Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar december 2013)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013)"

Transkript

1 Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar december 2013) Endelig udgave 12. maj 2014

2 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik (KCEB-) Nord. Rapporten vil blive klinisk auditeret i samarbejde med styregruppen for Dansk Fedmekirurgiregister. Formandsskabet for Dansk Fedmekirurgiregister udgøres af Lars Naver, overlæge Bariatrisk Klinik, Kirurgisk Afdeling, Køge Sygehus og Steen Bønløkke Pedersen, professor, overlæge, dr.med., Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Kontaktperson for Dansk Fedmekirurgiregister i KCEB-Nord er forskningsoverlæge, ph.d. Søren Paaske Johnsen, Olof Palmes Allé 43-45, 8200 Århus N, Tlf.: Kontaktperson for Dansk Fedmekirurgiregister i Regionernes Kliniske KvalitetsudviklingsProgram (RKKP), Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet & Sundhedsinformatik (KCKS-) Vest er kvalitetskonsulent, cand.scient.san. Annette Odby, Olof Palmes Allé 15, 8200 Århus N, Tlf.: og

3 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER OVERSIGTSTABEL OVER DE SAMLEDE INDIKATORRESULTATER INDIKATORRESULTATER PÅ LANDS-, REGIONS- OG AFDELINGSNIVEAU...3 Indikator 1: Andel af patienter med interventionskrævende komplikationer under indlæggelse. Standard: 5 %...3 Indikator 2: Andel af patienter med akut genindlæggelse inden for 30 dage...6 Indikator 3: Andel af patienter som dør inden for 30 dage...9 Indikator 4: Andel af patienter som reopereres inden for 30 dage Indikator 5: Andelen af gastrisk bypass patienter med vægttab på 50 % af overskydende vægt efter 1 år Indikator 6a: Andel af gastrisk bypass patienter som reopereres (>30 dage 1 år) Indikator 7: Andel af patienter med medicinsk behandlingskrævende diabetes, som fortsat får antidiabetika efter 1 år Indikator 8: Andel af patienter med standardscore på Moorehead skema efter 1 år BESKRIVELSE AF SYGDOMSOMRÅDET OG MÅLING AF BEHANDLINGSKVALITET OVERSIGT OVER ALLE INDIKATORER DATAGRUNDLAG STYREGRUPPENS MEDLEMMER APPENDIX Komplethed af patientregistrering Deskriptive tabeller: Fordeling af data vedr. prognostiske faktorer... 34

4 1. Konklusioner og anbefalinger Dansk Fedmekirurgi Register (DFR) præsenterer hermed sin fjerde årsrapport. Rapporten henvender sig primært til de sundhedsfaglige miljøer. Rapporten omfatter alle indberettede fedmekirurgisk opererede patienter i perioden 1. januar 31. december I alt er der indberettet 928 patienter med fedmekirurgiske indgreb. Dette er en reduktion på 27,6% i forhold til I alt er der siden etableringen af DFR i 2010 indberettet mere end 8000 patienter. På baggrund af 8 resultatindikatorer skal denne rapport søge at belyse om: Kvaliteten af den danske fedmekirurgiske behandling opfylder de fastlagte standarder Der er klinisk betydningsfuld variation i kvaliteten af den fedmekirurgiske behandling mellem regioner og sygehuse i Danmark. Rapportens væsentligste resultater og anbefalinger omfatter følgende punkter: Kompletheden af patientregistreringen har været tilfredsstillende. I 2013 blev i praksis alle opererede patienter i Danmark indberettet. Kompletheden af variabelregistreringen på den enkelte patient er tilfredsstillende for så vidt angår peroperative data, mens en højere komplethed i forhold til præ- og postoperative data er ønskelig. Der er dog særligt i forhold til registreringen af postoperative data væsentlig fremgang i komplethedsgraden. Styregruppen vurderer på denne baggrund, at DFR giver et retvisende billede af kvaliteten af sundhedsvæsenets indsats på en række men ikke alle væsentlige områder hos fedmekirurgiske patienter. Antallet af operationer er faldet markant efter indførslen af nye visitationskriterier for adgang til offentlig finansieret fedmekirurgi trådte i kraft per 1. januar Andelen af patienter med interventionskrævende komplikationer i forbindelse med det primære indgreb, andelen af patienter med behov for akut genindlæggelse inden for 30 dage og ikke mindst andelen af patienter som dør inden for 30 dage opfyldte alle med pæn margin de opsatte standarder. Andelen af gastrisk bypass patienter med vægttab på >=50% af overskydende vægt efter 1 år og andelen af patienter med medicinsk behandlingskrævende diabetes, som fortsat får antidiabetika efter 1 år opfyldte også de opsatte standarder, men resultaterne bør tolkes med varsomhed pga. en betydelig andel af patienter med manglende data. Andelen af patienter med behov for reoperation efter 30 dage opfyldte for mange afdelinger ikke de opsatte standarder. Det anbefales at der gennemføres journalaudit med henblik på at afdække baggrunden. En væsentlig del af disse reoperationer var dog operation for galdesten eller gastrokopi, d.v.s. mindre indgreb. Der er allerede taget initiativ til at sikre en mere hensigtsmæssig registrering af reoperationer, som afspejler indgreb der er direkte relateret til den fedmekirurgiske operation. Den nye kodepraksis forventes at blive fuldt implementeret i Kvaliteten af fedmekirurgi i Danmark synes generelt at være på et højt niveau også set fra et internationalt perspektiv. April 2014 Styregruppen for DFR 1

5 2. Oversigtstabel over de samlede indikatorresultater Tabellen viser en oversigt over de samlede indikatorresultater på landsplan for aktuelle årsrapport, samt 2 tidligere års indikatorresultater (hvis relevant). Kolonnen Uoplyst angiver andelen af patienter med manglende data for en eller flere af de variable, der er nødvendige til at beregne den enkelte indikator. Uoplyst Indikatoropfyldelse % (95% CI) Indikator Standard % 2013 (n=928) 2012 (n=1281) 2011 (n=2374) Indikator 1: Andelen af patienter med interventionskrævende komplikationer under indlæggelse. Indikator 2: Andel af patienter med akut genindlæggelse inden for 30 dage. Indikator 3: Andel af patienter som dør inden for 30 dage. Indikator 4: Andel af patienter som reopereres inden for 30 dage efter det primære indgreb. Indikator 5: Andel af patienter med vægttab på >=50% af overskydende vægt efter 1 år for gastric bypass. Indikator 6a: Andel af patienter som opereres efter 30 dage og indenfor 1 år efter primær indgreb. Indikator 7: Andel af patienter med medicinsk behandlingskrævende diabetes, som fortsat får antidiabetika efter 1 år. Indikator 8: Andel af patienter med forbedring i Moorehead-score efter 1 år. Højst 5% 0 3 ( 2-5 ) 2 ( 2-3 ) 2 ( 2-3 ) Højst 15% 0 8 ( 7-10 ) 8 ( 7-10 ) 6 ( 5-7 ) Højst 0.5% 0 0 ( ) 0.0 ( ) 0.2 ( ) Højst 5% 0 4 ( 3-5 ) 4 ( 3-5 ) 3 ( 2-4 ) Mindst 80% ( ) 88 ( ) Højst 5% 0 13 ( ) 10 ( 9-12 ) Højst 30% ( ) 21 ( ) Mindst 70% ( ) 91 ( ) 2

6 3. Indikatorresultater på lands-, regions- og afdelingsniveau Indikator 1: Andel af patienter med interventionskrævende komplikationer under indlæggelse. Standard: 5 % Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark ja 30/928 0(0) 3 ( 2-5 ) 2 ( 2-3 ) 2 ( 2-3 ) Hovedstaden ja 2/177 0(0) 1 ( 0-4 ) 1 ( 0-3 ) 3 ( 1-6 ) Sjælland ja* 11/180 0(0) 6 ( 3-10 ) 3 ( 1-5 ) 3 ( 1-6 ) Syddanmark ja 6/162 0(0) 4 ( 2-7 ) 3 ( 1-6 ) 2 ( 1-4 ) Midtjylland ja 6/155 0(0) 4 ( 2-8 ) 4 ( 2-7 ) 4 ( 2-8 ) Nordjylland ja 4/80 0(0) 5 ( 2-11 ) 5 ( 2-10 ) 2 ( 0-5 ) Hovedstaden ja 2/177 0(0) 1 ( 0-4 ) 1 ( 0-3 ) 3 ( 1-6 ) Hvidovre/Glostrup Hospital ja 2/177 0(0) 1 ( 0-4 ) 1 ( 0-3 ) 3 ( 1-6 ) Sjælland ja* 11/180 0(0) 6 ( 3-10 ) 3 ( 1-5 ) 3 ( 1-6 ) Sygehus Nord, Køge ja* 11/180 0(0) 6 ( 3-10 ) 3 ( 1-5 ) 3 ( 1-6 ) Syddanmark ja 6/162 0(0) 4 ( 2-7 ) 3 ( 1-6 ) 2 ( 1-4 ) OUH Svendborg, Sygehus ja* 4/55 0(0) 7 ( 3-16 ) 4 ( 1-11 ) 0 ( 0-6 ) Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg ja 2/107 0(0) 2 ( 0-6 ) 2 ( 1-6 ) 3 ( 1-5 ) Midtjylland ja 6/155 0(0) 4 ( 2-8 ) 4 ( 2-7 ) 4 ( 2-8 ) Aarhus Sygehus ja 2/96 0(0) 2 ( 0-7 ) 5 ( 2-10 ) 4 ( 2-9 ) Regionshospitalet Viborg ja* 4/59 0(0) 7 ( 2-15 ) 2 ( 0-7 ) 4 ( 1-11 ) Nordjylland ja 4/80 0(0) 5 ( 2-11 ) 5 ( 2-10 ) 2 ( 0-5 ) Aalborg Sygehus ja 4/80 0(0) 5 ( 2-11 ) 5 ( 2-10 ) 2 ( 0-5 ) Privathospitalet Hamlet ja 1/60 0(0) 2 ( 0-8 ) 1 ( 0-3 ) 1 ( 1-2 ) Privathospitalet Mølholm, Vejle ja 0/114 0(0) 0 ( 0-3 ) 2 ( 1-5 ) 2 ( 1-3 ) Indikatorer I indikatortabellerne angives om standarden er opfyldt på niveau 2,5%. 'Ja*' indikerer at standarden er opfyldt når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidensintervallet indeholder standarden. Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar: På landsplan udviklede i alt 3% af de opererede patienter interventionskrævende komplikationer under indlæggelsen, hvilket var på niveau med resultaterne i de foregående år og fortsat lavere end den fastsatte kvalitetsstandard på 5 %. Standarden var tilsyneladende også opfyldt på de enkelte enheder når den statistiske præcision blev taget i betragtning. For enkelte enheder er dog kun gennemført et mindre antal operationer i opgørelsesperioden, hvilket afspejler sig i en betydelig statistisk usikkerhed vedrørende størrelsen af de reelle indikatorværdier. 3

7 Sikkerhedsintervallerne er således brede for visse enheder, men ingen enheder har en andel af patienter med komplikationer, som er statistisk signifikant højere end standarden. Faglig klinisk kommentar: Det er tilfredsstillende, at andelen af patienter med tidlige komplikationer fortsat er lav. Interventionskrævende komplikationer omfatter alle komplikationer som udløser relaparoskopi/relaparotomi, radiologisk intervention, medicinsk intervention eller transfusion. Data vedr. transfusion indhentes via kobling til Dansk Transfusions Database, som indeholder data fra blodbankernes produktionssystemer. I modsætning til tidligere år, er data vedrørende transfusioner komplette for Kompletheden af registreringen af komplikationer vil være afhængig af de indberetningsrutiner som anvendes på afdelingen. Styregruppen er bekendt med at der i visse tilfælde indberettes til databasen af den ansvarlige kirurg inden patienten udskrives. Dette er en uhensigtsmæssig praksis, idet det kan medføre underrapportering af komplikationer og logistikken omkring dataindberetning bør derfor ændres lokalt med henblik på at sikre en høj grad af datakomplethed. Det skal bemærkes at en del af de patienter som indgår i den aktuelle indikator med interventionskrævende komplikationer under indlæggelse i forbindelse med den primære operation også vil indgå i indikator 4 med reoperationer indenfor de første 30 dage efter primær operation. Det giver derfor ikke mening at lave en simpel summation af disse 2 indikatorer. Patienter, som allerede tidligere har gennemgået et fedmekirurgisk indgreb, vil som udgangspunkt have en større risiko for komplikationer i forbindelse med et nyt fedmekirurgisk indgreb (re-do). Eftersom re-do operationer ikke er ligeligt fordelt blandt landets afdelinger, blev der også gennemført en supplerende analyse, hvor re-do operationer var ekskluderet med henblik på at sikre sammenlignelighed mellem afdelingerne. Resultaterne var stort set uændrede både på nationalt og regionalt/lokalt plan (data ikke medtaget i rapporten). Det besluttes at fastholde indikatoren og standarden. Anbefaling til indikator: Det anbefales at enhederne fortsat er løbende opmærksom på at holde antallet af komplikationer på et meget lavt niveau, samt at registreringen af interventionskrævende komplikationer under indlæggelse er komplet og retvisende, f.eks. ved hjælp af journalaudits på stikprøver af journaler. 4

8 5

9 Indikator 2: Andel af patienter med akut genindlæggelse inden for 30 dage Standard: 15 % Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark ja 78/928 0(0) 8 ( 7-10 ) 8 ( 7-10 ) 6 ( 5-7 ) Hovedstaden ja 21/177 0(0) 12 ( 8-17 ) 13 ( 9-17 ) 14 ( ) Sjælland ja 16/180 0(0) 9 ( 5-14 ) 8 ( 5-12 ) 7 ( 4-11 ) Syddanmark ja 12/162 0(0) 7 ( 4-12 ) 9 ( 6-14 ) 6 ( 3-9 ) Midtjylland ja 15/155 0(0) 10 ( 6-15 ) 11 ( 8-16 ) 12 ( 8-17 ) Nordjylland ja 11/80 0(0) 14 ( 8-23 ) 8 ( 4-14 ) 5 ( 2-10 ) Hovedstaden ja 21/177 0(0) 12 ( 8-17 ) 13 ( 9-17 ) 14 ( ) Hvidovre/Glostrup Hospital ja 21/177 0(0) 12 ( 8-17 ) 13 ( 9-17 ) 14 ( ) Sjælland ja 16/180 0(0) 9 ( 5-14 ) 8 ( 5-12 ) 7 ( 4-11 ) Sygehus Nord, Køge ja 16/180 0(0) 9 ( 5-14 ) 8 ( 5-12 ) 7 ( 4-11 ) Syddanmark ja 12/162 0(0) 7 ( 4-12 ) 9 ( 6-14 ) 6 ( 3-9 ) OUH Svendborg, Sygehus ja 4/55 0(0) 7 ( 3-16 ) 9 ( 4-19 ) 7 ( 3-16 ) Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg ja 8/107 0(0) 8 ( 4-14 ) 9 ( 5-15 ) 5 ( 3-9 ) Midtjylland ja 15/155 0(0) 10 ( 6-15 ) 11 ( 8-16 ) 12 ( 8-17 ) Aarhus Sygehus ja 7/96 0(0) 7 ( 3-14 ) 9 ( 5-15 ) 11 ( 7-18 ) Regionshospitalet Viborg ja 8/59 0(0) 14 ( 7-24 ) 14 ( 8-22 ) 13 ( 7-23 ) Nordjylland ja 11/80 0(0) 14 ( 8-23 ) 8 ( 4-14 ) 5 ( 2-10 ) Aalborg Sygehus ja 11/80 0(0) 14 ( 8-23 ) 8 ( 4-14 ) 5 ( 2-10 ) Privathospitalet Hamlet ja 1/60 0(0) 2 ( 0-8 ) 3 ( 1-7 ) 3 ( 2-4 ) Privathospitalet Mølholm, Vejle ja 2/114 0(0) 2 ( 0-6 ) 3 ( 1-7 ) 5 ( 3-7 ) Indikatorer I indikatortabellerne angives om standarden er opfyldt på niveau 2,5%. 'Ja*' indikerer at standarden er opfyldt når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidensintervallet indeholder standarden. Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar: I alt blev 8 % af patienterne akut genindlagt inden for 30 dage efter at have undergået en fedmekirurgisk operation. På de enkelte enheder var der nogen variation, men ingen enheder havde indikatorværdier som lå over den fastsatte standard. Standarden var således opfyldt både på landsplan og afdelingsplan. Alle årsager til akut genindlæggelse indgik i denne opgørelse, som omfatter samtlige institutioner som indberetter til LPR, dvs. også akutte indlæggelser på andre enheder end den opererende enhed indgår. Der var ingen væsentlige ændringer efter eksklusion af re-do operationer (data ikke medtaget i rapporten). 6

10 Faglig klinisk kommentar: Den vedvarende opfyldelse af standarden er positiv, og det bemærkes, at andelen af patienter som genindlægges ser ud til at have stabiliseret sig efter flere års stigninger. I Danmark foretages fedmekirurgiske indgreb på alle afdelinger som fast-track kirurgi, hvor patienten som udgangspunkt typisk kun er indlagt 1 døgn i forbindelse med operation. Dette set-up medfører naturligt, at genindlæggelsesraten vil blive højere, idet patienter med behov for fornyet hospitalskontakt i de første dage efter operationen alle vil blive registreret som genindlæggelse sammenlignet med et set-up, hvor alle patienter uanset behov forblev indlagt på hospital i flere dage efter operationen. Det er i det lys opløftende, at risikoen for akut genindlæggelse efter fedmekirurgi er på linje med risikoen for akut genindlæggelse efter rutinemæssige elektive operationer som primær knæalloplastik (8,2% i 2012 ifølge tal fra Dansk Knæalloplastikregister), kolecystektomi (galdesten) (9,5% i 2009 ifølge tal fra Dansk Galdedatabase) og ventralhernie (5,6% i 2011 ifølge tal fra Dansk Herniedatabase). Det besluttes at fastholde indikatoren. Anbefaling til indikator: Fortsat opmærksomhed vedrørende denne indikator er nødvendig selv om standarden var opfyldt i

11 8

12 Indikator 3: Andel af patienter som dør inden for 30 dage Standard: 0,5 % Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark ja 0/928 0(0) 0 ( ) 0.0 ( ) 0.2 ( ) Hovedstaden ja 0/177 0(0) 0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Sjælland ja 0/180 0(0) 0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Syddanmark ja 0/162 0(0) 0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Midtjylland ja 0/155 0(0) 0 ( ) 0.0 ( ) 0.5 ( ) Nordjylland ja 0/80 0(0) 0 ( ) 0.0 ( ) 0.8 ( ) Hovedstaden ja 0/177 0(0) 0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Hvidovre/Glostrup Hospital ja 0/177 0(0) ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Sjælland ja 0/180 0(0) 0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Sygehus Nord, Køge ja 0/180 0(0) ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Syddanmark ja 0/162 0(0) 0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) OUH Svendborg, Sygehus ja 0/55 0(0) ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg ja 0/107 0(0) ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Midtjylland ja 0/155 0(0) 0 ( ) 0.0 ( ) 0.5 ( ) Aarhus Sygehus ja 0/96 0(0) ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Regionshospitalet Viborg ja 0/59 0(0) ( ) 0.0 ( ) 1.5 ( ) Nordjylland ja 0/80 0(0) 0 ( ) 0.0 ( ) 0.8 ( ) Aalborg Sygehus ja 0/80 0(0) ( ) 0.0 ( ) 0.8 ( ) Privathospitalet Hamlet ja 0/60 0(0) ( ) 0.0 ( ) 0.1 ( ) Privathospitalet Mølholm, Vejle ja 0/114 0(0) ( ) 0.0 ( ) 0.2 ( ) Indikatorer I indikatortabellerne angives om standarden er opfyldt på niveau 2,5%. 'Ja*' indikerer at standarden er opfyldt når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidensintervallet indeholder standarden. Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar: Der blev ikke identificeret dødsfald blandt de indberettede opererede patienter inden for 30 dage efter operation. Standarden er således selvsagt opfyldt på både lands- og afdelingsplan. Oplysningerne vedrørende vitalstatus (død/levende) er indhentet via kobling med CPR-registeret og har derfor stor validitet. Faglig klinisk kommentar: Det er særdeles tilfredsstillende, at dødeligheden fortsat holder sig på et meget lavt niveau. Dette indikerer dels en hensigtsmæssig udvælgelse af patienterne og dels at selve indgrebet og den efterfølgende postoperative behandling og pleje er på niveau med de bedst internationale resultater. I alt 9

13 har der i perioden været 4 dødsfald indenfor 30 dage blandt 4583 opererede patienter. Dette svarer til en 30 dages mortalitet på 0,09% (95%CI: 0,03-0,22). Til sammenligning var 30 dages mortaliteten efter hernieoperation og kolecystektomi i Danmark henholdsvis 0,2% (2011) og 0,4% (2009), mens 90 dages mortaliteten efter primær knæalloplastik var 0,3%. Dette understreger, at mortaliteten umiddelbart efter fedmekirurgiske operationer i Danmark befinder sig på et meget lavt niveau. Det besluttes at fastholde indikatoren og standarden. Styregruppen overvejer dog i lyset af den meget lave mortalitet at sænke standarden yderligere i fremtiden. Anbefaling til indikator: Fortsat grundig patientselektion samt god præ-, per- og postoperativ behandling og observation er påkrævet med henblik på at undgå evt. dødsfald i forbindelse gennemførsel af fedmekirurgiske operationer. 10

14 11

15 Indikator 4: Andel af patienter som reopereres inden for 30 dage Standard: 5 % Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark ja 33/928 0(0) 4 ( 3-5 ) 4 ( 3-5 ) 3 ( 2-4 ) Hovedstaden ja* 12/177 0(0) 7 ( 4-11 ) 6 ( 4-10 ) 3 ( 1-6 ) Sjælland ja 2/180 0(0) 1 ( 0-4 ) 3 ( 1-5 ) 4 ( 2-7 ) Syddanmark ja 6/162 0(0) 4 ( 2-7 ) 5 ( 2-8 ) 4 ( 2-6 ) Midtjylland ja 5/155 0(0) 3 ( 1-7 ) 8 ( 5-12 ) 8 ( 4-12 ) Nordjylland ja* 6/80 0(0) 8 ( 3-15 ) 3 ( 1-8 ) 6 ( 3-11 ) Hovedstaden ja* 12/177 0(0) 7 ( 4-11 ) 6 ( 4-10 ) 3 ( 1-6 ) Hvidovre/Glostrup Hospital ja* 12/177 0(0) 7 ( 4-11 ) 6 ( 4-10 ) 3 ( 1-6 ) Sjælland ja 2/180 0(0) 1 ( 0-4 ) 3 ( 1-5 ) 4 ( 2-7 ) Sygehus Nord, Køge ja 2/180 0(0) 1 ( 0-4 ) 3 ( 1-5 ) 4 ( 2-7 ) Syddanmark ja 6/162 0(0) 4 ( 2-7 ) 5 ( 2-8 ) 4 ( 2-6 ) OUH Svendborg, Sygehus ja* 4/55 0(0) 7 ( 3-16 ) 9 ( 4-19 ) 2 ( 0-8 ) Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg ja 2/107 0(0) 2 ( 0-6 ) 3 ( 1-7 ) 4 ( 2-7 ) Midtjylland ja 5/155 0(0) 3 ( 1-7 ) 8 ( 5-12 ) 8 ( 4-12 ) Aarhus Sygehus ja 4/96 0(0) 4 ( 1-10 ) 6 ( 3-11 ) 10 ( 5-16 ) Regionshospitalet Viborg ja 1/59 0(0) 2 ( 0-8 ) 10 ( 5-17 ) 4 ( 1-11 ) Nordjylland ja* 6/80 0(0) 8 ( 3-15 ) 3 ( 1-8 ) 6 ( 3-11 ) Aalborg Sygehus ja* 6/80 0(0) 8 ( 3-15 ) 3 ( 1-8 ) 6 ( 3-11 ) Privathospitalet Hamlet ja 0/60 0(0) 0 ( 0-6 ) 1 ( 0-4 ) 1 ( 0-2 ) Privathospitalet Mølholm, Vejle ja 2/114 0(0) 2 ( 0-6 ) 0 ( 0-2 ) 4 ( 3-6 ) Indikatorer I indikatortabellerne angives om standarden er opfyldt på niveau 2,5%. 'Ja*' indikerer at standarden er opfyldt når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidensintervallet indeholder standarden. Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar: I alt blev 4% af patienterne reopereret inden for 30 dage. Dette er uændret i forhold til Også for denne indikator kunne der observeres nogen variation mellem de enkelte afdelinger, men alle afdelinger opfyldte standarden når der blev taget højde for den statistiske usikkerhed. Det skal understreges, at en række afdelinger har et sparsomt datagrundlag, hvilket medfører, at det for disse afdelinger er vanskeligt at drage håndfaste konklusioner. Til sammenligning er 30 dages reoperationsraten ved kolecystektomi 5% (Dansk Galdedatabase 2010). Det skal bemærkes, som også nævnt under indikator 1, at en del patienter p.g.a. af én og samme komplikation kan optræde i tælleren i både indikator 1 og indikator 4. 12

16 Faglig klinisk kommentar: Reoperationerne er identificeret ved søgning i LPR. De operationskoder som der er søgt på er anført i Bilag. Der er søgt på alle relevante operationer på samtlige danske hospitaler, dvs. ikke kun på de enheder som indberetter til DFR. Med henblik på at afhjælpe potentiel usikkerhed vedr. registreringspraksis er der udarbejdet anbefalinger vedr. kodepraksis i Landspatientregisteret af reoperationer med relation til fedmekirurgi. Den nye registreringspraksis er blevet introduceret i 2013 og forventes at være fuldt implementeret i Styregruppen vil også fremadrettet løbende følge den anvendte kodepraksis med henblik på tilpasse principperne for opgørelsen af indikatoren. Der var ingen væsentlige ændringer efter eksklusion af re-do operationer (data ikke medtaget i rapporten). Det besluttes at fastholde indikatoren og standarden. Anbefaling til indikator: Tæt observation af denne indikator er nødvendig. Der bør lokalt være opmærksomhed på korrekt kodning i LPR af alle reoperationer, således at LPR til stadighed forbliver en valid informationskilde vedrørende forekomsten af reoperationer. Styregruppen anbefaler enstemmigt, at afdelingerne bør gennemføre journalaudit på alle re-operationer med henblik på afdækning af evt. kvalitetsproblemer. 13

17 14

18 Indikator 5: Andelen af gastrisk bypass patienter med vægttab på 50 % af overskydende vægt efter 1 år Standard: 80 % Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) Danmark ja 914/ (20) 90 ( ) 88 ( ) Hovedstaden ja 150/173 53(23) 87 ( ) 89 ( ) Sjælland ja 185/201 33(14) 92 ( ) 93 ( ) Syddanmark ja 111/136 51(27) 82 ( ) 87 ( ) Midtjylland ja 172/192 23(11) 90 ( ) 89 ( ) Nordjylland ja 67/70 25(26) 96 ( ) 81 ( ) Hovedstaden ja 150/173 53(23) 87 ( ) 89 ( ) Hvidovre/Glostrup Hospital ja 150/173 53(23) 87 ( ) 89 ( ) Sjælland ja 185/201 33(14) 92 ( ) 93 ( ) Sygehus Nord, Køge ja 185/201 33(14) 92 ( ) 93 ( ) Syddanmark ja 111/136 51(27) 82 ( ) 87 ( ) OUH Svendborg, Sygehus nej 4/10 42(81) 40 ( ) 69 ( ) Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg ja 107/126 9(7) 85 ( ) 89 ( ) Midtjylland ja 172/192 23(11) 90 ( ) 89 ( ) Aarhus Sygehus ja 95/109 17(13) 87 ( ) 88 ( ) Regionshospitalet Viborg ja 77/83 6(7) 93 ( ) 91 ( ) Nordjylland ja 67/70 25(26) 96 ( ) 81 ( ) Aalborg Sygehus ja 67/70 25(26) 96 ( ) 81 ( ) Bariatrisk Center Copenhagen Aps. ja 4/4 1(20) 100 ( ) 93 ( ) Privathospitalet Hamlet ja 109/118 27(19) 92 ( ) 93 ( ) Privathospitalet Mølholm, Vejle ja 116/122 39(24) 95 ( ) 83 ( ) Indikatorer I indikatortabellerne angives om standarden er opfyldt på niveau 2,5%. 'Ja*' indikerer at standarden er opfyldt når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidensintervallet indeholder standarden. Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar: I alt havde 90 % af alle gastrisk bypass patienter tabt 50 % af den overskydende vægt ved 1 års kontrolbesøget. Dette mål udtrykker, hvor stor en andel af overvægten der forsvinder og beregnes som antallet af BMI enheder der tabes. En patient, som således har haft et 100% vægttab af overskydende vægt har således mindsket sit BMI til 25, mens en person med et 15

19 BMI på 50, som via et vægttab reducerer sit BMI til 30 har haft et 80 % vægttab af overskydende vægt på 80%. Faglig klinisk kommentar: Indikatoren forudsætter, at der er registreret data vedr. vægt både på operationstidspunktet og ved den ambulante kontrol 1 år efter operationen, dvs. at det i nedenstående opgørelse kun er patienter, som er opereret i 2012 som indgår. Det bemærkes, at andelen af patienter med manglende indberetning af data var væsentlig lavere i 2012 sammenlignet med 2011 (20% vs. 39%). Denne betydelige fremgang er naturligvis meget glædelig og medfører at der kan fæstnes langt mere lid til indikatorværdierne. Fremgangen har endvidere også omfattet de historiske patienter, idet der er sket en vis efterindberetning af patienter fra tidligere år via udsendelse af mangellister til afdelingerne. Således er antallet patienter med operation i 2011 og kontrol i 2012, hvor alle nødvendige data er indberettet blevet øget fra 1462 til Den bemærkelsesværdigt lave indikatorværdi og meget høje andel af patienter med manglende data fra OUH Svendborg skyldes problemer med den lokale registreringspraksis. På sigt forventes andelen af patienter som opereres v.h.a. af sleeve teknik at stige betydeligt. Dette vil formentlig medføre behov for fastlæggelse af en separat indikator for denne patientgruppe, idet det forventede vægttab vil være mindre end for patienter som opereres med gastrisk by-pass. Det besluttes at fastholde indikatoren og standarden. Anbefaling til indikator: Det er af afgørende betydning for vurderingen af effekt og sikkerhed af fedmekirurgi, at data fra den opfølgende kontrol bliver indberettet så komplet som muligt. Afdelinger med lav komplethed af indberetningen bør tage konkrete skridt til at få løst problemet. Dette kan bl.a. ske via en erfaringsudveksling med afdelinger, som har en høj komplethed af indberetningen. 16

20 17

21 Indikator 6a: Andel af gastrisk bypass patienter som reopereres (>30 dage - 1 år) Standard: 5 % Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) Danmark nej 167/1268 0(0) 13 ( ) 10 ( 9-12 ) Hovedstaden nej 26/226 0(0) 12 ( 8-16 ) 10 ( 7-15 ) Sjælland nej 33/234 0(0) 14 ( ) 17 ( ) Syddanmark nej 34/187 0(0) 18 ( ) 21 ( ) Midtjylland nej 35/215 0(0) 16 ( ) 16 ( ) Nordjylland ja* 7/95 0(0) 7 ( 3-14 ) 7 ( 3-13 ) Hovedstaden nej 26/226 0(0) 12 ( 8-16 ) 10 ( 7-15 ) Hvidovre/Glostrup Hospital nej 26/226 0(0) 12 ( 8-16 ) 10 ( 7-15 ) Sjælland nej 33/234 0(0) 14 ( ) 17 ( ) Sygehus Nord, Køge nej 33/234 0(0) 14 ( ) 17 ( ) Syddanmark nej 34/187 0(0) 18 ( ) 21 ( ) OUH Svendborg, Sygehus ja* 5/52 0(0) 10 ( 4-20 ) 6 ( 2-15 ) Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg nej 29/135 0(0) 22 ( ) 25 ( ) Midtjylland nej 35/215 0(0) 16 ( ) 16 ( ) Aarhus Sygehus nej 21/126 0(0) 17 ( ) 19 ( ) Regionshospitalet Viborg nej 14/89 0(0) 16 ( 9-24 ) 10 ( 5-19 ) Nordjylland ja* 7/95 0(0) 7 ( 3-14 ) 7 ( 3-13 ) Aalborg Sygehus ja* 7/95 0(0) 7 ( 3-14 ) 7 ( 3-13 ) Bariatrisk Center Copenhagen Aps. ja 0/5 0(0) 0 ( 0-52 ) 7 ( 2-16 ) Privathospitalet Hamlet nej 19/145 0(0) 13 ( 8-19 ) 8 ( 6-10 ) Privathospitalet Mølholm, Vejle ja* 13/161 0(0) 8 ( 5-13 ) 5 ( 4-7 ) Indikatorer I indikatortabellerne angives om standarden er opfyldt på niveau 2,5%. 'Ja*' indikerer at standarden er opfyldt når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidensintervallet indeholder standarden. Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar: I alt blev 13% af gastrisk bypass patienterne reopereret i perioden >30 dage - 1 år efter det primære indgreb. Indikatoren er opgjort på patienter som blev opereret i 2012 og hvor der derfor er mindst 1 års followup tid på alle. Standarden var ikke opfyldt på landsplan og på de fleste afdelinger. På et mindre antal afdelinger var standarden opfyldt når der tages højde for den statistiske usikkerhed. Faglig klinisk kommentar: Den manglende opfyldelse af standarden og den tilsyneladende øgede andel af patienter med reoperationer er bekymrende. Resultatet for 2013 følger en negativ udvikling vedrørende denne indikator, som har været i gang igennem flere år. I lighed med indikator 4 er det vigtigt at få sikret en ensartet og retvisende registreringspraksis. Der er taget initiativ til at bedre dette i 2013 i form af 18

22 udarbejdelse af en fælles lister over diagnose- og procedurekoder som bør anvendes ved registrering af reoperationer hos fedmekirurgiske patienter. Der var ingen væsentlige ændringer efter eksklusion af re-do operationer (data ikke medtaget i rapporten). I bilag indgår en supplerende analyse vedr. denne indikator, hvor galdestensoperationer og gastroskopier er ekskluderet (se s.42). Baggrunden herfor er, at gastroskopier gennemført efter den tidlige post-operative fase dels ofte ikke har relation til det primære fedmekirurgiske indgreb og dels reelt ikke er en egentlig operation. Tilsvarende er det velkendt at fedmekirurgiske patienter oftere end baggrundsbefolkningen har behov for operativ fjernelse af galdesten. Disse operationer har typisk ikke nogen relation til det fedmekirurgiske indgreb. En række afdelinger har i denne analyse fortsat indikatorværdier 5% om end ikke alle ligger over når den statistiske usikkerhed tages i betragtning. Som konsekvens af den tilsyneladende høje andel af patienter med behov for reoperation er der blevet gennemført journalaudit på de patienter, som i sidste årsrapport var registreret med reoperation. Journalauditten omfattede i alt 136 reoperationer blandt 1190 patienter. Type af operation/procedure Antal (%) Relevant reoperation Internt hernie 36 (3,0) Alle operationer relevante Laparoskopi 19 (1,6) Alle operationer relevante Gastroskopi 54 (4,5) 2 procedurer relevante Laparaskopisk kolecystektomi 15 (1,2) Ingen relevante operationer (galdestensoperation) Andre operationer* 12 (1,0) Ingen relevante operationer *Omfatter patienter som er blevet opereret for eksempelvis ventralhernie og pancreatitis samt patienter med forkert operationskode, d.v.s. at den reelle operation har omfattet eksempelvis cancer coli, koloskopi, gynækologisk tilstand eller hammertå. I alt blev 57 ud af de identificerede 136 reoperationer vurderet til at være relevante reoperationer. Andelen af patienter som reelt blev reopereret på baggrund af et fedmekirurgisk indgreb var således ikke 136/1190, d.v.s. 11,4%, men derimod 57/1190, d.v.s. 4,8%. Den gennemførte journalaudit dokumenterer, at der er behov for at ændre i beregningen af denne indikator samt at justere den fastsatte standard. På baggrund af de meget få relevante procedurer/operationer vil gastroskopi og laparaskopisk kolecystektomi fremadrettet ikke indgå i opgørelsen af denne indikator. Fejlkodninger er det ikke muligt at tage højde for i analyserne, men det må også fremadrettet påregnes at dette vil kunne forekomme i LPR, og styregruppen beslutter derfor standarden fremadrettet ændres fra 5 % til 10 %. Anbefaling til indikator: Det anbefales, at der på afdelinger med en høj andel af patienter med reoperation gennemføres journalaudit med henblik på at afdække evt. systematiske årsager til behovet for reoperationer. 19

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2013 30. juni 2014 18. december 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 3 3 Konklusion og anbefalinger... 5 3.1 Generelt... 5 3.2 Specifikt i forhold til indikatorer... 6 4 Indledning... 7 4.1 Formål... 7 4.2 Baggrund...

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register ARTROS - Aalborg Privathospital Aleris Privathospitaler Esbjerg Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Herning Aleris Privathospitaler, Odense Amager Hospital Bekkevold Klinikken Bispebjerg

Læs mere

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database National Årsrapport 2013 1. juni 2013 31. maj 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014 BUP-ADHD National årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 Dato 18.12.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2013

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2013 Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2013 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode er fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012. 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012. 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering

Læs mere

1.0 Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008.

1.0 Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008. 1.0 Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008. Rapporten er behandlet af DLCG s styregruppe og DLCR s forretningsudvalg. DLCG

Læs mere

sundhedsvæsenets resultater

sundhedsvæsenets resultater 2014 Indblik i sundhedsvæsenets resultater Indblik i sundhedsvæsenets resultater Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Copyright: Uddrag, herunder

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Dokumentalistrapport

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Dokumentalistrapport Det Nationale Indikatorprojekt Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Dokumentalistrapport Version 2.4 August 2012 2 Dansk Register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL) Postadresse:

Læs mere

Håndbog I Kvalitetsforbedring

Håndbog I Kvalitetsforbedring Afdeling for kvalitet Kræftens Bekæmpelse Håndbog I Kvalitetsforbedring Et redskab til klinikere og ledelser, der arbejder med forbedring af kræftafdelinger Håndbog i Kvalitetsforbedring - et redskab til

Læs mere

Vejledning for implementering og anvendelse af patient rapporterede outcome data i kliniske kvalitetsdatabaser

Vejledning for implementering og anvendelse af patient rapporterede outcome data i kliniske kvalitetsdatabaser Vejledning for implementering og anvendelse af patient rapporterede outcome data i kliniske kvalitetsdatabaser 1 Indhold 1. Baggrund for projekt... 4 2. Formål med projekt... 5 3. Projektgruppen... 6 4.

Læs mere

Dansk Knæalloplastik Register

Dansk Knæalloplastik Register Amager Hospital Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Erichsens Klinik Frederiksberg Hospital Gentofte Hospital Gildhøj Privathospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Hvidovre Hospital Dansk Knæalloplastik

Læs mere

Håndbog i Klinisk Kvalitetsforbedring

Håndbog i Klinisk Kvalitetsforbedring Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram Håndbog i Klinisk Kvalitetsforbedring Et redskab til klinikere og ledelser, der arbejder med databaseret forbedring af kliniske ydelser Håndbog i Kvalitetsforbedring

Læs mere

DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP)

DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP) DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP) FREQENTLY ASKED QUISTIONS SPØRGSMÅL SVAR Inklusion af patienter med akut apopleksi Hvilke afdelinger skal indberette til Dansk Apopleksiregister? Skal de almen medicinske

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2013 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2013 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 En del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

LANDSPATIENTREGISTERET TIL KVALITETSSIKRING I DET GYNÆKOLOGISKE SPECIALE

LANDSPATIENTREGISTERET TIL KVALITETSSIKRING I DET GYNÆKOLOGISKE SPECIALE LANDSPATIENTREGISTERET TIL KVALITETSSIKRING I DET GYNÆKOLOGISKE SPECIALE 2002 Landspatientregisteret til kvalitetssikring i det gynækologiske speciale Øjvind Lidegaard og Mette Schou Hammerum Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Indikationsændringer ved meraktivitet

Indikationsændringer ved meraktivitet Indikationsændringer ved meraktivitet Undersøgelse af 1,5 milliard kr. puljen Jakob Kjellberg Louise Herbild Anders Rud Svenning Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2008.04 Dansk Sundhedsinstitut Dansk

Læs mere

ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR TYK- & ENDETARMSKRÆFT

ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR TYK- & ENDETARMSKRÆFT ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR TYK- & ENDETARMSKRÆFT 2010 Anbefalinger vedrørende screening for tyk- og endetarmskræft Sundhedsstyrelsen, 2010, Enhed for Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Dansk Herniedatabase Årsrapport 2008 1

Dansk Herniedatabase Årsrapport 2008 1 Dansk Herniedatabase Årsrapport 2008 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning. 3 Resumé og konklusioner 4 Baggrund. 5 Mål for databasen.. 5 Beskrivelse af Dansk Herniedatabase. 6 Organisation 6 Daglig drift. 7

Læs mere

KRÆFT I DANMARK. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse

KRÆFT I DANMARK. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse KRÆFT I DANMARK Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse 25 Kræft i. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Dansk Knæalloplastikregister

Dansk Knæalloplastikregister Dansk Knæalloplastikregister Årsrapport wwwdkardk Dansk Knæalloplastikregister Årsrapport wwwdkardk Dansk Knæalloplastikregister Årsrapport, Den Ortopædiske Fællesdatabase, Århus Udarbejdet med LibreOffice

Læs mere

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=...

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... Page 1 of 1 01-02-2010 Fra: Kis Thuesen Sendt: 18. december 2008 23:06 Til: 'hel@rigsrevisionen.dk' Cc: Gregers Drôge

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser

Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser N O T A T Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund s. 2 2. Klinisk kvalitetsdatabase s. 3 3. Organisatoriske basiskrav s. 4 4. Sundhedsfaglige basiskrav

Læs mere