VEJLEDNING FOR BRUGERE AF DEN GENERELLE ORDNING FOR ANERKENDELSE AF ERHVERVSKVALIFIKATIONER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING FOR BRUGERE AF DEN GENERELLE ORDNING FOR ANERKENDELSE AF ERHVERVSKVALIFIKATIONER"

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektoratet for det Indre Marked Frie varebevægelser, lovregulerede erhverv og posttjenester Erhverv med lovregulerede kvalifikationskrav MARKT/D/8387/2001-DA 0rig.: FR VEJLEDNING FOR BRUGERE AF DEN GENERELLE ORDNING FOR ANERKENDELSE AF ERHVERVSKVALIFIKATIONER

2 INDLEDNING Formålet med denne vejledning er i hovedtræk at gennemgå den generelle ordning for anerkendelse af erhvervskvalifikationer, der blev indført ved direktiv 89/48/EØF og suppleret ved direktiv 92/51/EØF. Vejledningen henvender sig primært til personer, som har erhvervet de kvalifikationer, der kræves for at kunne udøve et bestemt erhverv i ét EU-land, og som gerne vil have disse kvalifikationer anerkendt i et andet EU-land, så de kan udøve erhvervet dér. Oplysningerne i vejledningen er udformet som spørgsmål / svar, som er opdelt i to dele. Første del indeholder svar på de hyppigst stillede spørgsmål om den generelle ordning: Hvad skal ordningen bruges til? Hvem er omfattet af den? Hvordan virker den? Anden del indeholder svar på konkrete spørgsmål, der kan opstå, når man ansøger om at få anerkendt sine kvalifikationer efter den generelle ordning. Vejledningen indeholder også et skema (s. 14) med en samlet oversigt over, hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at den generelle ordning kan anvendes, og to bilag: Bilag 1: Bilag 2: en ikke-udtømmende liste over lovregulerede erhverv, der er omfattet af den generelle ordning to lister over lovregulerede erhverv, der ikke er omfattet af den generelle ordning. Nærmere oplysninger fås på Internet: 2

3 Grundlæggende spørgsmål om den generelle ordning 1. Hvem henvender den generelle ordning sig til? Til arbejdstagere, der gerne vil udøve deres erhverv i et andet EU-land end det, hvor de har erhvervet kvalifikationerne. Den generelle ordning gælder ikke, hvis du gerne vil studere videre i et andet EU-land. Så skal du henvende sig til et af de nationale informationscentre (NARIC), hvor du kan få nærmere oplysninger om akademisk anerkendelse af eksamensbeviser. Den generelle ordning gælder heller ikke, hvis du gerne vil udøve et erhverv i et andet EUland, men du endnu ikke har afsluttet hele den uddannelse, der kræves for at kunne udøve erhvervet i dette EU-land. Den generelle ordning gælder udelukkende, hvis du allerede har de kvalifikationer, der kræves for at kunne udøve et bestemt erhverv i et EU-land. 2. Hvor gælder den generelle ordning? Den gælder i 18 lande: de 15 EU-lande (Belgien, Danmark, Det Forenede Kongerige, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Spanien, Sverige, Tyskland og Østrig) og følgende 3 lande: Island, Norge og Liechtenstein. 3. Hvem kan gøre brug af den generelle ordning? Alle statsborgere i de nævnte 18 lande, Den gælder f.eks. ikke for statsborgere i USA, Canada, Schweiz, de øst- og centraleuropæiske lande, Afrika og Asien. Derimod gælder den for tredjelandsstatsborgere, der samtidig er statsborgere i et EU-land (dobbelt statsborgerskab). Det vil sige, at en argentinsk statsborger, der også har italiensk statsborgerskab, kan gøre brug af ordningen. Den gælder for enhver, der på ansøgningstidspunktet er statsborger i et af de nævnte 18 lande, også selv om vedkommende tidligere har været statsborger i et andet land. som har erhvervet deres kvalifikationer i et af de 18 lande (hjemlandet), Du kan kun gøre brug af den generelle ordning, hvis du har alle de kvalifikationer, der kræves for at kunne udøve erhvervet i dit hjemland. Hjemlandet er det land, hvor du har erhvervet kvalifikationerne. Det kan være det EU-land, du har statsborgerskab i, eller et andet EU-land. Med hensyn til anerkendelse af kvalifikationer, der er erhvervet uden for EU, henvises til s

4 Eksempler: Den generelle ordning gælder for en ingeniør med dansk statsborgerskab, der har erhvervet sine kvalifikationer i Danmark, en lærer med svensk statsborgerskab, der har erhvervet sine kvalifikationer i Sverige, en fysioterapeut med fransk statsborgerskab, der har erhvervet sine kvalifikationer i Belgien, og en advokat med østrigsk statsborgerskab, der har erhvervet sine kvalifikationer i Tyskland. og som ønsker at udøve deres erhverv i et andet EU-land (værtslandet). Eksempler: Den generelle ordning gælder for en ingeniør med dansk statsborgerskab, som har de kvalifikationer, der kræves i Danmark, og som gerne vil arbejde som ingeniør i Spanien, en lærer med norsk statsborgerskab, som har de kvalifikationer, der kræves i Norge, og som gerne vil arbejde som lærer i Det Forenede Kongerige, en fysioterapeut med fransk statsborgerskab, som har de kvalifikationer, der kræves i Belgien, og som gerne vil arbejde som fysioterapeut i Frankrig, og en advokat med østrigsk statsborgerskab, som har de kvalifikationer, der kræves i Tyskland, og som gerne vil arbejde som advokat i Østrig. Den generelle ordning gælder ikke for rent interne forhold i et EU-land. Den gælder for "vandrende arbejdstagere". Det EU-land, man gerne vil arbejde i, må ikke være det land, hvor man har erhvervet kvalifikationerne. Der skal være tale om passage af landegrænser. 4. Er alle erhverv omfattet af den generelle ordning? Nej. Ordningen finder kun anvendelse på lovregulerede erhverv, dvs. erhverv, der i værtslandet kun kan optages eller udøves, hvis man har erhvervet bestemte kvalifikationer. Du kan altså gøre brug af den generelle ordning, hvis det erhverv, du gerne vil udøve i værtslandet, er lovreguleret i dette land. 5. Hvordan finder jeg ud af, om det erhverv, jeg gerne vil udøve i værtslandet, er lovreguleret i dette land? Du skal henvende dig til kontaktstedet i værtslandet eller eventuelt til en erhvervsorganisation, der repræsenterer erhvervet i dit hjemland. Der er udarbejdet en vejledende og ikke-udtømmende liste over, hvilke lovregulerede erhverv der er omfattet af den generelle ordning. 6. Hvad nu, hvis erhvervet ikke er lovreguleret i værtslandet? Så behøver du ikke at ansøge om at få dine kvalifikationer anerkendt. Du kan begynde at arbejde i landet på samme vilkår som landets egne statsborgere. Du behøver ikke at 4

5 forelægge noget anerkendelsesbevis fra en offentlig instans. I dette tilfælde er det forholdene på arbejdsmarkedet og markedsadfærden, der afgør, hvordan dine kvalifikationer vurderes, og ikke landets lovgivning. At erhvervet ikke er lovreguleret i værtslandet, er dog ikke nødvendigvis ensbetydende med, at det er et frit erhverv. Det kan være, at det ikke findes som selvstændigt erhverv i værtslandet, fordi den virksomhed, der knytter sig til erhvervet, henregnes til et andet erhverv og derfor er forbeholdt personer, som udøver dette erhverv. I så fald finder den generelle ordning ikke anvendelse. Eksempel: Du har taget en uddannelse som psykoterapeut i ét EU-land og vil gerne arbejde som psykoterapeut i et andet EU-land, hvor erhvervet som psykoterapeut ikke er noget selvstændigt erhverv, men henregnes til lægevidenskaben og derfor er forbeholdt psykiatere. 7. Er alle lovregulerede erhverv omfattet af den generelle ordning? Nej. Ordningen finder ikke anvendelse på lovregulerede erhverv, der er omfattet af et sektordirektiv eller et overgangsdirektiv. Bilag 2 indeholder en liste over 7 lovregulerede erhverv, der er omfattet af et sektordirektiv, og en liste med eksempler på, hvilke former for virksomhed der er omfattet af et overgangsdirektiv. Nærmere oplysninger om direktiverne fås hos kontaktstederne. Desuden indeholder bilag 1 en liste med eksempler på, hvilke lovregulerede erhverv der er omfattet af den generelle ordning. Nærmere oplysninger fås hos kontaktstederne. 8. Hvad skal jeg gøre, hvis erhvervet er lovreguleret i værtslandet og omfattet af den generelle ordning? Hvis du gerne vil udøve erhvervet i værtslandet, skal du have dine kvalifikationer anerkendt hos den myndighed, der i værtslandet behandler ansøgninger om anerkendelse vedrørende det pågældende erhverv. 9. Hvor kan jeg få oplyst, hvilken myndighed ansøgningen skal stiles til? Du skal henvende dig til kontaktstedet i værtslandet. Du kan også finde nyttige adresser for de enkelte EU-lande i vejledningerne og informationssiderne på Internet. 5

6 10. Kan jeg ansøge om at få mine kvalifikationer anerkendt i et EU-land og så udøve et hvilken som helst lovreguleret erhverv eller bare arbejde i dette land? Nej. Ansøgningen skal vedrøre et bestemt erhverv. Det lovregulerede erhverv, du gerne vil udøve i værtslandet, skal være det erhverv, du i hjemlandet har erhvervet de krævede kvalifikationer til. Hvis du besidder de kvalifikationer, der kræves til mere end ét erhverv, skal du indgive en ansøgning for hvert enkelt erhverv. Det er ikke nødvendigvis den samme instans, der behandler sagen. Eksempler: Den generelle ordning finder anvendelse, hvis du har de kvalifikationer, der kræves for at kunne arbejde som ejendomsmægler i Spanien, og du gerne vil udøve dette erhverv i Frankrig. Derimod finder den generelle ordning ikke anvendelse, hvis du har de kvalifikationer, der kræves for at kunne arbejde som ejendomsmægler i Spanien, og du gerne vil arbejde som advokat i Frankrig. Du er uddannet psykolog i Spanien og har desuden de kvalifikationer, der kræves for at kunne arbejde som socialrådgiver i Spanien, og du vil gerne udøve begge erhverv i Frankrig. Den generelle ordning finder ganske vist anvendelse, men du skal indgive to særskilte ansøgninger til de kompetente myndigheder. 11. Hvilke kvalifikationer er omfattet af den generelle ordning? Kvalifikationsbeviser for en afsluttet erhvervsuddannelse, dvs. beviser, der giver dig ret til at udøve et bestemt erhverv i dit hjemland. Der kan være tale om kvalifikationsbeviser for et teoretisk og praktisk uddannelsesforløb på folkeskole-, gymnasie- eller universitetsniveau. Kræves der i dit hjemland - ud over en afsluttet uddannelse på folkeskole-, gymnasie- eller universitetsniveau - en praktisk uddannelse eller en praktikperiode, skal du have bestået både skoleuddannelsen og den krævede praktiske uddannelse eller praktikperiode, før du kan gøre brug af den generelle ordning. Eksempler: I flere EU-lande omfatter uddannelsen som advokat ikke bare en videregående uddannelse, men også en tillægsprøve og en praktikperiode. I så fald kan en advokat ansøge om at få sine kvalifikationer anerkendt i et andet EU-land efter den generelle ordning, når vedkommende har afsluttet og bestået såvel uddannelse som prøve og praktikperiode. Uddannelsen som ingeniør omfatter i visse EU-lande en videregående uddannelse, en praktikperiode under opsyn ledsaget af kurser og en prøve. Også her gælder det, at ingeniører, der er uddannet i et EU-land, kan ansøge om at få deres kvalifikationer anerkendt efter den generelle ordning, når de har erhvervet alle de krævede kvalifikationer. 6

7 Tilsvarende omfatter læreruddannelsen i de fleste EU-lande en videregående uddannelse inden for et bestemt fagområde og pædagogikum. Den generelle ordning finder anvendelse, når man i hjemlandet har afsluttet uddannelsen og det krævede pædagogikum. 12. Bliver kvalifikationerne anerkendt automatisk? Nej. Den generelle ordning er ikke nogen ordning for automatisk anerkendelse af kvalifikationer, som er erhvervet i et andet EU-land. Du skal indgive en ansøgning, hvoraf det fremgår, hvilket erhverv du ønsker at udøve. Ansøgningen behandles individuelt af den kompetente myndighed i værtslandet. 13. Hvordan fungerer den generelle ordning? Ansøgningen behandles individuelt af den kompetente myndighed. Har du erhvervet de kvalifikationer, der i dit hjemland kræves for at kunne udøve det erhverv, ansøgningen vedrører, bliver dine kvalifikationer i princippet anerkendt. Inden den kompetente myndighed tager stilling til ansøgningen, bliver den erhvervsuddannelse, du har afsluttet i dit hjemland, sammenlignet med den uddannelse, der kræves i værtslandet. Konstaterer myndigheden, at der er væsentlige forskelle med hensyn til varigheden eller indholdet af den pågældende erhvervsuddannelse, kan den kræve, at du skal opfylde visse betingelser for at få kvalifikationerne anerkendt. Myndigheden tager ved sammenligningen hensyn til enhver uddannelse og/eller erhvervserfaring, du har opnået efter det grundlæggende eksamensbevis. Det sker bl.a. for at vurdere, om uddannelsen og/eller erhvervserfaringen helt eller delvist opvejer mangler i den grundlæggende uddannelse i forhold til, hvad der kræves i værtslandet. 14. Hvilke andre krav kan myndigheden stille? Konstaterer myndigheden, at der er væsentlige forskelle mellem den erhvervsuddannelse, du har afsluttet i dit hjemland, og den uddannelse, der kræves i værtslandet, kan den kræve en "udligningsforanstaltning". Alt efter omstændighederne skal du så enten bevise, at du har erhvervserfaring (dvs. erfaring i det pågældende erhverv i dit hjemland), eller gennemgå en prøvetid eller gå op til en egnethedsprøve i værtslandet. Du kan dog kun blive pålagt én af disse tre foranstaltninger. I princippet kan værtslandet kræve yderligere erhvervserfaring, hvis din erhvervsuddannelses samlede varighed er mindst et år kortere, end hvad der kræves i værtslandet. Værtslandet kan i visse tilfælde kræve, at du skal gennemgå en prøvetid eller gå op til en egnethedsprøve, hvis der er væsentlige forskelle mellem uddannelsernes indhold eller på den virksomhed, der er forbundet med erhvervet. 7

8 15. Er det den myndighed, der behandler ansøgningen, der bestemmer, om jeg skal gennemgå en prøvetid eller gå op til en egnethedsprøve? Principielt nej. Du kan som ansøger selv vælge mellem en prøvetid og en egnethedsprøve. I enkelte tilfælde (bl.a. for juristers vedkommende) er det dog værtslandet, der bestemmer. 16. Hvor lang sagsbehandlingstid skal jeg regne med? Når ansøgningen er indgivet korrekt (dvs. når du har forelagt alle de krævede dokumenter), har den myndighed, der behandler sagen, en frist på højst fire måneder til at træffe en afgørelse. 17. Hvordan kan jeg vide, om ansøgningen er indgivet korrekt? Du kan bede den kompetente myndighed om at oplyse, om ansøgningen er indgivet korrekt. Det har du krav på at få oplyst. Er ansøgningen ufuldstændig, skal den kompetente myndighed oplyse, hvilke dokumenter der mangler, for at ansøgningen kan anses for fuldstændig, og give dig en rimelig frist til at indsende disse dokumenter. 18. Kan jeg blive pålagt at fremlægge beviser for hæderlighed, for god vandel eller for, at jeg ikke er under konkurs? Ja, hvis værtslandets egne statsborgere også skal fremlægge sådanne beviser. Du kan få udstedt en attest hos den kompetente myndighed i dit hjemland. Bemærk, at værtslandet kan kræve, at attesten ikke må være over tre måneder gammel. 19. Hvordan skal jeg konkret bevise, at jeg opfylder disse krav? Du skal få den kompetente myndighed i dit hjemland til at udstede en eller flere attester, som du så fremlægger for værtslandets kompetente myndighed. Det skal klart fremgå af attesten, at du opfylder disse krav. Udstedes der ikke sådanne attester i dit hjemland, kan du i stedet fremlægge en skriftlig erklæring, der er afgivet under ed eller på tro og love for en notar eller en kompetent erhvervsorganisation i dit hjemland. 20. Hvilken afgørelse kan den kompetente myndighed træffe? Hvis ansøgningen er indgivet korrekt, har myndigheden tre muligheder: 1. Den kan anerkende dine kvalifikationer som sådanne, og du kan da begynde at udøve det lovregulerede erhverv på samme vilkår som værtslandets egne statsborgere. Ligesom værtslandets egne statsborgere skal du opfylde de formkrav, der stilles for at 8

9 kunne udøve erhvervet (f.eks. at du skal være optaget i et erhvervsregister, eller at du skal fremlægge dokumentation for, at du har en erhvervsansvarsforsikring). 2. Myndigheden kan i visse tilfælde pålægge dig en "udligningsforanstaltning" (dvs. at du skal bevise, at du har erhvervserfaring, eller at du - principielt efter valg - skal gennemgå en prøvetid eller gå op til en egnethedsprøve). 3. Myndigheden kan afslå ansøgningen. I de to sidstnævnte tilfælde skal afgørelsen være begrundet (det skal klart fremgå, hvordan myndigheden er nået frem til afgørelsen) og kunne påklages efter de gældende regler i værtslandet. 21. Hvad indebærer det, at min ansøgning er imødekommet? Anerkendelsen giver dig ret til at udøve det pågældende erhverv (det betyder dog ikke, at dit eksamensbevis betragtes som ligeværdigt med et nationalt eksamensbevis i andre henseender). Du kan derefter begynde at udøve erhvervet på samme vilkår som værtslandets egne statsborgere. Du vil i værtslandet være underlagt de samme love, administrative bestemmelser og fagetiske regler som værtslandets egne statsborgere, og du skal holde dig inden for de faggrænser, der gælder for erhvervet i dette land. Er der tale om et ikke-selvstændigt arbejde, har du ret til at søge de stillinger, der bliver opslået i værtslandet, og til at deltage i de relevante udvælgelsesprocedurer (f.eks. samtaler og adgangsprøver) på samme vilkår som personer med et nationalt eksamensbevis. Du vil blive behandlet på lige fod (samme rettigheder og pligter) med personer med et nationalt eksamensbevis. 22. Hvad indebærer det, at jeg får afslag på ansøgningen? Afslaget skal være begrundet. Er det ikke det, kan du kræve at få en begrundelse for afslaget. Får du ikke nogen begrundelse, eller vil du anfægte begrundelsen, kan du indbringe sagen for en domstol i værtslandet. På denne måde kan du få prøvet, om afgørelsen er i overensstemmelse med fællesskabsretten. 9

10 Et par praktiske spørgsmål 1. Hvad nu, hvis jeg er statsborger i et EU-land og har taget en del af min uddannelse uden for EU? Du er omfattet af den generelle ordning, hvis to betingelser er opfyldt: 1. erhvervet er lovreguleret i dit hjemland 2. du har taget størstedelen af din erhvervsuddannelse i dette EU-land (dvs. den erhvervsuddannelse, du har taget i dette EU-land, er af længere varighed end den uddannelse, du har taget uden for EU). Eksempel: En dansk, der er fuldt kvalificeret til at arbejde som i Danmark, ansøger om at få sine kvalifikationer anerkendt i Tyskland. Har vedkommende en erhvervsuddannelse på i alt 7 år, heraf 3 i USA og 4 i Danmark, finder den generelle ordning anvendelse. Er det modsatte derimod tilfældet (4 år i USA og 3 år i Danmark), kan den tyske myndighed afslå ansøgningen. 2. Hvad nu, hvis jeg er statsborger i et EU-land og har erhvervet alle mine kvalifikationer uden for EU? Du er omfattet af den generelle ordning, hvis fire betingelser er opfyldt: 1. de kvalifikationer, du har erhvervet uden for EU, er allerede blevet anerkendt af et EU-land (hjemlandet) efter dettes nationale lovgivning eller en bilateral aftale, landet har indgået 2. de erhvervede kvalifikationer giver dig adgang til at udøve et lovreguleret erhverv i dette EU-land 3. du har udøvet det lovregulerede erhverv i 3 år (i visse tilfælde 2 år) i dette EU-land 4. du har et certifikat, der er udstedt af dette EU-land, og hvoraf det fremgår, at du har udøvet erhvervet i 3 (eller 2) år på dens område. Eksempel: Du er belgisk statsborger og har taget en uddannelse som talepædagog (uddannelse, eksamensbevis, praktikperiode osv.) i Canada. Den "første" anerkendelse af uddannelsen i et EU-land (f.eks. Belgien) er ikke omfattet af den generelle ordning, men af dette lands nationale lovgivning. Hvis du, når du én gang har fået uddannelsen anerkendt, gerne vil arbejde i et andet EU-land (f.eks. Frankrig), kan du gøre brug af den generelle ordning, forudsat at du har arbejdet som talepædagog i Belgien i 3 år. Du skal have et certifikat fra den kompetente myndighed i Belgien, hvoraf det fremgår, at du har arbejdet som talepædagog i Belgien i 3 år. 10

11 3. Kan det kræves, at jeg har en vis erhvervserfaring, før jeg ansøger om at få kvalifikationerne anerkendt? Principielt nej. Du er ikke forpligtet til allerede at have udøvet erhvervet, før du ansøger om at få kvalifikationerne anerkendt i værtslandet. I princippet kan du, så snart du er fuldt kvalificeret til at udøve erhvervet i dit hjemland, ansøge om at få kvalifikationerne anerkendt i et værtsland, også selv om du aldrig har udøvet erhvervet i dit hjemland. Værtslandets kompetente myndighed kan dog i visse tilfælde kræve, at du skal bevise, at du har udøvet erhvervet i en vis tid i dit hjemland. 4. Kan det kræves, at jeg allerede har udøvet erhvervet? Ja, i visse tilfælde, navnlig følgende: 1. erhvervet er ikke lovreguleret i dit hjemland (i så fald kan det kræves, at du skal bevise, at du har udøvet erhvervet i mindst 2 år i dit hjemland) 2. hvis du besidder et eksamensbevis eller et certifikat, der er udstedt uden for EU og anerkendt af et EU-land, skal du bevise, at du har udøvet det pågældende lovregulerede erhverv i mindst 3 år (i visse tilfælde 2 år) i dit hjemland (se spørgsmål 2 ovenfor) 3. når den erhvervsuddannelse, du har taget, er mindst et år kortere end den uddannelse, der i værtslandet kræves for at kunne udøve det pågældende lovregulerede erhverv. 5. Tages der hensyn til al slags erhvervserfaring? Der tages hensyn til al erhvervserfaring, du har opnået i dit hjemland i det pågældende erhverv. Der tages også hensyn til erhvervserfaring, du har opnået i et EU-land (uanset hvilket) inden for et erhverv, der er beslægtet med det, ansøgningen vedrører. Eksempel: Du er uddannet advokat i Grækenland og har derefter arbejdet som juridisk rådgiver i Tyskland. Nu vil du gerne arbejde som advokat i Tyskland og ansøger derfor om at få det græske eksamensbevis anerkendt i Tyskland. Den tyske myndighed, der behandler sagen, skal tage hensyn til den erfaring, du har opnået i Tyskland som juridisk rådgiver. Selv om værtslandets kompetente myndighed (her: den tyske myndighed) skal tage hensyn til eventuel erhvervserfaring i et beslægtet erhverv (her: juridisk rådgiver), skal du naturligvis besidde alle de kvalifikationer, der kræves i dit hjemland for at kunne udøve det erhverv (her: advokat), ansøgningen vedrører. 11

12 Den myndighed, der behandler ansøgningen, vurderer, om den erhvervserfaring, du har i et beslægtet erhverv, helt eller delvist kan fritage dig fra eventuelle krav om udligningsforanstaltninger. 6. Kan jeg blive pålagt at aflægge en sprogprøve? Principielt nej. Værtslandet kan dog kræve, at du har sprogkundskaber i landets sprog, når dette er begrundet i det pågældende erhvervs særlige karakter. Sprogkravene kan dog under ingen omstændigheder overstige, hvad der objektivt set kræves for at kunne udøve erhvervet. Uanset hvilket lovreguleret erhverv det drejer sig om, vil ansøgningen blive behandlet på værtslandets sprog, og kræves der en egnethedsprøve, aflægges denne på landets sprog. Eksempel: Du er uddannet advokat i Østrig og vil gerne arbejde i Grækenland. Din ansøgning bliver behandlet på græsk. Konstaterer den græske myndighed, der behandler sagen, at der i den uddannelse, du har taget i Østrig, mangler visse fag, der er afgørende for at kunne arbejde som advokat i Grækenland, og kræver den, at du skal bestå en prøve i disse fag, aflægges denne (skriftlige eller mundtlige) prøve på græsk. 7. Hvilke dokumenter skal jeg indgive som dokumentation for, at jeg besidder de krævede kvalifikationer? Værtslandets kompetente myndighed skal generelt godtage alle dokumenter, der er udstedt af en kompetent myndighed i hjemlandet, og hvoraf det fremgår, at du har fulgt og afsluttet den angivne teoretiske og/eller praktiske uddannelse. Myndigheden kan desuden kræve, at du skal forelægge dokumentation for dit statsborgerskab og din erhvervserfaring. Du skal forelægge dokumentation for din erhvervserfaring, når erhvervserfaring er en forudsætning for at få kvalifikationerne anerkendt, dvs. når erhvervet ikke er lovreguleret i dit hjemland. Det vil dog altid - også når du ikke behøver at dokumentere nogen erhvervserfaring - være i din egen interesse at forelægge så megen dokumentation som muligt. Din erhvervserfaring er særlig vigtig, når den kompetente myndighed skal vurdere, om du skal gennemgå en prøvetid eller gå op til en egnethedsprøve, og indholdet og varigheden heraf helt og holdent afhænger af dine faktiske færdigheder. 8. Skal alle dokume nter oversættes? Værtslandet kan kræve, at de dokumenter, der skal forelægges til støtte for ansøgningen, skal oversættes til (et af) landets officielle sprog. Det kan også kræve, at oversættelsen skal være udført af en beskikket oversætter eller en autoriseret oversætter ved en kompetent myndighed i værtslandet. 12

13 9. Hvad nu, hvis den kompetente myndighed ikke har truffet en afgørelse inden for 4 måneder? Så kan du indbringe sagen for domstolene. 10. Kan jeg blive pålagt at betale en del af omkostningerne ved sagsbehandlingen? Ja, men dette gebyr må ikke overstige de faktiske omkostninger i forbindelse med den leverede ydelse. Gebyret må under ingen omstændigheder være urimeligt stort eller af en sådan størrelse, at det i praksis afholder dig fra at gøre brug af de rettigheder, du har i henhold til den generelle ordning. 11. Hvad kan jeg gøre, hvis der opstår særlige problemer? Du har ret til at - og bør for din egen skyld - indbringe sagen for den kompetente klageinstans (forvaltning eller domstol) i værtslandet. Du kan også henvende dig til: en Eurojus-rådgiver (ved Kommissionens oplysningskontor i dit hjemland) eller Europa- Kommissionen (Generaldirektoratet for det Indre Marked, Unit "Regulated professions", Building C-100, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Brussel - Belgien). Bemærk dog, at det under alle omstændigheder er den kompetente nationale myndighed (og ikke Kommissionen), der vurderer dine kvalifikationer i forhold til, hvad der kræves i værtslandet. Kommissionen kan ikke indtræde i stedet for de kompetente nationale myndigheder og vurdere din uddannelse. Den kan heller ikke give direkte anvisninger til de nationale embedsmænd, der behandler din ansøgning. De rettigheder, du har efter direktiverne om den generelle ordning, kan du - ligesom ved de nationale gennemførelsesbestemmelser - gøre direkte gældende over for de kompetente nationale myndigheder. 13

14 Du vil gerne ansøge om at få dine kvalifikationer anerkendt i et andet EU-land (værtslandet): For at udøve dit erhverv i landet? Ansøgningen vedrører anerkendelse af en erhvervsuddannelse. Din ansøgning er omfattet af den generelle ordning. For at studere videre i landet? Ansøgningen vedrører akademisk anerkendelse af et eksamensbevis. Din ansøgning er ikke omfattet af den generelle ordning. Nærmere oplysninger om akademisk anerkendelse af eksamensbeviser fås hos kontaktstedet (eller NARICcentret) i dit hjemland. Er det erhverv, du gerne vil udøve i værtslandet, lovreguleret i dette EU-land som defineret i direktiverne? JA Den generelle ordning finder anvendelse. NEJ Den generelle ordning finder ikke anvendelse, fordi der er fri og lige adgang til erhvervet. Du kan udøve erhvervet i værtslandet med samme rettigheder og pligter som landets egne statsborgere. Er du fuldt kvalificeret til at udøve samme erhverv i dit hjemland? JA Den generelle ordning finder anvendelse. NEJ Den generelle ordning finder ikke anvendelse. Er det lovregulerede erhverv, du gerne vil udøve i værtslandet, omfattet af et sektordirektiv eller et overgangsdirektiv? (se listen i bilag 2) NEJ Den generelle ordning finder anvendelse. JA Den generelle ordning finder ikke anvendelse. 14

15 Bilag 1 Eksempler på lovregulerede erhverv, der er omfattet af den generelle ordning TYSKLAND ØSTRIG BELGIEN DANMARK Erhverv inden for jura og regnskabsvæsen skatteekspert, foged og stævningsmand,, autoriseret fuldmægtig Paramedicinske erhverv fysioterapeut, pædiatrisk sygeplejerske, ergoterapeut, talepædagog, optiker, ortoptist, bandagist, tandtekniker, audiologiassistent, ortopædimekaniker, ortopædisk håndskomager fysioterapeut fysioterapeut fodterapeut, tandtekniker, optiker, ortopæd ortopædimekaniker, ortopædisk støvlemager, ortopædisk håndskomager, apoteksassistent Tekniske erhverv ingeniør, patentagent, håndværksmester skibsfører, styrmand, ejendomsmægler, kørelærer, kranfører, chauffør, graver Sociale og kulturelle erhverv lærer, statsanerkendt pædagog lærer lærer lærer, organist 15

16 SPANIEN FINLAND FRANKRIG GRÆKENLAND IRLAND Erhverv inden for jura og regnskabsvæse n graduado social, foged og stævningsmand, justitssekretær for handelsretten, kurator,, auktionsholder advokat (solicitor, barrister), Paramedicinske erhverv specialsygeplejerske (undtagen inden for gynækologi og obstetrik), fysioterapeut, optiker, fodterapeut, tandtekniker, audiologiassistent, sygehjælper, teknisk assistent (radiologi), psykolog fysioterapeut talepædagog, ortoptist, massør og fysioterapeut, psykomotorisk terapeut, ergoterapeut, psykolog, diætetiker, optiker, sygehjælper, pædagogmedhjælper, audiologiassistent, fodterapeut, teknisk laboratorieassistent tandtekniker, sygehuspersonale, fysioterapeut talepædagog, ortoptist, massør og fysioterapeut, psykolog, optiker, ergoterapeut, mikrobiolog Tekniske erhverv patentagent, ejendomsmægler, formueforvalter, teknisk tegner, dekoratør, ingeniør, fysiker, geolog, stewardesse, steward, kasinopersonale, VVS-installatør, kørelærer patentagent, landmåler, ejendomsmægler, hyrevognschauffør, sygebærer, skibsfører, formueforvalter, kørelærer industridesigner, mekaniker, drejer, svejser, styrmand patentagent, landmåler, ingeniør, accountant, technician, styrmand, dæksofficer Sociale og kulturelle erhverv lærer, lærer på turistskoler, tolk og guide, turistguide lærer lærer, danselærer, regional guide og tolk, rejsebureauassistent, socialarbejder lærer lærer 16

17 ISLAND ITALIEN LUXEMBOURG NORGE NEDERLANDENE PORTUGAL DET FORENEDE KONGERIGE SVERIGE Erhverv inden for jura og regnskabsvæsen procuratore legale, justitssekretær, dottore commercialista, aktuar foged og stævningsmand, advokat (sollicitor, barrister), Advocate (i Skotland), aktuar (Actuary), Paramedicinske erhverv fysioterapeut ortoptist, talepædagog, diætetiker, psykolog, audiologiassistent, optiker, teknisk laboratorieassistent, teknisk assistent (radiologi), tandplejer, fodterapeut socialarbejder, massør og fysioterapeut, laborant, talepædagog, sundhedsplejerske, hospitalssygehjælper fysioterapeut ergoterapeut, talepædagog, ortoptist, diætetiker, fysioterapeut, teknisk assistent (radiologi), apoteksassistent, tandtekniker psykolog fysioterapeut, optometrist, ortoptist, fodterapeut, tandtekniker, art therapist, psykolog, music therapist, diætetiker, laborant, optiker, tandplejer fysioterapeut Tekniske erhverv ingeniør, biolog, kemiker, geolog, dottore di agronomia forestale, patentagent, handelskonsulent, vekselerer, dæksofficer, maskinmester patentagent, ingeniør, flyveleder, pilot, matros, chauffør, kranfører ingeniør, patentagent, styrmand landmåler (surveyor), patentagent, ingeniør, kemiker, fysiker, geolog, havegartner, skibsfører, dæksofficer Sociale og kulturelle erhverv lærer lærer, socialarbejder, turistfolk lærer, pædagog, socialarbejder lærer lærer lærer, guide og tolk lærer, statsanerkendt socialarbejder 17

18 Bilag 2 Liste over lovregulerede erhverv, der er omfattet af et sektordirektiv Lovregulerede erhverv, der er omfattet af et sektordirektiv alment praktiserende læge og speciallæge sygeplejerske med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje tandlæge jordemoder dyrlæge farmaceut arkitekt Eksempler på lovreguleret erhvervsvirksomhed, der er omfattet af direktiv 1999/42/EF * Fremstillingsvirksomhed Tekstilindustri (f.eks. spinderi, væveri osv.); (gruppe i ISIC ) fodtøjs- og beklædningsindustri; træ- og korkindustri; fremstilling af møbler; fremstilling af læder; gummiindustri; kemisk industri, fremstilling af mineralolieprodukter; fremstilling Handel (f.eks.: hovedgruppe 612 i ISIC) Industrivirksomhed (gruppe 20 og 21 i ISIC) Transportvirksomhed (hovedgruppe 718 og 720) Forarbejdningsvirksomhed (gruppe i ISIC) Personlige tjenesteydelser (gruppe 85 i ISIC) af transportmidler osv. Engroshandel; handelsagenter; detailhandel; handel med og distribution af giftige stoffer Hovedgruppe 612: Detailhandel = videresalg til private uden yderligere forarbejdning Gruppe 20: Næringsmiddelindustri: mælkeindustri, fremstilling af frugt- og grøntkonserves, fremstilling af kakao osv. Gruppe 21: Drikkevareindustri: destillation af alkoholholdige drikkevarer, vinfremstilling, bryggeri og malteri osv. Hovedgruppe 718: Hjælpevirksomhed i tilknytning til transport og rejsebureauvirksomhed Hovedgruppe 720: Oplagringsvirksomhed Samme erhverv som under fremstillingsvirksomhed Gruppe 85: Hushjælp, restaurations- og udskænkningsvirksomhed (hovedgruppe 852), hotelvirksomhed og campingpladser osv. (hovedgruppe 853), vaskeri-, farveri- og renserivirksomhed, fotografiske ateliers osv. Bemærk, at direktiv 1999/42/EF af 7. juni 1999 erstatter de overgangsdirektiver, der er anført i bilag A til direktivet, og som det stort set overtager, og at det suppleres med en ordning for anerkendelse af eksamensbeviser (EFT L 201 af ). Ordningen skal være gennemført i EUlandene inden den 31. juli ISIC: International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (branchekoder), udarbejdet i 1964 af De Forenede Nationers Statistiske Kontor (UNSO). 18

19 Forsikring (hovedgruppe 630 i ISIC) Frisørvirksomhed Forsikringsagenter og -mæglere: forsikringer mod enhver risiko 19

BRUGERVEJLEDNING. Direktiv 2005/36/EF. Alt, hvad du altid har ønsket at vide om anerkendelse af faglige kvalifikationer 66 SPØRGSMÅL 66 SVAR

BRUGERVEJLEDNING. Direktiv 2005/36/EF. Alt, hvad du altid har ønsket at vide om anerkendelse af faglige kvalifikationer 66 SPØRGSMÅL 66 SVAR BRUGERVEJLEDNING Direktiv 2005/36/EF Alt, hvad du altid har ønsket at vide om anerkendelse af faglige kvalifikationer 66 SPØRGSMÅL 66 SVAR Baggrundsdokument. Dette dokument forpligter på ingen måde Kommissionen

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19 i lov om psykologer m.v. som

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 19.2.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1112/2009 af Velina Stefanova Stefanova, bulgarsk statsborger, og 46 medunderskrivere, om manglende

Læs mere

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens BEK nr 63 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00035

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Kapitel 1. Ansøgning om beskikkelse som landinspektør

Kapitel 1. Ansøgning om beskikkelse som landinspektør Bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør, om anmeldelsespligt ved midlertidig udførelse af tjenesteydelser og om praktiserende landinspektørers oplysningspligter 1 I medfør af 1, stk. 5, 1, stk.

Læs mere

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes:

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes: BEK nr 568 af 19/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-1465 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vandog afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1 I medfør af 15, nr. 3, og 36, stk. 2, i lov

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes:

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes: BEK nr 703 af 17/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00013 Senere ændringer til forskriften BEK nr 63

Læs mere

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv April 2010 Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Tel 3395 7000 Fax

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1)

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1) BEK nr 1201 af 17/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-21-00004 Senere ændringer

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Jobsøgning i det udvidede Europa

Jobsøgning i det udvidede Europa Jobsøgning i det udvidede Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender CMI/Digital Vision Europa-Kommissionen 1 Hvor kan jeg søge arbejde? Fri bevægelighed for personer

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut eller farmakonom på apoteker i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v.

Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut eller farmakonom på apoteker i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v. BEK nr 306 af 23/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1602057 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt Bekendtgørelse om EU-advokaters etablering her i landet m.v. 1) I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, fastsættes: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016

BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00008 Senere ændringer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 I medfør af 5, stk. 3, 6, stk. 3 og 5, 13, stk. 5, 58, stk. 4, og 59, stk. 1, i lov

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0188 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0188 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0188 Offentligt 22. marts 2004 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning til udkastet til afgørelse fra Det Blandede Udvalg, nedsat i henhold til aftalen mellem

Læs mere

Case Id: 1019eff9-2a98-4d94-88d2-80a9ac15a660

Case Id: 1019eff9-2a98-4d94-88d2-80a9ac15a660 Case Id: 1019eff9-2a98-4d94-88d2-80a9ac15a660 Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas for sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bjergførere og ejendomsmæglere

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Bekendtgørelse om EU-advokaters tjenesteydelser her i landet 1)

Bekendtgørelse om EU-advokaters tjenesteydelser her i landet 1) BEK nr 1429 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 21. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-440-0162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * PRICE DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * I sag C-149/05, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af cour d'appel de Paris (Frankrig) ved

Læs mere

K,, Færøerne, har ved brev af 2. april 2003 søgt om optagelse i det danske revisorregister som registreret revisor.

K,, Færøerne, har ved brev af 2. april 2003 søgt om optagelse i det danske revisorregister som registreret revisor. Kendelse af 11. april 2005. (J.nr. 03-226.941) Krav om bestået kvalifikationseksamen for optagelse i det danske register over registrerede revisorer Lov om statsautoriserede og registrerede revisorer 3,

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand 1)

Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand 1) BEK nr 916 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit Effektive løsninger på dine problemer i Europa ec.europa.eu/solvit KEND DIN RET At bo, arbejde og studere i det EU-land, du vil, er en af dine grundlæggende rettigheder i EU. Virksomheder har desuden ret

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1)

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1) BEK nr 1902 af 29/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. 020-00138 Senere ændringer til

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * EGLE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 1. Egle er tysk statsborger og bosat i Belgien. Som indehaver af et eksamensbevis

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1)

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1) BEK nr 6 af 06/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-14028 Senere ændringer til

Læs mere

1. Kan jeg rejse til et andet EU land for at søge arbejde? 2. Kan jeg søge en hvilken som helst stilling?

1. Kan jeg rejse til et andet EU land for at søge arbejde? 2. Kan jeg søge en hvilken som helst stilling? DA/DK EUR Du har mulighed for at søge arbejde i alle femten medlemsstater i Den Europæiske Union (EU) takket være EU-princippet om borgernes grundlæggende ret til fri bevægelighed. Mange mennesker har

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 I medfør af 7, stk. 3, nr. 4, og stk. 4, 80, stk. 1 og 2, 92 og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0883 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0883 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0883 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Anerkendelsesdirektivet. 1. Resumé Europa-Kommissionen har den 19. december 2011 fremlagt forslag

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

Forslag. kvalifikationer.

Forslag. kvalifikationer. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2015-16 Fremsat den 29. oktober 2015 af uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen Forslag til Lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

Til ministerier, de berørte arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, studenterorganisationer,

Til ministerier, de berørte arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, studenterorganisationer, Til ministerier, de berørte arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, studenterorganisationer, indvandrerorganisationer m.fl. Høring: Forslag til ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 24.04.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0930/2005 af Marc Stahl, tysk statsborger, om Tysklands anerkendelse af eksamensbeviser for fysioterapeuter

Læs mere

Anerkendelse af statikere

Anerkendelse af statikere Bilag 3 Anerkendelse af statikere A. Anerkendelse af statikere Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) bemyndiges af Trafik- og Byggestyrelsen til at anerkende statikere inden for følgende rammer: 1 Gyldighed

Læs mere

SPØRGSMÅL & SVAR ANSÆTTELSE

SPØRGSMÅL & SVAR ANSÆTTELSE 1. Hvilke dokumenter er nødvendige for en ansættelse? SPØRGSMÅL & SVAR ANSÆTTELSE En liste over de dokumenter, der skal uploades i PEOPLE-applikationen, indgår i det tilbud, som du har modtaget eller vil

Læs mere

Ansættelse af sundhedsfagligt

Ansættelse af sundhedsfagligt Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer 2013 Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 21. december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionel sag: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 21. december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionel sag: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 21. december 2004 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2002/0061 (COD) 13781/2/04 REV 2 ETS 52 CODEC 1144 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.1.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0006/2009 af Jean Marie Taga Fosso, fransk statsborger, om den forskelsbehandling på grundlag af

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen.

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V København den 15. juni 2011 Danmarks Rejsebureau Forenings høringssvar til Kommissionens høring vedrørende modernisering af direktiv om anerkendelse

Læs mere

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer ***II

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer ***II P6_TA(2005)0173 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer ***II Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 18-182

ÆNDRINGSFORSLAG 18-182 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2011/0435(COD) 10.7.2012 ÆNDRINGSFORSLAG 18-182 Udkast til udtalelse Licia Ronzulli (PE489.564v01-00) om anerkendelse af erhvervsmæssige

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer L 255/22 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer 2005L0036 DA 01.01.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/36/EF af 7. september 2005

Læs mere

MØDER MELLEM BORGERE

MØDER MELLEM BORGERE Støtteansøgning GD for Uddannelse og Kultur EF-handlingsprogrammet til fremme af aktivt medborgerskab i Europa VENSKABSBYSAMARBEJDE Indkaldelse af forslag GD EAC nr. 25/05 MØDER MELLEM BORGERE Læs indkaldelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 1) Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 1) (Uddannelsesbekendtgørelsen) I medfør af 7, stk. 3, nr. 1-3, 67, 80, stk. 1 og 2, og 92, i lov om miljøbeskyttelse,

Læs mere

Frie varebevægelser: 18 traktatbrudssager mod 11 EU-lande

Frie varebevægelser: 18 traktatbrudssager mod 11 EU-lande IP/04/919 Bruxelles, den 15. juli 2004 Frie varebevægelser: 18 traktatbrudssager mod 11 EU-lande Europa-Kommissionen har besluttet at erindre Italien om, at det er forpligtet til at efterkomme en dom fra

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2001) 386 C5-0447/2001 2001/0154(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2001) 386 C5-0447/2001 2001/0154(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 26. april 2002 PE 316.324/17-40 ÆNDRINGSFORSLAG 17-40 Udkast til udtalelse (PE 316.324) Jean Lambert Betingelserne for tredjelandsstatsborgeres

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0119 Offentligt

Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0119 Offentligt Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0119 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 6.1.2005 KOM(2004) 853 endelig 2002/0061 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN ER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN AF/EEE/BG/RO/DC/da 1 OM DEN SNARLIGE RATIFICERING AF AFTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE

Læs mere

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1)

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1) BEK nr 1261 af 16/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00688 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab 1. Ægteskabslovens 11 a Ifølge 11 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning må ægteskab kun indgås, når hver af parterne

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 I medfør af 37, stk. 4, 41, 41a, 41b, 74, 74a, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 1999 Udvalget for Andragender 2004 29. juni 2004 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 900/2000 af Maria Grazia Fiorini, fransk statsborger, om manglende anerkendelse af hendes eksamensbevis

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0238/2012 af Svend D. Adler, tysk statsborger, om opførelse af erhvervet som landskabsarkitekt

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002)119 endelig 2002/0061 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 14. september 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 14. september 2000 * DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 14. september 2000 * I sag C-238/98, angående en anmodning, som Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne (Frankrig) i medfør af EF-traktatens artikel 177 (nu artikel

Læs mere

Vejledning om legitimation

Vejledning om legitimation Vejledning om legitimation Michael Karlsen Fuldmægtig Holbergsgade 6 T 33923771 1057 København K E mik@inm.dk www.nyidanmark.dk ved indfødsretsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved indfødsretsprøven

Læs mere

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB ANMODNING OM BINDENDE TARIFERINGSOPLYSNING (BTO) 1. Ansøger (fulde navn og adresse) Forbeholdt administrationen Registreringsnr.: Modtagelsessted: Modtagelsesdato: År Måned Dag

Læs mere

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 1/08 27. maj 2008 Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere