MARKEDSANALYSE AF ENGANGSBÆKKENER OG KOLBER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARKEDSANALYSE AF ENGANGSBÆKKENER OG KOLBER"

Transkript

1 MARKEDSANALYSE AF ENGANGSBÆKKENER OG KOLBER

2 Rapporten er udarbejdet af: Syddansk Sundhedsinnovation Tina Nissen Innovationskonsulent Anne Louise Arildsen Innovationskonsulent Maj 2015

3 Markedsanalyse af engangsbækkener og kolber 3 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Proces og kilder...5 Produktoversigt...6 Videreudvikling af produkterne...8 Internationale erfaringer...11 Nationale erfaringer...15 Nye sygehusbyggerier i DK...17 Diskussion...18 Konklusion...19 Perspektivering...20 Referencer...21 Bilag...22

4 4 Afprøvning af engangsbækkener og kolber Introduktion Nærværende markedsanalyse af engangsbækkener og kolber er igangsat på baggrund af de udfordringer projekt Afprøvning af engangsbækkener og -kolber identificerede på tre kliniske afdelinger på Odense Universitetshospital i perioden 1. maj 1. december De primære udfordringer vedrører produkternes kvalitet, infektionshygiejne samt det fysiske arbejdsmiljø. Under afprøvningen er identificeret følgende primære udfordringer: Gentagne eksempler på at bækkenerne ikke holder luft/kollapser under den sengeliggende patient Gentagne eksempler på at urin siver gennem pulpen/løber ud af hul i posen Personalet oplever, at engangsprodukterne er mere åbne og at de dermed kommer mere i kontakt med indholdet i engangsprodukterne end flergangsprodukterne. Posen med Super Absorptionspulver (SAP) er lang som om at reagere med indholdet, det tager ekstra lang tid ved afkølet væske og utilstrækkeligt ved blodige væsker. Følgende spørgsmål søges besvaret: 1. Hvilke engangsbækkener og -kolber anvendes nationalt og internationalt (inkl. produktleverandør og mærke-niveau) - specielt med fokus på England og Norge? Hvilke erfaringer er gjort og opleves de samme problemstillinger som ved afprøvning på OUH? På hvilken baggrund er beslutningen omkring implementering af engangsbækkener og -kolber taget? 2. Hvilke realistiske forventninger kan stilles til produktudviklingen af engangsbækkener og -kolber frem mod færdiggørelse af Nyt OUH i 2022? I rapporten vil spørgsmålene blive besvaret igennem interviews, kontakt med konkrete hospitaler, eksperter på området, artikelsøgning og søgning på internettet. Placering af engangsbækkener til sengeliggende patienter, blev af personalet oplevet som ringere arbejdsmiljø, da de ikke kan skubbe bækkenerne under patienter som normalt. Problematikker med opbevaring af pulp produkterne, da de bliver leveret i store kasser og optager meget plads. Anvendelsen af engangsbækkener og kolber har været kendt praksis på engelske hospitaler de sidste år. Det er desuden kendt at flere andre lande også benytter sig engangsbækkener og kolber på hospitalerne. Udgangspunktet for denne rapport er at samle nationale og internationale erfaringer med engangsbækkener og -kolber samt viden omkring generel produktudvikling på området med henblik på beslutningsoplæg for planlægning af Nyt OUH.

5 Markedsanalyse af engangsbækkener og kolber 5 Proces og kilder Formålet med markedsundersøgelse er at samle erfaringer med anvendelse af engangsbækkener og -kolber på nationalt og internationalt plan. Desuden indhentes viden omkring andre eller lignende produkter samt generel produktudvikling med udgangspunkt i resultaterne fra afprøvning af engangsbækkener og -kolber på OUH Processen har derfor omfattet gennemgang af evalueringer fra testperioder nationalt og internationalt, undersøgelser af andre/lignende produkter samt kontakt til relevante hospitaler med fokus på deres erfaringer med brugen af engangsbækkener og kolber. Forventninger til fremtidig produktudvikling er belyst ved samtale/interview med producenter af engangsbækkener og kolber samt ved at identificere, hvilken udvikling engangsprodukter har gennemgået de seneste år. Processen har været organiseret som følgende i forhold til erfaringsopsamling: Følgende nøgleord er benyttet i processen både enkeltvis og i kombination på engelsk, norsk og dansk: Disposable bedpan, disposable bottles, disposable urinals, disposable products, bedpan liners Hospital, handling, hygiene, patient experiences, cleaning procedure, washing room, clean and unclean room, capture of sample material, washer, washer-disinfector, hygienic bags Test, testing, experiences Spread of infection, cross-contamination, infection hygiene, risk situations, infection control Vernacare, Curas, Goloo, CareBags 1. National og international desk research gennem blogs og tidsskrifter ift. eksiste rende produkter og erfaringsopsamling 2. Undersøgelse af akademiske studier gennem databaserne: PubMed, Embase og Cinahl 3. Direkte kontakt til relevante hospitaler

6 6 Afprøvning af engangsbækkener og kolber Produktoversigt I forbindelse afsøgning af eksisterende engangsbækkener og kolber til brug på hospitaler er det værd at bemærke, at der kan være forskel på kvalitetskontrol/dokumentation og dermed kvaliteten af produkterne. Produkter der ligner hinanden meget fx pulp bækkener og kolber fra Vernacare og Curas produceres i vidt forskellige lande - henholdsvis Kina (Curas) og England (Vernacare). Skema 1: Produktløsninger Det er ligeledes forskelligt, hvor mange enheder de forskellige produkter kræver ift. anvendelse skema 1 viser produktløsninger over de mest gængse engangsbækkener og kolber. /eller hård plast. I de situationer blev engangsbækkenerne holdt op imod flergangsbækkener.

7 Som det ses på skema 1, er det en pakkeløsning fra én leverandør, der vælges i forbindelse med valg af engangsprodukter. Ved Vernacare og Curas, som producerer pulp engangsprodukter, er den primære bortskaffelsemetode macerator og derfor bliver dagrenovation ikke vist i skema 1, selvom dette også er en mulighed. Vernacare, Goloo og Curas er engangsprodukter, der sælges internationalt såvel som de også anvendes på danske hospitaler. Hård plastik bækken benyttes i USA og hygiejne poser bliver solgt i hele verden, men er ikke kendt nationalt. Markedsanalyse af engangsbækkener og kolber 7

8 8 Afprøvning af engangsbækkener og kolber Videreudvikling af produkterne De mest markante producenter af engangsbækkener og kolber til danske hospitaler er kontaktet med henblik på at indhente viden omkring produktudvikling på området. Producenterne er i den forbindelse præsenteret for de identificerede udfordringer i forbindelse med afprøvning af engangsbækkener og kolber på Odense Universitetshospital. Den generelle tilbagemelding fra producenter er, at de er opmærksomme på de præsenterede udfordringer og løbende videreudvikler på engangsbækkenerne og kolberne samt tilhørende biprodukter. Det har ikke været muligt at indhente fortrolig viden omkring produktudviklingsplaner af hensyn til konkurrenter. Curas Curas produkter bliver produceret i Kina og solgt i Europa, Afrika, Australien. Virksomheden Mediplast Kendan A/S, der står for salg af Curas pulp produkter, har, ifølge direktøren Casper Lykkegaard Kobke, oplevet en stigende forespørgsler på engangsprodukter, der kan benyttes uden brug af macerator til bortskaffelse. Virksomheden arbejder på følgende forbedringer af produkterne, som forventes lanceret i slutning af 2015: Engangsbækken: Engangskolbe: Udarbejder et forstærket engangsbækken til kraftige patienter. Denne løsning vil ikke kunne kværnes i maceratoren og skal derfor i dagrenovation. En pose, som skal lægges imellem plastisk supporten og pulp bækkenet. Der vil blive udviklet et lukkesystem på posen, så den holder tæt og efter brug kan lukke bækkenet inde og smides i skraldespanden. Engangssupport i pulp, som kan komme i maceratoren. Der udvikles desuden på en plastiskkolbe, hvor man kan se indholdet. Prisen vil være sammenlignelig med vandflasker. Kolben er udviklet til at skulle i dagrenovation og derfor vil der også blive udviklet et låg, så det bliver et lukket system. Forbedrede kolben i pulpmaterialet, så også pulpkolben kan smides i dagrenovation som et lukket system.

9 Markedsanalyse af engangsbækkener og kolber 9 Goloo Virksomheden Goloo er en forholdsvis ny aktør på markedet, der blev etableret i Goloo produkterne produceres i Danmark og er netop lanceret på det europæiske marked til flere forskellige hospitaler. På baggrund af viden indhentet i forbindelse med afprøvning på OUH i 2014, samt input fra andre hospitaler, har Goloo videreudviklet og lanceret følgende forbedringer i løbet af 2015 år: Engangsbækken til sengeliggende patienter: Envejsventil automatisk og enkel lukkemekanisme, der ifølge producenten forhindrer, at den oppustelige ring i bækkenet forsvinder. Crash air hurtigere mekanisme til at få luften ud af bækkenet efter brug. Lavere bækken: Bækkenet er blevet 2,5 cm lavere, hvilket ifølge producenten forbedrer arbejdsstillinger for de ansatte, idet bækkenet bliver nemmere at få på plads under patienten. Engangsbækken til bækkenstol: Engangskolbe: Luftkanaler i kolbe kolben er ifølge producenten blevet mere stabil og patienterne vil ikke længere opleve samme problemer med at posen falder sammen og urinen løber ovenud. Semipermeabel kolben er ændret fra at være gennemsigtig til at have et mat look, undtaget der hvor indholdsmængden aflæses. Goloo planlægger, ifølge Tommy Vesterlund, at lancere følgende nye tiltag i slutningen af 2015: Pumpen Goloo udvikler på en enhed, hvor pumpen og produkterne bliver samlet til ét lukket system. Enheden skal forbedre hygiejnen omkring pumpen og ophæng samt give brugeren en bedre digital vejledning i anvendelse af produkterne. Enheden planlægges at være klar til markedet i slutningen af Pris Prisen på engangsbækkenet og kolber forventes i løbet af det næste årstid blive halveret på baggrund af optimeret produktion samt generelt øget salg. Ny lukning mere brugervenlig lukkemekanisme der muliggør, at posen kan åbnes igen (som en skraldepose). Billede 1: Ny lukning på Softloo fra Goloo Billede 2: Envejsventil Billede 3: Nyt kolbe design

10 10 Afprøvning af engangsbækkener og kolber Vernacare Virksomheden Vernacare blev etableret for ca. 50 år siden, samtidige med at engangsbækkenet blev introduceret på det engelske marked. Vernacares pulpprodukterne bliver stadig produceret i England. Braun Scandinavia er forhandler af Vernacare produkter i Danmark. Indenfor det sidste år har Vernacare lanceret følgende forbedringer af pulp produkterne: Bækkenstol: En ny bækkenstol er netop lanceret på markedet. Denne kan køre ind over toilet (standard størrelse toilet), bruges i underbruseren og med et bækken. Stolen er lavet i rustfrit stål, kan skille ad let og gøres ren, derudover kan den vaskes i samme rum som sengene. Engangsbækken slides let ind under stolen i den bækkenholder, der er udformet som en skinne og gør det nemt at sætte bækkenet på plads og fjerne efter brug. Nyt engangsbækken: For at kunne levere et løsning, hvor man ikke skal benytte en bækkendekontaminator, har Vernacare udviklet en support i pulp. Bækken inkl. support kan, ifølge producenten, bære 95 kg. Supporten passer kun til det nye bækken, som er designet med buede kanter, så det skulle være nemmere at placere under patienten. Supporten fungerer samtidig som låg efter brug. Billede 6: Egenskaber for den nye bækkenstol Ifølge salgschef Martin Nielsen fra Braun Scandinavia arbejder Vernacare på udvikling af et toilet med indbygget macerator. Dette vil betyde, at affald bortskaffes via kloakrør og ikke via dagrenovation eller macerator. Det har ikke været muligt at indhente viden om, hvornår toilet med indbygget macerator forventes lanceret på markedet. Billede 4: Pulp support og bækkene Engangskolbe til kvinder: Normalt benyttes engangsbækken til sengeliggende kvindelige patienter, når de skal tisse. Vernacare har udviklet en kolbe til kvinder, som ifølge producenten, forbedrer medarbejdernes arbejdsmiljø ved at reducere belastning i forbindelse med forflytning af patient. Dette produkt er netop lanceret på markedet. Billede 5: Engangskolbe til kvinder, Vernafem

11 Markedsanalyse af engangsbækkener og kolber 11 Internationale erfaringer Direkte kontakter til hospitaler i England, Norge og Finland, litteratursøgning samt viden indhentet via producenterne Vernacare, Curas og Goloo viser, at engangsbækkener og kolber håndteres anderledes i udlandet sammenholdt med Danmark. Udbredelsen af engangsbækkener og -kolber i EU Nærmere uddybning i forhold til håndtering i de enkelte lande beskrevet efter oversigt: Udbredelsen af engangsbækkener og -kolberi EU og på verdensplan ligesom kontakterne indhentet fra udenlandske hospitaler fremgår af bilag 2. Den primære årsag til den anderledes håndtering i Danmark skyldes højere hygiejnemæssige standarder. VERNACARE CURAS GOLOO PLASTIK SUPPORT

12 12 Afprøvning af engangsbækkener og kolber Udbredelsen af engangsbækkener og -kolber på verdensplan VERNACARE CURAS GOLOO PLASTIK SUPPORT

13 Markedsanalyse af engangsbækkener og kolber 13

14 14 Afprøvning af engangsbækkener og kolber England Allerede tilbage i 1973 skrev G. L. Gibson en artikel om et lukket system (Gibson 1973), hvor en maskine hakkede og herefter skyllede pulp engangsbækkener og kolber ud i det engelske kloaksystem. Her blev stålbækkener skiftet ud med engangsprodukter af pulp på grund af problemer med smittespredning. Dette skete fordi personalet vaskede stålbækkenerne op i hånden og af den grund ikke fik bækkenerne bakteriefri. I dag benytter 94 % af de engelske hospitaler sig af Vernacare produkter 1, hvor den primære måde at bortskaffe er via macerator. Enkelte ældre bygninger, som ikke har macerator tilkoblet, benytter sig i stedet af plastikbækkener, som vaskes i en bækkendekontaminator. Bundskifte hos sengeliggende patienter på grund af ødelagte bækkener er ikke en udfordring for personalet på de engelske hospitaler. Her udleveres der en plastik support, som styrker og stabiliserer engangsbækkenet. Brugen af plastik support fungere som løsning, da man kan rengøre denne med blandt andet klorhexidin. Rengøring af support til bækkener med klorhexidin er, ifølge Braun Scandinavia, ikke tilladt på de danske hospitaler pga. risiko for resistensudvikling. En hyppig problemstilling, personalet oplever, er, at maceratoren går i stykker. Dette sker når personalet smider andre utensilier i maceratoren end det anbefales, hvilket også er en problematik på de danske hospitaler, der benytter maceratorer. Norge I Norge anvendes engangsbækkener og -kolber lavet af pulp materiale og Vernacare er hovedleverandøren heraf (kilde). Engangsbækkener og kolber har, ifølge Braun Scandinavia, der forhandler Vernacare, været anvendt i den primære sektor de sidste 10 år og er de seneste år i stigende grad blevet afprøvet og implementeret på hospitalerne. Dog viser indsamling af erfaringer, at engangsbækkener og kolber ikke er så udbredt i Norge som først forventet. Tilbagemeldinger fra hospitaler i Oslo, Tromsø og Bergen viser, at de stadig benytter flergangsbækkener. På St. Olavs Hospital i Trondheim anvendes enten plastiksupport eller et flergangsbækken til sengeliggende patienter som support til engangsbækkenerne. Til de meget tunge patienter, kan der forekomme problemer med holdbarheden af engangsbækkenet, selvom der anvendes support. Supporten følger patienten under indlæggelsesforløbet. Efter brug bliver supporten vasket i en bækken dekontaminator, hvorefter det bliver anvendt til en ny patient. Afdelingerne oplever, at engangskolberne af pulp kan lække, hvis de står for længe. Den slags forekommer hyppist om natten. Personalet oplever, at kolberne holder tæt i længere tid, hvis Super Absorptionspulveret benyttes. Engangsprodukterne bortskaffes ved en macerator, som er tilkoblet kloaksystemet. Også i Norge oplever man, at maceratoren tilstoppes fordi andre ting kommes heri fx vaskeklude, engangshandsker m.m. USA I USA benyttes primært engangsbækkener af hård plastik 2 fx på St. Barnabas Medical Center og Saint Peter s University Hospital, New York. Bækkenet følger ikke patienter under deres indlæggelse, men behandles som et engangsprodukt ligesom Goloo produkterne. De mange overvægtige patienter i USA har afstedkommet, at der er lifte på næsten alle patientstuer. Dette medvirker til, at man kan få patienterne hen på en bækkenstol. På denne måde har man næsten ingen udleveringer af bækkener til sengeliggende patienter, da de fleste kan hjælpes op. Finland Hospitalerne i Finland anvender stadig i stor udstrækning flergangsbækkener og kolber, og her er man tilfreds med den løsning. Dette gælder fx det nye Turku Universitetshospital. Der er dog enkelte hospitaler, som benytter engangsbækkener og kolber for at sikre, at infektioner overført mellem patienter via flergangsprodukter. På Kotka, Karhula Sygehus, der er et mindre sygehus, bliver der benyttet pulp- engangsprodukter sammen med macerator. Dog bortskaffes engangsbækkener og kolber også via dagrenovation, da personalet ofte oplever, at maceratoren ikke fungerer. På samme sygehus anvendes ligeledes pulpengangskolber. Personalet har besvær med at afmåle mængden af indhold i produkterne, da måleskemaet er svært at læse. Generelt er personalet glad for produkterne og oplever ingen lækager, heller ikke ved tunge patienter, hvor der bliver brugt 2 bækkener for at undgå, at bækkenet kollapser under patienten. Det er nemt for personalet at forme bækkenerne til den enkel patienter ved at rive og trykke i pulpen. Engangsbækkener benyttes også til bækkenstole, hvor der en gang imellem forekommer problemer efter brug. Her kan et bækken sætte sig fast og der opleves lækager, når dette sker. 1: 2:

15 Markedsanalyse af engangsbækkener og kolber 15 Nationale erfaringer Hospitalerne i Danmark benytter en blanding af flergangsbækkener og -kolber og engangsbækkener og kolber. Kendetegnende er, at det ofte er op til den enkelte afdelingsledelse at tage stilling til, hvorvidt der skal anvendes flergangsbækkener og -kolber, engangsbækkener og kolber eller en blanding af begge. Der er derfor spredte erfaringer med brugen af engangsprodukter. Et mønster synes at kendetegne de afdelinger og ambulatorier, der anvender engangsbækkener og -kolber: produkterne synes at fungere godt de steder, man kun anvender få bækkener og kolber og hvor man ikke har et behov for at måle, veje og beskrive indholdet. På nogle afdelinger er engangsprodukter allerede implementeret, mens andre afdelinger stadig afprøver produkterne. I Danmark anvendes primært engangsbækkener og kolber fra Curas, Vernacare og Goloo samt engangskolber fra OneMed. Responsen peger i mange forskellige retninger. Der er dog en tilbagemelding som går igen; patienterne finder engangsprodukterne meget mere behagelige. Nedenfor beskrives de generelle erfaringer fra danske hospitalsafdelinger det drejer sig om Regionshospitalet Randers, Herning Sygehus, De nye Universitetshospital i Århus, Svendborg Sygehus og Gentofte Hospital se bilag 2 for nærmere beskrivelse. Goloo Den generelle billede fra evalueringer, testforløb, litteratursøgning via internet samt direkte kontakt til hospitaler/afdelinger i Danmark viser, at engangsprodukterne ikke altid holder luft, hvilke fører til bundskifte ved sengeliggende patienter. Personalet oplever spildtid ved at bruge tid på at få luft i og ud af produkterne samt besvær med at finde den rette mængde luft. Personalet føler, at de har mere kontakt med indholdet under lukningen. Der skal ved test og implementering af Goloo produkter tilkøbes en pumpe, som typisk placeres på patientstuen eller rent skyllerum. Hygiejneafdelingen ser problematikker ved et elektrisk apparat tæt på patienterne og rengøring heraf - især er slangen, der skal pumpe luft i bækkener og kolber genstand for opmærksomhed ift. krydsdeterminering. Den tekniske afdeling sætter spørgsmålstegn ved hvem, der skal servicere pumpen. Engangsbækkenet til bækkenstolen fungerer generelt godt - især afrivningsstriben der gør det nemt at fjerne posen efter brug, uden at patienten skal op ad stolen. Det er nemt for personalet at smide handsker, servietter og toiletpapir med ind i engangsprodukterne, hvorefter det lukkes til og smides ud. Man afslutter det urene inde ved patienten, hvilket formindsker risikoen for smittespredning. Patienterne oplever større komfort ved brugen af specielt Goloo bækkenet. For nærmere beskrivelse af de enkelte hospitalers tilbagemelding se bilag 2.

16 16 Afprøvning af engangsbækkener og kolber Pulp produkter - Vernacare og Curas Den primære bortskaffelsesmetode er en macerator, som kværner pulpprodukterne ned til små stykker, hvorefter det skylles ud i kloak systemet. Pulpprodukter kan også komme i dagrenovation, når man benytter SAP eller anden form for opsugningsmateriale, så produkterne ikke kan dryppe med væsker. Macerator vil typiske være placeret i et urent rum / skyllerum, og man skal derfor transportere engangsbækkener og kolber fra patientstue til macerator. Her påpeges, at der er en smitterisiko, da det ikke er et lukket miljø, som transporteres. På Gentofte Hospital er der installeret 33 Vortex maceratorer (bliver solgt sammen med Vernacare produkter) og her er der én reparation om året på 25 % af maceratorerne. De oplever ikke problemer med maceratorerne, medmindre personalet eksempelvis smider handsker eller håndklæder i kværnen. Ét stk. pulpengangsbækken er ikke stabilt nok til at kunne holde til en sengeliggende patient over 50 kg. Der bruges derfor ofte 2 engangsbækkener for at skabe styrke og stabilitet i bækkenet. På danske hospitaler er det ikke kendt praksis at anvende plastik support, da disse ellers ville skulle vaskes i en bækkendekontaminator før de vil være klar til brug igen. Pulp er ikke gennemsigtig, hvilket opleves problematisk for det kliniske personale, når de skal observere urinens koncentration og mængde. Pulp produkter fylder meget, når de kommer fra l everandøren. Derfor oplever personalet et problem med opbevaring og logistik. Generelt for engangsprodukter Ved overgang fra flergangsbækkener og kolber til engangsprodukter forsvinder flaskehalsen forbundet med begrænset kapicitet bækkendekontaminatoren væk, Derfor er lugtgener reduceret betragteligt.

17 Markedsanalyse af engangsbækkener og kolber 17 Nye sygehusbyggerier i DK I disse år arbejdes der på mange nye sygehusbyggerier i Danmark. I forbindelse med byggeriet skal der tages stilling til om bækkener og kolber skal være engangsprodukter eller flergangsprodukter, da det har betydning for planlægning af byggeriet. Byggeorganisationerne tilknyttet de enkelte sygehusbyggerier har været kontaktet og forespurgt om hvorvidt, byggeriet er baseret på engangs- eller flergangsbækkener samt hvilket beslutningsgrundlag, der ligger til grund herfor. Skema 2 viser oversigt over hvilke valg, der er truffet i byggeprojekterne: Skema 2: Valg af engangsbækkener og -kolber

18 18 Afprøvning af engangsbækkener og kolber Diskussion Nærværende markedsundersøgelse fokuserer på, hvilke engangsbækkener og kolber, der anvendes nationalt, såvel som internationalt samt hvilke erfaringer hospitalerne har med brugen heraf. Nærværende undersøgelse har ikke kortlagt erfaringer med flergangsprodukter eller udviklingen af flergangsbækkener og kolber samt bækkendekontaminatorer, da affaldet planlægges bortskaffet via dagrenovation på Nyt OUH. Dokumentation af hygiejnemæssige fordele ved at overgå til engangsprodukter er ud over rammen for nærværende rapport, om end det er essentielt for patientsikkerheden 3 i relation til risikoen for krydskonterminering. Ifølge Braun Scandinavia, der forhandler Vernacare i Danmark, foreligger der minimal dokumentation for de hygiejnemæssige fordele og ulemper ved brug af engangsbækkener og kolber. Engangsproducenterne påpeger risiko for krydskonterminering ved brug af stålbækkener. Producenter af engangsbækkener og kolber er kontaktet for at få indblik i deres planer for produktudvikling af engangsbækkener og -kolber. Overordnet er virksomhederne, som forfatter til nærværende rapport har været i kontakt med, lydhøre overfor input til produktudvikling, men det afgørende er den direkte efterspørgsel i forhold til indkøb. Det er forskelligt, hvor hurtige virksomhederne er til lave ændringer i produkterne. Goloo, der ligger på Fyn, laver løbende ændringer i engangsprodukterne, mens Curas produkter, der produceres i Kina og sælges internationalt, har flere måneders responstid i forhold til produktændringer. 3:

19 Markedsanalyse af engangsbækkener og kolber 19 Konklusion INTERNATIONAL ERFARINGER Engangsbækkener og kolber er udbredt over hele verden. De produceres i forskellige materialer det være sig pulp, blød plast eller hård plast. Specielt er engangsbækkener og kolber af pulp udbredt i England, hvor 94 % af de engelske hospitaler benytter engangsprodukterne. I Norge er engangsbækkener og kolber mindre udbredt i hospitalsregi end først antaget og først nu på vej ind på hospitalerne. I disse to lande er pulpprodukter det foretrukne valg af engangsprodukter. I USA anvendes en tredje model i form af hård plastik engangsbækken til sengeliggende patienter. På danske hospitaler anvendes engangsprodukterne i både pulp og oppustelig plast. RENGØRING Erfaringerne viser, at hospitaler i England og Norge anvender pulp engangsbækkenerne anderledes i klinikken, end det ses på de danske hospitaler, da hygiejnestandarden og brugen af desinfektion er skrappere i Danmark. I England og Norge benyttes support i form af flere bækkener sammen, plastik support eller pulp support. Den mest udbredte support er plastik, som har to anvendelsesmuligheder: Bliver rengjort efter brug hver gang. Følger patienter under indlæggelsen og vaskes herefter i en bækkenkoger inden supporten gives til en ny patient. MACERATOR Vernacare har været på markedet i 50 år og har solgt deres engangsprodukter og maceratorer som en samlet løsning. Denne løsning er derfor også dominerende, når man ser på bortskaffelsesmetoden. VIDEREUDVIKLING Der er lanceret flere nye tiltag i form af forbedringer af engangsprodukterne siden afprøvning af engangsbækkener og kolber på Odense Universitetshospital. De nye tiltag fra producenterne omfatter fx stabilisering af engangsbækkenet til sengeliggende patienter. Løsningen er ikke afprøvet, men imødekommer muligvis en del af de behov, som er identificeret i forbindelse med afprøvning af bækkener og kolber på Odense Universitetshospital. NATIONALE ERFARINGER Flere nye sygehusbyggerier i Danmark bl.a. Køge Nye Universitetssygehus, DNV-Gødstrup og Gentofte Hospital satser på brugen af engangsbækkener og kolber. Overgang til henholdsvis engangsbækkener og kolber er truffet på baggrund af andre hospitalers erfaringer eller afprøvning af produkterne i klinikken på enkelte afdelinger. Det er kendetegnende, at de nye sygehusbyggerier kalkulerer med mulighed for at indsætte bækkendekontaminator, hvis engangsprodukterne ikke kommer til at leve op til de krav, der stilles til produkterne. ANBEFALING På baggrund af nærværende markedsundersøgelse anbefales det at skabe mulighed for omdisponering til flergangsbækkener og kolber dvs. indsættelse af bækkendekontaminatorer i byggeriet af Nyt OUH, hvis engangsbækkener og kolber mod forventning ikke kommer til at leve op til de krav, der stilles for at kunne anvende produkterne i en klinisk kompleks hverdag på et hospital.

20 20 Afprøvning af engangsbækkener og kolber Perspektivering Frem mod Nyt OUH er der mulighed for at teste og tilpasse engangsbækkener og kolber, så de kommer til at passe ind i den kontekst, de skal anvendes i. Det kunne fx være i form af et offentlig-privat-samarbejde (OPI) på tværs af regioner, da alle de nye sygehusbyggerier står overfor samme udfordringer: Skal der afsættes kvadratmeter til bækkendekontaminatorer og masceratorer eller ej. Alternativt kan et nyt testforløb eller desk research på andre hospitalers erfaringer med nye forbedrede produkter være en mulighed om et par år med henblik på at undersøge om produkterne kvalitetsmæssigt lever op til de kliniske behov. Engangsbækkener har ikke hidtil været en del af Region Syddanmarks udbud, som næste gang bliver i I udbudsprocessen er der mulighed for at gøre aktivt brug af den viden, der er produceret i forbindelse med afprøvningen af engangsbækkener og -kolber. På den måde bliver det attraktivt for virksomhederne at videreudvikle produkterne. De krav, der stilles til engangsprodukterne på baggrund af afprøvningen på tre vidt forskellige afdelinger på Odense Universitetshospital, er udspecificeret i bilag 3. Herlev hospital afslutter i juni 2015 et omfattende projekt omkring afprøvning af engangsbækkener og -kolber, hvor fokus er lagt på bortskaffelse og miljø. Formålet er at afdække behov, muligheder og potentialer ved brug af bæredygtige engangsartikler som alternativ til flergangs-hjælpemidler med brug af bækkendekontaminatorer. Projekts resultater danner grundlag for gennemførelsen af et konkret udbud og indkøb af de valgte løsninger på kort sigt i nuværende bygningsmasse og på længere sigt ved implementering i nye bygninger på Nyt Herlev Hospital og Nyt Hospital Hvidovre. Konklusionen af denne rapport vil være vigtigt at tage med i Nyt OUH beslutningsgrundlag vedrørende engangs- eller flergangsbækkener og kolber.

21 Markedsanalyse af engangsbækkener og kolber 21 Referencer Title: A disposable bedpan system using an improved disposal unit and self-supporting bedpans Forfatter: G. L. Gibson Kilde: J Clin Pathol Dec; 26(12): Title: Bedpan Processing methodes: making an informed choice. Forfatter: Christine Lobé, Lucy J. Boothroyd og Jean-Maria Lance Kilde: Canadian Journal of Infection Control, 2011 fall; 26 (3): side Title: Bedpan: Disposable or resusable Forfatter: Arthur Johnson Kilde: Nursing times Octorber 11, vol 85, No 41, 1989, side Washer-disinfectors Part 1: General requirements, terms and definitions and tests (ISO :2006) Washer-disinfectors Part 3: Requirements and tests for washer-disinfectors employing thermal disinfection for human waste containers (ISO :2006) Plastikbækken sender stålbækken på pension Forfatter: Pia Lysdal Veje, lektor cand.cur., UC Syddanmark, Sygeplejerskeuddannelsen Sønderborg; og Jacob Struck Dall, sygeplejerske, forfatter til bachelorprojektet; Kilde: Sygeplejersken , side 62. Odense Renovation: Klinisk risikoaffald, side KONTAKTPERSONER Goloo Tommy Vesterlund, Sales and Business Manager - Curas Casper Lykkegaard Kobke, Direktør - Vernacare Martin Nielsen, salgschef - International Consultant in Infection Prevention, Holland Gertie van Knippenberg-Gordebeke - FOTOS Fotos er indhentet fra producenternes eller sælgernes hjemmeside: Visse foto er taget af Anne Louise Arildsen.

SENGERENGØRING PÅ DANSKE

SENGERENGØRING PÅ DANSKE SENGERENGØRING PÅ DANSKE HOSPITALER - KORTLÆGNING AF PRAKSIS OG FREMTIDSPLANER INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning og konklusion... 2 Konklusion... 3 Udviklingsscenarier... 5 Fremtidens dominerende rengøringspraksis...

Læs mere

Etnografi og brugerinddragelse i udviklingen af mobil adgang til logistikdata

Etnografi og brugerinddragelse i udviklingen af mobil adgang til logistikdata Etnografi og brugerinddragelse i udviklingen af mobil adgang til logistikdata Caretech Innovation Projekt Mobiladgang til logistikdata (C-72) Deltagere/partnere: Systematic Capgemini Regionshospitalet

Læs mere

Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren. Henning Voss

Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren. Henning Voss Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren Henning Voss Dansk Sundhedsinstitut September 2009 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende

Læs mere

EVALUERING AF IMPLEMENTERINGEN AF FOREBYGGELSESPAKKER I AUTOVIRKSOMHEDER I BRANCHEN TRANSPORTMIDLER

EVALUERING AF IMPLEMENTERINGEN AF FOREBYGGELSESPAKKER I AUTOVIRKSOMHEDER I BRANCHEN TRANSPORTMIDLER EVALUERING AF IMPLEMENTERINGEN AF FOREBYGGELSESPAKKER I AUTOVIRKSOMHEDER I BRANCHEN TRANSPORTMIDLER Angelika Dziekanska, Christina Madsen, Laura Veng Kvorning, Louise Hardman Smith, Lisbeth Nielsen, Mie

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Teknologisk Institut - Center for Robotteknologi. VelfærdsTeknologiVurdering af Århus Kommunes satsning på velfærdsteknologi på Midtbyens Lokalcentre

Teknologisk Institut - Center for Robotteknologi. VelfærdsTeknologiVurdering af Århus Kommunes satsning på velfærdsteknologi på Midtbyens Lokalcentre Teknologisk Institut - Center for Robotteknologi VelfærdsTeknologiVurdering af Århus Kommunes satsning på velfærdsteknologi på Midtbyens 15-09-2011 Indhold Baggrund... 3 VelfærdsTeknologiVurdering... 4

Læs mere

Nye koncepter til mobile tandklinikker

Nye koncepter til mobile tandklinikker Bachelorprojekt Nye koncepter til mobile tandklinikker Dato: 20/12-2010 Student: Nikolaj Apitz s053871 Vejleder: Claus Thorp Hansen Studieretning: Design og innovation Institut: DTU Management Projektperiode:

Læs mere

Logistik og IT. Statusrapport om logistik og IT på DNU. DNU, Det Nye Universitetshospital i Århus. www.dnu.rm.dk

Logistik og IT. Statusrapport om logistik og IT på DNU. DNU, Det Nye Universitetshospital i Århus. www.dnu.rm.dk Logistik og IT Statusrapport om logistik og IT på DNU DNU, Det Nye Universitetshospital i Århus www.dnu.rm.dk Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3, DK-8200 Århus N Tel. +45 8728

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 1 Indhold Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 Interview af testpersonerne med afsæt i spørgeskema... 5 Spørgeskema til testpersoners forældre... 5 Spørgeskema besvaret af koordinator... 6

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK FLEXICABLE ApS CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK EUROPEAN BUSNIESS GAMES 2011 1 Indholdsfortegnelse IDE OG PRODUKT... 3 Idegrundlag... 3 Produktbeskrivelse...

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Tendenser i tandteknik

Tendenser i tandteknik Tendenser i tandteknik Fremadrettet analyse af efteruddannelsesbehov for laboratorietandteknikere 2009-2019 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Indledning...5 3. Udviklingstendenser på arbejdsmarkedet

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Afgangsprojekt ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i samarbejde med DFE Meincke A/S i Skovlunde Afleveringsdato: 23. januar 2009 20 ETCS point

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

Århus Havn. Et casestudie om afvikling af tung trafik i Århus midtby. By-, Energi- og Miljøplanlægning 5. semester, Gruppe BEM5-2 Aalborg Universitet

Århus Havn. Et casestudie om afvikling af tung trafik i Århus midtby. By-, Energi- og Miljøplanlægning 5. semester, Gruppe BEM5-2 Aalborg Universitet Århus Havn Et casestudie om afvikling af tung trafik i Århus midtby By-, Energi- og Miljøplanlægning 5. semester, Gruppe BEM5-2 Aalborg Universitet Titel: Århus Havn Undertitel: Et casestudie om afvikling

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

E-mail-konsultation til borgerne

E-mail-konsultation til borgerne Gruppe 2 E-mail-konsultation til borgerne Praktiserende læger er gået online. Vicky Raae Else-Marie Laursen 2009 E - M A I L - K O N S U L T A T I O N T I L B O R G E R N E Computere er nytteløse. De kan

Læs mere

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester - I samarbejde med DSB Fjern- & Regionaltog Fag: Integrations / DIS Vejleder: Peter Stæhrmose Underviser: Lene Pries-Heje Eksamenstermin: Sommer 2010 Udarbejdet

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

Digitale værktøjer i det udførende byggeri. Af Michael Mortensen

Digitale værktøjer i det udførende byggeri. Af Michael Mortensen Digitale værktøjer i det udførende byggeri Af Michael Mortensen Et 7. semester speciale på Bygningskonstruktøruddannelsen ved VIA University College, Campus Horsens. Vejleder: Jacob Strunge 24/10/2014

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008

Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008 Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008 2 Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Indhold Konklusion for DBK-afprøvning... 5 Rapportens formål... 5 Baggrund

Læs mere

Personlig hygiejne og kropslig velvære for beboere på plejehjem KOLDING KOMMUNE

Personlig hygiejne og kropslig velvære for beboere på plejehjem KOLDING KOMMUNE inter Personlig hygiejne og kropslig velvære for beboere på plejehjem KOLDING KOMMUNE Indhold 1. Summary... 3 2. Introduktion til projekt Ren velværelse, attraktive og smarte badeværelser til plejeboliger...

Læs mere

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 2010 Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 Af: Rami Kaddoura, Safa Sarac, Martin Schmidt og Andreas Eriksen. Fag: Teknologi Vejleder: Arne Wamsler Skole: HT, Roskilde Tekniske Gymnasium MARS

Læs mere

Ny fokus nye planer ny strategi?

Ny fokus nye planer ny strategi? Hovedopgave Lene Gyde Jensen 070579 MØK Reklame 24. maj 2013 Vejleder: Henrik Kristensen Forord Denne opgave er skrevet som afslutning på min uddannelse til markedsføringsøkonom, med speciale i reklame,

Læs mere