Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps"

Transkript

1 DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND Totalentreprise til opførelse af Psykiatriens Hus Silkeborg. Totalentreprisekontrakt indgået efter forudgående PQ, tilbudsindhentning og stand still. CPV: MT Højgaard A/S Lillehøjvej Silkeborg Telefon Fax

2 DK-København: Udlejning eller leasing af egen fast ejendom til erhvervsformål SLOTS- OG EJENDOMSSTYRELSEN OPP projekt for byretterne i Herning, Holbæk, Holstebro og Kolding. Tilrådighedsstillelse, herunder projektering, anlæg/ombygning, drift, vedligeholdelse, forsyning, rengøring og finansiering af 4 retsbygninger i ca. 20 år. CPV: , , 45262, A. Enggaard A/S Maratonvej Svenstrup A. Enggaard A/S Maratonvej Svenstrup A. Enggaard A/S Maratonvej Svenstrup A. Enggaard A/S Maratonvej Svenstrup

3 DK-Vejle: Ortopædiske implantater REGION SYD Ortopædkirurgiske skulder-implantater og tilbehør til knæ-, hofte- og skulder-implantater. De indgåede rammekontrakter vedrører indkøb af skulder-implantater plus tilbehør til knæ-, hofte- og skulder-implantater til ordregivers sygehuse. I tilknytning til anskaffelserne skal der leveres instrumentarie-, lagerog logistikservice, hvori der skal være mulighed for at tilkøbe service i forhold til de indkøbte produkter. Yderligere skal leveres følgende service og uddannelse til de indkøbte produkter: generel service i forhold til produkterne; opstartsservice; løbende rådgivning og support; løbende uddannelse og finansiering af efteruddannelse. CPV: , , , , , Johnson & Johnson Bregnerødvej Birkerød Johnson & Johnson Bregnerødvej Birkerød Noscomed Medical Supply A/S Svanemøllevej 200 København Ø Stryker Danmark Postboks København V Telefon

4 DK-Hillerød: Affaldsbeholdere til skarpe genstande REGION HOVEDSTADEN KONCERNØKONOMI - INDKØB Levering af beholdere til risikoaffald. Levering af beholdere til risikoaffald i flg. størrelser; Runde og firkantede fra 0,2-8,0L, runde og firkantede fra 9,0L-30,0L, Firkantede 30,0-60,0L. CPV: Grathwol A/S Motorgangen Karlslunde Telefon Fax Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Telefon Fax Grathwol A/S Motorgangen Karlslunde Telefon Fax Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Telefon Fax Grathwol A/S Motorgangen Karlslunde Telefon Fax

5 DK-Hillerød: Udstyr til laparoskopi REGION HOVEDSTADEN KONCERNØKONOMI - INDKØB Endoskopiske skærende staplere samt skærende staplere til åben kirurgi. Levering af af endoskopiske skærende staplere til mindre indgreb herunder bl.a. fjernelse af blindtarm, samt skærende staplere til åben kirurgi og ventralherniestaplere. CPV: , Covidien Danmark A/S Langebrogade 6E, 3. sal 4 Købenahavn K Telefon Fax Covidien Danmark A/S Langebrogade 6 E, 3. sal 4 København K Telefon Fax Covidien Danmark A/S Langebrogade 6E, 3. sal. 4 København K Telefon Fax

6 DK-København: Id-kort DANSKE REGIONER Kontrakt vedr. produktion og levering af Det nationale Sundhedskort, Det særlige Sundhedskort og EU-sygesikringskortet. Kontrakt vedr. produktion og levering af Det nationale Sundhedskort, Det særlige Sundhedskort og EU-sygesikringskortet. CPV:

7 DK-Odense: Medicinsk udstyr ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL, AFDELINGEN FOR KLINISK PATOLOGI Køb og leje af udstyr til scanning af mikroskopi præparater samt der til knyttet uddannelse og service. A. Køb af scanner Levering af udstyr til scanning af mikroskopi præparater placeret på OdenseUniversitetshospital, Afdeling for Klinisk Patologi. Herunder tillige den til udstyret hørende betjeningssoftware(middleware). B. Viewing Software: Levering af Viewing Software, knyttet til udstyret i punkt A. C. Analysesoftware HER2 Levering af analysesoftware til HER2-ANALYSE IHC. D. Leje: Leje af udstyr til scanning af mikroskopi præparater. Samme udstyr som i leverancen nævnt ipunkt A og B. Udstyret skal ses som kapacitetsforøgelse på Afdeling for Klinisk Patologi ved OdenseUniversitetshospital. E. Leje: Leje af udstyr til scanning af mikroskopi præparater. Sammen udstyr som i leverancen i punkt A og B,dog med reduceret kapacitet. Udstyret skal placeres på Afdeling for Klinisk Patologi ved Svendborg Sygehus. F. Udannelse Uddannelse i betjening af såvel udstyret som de i punkt B og C nævnte software G. Service: Kontrakt vedrørende Service og Samarbejde - Fuldt dækkende knyttet til udstyret i punkt A. Optioner: Option : Option for tilkøb af analysesoftware til automatisk scoring af yderligere IHC analyser: Ki 67. Option 2: Option for tilkøb af analysesoftware til automatisk scoring af yderligere IHC analyser: ER. Option 3: Option for tilkøb af analysesoftware til automatisk scoring af ISH analyse: HER2 Dual Colour(Ventana). Option 4: Option for tilkøb af analysesoftware til stereologiske analyser. Option 5: Option for tilkøb af kompletterende eller supplerende hardware/ software. Den tidsmæssige sammenhæng i hovedleverancen vil være som følger: Ad A, B, C og F: Efter gennemført udbudsforretning indgås den i nærværende udbudsmateriale indsatte kontrakt, der omhandlerlevering og installation m.m. af det tilbudte udstyr og software samt undervisning i anvendelse heraf. Kontrakten indeholder tillige vilkår, der gælder i garantiperioden. Kontrakt- og garantiperioden vil under normaleomstændigheder vare i år regnet fra godkendt afleveringsforretning. Ad D og E: Senest efter gennemført afleveringsforretning af hovedleverancerne A, B, C og F forventes indgået den inærværende udbudsmateriale indsatte lejekontrakt, gældende for 2 udstyr. Lejeperioden forventes at være år. Ad G: Umiddelbart efter udløbet af garantiperioden for den under punkt A, B og C indgåede kontrakt vil der bliveindgået Kontrakt vedrørende Service- og Samarbejde. Kontraktperioden for denne kontrakt vil være 4 år. Optioner: Option, 2, 3, 4 og 5 Udbyder er ikke forpligtet til at udnytte optionen. Optionerne indgår dog i verifikationen afdet økonomisk mest fordelagtige tilbud. Se afsnit.7 Tildelingskriterier i udbudsmaterialet. CPV: , , , , , ,

8 Hanamatsu Photonics Deutschland GmbH Lautruphøj Ballerup Telefon Fax

9 DK-København: Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse MILJØMINISTERIET, BY- OG LANDSKABSSTYRELSEN By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Mikrobiologiske Miljøanalyser. Formålet med udbuddet er at indgå en kontrakt om at være referencelaboratorium på området mikrobiologiske miljøanalyser for By- og Landskabsstyrelsen. Referencelaboratoriets hovedopgave er at bistå By- og Landskabsstyrelsen med rådgivning inden for mikrobiologiske miljøanalyser. Rådgivningen forudsætter ofte, at der gennemføres dokumenterede laboratorieundersøgelser. Rådgivningen dækker typisk nedenstående områder: Faglig bistand til By- og Landskabsstyrelsens daglige administration og revision af den til enhver tid gældende. Bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v., p.t. bekendtgørelse nr. 353 af Rådgivning til By- og Landskabsstyrelsen om analysekvalitet og prøvetagning, herunder metoder og krav hertil faglig bistand til opfølgning på præstationsprøvninger afholdt uden for referencelaboratoriets regi deltagelse i laboratoriesamarbejder/netværk. Der henvises til det samlede udbudsmateriale. Det samlede udbudsmateriale kan downloades på CPV: EurofinsSteins Laboratorium A/S Hjaltesvej Holstebro Telefon Fax

10 DK-København: Vinduespudsning NIELS BROCK Vinduespolering på Niels Brock. Opgaven omfatter vinduespolering på følgende adresser hos Niels Brock: Julius Thomsens Plads 6 & 0, 925 Frederiksberg C, Kultorvet 2, 75 København K, Gullfossgade 4, 2300 Kbh. S, Nørre Voldgade 28-34, 358 København V, Klareboderne, 65 København K, Blågårdgade 23 B, 2200 København N. Opgaven er opdelt i 6 delaftaler, som er nærmere beskrevet i bilagene B() - B(6). CPV: ISS A/S Møntmestervej København NV Telefon Internet: Fax ISS A/S Møntmestervej København NV Telefon Internet: Fax ISS A/S Møntmestervej København NV Telefon Internet: Fax Anders Andersens Rengøring Rugvænget Tåstrup Telefon Internet: Fax ISS A/S Møntmestervej København NV

