Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015"

Transkript

1 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler. Løsningerne skal have landsdækkende udbredelse i kommunerne i I Økonomiaftalen for 2014 er det aftalt, at kommunerne skal frigøre netto for mindst 500 mio. kr. frem til Det er i den forbindelse aftalt, at de økonomiske bliver i kommunerne, og at dokumentationen af ne måles for alle 98 kommuner under ét og de fire indsatsområder under ét. Første måling er foretaget i 2014, og der måles igen i 2015, 2016 og Hjælp til løft Kommunerne i hele landet skal anvende moderne forflytningsteknologi (fx lifte monteret på skinner i loftet, badestole på hjul mv.), og omlægge arbejdsgange, så forflytning af borgere med fysisk funktionsnedsættelse på ældrecentre og i eget hjem, foretages af én medarbejder i stedet for to, de steder hvor det er muligt Der kan enten startes forløb og installeres lifte hos borgere med flest visiterede timer, for at se hvilken reducering det vil give i visiterede timer. Eller der kan startes forløb hos de borgere der har færrest visiterede timer, for at vurdere om de helt kan blive fri for hjælp. Umiddelbart vurderes det, at der vil være størst potentiale ved borgere med få visiterede timer. Der kan evt. opstartes pilotprojekter i enkelte distrikter, hvor det vurderes at der vil være det største potentiale. De udpegede distrikter kan med fordel være med til, at udvælge de borgere som de mener, Større tryghed for borgeren, samt øget selvstændighed og En øget servicekvalitet for borgerne, i form af mindre belastende forflytningsmetoder. Frigørelse af medarbejderressourcer til borgernære opgaver. Forbedret arbejdsmiljø og mindre nedslidning. Større effektivitet i arbejdsgangene, mindre ventetid for både borgere og medarbejdere. Borgeren kan nøjes med at få hjælp af én medarbejder i stedet for to, eller borgeren kan blive helt fri for at få hjælp. For at de kan blive helt fri for hjælp vil det typisk også indebære at borgeren Loftlift; kr pr. stk. En plejetime koster 177 kr. Hvis vi går fra to til en medarbejder, spares der gennemsnitligt 177 kr. om dagen. Det vil sige kr. om året. Herudover spares transport ved hjemmeplejen (udegrupper). Se notat for implementering af loftlifte. Antal af borgere der kan flyttes ved hjælp af én medarbejder i stedet for to. Større trivsel, og færre sygedage pga. af overbelastning og nedslidning. Ændrede arbejdsgange. Ændringer i visiterede timer. Evaluere både hos borgere som er motiverede for selvhjælp og hos borgere som ikke er. Mindre kørsel og mindre ventetid for medarbejdere, hvilket er som ikke vil fremgå af færre visiterede timer. 1

2 vil have mest gavn af får flere hjælpemidler. en loftlift. Den primære gevinst vil forventelige være i forbindelse med mindre belastning for personalet. Mindre risiko for tryk og slag for borgeren i en loftlift, i forhold til en gulvlift. Vasketoilet Spiserobot For borgere med behov for hjælp til toiletbesøg kan et vasketoilet være et vigtigt redskab til øget værdighed. Samtidig reduceres behovet for personlig hjælp, og medarbejderne i hjemmeplejen får færre opgaver i slidsomme stillinger. Automatiske vasketoiletter kan derfor udbredes til relevante borgere i eget hjem, på ældrecentre og boformer. Borgere med funktionsnedsættelser i arme og hænder kan med Relevante borgere er dem der får hjælp til toiletbesøg, og borgere der har mange indlæggelser. Borgere der vil kunne få væsentlig forbedret livskvalitet og selvhjulpenhed ved at få et vasketoilet. De borgere der har et stort ønske om at kunne klare sig selv. Et forslag til en potentiel målgruppe kan være svært overvægtige / bariatriske borgere, hvor medarbejderne kan komme ud for belastende arbejdsgange Borgeren skal selv være motiveret til at ville bruge spiserobot, Øget værdighed, selvhjulpenhed, selvbestemmelse og livskvalitet for borgerne. Øget servicekvalitet for borgerne, i form af større sundhed, bedre hygiejne og færre urinvejsinfektioner. Færre indlæggelser. En reducering i arbejdsog transporttid for medarbejderne, samt et forbedret arbejdsmiljø. En reducering i behovet for hjælp. Ved svært overvægtige / bariatriske borgere vil en forventet gevinst være mindre belastning for medarbejderne. En øget selvhjulpenhed, værdighed, selvbestemmelse og Vasketoilet: Pr. stk. fra kr. til kr. eks. moms alt efter model. Eksempelvis en borger får 5 besøg af 10 min pr. døgn, og en plejetime koster 177.kr så kan der spares147,50pr.døgn. Dermed kan der opnås en besparelse op 53837,50 kr. om året Udgiften til vasketoilet er dermed indtjent på under et år. Spiserobot: 5250kr. pr. styk Sparet arbejdstid. Færre visiterede timer. Antal af indlæggelser. 2

3 en spiserobot indtage og have en forståelse livskvalitet for måltider ved egen hjælp for maden og måltidet. borgerne. Bedre eller med mindre hjælp fra For borgere på arbejdsmiljø, i form af andre. For den enkelte ældrecentre eller på aflastning af betyder det øget boform. personalet. selvstændighed og I spisesituationer kan en medarbejder hjælpe mere end en af gangen, men der er forsat behov for hjælp i et omfang der gør at det ikke vurderes muligt med en egentlig besparelse. Medarbejdertrivsel. Sparet arbejdstid tid brugt på andre opgaver. Tid sparet pr. dag pr. borger. Bedre brug af hjælpemidler Øget fokus på træning og hjælpemidler skal øge borgernes selvhjulpenhed betydeligt og mindske behovet for personlig pleje og praktisk hjælp. Hjælpemidler kan eksempelvis være rengøringshjælpemidler, i form af robotstøvsuger, bordopvaskemaskine osv. Tilgangen skal understøtte kommunernes igangværende indsats med at sikre rehabilitering af ældre borgere med faldende fysisk funktionsevne Pilotprojekt med robotstøvsuger, hvis borger er interesseret/ønsker det, evt. robotstøvsuger på ældrecentre. Pilotprojekt med bordopvaskemaskine. Pillemaskine, som husker på medicin, evt. kombineret med facetime, til overvågning af at medicinen bliver taget. Ved bedre brug af hjælpemidler er tanken, at borgeren helt eller delvist kan opnå eller opretholde sin selvhjulpenhed, hvormed behovet for personlig og praktisk hjælp kan reduceres. Borgere der modtager under tre timers hjælp pr. 14. dag, bliver mere selvhjulpne (49 pct. helt selvhjulpne og 35 pct. delvist selvhjulpne). Robotstøvsuger på ældre center: 2000 pr. stk. På et ældre centre med 30 lejligheder og tilhørende fælles arealer kan der spares 2 timer og 30 minutter om ugen til en pris af 177 kr. pr. time hvilket giver ca kr. om året. Bordopvasker: 1400 kr. pr. stk. 20 minutter om ugen svarende til 59 kr. På årsbasis en besparelse på 3068 kr. Det tager altså flere år at indtjene investeringen. Medarbejdertrivsel. Sparet tid på hjælp i hjemmet, færre besøg. Sparet vejtid. Det er særligt de borgere som får mindst hjælp, der kan have størst gavn af indsatsen, og hvor der også kan frigøres mest tid for personalet. Pillemaskine: 300 pr. stk. 3

4 En case viser at en udegruppe kan gå fra 28 til 1 besøg om ugen. Et besøg er typisk 10 min. hvis der ikke skal gøres andet. Besparelse n er3 timer om ugen, det vil sige kr om året pr. borger. Velfærdsteknol ogistue Sundhedsudvalget har godkendt, at der indrettes en bolig på Mastruplund med velfærdsteknologier, som skal bruges som et living lab til uddannelse af medarbejdere, afprøvning af borgere og test af fremtidige teknologier. Med stuen får vi sat fokus på velfærdsteknologi og skabt nogle rammer, hvor vi kan afprøve teknologier, inden de indkøbes i evt. større mængder. Velfærdsteknologistuen er tæt koblet med kommunens øvrige indsatser Stuen skal opdateres og vedligeholdes årligt. Der er nedsat en styregruppe til dette projekt. Borgerne får mulighed for afprøvning og vejledning, hvilket kan give en øget tryghed og selvhjulpenhed for borgeren. Kompetenceudvikling af medarbejderne. Overblik over og afprøvning af de nyeste teknologier. De nationale initiativer om digital velfærd kommer i fokus. Fremme en kultur omkring brug af velfærdsteknologi, der inddrager borgere, pårørende og medarbejdere. Fra SU sagsfremstillingen maj 2014 Udgiften til husleje afholdes i forvejen over kontoen for tab af husleje som følge af mange tomme boliger, hvorfor denne udgift kan afholdes inden for rammerne af det eksisterende budget. Prøvelejligheden forventes i stor udstrækning udstyret med velfærdsteknologiske hjælpemidler i samarbejde med leverandører af hjælpemidlerne. Den resterende udgift finansieres af den afsatte bevilling til køb af velfærdsteknologi. Forvaltningen arbejder med en række tiltag 4

5 omkring velfærdsteknologiske hjælpemidler, bl.a. som følge af bevillingen på budget 2014 på 1,0 mio. kr. til investering i området, samt i forbindelse med udarbejdelse af strategi på området velfærdsteknologi og digitalisering som led i fremtidens senior- og handicapservice. 5

STATUSMÅLING, JUNI 2015. Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi

STATUSMÅLING, JUNI 2015. Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi STATUSMÅLING, JUNI 2015 Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Forord De fleste borgere ønsker at bestemme over eget liv. At gøre de ting de ønsker, når de ønsker det, uden at

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi

Strategi for velfærdsteknologi Strategi for velfærdsteknologi 1. Baggrund Hørsholm Kommune ønsker, også i fremtiden, at levere den samme kvalitet i de forskellige indsatser på sundheds- og omsorgsområdet. Samtidig vil kommunen give

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Plan 2016-2019 på det voksenspecialiserede socialområde 2. årlige udgave, april 2015 Indhold 1 Formålet med planen...2 1.1

Læs mere

Teknologisk Institut - Center for Robotteknologi. VelfærdsTeknologiVurdering af Århus Kommunes satsning på velfærdsteknologi på Midtbyens Lokalcentre

Teknologisk Institut - Center for Robotteknologi. VelfærdsTeknologiVurdering af Århus Kommunes satsning på velfærdsteknologi på Midtbyens Lokalcentre Teknologisk Institut - Center for Robotteknologi VelfærdsTeknologiVurdering af Århus Kommunes satsning på velfærdsteknologi på Midtbyens 15-09-2011 Indhold Baggrund... 3 VelfærdsTeknologiVurdering... 4

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Toiletsæder med skylle- og tørrefunktion

Toiletsæder med skylle- og tørrefunktion Toiletsæder med skylle- og tørrefunktion Projektevaluering Af: Visitator i Hverdagsrehabilitering, Anna Marie Jakobsen Ergoterapeut i Hverdagsrehabilitering, Inge Jakobsen Koordinator for sagsbehandlende

Læs mere

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det Rapport Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det 2015 e leverandører i integrerede løsninger pa Private leverandører i integrerede løsninger på ældre- og sundhedsområdet

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 02.10.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 02.10.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1 AALBORG KOMMUNE Ældrerådet Mødet den 02.10.2014, kl. 09:30 Danmarksgade 17, mødelokale 1 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Godkendelse af referat.... 2 3. Træning før pleje v/ove G. Jensen.... 3 4.

Læs mere

AKTIV & TRYG HELE LIVET

AKTIV & TRYG HELE LIVET 7 AKTIV & TRYG HELE LIVET Statusrapport 2012 for reformprogrammet Aktiv & Tryg Hele Livet 2011-2015 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN FEBRUAR 2012 Statusrapport Aktiv & Tryg Læsevejledning Statusrapporten

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDS- TEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 3 05 07 11 19 27 33 43 53 KØBENHAVN GEARER

Læs mere

1,5 2,4 2,4 50.52.T3. Plejecenter Lindehaven omdannes til rehabiliteringscenter 50.52.T4. Udviklingsstrategi for fremtidens ældreområde I alt

1,5 2,4 2,4 50.52.T3. Plejecenter Lindehaven omdannes til rehabiliteringscenter 50.52.T4. Udviklingsstrategi for fremtidens ældreområde I alt Oversigt over spareforslag på ÆLDREOMRÅDET Besparelse i mio. kr. 2013 2014 2015 2016 Temaer: 50.52.T1. Velfærdsteknologi på ældre og handicapområdet 0,3 0,3 1,0 1,0 50.52.T2. Fremtidige eff.potentialer

Læs mere

Velfærdsteknologi og intelligent medicinhåndtering. BioMed konference 12. juni 2014

Velfærdsteknologi og intelligent medicinhåndtering. BioMed konference 12. juni 2014 Velfærdsteknologi og intelligent medicinhåndtering BioMed konference 12. juni 2014 Agenda Hjørrings kommunes tilgang til velfærdsteknologi Casen intelligent medicinhåndtering Hvis velfærdsteknologi er

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Socialudvalget Kort fortalt!

Socialudvalget Kort fortalt! Socialudvalget Kort fortalt! Ældreområdet Socialområdet I 2013 har ældreområdet: Haft stor fokus på rehabilitering og velfærdsteknologi gennem projektet Nye Veje til aktivt liv med henblik på, at gøre

Læs mere

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter Syddjurs Kommune VelTek2015 Projekter Hanne-Marlene Hedegaard 31-07-2014 Indhold Personaleskærme på Rehabiliteringsafdelingen... 2 Brug af video som kommunikationskanal... 2 Loftlifte i plejeboliger...

Læs mere

Digitalisering af ældreplejen Potentialer og holdninger KMD Analyse

Digitalisering af ældreplejen Potentialer og holdninger KMD Analyse Digitalisering af ældreplejen Potentialer og holdninger KMD Analyse KMD Analyse KMD Analyse er en nystartet vidensenhed i KMD, som udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Rapporten er udarbejdet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.

Rapporten er udarbejdet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen. Smarthometeknologi Rapporten er udarbejdet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk April 2013 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Denne analyse er lavet af Rambøll Management for Ingeniørforeningen i Danmark, IDA. IDA har bedt Rambøll Management se nærmere på potentialet

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Kortlægning af velfærdsteknologiske initiativer i kommunalt regi

Kortlægning af velfærdsteknologiske initiativer i kommunalt regi NOTAT VELFÆRDSTEKNOLOGI RÅDHUSPASSAGEN 3 6600 VEJEN FAELLESKOMMUNALSUNDHED.DK Kortlægning af velfærdsteknologiske initiativer i kommunalt regi 0. BAGGRUND Af kommissoriet for styregruppen til udarbejdelse

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

De effektive kommuner

De effektive kommuner 1 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunal Økonomisk Forum 2012. De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2011 og 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere