2016-2017 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold. Indsatsens navn Personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER 2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for 2014. Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1.

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Strategi: Boligformer og målgrupper

Strategi: Boligformer og målgrupper Strategi: Boligformer og målgrupper Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Forskelligartede behov kræver fleksible boliger Pleje- og ældreboliger Fremtidens ældre- og handicapboliger skal imødekomme

Læs mere

Notat Udvikling i det nære sundhedsvæsen

Notat Udvikling i det nære sundhedsvæsen SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Sundhed og Ældre Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 www.herning.dk Kontaktpersoner: Anne Christmann Ramsgaard Inge Voer Laursen Dato: 9. september Notat Udvikling

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Status på udviklingen af ældre- og plejeboligområdet. Plankonferencen 2017

Status på udviklingen af ældre- og plejeboligområdet. Plankonferencen 2017 Status på udviklingen af ældre- og plejeboligområdet Plankonferencen 2017 Hvad er ældre- og plejeboliger? Ældrebolig: En bolig til borgere, der på grund af nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, har

Læs mere

ÆLDRESUNDHEDSPROFILEN 2015

ÆLDRESUNDHEDSPROFILEN 2015 ÆLDRESUNDHEDSPROFILEN 2015 KORT FORTALT FORORD Ældresundhedsprofilen 2015 kort fortalt er en sammenfatning af Ældresundhedsprofilen 2015. Den viser et udsnit af det samlede billede af de 65+ åriges sundhedstilstand

Læs mere

Fremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt.

Fremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt. Faktabeskrivelse Området omfatter indsatser indenfor følgende områder: Drift af plejecentre. Hjemmepleje og hjemmesygepleje Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler og boligindretninger

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Resultatrapport 2/2012

Resultatrapport 2/2012 Resultatrapport 2/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Bilag til notat om plejeboligkapacitet mv.

Bilag til notat om plejeboligkapacitet mv. Til: Social- og Sundhedsudvalget SOCIAL OG SUNDHED Dato: 11. marts 2014 Sagsnr: 27.45.00-G01-1-14 Tabel 1: Bilag til notat om plejeboligkapacitet mv. Befolkningsprognose 2013-2026 Alder/år 2013 2014 2015

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere

Serviceinformation. Midlertidig bolig

Serviceinformation. Midlertidig bolig Serviceinformation Midlertidig bolig Hvad er Midlertidig bolig? Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje, jf. Lov om Social Service

Læs mere

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune. 25. juni 2014

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune. 25. juni 2014 Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune 25. juni 2014 Disposition Hvad er en demografimodel? Viborg Kommunes nuværende model Principperne i en ny model Forudsætningerne i en ny model

Læs mere

Hvordan får du en plejebolig

Hvordan får du en plejebolig Hvordan får du en plejebolig Kvalitetsstandard 2016 2015 Hvad er formålet? Formålet med at flytte i en plejebolig er, at du oplever trygge rammer, nærhed og omsorg, da plejepersonalet er i nærheden døgnet

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG December 215 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug

Læs mere

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 Den kommunale organisation og ledelsesstruktur... 3

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 Den kommunale organisation og ledelsesstruktur... 3 20 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 Den kommunale organisation og ledelsesstruktur... 3 2. UDVIKLINGEN I ANTALLET AF ÆLDRE I VIBORG KOMMUNE... 5 Den generelle udvikling... 5 Udviklingen fordelt på ældredistrikter...

Læs mere

Ældre Et Sundhedsfagligt og borgerrettet perspektiv

Ældre Et Sundhedsfagligt og borgerrettet perspektiv Ældre Et Sundhedsfagligt og borgerrettet perspektiv Dorthe Jepsen - Ældrechef Ikast-Brande www.ikast-brande.dk Sundhedstilstanden i DK Helbredet selvvurderet: Vi vurderer vores helbred som bedre nu end

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020 23. marts 9 Arbejdsnotat Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til Udarbejdet af Knud Juel og Michael Davidsen Baseret på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne er der ud fra køns- og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2

KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2 KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2 LOVGRUNDLAG Serviceloven: 192. Regionsrådet og kommunalbestyrelsen driver de bestående plejehjem

Læs mere

Plejeboliger i Horsens Kommune Temadrøftelse, Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. maj 2017.

Plejeboliger i Horsens Kommune Temadrøftelse, Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. maj 2017. Plejeboliger i Horsens Kommune Temadrøftelse, Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. maj 2017. Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben sagnr.:27.42.00-p00-2-17 Dato: 22-05-2017 Fremtidens ældre ønsker

Læs mere

Information om afløsning, aflastning og midlertidigt ophold til personer med særligt behov for omsorg og pleje

Information om afløsning, aflastning og midlertidigt ophold til personer med særligt behov for omsorg og pleje Information om afløsning, aflastning og midlertidigt ophold til personer med særligt behov for omsorg og pleje Indholdsfortegnelse 1. Hvori består ydelsen?... 2 2. Hvem kan modtage ydelsen?... 3 3. Hvem

Læs mere

Information om visitation til og anvisning af plejebolig

Information om visitation til og anvisning af plejebolig Information om visitation til og anvisning af plejebolig Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Målgruppe... 2 3. Frit valg af plejebolig... 3 4. Ansøgning om plejebolig... 4 5. Visitationen til plejebolig...

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Velfærd og Sundhed Sagsbehandlere: Christine Gyldenhof og Martine Greve Hansen Sagsnr. 27.00.00-P05-4-14 Dato:05.11.2014 Velfærds- og Sundhedsudvalget Afrapportering for udvalgte indsatsområder efterår

Læs mere

Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidspladser til Rehabiliteringspladser.

Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidspladser til Rehabiliteringspladser. Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidser til Rehabiliteringser. Baggrund for forslag er: For det første KL s udspil om det nære sundhedsvæsen som bl.a. indeholder visioner

Læs mere

I RKSK regnskab 2014 vedr. friplejehjemmene har der været et merforbrug på ca. 1,2 mio. kr.

I RKSK regnskab 2014 vedr. friplejehjemmene har der været et merforbrug på ca. 1,2 mio. kr. N O T A T Til Social- og Sundhedsudvalget Kopi Fra Marie Christiansen Emne Visitation til friplejebolig 2015 Afdeling Sundhed og Omsorg Administrationen Telefon 9974 1013 E-post marie.christiansen@rksk.dk

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder:

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder: BUDGETNOTAT - UDKAST Demenspakke Baggrund Sundheds- og Omsorgsudvalget har i januar 2015 besluttet, at der skal udarbejdes en handleplan for demensindsatsen under den nye ældrepolitik. Dette budgetnotat

Læs mere

Information om visitation til og anvisning af plejebolig

Information om visitation til og anvisning af plejebolig Information om visitation til og anvisning af plejebolig Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Målgruppe... 2 3. Frit valg af plejebolig... 3 4. Ansøgning om plejebolig... 4 5. Visitationen til plejebolig...

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen.

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen. Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 13. april 2016 Demografikorrektion til budget 2017 og overslagsårene

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere