Jeg er et skvat, det indrømmer jeg gerne!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg er et skvat, det indrømmer jeg gerne!"

Transkript

1 Jeg er et skvat, det indrømmer jeg gerne! En pædagogisk antropologisk undersøgelse af den fremherskende sundhedsdiskurs påvirkning af livskvalitet og selvopfattelse hos ældre med svær overvægt Af Maria Benavente Rasmussen Studienummer: Vejleder: Ida Wentzel Winther Pædagogisk Antropologi, Danmark Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet Januar 2011 Eksamensform: Skriftligt speciale Omfangskrav: anslag inkl. noter, mellemrum og abstact Specialets omfang:

2 Abstract An abstract of the thesis by Maria Benavente Rasmussen for the Master of Art in Educational Anthropology at The Danish University / School of Education, Title: I am a weakling; I admit it. : An Anthropological study of the prevalent health discourse s influence on the self-perception and sense of quality of life amongst a group of obese elderly. Problem Formulation: Studies indicates that elderly who are obese have reduced quality of life. The thesis questions the prevalent health discourse and attempts to investigate the basis for the idea and assumption that good health is a benefit equaling a high quality of life. Furthermore, the possible stigma amongst the elderly who are obese is discussed, as well as how a health discourse is applied to this particular area. With a background in ethnographically based field work which is based on the perspectives in the narratives of the obese elderly, an account is given for a possible dilemma between the elderly s self-perception and the normative discourse on health. The thesis central questions are: - What narratives do the elderly generate towards their obesity? - How does a potential stigma associated with obesity manifest for the participants and which consequences does this have on their everyday life and sense of well-being? - How does the present day health discourse affect the participants daily life, their life in general, and which influence does this discourse have on the elderly s self-perception? The main themes are therefore; health discourse, stigmatization, and quality of life. The primary sources used for the theoretical and analytical perspectives are Pierre Bourdieu, Erving Goffman and Nikolas Rose. The empirical data is collected in the field through interviews and observations in a dietist s consultation, in a training center and in a private home. The investigation includes 16 participants between the ages of and with a BMI range of As a starting point for the analysis, there is focus on the significant comments attained from the field work that inform and report about the elderly s dilemmas in their daily life. These comments Maria Benavente Rasmussen. Speciale. Pædagogisk Antropologi

3 and quotes also set the tone for the body of work put forth here. A paradox is presented: how can it be that the elderly, who have led a full life and have worked and raised families, perceive themselves negatively and have an critical, inner voice which exclaims, I am a weakling, and are therefore are plagued by a bad conscience? The current approach as reflected in public health legislation is that a healthy life style is the correct one, which again influences the way in which one perceives the world, the choices one makes and the actions one performs in daily life where health is ubiquitous. This paper describes the dietist s practice and offer of the possibility for physical training as political initiatives that lead the individual citizen towards the ideal result. The conclusion of this investigation s modest findings, point in the direction that the dietist s own attitudes and way of creating a dialogue about the topics of weight and food, contribute to the participants low self-worth and feeling of being spineless. It is also concluded that the offer of physical training does not provoke the same feelings of inferiority or guilt. Physical training is shown to have a positive physical, mental and social effect. In conclusion, it is recommended to reflect and examine future initiatives regarding the elderly who suffer from obesity. Maria Benavente Rasmussen. Speciale. Pædagogisk Antropologi

4 Abstract... 1 Indledning... 5 Problemstilling... 7 Definition af ældre og overvægt... 8 Ældre... 8 Overvægt Årsager til overvægt Ældre med svær overvægt Hvem er disse ældre med svær overvægt og hvilke livsbetingelser har denne gruppe? Metodisk fremstilling Introduktion til antropologisk feltarbejde Deltagelsens dilemma Egenanalyse Hvordan er feltet undersøgt? Sat på kur Kampen mod badevægten Settings Interview som deltagerobservation Første interview Andet interview Tredje til sjette interview Skift i fokus Ord med for store armbevægelser Opfølgende interviews Efter endt feltarbejde Metodevalg som afspejling af kulturel kapital Etik og visuel fremstilling Mobilisering af teoretisk blik Stigmatisering Definition Feltets teoretikere Historisk blik på stigmatisering Goffmans syn på stigmatisering Afvigere som modbillede til normalen Magt, normalitet og afvigelse De normales reaktion på afvigere Trendy afviger Selvstigmatisering Sundhedens tavse viden De ældre som afvigere Fordomme om personer med overvægt Sundhedsdiskurs Definition Feltets teoretikere Mobilisering af Bourdieus begreber Felt Feltets doxa Maria Benavente Rasmussen. Speciale. Pædagogisk Antropologi

5 Symbolsk vold i sundhedens navn Nikolas Rose om selvforvaltning Synlige store, tunge kroppe Roses blik på sundhed Sundhed og moral Sundhed og livskvalitet Opskrift på lykke Definition på livskvalitet Forringet livskvalitet Analyse Dårlig samvittighed / skyldfølelse At være et skvat At synde Stigmatisering Sundhedsdiskurs Livskvalitet Konklusion Perspektivering Litteraturliste Artikler og rapporter Websider Radioudsendelser Seminar Noter Maria Benavente Rasmussen. Speciale. Pædagogisk Antropologi

6 Indledning Jeg sidder i Herlevs Sundhedscenter i et venteværelse, og det er første gang jeg ser Anne, da hun ankommer og henvender sig til receptionisten; Goddag, jeg har en aftale med diætisten. Hun bliver henvist til ventepladsen, hvor jeg også sidder. Anne tager plads overfor mig. Hun er 78 år, har overfladisk vejrtrækning, er forpustet, stor dame, høj og bred, kort gråt hår, briller, hævede ankler i sorte små fodformede sko. Anne ser lidt i et dameblad, der ligger foran hende. Hun spørger receptionisten; Må jeg få et glas vand? Anne modtager vandet og drikker lidt; ah, det var dejligt, vil ikke drikke det hele, lige inden jeg skal ind og vejes. Lidt efter kommer diætisten ud og henter os begge til Annes 2. gang hos diætisten. Jeg er på feltarbejde blandt ældre med svær overvægt i konsultationen hos en diætist. Diætist: Går du ture? Anne: Jeg går af og til, ikke hver dag. Diætist: Hvordan går det med dit kostprogram? Anne: Jeg er ved at dø af sult, svælger ikke i kager. Spiser easy is, egentlig skulle en æske deles i 4 ifølge kostplanen, men jeg deler den altså i 3 portioner. Ved ikke hvad jeg skal gøre om aftenen, kan du ikke hjælpe mig lidt? (henvendt til diætist) Diætist: Ja, vi må rykke lidt rundt på dine måltider. (De ser begge på kostskemaet, der ligger på bordet imellem dem). Anne: Jeg vejer al min mad, det gør jeg altså. Diætist: Hvad spiser du for meget af? Anne: Portioner. Anne: Jeg tror, jeg spiser for meget rent ud sagt. Ser ellers meget efter fedt, det kan jeg godt sige dig. Selvfølgelig ikke de dage, jeg spiser ude. Anne: Jeg syndede i går, der spiste jeg en snegl og godt med is til. Diætist: Så har du fået for mange kalorier den dag. Men ind imellem må du gerne synde. [ ] Diætisten rejser sig op, Anne skal vejes. Anne: De her cowboybusker vejer mindst et kilo! (vil ikke op på vægten) jeg bliver nød til det, er ikke meget for det. Anne bliver vejet, 114,5 kg. Hun er tydeligvis skuffet over udeblevet vægttab Maria Benavente Rasmussen. Speciale. Pædagogisk Antropologi

7 Anne: Troede jeg havde tabt mig, nu hvor jeg er begyndt til træning. Diætist: Hvorfor tror du, at du ikke har tabt dig? Anne: Ja, jeg har ingen problemer om dagen, men om aftenen er der sult. Diætist: Der er 2 slags sult. Måske har du ikke fået nok aftensmad eller også en slags trøstesult. Anne: Det er vel trøst. Diætist: Skal jeg lave om på dit kostskema, så du kan spise suppe om aftenen uden brød? Anne: Det vil jeg meget gerne prøve. Diætist: Så det prøver vi? Anne: Vil gerne spise inden jeg går i seng, ellers får jeg lyster om natten. [ ] Diætist: Hvornår skal vi ses næste gang? Anne: Nu skal jeg lige have tid til at tabe mig. De ser i kalendere og aftaler tid Anne: Det er min svage karakter der gør, at jeg ikke kan tabe mig, men det med suppen, det er jeg altså meget glad for skal bare huske ikke at spise brød til. Jeg har valgt at indlede dette speciale med en scene fra mit feltarbejde, da det kan give læseren en fornemmelse af, hvilket felt dette speciale har som omdrejningspunkt. I ovenstående eksempel ses, hvordan en konsultation hos en diætist kan foregå, og hvordan intime og private emner, som overvægt kan være for den enkelte, åbent diskuteres over bordet fyldt med kostskemaer og tom mad emballage. Der bliver hos diætisten tydeliggjort et pædagogisk forhold: nogen vil noget med nogen i, Lars- Henrik Schmidt, idéhistoriker og filosof, skriver at Blandt de sociale træf, udmærker det pædagogiske forhold sig ved at være vidensbaseret gøren med hensyn til den anden, med reference til den andens bedste (1999;87). Diætisten handler i den gode sags tjeneste med et ønske om forandring. Diætisten vil gerne forandre de store til at blive mindre store og få de store til at handle og agere anderledes. Forandringsprocessen kan ske på forskellige måder fra diætist, til træning på centre, til slankelejre og deltagelse i reality tv programmer som Livet er fedt og By på skrump (www.chrismacdonald.dk). Denne proces har fokus på vægttab og på at lære de store at gå nye veje. Pædagogisk antropologi kan være at se på sådanne forandringsprocesser og studere dem feltnært. Specialet stiller skarpt på mødet mellem diætist og en gruppe ældre med svær overvægt. Den nuværende sundhedsdiskurs med BMI-værdier og kostskemaer bliver årsagen til de ældres kamp mod badevægten. De selvsamme ældre, der ellers til mig beskriver den umiddelbare Maria Benavente Rasmussen. Speciale. Pædagogisk Antropologi

8 glæde de forbinder med eftermiddagskagen, den gode middag blandt venner og familie. Maden der gennem hele deres liv har været hygge-relateret synes nu på deres gamle dage at blive skyldrelateret. Sagt med andre ord: Hvordan påvirker nutidens sundhedsdiskurs mine informanters hverdag, liv og livskvalitet? Hvad er der på færde? Ved denne og andre konsultationer hos diætisten hæftede jeg mig ved den nagende skyldfølelse, der synes at tynge de ældre. Det iøjnefaldende dilemma er her, hvorfor velfungerende ældre med et langt liv bag sig, kommer til at opfatte sig selv som karaktersvage, og hvorfor er de tynget af dårlig samvittighed? Maden optræder som glædes-giver og skylds-giver. Den elskede forbudte mad optræder i situationer som syndefuld. Diætisten og de ældre talte om at synde Hvad betyder det at synde? Og hvem er synderne? Og hvem har besluttet, at noget er en synd?. Konsultationen vidnede om et velvilligt samarbejde der fastholdt den stigmatiserede orden mod det fælles mål; en sund livsstil, hvor motion og sundhed fremstår som et selvfølgeligt gode, for meget og forkert mad som et selvfølgeligt onde, hvor sult bliver accepteret som værende trøst (psykologisk frem for fysiologisk). Det var fra denne og lignende observationer i mit 4 måneders feltarbejde blandt ældre med svær overvægt, at denne gruppe for alvor begyndte at interessere og fascinere mig. Hvad karakteriserer denne flok ældre, og hvordan lever de med denne label/etiket? Har denne gruppe en forringet livskvalitet? (som der i aviser og undersøgelser bliver påtalt; Sundhedsstyrelsen, 2008, Platz, 2009, Ventegodt, 1995b, 1995c). Problemstilling Undersøgelser fortaget af bl.a. Sundhedsstyrelsen (2008), Videnscenter på Ældreområdet (Platz, 2009) og Søren Ventegodt (1995) peger i retning af at ældre med svær overvægt har forringet livskvalitet. Specialet stiller spørgsmålstegn ved den fremherskende sundhedsdiskurs og forsøger at komme bag denne og se nærmere på den selvfølgelighed, at sundhed er et gode (= høj livskvalitet) og et ønskværdigt mål for alle. Desuden kastes der blik på en eventuel stigmatisering blandt ældre med svær overvægt, og på hvordan en sundhedsdiskurs udmønter sig i det pågældende felt? Med udgangspunkt i et etnografisk baseret feltarbejde, hvor perspektivet er de ældre overvægtiges fortællinger, vil jeg redegøre for og diskutere et eventuelt dilemma mellem de ældres selvopfattelse og den normative sundhedsdiskurs. Maria Benavente Rasmussen. Speciale. Pædagogisk Antropologi

