SE... UDFORDRINGEN SE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SE... UDFORDRINGEN SE"

Transkript

1 SE... UDFORDRINGEN SE SE-fasen er den undersøgende fase, hvor eleverne tilegner sig viden, er ude i virkeligheden og taler med forskellige aktører. Eleverne finder frem til problemstillinger eller udfordringer, som de vil arbejde videre med. Undergrupper: Bliv klog Stil spørgsmål Vælg udfordringen

2 SE... UDFORDRINGEN BLIV KLOG BLIV KLOG Logbog - et overblik Søg information Historisk analyse Field research Målgruppe Sæt jer i en andens sted Fluen på væggen Lær personen at kende Bevægelsesdiagram Det sociale stamtræ Foto-safari Eksperimentér Fremstidsscenarie S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

3 Bliv klog Logbog - et overblik Skriv alle jeres tanker, observationer, overvejelser, idéer og resultater ned i en lille notesbog eller et hæfte. S1...? På den måde får I samling på jeres notater og overblik over processen og udviklingen, da I altid kan bladre tilbage.

4 Bliv klog S2 Søg information Research kan give en bred, generel baggrundsviden om et emne. Søg inspiration og information om det overordnede emne på biblioteket eller internettet, fx på blogs, Wikipedia og relaterede links. Del eventuelt researchen op i en nutidig del og en research af fremtidige trends.

5 Bliv klog S3 STENALDEREN Historisk analyse LANDET I 1700-TALLET En historisk analyse kan være med til at belyse og skabe forståelse for nutiden. Søg historisk baggrundsviden på internettet eller biblioteket. Undersøg, hvordan man tidligere har løst problemstillinger inden for emnet. I kan finde information om affaldets historie på Affald.dk Hvad fortæller historien om den måde man gør tingene på nu? Hvad gjorde man før? Hvad gør man i dag? LIVET FRA BYEN I 1700-TALLET LIVET FRA I DAG BYEN FRA AFFALDSBEHANDLING I DAG FREMTIDEN - ÅR 2040

6 Bliv klog S4 Field research Field research kan give praktisk viden om emnet og eksisterende løsninger. Undersøg jeres omgivelser, kig i butikker, derhjemme, på museer og lignende. Hvad findes der af lignende produkter eller løsninger? Hvad har andre gjort?

7 Bliv klog S5 Beholder System Økonomi Bananskræl Målgruppe I kan fokusere jeres informationssøgning og research inden for et emne ved først at identificere en bestemt målgruppe. Fokusér på én bestemt målgruppe og undersøg hvordan den forholder sig til emnet. Hvem er emnet særligt relevant for? Hvad er fx gruppens motiver, barrierer, værdier osv? Miljø på skolen Affald Genbrugscirklen Undervisningsmateriale Trinmål

8 Bliv klog S6 Sæt jer i en andens sted Ved at udvælge en bestemt målgruppe og sætte sig i en af disse personers sted, kan man undersøge et emne indefra. Det giver en god forståelse for andres situation og liv. Prøv en situation eller hverdag på jeres egen krop. Tag fx bind for øjnene og oplev verden som blind, eller vær pedel for en dag.

9 Bliv klog S7 Fluen på væggen Ved at observere folk fra en bestemt målgruppe, i en bestemt situation eller i særlige rutiner, kan man lære meget om deres vaner og behov. Observér handlinger og opførsel uden at forstyrre. Tag gerne billeder og/eller notater som dokumentation. Følg én person, fx en skraldemand, eller en hel gruppe, fx brugerne på en genbrugsstation. Hvilke daglige rutiner har de? Hvordan organiserer de sig? Hvilke udfordringer har de?

10 Bliv klog Lær personen at kende S8 Ved at følge folk fra en bestemt målgruppe i deres daglige rutiner, kan man få god indsigt i et emne, og målgruppens adfærd og behov. Jeg forsøger at få deltagerne til selv at smide deres sorterede affald i containeren... Udvælg en enkelt person fra en målgruppe, som er relevant for emnet. Brug så meget tid som muligt sammen med denne person for at få en forståelse af dagligdag, vaner og rutiner. Husk at tage notater i jeres logbog undervejs.

11 Bliv klog S9 Bevægelsesdiagram Et bevægelsesdiagram er en tegning over hvordan folk bevæger sig inden for et bestemt område, og inden for en bestemt periode. Det er en god metode til at udpege trafikale knudepunkter, eller til at få overblik over brugen af bestemte gange og rum. Tag fx et kort over skolen, og indtegn folks positioner og bevægelser i løbet af et tidsrum, fx frikvarteret. Hvor opstår der flaskehalse i form af kø? Er der områder som ligger tomme hen og kunne bruges til noget nyt?

12 Bliv klog S10 Det sociale stamtræ Et stamtræ giver overblik over personers sociale relationer. SFO Forældreråd Elever Uddyb øvelsen ved at markere om relationerne er private, som fx venner og familie, eller professionelle, som fx arbejdskollegaer eller kunder, og desuden hvor nære relationerne er. Lærer Rengøring Inspektør Aftenskole Elevråd Pedel

13 Bliv klog S11 Foto-safari En foto-safari kan give en hurtig visuel indsigt i et emne. Den viden I indsamler er desuden let at dele med andre ved hjælp af de billeder som I tager. Tag en masse billeder af situationer hvor folk gør noget der beskriver et problem, en udfordring, en farlig situation eller lignende, som I kan arbejde videre med. Alternativt kan I bede en anden tage billeder fra sin hverdag, fx en ekspert på området som medbringer et kamera på sit arbejde for at tage billeder af relevante situationer.

14 Bliv klog S12 Eksperimentér Ved at eksperimentere med nye måder at gøre ting på, kan vi blive bevidste om vores vaner og rutiner, og måske finde plads til nye måder at tænke og opføre os på. Undersøg, hvad der sker, og hvordan forskellige folk reagerer i uvante situationer. Lad fx karamelpapir og lignende ligge og flyde, indstil gårdfejning en hel uge, spis udenfor eller gør noget andet som I ikke plejer.

15 Bliv klog S13 Fremtidsscenarie Positivt + Et positivt fremtidsscenarie giver inspiration til en vision og hjælper med at skabe fokus på et bestemt emne. Beskriv med en historie hvordan I gerne vil have at fremtiden skal se ud. Begynd med Jeg ville ønske at... Negativt Et negativt fremtidsscenarie kan skabe fokus på et emne som er relevant for jer. Beskriv med en historie hvordan fremtiden vil se ud, hvis vi ikke forholder os til og gør noget ved et bestemt problem. Spørg Hvad vil der ske, hvis ikke vi...?

16 SE... UDFORDRINGEN STIL SPØRGSMÅL STIL SPØRGSMÅL Spørgeskema S14 Vurderingsskema S15 Interview S16 Ekstremt interview S17 Billedinterview S18 5 x hvorfor S19 Sig, hvad I gør S20 Dagbog S21 Yndlingsting S22 Ord-billede S23 SMS-tracking S24 Debat S25 Debat med billeder S26

17 Stil spørgsmål Spørgeskema Ved hjælp af et spørgeskema kan man på kort tid samle viden om et bestemt område fra mange mennesker. S14 Lav et spørgeskema med gode spørgsmål om et bestemt emne, og få folk fra en eller flere målgrupper til at svare på dem. Omdel spørgeskemaerne pr. mail eller del dem ud på papir. Stil gerne åbne hv-spørgsmål som kan give grundige svar. Spørgeskema Hvilke typer affald indsamler vi på skolen? Hvilke typer af affald sorterer vi? Hvem indsamler affaldet? Kunne vi gøre det nemmere at indsamle? Hvad sker der med affaldet? Spørgeskema Hvilke typer af affald smider du ud, mens du er i skole? Sorterer I affaldet på skolen? Ja Nej Hvis ja, hvilke typer af affald sorterer I? Kunne vi gøre det nemmere at sortere? Ved du hvad der sker med affaldet?

18 Stil spørgsmål S15 Vurderingsskema Ved hjælp af et vurderingsskema kan man på kort tid samle meninger om et bestemt emne fra mange mennesker. Beskriv bestemte produkter, services eller situationer inden for emnet. A. Bed personer fra en relevant målgruppe om at give point på en skala fra 1 til 5, efter hvor vigtige de mener at de er. B. Sæt produkter, services eller situationer op overfor hinanden og lad personerne markere hvilke af de to der er vigtigst, bedst eller mest typisk. Praktisk Nemt Customised Standard Pænt Fremtidssikret Grønt Billigt

19 Stil spørgsmål S16 Interview Interviews kan give stor indsigt i et emne hvis de er godt forberedt. Find relevante personer til jeres interview: fx klassekammerater, lærere, medarbejdere fra kommunen, pedeller eller andre. Planlæg gode, åbne spørgsmål, så I får uddybende svar. Bed en person om at beskrive en situation, så I får en masse detaljer med. Prøv, at beskrive hvordan du... Spørg: Hvad er vigtigst? Hvorfor? Hvordan? Hvor? Osv...

20 Stil spørgsmål S17 Ekstremt interview Som I ser her... Lav et interview med en ekspert og en person der slet ikke kender noget til emnet. Interview en ekspert der kender rigtigt meget til emnet, hvis I er interesserede i baggrund, teknisk viden eller lignende. Interview en person der slet ikke kender til emnet, hvis I er interesserede i umiddelbare reaktioner og friske øjne på emnet.

21 Stil spørgsmål S18 Billedinterview Lav et interview med åbne hv-spørgsmål og medbring billeder som udgangspunkt. Spørg: Hvad kan man se på billedet? Hvem kan man se? Hvorfor ser der sådan ud? Hvor foregår det? Hvad synes I om det I ser? Hvad mangler der på billedet? Hvilke typer affald kender I til?

22 Stil spørgsmål 5 x hvorfor S19 Hvorfor...? Ved at spørge i dybden kan man finde frem til det bagvedliggende problem i en udfordring. Hvorfor...? Lav et mini-interview med en relevant person. Start med et åbent spørgsmål inden for emnet, og spørg hvorfor? fem gange efter hinanden. Hvorfor...? Hvorfor...? Hvorfor...?

23 Stil spørgsmål Sig hvad I gør Få indsigt i et emne, en proces eller service ved at betragte brugere og bede dem forklare hvad de gør og hvorfor. S20 Jeg er altid nødt til at mase affaldsposerne ned i skraldespanden... Når nogen udfører en handling, fx smider glas i en glascontainer, så bed dem om at forklare alt hvad de gør mens de gør det. Spørg: Hvorfor? Hvornår? Hvor tit? Hvordan? Osv...

24 Stil spørgsmål S21 Dagbog Få indsigt i folks hverdag, vaner og rutiner gennem dagbøger. Bed én eller flere personer om at skrive dagbog over deres dag, og sig til dem hvis de skal være særligt opmærksomme på at beskrive noget bestemt, fx mad- eller motionsvaner, transportmidler eller affaldssortering og genbrug. Tirsdag 25. juni Kl laver morgenmad - smider den tomme havregrynspakke ud. Kl spiste morgenmad og smider resten af maden ud. Onsdag 26. juni Kl lave den tomme h Kl s smider res

25 Stil spørgsmål S22 Yndlingsting Få indblik i folks værdier og hvad der er vigtigst for dem. Få en person til at vise jer den ting i relation til emnet, der betyder mest for ham eller hende. Spørg: Hvad er vigtigt for dig? Hvorfor er det vigtigt for dig? Hvorfor betyder det mere end...?

26 Stil spørgsmål S23 Nice Ord-billede Hvis I vil finde ud af hvordan folk definerer eller opfatter forskellige begreber, eller hvad de tænker om et bestemt emne, kan I bede dem om at sætte ord eller billeder på. Ulækkert Lav fx tre billedkort med relevante billeder inden for emnet. Lav desuden en masse forskellige kort med ord på. Bed en person om at koble ord til billederne, og forklare, hvorfor de hænger sammen. Pænt Grønt Øvelsen kan også laves omvendt, med få ord og mange billeder. Klamt Logisk

27 Stil spørgsmål S24 SMS-tracking I kan afdække eller tracke en persons aktiviteter i løbet af en dag ved at sende ham en sms, og bede ham om at sende en sms/mms retur om hvad han laver netop nu, og evt sammen med hvem.

28 Stil spørgsmål S25 Debat Belys et emne fra flere sider ved at invitere hele gruppen eller klassen til at deltage i en debat om et relevant emne. Vælg én til at styre processen, og afsæt en fast tid til debatten, fx 1/2 time. Lav gruppevis nogle oplæg som I diskuterer i samlet plenum/sammen med resten af klassen. Fordel rollerne imellem jer i grupperne, så én er ordstyrer, og én eller flere andre tager notater og skriver referat. Vi vil have en løsning der er miljøvenlig derfor skal alt til genbrug! Vi vil have en billig og nem løsning hvor vi ikke skal røre en finger derfor skal alt brændes!

29 Stil spørgsmål S26 Debat med billeder En debat kan tage udgangspunkt i billedkort, fx fra en foto-safari (se kort S11), som illustrerer hvorfor noget er vigtigt. Diskutér og prioritér billederne. Resultatet kan bruges som udgangspunkt for et moodboard/en collage (se kort F7) i FIND-fasen. Hvad er det vigtigst, at vi gør noget ved?

30 SE... UDFORDRINGEN VÆLG UDFORDRINGEN VÆLG UDFORDRINGEN Karakterprofiler Mindmap Emnekort Problemliste Beskriv udfordringen - kort Vælg mellem to Hvad kan gå galt? Positiv/negativ-maskinen S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34

31 Vælg udfordringen Karakterprofiler S27 Ville Henrik også sortere metal og plastik? Ud fra observationer af forskellige mennesker i en målgruppe, kan I lave profiler der beskriver dem. Profilerne, også kaldet personas, kan bruges videre i et idéudviklingsforløb som fiktivt ansigt på den målgruppe som I arbejder med. Find fx billeder af personer i blade eller på internettet, der kunne passe på profilerne. Beskriv profilernes kendetegn med ord, fx alder, køn, job, familieforhold, fritidsinteresser osv. Når I efterfølgende arbejder på udvikling af idéer, kan I hele tiden holde dem op mod jeres profiler, og spørge jer selv hvad de mon ville synes om dem. Henrik 32 Cykler på arbejde Gift med Lone To børn Bor i hus Henter sine børn på cykel Sorterer sit affald (glas, papir) Har en kompost i haven til haveaffald Tager på genbrugspladsen 1-2 gange om måneden

32 Vælg udfordringen S28 Mindmap Ved at lave et mindmap kan I skabe overblik over jeres emne og relaterede udfordringer. Skriv et nøgleord på midten af et stykke papir. Træk streger fra ordet og ud til relaterede ord (associationer).

33 Vælg udfordringen Emnekort S29 Affaldet flyder på gangene Emnekort kan overskueliggøre og visualisere alle de informationer og indsigter som I har indsamlet. Det kan være en hjælp i udvælgelsen af hvilken udfordring I vil arbejde videre med. Opdel jeres informationer i forskellige emner. Beskriv i ord og billeder jeres indsigt for hvert emne på et kort, og hæng dem op på en væg. Madpakkelugt i klassen Manglende sortering

34 Vælg udfordringen S30 Affaldet flyder Problemliste Få overblik over de problemer eller udfordringer som I har fundet frem til. Skriv dem alle på en liste, så de bliver nemmere at sammenligne og vælge imellem. Ingen information Manglende beholdere Hvad skal genbruges? Manglende sortering Hvor ender affaldet? Hvad skal i hvilken beholder?

35 Vælg udfordringen S31 Beskriv udfordringen - kort! Beskriv en udvalgt udfordring med så få og præcise ord som muligt. Beskrivelsen kan bruges som udgangspunkt for den videre proces. Affald på gulvene Madspild i kantinen Vil ikke sortere

36 Vælg udfordringen S32 Vælg mellem to Sæt to udfordringer op over for hinanden, og spørg jer selv eller gruppen hvad der er vigtigst. Vi mangler beholdere til papirsortering Kantinen smider for meget emballage ud

37 Vælg udfordringen S33 Hvad kan gå galt? Stil skarpt på en given situation, oprems alle de ting der kan gå galt i den situation, og find frem til grunden(e). Når I har et overblik over, hvad der kan gå galt, kan I også nemmere finde frem til relevante løsninger. Lav en liste Flere beholdere? Udnyt bedre dem vi har? Beholderne skal hænges op? Beholderne skal have hjul på? Beholderne skal have ordentlige skilte Beholderne skal være synlige Det er kun teknisk service der skal sikre ordentlig tømning Eleverne skal inddrages i den ugentlige tømning - f.eks. 5. klasse

38 Vælg udfordringen Positiv/negativ-maskinen S34 Vi mangler nye affaldsbeholdere Som hjælp til at udvælge idéer, kan I køre dem alle sammen gennem en negativ maskine og en positiv maskine. Spørg i den negative maskine hvad arbejdet med ét problem vil medføre af andre problemer eller udfordringer, eller hvilke problemer der vil blive ladt tilbage? - Eleverne kan ikke sortere Spørg i den positive maskine hvad arbejdet med ét problem vil medføre af løsninger på andre problemer? Med nye beholdere kan vi bedre sortere + Skolen ville spare penge Eleverne kan hjælpe pedellen Pedellen skal arbejde mere Skolen mangler penge

FIND-fasen er idéfasen, hvor eleverne udtænker løsninger på de problemstillinger, de har fundet.

FIND-fasen er idéfasen, hvor eleverne udtænker løsninger på de problemstillinger, de har fundet. FIND... FIND-fasen er idéfasen, hvor eleverne udtænker løsninger på de problemstillinger, de har fundet. I denne kreative proces udvælger eleverne de løsninger, de mener er realistiske at gennemføre. FIND

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

- evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER

- evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER - evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER INDHOLD HVAD ER PROJEKT MOBILLÆSNING? 04 HVEM HAR DELTAGET? 04 PROJEKTETS AKTIVITETER 05 PROJEKTETS ORGANISERING 05 HVAD ER EVALUERINGEN?

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed KAPITEL 5 MÆND OG KVINDER ER FORSKELLIGE OGSÅ SOM JOBJÆGERE Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed sammen, som par. Citat fra mand

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

ROSENBLADET. På bytur med en shopaholic. Motivation. februar 2015

ROSENBLADET. På bytur med en shopaholic. Motivation. februar 2015 ROSENBLADET februar 2015 På bytur med en shopaholic Karen fortæller om en af hendes store udfordringer i hverdagen, og hvordan hun bekæmper den Motivation Når det handler om at motivere sig selv, så ved

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Lederens arbejde med stress er det fjerde værktøj

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere