Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps"

Transkript

1 DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND Totalentreprise til opførelse af Psykiatriens Hus Silkeborg. Totalentreprisekontrakt indgået efter forudgående PQ, tilbudsindhentning og stand still. CPV: MT Højgaard A/S Lillehøjvej Silkeborg Telefon Fax

2 DK-København: Udlejning eller leasing af egen fast ejendom til erhvervsformål SLOTS- OG EJENDOMSSTYRELSEN OPP projekt for byretterne i Herning, Holbæk, Holstebro og Kolding. Tilrådighedsstillelse, herunder projektering, anlæg/ombygning, drift, vedligeholdelse, forsyning, rengøring og finansiering af 4 retsbygninger i ca. 20 år. CPV: , , 45262, A. Enggaard A/S Maratonvej Svenstrup A. Enggaard A/S Maratonvej Svenstrup A. Enggaard A/S Maratonvej Svenstrup A. Enggaard A/S Maratonvej Svenstrup

3 DK-Vejle: Ortopædiske implantater REGION SYD Ortopædkirurgiske skulder-implantater og tilbehør til knæ-, hofte- og skulder-implantater. De indgåede rammekontrakter vedrører indkøb af skulder-implantater plus tilbehør til knæ-, hofte- og skulder-implantater til ordregivers sygehuse. I tilknytning til anskaffelserne skal der leveres instrumentarie-, lagerog logistikservice, hvori der skal være mulighed for at tilkøbe service i forhold til de indkøbte produkter. Yderligere skal leveres følgende service og uddannelse til de indkøbte produkter: generel service i forhold til produkterne; opstartsservice; løbende rådgivning og support; løbende uddannelse og finansiering af efteruddannelse. CPV: , , , , , Johnson & Johnson Bregnerødvej Birkerød Johnson & Johnson Bregnerødvej Birkerød Noscomed Medical Supply A/S Svanemøllevej 200 København Ø Stryker Danmark Postboks København V Telefon

4 DK-Hillerød: Affaldsbeholdere til skarpe genstande REGION HOVEDSTADEN KONCERNØKONOMI - INDKØB Levering af beholdere til risikoaffald. Levering af beholdere til risikoaffald i flg. størrelser; Runde og firkantede fra 0,2-8,0L, runde og firkantede fra 9,0L-30,0L, Firkantede 30,0-60,0L. CPV: Grathwol A/S Motorgangen Karlslunde Telefon Fax Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Telefon Fax Grathwol A/S Motorgangen Karlslunde Telefon Fax Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Telefon Fax Grathwol A/S Motorgangen Karlslunde Telefon Fax

5 DK-Hillerød: Udstyr til laparoskopi REGION HOVEDSTADEN KONCERNØKONOMI - INDKØB Endoskopiske skærende staplere samt skærende staplere til åben kirurgi. Levering af af endoskopiske skærende staplere til mindre indgreb herunder bl.a. fjernelse af blindtarm, samt skærende staplere til åben kirurgi og ventralherniestaplere. CPV: , Covidien Danmark A/S Langebrogade 6E, 3. sal 4 Købenahavn K Telefon Fax Covidien Danmark A/S Langebrogade 6 E, 3. sal 4 København K Telefon Fax Covidien Danmark A/S Langebrogade 6E, 3. sal. 4 København K Telefon Fax

6 DK-København: Id-kort DANSKE REGIONER Kontrakt vedr. produktion og levering af Det nationale Sundhedskort, Det særlige Sundhedskort og EU-sygesikringskortet. Kontrakt vedr. produktion og levering af Det nationale Sundhedskort, Det særlige Sundhedskort og EU-sygesikringskortet. CPV:

7 DK-Odense: Medicinsk udstyr ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL, AFDELINGEN FOR KLINISK PATOLOGI Køb og leje af udstyr til scanning af mikroskopi præparater samt der til knyttet uddannelse og service. A. Køb af scanner Levering af udstyr til scanning af mikroskopi præparater placeret på OdenseUniversitetshospital, Afdeling for Klinisk Patologi. Herunder tillige den til udstyret hørende betjeningssoftware(middleware). B. Viewing Software: Levering af Viewing Software, knyttet til udstyret i punkt A. C. Analysesoftware HER2 Levering af analysesoftware til HER2-ANALYSE IHC. D. Leje: Leje af udstyr til scanning af mikroskopi præparater. Samme udstyr som i leverancen nævnt ipunkt A og B. Udstyret skal ses som kapacitetsforøgelse på Afdeling for Klinisk Patologi ved OdenseUniversitetshospital. E. Leje: Leje af udstyr til scanning af mikroskopi præparater. Sammen udstyr som i leverancen i punkt A og B,dog med reduceret kapacitet. Udstyret skal placeres på Afdeling for Klinisk Patologi ved Svendborg Sygehus. F. Udannelse Uddannelse i betjening af såvel udstyret som de i punkt B og C nævnte software G. Service: Kontrakt vedrørende Service og Samarbejde - Fuldt dækkende knyttet til udstyret i punkt A. Optioner: Option : Option for tilkøb af analysesoftware til automatisk scoring af yderligere IHC analyser: Ki 67. Option 2: Option for tilkøb af analysesoftware til automatisk scoring af yderligere IHC analyser: ER. Option 3: Option for tilkøb af analysesoftware til automatisk scoring af ISH analyse: HER2 Dual Colour(Ventana). Option 4: Option for tilkøb af analysesoftware til stereologiske analyser. Option 5: Option for tilkøb af kompletterende eller supplerende hardware/ software. Den tidsmæssige sammenhæng i hovedleverancen vil være som følger: Ad A, B, C og F: Efter gennemført udbudsforretning indgås den i nærværende udbudsmateriale indsatte kontrakt, der omhandlerlevering og installation m.m. af det tilbudte udstyr og software samt undervisning i anvendelse heraf. Kontrakten indeholder tillige vilkår, der gælder i garantiperioden. Kontrakt- og garantiperioden vil under normaleomstændigheder vare i år regnet fra godkendt afleveringsforretning. Ad D og E: Senest efter gennemført afleveringsforretning af hovedleverancerne A, B, C og F forventes indgået den inærværende udbudsmateriale indsatte lejekontrakt, gældende for 2 udstyr. Lejeperioden forventes at være år. Ad G: Umiddelbart efter udløbet af garantiperioden for den under punkt A, B og C indgåede kontrakt vil der bliveindgået Kontrakt vedrørende Service- og Samarbejde. Kontraktperioden for denne kontrakt vil være 4 år. Optioner: Option, 2, 3, 4 og 5 Udbyder er ikke forpligtet til at udnytte optionen. Optionerne indgår dog i verifikationen afdet økonomisk mest fordelagtige tilbud. Se afsnit.7 Tildelingskriterier i udbudsmaterialet. CPV: , , , , , ,

8 Hanamatsu Photonics Deutschland GmbH Lautruphøj Ballerup Telefon Fax

9 DK-København: Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse MILJØMINISTERIET, BY- OG LANDSKABSSTYRELSEN By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Mikrobiologiske Miljøanalyser. Formålet med udbuddet er at indgå en kontrakt om at være referencelaboratorium på området mikrobiologiske miljøanalyser for By- og Landskabsstyrelsen. Referencelaboratoriets hovedopgave er at bistå By- og Landskabsstyrelsen med rådgivning inden for mikrobiologiske miljøanalyser. Rådgivningen forudsætter ofte, at der gennemføres dokumenterede laboratorieundersøgelser. Rådgivningen dækker typisk nedenstående områder: Faglig bistand til By- og Landskabsstyrelsens daglige administration og revision af den til enhver tid gældende. Bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v., p.t. bekendtgørelse nr. 353 af Rådgivning til By- og Landskabsstyrelsen om analysekvalitet og prøvetagning, herunder metoder og krav hertil faglig bistand til opfølgning på præstationsprøvninger afholdt uden for referencelaboratoriets regi deltagelse i laboratoriesamarbejder/netværk. Der henvises til det samlede udbudsmateriale. Det samlede udbudsmateriale kan downloades på CPV: EurofinsSteins Laboratorium A/S Hjaltesvej Holstebro Telefon Fax

10 DK-København: Vinduespudsning NIELS BROCK Vinduespolering på Niels Brock. Opgaven omfatter vinduespolering på følgende adresser hos Niels Brock: Julius Thomsens Plads 6 & 0, 925 Frederiksberg C, Kultorvet 2, 75 København K, Gullfossgade 4, 2300 Kbh. S, Nørre Voldgade 28-34, 358 København V, Klareboderne, 65 København K, Blågårdgade 23 B, 2200 København N. Opgaven er opdelt i 6 delaftaler, som er nærmere beskrevet i bilagene B() - B(6). CPV: ISS A/S Møntmestervej København NV Telefon Internet: Fax ISS A/S Møntmestervej København NV Telefon Internet: Fax ISS A/S Møntmestervej København NV Telefon Internet: Fax Anders Andersens Rengøring Rugvænget Tåstrup Telefon Internet: Fax ISS A/S Møntmestervej København NV

11 Telefon Internet: Fax Anders Andersens Rengøring Rugvænget Tåstrup Telefon Internet: Fax

12 DK-Fredericia: Tingskadeforsikring BOLIGKONTORET FREDERICIA Aftale om indgåelse af forsikringsdækning. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning. CPV: , , 66540, Gjensidige Forsikring Krumtappen Valby Telefon Internet:

13 DK-København: Rengøring af lokaler NIELS BROCK - RENGØRING AF LOKALER Rengøring hos Niels Brock. Opgaven omfatter rengøring på Niels Brock - i alt ca m² beliggende på følgende. Adresser: Julius Thomsens Plads 6 & 0, 925 Frederiksberg C, Kultorvet 2, 75 København K, Gullfossgade 4, 2300 Kbh. S, Nørre Voldgade 28-34, 358 København V, Klareboderne, 65 København K, Blågårdgade 23 B, 2200 København N. Opgaven er opdelt i 6 delaftaler, som er nærmere beskrevet i bilagene B() - B(6). CPV: Strøyer & Strøyer Bagsværdvej Lyngby Telefon Internet: Fax ISS A/S Møntmestervej København NV Telefon Internet: Fax Strøyer & Strøyer A/S Bagsværdvej Lyngby Telefon Internet: Fax ISS A/S Møntmestervej København NV Telefon Internet: Fax ISS A/S Møntmestervej 3

14 2400 København NV Telefon Internet: Fax Strøyer & Strøyer A/S Bagsværdvej Lyngby Telefon Internet: Fax

15 DK-Lyngby: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) S TEKNISKE UNIVERSITET Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller). Kontrakt om levering af wafer scale carbon vapor deposition system. CPV: AIXTRON Europe Kaiserstrasse Herzogenrath TYSKLAND Telefon Internet: Fax

16 DK-København: Kortlægning fra luften DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE CPV: Kortlægning fra luften. Kongsberg Satellite Service Prestevannveien Tromsø NORGE MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd 3800 Commerce Parkway V6V 2J3 Richmond, British Columbia CANADA

17 DK-Silkeborg: Rengøring af lokaler HANDELSSKOLEN SILKEBORG Udførelse af rengøring på Handelsskolen Silkeborg. Opgaven omfatter rengøring af ca m² på nedenstående adresse: Handelsskolen Silkeborg, Markedsgade 3, 8600 Silkeborg. CPV: Kongsvang Rengøringsservice A/S Lykkesholms Allé Viby Telefon Internet:

18 DK-København: Konsulentvirksomhed i forbindelse med projektstyring MILJØMINISTERIET, MILJØSTYRELSEN Drift af et Center for Hormonforstyrrende Stoffer. Drift af et Center for Hormonforstyrrende Stoffer i perioden Centeret skal opbygge viden til brug for myndighedernes forebyggende arbejde. Opgavene vedrører både den løbende drift af centeret, herunder videnskabelig rådgivniing, formidling og videndeling samt igangsættelse og styring af projekter. CPV: , Rigshospitalet (Afd. for Vækst og Reproduktion) Blegdamsvej København Telefon Internet:

19 DK-København: Byggearbejde BOLIGSELSKABET 96 I TIKØB OG HELSINGØR KOMMUNE Kronborg Ladegårds Vej - 3. Opførelse af 24 handicapboliger og -center i Hewlsingør. 24 Almene plejeboliger med tilhørende centerarealer opført i hovedentreprise. CPV: Ole Jepsen A/S Abildgårdsparken Birkerød Telefon Internet: Fax

20 DK-København: Indsamling af husholdningsaffald KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN, CENTER FOR MILJØ Indsamling af dagrenovation, pap, papir/batterier, storskrald mv., PVC og metal. Indsamling af dagrenovation, pap, papir/batterier og storskrald mv. i bydelene Østerbro og Nørrebro. Indsamling af PVC og metal i bydelen Nørrebro. Indsamling fra i alt ca boliger og mindre erhverv. CPV: M. Larsen Vognmandsfirma A/S Vibeholmsvej Brøndby Telefon Internet: Fax M. Larsen Vognmandsfirma A/S Vibeholmsvej Brøndby Telefon Internet: Fax

21 DK-Viby: Catering til andre virksomheder eller institutioner ÅRHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE, INDKØBSSEKTIONEN Levering af frokostmåltid til dagtilbud i Århus Kommune. Aftalerne omfatter levering af et frokostmåltid til børn i dagtilbud i Århus Kommune, som har valgt at få mad fra en ekstern leverandør. CPV: Det Gamle Skovhus Århusvej Galten Det Gamle Skovhus Århusvej Galten Madkassen-risskov.dk Arresøvej Risskov Madkassen-risskov.dk Arresøvej Risskov Mona's A/S Edwin Rahrs Vej Brabrand Ricewood A/S Holtevej Århus C Mona's A/S Edwin Rahrs Vej Brabrand Ricewood A/S Holtevej Århus C Madkassen-risskov.dk Arresøvej Risskov Mona's A/S Edwin Rahrs Vej 46

22 8220 Brabrand Det Gamle Skovhus Århusvej Galten Ricewood A/S Holtevej Århus C Ricewood A/S Holtevej Århus C Ricewood A/S Holtevej Århus C Ricewood A/S Holtevej Århus C Ricewood A/S Holtevej Århus C Ricewood A/S Holtevej Århus C Rice wood A/S Holtevej Århus C Ricewood A/S Holtevej Århus C Ricewood A/S Holtevej Århus C 2

23 DK-Odder: Vinduespudsning ODDER GYMNASIUM Vinduespolering på Odder Gymnasium. Opgaven omfatter vinduespolering på adressen: Østermarksvej 25, 8300 Odder. CPV: Forenede Service A/S Klamsagervej Åbyhøj Telefon Internet:

24 DK-Odense: Konsulentvirksomhed inden for udvikling SERVICESTYRELSEN Kontrakt for projektet: Evaluering af lovændringer om kontinuitet i anbringelser. Folketinget vedtog den , som første skridt i Barnets Reform, L 6 om kontinuitet i anbringelser lovreglerne skal medvirke til at skabe bedre kontinuitet og stabilitet for anbragte børn og unge gennem færre genanbringelser, skift, flytninger og brud i deres tilværelse. Servicestyrelsen udbyder med dette materiale opgaven med at evaluere de nye regler. Formålet med evalueringen er: at undersøge effekten af lovreglerne over en periode på 0 år, at belyse den langsigtede effekt for børnene og de unge samt at evaluere lovændringernes udbredelse og anvendelse i kommunerne samt sagsbehandlernes oplevelse af administrationen og omsætningen af lovændringerne i praksis. CPV: SFI Herfluf Trolles Gade 052 København K Internet:

25 DK-Aarhus: Koblingsudstyr NRGI NET A/S 72,5 kv SF6-isoleret koblingsanlæg Indkøb af 7 felts anlæg - 72,5 kv SF6-isoleret koblingsanlæg. CPV: Siemens A/S, Power Engineering Borupvang Ballerup

26 DK-Nykøbing Falster: Træbaseret brændsel I/S REFA Levering af flis til Biomasseværk Nykøbing og Biomasseværk Stubbekøbing. Levering af flis til REFA's biomasseværker: Biomasseværk Nykøbing, Skovalleen 42, 4800 Nykøbing F, Biomasseværk Stubbekøbing, Sivmosevej 2, 4850 Stubbekøbing. Leveringen skal dække de samlede behov for begge biomasseværker. CPV: Skovbyholm Grønt Herthadalvej 4840 Nørre Alslev Telefon Internet:

27 DK-Hvalsø: Indsamling af husholdningsaffald LEJRE KOMMUNE Indsamling af affald i Lejre Kommune. Indsamling af dagrenovation fra helårsboliger og sommerhuse hver 4. dag (ugetømning i uge begge uger inkl.). Indsamling af papir hver 4. uge fra helårsboliger og 4 gange årligt fra sommerhuse. Herunder indsamling af batterier og småt elektronik i klare plastposer på lågene af indsamlingsbeholderne til papir. Indsamling af storskrald med to årlige indsamlingsrunder. Indsamling af haveaffald 4 gange årligt. CPV: RenoNorden A/S Islandsvej Herfølge

28 DK-Albertslund: Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser ALBERTSLUND KOMMUNE Udbud af Tøjvask til visiterede borgere i eget hjem. Indkøb af Tøjvask til visiterede borgere i eget hjem. CPV: , Delfin VASK A/S Kirstinehøj Kastrup Telefon Berendsen Textil Service A/S 2860 Søborg Telefon Internet:

29 DK-Hillerød: Dieselolie (EN 590) LOKALBANEN A/S Levering af dieselolie. Levering af dieselolie (EN590), fyringsolie samt benzin og diesel. CPV:

30 DK-Holbæk: Rekrutteringstjenester HOLBÆK KOMMUNE Delaftale 3: Slagelse, Odsherred og Holbæk - sundhedsfaglige vikarservice Vordingborg, Køge, Slagelse, Odherred og Holbæk Kommune udbyder vikarserice på hjemmeplejeområdet og plejeområdet, og omfatter forbruget af social- og sundhedsfaglig vikarservice for de deltagende kommuner. Udbuddet består af 3 delaftaler, hvortil der afgives selvstændige tilbud. Vilkårerne for delaftaler er enslydende; dog således at den den enkelte delaftale er et udtryk for en geografisk opdeling af kommunerne. Delaftale : Vordingborg Kommune (leveringsstart.8.200). permalink.mercell.com/ aspx Delaftale 2: Køge Kommune (leveringsstart )permalink.mercell.com/ aspx. Du kan stille spørgsmål omkring opgaven direkte til Holbæk Kommune samt afgive tilbud og uploade tilbudsdokumenter. Spørgsmål skal stilles herigennem under fanen "Kommunikation". Svar fra Holbæk Kommune afgives i anonymiseret form og kan ses under fanen "Ekstra Info" efter at der er publiceret svar. Alle dokumenter i tilbuddet til indkøber skal uploades og sendes igennem Mercell Sourcing Service inden tidsfristen udløber og er omkostningsfrit for leverandører. Bemærk at der til afsendelse af tilbuddet kan anvendes digital signatur. Digital signatur kan bestilles her: fremsendes normalt indenfor 3 arbejdsdage. 3 dage før tilbudsfristen udløber vil du modtage en påmindelse omkring opgaven på din . Spørgsmål omkring funktionaliteten i systemet sendes til eller ring på Al kommunikation med ordregiver skal foregå igennem udbudsværktøjet Mercell Sourcing Service. CPV: Bemandingskompagniet ApS

31 DK-Tønder: Strømper TØNDER KOMMUNE Levering af kompressionsstrømper. Levering af kompressionsstrømper til Tønder Kommune. CPV: Sahva A/S Borgervænget København

32 DK-Aalborg: Bank- og investeringstjenesteydelser AALBORG KOMMUNE, ØKONOMISK AFDELING, FINANSKONTORET Finansielle tjenesteydelser, Låneoptagelse 200. Låneoptagelse 200, i størrelsesordnen op til DKK jf. udbudsmaterialet. CPV: KommuneKredit Kultorvet 6 75 København K KommuneKredit Kultorvet 6 75 København K

33 DK-Sorø: Tolkning REGION SJÆLLAND Rammekontrakt Tolkeydelser i Region Sjælland. Kontrakten omfatter ydelse af tolkebistand (ikke døvetolkning) på alle sprog til patienter der efter gældende lovgivning, har ret til tolkning ved behandling på alle sygehuse, psykiatrien, institutioner, alment praktiserende læger og speciallæger, samt hos patienter, som aflægges besøg af alment praktiserende læger og/eller speciallæger under Region Sjælland, følgende delområde(er)/aftaler: CPV:

34 DK-Vejle: Specialiseret personbefordring ad vej REGION SYD Kontrakt om befrodring af elever til og fra Center for Høretab. Befordring af elever til og fra Center for Høretab. Der er 3 delaftaler, der dog må justeres på baggrund af antal elever og disses bopæl. Drifstart forventes d CPV: Ejners Biler Industrivej Børkop Aarhus Taxas Økonomiske Forening Sommervej Århus V Vester Skerninge Bilerne af 974 ApS Faaborgvej Vester Skerninge

35 DK-København: Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker DSB CPV: Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker.

36 DK-Esbjerg: Forsikringstjenester ARBEJDERNES BOLIGFORENING Forsikringsaftale. Forsikringskontrakter inden for områderne:ejendomsforsikring herunder glas- og sanitetsforsikring, løsøreforsikring, Arbejdsskadeforsikring, Erhvervs- og produktansvar, Motorkøretøjsforsikring. CPV: Danske Forsikring Borupvang Ballerup Internet:

37 DK-Viby: Snerydning ÅRHUS KOMMUNE Udførelse af vintertjeneste Vintertjeneste i Århus kommune ved kørsel med lastbiler og traktorer. CPV: Vognmand Anders Jacobsen Studstrupvej Skødstrup Per Andersen Obstrupvej Mårslet Jens Buhl & Sønner A/S Storemosevej Hasselager Vognamndsfirmaet Bendt Hansen & Sønner A/S Nordlandsvej Risskov Gunnar Gertsen Aps Hvedebjergvej Brabrand Johs. Sørensen & Sønner Århus A/S Sintrupvej Brabrand Vognmand Martin Christiansen Tingskoven Tranbjerg J.

38 DK-Sorø: Tjenesteydelser i forbindelse med jordforurening REGION SJÆLLAND Rammekontrakter om anskaffelse af konsulentydelser inden for jordforurening. Anskaffelse af ressourcepersoner til konsulentydelser inden for jordforureningsområdet. CPV: Rambøll, COWI, DGE, Orbicon Rambøll, Orbicon, DGE, COWI Jelshøjvænget 8000 Århus Telefon

39 DK-Vejle: Rådgivning i forbindelse med miljøteknik REGION SYD, JORDFORURENINGSAFDELINGEN Aftale om rådgivning og bistand til indledende forureningsundersøgelser efter lov om forurenet jord. Der er indgået en rammeaftale med fem rådgivere i prioriteret rækkefølge. Rådgivning og bistand til gennemførelse af et antal indledende jordforureningsundersøgelser. CPV: Grontmij-Carl Bro, NIRAS, COWI, Skude & Jacobsen, DMR. Grontmij-Carl Bro A/S, Dusager 2, 8200 Århus N; 2. NIRAS A/S, Buchwaldsgade 35, 3. sal 5000 Odense C; 3. COWI A/S, Odensevej 95, 5260 Odense S; 4. Skude & Jacobsen A/S, Svendborgvej 243, 5260 Odense S; 5. Dansk Miljørådgivning A/S, Industrivej 0a, 8680 Ry

40 DK-Hjørring: Transport af affald AFFALDSSELSKABET VENDSYSSEL VEST I/S Bistand til containertransport fra AVV genbrugspladser. Tjenesteydelsen omfatter primært bistand til transport af storcontainere med affald fra én eller flere AVV genbrugspladser til tømning på anviste modtageanlæg samt returtransport af tomme containere til genbrugspladser. CPV: Svend Aage Christiansen A/S Høngårdsvej Østervrå Telefon Fax Svend Aage Christiansen A/S Høngårdsvej Østervrå Telefon Fax AL Logistik Skellet Hjørring Telefon Nordjysk Forretnings- & Industri Renovation W. Brüelsvej Hjørring Telefon AL Logistik Skellet Hjørring Telefon AL Logistik Skellet Hjørring Telefon Anker Christensen A/S Ilbro Byvej Hjørring Telefon AL Logistik Skellet 2

41 9800 Hjørring Telefon Svend Aage Christiansen A/S Høngårdsvej Østervrå Telefon Fax AL Logistik Skellet Hjørring Telefon Sølvkær & Pedersen Ahornvej Brønderslev Telefon Nordjysk Forretnings- & Industri Renovation W. Brüelsvej Hjørring Telefon Vognmand O. Kragh I/S Dorfvej Dronninglund Telefon Kr. K. Hermansen Bøgevangen Dronninglund Telefon

42 DK-København: Rammekontrakt vedrørende økonomisk bistand til vurdering af private og offentlige udgifter og investeringer DET EUROPÆISKE MILJØAGENTUR (EEA)

43 DK-Allerød: Byggearbejde: lejligheder SJÆLSØ STÆVNEN A/S Stævnen II. Projektering og udførelse af 49 almene familieboliger samt omkringliggende udenomsarealer. CPV: Brødrene A. og B. Andersen A/S Erhvervsparken Gadstrup Telefon Internet: Fax

44 DK-København: Bygge- og anlægsarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE, KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN Ny integreret daginstitution på Fengersvej. Totalentreprisen omfatter projektering og udførelse af en integreret daginstitution på ca m² (brutto), inklusive terræn- og anlægsarbejder på ca m². Bygningen skal opføres i kategorien lavenergiklasse 2. Udbudsmaterialet omfatter et tidligt dispositionsforslag, der fastlægger bygningens omfang, placering på grunden, dens disponering og landskabsarkitektarbejderne. Etageplanerne og landskabsarkitektarbejderne er godkendt af brugere og bygherre. Totalentreprenøren og dennes rådgivere skal designe klimaskærmen, herunder tag, facader og udvendig komplettering, således at disse overholder kravene til BR08, herunder energirammerne. Totalentreprenøren og dennes rådgivere skal designe konstruktioner, tekniske anlæg, indvendig komplettering og overflader således, at disse overholder BR08, herunder særlig opmærksomhed omkring kravene til dagslys og akustik. CPV: Enemærke & Petersen a/s Klostergården, Ole Hansens Vej 400 Ringsted

45 DK-Odense: Edb-udstyr til medicinsk brug OUH - ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL/SVENDBORG SYGEHUS Aftale om levering af KOL-kufferter. Kontrakten vedrører leje af patientkufferter (KOL-kufferter) samt accessoriske tjenesteydelser, herunder opsætning og nedtagning af patientkufferter. CPV: Medisat A/S Rugårdsvej Odense C Telefon Internet: Fax

46 DK-Köbenhavn: Datalagring ÖRESUNDSBRO KONSORTIET CPV: Datalagring. Hitachi Data Systems Egebaekvej Naerum Internet:

47 DK-Charlottenlund: Engangsbleer GENTOFTE KOMMUNE Offentligt udbud af rammekontrakt om indkøb og levering af engangsbleer mv. til børn. Indkøb og levering af engangsbleer, engangsklude og engangshandsker til børn. CPV: Dansk Bletjeneste Dania Plast ApS Nyholms Allé Rødovre Telefon Internet: ble.dk/ Fax

48 DK-Vejle: Udstyr til støtte af hjertefunktioner REGION SYD Pacemakere, ICD'er m. højvoltselektroder og pacemaker elektroder. Indkøb af pacemakere, ICD'er med højvoltselektroder samt pacemaker elektroder til sygehusene i Region. Syddanmark. Indkøbet er opdelt i 8 delaftaler og omfatter indkøb af ca produkter i alt pr. år. Forbruget. Fordeler sig som følger: Pacemakere: Delaftale A: %, Delaftale A2: %, Delaftale A3: 0-20 %. ICD'er med højvoltselektrode: Delaftale B: %, Delaftale B2: %, Delaftale B3: 0-20 %. Pacemaker elektroder: Delaftale C: %, Delaftale C2: %. CPV: , , , , , St. Jude Medical Danmark A/S Produktionsvej Glostrup Medtronic Danmark A/S Arne Jacobsens Alle København S Biotronik Aps Lyngsø Alle Hørsholm St. Jude Medical Danmark A/S Produktionsvej Glostrup Biotronik Aps Lyngsø Alle Hørsholm Medtronic Danmark A/S Arne Jacobsens Alle København S St. Jude Medical Danmark A/S Produktionsvej Glostrup

49 Biotronik Aps Lyngsø Alle Hørsholm 2

50 DK-Hillerød: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) REGIONHOVEDSTADEN, KØK, INDKØB Metafasescanner med tilhørende analysestationer. Metafasescanner med tilhørende analysestationer. CPV: Brock & Michelsen A/S Blokken Birkerød

51 DK-Aalborg: Udstyr til venepunktur og blodprøvetagning REGION NORDJYLLAND, INDKØBSKONTORET Det lukkede blodtagningssystem. Det lukkede blodtagningssystem. CPV: Hettich Labinstrument ApS Frydenborgvej 27E 3400 Hillerød Telefon Fax

52 DK-Aalborg: Madrasser REGION NORDJYLLAND Udbud af leasing af vekseltryksmadrasser, sårstadie 3 og 4 og køb af trykaflastende madrasser, sårstadie 3. Delaftale : Leasing af vekseltryksmadrasser, sårstadie 3 og 4. Delaftale 2: Køb af trykaflastende madrasser, sårstadie 3. Delaftale 3: Der udbydes en option på madrassystemer til bariatriske (større end 35 kg) og undervægtige patienter (mindre end 40 kg) med option forstås, at Region Nordjylland forbeholder sig ret til at udnytte optionen til de i Kontraktbilag 2. Anførte priser (under delaftale 3) når som helst i aftaleperio-den., hvis optionen ikke vælges effektueret ved aftalestart. Udnyttelse skal varsles skriftligt med mindst 30 dages varsel. CPV: ArjoHuntleigh A/S Vassingerødvej Lynge Telefon Fax Zibo A/S Erhversparken 4, Ølholm 760 Tørring Telefon Fax ArjoHuntleigh A/S Vassingerødvej Lynge Telefon Fax

53 DK-Herning: Ingeniørvirksomhed HERNING KOMMUNE Rammeaftale. Rådgivningsaftalen omfatter rådgivning i forbindelse med byggeri og planlægning samt diverse ombygningsprojekter og omfatter både arkitektfaglige og ingeniørfaglige ydelser. CPV: Atra Arkitekterne Vestergade Holstebro Kristian H. Nielsen Tingvej Herning Arkitec A/S Birk Centerpark Herning Midtconsult A/S Viborgvej 7400 Herning Hundsbæk & Henriksen Gunhilds Plads Vejle Rambøll A/S Poulsgade Herning

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder DanmarkAalborg: Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge og anlægsarbejder

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Indkøbsordning til visiterede borgere

Indkøbsordning til visiterede borgere Indkøbsordning til visiterede borgere Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/21403988.aspx Udbudstype Udbud Betalingsbetingelser Netto pr. 0 dage (kontant) Dato for offentliggørelse 20-08-2009

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN 2012-2014 FORDELT MÅNEDSVIS BYGGEPROJEKTER IGANGSAT 2012 OG 1. HALVÅR 2013 12.000 10.000 Alle tal er i millioner kroner Igangsat 2012 Igangsat 2013 (1. halvår) 8.000 6.000 4.000

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

KL og Kommunernes Hus A/S - Indgåelse af forsikringsaftaler.

KL og Kommunernes Hus A/S - Indgåelse af forsikringsaftaler. KL og Kommunernes Hus A/S - Indgåelse af forsikringsaftaler. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/30194889.aspx Ekstern udbuds ID 14388-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012 Navn og adresse Celletyper Opdateringsdato Aagaard Fertilitetsklinik Hedeager 35 Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi Reberbansgade 18-22 Postboks 561 9000 Aalborg Århus Sygehus Den Danske Hornhindebank

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Indsamling af affald i Esbjerg Kommune.

Indsamling af affald i Esbjerg Kommune. Indsamling af affald i Esbjerg Kommune. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/38081673.aspx Ekstern udbuds ID 376473-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Udbud af biblioteksmaterialer

Udbud af biblioteksmaterialer Udbud af biblioteks Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/25200865.aspx Udbudstype Udbud Dato for offentliggørelse 22-10-2010 09:34 Slutdato 01-09-2010 12:00 Dokumentfrist 01-09-2010 11:59

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Genudbud interaktive tavler og tilbehør

Genudbud interaktive tavler og tilbehør Genudbud interaktive tavler og tilbehør Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/25296617.aspx Udbudstype Udbud Dato for offentliggørelse 07-07-2010 14:31 Slutdato 01-09-2010 10:00 Dokumentfrist

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området.

Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området. Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/31344792.aspx Ekstern udbuds ID 224689-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32512-2012:text:da:html DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2012/S 20-032512

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Jylland EAN-lokationsnr. Firma - / stednr. Telefon- / faxnr.

Jylland EAN-lokationsnr. Firma - / stednr. Telefon- / faxnr. Jylland EAN-lokationsnr. Firma - / stednr. Telefon- / faxnr. Esbjerg SILVAN Byggemarked 5790000250707 Firma nr. 37 Tlf: +45 7915 1000 Østre Gjesingvej 10 Sted nr. 377 Fax: +45 7912 6934 6715 Esbjerg N.

Læs mere

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Egelundsvej 5 2620 Albertslund Shell / 7-Eleven 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 07:00-22:00 07:00-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 Roskildevej 117 2620 Albertslund

Læs mere

Dines Jørgensen & Co. A/S. DJ Miljø & Geoteknik P/S

Dines Jørgensen & Co. A/S. DJ Miljø & Geoteknik P/S Dines Jørgensen & Co. A/S Hillerød og Sorø 54 ansatte DJ Miljø & Geoteknik P/S Hillerød og Sorø 24 ansatte Dines Jørgensen & Co. A/S er et ingeniørfirma med rådgivning indenfor Anlæg og Byggeri. Firmaet

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:239414-2012:text:da:html DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Bjerringbro STARK Bjerringbro Tømmerh. 5790000707379 Firma nr. 106 Tlf: +45 8668 2544 Heimdalsvej 1 Sted nr. 906 Fax: +45 8668 4108 8850 Bjerringbro

Bjerringbro STARK Bjerringbro Tømmerh. 5790000707379 Firma nr. 106 Tlf: +45 8668 2544 Heimdalsvej 1 Sted nr. 906 Fax: +45 8668 4108 8850 Bjerringbro Jylland EAN-lokationsnr. Firma - / stednr. Telefon- / faxnr. Auning STARK Tømmergaarden Auning 5790000706969 Firma nr. 21 Tlf: +45 8648 3266 Vestergade 46 Sted nr. 216 Fax: +45 8648 3031 8963 Auning Bjerringbro

Læs mere

Tove Have. Hermed udmeldes fordelingen af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge for 2016. Direkte tlf. 41 85 14 48 Mail: bs@sim.

Tove Have. Hermed udmeldes fordelingen af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge for 2016. Direkte tlf. 41 85 14 48 Mail: bs@sim. Tove Have Fra: Bjarne Simonsen Sendt: 6. oktober 2015 10:48 Til: borgerservice@kk.dk; albertslund@albertslund.dk; kommunen@alleroed.dk; assens@assens.dk; balkom@balk.dk; kommunen@billund.dk;

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Forsikringsudbud. Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Tildeling. Version 2. Dato for offentliggørelse 12-01-2013 04:17

Forsikringsudbud. Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Tildeling. Version 2. Dato for offentliggørelse 12-01-2013 04:17 Forsikringsudbud. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/33239548.aspx Ekstern udbuds ID 10682-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure Udbud efter

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Respirationstilbehør. Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Version 3. Dato for offentliggørelse 09-03-2013 04:11

Respirationstilbehør. Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Version 3. Dato for offentliggørelse 09-03-2013 04:11 Respirationstilbehør Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/34876722.aspx Ekstern udbuds ID 78901-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure Offentligt

Læs mere

Betonelementleverance til byggeriet Dragen, Godsbanen Aalborg.

Betonelementleverance til byggeriet Dragen, Godsbanen Aalborg. Betonelementleverance til byggeriet Dragen, Godsbanen Aalborg. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43409629.aspx Ekstern udbuds ID 62016-2014 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Digital Slidescanningsudstyr til Region Sjælland.

Digital Slidescanningsudstyr til Region Sjælland. Digital Slidescanningsudstyr til Region Sjælland. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/30332393.aspx Ekstern udbuds ID 60669-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Rammekontrakt 17.17 om Vikarydelser.

Rammekontrakt 17.17 om Vikarydelser. Rammekontrakt 17.17 om Vikarydelser. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/37216550.aspx Ekstern udbuds ID 11918-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe.

Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe. Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43388114.aspx Ekstern udbuds ID 60713-2014 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Construction work. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Additional information. Beskrivelse

Construction work. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Additional information. Beskrivelse Construction work Generell Informasjon Versjon 4 Url http://com.mercell.com/permalink/40148993.aspx Ekstern anbuds ID 286354-2013 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Tilleggsinformasjon Prosedyre

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281081-2010:text:da:html DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Albertslund Albertslund Station, Hedemarksvej 1 DSB / 7-Eleven 08:00-17:00 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 10:00-19:00 Albertslund Egelundsvej 5 Shell / 7-Eleven 08:00-22:00 08:00-22:00

Læs mere

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Frederiksberg Gymnasium 20. september 002 Avedøre Gymnasium Frederiksberg Gymnasium

Læs mere

Parykker til kræftpatienter.

Parykker til kræftpatienter. Parykker til kræftpatienter. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/41813900.aspx Ekstern udbuds ID 373778-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure Offentligt

Læs mere

ANNONCERING MADSERVICE

ANNONCERING MADSERVICE ANNONCERING MADSERVICE ODDER KOMMUNE 1. INDLEDNING I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud for visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven)

Læs mere

Hårde hvidevarer til husholdningsbrug

Hårde hvidevarer til husholdningsbrug Hårde hvidevarer til husholdningsbrug Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/21598099.aspx Tender type Ausschreibung Publish date 19.10.2009 15:52 Bid due date 30.10.2009 12:00 Document due

Læs mere

Løget By afdeling 41.

Løget By afdeling 41. Løget By afdeling 41. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/37972930.aspx Ekstern udbuds ID 12534-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure Begrænset

Læs mere

Udarbejdelse af undervisningsmateriale om fertilitet til de gymnasiale ungdomsuddannelser samt markedsføring af indsatsen på gymnasier og HF m.v.

Udarbejdelse af undervisningsmateriale om fertilitet til de gymnasiale ungdomsuddannelser samt markedsføring af indsatsen på gymnasier og HF m.v. Udarbejdelse af undervisningsmateriale om fertilitet til de gymnasiale ungdomsuddannelser samt markedsføring af indsatsen på gymnasier og HF m.v. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/48052656.aspx

Læs mere

VEKS Spildevandscenter Avedøre Albertslund Varmeforsyning. Engholm Varmecentral I/S Nordforbrænding. Spildevandscenter Avedøre

VEKS Spildevandscenter Avedøre Albertslund Varmeforsyning. Engholm Varmecentral I/S Nordforbrænding. Spildevandscenter Avedøre Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholms Regionskommune Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Faxe Fredensborg Albertslund Varmeforsyning Lillerød Varmecentral Engholm Varmecentral

Læs mere

DK-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 111-182965 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 111-182965 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182965-2011:text:da:html DK-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 111-182965

Læs mere

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelene Vesterbro/Kgs. Enghave, Amager Øst og Amager Vest i Københavns Kommune

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelene Vesterbro/Kgs. Enghave, Amager Øst og Amager Vest i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Drift 08-07-2015 Sagsnr. 2015-0161277 Dokumentnr. 2015-0161277-4 Sagsbehandler Ilonka Domela Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelene

Læs mere

Dato: 4. juli 2014 Emne: Affaldsplanernes håndtering af centralsorteringsspørgsmålet i de østdanske kommuner

Dato: 4. juli 2014 Emne: Affaldsplanernes håndtering af centralsorteringsspørgsmålet i de østdanske kommuner NOTAT Dato: 4. juli 2014 Emne: Affaldsplanernes håndtering af centralsorteringsspørgsmålet i de østdanske kommuner HEW AffaldPlus-kommunerne har i deres (udkast til) affaldsplaner arbejdet med tanken om

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Områdekontor Køge Istandsættelse af fraflytterlejligheder

Områdekontor Køge Istandsættelse af fraflytterlejligheder Områdekontor Køge Istandsættelse af fraflytterlejligheder Byggeplads: Borup, Ll. Skensved, Bjæverskov og Herfølge Trin: Muligheder Kaldenavn: Total pris: Adresse: Køge Egen pris: Post nr: 4600 Kvm: By:

Læs mere

Levering af diabetesprodukter til Tønder Kommune.

Levering af diabetesprodukter til Tønder Kommune. Levering af diabetesprodukter til Tønder Kommune. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/41117071.aspx Ekstern udbuds ID 320691-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede

Læs mere

Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:147151-2015:text:da:html Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82714-2012:text:da:html DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

VEKS Vores Rens Spildevandscenter Avedøre I/S Albertslund Varmeforsyning. Vores Rens Spildevandscenter Avedøre I/S

VEKS Vores Rens Spildevandscenter Avedøre I/S Albertslund Varmeforsyning. Vores Rens Spildevandscenter Avedøre I/S Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholms Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Dragør Kommune Egedal Kommune Esbjerg Kommune Fanø

Læs mere

Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer.

Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer. Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/37195900.aspx Ekstern udbuds ID 88554-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure

Læs mere