9 Specialets centrale spørgsmål lyder som følgende: Hvordan (hvad) fortæller de ældre om at være overvægtige? Hvordan manifesterer en eventuel stigmatisering sig hos mine informanter og hvilken betydning har denne stigmatisering for deres hverdag og trivsel? Hvordan påvirker nutidens sundhedsdiskurs mine informanters hverdag, liv og livskvalitet, og hvilken indflydelse har sundhedsdiskursen på de ældres selvopfattelse Definition af ældre og overvægt Centralt i specialet står ældre og overvægt, som er nøglen til det empiriske materiale, de to begreber vil jeg starte med at definere, for at tydeliggøre hvordan begreberne er tænkt ind i specialet. De centrale teoretikere jeg herunder bruger til at definere de to begreber er; Christine Swane, kultursociolog, Merete Platz, sociolog og seniorforsker hos Videnscenter for Ældreområdet, Jette Ingerslev overlæge og Thorkild I. A Sørensen, klinisk professor på Institut for folkesundhed og forsker i fedme. Ældre Ifølge Danmarks Statistik er andelen af den danske befolkning, der er fyldt 65 år i dag på 16 %, den forventes at stige til 25 % i 2042 (Danmarks Statistik 2010). Hvem er denne flok? Hvad er karakteristika ved denne gruppe? Hvad vil det sige at være ældre, at blive gammel? Kroppen forandres når den bliver ældre. Biologiske og fysiologiske aldersforandringer af kroppen finder sted gennem årene. På det tidspunkt hvor kroppen når pensionsalderen, vil der typisk være synlige tegn på, at man er blevet ældre såsom; huden begynder at rynke, håret har tendens til at blive gråt eller delvist blive tyndere, synet og hørelsen er svækket, kroppen er mindre mobil og det fysiske energiniveau lavere end tidligere i livet. En del ældre taler om at deres personlighed også har ændret sig med tiden, de beskriver en større sindsro, en større grad af tålmodighed og Maria Benavente Rasmussen. Speciale. Pædagogisk Antropologi

10 eftergivenhed på deres ældre dage. Den mentale udvikling stopper ikke ved en bestemt alder, men fortsætter livet igennem, i den forbindelse skriver Peter Laursen, læge og psykolog at aldring i psykologisk forstand er synonym med udvikling (Laursen i Swane, 2007; , Rasmussen, 2009). Aldersforandringer er uundgåelige, men ikke upåvirkelige. Mennesker ældes forskelligt og på forskellige tidspunkter, afhængigt af den enkeltes genetiske baggrund, livsform og levevilkår (Blaakilde i Swane, 2007; , Povlsen & Hoff i Swane, 2007; ). Når WHO (Verdenssundhedsorganisation) beskriver den ældre del af befolkningen, mener de folk over 60 år. Imidlertid ligger der ingen fast defineret grænse for, hvornår man er ældre eller gammel. Jeg har valgt, at mine informanter skulle være over 65 år, da det er grænsen for folkepension i Danmark. Pensionen udgør således et skel i et hvert menneskes liv, hvor man går fra at have været erhvervsaktiv til en pensionisttilværelse. Denne grænse er imidlertid arbitrær, og man kan ikke sige udefra menneskers biologiske alder, om de er gamle eller ej (Povlsen & Hoff i Swane, 2007; ). Alderdommens grundvilkår er betinget af samfundets aldersstruktur, hvilket vil sige de rettigheder og pligter, som borgerne i forskellige aldre og livsfaser tildeles, hvilket beror på politisk og økonomisk magt og ressourcefordeling mellem borgerne (Swane, 2007;22). Overalt i verden ses i disse årtier en aldring af befolkningen. Der bliver flere ældre bl.a. fordi børnedødeligheden siden år 1900 er faldet og der bliver flere meget gamle, fordi de ældre dør senere. Årsagen til at de ældre lever længere skal findes i; en forbedring af ældres levevilkår, øget omsorg og sundere livsstil (Bernard Jeune i Swane, 2007;31-41). En længere levealder har betydning for politiske beslutninger. I skrivende stund foreslår EU Kommissionen at hæve pensionsalderen. Den gennemsnitlige pensionsalder i EU er lidt over 50 år og den er lavere end i andre lande i OECD [ ] i nogle af verdens rigeste lande, her er den gennemsnitlige pensionsalder på 63,5 år for mænd og 62,3 år for kvinder (EU vil hæve pensionsalderen: ). Ifølge EU Kommissionen skal alle højst bruge en tredjedel af deres voksenliv som pensionist. En længere levealder vil derfor også betyde en højere pensionsalder. EU vurderer, at den gennemsnitlige levealder vil være steget med syv år i Derfor skal pensionsalderen ca. stige med fem år til omkring de 70 år, hvis EU-kommissionens målsætning om, at højst en tredjedel af levetiden efter det 18. leveår må være på pension, skal opfyldes. I dag er målsætningen hos EUkommissionen at hæve pensionsalderen til 65 år (Ibid.). De ældre der deltager i mit feltarbejde var alle pensionerede og mellem år. Maria Benavente Rasmussen. Speciale. Pædagogisk Antropologi

11 Overvægt Ved definition af kroppens ernæringstilstand er den mest benyttede metode klassifikations systemet; BMI (Body Mass Index/ legemes masseindeks), der defineres som kropsvægt / højde² (kg/m²) det vil sige den fastsatte vægt, der menes at passe til højden. Det var den belgiske matematiker L. A. J. Quetelt der fastlagde metoden, som har været anvendt siden midten af Metoden er nu godkendt af WHO. WHO har lavet en klassifikation på personers vægt, som ses nedenunder (Ingerslev, 2008;11). Betegnelsen fedme er den samme som betegnelsen svær overvægt. I specialet har jeg valgt at bruge svært overvægtig, da jeg finder denne betegnelse mest respektfuld overfor min målgruppe. Den inddeling, som WHO har lavet, er pt. den skala, som lægevidenskaben benytter sig af. Den kan bruges på alle voksne mennesker. Dog viser det sig, at når det drejer sig om ældre mennesker, er et BMI mellem 24 og 29 kg/m² det ideelle. Ved en vurdering udelukkende ud fra BMI vil der være risiko for fejlkilder, da en meget muskuløs person kan bliver klassificeret som overvægtig, mens en ældre person med ringe muskelmasse, afkalkede knogler og stor mængde kropsfedt, kan bliver klassificeret som normal, derfor bruges livvidde som supplement til BMI klassifikationen (Ingerslev, 2008). I mit feltarbejde hos diætisten så jeg ikke at diætisten brugte livvidde som supplement til BMI og jeg arbejder derfor kun med BMI klassifikationen. Mine informanters BMI ligger mellem 29,9-39,9 og er på den baggrund alle ældre med svær overvægt. Klassifikationer efter BMI BMI Undervægt < 18.5 Normal vægt Overvægt 25-29,9 Fedme, klasse I 30-34,9 Fedme, klasse II 35-39,9 Fedme, klasse III > 40 - Ingerslev, 2008;11. Årsager til overvægt Jette Ingerslev, overlæge, skriver i sin bog Bariatri ii og de bariatriske patienter: Årsagerne til fedme er multifaktorielle med blandt andet genetiske, fysiske, psykiske og sociale faktorer. Basalt er Maria Benavente Rasmussen. Speciale. Pædagogisk Antropologi

12 overvægt og fedme resultatet af en vedvarende ubalance mellem energiindtagelse og energiforbrug (2008;13) Thorkild I. A Sørensen (klinisk professor på Institut for folkesundhed og forsker i fedme) mener at overvægt er udenfor folks egen kontrol, han siger i et program på TV2 Det er faktisk temmelig kompliceret, men man kan sige at der er få ting, vi forskningsmæssigt er færdige med, det første er, at tendensen til at bliver overvægtige, den har at gøre med de arvelige anlæg, det man har fået af sin far og sin mor, og det står fast (bilag på cd). Mange tror for eksempel, at folk bliver fede, fordi de spiser for meget og rører sig for lidt. Det er også en del af forklaringen, men kun en meget lille del af den siger Thorkild I.A. Sørensen (TV2, Hoffmann, 2009) Ældre med svær overvægt Svært overvægtige ældre er en gruppe mennesker, der endnu ikke har fået særlig opmærksomhed hverken forskningsmæssigt eller politisk (Swane, 2006). I Danmark foretages der ikke rutinemæssige opgørelser over befolkningens højde og vægt. Det vides derfor ikke reelt hvor mange der lider af overvægt (Heitmann, 2009). Dog findes der officielle sundhedsrapporter eksempelvis fra Folkesundhed eller DTU, hvor man kan danne sig et overblik over området. I Danmark er antallet af svært overvægtige ældre stigende, antallet steg fra 5,5 % i 1987 til 11,4 % i Omregnet til tal for 2005 drejer det sig om svært overvægtige ældre mænd (14 %) og svært overvægtige ældre kvinder (11 %), hvilket vil sige over mennesker (Eriksen og Kjøller, 2006). Da tallene for befolkningsundersøgelserne er baseret ud fra selvrapporteret højde og vægt vurderes de faktuelle tal til at være signifikant højere, da der er en tendens til at pynte på vægten og overvurdere vores højde, når dette oplyses(due, 2006, Heitmann, 2009). Hvem er disse ældre med svær overvægt og hvilke livsbetingelser har denne gruppe? Til trods for mange omfattende epidemiologiske iii undersøgelser er sammenhængen mellem overvægt og totaldødelighed stadig genstand for debat. I en rapport fra sundhedsstyrelsen 2006; Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark, findes bl.a. statistisk sammenhæng mellem alder, svær overvægt, forventet levetid og samfundsøkonomiske omkostninger. Det konkluderes at personer med svær overvægt dør tidligere, de har oftere langvarige belastende sygdomme og de er hyppigere indlagt på hospital end de normalvægtige. Kvinder der har været svært overvægtige fra en alder af minimum 25 år kan miste 10 gode leveår, mens det for mændene drejer sig om 4,9 år. Det er derfor specielt kvinderne, der taber gode og reelle leveår (Sundhedsstyrelsen, 2006; ). Svært Maria Benavente Rasmussen. Speciale. Pædagogisk Antropologi

13 overvægtige mennesker forkorter generelt deres gode leveår (som de kalder det, andre steder vil man se synonymer brugt som livskvalitet), hvilket vil sige, at de svært overvægtige lever kortere og har flere år med sygdom og gener. Ud fra denne rapport og andre undersøgelser (bl.a. Platz, 2009) er der fra sundhedsmyndighederne general enighed om, at risikoen for sygdom og død, ved at være moderat overvægtig som ældre, er lille (for kvinder og for mænd direkte berigende) og at risikoen stiger for svært overvægtige ældre, og som nævnt forøges det ydereligere, hvis man har været svært overvægtig fra en ung alder. Overvægt vurderes ligeledes at være en alvorlig sundhedsfare for mennesket og øger risikoen for iskæmisk hjertesygdom iv, apopleksi v, diabetes og adskillige kræftformer I en stor amerikansk undersøgelse med 1 million deltagere, fandt man tilsvarende at ældre med svær overvægt, har længere levetid med forringet helbred end ikke svært overvægtige (Sundhedsstyrelsen 2006; ). Forringet helbred kan foruden de ovennævnte kroniske sygdomme være fysiske skavanker som bl.a. Merete Platz, sociolog og seniorforsker, omtaler i hendes rapport (Platz, 2009). Rent samfundsøkonomisk skal tilføjes, at sundhedsvæsenets årlige nettoomkostninger relateret til overvægt er mio. kr. For sammenligningens skyld har jeg også set på nettoomkostninger for andre faktorer i samme undersøgelse. Sundhedsvæsenet årlige nettoomkostninger relateret til rygning; mio. kr., relateret til alkohol: 597 mio.kr. relateret til fysisk inaktivitet; mio.kr. og relateret til stofmisbrugere ser man en besparelse (stofmisbrugere dør meget unge og den fremtidige besparelse er derfor stor) (Sundhedsstyrelsen 2006;21-48). Hertil synes jeg, det er interessant at have for øje, at der bl.a. i et utal af avisartikler bliver talt om overvægt med ord som fedmeepidemi og med fortællinger om, hvor dyre de tykke er for vores samfund. I denne undersøgelse ses det at rygerne bebyrder samfundet med over det dobbelte og det samme er næsten tilfældet for de fysisk inaktive. Metodisk fremstilling. Jeg har opbygget dette metodiske kapitel med forskellige afsnit, for at komme omkring mit metodiske valg og måden hvorpå jeg anvender metoderne, desuden beskriver jeg hvordan jeg oplevede et skift i fokus undervejs. Måden hvorpå jeg undervejs laver skrivende etnografi er ved at sætte metoderne i relation til feltet kontekst. Min intention er at vekselvirke mellem de metateoretiske overvejelser og den konkrete felt, så der på den måde hele tiden er en bevægelse Maria Benavente Rasmussen. Speciale. Pædagogisk Antropologi

14 mellem de to, som jeg forsøger at flette sammen. Kapitlets centrale teoretikere er Kirsten Hastrup antropolog, Pierre Bourdieu fransk filosof, antropolog og sociolog, Vibeke Steffens sundhedsantropolog, Steinar Kvale norsk pædagogisk psykolog og John A. Larsen antropolog. Andre teoretikere er også i spil, de fleste af dem er antropologer eller sociologer. Jeg har suppleret mit feltarbejde med fotografering. Billederne er alle godkendt af informanterne selv, der har givet mig tilladelse til at bruge dem i specialet. Introduktion til antropologisk feltarbejde Begrebet metode henviser til måden at gribe noget an på (Hastrup, 2003;10). Antropologisk metode er den måde forskeren griber sit studieobjekt an på, for derved at gøre det til genstand for videnskabelig behandling og analyse. En central metode i antropologien er feltarbejdet. Hvor antropologiens metoder tidligere først og fremmest var at tage ud i verden med det formål at studere fjerne, isolerede kulturer, tænkes antropologiens metode nu primært som en rejse ind i en hvilken som helst levet verden. Derfra søger antropologen at opnå almen viden om, hvordan sociale og kulturelle selvfølgeligheder etableres og transformeres (Hastrup, 2003;10). Hypotesen er, at kun ved at være blandt dem, observere dem, tale med dem samt deltage i deres aktiviteter, kan forskeren få adgang til disse menneskers kultur (Kristensen & Krogstrup, 1999;9). Antropologisk metode er også meget andet end den traditionelle form for feltarbejde. Fysisk tilstedeværelse er ikke længere en forudsætning for antropologisk forskning, jeg tænker blandt andet på feltarbejde som virtuel antropologi, på datingsites, internet forum, hvor al kommunikation foregår via internettet og på chatsites. Indsamlingen af data / empiri gennem feltarbejde rummer ikke blot en teknisk udfordring, der kan løses uafhængigt af antropologens subjektive eller faglige holdninger. Disse holdninger spiller en meget stor rolle for udfaldet af feltarbejdet og på valget af metoder og teorier. Metoden bliver en form for erkendelse, forstået på den måde, at antropologens videnskabelige og kulturelle fundament har medindflydelse, ikke alene på de resultater der opnås, men også på den type spørgsmål, den undren og den interesse som antropologen kan stille i forbindelse med feltarbejdet og dermed til sig selv (Hastrup, 1980;33). Med dette sagt bevæger jeg mig ind på området omkring forskerens egne forudsætninger for og refleksioner over egen indflydelse på feltet og på påvirkningen af analysen. Maria Benavente Rasmussen. Speciale. Pædagogisk Antropologi

15 Deltagelsens dilemma De præmisser, man som antropolog forsker under, kan beskrives som et centralt videnskabsteoretisk problem, det klassiske antropologiske dilemma. Dilemmaet mellem at være deltager og observatør på samme tid. Det var nyt og spændende at skulle på feltarbejde for første gang, men jeg var også mærket af en usikkerhed overfor denne nye opgave. Gennem hele mit feltarbejde havde jeg overvejelser omkring det at agere objektivt og at have forskerbrillerne på. Det var samtidig et paradoks for mig, da jeg ligeledes var opmærksom på, at det var yderst vigtigt for forskningsresultatet, at jeg kom ind i verden, for at bruge et Hastrup udtryk, at jeg deltog, var indlevende og opbyggede et tillidsforhold til dem, jeg ville observere. Min tvivl var i første omgang, om det var muligt at bruge mig selv som forskningsinstrument. Feltets forskellige settings og personer skulle først opleves, forstås og sanses gennem mig og dernæst skulle empirien så gennemtænkes og gennemreflekteres af mig. Sidenhen var min tvivl, hvorvidt jeg var opmærksom på mit udgangspunkt, min optik og hvilket blik jeg forskede med. Sagt på en anden måde; hvilken habitus vi der dannede baggrund for min undren og blik på feltet og hvilken betydning havde dette blik for de diskussioner, konklusioner og resultater jeg måtte ende med? Indenfor samfundsvidenskabelig tradition adskiller Pierre Bourdieu sig fra mange andre teoretikere med hans næsten monomane optagelse af refleksivitet (Bourdieu & Wacquant 2004:42). I gennem mit feltarbejde har jeg ladet mig inspirere af Bourdieus teori omkring denne refleksivitet og vil derfor herunder beskrive den nærmere. Bourdieus såkaldte videnskabelige objektiveringsproces belyser, hvordan man som forsker kommer bag om de subjektive beskrivelser af det observerede, for derigennem at kunne producere objektiv viden. Refleksiv sociologi omfatter det Bourdieu kalder objektivering. Objektivering skal i denne sammenhæng forstås som afdækning af forskerens videnskabelige ubevidste for at undgå, at det ureflekteret projiceres over i genstandsfelten (Bourdieu & Wacquant 2004:60-61). Bourdieu anbefaler kraftigt, at forskeren gør sig sin egen baggrund, og dermed sin tilgang til analyseobjektet, bevidst for at kunne frigøre sig fra normer, holdninger og fordomme, som er indlejret i alle mennesker, og som forhindrer forskeren i at afdække skjulte sociale mekanismer (ibid.). Bourdieu gør opmærksom på, at dette ikke skal ses som en udlevering af forskerens private univers, men nærmere ses som en grundlæggende selvkritik og åbenhed i forhold til klasse, køn, etnicitet og personlig baggrund (Bourdieu & Wacquant 2004:42-43) samt en redegørelse for forskerens placering i det videnskabelige felt, eksempelvis bør det klarlægges, hvilke teoretikere forskeren Maria Benavente Rasmussen. Speciale. Pædagogisk Antropologi

16 lader sig inspirere af, og hvilke der tages afstand fra (ibid.:59-66). Mit eget valg af teoretikere vidner tydeligt om mit læringsophav. Jeg gør brug af antropologer og sociologer, som jeg hovedsagligt har stiftet bekendtskab med under min uddannelse på DPU og bekræfter derfor samtidig Bourdieus hypotese om, at skolen er det vigtigste sted for udøvelse af magt, der bruges til at producere de forståelseskategorier som individet anvender til at forstå og fortolke verden (Bourdieu, 1997;97), som jeg vil komme ind på senere. Egenanalyse Min egenanalyse gik i første omgang på en øget opmærksomhed på det indbyrdes forhold mellem diætisten og mig og det indbyrdes forhold mellem informanterne og mig. Diætisten og jeg havde, ud fra min subjektive oplevelse, en hel del ligheder i vores kapital (note). Det var en udfordring at holde fast i min forsker position sammen med hende. Da jeg udmærket kunne forstå og følge hendes fortællinger blandt andet om sund livsstil, der var logiske og selvfølgelige for mig. Min udfordring blev i den forstand dobbelt, da jeg gerne ville se nærmere på de selvfølgeligheder, der var omkring konsultationen og samtidig var en del af disse selvfølgeligheder en del af mit eget felt og habitus. Jeg vil ikke gå så vidt som at kalde det forskning i eget felt, men bestemt forskning blandt egne selvfølgeligheder. Hvor lighedstegnene mellem diætisten og mig umiddelbart var mange og fremtrædende, forholdt det sig anderledes mellem mig og min målgruppe, der var lighedstegnene sværere at få øje på. Overvejelser omkring min rolle ude blandt ældre med svær overvægt, fik mig til at tænke på hvilke kategorier, jeg indirekte indskrev mig under i samværet med min målgruppe, da det var tydeligt at jeg var anderledes. Jeg fornemmede, at jeg blev opfattet lidt som et barnebarn, da jeg aldersmæssigt svarede til mange af deres børnebørn, en enkelt omtalte mig tit som studerende, hun var selv uddannet socialpædagog og havde en søn med en universitetsuddannelse. Min pointe er blot, at informanterne (eller jeg selv) grupperede mig i en allerede, for dem, kendt gruppe. Jeg, som feltarbejder, kom kropsligt i en bestemt position som ung og tynd og informanterne i en position som gammel og tyk. Hermed bliver forskellige dikotomier (mere eller mindre) synlige. Med stor sandsynlighed blev jeg i de ældres optik den nye generation, der tilsyneladende lever op til systemets forskrifter om sundhed. Jeg var uden for rækkevidde og tilhørte en helt anden kategori end dem selv. Hvis jeg selv havde været en 60 årig med overvægt, havde jeg været en af dem, bare lidt yngre. Men her var jeg det andet, der kom og repræsenterede systemet. Jeg var Maria Benavente Rasmussen. Speciale. Pædagogisk Antropologi

17 kropsligt positioneret i et felt, der i overvejende grad handlede om krop og det havde muligvis også betydning for udfaldet af mit materiale. Elise sagde til mig: Sikken en fin jakke du har, men du kan jo også kravle i hvad som helst [ ] sådan en lille spirrevip som dig. Jeg var altid kropsligt positioneret som hende der kunne kravle i hvad som helst i mit felt og kunne uanset om jeg ønskede det eller ej, ikke komme til at nærme mig min målgruppes kropslige position; den fysiske oplevelse af at være en person med overvægt, den besværede gang, oplevelsen af være forpustet, træt og tung for bare at nævne nogle af de ting mine informanter mærker. Den eneste personlige kropslige erfaring jeg kunne trække lidt på, var erindringen om at være højgravid. Men under feltarbejdet var jeg bare en lille spirrevip og derfor anderledes. Vibeke Steffens behandler også anderledeshed i hendes feltarbejde blandt alkoholikere, hvor hun gør opmærksom på at hendes personlige baggrund for at være i gruppen er anderledes, og det får i første omgang Steffen til at insistere på sin anderledeshed. Indledningsvis forsøger hun at deltage på afstand, selvom det var mod hendes faglige intentioner, men det kan måske ses som en reaktion, som hun ikke beherskede til fulde. Steffens inkorporering / egen kapital, gør at hun ikke er hjemme blandt alkoholikere, og selv om hendes intentioner er at blive en fuldbyrdet del af gruppen, foretager hun instinktivt og ubevidst nogle afvigelsesmanøvrer, da hun ikke naturligt hører til i gruppen. Jeg er ikke alkoholiker. Det var ikke noget, jeg på forhånd havde besluttet at sige, ordene faldt bare sådan (Steffen, 1995;11). Steffens skriver, at uanset hvilket rum og hvilke roller vi som forskere vil udforske, er der grænser for hvor vi kan falde ind, og hvor vor tilstedeværelse bliver for påfaldende, idet forhold som køn, alder, social kompetence og personlig rummelighed kan være hæmmende i forsknings øjemed (Steffen, 1995;13). Bourdieu agiterer for at sand viden og videnskabelige fremskridt ikke er mulige, så længe aktørerne på det videnskabelig felt ikke erkender sig selv netop som forskere / individer med en bestemt habitus i et regelbundet socialt spil (Bourdieu, 2005;11). Når han peger på habitus som grundlaget for videnskabelige praksisformer, er det netop for at henlede opmærksomheden på, at der ikke er tale om en krystalklar bevidsthed, der handler logisk og i overensstemmelse med videnskabens metodologiske normer, men om et håndværk (feltarbejdet), hvilket vil sige en praksis forholden sig til de problemer, der skal løses, samt hvilke måder der kan være hensigtsmæssige i forhold til at gribe et feltarbejde an. Efter endt feltarbejde fik jeg mulighed for at skabe den distance, der krævedes for at kunne reflektere over forløbet, oplevelserne, samtalen, egne reaktioner osv. Hvor distancen nu var dominerende, havde jeg ro og lejlighed til at give plads for den refleksivitet, som Bourdieu er stærkt Maria Benavente Rasmussen. Speciale. Pædagogisk Antropologi

18 optaget af og som han mener, bør danne grundlaget for al forskning (Bourdieu & Wacquant, 2004;60-61). Det er svært at udlede, om jeg er kommet nogle veje i min egenanalyse, men jeg har blandt andet i ovenstående forsøgt at trænge ind bag egen kapital, som ifølge Bourdieu er medvirkende til et godt grundlag for objektiv forskning (ibid.:42-43). Hvordan er feltet undersøgt? Det startede med et feltarbejde, hvor jeg var interesseret i begrebet livskvalitet. Kunne det lade sig gøre at indfange begrebet og hvordan kunne jeg spørge ind til det? Mit empiriske materiale er indsamlet bredt i feltet og omhandler ældre med svær overvægt, som jeg nærmede mig på følgende måder: Interviews, observation og deltager observationer på følgende lokaliteter: konsultation hos diætist i Herlev, pensionistcafé og alderdomshjem i Gladsaxe, dagcentre i Nakskov, bibliotek i Herlev, syklub på Amager, samt private hjem i Herlev, Gladsaxe og Nakskov. Tillige har jeg lavet et fokusgruppeinterview, været med i træningscentre, spist frokost med informanterne både privat og på restaurant. Jeg har desuden haft mulighed for at interviewe diætisten samt den daglige leder på pensionistcafeen. Mit feltarbejde fik karakter af at være en vandring mellem stuerne i de ældres univers. Udover min fysiske tilstedeværelse blandt de ældre har jeg læst mig ind på diverse debatter i medierne, historiske, sociologiske og til dels psykologiske fremstillinger af felten. I alt har jeg interviewet 16 informanter (hos 2 af informanterne var deres ægtemænd altid til stede og indgik derfor også mere eller mindre i interviewet). Informanterne gav mig adgang til deres private univers og dermed materiale til undersøgelsen. I skrivende stund, 2 år efter jeg påbegyndte mit feltarbejde har jeg haft mulighed for at lave opfølgende interviews og har i den forbindelse (gen)interviewet to informanter i Herlev og to informanter i Nakskov samt talt med en femte informant. Sat på kur Som observatør hos diætisten, fik jeg plads i hjørnet af konsultationen, hvorfra jeg sad og observerede hvordan mine informanter blev vejet, talte om kost og sunde og usunde madvaner. Egentlig var mit feltarbejde hos diætisten ment som en måde at komme i kontakt til en gruppe ældre mennesker med svær overvægt på, men det, der foregik i konsultationen, fangede i den grad min opmærksomhed, og jeg blev draget ind i feltet med kostskemaer, vægttal, sundhedsråd og en hel gruppe mennesker, der blev sat på kur. En typisk konsultation varede minutter og fra min stol i hjørnet hos diætisten, forsøgte jeg at spore mig ind på informanten. Efterfølgende var fordelen at jeg ikke længere var helt fremmed for informanterne, da jeg nu havde siddet med og hørt hvad de Maria Benavente Rasmussen. Speciale. Pædagogisk Antropologi

19 havde sagt til konsultationen, jeg kendte deres vægt (som viste sig at være lidt af et tabu) og diætisten havde sagt god for mig. Hos diætisten talte de ikke direkte om livskvalitet, men indirekte var de konstant inde på emnet. Hvorimod sundhed blev direkte omtalt og diskuteret. Jeg hørte ikke på noget tidspunkt hverken at diætisten beskrive eller forklare begrebet sundhed, ej heller hørte jeg mine informanter spørge ind til begrebet eller have en nysgerrighed på hvad sundhed egentlig betød. Diætisten beskrev sundhed med positive vendinger, med store armbevægelser som noget godt og som noget de ældre med svær overvægt burde stræbe efter at opnå. Ingen af mine informanter satte spørgsmålstegn ved dette eller spurgte ind til det. Derimod var der en tavs viden, selvfølgelighed eller logik om at sundhed var den rette vej frem mod et bedre liv. Som det vil fremgå i analysen var der et par af mine informanter, der i det tavse (hjemme i deres stuer til mig) talte sig op imod sundhedsregimet og beskrev, at de havde et godt liv men udtrykte, at det forringede deres livskvalitet, at skulle holde sig fra alle fristelserne. Fristelserne blev hos diætisten beskrevet som noget der var syndefuldt at spise. Kampen mod badevægten Observatørrollen var en velegnet start til at lære mit felt og mine informanter at kende. Observationer fra deltagelse hos diætisten brugte jeg videre igennem feltarbejdet, når jeg var hjemme hos de ældre og interviewe. I de fleste tilfælde var det diætisten, der var min gatekeeper vii og den person der gav mig adgang til feltet og til de ældre. Diætist konsultationen var stedet vi mødtes første gang og den blev også tit brugt som det indledende emne, når jeg kom hjem til de ældre. Det forholdt sig ofte sådan, at mine informanter ikke altid helt kunne huske hvad diætisten havde sagt om forskellige ting, det kunne jeg, så jeg blev en slags hukommelse for dem. Jeg spurgte også ind til ting, jeg havde hørt hos diætisten, for at forstå det bedre. På den måde anså jeg mig selv, som en form for deltager, jeg var ikke kun den iagttagende og den udspørgende, men også den deltagende der drøftede forskellige ting med informanterne. Ida Wentzel Winther, kultursociolog beskriver denne interaktion således: I dag tales der hos de fleste antropologer med en selvfølgelighed om involvering fra feltarbejderens side, som kræver erfaringsudveksling mellem forsker og de udforskede [ ](2006;15). Ved den indledende samtale med de informanter, som jeg kom i kontakt med gennem diætisten, fortalte jeg, at jeg var studerende og arbejdede selvstændigt og uafhængigt af diætisten. Alligevel var mange af informanterne lidt forvirrede eller i tvivl omkring min rolle, de kunne fx tro at jeg Maria Benavente Rasmussen. Speciale. Pædagogisk Antropologi

20 arbejdede sammen med diætisten, og langt de fleste nævnte et eller andet med, at nu går du vel ikke ned til diætisten og sladrer (om hvad der blev serveret ved kaffebordet, når jeg var hjemme hos informanterne). Informanterne var sat på kur af diætisten og havde deres daglige kampe mod badevægten og en hel del af informanterne var tydeligvis mærket af eller følte sig begrænset af det. De fortalte mig, at de ikke at kunne servere, hvad de ellers havde for vane at servere ved et kaffebesøg. I stedet måtte de vælge en lidt sundere variant af hvad der skulle stå på kaffebordet. Ved et af mine besøg hos Anne havde hun købt fedtfattig kage og forsøgte sig med dadler på kaffebordet, som diætisten har rådet hende til, alligevel havde hun lidt dårlig samvittighed over at hun serverede kage og det på trods af, at den var fedtfattig: Anne: Nu må du endelig spise en kage, i dag er de ikke hjemmebagte, men de smager meget godt. Så er der dadler. Nu går du vel ikke ned og siger til diætisten ja, jeg kan godt forstå at Anne ikke taber sig, med alt det hun spiser. Ved andre besøg var der ikke taget hensyn til diæter og kostplaner, og generelt når jeg besøgte informanterne blev jeg mødt af veldækkede kaffeborde, med duge, stearinlys, kaffe, the, mælk, købte eller hjemmebagte kager, småkager, æblekage med flødeskum, boller med ost og syltetøj og i et par af hjemmene blev der også serveret frugt og frokost. En enkelt skilte sig ud og havde ikke dækket noget kaffebord, men serverede tynd, sukkerfri saftevand. Settings Mit feltarbejde fandt, som beskrevet, sted på forskellige settings (steder), jeg tænker tit på det som en vandring mellem stuerne, idet jeg i en lang periode dagligt befandt mig i de ældres stuer og ofte Maria Benavente Rasmussen. Speciale. Pædagogisk Antropologi

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 KAPITEL 2 INFORMANTER OG KONTEKST 13 TILVALG OG FRAVALG 13 MØDE MED FORÆLDRENE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel 1: Introduktion... 4

Indholdsfortegnelse. Kapitel 1: Introduktion... 4 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Introduktion... 4 1.1 Problemformulering...5 1.2 Kontekst...6 1.2.1 Empirisk kontekst...6 1.2.2 HIV i Danmark...7 1.2.3 Metodiske refleksioner...7 Konstruktion af og adgang

Læs mere

ENGLISH ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 5. Sundhedsfremme... 7. KRAMS-faktorerne... 8. Problemformulering... 11. Underspørgsmål... 11. Teorivalg...

ENGLISH ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 5. Sundhedsfremme... 7. KRAMS-faktorerne... 8. Problemformulering... 11. Underspørgsmål... 11. Teorivalg... INDHOLDSFORTEGNELSE ENGLISH ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 5 Sundhedsfremme... 7 KRAMS-faktorerne... 8 Problemformulering... 11 Underspørgsmål... 11 Teorivalg... 12 Læsevejledning... 12 Projektets opbygning...

Læs mere

Døden på tredje klasse

Døden på tredje klasse Døden på tredje klasse Den palliative indsats for ældre socialt udsatte Afsluttende Masterafhandling i Humanistisk Palliation 2012 Aalborg Universitet Birgitte Due Jensen Koch Vejleder: Louise Lund Simuyemba

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter og specialer på: Internationale udviklingsstudier Global Studies

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Når sundheden skal frem & vægten skal ned! Hvad er der på spil i en sundhedsfremmende kommunal intervention?

Når sundheden skal frem & vægten skal ned! Hvad er der på spil i en sundhedsfremmende kommunal intervention? Master i sundhedsfremme Modul 2, juni 2013 Roskilde universitet Når sundheden skal frem & vægten skal ned! Hvad er der på spil i en sundhedsfremmende kommunal intervention? Azra Hasanbegovic Marlene Højmark

Læs mere

Tak til de fædre, som har åbnet deres døre og inviteret os indenfor. Tak, fordi I har brugt tid på vores projekt og givet os indblik i jeres liv.

Tak til de fædre, som har åbnet deres døre og inviteret os indenfor. Tak, fordi I har brugt tid på vores projekt og givet os indblik i jeres liv. 1 Tak til de fædre, som har åbnet deres døre og inviteret os indenfor. Tak, fordi I har brugt tid på vores projekt og givet os indblik i jeres liv. Tak til jer, som indirekte har medvirket med udfordrende

Læs mere

Hjemmetrænings indflydelse på hverdagslivet

Hjemmetrænings indflydelse på hverdagslivet Hjemmetrænings indflydelse på hverdagslivet - En kvalitativ undersøgelse om ældre borgeres oplevelser under hjemmetræning. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning Bachelorprojekt Juni 2009 Udarbejdet

Læs mere

Den moderne qivittoq. - En tilstand af permanent midlertidighed

Den moderne qivittoq. - En tilstand af permanent midlertidighed Den moderne qivittoq - En tilstand af permanent midlertidighed Mille Schiermacher Specialeafhandling til Kandidateksamen Institut for Antropologi Københavns Universitet 2010 Den moderne qivittoq -En tilstand

Læs mere

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014,

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Hold 2011A Antal tegn: 76.947 Metodevejleder:

Læs mere

Selvfremstilling. Et studie af unges selvfremstilling på internettet (Dating.dk) Af Linda Rotovnik

Selvfremstilling. Et studie af unges selvfremstilling på internettet (Dating.dk) Af Linda Rotovnik Selvfremstilling Et studie af unges selvfremstilling på internettet (Dating.dk) Af Linda Rotovnik I can add colours to the chameleon, change shapes with Proteus for advantages, (Shakespeare, Henry VI)

Læs mere

En fortælling om sundhed

En fortælling om sundhed En fortælling om sundhed Roskilde Universitet Pædagogik og Uddannelsesstudier BA, Forår 2014 Vejleder: Christine Revsbech Gruppemedlemmer: Anna Johanne Duelund Hansen (6. semester) Lene Lyngsø (Bachelorprojekt)

Læs mere

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14.

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemfelt... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metode... 4 5. Hvad er etnografi?... 5 6. Etnografi i historisk perspektiv... 9 7. Feltarbejdet... 12 7.1 Deltagerobservation...

Læs mere

Software, apps og andre gode danske ord

Software, apps og andre gode danske ord Software, apps og andre gode danske ord Et kvalitativt studie af hvorvidt uddannelsesniveau påvirker forståelsen af og holdningen til engelske låneord i danske, tekniske tekster Copenhagen Business School,

Læs mere

- en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed

- en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed - en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi Aarhus Universitet September 2013 Skriftligt speciale udarbejdet

Læs mere

DAGPENGEMODTAGERES UDFORDRINGER I DET MODERNE SAMFUND

DAGPENGEMODTAGERES UDFORDRINGER I DET MODERNE SAMFUND DAGPENGEMODTAGERES UDFORDRINGER I DET MODERNE SAMFUND Forår 2013 En sociologisk undersøgelse af dagpengemodtageres oplevelse af udfordringer i hverdagslivet Speciale i Sociologi Udarbejdet af: Mathilde

Læs mere

Omsorg uden manualer

Omsorg uden manualer Omsorg uden manualer En undersøgelse af rygestoprådgiveres praksis Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning- PAES Roskilde Universitet, 30E.1-19 Postboks 260 4000 Roskilde Steffen Hogg Christensen

Læs mere

Indhold. 1 Indledende afsnit... 5. 1.1 Indledning... 5. 1.2 Beskrivelse af værestedet Café D... 6. 1.3 Problemfelt... 9. 1.4 Problemformulering...

Indhold. 1 Indledende afsnit... 5. 1.1 Indledning... 5. 1.2 Beskrivelse af værestedet Café D... 6. 1.3 Problemfelt... 9. 1.4 Problemformulering... Café D set indefra 4. semester maj 2012 Gruppe nr. 3 Nicolai Nordbo, Morten Baltsen, Line Kjær, Sophie F. Hjælmhof-Larsen, Mette Nielsen, Sisse Baand Indhold 1 Indledende afsnit... 5 1.1 Indledning...

Læs mere

Rigtige mænd vejer mere end 100 kg

Rigtige mænd vejer mere end 100 kg Rigtige mænd vejer mere end 100 kg En antropologisk analyse af maskulinitet, moralitet og humor på et sydfynsk hjerte-rehabiliteringshold Kandidatspeciale Eline Boysen Franck Maj 2012 Antropologi Institut

Læs mere

Relationen mellem plejepersonale og patient, af betydning for den sundhedsfaglige og patientoplevede kvalitet?

Relationen mellem plejepersonale og patient, af betydning for den sundhedsfaglige og patientoplevede kvalitet? Relationen mellem plejepersonale og patient, af betydning for den sundhedsfaglige og patientoplevede kvalitet? En antropologisk analyse af plejepersonalets sociale og kulturelle forståelser i forbindelse

Læs mere

At få brudt koden - at få lært noden

At få brudt koden - at få lært noden At få brudt koden - at få lært noden En kvalitativ undersøgelse af gruppebaseret patientuddannelse til borgere med type 2 diabetes Specialeafhandling ved Sundhedsfremme og sundhedsstrategier på Roskilde

Læs mere

Af Camilla Olsen og Liv Østergaard for Videnscenter for Transkulturel Psykiatri januar 2006

Af Camilla Olsen og Liv Østergaard for Videnscenter for Transkulturel Psykiatri januar 2006 En empirisk undersøgelse af hvordan fokus på migrationsprocesser og familiestrukturer kan bidrage i behandlingen af psykisk syge patienter med anden etnisk baggrund end dansk Af Camilla Olsen og Liv Østergaard

Læs mere

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc.

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Dansk abstrakt Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Sted: Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol, juni

Læs mere

Et sted at være: En antropologisk undersøgelse og analyse af socialt udstødte mennesker på et værested i en vestjysk landkommune.

Et sted at være: En antropologisk undersøgelse og analyse af socialt udstødte mennesker på et værested i en vestjysk landkommune. Et sted at være: En antropologisk undersøgelse og analyse af socialt udstødte mennesker på et værested i en vestjysk landkommune. Masterprojekt i sundhedsantropologi af cand. pæd. psych. Henning Frederiksen

Læs mere

Afhandling: Diabetes- en skole for livet Bibi Hølge-Hazelton, Roskilde Unicersitetsforlag 2003

Afhandling: Diabetes- en skole for livet Bibi Hølge-Hazelton, Roskilde Unicersitetsforlag 2003 Afhandling: Diabetes- en skole for livet Bibi Hølge-Hazelton, Roskilde Unicersitetsforlag 2003 1 Baggrund for projektets tilblivelse I efteråret 1998 blev jeg kontaktet af en centerchef, en overlæge og

Læs mere

Hvor svært kan det være?

Hvor svært kan det være? Hvor svært kan det være? Et antropologisk blik på interaktionen mellem behandler og patient i den narrative handling på tandklinikken. Udarbejdet af Rita Kaae Juli 2009 0 Abstract How difficult can it

Læs mere

Indhold Indledning... 3

Indhold Indledning... 3 Indhold Indledning... 3 Problemformulering... 4 Hvad er Tinder?... 6 Metode... 7 Fænomenologi... 7 Interview som kvalitativ forskningsmetode... 8 Hvorfor vælge interviews?... 9 Hvordan skal interviewer

Læs mere