Til samtlige husstande. - for Tvisboerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til samtlige husstande. - for Tvisboerne"

Transkript

1 Til samtlige husstande - for Tvisboerne Nr årgang Maj 2011

2 MINI-SALONEN ÅSE LAURSEN Bannestrupparken 17. Tvis Telefon Midt- og Vestjyllands største gardinudvalg v/ KUMO MØBLER GARTNERIVEJ TLF TVIS-KØRESKOLE.DK = TRAFIKSKOLEN-HOLSTEBRO.DK Tvis Køreskole og Trafikskolen Holstebro er gået i samarbejde, for at kunne tilbyde jer de bedste faciliteter, topmoderne undervisningsmateriale og den bedste undervisning, når du skal erhverve dit kørekort. Klik ind på hjemmesiden og se hvornår vi har holdstart. Online tilmelding eller ring på tlf Mvh. Kørelærer Per Nielsen Det behøver jo ikke at være kedeligt at erhverve kørekort Estate BOLIGBØRSEN Statsaut. Ejendomsmæglere & Valuarer Grønsgade Holstebro Tlf Fax

3 Indhold: Tvis Borgerforening orienterer Hurra for Tvis Skole Tvis Tennis Tvis Kirkeblad Konfirmation i Tvis Kirke Det sker på Tvis Skole Tvis IF Fodbold Tvis cykelmotion Haludvalget Sommerdans Haveselskabet Gymnastikafslutning Stof til næste nr. af Pulsen: skal være redaktionen i hænde senest torsdag den 19. maj gerne før! Bannestrupparken 42, Tvis. Telefon Mail: Nr. 6/2011 udkommer 1. juni Tid og sted: Maj: 11. Skolebestyrelsens årsberetning 12. Tvis Seniorerne 14. Konfirmation 15. Konfirmation 24. Haveselskabet 25. Nye kunstværker 26. Tvis Seniorerne Juni: 4. Sommerdans starter 5. Friluftsgudstjeneste 9. Tvis Seniorerne 15. Sogneudflugt 3

4 Familieklip Klostervej v/ Marianne Borg Almuemaling af møbler, køkkener, døre samt alm. bygningsmalerarbejde udføres HELGE LÆGÅRD Gammelbyvej 1, Mejrup, 7500 Holstebro Telefon Kronborgvej 11 DK 7490 Aulum Tlf Fax Transport Kraner Logistik TVIS HAVE OG MOTORSERVICE TLF / SALG LEJE REPARATIONER AF MOTORSAVE, HAVE- OG PARKREDSKABER HENRY L. PEDERSEN KLOSTERVEJ 26 TVIS Tvis Tømrerfirma ApS Tlf REPARATION RENOVERING TILBYGNING Martin Nielsen Hingebjergvej 7, Tvis, 7500 Holstebro 4

5 Tvis Borgerforening orienterer Holstebro Festuge 2011 kommer til Tvis Holstebro Festuge er en 9 dage (og nætter) lang kavalkade af kunstneriske udfoldelser teater, musik, gadeparader, performances, events, og meget mere som finder sted i Holstebro hvert år. Festugen afholdtes første gang i 1989 og dette års Festuge er den ottende af slagsen. Festugen arrangeres og koordineres af Odin Teatret i samarbejde med lokale og internationale kunstnere og teaterensembler samt institutioner og organisationer. Holstebro Festuge 2011 finder sted fra d. 4. til d. 12. juni, og temaet er kærlighedshistorier. Holstebro Festuge gæster i år for første gang Tvis nemlig søndag d. 5. juni om eftermiddagen. Flere forskellige teatertrupper og ensembler vil gennemføre en parade rundt i Tvis med forskellige optrædener og indslag under vejs. Til slut vil der være en børneteater forestilling. Det en- 5

6 delige program for eftermiddagen er fortsat i støbeskeen, men følgende trupper og ensembler forventes at optræde i Tvis: Pontedera Teatro: Teatertrup fra Pontedera i Italien, som i Festugen deltager med forestillingen Loving Lisboa inspireret af den portugisiske digter Fernando Pessoa. Ageless Love: International gruppe organiseret af Odin Teatret, som arbejder med masker og store dukker. Dance of Love: International gruppe organiseret af Odin Teatret, som arbejder med brasilianske rytmer og forskellige kostumer. Teatro Potlach: Teatertrup fra Fara Sabina i Italien, som skal stå for børneteater forestillingen. Hvis I vil have en kulturel oplevelse ud over det sædvanlige, og lige her midt i Tvis, så sæt allerede nu kryds i kalenderen søndag d. 5. juni (Grundlovsdag) Legepladsen ved Klostervej Som nævnt i sidste nummer af Pulsen, vil legepladsen ved Klostervej enten skulle nedlægges eller renoveres, hvor sidstnævnte ikke blot kræver penge, men også indgåelse af en brugskontrakt med Kommunen. Ideer og forslag til, hvordan renoveringen og den juridiske konstellation kan håndteres modtages meget gerne, men hvis ikke det kan lade sig gøre at finde en løsning, vil Borgerforeningen foranstalte nedrivning og bortskaffelse af legeredskaberne og -installationerne. Det forventes at ske ultimo-maj / primojuni. 6

7 Udstykning af Egelund Holstebro Kommunes Tekniske Udvalg besluttede på sit møde d. 11. april 2011 at igangsætte byggemodningen af Hingebjergvej Etape 1 og bede Byrådet om de fornødne midler. Byrådets tilsagn er en formsag, hvorfor det nu står klart, at Tvis indenfor en overskuelig fremtid får en ny vej, Egelund, med 9 grunde på. Byggemodningen forventes igangsat til august 2011, hvilket formentlig betyder, at grundene kommer til salg allerførst i 2012 og vil kunne bebygges fra og med foråret Grundstørrelserne forventes at ligge mellem 800 og kvadratmetre, og minimumspriserne skønnes at ville ligge mellem ,- kr. og ,- kr. Der er tale om 9 grunde i alt med en placering lige overfor skolen. BaneDanmark rydder op og hegner ind Det store skinnearbejde, som BaneDanmark baksede med sidste år, afstedkom en del rod og ravage langs baneterrænet, bl.a. på det åbne stykke græs mellem jernbanen og Kirkevænget. Borgerforeningen har været i dialog med BaneDanmark for at sikre, at BaneDanmark genetablerer omgivelserne på passende vis og for 7

8 at diskutere eventuelle forbedringer ved jernbanens udenomsarealer. BaneDanmark har således allerede været i gang med at rydde op på stykket ved Kirkevænget, så det snart bliver et pænt stykke med græs igen. Derudover vil BaneDanmark reparere eksisterende hegn nogle steder og sætter nyt hegn op andre steder. Formålet er at sikre mod, at børn eller andre uforvarende forvilder sig ud på banelegemet. Det kan især være et problem ved de to overkørsler, hvorfor hegnet de steder vil blive forbedret og udvidet. Ét sted, hvor der hidtil har været uhindret adgang til skinnerne, er ved kontor- og lagerbygningen Kirkevænget 5, lige overfor skolen. Fra Kirkevænget 5 s parkeringsplads er der direkte adgang til banelegemet. BaneDanmark sætter derfor nu et hegn op, der lukker dette hul. Tegn medlemskab af Tvis Borgerforening for 2011 Støt op om Tvis Borgerforening og tegn medlemskab for 2011! Tvis Borgerforening arbejder for at gøre Tvis til et endnu bedre sted at bo. Tvis er udpeget som et af Holstebro kommunes vækstcentre, som forventes at tiltrække flere og flere indbyggere. Væksten og tilflytningen kommer dog ikke af sig selv de rigtige betingelser og forhold skal skabes, og derfor er Borgerforeningen i konstant dialog med Kommunen og andre myndigheder for at fremme f.eks. udstykning af flere grunde i Tvis, bedre og sikre afvikling af trafikken i og omkring Tvis, sikring af offentlige transportmuligheder for Tvis-borgerne, cykelstier, motionsstier, motionsfaciliteter, byforskønnelse, m.m. Derudover står Borgerforeningen for en række arrangementer og tiltag, som f.eks. flagning i Tvis i konfirmationsweekenden og i Spil-Sammen-Ugen, Skt. Hans aften arrangementet, Borgerløbet, lørdagsmorgenkaffen i Spil-Sammen-Ugen, og juletræstænding på Kirkepladsen den 1. søndag i advent samt julebelysning i byen i hele december måned. Indbetalingskort blev omdelt til samtlige husstande i Tvis Sogn for et par uger siden. Mangler du et indbetalingskort eller har du brug for et nyt, er de at finde ved postskranken hos Købmanden. Indbetalingskort kan også rekvireres hos enten formand Jacob Johansen eller kasserer Mikael T. Jensen. Kontant betaling modtages ligeledes her. Ved indbetaling via Netbank, husk da at oplyse adresse på husstanden. Netbank: Hvidbjerg Bank, regnr.: 7500, konto nr.: Kontingentet er for 8. år i træk uændret: 150 kr. pr. husstand eller 75 kr. pr. enkeltperson. 8

9 Hurra for Tvis Skole Den fremtidige skolestruktur i Holstebro kommune debatteres for tiden livligt og intenst. Fokus er ikke overraskende på, hvilke skoler, der er i farezonen for at blive lukket eller på anden vis beskåret. I Tvis kan vi glæde os over, at Tvis Skole ikke ligger i farezonen. Konsulentfirmaet Rambøll har for Kommunen udarbejdet en Skolestrukturanalyse, som præsenterer flere forskellige scenarier og løsningsmodeller for skolevæsenet i Holstebro kommune. I samtlige scenarier, opretholdes eller lige frem udbygges Tvis Skole. Det skulle da også være mærkeligt andet. Befolkningsprognoserne viser, at Tvis er det lokalsamfund i Holstebro kommune, der ventes at opleve den største befolkningsvækst de kommende år, hvilket sikrer tilstrømning af elever til Tvis Skole. Så der er i allerhøjste grad behov for og belæg for en skole i Tvis. Dertil kommer, at Tvis Skole udmærker sig ved sine gode resultater. Tvis Skole har således de seneste fire år været den folkeskole i Holstebro kommune, der har opnået det højeste karaktergennemsnit for de såkaldte bundne fag ved 9. klasses afgangseksamen. Karaktergennemsnittet for Tvis Skoles 9. klasser i det seneste skoleår, 2009/2010, rækker endda til en placering som nr. 23 blandt Danmarks folkeskoler. Selv om karaktergennemsnittet varierer fra årgang til årgang, og andre faktorer spiller ind som kan forskyde karakter-statistikken, så er der ingen tvivl om, at Tvis Skole har et højt fagligt niveau, og at lærere og ledelse på skolen har stor del af æren for det. Det skyldes bl.a. også innovative tiltag, som f.eks. læseprojektet Orangeriet, der blev startet op i 2010 for klasserne og endda blev indstillet til Årets Læseinitiativpris fra Landsforeningen for Læsepædagoger. Ikke underligt, at der opnås gode resultater på Tvis Skole. Nu er karakterer og det faglige niveau ikke de eneste parametre, hvorpå en skole skal bedømmes. Det handler også om elevernes trivsel i det daglige og deres personlige udvikling. Også på denne front udmærker Tvis Skole sig. Senest har skolen i tæt samarbejde med Holstebro Elitesport udviklet et nyt særligt valgfag indenfor idræt og boldspil. Kommunen har godkendt, at faget kan oprettes fra skoleåret 2011/2012. Vi kan med rette glæde os over, at vi har en velfungerende kvalitetsskole i vores lokalsamfund, der af mange åbenlyse, gode grunde ligger lunt i svinget i den igangværende skolestrukturdebat. 9

10 og internationalt anerkendt kulturpersonlighed fra Holstebro. Sæt kryds i kalenderen d. 23. juni! Bestyrelsen Tvis Borgerforening er vores fælles forening, og vi er til for dig. Har du kommentarer og ideer, er du derfor altid velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen: Skt. Hans 2011 Godt nok har vi ikke mere end lige lagt vinterens kulde og mørke bag os, men alligevel kan vi allerede nu begynde at se frem til det årlige Skt. Hans Aften arrangement i Tvis, som Borgerforeningen traditionen tro står for. I år falder Skt. Hans Aften (d. 23. juni) på en torsdag. Der vil blive tændt op i grillen sidst på eftermiddagen, så medbragt mad kan nydes under en forhåbentlig dejlig dansk sommerhimmel, alt i mens børnene kan hygge sig i hoppeborgene eller ved snobrødsbålet. Senere skal sangstemmerne prøves af på de traditionelle Skt. Hans sange og inden bålet tændes og heksen sendes til Bloksbjerg, vil årets båltaler give sit besyv med. Blandt tidligere års båltalere har været en forsvarsminister, en biskop, en journalist, en samfundsrevser, og en lokalpolitiker. Årets båltaler 2011 er en fremtrædende Formand: Jacob Johansen, Skautrupvej 20B Kasserer: Mikael T. Jensen, Hovedgaden Sekretær: Karina Glerup Maagaard, Klostervej Medlem: Steffen Knudsen, Ll. Urlundvej Medlem: Frank Brodersen, Bannestrupparken Medlem: Jette Rosenbjerg Poulsen, Bannestrupvej Medlem: Nikolaj Jørgensen, Smedegårdvej Henvendelse på mail kan ske på bestyrelsens fælles adresse: Som medlem af Tvis Borgerforening, kan man gratis låne en stor grill og flagstænger med flag. Grillen skal være rengjort ved aflevering. Ved ønske herom, kontakt da Frank Brodersen fra Tvis Borgerforenings bestyrelse. 10

11 Maj tilbud hos Kick-In i Tvis NPK kg. mg-klorfattig kr. 125,- Alt til bekæmpelse af myrer Husk vi har læggekartoflerne & blomsterløg Arion hunde- og kattemad. Kvalitetsmad til din hund eller kat. 15 kg. fra Kr.399,- Skautrupvej 32 B,Tvis, tlf

12 DIN LOKALE FAGMAND indenfor NYBYGNING OMBYGNING TILBYGNING REPARATIONER VINDUER DØRE GLAS TRÆGULVE KØKKEN & BAD KURT JENSEN TØMRERFIRMAET Kurt Jensen TOHØJE 2. MEJRUP HOLSTEBRO TLF BIL-TLF Byens Massør v/ Maj-Britt Knude Klostervej 93 Tvis Tlf Massage: 30 min ,- kr. 40 min ,- kr. 60 min ,- kr. Voksbehandling: Halv ben m. knæ ,- kr. Hel ben ,- kr. Ryg ,- kr. 12

13 Tennissæsonen er i gang Skal du spille tennis? Tennisbanerne er spilleklar og venter kun på dig. Hvis du kunne tænke dig at spille tennis, så kan du melde dig ind i klubben via hjemmesiden eller du kan kontakte Hans Jørgen Krintel eller Birthe Overgaard, Bannestrupparken 5, Tvis, eller mail Nybegyndere kan låne ketsjer og bolde af klubben. Kontingent for hele sæsonen 2011: Juniorer (ikke fyldt 19 år) kr. Seniorer kr. Familiemedlemskab (alle i husstanden) kr. Pensionister (over 60 år) kr. Vi gælder os til at se jer på tennisbanerne! Frisk luft fleksibel sport fællesskab 13

14 Alt i ny- og tilbygning samt ombygning Bjerregaard s Murerforretning ApS v/ Bo & Tonny Bjerregaard Tlf Medlem af BYG-garanti ordning RUSTFRI EXPERTEN Smeden Tvis Alle smede- & maskinserviceopgaver for industri, landbrug & private Certifikat-svejsning Rør-montage Stål-konstruktioner Specialopgaver i rustfri Montage & service af industrimaskiner v/ Carsten Johansen Hovedgaden 4 Tvis 7500 Holstebro Telefon Blikkenslager Jacob Andersen Sønder Allé Holstebro Kennel Gjedbo Lille stueopdræt af hunderacerne Coton de Tulear og Cavalier King Charles Spaniel v/ Jens Ole Mørup Gedbovej 18, Tvis, 7500 Holstebro / Når din PC den driller dig... så tag dog og ring til mig Bo Andersen, tlf.:

15 TVIS KIRKEBLAD Maj måned er vel en af årets skønneste måneder. Alting står i fuldt flor med friske farver. Derfor kan vort øje glædes ved et billedes farvepragt; thi det lys, hvori det klædes, er naturens egen dragt. Et billede er smukt at se på, når det afspejler naturen selv. Men naturen er dog nummer et. Den får os til at tænke på, at der må være en skaber til, der har skabt disse varme farver og al den skønhed. Selv der, hvor naturen har raset med sine voldsomme kræfter, der ødelægger, selv der, hvor krigen har lagt øde, kan en blomst bryde igennem. Og skabe nyt håb, ny tro, nyt liv. Vi har fejret påsken, som fortæller os, at livet står op af døde. Det er naturen et vidnesbyrd om. Derfor er vi midt i glædens tid. 15

16 Som blomster alle står i flor, som skoven grønnes, kornet gror ved vårens kræfter milde, så blomstrer alt i Jesu navn og bærer frugt til folkegavn, som årle, så og silde. Lise Brandt Fibiger Tvis Kirke får ny kunst For nogle år siden fik Tvis sogn en gave, der skulle bruges til udsmyk-ning i eller omkring kirken. Det tager tid at finde det rigtige, for det skal gerne vare i mange år. Nu er den ny kunst i kirke og på kirkegård i fuld gang med at blive færdigt. Derfor holder vi indvielse af de nye kunstværker 25. maj kl Biskop Karsten Nissen forestår gudstjenesten i Tvis Kirke. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en lille forfriskning på Kirkepladsen. Menighedsrådet 16

17 Friluftsgudstjeneste Traditionen tro holdes der friluftsgudstjeneste på Tvis Kloster gamle kirkegård, fælles med Nr. Felding sogn. Søndag 5. juni kl Sang og musik Fuglesang og frisk luft Prædiken over søndagens tekst Kaffe/the/ saftevand og rundstykker Vel mødt! Husk en stol og evt. et tæppe. 17

18 Konfirmation Tvis Kirke Lørdag den 14. maj kl Mads Yding, Vestergaardsvænget 16 Nichlas Funk Andersen, Engparken 58 Thomas Damgaard Bitsch Pedersen, Vestergaardsvænget 1 Camilla Løkke Torkkel Johansen, Hovedgaden 4 Cecilie Ruby Bohl Pedersen, Bannestrupparken 49 Christina Haahr Larsen, Skautrupvej 8 Josefine Vestergaard Jensen, Uglkærvej 8 Julie Østerholm, Bannestrupparken 58 Tanja Zita Salvesen, Gedbovej 7 Sofie Baunbæk, Musaq 9,-B, 3905 Nuussuaq Janni Brogaard, Bannestrupparken 77 Mathias Vester Pedersen, Munkevej 1 Søndag 15. maj kl Andreas Bohl Damgaard, Klostervej 117 Frederik Klejnstrup Thomsen, Klostervej 49 Ann Cecilie Frühstück Møller, Vestergaardsvænget 21 Caroline Opstrup Kjærgaard, Klostervej 127 Emma Gynther Karlsmose, Smedegårdvej 15 Pernille Mølgård Madsen, Engparken 26 Laura Kirstine van Luttervelt, Engparken 41 Maria Elise Mørup, Gedbovej 18 Maria Rødbro Dam, Engparken 25 Merethe Westh, Skautrupvej 25 Danni Hansen, Klostervej 101 Anne Sofie Nørgaard, Morrevej 2 Michelle Lykkegaard Jensen, Smedegårdvej 62 Tillykke med dagen! Telegrammer kan afleveres i brevsprækken før dagen og på selve dagen i garagen ved graverboligen hos Poul Jensen, Hovedgaden 3 fra kl

19 Udskiftning i menighedsrådet Af personlige grunde har Lisbet Barslev og Arne Tuholt valgt at trække sig ud af menighedsrådet. Vi siger dem tak for deres store arbejde. Menighedsrådet har indkaldt to suppleanter: Jeanette Løftgaard og Tove Sabro Sørensen. Menighedsrådet konstituerer sig snarest muligt. Indtil da er Asger Borg konstitueret som formand. Menighedsrådet Sogneudflugt SÆT I KALENDEREN! Sogneudflugten, som menighedsrådet arrangerer sammen med seniorerne, finder sted ONSDAG DEN 15. JUNI kl. 9 - ca Turen går i år til Bindeballe købmandsgård og Kongernes Jelling. Prisen bliver 175 kr. alt inklusive, bortset fra drikkevarer. Nærmere beskrivelse af turen gives i juni-nummeret. Menighedsrådet og Seniorerne Udegudstjeneste ved musikteatret Provstiets præster arrangerer i år en gudstjeneste foran Musikteatret, som er fælles for provstiet. 2. pinsedag kl. 10 Nærmere program i juni-nummeret. 19

20 GUDSTJENESTER I TVIS KIRKE MAJ 01 1.s.e.påske Ebbe Fibiger 08 2.s.e.påske Lise Brandt Fibiger Johs. 10, Lise Brandt Fibiger Konfirmation 15 3.s.e.påske Johs. 16, Lise Brandt Fibiger Konfirmation 20 Bededag Ebbe Fibiger Matt. 3, s.e. påske Ingen Johs. 16, Biskop Karsten Nissen aftengudstjeneste 29 5.s.e. påske Lise Brandt Fibiger Johs. 16, 23b-28 JUNI 02 Kristi Himmelfart Ingen Mark. 16, s.e. påske Johs. 15, 26-16, Lise Brandt Fibiger Tvis Kloster gl. Kirkegård 12 Pinsedag Lise Brandt Fibiger Johs. 14, pinsedag Udegudstjenste Johs. 3, Trinitatis Lise Brandt Fibiger Johs. 3, s.e. trinitatis Luks. 16,

21 Adresse- og telefonliste 21

22 esthuset vis ognegård Festhuset Ivar Lundgaards Vej Holstebro Tvis Sognegård Hovegaden 2, Tvis 7500 Holstebro Tlf Tlf

23 Det sker på Tvis Skole 2. maj FSA Dansk Skriftlig 2. Majbørn starter i Lærkereden 2. Klassearrangement 8B 3. FSA Dansk retstavning og læsning 5. FSA Engelsk skriftlig 6. FSA Tysk skriftlig 10. FSA biologi 11. FSA Geografi 11. Skolebestyrelsesmøde 11. Skolebestyrelsens årsberetning 27. Klassearrangement 5. kl. 27. Sidste skoledag for 9. kl. 30. Mundtlige prøver begynder FSA = Folkeskolens afgangsprøve Invitation til skolebestyrelsens årsberetning: I henhold til skolestyrelsesvedtægten er skolebestyrelsen forpligtet til at aflægge en årsberetning for forældrene på skolen. Dette sker i år onsdag den 11. maj kl på lærerværelset. Her vil formand Per Mortensen aflægge beretning, som der så bliver mulighed for at stille spørgsmål til og drøfte. Der skal ikke forhåndstilmeldes til arrangementet. Forårsperioden er som sædvanlig kendetegnet ved masser af udeaktiviteter for de små og eksamenstid for de ældste. Indskolingen/Lærkereden var traditionen tro på kolonitur på Venø i den sidste uge af april. Dette er en fantastisk tur for såvel børn som voksne, og i disse sparetider har vi derfor valgt at prioritere at bibeholde turen. Det er samtidig afslutningen i Lærkereden for 2. klasserne, der nu rykker over på Fuglsang. Til gengæld rykker den nye førskolegruppe på 11 drenge og 16 piger nu over fra Grøftekanten til Lærkereden. I den kommende periode skal de nu lære de nye rammer og voksne at kende, så de er klar til at starte i børnehaveklassen til august. Dette er med til at give dem den helt rigtige og trygge skolestart! 23

24 Fodbold Vi har i Tvis IF Fodbold haft en forrygende start på forårssæsonen Vi har på drengesiden spillere fra U7 til U15, og på pigesiden U8 til U18. De største piger har selv taget initiativ til at starte et hold, og endda selv fundet en træner så kan man som bestyrelse nærmest ikke ønske sig mere! Alle de mange spillere, specielt i de små rækker, betyder, at vores trænere har travlt. Vi vil fra bestyrelsens side derfor opfordre forældrekredsen omkring de enkelte hold til at bakke trænerne op, og give en ekstra hånd, hvis det er nødvendigt. Der vil specielt blive brug for forældre til at dømme kampe, og jo flere der melder sig, jo færre kampe skal den enkelte dømme. Trænerne bruger mange timer om ugen på fodboldbanen sammen med jeres børn, og det er derfor ikke rimeligt, at de også skal bruge timer på at finde dommere til de enkelte kampe. ALLE kan dømme kampe specielt i de små rækker, hvor børnene er meget opmærksomme på begrebet fair play og nærmest dømmer selv, om det er til egen eller andres fordel. På seniorsiden har vi i år valgt, at en af bestyrelsens medlemmer, Leif Meldgaard, sammen med et par af spillerne varetager trænergerningen. Vi håber, at de får succes med opgaven! Oldboys herrer træner med De erfarne om tirsdagen. Her er der mulighed for 1 times let fodbold til 2 mål, og da det sociale er i højsædet, er der tid til hygge efter træningen. De erfarne er mænd i alle aldre! Der er selvfølgelig stadig plads til flere spillere på alle vores hold så går du eller dit barn rundt em en lille fodboldspiller i maven, så klik forbi vores hjemmeside og se, hvornår dit hold træner!! V E L K O M M E N T I L B A G E P Å T R Æ N I N G S B A N E R N E V I H Å B E R P Å E N G O D S Æ S O N F O R A L L E! 24

25 Tvis cykelmotions Træningstider For 2011 Er altid opdateret på vores Hjemmeside: Vi ska' ha' det sjovt, og vi ska' køre på cykel. Vi ska' ikke ha' det så sjovt, at vi ikke får kørt på cykel. Og vi ska' ikke køre så meget på cykel, at vi ikke har det sjovt. Med venlig hilsen Tvis cykelmotion 25

26 FRA HALUDVALGET Takket være den store opbakning fra byens borgere og virksomheder, nærmer vi os nu målet. Vi har i øjeblikket positive forhandlinger med kreditforeningen, ligesom der også er kontakt til kommunen om et muligt anlægstilskud. Derudover er der underskrevet kontrakt med Midtjysk Albyg A/S, der skal stå for byggeriet af Tvis Centret. Vi håber derfor at kunne påbegynde byggeriet i efteråret gerne lige efter sommerferien. Selve byggeriet består af kvadratmeter, heraf vil der blive 6 nye omklædningsrum (de to i kælderen bibeholdes, således vi i alt har 8 omklædningsrum). Det attraktive tilbud vi fik fra Midtjysk Albyg A/S gav mulighed for at udvide projektet indenfor den oprindelige byggesum på de ca. 6 mio. kr. Det betyder, at vi kan rive den gamle bygning med omklædningsrum ned, og derved undgå store udgifter fremadrettet til vedligeholdelse, og samtidig tilbyde bedre rammer for alle Centrets brugere. Sammen med entreprenøren er vi i gang med at se på selve indretningen af de nye kvadratmeter. Det er vigtigt for både brugere og halinspektør, at kontor, cafeteria mv. placeres hensigtsmæssigt og brugervenligt, så vi får et funktionelt og samtidig hyggeligt sted for alle i Tvis. 26

27 27

28 Vi slutter linedansen i Tvis af med sommerdans Det foregår følgende onsdage i Kultursalen med mig som underviser: 4, 11, 18, 25 maj og 1. og 8. juni kl Bagefter hygger vi med kaffe og guf i cafeteriet. Tilmelding ikke nødvendig - man betaler 25 kr. pr. gang. Dette er desværre den sidste omgang linedans i Tvis, da der er for få tilmeldinger. Med venlig hilsen Lene Steffensen Tlf Fra borger til borger... Grill Zebo sælges smart til overdækket grillplads eller udekøkken. Er samlet. Lige til at bruge. Og hente. Engparken 97. Prisen: Rimelig. Venligst Lars,

29 Vesterholm Salg af : Granit fra kr./t Flis fra kr./m Kompost kr./m Støbemix kr./t Sandkassesand/vasket sand kr./t Fyld sand og pudsesand fra kr./t Ole Nielson Tlf Hovedvejen 4, 7490 Aulum På hovedvejen mellem Tvis og Aulum Åbent lørdage samt efter aftale med Har du problemer med at transportere varerne hjem HUSK! kan du altid leje en trailer på Vesterholm! Aulum-Hodsager-Tvis Havekreds Besøg i Haveoasen, Vejlevej 13, Lind Tirsdag den 24. maj kl Vi får en rundvisning og kan få masser af inspiration til tilplantning af forårs- og sommerkrukker. Der vil være mulighed for indkøb i butikken. Kaffe medbringes. Alle er velkomne! 29

30 Tvis Elektrik Aut. El-installatør v/ Martin Nielsen - din sikre forbindelse Telefon Gedbovej 7 Mobil: Tvis DK-7500 Holstebro Tække- & Tømrerfirmaet Stråtækning Se eksempler på for inspiration til stråtag Tømrerarbejde: Alt i ny-, om- og tilbygning Renovering Døre og vinduer og alm. tag NYT! NYT! Som noget nyt kan vi algebehandle tage og flisearealer Uglkærvej 6 Tvis Tlf Mobil Fax Annoncepriser /16 side kr. 85,00 1/8 side kr. 110,00 1/6 side kr. 145,00 1/5 side kr. 165,00 1/4 side kr. 185,00 1/3 side kr. 230,00 1/2 side kr. 280,00 1/1 side kr. 450,00 Bagsiden kr. 550,00 Priserne er excl. moms 30

31 Gymnastikafslutning

32 32

33 33

34 34

35 ALTID AKTUEL MED ÅRSTIDENS BLOMSTER, SKJULER OG TILBEHØR TIL UDE OG INDE BESTILLINGER MODTAGER JEG GERNE PÅ: BUKETTER, DEKORATIONER, BRYLLUP, BEGRAVELSE ÅBNINGSTIDER: MAN-FRE 15:00-18:00 LØR-SØN 10:00-15:00 35

36 FORÅR, FORÅR OG SOL VI HAR ALT TIL EN GOD GRILLAFTEN MED VENNERNE GODE BØFFER SALATEN DRESSINGEN FLUTES DRIKKEVARER BRIKETTER JA SELV MARSMALLOW TIL BØRNENE! SÅ KOM BARE FORBI... FORÅR I HAVEN GODT FORÅR TIL JER ALLE... ROUNBORGS GRAFISKE HUS HOLSTEBRO

Til samtlige husstande. Mejdal. Nybo Halgaard Grydholdt huse TVIS. Skautrup. Nr. 9 31. årgang Oktober 2006. Morre. 10 km

Til samtlige husstande. Mejdal. Nybo Halgaard Grydholdt huse TVIS. Skautrup. Nr. 9 31. årgang Oktober 2006. Morre. 10 km Til samtlige husstande Mejdal Nybo Halgaard Grydholdt huse TVIS Nr. 9 31. årgang Oktober 2006 Skautrup 10 km Morre STØT VORE ANNONCØRER DE STØTTER OS! 96 11 11 00 Midt- og Vestjyllands største gardinudvalg

Læs mere

Til samtlige husstande. Mejdal. Nybo Halgaard Grydholdt huse TVIS. Skautrup. Nr årgang Juni Morre. 10 km

Til samtlige husstande. Mejdal. Nybo Halgaard Grydholdt huse TVIS. Skautrup. Nr årgang Juni Morre. 10 km Til samtlige husstande Mejdal Nybo Halgaard Grydholdt huse TVIS Nr. 6 31. årgang Juni 2006 Skautrup 10 km Morre 96 11 11 00 Midt- og Vestjyllands største gardinudvalg v/ KUMO MØBLER GARTNERIVEJ 48-50 TLF.

Læs mere

Til samtlige husstande. Mejdal. Nybo Halgaard Grydholdt huse TVIS. Skautrup. Nr. 2 31. årgang Februar 2006. Morre. 10 km

Til samtlige husstande. Mejdal. Nybo Halgaard Grydholdt huse TVIS. Skautrup. Nr. 2 31. årgang Februar 2006. Morre. 10 km Til samtlige husstande Mejdal Nybo Halgaard Grydholdt huse TVIS Nr. 2 31. årgang Februar 2006 Skautrup 10 km Morre FYRINGSOLIE TRÆPILLER OG BRIKETTER Bedste kvalitet til billigste pris. Vestjydsk Agro

Læs mere

Til samtlige husstande. Mejdal. Nybo Halgaard Grydholdt huse TVIS. Skautrup. Nr. 3 30. årgang Marts 2005. Morre. 10 km

Til samtlige husstande. Mejdal. Nybo Halgaard Grydholdt huse TVIS. Skautrup. Nr. 3 30. årgang Marts 2005. Morre. 10 km Til samtlige husstande Mejdal Nybo Halgaard Grydholdt huse TVIS Nr. 3 30. årgang Marts 2005 Skautrup 10 km Morre 1 TVIS DAMESALON v/ GUNHILD BERTELSEN Hingebjergvej 18. Tvis. 7500 Holstebro Telefon 97

Læs mere

Til samtlige husstande. Mejdal. Nybo Halgaard Grydholdt huse TVIS. Skautrup. Nr. 3 31. årgang Marts 2006. Morre. 10 km

Til samtlige husstande. Mejdal. Nybo Halgaard Grydholdt huse TVIS. Skautrup. Nr. 3 31. årgang Marts 2006. Morre. 10 km Til samtlige husstande Mejdal Nybo Halgaard Grydholdt huse TVIS Nr. 3 31. årgang Marts 2006 Skautrup 10 km Morre 96 11 11 00 Midt- og Vestjyllands største gardinudvalg v/ KUMO MØBLER GARTNERIVEJ 48-50

Læs mere

Til samtlige husstande. Mejdal. Nybo Halgaard Grydholdt huse TVIS. Skautrup. Nr årgang Oktober Morre. 10 km

Til samtlige husstande. Mejdal. Nybo Halgaard Grydholdt huse TVIS. Skautrup. Nr årgang Oktober Morre. 10 km Til samtlige husstande Mejdal Nybo Halgaard Grydholdt huse TVIS Nr. 9 29. årgang Oktober 2004 Skautrup 10 km Morre 1 Kranio-Sakral terapi Udebehandling tilbydes ANNY ANDERSEN Bannestrupparken 11, Tvis

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Til samtlige husstande. Mejdal. Nybo Halgaard Grydholdt huse TVIS. Skautrup. Nr. 5 30. årgang Maj 2005. Morre. 10 km

Til samtlige husstande. Mejdal. Nybo Halgaard Grydholdt huse TVIS. Skautrup. Nr. 5 30. årgang Maj 2005. Morre. 10 km Til samtlige husstande Mejdal Nybo Halgaard Grydholdt huse TVIS Nr. 5 30. årgang Maj 2005 Skautrup 10 km Morre 1 TVIS DAMESALON v/ GUNHILD BERTELSEN Hingebjergvej 18. Tvis. 7500 Holstebro Telefon 97 43

Læs mere

Til samtlige husstande. - for Tvisboerne

Til samtlige husstande. - for Tvisboerne Til samtlige husstande - for Tvisboerne Nr. 10 35. årgang Oktober 2010 MINI-SALONEN ÅSE LAURSEN Bannestrupparken 17. Tvis Telefon 97 43 52 99 96 11 11 00 Midt- og Vestjyllands største gardinudvalg v/ KUMO

Læs mere

Til samtlige husstande. - for Tvisboerne

Til samtlige husstande. - for Tvisboerne Til samtlige husstande - for Tvisboerne Nr. 3 37. årgang Marts 2012 MINI-SALONEN ÅSE LAURSEN Bannestrupparken 17. Tvis Telefon 97 43 52 99 96 11 11 00 Midt- og Vestjyllands største gardinudvalg v/ KUMO

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Til samtlige husstande. Mejdal. Nybo Halgaard Grydholdt huse TVIS. Skautrup. Nr. 10 31. årgang November 2006. Morre. 10 km

Til samtlige husstande. Mejdal. Nybo Halgaard Grydholdt huse TVIS. Skautrup. Nr. 10 31. årgang November 2006. Morre. 10 km Til samtlige husstande Mejdal Nybo Halgaard Grydholdt huse TVIS Nr. 10 31. årgang November 2006 Skautrup 10 km Morre STØT VORE ANNONCØRER DE STØTTER OS! 96 11 11 00 Midt- og Vestjyllands største gardinudvalg

Læs mere

Til samtlige husstande. - for Tvisboerne

Til samtlige husstande. - for Tvisboerne Til samtlige husstande - for Tvisboerne Nr. 5 38. årgang Maj 2013 MINI-SALONEN ÅSE LAURSEN Bannestrupparken 17. Tvis Telefon 97 43 52 99 96 11 11 00 Midt- og Vestjyllands største gardinudvalg v/ KUMO MØBLER

Læs mere

Til samtlige husstande. - for Tvisboerne

Til samtlige husstande. - for Tvisboerne Til samtlige husstande - for Tvisboerne Nr. 10 36. årgang Oktober 2011 MINI-SALONEN ÅSE LAURSEN Bannestrupparken 17. Tvis Telefon 97 43 52 99 96 11 11 00 Midt- og Vestjyllands største gardinudvalg v/ KUMO

Læs mere

Til samtlige husstande. - for Tvisboerne

Til samtlige husstande. - for Tvisboerne Til samtlige husstande - for Tvisboerne Nr. 5 37. årgang Maj 2012 MINI-SALONEN ÅSE LAURSEN Bannestrupparken 17. Tvis Telefon 97 43 52 99 96 11 11 00 Midt- og Vestjyllands største gardinudvalg v/ KUMO MØBLER

Læs mere

Til samtlige husstande. - for Tvisboerne

Til samtlige husstande. - for Tvisboerne Til samtlige husstande - for Tvisboerne Nr. 1 35. årgang Januar 2010 MINI-SALONEN ÅSE LAURSEN Bannestrupparken 17. Tvis Telefon 97 43 52 99 96 11 11 00 Midt- og Vestjyllands største gardinudvalg v/ KUMO

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Til samtlige husstande. Mejdal. Nybo Halgaard Grydholdt huse TVIS. Skautrup. Nr. 6 30. årgang JUNI 2005. Morre. 10 km

Til samtlige husstande. Mejdal. Nybo Halgaard Grydholdt huse TVIS. Skautrup. Nr. 6 30. årgang JUNI 2005. Morre. 10 km Til samtlige husstande Mejdal Nybo Halgaard Grydholdt huse TVIS Nr. 6 30. årgang JUNI 2005 Skautrup 10 km Morre 1 Vestjydsk Agro Munkbrovej 4 - Halgaard - 7500 Holstebro Tlf. 97851699 - Mobil 40271699

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Til samtlige husstande. Mejdal. Nybo Halgaard Grydholdt huse TVIS. Skautrup. Nr årgang December Morre. 10 km

Til samtlige husstande. Mejdal. Nybo Halgaard Grydholdt huse TVIS. Skautrup. Nr årgang December Morre. 10 km Til samtlige husstande Mejdal Nybo Halgaard Grydholdt huse TVIS Nr. 11 29. årgang December 2004 Skautrup 10 km Morre 1 Kranio-Sakral terapi Udebehandling tilbydes ANNY ANDERSEN Bannestrupparken 11, Tvis

Læs mere

Firehøje IF TENNIS INFO 2016 SÆSONSTART. Lørdag den 30. april 2016 kl. 10.00. www.firehoejeif.minisite.dk

Firehøje IF TENNIS INFO 2016 SÆSONSTART. Lørdag den 30. april 2016 kl. 10.00. www.firehoejeif.minisite.dk Firehøje IF TENNIS INFO 2016 SÆSONSTART Lørdag den 30. april 2016 kl. 10.00 www.firehoejeif.minisite.dk Sæsonen 2016 Så står atter en tennissæson for døren. Vi håber på en god opbakning fra jer, så vi

Læs mere

Til samtlige husstande. - for Tvisboerne

Til samtlige husstande. - for Tvisboerne Til samtlige husstande - for Tvisboerne Nr. 5 32. årgang Maj 2007 STØT VORE ANNONCØRER DE STØTTER OS! 96 11 11 00 Midt- og Vestjyllands største gardinudvalg v/ KUMO MØBLER GARTNERIVEJ 48-50 TLF. 96 11

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Til samtlige husstande. - for Tvisboerne

Til samtlige husstande. - for Tvisboerne Til samtlige husstande - for Tvisboerne Nr. 12 36. årgang December 2011 MINI-SALONEN ÅSE LAURSEN Bannestrupparken 17. Tvis Telefon 97 43 52 99 96 11 11 00 Midt- og Vestjyllands største gardinudvalg v/

Læs mere

Til samtlige husstande. - for Tvisboerne

Til samtlige husstande. - for Tvisboerne Til samtlige husstande - for Tvisboerne Nr. 11 36. årgang November 2011 MINI-SALONEN ÅSE LAURSEN Bannestrupparken 17. Tvis Telefon 97 43 52 99 96 11 11 00 Midt- og Vestjyllands største gardinudvalg v/

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219 FESTUGE 23 Vinkel Stadion Vinkelvej 219 3. juni 7. juni 2014 2 Tirsdag 3. juni 2014 Kl. 17:30 Ungdomsfodbold U8 drenge fodboldturnering (5 mands) Kl. 19:00 Oldboys fodbold SVIF Viborg Nørremarken Kl. 19:30

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Til samtlige husstande. - for Tvisboerne

Til samtlige husstande. - for Tvisboerne Til samtlige husstande - for Tvisboerne Nr. 11 33. årgang November 2008 STØT VORE ANNONCØRER DE STØTTER OS! 96 11 11 00 Midt- og Vestjyllands største gardinudvalg v/ KUMO MØBLER GARTNERIVEJ 48-50 TLF.

Læs mere

for Tvisboerne FOTO: GEOFF MARTIN

for Tvisboerne FOTO: GEOFF MARTIN PULSEN for Tvisboerne Nr. 6/7 40. årgang Juni/juli 2015 FOTO: GEOFF MARTIN MINI-SALONEN ÅSE LAURSEN Bannestrupparken 17. Tvis Telefon 97 43 52 99 TVIS-KØRESKOLE.DK = TRAFIKSKOLEN-HOLSTEBRO.DK Tvis Køreskole

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15 Kære Hylkeborger, medborger, nabo Du sidder nu med programmet for Hylke Festuge 2015 i hånden, og vi håber, at du vil komme og bakke op om aktiviteterne og være med til at vise hvorfor, og fejre, at Hylke

Læs mere

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219 FESTUGE 23 Vinkel Stadion Vinkelvej 219 5. juni 9. juni 2012 2 Tirsdag 5. juni (Grundlovsdag) Kl.14:30 SVIF motionsløb Der er start fra Vinkel Stadion. Rute på ca. 7 km. Rute på ca. 4 km. (børneløb) Deltagerprisen:

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Til samtlige husstande. - for Tvisboerne

Til samtlige husstande. - for Tvisboerne Til samtlige husstande - for Tvisboerne Nr. 10 39. årgang Oktober 2014 MINI-SALONEN ÅSE LAURSEN Bannestrupparken 17. Tvis Telefon 97 43 52 99 96 11 11 00 Midt- og Vestjyllands største gardinudvalg v/ KUMO

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Til samtlige husstande. Mejdal. Nybo Halgaard Grydholdt huse TVIS. Skautrup. Nr årgang Oktober Morre. 10 km

Til samtlige husstande. Mejdal. Nybo Halgaard Grydholdt huse TVIS. Skautrup. Nr årgang Oktober Morre. 10 km Til samtlige husstande Mejdal Nybo Halgaard Grydholdt huse TVIS Nr. 9 30. årgang Oktober 2005 Skautrup 10 km Morre Deadline for Pulsen i 2005 21. oktober 18. november 16. december Kronborgvej 11 DK 7490

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

TORSDAGS-NYT HVINNINGDALSKOLEN HØRINGSSVAR VEDR. BUDGET 2010. 27. august 2009. Jeg medsender her skolebestyrelsens høringssvar til politikerne:

TORSDAGS-NYT HVINNINGDALSKOLEN HØRINGSSVAR VEDR. BUDGET 2010. 27. august 2009. Jeg medsender her skolebestyrelsens høringssvar til politikerne: TORSDAGS-NYT 27. august 2009 BESPARELSER Så er vi der igen. I 6 år har jeg været leder på Hvinningdalskolen i samtlige 6 år, har jeg for skolebestyrelsen, skullet præsentere et politisk oplæg med nye besparelser

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 7. maj Onsdag 7. maj Sæsonplan 2014 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2014 HVER mandag. 17 21. Hyggeaften for alle. Gratis

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Vester Lindet Borgerforening Nyhedsbrev juli 2014

Vester Lindet Borgerforening Nyhedsbrev juli 2014 Vester Lindet Borgerforening Nyhedsbrev juli 2014 Sportsuge og sommerfest Traditionen tro afholdes der sportsuge i Vester Lindet. Igen i år bliver det i uge 31. Udvalget for sportsugen har lagt op til

Læs mere

Til samtlige husstande. Mejdal. Nybo Halgaard Grydholdt huse TVIS. Skautrup. Nr årgang Januar Morre. 10 km

Til samtlige husstande. Mejdal. Nybo Halgaard Grydholdt huse TVIS. Skautrup. Nr årgang Januar Morre. 10 km Til samtlige husstande Mejdal Nybo Halgaard Grydholdt huse TVIS Nr. 1 31. årgang Januar 2006 Skautrup 10 km Morre FYRINGSOLIE TRÆPILLER OG BRIKETTER Bedste kvalitet til billigste pris. Vestjydsk Agro Munkbrovej

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter mm. derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

Til samtlige husstande. Mejdal. Nybo Halgaard Grydholdt huse TVIS. Skautrup. Nr årgang Maj Morre. 10 km

Til samtlige husstande. Mejdal. Nybo Halgaard Grydholdt huse TVIS. Skautrup. Nr årgang Maj Morre. 10 km Til samtlige husstande Mejdal Nybo Halgaard Grydholdt huse TVIS Nr. 5 31. årgang Maj 2006 Skautrup 10 km Morre STØT VORE ANNONCØRER DE STØTTER OS! 96 11 11 00 Midt- og Vestjyllands største gardinudvalg

Læs mere

Torsdag den 30. august 2007

Torsdag den 30. august 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 30. august 2007 REJSEGILDE OG 30 ÅRS FØDSELSDAG Den 5. september fylder skolen år. I år er det en ekstra festlig dag, da vi runder med en 30 års fødselsdag. Vi plejer at festligholde

Læs mere

Ullerup Bæk Skolen - Ingen af os er så god, som vi er når vi er sammen! v. Jan Th. Voss. Kære elever, forældre og medarbejdere.

Ullerup Bæk Skolen - Ingen af os er så god, som vi er når vi er sammen! v. Jan Th. Voss. Kære elever, forældre og medarbejdere. 1 Ullerup Bæk Skolen - Årgang 1, Nummer 4 November Leder Ingen af os er så god, som vi er når vi er sammen! v. Jan Th. Voss Kære elever, forældre og medarbejdere. Efteråret har lagt sig ind over Danmark

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

for Lyne Sogn Juni 2017 Guldkonfirmander Årgang 1967

for Lyne Sogn Juni 2017 Guldkonfirmander Årgang 1967 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni 2017 Guldkonfirmander Årgang 1967 Indhold * Kroket & Petanque: Jubilæum * Lyne Hallen: Sommerfest * SLGU: Sponsor tøj til

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned.

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned. Kære forældre Goddag og Farvel Juni måned er på en skole tiden for velkomst og afsked. Vi har lige budt de kommende 0. klasses børn velkommen ved Forårsprojektet i Mosen. Vi glæder os til at byde dem rigtigt

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD. Tøbrud

NØRRE FELDING KIRKEBLAD. Tøbrud NØRRE FELDING KIRKEBLAD Tøbrud Jeg har oplevet mange vintre, men endnu aldrig en, der ikke endte med tø, lader Storm P. en af sine figurer sige. Vi er nok nogle stykker, der har været noget utålmodige

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 15. maj 2014 sbrev nr. 781 Næste uge: 16. maj 19. maj 22. maj 23. maj St. Bededag Fri Majfestuge hele ugen Generalprøve kl. 11.00 Majfest kl. 18.30 Alle elever møder kl. 9.00

Læs mere

Til samtlige husstande. Mejdal. Nybo Halgaard Grydholdt huse TVIS. Skautrup. Nr årgang December Morre. 10 km

Til samtlige husstande. Mejdal. Nybo Halgaard Grydholdt huse TVIS. Skautrup. Nr årgang December Morre. 10 km Til samtlige husstande Mejdal Nybo Halgaard Grydholdt huse TVIS Nr. 11 31. årgang December 2006 Skautrup 10 km Morre STØT VORE ANNONCØRER DE STØTTER OS! 96 11 11 00 Midt- og Vestjyllands største gardinudvalg

Læs mere

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen )

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Hold Øje Uge 22. Kort uge og et kort Hold Øje. I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Vi er så småt

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

Så er der fødselsdagslagkage!

Så er der fødselsdagslagkage! Årgang 28 År 2015 På personalets vegne Conny Andersen Redaktion: Ole Rødtness Tøstesen Ansvarshavende: Conny Andersen 2015 Sup: Sven Wodschow Samuelsgårdens venner: SFO leder: Conny Andersen Jonna Kobbelgaard

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION Kl. 19.00 Velkomst AGENDA FOR AFTENEN AGENDA FOR AFTENEN Kl. 19.00 Velkomst Kl. 19.10 Årsberetning fra Motionsudvalget - Højdepunkter fra året der gik i BIF Motion

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Tennis i Hammel april 2014 1

Tennis i Hammel april 2014 1 Tennis i Hammel april 2014 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter

Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter HUSK på søndag Loppemarked på BØF! Der er stadig plads til DIG og dine LOPPER så kom frisk. Søndag d.18. maj fra

Læs mere

Å r g a n g N r. 4 - M a j

Å r g a n g N r. 4 - M a j Nyhedsbrevet Å r g a n g 1 7 - N r. 4 - M a j 2 0 1 1 Sommeren har taget over Ja det må siges, græsset gror og træer og buske grønnes og børnene modnes og vokser. Efter en lang vinter var det godt med

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

SFO1 Pavillonen april 2013. Tlf. nummer: 36 37 83 41

SFO1 Pavillonen april 2013. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Stjernebrevet SFO1 Pavillonen april 2013 Tlf. nummer: 36 37 83 41 I april måned holder støttebenet børnebanko i Pavillonen for alle medlemmer af støttebenet. Fra personalets side vil vi gerne benytte lejligheden

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

UGEBREV nr. 36 uge 21

UGEBREV nr. 36 uge 21 UGEBREV nr. 36 uge 21 Skolefest Tusind tak til alle børn og voksne for en rigtig god skolefest i går aftes. Det var som sædvanligt meget hyggeligt og et flot teaterstykke. Der skal også igen lyde en tak

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Til samtlige husstande. - for Tvisboerne

Til samtlige husstande. - for Tvisboerne Til samtlige husstande - for Tvisboerne Nr. 4 34. årgang April 2009 STØT VORE ANNONCØRER DE STØTTER OS! 96 11 11 00 Midt- og Vestjyllands største gardinudvalg v/ KUMO MØBLER GARTNERIVEJ 48-50 TLF. 96 11

Læs mere

Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole

Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole Nogle er blevet blå, nogle lysegrønne, andre er blevet grønneog der er endda en hel flok der er blevet gule Dagens dejlige overraskelse var at hele 9. klasse

Læs mere

Sommer I Hesselbækpark

Sommer I Hesselbækpark Sommer I Hesselbækpark Side 2 og 3: Skt. Hans Side 4, 5 og 6: Nyt fra Bestyrelsen Side 7 og 8: Hækkeklipning 1 Som sædvanlig er det Skt. Hans aften d. 23/6, og traditionen tro holder vi et lille arrangement

Læs mere

Detaljeret program for Snedsted Festuge

Detaljeret program for Snedsted Festuge Detaljeret program for Snedsted Festuge Lørdag den 3. august Aktivitet: DM i Adventure Race (Thy til lands, til vands og i luften). Beskrivelse: Danmarksmesterskaberne i Adventurerace "Thy til lands til

Læs mere

Sæson Åsøvej Glumsø

Sæson Åsøvej Glumsø Sæson 2016 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2016 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Seniorer: Øvede Begynder/ Let øvede Tirsdag kl. 16.00-18.00 Tirsdag kl. 18.00-19.00 Torsdag kl. 19.00-20.30 10/5-21/6 9/8-23/8

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Juniorklubben i Hvalsø

Juniorklubben i Hvalsø Juniorklubbens Nyhedsavis: - Udgave 2: April - Juni 2015 Hvad er Juniorklubben? Det er et eftermiddagstilbud til dig, som går i 6., 7. eller 8. klasse. Her kan du hygge dig sammen med mange nye venner

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole torsdag d. 3. maj 2012. Kom maj, du søde milde

Fredagsbrev Århus Friskole torsdag d. 3. maj 2012. Kom maj, du søde milde Kom maj, du søde milde 1 Solcreme Når nu solen og varmen for alvor har fundet os, vil vi minde om brugen af solcreme. Det ville være super cool hvis alle børn var smurt godt hjemmefra. I SFO-tiden supplerer

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Tennis i Hammel april 2013

Tennis i Hammel april 2013 Tennis i Hammel april 2013 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

Til samtlige husstande. - for Tvisboerne

Til samtlige husstande. - for Tvisboerne Til samtlige husstande - for Tvisboerne Nr. 11 35. årgang November 2010 MINI-SALONEN ÅSE LAURSEN Bannestrupparken 17. Tvis Telefon 97 43 52 99 96 11 11 00 Midt- og Vestjyllands største gardinudvalg v/

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere