Region Sjælland Alléen Sorø Att. Susan Inger Schaufus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk"

Transkript

1 Region Sjælland Alléen Sorø Att. Susan Inger Schaufus Kontakt adresse Hospice i Faxe V. Ivan Lilleng Bråby Bygade Haslev Faxe den 29. februar 2012 Faxe Hospice Vi har på et bestyrelsesmøde besluttet at udarbejde en status på nogle udvalgte forhold, som vi hermed fremsender. Samarbejde med sundhedscenter giver nye muligheder og besparelser. Det er ikke set tidligere, at hospice samarbejder med et sundhedscenter. Det er vores og andres sundhedsfaglige vurdering, at det kan være en fordel for medarbejdere, private interessenter og ikke mindst for patienterne på hospice. Der vil opstå et bredt fagligt miljø i hele sundhedscenteret til gavn for det i øvrigt fuldstændigt selvstændige hospice. Synergi og samarbejde på tværs kan skabes naturligt, når hospice ligger i nær tilknytning til kommunens samlede sygeplejeenhed samt evt. specialiserede aflastningspladser. Dette giver grobund for fagligt samspil med palliative sygeplejersker, ligesom det vil være muligt at indgå samarbejde om eventuelt udkørende teams til behandling af kræftsyge i hjemmet. Det vil ligeledes være naturligt og let tilgængeligt, at sikre patienter anden behandling end den palliative, f.eks. ved at trække på nogle af de mange andre sundhedsprofessionelle i huset, herunder praktiserende læger, fysioterapeuter, diætister, psykologer, stresscoach, parterapeut, massør, akupunktør, tandlæge, fodterapeut og øjenlæge. Der er for nuværende tilmeldt 16 private sundhedsaktører i huset, hvor der, som en del af formålet med sundhedscentret, vil blive arbejdet aktivt med 1

2 samarbejde på tværs, herunder samarbejde om at skabe en helhedsorienteret indsats overfor bestemte patientgrupper, f.eks. kronisk syge. Patienter vil opleve et sammenhængende og trygt forløb. De kan møde deres plejere i samme hus, uanset om de er indlagt på hospice eller er hjemme. Kræftbehandling sker i dag og vil fremover i højere grad ske i en vekselvirkning mellem sygehus, hospice og hjemmepleje. Det har derfor stor betydning for patienten, at de oplever et tæt sammenhængende forløb med en høj grad af genkendelse og genkendelighed. Endvidere er det let for patienten at få adgang til andre sundhedsydelser, både under hospiceophold men også mellem indlæggelser og hjemmeophold. Med en placering i sundhedscentret på egen etage i øverste fløj med svalegang er der mulighed for frisk luft, en fantastisk udsigt over ådalen og det bakkede landskab, ro, fred og hvile. Det vil give en ro og balance for patienten. Pårørende som ønsker at blive hos patienten i længere tid, vil kunne være hos patienten indenfor hospice. Men på ejendommen findes allerede en del boliger og etablerede lejligheder, og det forventes, at der etableres et pårørende-hotel. På den måde vil pårørende få mulighed for at være meget tæt på patienten uden dog at dele eller næsten dele værelse. Den spændende natur omkring sundhedscentret bliver med det igangværende projekt for den fredede ådal meget tilgængeligt med etablering af stier og ruter. Disse stier og ruter tænkes sammen med sundhedscentrets udearealer. Byens centrum er tæt beliggende, og det vil være muligt at gå en tur hen at handle eller at shoppe i byens butikker. Der er offentlige transportforbindelser til sundhedscentret, og bussen standser lige uden for døren. Foruden de fleksible overnatningsmuligheder kan den pårørende også benytte sundhedscentrets mange forskellige funktioner. I sundhedscentret forventes etableret et fitnesscenter, der vil være mulighed for massage eller en samtale med psykolog om den svære situation, man er i som pårørende til en døende. Pårørende har også mulighed for at benytte caféen i sundhedscentrets hall, som vil kunne fungere som et godt mødested inden besøg hos den syge, og som et naturligt sted at tale besøget igennem bagefter. Medarbejderne på hospice vil få let adgang til sparring med andre sundhedsprofessionelle og endda med sygeplejersker med samme speciale som dem selv. Det har generelt stor betydning på en arbejdsplads, 2

3 at pauser kan afholdes sammen med flere andre. Pauser kan afholdes i sundhedscentrets fælles kantine, hvor hospicemedarbejderne kan få adspredelse fra det daglige arbejde, som er meget følelsesmæssigt krævende. For medarbejderne kan det være attraktivt, at de efter arbejde har let adgang til motion og samvær med andre. De offentlige trafikforbindelser er ligeledes vigtige for rekruttering og fastholdelse af dygtige og engagerede medarbejdere. Region Sjællands 4. hospice Der er almindelig enighed om, at 12 pladser giver en mere rationel drift end 6 pladser. Som udviklingen er, ses større og større efterspørgsel på hospicepladser og flere og flere patienter i kræftbehandling. Det må derfor forventes, at der før eller siden vil blive tildelt Region Sjælland et yderligere antal hospicepladser. Det vil være naturligt at lægge disse yderligere pladser på det nye 4. hospice, som således med tiden vil komme op på de 12 pladser, der gør et hospice mest rentabelt. Indtil da, er vi indstillet på at drive et hospice med 6 pladser, med den økonomiske påpasselighed det kræver. Dette mener vi kan lade sig gøre, blandt andet ud fra erfaringerne fra Hospice Vensyssel, som ligeledes startede med 6 pladser, samt ud fra vores økonomiske beregninger. Særligt kan det lade sig gøre for os, fordi vi etablerer hospice i tilknytning til et sundhedscenter, med de optimeringsfordele og besparelser dette giver mulighed for. Vi har reserveret et areal i sundhedscentret til alle 12 pladser fra start. Anlægsudgift Vi har gennemført et rimelig grundigt overslag over ombygning af bygningerne. Bygningernes størrelse er således, at der kan rummes 12 pladser. Vi planlægger en ombygning af hele arealet på en gang selvom vi i første omgang ikke får brug for alt. Vi har forsøgt at anlægge et sikkert skøn. Eksempelvis har vi medtaget to sengeelevatorer. Den samlede ombygning 3

4 som altså kan rumme 6 pladser og med en mindre udgift til inventar senere vil kunne rumme 12 pladser kan ske for 8.5 million. Dette har den konsekvens, at de kapitalomkostninger vi skal løfte er så langt mindre end hvad tilsvarende projekter tidligere har skullet, at Faxe Hospice fødes med en gunstig økonomisk situation. Dermed er det økonomiske udgangspunkt faktisk særdeles gunstigt ikke kun på grund af synergi til sundhedscenteret, men altså også fordi kapitalomkostningerne er lave. Hovedårsagen til de lave ombygningsomkostninger er det gunstige bygningsmæssige udgangspunkt. (Så vidt det er os oplyst har et nybyggeri med omtrent tilsvarende areal typisk kostet over 35 mio. for 12 pladser). Resultaterne er vist i vedlagte regneark. For uden anlægsudgiften er naturligvis den daglige drift vigtig. Der kan opnås en betydelig drift fordel ved etablering af et hospice i forbindelse med sundhedscenter frem for ved etablering af hospice i egen nybyggede og enebeliggende bygning. Alle fællesfaciliteter er til rådighed i centret, og skal derfor ikke bekostes etableret og drevet af hospice. Dette er f.eks. kantine, ankomsthal, café, møde- og kursusfaciliteter, pårørendehotel/gæsteværelser, forskellige personalefaciliteter. m. m. Der er endvidere mulighed for, at lave fælles funktioner, hvor flere sundhedsaktører går sammen om at ansætte f.eks. en receptionist, kontormedarbejder, fysioterapeut, sygeplejerske, socialrådgiver m.v., alt med behørig hensyntagen til tavshedspligtsregler og klare ansættelsesforhold, således at hospice forbliver en selvstændig selvejende institution. Udendørsarealer passes og etableres af udlejer, og hospice skal således alene bekoste indvendig etablering af og driftsudgifter vedrørende de rene netto-m² til egne stuer, kontorer m.v. Geografisk spredning af regionens hospices Placeringen af et 4. hospice bør placeres så den geografiske dækning af regionen tilgodeser alle borgere bedst muligt. En placering i Faxe vi være en sådan dækning der naturligt vil omfatte den østlige og sydlige del af Sjælland, Næstved, Vordingborg og Faxe herunder også den sydlige del af Køge-egnen. Endvidere er placeringen i Faxe nærliggende, da Næstved Sygehus efter det oplyste får status som cancer-behandlingscenter. 4

5 Faxe er i forvejen udpeget til sundhedsmæssigt knudepunkt i regionen ved placering af sundhedscentre i regionen, bl.a. ud fra en vurdering om geografisk spredning. Region Sjælland og Faxe Kommune har fået bevilget 24,9 mio. kr. af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til etablering af sundhedscenter, herunder til istandsættelse, sikring af synlighed og tilgængelighed, samt til etablering af fællesfaciliteter. Faxe Sundhedscenter er ved at have projektforslag klar, og sætter istandsættelsesarbejderne i gang i andet halvår 2012, således at sundhedscentret forventes indviet primo Bestyrelsen bag Faxe hospice er klar til at indgå aftale, sætte projektering og ombygning i gang straks vi har et tilsagn og der er indkaldt til stiftende generalforsamling den 28. marts Vi håber, at nærværende giver et yderligere indtryk af status for vores hospiceplaner og vi ser frem til at høre nærmere. Med venlig hilsen Ghita Østenby Ivan Lilleng 5

Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17

Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17 Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17 Sundhed og Ældre december 2012 Indhold Indledning... 4 1. Udfordringer på ældreboligområdet... 5 1.1 Borgeren... 5 1.1.1 Demografi... 5 1.1.2 Bevarer funktionsevnen

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011

Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011 Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Beskrivelse 1. Begrundelsen for, at sagen forelægges. 2. Lov- og regelgrundlag. 3. Planlægningsmæssige forhold.

Beskrivelse 1. Begrundelsen for, at sagen forelægges. 2. Lov- og regelgrundlag. 3. Planlægningsmæssige forhold. Beskrivelse 1. Begrundelsen for, at sagen forelægges. På Amtsrådsmødet d. 27. juni 2005 besluttedes, at der i overensstemmelse med lovgivningen, skal etableres et hospice med 12 pladser. Hospice ønskes

Læs mere

Fuld tid i egen bolig

Fuld tid i egen bolig Fuld tid i egen bolig Attraktive seniorbofællesskaber med sigte på længst mulig tid i egen bolig Oktober 2011 Karl Vogt-Nielsen, Claus Syberg-Henriksen og Marianne Malmgren CASA Fuld tid i egen bolig Attraktive

Læs mere

Program for Det Gode Hospice i Danmark

Program for Det Gode Hospice i Danmark Program for Det Gode Hospice i Danmark 1 SIGNAL arkitekter 2006 Version 1, 1. februar 2006 Tryk: Centertryk Sat med Bembo ISBN 87-989215-4-1 Den seneste version af programmet ligger tilgængelig på følgende

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING FORORD Med tildelingen af en hjælpeordning til overvågning af den respirator eller maske, der støtter din vejrtrækning, forandrer

Læs mere

Besvarelse af Sygekassernes Helsefonds prisopgave om organiseringen af et kommunalt sundhedscenter, 2008

Besvarelse af Sygekassernes Helsefonds prisopgave om organiseringen af et kommunalt sundhedscenter, 2008 Besvarelse af Sygekassernes Helsefonds prisopgave om organiseringen af et kommunalt sundhedscenter, 2008 Lars Iversen seniorfagleder, COWI Gøgevang 16 2970 Hørsholm live@cowi.dk 29619738 Organisering af

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Pkt. 315 Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Sagsnr. 68849 Byrådet Lukket punkt Resume Arbejdsmarkedets Feriefond og Nordea-fonden har givet tilsagn om støtte på i alt 11,3 mio. kroner til realisering

Læs mere

Praksisfællesskaber 2012

Praksisfællesskaber 2012 Koncern Praksis Praksisfællesskaber 2012 Koncern Praksis Indholdsfortegnelse 1. PRAKSISFÆLLESSKABER I REGION HOVEDSTADEN... 3 2. ETABLERING AF PRAKSISFÆLLESSKABER - EN FÆLLES OPGAVE... 5 3. ETABLERING

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 03-02-2014 kl. 15:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse 2014 Indhold Indledning 3 Distriktsudvalgets anbefalinger 3 Kortlægningen og dens resultater 4 Kriterier for prioritering af Pulje til Landsbyfornyelse 5 Vægtning

Læs mere

Høringsudkast 11. august 2011

Høringsudkast 11. august 2011 Høringsudkast 11. august 2011 Flere og flere danskere får diagnosticeret en livstruende sygdom og lever længere tid med en livstruende sygdom. Dette er en følge af forbedret diagnostik og behandling.

Læs mere

Områdefornyelsesprogram for Bøvlingbjerg. Marts 2014

Områdefornyelsesprogram for Bøvlingbjerg. Marts 2014 Områdefornyelsesprogram for Bøvlingbjerg Marts 2014 2 Forord 3 Baggrund 4 Indsatser 8 Budget-, tids- og handlingsplan 16 Investeringsredegørelse 18 Organisation 20 Målsætning og succeskriterier 28 Bøvlingbjerg

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Refugiet. Et godt sted at være, også i en psykosocial krise. Refugiet - et godt sted at være, LAP s refugiegruppe oktober 2009.

Refugiet. Et godt sted at være, også i en psykosocial krise. Refugiet - et godt sted at være, LAP s refugiegruppe oktober 2009. Refugiet Et godt sted at være, også i en psykosocial krise. Side 1 af 29 Indhold Forord 3 Resumé 4 Konceptets kernepunkter 6 Valg af ord 6 Mennesket, den psykiske krise og psykiatrien 6 Frivillige tilbud

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Samlingshuset. i Øster Brønderslev

Samlingshuset. i Øster Brønderslev Samlingshuset i Øster Brønderslev Baggrund og forløb Samlingshuset i Øster Brønderslev er resultatet af mange års overvejelser og snak, en del møder og undersøgelser samt et par års arbejde med planlægning

Læs mere

Center for Lindrende Indsats. - anbefalinger og forslag til den videre proces Maj 2007-2. oplag

Center for Lindrende Indsats. - anbefalinger og forslag til den videre proces Maj 2007-2. oplag Center for Lindrende Indsats - anbefalinger og forslag til den videre proces Maj 2007-2. oplag Pjecen er udgivet i samarbejde mellem: Kræftens Bekæmpelse, Foreningen for Palliativ Indsats og Hospice Forum

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte bygninger\rapport\færdig rapport\appendiks 1 Cases Nyt

Læs mere