VEJLEDNING FOR BRUGERE AF DEN GENERELLE ORDNING FOR ANERKENDELSE AF ERHVERVSKVALIFIKATIONER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING FOR BRUGERE AF DEN GENERELLE ORDNING FOR ANERKENDELSE AF ERHVERVSKVALIFIKATIONER"

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektoratet for det Indre Marked Frie varebevægelser, lovregulerede erhverv og posttjenester Erhverv med lovregulerede kvalifikationskrav MARKT/D/8387/2001-DA 0rig.: FR VEJLEDNING FOR BRUGERE AF DEN GENERELLE ORDNING FOR ANERKENDELSE AF ERHVERVSKVALIFIKATIONER

2 INDLEDNING Formålet med denne vejledning er i hovedtræk at gennemgå den generelle ordning for anerkendelse af erhvervskvalifikationer, der blev indført ved direktiv 89/48/EØF og suppleret ved direktiv 92/51/EØF. Vejledningen henvender sig primært til personer, som har erhvervet de kvalifikationer, der kræves for at kunne udøve et bestemt erhverv i ét EU-land, og som gerne vil have disse kvalifikationer anerkendt i et andet EU-land, så de kan udøve erhvervet dér. Oplysningerne i vejledningen er udformet som spørgsmål / svar, som er opdelt i to dele. Første del indeholder svar på de hyppigst stillede spørgsmål om den generelle ordning: Hvad skal ordningen bruges til? Hvem er omfattet af den? Hvordan virker den? Anden del indeholder svar på konkrete spørgsmål, der kan opstå, når man ansøger om at få anerkendt sine kvalifikationer efter den generelle ordning. Vejledningen indeholder også et skema (s. 14) med en samlet oversigt over, hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at den generelle ordning kan anvendes, og to bilag: Bilag 1: Bilag 2: en ikke-udtømmende liste over lovregulerede erhverv, der er omfattet af den generelle ordning to lister over lovregulerede erhverv, der ikke er omfattet af den generelle ordning. Nærmere oplysninger fås på Internet: 2

3 Grundlæggende spørgsmål om den generelle ordning 1. Hvem henvender den generelle ordning sig til? Til arbejdstagere, der gerne vil udøve deres erhverv i et andet EU-land end det, hvor de har erhvervet kvalifikationerne. Den generelle ordning gælder ikke, hvis du gerne vil studere videre i et andet EU-land. Så skal du henvende sig til et af de nationale informationscentre (NARIC), hvor du kan få nærmere oplysninger om akademisk anerkendelse af eksamensbeviser. Den generelle ordning gælder heller ikke, hvis du gerne vil udøve et erhverv i et andet EUland, men du endnu ikke har afsluttet hele den uddannelse, der kræves for at kunne udøve erhvervet i dette EU-land. Den generelle ordning gælder udelukkende, hvis du allerede har de kvalifikationer, der kræves for at kunne udøve et bestemt erhverv i et EU-land. 2. Hvor gælder den generelle ordning? Den gælder i 18 lande: de 15 EU-lande (Belgien, Danmark, Det Forenede Kongerige, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Spanien, Sverige, Tyskland og Østrig) og følgende 3 lande: Island, Norge og Liechtenstein. 3. Hvem kan gøre brug af den generelle ordning? Alle statsborgere i de nævnte 18 lande, Den gælder f.eks. ikke for statsborgere i USA, Canada, Schweiz, de øst- og centraleuropæiske lande, Afrika og Asien. Derimod gælder den for tredjelandsstatsborgere, der samtidig er statsborgere i et EU-land (dobbelt statsborgerskab). Det vil sige, at en argentinsk statsborger, der også har italiensk statsborgerskab, kan gøre brug af ordningen. Den gælder for enhver, der på ansøgningstidspunktet er statsborger i et af de nævnte 18 lande, også selv om vedkommende tidligere har været statsborger i et andet land. som har erhvervet deres kvalifikationer i et af de 18 lande (hjemlandet), Du kan kun gøre brug af den generelle ordning, hvis du har alle de kvalifikationer, der kræves for at kunne udøve erhvervet i dit hjemland. Hjemlandet er det land, hvor du har erhvervet kvalifikationerne. Det kan være det EU-land, du har statsborgerskab i, eller et andet EU-land. Med hensyn til anerkendelse af kvalifikationer, der er erhvervet uden for EU, henvises til s

4 Eksempler: Den generelle ordning gælder for en ingeniør med dansk statsborgerskab, der har erhvervet sine kvalifikationer i Danmark, en lærer med svensk statsborgerskab, der har erhvervet sine kvalifikationer i Sverige, en fysioterapeut med fransk statsborgerskab, der har erhvervet sine kvalifikationer i Belgien, og en advokat med østrigsk statsborgerskab, der har erhvervet sine kvalifikationer i Tyskland. og som ønsker at udøve deres erhverv i et andet EU-land (værtslandet). Eksempler: Den generelle ordning gælder for en ingeniør med dansk statsborgerskab, som har de kvalifikationer, der kræves i Danmark, og som gerne vil arbejde som ingeniør i Spanien, en lærer med norsk statsborgerskab, som har de kvalifikationer, der kræves i Norge, og som gerne vil arbejde som lærer i Det Forenede Kongerige, en fysioterapeut med fransk statsborgerskab, som har de kvalifikationer, der kræves i Belgien, og som gerne vil arbejde som fysioterapeut i Frankrig, og en advokat med østrigsk statsborgerskab, som har de kvalifikationer, der kræves i Tyskland, og som gerne vil arbejde som advokat i Østrig. Den generelle ordning gælder ikke for rent interne forhold i et EU-land. Den gælder for "vandrende arbejdstagere". Det EU-land, man gerne vil arbejde i, må ikke være det land, hvor man har erhvervet kvalifikationerne. Der skal være tale om passage af landegrænser. 4. Er alle erhverv omfattet af den generelle ordning? Nej. Ordningen finder kun anvendelse på lovregulerede erhverv, dvs. erhverv, der i værtslandet kun kan optages eller udøves, hvis man har erhvervet bestemte kvalifikationer. Du kan altså gøre brug af den generelle ordning, hvis det erhverv, du gerne vil udøve i værtslandet, er lovreguleret i dette land. 5. Hvordan finder jeg ud af, om det erhverv, jeg gerne vil udøve i værtslandet, er lovreguleret i dette land? Du skal henvende dig til kontaktstedet i værtslandet eller eventuelt til en erhvervsorganisation, der repræsenterer erhvervet i dit hjemland. Der er udarbejdet en vejledende og ikke-udtømmende liste over, hvilke lovregulerede erhverv der er omfattet af den generelle ordning. 6. Hvad nu, hvis erhvervet ikke er lovreguleret i værtslandet? Så behøver du ikke at ansøge om at få dine kvalifikationer anerkendt. Du kan begynde at arbejde i landet på samme vilkår som landets egne statsborgere. Du behøver ikke at 4

5 forelægge noget anerkendelsesbevis fra en offentlig instans. I dette tilfælde er det forholdene på arbejdsmarkedet og markedsadfærden, der afgør, hvordan dine kvalifikationer vurderes, og ikke landets lovgivning. At erhvervet ikke er lovreguleret i værtslandet, er dog ikke nødvendigvis ensbetydende med, at det er et frit erhverv. Det kan være, at det ikke findes som selvstændigt erhverv i værtslandet, fordi den virksomhed, der knytter sig til erhvervet, henregnes til et andet erhverv og derfor er forbeholdt personer, som udøver dette erhverv. I så fald finder den generelle ordning ikke anvendelse. Eksempel: Du har taget en uddannelse som psykoterapeut i ét EU-land og vil gerne arbejde som psykoterapeut i et andet EU-land, hvor erhvervet som psykoterapeut ikke er noget selvstændigt erhverv, men henregnes til lægevidenskaben og derfor er forbeholdt psykiatere. 7. Er alle lovregulerede erhverv omfattet af den generelle ordning? Nej. Ordningen finder ikke anvendelse på lovregulerede erhverv, der er omfattet af et sektordirektiv eller et overgangsdirektiv. Bilag 2 indeholder en liste over 7 lovregulerede erhverv, der er omfattet af et sektordirektiv, og en liste med eksempler på, hvilke former for virksomhed der er omfattet af et overgangsdirektiv. Nærmere oplysninger om direktiverne fås hos kontaktstederne. Desuden indeholder bilag 1 en liste med eksempler på, hvilke lovregulerede erhverv der er omfattet af den generelle ordning. Nærmere oplysninger fås hos kontaktstederne. 8. Hvad skal jeg gøre, hvis erhvervet er lovreguleret i værtslandet og omfattet af den generelle ordning? Hvis du gerne vil udøve erhvervet i værtslandet, skal du have dine kvalifikationer anerkendt hos den myndighed, der i værtslandet behandler ansøgninger om anerkendelse vedrørende det pågældende erhverv. 9. Hvor kan jeg få oplyst, hvilken myndighed ansøgningen skal stiles til? Du skal henvende dig til kontaktstedet i værtslandet. Du kan også finde nyttige adresser for de enkelte EU-lande i vejledningerne og informationssiderne på Internet. 5

6 10. Kan jeg ansøge om at få mine kvalifikationer anerkendt i et EU-land og så udøve et hvilken som helst lovreguleret erhverv eller bare arbejde i dette land? Nej. Ansøgningen skal vedrøre et bestemt erhverv. Det lovregulerede erhverv, du gerne vil udøve i værtslandet, skal være det erhverv, du i hjemlandet har erhvervet de krævede kvalifikationer til. Hvis du besidder de kvalifikationer, der kræves til mere end ét erhverv, skal du indgive en ansøgning for hvert enkelt erhverv. Det er ikke nødvendigvis den samme instans, der behandler sagen. Eksempler: Den generelle ordning finder anvendelse, hvis du har de kvalifikationer, der kræves for at kunne arbejde som ejendomsmægler i Spanien, og du gerne vil udøve dette erhverv i Frankrig. Derimod finder den generelle ordning ikke anvendelse, hvis du har de kvalifikationer, der kræves for at kunne arbejde som ejendomsmægler i Spanien, og du gerne vil arbejde som advokat i Frankrig. Du er uddannet psykolog i Spanien og har desuden de kvalifikationer, der kræves for at kunne arbejde som socialrådgiver i Spanien, og du vil gerne udøve begge erhverv i Frankrig. Den generelle ordning finder ganske vist anvendelse, men du skal indgive to særskilte ansøgninger til de kompetente myndigheder. 11. Hvilke kvalifikationer er omfattet af den generelle ordning? Kvalifikationsbeviser for en afsluttet erhvervsuddannelse, dvs. beviser, der giver dig ret til at udøve et bestemt erhverv i dit hjemland. Der kan være tale om kvalifikationsbeviser for et teoretisk og praktisk uddannelsesforløb på folkeskole-, gymnasie- eller universitetsniveau. Kræves der i dit hjemland - ud over en afsluttet uddannelse på folkeskole-, gymnasie- eller universitetsniveau - en praktisk uddannelse eller en praktikperiode, skal du have bestået både skoleuddannelsen og den krævede praktiske uddannelse eller praktikperiode, før du kan gøre brug af den generelle ordning. Eksempler: I flere EU-lande omfatter uddannelsen som advokat ikke bare en videregående uddannelse, men også en tillægsprøve og en praktikperiode. I så fald kan en advokat ansøge om at få sine kvalifikationer anerkendt i et andet EU-land efter den generelle ordning, når vedkommende har afsluttet og bestået såvel uddannelse som prøve og praktikperiode. Uddannelsen som ingeniør omfatter i visse EU-lande en videregående uddannelse, en praktikperiode under opsyn ledsaget af kurser og en prøve. Også her gælder det, at ingeniører, der er uddannet i et EU-land, kan ansøge om at få deres kvalifikationer anerkendt efter den generelle ordning, når de har erhvervet alle de krævede kvalifikationer. 6

7 Tilsvarende omfatter læreruddannelsen i de fleste EU-lande en videregående uddannelse inden for et bestemt fagområde og pædagogikum. Den generelle ordning finder anvendelse, når man i hjemlandet har afsluttet uddannelsen og det krævede pædagogikum. 12. Bliver kvalifikationerne anerkendt automatisk? Nej. Den generelle ordning er ikke nogen ordning for automatisk anerkendelse af kvalifikationer, som er erhvervet i et andet EU-land. Du skal indgive en ansøgning, hvoraf det fremgår, hvilket erhverv du ønsker at udøve. Ansøgningen behandles individuelt af den kompetente myndighed i værtslandet. 13. Hvordan fungerer den generelle ordning? Ansøgningen behandles individuelt af den kompetente myndighed. Har du erhvervet de kvalifikationer, der i dit hjemland kræves for at kunne udøve det erhverv, ansøgningen vedrører, bliver dine kvalifikationer i princippet anerkendt. Inden den kompetente myndighed tager stilling til ansøgningen, bliver den erhvervsuddannelse, du har afsluttet i dit hjemland, sammenlignet med den uddannelse, der kræves i værtslandet. Konstaterer myndigheden, at der er væsentlige forskelle med hensyn til varigheden eller indholdet af den pågældende erhvervsuddannelse, kan den kræve, at du skal opfylde visse betingelser for at få kvalifikationerne anerkendt. Myndigheden tager ved sammenligningen hensyn til enhver uddannelse og/eller erhvervserfaring, du har opnået efter det grundlæggende eksamensbevis. Det sker bl.a. for at vurdere, om uddannelsen og/eller erhvervserfaringen helt eller delvist opvejer mangler i den grundlæggende uddannelse i forhold til, hvad der kræves i værtslandet. 14. Hvilke andre krav kan myndigheden stille? Konstaterer myndigheden, at der er væsentlige forskelle mellem den erhvervsuddannelse, du har afsluttet i dit hjemland, og den uddannelse, der kræves i værtslandet, kan den kræve en "udligningsforanstaltning". Alt efter omstændighederne skal du så enten bevise, at du har erhvervserfaring (dvs. erfaring i det pågældende erhverv i dit hjemland), eller gennemgå en prøvetid eller gå op til en egnethedsprøve i værtslandet. Du kan dog kun blive pålagt én af disse tre foranstaltninger. I princippet kan værtslandet kræve yderligere erhvervserfaring, hvis din erhvervsuddannelses samlede varighed er mindst et år kortere, end hvad der kræves i værtslandet. Værtslandet kan i visse tilfælde kræve, at du skal gennemgå en prøvetid eller gå op til en egnethedsprøve, hvis der er væsentlige forskelle mellem uddannelsernes indhold eller på den virksomhed, der er forbundet med erhvervet. 7

8 15. Er det den myndighed, der behandler ansøgningen, der bestemmer, om jeg skal gennemgå en prøvetid eller gå op til en egnethedsprøve? Principielt nej. Du kan som ansøger selv vælge mellem en prøvetid og en egnethedsprøve. I enkelte tilfælde (bl.a. for juristers vedkommende) er det dog værtslandet, der bestemmer. 16. Hvor lang sagsbehandlingstid skal jeg regne med? Når ansøgningen er indgivet korrekt (dvs. når du har forelagt alle de krævede dokumenter), har den myndighed, der behandler sagen, en frist på højst fire måneder til at træffe en afgørelse. 17. Hvordan kan jeg vide, om ansøgningen er indgivet korrekt? Du kan bede den kompetente myndighed om at oplyse, om ansøgningen er indgivet korrekt. Det har du krav på at få oplyst. Er ansøgningen ufuldstændig, skal den kompetente myndighed oplyse, hvilke dokumenter der mangler, for at ansøgningen kan anses for fuldstændig, og give dig en rimelig frist til at indsende disse dokumenter. 18. Kan jeg blive pålagt at fremlægge beviser for hæderlighed, for god vandel eller for, at jeg ikke er under konkurs? Ja, hvis værtslandets egne statsborgere også skal fremlægge sådanne beviser. Du kan få udstedt en attest hos den kompetente myndighed i dit hjemland. Bemærk, at værtslandet kan kræve, at attesten ikke må være over tre måneder gammel. 19. Hvordan skal jeg konkret bevise, at jeg opfylder disse krav? Du skal få den kompetente myndighed i dit hjemland til at udstede en eller flere attester, som du så fremlægger for værtslandets kompetente myndighed. Det skal klart fremgå af attesten, at du opfylder disse krav. Udstedes der ikke sådanne attester i dit hjemland, kan du i stedet fremlægge en skriftlig erklæring, der er afgivet under ed eller på tro og love for en notar eller en kompetent erhvervsorganisation i dit hjemland. 20. Hvilken afgørelse kan den kompetente myndighed træffe? Hvis ansøgningen er indgivet korrekt, har myndigheden tre muligheder: 1. Den kan anerkende dine kvalifikationer som sådanne, og du kan da begynde at udøve det lovregulerede erhverv på samme vilkår som værtslandets egne statsborgere. Ligesom værtslandets egne statsborgere skal du opfylde de formkrav, der stilles for at 8

9 kunne udøve erhvervet (f.eks. at du skal være optaget i et erhvervsregister, eller at du skal fremlægge dokumentation for, at du har en erhvervsansvarsforsikring). 2. Myndigheden kan i visse tilfælde pålægge dig en "udligningsforanstaltning" (dvs. at du skal bevise, at du har erhvervserfaring, eller at du - principielt efter valg - skal gennemgå en prøvetid eller gå op til en egnethedsprøve). 3. Myndigheden kan afslå ansøgningen. I de to sidstnævnte tilfælde skal afgørelsen være begrundet (det skal klart fremgå, hvordan myndigheden er nået frem til afgørelsen) og kunne påklages efter de gældende regler i værtslandet. 21. Hvad indebærer det, at min ansøgning er imødekommet? Anerkendelsen giver dig ret til at udøve det pågældende erhverv (det betyder dog ikke, at dit eksamensbevis betragtes som ligeværdigt med et nationalt eksamensbevis i andre henseender). Du kan derefter begynde at udøve erhvervet på samme vilkår som værtslandets egne statsborgere. Du vil i værtslandet være underlagt de samme love, administrative bestemmelser og fagetiske regler som værtslandets egne statsborgere, og du skal holde dig inden for de faggrænser, der gælder for erhvervet i dette land. Er der tale om et ikke-selvstændigt arbejde, har du ret til at søge de stillinger, der bliver opslået i værtslandet, og til at deltage i de relevante udvælgelsesprocedurer (f.eks. samtaler og adgangsprøver) på samme vilkår som personer med et nationalt eksamensbevis. Du vil blive behandlet på lige fod (samme rettigheder og pligter) med personer med et nationalt eksamensbevis. 22. Hvad indebærer det, at jeg får afslag på ansøgningen? Afslaget skal være begrundet. Er det ikke det, kan du kræve at få en begrundelse for afslaget. Får du ikke nogen begrundelse, eller vil du anfægte begrundelsen, kan du indbringe sagen for en domstol i værtslandet. På denne måde kan du få prøvet, om afgørelsen er i overensstemmelse med fællesskabsretten. 9

10 Et par praktiske spørgsmål 1. Hvad nu, hvis jeg er statsborger i et EU-land og har taget en del af min uddannelse uden for EU? Du er omfattet af den generelle ordning, hvis to betingelser er opfyldt: 1. erhvervet er lovreguleret i dit hjemland 2. du har taget størstedelen af din erhvervsuddannelse i dette EU-land (dvs. den erhvervsuddannelse, du har taget i dette EU-land, er af længere varighed end den uddannelse, du har taget uden for EU). Eksempel: En dansk, der er fuldt kvalificeret til at arbejde som i Danmark, ansøger om at få sine kvalifikationer anerkendt i Tyskland. Har vedkommende en erhvervsuddannelse på i alt 7 år, heraf 3 i USA og 4 i Danmark, finder den generelle ordning anvendelse. Er det modsatte derimod tilfældet (4 år i USA og 3 år i Danmark), kan den tyske myndighed afslå ansøgningen. 2. Hvad nu, hvis jeg er statsborger i et EU-land og har erhvervet alle mine kvalifikationer uden for EU? Du er omfattet af den generelle ordning, hvis fire betingelser er opfyldt: 1. de kvalifikationer, du har erhvervet uden for EU, er allerede blevet anerkendt af et EU-land (hjemlandet) efter dettes nationale lovgivning eller en bilateral aftale, landet har indgået 2. de erhvervede kvalifikationer giver dig adgang til at udøve et lovreguleret erhverv i dette EU-land 3. du har udøvet det lovregulerede erhverv i 3 år (i visse tilfælde 2 år) i dette EU-land 4. du har et certifikat, der er udstedt af dette EU-land, og hvoraf det fremgår, at du har udøvet erhvervet i 3 (eller 2) år på dens område. Eksempel: Du er belgisk statsborger og har taget en uddannelse som talepædagog (uddannelse, eksamensbevis, praktikperiode osv.) i Canada. Den "første" anerkendelse af uddannelsen i et EU-land (f.eks. Belgien) er ikke omfattet af den generelle ordning, men af dette lands nationale lovgivning. Hvis du, når du én gang har fået uddannelsen anerkendt, gerne vil arbejde i et andet EU-land (f.eks. Frankrig), kan du gøre brug af den generelle ordning, forudsat at du har arbejdet som talepædagog i Belgien i 3 år. Du skal have et certifikat fra den kompetente myndighed i Belgien, hvoraf det fremgår, at du har arbejdet som talepædagog i Belgien i 3 år. 10

11 3. Kan det kræves, at jeg har en vis erhvervserfaring, før jeg ansøger om at få kvalifikationerne anerkendt? Principielt nej. Du er ikke forpligtet til allerede at have udøvet erhvervet, før du ansøger om at få kvalifikationerne anerkendt i værtslandet. I princippet kan du, så snart du er fuldt kvalificeret til at udøve erhvervet i dit hjemland, ansøge om at få kvalifikationerne anerkendt i et værtsland, også selv om du aldrig har udøvet erhvervet i dit hjemland. Værtslandets kompetente myndighed kan dog i visse tilfælde kræve, at du skal bevise, at du har udøvet erhvervet i en vis tid i dit hjemland. 4. Kan det kræves, at jeg allerede har udøvet erhvervet? Ja, i visse tilfælde, navnlig følgende: 1. erhvervet er ikke lovreguleret i dit hjemland (i så fald kan det kræves, at du skal bevise, at du har udøvet erhvervet i mindst 2 år i dit hjemland) 2. hvis du besidder et eksamensbevis eller et certifikat, der er udstedt uden for EU og anerkendt af et EU-land, skal du bevise, at du har udøvet det pågældende lovregulerede erhverv i mindst 3 år (i visse tilfælde 2 år) i dit hjemland (se spørgsmål 2 ovenfor) 3. når den erhvervsuddannelse, du har taget, er mindst et år kortere end den uddannelse, der i værtslandet kræves for at kunne udøve det pågældende lovregulerede erhverv. 5. Tages der hensyn til al slags erhvervserfaring? Der tages hensyn til al erhvervserfaring, du har opnået i dit hjemland i det pågældende erhverv. Der tages også hensyn til erhvervserfaring, du har opnået i et EU-land (uanset hvilket) inden for et erhverv, der er beslægtet med det, ansøgningen vedrører. Eksempel: Du er uddannet advokat i Grækenland og har derefter arbejdet som juridisk rådgiver i Tyskland. Nu vil du gerne arbejde som advokat i Tyskland og ansøger derfor om at få det græske eksamensbevis anerkendt i Tyskland. Den tyske myndighed, der behandler sagen, skal tage hensyn til den erfaring, du har opnået i Tyskland som juridisk rådgiver. Selv om værtslandets kompetente myndighed (her: den tyske myndighed) skal tage hensyn til eventuel erhvervserfaring i et beslægtet erhverv (her: juridisk rådgiver), skal du naturligvis besidde alle de kvalifikationer, der kræves i dit hjemland for at kunne udøve det erhverv (her: advokat), ansøgningen vedrører. 11

12 Den myndighed, der behandler ansøgningen, vurderer, om den erhvervserfaring, du har i et beslægtet erhverv, helt eller delvist kan fritage dig fra eventuelle krav om udligningsforanstaltninger. 6. Kan jeg blive pålagt at aflægge en sprogprøve? Principielt nej. Værtslandet kan dog kræve, at du har sprogkundskaber i landets sprog, når dette er begrundet i det pågældende erhvervs særlige karakter. Sprogkravene kan dog under ingen omstændigheder overstige, hvad der objektivt set kræves for at kunne udøve erhvervet. Uanset hvilket lovreguleret erhverv det drejer sig om, vil ansøgningen blive behandlet på værtslandets sprog, og kræves der en egnethedsprøve, aflægges denne på landets sprog. Eksempel: Du er uddannet advokat i Østrig og vil gerne arbejde i Grækenland. Din ansøgning bliver behandlet på græsk. Konstaterer den græske myndighed, der behandler sagen, at der i den uddannelse, du har taget i Østrig, mangler visse fag, der er afgørende for at kunne arbejde som advokat i Grækenland, og kræver den, at du skal bestå en prøve i disse fag, aflægges denne (skriftlige eller mundtlige) prøve på græsk. 7. Hvilke dokumenter skal jeg indgive som dokumentation for, at jeg besidder de krævede kvalifikationer? Værtslandets kompetente myndighed skal generelt godtage alle dokumenter, der er udstedt af en kompetent myndighed i hjemlandet, og hvoraf det fremgår, at du har fulgt og afsluttet den angivne teoretiske og/eller praktiske uddannelse. Myndigheden kan desuden kræve, at du skal forelægge dokumentation for dit statsborgerskab og din erhvervserfaring. Du skal forelægge dokumentation for din erhvervserfaring, når erhvervserfaring er en forudsætning for at få kvalifikationerne anerkendt, dvs. når erhvervet ikke er lovreguleret i dit hjemland. Det vil dog altid - også når du ikke behøver at dokumentere nogen erhvervserfaring - være i din egen interesse at forelægge så megen dokumentation som muligt. Din erhvervserfaring er særlig vigtig, når den kompetente myndighed skal vurdere, om du skal gennemgå en prøvetid eller gå op til en egnethedsprøve, og indholdet og varigheden heraf helt og holdent afhænger af dine faktiske færdigheder. 8. Skal alle dokume nter oversættes? Værtslandet kan kræve, at de dokumenter, der skal forelægges til støtte for ansøgningen, skal oversættes til (et af) landets officielle sprog. Det kan også kræve, at oversættelsen skal være udført af en beskikket oversætter eller en autoriseret oversætter ved en kompetent myndighed i værtslandet. 12

13 9. Hvad nu, hvis den kompetente myndighed ikke har truffet en afgørelse inden for 4 måneder? Så kan du indbringe sagen for domstolene. 10. Kan jeg blive pålagt at betale en del af omkostningerne ved sagsbehandlingen? Ja, men dette gebyr må ikke overstige de faktiske omkostninger i forbindelse med den leverede ydelse. Gebyret må under ingen omstændigheder være urimeligt stort eller af en sådan størrelse, at det i praksis afholder dig fra at gøre brug af de rettigheder, du har i henhold til den generelle ordning. 11. Hvad kan jeg gøre, hvis der opstår særlige problemer? Du har ret til at - og bør for din egen skyld - indbringe sagen for den kompetente klageinstans (forvaltning eller domstol) i værtslandet. Du kan også henvende dig til: en Eurojus-rådgiver (ved Kommissionens oplysningskontor i dit hjemland) eller Europa- Kommissionen (Generaldirektoratet for det Indre Marked, Unit "Regulated professions", Building C-100, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Brussel - Belgien). Bemærk dog, at det under alle omstændigheder er den kompetente nationale myndighed (og ikke Kommissionen), der vurderer dine kvalifikationer i forhold til, hvad der kræves i værtslandet. Kommissionen kan ikke indtræde i stedet for de kompetente nationale myndigheder og vurdere din uddannelse. Den kan heller ikke give direkte anvisninger til de nationale embedsmænd, der behandler din ansøgning. De rettigheder, du har efter direktiverne om den generelle ordning, kan du - ligesom ved de nationale gennemførelsesbestemmelser - gøre direkte gældende over for de kompetente nationale myndigheder. 13

14 Du vil gerne ansøge om at få dine kvalifikationer anerkendt i et andet EU-land (værtslandet): For at udøve dit erhverv i landet? Ansøgningen vedrører anerkendelse af en erhvervsuddannelse. Din ansøgning er omfattet af den generelle ordning. For at studere videre i landet? Ansøgningen vedrører akademisk anerkendelse af et eksamensbevis. Din ansøgning er ikke omfattet af den generelle ordning. Nærmere oplysninger om akademisk anerkendelse af eksamensbeviser fås hos kontaktstedet (eller NARICcentret) i dit hjemland. Er det erhverv, du gerne vil udøve i værtslandet, lovreguleret i dette EU-land som defineret i direktiverne? JA Den generelle ordning finder anvendelse. NEJ Den generelle ordning finder ikke anvendelse, fordi der er fri og lige adgang til erhvervet. Du kan udøve erhvervet i værtslandet med samme rettigheder og pligter som landets egne statsborgere. Er du fuldt kvalificeret til at udøve samme erhverv i dit hjemland? JA Den generelle ordning finder anvendelse. NEJ Den generelle ordning finder ikke anvendelse. Er det lovregulerede erhverv, du gerne vil udøve i værtslandet, omfattet af et sektordirektiv eller et overgangsdirektiv? (se listen i bilag 2) NEJ Den generelle ordning finder anvendelse. JA Den generelle ordning finder ikke anvendelse. 14

15 Bilag 1 Eksempler på lovregulerede erhverv, der er omfattet af den generelle ordning TYSKLAND ØSTRIG BELGIEN DANMARK Erhverv inden for jura og regnskabsvæsen skatteekspert, foged og stævningsmand,, autoriseret fuldmægtig Paramedicinske erhverv fysioterapeut, pædiatrisk sygeplejerske, ergoterapeut, talepædagog, optiker, ortoptist, bandagist, tandtekniker, audiologiassistent, ortopædimekaniker, ortopædisk håndskomager fysioterapeut fysioterapeut fodterapeut, tandtekniker, optiker, ortopæd ortopædimekaniker, ortopædisk støvlemager, ortopædisk håndskomager, apoteksassistent Tekniske erhverv ingeniør, patentagent, håndværksmester skibsfører, styrmand, ejendomsmægler, kørelærer, kranfører, chauffør, graver Sociale og kulturelle erhverv lærer, statsanerkendt pædagog lærer lærer lærer, organist 15

16 SPANIEN FINLAND FRANKRIG GRÆKENLAND IRLAND Erhverv inden for jura og regnskabsvæse n graduado social, foged og stævningsmand, justitssekretær for handelsretten, kurator,, auktionsholder advokat (solicitor, barrister), Paramedicinske erhverv specialsygeplejerske (undtagen inden for gynækologi og obstetrik), fysioterapeut, optiker, fodterapeut, tandtekniker, audiologiassistent, sygehjælper, teknisk assistent (radiologi), psykolog fysioterapeut talepædagog, ortoptist, massør og fysioterapeut, psykomotorisk terapeut, ergoterapeut, psykolog, diætetiker, optiker, sygehjælper, pædagogmedhjælper, audiologiassistent, fodterapeut, teknisk laboratorieassistent tandtekniker, sygehuspersonale, fysioterapeut talepædagog, ortoptist, massør og fysioterapeut, psykolog, optiker, ergoterapeut, mikrobiolog Tekniske erhverv patentagent, ejendomsmægler, formueforvalter, teknisk tegner, dekoratør, ingeniør, fysiker, geolog, stewardesse, steward, kasinopersonale, VVS-installatør, kørelærer patentagent, landmåler, ejendomsmægler, hyrevognschauffør, sygebærer, skibsfører, formueforvalter, kørelærer industridesigner, mekaniker, drejer, svejser, styrmand patentagent, landmåler, ingeniør, accountant, technician, styrmand, dæksofficer Sociale og kulturelle erhverv lærer, lærer på turistskoler, tolk og guide, turistguide lærer lærer, danselærer, regional guide og tolk, rejsebureauassistent, socialarbejder lærer lærer 16

17 ISLAND ITALIEN LUXEMBOURG NORGE NEDERLANDENE PORTUGAL DET FORENEDE KONGERIGE SVERIGE Erhverv inden for jura og regnskabsvæsen procuratore legale, justitssekretær, dottore commercialista, aktuar foged og stævningsmand, advokat (sollicitor, barrister), Advocate (i Skotland), aktuar (Actuary), Paramedicinske erhverv fysioterapeut ortoptist, talepædagog, diætetiker, psykolog, audiologiassistent, optiker, teknisk laboratorieassistent, teknisk assistent (radiologi), tandplejer, fodterapeut socialarbejder, massør og fysioterapeut, laborant, talepædagog, sundhedsplejerske, hospitalssygehjælper fysioterapeut ergoterapeut, talepædagog, ortoptist, diætetiker, fysioterapeut, teknisk assistent (radiologi), apoteksassistent, tandtekniker psykolog fysioterapeut, optometrist, ortoptist, fodterapeut, tandtekniker, art therapist, psykolog, music therapist, diætetiker, laborant, optiker, tandplejer fysioterapeut Tekniske erhverv ingeniør, biolog, kemiker, geolog, dottore di agronomia forestale, patentagent, handelskonsulent, vekselerer, dæksofficer, maskinmester patentagent, ingeniør, flyveleder, pilot, matros, chauffør, kranfører ingeniør, patentagent, styrmand landmåler (surveyor), patentagent, ingeniør, kemiker, fysiker, geolog, havegartner, skibsfører, dæksofficer Sociale og kulturelle erhverv lærer lærer, socialarbejder, turistfolk lærer, pædagog, socialarbejder lærer lærer lærer, guide og tolk lærer, statsanerkendt socialarbejder 17

18 Bilag 2 Liste over lovregulerede erhverv, der er omfattet af et sektordirektiv Lovregulerede erhverv, der er omfattet af et sektordirektiv alment praktiserende læge og speciallæge sygeplejerske med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje tandlæge jordemoder dyrlæge farmaceut arkitekt Eksempler på lovreguleret erhvervsvirksomhed, der er omfattet af direktiv 1999/42/EF * Fremstillingsvirksomhed Tekstilindustri (f.eks. spinderi, væveri osv.); (gruppe i ISIC ) fodtøjs- og beklædningsindustri; træ- og korkindustri; fremstilling af møbler; fremstilling af læder; gummiindustri; kemisk industri, fremstilling af mineralolieprodukter; fremstilling Handel (f.eks.: hovedgruppe 612 i ISIC) Industrivirksomhed (gruppe 20 og 21 i ISIC) Transportvirksomhed (hovedgruppe 718 og 720) Forarbejdningsvirksomhed (gruppe i ISIC) Personlige tjenesteydelser (gruppe 85 i ISIC) af transportmidler osv. Engroshandel; handelsagenter; detailhandel; handel med og distribution af giftige stoffer Hovedgruppe 612: Detailhandel = videresalg til private uden yderligere forarbejdning Gruppe 20: Næringsmiddelindustri: mælkeindustri, fremstilling af frugt- og grøntkonserves, fremstilling af kakao osv. Gruppe 21: Drikkevareindustri: destillation af alkoholholdige drikkevarer, vinfremstilling, bryggeri og malteri osv. Hovedgruppe 718: Hjælpevirksomhed i tilknytning til transport og rejsebureauvirksomhed Hovedgruppe 720: Oplagringsvirksomhed Samme erhverv som under fremstillingsvirksomhed Gruppe 85: Hushjælp, restaurations- og udskænkningsvirksomhed (hovedgruppe 852), hotelvirksomhed og campingpladser osv. (hovedgruppe 853), vaskeri-, farveri- og renserivirksomhed, fotografiske ateliers osv. Bemærk, at direktiv 1999/42/EF af 7. juni 1999 erstatter de overgangsdirektiver, der er anført i bilag A til direktivet, og som det stort set overtager, og at det suppleres med en ordning for anerkendelse af eksamensbeviser (EFT L 201 af ). Ordningen skal være gennemført i EUlandene inden den 31. juli ISIC: International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (branchekoder), udarbejdet i 1964 af De Forenede Nationers Statistiske Kontor (UNSO). 18

19 Forsikring (hovedgruppe 630 i ISIC) Frisørvirksomhed Forsikringsagenter og -mæglere: forsikringer mod enhver risiko 19

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv April 2010 Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Tel 3395 7000 Fax

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Vejledning om rettighederne i direktiv 2004/38/EF Kapitel 1 Unionsborgerskab Unionsborgerskab Borgerne i

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002)119 endelig 2002/0061 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Vejledning om behandling af ægteskabssager - retsinformation.dk

Vejledning om behandling af ægteskabssager - retsinformation.dk Side 1 af 33 Til forsiden af retsinformation.dk Bilag 1 Indholdsfortegnelse Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Vejledning om behandling af ægteskabssager VEJ nr 9399 af 04/06/2014 Gældende

Læs mere

Psykolognævnet. Beretning. Januar 2010- december 2013

Psykolognævnet. Beretning. Januar 2010- december 2013 Psykolognævnet Beretning Januar 2010- december 2013 1 Forord Siden oprettelsen af Psykolognævnet i 1994 og frem til 2009 har nævnet udgivet syv beretninger om nævnets virksomhed. Nærværende beretning omfatter

Læs mere

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5 NOTAT Dato: 11. januar 2013 Kontor: Asyl- og Visumkontoret J.nr.: 2012-940-0011 NOTAT om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013 Indhold 1 Indledning 5 2 Væsentlige ændringer i visumpraksis i forhold

Læs mere

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination EUROPA- LØSNINGEN En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination Europa-løsningen En vejledning i retten til familie-sammenføring

Læs mere

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010 Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder Retlige Anliggender DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.10.2010 KOM(2010) 603 endelig RAPPORT OM

Læs mere

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation)

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Udlændingeafdelingen Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Vejledning om behandling af ansøgninger

Læs mere

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 5/10 1. juli 2010 Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne,

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2011-0025012). Afslag

Læs mere

Indhold. Forord 3. 3 Forord

Indhold. Forord 3. 3 Forord På arbejde i Europa 2 Indhold Forord 3 3 Forord 4 Jobsøgning i Europa 5 Jobsøgning fra Danmark 6 Jobsøgning på internettet 9 Job i EU-systemet 11 Byt job i den offentlige sektor 12 Praktikophold for elever

Læs mere

Ansættelse af sundhedsfagligt

Ansættelse af sundhedsfagligt Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer 2013 Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2012 COM(2012) 635 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF om søgsmål

Læs mere

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 2011 VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9770 af 30. september 2009 om adoption, der

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Databeskyttelse i Den Europæiske Union. Dialog med borgerne og erhvervslivet EUROPA DIREKTE

Databeskyttelse i Den Europæiske Union. Dialog med borgerne og erhvervslivet EUROPA DIREKTE Databeskyttelse i Den Europæiske Union Dialog med borgerne og erhvervslivet DA EUROPA DIREKTE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING DEN EUROPÆISKE LOVGIVNING OM DATABESKYTTELSE REGLER FOR REGISTERANSVARLIGE

Læs mere

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF NAVNESAGER LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9768 AF 30. SEPTEMBER 2009

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF NAVNESAGER LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9768 AF 30. SEPTEMBER 2009 VEJLEDNING OM BEHANDLING AF NAVNESAGER LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9768 AF 30. SEPTEMBER 2009 Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9768 af 30. september 2009 om behandling

Læs mere

Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven)

Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven) Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven) 19. november 2013 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 6 1.1 BAGGRUND FOR ANALYSEN... 6 1.1.1 Gældende lovgivning... 6 1.2 ANALYSENS

Læs mere

Udlandsophold 2007/2008

Udlandsophold 2007/2008 Campus Esbjerg, Kolding, Sønderborg, Flensborg Det internationale Kontor INDLEDNING Det internationale Kontor (placeret ved Studieservice) i Esbjerg koordinerer udlandsophold for studerende vest for Lillebælt

Læs mere

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,.

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,. Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2014-9300-0008 Dok.: 1224298 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Uddrag af undersøgelsen:

Uddrag af undersøgelsen: Berufsbildungsinstitut Arbeit und Technik Uddrag af undersøgelsen: "Fremgangsmåde og problemer i forbindelse med anerkendelse af erhvervskvalifikationer inden for arbejdsområderne lovregulerede erhverv

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.3.2005 KOM(2005) 87 endelig 2005/0020 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

Læs mere

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477 NOTE fra: generalsekretariatet til: Visumgruppen Tidl. dok. nr.: 12357/05 VISA 230 COMIX 586 + REV

Læs mere