11 Telefon Internet: Fax Anders Andersens Rengøring Rugvænget Tåstrup Telefon Internet: Fax

12 DK-Fredericia: Tingskadeforsikring BOLIGKONTORET FREDERICIA Aftale om indgåelse af forsikringsdækning. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning. CPV: , , 66540, Gjensidige Forsikring Krumtappen Valby Telefon Internet:

13 DK-København: Rengøring af lokaler NIELS BROCK - RENGØRING AF LOKALER Rengøring hos Niels Brock. Opgaven omfatter rengøring på Niels Brock - i alt ca m² beliggende på følgende. Adresser: Julius Thomsens Plads 6 & 0, 925 Frederiksberg C, Kultorvet 2, 75 København K, Gullfossgade 4, 2300 Kbh. S, Nørre Voldgade 28-34, 358 København V, Klareboderne, 65 København K, Blågårdgade 23 B, 2200 København N. Opgaven er opdelt i 6 delaftaler, som er nærmere beskrevet i bilagene B() - B(6). CPV: Strøyer & Strøyer Bagsværdvej Lyngby Telefon Internet: Fax ISS A/S Møntmestervej København NV Telefon Internet: Fax Strøyer & Strøyer A/S Bagsværdvej Lyngby Telefon Internet: Fax ISS A/S Møntmestervej København NV Telefon Internet: Fax ISS A/S Møntmestervej 3

14 2400 København NV Telefon Internet: Fax Strøyer & Strøyer A/S Bagsværdvej Lyngby Telefon Internet: Fax

15 DK-Lyngby: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) S TEKNISKE UNIVERSITET Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller). Kontrakt om levering af wafer scale carbon vapor deposition system. CPV: AIXTRON Europe Kaiserstrasse Herzogenrath TYSKLAND Telefon Internet: Fax

16 DK-København: Kortlægning fra luften DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE CPV: Kortlægning fra luften. Kongsberg Satellite Service Prestevannveien Tromsø NORGE MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd 3800 Commerce Parkway V6V 2J3 Richmond, British Columbia CANADA

17 DK-Silkeborg: Rengøring af lokaler HANDELSSKOLEN SILKEBORG Udførelse af rengøring på Handelsskolen Silkeborg. Opgaven omfatter rengøring af ca m² på nedenstående adresse: Handelsskolen Silkeborg, Markedsgade 3, 8600 Silkeborg. CPV: Kongsvang Rengøringsservice A/S Lykkesholms Allé Viby Telefon Internet:

18 DK-København: Konsulentvirksomhed i forbindelse med projektstyring MILJØMINISTERIET, MILJØSTYRELSEN Drift af et Center for Hormonforstyrrende Stoffer. Drift af et Center for Hormonforstyrrende Stoffer i perioden Centeret skal opbygge viden til brug for myndighedernes forebyggende arbejde. Opgavene vedrører både den løbende drift af centeret, herunder videnskabelig rådgivniing, formidling og videndeling samt igangsættelse og styring af projekter. CPV: , Rigshospitalet (Afd. for Vækst og Reproduktion) Blegdamsvej København Telefon Internet:

19 DK-København: Byggearbejde BOLIGSELSKABET 96 I TIKØB OG HELSINGØR KOMMUNE Kronborg Ladegårds Vej - 3. Opførelse af 24 handicapboliger og -center i Hewlsingør. 24 Almene plejeboliger med tilhørende centerarealer opført i hovedentreprise. CPV: Ole Jepsen A/S Abildgårdsparken Birkerød Telefon Internet: Fax

20 DK-København: Indsamling af husholdningsaffald KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN, CENTER FOR MILJØ Indsamling af dagrenovation, pap, papir/batterier, storskrald mv., PVC og metal. Indsamling af dagrenovation, pap, papir/batterier og storskrald mv. i bydelene Østerbro og Nørrebro. Indsamling af PVC og metal i bydelen Nørrebro. Indsamling fra i alt ca boliger og mindre erhverv. CPV: M. Larsen Vognmandsfirma A/S Vibeholmsvej Brøndby Telefon Internet: Fax M. Larsen Vognmandsfirma A/S Vibeholmsvej Brøndby Telefon Internet: Fax

21 DK-Viby: Catering til andre virksomheder eller institutioner ÅRHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE, INDKØBSSEKTIONEN Levering af frokostmåltid til dagtilbud i Århus Kommune. Aftalerne omfatter levering af et frokostmåltid til børn i dagtilbud i Århus Kommune, som har valgt at få mad fra en ekstern leverandør. CPV: Det Gamle Skovhus Århusvej Galten Det Gamle Skovhus Århusvej Galten Madkassen-risskov.dk Arresøvej Risskov Madkassen-risskov.dk Arresøvej Risskov Mona's A/S Edwin Rahrs Vej Brabrand Ricewood A/S Holtevej Århus C Mona's A/S Edwin Rahrs Vej Brabrand Ricewood A/S Holtevej Århus C Madkassen-risskov.dk Arresøvej Risskov Mona's A/S Edwin Rahrs Vej 46

22 8220 Brabrand Det Gamle Skovhus Århusvej Galten Ricewood A/S Holtevej Århus C Ricewood A/S Holtevej Århus C Ricewood A/S Holtevej Århus C Ricewood A/S Holtevej Århus C Ricewood A/S Holtevej Århus C Ricewood A/S Holtevej Århus C Rice wood A/S Holtevej Århus C Ricewood A/S Holtevej Århus C Ricewood A/S Holtevej Århus C 2

23 DK-Odder: Vinduespudsning ODDER GYMNASIUM Vinduespolering på Odder Gymnasium. Opgaven omfatter vinduespolering på adressen: Østermarksvej 25, 8300 Odder. CPV: Forenede Service A/S Klamsagervej Åbyhøj Telefon Internet:

24 DK-Odense: Konsulentvirksomhed inden for udvikling SERVICESTYRELSEN Kontrakt for projektet: Evaluering af lovændringer om kontinuitet i anbringelser. Folketinget vedtog den , som første skridt i Barnets Reform, L 6 om kontinuitet i anbringelser lovreglerne skal medvirke til at skabe bedre kontinuitet og stabilitet for anbragte børn og unge gennem færre genanbringelser, skift, flytninger og brud i deres tilværelse. Servicestyrelsen udbyder med dette materiale opgaven med at evaluere de nye regler. Formålet med evalueringen er: at undersøge effekten af lovreglerne over en periode på 0 år, at belyse den langsigtede effekt for børnene og de unge samt at evaluere lovændringernes udbredelse og anvendelse i kommunerne samt sagsbehandlernes oplevelse af administrationen og omsætningen af lovændringerne i praksis. CPV: SFI Herfluf Trolles Gade 052 København K Internet:

25 DK-Aarhus: Koblingsudstyr NRGI NET A/S 72,5 kv SF6-isoleret koblingsanlæg Indkøb af 7 felts anlæg - 72,5 kv SF6-isoleret koblingsanlæg. CPV: Siemens A/S, Power Engineering Borupvang Ballerup

26 DK-Nykøbing Falster: Træbaseret brændsel I/S REFA Levering af flis til Biomasseværk Nykøbing og Biomasseværk Stubbekøbing. Levering af flis til REFA's biomasseværker: Biomasseværk Nykøbing, Skovalleen 42, 4800 Nykøbing F, Biomasseværk Stubbekøbing, Sivmosevej 2, 4850 Stubbekøbing. Leveringen skal dække de samlede behov for begge biomasseværker. CPV: Skovbyholm Grønt Herthadalvej 4840 Nørre Alslev Telefon Internet:

27 DK-Hvalsø: Indsamling af husholdningsaffald LEJRE KOMMUNE Indsamling af affald i Lejre Kommune. Indsamling af dagrenovation fra helårsboliger og sommerhuse hver 4. dag (ugetømning i uge begge uger inkl.). Indsamling af papir hver 4. uge fra helårsboliger og 4 gange årligt fra sommerhuse. Herunder indsamling af batterier og småt elektronik i klare plastposer på lågene af indsamlingsbeholderne til papir. Indsamling af storskrald med to årlige indsamlingsrunder. Indsamling af haveaffald 4 gange årligt. CPV: RenoNorden A/S Islandsvej Herfølge

28 DK-Albertslund: Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser ALBERTSLUND KOMMUNE Udbud af Tøjvask til visiterede borgere i eget hjem. Indkøb af Tøjvask til visiterede borgere i eget hjem. CPV: , Delfin VASK A/S Kirstinehøj Kastrup Telefon Berendsen Textil Service A/S 2860 Søborg Telefon Internet:

29 DK-Hillerød: Dieselolie (EN 590) LOKALBANEN A/S Levering af dieselolie. Levering af dieselolie (EN590), fyringsolie samt benzin og diesel. CPV:

30 DK-Holbæk: Rekrutteringstjenester HOLBÆK KOMMUNE Delaftale 3: Slagelse, Odsherred og Holbæk - sundhedsfaglige vikarservice Vordingborg, Køge, Slagelse, Odherred og Holbæk Kommune udbyder vikarserice på hjemmeplejeområdet og plejeområdet, og omfatter forbruget af social- og sundhedsfaglig vikarservice for de deltagende kommuner. Udbuddet består af 3 delaftaler, hvortil der afgives selvstændige tilbud. Vilkårerne for delaftaler er enslydende; dog således at den den enkelte delaftale er et udtryk for en geografisk opdeling af kommunerne. Delaftale : Vordingborg Kommune (leveringsstart.8.200). permalink.mercell.com/ aspx Delaftale 2: Køge Kommune (leveringsstart )permalink.mercell.com/ aspx. Du kan stille spørgsmål omkring opgaven direkte til Holbæk Kommune samt afgive tilbud og uploade tilbudsdokumenter. Spørgsmål skal stilles herigennem under fanen "Kommunikation". Svar fra Holbæk Kommune afgives i anonymiseret form og kan ses under fanen "Ekstra Info" efter at der er publiceret svar. Alle dokumenter i tilbuddet til indkøber skal uploades og sendes igennem Mercell Sourcing Service inden tidsfristen udløber og er omkostningsfrit for leverandører. Bemærk at der til afsendelse af tilbuddet kan anvendes digital signatur. Digital signatur kan bestilles her: fremsendes normalt indenfor 3 arbejdsdage. 3 dage før tilbudsfristen udløber vil du modtage en påmindelse omkring opgaven på din . Spørgsmål omkring funktionaliteten i systemet sendes til eller ring på Al kommunikation med ordregiver skal foregå igennem udbudsværktøjet Mercell Sourcing Service. CPV: Bemandingskompagniet ApS

31 DK-Tønder: Strømper TØNDER KOMMUNE Levering af kompressionsstrømper. Levering af kompressionsstrømper til Tønder Kommune. CPV: Sahva A/S Borgervænget København

32 DK-Aalborg: Bank- og investeringstjenesteydelser AALBORG KOMMUNE, ØKONOMISK AFDELING, FINANSKONTORET Finansielle tjenesteydelser, Låneoptagelse 200. Låneoptagelse 200, i størrelsesordnen op til DKK jf. udbudsmaterialet. CPV: KommuneKredit Kultorvet 6 75 København K KommuneKredit Kultorvet 6 75 København K

33 DK-Sorø: Tolkning REGION SJÆLLAND Rammekontrakt Tolkeydelser i Region Sjælland. Kontrakten omfatter ydelse af tolkebistand (ikke døvetolkning) på alle sprog til patienter der efter gældende lovgivning, har ret til tolkning ved behandling på alle sygehuse, psykiatrien, institutioner, alment praktiserende læger og speciallæger, samt hos patienter, som aflægges besøg af alment praktiserende læger og/eller speciallæger under Region Sjælland, følgende delområde(er)/aftaler: CPV:

34 DK-Vejle: Specialiseret personbefordring ad vej REGION SYD Kontrakt om befrodring af elever til og fra Center for Høretab. Befordring af elever til og fra Center for Høretab. Der er 3 delaftaler, der dog må justeres på baggrund af antal elever og disses bopæl. Drifstart forventes d CPV: Ejners Biler Industrivej Børkop Aarhus Taxas Økonomiske Forening Sommervej Århus V Vester Skerninge Bilerne af 974 ApS Faaborgvej Vester Skerninge

35 DK-København: Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker DSB CPV: Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker.

36 DK-Esbjerg: Forsikringstjenester ARBEJDERNES BOLIGFORENING Forsikringsaftale. Forsikringskontrakter inden for områderne:ejendomsforsikring herunder glas- og sanitetsforsikring, løsøreforsikring, Arbejdsskadeforsikring, Erhvervs- og produktansvar, Motorkøretøjsforsikring. CPV: Danske Forsikring Borupvang Ballerup Internet:

37 DK-Viby: Snerydning ÅRHUS KOMMUNE Udførelse af vintertjeneste Vintertjeneste i Århus kommune ved kørsel med lastbiler og traktorer. CPV: Vognmand Anders Jacobsen Studstrupvej Skødstrup Per Andersen Obstrupvej Mårslet Jens Buhl & Sønner A/S Storemosevej Hasselager Vognamndsfirmaet Bendt Hansen & Sønner A/S Nordlandsvej Risskov Gunnar Gertsen Aps Hvedebjergvej Brabrand Johs. Sørensen & Sønner Århus A/S Sintrupvej Brabrand Vognmand Martin Christiansen Tingskoven Tranbjerg J.

38 DK-Sorø: Tjenesteydelser i forbindelse med jordforurening REGION SJÆLLAND Rammekontrakter om anskaffelse af konsulentydelser inden for jordforurening. Anskaffelse af ressourcepersoner til konsulentydelser inden for jordforureningsområdet. CPV: Rambøll, COWI, DGE, Orbicon Rambøll, Orbicon, DGE, COWI Jelshøjvænget 8000 Århus Telefon

39 DK-Vejle: Rådgivning i forbindelse med miljøteknik REGION SYD, JORDFORURENINGSAFDELINGEN Aftale om rådgivning og bistand til indledende forureningsundersøgelser efter lov om forurenet jord. Der er indgået en rammeaftale med fem rådgivere i prioriteret rækkefølge. Rådgivning og bistand til gennemførelse af et antal indledende jordforureningsundersøgelser. CPV: Grontmij-Carl Bro, NIRAS, COWI, Skude & Jacobsen, DMR. Grontmij-Carl Bro A/S, Dusager 2, 8200 Århus N; 2. NIRAS A/S, Buchwaldsgade 35, 3. sal 5000 Odense C; 3. COWI A/S, Odensevej 95, 5260 Odense S; 4. Skude & Jacobsen A/S, Svendborgvej 243, 5260 Odense S; 5. Dansk Miljørådgivning A/S, Industrivej 0a, 8680 Ry

40 DK-Hjørring: Transport af affald AFFALDSSELSKABET VENDSYSSEL VEST I/S Bistand til containertransport fra AVV genbrugspladser. Tjenesteydelsen omfatter primært bistand til transport af storcontainere med affald fra én eller flere AVV genbrugspladser til tømning på anviste modtageanlæg samt returtransport af tomme containere til genbrugspladser. CPV: Svend Aage Christiansen A/S Høngårdsvej Østervrå Telefon Fax Svend Aage Christiansen A/S Høngårdsvej Østervrå Telefon Fax AL Logistik Skellet Hjørring Telefon Nordjysk Forretnings- & Industri Renovation W. Brüelsvej Hjørring Telefon AL Logistik Skellet Hjørring Telefon AL Logistik Skellet Hjørring Telefon Anker Christensen A/S Ilbro Byvej Hjørring Telefon AL Logistik Skellet 2

41 9800 Hjørring Telefon Svend Aage Christiansen A/S Høngårdsvej Østervrå Telefon Fax AL Logistik Skellet Hjørring Telefon Sølvkær & Pedersen Ahornvej Brønderslev Telefon Nordjysk Forretnings- & Industri Renovation W. Brüelsvej Hjørring Telefon Vognmand O. Kragh I/S Dorfvej Dronninglund Telefon Kr. K. Hermansen Bøgevangen Dronninglund Telefon

42 DK-København: Rammekontrakt vedrørende økonomisk bistand til vurdering af private og offentlige udgifter og investeringer DET EUROPÆISKE MILJØAGENTUR (EEA)

43 DK-Allerød: Byggearbejde: lejligheder SJÆLSØ STÆVNEN A/S Stævnen II. Projektering og udførelse af 49 almene familieboliger samt omkringliggende udenomsarealer. CPV: Brødrene A. og B. Andersen A/S Erhvervsparken Gadstrup Telefon Internet: Fax

44 DK-København: Bygge- og anlægsarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE, KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN Ny integreret daginstitution på Fengersvej. Totalentreprisen omfatter projektering og udførelse af en integreret daginstitution på ca m² (brutto), inklusive terræn- og anlægsarbejder på ca m². Bygningen skal opføres i kategorien lavenergiklasse 2. Udbudsmaterialet omfatter et tidligt dispositionsforslag, der fastlægger bygningens omfang, placering på grunden, dens disponering og landskabsarkitektarbejderne. Etageplanerne og landskabsarkitektarbejderne er godkendt af brugere og bygherre. Totalentreprenøren og dennes rådgivere skal designe klimaskærmen, herunder tag, facader og udvendig komplettering, således at disse overholder kravene til BR08, herunder energirammerne. Totalentreprenøren og dennes rådgivere skal designe konstruktioner, tekniske anlæg, indvendig komplettering og overflader således, at disse overholder BR08, herunder særlig opmærksomhed omkring kravene til dagslys og akustik. CPV: Enemærke & Petersen a/s Klostergården, Ole Hansens Vej 400 Ringsted

45 DK-Odense: Edb-udstyr til medicinsk brug OUH - ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL/SVENDBORG SYGEHUS Aftale om levering af KOL-kufferter. Kontrakten vedrører leje af patientkufferter (KOL-kufferter) samt accessoriske tjenesteydelser, herunder opsætning og nedtagning af patientkufferter. CPV: Medisat A/S Rugårdsvej Odense C Telefon Internet: Fax

46 DK-Köbenhavn: Datalagring ÖRESUNDSBRO KONSORTIET CPV: Datalagring. Hitachi Data Systems Egebaekvej Naerum Internet:

47 DK-Charlottenlund: Engangsbleer GENTOFTE KOMMUNE Offentligt udbud af rammekontrakt om indkøb og levering af engangsbleer mv. til børn. Indkøb og levering af engangsbleer, engangsklude og engangshandsker til børn. CPV: Dansk Bletjeneste Dania Plast ApS Nyholms Allé Rødovre Telefon Internet: ble.dk/ Fax

48 DK-Vejle: Udstyr til støtte af hjertefunktioner REGION SYD Pacemakere, ICD'er m. højvoltselektroder og pacemaker elektroder. Indkøb af pacemakere, ICD'er med højvoltselektroder samt pacemaker elektroder til sygehusene i Region. Syddanmark. Indkøbet er opdelt i 8 delaftaler og omfatter indkøb af ca produkter i alt pr. år. Forbruget. Fordeler sig som følger: Pacemakere: Delaftale A: %, Delaftale A2: %, Delaftale A3: 0-20 %. ICD'er med højvoltselektrode: Delaftale B: %, Delaftale B2: %, Delaftale B3: 0-20 %. Pacemaker elektroder: Delaftale C: %, Delaftale C2: %. CPV: , , , , , St. Jude Medical Danmark A/S Produktionsvej Glostrup Medtronic Danmark A/S Arne Jacobsens Alle København S Biotronik Aps Lyngsø Alle Hørsholm St. Jude Medical Danmark A/S Produktionsvej Glostrup Biotronik Aps Lyngsø Alle Hørsholm Medtronic Danmark A/S Arne Jacobsens Alle København S St. Jude Medical Danmark A/S Produktionsvej Glostrup

49 Biotronik Aps Lyngsø Alle Hørsholm 2

50 DK-Hillerød: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) REGIONHOVEDSTADEN, KØK, INDKØB Metafasescanner med tilhørende analysestationer. Metafasescanner med tilhørende analysestationer. CPV: Brock & Michelsen A/S Blokken Birkerød

51 DK-Aalborg: Udstyr til venepunktur og blodprøvetagning REGION NORDJYLLAND, INDKØBSKONTORET Det lukkede blodtagningssystem. Det lukkede blodtagningssystem. CPV: Hettich Labinstrument ApS Frydenborgvej 27E 3400 Hillerød Telefon Fax

52 DK-Aalborg: Madrasser REGION NORDJYLLAND Udbud af leasing af vekseltryksmadrasser, sårstadie 3 og 4 og køb af trykaflastende madrasser, sårstadie 3. Delaftale : Leasing af vekseltryksmadrasser, sårstadie 3 og 4. Delaftale 2: Køb af trykaflastende madrasser, sårstadie 3. Delaftale 3: Der udbydes en option på madrassystemer til bariatriske (større end 35 kg) og undervægtige patienter (mindre end 40 kg) med option forstås, at Region Nordjylland forbeholder sig ret til at udnytte optionen til de i Kontraktbilag 2. Anførte priser (under delaftale 3) når som helst i aftaleperio-den., hvis optionen ikke vælges effektueret ved aftalestart. Udnyttelse skal varsles skriftligt med mindst 30 dages varsel. CPV: ArjoHuntleigh A/S Vassingerødvej Lynge Telefon Fax Zibo A/S Erhversparken 4, Ølholm 760 Tørring Telefon Fax ArjoHuntleigh A/S Vassingerødvej Lynge Telefon Fax

53 DK-Herning: Ingeniørvirksomhed HERNING KOMMUNE Rammeaftale. Rådgivningsaftalen omfatter rådgivning i forbindelse med byggeri og planlægning samt diverse ombygningsprojekter og omfatter både arkitektfaglige og ingeniørfaglige ydelser. CPV: Atra Arkitekterne Vestergade Holstebro Kristian H. Nielsen Tingvej Herning Arkitec A/S Birk Centerpark Herning Midtconsult A/S Viborgvej 7400 Herning Hundsbæk & Henriksen Gunhilds Plads Vejle Rambøll A/S Poulsgade Herning

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder DanmarkAalborg: Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge og anlægsarbejder

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Version 3. Dato for offentliggørelse :33

Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Version 3. Dato for offentliggørelse :33 Rengøring og vinduespolering til Distriktspsykiatrisk Center Glostrup/OPUS og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup, Det Ambulante Hus i Region Hovedstadens Psykiatri. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/45080010.aspx

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Indkøbsordning til visiterede borgere

Indkøbsordning til visiterede borgere Indkøbsordning til visiterede borgere Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/21403988.aspx Udbudstype Udbud Betalingsbetingelser Netto pr. 0 dage (kontant) Dato for offentliggørelse 20-08-2009

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

OPP UDBREDELSE OG STATUS. ØDF Kreds Midtjylland, 8. juni 2017

OPP UDBREDELSE OG STATUS. ØDF Kreds Midtjylland, 8. juni 2017 OPP UDBREDELSE OG STATUS ØDF Kreds Midtjylland, 8. juni 2017 Samarbejdsformer Drift Totalentreprise/partnering Driftspartnerskab Design Opførelse Vedligehold Finansiering Projektkonkurrence Entreprise

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN 2012-2014 FORDELT MÅNEDSVIS BYGGEPROJEKTER IGANGSAT 2012 OG 1. HALVÅR 2013 12.000 10.000 Alle tal er i millioner kroner Igangsat 2012 Igangsat 2013 (1. halvår) 8.000 6.000 4.000

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Udviklingen i Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype; hele landet...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype...3

Læs mere

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012 Navn og adresse Celletyper Opdateringsdato Aagaard Fertilitetsklinik Hedeager 35 Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi Reberbansgade 18-22 Postboks 561 9000 Aalborg Århus Sygehus Den Danske Hornhindebank

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

KL og Kommunernes Hus A/S - Indgåelse af forsikringsaftaler.

KL og Kommunernes Hus A/S - Indgåelse af forsikringsaftaler. KL og Kommunernes Hus A/S - Indgåelse af forsikringsaftaler. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/30194889.aspx Ekstern udbuds ID 14388-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412380-2012:text:da:html DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S 249-412380 Udbudsbekendtgørelse Varer

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) august 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse. 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226608-2016:text:da:html -Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S 126-226608 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) december 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Indsamling af affald i Esbjerg Kommune.

Indsamling af affald i Esbjerg Kommune. Indsamling af affald i Esbjerg Kommune. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/38081673.aspx Ekstern udbuds ID 376473-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr 782 af 24/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 010-00311 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Experians RKI-analyse 2014 Juli 2014

Experians RKI-analyse 2014 Juli 2014 Experians RKI-analyse 2014 Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Analyse Personer Vækst person Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50

Læs mere

Brødrene A. & O. Johansen A/S Rørvang 3, DK-2620, Albertslund, Danmark og lokationer nævnt i Appendiks til dette certifikat

Brødrene A. & O. Johansen A/S Rørvang 3, DK-2620, Albertslund, Danmark og lokationer nævnt i Appendiks til dette certifikat Certifikat nummer: 168043-2014-AE-DEN-DANAK Første certificering: 29, oktober, 1999 Gyldighedsperiode: 12, december, 2016-29, oktober, 2017 Det attesteres hermed, at ledelsessystemet hos Rørvang 3, DK-2620,

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere