Fremtidens hospital se skitser af vores kommende arbejdsplads side 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens hospital se skitser af vores kommende arbejdsplads side 4"

Transkript

1 Fremtidens hospital se skitser af vores kommende arbejdsplads side 4 Personaleblad Århus Universitetshospital, Skejby 17. årgang nr. 1 februar 2008 Læger i mesterlære 8 Portører på kursus i bariatri 10 Sterilcentralen - godt arbejdsmiljø kræver en indsats 12 Fortidens Skejby: De nyeste fund 16

2 Diplomet for årets mesterlæreafsnit blev overrakt på afsnit A7 den 18.december 2007» Kognitiv mesterlære i ambulatoriet. Signe på 6 år bliver undersøgt af reservelæge Lise Lind Jensen. Thomas Balslev vejleder hende. Mesterlære i fokus Hvorfor tror du at drengen bliver ved med at være urolig? Klokken er 9.05 på Afsnit A7 på Århus Universitetshospital, Skejby. Afdelingslæge Jesper Bjerre og reservelæge Kasper V. Jepsen har lige haft forstuegang sammen med sygeplejerskerne og kollegaer fra Kardiologisk- og Thoraxkirurgisk Afdeling. En 3 måneder gammel dreng, opereret for 4 dage siden for en medfødt hjertefejl, har uforklaret gråd og utilpashed. Det er en ganske almindelig dag og dog. Det usædvanlige er, at det ikke er reservelægen, men speciallægen, som stiller spørgsmål. Kasper V. Jepsen nævner 3 forskellige, uprioriterede muligheder. Jesper Bjerre lytter, stiller endnu et spørgsmål og forklarer, at hans umiddelbare tanke er abstinenser, og at smerter også er en mulighed. Da lægerne 1 time senere kort vurderer barnet sammen, har Kasper en klart prioriteret vurdering og plan klar. Da han bagefter dikterer i Dicom, kan han formulere problemstillingen med kun én sætning. Notatet bliver kort og koncist. Hvad fik man ud af speciallægens investering på 5+15 minutter? Patienten fik en vurdering og plan på speciallægeniveau. Reservelægen kunne sammenligne sin vurdering med speciallægens, lærte noget nyt, førte det lærte ud i praksis og fik pirret sin nysgerrighed. Speciallægen fik et indtryk af sin reservelæges kompetenceniveau. Mesterlære var i fokus i 15 minutter. KUL-puljen Med midler fra KUL-puljen har børneafdelingerne i Viborg, Randers og Skejby hospitaler gennemført et Kvalitetssikringsprojekt: Kognitiv mesterlære i Pædiatri kan det lade sig gøre i hverdagen? Projektet handler om kognitiv mesterlære en ny mesterlære Ved kognitiv mesterlære lægges vægt på øget forståelse og sparring, når situationen opstår. Mesterlære er derfor svær at planlægge, og handler i høj grad om at benytte de chancer, der opstår f.eks. i forbindelse med stuegang og vagtarbejde. Yngre læger spørger ofte efter mere tid sammen med ældre kollegaer i den travle dagligdag på en børneafdeling. Vi ved også, at diagnostik og behandling af patienter samtidig med coaching og evaluering af yngre læger er en stor udfordring for speciallægerne. Vores projekt indeholdt 2 workshops, hvor grupper på 2 eller 3 læger simulerede mesterlære til korte, autentiske videooptagelser af patienter. Yngre læger blev øvet i at beskrive kliniske problemstillinger, vurdere dem og lægge planer for dem. Speciallægerne blev øvet i at stille udfordrende spørgsmål og stimulere til selvstyret læring. En af hovedpointerne i projektet var, at god kognitiv mesterlære kan nås på 2 15 minutter. Mellem de to workshops udfyldte de uddannelsessøgende læger mesterlærekort. På Børneafdelingen modtog personalet på Afsnit A1 og A7 hver en bogpræmie: Nelsons Textbook of Pediatrics. Et sted skal man jo finde svarene på alle de spørgsmål, som stilles. Mesterlære fremover? Vi registrerede mere end 200 mesterlæresituationer i løbet af projektets 3 måneder. Mange læger fik åbnet øjnene for en ny type mesterlære, som er lærerig, sjov og godt kan nås. Det er især disse læger, som kommer til at føre kulturen videre, når de udnytter krydsningspunkter med kolleger til kognitiv mesterlære. Tekst Thomas Balslev, postgraduat klinisk lektor og Kasper V. Jepsen, reservelæge Foto Tonny Foghmar

