Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps"

Transkript

1 DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND Totalentreprise til opførelse af Psykiatriens Hus Silkeborg. Totalentreprisekontrakt indgået efter forudgående PQ, tilbudsindhentning og stand still. CPV: MT Højgaard A/S Lillehøjvej Silkeborg Telefon Fax

2 DK-København: Udlejning eller leasing af egen fast ejendom til erhvervsformål SLOTS- OG EJENDOMSSTYRELSEN OPP projekt for byretterne i Herning, Holbæk, Holstebro og Kolding. Tilrådighedsstillelse, herunder projektering, anlæg/ombygning, drift, vedligeholdelse, forsyning, rengøring og finansiering af 4 retsbygninger i ca. 20 år. CPV: , , 45262, A. Enggaard A/S Maratonvej Svenstrup A. Enggaard A/S Maratonvej Svenstrup A. Enggaard A/S Maratonvej Svenstrup A. Enggaard A/S Maratonvej Svenstrup

3 DK-Vejle: Ortopædiske implantater REGION SYD Ortopædkirurgiske skulder-implantater og tilbehør til knæ-, hofte- og skulder-implantater. De indgåede rammekontrakter vedrører indkøb af skulder-implantater plus tilbehør til knæ-, hofte- og skulder-implantater til ordregivers sygehuse. I tilknytning til anskaffelserne skal der leveres instrumentarie-, lagerog logistikservice, hvori der skal være mulighed for at tilkøbe service i forhold til de indkøbte produkter. Yderligere skal leveres følgende service og uddannelse til de indkøbte produkter: generel service i forhold til produkterne; opstartsservice; løbende rådgivning og support; løbende uddannelse og finansiering af efteruddannelse. CPV: , , , , , Johnson & Johnson Bregnerødvej Birkerød Johnson & Johnson Bregnerødvej Birkerød Noscomed Medical Supply A/S Svanemøllevej 200 København Ø Stryker Danmark Postboks København V Telefon

4 DK-Hillerød: Affaldsbeholdere til skarpe genstande REGION HOVEDSTADEN KONCERNØKONOMI - INDKØB Levering af beholdere til risikoaffald. Levering af beholdere til risikoaffald i flg. størrelser; Runde og firkantede fra 0,2-8,0L, runde og firkantede fra 9,0L-30,0L, Firkantede 30,0-60,0L. CPV: Grathwol A/S Motorgangen Karlslunde Telefon Fax Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Telefon Fax Grathwol A/S Motorgangen Karlslunde Telefon Fax Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Telefon Fax Grathwol A/S Motorgangen Karlslunde Telefon Fax

5 DK-Hillerød: Udstyr til laparoskopi REGION HOVEDSTADEN KONCERNØKONOMI - INDKØB Endoskopiske skærende staplere samt skærende staplere til åben kirurgi. Levering af af endoskopiske skærende staplere til mindre indgreb herunder bl.a. fjernelse af blindtarm, samt skærende staplere til åben kirurgi og ventralherniestaplere. CPV: , Covidien Danmark A/S Langebrogade 6E, 3. sal 4 Købenahavn K Telefon Fax Covidien Danmark A/S Langebrogade 6 E, 3. sal 4 København K Telefon Fax Covidien Danmark A/S Langebrogade 6E, 3. sal. 4 København K Telefon Fax

6 DK-København: Id-kort DANSKE REGIONER Kontrakt vedr. produktion og levering af Det nationale Sundhedskort, Det særlige Sundhedskort og EU-sygesikringskortet. Kontrakt vedr. produktion og levering af Det nationale Sundhedskort, Det særlige Sundhedskort og EU-sygesikringskortet. CPV:

7 DK-Odense: Medicinsk udstyr ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL, AFDELINGEN FOR KLINISK PATOLOGI Køb og leje af udstyr til scanning af mikroskopi præparater samt der til knyttet uddannelse og service. A. Køb af scanner Levering af udstyr til scanning af mikroskopi præparater placeret på OdenseUniversitetshospital, Afdeling for Klinisk Patologi. Herunder tillige den til udstyret hørende betjeningssoftware(middleware). B. Viewing Software: Levering af Viewing Software, knyttet til udstyret i punkt A. C. Analysesoftware HER2 Levering af analysesoftware til HER2-ANALYSE IHC. D. Leje: Leje af udstyr til scanning af mikroskopi præparater. Samme udstyr som i leverancen nævnt ipunkt A og B. Udstyret skal ses som kapacitetsforøgelse på Afdeling for Klinisk Patologi ved OdenseUniversitetshospital. E. Leje: Leje af udstyr til scanning af mikroskopi præparater. Sammen udstyr som i leverancen i punkt A og B,dog med reduceret kapacitet. Udstyret skal placeres på Afdeling for Klinisk Patologi ved Svendborg Sygehus. F. Udannelse Uddannelse i betjening af såvel udstyret som de i punkt B og C nævnte software G. Service: Kontrakt vedrørende Service og Samarbejde - Fuldt dækkende knyttet til udstyret i punkt A. Optioner: Option : Option for tilkøb af analysesoftware til automatisk scoring af yderligere IHC analyser: Ki 67. Option 2: Option for tilkøb af analysesoftware til automatisk scoring af yderligere IHC analyser: ER. Option 3: Option for tilkøb af analysesoftware til automatisk scoring af ISH analyse: HER2 Dual Colour(Ventana). Option 4: Option for tilkøb af analysesoftware til stereologiske analyser. Option 5: Option for tilkøb af kompletterende eller supplerende hardware/ software. Den tidsmæssige sammenhæng i hovedleverancen vil være som følger: Ad A, B, C og F: Efter gennemført udbudsforretning indgås den i nærværende udbudsmateriale indsatte kontrakt, der omhandlerlevering og installation m.m. af det tilbudte udstyr og software samt undervisning i anvendelse heraf. Kontrakten indeholder tillige vilkår, der gælder i garantiperioden. Kontrakt- og garantiperioden vil under normaleomstændigheder vare i år regnet fra godkendt afleveringsforretning. Ad D og E: Senest efter gennemført afleveringsforretning af hovedleverancerne A, B, C og F forventes indgået den inærværende udbudsmateriale indsatte lejekontrakt, gældende for 2 udstyr. Lejeperioden forventes at være år. Ad G: Umiddelbart efter udløbet af garantiperioden for den under punkt A, B og C indgåede kontrakt vil der bliveindgået Kontrakt vedrørende Service- og Samarbejde. Kontraktperioden for denne kontrakt vil være 4 år. Optioner: Option, 2, 3, 4 og 5 Udbyder er ikke forpligtet til at udnytte optionen. Optionerne indgår dog i verifikationen afdet økonomisk mest fordelagtige tilbud. Se afsnit.7 Tildelingskriterier i udbudsmaterialet. CPV: , , , , , ,

8 Hanamatsu Photonics Deutschland GmbH Lautruphøj Ballerup Telefon Fax

9 DK-København: Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse MILJØMINISTERIET, BY- OG LANDSKABSSTYRELSEN By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Mikrobiologiske Miljøanalyser. Formålet med udbuddet er at indgå en kontrakt om at være referencelaboratorium på området mikrobiologiske miljøanalyser for By- og Landskabsstyrelsen. Referencelaboratoriets hovedopgave er at bistå By- og Landskabsstyrelsen med rådgivning inden for mikrobiologiske miljøanalyser. Rådgivningen forudsætter ofte, at der gennemføres dokumenterede laboratorieundersøgelser. Rådgivningen dækker typisk nedenstående områder: Faglig bistand til By- og Landskabsstyrelsens daglige administration og revision af den til enhver tid gældende. Bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v., p.t. bekendtgørelse nr. 353 af Rådgivning til By- og Landskabsstyrelsen om analysekvalitet og prøvetagning, herunder metoder og krav hertil faglig bistand til opfølgning på præstationsprøvninger afholdt uden for referencelaboratoriets regi deltagelse i laboratoriesamarbejder/netværk. Der henvises til det samlede udbudsmateriale. Det samlede udbudsmateriale kan downloades på CPV: EurofinsSteins Laboratorium A/S Hjaltesvej Holstebro Telefon Fax

10 DK-København: Vinduespudsning NIELS BROCK Vinduespolering på Niels Brock. Opgaven omfatter vinduespolering på følgende adresser hos Niels Brock: Julius Thomsens Plads 6 & 0, 925 Frederiksberg C, Kultorvet 2, 75 København K, Gullfossgade 4, 2300 Kbh. S, Nørre Voldgade 28-34, 358 København V, Klareboderne, 65 København K, Blågårdgade 23 B, 2200 København N. Opgaven er opdelt i 6 delaftaler, som er nærmere beskrevet i bilagene B() - B(6). CPV: ISS A/S Møntmestervej København NV Telefon Internet: Fax ISS A/S Møntmestervej København NV Telefon Internet: Fax ISS A/S Møntmestervej København NV Telefon Internet: Fax Anders Andersens Rengøring Rugvænget Tåstrup Telefon Internet: Fax ISS A/S Møntmestervej København NV

11 Telefon Internet: Fax Anders Andersens Rengøring Rugvænget Tåstrup Telefon Internet: Fax

12 DK-Fredericia: Tingskadeforsikring BOLIGKONTORET FREDERICIA Aftale om indgåelse af forsikringsdækning. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning. CPV: , , 66540, Gjensidige Forsikring Krumtappen Valby Telefon Internet:

13 DK-København: Rengøring af lokaler NIELS BROCK - RENGØRING AF LOKALER Rengøring hos Niels Brock. Opgaven omfatter rengøring på Niels Brock - i alt ca m² beliggende på følgende. Adresser: Julius Thomsens Plads 6 & 0, 925 Frederiksberg C, Kultorvet 2, 75 København K, Gullfossgade 4, 2300 Kbh. S, Nørre Voldgade 28-34, 358 København V, Klareboderne, 65 København K, Blågårdgade 23 B, 2200 København N. Opgaven er opdelt i 6 delaftaler, som er nærmere beskrevet i bilagene B() - B(6). CPV: Strøyer & Strøyer Bagsværdvej Lyngby Telefon Internet: Fax ISS A/S Møntmestervej København NV Telefon Internet: Fax Strøyer & Strøyer A/S Bagsværdvej Lyngby Telefon Internet: Fax ISS A/S Møntmestervej København NV Telefon Internet: Fax ISS A/S Møntmestervej 3

14 2400 København NV Telefon Internet: Fax Strøyer & Strøyer A/S Bagsværdvej Lyngby Telefon Internet: Fax

15 DK-Lyngby: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) S TEKNISKE UNIVERSITET Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller). Kontrakt om levering af wafer scale carbon vapor deposition system. CPV: AIXTRON Europe Kaiserstrasse Herzogenrath TYSKLAND Telefon Internet: Fax

16 DK-København: Kortlægning fra luften DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE CPV: Kortlægning fra luften. Kongsberg Satellite Service Prestevannveien Tromsø NORGE MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd 3800 Commerce Parkway V6V 2J3 Richmond, British Columbia CANADA

17 DK-Silkeborg: Rengøring af lokaler HANDELSSKOLEN SILKEBORG Udførelse af rengøring på Handelsskolen Silkeborg. Opgaven omfatter rengøring af ca m² på nedenstående adresse: Handelsskolen Silkeborg, Markedsgade 3, 8600 Silkeborg. CPV: Kongsvang Rengøringsservice A/S Lykkesholms Allé Viby Telefon Internet:

18 DK-København: Konsulentvirksomhed i forbindelse med projektstyring MILJØMINISTERIET, MILJØSTYRELSEN Drift af et Center for Hormonforstyrrende Stoffer. Drift af et Center for Hormonforstyrrende Stoffer i perioden Centeret skal opbygge viden til brug for myndighedernes forebyggende arbejde. Opgavene vedrører både den løbende drift af centeret, herunder videnskabelig rådgivniing, formidling og videndeling samt igangsættelse og styring af projekter. CPV: , Rigshospitalet (Afd. for Vækst og Reproduktion) Blegdamsvej København Telefon Internet:

19 DK-København: Byggearbejde BOLIGSELSKABET 96 I TIKØB OG HELSINGØR KOMMUNE Kronborg Ladegårds Vej - 3. Opførelse af 24 handicapboliger og -center i Hewlsingør. 24 Almene plejeboliger med tilhørende centerarealer opført i hovedentreprise. CPV: Ole Jepsen A/S Abildgårdsparken Birkerød Telefon Internet: Fax

20 DK-København: Indsamling af husholdningsaffald KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN, CENTER FOR MILJØ Indsamling af dagrenovation, pap, papir/batterier, storskrald mv., PVC og metal. Indsamling af dagrenovation, pap, papir/batterier og storskrald mv. i bydelene Østerbro og Nørrebro. Indsamling af PVC og metal i bydelen Nørrebro. Indsamling fra i alt ca boliger og mindre erhverv. CPV: M. Larsen Vognmandsfirma A/S Vibeholmsvej Brøndby Telefon Internet: Fax M. Larsen Vognmandsfirma A/S Vibeholmsvej Brøndby Telefon Internet: Fax

21 DK-Viby: Catering til andre virksomheder eller institutioner ÅRHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE, INDKØBSSEKTIONEN Levering af frokostmåltid til dagtilbud i Århus Kommune. Aftalerne omfatter levering af et frokostmåltid til børn i dagtilbud i Århus Kommune, som har valgt at få mad fra en ekstern leverandør. CPV: Det Gamle Skovhus Århusvej Galten Det Gamle Skovhus Århusvej Galten Madkassen-risskov.dk Arresøvej Risskov Madkassen-risskov.dk Arresøvej Risskov Mona's A/S Edwin Rahrs Vej Brabrand Ricewood A/S Holtevej Århus C Mona's A/S Edwin Rahrs Vej Brabrand Ricewood A/S Holtevej Århus C Madkassen-risskov.dk Arresøvej Risskov Mona's A/S Edwin Rahrs Vej 46

22 8220 Brabrand Det Gamle Skovhus Århusvej Galten Ricewood A/S Holtevej Århus C Ricewood A/S Holtevej Århus C Ricewood A/S Holtevej Århus C Ricewood A/S Holtevej Århus C Ricewood A/S Holtevej Århus C Ricewood A/S Holtevej Århus C Rice wood A/S Holtevej Århus C Ricewood A/S Holtevej Århus C Ricewood A/S Holtevej Århus C 2

23 DK-Odder: Vinduespudsning ODDER GYMNASIUM Vinduespolering på Odder Gymnasium. Opgaven omfatter vinduespolering på adressen: Østermarksvej 25, 8300 Odder. CPV: Forenede Service A/S Klamsagervej Åbyhøj Telefon Internet:

24 DK-Odense: Konsulentvirksomhed inden for udvikling SERVICESTYRELSEN Kontrakt for projektet: Evaluering af lovændringer om kontinuitet i anbringelser. Folketinget vedtog den , som første skridt i Barnets Reform, L 6 om kontinuitet i anbringelser lovreglerne skal medvirke til at skabe bedre kontinuitet og stabilitet for anbragte børn og unge gennem færre genanbringelser, skift, flytninger og brud i deres tilværelse. Servicestyrelsen udbyder med dette materiale opgaven med at evaluere de nye regler. Formålet med evalueringen er: at undersøge effekten af lovreglerne over en periode på 0 år, at belyse den langsigtede effekt for børnene og de unge samt at evaluere lovændringernes udbredelse og anvendelse i kommunerne samt sagsbehandlernes oplevelse af administrationen og omsætningen af lovændringerne i praksis. CPV: SFI Herfluf Trolles Gade 052 København K Internet:

25 DK-Aarhus: Koblingsudstyr NRGI NET A/S 72,5 kv SF6-isoleret koblingsanlæg Indkøb af 7 felts anlæg - 72,5 kv SF6-isoleret koblingsanlæg. CPV: Siemens A/S, Power Engineering Borupvang Ballerup

26 DK-Nykøbing Falster: Træbaseret brændsel I/S REFA Levering af flis til Biomasseværk Nykøbing og Biomasseværk Stubbekøbing. Levering af flis til REFA's biomasseværker: Biomasseværk Nykøbing, Skovalleen 42, 4800 Nykøbing F, Biomasseværk Stubbekøbing, Sivmosevej 2, 4850 Stubbekøbing. Leveringen skal dække de samlede behov for begge biomasseværker. CPV: Skovbyholm Grønt Herthadalvej 4840 Nørre Alslev Telefon Internet:

27 DK-Hvalsø: Indsamling af husholdningsaffald LEJRE KOMMUNE Indsamling af affald i Lejre Kommune. Indsamling af dagrenovation fra helårsboliger og sommerhuse hver 4. dag (ugetømning i uge begge uger inkl.). Indsamling af papir hver 4. uge fra helårsboliger og 4 gange årligt fra sommerhuse. Herunder indsamling af batterier og småt elektronik i klare plastposer på lågene af indsamlingsbeholderne til papir. Indsamling af storskrald med to årlige indsamlingsrunder. Indsamling af haveaffald 4 gange årligt. CPV: RenoNorden A/S Islandsvej Herfølge

28 DK-Albertslund: Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser ALBERTSLUND KOMMUNE Udbud af Tøjvask til visiterede borgere i eget hjem. Indkøb af Tøjvask til visiterede borgere i eget hjem. CPV: , Delfin VASK A/S Kirstinehøj Kastrup Telefon Berendsen Textil Service A/S 2860 Søborg Telefon Internet:

29 DK-Hillerød: Dieselolie (EN 590) LOKALBANEN A/S Levering af dieselolie. Levering af dieselolie (EN590), fyringsolie samt benzin og diesel. CPV:

30 DK-Holbæk: Rekrutteringstjenester HOLBÆK KOMMUNE Delaftale 3: Slagelse, Odsherred og Holbæk - sundhedsfaglige vikarservice Vordingborg, Køge, Slagelse, Odherred og Holbæk Kommune udbyder vikarserice på hjemmeplejeområdet og plejeområdet, og omfatter forbruget af social- og sundhedsfaglig vikarservice for de deltagende kommuner. Udbuddet består af 3 delaftaler, hvortil der afgives selvstændige tilbud. Vilkårerne for delaftaler er enslydende; dog således at den den enkelte delaftale er et udtryk for en geografisk opdeling af kommunerne. Delaftale : Vordingborg Kommune (leveringsstart.8.200). permalink.mercell.com/ aspx Delaftale 2: Køge Kommune (leveringsstart )permalink.mercell.com/ aspx. Du kan stille spørgsmål omkring opgaven direkte til Holbæk Kommune samt afgive tilbud og uploade tilbudsdokumenter. Spørgsmål skal stilles herigennem under fanen "Kommunikation". Svar fra Holbæk Kommune afgives i anonymiseret form og kan ses under fanen "Ekstra Info" efter at der er publiceret svar. Alle dokumenter i tilbuddet til indkøber skal uploades og sendes igennem Mercell Sourcing Service inden tidsfristen udløber og er omkostningsfrit for leverandører. Bemærk at der til afsendelse af tilbuddet kan anvendes digital signatur. Digital signatur kan bestilles her: fremsendes normalt indenfor 3 arbejdsdage. 3 dage før tilbudsfristen udløber vil du modtage en påmindelse omkring opgaven på din . Spørgsmål omkring funktionaliteten i systemet sendes til eller ring på Al kommunikation med ordregiver skal foregå igennem udbudsværktøjet Mercell Sourcing Service. CPV: Bemandingskompagniet ApS

31 DK-Tønder: Strømper TØNDER KOMMUNE Levering af kompressionsstrømper. Levering af kompressionsstrømper til Tønder Kommune. CPV: Sahva A/S Borgervænget København

32 DK-Aalborg: Bank- og investeringstjenesteydelser AALBORG KOMMUNE, ØKONOMISK AFDELING, FINANSKONTORET Finansielle tjenesteydelser, Låneoptagelse 200. Låneoptagelse 200, i størrelsesordnen op til DKK jf. udbudsmaterialet. CPV: KommuneKredit Kultorvet 6 75 København K KommuneKredit Kultorvet 6 75 København K

33 DK-Sorø: Tolkning REGION SJÆLLAND Rammekontrakt Tolkeydelser i Region Sjælland. Kontrakten omfatter ydelse af tolkebistand (ikke døvetolkning) på alle sprog til patienter der efter gældende lovgivning, har ret til tolkning ved behandling på alle sygehuse, psykiatrien, institutioner, alment praktiserende læger og speciallæger, samt hos patienter, som aflægges besøg af alment praktiserende læger og/eller speciallæger under Region Sjælland, følgende delområde(er)/aftaler: CPV:

34 DK-Vejle: Specialiseret personbefordring ad vej REGION SYD Kontrakt om befrodring af elever til og fra Center for Høretab. Befordring af elever til og fra Center for Høretab. Der er 3 delaftaler, der dog må justeres på baggrund af antal elever og disses bopæl. Drifstart forventes d CPV: Ejners Biler Industrivej Børkop Aarhus Taxas Økonomiske Forening Sommervej Århus V Vester Skerninge Bilerne af 974 ApS Faaborgvej Vester Skerninge

35 DK-København: Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker DSB CPV: Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker.

36 DK-Esbjerg: Forsikringstjenester ARBEJDERNES BOLIGFORENING Forsikringsaftale. Forsikringskontrakter inden for områderne:ejendomsforsikring herunder glas- og sanitetsforsikring, løsøreforsikring, Arbejdsskadeforsikring, Erhvervs- og produktansvar, Motorkøretøjsforsikring. CPV: Danske Forsikring Borupvang Ballerup Internet:

37 DK-Viby: Snerydning ÅRHUS KOMMUNE Udførelse af vintertjeneste Vintertjeneste i Århus kommune ved kørsel med lastbiler og traktorer. CPV: Vognmand Anders Jacobsen Studstrupvej Skødstrup Per Andersen Obstrupvej Mårslet Jens Buhl & Sønner A/S Storemosevej Hasselager Vognamndsfirmaet Bendt Hansen & Sønner A/S Nordlandsvej Risskov Gunnar Gertsen Aps Hvedebjergvej Brabrand Johs. Sørensen & Sønner Århus A/S Sintrupvej Brabrand Vognmand Martin Christiansen Tingskoven Tranbjerg J.

38 DK-Sorø: Tjenesteydelser i forbindelse med jordforurening REGION SJÆLLAND Rammekontrakter om anskaffelse af konsulentydelser inden for jordforurening. Anskaffelse af ressourcepersoner til konsulentydelser inden for jordforureningsområdet. CPV: Rambøll, COWI, DGE, Orbicon Rambøll, Orbicon, DGE, COWI Jelshøjvænget 8000 Århus Telefon

39 DK-Vejle: Rådgivning i forbindelse med miljøteknik REGION SYD, JORDFORURENINGSAFDELINGEN Aftale om rådgivning og bistand til indledende forureningsundersøgelser efter lov om forurenet jord. Der er indgået en rammeaftale med fem rådgivere i prioriteret rækkefølge. Rådgivning og bistand til gennemførelse af et antal indledende jordforureningsundersøgelser. CPV: Grontmij-Carl Bro, NIRAS, COWI, Skude & Jacobsen, DMR. Grontmij-Carl Bro A/S, Dusager 2, 8200 Århus N; 2. NIRAS A/S, Buchwaldsgade 35, 3. sal 5000 Odense C; 3. COWI A/S, Odensevej 95, 5260 Odense S; 4. Skude & Jacobsen A/S, Svendborgvej 243, 5260 Odense S; 5. Dansk Miljørådgivning A/S, Industrivej 0a, 8680 Ry

40 DK-Hjørring: Transport af affald AFFALDSSELSKABET VENDSYSSEL VEST I/S Bistand til containertransport fra AVV genbrugspladser. Tjenesteydelsen omfatter primært bistand til transport af storcontainere med affald fra én eller flere AVV genbrugspladser til tømning på anviste modtageanlæg samt returtransport af tomme containere til genbrugspladser. CPV: Svend Aage Christiansen A/S Høngårdsvej Østervrå Telefon Fax Svend Aage Christiansen A/S Høngårdsvej Østervrå Telefon Fax AL Logistik Skellet Hjørring Telefon Nordjysk Forretnings- & Industri Renovation W. Brüelsvej Hjørring Telefon AL Logistik Skellet Hjørring Telefon AL Logistik Skellet Hjørring Telefon Anker Christensen A/S Ilbro Byvej Hjørring Telefon AL Logistik Skellet 2

41 9800 Hjørring Telefon Svend Aage Christiansen A/S Høngårdsvej Østervrå Telefon Fax AL Logistik Skellet Hjørring Telefon Sølvkær & Pedersen Ahornvej Brønderslev Telefon Nordjysk Forretnings- & Industri Renovation W. Brüelsvej Hjørring Telefon Vognmand O. Kragh I/S Dorfvej Dronninglund Telefon Kr. K. Hermansen Bøgevangen Dronninglund Telefon

42 DK-København: Rammekontrakt vedrørende økonomisk bistand til vurdering af private og offentlige udgifter og investeringer DET EUROPÆISKE MILJØAGENTUR (EEA)

43 DK-Allerød: Byggearbejde: lejligheder SJÆLSØ STÆVNEN A/S Stævnen II. Projektering og udførelse af 49 almene familieboliger samt omkringliggende udenomsarealer. CPV: Brødrene A. og B. Andersen A/S Erhvervsparken Gadstrup Telefon Internet: Fax

44 DK-København: Bygge- og anlægsarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE, KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN Ny integreret daginstitution på Fengersvej. Totalentreprisen omfatter projektering og udførelse af en integreret daginstitution på ca m² (brutto), inklusive terræn- og anlægsarbejder på ca m². Bygningen skal opføres i kategorien lavenergiklasse 2. Udbudsmaterialet omfatter et tidligt dispositionsforslag, der fastlægger bygningens omfang, placering på grunden, dens disponering og landskabsarkitektarbejderne. Etageplanerne og landskabsarkitektarbejderne er godkendt af brugere og bygherre. Totalentreprenøren og dennes rådgivere skal designe klimaskærmen, herunder tag, facader og udvendig komplettering, således at disse overholder kravene til BR08, herunder energirammerne. Totalentreprenøren og dennes rådgivere skal designe konstruktioner, tekniske anlæg, indvendig komplettering og overflader således, at disse overholder BR08, herunder særlig opmærksomhed omkring kravene til dagslys og akustik. CPV: Enemærke & Petersen a/s Klostergården, Ole Hansens Vej 400 Ringsted

45 DK-Odense: Edb-udstyr til medicinsk brug OUH - ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL/SVENDBORG SYGEHUS Aftale om levering af KOL-kufferter. Kontrakten vedrører leje af patientkufferter (KOL-kufferter) samt accessoriske tjenesteydelser, herunder opsætning og nedtagning af patientkufferter. CPV: Medisat A/S Rugårdsvej Odense C Telefon Internet: Fax

46 DK-Köbenhavn: Datalagring ÖRESUNDSBRO KONSORTIET CPV: Datalagring. Hitachi Data Systems Egebaekvej Naerum Internet:

47 DK-Charlottenlund: Engangsbleer GENTOFTE KOMMUNE Offentligt udbud af rammekontrakt om indkøb og levering af engangsbleer mv. til børn. Indkøb og levering af engangsbleer, engangsklude og engangshandsker til børn. CPV: Dansk Bletjeneste Dania Plast ApS Nyholms Allé Rødovre Telefon Internet: ble.dk/ Fax

48 DK-Vejle: Udstyr til støtte af hjertefunktioner REGION SYD Pacemakere, ICD'er m. højvoltselektroder og pacemaker elektroder. Indkøb af pacemakere, ICD'er med højvoltselektroder samt pacemaker elektroder til sygehusene i Region. Syddanmark. Indkøbet er opdelt i 8 delaftaler og omfatter indkøb af ca produkter i alt pr. år. Forbruget. Fordeler sig som følger: Pacemakere: Delaftale A: %, Delaftale A2: %, Delaftale A3: 0-20 %. ICD'er med højvoltselektrode: Delaftale B: %, Delaftale B2: %, Delaftale B3: 0-20 %. Pacemaker elektroder: Delaftale C: %, Delaftale C2: %. CPV: , , , , , St. Jude Medical Danmark A/S Produktionsvej Glostrup Medtronic Danmark A/S Arne Jacobsens Alle København S Biotronik Aps Lyngsø Alle Hørsholm St. Jude Medical Danmark A/S Produktionsvej Glostrup Biotronik Aps Lyngsø Alle Hørsholm Medtronic Danmark A/S Arne Jacobsens Alle København S St. Jude Medical Danmark A/S Produktionsvej Glostrup

49 Biotronik Aps Lyngsø Alle Hørsholm 2

50 DK-Hillerød: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) REGIONHOVEDSTADEN, KØK, INDKØB Metafasescanner med tilhørende analysestationer. Metafasescanner med tilhørende analysestationer. CPV: Brock & Michelsen A/S Blokken Birkerød

51 DK-Aalborg: Udstyr til venepunktur og blodprøvetagning REGION NORDJYLLAND, INDKØBSKONTORET Det lukkede blodtagningssystem. Det lukkede blodtagningssystem. CPV: Hettich Labinstrument ApS Frydenborgvej 27E 3400 Hillerød Telefon Fax

52 DK-Aalborg: Madrasser REGION NORDJYLLAND Udbud af leasing af vekseltryksmadrasser, sårstadie 3 og 4 og køb af trykaflastende madrasser, sårstadie 3. Delaftale : Leasing af vekseltryksmadrasser, sårstadie 3 og 4. Delaftale 2: Køb af trykaflastende madrasser, sårstadie 3. Delaftale 3: Der udbydes en option på madrassystemer til bariatriske (større end 35 kg) og undervægtige patienter (mindre end 40 kg) med option forstås, at Region Nordjylland forbeholder sig ret til at udnytte optionen til de i Kontraktbilag 2. Anførte priser (under delaftale 3) når som helst i aftaleperio-den., hvis optionen ikke vælges effektueret ved aftalestart. Udnyttelse skal varsles skriftligt med mindst 30 dages varsel. CPV: ArjoHuntleigh A/S Vassingerødvej Lynge Telefon Fax Zibo A/S Erhversparken 4, Ølholm 760 Tørring Telefon Fax ArjoHuntleigh A/S Vassingerødvej Lynge Telefon Fax

53 DK-Herning: Ingeniørvirksomhed HERNING KOMMUNE Rammeaftale. Rådgivningsaftalen omfatter rådgivning i forbindelse med byggeri og planlægning samt diverse ombygningsprojekter og omfatter både arkitektfaglige og ingeniørfaglige ydelser. CPV: Atra Arkitekterne Vestergade Holstebro Kristian H. Nielsen Tingvej Herning Arkitec A/S Birk Centerpark Herning Midtconsult A/S Viborgvej 7400 Herning Hundsbæk & Henriksen Gunhilds Plads Vejle Rambøll A/S Poulsgade Herning

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Byggearbejde KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Mandskabsbygning - Fælledparken. Hovedentreprise for udførelse af ny mandskabsbygning på ca. 00 m2 i Fælledparken i København

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Nærværende udbud vedrører den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejder DOMEA RANDERS, AFD. 380 OG 3802 C/O DOMEA Totalentreprisekontrakt. Projektering og opførelse af 48 almene boliger i totalentreprise. CPV: 45000000. DK-Rønne: Medicinsk

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Biblioteksbøger. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

Overskrift DK-Aalborg: Biblioteksbøger. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE DK-Aalborg: Biblioteksbøger AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Biblioteksmedier og undervisningsmidler til Aalborg Kommune. Danske og udenlandske bøger, musik, film, spil, lydbøger samt undervinsningsmidler

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384 DK-Aalborg Ø: Mikroskoper AALBORG UNIVERSITET // CVR:2902384 Raman mikroskop. Universitetet har indkøbt et raman mikroskop somo er specielt sammensat og kofigureret efter universitetsts særlige behov.

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA 2. Byggeafsnit B. Råhus entreprisen. Kontrakt for udførelse af entreprise

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Korsør: Salt udvundet ved inddampning og ren natriumchlorid SLAGELSE KOMMUNE, DRIFT OG ANLAEG Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammeaftale om levering af vejsalt. Rammeaftaler

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Grenå: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme GRENÅ ANDELSBOLIGFORENING Afd. 3. og 3.2, Fuglsangvej -67, Grenå - Udbedring af byggeskader, hovedentreprise. Renovering af 94 boliger. CPV: 452000.

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Odder: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder EGMONT HØJSKOLEN Egmont Højskolen - Bevæg Befri Beløn. Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med nybyggeriet af en tilbygning

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning AABENRAA KOMMUNE Vinduespolering Aabenraa Kommune. Vinduespoleringsservice på 2 lokaliteter i Aabenraa Kommune udbydes samlet. CPV: 909300. Forenede Service A/S Buddingevej

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED)

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Frisk frugt og grønt, snitgrønt og forarbejdet grønsager. Indkøb af frisk frugt og grønt til sygehuse og

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING DK-Aalborg: Forsikringstjenester HIMMERLAND BOLIGFORENING Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Himmerland Boligforening. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Andels Bolig- og Byggeforeningen

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR.

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. 29 () Kolstrup Boligforening Afdeling nr. 29 Ældrecenter Lergården Totalrådgivning. Totalrådgivning

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Finansiel leasing AABENRAA KOMMUNE Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes Hjemmepleje og Jobcenter. Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes

Læs mere

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed Vejdirektoratet Danmark-Aalborg: Lastbiler med drejestige AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER OG INDKØB Aftale

Læs mere

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej Faxe Kommune DK-Rudkøbing: Taxikørsel Langeland Kommune DK-Støvring: Om- og tilbygning til Øster Hornum Skole Rebild Kommune Danmark-Aabenraa: Rådgivning

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder AABENRAA KOMMUNE Vareindkøb af Dentalprodukter. Indkøb af dentalprodukter til brug i den kommunale ungdums- og omsorgstandpleje.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aarhus: Gasser. Ordregiver AARHUS UNIVERSITET

Overskrift Danmark-Aarhus: Gasser. Ordregiver AARHUS UNIVERSITET Danmark-Aarhus: Gasser AARHUS UNIVERSITET Rammeaftale vedr. indkøb af Gasser og Tøris til Aarhus Universitet. ønsker at samle sine indkøb af gasser på flasker, tøris, flydende nitrogen til små kryobeholdere,

Læs mere

Overskrift DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter

Overskrift DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter Lyngby-Taarbæk Kommune DK-Vordingborg: Rengøring af boliger,

Læs mere

Overskrift DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed. Ordregiver Randers Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed. Ordregiver Randers Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed Randers Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Endoskopisk udstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation

Læs mere

Overskrift DK-Esbjerg: System- og supporttjenester. Ordregiver ESBJERG FORSYNING A/S

Overskrift DK-Esbjerg: System- og supporttjenester. Ordregiver ESBJERG FORSYNING A/S DK-Esbjerg: System- og supporttjenester ESBJERG FORSYNING A/S Hjemtagning af Esbjerg Forsynings it fra Esbjerg Kommune. Esbjerg Forsyning, herefter benævnt EF, skal udskille samtlige it-systemer fra Esbjerg

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kedelinstallationer. Ordregiver AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK)

Overskrift DK-Aabenraa: Kedelinstallationer. Ordregiver AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK) DK-Aabenraa: Kedelinstallationer AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK) Central Egelund - Halmkedelcentral Totalentreprise for projektering, levering og opførelse af en komplet 36 MW (3x2MW) halmfyret kedelcentral

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND DK-Aalborg: Central monitorstation REGION NORDJYLLAND Levering af Patientmonitorer til Region Nordjylland Kontrakten vedrører levering af patientmonitorer, centraler samt kabler og sensorer i henhold til

Læs mere

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol - Danmark-Aabybro: Affaldskomprimatorer JAMMERBUGT KOMMUNE Indkøb af containere, komprimatorenheder og beholdere til brug på

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde REGION SYD, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA Fagentreprise vedr. levering og montering af fast inventar. Region Syddanmark har med vedtagelsen af en ny akutplan besluttet

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen AABENRAA KOMMUNE Ud- og ombygning af Kongehøjskolen etape, offentligt udbud i fagentreprise. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune er Brundlundskolen

Læs mere

Overskrift DK-Herning: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Herning Kommune. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Herning: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Herning Kommune. Sammenfatning af opgaven DK-Herning: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder Herning Kommune DK-Holstebro: Begrænset udbud - totalrådgivning vedr. Om- og tilbygning til Idrætscenter Vest, Holstebro

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger

Overskrift Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, AALBORG FORSYNING, VARME Rammeaftale vedrørende anlæg, reparation og renovering

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven.

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven. DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri Aabenraa Kommune DK-Aalborg: Artikler til badeværelser og køkkener ÆLDRE- OG HANDICAP FORVALTNINGEN I AALBORG KOMMUNE Levering af Elektrisk højdeindstillelig

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Personbiler JAMMERBUGT KOMMUNE 40 nye personbiler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale til ældreområdet i Jammerbugt Kommune. 40 nye personbiler inkl.

Læs mere