Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn."

Transkript

1 Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret engelsk 2,0 uger - heraf ligger 1 uge på Trin 2B Niveau: Begynder Valgfrie specialefag, 2 uger skal vælges: Genoptræning af patienter med fysiske lidelser, 1 uge Kontakt med psykisk syge, 1 uge Personer med demens, sygdomskendskab, 1 uge Portøren og hospitalsserviceassistenten som fast vagt, 2 uger Forflytning og speciallejring I dette fag arbejdes der med forflytninger på et avanceret niveau. Det forventes at du har kendskab til forflytning svarende til Patienttransport og løft. Du får mulighed for at arbejde med forflytning og lejring på en operationsstue. Det vil blive arbejdet med de problematikker der specielt er i forbindelse med bariatriske patienter. Det forventes at du efter endt undervisning er i stand til at instruere i og gennemføre en forflytning. Mål: Forflytning og speciallejring 1. Eleven kan løse specielle forflytnings- og lejringsopgaver som forflytning af svært overvægtige personer og lejringer af patienter, som skal opereres. 2. Eleven kan medvirke til at forebygge komplikationer og skader hos den immobile patient og kan samarbejde ved vurdering og udvælgelse af relevante hjælpemidler til specielle lejrings- og forflytningsopgaver. 3. Eleven kan arbejde med patienterne således, at patienternes egne ressourcer anvendes. 4. Eleven kan arbejde ud fra viden om egen fysiske og psykiske formåen. 5. Eleven kan bruge sit netværk til at sparre i konkrete situationer og kan i samarbejde med det tværfaglige team indsamle og vurdere ny viden om forflytninger og lejringer. 1

2 Hygiejnestandarden I dette fag vil der blive arbejdet med at forstå hygiejnestandardens opbygning og anvendelse. Dette vil foregå både teoretisk og praktisk. Der vil blive arbejdet med forskellen på brugen af INSTA 800 og Hygiejnestandarden. Der ses på hvilke områder/lokaletyper, det kan være aktuelt at anvende Hygiejnestandarden Desuden vil der arbejdes med at udarbejde skemaer for, hvordan et rengøringsprogram beskrives i forhold til de forskellige hygiejneniveauer. Der vil være praktisk afprøvning af et vurderingsskema. Mål: Hygiejnestandarden 1. Eleven kan anvende de hygiejniske kriterier som hygiejnestandarden indeholder og kan forstå de skærpede krav i forhold til INSTA Eleven kan udføre rengøring, der lever op til de kriterier en arbejdsplan har med specifikke krav fra hygiejnestandarden. Brancherelateret engelsk Her arbejder vi med forskellige faglige tekster, fx om hygiejne, rengøring og materialer, og taler om kommunikation i forhold til kunder/patienter, personalegrupper og de daglige arbejdsrutiner. Vi arbejder også med skønlitterære tekster og artikler af almen interesse som led i opbygningen af ordforråd. Desuden øver vi udtale og laver enkle grammatikopgaver. Der vil primært være fokus på mundtligheden, men små skriftlige opgaver er også nødvendige. Mål: Brancherelateret engelsk 1. Eleven kan anvende engelsk i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv. 2. Eleven kan formulere enkle meddelelser hentet fra erhvervsliv og dagligdag. 2

3 Valgfrie specialefag, 2 uger skal vælges: Genoptræning af patienter med fysiske lidelser, 1 uge Kontakt med psykisk syge, 1 uge Personer med demens, sygdomskendskab, 1 uge Portøren og hospitalsserviceassistenten som fast vagt, 2 uger Genoptræning af patienter med fysiske lidelser, 1 uge Uden niveau Bedømmelse: 7-trins skala, standspunktskarakter. Mål: Genoptræning af patienter med fysiske lidelser 1. Deltageren kan under vejledning af fysioterapeuter og ergoterapeuter samarbejde om den fysiske genoptræning af indlagte patienter med ortopædkirurgiske, neurologiske og fysiurgiske lidelser. 2. Deltageren kan handle empatisk og reagere hensigtsmæssigt på patientens sorgog krisereaktioner i forbindelse med tab af funktionsevne og varig sygdom. 3. Deltageren kan stimulere patientens naturlige bevægemønster under hensyntagen til patientens lidelse og symptomer. 4. Deltageren kan i samarbejde med det tværfaglige team motivere patienten til at bruge egne fysiske ressourcer i genoptræningen. Kontakt med psykisk syge, 1 uge Niveau: Begynder I dette fag får du kendskab til de mest almindelige psykiske sygdomme og de symptomer der forekommer. Der arbejdes med din rolle og din kontakt med en psykisk syg, og ikke mindst med vigtigheden af at kunne videregive observationer til det øvrige personale. Endelig får du information om lovgivningen i forhold til psykiatrien. Mål: Kontakt med psykisk syge 1. Eleven kender symptomerne på de almindeligst forekommende psykiatriske sygdomme og psykotiske tilstande. 2. Eleven kan på tillidsvækkende måde skabe kontakt til og kommunikere med den psykiske syge og være med til at skabe en beroligende atmosfære. 3. Eleven kender forskellen mellem lovgivningen, der er gældende for psykiatriske eller somatiske hospitaler og institutioner. 4. Eleven kan videregive observationer vedrørende den psykisk syge til relevante samarbejdspartnere. 3

4 Personer med demens, sygdomskendskab, 1 uge Uden niveau Bedømmelse: Bestået/ikke bestået, standpunktskarakter. I dette fag har vi specielt fokus på demente. Hvad er de hyppigst forekomne demenssygdomme, hvordan udvikler en demenssygdom sig, hvad skal man være specielt opmærksom på i forhold til omgang med demente. Hvad er din rolle som serviceassistent, hvilke observationer er det vigtigt at videregive. Da kommunikationen med demente er meget vigtig, vil vi komme ind på kommunikationsformer. Mål: Personer med demens, sygdomskendskab 1. Med udgangspunkt i tidligere erhvervet viden og egen praksiserfaring kan deltageren erkende og analysere de muligheder og begrænsninger, som personer med demens har. De kan reagere hensigtsmæssigt overfor de behov og ønsker, som personerne udtrykker. Under hensyntagen til den nyeste viden kan deltageren genkende symptomer på hjerneskade og observere målrettet i forhold til personernes adfærdsmønster. 2. Ligeledes kan deltageren indgå i et tværfagligt samarbejde med henblik på at sikre diagnosticering, behandling og retssikkerhed for personer med demens. Desuden kan deltageren udtrykke egne værdier, ønsker og behov for derved at bevare engagement og glæde ved arbejdet. Portøren og hospitalsserviceassistenten som fast vagt, 2 uger Uden niveau. Portøren og hospitalsserviceassistenten som fast vagt I dette fag lærer du, hvordan du skal håndtere opgaver relateret til at være fast vagt på en somatisk eller psykiatrisk afdeling. Med baggrund i tidligere erhvervede viden fra blandt andet faget hvad fejler den syge, og praksiserfaring, vil du gennem teori (blandet med lidt film) opnå ny viden om sygdomme fra psykiatrien og fra det somatiske felt. Bl.a. vil du stifte bekendtskab med måling af blodtryk, puls, temperatur, respiration og pupilreaktion. Der vil bl.a. arbejdes ud fra emner som: at kunne skelne mellem de mest almindelige psykiske og somatiske sygdomme, at kende basale symptomer på sygdommene, opnå et kendskab til hvordan han/hun skal agere som en fastvagt, samt om at handle korrekt ud fra lovgivningen vedr. tavshedspligt og lovgrundlaget for den indlagte patient. Herudover arbejdes der med at kunne kommunikere med somatisk og psykisk syge patienter på en respektfuld og ligeværdig måde med henblik på at skabe ro og tryghed for patienten. 4

5 Mål: Portøren og hospitalsserviceassistenten som fast vagt 1. Deltagerne kan udføre arbejdet som fast vagt ved alvorligt syge, urolige eller psykisk syge patienter indlagt på somatisk eller psykiatrisk hospital. 2. De kan handle korrekt ud fra lovgivningen vedr. tavshedspligt og lovgrundlaget for den indlagte patient. 3. De kender menneskets normale værdier/reaktioner i forhold til blodtryk, puls, temperatur, respiration og pupilreaktion og er i stand til at måle værdierne. De kan reagere på afvigelser fra det normale, nedskrive resultaterne korrekt og videregive dem til relevante samarbejdspartnere. 4. Deltagerne kan observere drop, dræn, sug, katetre og forbindinger og reagere hensigtsmæssigt på ændringer samt videregive observationer til relevante samarbejdspartnere. De kan medvirke ved arbejdet med patienthygiejne og overholde de hygiejniske principper for at forebygge smittefarer. 5. De kan imødekomme patientens fysiske behov for eksempelvis ilt, væske, mad og tøj og medvirke i decubitus-forebyggende arbejde. De kan kommunikere med somatisk og psykisk syge patienter på en respektfuld og ligeværdig måde med henblik på at skabe ro og tryghed for patienten. 6. De kan medvirke i det tværfaglige samarbejde på afdelingerne 5

6 Valgfag, projektstøtte, vejledning mm, 1,0 uge Denne uge anvendes til indøvelse af færdigheder, samt projektstøtte og vejledning til specialeskrivning. Læringsmiljø: Der vil være gruppearbejde og selvstændige opgaver, såvel praktiske som teoretiske. Undervisningsform: Vil bestå af oplæg fra underviseren og demonstration af forskelligt udstyr. Lokaletyper: Teorilokaler, PC-adgang, grupperum, praktiklokaler og køkken til praktisk afprøvning af færdigheder. Undervisningsmaterialer: Stilles til rådighed. Det er bl.a. materialer fra Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat og fra Erhvervsskolernes Forlag. Er du selv interesseret i at købe disse undervisningsmaterialer, hjælper vi dig gerne. Der udleveres relevant materiale til de opgaver, der arbejdes med. Andet: Idet du skal afprøve redskaber og maskiner, er det vigtigt, at du har tøj på, der er let at bevæge sig i og fodtøj, der er behageligt at have på foden. Fodtøjet skal kunne tåle at blive vådt. Der udleveres personlige værnemidler efter behov. Evaluering: Der vil være en løbende evaluering af dine færdigheder. Du bliver evalueret på din teoretiske viden og dine praktiske færdigheder. Der gives en standpunktskarakter efter 7-trins skalaen. 6

Kursuskatalog 2009. Portøruddannelser

Kursuskatalog 2009. Portøruddannelser Kursuskatalog 2009 Portøruddannelser 2009 Indholdsfortegnelse Velkommen til Portørskolerne i Danmark........................ 3 Portøruddannelsen.................................... 4 Portøren og hospitals-serviceassistenten

Læs mere

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet Kursuskatalog 2010 Kurser og efteruddannelser Portørområdet 2010 2 Kursuskatalog 2010 Velkommen til uddannelses og kursusåret 2010 Velkommen til landets portørskoler Århus og SOSU C s kursuskatalog over

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT Infobog RENGØRINGSTEKNIKER & serviceassistent Det er vigtigt at udvikle og fastholde virksomhedens ansatte. Giv dem en praktisk og bred uddannelse, der løfter både personen og virksomheden. Hvad er en

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728 Social & Sundhed 1 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Ældreområdets organisation og struktur side 5 Lovgrundlag side 5-6 Nøgletal side 6 Visioner, overordnede mål og værdier på ældreområdet side 6-7 Praktikuddannelsen

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter For dig over 25 år (EUV) Gældende for elever der starter efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 SKOLEPERIODE 1...

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret forår 2012 INDHOLD INDHOLD... 2 1.1. UDDANNELSESSTRUKTUR... 3 1.2.

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret 2013 Indhold og temaer INDHOLD UDDANNELSESSTRUKTUR... 4 BASISDEL...

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social - og sundhedshjælperuddannelsen. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg

Lokal undervisningsplan. Social - og sundhedshjælperuddannelsen. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg Lokal undervisningsplan Social - og sundhedshjælperuddannelsen Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg Lokal undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen ved Social- og sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg

kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2013.........................................................................................

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del PA Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint

Læs mere

Praktikhåndbog for Social- og Sundhedsassistentelever

Praktikhåndbog for Social- og Sundhedsassistentelever Social & Sundhed Praktikhåndbog for Social- og Sundhedsassistentelever Udarbejdet i 2009 Rev. september 2010 AH/SD Indholdsfortegnelse Side: Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Velkomstbrev

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn Praktikuddannelsen for Social-og sundhedsassistentelever i Ballerup Kommune Elevens navn Uddannelseskonsulent Vivi Abben, januar 2012 Indholdsfortegnelse Generelt om praktikuddannelsen side 3 Introduktion

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere