Indholdsfortegnelse Professionsnetværk Region Syddanmark (PRRS) Mennesket i radiografien... 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse Professionsnetværk Region Syddanmark (PRRS)... 4. Mennesket i radiografien... 7"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Professionsnetværk Region Syddanmark (PRRS)... 4 Aktiviteter i PRRS regi:... 5 Mennesket i radiografien... 7 Bariatriske patienter i billeddiagnostiske afdelinger Kommunikation med børn Radiografi og Refleksion Kommunikation med kriseramte børn Kommunikation ved en klinisk mammografi Defusing på røntgenafdelingen? Animationen HC And information til børn Kvalitetsudvikling af kommunikation til patienter med demens Vejledning af radiografstuderende i den kliniske del af uddannelsen Kvalitetsvurdering af skriftligt informationsmateriale til ambulante patienter, som skal til CTundersøgelse Kvaliteten af proceduren ved røntgen af kvinder i den fertile alder Kommunikation under en klinisk mammografi Radiografens udfordringer ved gonadeafdækning af mænd under 50 år ved traumescanning Teknik i radiografien Lean projekt i CT- afsnittet En opgave om valg af undersøgelsesmodalitet, til en knoglestatus af myelomatosepatienten CT af Cerebrum en opgave med fokus på dosis til Orbita og billedkvalitet ved benyttelse af kipninger og Bismuthafdækning Postmortel CT Koronarangiografi Kvalitetssikring og udvikling af brugen af ovariebeskyttelse Bedre forberedelse af patienter til MR Kvalitetssikring af voksne thorax på udefoto

2 Optimering af processeringen på pædiatriske thorax og bækken ved Canons DR system Scoliose DR receptorens scintilatorer Billedkvalitetsvurdering og w/l optimering. Hvordan adskiller professionelle faggrupper sig fra hinanden? Columna Lumbalis Optimering af en columna lumbalis optagelse ved ændring af positionering og FFA Akutte henvisninger fra skadestuen FFA, ved hvilken afstand? Undersøgelse af CR-systemets Følsomhed for Fotonenergi Columna cervicalis Den optimale positionering Valg af undersøgelsesmodalitet ved mistanke om scaphoidfraktur. Almindelig røntgen versus MRI Radiografers handlinger i forhold til deres viden om CARE Dose Film-fokus afstand - Effektiv dosis - Billedkvalitet Billedkvalitet på børnethorax på Fuji ST-BD CR Kassette Legg Calve Perthe Flytningen af skolioseoptagelser fra Agfa CR til Siemens DR MRscanning af brystet med difussionssekvens Optimering af postprocessing i digital radiografi Anvendelse af thyroideabeskyttelse ved en standard CT af cerebrum Anvendelsens påvirkning på dosis til gl. Thyroidea I.V. kontraststof ved CT standardmængde vs. vægtbaseret mængde Optimering af procedure ved MR af columna lumbalis obs. for discusprolaps Gonadebeskyttelse til kvinder i den fertile alder Kvalitetssikring af mammografiscreening i region Syddanmark Personale og organisationsudvikling i radiografien Kompetenceudvikling for radiografer i Region Syddanmark Akkreditering i Sygehus Sønderjylland

3 LEAN SPIL En papirløs afdeling Defusing på røntgenafdelingen Radiografernes indflydelse ved indførelse af nye retningslinier

4 Professionsnetværk Region Syddanmark (PRRS) Gruppens sammensætning: ledende radiografer fra radiologiske afdelinger, Region Syddanmark. kvalitets- og udviklingskoordinerende radiografer fra radiologiske afdelinger, Region Syddanmark radiografer med interesse for udviklingsarbejde fra radiologiske afdelinger, Region Syddanmark Uddannelses og -udviklingskoordinator for Radiografuddannelsen, University College Lillebælt (formand) Studierektor fra Radiografuddannelsen, University College Lillebælt lærerrepræsentanter med interesse for udviklingsarbejde, University College Lillebælt Netværksgruppen har formuleret følgende formål med samarbejdet: at skabe et forum, hvor synergieffekten mellem praktikere og teoretikere, som er fælles om at "brænde" for radiografien, kan være med til at skabe en solid tradition for at projektbeskrive og dokumentere radiografien at skabe et forum, hvor radiografifaglige udviklingsprojekter kan drøftes med henblik på fremtidig etablering og gennemførelse til fremme af udvikling og dokumentation af professionens best practice og implementering af ny viden i uddannelsen. at skabe et forum for gensidig information og dialog omkring de sidste nye tendenser indenfor professionen og uddannelsen såvel nationalt som internationalt. at skabe et forum som giver muligheder for erfaringsudveksling på tvær af kliniske afdelinger og uddannelsesinstitutionen at skabe et netværk som samarbejder for udvikling af radiografi at etablere og vedligeholde en projektdatabase 4

5 Mødeaktivitet: Der afholdes 3 heldags møder årligt januar, maj og oktober i University College Lillebælts lokaler. Derudover tilstræbes der afholdt projektkonference minimum hvert 3. år Aktiviteter i PRRS regi: Bariatriske patienter Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som startede projektet op, med projektbeskrivelse og litteratursøgning. Pga. udskiftning i gruppen, er arbejdet midlertidigt sat i bero. Interesserede deltagere i projektet kan henvende sig til Susanne Førgaard, Kompetenceprofil Udviklingskoordinator OUH Birthe Degn fremlagde januar 2007en kompetencemodel til brug ved kompetenceudvikling af radiografer på OUH. Efter drøftelse i PRRS blev det besluttet at arbejde på en fælles kompetencemodel for radiografer i region Syddanmark. Den fælles model er færdigudviklet og afprøvet som et pilotprojekt på OUH. Modellen implementeres nu på alle regionens afdelinger i løbet af Interesserede kan kontakte: Birthe Degn Publiceringsguide Arbejdsgruppe under PRRS har udarbejdet en publiceringsguide. Guiden er tænkt som et arbejdsredskab, der kan bruges af alle radiografer, som ønsker at udgive en artikel til formidling af radiografifaglig viden nationalt og internationalt. Guiden publiceres på University College Lillebælts hjemmeside og de radiologiske afdelingers interne kommunikationssystemer. Interesserede kan kontakte: Birthe Degn, Udviklingskoordinator Dorte Juhl, Afdelingsradiograf, Sygehus Sønderjylland Marianne Gellert, Uddannelses- og udviklingskoordinator, Radiografuddannelsen, University College, Lillebælt (UCL) Erfaringsudveksling om akkrediteringsramme Erfaringsudveksling i forhold til Akkrediteringsramme og proces for den 2. akkrediteringsrunde i Sygehus Sønderjylland. Akkreditering er et stort arbejde og resultatet ud over dokumentation af det arbejde, som foregår indenfor de forskellige specialer, er, at man også får ryddet op i procedurer, dokumenter mm. Interesserede kan kontakte: 5

6 Dorte Juhl, Afdelingsradiograf, Sygehus Sønderjylland Inddragelse af studerende i kliniske projekter PRRS har besluttet, at udarbejde en beskrivelse af, hvordan studerende kan inddrages i udviklingsprojekter i klinisk praksis. Der er etableret en arbejdsgruppe, hvor studerende deltager i forhold til at afdække, hvilke arbejdsopgaver i forbindelse udviklingsprojekter de studerende generelt set kan deltage i fremover. Interesserede kan kontakte: Birthe Degn, udviklingskoordinator OUH Metodekurser til radiografer Der er etableret en arbejdsgruppe, som skal planlægge metodekurser for radiografer, som har interesse i at deltage i udviklingsprojekter, men som mangler kendskab til forskellige forskningsmetoder. Målet er, at PRRS fremover udbyder moduler på forskellige niveauer. Interesserede kan kontakte: Birthe Degn, udviklingskoordinator OUH Marianne Gellert, uddannelses-. og udviklingskoordinator Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Projektkonferencen Den første projektkonference blev afholdt i september 2006 og efterfølgende evalueret ved PRRS møde. Der deltog 85 radiografer repræsenterende alle radiologiske afdelinger i regionen. Desuden deltog flere studerende fra 6. og 7. semester. Konferencen var en stor succes med mange spændende oplæg om udviklingstiltag, som er i gang på de enkelte afdelinger. Konferencen blev omtalt i en artikel i Radiografen, udarbejdet af medlemmer af gruppen. Professionsnetværkets arbejde er fulgt med stor interesse i landets øvrige regioner. Næste konference afholdes den 18. september 2008 kl. 9:30, University College Lillebælt Blangstedgaardsvej 4. Som PR for den kommende konference har medlemmer af PRRS gruppen igen indsendt en artikel om gruppens arbejde og den kommende konference til Radiografen. 6

7 Mennesket i radiografien 7

8 Indhold Mennesket i radiografien... 7 Bariatriske patienter i billeddiagnostiske afdelinger Kommunikation med børn Radiografi og Refleksion Kommunikation med kriseramte børn Kommunikation ved en klinisk mammografi Defusing på røntgenafdelingen? Animationen HC And information til børn Kvalitetsudvikling af kommunikation til patienter med demens Vejledning af radiografstuderende i den kliniske del af uddannelsen Kvalitetsvurdering af skriftligt informationsmateriale til ambulante patienter, som skal til CTundersøgelse Kvaliteten af proceduren ved røntgen af kvinder i den fertile alder Kommunikation under en klinisk mammografi Radiografens udfordringer ved gonadeafdækning af mænd under 50 år ved traumescanning

9 Bariatriske patienter i billeddiagnostiske afdelinger. Projektbeskrivelse Projektet skal have fokus på kommunikation, etik og morali forhold til billedkvalitet og optimering af denne, når man som radiograf møder denne patientkategori i forbindelse med røntgenundersøgelser. Metode: Der er ikke fastlagt nogen metode Konklusion: Formodning; at kommunikationen har betydning for billedkvaliteten Periode Aftales med projektdeltagere. Sted: Radiologiske afdelinger i Region Syddanmark. Projektdeltagere: Deltagere søges. Kontaktperson: Radiograf, Susanne Førgaard, Nyborg sygehus 9

10 Kommunikation med børn Problemstillinger: I forbindelse med vores praktikophold har vi erfaret, at der er forskel på, hvordan radiografer kommunikerer med og informerer børn ved røntgenundersøgelser. Kan vi som radiografer bidrage til et trygt undersøgelsesforløb for børn ved hjælp af kommunikation? Problemformulering: Hvordan kan vi som radiografer via kommunikation bidrage til et trygt undersøgelsesforløb ved korterevarende røntgenundersøgelser af børn? Formål: Det overordnede formål med projektet er, at kvalitetssikre den kommunikation, der sker i forbindelse med et undersøgelsesforløb, der involverer børn, som skal have foretaget en røntgenundersøgelse. Der tages udgangspunkt i den kommunikation, der foregår fra radiograf til barn ved en røntgenundersøgelse. Målet er at skabe mere opmærksomhed på den kommunikation, der foregår ved en røntgenundersøgelse med børn, for at skabe tryghed i undersøgelsesforløbet, som eventuelt kan medføre, at barnet samarbejder med radiografen. Metode: Vi har benyttet observation og spørgeskema for at komme i dybden med vores projekt. Teoretisk har vi brugt Eriksons og Piagets udviklingsteorier, Eide og Eides professionsorienteret kommunikationsteori og Tamms teori om børn og angst, for at have en teoretisk indgang til vores observationer og spørgeskema. Vi foretog 7 observationer af den kommunikation og information, der foregik fra radiografen til barnet ved en røntgenundersøgelse. På baggrund af teori og observationer udarbejdede vi et spørgeskema, som vi personligt afleverede på tre danske sygehuse. Teorien og empirien bliver analyseret ved at de holdes op imod hinanden, diskuteret og til sidst konkluderes der. Konklusion: Ud fra teorien og de empiriske studier kan vi konkludere, at radiograferne skal tage udgangspunkt i situationen og det enkelte barn, når de skal informere og kommunikere med barnet i en røntgenundersøgelse, for at forebygge at barnet skal blive angst for det ukendte, og for at barnet skal føle sig tryg i undersøgelsesforløbet. For at et barn kan føle sig tryg, skal forældrene være til stede, og barnet skal være velinformeret om, hvad der foregår. Kontaktperson: Lisbeth K. Grøndal, Connie S. Uldall og Inge Hornstrup Hold R0A 10

11 Radiografi og Refleksion Projektbeskrivelse Projektet er en del af et større teoretisk-empirisk forskningsprojekt om refleksion i praksis. Projektet er gennemført som et netværksprojekt med deltagelse af en lang række uddannelsesinstitutioner fra MVUområdet heriblandt Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Projektet har forskningstilknytning til Research Unit for Multi-dimensional Learning (RUML), institut for Filosofi og Idéhistorie, Århus Universitet under ledelse af professor Steen Wackerhausen. Formålet Formålet med delprojektet Radiografi og refleksion er, at skabe ny viden indenfor radiografien. En viden, som kan bidrage til generering af operationelle og effektive refleksionsprocesser til fremme af radiografstuderendes udvikling af handlekompetence. Målet er at afdække en eksisterende model, Radiografiprocessens refleksionspotentiale og evt. videreudvikle modellen, så den indfanger de refleksionsformer, som efterspørges i professionen. Metode Projektets studier omfatter følgende undersøgelseselementer; anvendelse af radiografiprocessen vurdering af modellens refleksionsudbytte analyse af modellens refleksionspotentiale i lyset af refleksionsteorier udvikling af modellen Projektets empiriske studier består af: Fokusgruppeinterview med studerende, kliniske og teoretiske lærere i forhold til anvendelse og udbytte af eksisterende model, radiografiprocessen. Dagbøger fra studerende, som beskriver modellens anvendelse og refleksionsudbytte. Båndede voteringer af kliniske og teoretiske eksamener, for herigennem at afdække refleksionens anatomi i den radiografiske kontekst. Voteringerne giver et praj om, hvilke krav der stilles til studerendes refleksionskompetencer og behovet for udvikling af eksisterende model. Grounded theory anvendes til databearbejdning og den funderede teori udviklet gennem projektets studier diskuteres i forhold til refleksionsteorier af bl.a. Donald Schön, Hubert og Stuart Dreyfus, Jack Mezirow, Christopher Johns og Jacob Birkler. Konklusionen på projektet: Den eksisterende model kaldet Radiografiprocessen fremmer præ- og post radiografisk refleksion, men kun til dels perradiografisk refleksion. Modellen initierer ikke etisk eller kritisk refleksion trods kravet herom i bekendtgørelse om uddannelse til radiograf (2001). Afslutningsvis udvikles en ny model kaldet radiografimodellen med fokus på etisk og kritisk refleksion samt præ-, per-, og postradiografisk refleksion. Periode September Kontaktperson Uddannelses- og udviklingskoordinator Marianne Gellert 11

12 Kommunikation med kriseramte børn Kontaktperson: Lone S. Gade Hold Ro4B 12

13 Kommunikation ved en klinisk mammografi Med udgangspunkt i vores kliniske del af radiografuddannelsen, har vi observeret at kommunikationen mellem røntgenpersonalet og patienterne generelt er et område der vurderes lavt, i forhold til de tekniske og diagnostiske områder. På den baggrund har vi fundet det interessant, at undersøge hvordan kommunikationen egentligt forholder sig mellem røntgenpersonalet og patienten til en klinisk mammografi. Ud fra problemformuleringen: Hvordan forholder de mellemmenneskelige relationer sig mellem røntgenpersonalet og patienten ved en klinisk mammografi på landets mammografi-centre, i forhold til udvalgte anbefalinger der står skrevet i Patientens møde med Sundhedsvæsenet undersøges problematikken. Teoretisk beskrives de udvalgte anbefalinger fra Patientens møde med Sundhedsvæsenet, for at give en forståelse af, hvilke mellemmenneskelige relationer der er vigtige imellem røntgenpersonalet og patienten. Desuden inddrages forskellige kommunikationsteorier: nonverbal og verbal kommunikation, den proffesionsorienterede kommunikationsmodel, samt kriseteorier. Dernæst inddrages teori om kvantitative og kvalitative forskningsmetoder, til udarbejdelse af de empiriske studier. De empiriske studier er foretaget på fem forskellige mammograficentre i forskellige amter, med en god geografisk spredning. Der er udleveret 42 eksemplarer af spørgeskemaet, og der er yderligere foretaget 18 observationer på to af de fem sygehuse. Gennem disse undersøgelser viser det sig, at hovedparten af røntgenpersonalet formår at kommunikere, medinddrage og skabe et kontinuerligt undersøgelsesforløb for patienten. Ud fra de empiriske undersøgelser og teoribearbejdningen, kan vi konkludere at man overordnet tilvejebringer de mellemmenneskelige relationer i omgangen med patienter til en klinisk mammografi. Der hvor røntgenpersonale kan højne indsatsen, er ved at være lyttende, for at patienten får mulighed for at udtrykke sine følelser og derved blive respekteret. Desuden er det vigtigt at informationsmængden tilpasses den enkelte patients situation, for derved at skabe et gunstigt undersøgelsesforløb. Slutteligt er det vigtigt at informere om det forventede tidsforbrug, for herved at skabe et sammenhængende forløb for patienten. Kontaktperson: Maria Thoning, Marianne Bjørnholdt, Hold Ro3 13

14 Defusing på røntgenafdelingen? Opgaven omhandler defusing på røntgen afdelingen. dette emne er valgt fordi vi selv har oplevet situationer hvor vi ikke kunne mestre situationen, det er måske ikke så mærkeligt når man er studerende og alt er nyt men vi oplevede, at også erfarne radiografer til tider havde svært ved at tackle svære situationer. Formålet med opgaven er at få gang i en faglig diskussion omkring hvorvidt der bør være en fast politik på røntgen afdelingerne omkring defusing. Vi vil i denne opgave prøve at afdække behovet for defusing samt se på om faktorer såsom erfaring, alder og landsdel har nogen betydning for et eventuelt behov. Problemformuleringen for opgaven er følgende. Hvordan er behovet for defusing på røntgenafdelingerne og er der en sammenhæng mellem erhvervserfaring, køn og landsdel i forhold til behovet for defusing på røntgenafdelingerne? Til at besvare spørgsmålene i problemformuleringen har vi valgt at anvende et kvantitativt spørgeskema. Dette spørgeskema udgør vores empiriske data, og er udsendt til to røntgen afdelinger i Danmark. Det endelige spørgeskema er blevet forbedret på baggrund af et pilot projekt hvor vi anvendte et lignende spørgeskema, men på et andet Sygehus. Dette er gjort for at øge validiteten af de indsamlede data. Der er en tendens der peger i retning af et behov for en politik omkring defusing. Denne tendens underbygges ved, at 87 % af respondenterne mener, at der bør være en politik omkring defusing. Desuden var der 53 % der mente, at de på et tidspunkt havde behøvet en defusing, men kun 20 % der rent faktisk selv havde deltaget. Dette betyder, at 33 % har haft et behov som de ikke har fået dækket. Omkring sammenhængen mellem erhvervserfaringen og behovet for defusing viser undersøgelsen, at gruppen i intervallet 4-10 års erfaring har det største behov. Disse tendenser kan ikke generaliseres ud over røntgenafdelingen på sygehus A. Kønnenes rolle kan vi ikke udtale os om, da sammensætningen og størrelsen af den undersøgte population ikke muliggør dette. Da vi ikke som planlagt har modtaget data fra sygehus B. kan vi ikke udtale os om evt. forskelle i behovet for defusing landsdelene imellem. Kontaktpersoner Mads Holm, Mostafa Eddin, Hold Ro3 14

15 Animationen HC And information til børn Med udgangspunkt i vores valgfag børneradiografi på 7 semester, blev vi opmærksomme på manglen på informationsmateriale til en akut røntgenundersøgelse af børn. På nettet fandt vi animationen HC And, som er udviklet som informationsmateriale til børn i alderen 4-7 år bl.a. inden en røntgenundersøgelse. På den baggrund har vi fundet det interessant at undersøge, om denne animation kan påvirke barnets samarbejdsevne til en røntgenundersøgelse. Problemformuleringen lyder: Hvordan påvirkes samarbejdsevnen hos børn i 4-7 års alderen, hvis de inden en akut knogleundersøgelse informeres om røntgenundersøgelsen gennem animationsprogrammet HC And? Teoretisk beskrives idéen og opbygningen af animationen HC And ud fra en rapport udarbejdet af skaberne af animationen. Desuden inddrages teorien om børns kognitive psykologiske udvikling, samt kommunikationsmodeller, og hvordan man kommunikerer med børn. De empiriske studier er foretaget på det respektive hospital, som HC And er udarbejdet til. Der opstilles en computer på patientgangen, hvor animationen HC And var tilgængelig. Efter at computeren havde stået 3 uger på patientgangen, blev der udleveret 20 spørgeskemaer til radiograferne, samt interviewet 14 forældre/børn på det respektive hospitals patientgang. Konklusion: Ud fra de empiriske studier gennemgået i denne opgave holdt op mod den gennemgående teori kan det konkluderes at samarbejdsevnen hos børn i 4 7 års alderen ikke påvirkes markant af animationsprogrammet HC And. Kontaktpersoner Tina V. Johansen, Puk D. Reuner og Lone S. Hansen, Hold R04 A 15

16 Kvalitetsudvikling af kommunikation til patienter med demens Formålet med projektet er, at kvalitetsudvikle kommunikationen til demente patienter på en billeddiagnostisk afdeling. Hvordan kan kommunikationen kvalitetsudvikles med det formål at respektere demente patienters autonomi og undgå magtudøvelse ved en billeddiagnostisk undersøgelse eller behandling Der er lavet en kvalitativ interviewundersøgelse med det formål, at indsamle observationer og oplevelser på en billeddiagnostisk afdeling. De interviewede er plejepersonale ansat på et plejecenter med et demensafsnit. Interviewene er blevet transkriberet og analyseret. Der blev kun lavet to interviews, så opgavens konklusion kan ikke generaliseres og kan dermed ikke danne grundlag for en generalisering. Kommunikation kan kvalitetsudvikles med socialpædagogikken, da de beskæftiger sig med kommunikation til demente. I socialpædagogikken er kommunikationen et afgørende redskab, som bruges ved socialpædagiske handlinger. Det ka nytte princippet vil kunne bruges på billeddiagnostiske afdeling, som et redskab til et bedre undersøgelse- eller behandlingsforløb for demente. Kommunikationen skal tjene det formål at respektere, den dements autonomi og det skal bruges til, at kommunikere de handlinger ud, som er nødvendige ved en undersøgelse eller et behandlingsforløb. Undersøgelsen i denne opgave tegner et billede af, at der ikke bliver kommunikeret nok til de demente patienter i to tilfælde. Det bør undersøges nærmere, da denne undersøgelse ikke kan danne baggrund for en generalisering. Kontaktperson Marianne Madsen, Hold R05A 16

17 Vejledning af radiografstuderende i den kliniske del af uddannelsen Formålet med projektet er at belyse forholdene for vejledningen af radiografstuderende i den kliniske del af uddannelsen. Der er ud over den faglige vejledning i klinikken øget fokus på fastholdelse af de studerende, pga. manglende søgning til uddannelsen. Derudover er der i de senere år kommet mere fokus på etiske og eksistentielle perspektiver i radiografien På baggrund af de kliniske vejlederes og de studerendes oplevelser af vejledningsprocessen, vil jeg derfor undersøge, om sokratiske dialoggrupper og filosofisk vejledning kan supplere den faglige vejledning i den kliniske del af uddannelsen, med det formål at få øget fokus på fastholdelse og gennemførsel samt på etiske og eksistentielle problemstillinger. Metode Data er nedskrevne narrativer (23) fra kliniske vejledere i Region Syddanmark samt radiografstuderende ved UCL/ Odense. Der benyttes en kvalitativ undersøgelsesmetode, der tager udgangspunkt i den forstående forskningstype. Narrativerne vil blive analyseret ud fra en fænomenologisk og hermeneutisk tilgang. Periode Marts-juni 2008 Projektet er afgangsprojekt i Master i Vejledning fra Danmarks Pædagogiske Universitet. Kontaktperson: Lissi Askholm Larsen, underviser ved Radiografuddannelsen, UCL, Odense, 17

18 Kvalitetsvurdering af skriftligt informationsmateriale til ambulante patienter, som skal til CT- undersøgelse. Problemstilling Erfaring viser, at undersøgelser blev forsinkede, flyttet eller aflyst. Der kan være mange årsager til ændringer i et dagsprogram. Nogle patienter mødte ikke op, andre kom senere end planlagte og andre manglede at foretage forberedelser. Hos nogle kunne opleves en usikkerhed på det forestående. Nogle kunne ikke forstå, at der skulle gives kontrast. Det havde, de ikke forstået af materialet. Enkelte troede ikke, at blodprøven skulle sættes i forbindelse med røntgenundersøgelsen. Informationsmaterialet der sendes ud til patienten kan være årsag til den manglende forberedelse. Derfor vælges der at se på det materialet, som ambulante CTpatienter modtager i forbindelse med en undersøgelse. Problemformulering: Hvordan lever røntgenafdelingens indkaldelsesbreve til CT-undersøgelser, op til ambulante patienters behov for information, så patienten kan møde forberedt op til undersøgelsen og dermed bidrage til et optimalt undersøgelsesforløb? Metode Opgavens problemformulering vil blive besvaret via en teoretisk gennemgang af, hvordan skriftligt informationsmateriale bør udformes. Der næst ses på, hvad afdelingen har af retningslinjer og mål for deres skriftlige informationsmateriale. Sundhedsloven inddrages. Informationsmateriale, der sendes ud til ambulante patienter, der skal til CT- undersøgelse, bliver gennemgået i forhold til afdelingens retningslinjer, mål, lovgivningen og hvad teorien siger. Efterfølgende spørges patienterne via et spørgeskema om deres opfattelse af informationsmaterialet. Resultatet analysers med den under teori på området. Til sidst kommer diskussionen, konklusion og perspektivering. Konklusion Set med patientens øje lever røntgenafdelingens indkaldelsesbrev til CT-undersøgelser op til deres behov for information. Patienterne finde materialet let at læse, dog ikke procentvis så højt som afdelingen selv ønsker. Dog nævner nogle patienter et ønske mere detaljeret beskrivelse af undersøgelsen. Men føler sig dog alligevel godt forberedt og kan, set med deres egne øjne, bidrage til et optimalt undersøgelsesforløb. Men patienterne ved ikke hvad behovet er inden undersøgelsen. Kontaktpersoner: Helle Madsen og Lene Simonsen, Hold R04B 18

19 Kvaliteten af proceduren ved røntgen af kvinder i den fertile alder Formål Formålet er at undersøge, hvorvidt radiografen følger Bekendtgørelsen samt hvad betydningen af forskelle i proceduren kan have på kvinden. Ud fra et klinisk perspektiv ønskes en kvalitetssikring af proceduren ved røntgen af kvinder i den fertile alder samt en redegørelse for, hvilken betydning forskelle i proceduren kan have på kvinden. Dette skal endvidere ses i forhold til en kvalitetsudvikling. Hensigten med opgaven er desuden at vurderer om der ud fra resultaterne på sigt kan være mulighed for at optimere proceduren således radiograferne efterlever Bekendtgørelsen. Metode Problemstillingen belyses gennem en empirisk spørgeskemaundersøgelse udført på tre forskellige sygehuse i to regioner, hvilket sammenholdes med den opgivende teori. Der medtages en artikel, en Rapport, samt materiale fra Norge, som alle omhandler kvindernes utryghed og behov for information. Ud fra resultaterne af den indsamlede empiri og gennem et litteraturstudie af den valgte teori vil der blive diskuteret og perspektiveret i forhold til problemformuleringen. Konklusion På baggrund af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen kan det konkluderes, at tendensen viser på sygehus A vil 53 % spørge ind til graviditet ved henholdsvis columna thoracalis og over- og underekstremitet, mens radiografer på sygehus B i 43 % af tilfældene vil spørge ind til graviditet ved thorax og columna thoracalis., hvor det ifølge Bekendtgørelsen ikke er påkrævet. Desuden viser tendensen at procedurerne varierer fra sygehus til sygehus, idet kvalitetshåndbøgerne ikke er ensrettet i forhold til Bekendtgørelsen. Disse forskelligheder i proceduren ved røntgen af kvinder i den fertile alder kan være en medvirkende årsag til, at patienter føler en større grad af utryghed med risiko for at kvinder i værste fald vælger at få foretaget en abort. Så for at bringe kvaliteten af radiografernes handlemåde på niveau med Bekendtgørelsen, er det nødvendigt at kvalitetshåndbøgerne ensrettes og afspejler Bekendtgørelsen. Kontaktpersoner; Kirsten Illumsen, Mia Rasmussen og Kirsten Werlo, Hold R05A 19

20 Kommunikation under en klinisk mammografi Formål: At belyse de kommunikative rammer, der kan påvirke kvindernes oplevelser af deres kontakt med røntgenpersonalet under en klinisk mammografi. Problemstilling: Med udgangspunkt i vores kliniske praktik ophold på et mammacenter, oplevede vi at der ofte opstod kommunikative misforståelser og forvirringer fra patientens side. På baggrund af dette, har vi fundet det interessant at undersøge hvordan de kommunikative rammer opleves i forbindelse med en klinisk mammografi, fra patientens synsvinkel. Metode: Undersøgelsen bygger på kvalitative interviews med fem kvinder, der har været til en klinisk mammografiundersøgelse for første gang. Til vores interview har vi anvendt udvalgte anbefalinger fra Patientens møde med sundhedsvæsnet som udgangspunkt for at undersøge disse kvinders oplevelser. Desuden inddrages forskellige kommunikationsteorier: den dynamiske kommunikationsproces, verbal og nonverbal kommunikation samt kriseteorier. Resultater: Resultaterne viser at kvinderne har haft kræft som deres første tanke da de mærkede en forandring i mammae. Desuden viser det sig at kvindernes oplevelser har været varierende men størstedelen har været tilfreds med deres kommunikation med røntgenpersonalet. Ud fra kvindernes oplevelser kan det konkluderes at røntgenpersonalet ikke har efterlevet disse anbefalinger fuldt ud da resultaterne viser at der er mangel på at røntgenpersonalet har sikret forståelse af de givne informationer. Endvidere kan der også ses mangel på supplerende skriftligt materiale. Dette er vigtigt da patienter i krise kan have svært ved at huske informationer. Resultaterne viser også at information om forsinkelser er vigtigt, for at skabe et trygt og sammenhængende forløb for patienten. Slutteligt er det vigtigt at tage hensyn til patienternes forudsætninger til dialog ved at informationsmængden tilpasses den enkelte patient for at skabe en oplevelse af kontakt og respekt. Kontaktpersoner; Maria Ohlsen og Sohelia Hassan, Hold R05A 20

Pædiatri i radiografien

Pædiatri i radiografien Pædiatri i radiografien Bente Winther og Helle Precht Sygehus Lillebælt - University College Lillebælt Hvem er vi? Helle: Undervisende radiograf. Udd. 2003 Ansat ved Radiografuddannelsen, UC Lillebælt

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 MAGO 19. november 2012 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske

Læs mere

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Pilotundersøgelse 215 1 2 Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2014 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Etablere tæt samarbejde med DR-firmaer og inddrage disse i Conrad s netværk.

Etablere tæt samarbejde med DR-firmaer og inddrage disse i Conrad s netværk. Projektskabelon i 2012 Projektbeskrivelse 1. Projektets titel Sammenligning af syv optimerede DR systemer Comparison of seven optimized DR systems 2. Resumé Generelt er teknologien indenfor billeddiagnostiske

Læs mere

Bilag 1. 2.4 Operationalisering

Bilag 1. 2.4 Operationalisering Bilag 1 2.4 Operationalisering Hvordan kan der i relationen mellem radiograf og patient med anden etnisk baggrund opnås gensidig forståelse i forbindelse med korterevarende røntgenundersøgelser? Kategorier

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning Modulbeskrivelse 10R Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. 1.februar 2012 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4.

Læs mere

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen,

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen, Modul 7 Gældende efteråret 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte...

Læs mere

Praksisfortælling. Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence

Praksisfortælling. Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence Praksisfortælling Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence Udarbejdet af Hanne Bruhn/Marianne Gellert Juni 2009 og redigeret marts 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning Modulbeskrivelse 10R Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. oktober 2015 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning Modulbeskrivelse modul 4 Overgangsordning Efteråret 2016 1 1.0 Generelt Deltagelse i undervisningen på modulet forudsætter, at den studerende har fulgt undervisning i modul 1-3. 2.0 Introduktion til modulet:

Læs mere

Nuklearmedicinsk studieretning

Nuklearmedicinsk studieretning Modulbeskrivelse 11N Nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. November 2015 Revideret af laje november 2015 1 Forord Studieretningen er udviklet og udbudt af Metropol og University College Lillebælt.

Læs mere

Audit på henvisninger

Audit på henvisninger Audit på henvisninger Radiograf Pia Baasch Baggrund Røntgenbekendtgørelse nr. 975, 1998. Tværfaglig temadag i 2003 med fokus på kvalitetsudvikling. Brainstorm som problemidentifikation 3 arbejdsgrupper

Læs mere

Guide til udarbejdelse af ansøgning til empiriindsamling

Guide til udarbejdelse af ansøgning til empiriindsamling Guide til udarbejdelse af ansøgning til empiriindsamling Formål Denne guide beskriver ansøgningsprocedure i forbindelse med empiriindsamling på modul 12 og 14. Det er vigtigt at alle guidens punkter besvares

Læs mere

MASTERAFHANDLING. Radiografikunsten The Art of Radiography

MASTERAFHANDLING. Radiografikunsten The Art of Radiography MASTERAFHANDLING Af Susanne Holm MASTER I HUMANISTISK SUNDHEDSVIDENSKAB OG PRAKSISUDVIKLING (MHH) DET HUMANISTISKE FAKULTET ÅRHUS UNIVERSITET JUNI 2009. Radiografikunsten The Art of Radiography Projektets

Læs mere

Rammer og kriterier for 5. modulprøve - overgangsordning

Rammer og kriterier for 5. modulprøve - overgangsordning Rammer og kriterier for 5. modulprøve - overgangsordning Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra september

Læs mere

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen PET 3 1/3 ECTS Valgfaget afholdes UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst Valgfagets tema Valgfaget præsenterer overordnede centrale begreber, teorier samt handlemåder, der kan

Læs mere

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen PET 3 1/3 ECTS UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst Tema Valgfaget præsenterer overordnede centrale begreber, teorier samt handlemåder, der kan anvendes i hverdagen ift. at

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 7 - Teori

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 7 - Teori Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb Modul 7 - Teori Juni 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion til modulet

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

PBL-forløb Rad. Patientologi

PBL-forløb Rad. Patientologi RADIOGRAFUDDANNELSEN, UCL PBL-forløb Rad. Patientologi 1. semester August, 2017 Indhold 1. Baggrund i læringsudbytter... 3 2. Forløbets opbygning... 3 3. Problembaseret læring... 3 3.1 Trinvis Problembaseret

Læs mere

3. Modulbeskrivelse. Gældende pr. 1. september Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 3. Marianne Gellert 2010

3. Modulbeskrivelse. Gældende pr. 1. september Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 3. Marianne Gellert 2010 3. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2008 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske vejledere i forhold til

Læs mere

Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013

Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013 Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013 Uddannelse til Professionsbachelor i Radiografi Radiografuddannelsen i Danmark varetages af tre uddannelser ved henholdsvis Professionshøjskolen

Læs mere

Indenrigs - og Sundhedsministeriet Att. Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen Slotholmsgade 10-12 1216 København K 23.4.2003.

Indenrigs - og Sundhedsministeriet Att. Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen Slotholmsgade 10-12 1216 København K 23.4.2003. Indenrigs - og Sundhedsministeriet Att. Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen Slotholmsgade 10-12 1216 København K 23.4.2003 Problemstilling Foreningen af Radiografer i Danmark tillader sig at henvende

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Gonadebeskyttelse og valg af projektion

Gonadebeskyttelse og valg af projektion Gonadebeskyttelse og valg af projektion som dosisreducerende metoder til ovarierne ved konventionel røntgen af columna lumbalis. Benjamin Gjerrild Nielsen, radiograf Radiologisk Afd. - Regionshospitalet

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Procedure og grundlag for godkendelse af kliniske uddannelsessteder med tilknytning til Radiografuddannelsen UCL Odense

Procedure og grundlag for godkendelse af kliniske uddannelsessteder med tilknytning til Radiografuddannelsen UCL Odense Procedure og grundlag for godkendelse af kliniske uddannelsessteder med tilknytning til Radiografuddannelsen UCL Odense Proceduren indtræder med virkning fra 2010 og erstatter hermed tidligere procedure

Læs mere

Stråleterapeutisk studieretning

Stråleterapeutisk studieretning Modul 10 beskrivelse Stråleterapeutisk studieretning Gældende pr. 1. marts 2013 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Introduktionsuddannelsen

Introduktionsuddannelsen Logbog Introduktionsuddannelsen Diagnostisk Radiologi Printervenlig udgave udarbejdet af Elisabeth Albrecht-Beste Formand for DRS Koordinerende Uddannelsesråd eab@dadlnet.dk yderligere oplysninger om logbogen

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul Modulbeskrivelse. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen,

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul Modulbeskrivelse. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen, 8. Modulbeskrivelse Gældende efteråret 2016 Katrine Borg-Hansen, 160808 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Thava Imaging Middelfart

Praktikstedsbeskrivelse. Thava Imaging Middelfart Praktikstedsbeskrivelse Thava Imaging Middelfart Indhold Afdelingens organisatoriske indplacering og tilhørsforhold... 3 Afdelingens ledelsesopbygning og struktur... 4 Afdelingens fagprofessionelle ramme...

Læs mere

Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik

Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Modul 9NR Teori Studieretning: Nuklearmedicinsk & radiologisk billeddiagnostik Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Kvalitetssikring af digitale billeddannende røntgensystemer hos Dyrlæger

Kvalitetssikring af digitale billeddannende røntgensystemer hos Dyrlæger Kvalitetssikring af digitale billeddannende røntgensystemer hos Dyrlæger Formål: Med disse retningslinier for kvalitetssikring vil en højere kvalitet på det veterinære billeddiagnostiske område kunne opnås.

Læs mere

Modulbeskrivelse 11N. Nuklearmedicinsk studieretning

Modulbeskrivelse 11N. Nuklearmedicinsk studieretning Modulbeskrivelse 11N Nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. september 2012 Forord Studieretningen er udviklet og udbudt af Metropol og University College Lillebælt. Modulbeskrivelse er primært tænkt

Læs mere

Digital Radiologi. Hvilke emner behandler jeg ikke. Kliniske billeder (Dette er et røntgenteknisk modul)

Digital Radiologi. Hvilke emner behandler jeg ikke. Kliniske billeder (Dette er et røntgenteknisk modul) Digital Radiologi 1 Emner : Hvad står DR egentlig for? Grundbegreber indenfor DR teknologien De forskellige teknikker (med speciel fokus på 2 teknikker) Fordele og muligheder med DR teknikken Nogle digitale

Læs mere

Orientering fra Komiteen for Radiografisk Kvalitetssikring i Screeningsenheder i Danmark

Orientering fra Komiteen for Radiografisk Kvalitetssikring i Screeningsenheder i Danmark Orientering fra Komiteen for Radiografisk Kvalitetssikring i Screeningsenheder i Danmark Hvorfor og hvornår blev Komiteen dannet? Mammografiscreening blev indført landsdækkende i 2007 / 2008 og 4 ud af

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Beskrivende radiografer Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Baggrunds historie Radiografer laver undersøgelser Radiologer beskriver undersøgelser Stigende mangel på radiologer Stigende antal undersøgelser

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

4. Modulbeskrivelse. Gældende pr. 1. september Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Katrine Borg-Hansen, august 2013

4. Modulbeskrivelse. Gældende pr. 1. september Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Katrine Borg-Hansen, august 2013 4. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2008 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske vejledere i forhold til

Læs mere

Nuklearmedicinsk studieretning

Nuklearmedicinsk studieretning Modulbeskrivelse 10N Nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. november 2015 1 Forord Studieretningen er udviklet og udbudt af Metropol og University College Lillebælt. Modulbeskrivelse er primært tænkt

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 6. Modul 6. Gældende pr. november KBHA Eksamensbekendtgørelse rettet

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 6. Modul 6. Gældende pr. november KBHA Eksamensbekendtgørelse rettet Gældende pr. november 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Introduktion til modulet... 4 2. Modulets fokusområde... 4 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 4 3.1 Fordeling af klinisk og

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Syddanmark Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed Dimittendundersøgelse 0 PB i Ernæring og Sundhed Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5 5.0 Fastholdelse 8

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Pædagogisk værdigrundlag i Radiografuddannelsen. University College Lillebælt og Region Syddanmark

Pædagogisk værdigrundlag i Radiografuddannelsen. University College Lillebælt og Region Syddanmark Pædagogisk værdigrundlag i Radiografuddannelsen University College Lillebælt og Region Syddanmark Oktober 2016 1. Baggrund Det pædagogiske værdigrundlag er blevet til i et samarbejde mellem Radiografuddannelsen

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Plastisk Organiske Grupper

Plastisk Organiske Grupper Plastisk Organiske Grupper Udviklings- og kvalitetskoordinator, radiograf Annette Meyer Balle Diagnostisk Center, Universitetsklinik for innovative patientforløb annette.meyer.balle@midt.rm.dk Et redskab

Læs mere

Udredningsstrategier. A-kursus i muskuloskeletal radiologi Arne Lücke Røntgen og Skanning NBG Århus

Udredningsstrategier. A-kursus i muskuloskeletal radiologi Arne Lücke Røntgen og Skanning NBG Århus A-kursus i muskuloskeletal radiologi 2016 Arne Lücke Røntgen og Skanning NBG Århus 1 Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægelsesapparatet. Modalitet Visitation Økonomi Strålehygiejne

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul Modulbeskrivelse. Gældende pr. 1. februar Bo R. Mussmann, 24/

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul Modulbeskrivelse. Gældende pr. 1. februar Bo R. Mussmann, 24/ 8. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. februar 2009 Bo R. Mussmann, 24/8 2011 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

MTV og 3 D Lise Ludvigsen. Trine Agertoft Lene Tarp. Radiologisk afdeling Odense Universitetshospital

MTV og 3 D Lise Ludvigsen. Trine Agertoft Lene Tarp. Radiologisk afdeling Odense Universitetshospital MTV og 3 D Lise Ludvigsen Janni Jensen Trine Agertoft Lene Tarp Medicinsk Teknologi Vurdering En alsidig systematisk vurdering af forudsætningerne for og konsekvenserne af at anvende en medicinsk teknologi.

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Afdelingen for Kvalitet & Forskning. v/ afdelingschef Lisbeth L. Rasmussen

Afdelingen for Kvalitet & Forskning. v/ afdelingschef Lisbeth L. Rasmussen Afdelingen for Kvalitet & Forskning v/ afdelingschef Lisbeth L. Rasmussen Fremtidige udfordringer Studier fra USA og Holland viser at 30% - 40% af patienterne ikke modtager behandling, der er baseret på

Læs mere

Organisering af Radiografuddannelsen på Rigshospitalet

Organisering af Radiografuddannelsen på Rigshospitalet Organisering af Radiografuddannelsen på Rigshospitalet Baggrund Uddannelsen til professionsbachelor i radiografi er normeret til 3 ½ studenterårsværk svarende til 210 ECTS point, er opdelt i semestre og

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling for medarbejdere ved Radiografuddannelsen og CONRAD. Senest opdateret januar 2013

Strategi for kompetenceudvikling for medarbejdere ved Radiografuddannelsen og CONRAD. Senest opdateret januar 2013 1 Strategi for kompetenceudvikling for medarbejdere ved Radiografuddannelsen og CONRAD Senest opdateret januar 2013 2 Om strategi for kompetenceudvikling Formål At understøtte kompetenceudvikling på organisatorisk

Læs mere

Praktikpladsbeskrivelse 2010 Billeddiagnostisk Afdeling Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet

Praktikpladsbeskrivelse 2010 Billeddiagnostisk Afdeling Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet Praktikpladsbeskrivelse 2010 Billeddiagnostisk Afdeling Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet Horsens Billeddiagnostisk Afdeling Afdelingens organisatoriske indplacering og tilhørsforhold

Læs mere

Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse. Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt

Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse. Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt Hvordan arbejder vi med LUP-resultaterne på Roskilde og Køge sygehuse Sygehus- og afdelingsniveau Gennemgår resultaterne

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 8.3 A Diagnostisk udredning på sygehus - radiologi Adm. overlæge Jens Karstoft Radiologien i kræftdiagnostik og behandling Radiologien (røntgendiagnostikken) spiller en central

Læs mere

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Mette Bøg Horup, Mette Birk-Olsen, Lise Kvistgaard Jensen og Kristian Kidholm I samarbejde med Knud Yderstræde, Benjamin Schnack

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve)

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Fokusområde: Mødet med mennesket i radiografi Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra 1. februar. 2009 MAGO/BORM

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark

Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark Periode: September 2013-juni 2014 Der har i alt været 17 studerende i perioden. De studerende har været fordelt med 8 studerende på modul 9 og

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 5. Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 5. Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Modul 5 Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra februar 2015 1 1. Introduktion til modulet Introduktion

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Til Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt.

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. 25. august 2008 Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. Dette dokument beskriver hvad der forstås ved

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

Praktikstedsbekrivelse Radiologisk afdeling Svendborg & Nyborg.

Praktikstedsbekrivelse Radiologisk afdeling Svendborg & Nyborg. Praktikstedsbekrivelse Radiologisk afdeling Svendborg & Nyborg. Afdelingens organisatoriske indplacering og tilhørsforhold Radiologisk afdeling OUH Svendborg & Nyborg hører under Odense Universitetshospital.

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Krav til evaluering af undervisning. For at sikre kvalitet i undervisningen på VIAs ordinære uddannelser og videreuddannelser

Læs mere

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Hjertecentret 2017 Sygeplejen i Hjertecentret Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Vi glæder os til at se dig til introduktion til sygeplejen i Hjertecentret.

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Beskrivende radiografer

Beskrivende radiografer Beskrivende radiografer - En balancegang? Ved Beskrivende Radiograf Rikke Hansen Det kedelige. 38 år r gammel Uddannet radiograf i 2002 Ansat påp Vejle Sygehus, Danmark Efteruddannelse Fra vinteren 2003

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Studieplan Radiografisk patientologi og professionsetik + Filosofi, videnskabsteori og etik 1. Semester

Studieplan Radiografisk patientologi og professionsetik + Filosofi, videnskabsteori og etik 1. Semester OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Radiografisk patientologi og professionsetik 1. Semester Radiografuddannelsen i Odense Forår 2017 1. Semester Indhold 1. Fagets fokus... 3 2. Fagets læringsudbytter...

Læs mere

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Oprettelsen af en klinisk etisk komite i psykiatrien i Region Syddanmark bygger på den antagelse, at der er behov for at kunne

Læs mere

Kvalitetsudviklingsprojekt

Kvalitetsudviklingsprojekt Kvalitetsudviklingsprojekt Specialuddannelsen i kræftsygepleje Revideret august 2012 Revideret februar 2011 Indholdsfortegnelse Overordnet mål for 3. uddannelsesafsnit... 2 Formål med kvalitetsudviklingsopgaven...

Læs mere

Bilag 1. Udarbejdelse af den indledende spørgeskemaundersøgelse

Bilag 1. Udarbejdelse af den indledende spørgeskemaundersøgelse Bilag 1 Udarbejdelse af den indledende spørgeskemaundersøgelse Tanken bag dette spørgeskema var; at skabe belæg for at emnet i vores problemstilling var reelt eksisterende. Vi ønskede at spørgeskemaet

Læs mere

Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter

Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter Sygeplejerskeuddannelsen Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter Februar 2018 Disse retningslinjer gælder interne opgaver og

Læs mere

Røntgenhenvisningen Morten Kindt, Røntgenafdelingen, Vejle

Røntgenhenvisningen Morten Kindt, Røntgenafdelingen, Vejle Røntgenhenvisningen 1 Røntgenhenvisningen Hvilke hensyn skal man tage, når man bestiller en billeddiagnostisk undersøgelse? 2 Fire vigtige hensyn Strålebeskyttelse Godt samarbejde med røntgenafdelingen

Læs mere