Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING"

Transkript

1 Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Årsberetning 2011

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forskningsprojekter... 4 Internationale projekter Nationale projekter Ph.d.-studerende indskrevet ved ESF Ph.d.-studerende indskrevet ved Grønlands Universitet med hovedvejleder ved ESF Ph.d.-studerende under ESF-vejledning Ph.d.-forsvar i 2011 Formidling af forskning... 9 Peer reviewed artikler Posters og oral presentation Editorial Forskningsrapporter Øvrige artikler Bogkapitler Presseomtale Aktiviteter...13 Konferencedeltagelse med oplæg Konferencedeltagelse uden oplæg Studiebesøg Vejledning af projekter Enhedens undervisning Medlemskab af råd, nævn, udvalg og netværk Opgaver...18 Fonde Bedømmelsesopgaver Peer reviewer Redaktionsposter Kurser og seminarer arrangeret af ESF...19 Nationale Internationale NEW! English Summary...20 Udgiver: Enheden for Sygeplejeforskning April 2012 Layout: Lotte Vittrup Madsen Forkortelser brugt i rapporten: LW Lis Wagner LH Lise Hounsgaard BDP Birthe D Pedersen BØ Birte Østergaard JC Jane Clemensen LVM Lotte Vittrup Madsen AB Anne Brødsgaard ADS Anne Dichmann Sorknæs CH Carrinna Hansen ER Elizabeth Rosted FAG Frederik Alkier Gildberg HS Helen Schultz JPH Jens Peter Hansen KSP Karen Steenvinkel Pedersen KN Kirsten Nielsen LB LES LS MK Enheden/ESF KI SDU OUH AU BBH FH KU Region S SLB UCL Lene Bjerregaard Lene Seibæk Lisbeth Sølver Mette Kjerholt Enheden for Sygeplejeforskning Klinisk Institut Syddansk Universitet Odense Universitetshospital & Svendborg Sygehus Aarhus Universitet Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Københavns Universitet Region Syddanmark Sygehus Lillebælt University College Lillebælt 2

3 Forord dinerede patientforløb. Her er samlet over 100 eksempler på nationale og internationale løsninger på long-term care for older people under nøje udvalgte temaer og undertemaer. (Se link til hjemmesiden på side 4). En bog om projektet udkommer i Den etablerede lektorstilling i Grønland (Nuuk) er forlænget med yderligere to år i et samarbejde mellem ESF, SDU og Sygepleje & Sundhedsvidenskab, Grønlands Universitet. Der er sat gang i to ph.d.- studier om relevante grønlandske problemstillinger, og flere forskningsinitiativer er etableret i de første to år. (Læs mere side 5) Birte Østergaard, Jane Clemensen, Lis Wagner, Birthe D. Pedersen, Lotte Vittrup Madsen, Lise Hounsgaard. Denne sjette årsberetning fra Enheden for Sygeplejeforskning (ESF) viser en stadig større videnskabelig produktion. Strategien : Kronisk syg og familie har tiltrukket flere nye ph.d.-studerende, som ønsker at arbejde med sygeplejefaglige, kliniske emner, herunder familiesygepleje, ligesom vores fokus på telemedicin er styrket ved nyetablering af en 20 % adjunktstilling. Femten ph.d.-studerende var indskrevet i 2011, hvoraf tre forsvarede deres afhandling. Yderligere ti ph.d.-studerende havde vejledere fra ESF, hvoraf fem forsvarede i Der blev udgivet 33 peer-reviewed artikler af forfattere fra ESF. Det betyder ikke, at vi kan slappe af, for kravene til den videnskabelige produktion stiger, og forskningen på OUH/SDU har til den kliniske praksis fået tilført en økonomisk indsprøjtning til de kommende år, hvad angår stipendier, frie forskningsmidler og stillinger. Desuden er der vækst i samarbejdet med Region Syddanmark og Region Vestsjælland vedrørende sygeplejeforskningen. Ph.d.-uddannede sygeplejersker kan nu ansættes i delestillinger på OUH/SDU. Den første stilling blev etableret som forsker/adjunkt i 2011, og flere er fulgt efter i Oversygeplejerskerådet på OUH satser meget på disse stillinger i fremtiden med henblik på at rette fokus mod den kliniske sygeplejeforskning i afdelingerne. EU-projektet InterLinks sluttede i december 2011 efter tre års samarbejde mellem 14 lande, hvor der blev udviklet en ramme for ideer til løsning af koor- 3 I marts 2011 flyttede ESF fra Boulevarden, ved siden af OUH, til nye lokaler på Campus, SDU. Det har vi ikke fortrudt - Her er et levende miljø af unge studerende og mulighed for at danne tværfaglige forskernetværk, endvidere er vi tæt på hovedbibliotek, undervisningslokaler, mødefaciliteter og kantine. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde! De bedste hilsner Lis Wagner, Dr.PH Professor og forskningsleder

4 Forskningsprojekter Internationale projekter World Health Organisation (WHO) Lis Wagner er WHO s repræsentant for Regional Office for Europe (EURO) i The Global Advisory Group on Nursing and midwifery (GAGNM). De yderligere repræsenterede er WHO s seks regionale kontorer fra: America (AMRO); Eastern Mediterranean (EMRO); South-East Asian (SEARO) og Western Pacific (WPRO). Opgaverne i udvalget er overordnet at rådgive WHO s Generaldirektør om strategiplaner for sygepleje- og jordmoderområdet i WHO. Gruppen blev dannet ved World Health Assembly (WHA) i maj 1992 ved en resolution kaldet WHA45.5. INTERLINKS I november 2008 fik 14 EU-lande bevilget 3 mio. EURO til et projekt kaldet: INTERLINKS Health Systems and long-term care for older people in Europe Modelling the INTERfaces and LINKS between prevention, rehabilitation, quality of services and informal care. Lis Wagner fik heraf de 1,2 mio. danske kroner. Til hvert land var der tilknyttet et nationalt ekspertpanel, som supplerede med informationer fra et bredt fagligt felt. Et af projektresultaterne er en dynamisk hjemmeside, hvor man kan hente inspiration om patientforløb eller konkrete procedurer, kommentere og selv komme med eksempler til brug for kolleger i hele Europa. Læs mere om INTERLINKS her: Projektet blev officielt afsluttet med en konference i Wien i oktober En bog om projektet forventes at udkomme i LIFEHOPE EU s Syvende Rammeprogram in pipeline A cluster randomised trial evaluating the effectiveness of a sustainable health promotion programme on the physical health of people with severe mental illness living in the community. Lise Hounsgaard, ph.d.-studerende Frederik Gildberg og Jens Peter Hansen, ESF har i samarbejde med partnere fra Holland, Polen og Sverige samt lektor Lisbeth Kristiansen fra Mittuniversitetet i Sundsvall (projektkoordinator) udarbejdet ansøgning. Projektet kom ikke i betragtning i første ansøgningsrunde. Ny ansøgning er under udarbejdelse. Nationale projekter Familie Fokuseret Sygepleje til ambulante hjertesvigtspatienter I forbindelse med ESF s nye forskningsstrategi: Kronisk syg og familie, gennemføres et 3-årigt projekt idet livskvaliteten blandt patienter med hjertesvigt og deres pårørende er dårligere, sammenlignet med andre patienter med kronisk sygdom. Desuden er der fortsat en stor del af patienterne, som misforstår eller har svært ved at huske den rådgivning, de får under sygdomsforløbet. Formålet er at studere effekterne af to behandlingsmetoder for hjertesvigt; Konventionel behandling med henvisning til hjertesvigtklinik og den nye metode, Familie Fokuseret Sygepleje som supplement til konventionel behandling af ambulante patienter i hjertesvigtsklinik. Projektgruppen er: Birte Østergaard (projektleder), ESF, SDU Torben Barrington, OPEN, OUH og SDU Mette Præst Knudsen, Institut for Marketing & Management, Teknisk Fakultet, SDU Karen Steenvinkel Pedersen, ESF, SDU og UC-Lillebælt Lars Videbæk, Hjertemedicinsk afd. B, OUH Lis Wagner, ESF, SDU. 4 Undersøgelsen gennemføres som et randomiseret parallelgruppe klinisk multicenter forsøg på tre hjertesvigtsklinikker ved henholdsvis Odense Universitetshospital, Vejle Sygehus, og Bispebjerg Hospital. Der inkluderes 468 patienter i forsøget.

5 Samarbejdsprojekter Projekt: Vigtigheden af de 4 principper inden for biomedicinsk etik Et empirisk og filosofisk studie. Projektmedarbejdere: Mette Ebbesen (projektansvarlig), Center for Bioetik og Nanoetik, Teologisk Fakultet, AU Svend Andersen, Afdeling for Systematisk Teologi, Teologisk Fakultet, AU Birthe D. Pedersen, ESF, SDU Thomas G. Jensen, Institut for Human Genetik, AU Finn Skov Pedersen, Molekylærbiologisk Institut, AU. I år har vi udarbejdet en artikel med titlen: Further Development of Ceauchamp and Childress Theory Based on Empirical Ethics. Artiklen er accepteret i tidsskriftet: Journal of Clinical Research and Bioethics og udkommer i Lektorstilling på Grønland Siden september 2009 har ESF medvirket til at forskningsbasere den professionsrettede bacheloruddannelse i sygepleje ved Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab, Grønlands Universitet (Ilisimatusarfik) samt at opbygge et forskningsmiljø på stedet. Det undervisende personale deltager aktivt i udviklings- og forskningsprojekter, som tager udgangspunkt i problemstillinger i det grønlandske samfund. To kliniske forskningsprojekter med forskningsledelse ved ESF er kommet godt i gang sammen med lokale forskningsmedarbejdere med kandidat- eller masteruddannelse. Endnu en underviser har i år afsluttet en kandidatuddannelse og to ph.d.-studerende, der er indskrevet ved instituttet, er kommet godt i gang med deres projekter. Der er etableret seminargruppe for ph.d.-studerende og Journal Club for det undervisende personale. Disse aktiviteter er nærmere beskrevet under de enkelte punkter i nedenstående beretning. Kendetegn ved arktisk sygepleje (GL) Undersøgelen har til formål at afdække handlingsgrundlaget for arktisk sygepleje, som den udøves i by- og bygdesygeplejen med henblik på at videreudvikle denne viden. Projektgruppen er: Lise Hounsgaard, Institut for Sygepleje og sundhedsvidenskab Anne Birgitte Jensen, Dr. Ingrids Hospital Julie 5 Præst Wilche, Sundhedsdepartementet. Feltarbejde og analyse pågår. Abstract er antaget til 15th International Congress on Circumpolar Health, Fairbanks, Alaska. August 5-10, Kvinders forståelse af potentiel sygdom ved celleforandringer på livmoderhalsen (GL) Undersøgelsen har som formål at få indsigt i grønlandske kvinders forståelse af potentiel sygdom i et forløb med celleforandringer på livmoderhalsen, som baggrund for at øge screeningsdækningen. Projektgruppen er: Lise Hounsgaard (projektleder), Suzanne Møller og Mikaela Augustussen - alle fra Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab, Ilisimatusarfik Helle Møller, Department of Health Sciences, Lakehead University. Flere fokusgruppeinterview er gennemført og analyse pågår. Abstract er antaget til 15th International Congress on Circumpolar Health, Fairbanks, Alaska. August 5-10, ph.d.-studerende indskrevet ved ESF ESF er hovedvejledere for 12 ph.d.-studerende indskrevet ved ESF, KI, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU. Herunder bruges følgende forkortelse: HV=hovedvejleder, PV=projektvejleder og MV=medvejleder. Abstracts til de ph.d.-studerendes studier kan findes på ESF s hjemmeside: Frederik Alkier Gildberg Ph.d.-studerende, cand.cur., sygeplejerske. Indskrevet: 1/ Projektet udføres på Psykiatrisk Afdeling Middelfart. Retspsykiatrisk sygepleje i interaktion mellem personale og indlagte, skizofrene patienter. HV: LH PV/MV: Dr. Stephen K. Bradley, School of Nursing & Midwifery, National University of Ireland, Galway MV: Ledende overlæge, P Fristed, Retspsykiatrisk Afd., Middelfart Sygehus. Jens Peter Hansen Ph.d.-studerende, cand.cur., SD, sygeplejerske. Indskrevet: 1/ Projektet udføres på Klinik for Skizofreni, Esbjerg og Tidlig Interventions Team, Aabenraa.

6 Effekt af kompenserende strategier rettet mod kognitive deficits ved skizofreni et randomiseret forsøg. HV: LH PV: BØ MV: Professor, overlæge, ph.d., M Nordentoft, Psykiatrisk Center Bispebjerg, BBH. Lene Seibæk Ph.d.-studerende, MHH, sygeplejerske. Indskrevet: 1/ Projektet udføres på Gynækologisk/Obstetrisk afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby. At komme godt fra start. Helbred og mestring hos kvinder der opereres for ovariecancer. HV: LH PV: Overlæge, dr.med., L Kjeld Petersen MV: Professor, overlæge, dr.med., J Blaakær, Gynobs afd. Y, Århus Universitetshospital, Skejby. Elizabeth Rosted Ph.d.-studerende, cand.cur., sygeplejerske. Indskrevet: 1/ Projektet udføres på Medicinsk afdeling, Amager Hospital, København. Sygepleje intervention til geriatriske patienter der udskrives fra akut medicinsk modtageafdeling En randomiseret kontrolleret undersøgelse. HV: LW PV: Post.doc., dr.med.sci., I Poulsen, Forskningsenheden, Glostrup Hospital MV: Lektor, overlæge, C Hendriksen, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU og Medicinsk Centerledelse, BBH. Lisbeth Sølver Ph.d.-studerende, cand.cur., sygeplejerske Indskrevet: 1/ Projektet udføres på BBH og FH, København. Faktorer af betydning for kontinuitet og forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser i det basale palliative patientforløb, belyst ud fra et patientperspektiv. HV: LW PV: Ph.d., seniorforsker Susan Rydahl- Hansen,Forskningsleder på BBH og FH MV: BØ. Anne Dichmann Sorknæs Ph.d.-studerende, cand.cur., sygeplejerske Indskrevet: 1/ Projektet udføres på OUH Odense og Svendborg. KOL-Kufferten. Effekten af telemedicinske sygeplejekonsultationer til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom. HV: BØ PV: LH MV: Lektor, ph.d., F Olesen, Institut for Informations- og Medievidenskab, AU MV: Lægelig direktør, P Jest, OUH og professor, M Bech, Forskningsenheden for Sundhedsøkonomi, SDU. 6 Kirsten Nielsen Ph.d.-studerende, cand.cur., sygeplejerske, Indskrevet: 1/ Projektet udføres på VIA UC Holstebro. Læring af sygepleje i kliniske undervisningsforløb medieret af e-portfolio. HV og PV: BDP MV: Direktør for Knowledge Lab, Niels Henrik Helms, Knowledge Lab, SDU Carrinna Hansen Ph.d-studerende, Master of Public Health (MPH), sygeplejerske. Indskrevet: 1/ Projektet udføres på Gentofte Hospital og Køge Sygehus. At leve med knogleskørhed et kvalitativt studie. HV: BDP PV: Forskningsleder, ph.d., Hanne Konradsen, Forskningens Hus, Gentofte Hospital MV: Professor, ph.d., Bo Abrahamsen, Klinisk Institut SDU og Medicinsk afd. F, Gentofte Hospital. Helen Schultz Ph.d. studerende, cand.cur., udviklingssygeplejerske. Indskrevet 1/ Projektet udføres på OUH og Kolding Sygehus. Patientforløb for den akutte abdominalkirurgiske patient - en sammenlignende undersøgelse af den faglige indsats og patientens oplevelse fra en specialafdeling med akutmodtagerfunktion og en fælles akutmodtagelse, OUH. HV: BDP MV: Professor, overlæge, dr.med., Niels Quist, professor, afd. A, OUH og overlæge, ph.d., Christian Backer Mogensen, AMA Kolding Sygehus Karen Steenvinkel Petersen Ph.d.-studerende, cand.scient.san., sygeplejerske. Indskrevet: 1/ Selvvurderet familiefunktion, -sundhed og social støtte blandt ambulante hjertesvigtspatienter og pårørende. HV: BØ MV: Professor, ph.d. Mette Præst Knudsen, Institut for Marketing og Management, SDU.

7 Heraf 2 ph.d.-studerende indskrevet ved Grønlands Universitet med hovedvejleder ved ESF Tine Aagaard Ph.d.-studerende, cand.mag., sygeplejerske. Indskrevet 1/ Projektet udføres i Grønland. Hverdagsliv ved alvorlig sygdom. HV: LH MV: Seniorforsker, ph.d. Tove Borg, Hammel Neurocenter, AU. Steven Casper Arnfjord Ph.d.-studderende, cand.scient.soc. Indskrevet 1/ Projektet udføres i Grønland Empovermentevaluering i det sociale arbejde med udsatte børn & familier i Grønland. HV:LH MV: Professor John Andersen, Roskilde Universitet MV: Professor Henning Salling Olesen, Roskilde Universitet. 5 ph.d.-studerende under ESF-vejledning Projekt- eller medvejledere for 5 ph.d.-studerende indskrevet ved andre enheder på OUH/SDU eller andre universiteter. Lone Schou Ph.d.-studerende, cand.scient.soc Indskrevet 1/ ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU. KOL patienters kognitive funktioner og hverdagsliv efter virtuel indlæggelse sammenlignet med hospitalsindlæggelse. HV: Overlæge, ph.d. K Phanareth, Telemedicinsk Forskningsenhed, FH PV: BØ MV: Ph.d. Susan Rydahl-Hansen, forskningsleder på BBH og FH. Christina Emme Ph.d.-studerende, cand.scient.san. Indskrevet 1/ ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU. KOL-patienters mestring af deres problemer efter virtuel indlæggelse til forskel for hospitalsindlæggelse. HV: Overlæge, ph.d. K Phanareth, Telemedicinsk Forskningsenhed, FH PV: Ph.d. Susan Rydahl-Hansen, forskningsleder på BBH og FH. MV: BØ. Karin Dieperink Ph.d.-studerende, MCN. Indskrevet 1/ ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KI, Onkologisk afdeling R, OUH. En ny Hverdag Rehabilitering og mestring af senfølger efter kurativ strålebehandling for prostatacancer (RePC). HV: Professor O Hansen PV: Overlæge S Hansen, begge onkologisk afd. R, OUH. MV: LW. Anna Svarre Jakobsen Ph.d.-studerende, cand.med. Indskrevet den 1/ ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU. Det Virtuelle Hospital Tele KOL. HV: Overlæge, ph.d. K Phanareth, Telemedicinsk Forskningsenhed, FH PV: Overlæge, dr.med. Lars C. Lauersen, Herlev Hospital MV: Ph.d. Susan Rydahl-Hansen, forskningsleder på BBH og FH MV: BØ. Ulla Møller Ølgaard Ph.d.-studerende, master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling (MHH) Indskrevet 1/ ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU, Kong Chr. X s Gigthospital. Udvikling af et uddannelsesprogram til mennesker med leddegigt - Et tværfagligt og tværsektorielt aktionsforskningsstudie med brugerinddragelse. HV: Professor, overlæge, dr.med. Kim Hørslev- Petersen, Kong Chr. X s Gigthospital, Gråsten og Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU PV: LW MV: Ph.d., sygeplejerske, Jette Primdahl. 7

8 Ph.d.-forsvar i 2011 Anne Lene Mette Mette Kjerholt 25/ Ph.d.-studerende, cand.cur., MLP, SD, sygeplejerske. Indskrevet: 1/ Projektet udføres på Gentofte Hospital. Sammenhæng i ældre kroniske syges patientforløb - idealer og realiteter. Et aktionsforskningsprojekt. HV: LW PV: Ph.d., seniorforsker T Lindhardt, Hvidovre Hospital MV: Ph.d., forskningsleder C Delmar, Forskningsenheden for Klinisk Sygepleje, Aalborg Sygehus og adjunkt Jane Clemensen, ESF/MedCom. Lene B.L. Bjerregaard 18/ Ph.d.-studerende, cand.scient.soc., SD, sygeplejerske. Indskrevet: 1/ Projektet udføres på H. C. Andersen Børnehospital, OUH. Alcohol consumption patterns amongst parents of hospitalised children: Findings from a brief intervention study using motivational interviewing. HV: LW PV: Læge, ph.d., klinisk lektor, S Rubak, Århus Universitetshospital MV: Ledende overlæge, professor, A Høst, H.C. Andersen Børnehospital, OUH. 5 FORSVAR / Øvrige 3 FORSVAR / ESF Anne Brødsgaard 6/ Ph.d.-studerende, MPH, sundhedsplejerske. Indskrevet: 1/ Projektet er knyttet til Børneafdelingen, Hvidovre Hospital. A childhood with or without overweight. Mothers action competence, health behaviour and relationships with their children. HV: LW PV: Professor, dr.med.sci., TIA Sørensen, Institut for Sygdomsforebyggelse, Region Hovedstaden MV: Cheflæge, MD, B Peitersen, Børneafdelingen, Hvidovre Hospital MV: Post.doc., dr.med.sci. I Poulsen, Forskningsenheden, Glostrup Hospital. Lisbet Minet 10/ Ph.d., cand.scient.san. Indskrevet 1/ ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KI, SDU, Medicinsk Endokrinologi, OUH. Self-Management in Diabetes Care. The importance of self-care management intervention in chronically ill patients diagnosed with diabetes. HV:Overlæge Jan Erik Henriksen, afd. for endokrinologi, OUH. MV: LW. Selina Kikkenborg Berg 30/ Ph.d., cand.cur. Indskrevet 1/ ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AU. Comprehensive rehabilitation for patients with ICD. HV: Lektor, ph.d. Preben Ulrich Pedersen, AU PV: professor, dr. med. J Hastrup Svendsen, Hjertecenteret, Rigshospitalet MV/PV: BDP. 8

9 Jette Primdahl 28/ Ph.d., master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling (MHH). Indskrevet 1/ ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Kong Chr. X s Gigthospital. Self-efficacy in outpatients with rheumatoid arthritis. HV: Professor Kim Hørslev-Petersen, Kong Chr. X s Gigthospital / Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU MV: LW. Marianne Kristine Thygesen 26/ Ph.d., cand.scient.san. Indskrevet 1/ ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KI, SDU og Gynækologi og Obstetrik, OUH. Sygepleje-navigation til kvinder med kræft - et patientperspektiv. HV: O Mogensen OUH PV: BDP MV: LW og professor, forskningsleder, dr. med., ph.d. J Kragstrup, Anders Lindelof 1/ Ph.d., cand.med. Indskrevet 1/ som MD-phd. stud. og 1/ som fuldtids-ph.d.-studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AU. Practice makes perfect - a longitudinal qualitative study of obese adolescents and their parents experiences of the adolescents obesity and weight loss attempts. HV/PV: BDP MV: Ledende regionssocialoverlæge, ph.d. C Vinther Nielsen, Marselisborg Centret Forskning & Udvikling og Center for Folkesundhed, Region Midtjylland. Formidling af forskning Peer reviewed artikler Antal : 33 Forfatternavne fra ESF er fremhævet med sort. Andrés, E, Larsen, BM & Wagner, L. 2011, Kliniske vejlederes muligheder for tilegnelse af evidensbaseret viden: -en pilottest af et interventionsprogram for kliniske vejledere, Klinisk Sygepleje, 4 udg, vol. 25, Munksgaard, København, s Angel S, Kirkevold M, Pedersen BD. Rehabilitation after a spinal cord injury and the influence of the professional s support (or lack thereof). Journal of Clinical Nursing. Vol 20, issue 11-12; Berg, SK, Svendsen JH, Zwisler AD, Pedersen BD, Preisler P, Siersbæk-Hansen L, Broekner Hansen M, Holst Nielsen R, Pedersen PU. COPE-ICD: A randomized controlled trial studying the effects and meaning of comprehensive rehabilitation programme for ICD recipient design, intervention and population. BMC Cardiovascular Disorders, 2011, 11:33 Bjerregaard, Lene B L; Gerke Oke; Rubak, Sune L M; Høst, Arne; Wagner, Lis Identifying parents with risky alcohol consumption habits in a pediatric unit- are screening and brief intervention appropriate methods? Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol.25, Nr.2: Bjerregaard, L.B.L., Rubak, S.L.M., Høst, A. & Wagner, L. Alcohol Consumption patterns among parents of hospitalized children: Findings from a brief intervention study (Netpublikation) Brødsgaard, A, Wagner, L, Peitersen, B, Poulsen, I & Sørensen, TI. 2011, Child overweight--mothers competence to take action, Obesity Facts, vol. 4, nr. 4, s Brødsgaard, A, Wagner, L, Peitersen, B, Poulsen, I & Sørensen, TI. 2011, Maternal and child awareness and expectations of child overweight, Obesity Facts, vol. 4, nr. 4, s Bruun, P, Pedersen, BD, Osther, PJ & Wagner, L. 2011, The lonely female partner: A central aspect of prostate cancer, Urologic Nursing, vol. 31, nr. 5, s Bæk B, Pedersen BD, Agerskov H og Poulsen B. Sygeplejen ved hæmodialyse set fra patientens og personalets perspektiv. Tidsskriftet: Nordisk Sygeplejeforskning. Nordisk Sygeplejeforskning/Nordic Nursing Research. nr , s

10 Clemensen, J., Denning, A., Atipei Craggs, M. & Rasmussen, J. Patient Empowerment and New Citizen Roles Through Telehealth Technologies - The Early Stage I: etelemed 2011, s (konferenceartikel) Dieperink, K, Wagner, L, Hansen, S & Hansen, O. 2011, En ny hverdag: - efter strålebehandling for prostatacancer, Best Practice Onkologie, nr. 3, s Gildberg, F.A., Bradley, S.K., Hounsgaard, L. Empirically Testing Thematic analysis (ETTA): Methodological implications in Forensic Mental Health Nursing I: Research in Nursing & Health Gildberg, F.A., Bradley, S.K., Fristed, P.B., Hounsgaard, L. Reconstructing Normality: Characteristics of Staff Interactions with Forensic Mental Health Inpatients I: International Journal of Mental Health Nursing. Hallett, C & Wagner, L. 2011, Promoting the health of Europeans in a rapidly changing world: a historical study of the implementation of World Health Organisation policies by the Nursing and Midwifery Unit, European Regional Office, , Nursing Inquiry, vol. 18, nr. 4, s Hounsgaard, L, Pedersen, BD & Wagner, L. 2011, The daily living for informal caregivers with a partner with Parkinson s disease: - An interview study of women s experiences of care decisions and selfmanagement, Journal of Nursing and Healthcare of Chronic Illness. Vol. 3, 4: Kristensen, H. K., Borg, T., & Hounsgaard, L. (2011). Facilitation of research-based evidence within occupational therapy in stroke rehabilitation. British Journal of Occupational Therapy, 74, 473. Lindelof A, Nielsen CV, Pedersen BD. Obesity stigma at home: A qualitative, longitudinal study of obese adolescents and their parents, Childhood Obesity, 2011 vol. 7, no. 6, p Nielsen K, Helms NH, Pedersen BD. The use of eportfolio as a learning medium in clinical nursing training. Short Paper, epic S Primdahl, J, Wagner, L & Hørslev-Petersen, K 2011, Self-efficacy as an outcome measure and its association with physical disease-related variables in persons with rheumatoid arthritis a literature review, Musculoskeletal Care, vol. 9, nr. 3, s Primdahl, J, Wagner, L & Hørslev-Petersen, K 2011, Being an Outpatient with rheumatoid arthritis a focus group study on patients self-efficacy and experiences from participation in a short course and one of three different outpatients settings Scandinavian Journal of Caring Sciences. 2011; 25; Primdahl, J, Wagner, L & Hørslev-Petersen, K 2011, The organization of follow-up for outpatients with rheumatoid affects satisfaction and confidence but not disease activity, disability, pain or fatique. I: Annals of the Rheumatic Diseases. Vol.9, Nr. Suppl. 3: 749. Rosenbek Minet, LK, Lønvig, E, Henriksen, JE & Wagner, L 2011, The experience of living with diabetes following a self-management program based on motivational interviewing, Qualitative Health Research, vol. 21, nr. 8, s Rosenbek Minet, LK, Wagner, L, Lønvig, EM, Hjelmborg, J & Henriksen, JE 2011, The effect of motivational interviewing on glycemic control and perceived competence of diabetes self-management in patients with type 1 and type 2 diabetes mellitus after attending a group education programme: a randomised controlled trial, Diabetologia, vol. 54, nr. 7, s Schultz, L. A., & Hounsgaard, L. (2011). Psykosocial sygepleje i intensivafdeling - Et studie af den psykosociale sygepleje i mødet mellem den vågne intuberede patient og intensivsygeplejersken. Nordisk Sygeplejeforskning, 1(3), Seibæk, L., Petersen, L. K., Blaakær, J., & Hounsgaard, L. (2011). Health and Socio-Economic Status: - Factors impacting care and treatment in ovarian cancer patients. Nordisk Sygeplejeforskning, Vol. 1(4), Seibæk, L., Petersen, L. K., Blaakær, J., & Hounsgaard, L. (2011). Symptom Interpretation and Health Care Seeking in Ovarian Cancer. B M C Women s Health, 11(31). Sorknæs, A.D., Madsen, H., Hallas, J., Hansen-Nord, M & Jest, P. Nurse Tele-consultations with discharged COPD patients reduce early readmissions: An interventional study I: Clinical Respiratory Journal. 5, 1, s Sørensen EE, Delmar C, Pedersen BD. Leading Nurses in Dire Straits: Head nurses navigation between nursing and leadership roles. Journal of Nursing Management, 2011, Thomsen, TG, Hansen, SR & Wagner, L. 2011, How to be a patient in a palliative life experience? A qualitative study to enhance knowledge about coping abilities in advanced cancer patients, Journal of Psychosocial Oncology, vol. 29, nr. 3, s Thrysøe, L, Hounsgaard, L, Dohn, NB & Wagner, L. 2011, Expectations of becoming a nurse and experiences on being a nurse, Vaard i Norden, vol 31/101, nr. 3, s Thygesen, MK, Pedersen, BD, Kragstrup, J, Wagner, L & Mogensen, O. 2011, Benefits and challenges perceived by patients with cancer when offered a nurse navigator, International Journal of Integrated Care, vol 11,:

11 Thygesen, MK, Pedersen, BD, Kragstrup, J, Wagner, L & Mogensen, O. 2011, Utilizing a New Graphical Elicitation Technique to Collect Emotional Narratives Descreibing Disease Trajectories. The Qualitative Report. 16;2: Zaiton H; Martinussen T; Hounsgaard L; Pedersen BD; Campbell L; Wagner L. Can Protocolised Weaning Applied in Denmark Transfer to Egyptian Intensive Care Units? A Comparative Study I: University of Cairo. Faculty of Medicine. Medical Journal.; Vol. 78; Nr.1, s Posters og oral presentations Anni Jungdal, Pedersen, B.D. Omsorg for pårørende - en undersøggelse af påreørendes og sygeplejerskers oplevelse af omsorg og støtte til pårørende til patienter med brystkræft. Vingstedcentret 5/ (poster) Anni Jungdal og Birthe D. Pedersen. Omsorg for pårørende - en undersøgelse af pårørendes og sygeplejerskers oplevelse af omsorg og støtte til pårørende til patienter med brystkræft. Sygeplejesymposium 5/5 2011, Vingstedcenteret, Vingsted (oral presentation) Birthe Ottosen, Birthe D. Pedersen. Patientens perspektiv: Vacuumbehandling af sår. Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Forskningsog udviklings konference Patientologi, patientperspektiver og patienindragelse tre nye mantraer i sygeplejen? 27/1 2011, Panum Instituttet, København (oral presentation) Birthe Ottosen, Birthe D. Pedersen. Patients experiences of wound therapy using vacuum. EWMA 2011, may (European Wound management Association), Brussels, Belgium (oral presentation) Hansen CA, Pedersen BD, Konradsen H, Abrahamsen B. Predictors of Adherence to Oral Bisphosphonate Therapy: A Register Based National open Cohorte Study. European Calcified Tissue Society & International Bone and Mineral Society. Osteoporosis: treatment, ECTS/ IBMS-ABS-1767, may 2011, Athen, Grækenland (poster) Hansen CA, Pedersen BD, Konradsen H, Abrahamsen B. Predictors of Adherence to Oral Bisphosphonate Therapy: A register based national open cohorte study. BBC 2011 Conference. 12/ Malmö, Sweden (oral presentation) Jane Schwartz Leonhardt, Erna Kirstine Bjerggaard, Birthe D. Pedersen, Else Sophie Blokager, Susanne Jung Høvsgaard, Sine Rønde Fabricius. Patienters og personalets oplevelse af at være i et accelereret patientforløb. Sygeplejesymposium, 5/5 2011, Vingstedcenteret, Vingsted (oral presentation) Jane Schwartz Leonhardt, Erna Kirstine Bjerggaard, Birthe D. Pedersen, Else Sophie Blokager, Susanne Jung Høvsgaard, Sine Roende 11 Fabricius. Patient and staff satisfaction with the Fast Track concept at an Orthopaedic Department. EFORT (European Orthopaedic and Trauma Nurses and other allied health care providers), 1 4. Juni 2011, Copenhagen (oral presentation) Karin B. Dieperink, Lis Wagner, Steinbjørn Hansen, Olfred, Hansen. Rehabilitering og mestring af senfølger efter kurstiv strålebehandling af prostatacanser. Forskning og udviklingskonference. Patientologi, patientperspektiv og patientinddragelse. Tre nye mantraer i sygeplejen. Dansk selskab for sygeplejeforskning. Panum instituttet København. 27/ (oral presentation) Karin B. Dieperink, Lis Wagner, Steinbjørn Hansen, Olfred Hansen. Single, Obese and Smoker. Important factors for Quality of Life after Radiotherapy for Prostate Cancer. Det Sygeplejefaglige Råd Region syddanmark. Fremtidens sygepleje muligheder og udfordringer. Comwell Middelfart, 1/ (poster) Kirsten Specht, Jane Schwartz Leonhardt, Mette Fjord Nielsen, Birthe D. Pedersen. Journal Club bidrager til kompetenceudvikling i Ortopædkirurgisk Afdeling. Sygeplejesymposium, 5/5 2011, Vingstedcenteret, Vingsted (poster) Kristensen, H. K., & Hounsgaard, L. (2011). Implementation of coherent rehabilitation guidelines. KU011Knowledge Utilization Colloquium, Belfast. (poster) Kristensen, H. K., & Hounsgaard, L. (2011). Implementation of coherent rehabilitation guidelines. Evidence11, London. (poster) Leichsenring K, Van der Veen R, and Wagner L. Health systems and long term care for older people in Europe. Modelling the interfaces between prevention, rehabilitation, quality of services and informal care. Workshop EU project INTERLINKS. The 11th International Conference on Integrated Care. Recent Developments an Future Challenges of Integrated Care in Europe and Northern America, SDU Campus, Odense, Denmark 31/3-1/ (oral presentation) Lene B.L. Bjerregaard; Oke Gerke; Sune Rubak; Arne Høst, Lis Wagner. Efficacy of motivational interviewing on screening for risky alcohol behavior. European Academy for Nursing Scienticists (EANS) summerschool 4 8 July in Lund, Sweden (oral presentation) Lene B.L. Bjerregaard; Oke Gerke; Sune Rubak; Arne Høst, Lis Wagner. Identifikation af forældre med risikoforbrug af alkohol I en Pædiatrisk afdeling. Det Sygeplejefaglige Råds Konference, Middelfart den 1, december 2011 (oral presentation) Lene B.L. Bjerregaard; Oke Gerke; Sune Rubak; Arne Høst, Lis Wagner. Er screening og kort Intervention(SBI) passende metoder? Det Sygeplejefaglige Råds Konference, Middelfart den 1, december 2011 (poster)

12 Lene B.L. Bjerregaard; Oke Gerke; Sune Rubak; Arne Høst, Lis Wagner. Brug af motivationssamtalen til at overvinde alkoholrelaterede barrierer i sygepleje: Personales erfaringer fra et kort intervention studie. Det Sygeplejefaglige Råds Konference Middelfart den 1, december 2011 (poster) Lene B.L. Bjerregaard; Oke Gerke; Sune Rubak; Arne Høst, Lis Wagner. Alkoholvaner hos forældre til indlagte børn: Forældres erfaringer fra et kort intervention studie. Det Sygeplejefaglige Råds Konference Middelfart den 1, december 2011 (poster) Lene Borgen Esmann, Anne Holm Nyland, Lis Wagner, René Støving. Bariatriske Kvinders forventninger til livet med gastric Banding Forsknings- og udviklings konference Patientologi, patientperspektiver og patienindragelse tre nye mantraer i sygeplejen? 27/ Panum Instituttet, København. (poster) Leonard, J.S., bjerggaard, E.K., Pedersen, B.D., Blokager, E.S.S., Høvsgaard, S.J. & Fabricius, S. R. Patienters og personalets oplevelse af at være i et accelereret patientforløb. Vingsted, 5. maj 2011 (poster) Nielsen K, Helms N, Pedersen BD. Læring af sygepleje i kliniske undervisningsforløb medieret af e-portfolie. Sygeplejefagdag: Patientinddragelse. 30/ Hospitalsenheden Vest/holstebro Sygehus, Holstebro (poster) Primdahl, J., Wagner, L., Hørslev-Petersen, K.: Har forskellige typer ambulant opfølgning betydning for, hvordan self-efficacy udvikler sig hos patienter med leddegigt? Åben forskerdag, Fredericia, Danmark, April 2011 (oral presentation) Primdahl, J, Wagner, L & Hørslev-Petersen, K. The organization of Follow-up for outpatients with rheumatoid arthritis affects satisfaction and confidence but not activity, disability, pain or fatigue. Annals of Rheumatic Diseases, 70, Suppl. 3:749. EULAR Conference, London, UK, 27/ (oral presentation) Primdahl, J, Wagner, L & Hørslev-Petersen, K. The organization of Follow-up for outpatients with rheumatoid arthritis affects satisfaction and confidence but not activity, disability, pain or fatigue. Annals of Rheumatic Diseases , Suppl. 3, s.749 (oral presentation) Rosted, E, Poulsen, I, Hendriksen, C & Wagner, L 2011, Nursing Assessment and Intervention to Geriatric Patients Discharged from Emergency Departments, Ninth Asia/Oceania Regional Congress of Gerontology and Geriatric Aging well together: regional perspectives. Melbourne, Australia 23-27/ 10. (oral presentation) Rosted E., Poulsen, I., Hendriksen, C., Wagner, L.. Nursing assessment and intervention to geriatric patients discharged from Emergency Department. Ninth Asia/Oceania Regional Congress of Gerontology and Geriatrics, Melbourne, Australia October 2011 (oral presentation) Schultz, H., Qvist, N., Backer Mogensen, C. & Pedersen, B.D. Following Patients in ED. Akut Konference, Roskilde (poster) Schultz, H., Qvist, N., Backer Mogensen, C. & Pedersen, B.D. Following Patients in ED Middelfart (poster) Seibæk, L., Petersen, L. K., Blaakær, J., & Hounsgaard, L. Netværket som med - og modspiller i et kræftbehandlingsforløb. Åben forskerdag 2011, Fredericia, Danmark (poster) Thrysøe, L., Hounsgaard, L., Dohn, N. B., & Wagner, L. At blive og at være Sygeplejerske. Poster session presented at Det Sygeplejefaglige Råds Kongres, Region Syddanmark, Middelfart, Danmark (oral presentation) Thrysøe L, Hounsgaard L, Dohn NB, Wagner L. At blive og at være Sygeplejerske. Det sygeplejefaglige råds Kongres, Region Syddanmark, Middelfart (Poster), Thomsen T. G,. Hansen SR, Wagner L Advanced cancer patients as participants in their own lifes. ECCO Congress 2011, Stockholm 26/ (oral presentation) Østergaard, B, Barington, T, Knudsen, MP, Videbæk, L & Wagner, L. 2011, Family Focused Nursing for outpatients with heart failure, International Network of Integrated Care (INIC 11), SDU, Odense 303-1/4 (oral presentation) Editorial Dansk Selskab for Sygeplejeforskning, Nordisk Sygeplejeforskning (BØ) Velkommen til et nyt og styrket tidsskrift, Nordisk Sygeplejeforskning (BØ) Forskningsrapporter Leonhard J S, Bjerggaard EB, Pedersen BD, Blokager E, Fabricius SR, Jung S. Motivation ansvar tilfredshed i sygeplejen En undersøgelse af patienters og personalets oplevelser af videreudviklingen af Joint Care konceptet. Ortopædkirurgisk Afdeling, Vejle Sygehus en del af Sygehus Lillebælt. Januar 2011, 27 sider Wagner L, 2011, I: Forskningsberetning 2010, OUH og Klinisk Institut, SDU, ESF: The INTERLINKS Model - Report on themes, sub-themes, key issues and the template to describe and analyse long-term care (Working Paper #10) - Jenny Billings Lorna Campbell Jon Glasby Susanne 12

13 Kümpers Kai Leichsenring Gunnar Ljunggren Michel Naiditch Henk Nies Georg Ruppe Karin Stiehr Judy Triantafillou Lis Wagner (with inputs from all INTERLINKS partners and members of National Expert Panels) - March 2011 (21 pages) INTERLINKS - Governance and finance of long-term care across Europe (Work Package #6) - Kerry Allen Rastislav Bednárik Lorna Campbell Elisabeth Hirsch Durrett Thomas Emilsson Jon Glasby Pierre Gobet Georgios Kagialaris Jan Klavus Susanne Kuempers Kai Leichsenring Gunnar Ljunggren Tasos Mastroyiannakis Satu Meriläinen Michel Naiditch Henk Nies Marion Repetti Kvetoslava Repkova Ricardo Rodrigues Karin Stiehr Roelf van der Veen Lis Wagner Barbara Weigl. April 2011 (87 pages) INTERLINKS - Framework for LTC. Themes, sub-themes, key issues and the template to describe and analyse long-term care (Working Paper #10) - Jenny Billings Kai Leichsenring Jon Glasby Susanne Kümpers Kerry Allen Michel Naiditch Henk Nies Georg Ruppe Karin Stiehr Judy Triantafillou Lis Wagner (with inputs from all INTERLINKS partners, members of National Expert Panels and the European Sounding Board) November 2011 (27 pages) Presseomtale Dalgaard Bente. Mødre ser ikke overvægt Interview med Anne Brødsgaard, Ny Viden, SDU sept. 2011; nr. 7: 4-6 Harup, P. Wagner L: Forskning for patienterne. Sygeplejersker skal arbejde på evidensbaseret grundlag, FOKUS, OUHs personaleblad, november Nr. 9: sd.:19 Hounsgaard, L. (2011). - Det er mest synd for...? Artikel i Nyrenyt - Interview med Lise Hounsgaard Lektor, Ph.d., Cand.Cur ved Syddansk Universitet. Nyrenyt, Årgang 36(6), 6-7. DR/Fyn Familiesygepleje (Lis Wagner) 10. marts 2011 Øvrige artikler Brødsgaard, A.; Kyhnæb, A.; Overgaard, M.; Mortensen, L. ERFAgruppe om præmature børn i Øst Danmark - hvordan og hvorfor? Sundhedsplejersken 2011, Nr. 2, Primdahl, J., Self-efficacy og ambulante patienter med leddegigt. Tidsskrift for sygeplejersker, Faglig information, 2011, 14, s 62. Primdahl, J., Forskellige typer ambulant opfølgning for patienter med reumatoid artrit. Reumadebat, Faglig sammenslutning for reumatologiske sygeplejersker november 2011 Sølver L. Livet skal leves til man dør Kræftens Bekæmpelses hjemmeside 18/ Bogkapitler Pedersen BD. Fortælling som empirisk materiale. I: Bachelorprojekter inden for det sundhedsfaglige område indblik i videnskabelige metoder. (red: Stinne Glasdam). Lærebog 2011, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, s Petersen, K., Bechtold, V., & Hounsgaard, L. (2011). Rehabiliteringskompetencer - Læring og uddannelse: (Bidrag til lærebog). I Udfordringer til rehabilitering i Danmark Kapitel 13.(s ). Marselisborgcentret, Århus: Rehabiliteringsforum Danmark 13

14 Aktiviteter Konferencedeltagelse med oplæg Vidensudvikling i forhold til Kroniske Patienter. Reumatologisk afdeling, OUH. 31/ (LW) The Danish input to Work Package 10. Internationalt møde i EU projekt Interlinks, Den Haag, Holland / (LW) Action Research as method in Public Health. Forum Albach Summer School, Tyrol, Østrig / (LW) Academy for sygeplejersker. Har Patienternes sygdomsforståelse betydning for patientuddannelsen? Hindsgavl Slot. 1/ (foredrag) (BØ) Global Advisory Group for Nurses and Midwifes: A model for Cooperative work, WHO th annual meeting of the European Forum of National Nursing and Midwifery Association and WHO, Copenhagen / (keynote) (LW) Identity of Long-Term Care, Values, Missions and definitions. INTERLINKS Final Conference, Vienna, Austria / (keynote) (LW) Konferencedeltagelse uden oplæg Konference: Kriseteori og pårørende i hospitalet. Bjerget, Vejle Sygehus: 3/ (BDP) NETFORE: Forskning og rehabilitering: Nationalt forskningscenter for kræftrehabilitering, Boulevarden, SDU. 4/ (LW, LH) Tiltrædelses reception for OUHs nye direktør Henrik Villadsen, OUH. 11/1 2011( LW) LMIEL (Fredericia projektet) afsluttende møde i følgegruppen, Servicestyrelsen, Odense. 19/ (LW) Dansk Selskab for Sygeplejeforskning s Forsknings- og udviklingskonference Patientologi, patientperspektiver og patienindragelse tre nye mantraer i sygeplejen? Panum Instituttet, København. 27/ (LW, BDP, LH, BØ) EU Projekt INTERLINKS styregruppemøde, Frankfurt, Tyskland 28/2 2011(LW) Institut for Sygeplejevidenskab s 10 års jubileum, Århus Universitet 1/ (BDP, BØ, LW) OUH afdelingsledelsesseminar, Svendborg, 29/ (LW) Externship Workshop Advanced Family Nursing and Counseling / (BØ) Netværksmøde vedr. LIFEHOPE: EU s Syvende Rammeprogram in Pipeline, Sundsvall / (LH) Lisbeth Møller Andersen, Lis Wagner, Torben Larsen, Lotte Vittrup Madsen. Forskning i sygepleje -Hvorfor og hvordan? Fremtidens Sygepleje Muligheder og Udfordringer, Det Sygeplejefaglige Råds kongres i Region Syddanmark, Middelfart. 1/ (Keynote) (LW) Sygeplejesymposium, Vingstedcenteret, Vingsted 4 postere + 2 mundtlige oplæg. 5/ (BDP) EU Projekt INTERLINKS styregruppemøde og 5. medlemsmøde, Frankfurt, Tyskland /5 2011(LW) Infektionssygdomme i Grønland: Status og Fremtidsperspektiver, Nuuk, Grønlandsmedicinsk selskab. 17/ (LH) 14

15 Sygeplejefagdag, OUH. 23/ (BØ) Benchmarking møde med repræsentanter fra: Department of Nursing and Health Sciences, University of Oslo, Health, Man & Society, University of Southern Denmark & Research Unit of Nursing, University of Southern Denmark. SDU, Campusvej, ESF/HMS. 7/ (LW) Reception for første sygeplejerske adjunktstilling på OUH: Dorthe Nielsen, RN - Infektionsmedicinsk afd. Q, Indvandrermedicinsk afd. 29/ (LW) Studiebesøg Studiebesøg på cytologisk laboratorium, Randers. 4/ (LH) Karriereveje i forskningsstillinger. Oversygeplejerskeråd OUH, studiebesøg i ESF, Campus, SDU. 14/ (LW) Oversygeplejerskerrådet på besøg i ESF Konference: Patientinddragelse. Hospitalsenheden Vest/holstebro Sygehus, Holstebro (poster med) 30/ (BDP) Grønlandsmedicinsk Selskab, Nuuk. Sundhedsfaglig forskning - To verdener i én - Ph.d.-projekt, Helle Møller, Yellowknite, Canada. 5/ (LH) Final EU Conference on Interlinks, Vienna, Austria / (LW) Hjerteforeningens konference - Kvinder og hjertesygdom. Nationalmuseet. 25/ (BØ) Styregruppemøde i Nordisk Sygeplejeforskning. 5/1 & 25/ (LH, BØ) Fremtidens Sygepleje - Muligheder og Udfordringer, Det Sygeplejefaglige Råds kongres i Region Syddanmark, Middelfart 1/ Planlægning, tilrettelæggelse, abstractbedømmer samt moderator. (BDP) Fremtidens psykiatri. Deltagelse i Temadag for Specialuddannede Psykiatriske Sygeplejersker og deres ledere, Region Syddanmark. 15/ (LH) Officiel overrækkelse af Ph.d. eksamensbeviser, SDU Campus Auditoriet (fra ESF: Poul Bruun, Thora Thomsen og Lars Thrysøe) 23/ (LW, BDP, BØ) Etablering af Seminargruppen ved institut for Sygepleje og sundhedsvidenskab - invitation til refleksion i Journal Club - Grønland (LH) Besøg af Steno Diabetes Center. Ingrid Williang + 2 ph.d.-studerende fra Steno. 30/ (LW, UMØ med oplæg) Hvad er forskning? Internationale studerende fra University College Lillebælt. Studiebesøg i ESF. 13/ (LW) 15

16 Studiebesøg/Seminar hos ESF: Professor Torunn Hamran fra Senter for Omsorgsforskning ved Tromsø Universitet samt tre lektorerkolleger: Kertil Normann, Siri Moe & Toril Agnete Larsen. Formål: at etablere et samarbejde om udvikling af praksisnær forskning som en tilgang til omsorgsforskning. Ph.d. og seniorforsker Tove Borg fra Hammel Neurocenter deltog og fremlagde perspektiver på praksisforskning med udgangspunkt i kritisk psykologi. Gæsterne præsenterede deres forskningsområder i Tromsø ved Journal Club for ph.d. stud. i Enheden. 7-8/ Seminar arrangeret af BDP og LH. OUH, Udviklingssygeplejerske, cand.cur. Anni Nørregaard. Foreløbig titel: Familie Fokuseret Sygepleje til patienter med Glioblastom. (BØ) OUH, Udviklingssygeplejerske, cand.cur. Pia Pedersen. Foreløbig titel: Familie Fokuseret Sygepleje til geriatriske patienter. (BØ) Rygcenter Fyn, Middelfart Ellegaard H. / Undersøgelse med Ricoeur inspireret analyse i forhold til psykoterapiforløb ved patienter med rygsmerter og depression. Artikel indsendt. (BDP) SLB/Vejle Sygehus, Mammacenteret Jungdal A. / Omsorg og støtte til pårørende til patienter med brystkræft. Undersøgelse med fokusgruppeinterview ud fra pårørende og sygeplejerskers perspektiv. Vejleder og medforsker. Artikel er indsendt. (BDP) Tove Borg, Birthe D. Pedersen, Lis Wagner, Lise Hounsgaard, Torunn Hamran, Siri Moe, Toril Agnete Larsen, Kertil Normann. Vejledning af projekter Region Syddanmark OUH, Afd. M. Esmann LB; Nyholm AH; Mose C; Støvring R. / Bariatriske kvinders forventninger til Livet med en gastric banding. Artikel indsendt. (LW) OUH, AFD. Y, Hæmodialysen Bæk B; Poulsen B; Agerskov H. / Dialysen er livsnerven - En undersøgelse af hvilke områder der findes betydningsfulde i et hæmodialyseafsnit, set fra patientens og sygeplejepersonalets perspektiv. (BDP) OUH, Udviklingssygeplejerske Birthe Ottosen, Plastikkirurgisk afd. Projekt: Patienters oplevelse ved at anvende vakuum behandling af sår. Abstract, konference + artikel. (BDP) 16 SLB/Vejle Sygehus, Ortopædkirurgisk afdeling J Schwartz Leonhardt J, EK Bjerggaard, ES Blokager, S Rønde Fabricius, Jung S Høvsgaard. Motivation, ansvar og tilfredshed Patient og personalets oplevelse af videreudviklingen af Joint-Care. Interviewundersøgelse. Medforsker. (BDP) SLB/Vejle Sygehus. Kirsten Specht, Vejledning i forhold til ph.d.-uddannelsen. (BDP) SLB/Vejle Sygehus. Jane Schwarts Leonhard. Vejledning ved eksamensopgave i forbindelse med Master i Klinisk Sygepleje. (BDP) UC Lillebælt. Emilie Andrés og Bente Malig Larsen. Brug af evidensbaseret viden i sygeplejen. Artikel publiceret. (LW) Region Hovedstaden BBH, Geriatrisk afdeling, Sehsted P. cand.pæd. Arbejdstitel: Faldforebyggelse for indlagte geriatriske patienter. (BØ) Grønland AU / Vejleder på den kvalitative del af specialet på Master of Public Health ved AU (oversygeplejerske Anne Birgitte Jensen, DIH, Nuuk). (LH) AU / Vejleder på speciale ved Den sygeplejefaglige Kandidatuddannelse, SDU. (Sygeplejelærer og eksaminator Mikaela Augustussen, Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab). (LH)

17 Undervisning Moderator ved Forsknings- og Udviklingskonference, Dansk Selskab for Sygeplejeforskning s Forsknings- og udviklingskonference. 27/ (LH + BØ) Teorier og begreber i praktisk sygepleje, Træningsforløb for hjertesygeplejersker, Hjertecentret, Rigshospitalet. 3/5 & 7/ (LH) Perspektiver på lidelse i forbindelse med sygdom. Specialuddannelsen i kræftsygepleje, Panum. 7/ (LH) Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Afdeling B, OUH, Sygeplejerske-personale. 23/ (LW, BØ) Informationskompetence, undervisere ved Sygeplejerskeuddannelsen i UCL. 30/11 og 2/ (BØ, LH) Journal Club - Vejle. Efterårssemester 2011 (BDP) Adjunktpædagogikum, SDU - Vejleder for Jane Clemmensen. (LH) Projektgruppe for Udvikling af undervisnings-programmer i informationskompetence hos undervisere på sygeplejerskeuddannelsen, UC-Lillebælt (BØ, LH) Medlemskab af råd, nævn, udvalg og netværk AHAA (Alliance for Healthy Active Aging) (LW) Børnefedme Netværk Bedre Sundhed for Mor og Barn, Institut for Sygdomsforebyggelse, (AB) NOCOGO (Nordic Conference on Obesity in Gynaecology and Obstetrics) Congress Committee (LW) DanORC - Danish Obesity Research Center (AB) Dansk Gerontologisk Selskab (LW) Dansk Selskab for Folkesundhed (LW) Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin (BØ) Dansk Selskab for Sygeplejeforskning (LH, BØ/ formand, JPH og LS/medlem af bestyrelsen, LW og BDP/medlem af selskabet) Forskningsnetværk om kronisk syge (BDP/formand) Dansk Sygeplejehistorisk Selskab (BDP, LH, LW) Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning (BØ) Det Sygeplejefaglige Råd for Region Syddanmark (BDP) Fagligt Selskab for Geriatrisk og Gerontologisk Sygepleje (bestyrelsesmedlem ER), LW, MK) Fagligt Selskab for Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske Sygeplejersker (BØ) Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker (LS) Fagligt Selskab for ledende sygeplejersker (BDP) Forskningsnetværk for Mellemlange Videregående Uddannelser, Hvidovre Hospital (AB) Forsknings og Innovationsstyrelsen, Bibliometrisk faggruppe vedr. Sygepleje (LW/formand) Følgegruppen til ambulant kontrol ved etableret leddegigt (AMBRA). Kong Chr. X s Gigthospital Gråsten, Vejle Sygehus. (LW) Følgegruppe til sikring af forskningsbasering af sygeplejerskeuddannelsen i Grønland (LH) Gruppen af unge ph.d.-forskere, Hvidovre Hospital (AB) Hvidbog II projektet, Marseliscentret. (LH) Innovations- og kvalitetsfremmeråd, Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab (LH) KIs baggrundsgruppe (LW) Kritisk Psykologistudiegruppe for ph.d.-studerende og vejledere. Menneske, Helbred og Samfund, SDU (LH) OUH (Odense/Svendborg) Oversygeplejerske Råd (LW) Netværk for dansk psykiatrisk sygeplejeforskning (FAG, JPH) Netværket vedrørende Psykosocial Kræftforskning, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU (LH, LW, LS) Nordisk Gerontologisk Forenings fagråd (ER) Nordic College of Caring Science (BDP) Nordisk Netværk i Familiesygepleje (BØ) 17

18 Ph.d.-udvalgsmedlem ved Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet) (LH) SDU repræsentant i Uddannelsesudvalget ved sygeplejerskeuddannelsen i UC Lillebælt, UC Sjælland og UC Vest (LH) Medlem af Børnekohorten, H.C. Andersens Børnehospital, OUH (LW) Styregruppemedlem og vejleder ved tværfagligt projekt: Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske retningslinje i 19 kommuner i Region Syd og hospitaler i Region Syd (LH) Styregruppen for Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for Geriatri (ER) Sundhedsfagligt Råd for Geriatri, Region H. (ER) Styregruppen for Den ældre Medicinske patient. Sundhedsstyrelsen. (LW) Styregruppen for Humanistisk Forskerskole (BDP) Styregruppe for Telemedicin til KOL patienter, OUH. (BØ, AS) Syddansk Strategiråd for Psykiatrisk Forskning (FAG, JPH) Videnskabeligt råd, Center for Kliniske Retningslinjer (BØ) Opgaver Fonde Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KI: Rejsepuljen, SDU (LW) Sygeplejerskernes Forskningsfond. (BØ/næstformand, BDP, LSØ, LW) Hjerteforeningens udvalg for forebyggelsesforskning (BØ) Novo Nordiskfonden (LW) OUHs forskningsråd (LW) Bedømmelsesopgaver Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU: Formand for Professor bedømmelse (LW:1) Formand for Lektorbedømmelse (LW:1) Formand for Ph.d.-afhandling (LW:1) (LH:1) (BDP:1) Ansøgninger til ph.d.studie (LW:1) (BDP:3) (BØ:2) Øvrige bedømmelser: Opponent ved ph.d.-afhandling (LW:1) (BDP:1) Midtvejs ph.d.-bedømmelse i Sundsvall (LH:1) Lektorbedømmelse (BDP:1) Adjunkt bedømmelse (LH:2) Post doc bedømmelse (LH:1) Docentbedømmelse - Norge (LW:1) Censor ved eksamen i Sundhedspædagogik, Danmarks pædagogiske Universitet, 20/ (LH) Censor ved eksamen som bedømmer af kliniske retningslinjer. Center for Kliniske Retningslinjer, Århus Universitet, 3/ (BØ) Multible Mini Interview. Interviewer ved kvote 2 optag på medicinstudiet, SDU. 22/ (LH) Sagkyndig bedømmer i akkreditering af masteruddannelse i Sygepleje (120 point), Norge for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) (LH:1) 18

19 Peer reviewer European Journal of Cardiovascular Nursing (BØ) European Journal of Oncology Nursing (LH) Journal of Advanced Nursing (LW, LH) Nordisk Sygeplejeforskning (LW, LH, BDP) Nursing Inquiry (BDP) Patient Education and Counselling (BØ) Scandinavian Journal of Caring Science (LW, LH, BDP) Vård i Norden (LH, BDP, BØ) Clinical Transplantation (BØ) Kultur og Klasse, AU (LH) Kurser og seminarer arrangeret af ESF Nationale Journal Club in Nursing Research Ph.d.-studerende indskrevet ved ESF, og de der vejledes af enhedens ansatte, deltager fire hele dage i hvert semester. Et udsnit ses på billedet. (BØ) Redaktionsposter International Nursing Review (LW) International Journal of Older People Nursing (LW) Vård i Norden (LH) Nordisk Sygeplejeforskning, national redaktør (LH) Nordisk Sygeplejeforskning. Nordisk Sygeplejeforskning ejes af Dansk Selskab for Sygeplejeforskning og Norsk Selskab for Sygeplejeforskning. Det udgives af Universitetsforlaget i Oslo og udkommer 4 gange om året, og det kan læses både elektronisk og som en papirudgave. Der publiceres videnskabelige referee bedømte artikler og udviklingsartikler. Journal Club for det undervisende personale ved Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab og Klinisk Praksis - Grønland (LH) Ricoeur ph.d.-seminar Ricoeur-seminar afholdes hver måned i forårs- og efterårssemesteret. Deltagere er ph.d.-studerende og deres vejledere, der arbejder med en Ricoeurinspireret tilgang i deres ph.d.-projekt. Emnerne der er blevet behandlet er f.eks. diskussion i relation til Ricoeurs tænkning om fortælling og fortolkning, at forstå og forklare distancering i en forskningsproces og den praktiske fornuft. Riceourinspirerede metoder i forhold til andre forskningstilgange. De behandlede emner diskuteres ved hvert seminar i relation til de studerendes egne projekter og de problemstillinger, der rejser sig i forhold til deres specielle emneområde. (BDP) Yderligere info: 19

20 Clinical Trial Seminar (CTS) Formålet med Clinical Trial Seminar er at øge de ph.d.-studerendes videnskabelige kompetencer indenfor planlægning, gennemførelse og rapportering af forskning med et kvantitativt design. Seminaret indeholder både teoretiske og praktiske elementer med udgangspunkt i de ph.d.-studerendes individuelle projekter, hvor centrale emneområder indenfor klinisk interventionsforskning gennemgås i løbet af et kalenderår. Undervisningsmetoden veksler mellem forelæsninger, diskussioner og praktiske øvelser. Systematisk review omhandlende datakvalitet i klinisk interventionsforskning er under udarbejdelse. (BØ) Internationale International PhD Course in Action Research. Facilitators: Professor Brendan McCormack, University of Ulster professor Lis Wagner, University of Southern Denmark Professor II Bengt Karlsson, University of Stavanger. Stavanger University, Norway. (5 ECTS point) 1-2/ (LW) Feltarbejde som forskningstilgang. Seminarerne afholdes hver måned i forårs- og efterårssemesteret. Deltagerne er ph.d.-studerende, vejledere og afsluttede ph.d.-studerende, som arbejder med feltarbejde som forskningstilgang. Seminarerne tager udgangspunkt i deltagernes egne problemstillinger som diskuteres ud fra teori- og metodelitteratur samt andre feltforskeres arbejde inden for området. (LH) Ph.d.-netværk Netværket for ph.d er mødes 4 gange årligt i ESF. Deltagerne er tidligere studerende indskrevet ved ESF, Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU samt tidligere studerende, der har haft vejledere i ESF. Formålet er at dele erfaringer med de nye udfordringer, der møder Ph.d. erne i deres påbegyndte karriereveje efter endt uddannelse. (LW) Deltagerne på kurset i aktionsforskning på Stavanger Universitet Nordisk Doktorgradskurset i Forskningsetiska utmaningar inom det klientnära psykiatriska mental health care fältet: Lektor Lise Hounsgaard, Enheden for Sygeplejeforskning, SDU og Lektor i omvårdnad, med.dr. Lisbeth Kristiansen, Mittuniversitetet i Sundsvall, Sverige. (3 ECTS point) 12-14/ (LH) 20

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Lise Hounsgaard, Sygeplejerske, Lektor

Lise Hounsgaard, Sygeplejerske, Lektor Lise Hounsgaard CV Lise Hounsgaard, Sygeplejerske, Lektor Enheden for Sygeplejeforskning Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet J.B. Winsløws Vej 9B, stuen DK-5000 Odense

Læs mere

Fra projekt til program

Fra projekt til program Fra projekt til program Dansk Sygepleje Selskabs Forskningsråd Masterclass 2012 Forskningsrådet Marianne Eg, kl. spl. spec. Regionshospitalet Viborg Malene Terp, forskn.spl. Århus Univ.hosp. Riiskov Lena

Læs mere

Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse

Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse Helle Schnor Formand Psykiatriske Udviklingschef, ph.d., cand.cur Psykiatrisk Center Glostrup helle.schnor@regionh.dk Tlf: 38 64 05 03/ 2250 9837 Patientuddannelse i et hverdagslivsperspektiv Sundhedsfremme

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Årsberetning 2010 Forkortelser brugt i rapporten LW LH BDP BØ JC LVM AB ADS CH ER FAG HS JPH KN LB LS LS MK Lis Wagner

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Årsberetning 2009 Forkortelser brugt i rapporten LW LH BDP LC BØJ SRH LT MK TGT PB AB LBLB LS JPH FAG ER LS ADS Lis Wagner

Læs mere

Forskningsrådet DASYS Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d.

Forskningsrådet DASYS Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Forskningsrådet DASYS 2016 Pia Dreyer Formand, udpeget af DASYS bestyrelsen Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Operation og Intensiv Syd, Aarhus Universitetshospital samt Sektion for

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forskningsprojekter... 4 Internationale projekter Nationale projekter

Læs mere

Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv

Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Ph.d.- afhandling Vejledere: Kirsten Petersen Afd. for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed

Læs mere

Forskningsrådet DASYS 2016. Stilling og ansættelsessted. Forskningsinteresse. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d.

Forskningsrådet DASYS 2016. Stilling og ansættelsessted. Forskningsinteresse. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Forskningsrådet DASYS 2016 Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Anæstesiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Pia Dreyer Formand, udpeget af DASYS bestyrelsen Ole Toftdahl Sørensen

Læs mere

Tove Lindhardt MScN, Dr.Med.Sc. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital Tlf: Mobil:

Tove Lindhardt MScN, Dr.Med.Sc. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital Tlf: Mobil: Medlemsliste for dasys Forskningsråd, august 2012 Indstillet af Navn, stilling og ansættelsessted Interessområde Formand udpeget af Dasys bestyrelse Tove Lindhardt MScN, Dr.Med.Sc. Klinisk Forskningscenter,

Læs mere

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Ph.d.-afhandling Kirsten Petersen Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Department of Clinical Social

Læs mere

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Årsberetning2012 ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Årsberetning2012 ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Årsberetning2012 ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING 1 Kære læser Syv år er gået siden Enheden for sygeplejeforskning (ESF) så dagens lys på Syddansk Universitet

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk. Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d.

Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk. Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d. Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d. Kræftafdelingen Plan Baggrundsbegreber (social støtte og socialt netværk)

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

ReBUS (Rehabilitation, Bath, User Satisfaction)

ReBUS (Rehabilitation, Bath, User Satisfaction) ReBUS (Rehabilitation, Bath, User Satisfaction) Styregruppen Chef for hjemmesygepleje og kommunal hjemmehjælp i Frederiksberg kommune, diplom i ledelse (SD) og master i sundhedsantropologi (MSA), Heidi

Læs mere

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen Living with Statins Final Symposium Monday 27 th Tuesday 28 th November 2017 University of Copenhagen Faculty of Faculty of Social Sciences Faculty Auditorium: Henrik Dam Blegdamsvej 3, 2200 Copenhagen

Læs mere

Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning

Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Navn på opstiller Privatadresse Tlf.nr. E-mail adresse Stilling Arbejdssted Mette Spliid Ludvigsen Flinthøjen 50, 8382 Hinnerup 86

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Erasmus samarbejdsaftale mellem TEI Athens, Departement of Health Visiting Grækenland og UCC Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Danmark FORMÅL MED INTERNATIONALISERING

Læs mere

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 OUH Svendborg sygehus I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 12. november 2013 kl. 10.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, DK-5700 Svendborg 10.00-10.15 Kaffe m. let morgenbuffet 10.15-10.25 Velkomst ved direktør

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Klinisk sygeplejespecialist Centerleder Nationalt videnscenter for

Klinisk sygeplejespecialist Centerleder Nationalt videnscenter for Dokumentationsrådet, DASYS 2017 Klinisk Sygeplejespecialist og ph.d. studerende Nyresygdomme Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard 99 8200 Aarhus N jeajee@rm.dk Dokumentation i plejeplaner

Læs mere

Karen Marie Dalgaard e-mail: dalgaard@sdu.dk telefon 21 74 81 34

Karen Marie Dalgaard e-mail: dalgaard@sdu.dk telefon 21 74 81 34 Karen Marie Dalgaard Sygeplejerske, cand. scient. soc., ph.d. Email: dalgaard@sdu.dk Telefon: 21 74 81 34 Forskningsområder Forsker inden for den palliative indsats med fokus på palliative forløb, palliative

Læs mere

Empatisk patientkommunikation på Odense Universitetshospital

Empatisk patientkommunikation på Odense Universitetshospital Empatisk patientkommunikation på Odense Universitetshospital Lene Sjöberg RN, CM Else-Marie Lønvig RN, SD, MPH Kliniske kommunikationskonsulenter og MINT-trænere Afdelingen for Kvalitet og Forskning/MTV

Læs mere

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, Region Sjælland FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, indgang E1, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk Forskning

Læs mere

Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning

Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Navn på opstiller Privatadresse Tlf.nr. E-mail adresse Stilling Arbejdssted Beskriv kort hvad du gerne vil bidrage med/sætte fokus

Læs mere

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark.

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Mogens Hørder Patienten som partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt vidensdelingprojekt 2016-2018 SDU-ViBIS -INVOLVE Udviklingstendenser

Læs mere

Erfaringer med at involvere patienter i forskning gennem brugerråd.

Erfaringer med at involvere patienter i forskning gennem brugerråd. Erfaringer med at involvere patienter i forskning gennem brugerråd. 8. Nationale rehabiliteringskonference 26. 10.15 På Brugerrådets vegne: Kim Hørslev-Petersen Kong Christian X s Gigthospital, Center

Læs mere

Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem

Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem Ph.d studie - MAST domæner Baggrund Formål effektmål Metode Resultater Kvalitativt studie

Læs mere

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Årsberetning 2008 ÅB2008 udkast 6409.indd 2 21-04-2009 13:41:47 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Igangværende forskningsprojekter...

Læs mere

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N.

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Institute of Public Health University of Southern Denmark hphansen@health.sdu.dk 1 1. Hvordan kan telemedicin og velfærdsteknologi

Læs mere

Motivational Interviewing Children and their family

Motivational Interviewing Children and their family Motivational Interviewing Children and their family Motivational Interviewing (MI) børn og familier, hvad skal man overveje Motivational Interviewing Children and their family Evidens MI og børn og familier

Læs mere

Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD

Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD Presentation title Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD Jørgen Dirach, MD, MBA, FFPM Director Corporate Research Affairs Novo Nordisk A/S jdi@novonordisk.com Novo Nordisk Your Protein Partner 6 May

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Årsrapport Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V)

Årsrapport Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V) Årsrapport 2009 Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V) a) Forskningsansvarlige Forskningslektor Birte Hedegaard Larsen, Center for Sygeplejeforskning Viborg, Heibergs Allé 2, 5. Sal, 8800 Viborg

Læs mere

Danske sygeplejersker igangværende på ph.d.-studiet

Danske sygeplejersker igangværende på ph.d.-studiet Side 1 af 5 Danske sygeplejersker igangværende på ph.d.-studiet 2016 Hanne Mørkenborg Bove Kathrine Håland Jeppesen Ingrid Villadsen Kristensen Helle Nygård Kristensen 2015 Annette Pedersen Ellen B. Tingleff

Læs mere

Center for Sygeplejeforskning - Viborg

Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Oprettet pr. 1. april 2005 I et samarbejde mellem Sygehus Viborg (pr.1. jan. 07: Region Midt, Regionshospitalet Viborg, Skive,

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates

Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates Karen Bagger Ersgard MKS, Udviklingssygeplejerske, Medicinsk

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Familie Sygepleje. Forum for Geriatrisk Sygepleje 15. november 2017

Familie Sygepleje. Forum for Geriatrisk Sygepleje 15. november 2017 Familie Sygepleje Forum for Geriatrisk Sygepleje 15. november 2017 Karin B. Dieperink, Sygeplejerske, MKS, PhD, Lektor, Viceinstitutleder Karin.dieperink@rsyd.dk PhD Student Karen Steenvinkel Pedersen

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Status -virker rehabilitering efter kræft

Status -virker rehabilitering efter kræft Status -virker rehabilitering efter kræft Christoffer Johansen Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Rehabiliterings feltet har mange

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Velkommen. Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering Britta Bjerrum Mortense

Velkommen. Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering Britta Bjerrum Mortense Velkommen Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering Britta Bjerrum Mortense Baggrund - formål Baggrund Ønsket af regioner, kommuner og Sundhedsplanlægning i Sundhedsstyrelsen i relations

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99 Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

Sygeplejefaglig referenceramme

Sygeplejefaglig referenceramme Professionalisme, holdninger & værdier i sygeplejen Sygeplejefaglig referenceramme sygehuslillebaelt.dk Sygeplejefaglig referenceramme 1. INDLEDNING De ledende sygeplejersker og kliniske sygeplejespecialister

Læs mere

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s.

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s. Adjunkt Institut for Kommunikation Institut for Kommunikation Musikterapi Kroghstræde 6, 1 9220, Aalborg Ø Danmark Kroghstræde 6, 5 9220, Aalborg Ø Danmark E-mail: schou@hum.aau.dk Telefon: 9940 7238,

Læs mere

Arkitektur, indretning og udsmykning

Arkitektur, indretning og udsmykning Landskursus for Palliationssygeplejersker, 2015 Arkitektur, indretning og udsmykning et lindrende aspekt under alvorlig livstruende sygdom Jorit Tellervo Connie Timmermann, Lisbeth Uhrenfeldt (medvejleder

Læs mere

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Opstartmøde 26.11.12 Birgit Villadsen formand for Koordinationsgruppen, Kliniske Retningslinjer Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats DMCG-PAL En DMCG

Læs mere

Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla Metropol, København

Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla Metropol, København Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla 15.9.16. Metropol, København Lene Falgaard Eplov, Forskningsoverlæge, Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København Martin Lindhardt Nielsen, Overlæge,

Læs mere

Videnskabelige publikationer

Videnskabelige publikationer Publikationsliste for Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering (ESFE), Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Videnskabelige publikationer 2015 Rydahl-Hansen S. Family and coping oriented, palliative

Læs mere

Mestring som perspektiv på samtalen - på vej fra ide til redskab

Mestring som perspektiv på samtalen - på vej fra ide til redskab Mestring som perspektiv på samtalen - på vej fra ide til redskab Thora Grothe Thomsen, klinisk sygeplejespecialist, post. doc., Roskilde og Køge sygehuse thst@regionsjaelland.dk http://www.house-of-solutions.dk/

Læs mere

Knowledge translation within occupational therapy

Knowledge translation within occupational therapy Knowledge translation within occupational therapy -aspects influencing implementation of evidence-based occupational therapy in stroke rehabilitation Hanne Kaae Kristensen April 2011 1 Et evidensbaseret

Læs mere

Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde?

Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? PATIENTPERSPEKTIVET Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk PATIENTPERSPEKTIVET En kilde til viden Bente Martinsen,

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Strategi for sygeplejeforskningen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 2015-2018

Strategi for sygeplejeforskningen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 2015-2018 Strategi for sygeplejeforskningen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 2015-2018 Januar 2015 Udarbejdet af forskningsleder Susan Rydahl, vicedirektør Ane Friis Bendix og hospitalsdirektør Janne Elsborg.

Læs mere

Niels Buus 07102010. Litteratur til læsning af forskningsresultater: Kvantitativ forskning:

Niels Buus 07102010. Litteratur til læsning af forskningsresultater: Kvantitativ forskning: Niels Buus 07102010 Litteratur til læsning af forskningsresultater: Kvantitativ forskning: Gå ind på følgende hjemmesider og download og tjeklisterne: Observational cohort, case control and cross sectional

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Program for Konsensus konference om småbørnstraumer

Program for Konsensus konference om småbørnstraumer Program for Konsensus konference om småbørnstraumer 16. januar 9.00-10.00: Indregistrering 10.00-10.05: Velkomst v. Professor Ask Elklit (Syddansk Universitet) 10.05-11.00: Dr. Miri Keren (Tel Aviv University):

Læs mere

Seminar om forsker-praktikersamarbejde i Region Sjælland. 16. november 2009

Seminar om forsker-praktikersamarbejde i Region Sjælland. 16. november 2009 Department of Public Health Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Seminar om forsker-praktikersamarbejde i Region Sjælland. 16. november 2009 Finn Diderichsen, Professor dr.med., viceinstitutleder

Læs mere

Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det?

Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det? Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det? Kirsten Ohm Kyvik, læge, ph.d., MPM Institutleder, professor Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

Claus Duedal Pedersen. Innovation i en driftsorganisation

Claus Duedal Pedersen. Innovation i en driftsorganisation Claus Duedal Pedersen Innovation i en driftsorganisation Pejlemærker for Innovation Fokus på kliniske behov Fokus på patients behov og oplevelser Fokus på klinisk kvalitet Skabe viden og evidens 2 Nyt

Læs mere

Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem

Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem Ph.d. studie - I relation til MAST Metode Effektmål Resultater Patient@home, Middelfart den

Læs mere

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING ÅRSBERETNING

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING ÅRSBERETNING Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING 2007 ÅRSBERETNING ÅB2007Færdig.indd 2 20-05-2008 13:24:37 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Igangværende forskningsprojekter...

Læs mere

Stepped care. Allan Jones - PSYDOC

Stepped care. Allan Jones - PSYDOC Stepped care Allan Jones Cand. Psych., PhD., CPsychol. Lektor I klinisk psykologi og Forskningsleder PSYDOC. Syddansk Universitet E-mail: ajones@health.sdu.dk Stepped-care Der er en fortsat stigning i

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Ph.d.-kursus: Kvalitativ sundhedsforskning - forskningsdesign, litteratursøgning og datagenerering i praksis

Ph.d.-kursus: Kvalitativ sundhedsforskning - forskningsdesign, litteratursøgning og datagenerering i praksis Ph.d.-kursus: Kvalitativ sundhedsforskning - forskningsdesign, litteratursøgning og datagenerering i praksis 1. session Projektdesign og empirisk datagenerering 3. session Projektdesign og kvalitet af

Læs mere

Program Træning som behandling af hjertepatienter

Program Træning som behandling af hjertepatienter Læringsmål Program Træning som behandling af hjertepatienter Modul 1: 4. 6. oktober 2016 Modul 2: 24. november 2016 Hvidovre Hospital, Undervisningsbygningen Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre Modul 1: Lokale

Læs mere

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center 1 Patient Education Research Ph.d. studie Udvikling af familieintervention/værktøjer

Læs mere

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende 1 Oplæggets fokus rehabilitering af ældre borgere udgangspunkt i hjemmet aktivitet

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

Referat - arrangement om Perspektiver på brugere, brugerinddragelse og brugerperspektiver

Referat - arrangement om Perspektiver på brugere, brugerinddragelse og brugerperspektiver Referat - arrangement om Perspektiver på brugere, brugerinddragelse og brugerperspektiver Tidspunkt: Onsdag, 12. december, 2012-13:30 til 16:00 Sted: Syddansk Universitet, J. B. Winsløvs Vej 19, stuen,

Læs mere

Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver

Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver Lisa Korsbek Seniorforsker Region Hovedstadens Psykiatri og styregruppemedlem Peer-Netværket Betydningen af peer-støtte fra et brugerperspektiv

Læs mere

Danske sygeplejersker med erhvervet ph.d.-grad o.a.: 77

Danske sygeplejersker med erhvervet ph.d.-grad o.a.: 77 Side 1 af 5 sygeplejevid@sygeplejevid.au.dk www.sygeplejevid.au.dk lcampbell@health.sdu.dk www.sdu.dk/ki/sygeplejeforskning Danske sygeplejersker med erhvervet ph.d.-grad o.a.: 77 Revideret 14-10-2008

Læs mere

Hygiejne i medvind samarbejde om udvikling af kommunale hygiejneorganisationer et kvalitativt studie

Hygiejne i medvind samarbejde om udvikling af kommunale hygiejneorganisationer et kvalitativt studie Hygiejne i medvind samarbejde om udvikling af kommunale hygiejneorganisationer et kvalitativt studie MPH-arbejde af hygiejnesygeplejerske Dorthe Mogensen Ved Nordic School of Public Health, NHV Gothenburg,

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Disposition. Fakta om KOL Dagligdagen med KOL Mestring ifølge Antonovsky KOL Kompetencecenter og Rådgivningstelefonen

Disposition. Fakta om KOL Dagligdagen med KOL Mestring ifølge Antonovsky KOL Kompetencecenter og Rådgivningstelefonen Hvordan kan en telefonisk rådgivning medvirke til at fremme mestring i dagligdagen for borgere med KOL? - borgeres og sundhedsprofessionelles perspektiv Mette Andresen, lektor og PhD University College

Læs mere

Forskningsplan for Afd. P. Afdeling for Psykoser, AUH Risskov 2011-2015

Forskningsplan for Afd. P. Afdeling for Psykoser, AUH Risskov 2011-2015 Århus Universitetshospital Risskov Afd. P - Afdeling for Psykoser Forskningsplan for Afd. P Skovagervej 2 DK- 8240 Risskov Tel. +45 7847 1627 www.regionmidtjylland.dk Afdeling for Psykoser, AUH Risskov

Læs mere

Dato 18-06-2015. Retningslinjen forventes udgivet primo juli 2015.

Dato 18-06-2015. Retningslinjen forventes udgivet primo juli 2015. Dato 18-06-2015 Sagsnr. 4-1013-41/2 ANWS anws@sst.dk Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for udvalgte sundhedsfaglige indsatser ved rehabilitering til patienter med type 2 diabetes

Læs mere

EPS. Årsrapport 2009. Accelererede operationsforløb innovation på tværs. Enhed for Perioperativ Sygepleje

EPS. Årsrapport 2009. Accelererede operationsforløb innovation på tværs. Enhed for Perioperativ Sygepleje EPS Årsrapport 2009 Accelererede operationsforløb innovation på tværs Enhed for Perioperativ Sygepleje 1 Accelererede operationsforløb - Innovation på tværs Enhed for Perioperativ Sygepleje startede i

Læs mere

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016 IRS Universitetsklinikker 1 INSTITUT FOR REGIONAL SUNDHEDSFORSKNING INSTITUTLEDER RIKKE LETH -LARSEN A UGUST 2016 Hvem er vi? IRS er ét af 8 institutter på SUND-SDU Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

UNGE I CENTRUM - VEJE TIL DET UNGDOMSVENLIGE HOSPITAL. Sygeplejesymposium på OUH Ved klinisk sygeplejespecialist Jette Sørensen

UNGE I CENTRUM - VEJE TIL DET UNGDOMSVENLIGE HOSPITAL. Sygeplejesymposium på OUH Ved klinisk sygeplejespecialist Jette Sørensen UNGE I CENTRUM - VEJE TIL DET UNGDOMSVENLIGE HOSPITAL. Sygeplejesymposium på OUH 2013 Ved klinisk sygeplejespecialist Jette Sørensen Odense University Hospital VISION At arbejde målrettet og evidensbaseret

Læs mere

Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde?

Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde? Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde? Vores ståsted Tanja: Sygeplejerske. Klinisk vejleder i Neurokirurgisk Afdeling. Vejleder i InterTværs. Uddannet interprofessionel facilitator.

Læs mere

Kære alle. I og jeres familie ønskes en glædelig jul samt et godt nytår.

Kære alle. I og jeres familie ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Kære alle I og jeres familie ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for jeres store bidrag til Nursing Europe samt jeres deltagelse som International Clinical Placement. Vi modtager mellem 15 20

Læs mere

University College Sjælland 24. maj 2011

University College Sjælland 24. maj 2011 At blive og at være sygeplejerske En undersøgelse af oplevelser ved at være næsten færdiguddannet og nyuddannet sygeplejerske og interaktionens betydning for deltagelse i praksisfællesskabet University

Læs mere