MARKEDSANALYSE AF ENGANGSBÆKKENER OG KOLBER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARKEDSANALYSE AF ENGANGSBÆKKENER OG KOLBER"

Transkript

1 MARKEDSANALYSE AF ENGANGSBÆKKENER OG KOLBER

2 Rapporten er udarbejdet af: Syddansk Sundhedsinnovation Tina Nissen Innovationskonsulent Anne Louise Arildsen Innovationskonsulent Maj 2015

3 Markedsanalyse af engangsbækkener og kolber 3 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Proces og kilder...5 Produktoversigt...6 Videreudvikling af produkterne...8 Internationale erfaringer...11 Nationale erfaringer...15 Nye sygehusbyggerier i DK...17 Diskussion...18 Konklusion...19 Perspektivering...20 Referencer...21 Bilag...22

4 4 Afprøvning af engangsbækkener og kolber Introduktion Nærværende markedsanalyse af engangsbækkener og kolber er igangsat på baggrund af de udfordringer projekt Afprøvning af engangsbækkener og -kolber identificerede på tre kliniske afdelinger på Odense Universitetshospital i perioden 1. maj 1. december De primære udfordringer vedrører produkternes kvalitet, infektionshygiejne samt det fysiske arbejdsmiljø. Under afprøvningen er identificeret følgende primære udfordringer: Gentagne eksempler på at bækkenerne ikke holder luft/kollapser under den sengeliggende patient Gentagne eksempler på at urin siver gennem pulpen/løber ud af hul i posen Personalet oplever, at engangsprodukterne er mere åbne og at de dermed kommer mere i kontakt med indholdet i engangsprodukterne end flergangsprodukterne. Posen med Super Absorptionspulver (SAP) er lang som om at reagere med indholdet, det tager ekstra lang tid ved afkølet væske og utilstrækkeligt ved blodige væsker. Følgende spørgsmål søges besvaret: 1. Hvilke engangsbækkener og -kolber anvendes nationalt og internationalt (inkl. produktleverandør og mærke-niveau) - specielt med fokus på England og Norge? Hvilke erfaringer er gjort og opleves de samme problemstillinger som ved afprøvning på OUH? På hvilken baggrund er beslutningen omkring implementering af engangsbækkener og -kolber taget? 2. Hvilke realistiske forventninger kan stilles til produktudviklingen af engangsbækkener og -kolber frem mod færdiggørelse af Nyt OUH i 2022? I rapporten vil spørgsmålene blive besvaret igennem interviews, kontakt med konkrete hospitaler, eksperter på området, artikelsøgning og søgning på internettet. Placering af engangsbækkener til sengeliggende patienter, blev af personalet oplevet som ringere arbejdsmiljø, da de ikke kan skubbe bækkenerne under patienter som normalt. Problematikker med opbevaring af pulp produkterne, da de bliver leveret i store kasser og optager meget plads. Anvendelsen af engangsbækkener og kolber har været kendt praksis på engelske hospitaler de sidste år. Det er desuden kendt at flere andre lande også benytter sig engangsbækkener og kolber på hospitalerne. Udgangspunktet for denne rapport er at samle nationale og internationale erfaringer med engangsbækkener og -kolber samt viden omkring generel produktudvikling på området med henblik på beslutningsoplæg for planlægning af Nyt OUH.

5 Markedsanalyse af engangsbækkener og kolber 5 Proces og kilder Formålet med markedsundersøgelse er at samle erfaringer med anvendelse af engangsbækkener og -kolber på nationalt og internationalt plan. Desuden indhentes viden omkring andre eller lignende produkter samt generel produktudvikling med udgangspunkt i resultaterne fra afprøvning af engangsbækkener og -kolber på OUH Processen har derfor omfattet gennemgang af evalueringer fra testperioder nationalt og internationalt, undersøgelser af andre/lignende produkter samt kontakt til relevante hospitaler med fokus på deres erfaringer med brugen af engangsbækkener og kolber. Forventninger til fremtidig produktudvikling er belyst ved samtale/interview med producenter af engangsbækkener og kolber samt ved at identificere, hvilken udvikling engangsprodukter har gennemgået de seneste år. Processen har været organiseret som følgende i forhold til erfaringsopsamling: Følgende nøgleord er benyttet i processen både enkeltvis og i kombination på engelsk, norsk og dansk: Disposable bedpan, disposable bottles, disposable urinals, disposable products, bedpan liners Hospital, handling, hygiene, patient experiences, cleaning procedure, washing room, clean and unclean room, capture of sample material, washer, washer-disinfector, hygienic bags Test, testing, experiences Spread of infection, cross-contamination, infection hygiene, risk situations, infection control Vernacare, Curas, Goloo, CareBags 1. National og international desk research gennem blogs og tidsskrifter ift. eksiste rende produkter og erfaringsopsamling 2. Undersøgelse af akademiske studier gennem databaserne: PubMed, Embase og Cinahl 3. Direkte kontakt til relevante hospitaler

6 6 Afprøvning af engangsbækkener og kolber Produktoversigt I forbindelse afsøgning af eksisterende engangsbækkener og kolber til brug på hospitaler er det værd at bemærke, at der kan være forskel på kvalitetskontrol/dokumentation og dermed kvaliteten af produkterne. Produkter der ligner hinanden meget fx pulp bækkener og kolber fra Vernacare og Curas produceres i vidt forskellige lande - henholdsvis Kina (Curas) og England (Vernacare). Skema 1: Produktløsninger Det er ligeledes forskelligt, hvor mange enheder de forskellige produkter kræver ift. anvendelse skema 1 viser produktløsninger over de mest gængse engangsbækkener og kolber. /eller hård plast. I de situationer blev engangsbækkenerne holdt op imod flergangsbækkener.

7 Som det ses på skema 1, er det en pakkeløsning fra én leverandør, der vælges i forbindelse med valg af engangsprodukter. Ved Vernacare og Curas, som producerer pulp engangsprodukter, er den primære bortskaffelsemetode macerator og derfor bliver dagrenovation ikke vist i skema 1, selvom dette også er en mulighed. Vernacare, Goloo og Curas er engangsprodukter, der sælges internationalt såvel som de også anvendes på danske hospitaler. Hård plastik bækken benyttes i USA og hygiejne poser bliver solgt i hele verden, men er ikke kendt nationalt. Markedsanalyse af engangsbækkener og kolber 7

8 8 Afprøvning af engangsbækkener og kolber Videreudvikling af produkterne De mest markante producenter af engangsbækkener og kolber til danske hospitaler er kontaktet med henblik på at indhente viden omkring produktudvikling på området. Producenterne er i den forbindelse præsenteret for de identificerede udfordringer i forbindelse med afprøvning af engangsbækkener og kolber på Odense Universitetshospital. Den generelle tilbagemelding fra producenter er, at de er opmærksomme på de præsenterede udfordringer og løbende videreudvikler på engangsbækkenerne og kolberne samt tilhørende biprodukter. Det har ikke været muligt at indhente fortrolig viden omkring produktudviklingsplaner af hensyn til konkurrenter. Curas Curas produkter bliver produceret i Kina og solgt i Europa, Afrika, Australien. Virksomheden Mediplast Kendan A/S, der står for salg af Curas pulp produkter, har, ifølge direktøren Casper Lykkegaard Kobke, oplevet en stigende forespørgsler på engangsprodukter, der kan benyttes uden brug af macerator til bortskaffelse. Virksomheden arbejder på følgende forbedringer af produkterne, som forventes lanceret i slutning af 2015: Engangsbækken: Engangskolbe: Udarbejder et forstærket engangsbækken til kraftige patienter. Denne løsning vil ikke kunne kværnes i maceratoren og skal derfor i dagrenovation. En pose, som skal lægges imellem plastisk supporten og pulp bækkenet. Der vil blive udviklet et lukkesystem på posen, så den holder tæt og efter brug kan lukke bækkenet inde og smides i skraldespanden. Engangssupport i pulp, som kan komme i maceratoren. Der udvikles desuden på en plastiskkolbe, hvor man kan se indholdet. Prisen vil være sammenlignelig med vandflasker. Kolben er udviklet til at skulle i dagrenovation og derfor vil der også blive udviklet et låg, så det bliver et lukket system. Forbedrede kolben i pulpmaterialet, så også pulpkolben kan smides i dagrenovation som et lukket system.

9 Markedsanalyse af engangsbækkener og kolber 9 Goloo Virksomheden Goloo er en forholdsvis ny aktør på markedet, der blev etableret i Goloo produkterne produceres i Danmark og er netop lanceret på det europæiske marked til flere forskellige hospitaler. På baggrund af viden indhentet i forbindelse med afprøvning på OUH i 2014, samt input fra andre hospitaler, har Goloo videreudviklet og lanceret følgende forbedringer i løbet af 2015 år: Engangsbækken til sengeliggende patienter: Envejsventil automatisk og enkel lukkemekanisme, der ifølge producenten forhindrer, at den oppustelige ring i bækkenet forsvinder. Crash air hurtigere mekanisme til at få luften ud af bækkenet efter brug. Lavere bækken: Bækkenet er blevet 2,5 cm lavere, hvilket ifølge producenten forbedrer arbejdsstillinger for de ansatte, idet bækkenet bliver nemmere at få på plads under patienten. Engangsbækken til bækkenstol: Engangskolbe: Luftkanaler i kolbe kolben er ifølge producenten blevet mere stabil og patienterne vil ikke længere opleve samme problemer med at posen falder sammen og urinen løber ovenud. Semipermeabel kolben er ændret fra at være gennemsigtig til at have et mat look, undtaget der hvor indholdsmængden aflæses. Goloo planlægger, ifølge Tommy Vesterlund, at lancere følgende nye tiltag i slutningen af 2015: Pumpen Goloo udvikler på en enhed, hvor pumpen og produkterne bliver samlet til ét lukket system. Enheden skal forbedre hygiejnen omkring pumpen og ophæng samt give brugeren en bedre digital vejledning i anvendelse af produkterne. Enheden planlægges at være klar til markedet i slutningen af Pris Prisen på engangsbækkenet og kolber forventes i løbet af det næste årstid blive halveret på baggrund af optimeret produktion samt generelt øget salg. Ny lukning mere brugervenlig lukkemekanisme der muliggør, at posen kan åbnes igen (som en skraldepose). Billede 1: Ny lukning på Softloo fra Goloo Billede 2: Envejsventil Billede 3: Nyt kolbe design

10 10 Afprøvning af engangsbækkener og kolber Vernacare Virksomheden Vernacare blev etableret for ca. 50 år siden, samtidige med at engangsbækkenet blev introduceret på det engelske marked. Vernacares pulpprodukterne bliver stadig produceret i England. Braun Scandinavia er forhandler af Vernacare produkter i Danmark. Indenfor det sidste år har Vernacare lanceret følgende forbedringer af pulp produkterne: Bækkenstol: En ny bækkenstol er netop lanceret på markedet. Denne kan køre ind over toilet (standard størrelse toilet), bruges i underbruseren og med et bækken. Stolen er lavet i rustfrit stål, kan skille ad let og gøres ren, derudover kan den vaskes i samme rum som sengene. Engangsbækken slides let ind under stolen i den bækkenholder, der er udformet som en skinne og gør det nemt at sætte bækkenet på plads og fjerne efter brug. Nyt engangsbækken: For at kunne levere et løsning, hvor man ikke skal benytte en bækkendekontaminator, har Vernacare udviklet en support i pulp. Bækken inkl. support kan, ifølge producenten, bære 95 kg. Supporten passer kun til det nye bækken, som er designet med buede kanter, så det skulle være nemmere at placere under patienten. Supporten fungerer samtidig som låg efter brug. Billede 6: Egenskaber for den nye bækkenstol Ifølge salgschef Martin Nielsen fra Braun Scandinavia arbejder Vernacare på udvikling af et toilet med indbygget macerator. Dette vil betyde, at affald bortskaffes via kloakrør og ikke via dagrenovation eller macerator. Det har ikke været muligt at indhente viden om, hvornår toilet med indbygget macerator forventes lanceret på markedet. Billede 4: Pulp support og bækkene Engangskolbe til kvinder: Normalt benyttes engangsbækken til sengeliggende kvindelige patienter, når de skal tisse. Vernacare har udviklet en kolbe til kvinder, som ifølge producenten, forbedrer medarbejdernes arbejdsmiljø ved at reducere belastning i forbindelse med forflytning af patient. Dette produkt er netop lanceret på markedet. Billede 5: Engangskolbe til kvinder, Vernafem

11 Markedsanalyse af engangsbækkener og kolber 11 Internationale erfaringer Direkte kontakter til hospitaler i England, Norge og Finland, litteratursøgning samt viden indhentet via producenterne Vernacare, Curas og Goloo viser, at engangsbækkener og kolber håndteres anderledes i udlandet sammenholdt med Danmark. Udbredelsen af engangsbækkener og -kolber i EU Nærmere uddybning i forhold til håndtering i de enkelte lande beskrevet efter oversigt: Udbredelsen af engangsbækkener og -kolberi EU og på verdensplan ligesom kontakterne indhentet fra udenlandske hospitaler fremgår af bilag 2. Den primære årsag til den anderledes håndtering i Danmark skyldes højere hygiejnemæssige standarder. VERNACARE CURAS GOLOO PLASTIK SUPPORT

12 12 Afprøvning af engangsbækkener og kolber Udbredelsen af engangsbækkener og -kolber på verdensplan VERNACARE CURAS GOLOO PLASTIK SUPPORT

13 Markedsanalyse af engangsbækkener og kolber 13

14 14 Afprøvning af engangsbækkener og kolber England Allerede tilbage i 1973 skrev G. L. Gibson en artikel om et lukket system (Gibson 1973), hvor en maskine hakkede og herefter skyllede pulp engangsbækkener og kolber ud i det engelske kloaksystem. Her blev stålbækkener skiftet ud med engangsprodukter af pulp på grund af problemer med smittespredning. Dette skete fordi personalet vaskede stålbækkenerne op i hånden og af den grund ikke fik bækkenerne bakteriefri. I dag benytter 94 % af de engelske hospitaler sig af Vernacare produkter 1, hvor den primære måde at bortskaffe er via macerator. Enkelte ældre bygninger, som ikke har macerator tilkoblet, benytter sig i stedet af plastikbækkener, som vaskes i en bækkendekontaminator. Bundskifte hos sengeliggende patienter på grund af ødelagte bækkener er ikke en udfordring for personalet på de engelske hospitaler. Her udleveres der en plastik support, som styrker og stabiliserer engangsbækkenet. Brugen af plastik support fungere som løsning, da man kan rengøre denne med blandt andet klorhexidin. Rengøring af support til bækkener med klorhexidin er, ifølge Braun Scandinavia, ikke tilladt på de danske hospitaler pga. risiko for resistensudvikling. En hyppig problemstilling, personalet oplever, er, at maceratoren går i stykker. Dette sker når personalet smider andre utensilier i maceratoren end det anbefales, hvilket også er en problematik på de danske hospitaler, der benytter maceratorer. Norge I Norge anvendes engangsbækkener og -kolber lavet af pulp materiale og Vernacare er hovedleverandøren heraf (kilde). Engangsbækkener og kolber har, ifølge Braun Scandinavia, der forhandler Vernacare, været anvendt i den primære sektor de sidste 10 år og er de seneste år i stigende grad blevet afprøvet og implementeret på hospitalerne. Dog viser indsamling af erfaringer, at engangsbækkener og kolber ikke er så udbredt i Norge som først forventet. Tilbagemeldinger fra hospitaler i Oslo, Tromsø og Bergen viser, at de stadig benytter flergangsbækkener. På St. Olavs Hospital i Trondheim anvendes enten plastiksupport eller et flergangsbækken til sengeliggende patienter som support til engangsbækkenerne. Til de meget tunge patienter, kan der forekomme problemer med holdbarheden af engangsbækkenet, selvom der anvendes support. Supporten følger patienten under indlæggelsesforløbet. Efter brug bliver supporten vasket i en bækken dekontaminator, hvorefter det bliver anvendt til en ny patient. Afdelingerne oplever, at engangskolberne af pulp kan lække, hvis de står for længe. Den slags forekommer hyppist om natten. Personalet oplever, at kolberne holder tæt i længere tid, hvis Super Absorptionspulveret benyttes. Engangsprodukterne bortskaffes ved en macerator, som er tilkoblet kloaksystemet. Også i Norge oplever man, at maceratoren tilstoppes fordi andre ting kommes heri fx vaskeklude, engangshandsker m.m. USA I USA benyttes primært engangsbækkener af hård plastik 2 fx på St. Barnabas Medical Center og Saint Peter s University Hospital, New York. Bækkenet følger ikke patienter under deres indlæggelse, men behandles som et engangsprodukt ligesom Goloo produkterne. De mange overvægtige patienter i USA har afstedkommet, at der er lifte på næsten alle patientstuer. Dette medvirker til, at man kan få patienterne hen på en bækkenstol. På denne måde har man næsten ingen udleveringer af bækkener til sengeliggende patienter, da de fleste kan hjælpes op. Finland Hospitalerne i Finland anvender stadig i stor udstrækning flergangsbækkener og kolber, og her er man tilfreds med den løsning. Dette gælder fx det nye Turku Universitetshospital. Der er dog enkelte hospitaler, som benytter engangsbækkener og kolber for at sikre, at infektioner overført mellem patienter via flergangsprodukter. På Kotka, Karhula Sygehus, der er et mindre sygehus, bliver der benyttet pulp- engangsprodukter sammen med macerator. Dog bortskaffes engangsbækkener og kolber også via dagrenovation, da personalet ofte oplever, at maceratoren ikke fungerer. På samme sygehus anvendes ligeledes pulpengangskolber. Personalet har besvær med at afmåle mængden af indhold i produkterne, da måleskemaet er svært at læse. Generelt er personalet glad for produkterne og oplever ingen lækager, heller ikke ved tunge patienter, hvor der bliver brugt 2 bækkener for at undgå, at bækkenet kollapser under patienten. Det er nemt for personalet at forme bækkenerne til den enkel patienter ved at rive og trykke i pulpen. Engangsbækkener benyttes også til bækkenstole, hvor der en gang imellem forekommer problemer efter brug. Her kan et bækken sætte sig fast og der opleves lækager, når dette sker. 1: 2:

15 Markedsanalyse af engangsbækkener og kolber 15 Nationale erfaringer Hospitalerne i Danmark benytter en blanding af flergangsbækkener og -kolber og engangsbækkener og kolber. Kendetegnende er, at det ofte er op til den enkelte afdelingsledelse at tage stilling til, hvorvidt der skal anvendes flergangsbækkener og -kolber, engangsbækkener og kolber eller en blanding af begge. Der er derfor spredte erfaringer med brugen af engangsprodukter. Et mønster synes at kendetegne de afdelinger og ambulatorier, der anvender engangsbækkener og -kolber: produkterne synes at fungere godt de steder, man kun anvender få bækkener og kolber og hvor man ikke har et behov for at måle, veje og beskrive indholdet. På nogle afdelinger er engangsprodukter allerede implementeret, mens andre afdelinger stadig afprøver produkterne. I Danmark anvendes primært engangsbækkener og kolber fra Curas, Vernacare og Goloo samt engangskolber fra OneMed. Responsen peger i mange forskellige retninger. Der er dog en tilbagemelding som går igen; patienterne finder engangsprodukterne meget mere behagelige. Nedenfor beskrives de generelle erfaringer fra danske hospitalsafdelinger det drejer sig om Regionshospitalet Randers, Herning Sygehus, De nye Universitetshospital i Århus, Svendborg Sygehus og Gentofte Hospital se bilag 2 for nærmere beskrivelse. Goloo Den generelle billede fra evalueringer, testforløb, litteratursøgning via internet samt direkte kontakt til hospitaler/afdelinger i Danmark viser, at engangsprodukterne ikke altid holder luft, hvilke fører til bundskifte ved sengeliggende patienter. Personalet oplever spildtid ved at bruge tid på at få luft i og ud af produkterne samt besvær med at finde den rette mængde luft. Personalet føler, at de har mere kontakt med indholdet under lukningen. Der skal ved test og implementering af Goloo produkter tilkøbes en pumpe, som typisk placeres på patientstuen eller rent skyllerum. Hygiejneafdelingen ser problematikker ved et elektrisk apparat tæt på patienterne og rengøring heraf - især er slangen, der skal pumpe luft i bækkener og kolber genstand for opmærksomhed ift. krydsdeterminering. Den tekniske afdeling sætter spørgsmålstegn ved hvem, der skal servicere pumpen. Engangsbækkenet til bækkenstolen fungerer generelt godt - især afrivningsstriben der gør det nemt at fjerne posen efter brug, uden at patienten skal op ad stolen. Det er nemt for personalet at smide handsker, servietter og toiletpapir med ind i engangsprodukterne, hvorefter det lukkes til og smides ud. Man afslutter det urene inde ved patienten, hvilket formindsker risikoen for smittespredning. Patienterne oplever større komfort ved brugen af specielt Goloo bækkenet. For nærmere beskrivelse af de enkelte hospitalers tilbagemelding se bilag 2.

16 16 Afprøvning af engangsbækkener og kolber Pulp produkter - Vernacare og Curas Den primære bortskaffelsesmetode er en macerator, som kværner pulpprodukterne ned til små stykker, hvorefter det skylles ud i kloak systemet. Pulpprodukter kan også komme i dagrenovation, når man benytter SAP eller anden form for opsugningsmateriale, så produkterne ikke kan dryppe med væsker. Macerator vil typiske være placeret i et urent rum / skyllerum, og man skal derfor transportere engangsbækkener og kolber fra patientstue til macerator. Her påpeges, at der er en smitterisiko, da det ikke er et lukket miljø, som transporteres. På Gentofte Hospital er der installeret 33 Vortex maceratorer (bliver solgt sammen med Vernacare produkter) og her er der én reparation om året på 25 % af maceratorerne. De oplever ikke problemer med maceratorerne, medmindre personalet eksempelvis smider handsker eller håndklæder i kværnen. Ét stk. pulpengangsbækken er ikke stabilt nok til at kunne holde til en sengeliggende patient over 50 kg. Der bruges derfor ofte 2 engangsbækkener for at skabe styrke og stabilitet i bækkenet. På danske hospitaler er det ikke kendt praksis at anvende plastik support, da disse ellers ville skulle vaskes i en bækkendekontaminator før de vil være klar til brug igen. Pulp er ikke gennemsigtig, hvilket opleves problematisk for det kliniske personale, når de skal observere urinens koncentration og mængde. Pulp produkter fylder meget, når de kommer fra l everandøren. Derfor oplever personalet et problem med opbevaring og logistik. Generelt for engangsprodukter Ved overgang fra flergangsbækkener og kolber til engangsprodukter forsvinder flaskehalsen forbundet med begrænset kapicitet bækkendekontaminatoren væk, Derfor er lugtgener reduceret betragteligt.

17 Markedsanalyse af engangsbækkener og kolber 17 Nye sygehusbyggerier i DK I disse år arbejdes der på mange nye sygehusbyggerier i Danmark. I forbindelse med byggeriet skal der tages stilling til om bækkener og kolber skal være engangsprodukter eller flergangsprodukter, da det har betydning for planlægning af byggeriet. Byggeorganisationerne tilknyttet de enkelte sygehusbyggerier har været kontaktet og forespurgt om hvorvidt, byggeriet er baseret på engangs- eller flergangsbækkener samt hvilket beslutningsgrundlag, der ligger til grund herfor. Skema 2 viser oversigt over hvilke valg, der er truffet i byggeprojekterne: Skema 2: Valg af engangsbækkener og -kolber

18 18 Afprøvning af engangsbækkener og kolber Diskussion Nærværende markedsundersøgelse fokuserer på, hvilke engangsbækkener og kolber, der anvendes nationalt, såvel som internationalt samt hvilke erfaringer hospitalerne har med brugen heraf. Nærværende undersøgelse har ikke kortlagt erfaringer med flergangsprodukter eller udviklingen af flergangsbækkener og kolber samt bækkendekontaminatorer, da affaldet planlægges bortskaffet via dagrenovation på Nyt OUH. Dokumentation af hygiejnemæssige fordele ved at overgå til engangsprodukter er ud over rammen for nærværende rapport, om end det er essentielt for patientsikkerheden 3 i relation til risikoen for krydskonterminering. Ifølge Braun Scandinavia, der forhandler Vernacare i Danmark, foreligger der minimal dokumentation for de hygiejnemæssige fordele og ulemper ved brug af engangsbækkener og kolber. Engangsproducenterne påpeger risiko for krydskonterminering ved brug af stålbækkener. Producenter af engangsbækkener og kolber er kontaktet for at få indblik i deres planer for produktudvikling af engangsbækkener og -kolber. Overordnet er virksomhederne, som forfatter til nærværende rapport har været i kontakt med, lydhøre overfor input til produktudvikling, men det afgørende er den direkte efterspørgsel i forhold til indkøb. Det er forskelligt, hvor hurtige virksomhederne er til lave ændringer i produkterne. Goloo, der ligger på Fyn, laver løbende ændringer i engangsprodukterne, mens Curas produkter, der produceres i Kina og sælges internationalt, har flere måneders responstid i forhold til produktændringer. 3:

19 Markedsanalyse af engangsbækkener og kolber 19 Konklusion INTERNATIONAL ERFARINGER Engangsbækkener og kolber er udbredt over hele verden. De produceres i forskellige materialer det være sig pulp, blød plast eller hård plast. Specielt er engangsbækkener og kolber af pulp udbredt i England, hvor 94 % af de engelske hospitaler benytter engangsprodukterne. I Norge er engangsbækkener og kolber mindre udbredt i hospitalsregi end først antaget og først nu på vej ind på hospitalerne. I disse to lande er pulpprodukter det foretrukne valg af engangsprodukter. I USA anvendes en tredje model i form af hård plastik engangsbækken til sengeliggende patienter. På danske hospitaler anvendes engangsprodukterne i både pulp og oppustelig plast. RENGØRING Erfaringerne viser, at hospitaler i England og Norge anvender pulp engangsbækkenerne anderledes i klinikken, end det ses på de danske hospitaler, da hygiejnestandarden og brugen af desinfektion er skrappere i Danmark. I England og Norge benyttes support i form af flere bækkener sammen, plastik support eller pulp support. Den mest udbredte support er plastik, som har to anvendelsesmuligheder: Bliver rengjort efter brug hver gang. Følger patienter under indlæggelsen og vaskes herefter i en bækkenkoger inden supporten gives til en ny patient. MACERATOR Vernacare har været på markedet i 50 år og har solgt deres engangsprodukter og maceratorer som en samlet løsning. Denne løsning er derfor også dominerende, når man ser på bortskaffelsesmetoden. VIDEREUDVIKLING Der er lanceret flere nye tiltag i form af forbedringer af engangsprodukterne siden afprøvning af engangsbækkener og kolber på Odense Universitetshospital. De nye tiltag fra producenterne omfatter fx stabilisering af engangsbækkenet til sengeliggende patienter. Løsningen er ikke afprøvet, men imødekommer muligvis en del af de behov, som er identificeret i forbindelse med afprøvning af bækkener og kolber på Odense Universitetshospital. NATIONALE ERFARINGER Flere nye sygehusbyggerier i Danmark bl.a. Køge Nye Universitetssygehus, DNV-Gødstrup og Gentofte Hospital satser på brugen af engangsbækkener og kolber. Overgang til henholdsvis engangsbækkener og kolber er truffet på baggrund af andre hospitalers erfaringer eller afprøvning af produkterne i klinikken på enkelte afdelinger. Det er kendetegnende, at de nye sygehusbyggerier kalkulerer med mulighed for at indsætte bækkendekontaminator, hvis engangsprodukterne ikke kommer til at leve op til de krav, der stilles til produkterne. ANBEFALING På baggrund af nærværende markedsundersøgelse anbefales det at skabe mulighed for omdisponering til flergangsbækkener og kolber dvs. indsættelse af bækkendekontaminatorer i byggeriet af Nyt OUH, hvis engangsbækkener og kolber mod forventning ikke kommer til at leve op til de krav, der stilles for at kunne anvende produkterne i en klinisk kompleks hverdag på et hospital.

20 20 Afprøvning af engangsbækkener og kolber Perspektivering Frem mod Nyt OUH er der mulighed for at teste og tilpasse engangsbækkener og kolber, så de kommer til at passe ind i den kontekst, de skal anvendes i. Det kunne fx være i form af et offentlig-privat-samarbejde (OPI) på tværs af regioner, da alle de nye sygehusbyggerier står overfor samme udfordringer: Skal der afsættes kvadratmeter til bækkendekontaminatorer og masceratorer eller ej. Alternativt kan et nyt testforløb eller desk research på andre hospitalers erfaringer med nye forbedrede produkter være en mulighed om et par år med henblik på at undersøge om produkterne kvalitetsmæssigt lever op til de kliniske behov. Engangsbækkener har ikke hidtil været en del af Region Syddanmarks udbud, som næste gang bliver i I udbudsprocessen er der mulighed for at gøre aktivt brug af den viden, der er produceret i forbindelse med afprøvningen af engangsbækkener og -kolber. På den måde bliver det attraktivt for virksomhederne at videreudvikle produkterne. De krav, der stilles til engangsprodukterne på baggrund af afprøvningen på tre vidt forskellige afdelinger på Odense Universitetshospital, er udspecificeret i bilag 3. Herlev hospital afslutter i juni 2015 et omfattende projekt omkring afprøvning af engangsbækkener og -kolber, hvor fokus er lagt på bortskaffelse og miljø. Formålet er at afdække behov, muligheder og potentialer ved brug af bæredygtige engangsartikler som alternativ til flergangs-hjælpemidler med brug af bækkendekontaminatorer. Projekts resultater danner grundlag for gennemførelsen af et konkret udbud og indkøb af de valgte løsninger på kort sigt i nuværende bygningsmasse og på længere sigt ved implementering i nye bygninger på Nyt Herlev Hospital og Nyt Hospital Hvidovre. Konklusionen af denne rapport vil være vigtigt at tage med i Nyt OUH beslutningsgrundlag vedrørende engangs- eller flergangsbækkener og kolber.

21 Markedsanalyse af engangsbækkener og kolber 21 Referencer Title: A disposable bedpan system using an improved disposal unit and self-supporting bedpans Forfatter: G. L. Gibson Kilde: J Clin Pathol Dec; 26(12): Title: Bedpan Processing methodes: making an informed choice. Forfatter: Christine Lobé, Lucy J. Boothroyd og Jean-Maria Lance Kilde: Canadian Journal of Infection Control, 2011 fall; 26 (3): side Title: Bedpan: Disposable or resusable Forfatter: Arthur Johnson Kilde: Nursing times Octorber 11, vol 85, No 41, 1989, side Washer-disinfectors Part 1: General requirements, terms and definitions and tests (ISO :2006) Washer-disinfectors Part 3: Requirements and tests for washer-disinfectors employing thermal disinfection for human waste containers (ISO :2006) Plastikbækken sender stålbækken på pension Forfatter: Pia Lysdal Veje, lektor cand.cur., UC Syddanmark, Sygeplejerskeuddannelsen Sønderborg; og Jacob Struck Dall, sygeplejerske, forfatter til bachelorprojektet; Kilde: Sygeplejersken , side 62. Odense Renovation: Klinisk risikoaffald, side KONTAKTPERSONER Goloo Tommy Vesterlund, Sales and Business Manager - Curas Casper Lykkegaard Kobke, Direktør - Vernacare Martin Nielsen, salgschef - International Consultant in Infection Prevention, Holland Gertie van Knippenberg-Gordebeke - FOTOS Fotos er indhentet fra producenternes eller sælgernes hjemmeside: Visse foto er taget af Anne Louise Arildsen.

AFPRØVNING AF ENGANGSBÆKKENER OG KOLBER

AFPRØVNING AF ENGANGSBÆKKENER OG KOLBER AFPRØVNING AF ENGANGSBÆKKENER OG KOLBER Rapporten er udarbejdet af: Projektorganisationen Nyt OUH www.nytouh.dk Vibeke Hansen Projektkonsulent Klinisk Mikrobiologisk afdeling, OUH www.ouh.dk Lise Andersen

Læs mere

Vurdering af Sara Stedy

Vurdering af Sara Stedy KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Sara Stedy Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet Sara

Læs mere

NYHED! Pulpmatic: De ultimative Maceratorer

NYHED! Pulpmatic: De ultimative Maceratorer NYHED! Pulpmatic: De ultimative Maceratorer www.kendan.dk 2 Pulpmatic - Den moderne og hygiejniske måde at bortskaffe på NYHED! Hvorfor vælge en Pulpmatic macerator? 3 Pulpmatic UNO 4 Pulpmatic ECO & ULTIMA

Læs mere

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL Inddragelse af brugere i udviklingen af IHL Behov Koncept Prototyping (co-creation) Funktionel prototype Bruger-/ systemtest

Læs mere

At spredning af Clostridium difficile forebygges

At spredning af Clostridium difficile forebygges BRØNDBY KOMMUNE Ældre og Omsorg Udarbejdet af: Udviklingssygeplejerske Hygiejnenetværksperson Susanne Parbst, december 2011 Godkendt i Topledergruppen: 2/1 2012 Ansvarlig: Hygiejnenetværksperson Brøndby

Læs mere

LINAK Erfaringer med Offentlige Private Projekter: clean BED samt Intelligente sengekoncepter. www.linak.com

LINAK Erfaringer med Offentlige Private Projekter: clean BED samt Intelligente sengekoncepter. www.linak.com www.linak.com Agenda: Foredragsholder LINAK clean BED projektet Andre Offentlige Private Projekter: Den intelligente plejeseng - 50 senge testet i Sønderborg kommune. Vejesystem integreret i hospitals

Læs mere

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Mikroorganismer så som bakterier og virus kan sprede smitsomme sygdomme blandt personale og blandt borgere på plejecentrerne og i hjemmeplejen. DE smitter

Læs mere

Med det offentlige som mægler i OPI

Med det offentlige som mægler i OPI 1 Med det offentlige som mægler i OPI Dorthe Kjerkegaard, projektleder, Region Syddanmark - Syddansk Sundhedsinnovation Konference 1. dec. 2016, Innovation i udbud nye veje til salg og effektive partnerskaber

Læs mere

VTV for forflytning med en medarbejder

VTV for forflytning med en medarbejder Teknologi Borgerperspektiver Manual til gennemførelse af Velfærds Teknologi Vurdering 1 Denne manual beskriver spørgsmål, som stilles og besvares når der arbejdes velfærds teknologi vurdering (VTV). VTV

Læs mere

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af:

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af: Støttet af: IHL Business Case Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse Kick off) April 2015, Annika Lindberg (Syddansk Sundhedsinnovation), Ole Klinkby (Intelligent

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Pladsbehov og indretning til svært overvægtige personer - en vejledning. Interviewrapport

Pladsbehov og indretning til svært overvægtige personer - en vejledning. Interviewrapport Pladsbehov og indretning til svært overvægtige personer - en vejledning Interviewrapport Den 18. november 2009 Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 Fællesønske... 4 Baggrund... 4 Kondensering og kategorisering...

Læs mere

Vejledning til sortering af klinisk risikoaffald

Vejledning til sortering af klinisk risikoaffald Vejledning til sortering af klinisk risikoaffald Denne vejledning giver retningslinier for sortering af det affald, der typisk opstår i forbindelse med undersøgelse, behandling og pleje af patienter. Alt

Læs mere

Færre infektioner og større velvære kræver en ekstra indsats. God håndhygiejne i sundhedssektoren

Færre infektioner og større velvære kræver en ekstra indsats. God håndhygiejne i sundhedssektoren Færre infektioner og større velvære kræver en ekstra indsats God håndhygiejne i sundhedssektoren Hold huden ren. Det er sund fornuft Rene og sunde hænder forebygger smittespredning og øger velværet. Behandling,

Læs mere

Inddragelse af patienter og pårørende i Region Midtjylland Konsulent Simone Witzel, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Inddragelse af patienter og pårørende i Region Midtjylland Konsulent Simone Witzel, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Inddragelse af patienter og pårørende i Region Midtjylland Konsulent Simone Witzel, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Indsatsområder Et af temaerne

Læs mere

MRSA. Produkter til forebyggelse af MRSA spredning. Hospitaler Plejehjem Plejeboliger Klinikker

MRSA. Produkter til forebyggelse af MRSA spredning. Hospitaler Plejehjem Plejeboliger Klinikker MRSA Produkter til forebyggelse af MRSA spredning Hospitaler Plejehjem Plejeboliger Klinikker MRSA Den meticillin resistente bakterie MRSA står for Meticillin Resistent Staphylococcus Aureus. Navnet dækker

Læs mere

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo - Rengøringsskema

Læs mere

2 Markedsundersøgelse

2 Markedsundersøgelse 2 Markedsundersøgelse Når man overvejer at lancere et nyt produkt, er det nødvendigt at foretage en undersøgelse af markedet, så man kan danne sig et overblik over de muligheder markedet byder på, og de

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

Medarbejdere i visitation, pleje-, trænings-, rengørings- og serviceområderne i Ældre og Omsorg. Målgruppe. At spredning af Norovirus forebygges

Medarbejdere i visitation, pleje-, trænings-, rengørings- og serviceområderne i Ældre og Omsorg. Målgruppe. At spredning af Norovirus forebygges BRØNDBY KOMMUNE Ældre og Omsorg Udarbejdet af: Udviklingssygeplejerske Hygiejnenetværksperson Susanne Parbst Marts 2012 Godkendt i Topledergruppen: April 2012 Ansvarlig: Hygiejnenetværksperson Brøndby

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

Infektionshygiejniske retningslinjer: Hospitaler

Infektionshygiejniske retningslinjer: Hospitaler Bilag 1 Infektionshygiejniske : Hospitaler Udarbejdet af arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen på baggrund af Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA, 2. udgave 2012. En mere

Læs mere

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Mikroorganismer så som bakterier og virus kan sprede smitsomme sygdomme blandt personale og blandt borgere på plejecentrerne og i hjemmeplejen. DE smitter

Læs mere

Forbedret Livskvalitet

Forbedret Livskvalitet Forbedret Livskvalitet En Gruppe En Dynamik V I er en betydningsfuld producent I EU af medicinsk udstyr. Vores medarbejdere er dedikeret til at skabe de bedste levevilkår for mennesker, der modtager pleje

Læs mere

Overskrift: 4. Lokaler, klinikker og overflader Akkrediteringsstandard:

Overskrift: 4. Lokaler, klinikker og overflader Akkrediteringsstandard: 1 of 5 Overskrift: 4. Lokaler, klinikker og overflader Akkrediteringsstandard: Hygiejne Godkendt: Oktober 2016 Revideres: Oktober 2017 Formål: At forebygge og reducere infektioner og smitterisiko for borgere

Læs mere

PROCEDURE Nefrostomikateter

PROCEDURE Nefrostomikateter Hospice Sønderjylland Oprettet d. 01-08-2010 af: HLE Sidst revideret d. 23.04.2014 af: TS Nefrostomikateter Godkendt d. 23.04.2014 af: HLE/IAB Skal revideres d. 23.04.2016 af KIG Formål: At sikre korrekt

Læs mere

Pa#enters na*esøvn og middagshvil forstyrres under indlæggelse på Ortopædkirurgisk Afdeling

Pa#enters na*esøvn og middagshvil forstyrres under indlæggelse på Ortopædkirurgisk Afdeling Pa#enters na*esøvn og middagshvil forstyrres under indlæggelse på Ortopædkirurgisk Afdeling Charlotte Dyhrberg, RN, MSP og Sussie Skovbølling Bergsten, BN Ortopædkirurgisk Afdeling Sjællands Universitetshospital

Læs mere

Sydvestjysk Sygehus - Lungemedicinsk Afdeling 651. Håndhygiejne-introduktion til patientstøtter

Sydvestjysk Sygehus - Lungemedicinsk Afdeling 651. Håndhygiejne-introduktion til patientstøtter Sydvestjysk Sygehus - Lungemedicinsk Afdeling 651 Håndhygiejne-introduktion til patientstøtter Fordi mikroorganismerne er overalt! Man kan ikke se dem, men de er over alt! Både i miljøet omkring os og

Læs mere

Getinge 600-serien Topbetjente skylledesinfektorer

Getinge 600-serien Topbetjente skylledesinfektorer Getinge 600-serien Topbetjente skylledesinfektorer 2 Getinge 600-serien Brugervenlighed? Optimal teknologi? Få begge dele! At udvikle desinfektionsudstyr, som både er let at anvende og teknisk perfekt,

Læs mere

Medicinsk Teknologivurdering (MTV) af CIS Anæstesi

Medicinsk Teknologivurdering (MTV) af CIS Anæstesi Medicinsk Teknologivurdering (MTV) af CIS Anæstesi Mette Frydensbjerg Bøg MTV-gruppen/CIMT, OUH Odense Universitetshospital Kristian Kidholm; Iben Fasterholdt; Mai-Britt Hagen Hansen; Poul Klint Andersen;

Læs mere

Status Rapport AF Paw Holm 3P OWT Operation without touching

Status Rapport AF Paw Holm 3P OWT Operation without touching Status Rapport AF 3P OWT Operation without touching 1 Smitte gennem indirekte kontakt Det er et kendt fænomen at man kan blive smitte med div. sygdomme hvis man ikke holder en god håndhygiejne, det offentlige

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed Velkommen! Stine Rasmussen, projektleder for flow, Regionshospitalet i Randers

Læs mere

Barrierestart Odense 1. oktober statusorientering

Barrierestart Odense 1. oktober statusorientering Afdeling: Indkøb og Logistik Udarbejdet af: Pia Mielko Sagsnr.: E-mail: pia.mielko@rsyd.dk Dato: 12. oktober 2015 Telefon: 24845027 Dagsorden Møde: Beklædnings- og tekstiludvalget Tidspunkt: 29.10.2015

Læs mere

Håndteringsvejledning. Inhalationsbeholder. Injektionssprøjte, injektionspen. Håndteringsvejledning. Husholdningsaffald Risikoaffald

Håndteringsvejledning. Inhalationsbeholder. Injektionssprøjte, injektionspen. Håndteringsvejledning. Husholdningsaffald Risikoaffald Affaldshåndtering, Sygeplejen, Varde Kommune dok 149553/14 Infusionsbeholder og infusionsslange Husholdningsaffald Risikoaffald Plastinfusionsbeholder inklusiv infusionsslange kasseres samlet Tom kasseres

Læs mere

Velkommen t il høring af 1. version af Den Danske Kvalitetsmodel for fodterapeutpra k- sis

Velkommen t il høring af 1. version af Den Danske Kvalitetsmodel for fodterapeutpra k- sis Velkommen t il høring af 1. version af Den Danske Kvalitetsmodel for fodterapeutpra k- sis IKAS vil med høringen sikre en bred vurdering af standarderne med henblik på forståelighed og anvendelighed af

Læs mere

At være hjemme med kateter

At være hjemme med kateter Urologisk Afdeling - Fredericia At være hjemme med kateter Vejledning til patienter www.fredericiasygehus.dk Praktiske råd og forholdsregler Du har fået anlagt et blærekateter, som du skal have i kortere

Læs mere

Indkøbsskabelon. Toilet-badestol med elektrisk højdeindstilling, med hjul

Indkøbsskabelon. Toilet-badestol med elektrisk højdeindstilling, med hjul Indkøbsskabelon Toilet-badestol med elektrisk højdeindstilling, med hjul ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 09 12 03 (-23) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer

Læs mere

Besvarelsen markeres med ok eller ia (ikke aktuelt). Hvis punktet ikke er opfyldt noteres problemets art kort.

Besvarelsen markeres med ok eller ia (ikke aktuelt). Hvis punktet ikke er opfyldt noteres problemets art kort. Risikovurdering i relation til ombygningsprocessen: En ugentlig gennemgang foretages af Sikkerhedsrepræsentanten på de områder hvor der er ombygning i gang ud fra følgende checkliste. Det er vigtigt at

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Indkøbsskabelon. Toilet-badestol med sædetilt, med hjul

Indkøbsskabelon. Toilet-badestol med sædetilt, med hjul Indkøbsskabelon Toilet-badestol med sædetilt, med hjul ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 09 12 03 (-22) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer ved

Læs mere

Til patienter og pårørende. Flaskeernæring. Forældreinformation. Vælg farve. Vælg billede. Neonatalafdelingen

Til patienter og pårørende. Flaskeernæring. Forældreinformation. Vælg farve. Vælg billede. Neonatalafdelingen Til patienter og pårørende Flaskeernæring Forældreinformation Vælg billede Vælg farve Neonatalafdelingen At give sit barn modermælkserstatning på flaske er for nogen det rigtige valg. For andre kan det

Læs mere

Information til patienten. Udmalkning. Hospitalsenheden Vest Obstetrisk afdeling Herning og Holstebro

Information til patienten. Udmalkning. Hospitalsenheden Vest Obstetrisk afdeling Herning og Holstebro Information til patienten Udmalkning Hospitalsenheden Vest Obstetrisk afdeling Herning og Holstebro Udmalkning - hvornår og hvor ofte? Hvis dit barn ikke har suttet, indenfor de første 6 timer efter fødslen,

Læs mere

Følgeskab med patienten - at se med patientens øjne erfaringer fra OUH Udviklingskonsulent Mette Mollerup

Følgeskab med patienten - at se med patientens øjne erfaringer fra OUH Udviklingskonsulent Mette Mollerup Følgeskab med patienten - at se med patientens øjne erfaringer fra OUH Udviklingskonsulent Mette Mollerup MA in Business and Concept Innovation, Lean Black Belt, MCC, DN, RN Afdelingen for Kvalitet og

Læs mere

Dansk Miljørengøring

Dansk Miljørengøring Dansk Miljørengøring I over 30 år har vi leveret miljø- og kvalitetsbevidst rengøring til alle typer erhvervsvirksomheder, indenfor både den offentlige og private sektor. Alt hvad vi foretager os, både

Læs mere

Lederens ressourceoptimering

Lederens ressourceoptimering Lederens ressourceoptimering 44568 5S Sortere Sætte i orden Skure Standardisere Selvdisciplin 1 Derfor skal der indføres 5S Eksempler på forventede resultater ved succesfuld 5S implementering: Reducerede

Læs mere

EnkEl og EffEktiv lejring af sengeliggende OVERSKUD TIL OMSORG

EnkEl og EffEktiv lejring af sengeliggende OVERSKUD TIL OMSORG OVERSKUD TIL OMSORG Enkel og effektiv lejring af sengeliggende Stabilitet Tryghed afslapning nedsat tonus nedsat arousel Hvorfor er lejring vigtig? Lejring har afgørende betydning for borgerens komfort

Læs mere

Vigtigt!!!! Rengør maskinen efter brug, så der ikke står kalkrester i maskinen. Skyl efter med rent vand.

Vigtigt!!!! Rengør maskinen efter brug, så der ikke står kalkrester i maskinen. Skyl efter med rent vand. Instruktionsbog For sprøjtevogn til desinfektion af stalde Vigtigt!!!! Rengør maskinen efter brug, så der ikke står kalkrester i maskinen. Skyl efter med rent vand. Lad evt. lidt rent vand stå i maskinen

Læs mere

Hygiejne i daginstitutionerne

Hygiejne i daginstitutionerne Til dagplejen og daginstitutioner Hygiejne i daginstitutionerne Syg åh nej, ikke igen! De mindste børn i dagtilbud er de mest syge af alle. Tænk hvis de undgik godt en uges sygdom hvert år. DET ville være

Læs mere

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Søren Paaske Johnsen Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Christian Fynbo Christiansen Kompetencecenterleder Afdelingslæge, klinisk lektor,

Læs mere

Mere tid til omsorg. Højabsorberende engangslagen. Kvalitet enkelt trygt. www.hbimedical.dk 0045 22181168 info@hbimedical.dk

Mere tid til omsorg. Højabsorberende engangslagen. Kvalitet enkelt trygt. www.hbimedical.dk 0045 22181168 info@hbimedical.dk Mere tid til omsorg Kvalitet enkelt trygt Højabsorberende engangslagen www.hbimedical.dk 0045 22181168 info@hbimedical.dk Tak for en helt ny hverdag! Føden, Drammen Sykehus En revolution indenfor oprednings-/afdækningsmateriale

Læs mere

STUDIEMATERIALE MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopædkirurgiske afdelinger

STUDIEMATERIALE MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopædkirurgiske afdelinger STUDIEMATERIALE MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopædkirurgiske afdelinger 1 Studieperioder på modul 2. Modul 2 består af 2 studieperioder hvor tilstedeværelsestiden på afdelingen

Læs mere

Deltagerinformation. Forebyggelse af sårinfektioner efter kejsersnit

Deltagerinformation. Forebyggelse af sårinfektioner efter kejsersnit Deltagerinformation Forebyggelse af sårinfektioner efter kejsersnit Kære kommende forældre Vi vil gerne invitere dig til at deltage i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, hvor vi vil undersøge,

Læs mere

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Syddanmark Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere

Rengøring og desinfektion af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker

Rengøring og desinfektion af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker Rengøring og desinfektion af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker Dokument kontrol: Dokument navn: Rengøring og desinfektion af medicinsk udstyr Dokument version: 1.3 Dokument ejer: IN-JET

Læs mere

Rehab konference den 9.9.14 DS/INF 174 Anbefalinger til offentlige udbud af medicinsk udstyr, herunder hjælpemidler

Rehab konference den 9.9.14 DS/INF 174 Anbefalinger til offentlige udbud af medicinsk udstyr, herunder hjælpemidler Rehab konference den 9.9.14 DS/INF 174 Anbefalinger til offentlige udbud af medicinsk udstyr, herunder hjælpemidler v/kirsten Jensen, chefkonsulent, Region Hovedstaden Baggrund Udbudsprocessen: - et samspil

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Infektionshygiejniske retningslinjer: Plejeboliger og lignende institutioner

Infektionshygiejniske retningslinjer: Plejeboliger og lignende institutioner Bilag 2 Infektionshygiejniske : Plejeboliger og lignende institutioner Udarbejdet af arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen på baggrund af Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA,

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

Patient vejledning. Hickmann-kateter central venekateter

Patient vejledning. Hickmann-kateter central venekateter Patient vejledning Hickmann-kateter central venekateter 2 Vejledning til patienter med hickmann-kateter Hygiejne og opbevaring... side 4 Forbindskift... side 7 Indledning Mennesker, som af en eller anden

Læs mere

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Mette Bøg Horup, Mette Birk-Olsen, Lise Kvistgaard Jensen og Kristian Kidholm I samarbejde med Knud Yderstræde, Benjamin Schnack

Læs mere

Hovedkonklusioner. Kvantitativ markedsanalyse for kunder med Credit Lock frankeringsmaskiner

Hovedkonklusioner. Kvantitativ markedsanalyse for kunder med Credit Lock frankeringsmaskiner Post Danmark CRR frankeringsmaskiner Jobnr. 4079 Hugo Tranberg Luise Juul Nielsen Juni 2009 Hovedkonklusioner Kvantitativ markedsanalyse for kunder med Credit Lock frankeringsmaskiner DORTHEAVEJ 3 DK-2400

Læs mere

APV-problemstillinger i Akutafdelingen

APV-problemstillinger i Akutafdelingen APV-problemstillinger i Akutafdelingen Sikkerhedsgr. s 1. Sekretærer, Akutmodt., Herning 1. Dårlig udluftning i døgnbemandet lokale 2. Dårlig rengøring 3. Utilstrækkelige pladsforhold 4. Ruder som reflekterer

Læs mere

Teknisk drift. Indholdsfortegnelse. Godkendelse

Teknisk drift. Indholdsfortegnelse. Godkendelse Teknisk drift Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 2 2 REFERENCER... 2 3 TERMER OG DEFINITIONER... 3 4 GYLDIGHEDSOMRÅDE... 3 5 ANSVAR... 3 6 PROCES... 3 6.1 RENGØRING OG HYGIEJNE... 3 6.1.1 Forebyggelse og

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE. Vurdering af hygiejniske forhold i daginstitutioner i Roskilde Kommune

ROSKILDE KOMMUNE. Vurdering af hygiejniske forhold i daginstitutioner i Roskilde Kommune ROSKILDE KOMMUNE Sundhedsplejen Vurdering af hygiejniske forhold i daginstitutioner i Roskilde Kommune Institution og dato. Korallen 28/1 2013 Antal børn 2o-24 Leder Annette Lindgren Christoffersen Hygiejne

Læs mere

Information til patienten Flaskeernæring til børn

Information til patienten Flaskeernæring til børn Information til patienten Flaskeernæring til børn Børneafdelingen Hospitalsenheden Vest Flaskeernæring At skulle give sit barn udmalket modermælk, og/eller modermælkserstatning på sutteflaske er for nogle

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

Information til patienten Flaskeernæring til børn

Information til patienten Flaskeernæring til børn Information til patienten Flaskeernæring til børn Børneafdelingen Hospitalsenheden Vest Flaskeernæring At skulle give sit barn modermælkserstatning på sutteflaske er for nogle det oplagte valg, for andre

Læs mere

Hygiejniske retningslinier for. Pleje af patienter. - på plejehjem og i egne hjem SUNDHEDSFORVALTNINGEN

Hygiejniske retningslinier for. Pleje af patienter. - på plejehjem og i egne hjem SUNDHEDSFORVALTNINGEN Hygiejniske retningslinier for Pleje af patienter - på plejehjem og i egne hjem SUNDHEDSFORVALTNINGEN Forord Ønsket med denne publikation er at give social- og sundhedspersonalet et redskab til at forebygge

Læs mere

Markedsafgrænsning i praksis

Markedsafgrænsning i praksis Markedsafgrænsning i praksis Young Competition Law Professionals, 24. august 2017 Louise Kastfelt, Souschef, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Agenda 1. Rammen for markedsafgrænsningen 2. Markedsundersøgelser

Læs mere

Dekontamineringsdagene 2015

Dekontamineringsdagene 2015 Dekontamineringsdagene 2015 Gert Jørgensen, Produktspecialist» Dansktalende SteriLean ApS / LJ Medical A/S SteriLean & I Track Kvalitets og dokumentations (sporings) system 5 Lokationer på hospitaler i

Læs mere

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Vi vil være danmarksmestre i at skabe sammenhæng i patientforløbene Visionerne frem mod 2020 Sammenhæng og udvikling er rammen. De syv visioner understøtter

Læs mere

Deltagerinformation. Forebyggelse af sårinfektioner efter kejsersnit

Deltagerinformation. Forebyggelse af sårinfektioner efter kejsersnit Deltagerinformation Forebyggelse af sårinfektioner efter kejsersnit Kære kommende forældre Vi vil gerne invitere dig til at deltage i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, hvor vi vil undersøge,

Læs mere

Hygiejnevejledning. til Klinik for Fodterapi

Hygiejnevejledning. til Klinik for Fodterapi Hygiejnevejledning til Klinik for Fodterapi HÅNDHYGIEJNE (MÅLEPUNKT 6 i Risikobaseret Tilsyn) Dette afsnit beskriver centrale procedurer for korrekt håndhygiejne i Klinik for Fodterapi. Forholdsreglerne

Læs mere

Flaskeernæring til børn

Flaskeernæring til børn Flaskeernæring til børn Information til forældre Juliane Marie Centret Rigshospitalet At skulle give sit barn modermælkserstatning på sutteflaske er for nogle det oplagte valg, for andre er det en nødvendighed,

Læs mere

Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune

Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune Evaluering af AlterG Efteråret 2014 Aarhus Kommune 1 Indhold Rammerne for projektet:... 3 Baggrunden for projektet:... 3 Personer tilknyttet projektet:... 3 Formål med afprøvningen af AlterG... 3 Målet

Læs mere

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Trine A. Horsbøl, cand. cur. Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd. Center for Kliniske Retningslinjer Baggrund

Læs mere

Instruktion for test af de nye operationsafdækninger Foliodrape Protect Plus og Foliodrape Protect

Instruktion for test af de nye operationsafdækninger Foliodrape Protect Plus og Foliodrape Protect Instruktion for test af de nye operationsafdækninger Foliodrape Protect Plus og Foliodrape Protect Bedre er mere end godt. Den perfekte kombination til større økonomisk effektivitet og bedre kvalitet.

Læs mere

Find flere QR-koder inde i brochuren. Molift Sejl

Find flere QR-koder inde i brochuren. Molift Sejl Find flere QR-koder inde i brochuren Molift Sejl Molift sejl Molift tilbyder et bredt og fleksibelt udvalg af løftesejl til de fleste løftesituationer. Sejlet skal være komfortabelt for brugeren og det

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

0,1 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer

0,1 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer 0,1 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet et rullebord fra Standard Systemer.

Læs mere

Projekt Nervecentre. Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014. Eva Lund, Innovationskonsulent

Projekt Nervecentre. Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014. Eva Lund, Innovationskonsulent Projekt Nervecentre Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014 Eva Lund, Innovationskonsulent Systemet kort fortalt Nervecentre er et softwaresystem, der kan styre

Læs mere

Netværksdage om Godt Sygehusbyggeri September 2015

Netværksdage om Godt Sygehusbyggeri September 2015 BUSINESS CASE - som input til strategisk beslutningsgrundlag Netværksdage om Godt Sygehusbyggeri September 2015 REGIONSRÅDET SUNDHED PSYKIATRI SOCIALOMRÅDET REGIONAL UDVIKLING DIREKTION HR IT ØKONOMI KOMMUNIKATION

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse

Bilag 1: Projektbeskrivelse Bilag 1: Projektbeskrivelse Dette notat beskriver de aktiviteter, der gennemføres i forbindelse med samarbejdsaftalen mellem ChoosEV og DTU Transport. Baggrund Brugerne af den tidligere generation af elbiler

Læs mere

Odense kommune. Tilfredsheds-analyse efter leverandørskift af inkontinensløsning SCA Hygiene Products

Odense kommune. Tilfredsheds-analyse efter leverandørskift af inkontinensløsning SCA Hygiene Products Odense kommune Tilfredsheds-analyse efter leverandørskift af inkontinensløsning SCA Hygiene Products Maj 2007 1 Formål og metode Formål Odense kommune ønsker med denne tilfredshedsundersøgelse at få afdækket,

Læs mere

Rengøring og desinfektion af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker

Rengøring og desinfektion af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker Rengøring og desinfektion af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker Dokument kontrol: Dokument navn: Rengøring og desinfektion af medicinsk udstyr Dokument version: 1.3 Dokument ejer: IN-JET

Læs mere

Vurdering af hygiejniske forhold mv. i daginstitutioner i Gentofte Kommune

Vurdering af hygiejniske forhold mv. i daginstitutioner i Gentofte Kommune Vurdering af hygiejniske forhold mv. i daginstitutioner i Gentofte Kommune Dato for besøg: 181110 Institution: Jægerborg vuggestue og Børnehave Antal børn i alt: Vuggestuen 34 Børnehaven: 52 Leder: Ann

Læs mere

Udvikling af nye lægemidler forudsætter forskningssamarbejde mellem læger og virksomheder

Udvikling af nye lægemidler forudsætter forskningssamarbejde mellem læger og virksomheder Udvikling af nye lægemidler forudsætter forskningssamarbejde mellem læger og virksomheder Høring om klinisk forskning 2. november 2012 Formand for NSS Poul Jaszczak, overlæge, dr.med Fra statusrapporten

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier

3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier 3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier At sikre at vi har de nødvendige utensilier og lægemidler/vacciner Forebygge at patienter og pårørende og personale pådrager sig infektioner i

Læs mere

22. Erfaringer faglig viden - forskning. Et hav af møder under forskellige vindforhold sikkert i alle regioner

22. Erfaringer faglig viden - forskning. Et hav af møder under forskellige vindforhold sikkert i alle regioner 20-05-2015 Intet nyt er godt nyt eller Alt nyt er godt nyt? Nybyggeriernes indlejrede skisma d. Organisering Vedtaget hygiejnepolitik specifikt til Nyt OUH Vedtaget fælles hygiejnenotat mellem OUH og Nyt

Læs mere

NYT FRA PILOTFORSØGET

NYT FRA PILOTFORSØGET NYT FRA PILOTFORSØGET DECEMBER 2012 GODT I GANG! Kære pilotdeltager Du har nu været i gang med at sortere affald til genbrug i godt fire måneder, og vi håber, at det er blevet en del af din dagligdag.

Læs mere

Idékatalog. Idéer til at forbedre vilkår for demente

Idékatalog. Idéer til at forbedre vilkår for demente Idékatalog Idéer til at forbedre vilkår for demente borgere Udviklet af medarbejdere i plejesektoren i Næstved Kom- mune i foråret 2012 1 Med udgangspunkt i spørgsmålet Hvordan kan vi skabe bedre forhold

Læs mere

STUDIEBOG OG VELKOMSTBREV MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode modul 2 Ortopædkirurgisk afsnit 262. Ortopædkirurgisk afdeling

STUDIEBOG OG VELKOMSTBREV MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode modul 2 Ortopædkirurgisk afsnit 262. Ortopædkirurgisk afdeling STUDIEBOG OG VELKOMSTBREV MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode modul 2 Ortopædkirurgisk afsnit 262. Ortopædkirurgisk afdeling 1 Kære Studerende Vi glæder os meget til at byde dig

Læs mere

Hvordan du passer din. trakeostomi. derhjemme. Regionshospitalet Viborg. Øre-, næse-, halsafdeling Ø

Hvordan du passer din. trakeostomi. derhjemme. Regionshospitalet Viborg. Øre-, næse-, halsafdeling Ø Hvordan du passer din trakeostomi derhjemme Regionshospitalet Viborg Øre-, næse-, halsafdeling Ø Hvordan du passer din trakeostomi derhjemme Her er nogle råd om, hvordan du passer din trakeostomi-kanyle

Læs mere

VTV Velfærds Teknologi Vurdering. (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut)

VTV Velfærds Teknologi Vurdering. (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut) VTV Velfærds Teknologi Vurdering (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut) Formål med VTV At sikre en systematisk og kvalificeret vurdering af teknologiers virkning, omkostninger,

Læs mere

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital Domæne 5: Økonomi Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital 1 Indhold 1. De to typer af økonomiske analyser 2. Sundhedsøkonomisk evaluering 1. De fire typer af sundhedsøkonomiske evalueringer

Læs mere

Ægløsningstest Stav. Brugsanvisning. Version 1.0 DK Cat.No. W2-MII

Ægløsningstest Stav. Brugsanvisning. Version 1.0 DK Cat.No. W2-MII DK Ægløsningstest Stav Brugsanvisning Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W2-MII Babyplan Ægløsningstest er en kvalitativ test som bruges til at forudsige hvornår der er stigning i LH, og dermed, hvornår du

Læs mere