Fremtidens hospital se skitser af vores kommende arbejdsplads side 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens hospital se skitser af vores kommende arbejdsplads side 4"

Transkript

1 Fremtidens hospital se skitser af vores kommende arbejdsplads side 4 Personaleblad Århus Universitetshospital, Skejby 17. årgang nr. 1 februar 2008 Læger i mesterlære 8 Portører på kursus i bariatri 10 Sterilcentralen - godt arbejdsmiljø kræver en indsats 12 Fortidens Skejby: De nyeste fund 16

2 Diplomet for årets mesterlæreafsnit blev overrakt på afsnit A7 den 18.december 2007» Kognitiv mesterlære i ambulatoriet. Signe på 6 år bliver undersøgt af reservelæge Lise Lind Jensen. Thomas Balslev vejleder hende. Mesterlære i fokus Hvorfor tror du at drengen bliver ved med at være urolig? Klokken er 9.05 på Afsnit A7 på Århus Universitetshospital, Skejby. Afdelingslæge Jesper Bjerre og reservelæge Kasper V. Jepsen har lige haft forstuegang sammen med sygeplejerskerne og kollegaer fra Kardiologisk- og Thoraxkirurgisk Afdeling. En 3 måneder gammel dreng, opereret for 4 dage siden for en medfødt hjertefejl, har uforklaret gråd og utilpashed. Det er en ganske almindelig dag og dog. Det usædvanlige er, at det ikke er reservelægen, men speciallægen, som stiller spørgsmål. Kasper V. Jepsen nævner 3 forskellige, uprioriterede muligheder. Jesper Bjerre lytter, stiller endnu et spørgsmål og forklarer, at hans umiddelbare tanke er abstinenser, og at smerter også er en mulighed. Da lægerne 1 time senere kort vurderer barnet sammen, har Kasper en klart prioriteret vurdering og plan klar. Da han bagefter dikterer i Dicom, kan han formulere problemstillingen med kun én sætning. Notatet bliver kort og koncist. Hvad fik man ud af speciallægens investering på 5+15 minutter? Patienten fik en vurdering og plan på speciallægeniveau. Reservelægen kunne sammenligne sin vurdering med speciallægens, lærte noget nyt, førte det lærte ud i praksis og fik pirret sin nysgerrighed. Speciallægen fik et indtryk af sin reservelæges kompetenceniveau. Mesterlære var i fokus i 15 minutter. KUL-puljen Med midler fra KUL-puljen har børneafdelingerne i Viborg, Randers og Skejby hospitaler gennemført et Kvalitetssikringsprojekt: Kognitiv mesterlære i Pædiatri kan det lade sig gøre i hverdagen? Projektet handler om kognitiv mesterlære en ny mesterlære Ved kognitiv mesterlære lægges vægt på øget forståelse og sparring, når situationen opstår. Mesterlære er derfor svær at planlægge, og handler i høj grad om at benytte de chancer, der opstår f.eks. i forbindelse med stuegang og vagtarbejde. Yngre læger spørger ofte efter mere tid sammen med ældre kollegaer i den travle dagligdag på en børneafdeling. Vi ved også, at diagnostik og behandling af patienter samtidig med coaching og evaluering af yngre læger er en stor udfordring for speciallægerne. Vores projekt indeholdt 2 workshops, hvor grupper på 2 eller 3 læger simulerede mesterlære til korte, autentiske videooptagelser af patienter. Yngre læger blev øvet i at beskrive kliniske problemstillinger, vurdere dem og lægge planer for dem. Speciallægerne blev øvet i at stille udfordrende spørgsmål og stimulere til selvstyret læring. En af hovedpointerne i projektet var, at god kognitiv mesterlære kan nås på 2 15 minutter. Mellem de to workshops udfyldte de uddannelsessøgende læger mesterlærekort. På Børneafdelingen modtog personalet på Afsnit A1 og A7 hver en bogpræmie: Nelsons Textbook of Pediatrics. Et sted skal man jo finde svarene på alle de spørgsmål, som stilles. Mesterlære fremover? Vi registrerede mere end 200 mesterlæresituationer i løbet af projektets 3 måneder. Mange læger fik åbnet øjnene for en ny type mesterlære, som er lærerig, sjov og godt kan nås. Det er især disse læger, som kommer til at føre kulturen videre, når de udnytter krydsningspunkter med kolleger til kognitiv mesterlære. Tekst Thomas Balslev, postgraduat klinisk lektor og Kasper V. Jepsen, reservelæge Foto Tonny Foghmar

3 Håndelag for bariatriske patienter Portør Dan Meier sidder i en af hospitalets kørestole til bariatriske patienter. Stolen kan >> klare en vægt på op til 450 kg. Håndtering af bariatriske patienter var temaet for portørernes fælles uddannelsesdag den 23. november Dagen var arrangeret i samarbejde med firmaerne Master-Care og Guldmann Consulting, portørerne og Arbejdsmiljøteamet på Skejby. Programmet for dagen var både praktiske øvelser og teoretiske oplæg. Uddannelsesdagen foregik hos firmaet Guldmann på Graham Bells Vej, og det var lykkedes at få en figurant med på 235 kg, som portørerne fik lov til at flytte rundt med. Inden vi fortæller mere om dagen, skal vi for en god ordens skyld lige definere, hvad en bariatrisk patient er. En bariatrisk patient er en svær overvægtig patient med et BMI (Body Mass Index) over 35. For at få det sat i relief er BMI for en normalvægtig 18,5-24,9. (Se i øvrigt faktaboksen). Fakta Baritri er den medicinske disciplin, der beskæftiger sig med forebyggelse af, samt udredning og behandling af, svær overvægt, hvor patienterne har BMI (Body Mass Index) 35-39,9 med fedmerelaterede sygdomme eller BMI 40 med eller uden fedmerelaterede sygdomme. Antallet af svært overvægtige personer er i fortsat stigning, hvilket også er begyndt at kunne ses på indlæggelserne på Århus Universitetshospital, Skejby. Det viser sig i dagligdagen på Skejby ved, at der opstår problemer af både teknisk, fysisk, psykisk og social karakter. Portørerne er en meget vigtig del af håndteringen af patienterne, og de er med til at skabe det gode indlæggelsesforløb. Formålet med den fælles uddannelsesdag for portørerne var, dels at klæde portørerne på til at kunne håndtere disse svært overvægtige patienter, og dels at få dem til at være med til at komme med input til, hvordan et godt indlæggelsesforløb planlægges og organiseres, så det bliver optimalt for både patient og personale. Dagen skulle altså være startskuddet til at få organiseret og tilrettelagt et godt indlæggelsesforløb for denne patientgruppe. Livet som overvægtig Dagen startede med en præsentation af vores figurant, Knud. Han fik lov til at fortælle om nogle af de oplevelser og reaktioner fra omverden, han har fået på grund af sin overvægt. Portørerne fik lov til at stille ham spørgsmål om hans liv som overvægtig. Derefter var der oplæg ved konsulent Allan Vinther fra Guldmann Consulting. Allan redegjorde for udviklingen og tendenser indenfor temaet svært overvægtige i Danmark og i verden. Der blev vist billeder af flere forskellige overvægtige og deres kropsbygninger og former, som blev holdt op med situationer med forflytninger, mobilisering og brug af hjælpemidler. Steffen Adamsen fra hjælpemiddelfirmaet Master-Care, som sælger forflytningshjælpemidler, kom og viste et system til at vende patienten i sengen. Portørerne fik lov til at vende og flytte rundt med Knud, og de fik tilbagemeldinger fra Knud om, hvordan det føltes og hvad portørerne skulle være opmærksom på. En anden øvelse for portørerne var at få Knud op fra gulvet ved hjælp af sejl og lift. De praktiske øvelser skulle være så realistiske som overhovedet muligt, så der blev prøvet og øvet situationer, som portørerne kommer ud for i dagligdagen, og de hjælpemidler, som var til rådighed var dem, der i dag findes på Skejby. Der er i de seneste år indkøbt specialhjælpemidler til de bariatriske patienter, så Skejby har nogle muligheder for at håndtere disse patienter, og uddannelsesdagen skulle være med til at gøre portørerne i stand til at håndtere patienten uden unødig belastning af kroppen ved hjælp af nye hjælpemidler og nye teknikker. Gode vilkår for patient og personale Om eftermiddagen blev portørerne bedt om at komme med deres bud på, hvordan et optimalt indlæggelsesforløb for både patient og personale kunne se ud fra deres synsvinkel. Hvordan skal det organiseres? Hvad skal afdelingerne gøre? Hvad skal portørerne gøre? Og hvordan gøres det mest hensigtsmæssigt for alle parter? Portørgruppen havde rigtig mange gode bud, og det har givet Arbejdsmiljøteamet en del input til det videre arbejde Fakta Skejby råder over følgende hjælpemidler til de bariatriske patienter: 2 senge til (350 kg) med dels luftmadras og dels skummadras gulvlift (320 kg) loftlifte (250 kg) på flere sengeafdelinger kørestol (270 kg) hvilestol på hjul (300 kg). Der arbejdes på at finde en bækken/ badestol til patientgruppen, og generelt er der ved nyindkøb af hjælpemidler opmærksomhed på, at de skal kunne klare flere kilo end tidligere. med organisering og tilrettelæggelse af arbejdet med den bariatriske patient. Noget af det, der kom frem, var dels hvilke rammer, bemanding og hjælpemidler, der kræves, og dels, at der er behov for at øge portørernes kompetence, så portørerne kan være ressourcepersoner indenfor dette område. Arbejdsmiljøteamet vil sammen med portørerne arbejde videre med håndtering af de bariatriske patienter, og vil i starten af 2008 lave en beskrivelse af proceduren på Skejby, for når en bariatrisk patient meldes til portørerne fra en afdeling. Derudover vil portørerne blive instrueret og uddannet i brugen af hjælpemidler. Oplevelser fra dagen Portørerne Dan Meier og Ejnar Andersen deltog i kursusdagen om bariatri. De fortæller her om deres oplevelse af dagen. Begge er enige om, at det var rigtigt godt at prøve teknikkerne af på en fysisk person. Det var godt at få hans tilbagemeldinger på det, vi gjorde, fortæller Dan Meier. Ejnar Andersen supplerer: Det betød meget, at vi havde en frivillig, der også kunne fortælle om, hvordan det er at være så stort et menneske. Det var rigtigt rart at få indblik i, og finde ud af, at der er et menneske indeni. De fremhæver også de fælles snakke om, hvordan man håndterer de baria triske patienter. Det var godt at få en dialog med kollegaerne om de bariatriske patienter, siger Dan Meier. Efter dagen har vi fået én fælles forståelse for, hvordan vi takler de bariatriske patienter, frem for ti forskellige opfattelser. Ejnar Andersen er enig: Det var en øjenåbner for, hvad vi gør - også for de portører, der ikke har så meget erfaring med de bariatriske patienter. Vi er blevet mere opmærksomme på dem som personer i stedet for at fokusere på, hvor store de er, siger Dan Meier. Tekst Niels Peter Sørensen, ekstern ergonomisk konsulent i Arbejdsmiljøteamet Foto Tonny Foghmar Tekst Anne-Mette Siem Foto Morten Møller, portør

4 » «Vi blev stærkere af, at vi endelig handlede frem for at være passive. Det var startskuddet til en følelse af fællesskab. da Gitte Eltzholtz helt uden ledererfaring overtog tjansen som afdelingssygeplejerske i Hun var slet ikke klædt på til den udfordring, der ventede hende. Regler blev ikke overholdt, folk blev bagtalt og arbejdsklimaet emmede af dårlige vibrationer. Men ingen sagde noget til hende, og selvom hun tydeligt fornemmede at tingene ikke gik, var det svært at gøre noget, når hun ikke havde noget konkret at tage fat i. Jeg kunne godt se, hvad der skete, og jeg prøvede at snakke med medarbejderne. Men jeg er lidt for venlig, så det blev til for meget snak og for lidt handling, fortæller hun. I stedet accelererede det i den forkerte retning og blev værre og værre. te fokus på problemerne. Det var rigtigt hårdt i begyndelsen. Folk gik grædende fra møder og sygefraværet var alt for højt. Jeg brugte al min tid på personalepleje og brandslukning, siger Gitte Eltzholtz. Selv om alle i førerkliken endte med at sige op, blev hverdagen ikke markant bedre af den grund. Gitte Eltzholtz blev mere og mere klar over, at situationen var uholdbar. Jeg tænkte, det her går ikke. Enten skal jeg rejse eller også skal jeg gøre noget radikalt,, fortæller hun. Hun opsøgte hospitalets personaleafdeling for at får hjælp og brød fuldstændigt sammen, da hun skulle forklare om problemerne. Det førte til en sygemelding på 1½ uge, men også til, at der kom skred i forandringerne. fortæller Gitte Eltzholtz. Nu skabte vi en, hvor vi går efter bolden i stedet for. Fordi vi har været helt nede på bunden, har der været meget energi i projektet, siger Joan Lund. Vi har virkeligt villet det her. Trekvart år havde afdelingen møder med erhvervspsykologen. Først da var ændringerne så bundfældede, at man kunne klare sig uden hjælp udefra. Det er en kontinuerlig proces at ændre arbejdsmiljøet, siger Gitte Eltzholtz. Drop alle de konsulenter, der kommer ind til en temadag hist og her, siger hun. Det skal være mere radikalt for at virke. Man skal tage ordentligt fat om nældens rod. Det kan man ikke klare på et par timer. Sterilcentralen fra øv til hurra Sterilcentralen har gennem lang tid været præget af dårligt arbejdsklima. Den negative spiral er nu vendt. Gennem en målrettet indsats, der blandt andet har betydet besøg af en erhvervspsykolog hver anden uge gennem trekvart år, er frustrationer blevet vendt til arbejdsglæde. Historien om Sterilcentralens dårlige arbejdsmiljø starter næsten med Adam og Eva. I hvert fald begynder den samtidigt med Skejby. Da de første afdelinger rykkede ind på byggepladsen i Skejby for 20 år siden, var Sterilcentralen med. Alle de afdelinger, der skulle bruge centralen, skulle afgive personale til den. Det var sjældent det bedste eller mest skattede personale, man valgte til opgaven. På den måde blev Sterilcentralen skabt af aflagt personale og folk med fornemmelsen af at være blevet valgt fra. Det var bestemt ikke alle, der syntes, det var det mest spændende sted, de var kommet hen, fortæller afdelingssygeplejerske Gitte Eltzholtz fra Sterilcentralen. På det tidspunkt var det at sterilisere også i høj grad noget, man bare gjorde. Den faglige udvikling af faget kom først i halvfemserne. Det var lidt husmoderagtigt, siger Gitte Eltzholtz. Det lagde bunden for et arbejdsmiljø, der ikke lod meget tilbage for intrigerne og bagtalelserne i Desperate Housewifes. Arbejdsmiljø på nedtur Sladder, intriger og mistro. Sådan kom hverdagen i Sterilcentralen efterhånden til at se ud. Gennem årene udviklede der sig en virksomhedskultur, der var præget af tavshed og dårlig stemning. Samtidigt blev arbejdspresset større, uden at der kom ekstra ressourcer til. Sterilcentralen var endt i en dårlig spiral, der ikke blev bedre, Nok er nok Efterhånden blev Gitte Eltzholtz opmærksom på, at meget af balladen var centreret omkring få personer. De stod for noget, der mindende om systematisk mobning og klikedannelse. Det hele endte med at kulminere i et brag. En tilfældig hændelse udviklede sig til en regulær tilsvining fra klikens leder, og endelig sagde de øvrige medarbejderne fra. Der var blevet gået en gang for meget over stregen, og det endte med, at nok er nok! De andre medarbejdere mødtes og fik for første gang snakket med hinanden om, hvordan det gik i afdelingen. De fik skrevet et fælles klagebrev om hændelsen og problemerne, og så gik der hul på bylden. Det var godt at mødes og finde ud af, at vi alle var trætte af, at tingene var som de var, fortæller sos-assistent Joan Lund. Vi blev stærkere af, at vi endelig handlede frem for at være passive. Det var startskuddet til en følelse af fællesskab. Skred i sagerne Med et klagebrev havde Gitte Eltzholtz noget konkret, hun kunne agere på. Hun begyndte sammen med personalet at sæt Hjælp udefra En erhvervspsykolog fra Cresea blev knyttet til afdelingen. Gitte Eltholtz fik støtte fra hende, og sammen fik de planlagt et forløb, der aktivt satte fokus på at få ændret arbejdsmiljøet. Afdelingen kastede sig for første gang samlet ud i en indsats for skabe et bedre arbejdsklima. Det betød, at alle forpligtede sig til at være aktive medspiller i processen med at få den dårlige spiral til at køre den anden vej. Hver 14. dag kom erhvervspsykologen og holdt konsultation for hele afdelingen. Det var smadderhårdt, siger Joan Lund og Gitte Eltholtz begge, men tilføjer: Men også smaddergodt. Alle medarbejdere deltog aktivt i møderne, hvor det var et krav, at man stod til ansvar for sine meninger og gav dem til kende. Mellem møderne blev der arbejdet med forskellige opgaver, der blandt andet handlede om at finde fælles værdier og gode omgangsmåder. Godt arbejdsmiljø kræver arbejde Det virkede. Lige så stille voksede en ny fælles kultur frem. Før havde vi en kultur, hvor vi gik efter manden frem for bolden, Latter, hjemmebag og gode værdier I dag er Sterilcentralen forvandlet. Hvor frokostpause før var en pinlig og tavs affære, der bare skulle overstås, emmer kaffestuen nu af latter og lyst til hinanden. Den målrettede indsats for at skabe et bedre arbejdsmiljø har virket. Det er vigtigt med fælles værdier, er alle enige om. Lidt overraskende for dem selv, fandt de hurtigt ud af, at deres værdier handlede om faglig stolthed, samarbejde og ikke mindst humor. Og så er vi gode til at bage kager, siger Joan Lund. Alle er blevet opmærksomme på at godt arbejdsmiljø ikke kommer af sig selv, men kræver en indsats fra alle. Nyansatte bliver taget imod med åbne arme og især mænd er velkomne. Det dur ikke kun med kvinder, siger Gitte Eltholtz. Der bliver for meget fnidder. Hun nyder endelig at have tid til at være leder for sine medarbejdere og ikke kun brandslukker. Her er dejligt at være nu, siger Joan Lund. Det er bare det bedste sted på Skejby. Jeg er stolt over at være i Sterilcentralen vi gør en forskel. Tekst Anne-Mette Siem Foto Tonny Foghmar

5 Kort nyt Nyt indkøbssystem på Skejby Af Torben Søndergaard, AC-fuldmægtig, Økonomiafdelingen Region Midtjylland har besluttet at indføre et fælles indkøbssystem for alle regionens institutioner. Det sker for at sikre de bedst mulige indkøbsbetingelser. Indkøbssystemet er døbt ILM og erstatter vores ILS. Skiftet sker mandag d. 3. marts Hvorfor? ILM er et all-round system, der styrer både indkøb, lager og produktion. Det er med til at øge forsyningssikkerheden yderligere. Indførelsen af et nyt system betyder, at der kommer nye skærmbilleder for de, der skal bestille og godkende, ligesom der er nye ord i luften. ILM er linket sammen med økonomisystemet ØS. Det betyder mindre bogføring, da mange posteringer sker automatisk, hvilket vil betyde en administrativ lettelse på afdelingerne. Der er planlagt omfattende uddannelse af alle brugere i februar måned, så vi bliver klar til at anvende det nye ILM fra første dag. Vi har oprettet en ILM-intranetside under Økonomiafdelingen, hvor der løbende kommer informationer om projektet. Her ligger uddannelsesplaner og holdlister mv. Implementeringen af ILM håndteres på Skejby af en styregruppe og en projektgruppe med flere underliggende arbejdsgrupper. Der er inddraget medarbejdere fra forskellige afdelinger for at sikre er bredt perspektiv. Også Indkøb og Logistik og Region Midtjylland er med. Overlæge Niels Christian Melsen og projektsygeplejerskerne Signe Kähler og Anne Mette Kristiansen InTryk-redaktionen søger nye medlemmer Klar til Hjerte-Lunge-Redning! Dagbøger på Intensiv Uvurderlig viden for patienter og personale Side 12 Personaleblad Århus Universitetshospital, Skejby 16. årgang nr. 4 august Ny serie: Fortidens Skejby 26 Færdighedslaboratoriet Gorm styrker teamtræningen Side 14 Personaleblad Århus Universitetshospital, Skejby 16. årgang nr. 3 juni 2007 Farvel til Villy Personaleblad Århus Universitetshospital, Skejby 16. årgang nr. 6 december 2007 hånd om de pårørende 4 Status over Det Nye Universitetshospital 6 Naturen ved Skejby: Det svirrer i luften 1 8 Varm sommer i vente indendørs 20 Skejbys første hospitalsdirektør takker af. Artikel og indstik på side 14 Hurtig e-læring om trykskader 4 Distriktspædiatri - indlæg fra personale og ledelse 8 Fem skarpe til den nye HR-chef 1 3 Skab julestemning med blomster og skovbund 21 Har du lyst til at være med til at finde de historier, der betyder noget for os her på Skejby? Vi mangler redaktionsmedlemmer, der kan være med til at komme med ideer og feedback til bladet. Du er meget velkommen til at skrive til bladet, men det er ikke noget, vi forventer. Vi opfordrer alle faggrupper til at melde sig, så vi kan skabe et blad der betyder noget for alle ansatte. En gang om måneden holder vi et redaktionsmøde på halvanden time. Vi forsøger at være fuldtallige ved møderne, men vi forventer ikke, at du kan deltage hver gang. Vi tilbyder: mulighed for at påvirke dit og dine kollegers blad mulighed for at sætte emner, du er interesseret i på dagordenen. Et indblik i bladproduktion medlemskab af en velfungerende og humoristisk redaktion. Er du interesseret, eller vil du gerne høre nærme, så ring eller mail til informationsmedarbejder Anne-Mette Siem. Mail: Telefon: 5039 Af projektsygeplejersker i HLR-undervisning Signe Kähler og Anne Mette Kristiansen Alle automatiske eksterne defibrillatorer (AED) - bedre kendt i folkemunde som hjertestartere er nu ophængt på hospitalet. De er markerede med grønne hjerte-lunge-rednings skilte oven over. I løbet at foråret vil de to nye projektsygeplejersker i hjerte-lunge-redningsundervisning, Anne Mette Kristiansen og Signe Kähler, starte obligatoriske kurser i basal genoplivning og brug af AED på niveau 1, for personale, der ikke har direkte patientkontakt. De vil også starte teamtræningskurser i hjerte-lunge-redning og brug af AED for personale, der deltager i direkte patient pleje på niveau 2. Kurserne bliver holdt i undervisningslokaler. Personale, der har med patienter at gøre, som har stor risiko for at udvikle hjertestop, vil få et kursus i avanceret genoplivning på niveau 3. Disse kurser vil blive afviklet af specialuddannede læger og sygeplejersker i færdighedslaboratoriet. Overlæge Niels Christian Melsen vil fortsat undervise nyansatte i hjertelunge-redning på introduktionsdagen til hospitalet. E-læringskurserne i hjerte-lunge-redning fortsætter som hidtil, og fuldførelse af det basale kursus er en forudsætning for deltagelse i tilstedeværelseskurser på niveau 1 og 2. Alle ansatte forventes at have deltaget i tilstedeværelseskurser i hjertelunge-redning i løbet af de næste to år. Tekst Anne-Mette Siem Foto Tonny Foghmar Foto John Kristensen

6 siden sidst Indiske læger budt velkommen til Skejby Den 10. december besøgte fem indiske læger for første gang deres kommende arbejdsplads på Skejby. Cheflæge Kristjar Skajaa introducerede lægerne til hospitalet, og bagefter blev de vist rundt. De fem læger er alle speciallæger med flere års erfaring. Fire af de indiske læger er anæstesiologer og skal arbejde på Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling I. Den sidste læge er radiolog og bliver knyttet til Billeddiagnostisk Afdeling. Alle fem taler allerede udmærket dansk. Hver læge har tilknyttet en mentor på Skejby, der skal hjælpe dem godt i gang på deres nye arbejdsplads. De fem indiske læger begynder som speciallæger på Skejby den 1. februar Farvel til Villy Den 30. november sagde Skejby farvel til hospitalets første direktør. Efter 21 år på posten er Villy Helleskov nu blevet hospitalsdirektør for Det Nye Universitetshospital. Kolleger, samarbejdspartnere og venner var mødt talstærkt frem for at sige farvel til en af de personer, der har sat størst aftryk på Skejby. Det kunne høres i talerne, der fremhævede Helleskovs humor, stærke værdisæt og ikke mindst hans stolthed overfor Skejby. 3. Afskedsreception for Lotte Poulsen Den 21. december blev der holdt afskedsreception for Lotte Poulsen, leder af Ledelsessekretariatet. Hun har valgt at følge med Villy Helleskov over i Projektsekretariatet for Det Nye Universitetshospital. Her er hun nu fuldmægtig og sekretær for Villy Helleskov. 4. Nytårskur Den 2/1 blev det nye år fejret med en nytårskur. For første gang i Skejbys historie var det ikke Villy Helleskov, der holdt nytårstalen. Den tog cheflæge Kristjar Skajaa og chefsygeplejerske Vibeke Krøll sig i fællesskab af. De skuede ud på det nye år, og på de opgaver og udfordringer der venter. Den dårlige økonomi, både på Skejby og i regionen, kommer til at sætte sit præg på året. Hospitalsledelsen konkluderede, at det er bedre at producere sig ud af problemerne end at spare. Der skal tænkes nyt - radikalt nyt, sagde de. De brugte også anledningen til at rose medarbejderne, og råbe et trefoldigt hurra for Skejby, hvis gode ry vi skal værne om. Der var også taler fra Region Midtjyllands sundhedsdirektør Leif Vestergaard Petersen og fra formændene fra det lægefaglige råd og det sygeplejefaglige råd. 5. Kræftramte udstiller på Y5 Den 7/12 blev der holdt fernisering på en ny udstilling i spisestuen på Y5. De udstillede billeder er alle skabt af kræftramte fra kurset Krop og Skabelse. På kurset kan kræftramte male og være sammen med andre i samme situation. Kurset er et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse og FO, og det eneste af sin slags i Danmark. Ni forskellige kunstnere udstiller værker i spisestuen lige nu, men det er meningen at udstillingen skal skiftes ud med nye værker cirka hver anden måned. Alle værker er til salg, og alle er velkomne til at komme forbi og se udstillingen. På billedet ses Annie Christiansen, der gennem de seneste to år er kommet i værkstedet, sygeplejerske Anita Nielsen, der har etableret kontakten til malerværkstedet og afdelingssygeplejerske Mette Skadhauge. 6. Åbning af Retsmedicinsk Institut Den 17. december blev flytningen af Retsmedicinsk Institut til Skejby markeret med en åbningsreception. På billedet holder professor, dr. med., statsobducent Annie Vesterby tale ved indvielsen. 7. KUUL Fire ultraløbere fik tilslutning fra ca. 40 motionsløbere i alle aldre, da de den 16. december sluttede deres 2007-indsamling med et 100 km løb rundt om Brabrand Sø. Det er de fire medlemmer af foreningen KUUL.dk, der i 2007 har brugt deres opsigtsvækkende sport til at samle kr. ind til hjertebørn på Århus Universitetshospital, Skejby. I alt løb de fire ultraløbere hver ca. 110 km inden de på Børneafdelingen kunne overrække kr., inklusiv en palle med gaver til børnene. På billedet ses KUUL.dk sammen med personale fra Center for Medfødte Hjertesygdomme. 8. Roser for hurtig kræftbehandling Den 23. november delte Regionsrådets næstformand Johannes Flensted-Jensen roser ud på Skejby. Det gjorde han, fordi hospitalet er med til at overholde fristerne for hurtig behandling af lungekræft. Vi er fantastisk tilfredse, og jeg ved godt, at I i forvejen ikke har haft nogen særlig ventetid for lungekræftpatienter, derfor er roserne mere en anerkendelse for en løbende indsats, sagde Johannes Flensted-Jensen. Rosenbuketterne gik til medarbejderne på Røntgen/ultralyds-afsnittet, MR-Centret, T-Sekretariatet, Sengeafsnittet T3, T-OP, T-Anæstesi og I-OBS. 9. Ny ledende overlæge på Afdeling C Den 1. januar er Stinne Kvist begyndt som ledende overlæge på Nyremedicinsk Afdeling C. Stinne Kvist har været ansat på Nyremedicinsk Afdeling siden Hun er halvvejs igennem en MPA (Master of Public Administration) på Aalborg Universitet. 10. Danmarks bedste hospital Skejby blev den 13. december kåret til Danmarks bedste store hospital af Dagens Medicin. Indenfor specialerne hjertemedicin, hjertekirurgi og gynækologi/ fødsler er Skejby også bedst. Dagens Medicin baserede kåringen på kliniske data, undersøgelser af patienttilfredshed, patientsikkerhed, hygiejne samt effektivitetsmålinger. Materialet var suppleret med en afstemning på bladets hjemmeside. Man altid kan diskutere metoderne bag sådanne målinger, men der er ingen tvivl om, at vi er pærestolte på husets vegne, og at vi er meget stolte over alle de medarbejdere og ledere, der hver dag yder en stor indsats, sagde chefsygeplejerske Vibeke Krøll i forbindelse med kåringen. 11. Gennemgående rådgiver kåret Den 13. december blev det offentliggjort, hvem der skal være gennemgående rådgiver for byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU). Ved et stort arrangement i auditorium A kunne regionsrådsformand afsløre at gruppen C. F. Møller m.fl var vindere af EU-udbudet om opgaven. Gruppen har nu ændret navn til Rådgivergruppen DNU. På billedet ses Svend G. Hvid, Tom Danielsen (begge C.F.Møller), projektdirektør Morten Wiese Olesen (DNU), sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen (RM), Klavs Hjort Nielsen (C. F. Møller), regionrådsformand Bent Hansen (RM) og hospitalsdirektør Villy Helleskov (DNU), der alle ser på modellen af vinderforslaget. Tekst Anne-Mette Siem Foto John Kristensen og Tonny Foghmar

7 KUNSTFORENINGEN Sky by Art Udstilling i februar Skåle Støbning & stentøj Birthe Gammelgaard, Bjarkesvej 33, 8230 Åbyhøj, tlf eller sms til , Birthe Gammelgaard (keramik) Lone Teglskov (fotografi) I marts udstilles de indkøbte værker til udlodning Generalforsamling 13. marts kl i personalekantinen. Redaktionen har ikke modtaget indlæg til bagsidens debatforum OverTryk til dette nummer. Husk at du er velkommen til at komme med din mening om et emne, der har relevans for mange af os på Skejby. Du er også velkommen til at komme med en idé til et emne, andre kan skrive om. Mail til redaktionen på

Centraldepotet løfter i flok ansøgningsboom midt i arbejdspresset side 11

Centraldepotet løfter i flok ansøgningsboom midt i arbejdspresset side 11 Centraldepotet løfter i flok ansøgningsboom midt i arbejdspresset side 11 Personaleblad Århus Universitetshospital, Skejby 17. årgang nr. 2 april 2008 4 Fokus på arbejdet om natten 8 Operation giver livskvalitet

Læs mere

tema: NY PÅ HOSPITALET

tema: NY PÅ HOSPITALET Aarhus Universitetshospital personaleblad 05 2012 tema: NY PÅ HOSPITALET Mary giver lettere adgang til australske kræfterfaringer 4 Digital indkaldelse af patienter på vej 12 Gang i byggeriet 14 Redaktion:

Læs mere

Skejbylæger laver rav i aktiekurserne forskningsresultat får medicinal gigant i frit fald side 10 11. Ergoterapeuterne træner gennem aktivitet

Skejbylæger laver rav i aktiekurserne forskningsresultat får medicinal gigant i frit fald side 10 11. Ergoterapeuterne træner gennem aktivitet Skejbylæger laver rav i aktiekurserne forskningsresultat får medicinal gigant i frit fald side 10 11 Personaleblad Århus Universitetshospital, Skejby 17. årgang nr. 6 december 2008 4 Ergoterapeuterne træner

Læs mere

TEMA. Christian: Jeg har været under uddannelse i to årtier. 14 Taget er røget af hovedkorridoren. 17 Spar penge med MidtTransport

TEMA. Christian: Jeg har været under uddannelse i to årtier. 14 Taget er røget af hovedkorridoren. 17 Spar penge med MidtTransport Aarhus Universitetshospital personaleblad 04 2013 TEMA Efter- og videreuddannelse Læs mere side 6 Christian: Jeg har været under uddannelse i to årtier 14 Taget er røget af hovedkorridoren 17 Spar penge

Læs mere

Livskvaliteten bliver bedre. efter operationen. Hvad nu hvis dit barn blev drillet med at brystkassen ligner en frugtskål?

Livskvaliteten bliver bedre. efter operationen. Hvad nu hvis dit barn blev drillet med at brystkassen ligner en frugtskål? Livskvaliteten bliver bedre efter operationen Hvad nu hvis dit barn blev drillet med at brystkassen ligner en frugtskål? Tupperwareskål, frugtskål, se ham hvor klam han ser ud... er blot nogle af de betegnelser

Læs mere

Færdighedslaboratoriet Gorm styrker teamtræningen Side 14

Færdighedslaboratoriet Gorm styrker teamtræningen Side 14 Færdighedslaboratoriet Gorm styrker teamtræningen Side 14 Personaleblad Århus Universitetshospital, Skejby 16. årgang nr. 3 juni 2007 4 Afdeling I tager hånd om de pårørende 6 Status over Det Nye Universitetshospital

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Patienten som partner

Patienten som partner Aarhus Universitetshospital personaleblad 01 2014 Patienten som partner Patienter skal i fremtiden være mere involveret og aktive i deres egne behandlinger. Pulsen sætter fokus på patienten som partner

Læs mere

SPECIALSEKTOREN CAFÉ GIVER NYE VENSKABER PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN

SPECIALSEKTOREN CAFÉ GIVER NYE VENSKABER PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN CAFÉ GIVER NYE VENSKABER NYE CHEFER PÅ TVÆRS: De forløbsansvarlige viceklinikchefer skal bryde med sundhedsvæsnets gamle vaner og bane vej for mere effektive og sammenhængende patientforløb. SPECIALSEKTOREN

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE

LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE TEMA Hjælp til selvhjælp Historiestafetten: LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Medindflydelse i århus

Medindflydelse i århus MAGASINET særtillæg 2009 4 GodE råd der gør MED-arbejdet effektivt 7 TIllæG Medindflydelse i århus En vigtig MED-spiller 4 Hjerte og hjerne kommer i spil 16 Nye karriereveje med coach 18 MAGASINET særtillæg

Læs mere

Ledernes trivsel og arbejdsglæde

Ledernes trivsel og arbejdsglæde HISTORIESTAFETTEN Ledernes trivsel og arbejdsglæde 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø i en travl hverdag 1 LEDERNES

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

ny Skejbyafdeling med garvede kræfter

ny Skejbyafdeling med garvede kræfter ny Skejbyafdeling med garvede kræfter Den nye Skejbyafdeling Molekylærmedicinsk Afdeling (MOMA) åbner officielt 1. marts. Men afdelingsledelsen og de første medarbejdere er allerede på plads i nye lokaler

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 01:2010 MARTS 4. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK. Hjemmesygeplersker på vej - uanset vejret!

DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 01:2010 MARTS 4. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK. Hjemmesygeplersker på vej - uanset vejret! DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 01:2010 MARTS 4. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK Hjemmesygeplersker på vej - uanset vejret! Indhold Kreds Syddanmark Vejlevej 121, 2. sal 7000 Fredericia Telefon 70 21

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2014 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer... 8 Et godt værktøj til det

Læs mere

midt nyt Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! Nr. 5 11. marts 2009 X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne

midt nyt Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! Nr. 5 11. marts 2009 X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne Nr. 5 11. marts 2009 midt nyt FOTOS: JØRN GADE, KOMMUNIKATION Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne ved MidtLab s konference om innovation.

Læs mere

KamillianerGaardens Hospice

KamillianerGaardens Hospice s Hospice Årsberetning 2014 2 Indhold Redaktion: Anette Agerbæk, Lisbeth Halager og Jette Bjørn Bjørnes Foto: Hanne og Poul Klingberg Korrektur: Charlotte Bjørnes Grafisk opsætning: Kim Winge Dagen Tryk:

Læs mere

Hav en elefantastisk sommer! God sommerferie til alle. Indstik om DHL-stafetten. Revyholdet gør klar til den kommende revysæson. Spareråd fra debatten

Hav en elefantastisk sommer! God sommerferie til alle. Indstik om DHL-stafetten. Revyholdet gør klar til den kommende revysæson. Spareråd fra debatten Indstik om DHL-stafetten Hav en elefantastisk sommer! God sommerferie til alle Personaleblad Århus Universitetshospital, Skejby 18. årgang nr. 3 juni 2009 Revyholdet gør klar til den kommende revysæson

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

Et job med mening. Intet fungerer uden os :

Et job med mening. Intet fungerer uden os : Et job med mening Lægesekretær-avisen Fv. Maria Johansen, Therese Kronevald, Dorthe Westergaard og Mie Jakobsen. Intet fungerer uden os : SLAGELSE På medicinsk afdeling i Slagelse bruger lægesekretærerne

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

empati Hun bygger sygehuse på Sygeplejerske Pernille Weiss Terkildsen vil skabe fremtidens sygehuse

empati Hun bygger sygehuse på Sygeplejerske Pernille Weiss Terkildsen vil skabe fremtidens sygehuse NR 4 12/08 Sundhedsvæsen lagt på is Tæt på ledelsesudfordringerne i det grønlandske sundhedsvæsen Hun bygger sygehuse på empati Pårørende i medgang og modgang Sådan klæder du pårørende på til et godt samarbejde

Læs mere

Styr på det? Fortællinger fra grafiske arbejdspladser

Styr på det? Fortællinger fra grafiske arbejdspladser Styr på det? Fortællinger fra grafiske arbejdspladser GRAFISK BAR Historier til inspiration om psykisk arbejdsmiljø i den grafiske branche Medlemmer i Grafisk BAR: Grafisk Arbejdsgiverforening Danske Mediers

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale Stress, mobning og MUS - en kvalitativ undersøgelse som opfølgning på TrivselOP Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale December 2011 Henvendelser vedrørende

Læs mere