3 Håndelag for bariatriske patienter Portør Dan Meier sidder i en af hospitalets kørestole til bariatriske patienter. Stolen kan >> klare en vægt på op til 450 kg. Håndtering af bariatriske patienter var temaet for portørernes fælles uddannelsesdag den 23. november Dagen var arrangeret i samarbejde med firmaerne Master-Care og Guldmann Consulting, portørerne og Arbejdsmiljøteamet på Skejby. Programmet for dagen var både praktiske øvelser og teoretiske oplæg. Uddannelsesdagen foregik hos firmaet Guldmann på Graham Bells Vej, og det var lykkedes at få en figurant med på 235 kg, som portørerne fik lov til at flytte rundt med. Inden vi fortæller mere om dagen, skal vi for en god ordens skyld lige definere, hvad en bariatrisk patient er. En bariatrisk patient er en svær overvægtig patient med et BMI (Body Mass Index) over 35. For at få det sat i relief er BMI for en normalvægtig 18,5-24,9. (Se i øvrigt faktaboksen). Fakta Baritri er den medicinske disciplin, der beskæftiger sig med forebyggelse af, samt udredning og behandling af, svær overvægt, hvor patienterne har BMI (Body Mass Index) 35-39,9 med fedmerelaterede sygdomme eller BMI 40 med eller uden fedmerelaterede sygdomme. Antallet af svært overvægtige personer er i fortsat stigning, hvilket også er begyndt at kunne ses på indlæggelserne på Århus Universitetshospital, Skejby. Det viser sig i dagligdagen på Skejby ved, at der opstår problemer af både teknisk, fysisk, psykisk og social karakter. Portørerne er en meget vigtig del af håndteringen af patienterne, og de er med til at skabe det gode indlæggelsesforløb. Formålet med den fælles uddannelsesdag for portørerne var, dels at klæde portørerne på til at kunne håndtere disse svært overvægtige patienter, og dels at få dem til at være med til at komme med input til, hvordan et godt indlæggelsesforløb planlægges og organiseres, så det bliver optimalt for både patient og personale. Dagen skulle altså være startskuddet til at få organiseret og tilrettelagt et godt indlæggelsesforløb for denne patientgruppe. Livet som overvægtig Dagen startede med en præsentation af vores figurant, Knud. Han fik lov til at fortælle om nogle af de oplevelser og reaktioner fra omverden, han har fået på grund af sin overvægt. Portørerne fik lov til at stille ham spørgsmål om hans liv som overvægtig. Derefter var der oplæg ved konsulent Allan Vinther fra Guldmann Consulting. Allan redegjorde for udviklingen og tendenser indenfor temaet svært overvægtige i Danmark og i verden. Der blev vist billeder af flere forskellige overvægtige og deres kropsbygninger og former, som blev holdt op med situationer med forflytninger, mobilisering og brug af hjælpemidler. Steffen Adamsen fra hjælpemiddelfirmaet Master-Care, som sælger forflytningshjælpemidler, kom og viste et system til at vende patienten i sengen. Portørerne fik lov til at vende og flytte rundt med Knud, og de fik tilbagemeldinger fra Knud om, hvordan det føltes og hvad portørerne skulle være opmærksom på. En anden øvelse for portørerne var at få Knud op fra gulvet ved hjælp af sejl og lift. De praktiske øvelser skulle være så realistiske som overhovedet muligt, så der blev prøvet og øvet situationer, som portørerne kommer ud for i dagligdagen, og de hjælpemidler, som var til rådighed var dem, der i dag findes på Skejby. Der er i de seneste år indkøbt specialhjælpemidler til de bariatriske patienter, så Skejby har nogle muligheder for at håndtere disse patienter, og uddannelsesdagen skulle være med til at gøre portørerne i stand til at håndtere patienten uden unødig belastning af kroppen ved hjælp af nye hjælpemidler og nye teknikker. Gode vilkår for patient og personale Om eftermiddagen blev portørerne bedt om at komme med deres bud på, hvordan et optimalt indlæggelsesforløb for både patient og personale kunne se ud fra deres synsvinkel. Hvordan skal det organiseres? Hvad skal afdelingerne gøre? Hvad skal portørerne gøre? Og hvordan gøres det mest hensigtsmæssigt for alle parter? Portørgruppen havde rigtig mange gode bud, og det har givet Arbejdsmiljøteamet en del input til det videre arbejde Fakta Skejby råder over følgende hjælpemidler til de bariatriske patienter: 2 senge til (350 kg) med dels luftmadras og dels skummadras gulvlift (320 kg) loftlifte (250 kg) på flere sengeafdelinger kørestol (270 kg) hvilestol på hjul (300 kg). Der arbejdes på at finde en bækken/ badestol til patientgruppen, og generelt er der ved nyindkøb af hjælpemidler opmærksomhed på, at de skal kunne klare flere kilo end tidligere. med organisering og tilrettelæggelse af arbejdet med den bariatriske patient. Noget af det, der kom frem, var dels hvilke rammer, bemanding og hjælpemidler, der kræves, og dels, at der er behov for at øge portørernes kompetence, så portørerne kan være ressourcepersoner indenfor dette område. Arbejdsmiljøteamet vil sammen med portørerne arbejde videre med håndtering af de bariatriske patienter, og vil i starten af 2008 lave en beskrivelse af proceduren på Skejby, for når en bariatrisk patient meldes til portørerne fra en afdeling. Derudover vil portørerne blive instrueret og uddannet i brugen af hjælpemidler. Oplevelser fra dagen Portørerne Dan Meier og Ejnar Andersen deltog i kursusdagen om bariatri. De fortæller her om deres oplevelse af dagen. Begge er enige om, at det var rigtigt godt at prøve teknikkerne af på en fysisk person. Det var godt at få hans tilbagemeldinger på det, vi gjorde, fortæller Dan Meier. Ejnar Andersen supplerer: Det betød meget, at vi havde en frivillig, der også kunne fortælle om, hvordan det er at være så stort et menneske. Det var rigtigt rart at få indblik i, og finde ud af, at der er et menneske indeni. De fremhæver også de fælles snakke om, hvordan man håndterer de baria triske patienter. Det var godt at få en dialog med kollegaerne om de bariatriske patienter, siger Dan Meier. Efter dagen har vi fået én fælles forståelse for, hvordan vi takler de bariatriske patienter, frem for ti forskellige opfattelser. Ejnar Andersen er enig: Det var en øjenåbner for, hvad vi gør - også for de portører, der ikke har så meget erfaring med de bariatriske patienter. Vi er blevet mere opmærksomme på dem som personer i stedet for at fokusere på, hvor store de er, siger Dan Meier. Tekst Niels Peter Sørensen, ekstern ergonomisk konsulent i Arbejdsmiljøteamet Foto Tonny Foghmar Tekst Anne-Mette Siem Foto Morten Møller, portør

4 » «Vi blev stærkere af, at vi endelig handlede frem for at være passive. Det var startskuddet til en følelse af fællesskab. da Gitte Eltzholtz helt uden ledererfaring overtog tjansen som afdelingssygeplejerske i Hun var slet ikke klædt på til den udfordring, der ventede hende. Regler blev ikke overholdt, folk blev bagtalt og arbejdsklimaet emmede af dårlige vibrationer. Men ingen sagde noget til hende, og selvom hun tydeligt fornemmede at tingene ikke gik, var det svært at gøre noget, når hun ikke havde noget konkret at tage fat i. Jeg kunne godt se, hvad der skete, og jeg prøvede at snakke med medarbejderne. Men jeg er lidt for venlig, så det blev til for meget snak og for lidt handling, fortæller hun. I stedet accelererede det i den forkerte retning og blev værre og værre. te fokus på problemerne. Det var rigtigt hårdt i begyndelsen. Folk gik grædende fra møder og sygefraværet var alt for højt. Jeg brugte al min tid på personalepleje og brandslukning, siger Gitte Eltzholtz. Selv om alle i førerkliken endte med at sige op, blev hverdagen ikke markant bedre af den grund. Gitte Eltzholtz blev mere og mere klar over, at situationen var uholdbar. Jeg tænkte, det her går ikke. Enten skal jeg rejse eller også skal jeg gøre noget radikalt,, fortæller hun. Hun opsøgte hospitalets personaleafdeling for at får hjælp og brød fuldstændigt sammen, da hun skulle forklare om problemerne. Det førte til en sygemelding på 1½ uge, men også til, at der kom skred i forandringerne. fortæller Gitte Eltzholtz. Nu skabte vi en, hvor vi går efter bolden i stedet for. Fordi vi har været helt nede på bunden, har der været meget energi i projektet, siger Joan Lund. Vi har virkeligt villet det her. Trekvart år havde afdelingen møder med erhvervspsykologen. Først da var ændringerne så bundfældede, at man kunne klare sig uden hjælp udefra. Det er en kontinuerlig proces at ændre arbejdsmiljøet, siger Gitte Eltzholtz. Drop alle de konsulenter, der kommer ind til en temadag hist og her, siger hun. Det skal være mere radikalt for at virke. Man skal tage ordentligt fat om nældens rod. Det kan man ikke klare på et par timer. Sterilcentralen fra øv til hurra Sterilcentralen har gennem lang tid været præget af dårligt arbejdsklima. Den negative spiral er nu vendt. Gennem en målrettet indsats, der blandt andet har betydet besøg af en erhvervspsykolog hver anden uge gennem trekvart år, er frustrationer blevet vendt til arbejdsglæde. Historien om Sterilcentralens dårlige arbejdsmiljø starter næsten med Adam og Eva. I hvert fald begynder den samtidigt med Skejby. Da de første afdelinger rykkede ind på byggepladsen i Skejby for 20 år siden, var Sterilcentralen med. Alle de afdelinger, der skulle bruge centralen, skulle afgive personale til den. Det var sjældent det bedste eller mest skattede personale, man valgte til opgaven. På den måde blev Sterilcentralen skabt af aflagt personale og folk med fornemmelsen af at være blevet valgt fra. Det var bestemt ikke alle, der syntes, det var det mest spændende sted, de var kommet hen, fortæller afdelingssygeplejerske Gitte Eltzholtz fra Sterilcentralen. På det tidspunkt var det at sterilisere også i høj grad noget, man bare gjorde. Den faglige udvikling af faget kom først i halvfemserne. Det var lidt husmoderagtigt, siger Gitte Eltzholtz. Det lagde bunden for et arbejdsmiljø, der ikke lod meget tilbage for intrigerne og bagtalelserne i Desperate Housewifes. Arbejdsmiljø på nedtur Sladder, intriger og mistro. Sådan kom hverdagen i Sterilcentralen efterhånden til at se ud. Gennem årene udviklede der sig en virksomhedskultur, der var præget af tavshed og dårlig stemning. Samtidigt blev arbejdspresset større, uden at der kom ekstra ressourcer til. Sterilcentralen var endt i en dårlig spiral, der ikke blev bedre, Nok er nok Efterhånden blev Gitte Eltzholtz opmærksom på, at meget af balladen var centreret omkring få personer. De stod for noget, der mindende om systematisk mobning og klikedannelse. Det hele endte med at kulminere i et brag. En tilfældig hændelse udviklede sig til en regulær tilsvining fra klikens leder, og endelig sagde de øvrige medarbejderne fra. Der var blevet gået en gang for meget over stregen, og det endte med, at nok er nok! De andre medarbejdere mødtes og fik for første gang snakket med hinanden om, hvordan det gik i afdelingen. De fik skrevet et fælles klagebrev om hændelsen og problemerne, og så gik der hul på bylden. Det var godt at mødes og finde ud af, at vi alle var trætte af, at tingene var som de var, fortæller sos-assistent Joan Lund. Vi blev stærkere af, at vi endelig handlede frem for at være passive. Det var startskuddet til en følelse af fællesskab. Skred i sagerne Med et klagebrev havde Gitte Eltzholtz noget konkret, hun kunne agere på. Hun begyndte sammen med personalet at sæt Hjælp udefra En erhvervspsykolog fra Cresea blev knyttet til afdelingen. Gitte Eltholtz fik støtte fra hende, og sammen fik de planlagt et forløb, der aktivt satte fokus på at få ændret arbejdsmiljøet. Afdelingen kastede sig for første gang samlet ud i en indsats for skabe et bedre arbejdsklima. Det betød, at alle forpligtede sig til at være aktive medspiller i processen med at få den dårlige spiral til at køre den anden vej. Hver 14. dag kom erhvervspsykologen og holdt konsultation for hele afdelingen. Det var smadderhårdt, siger Joan Lund og Gitte Eltholtz begge, men tilføjer: Men også smaddergodt. Alle medarbejdere deltog aktivt i møderne, hvor det var et krav, at man stod til ansvar for sine meninger og gav dem til kende. Mellem møderne blev der arbejdet med forskellige opgaver, der blandt andet handlede om at finde fælles værdier og gode omgangsmåder. Godt arbejdsmiljø kræver arbejde Det virkede. Lige så stille voksede en ny fælles kultur frem. Før havde vi en kultur, hvor vi gik efter manden frem for bolden, Latter, hjemmebag og gode værdier I dag er Sterilcentralen forvandlet. Hvor frokostpause før var en pinlig og tavs affære, der bare skulle overstås, emmer kaffestuen nu af latter og lyst til hinanden. Den målrettede indsats for at skabe et bedre arbejdsmiljø har virket. Det er vigtigt med fælles værdier, er alle enige om. Lidt overraskende for dem selv, fandt de hurtigt ud af, at deres værdier handlede om faglig stolthed, samarbejde og ikke mindst humor. Og så er vi gode til at bage kager, siger Joan Lund. Alle er blevet opmærksomme på at godt arbejdsmiljø ikke kommer af sig selv, men kræver en indsats fra alle. Nyansatte bliver taget imod med åbne arme og især mænd er velkomne. Det dur ikke kun med kvinder, siger Gitte Eltholtz. Der bliver for meget fnidder. Hun nyder endelig at have tid til at være leder for sine medarbejdere og ikke kun brandslukker. Her er dejligt at være nu, siger Joan Lund. Det er bare det bedste sted på Skejby. Jeg er stolt over at være i Sterilcentralen vi gør en forskel. Tekst Anne-Mette Siem Foto Tonny Foghmar

5 Kort nyt Nyt indkøbssystem på Skejby Af Torben Søndergaard, AC-fuldmægtig, Økonomiafdelingen Region Midtjylland har besluttet at indføre et fælles indkøbssystem for alle regionens institutioner. Det sker for at sikre de bedst mulige indkøbsbetingelser. Indkøbssystemet er døbt ILM og erstatter vores ILS. Skiftet sker mandag d. 3. marts Hvorfor? ILM er et all-round system, der styrer både indkøb, lager og produktion. Det er med til at øge forsyningssikkerheden yderligere. Indførelsen af et nyt system betyder, at der kommer nye skærmbilleder for de, der skal bestille og godkende, ligesom der er nye ord i luften. ILM er linket sammen med økonomisystemet ØS. Det betyder mindre bogføring, da mange posteringer sker automatisk, hvilket vil betyde en administrativ lettelse på afdelingerne. Der er planlagt omfattende uddannelse af alle brugere i februar måned, så vi bliver klar til at anvende det nye ILM fra første dag. Vi har oprettet en ILM-intranetside under Økonomiafdelingen, hvor der løbende kommer informationer om projektet. Her ligger uddannelsesplaner og holdlister mv. Implementeringen af ILM håndteres på Skejby af en styregruppe og en projektgruppe med flere underliggende arbejdsgrupper. Der er inddraget medarbejdere fra forskellige afdelinger for at sikre er bredt perspektiv. Også Indkøb og Logistik og Region Midtjylland er med. Overlæge Niels Christian Melsen og projektsygeplejerskerne Signe Kähler og Anne Mette Kristiansen InTryk-redaktionen søger nye medlemmer Klar til Hjerte-Lunge-Redning! Dagbøger på Intensiv Uvurderlig viden for patienter og personale Side 12 Personaleblad Århus Universitetshospital, Skejby 16. årgang nr. 4 august Ny serie: Fortidens Skejby 26 Færdighedslaboratoriet Gorm styrker teamtræningen Side 14 Personaleblad Århus Universitetshospital, Skejby 16. årgang nr. 3 juni 2007 Farvel til Villy Personaleblad Århus Universitetshospital, Skejby 16. årgang nr. 6 december 2007 hånd om de pårørende 4 Status over Det Nye Universitetshospital 6 Naturen ved Skejby: Det svirrer i luften 1 8 Varm sommer i vente indendørs 20 Skejbys første hospitalsdirektør takker af. Artikel og indstik på side 14 Hurtig e-læring om trykskader 4 Distriktspædiatri - indlæg fra personale og ledelse 8 Fem skarpe til den nye HR-chef 1 3 Skab julestemning med blomster og skovbund 21 Har du lyst til at være med til at finde de historier, der betyder noget for os her på Skejby? Vi mangler redaktionsmedlemmer, der kan være med til at komme med ideer og feedback til bladet. Du er meget velkommen til at skrive til bladet, men det er ikke noget, vi forventer. Vi opfordrer alle faggrupper til at melde sig, så vi kan skabe et blad der betyder noget for alle ansatte. En gang om måneden holder vi et redaktionsmøde på halvanden time. Vi forsøger at være fuldtallige ved møderne, men vi forventer ikke, at du kan deltage hver gang. Vi tilbyder: mulighed for at påvirke dit og dine kollegers blad mulighed for at sætte emner, du er interesseret i på dagordenen. Et indblik i bladproduktion medlemskab af en velfungerende og humoristisk redaktion. Er du interesseret, eller vil du gerne høre nærme, så ring eller mail til informationsmedarbejder Anne-Mette Siem. Mail: Telefon: 5039 Af projektsygeplejersker i HLR-undervisning Signe Kähler og Anne Mette Kristiansen Alle automatiske eksterne defibrillatorer (AED) - bedre kendt i folkemunde som hjertestartere er nu ophængt på hospitalet. De er markerede med grønne hjerte-lunge-rednings skilte oven over. I løbet at foråret vil de to nye projektsygeplejersker i hjerte-lunge-redningsundervisning, Anne Mette Kristiansen og Signe Kähler, starte obligatoriske kurser i basal genoplivning og brug af AED på niveau 1, for personale, der ikke har direkte patientkontakt. De vil også starte teamtræningskurser i hjerte-lunge-redning og brug af AED for personale, der deltager i direkte patient pleje på niveau 2. Kurserne bliver holdt i undervisningslokaler. Personale, der har med patienter at gøre, som har stor risiko for at udvikle hjertestop, vil få et kursus i avanceret genoplivning på niveau 3. Disse kurser vil blive afviklet af specialuddannede læger og sygeplejersker i færdighedslaboratoriet. Overlæge Niels Christian Melsen vil fortsat undervise nyansatte i hjertelunge-redning på introduktionsdagen til hospitalet. E-læringskurserne i hjerte-lunge-redning fortsætter som hidtil, og fuldførelse af det basale kursus er en forudsætning for deltagelse i tilstedeværelseskurser på niveau 1 og 2. Alle ansatte forventes at have deltaget i tilstedeværelseskurser i hjertelunge-redning i løbet af de næste to år. Tekst Anne-Mette Siem Foto Tonny Foghmar Foto John Kristensen

6 siden sidst Indiske læger budt velkommen til Skejby Den 10. december besøgte fem indiske læger for første gang deres kommende arbejdsplads på Skejby. Cheflæge Kristjar Skajaa introducerede lægerne til hospitalet, og bagefter blev de vist rundt. De fem læger er alle speciallæger med flere års erfaring. Fire af de indiske læger er anæstesiologer og skal arbejde på Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling I. Den sidste læge er radiolog og bliver knyttet til Billeddiagnostisk Afdeling. Alle fem taler allerede udmærket dansk. Hver læge har tilknyttet en mentor på Skejby, der skal hjælpe dem godt i gang på deres nye arbejdsplads. De fem indiske læger begynder som speciallæger på Skejby den 1. februar Farvel til Villy Den 30. november sagde Skejby farvel til hospitalets første direktør. Efter 21 år på posten er Villy Helleskov nu blevet hospitalsdirektør for Det Nye Universitetshospital. Kolleger, samarbejdspartnere og venner var mødt talstærkt frem for at sige farvel til en af de personer, der har sat størst aftryk på Skejby. Det kunne høres i talerne, der fremhævede Helleskovs humor, stærke værdisæt og ikke mindst hans stolthed overfor Skejby. 3. Afskedsreception for Lotte Poulsen Den 21. december blev der holdt afskedsreception for Lotte Poulsen, leder af Ledelsessekretariatet. Hun har valgt at følge med Villy Helleskov over i Projektsekretariatet for Det Nye Universitetshospital. Her er hun nu fuldmægtig og sekretær for Villy Helleskov. 4. Nytårskur Den 2/1 blev det nye år fejret med en nytårskur. For første gang i Skejbys historie var det ikke Villy Helleskov, der holdt nytårstalen. Den tog cheflæge Kristjar Skajaa og chefsygeplejerske Vibeke Krøll sig i fællesskab af. De skuede ud på det nye år, og på de opgaver og udfordringer der venter. Den dårlige økonomi, både på Skejby og i regionen, kommer til at sætte sit præg på året. Hospitalsledelsen konkluderede, at det er bedre at producere sig ud af problemerne end at spare. Der skal tænkes nyt - radikalt nyt, sagde de. De brugte også anledningen til at rose medarbejderne, og råbe et trefoldigt hurra for Skejby, hvis gode ry vi skal værne om. Der var også taler fra Region Midtjyllands sundhedsdirektør Leif Vestergaard Petersen og fra formændene fra det lægefaglige råd og det sygeplejefaglige råd. 5. Kræftramte udstiller på Y5 Den 7/12 blev der holdt fernisering på en ny udstilling i spisestuen på Y5. De udstillede billeder er alle skabt af kræftramte fra kurset Krop og Skabelse. På kurset kan kræftramte male og være sammen med andre i samme situation. Kurset er et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse og FO, og det eneste af sin slags i Danmark. Ni forskellige kunstnere udstiller værker i spisestuen lige nu, men det er meningen at udstillingen skal skiftes ud med nye værker cirka hver anden måned. Alle værker er til salg, og alle er velkomne til at komme forbi og se udstillingen. På billedet ses Annie Christiansen, der gennem de seneste to år er kommet i værkstedet, sygeplejerske Anita Nielsen, der har etableret kontakten til malerværkstedet og afdelingssygeplejerske Mette Skadhauge. 6. Åbning af Retsmedicinsk Institut Den 17. december blev flytningen af Retsmedicinsk Institut til Skejby markeret med en åbningsreception. På billedet holder professor, dr. med., statsobducent Annie Vesterby tale ved indvielsen. 7. KUUL Fire ultraløbere fik tilslutning fra ca. 40 motionsløbere i alle aldre, da de den 16. december sluttede deres 2007-indsamling med et 100 km løb rundt om Brabrand Sø. Det er de fire medlemmer af foreningen KUUL.dk, der i 2007 har brugt deres opsigtsvækkende sport til at samle kr. ind til hjertebørn på Århus Universitetshospital, Skejby. I alt løb de fire ultraløbere hver ca. 110 km inden de på Børneafdelingen kunne overrække kr., inklusiv en palle med gaver til børnene. På billedet ses KUUL.dk sammen med personale fra Center for Medfødte Hjertesygdomme. 8. Roser for hurtig kræftbehandling Den 23. november delte Regionsrådets næstformand Johannes Flensted-Jensen roser ud på Skejby. Det gjorde han, fordi hospitalet er med til at overholde fristerne for hurtig behandling af lungekræft. Vi er fantastisk tilfredse, og jeg ved godt, at I i forvejen ikke har haft nogen særlig ventetid for lungekræftpatienter, derfor er roserne mere en anerkendelse for en løbende indsats, sagde Johannes Flensted-Jensen. Rosenbuketterne gik til medarbejderne på Røntgen/ultralyds-afsnittet, MR-Centret, T-Sekretariatet, Sengeafsnittet T3, T-OP, T-Anæstesi og I-OBS. 9. Ny ledende overlæge på Afdeling C Den 1. januar er Stinne Kvist begyndt som ledende overlæge på Nyremedicinsk Afdeling C. Stinne Kvist har været ansat på Nyremedicinsk Afdeling siden Hun er halvvejs igennem en MPA (Master of Public Administration) på Aalborg Universitet. 10. Danmarks bedste hospital Skejby blev den 13. december kåret til Danmarks bedste store hospital af Dagens Medicin. Indenfor specialerne hjertemedicin, hjertekirurgi og gynækologi/ fødsler er Skejby også bedst. Dagens Medicin baserede kåringen på kliniske data, undersøgelser af patienttilfredshed, patientsikkerhed, hygiejne samt effektivitetsmålinger. Materialet var suppleret med en afstemning på bladets hjemmeside. Man altid kan diskutere metoderne bag sådanne målinger, men der er ingen tvivl om, at vi er pærestolte på husets vegne, og at vi er meget stolte over alle de medarbejdere og ledere, der hver dag yder en stor indsats, sagde chefsygeplejerske Vibeke Krøll i forbindelse med kåringen. 11. Gennemgående rådgiver kåret Den 13. december blev det offentliggjort, hvem der skal være gennemgående rådgiver for byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU). Ved et stort arrangement i auditorium A kunne regionsrådsformand afsløre at gruppen C. F. Møller m.fl var vindere af EU-udbudet om opgaven. Gruppen har nu ændret navn til Rådgivergruppen DNU. På billedet ses Svend G. Hvid, Tom Danielsen (begge C.F.Møller), projektdirektør Morten Wiese Olesen (DNU), sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen (RM), Klavs Hjort Nielsen (C. F. Møller), regionrådsformand Bent Hansen (RM) og hospitalsdirektør Villy Helleskov (DNU), der alle ser på modellen af vinderforslaget. Tekst Anne-Mette Siem Foto John Kristensen og Tonny Foghmar

7 KUNSTFORENINGEN Sky by Art Udstilling i februar Skåle Støbning & stentøj Birthe Gammelgaard, Bjarkesvej 33, 8230 Åbyhøj, tlf eller sms til , Birthe Gammelgaard (keramik) Lone Teglskov (fotografi) I marts udstilles de indkøbte værker til udlodning Generalforsamling 13. marts kl i personalekantinen. Redaktionen har ikke modtaget indlæg til bagsidens debatforum OverTryk til dette nummer. Husk at du er velkommen til at komme med din mening om et emne, der har relevans for mange af os på Skejby. Du er også velkommen til at komme med en idé til et emne, andre kan skrive om. Mail til redaktionen på

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv LEDERRUNDER Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv Baggrund Patientoplevet kvalitet et specifikt indsatsområde på Amager og Hvidovre Hospital siden 2012. Slide 2, 23-04-2015 Baggrund

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Udbyttet af turen har overordnet været, at vi har fået viden om: Hjælpemidler Systematisering af dokumentation Bariatrisk sygepleje

Udbyttet af turen har overordnet været, at vi har fået viden om: Hjælpemidler Systematisering af dokumentation Bariatrisk sygepleje !"#$!%!&'#()*#"$!&+,!*!-$.%($.!""# 2 Baggrund I forbindelse med dataindsamlingen til Projekt Bariatri det gode patientforløb og den attraktive arbejdsplads - er der afsat midler til at indhente viden fra

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002250 Afdelingsnavn Lungemedicinsk afdeling J Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Endokrinologisk Klinik - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Velkommen til refleksionsspillet om patienters værdige og respektfulde møde med sundhedsvæsenet. Fokus i spillet er, at få en konstruktiv dialog om hvordan sundhedsprofessionelle

Læs mere

Evaluering af Styr Livet Kursus

Evaluering af Styr Livet Kursus Evaluering af Styr Livet Kursus 1. Skriv på et blad, hvad du har fået ud af kurset sæt det på plakaten! Jeg synes kurset indeholder mange gode redskaber til at lære sig selv at kende Jeg er blevet mere

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Reumatologisk Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN Liggende møder i farverige Fatboys er ikke innovation. Innovation handler om, at alle på arbejdspladsen er enige om, hvad der er den fælles kerneopgave. Medarbejdere

Læs mere

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven Skyggeforløb af patienter med ondt i maven 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvad er skyggemetoden?... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Den faktiske ventetid... 4 Oplevelsen

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING RÅDGIVNING UDDANNELSE

KOMPETENCEUDVIKLING RÅDGIVNING UDDANNELSE KOMPETENCEUDVIKLING RÅDGIVNING UDDANNELSE Forflytning i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indhold Bestil et af Arbejdsmiljø Københavns gratis tilbud på forflytningsområdet! 3 Kompetenceudvikling til arbejdspladsen

Læs mere

På Tværs Nr. 8 > 10. maj 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler

På Tværs Nr. 8 > 10. maj 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler På Tværs Nr. 8 > 10. maj 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler Nyhedsbrevet indeholder Status: akkrediteret Høj patienttilfredshed på akutmodtagelse og akutklinikker Early

Læs mere

Forandringsledelse, kommunikation & medarbejdeinddragelse

Forandringsledelse, kommunikation & medarbejdeinddragelse Forandringsledelse, kommunikation & medarbejdeinddragelse Præsentation Lone Nørgaard Møller Diplom i ledelse Master of Public Management, Syddansk Universitet Ledende sygeplejerske, Århus Universitets

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

RÅDGIVNINGSCENTER ESBJERG AKTIVITETSPLAN FORÅR 2013

RÅDGIVNINGSCENTER ESBJERG AKTIVITETSPLAN FORÅR 2013 RÅDGIVNINGSCENTER ESBJERG AKTIVITETSPLAN FORÅR 2013 Systolisk blodtryk (mmhg) Diastolisk blodtryk (mmhg) Udfyld dette spindelvæv og få overblik over, hvilke områder du med fordel kan sætte ind på for at

Læs mere

Kære Mette Jeg siger mange tak for din hjælp og jeg har personlig lært meget af dig og din måde og organisere på, og det er jeg meget taknemlig for!

Kære Mette Jeg siger mange tak for din hjælp og jeg har personlig lært meget af dig og din måde og organisere på, og det er jeg meget taknemlig for! Hjerteklinikken Mette har igennem det seneste år fungeret som projektleder i forhold til fremtidens hjerteklinik. Efter et samlet Kick off møde er der blevet afviklet flere tværfaglige workshops. Mette

Læs mere

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS)

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Helle K. Iversen, Apopleksiansvarlig overlæge, forskningslektor, dr. med. Apopleksienheden, Neurologisk afdeling Glostrup Hospital, Københavns Universitet

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Velkommen til Dag 2. Fysisk aktivitet hjælper os på vej. Forflytningsvejleder oktober 2015 Sopu Hillerød. Måder vi arbejder på:

Velkommen til Dag 2. Fysisk aktivitet hjælper os på vej. Forflytningsvejleder oktober 2015 Sopu Hillerød. Måder vi arbejder på: Velkommen til Dag 2 Forflytningsvejleder oktober 2015 Sopu Hillerød Fysisk aktivitet hjælper os på vej. Forskning viser en stor sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring uanset alder Aktiviteterne skal

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Ledervurdering - evaluering/status

Ledervurdering - evaluering/status Ledervurdering - evaluering/status Denne opsamling er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra ledere på 3., 4. og 5. niveau i forbindelse med 2. kursusdag (forberedelse af det gode udviklingsforløb/den

Læs mere

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Fagligt Træf 1 TEMA Fagligt Tekst indsættes Træf Invitation til Fagligt Træf 2007 Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Faglig inspiration til forflytningsvejledere, forflytningsansvarlige og undervisere

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på HJERTE-LUNGE-KARKIRURGISK AFD. T Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet 1 DIGITALISERINGEN STILLER NYE KRAV Jeres hverdag er i konstant forandring Meget er blevet lettere, og mange har fået nye arbejdsrutiner bag en skærm.

Læs mere

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER 1 FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER Vejledning til lederen Udarbejdet af HR-afdelingen, Sygehus Sønderjylland, november 2011 Inspiration fra bogen Styrkebaseret ledelse Dansk Psykologisk forlag

Læs mere

Værdig kontakt og sikker håndtering

Værdig kontakt og sikker håndtering Værdig kontakt og sikker håndtering Forfattere: Lene Plambech, ergoterapeut og Master i Publich Management (MPM), samt videreuddannelse i medicinsk antropologi. Gitte Bøgedal, fysioterapeut og Master i

Læs mere

Involvering af kræftpatienter i patientsikkerhed. DSI: Helle Max Martin & Laura Navne Kræftens bekæmpelse: Henriette Lipczak

Involvering af kræftpatienter i patientsikkerhed. DSI: Helle Max Martin & Laura Navne Kræftens bekæmpelse: Henriette Lipczak Involvering af kræftpatienter i patientsikkerhed DSI: Helle Max Martin & Laura Navne Kræftens bekæmpelse: Henriette Lipczak 1 Præsentation Om projektet Viden fra litteraturen Resultater: Involvering i

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Kvalitativ patienttilfredshedsundersøgelse på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup. September 2009

Kvalitativ patienttilfredshedsundersøgelse på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup. September 2009 Kvalitativ patienttilfredshedsundersøgelse på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup September 2009 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund...3 2.0. Patienttilfredshedsundersøgelse 2009...3

Læs mere

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL Inddragelse af brugere i udviklingen af IHL Behov Koncept Prototyping (co-creation) Funktionel prototype Bruger-/ systemtest

Læs mere

ANBEFALINGER I FORBINDELSE MED KOMPETENT MOBILISERING AF PATIENTER

ANBEFALINGER I FORBINDELSE MED KOMPETENT MOBILISERING AF PATIENTER ANBEFALINGER I FORBINDELSE MED KOMPETENT MOBILISERING AF PATIENTER AUGUST 2006 Overskift i denne box 2 BAGGRUND Baggrund Denne pjece indeholder 22 anbefalinger i forbindelse med kompetent mobilisering

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

- som redskab til at fremme patienternes deltagelse i stuegang. Foto: Charlotte Dahl

- som redskab til at fremme patienternes deltagelse i stuegang. Foto: Charlotte Dahl Patientens tavle - som redskab til at fremme patienternes deltagelse i stuegang Foto: Charlotte Dahl Helle Poulsen, Klinisk Sygeplejespecialist, Organkirurgi KS, Sygehus Lillebælt Participatory design

Læs mere

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Jeres hverdag er i konstant forandring Meget er blevet lettere, og mange har fået nye arbejdsrutiner bag en skærm. Men er jeres arbejde også blevet

Læs mere

Ingen effektivitet uden trivsel og fælles værdier

Ingen effektivitet uden trivsel og fælles værdier Ingen effektivitet uden trivsel og fælles værdier BALLERUP KOMMUNE: Det kan være svært at sige, hvad der kommer først. Trivsel eller effektivitet. Men i Ballerup Kommunes visitationsafdeling er de ikke

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Akutfunktioner i kommunerne

Akutfunktioner i kommunerne Akutfunktioner i kommunerne 22 november, 08:30-16:30 Hvordan er Danmark dækket, når det kommer til kommunale akutfunktioner- og tilbud, der kan tage over, når sygehusene giver slip. Deltag på konferencen,

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIKOPHOLD PÅ MEDICINSK AFDELING SYGEHUS THY-MORS 7. JANUAR - 24. JANUAR 2013 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende tidlig klinikophold: Medicinsk

Læs mere

SUPERWOMAN HVAD VIL DU MED DIT LIV?

SUPERWOMAN HVAD VIL DU MED DIT LIV? SUPERWOMAN HVAD VIL DU MED DIT LIV? Konference torsdag d. 01.03.2007 kl. 14.00-16.30. Dagens program: 14.00-14.05 Velkomst ved Christine Schmidt og Anne Marie Bull Jensen. 14.05-15.00 Foredrag ved forfatter

Læs mere

Forflytningsundervisning

Forflytningsundervisning Forflytningsundervisning Præsentation Steen og Peter Kursister 3 Baggrunden for undervisningen Ønske om at nedsætte antallet af arbejdsskader/nedslidning Øget medarbejder trivsel Øget patient sikkerhed

Læs mere

Forum: Tutoraftenmøder Nord og Syd Tid: 29. september og 19. oktober 2015 Referat: Helge Madsen og KU. Dagsorden / referat:

Forum: Tutoraftenmøder Nord og Syd Tid: 29. september og 19. oktober 2015 Referat: Helge Madsen og KU. Dagsorden / referat: Forum: Tutoraftenmøder Nord og Syd Tid: 29. september og 19. oktober 2015 Referat: Helge Madsen og KU Dagsorden / referat: 1) Velkomst og præsentation af fremmødte PUK Helge Madsen, Korsør bød velkommen,

Læs mere

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Hensigten med Mødestedet er at give nogle rammer for at patienter kan mødes og snakke om tingene i mere rolige omgivelser end i en travl afdeling.

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

Kære kollega. Velkommen til vores første nyhedsbrev og god læselyst.

Kære kollega. Velkommen til vores første nyhedsbrev og god læselyst. Kære kollega. Velkommen til vores første nyhedsbrev og god læselyst. KORT OM NETVÆRKET Vi er en gruppe sygeplejersker fra medicinske afdelinger i hovedstadsområdet, som har fundet sammen i frustrationen

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Kom igennem med dit budskab Hvad enten du sælger, fremlægger ideer, beskriver visioner, præsenterer projekter eller noget helt femte, har du brug for modtagernes

Læs mere

Uddannelsesplan For bacheloruddannelsen i medicin (3. semester klinikophold) ved Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus

Uddannelsesplan For bacheloruddannelsen i medicin (3. semester klinikophold) ved Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus Uddannelsesplan For bacheloruddannelsen i medicin (3. semester klinikophold) ved Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus Indhold: Velkomstbrev... 2 Præsentation af afdelingen....3-4 Mål for Klinikophold........5

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Velkommen på holdet!

Velkommen på holdet! F O A f a g o g a r b e j d e Velkommen på holdet! - En pjece til dig, der skal starte på FOAs grunduddannelse for tillidsrepræsentanter Læs om: At være tillidsrepræsentant TR-løftet Dine typiske opgaver

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Brystkirurgisk Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012.

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Antal tilbagemeldinger: 157 ud af 172 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Opfølgning på aftale 2010-12 mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Evaluering af lærer-pædagogsamarbejdet Fra skoleaftalen 2010-2012, afsnit 4 Udviklingsmål for skolen er følgende initiativer og succeskriterier

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

EFTER- UDDANNELSE 2018

EFTER- UDDANNELSE 2018 EFTER- UDDANNELSE 2018 Nutricia Academia Styrker sundhedsfaglige gennem uddannelse og vidensdeling kursusoversigt 2018 Nutricia udbyder efteruddannelse og en række af kurser inden for klinisk ernæring

Læs mere

Fagetik Værktøjskasse. Case Dialogkort Folder Det fagetiske hjul

Fagetik Værktøjskasse. Case Dialogkort Folder Det fagetiske hjul Fagetik Værktøjskasse Case Dialogkort Folder Det fagetiske hjul 1 En case Formålet med casen er at vise, hvordan et medlem eller en gruppe af medlemmer kan bruge fagetikken til at overveje hvilke fagetiske

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på. Mammaklinikken Regionshospitalet Randers

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på. Mammaklinikken Regionshospitalet Randers REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Mammaklinikken Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 for

Læs mere

Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling. Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital

Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling. Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital Koncept Behov/krav Mål program teknik/dukke Ledelse Manpower

Læs mere

Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler?

Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler? Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler? Sygeplejerske Anne Bie Nørum Specialsygeplejerske i onkologi TanjaWendicke

Læs mere

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012.

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Antal tilbagemeldinger: 167 af 174 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Materialesamling Indhold 1. Forslag til standardbrev til afdelingsledelser for den afdeling/afsnit, hvor der skal gås patientsikkerhedsrunde 2.

Læs mere

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Til Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk

Læs mere

Opsamling fra informationsmødet 2. dec Familiehåndværk på spil

Opsamling fra informationsmødet 2. dec Familiehåndværk på spil Hospitalsenheden Vest Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Opsamling fra informationsmødet 2. dec. 2016 Familiehåndværk på spil Bagrunden for spillet er, at regionsrådet i 2012

Læs mere

Demenssygeplejerske, Tinna Klingberg.

Demenssygeplejerske, Tinna Klingberg. Kursus for pårørende til mennesker med demens. Undersøgelsens problemstilling: Betydningen af at deltage i et kursus for pårørende til demensramte, og hvordan det afspejles i håndteringen af hverdagslivet

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på Pædiatrisk Overafd. B Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum.

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. TRE GODE GRUNDE I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. Vi spurgte: Vi vil gerne høre, om du herunder i tråden vil nævne de tre

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For ambulatorium for mave/tarmsygdomme, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Respekt men hvordan?

Respekt men hvordan? Respekt men hvordan? Forfattere: Gitte Bøgedal, fysioterapeut og Master i Læreprocesser (MLP), samt uddannet systemisk coach. Lene Plambech, ergoterapeut og Master i Publich Management (MPM), samt videreuddannelse

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001933 Afdelingsnavn Børneafdelingen Hospitalsnavn Sygehus Lillebælt, Kolding Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på. Diagnostisk Enhed Hospitalsenheden Vest

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på. Diagnostisk Enhed Hospitalsenheden Vest REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Diagnostisk Enhed Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 for

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

TIGER NYHEDSBREV MAJ 2014

TIGER NYHEDSBREV MAJ 2014 Kære alle nye, gamle og kommende Tiger Forældre Først vil vi sige tusind tak for en fantastisk familiefest med alle jer nye Tigerfamilier. Det var en stor fornøjelse at møde så mange af jer. Vi kan hver

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Mave- Tarm- og Leversygdomme Ambulatorium Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere