OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. 2. kvartal 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. 2. kvartal 2013"

Transkript

1 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn 2. kvartal

2 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets mål 1 - Uddannelsesgrad...3 Beskæftigelsesministerens mål 2 Tilgang til førtidspension...7 Beskæftigelsesministerens mål 3 - Langtidsledighed...13 Beskæftigelsesministerens mål 4 - Virksomhedskontakten...18 Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...25 Opfølgningsrapporten indeholder resultater af jobcenterets indsats i forhold til ministerens mål. Desuden gives afslutningsvist et overblik over jobcenterets målgrupper. Det er forsøgt at tilpasse opfølgningsrapporten, så rapporten har fokus på særlige udfordringer i det enkelte jobcenter. Opfølgningsrapporten er stadig baseret på et fast standardiseret datagrundlag, men figurerne og tabellerne er blevet analyseret og de mest illustrative er blevet udvalgt. Hvis der er særlige udfordringer i jobcenteret er det standardiserede materiale blevet suppleret med uddybende datamateriale for at belyse udfordringerne på bedste vis. Opfølgningsrapporten er udelukkende baseret på data fra Opfølgningsrapporterne udarbejdes til hvert enkelt jobcenter umiddelbart inden opfølgningsmødet. På den måde sikres, at det er de mest opdaterede tal, der danner grundlag for dialogen med jobcentrene. Hvert afsnit indledes med en opsamling af resultaterne i afsnittet. God læselyst. 2

3 Beskæftigelsesministeriets mål 1 - Uddannelsesgrad 1 Flere unge skal have en uddannelse Der skal gøres en ekstra indsats for at få unge, der ikke har en uddannelse, til at tage en uddannelse, som kan give dem erhvervsmæssige kvalifikationer og kompetencer, der øger deres muligheder for at få et ordentligt fodfæste på arbejdsmarkedet. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Sammenfatning af analysen af Jobcenter Frederikshavns resultater vedrørende mål 1: I perioden januar-april januar-april var der 97 dagpengemodtagere og 473 kontanthjælpsmodtagere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse i kommunen. I juni modtog unge under 30 år en forsørgelsesydelse. Det samlede antal unge, der modtager en forsørgelsesydelse, er faldet med 4,1 på et år. I Nordjylland har der i samme periode været et fald på 2,4%. Faldet i Frederikshavn sker primært som følge af et fald i antallet af dagpenge- og sygedagpengemodtagere. Samtidig ses en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere og fleksjobbere. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Uddannelsesgraderne for og kan ikke sammenlignes. Men det politiske fokus i ungemålet er tydeligt: Der skal gøres en ekstra indsats for at få unge uden en kompetencegivende uddannelse til at påbegynde og gennemføre en uddannelse. Vi vil derfor gerne drøfte jeres strategi og indsats for at få de unge i gang med en uddannelse samt udviklingen i gruppen af unge på offentlig forsørgelse: Hvad er jeres strategi og indsats i forhold til unge, der er henholdsvis uddannelsesparate og ikke uddannelsesparate? Hvad er jeres strategi og indsats i forhold til at fastholde de unge på uddannelsen? Hvem samarbejder I med om denne indsats internt og eksternt? Hvordan vurderer I udviklingen i antal unge, der modtager offentlig forsørgelse? Hvilke udfordringer og hvilke muligheder er der? Har jobcenteret gjort sig nogle overvejelser i forhold til visitationssamtalerne med de unge, som skal gennemføres allerede en uge efter, at de unge har henvendt sig? 1 Målingen opgør andel af perioden, som a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere mellem 15 og 29 år uden gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse har været i ordinær uddannelse i løbet af året siden påbegyndt a-dagpenge- eller kontanthjælpsforløb i året. Målingerne opgøres som år-til-dato -målinger. Unge årige indgår fra den første uge, hvor de modtager a-dagpenge eller kontanthjælp frem til årets slutning. Fra og med januar i det efterfølgende år starter opgørelsen forfra. Dvs. at personer, som fx. Indgik i, først vil indgå i målingen i igen fra det øjeblik, at personen på ny modtager a-dagpenge eller kontanthjælp (uden en fritagelsesregistrering for aktive tilbud), fortsat er under 30 år og ikke har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse. 3

4 Opsamling på drøftelserne: Jobcentret understregede, at der blev gennemført en tidlig indsats for alle i ungemålgruppen. For de unge i Match 1 er der stor fokus på uddannelsespålæg. Udgangspunktet er borgeren i centrum med brug af en helhedsorienteret indsats. En ny ungeenhed, der pr. 1. oktober er etableret med ca. 80 medarbejdere fra forskellige dele af den kommunale forvaltning, forventes at have en klar effekt i forhold til at få flere unge i uddannelse og arbejde. Den omfatter unge til og med de 25 årige. Jobcentret er opmærksom på en stigning af unge i Match 2-gruppen. Der er ikke umiddelbart nogen forklaring herpå. Beskæftigelsesregionen søger at klarlægge, hvorfra tilgangen kommer. Jobcentret har gode erfaringer med brobygningsprojektet, selv om det ikke har kørt så længe. Kontanthjælpsreformen blev drøftet med udgangspunkt i, at den kræver nye kompetencer hos medarbejderne, så de er i stand til at vurdere den enkelte unges situation i forhold til muligheden for at starte på og gennemføre en uddannelse. Med hjælp fra et konsulentfirma er der udarbejdet et administrationsgrundlag for kontanthjælpsreformen, ligesom en række medarbejdere har været på kursus. 4

5 1. Udvikling i uddannelsesgraden Udviklingen i uddannelsesgraden. Jan-jan - jan-apr. Frederikshavn Uddannelsesgrad Kilde: w w w.jobindsats.dk 0 Jan-jan Jan-feb Jan-mar Jan-apr Jan-maj Jan-jun Jan-jul Jan-aug Jan-sep Jan-okt Jan-nov Jan-dec ,6 3,9 4,7 5,9 6,7 7,1 7,2 9 10,9 13,2 14,4 15 7,6 9,3 10,4 11,7 12,9 13,6 13,8 14,1 16,6 17,1 18,1 18,6 4,7 6,3 7,3 8,1 Mål BP 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 Tabel: Antal ydelsesmodtagere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse Antal ydelsesmodtagere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Jan-apr - jan-apr. Frederikshavn Jan-apr 12 Jan-maj 12 Jan-jun 12 Jan-jul 12 Jan-aug 12 Jan-sep 12 Jan-okt 12 Jan-nov 12 Jan-dec 12 Jan-Jan 13 Jan-feb 13 Jan-mar 13 Jan-apr 13 A-dagpenge Kontanthjælp Hvorfor falder uddannelsesgraden fra til? Målingen er den 28. juni blevet opdateret med uddannelsesdata fra Danmarks Statistik. Opdateringen påvirker opgørelserne for, hvor uddannelsesgraderne generelt er steget, og der er sket mindre ændringer i tallene for Opdateringen med Danmarks Statistiks data sker kun én gang om året. Indtil Danmarks Statistiks data er opgjort anvendes uddannelsesdata fra Uni-C. Opdateringen med data fra Danmarks Statistik medfører som hovedregel, at antal personer uden en erhvervskompetencegivende uddannelse falder. Derfor stiger uddannelsesgraden sammenlignet med den opgørelse, som bygger på data fra Uni-C. Faldet i antal unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse er væsentlig større for dagpengemodtagerne end for kontanthjælpsmodtagerne. Uddannelsesgraden for er ikke opdateret med Danmarks Statistiks uddannelsesdata. Det sker først næste år. Tallene viser derfor også et fald i uddannelsesgraden i sammenlignet med. Figuren og tabellen viser: Figuren viser uddannelsesgraden for unge under 30 år, der modtager kontanthjælp eller dagpenge i Frederikshavn Kommune i 2011, og. Desuden ses målet for uddannelsesgraden som fastsat i jobcenterets beskæftigelsesplan for. I perioden januar-april var der i 97 dagpengemodtagere og 473 kontanthjælpsmodtagere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse i Frederikshavn Kommune. 5

6 2. Unge modtagere af offentlige forsørgelsesydelser Oversigt over unge på offentlige forsørgelsesydelser - Frederikshavn Jun Jun Udvikling Nordjylland Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Udvikling Antal Fuldtidspersoner Pct. Udvikling fuldtidspersoner Pct. A-dagpenge ,5% -8,3% Kontanthjælp i alt ,2% 2,4% Kontanthjælp match ,0% -7,8% Kontanthjælp match ,3% 12,2% Kontanthjælp match ,6% -9,6% Kontanthjælp Øvrige ,0% -36,2% Revalidering ,3% -10,3% Forrevalidering ,7% -3,6% Sygedagpenge ,8% -18,8% Ledighedsydelse ,3% 4,3% Fleksjob ,2% 3,4% Førtidspension ,2% 6,3% I alt ,1% -2,0% ANM: Underpunkterne til kontanthjælp summer ikke op til "kontanthjælp i alt". Tabellen viser: I juni modtog unge under 30 år en forsørgelsesydelse i Frederikshavn Kommune. Det er et fald på 4,1% på et år. I Nordjylland har der i samme periode været et fald på 2,0%. Faldet i Frederikshavn sker primært på baggrund af et fald i antallet af dagpenge- og sygedagpengemodtagere. Samtidig ses en samlet stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere som følge af en stigning i Match 2. 6

7 Beskæftigelsesministerens mål 2 Tilgang til førtidspension 2 Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Der er et stort behov for, at kommunerne og jobcentrene gør en indsats for at få udsatte kontanthjælpsmodtagere og langtidssygemeldte tilbage i job og samtidig sikre jobåbninger for personer uden arbejdsmæssig erfaringer og personer med nedsat arbejdsevne. Det er helt centralt, at kommunerne har fokus på den forebyggende indsats og sikrer, at personer, som er i risiko for at blive permanent udstødt af arbejdsmarkedet, får en tidlig indsats med den fornødne støtte til at genvinde og bevare kontakten til arbejdsmarkedet. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Sammenfatning af analysen af Jobcenter Frederikshavns resultater vedrørende mål 2: Af Beskæftigelsesplan fremgår, at tilgangen til førtidspension skal begrænses 130 personer i december. I juli lå tilgangen til førtidspensionsordningen på 281 personer. Tilgangen til førtidspension har været faldende i det seneste år. Fra 333 personer i juli til 281 personer i juli. Et fald på 16%. Tilgangen faldet fra 92 til 85 for personer under 40 år og fra 241 til 196 for personer over 40 år i perioden juli til juli. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Af Beskæftigelsesplanen for fremgår, at jobcenteret har et mål om at nedbringe tilgangen til permanente forsørgelse til 130 personer i december. I juli var tilgangen til førtidspensionsordningen på 281. Hvad er jobcenterets vurdering af muligheden for at nå dette mål? Analysen viser, at der er sket en forskelligartet udvikling i de målgrupper, der normalt er fødekæde til førtidspensionsordningen i perioden maj - maj. F.eks. er der en stigning i kontanthjælpsgruppen Match 2 både over og under 40 år og et fald i Match 3. Er jobcenteret opmærksom på disse forskellige udviklingstræk i fødekæden? I samme periode er der sket et kraftigt fald i antallet af langvarige ledighedsydelsesforløb på 24%. Hvad er årsagen til det? Hvad er status for implementeringen af førtidspensionsreformen, herunder implementeringen af rehabiliteringsteamet og ressourceforløb i den daglige sagsgang? 2 Målingen opgør antal årige, der inden for de sidste 12 måneder for første gang får bevilliget førtidspension. Personen kan kun indgå i målingen én gang. Kommuneskift betragtes således ikke som nytilgang i den tilflyttede kommune. Tilgang til førtidspension i den valgte måned viser tilgangen til førtidspension i den valgte måned samt de 11 forudgående måneder, dvs. for et helt år. En tilgang til førtidspension indgår således i 12 på hinanden følgende månedsopgørelser. Et eksempel: En person får tildelt førtidspension i maj Personens tilgang til førtidspension vil indgå i månedsopgørelserne fra maj 2011 (som dækker perioden juni maj 2011) til og med april (som dækker perioden maj april ). 7

8 Opsamling på drøftelserne: Jobcentret er opmærksom på, at det kan blive vanskeligt at nå målet om at begrænse tilgangen til 130 ved opgørelsen i december. Dog er det sådan, at forklaringen på det store antal i tilgangen primært er sager, som er påbegyndt i. Der vil derfor komme et klart fald i 2. halvår især for personer under 40 år. En stigning i Match 2 kan øge risikoen for stigning i tilgangen til førtidspension. Arbejdet i rehabiliteringsteamet er kommet godt i gang for foreløbig 16 møder om 85 personer. Der har endnu ikke været sager, der medførte ressourceforløb, da det handlede om personer, som det gav mening at give et aktivt tilbud. Beskæftigelsesregionen anførte, at det var et usædvanligt resultat i forhold til andre jobcentre, og at der var politisk fokus på brugen af ressourceforløb. 8

9 1. Tilgang til førtidspension Udviklingen i tilgangen til førtidspension sammenholdt med målet i Beskæftigelsesplan. Juli - juli. Frederikshavn Tilgang Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Frederikshavn Mål BP Kilde: w w w.jobindsats.dk Tabel: Tilgangen til førtidspension fordelt på alder Udvikling i tilgangen til førtidspension over og under 40 år. Juli - juli. Frederikshavn Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Under 40 år Over 40 år Figuren og tabellen viser: Af Beskæftigelsesplan fremgår, at tilgangen til førtidspension skal begrænses til 130 personer i december. I juli lå tilgangen til førtidspensionsordningen på 281 personer. Tilgangen til førtidspension har været faldende fra januar med 389 personer til juli med 281. Faldet i tilgangen tager således ikke fart med førtidspensionsreformens ikrafttræden i januar, for i årets første måneder er tilgangen stigende. I juli og i de forudgående 12 måneder tilgik 85 personer under 40 år førtidspensionsordningen, mens det samme gjorde sig gældende for 196 personer over 40 år. 9

10 2. Tilgangen til førtidspension over og under 40 år Udvikling i tilgangen til førtidspension. Juli - juli 40% 20% 0% Udvikling -20% -40% -60% -80% -100% -120% I alt -16% -18% -74% -33% -45% -28% 2% -26% -18% -63% 16% -25% -27% -29% Under 40 år -8% -47% -79% -84% -65% -100% -14% -78% -24% -60% -5% -7% -22% -30% Over 40 år -19% -8% -71% -13% -37% -23% 9% -12% -14% -65% 26% -28% -29% -29% Lolland Nyborg Randers Slagelse NJ DK Lolland Frederikshavn Bornholm Guldborgsund Haderslev Kalundborg Langeland Norddjurs Vordingborg Frederikshavn Bornholm Guldborgsund Haderslev Kalundborg Langeland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Vordingborg NJ DK I alt Udvikling i tilgang Under 40 år Over 40 år Figuren viser: Med førtidspensionsreformens ikrafttræden fra 1. januar er muligheden for tilkendelse af førtidspension til personer under 40 år blevet begrænset. Figuren viser, at der er sket et samlet fald i tilgangen til førtidspension i Frederikshavn på 16%. Her er tilgangen faldet med kun 8% for personer under 40 år og med 19% for personer over 40 år i perioden juli til juli. I Nordjylland er der et samlet fald på 27%. Her er tilgangen til ordningen faldet med 22% for personer under 40 år og 29% for personer over 40 år. De fleste kommuner i klyngen her et større fald end Frederikshavn. 10

11 3. Andel af befolkningen på førtidspension og ændring i tilgang Fuldtidspersoner på førtidspension i pct. af befolkningen (16-66 år), jul og ændring i tilgang i pct. jul - jul. 14,0 Lolland 12,0 Langeland Bestand, pct. af befolkning, jul 10,0 8,0 6,0 4,0 Guldborgsund Randers Kalundborg Nyborg Vordingborg Bornholm Gnst. Af klynge Frederikshavn NJ Haderslev Norddjurs DK Slagelse 2,0 0,0-80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% Tilgang, ændring i pct. jul - jul Figuren viser andel fuldtidspersoner i befolkningen, der modtager førtidspension sammenholdt med ændringen i tilgangen målt i pct. for samtlige jobcentre i klyngen, Nordjylland og Danmark Figuren viser: At Jobcenter Frederikshavn har en lidt lavere andel i befolkningen, der modtager førtidspension end gennemsnittet i klyngen. I gennemsnit modtager 9,4% af befolkningen i klyngen førtidspension. Det gør sig gældende for 8,0% af befolkningen i Frederikshavn Kommune. I Nordjylland modtager 6,9% af befolkningen førtidspension, mens det samme er tilfældet for 6,5% af befolkningen i Danmark. 11

12 4. Udvikling i kontanthjælps-, ledighedsydelses- og sygedagpengeforløb med en varighed på over 1 år Udvikling i kontanthjælpsforløb match 2 og 3, ledighedsydelses- samt sygedagpengeforløb over 1 år. Maj - maj Fuldtidspersoner Maj Jun Jul Aug Sep Okt Kontanthj. match Heraf konthj. m 2 u 40 år Kontanthj. match Heraf konthj. m 3 u 40 år Sygedagpenge Ledighedsydelse Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Figuren viser: De ydelsesgrupper, der er de største fødekæder til førtidspensionsordningen, er kontanthjælpsforløb i match 2 og 3 med en varighed på over 1 år, ledighedsydelsesforløb med en varighed på over 1 år og sygedagpengeforløb med en varighed på over 1 år. I maj var der 335 personer på kontanthjælpsforløb med en varighed på over 1 år i matchgruppe 2, heraf var 214 forløb for borgere under 40 år. Der er sket en stigning i disse forløb fra 309 i maj. Antallet af unge i denne gruppe er i samme periode steget fra 199 til 214. I maj var der 139 kontanthjælpsforløb i matchgruppe 3 med en varighed på mere end 1 år, heraf var 73 forløb for borgere under 40 år. Antallet af disse kontanthjælpsforløb er faldet fra 86 til 73 på et år. I maj var der 142 sygedagpengeforløb med en varighed på over 1 år. Der er her sket et fald fra 164 til 142 forløb på knapt et år. I maj var der 89 ledighedsydelsesforløb med en varighed på over 1 år. Antallet af langvarige ledighedsydelsesforløb er faldet fra 103 et år. 12

13 Beskæftigelsesministerens mål 3 - Langtidsledighed 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes Det er vigtigt, at kommunerne og jobcentrene har fokus på, at gøre en ekstra aktiv indsats over for de ledige, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet igen. Det er især vigtigt, at jobcentrene gør en særlig indsats for de dagpengemodtagere, der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden. Det er vigtigt, at jobcentrene i indsatsen har fokus på at bruge de redskaber over for de ledige, der kan hjælper dem i arbejde og hvis uddannelse og opkvalificering er vejen til job, bør jobcentrene have fokus på dette redskab, ligesom jobcentrene skal være i løbende og tæt dialog med virksomhederne om indsatsen for de langtidsledige. Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. Sammenfatning af analysen af Jobcenter Frederikshavns resultater vedrørende mål 3: Af Beskæftigelsesplanen for fremgår, at langtidsledigheden skal nedbringes til 640 personer i december. I juni var der 402 langtidsledige personer i Jobcenter Frederikshavn. Langtidsledigheden er således faldet med 35% på 1 år. Udviklingen i langtidsledigheden viser, at der er sket et samlet fald i langtidsledigheden på 213 fuldtidspersoner på 1 år i Frederikshavn Kommune. Antallet af langtidsledige dagpengemodtagere er faldet med 319 personer, mens antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere er steget med 106 personer. I de sammenlignelige jobcentre ses en tilsvarende udvikling. I juni udgjorde langtidsledige 25,9% af de bruttoledige i Frederikshavn Kommune. Det er den næstlaveste andel i klyngen. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Der er sket et drastisk fald i langtidsledigheden i kommunen. Har jobcenteret et bud på, hvor mange langtidsledige, der er kommet i job? Har jobcenteret et bud på, hvor mange dagpengemodtagere, der pt. er faldet ud af dagpengesystemet og på hvor mange, der er på vej til at falde ud? Hvad er jobcenterets strategi for at forhindre, at dagpengemodtagere falder ud af dagpengesystemet? 3 Målingen opgør antal personer, der modtager dagpenge eller kontanthjælp i Match 1: Jobklar, der har været ledige/i aktive tilbud i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og med sidste uge i den valgte periode. Langtidsledigheden er opgjort ekskl. perioder, hvor dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. 13

14 Opsamling på drøftelserne: En del af de langtidsledige forsikrede er kommet i arbejde, men antallet kan ikke gøres op. Beskæftigelsesregionen undersøger, om der kan fremlægges dokumentation herfor. Der er vækst at spore i f.eks. metalindustrien, men det er svært for de mindre bygge- og anlægsvirksomheder at få en stor andel af underleverancerne. Et godt samspil med a-kasserne tillægges en del af æren for, at antallet af langtidsledige er faldet. 14

15 1. Langtidsledighed 700 Udviklingen i langtidsledighed og målet i Beskæftigelsesplan. Juni - juni. Frederikshavn Fuldtidspersoner Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Frederikshavn Mål BP Figuren viser: Af Beskæftigelsesplanen for fremgår, at langtidsledigheden skal nedbringes til 640 personer i december. I juni var der 402 langtidsledige personer i Jobcenter Frederikshavn. Langtidsledigheden er således faldet med 35% på 1 år. Langtidsledigheden toppede i januar med i alt 615 langtidsledige. Faldet i langtidsledigheden tog for alvor fat fra januar og frem. 15

16 2. Udviklingen i langtidsledighed Udvikling i antal langtidsledige personer i pct. Juni - Juni 350% 300% 250% Udvikling i pct. 200% 150% 100% 50% 0% -50% -100% Langtidsledige i alt -35% -20% -2% -20% -9% -11% -19% -3% -26% -14% -17% -17% -23% -12% A-dagpenge -60% -45% -38% -47% -41% -40% -57% -29% -48% -43% -45% -46% -47% -42% Kontanthjælp (jobklar) 126% 31% 150% 160% 75% 170% 59% 246% 124% 313% 75% 193% 132% 106% Lolland Nyborg Randers Slagelse NJ DK Tabel: Udvikling i antal langtidsledige juni -juni Frederikshavn Bornholm Guldborgsund Haderslev Kalundborg Langeland Norddjurs Vordingborg Udvikling i antal langtidsledige fuldtidspersoner. Faktiske tal. Juni - juni Frederikshavn Bornholm Guldborgsund Haderslev Kalundborg Langeland Lolland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Vordingborg NJ DK Langtidsledige i alt A-dagpenge Kontanthjælp (jobklar) Figuren og tabellen viser, at: Udviklingen i langtidsledigheden viser, at der er sket et samlet fald i langtidsledigheden på 213 fuldtidspersoner på 1 år i Frederikshavn Kommune. Antallet af langtidsledige dagpengemodtagere er faldet med 319 personer, mens antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere er steget med 106 personer. I de sammenlignelige jobcentre ses en tilsvarende udvikling. Der er i det sidste halve år sket et flow af langtidsledige fra dagpenge til kontanthjælp. De dagpengemodtagere, der er gået i gang med en uddannelse og som nu modtager uddannelsesydelse, figurerer i målingen som kontanthjælpsmodtagere. Dertil komme de personer, der er faldet ud af dagpengesystemet, og som nu modtager kontanthjælp. Det vil sige, at stigningen i antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere hænger sammen med udfald af dagpengesystemet. 16

17 3. Andel langtidsledige Langtidslediges andel af bruttoledige personer. Juni Andel I alt 25,9 28,1 25, ,2 34,6 37,3 28,2 28,9 27,7 30,1 25,1 25,3 29,3 Lolland Nyborg Randers Slagelse Frederikshavn Bornholm Guldborgsund Haderslev Kalundborg Langeland Norddjurs Vordingborg NJ DK Figuren viser, at: I juni udgjorde langtidsledige 25,9% af de bruttoledige i Frederikshavn Kommune. Det er på niveau med tallet for Nordjylland og under landstallet. Nordjylland udgør langtidsledige 25,3% af de bruttoledige, mens langtidsledige udgør 29,3% af de bruttoledige på landsplan. 17

18 Beskæftigelsesministerens mål 4 - Virksomhedskontakten En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Det er en forudsætning for, at jobcentrene kan bringe ledige i job, at de har tæt kontakt og dialog med erhvervsli9vet og kender det lokale arbejdsmarked, herunder virksomhedernes behov for arbejdskraft. Jobcentrene skal med beskæftigelsesindsatsen sikre det rette match mellem de ledige og de lokale virksomheder. Det er centralt, at jobcentrene kender virksomhedernes jobåbninger og jobmuligheder, så de kan målrette den aktive indsats, herunder uddannelsesindsatsen. Og jobcentrene skal levere en professionel service til virksomhederne, så virksomhederne oplever, at jobcenterets henvendelser er koordinerede, at det er nemt at samarbejde med jobcentret, og at de får en god service og hjælp i samspillet med jobcenteret. Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen Sammenfatning af analysen af Jobcenter Frederikshavns resultater vedrørende mål 4: Fra juni til juni er antallet af fuldtidsbeskæftigede i Frederikshavn Kommune faldet fra til personer. Det skal her bemærkes, at beskæftigelsestallene for 2.kvartal er påvirket af lock outen på lærerområdet. Samlet set er antallet af fuldtidsbeskæftigede faldet med 2,5% i perioden. Antallet af bruttoledige er i samme periode faldet fra til 1.732, svarende til et fald på ca. 19%. Antallet af fuldtidsaktiverede har været faldende i perioden fra maj til maj. Der sker et fald fra 534 fuldtidsaktiverede i maj til 423 fuldtidsaktiverede i maj, svarende til et fald på ca. 20%. Det største fald er sket i antallet af personer ansat i offentligt løntilskud. I juli var der opslået 124 stillinger med arbejdssted i Frederikshavn Kommune. I juli var antallet af opslåede stillinger på 169. Af figuren ses, at antallet af stillinger toppede i maj med 196 opslåede stillinger, hvorefter antallet faldt klart i de følgende måneder. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Hvorledes går det med at opfylde målene fra beskæftigelsesplan for den virksomhedsrettede indsats? Hvad er årsagen til, at antallet af fuldtidsaktiverede falder fra juni til juni? Er det en bevidst strategi? Arbejder jobcenteret med at synliggøre mulighederne i jobnet.dk for virksomhederne? Hvordan servicerer jobcenteret virksomhederne i forhold til jobnet.dk? 18

19 Opsamling på drøftelserne: Beskæftigelsesregionen gennemgik målet, metoderne og problemerne i arbejdet med dette mål, som ikke omfatter jobcentrets kontakt med virksomhederne i forbindelse med rekruttering af medarbejdere. Jobcentret er opmærksom på den voksende opgave med at få et overblik over virksomhedernes fremtidige arbejdskraftbehov, og det udmøntes bl.a. i strategien for virksomhedskontakten. Jobcentret har brugt begrænsede kræfter på at markedsføre Jobnet over for virksomhederne, men det bliver lettere, når der i 2014 gennemføres flere servicebesøg. 19

20 1. Virksomhedskontakten Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere bosat i Frederikshavn samt antal bruttoledige personer. Juni - juni Fuldtidsbeskæftigede Bruttoledige 0 Jun Jul Aug Sep Okt Fuldtidsbeskæftigede Bruttoledige Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun 0 Af beskæftigelsesplanen for fremgår, at antallet af servicebesøg på de lokale virksomheder skal i øges. Så mange virksomheder som muligt skal derfor have et førstegangsbesøg (virksomheder som jobcentret ikke allerede har et samarbejde med) og samtlige virksomheder med formaliserede samarbejde skal have et servicebesøg. Figuren viser: Fra juni til juni er antallet af fuldtidsbeskæftigede i Frederikshavn Kommune faldet fra til personer, svarende til godt 2%. Det skal her bemærkes, at beskæftigelsestallene for 2. kvartal er påvirket af lockouten på lærerområdet, d.v.s. at beskæftigelsen i lockout-perioden er holdt kunstigt nede som følge af lockouten 4. Antallet af bruttoledige er i samme periode faldet fra i juni til i juni, svarende til et fald på godt 19%. 4 Beskæftigelsen den offentlige sektor fald med fuldtidsbeskæftigede som følge af lærerlockouten i april. Beskæftigelsen vendte tilbage i maj måned, men faldet i april betyder, at beskæftigelsen for hele 2. kvartal reduceres. Samtidig betyder det, at der vil komme en stigning i beskæftigelsen i 3. kvartal. (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 23. august ) 20

21 2. Fuldtidsaktiverede Udviklingen i antal fuldtidsaktiverede (alle ydelser) i virksomhedsrettet aktivering i Frederikshavn. Maj - maj Fuldtidsaktiverede Maj Jun Jul Aug Sep Offentlig virksomhedspraktik Privat virksomhedspraktik Offentlig ansættelse med løntilskud Privat ansættelse med løntilskud Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Figuren viser antallet af fuldtidsaktiverede i virksomhedsrettet aktivering fra samtlige ydelsesgrupper i jobcenteret. Figuren viser: Det samlede antal af fuldtidsaktiverede har været faldende i perioden fra maj til maj. Der sker et fald fra 534 fuldtidsaktiverede i maj til 423 fuldtidsaktiverede i maj, svarende til et fald på ca. 20%. Det største fald er sket i antallet af personer ansat i offentligt løntilskud. Fra 222 til 147 fuldtidsaktiverede i perioden. Det største procentvise fald er for privat løntilskud med en halvering. 21

22 3. Samarbejde med virksomheder om indsatsen for kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere Andel 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Branche i alt Landb., skovb.og fisk. Figuren viser: Andelen af virksomheder med virksomhedsrettet aktivering i Frederikshavn fordelt på brancher (adagpenge- og kontanthjælpsmodt.). April Råstofindv. Industri Energifors. Vandfors. og ren. Bygge og anlæg Handel Transport Frederikshavn Hoteller og rest. Inform. og komm. NJ Finans. og forsikr. Ejendomsh. og udlej. Videnservice Off. Adm., forsvar og politi Rejse., reng.o.a. oper. service Undervisning Sundhed og socialvæsen Kultur og fritid Andre serviceydelser mv I april var det i Frederikshavn Kommune primært virksomheder inden for undervisning, sundhed- og socialvæsen og offentlig administration, der havde personer i virksomhedsrettet aktivering. 22

23 4. Antal stillinger opslået på Jobnet.dk Antal stillinger på Jobnet.dk. April - April. Frederikshavn Antal stillinger - Frederikshavn Antal stillinger - Nordjylland 0 Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul 0 Frederikshavn Nordjylland Figuren viser: I juli var der opslået 124 stillinger med arbejdssted i Frederikshavn Kommune. I juli var antallet af opslåede stillinger på 169. Af figuren ses, at antallet af stillinger toppede i maj med 196 opslåede stillinger, hvorefter antallet faldt klart i de følgende måneder. 23

24 5. Selvforsørgelsesgrad 5 efter aktivering Selvforsørgelsesgrad 6 mdr. efter afsluttet aktiveringstilbud fordelt på forsørgelsesydelse og aktiveringstilbud. 3. kvartal. Frederikshavn Selvforsørgelsesgrad Vejledning og opkvalificering Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Privat virksomhedspraktik Offentlig virksomhedspraktik A-dagpengemodt Kontanthjælp Figuren viser: Dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der har været ansat i privat løntilskud opnår den højeste selvforsørgelsesgrad i perioden sammenlignet med de andre aktiveringsredskaber. Effekten for ansættelse i offentlig løntilskud er næsten lige så høj. For dagpengemodtagere overgås effekten for disse to ydelser dog af deltagelse i offentlig virksomhedspraktik. 5 Selvforsørgelsesgraden for kontanthjælpsmodtagere beregnes som andelen af uger med beskæftigelse, voksenlærlingeforløb, uddannelser med SU samt selvforsørgelse i forhold til det samlede antal uger i den periode, der måles på (26 uger efter aktiveringsforløbets afslutning). En selvforsørgelsesgrad på fx 50 pct. betyder, at personerne gennemsnitligt har været selvforsørget i 50 pct. af de 26 uger (13 uger) efter aktiveringsforløbets afslutning. 24

25 Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Jobcentrene skal varetage indsatsen for alle ydelsesgrupper. I det følgende gives en oversigt over, hvor stor jobcentrets målgruppe er. Det skal bemærkes, at målingerne for både dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere viser antallet af fuldtidsbruttoledige, dvs. både ledige og aktiverede fuldtidspersoner. Dette gøres for at give et samlet overblik over antallet af personer, der modtager disse ydelser. Indsatsen for både ledige og aktiverede, er jobcenterets opgave. Oversigten omfatter også førtidspensionister, personer ansat i fleksjob og personer på efterløn. Jobcenteret er fortsat ansvarlig for opfølgningen i forhold til personer ansat i fleksjob, S mens antallet af førtidspensionister og efterløn er inddraget for at fastholde fokus på, om antallet at førtidspensionister og efterlønnere henholdsvis stiger og falder. Det er væsentligt, at jobcentrene til stadighed har fokus på hvor mange borgere, der ikke længere har tilknytning til arbejdsmarkedet. Sammenfatning af analysen af den samlede målgruppe for beskæftigelsesindsatsen i Frederikshavn Kommune: I juni modtog fuldtidspersoner, svarende til 19,0% af befolkningen, i Frederikshavn Kommune en forsørgelsesydelse. I Frederikshavn er det samlede antal personer, der modtager en forsørgelsesydelse faldet med 5,2 på et år. I Nordjylland har der i samme periode været et fald på 4,8%. Faldet i Frederikshavn sker primært på baggrund af et fald i antallet på dagpenge, ledige i Match 2, sygedagpenge og ledighedsydelse. Samtidig ses en stor stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget fra til fuldtidspersoner på et år, svarende til en samlet stigning på ca. 10%. Her ses en særlig stor stigning i antallet af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Hvilke forklaringer har jobcenteret på den store stigning i antallet af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere? Er der tale om et flow af borgere fra dagpengesystemet til gruppen af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere? Opsamling på drøftelserne: Jævnfør tidligere i notatet undersøger Beskæftigelsesregionen data på dette område. 25

26 Oversigt: Oversigt over offentlige forsørgelsesydelser - Frederikshavn Jun Jun Udvikling Nordjylland Pct. af befolkning (16-66 år) Pct. af befolkning (16-66 år) Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner A-dagpenge , ,7-30,0% 2,7-23,3% Kontanthjælp i alt , ,3 6,5% 3,7 6,0% Kontanthjælp match , ,8 4,8% 0,8 5,1% Kontanthjælp match , ,0 17,3% 2,0 15,9% Kontanthjælp match , ,6-17,0% 0,7-12,2% Kontanthjælp Øvrige 2 0,0 2 0,0 0,0% 0,0-21,1% Revalidering 89 0, ,4 57,3% 0,3-2,6% Forrevalidering 17 0,0 15 0,0-11,8% 0,1 2,2% Sygedagpenge 994 2, ,1-18,1% 2,0-13,0% Ledighedsydelse 274 0, ,6-16,8% 0,4-10,2% Fleksjob 695 1, ,9 7,5% 1,7 4,7% Førtidspension , ,0 3,2% 6,9 0,0% I alt , ,0-5,2% 17,8-4,8% Fuldtidspersoner Pct. Pct. af befolkning (16-66 år) Jan Udvikling fuldtidspersoner Pct. Efterløn , ,1-5,6% 3,3-6,9% ANM: Underpunkterne til kontanthjælp summer ikke op til "kontanthjælp i alt". Tabellen viser: I juni modtog fuldtidspersoner, svarende til 19,0% af befolkningen, i Frederikshavn Kommune en forsørgelsesydelse. Til sammenligning modtog 17,8% af den nordjyske befolkning en forsørgelsesydelse på samme tidspunkt. I Frederikshavn er det samlede antal personer, der modtager en forsørgelsesydelse faldet med 5,2% på et år. I Nordjylland har der i samme periode været et fald på 4,8%. Faldet i Frederikshavn sker primært på baggrund af et fald i antallet på dagpenge, ledige i g Match 2, sygedagpenge og ledighedsydelse. 26

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...2 Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring Maj 213 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 2.kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 2.kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg 2.kvartal 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Marts 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild. 2.kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild. 2.kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild 2.kvartal 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. September 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. September 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev September 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring August 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Opfølgningsrapport for Fredericia - Side 1

Opfølgningsrapport for Fredericia - Side 1 Opfølgningsrapport for - Side 1 Klynge : Aalborg - Albertslund - Brøndby - - København - Odense - Svendborg - Aarhus Uddannelsesgrad. (Ministermål 1) Tilgang til førtidspension (Ministermål ) 1 1 1 1 1

Læs mere

Ledelsesrapport for Jobcenter Struer

Ledelsesrapport for Jobcenter Struer Ledelsesrapport for Jobcenter Opdateret 1-1-214 side1 Jan-Jan 11 Jan-apr 11 Jan-jul 11 Jan-okt 11 Jan-feb 12 Jan-maj 12 Jan-aug 12 Jan-nov 12 Jan-mar 13 Jan-jun 13 Jan-sep 13 Jan-dec 13 Jan-Jan 11 Jan-mar

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Ledelsesinformation Juni 2014

Ledelsesinformation Juni 2014 Aarhus Kommune MSB Ledelsesinformation 8940 3941 Ledelsesinformation Juni 2014 Indhold (data for februar/marts/april) Ministermål 1- Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse 2 Ministermål 2 færre tilkendelser

Læs mere

Resultatrevision for 2014

Resultatrevision for 2014 1 of 15 1. Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen giver en status over

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord September 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune - Udgivet februar 214 - Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer og

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013 From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 213 Til Jobcenter Hermed fremsendes Beskæftigelsesregion opfølgningsrapport til Job- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 2.kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 2.kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 2.kvartal 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere