Til samtlige husstande. - for Tvisboerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til samtlige husstande. - for Tvisboerne"

Transkript

1 Til samtlige husstande - for Tvisboerne Nr årgang Maj 2011

2 MINI-SALONEN ÅSE LAURSEN Bannestrupparken 17. Tvis Telefon Midt- og Vestjyllands største gardinudvalg v/ KUMO MØBLER GARTNERIVEJ TLF TVIS-KØRESKOLE.DK = TRAFIKSKOLEN-HOLSTEBRO.DK Tvis Køreskole og Trafikskolen Holstebro er gået i samarbejde, for at kunne tilbyde jer de bedste faciliteter, topmoderne undervisningsmateriale og den bedste undervisning, når du skal erhverve dit kørekort. Klik ind på hjemmesiden og se hvornår vi har holdstart. Online tilmelding eller ring på tlf Mvh. Kørelærer Per Nielsen Det behøver jo ikke at være kedeligt at erhverve kørekort Estate BOLIGBØRSEN Statsaut. Ejendomsmæglere & Valuarer Grønsgade Holstebro Tlf Fax

3 Indhold: Tvis Borgerforening orienterer Hurra for Tvis Skole Tvis Tennis Tvis Kirkeblad Konfirmation i Tvis Kirke Det sker på Tvis Skole Tvis IF Fodbold Tvis cykelmotion Haludvalget Sommerdans Haveselskabet Gymnastikafslutning Stof til næste nr. af Pulsen: skal være redaktionen i hænde senest torsdag den 19. maj gerne før! Bannestrupparken 42, Tvis. Telefon Mail: Nr. 6/2011 udkommer 1. juni Tid og sted: Maj: 11. Skolebestyrelsens årsberetning 12. Tvis Seniorerne 14. Konfirmation 15. Konfirmation 24. Haveselskabet 25. Nye kunstværker 26. Tvis Seniorerne Juni: 4. Sommerdans starter 5. Friluftsgudstjeneste 9. Tvis Seniorerne 15. Sogneudflugt 3

4 Familieklip Klostervej v/ Marianne Borg Almuemaling af møbler, køkkener, døre samt alm. bygningsmalerarbejde udføres HELGE LÆGÅRD Gammelbyvej 1, Mejrup, 7500 Holstebro Telefon Kronborgvej 11 DK 7490 Aulum Tlf Fax Transport Kraner Logistik TVIS HAVE OG MOTORSERVICE TLF / SALG LEJE REPARATIONER AF MOTORSAVE, HAVE- OG PARKREDSKABER HENRY L. PEDERSEN KLOSTERVEJ 26 TVIS Tvis Tømrerfirma ApS Tlf REPARATION RENOVERING TILBYGNING Martin Nielsen Hingebjergvej 7, Tvis, 7500 Holstebro 4

5 Tvis Borgerforening orienterer Holstebro Festuge 2011 kommer til Tvis Holstebro Festuge er en 9 dage (og nætter) lang kavalkade af kunstneriske udfoldelser teater, musik, gadeparader, performances, events, og meget mere som finder sted i Holstebro hvert år. Festugen afholdtes første gang i 1989 og dette års Festuge er den ottende af slagsen. Festugen arrangeres og koordineres af Odin Teatret i samarbejde med lokale og internationale kunstnere og teaterensembler samt institutioner og organisationer. Holstebro Festuge 2011 finder sted fra d. 4. til d. 12. juni, og temaet er kærlighedshistorier. Holstebro Festuge gæster i år for første gang Tvis nemlig søndag d. 5. juni om eftermiddagen. Flere forskellige teatertrupper og ensembler vil gennemføre en parade rundt i Tvis med forskellige optrædener og indslag under vejs. Til slut vil der være en børneteater forestilling. Det en- 5

6 delige program for eftermiddagen er fortsat i støbeskeen, men følgende trupper og ensembler forventes at optræde i Tvis: Pontedera Teatro: Teatertrup fra Pontedera i Italien, som i Festugen deltager med forestillingen Loving Lisboa inspireret af den portugisiske digter Fernando Pessoa. Ageless Love: International gruppe organiseret af Odin Teatret, som arbejder med masker og store dukker. Dance of Love: International gruppe organiseret af Odin Teatret, som arbejder med brasilianske rytmer og forskellige kostumer. Teatro Potlach: Teatertrup fra Fara Sabina i Italien, som skal stå for børneteater forestillingen. Hvis I vil have en kulturel oplevelse ud over det sædvanlige, og lige her midt i Tvis, så sæt allerede nu kryds i kalenderen søndag d. 5. juni (Grundlovsdag) Legepladsen ved Klostervej Som nævnt i sidste nummer af Pulsen, vil legepladsen ved Klostervej enten skulle nedlægges eller renoveres, hvor sidstnævnte ikke blot kræver penge, men også indgåelse af en brugskontrakt med Kommunen. Ideer og forslag til, hvordan renoveringen og den juridiske konstellation kan håndteres modtages meget gerne, men hvis ikke det kan lade sig gøre at finde en løsning, vil Borgerforeningen foranstalte nedrivning og bortskaffelse af legeredskaberne og -installationerne. Det forventes at ske ultimo-maj / primojuni. 6

7 Udstykning af Egelund Holstebro Kommunes Tekniske Udvalg besluttede på sit møde d. 11. april 2011 at igangsætte byggemodningen af Hingebjergvej Etape 1 og bede Byrådet om de fornødne midler. Byrådets tilsagn er en formsag, hvorfor det nu står klart, at Tvis indenfor en overskuelig fremtid får en ny vej, Egelund, med 9 grunde på. Byggemodningen forventes igangsat til august 2011, hvilket formentlig betyder, at grundene kommer til salg allerførst i 2012 og vil kunne bebygges fra og med foråret Grundstørrelserne forventes at ligge mellem 800 og kvadratmetre, og minimumspriserne skønnes at ville ligge mellem ,- kr. og ,- kr. Der er tale om 9 grunde i alt med en placering lige overfor skolen. BaneDanmark rydder op og hegner ind Det store skinnearbejde, som BaneDanmark baksede med sidste år, afstedkom en del rod og ravage langs baneterrænet, bl.a. på det åbne stykke græs mellem jernbanen og Kirkevænget. Borgerforeningen har været i dialog med BaneDanmark for at sikre, at BaneDanmark genetablerer omgivelserne på passende vis og for 7

8 at diskutere eventuelle forbedringer ved jernbanens udenomsarealer. BaneDanmark har således allerede været i gang med at rydde op på stykket ved Kirkevænget, så det snart bliver et pænt stykke med græs igen. Derudover vil BaneDanmark reparere eksisterende hegn nogle steder og sætter nyt hegn op andre steder. Formålet er at sikre mod, at børn eller andre uforvarende forvilder sig ud på banelegemet. Det kan især være et problem ved de to overkørsler, hvorfor hegnet de steder vil blive forbedret og udvidet. Ét sted, hvor der hidtil har været uhindret adgang til skinnerne, er ved kontor- og lagerbygningen Kirkevænget 5, lige overfor skolen. Fra Kirkevænget 5 s parkeringsplads er der direkte adgang til banelegemet. BaneDanmark sætter derfor nu et hegn op, der lukker dette hul. Tegn medlemskab af Tvis Borgerforening for 2011 Støt op om Tvis Borgerforening og tegn medlemskab for 2011! Tvis Borgerforening arbejder for at gøre Tvis til et endnu bedre sted at bo. Tvis er udpeget som et af Holstebro kommunes vækstcentre, som forventes at tiltrække flere og flere indbyggere. Væksten og tilflytningen kommer dog ikke af sig selv de rigtige betingelser og forhold skal skabes, og derfor er Borgerforeningen i konstant dialog med Kommunen og andre myndigheder for at fremme f.eks. udstykning af flere grunde i Tvis, bedre og sikre afvikling af trafikken i og omkring Tvis, sikring af offentlige transportmuligheder for Tvis-borgerne, cykelstier, motionsstier, motionsfaciliteter, byforskønnelse, m.m. Derudover står Borgerforeningen for en række arrangementer og tiltag, som f.eks. flagning i Tvis i konfirmationsweekenden og i Spil-Sammen-Ugen, Skt. Hans aften arrangementet, Borgerløbet, lørdagsmorgenkaffen i Spil-Sammen-Ugen, og juletræstænding på Kirkepladsen den 1. søndag i advent samt julebelysning i byen i hele december måned. Indbetalingskort blev omdelt til samtlige husstande i Tvis Sogn for et par uger siden. Mangler du et indbetalingskort eller har du brug for et nyt, er de at finde ved postskranken hos Købmanden. Indbetalingskort kan også rekvireres hos enten formand Jacob Johansen eller kasserer Mikael T. Jensen. Kontant betaling modtages ligeledes her. Ved indbetaling via Netbank, husk da at oplyse adresse på husstanden. Netbank: Hvidbjerg Bank, regnr.: 7500, konto nr.: Kontingentet er for 8. år i træk uændret: 150 kr. pr. husstand eller 75 kr. pr. enkeltperson. 8

9 Hurra for Tvis Skole Den fremtidige skolestruktur i Holstebro kommune debatteres for tiden livligt og intenst. Fokus er ikke overraskende på, hvilke skoler, der er i farezonen for at blive lukket eller på anden vis beskåret. I Tvis kan vi glæde os over, at Tvis Skole ikke ligger i farezonen. Konsulentfirmaet Rambøll har for Kommunen udarbejdet en Skolestrukturanalyse, som præsenterer flere forskellige scenarier og løsningsmodeller for skolevæsenet i Holstebro kommune. I samtlige scenarier, opretholdes eller lige frem udbygges Tvis Skole. Det skulle da også være mærkeligt andet. Befolkningsprognoserne viser, at Tvis er det lokalsamfund i Holstebro kommune, der ventes at opleve den største befolkningsvækst de kommende år, hvilket sikrer tilstrømning af elever til Tvis Skole. Så der er i allerhøjste grad behov for og belæg for en skole i Tvis. Dertil kommer, at Tvis Skole udmærker sig ved sine gode resultater. Tvis Skole har således de seneste fire år været den folkeskole i Holstebro kommune, der har opnået det højeste karaktergennemsnit for de såkaldte bundne fag ved 9. klasses afgangseksamen. Karaktergennemsnittet for Tvis Skoles 9. klasser i det seneste skoleår, 2009/2010, rækker endda til en placering som nr. 23 blandt Danmarks folkeskoler. Selv om karaktergennemsnittet varierer fra årgang til årgang, og andre faktorer spiller ind som kan forskyde karakter-statistikken, så er der ingen tvivl om, at Tvis Skole har et højt fagligt niveau, og at lærere og ledelse på skolen har stor del af æren for det. Det skyldes bl.a. også innovative tiltag, som f.eks. læseprojektet Orangeriet, der blev startet op i 2010 for klasserne og endda blev indstillet til Årets Læseinitiativpris fra Landsforeningen for Læsepædagoger. Ikke underligt, at der opnås gode resultater på Tvis Skole. Nu er karakterer og det faglige niveau ikke de eneste parametre, hvorpå en skole skal bedømmes. Det handler også om elevernes trivsel i det daglige og deres personlige udvikling. Også på denne front udmærker Tvis Skole sig. Senest har skolen i tæt samarbejde med Holstebro Elitesport udviklet et nyt særligt valgfag indenfor idræt og boldspil. Kommunen har godkendt, at faget kan oprettes fra skoleåret 2011/2012. Vi kan med rette glæde os over, at vi har en velfungerende kvalitetsskole i vores lokalsamfund, der af mange åbenlyse, gode grunde ligger lunt i svinget i den igangværende skolestrukturdebat. 9

10 og internationalt anerkendt kulturpersonlighed fra Holstebro. Sæt kryds i kalenderen d. 23. juni! Bestyrelsen Tvis Borgerforening er vores fælles forening, og vi er til for dig. Har du kommentarer og ideer, er du derfor altid velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen: Skt. Hans 2011 Godt nok har vi ikke mere end lige lagt vinterens kulde og mørke bag os, men alligevel kan vi allerede nu begynde at se frem til det årlige Skt. Hans Aften arrangement i Tvis, som Borgerforeningen traditionen tro står for. I år falder Skt. Hans Aften (d. 23. juni) på en torsdag. Der vil blive tændt op i grillen sidst på eftermiddagen, så medbragt mad kan nydes under en forhåbentlig dejlig dansk sommerhimmel, alt i mens børnene kan hygge sig i hoppeborgene eller ved snobrødsbålet. Senere skal sangstemmerne prøves af på de traditionelle Skt. Hans sange og inden bålet tændes og heksen sendes til Bloksbjerg, vil årets båltaler give sit besyv med. Blandt tidligere års båltalere har været en forsvarsminister, en biskop, en journalist, en samfundsrevser, og en lokalpolitiker. Årets båltaler 2011 er en fremtrædende Formand: Jacob Johansen, Skautrupvej 20B Kasserer: Mikael T. Jensen, Hovedgaden Sekretær: Karina Glerup Maagaard, Klostervej Medlem: Steffen Knudsen, Ll. Urlundvej Medlem: Frank Brodersen, Bannestrupparken Medlem: Jette Rosenbjerg Poulsen, Bannestrupvej Medlem: Nikolaj Jørgensen, Smedegårdvej Henvendelse på mail kan ske på bestyrelsens fælles adresse: Som medlem af Tvis Borgerforening, kan man gratis låne en stor grill og flagstænger med flag. Grillen skal være rengjort ved aflevering. Ved ønske herom, kontakt da Frank Brodersen fra Tvis Borgerforenings bestyrelse. 10

11 Maj tilbud hos Kick-In i Tvis NPK kg. mg-klorfattig kr. 125,- Alt til bekæmpelse af myrer Husk vi har læggekartoflerne & blomsterløg Arion hunde- og kattemad. Kvalitetsmad til din hund eller kat. 15 kg. fra Kr.399,- Skautrupvej 32 B,Tvis, tlf

12 DIN LOKALE FAGMAND indenfor NYBYGNING OMBYGNING TILBYGNING REPARATIONER VINDUER DØRE GLAS TRÆGULVE KØKKEN & BAD KURT JENSEN TØMRERFIRMAET Kurt Jensen TOHØJE 2. MEJRUP HOLSTEBRO TLF BIL-TLF Byens Massør v/ Maj-Britt Knude Klostervej 93 Tvis Tlf Massage: 30 min ,- kr. 40 min ,- kr. 60 min ,- kr. Voksbehandling: Halv ben m. knæ ,- kr. Hel ben ,- kr. Ryg ,- kr. 12

13 Tennissæsonen er i gang Skal du spille tennis? Tennisbanerne er spilleklar og venter kun på dig. Hvis du kunne tænke dig at spille tennis, så kan du melde dig ind i klubben via hjemmesiden eller du kan kontakte Hans Jørgen Krintel eller Birthe Overgaard, Bannestrupparken 5, Tvis, eller mail Nybegyndere kan låne ketsjer og bolde af klubben. Kontingent for hele sæsonen 2011: Juniorer (ikke fyldt 19 år) kr. Seniorer kr. Familiemedlemskab (alle i husstanden) kr. Pensionister (over 60 år) kr. Vi gælder os til at se jer på tennisbanerne! Frisk luft fleksibel sport fællesskab 13

14 Alt i ny- og tilbygning samt ombygning Bjerregaard s Murerforretning ApS v/ Bo & Tonny Bjerregaard Tlf Medlem af BYG-garanti ordning RUSTFRI EXPERTEN Smeden Tvis Alle smede- & maskinserviceopgaver for industri, landbrug & private Certifikat-svejsning Rør-montage Stål-konstruktioner Specialopgaver i rustfri Montage & service af industrimaskiner v/ Carsten Johansen Hovedgaden 4 Tvis 7500 Holstebro Telefon Blikkenslager Jacob Andersen Sønder Allé Holstebro Kennel Gjedbo Lille stueopdræt af hunderacerne Coton de Tulear og Cavalier King Charles Spaniel v/ Jens Ole Mørup Gedbovej 18, Tvis, 7500 Holstebro / Når din PC den driller dig... så tag dog og ring til mig Bo Andersen, tlf.:

15 TVIS KIRKEBLAD Maj måned er vel en af årets skønneste måneder. Alting står i fuldt flor med friske farver. Derfor kan vort øje glædes ved et billedes farvepragt; thi det lys, hvori det klædes, er naturens egen dragt. Et billede er smukt at se på, når det afspejler naturen selv. Men naturen er dog nummer et. Den får os til at tænke på, at der må være en skaber til, der har skabt disse varme farver og al den skønhed. Selv der, hvor naturen har raset med sine voldsomme kræfter, der ødelægger, selv der, hvor krigen har lagt øde, kan en blomst bryde igennem. Og skabe nyt håb, ny tro, nyt liv. Vi har fejret påsken, som fortæller os, at livet står op af døde. Det er naturen et vidnesbyrd om. Derfor er vi midt i glædens tid. 15

16 Som blomster alle står i flor, som skoven grønnes, kornet gror ved vårens kræfter milde, så blomstrer alt i Jesu navn og bærer frugt til folkegavn, som årle, så og silde. Lise Brandt Fibiger Tvis Kirke får ny kunst For nogle år siden fik Tvis sogn en gave, der skulle bruges til udsmyk-ning i eller omkring kirken. Det tager tid at finde det rigtige, for det skal gerne vare i mange år. Nu er den ny kunst i kirke og på kirkegård i fuld gang med at blive færdigt. Derfor holder vi indvielse af de nye kunstværker 25. maj kl Biskop Karsten Nissen forestår gudstjenesten i Tvis Kirke. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en lille forfriskning på Kirkepladsen. Menighedsrådet 16

17 Friluftsgudstjeneste Traditionen tro holdes der friluftsgudstjeneste på Tvis Kloster gamle kirkegård, fælles med Nr. Felding sogn. Søndag 5. juni kl Sang og musik Fuglesang og frisk luft Prædiken over søndagens tekst Kaffe/the/ saftevand og rundstykker Vel mødt! Husk en stol og evt. et tæppe. 17

18 Konfirmation Tvis Kirke Lørdag den 14. maj kl Mads Yding, Vestergaardsvænget 16 Nichlas Funk Andersen, Engparken 58 Thomas Damgaard Bitsch Pedersen, Vestergaardsvænget 1 Camilla Løkke Torkkel Johansen, Hovedgaden 4 Cecilie Ruby Bohl Pedersen, Bannestrupparken 49 Christina Haahr Larsen, Skautrupvej 8 Josefine Vestergaard Jensen, Uglkærvej 8 Julie Østerholm, Bannestrupparken 58 Tanja Zita Salvesen, Gedbovej 7 Sofie Baunbæk, Musaq 9,-B, 3905 Nuussuaq Janni Brogaard, Bannestrupparken 77 Mathias Vester Pedersen, Munkevej 1 Søndag 15. maj kl Andreas Bohl Damgaard, Klostervej 117 Frederik Klejnstrup Thomsen, Klostervej 49 Ann Cecilie Frühstück Møller, Vestergaardsvænget 21 Caroline Opstrup Kjærgaard, Klostervej 127 Emma Gynther Karlsmose, Smedegårdvej 15 Pernille Mølgård Madsen, Engparken 26 Laura Kirstine van Luttervelt, Engparken 41 Maria Elise Mørup, Gedbovej 18 Maria Rødbro Dam, Engparken 25 Merethe Westh, Skautrupvej 25 Danni Hansen, Klostervej 101 Anne Sofie Nørgaard, Morrevej 2 Michelle Lykkegaard Jensen, Smedegårdvej 62 Tillykke med dagen! Telegrammer kan afleveres i brevsprækken før dagen og på selve dagen i garagen ved graverboligen hos Poul Jensen, Hovedgaden 3 fra kl

19 Udskiftning i menighedsrådet Af personlige grunde har Lisbet Barslev og Arne Tuholt valgt at trække sig ud af menighedsrådet. Vi siger dem tak for deres store arbejde. Menighedsrådet har indkaldt to suppleanter: Jeanette Løftgaard og Tove Sabro Sørensen. Menighedsrådet konstituerer sig snarest muligt. Indtil da er Asger Borg konstitueret som formand. Menighedsrådet Sogneudflugt SÆT I KALENDEREN! Sogneudflugten, som menighedsrådet arrangerer sammen med seniorerne, finder sted ONSDAG DEN 15. JUNI kl. 9 - ca Turen går i år til Bindeballe købmandsgård og Kongernes Jelling. Prisen bliver 175 kr. alt inklusive, bortset fra drikkevarer. Nærmere beskrivelse af turen gives i juni-nummeret. Menighedsrådet og Seniorerne Udegudstjeneste ved musikteatret Provstiets præster arrangerer i år en gudstjeneste foran Musikteatret, som er fælles for provstiet. 2. pinsedag kl. 10 Nærmere program i juni-nummeret. 19

20 GUDSTJENESTER I TVIS KIRKE MAJ 01 1.s.e.påske Ebbe Fibiger 08 2.s.e.påske Lise Brandt Fibiger Johs. 10, Lise Brandt Fibiger Konfirmation 15 3.s.e.påske Johs. 16, Lise Brandt Fibiger Konfirmation 20 Bededag Ebbe Fibiger Matt. 3, s.e. påske Ingen Johs. 16, Biskop Karsten Nissen aftengudstjeneste 29 5.s.e. påske Lise Brandt Fibiger Johs. 16, 23b-28 JUNI 02 Kristi Himmelfart Ingen Mark. 16, s.e. påske Johs. 15, 26-16, Lise Brandt Fibiger Tvis Kloster gl. Kirkegård 12 Pinsedag Lise Brandt Fibiger Johs. 14, pinsedag Udegudstjenste Johs. 3, Trinitatis Lise Brandt Fibiger Johs. 3, s.e. trinitatis Luks. 16,

21 Adresse- og telefonliste 21

22 esthuset vis ognegård Festhuset Ivar Lundgaards Vej Holstebro Tvis Sognegård Hovegaden 2, Tvis 7500 Holstebro Tlf Tlf

23 Det sker på Tvis Skole 2. maj FSA Dansk Skriftlig 2. Majbørn starter i Lærkereden 2. Klassearrangement 8B 3. FSA Dansk retstavning og læsning 5. FSA Engelsk skriftlig 6. FSA Tysk skriftlig 10. FSA biologi 11. FSA Geografi 11. Skolebestyrelsesmøde 11. Skolebestyrelsens årsberetning 27. Klassearrangement 5. kl. 27. Sidste skoledag for 9. kl. 30. Mundtlige prøver begynder FSA = Folkeskolens afgangsprøve Invitation til skolebestyrelsens årsberetning: I henhold til skolestyrelsesvedtægten er skolebestyrelsen forpligtet til at aflægge en årsberetning for forældrene på skolen. Dette sker i år onsdag den 11. maj kl på lærerværelset. Her vil formand Per Mortensen aflægge beretning, som der så bliver mulighed for at stille spørgsmål til og drøfte. Der skal ikke forhåndstilmeldes til arrangementet. Forårsperioden er som sædvanlig kendetegnet ved masser af udeaktiviteter for de små og eksamenstid for de ældste. Indskolingen/Lærkereden var traditionen tro på kolonitur på Venø i den sidste uge af april. Dette er en fantastisk tur for såvel børn som voksne, og i disse sparetider har vi derfor valgt at prioritere at bibeholde turen. Det er samtidig afslutningen i Lærkereden for 2. klasserne, der nu rykker over på Fuglsang. Til gengæld rykker den nye førskolegruppe på 11 drenge og 16 piger nu over fra Grøftekanten til Lærkereden. I den kommende periode skal de nu lære de nye rammer og voksne at kende, så de er klar til at starte i børnehaveklassen til august. Dette er med til at give dem den helt rigtige og trygge skolestart! 23

24 Fodbold Vi har i Tvis IF Fodbold haft en forrygende start på forårssæsonen Vi har på drengesiden spillere fra U7 til U15, og på pigesiden U8 til U18. De største piger har selv taget initiativ til at starte et hold, og endda selv fundet en træner så kan man som bestyrelse nærmest ikke ønske sig mere! Alle de mange spillere, specielt i de små rækker, betyder, at vores trænere har travlt. Vi vil fra bestyrelsens side derfor opfordre forældrekredsen omkring de enkelte hold til at bakke trænerne op, og give en ekstra hånd, hvis det er nødvendigt. Der vil specielt blive brug for forældre til at dømme kampe, og jo flere der melder sig, jo færre kampe skal den enkelte dømme. Trænerne bruger mange timer om ugen på fodboldbanen sammen med jeres børn, og det er derfor ikke rimeligt, at de også skal bruge timer på at finde dommere til de enkelte kampe. ALLE kan dømme kampe specielt i de små rækker, hvor børnene er meget opmærksomme på begrebet fair play og nærmest dømmer selv, om det er til egen eller andres fordel. På seniorsiden har vi i år valgt, at en af bestyrelsens medlemmer, Leif Meldgaard, sammen med et par af spillerne varetager trænergerningen. Vi håber, at de får succes med opgaven! Oldboys herrer træner med De erfarne om tirsdagen. Her er der mulighed for 1 times let fodbold til 2 mål, og da det sociale er i højsædet, er der tid til hygge efter træningen. De erfarne er mænd i alle aldre! Der er selvfølgelig stadig plads til flere spillere på alle vores hold så går du eller dit barn rundt em en lille fodboldspiller i maven, så klik forbi vores hjemmeside og se, hvornår dit hold træner!! V E L K O M M E N T I L B A G E P Å T R Æ N I N G S B A N E R N E V I H Å B E R P Å E N G O D S Æ S O N F O R A L L E! 24

25 Tvis cykelmotions Træningstider For 2011 Er altid opdateret på vores Hjemmeside: Vi ska' ha' det sjovt, og vi ska' køre på cykel. Vi ska' ikke ha' det så sjovt, at vi ikke får kørt på cykel. Og vi ska' ikke køre så meget på cykel, at vi ikke har det sjovt. Med venlig hilsen Tvis cykelmotion 25

26 FRA HALUDVALGET Takket være den store opbakning fra byens borgere og virksomheder, nærmer vi os nu målet. Vi har i øjeblikket positive forhandlinger med kreditforeningen, ligesom der også er kontakt til kommunen om et muligt anlægstilskud. Derudover er der underskrevet kontrakt med Midtjysk Albyg A/S, der skal stå for byggeriet af Tvis Centret. Vi håber derfor at kunne påbegynde byggeriet i efteråret gerne lige efter sommerferien. Selve byggeriet består af kvadratmeter, heraf vil der blive 6 nye omklædningsrum (de to i kælderen bibeholdes, således vi i alt har 8 omklædningsrum). Det attraktive tilbud vi fik fra Midtjysk Albyg A/S gav mulighed for at udvide projektet indenfor den oprindelige byggesum på de ca. 6 mio. kr. Det betyder, at vi kan rive den gamle bygning med omklædningsrum ned, og derved undgå store udgifter fremadrettet til vedligeholdelse, og samtidig tilbyde bedre rammer for alle Centrets brugere. Sammen med entreprenøren er vi i gang med at se på selve indretningen af de nye kvadratmeter. Det er vigtigt for både brugere og halinspektør, at kontor, cafeteria mv. placeres hensigtsmæssigt og brugervenligt, så vi får et funktionelt og samtidig hyggeligt sted for alle i Tvis. 26

27 27

28 Vi slutter linedansen i Tvis af med sommerdans Det foregår følgende onsdage i Kultursalen med mig som underviser: 4, 11, 18, 25 maj og 1. og 8. juni kl Bagefter hygger vi med kaffe og guf i cafeteriet. Tilmelding ikke nødvendig - man betaler 25 kr. pr. gang. Dette er desværre den sidste omgang linedans i Tvis, da der er for få tilmeldinger. Med venlig hilsen Lene Steffensen Tlf Fra borger til borger... Grill Zebo sælges smart til overdækket grillplads eller udekøkken. Er samlet. Lige til at bruge. Og hente. Engparken 97. Prisen: Rimelig. Venligst Lars,

29 Vesterholm Salg af : Granit fra kr./t Flis fra kr./m Kompost kr./m Støbemix kr./t Sandkassesand/vasket sand kr./t Fyld sand og pudsesand fra kr./t Ole Nielson Tlf Hovedvejen 4, 7490 Aulum På hovedvejen mellem Tvis og Aulum Åbent lørdage samt efter aftale med Har du problemer med at transportere varerne hjem HUSK! kan du altid leje en trailer på Vesterholm! Aulum-Hodsager-Tvis Havekreds Besøg i Haveoasen, Vejlevej 13, Lind Tirsdag den 24. maj kl Vi får en rundvisning og kan få masser af inspiration til tilplantning af forårs- og sommerkrukker. Der vil være mulighed for indkøb i butikken. Kaffe medbringes. Alle er velkomne! 29

30 Tvis Elektrik Aut. El-installatør v/ Martin Nielsen - din sikre forbindelse Telefon Gedbovej 7 Mobil: Tvis DK-7500 Holstebro Tække- & Tømrerfirmaet Stråtækning Se eksempler på for inspiration til stråtag Tømrerarbejde: Alt i ny-, om- og tilbygning Renovering Døre og vinduer og alm. tag NYT! NYT! Som noget nyt kan vi algebehandle tage og flisearealer Uglkærvej 6 Tvis Tlf Mobil Fax Annoncepriser /16 side kr. 85,00 1/8 side kr. 110,00 1/6 side kr. 145,00 1/5 side kr. 165,00 1/4 side kr. 185,00 1/3 side kr. 230,00 1/2 side kr. 280,00 1/1 side kr. 450,00 Bagsiden kr. 550,00 Priserne er excl. moms 30

31 Gymnastikafslutning

32 32

33 33

34 34

35 ALTID AKTUEL MED ÅRSTIDENS BLOMSTER, SKJULER OG TILBEHØR TIL UDE OG INDE BESTILLINGER MODTAGER JEG GERNE PÅ: BUKETTER, DEKORATIONER, BRYLLUP, BEGRAVELSE ÅBNINGSTIDER: MAN-FRE 15:00-18:00 LØR-SØN 10:00-15:00 35

36 FORÅR, FORÅR OG SOL VI HAR ALT TIL EN GOD GRILLAFTEN MED VENNERNE GODE BØFFER SALATEN DRESSINGEN FLUTES DRIKKEVARER BRIKETTER JA SELV MARSMALLOW TIL BØRNENE! SÅ KOM BARE FORBI... FORÅR I HAVEN GODT FORÅR TIL JER ALLE... ROUNBORGS GRAFISKE HUS HOLSTEBRO

Til samtlige husstande. - for Tvisboerne

Til samtlige husstande. - for Tvisboerne Til samtlige husstande - for Tvisboerne Nr. 5 37. årgang Maj 2012 MINI-SALONEN ÅSE LAURSEN Bannestrupparken 17. Tvis Telefon 97 43 52 99 96 11 11 00 Midt- og Vestjyllands største gardinudvalg v/ KUMO MØBLER

Læs mere

Til samtlige husstande. - for Tvisboerne

Til samtlige husstande. - for Tvisboerne Til samtlige husstande - for Tvisboerne Nr. 4 34. årgang April 2009 STØT VORE ANNONCØRER DE STØTTER OS! 96 11 11 00 Midt- og Vestjyllands største gardinudvalg v/ KUMO MØBLER GARTNERIVEJ 48-50 TLF. 96 11

Læs mere

Til samtlige husstande. - for Tvisboerne

Til samtlige husstande. - for Tvisboerne Til samtlige husstande - for Tvisboerne Nr. 9 32. årgang September 2007 STØT VORE ANNONCØRER DE STØTTER OS! 96 11 11 00 Midt- og Vestjyllands største gardinudvalg v/ KUMO MØBLER GARTNERIVEJ 48-50 TLF.

Læs mere

Nummer 37 9. Årgang Juni 2011. Fastelavnsfest i Serup Borgerforening

Nummer 37 9. Årgang Juni 2011. Fastelavnsfest i Serup Borgerforening Nummer 37 9. Årgang Juni 2011 MC klubben bag grusgraven i Tandskov Jubilæum i IF Centrum Fastelavnsfest i Serup Borgerforening Sommerbilledskole Kirkemusikalsk legestue 1 SHELL/SPAR Alt under samme tag

Læs mere

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1 FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2014 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening To sogne Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole Bjergby Borger & Grundejerforening Mygdal Borgerforening Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening KirkeNyt Mygdal Kirke Bjergby Kirke Nr. 4-36. årgang 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup. Kirkebladet - Se midtersiderne

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup. Kirkebladet - Se midtersiderne August 2012 4. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Fodbold Herre Senior skriver historie Dagplejen tog imod prinsgemalen Kirkebladet - Se midtersiderne Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 2 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE Gudstjenester Juni Søndag den 3. Vrejlev kl. 10

Læs mere

Festlig indvielsesfest...

Festlig indvielsesfest... 22. årgang www.filskovogomegn.dk november 2012 Festlig indvielsesfest... Læs mere på side 13 Øvrige nyheder... Nytårsmarch... Læs mere på side 4 Nørkelklubben søger... Læs mere på side 15 Julefrokost...

Læs mere

Askehavegård Børnehave fyldte 10 år

Askehavegård Børnehave fyldte 10 år Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 3 35. årgang Juni 2012 Askehavegård Børnehave fyldte 10 år Se side 19 BYFEST SCT. HANS 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Carsten Berg 26 80 91 49 Børge Carlsen 23

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

Vium - Hvam Avis 2012

Vium - Hvam Avis 2012 Vium - Hvam Avis 2012 Årgang 35 Nr. 1 LÆS ALT T OM fri idræt i 2012, arbejdslørdag i sognegården samt andre dugfriske nyheder Indlæg bedes sendt elektronisk til helle.haack@gmail.com 2 Vium-Hvam Sognegård

Læs mere

Beboerblad for. Nr. 2 36. årgang April 2013. Petanque

Beboerblad for. Nr. 2 36. årgang April 2013. Petanque Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 2 36. årgang April 2013 Petanque 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Carsten Berg 26 80 91 49 Børge Carlsen 23 72 03 51 Marianne Espenhain 58 54 84 58 Ib Jensen 58

Læs mere

Foreningsbladet i Gjern

Foreningsbladet i Gjern Foreningsbladet i Gjern Nr 129 marts, april, maj 2015 side 1 REDAKTIONELT/INDHOLDSFORTEGNELSE Dette nummer af Gjern Stafetten er samlet af: Margaret Skovsen, Herredsvejen 2, 8883 Gjern, 86 87 56 75, margaret.skovsen@mail.tele.dk

Læs mere

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening To sogne Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole Bjergby Borger & Grundejerforening Mygdal Borgerforening Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening KirkeNyt Mygdal Kirke Bjergby Kirke Nr. 3-36. årgang 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Vinter Kirkenyt Gadespejl Kraghede IF Grøftekanten Nordjyske Bank Nummer 56

for Øster Brønderslev og Hallund området Vinter Kirkenyt Gadespejl Kraghede IF Grøftekanten Nordjyske Bank Nummer 56 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Vinter Kirkenyt Gadespejl Kraghede IF Grøftekanten Nordjyske Bank Nummer 56 februar-maj 2010 Lokalindsamling 2010 HVERT år har redaktionen i årets første

Læs mere

Ni-Design. Ring og få et godt tilbud Kvalitets arbejde til tiden. Murerarbejde udføres Nybygning Ombygning Reparation. Stouby Tropeplanter

Ni-Design. Ring og få et godt tilbud Kvalitets arbejde til tiden. Murerarbejde udføres Nybygning Ombygning Reparation. Stouby Tropeplanter 1 Bjerrevej 338, Bjerre, 8783 Hornsyld Mail: bjerre-el@mail.tele.dk www.bjerre-el.dk Stouby Tropeplanter v/harald Larsen Fakkegraveje 17, 7140 Stouby Tlf. 75 89 72 04 h.la@lic-mail.dk www.stoubytropeplanter.dk

Læs mere

Nr. 2 2012. 32. årgang

Nr. 2 2012. 32. årgang Nr. 2 2012 32. årgang Vi sælger også rygeovne, overvågningskameraer og anti-gøhalsbånd, samt meget andet til jagt og fritid. Dansk produceret kvalitetsfoder I flere varianter, feks. PROF-DOG. Super kvalitet,

Læs mere

FEBRUAR 2015 HOLMSLAND SOGNEBLAD 17. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk

FEBRUAR 2015 HOLMSLAND SOGNEBLAD 17. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk FEBRUAR 2015 HOLMSLAND SOGNEBLAD 17. ÅRGANG NR. 1 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 17. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2015 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Sjoerd Both, Røjklitvej

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. Marts 2014 33. årgang

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. Marts 2014 33. årgang 1964 Marts 2014 33. årgang SVIF fen SVIF s Medlemsblad venner Seniorklubben for Idrætsforeningen Volleyball i Håndbold området Skallerup Gymnastik Vennebjerg Fodbold og Lønstrup Badminton Fra Bestyrelsen

Læs mere

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013 Februar 2014 Juletræsfesten 2013 Juletræsfesten 2013 1. søndag i advent dannede i år rammen for den årlige juletræsfest i Nøvling forsamlingshus og igen i år var den et stort tilløbsstykke. Ca. 120 forventningsfulde

Læs mere

Hinnerup CUP 2009. - Cuppen afholdes i år i uge 26 fra 2.-4. juli. NR. 121 april 2010 29. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING

Hinnerup CUP 2009. - Cuppen afholdes i år i uge 26 fra 2.-4. juli. NR. 121 april 2010 29. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING Hinnerup og Omegns Gymnastikforening Hinnerup CUP 2009. - Cuppen afholdes i år i uge 26 fra 2.-4. juli. NR. 121 april 2010 29. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING 1 Læs bl.a. om: Generalforsamling...

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Klub blev til... Kubik i Skartved: Læs side 3. Har TV Bjert overtaget TV Syd? Læs side 11. Vinterudstilling igen i Dannevirke Læs side 5

Klub blev til... Kubik i Skartved: Læs side 3. Har TV Bjert overtaget TV Syd? Læs side 11. Vinterudstilling igen i Dannevirke Læs side 5 Nummer 8, 15. årgang, september 2009 Uddeles gratis til samtlige husstande, butikker og kontorer i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Kubik i Skartved: Klub blev til... Læs side 3 Har TV Bjert overtaget

Læs mere

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Hvorfor? Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB Sparekassefonden - Efterårsmesse - Tipi Team Rynkeby - Mølleteater

Læs mere

Forfølg drømmen om Stilling-Gram-borgere i udlandet. Påskeæggeløb i sognegården. Kirken side 18. SIF side 8. Lokalportræt: danbolig Side 22

Forfølg drømmen om Stilling-Gram-borgere i udlandet. Påskeæggeløb i sognegården. Kirken side 18. SIF side 8. Lokalportræt: danbolig Side 22 Påskeæggeløb i sognegården Kirken side 18 Forfølg drømmen om Stilling-Gram-borgere i udlandet SIF side 8 #1 MARTS 2013 -GRAM-TVAERS.DK Lokalportræt: danbolig Side 22 Leder Redaktionen Kære læsere Af Lisbeth

Læs mere

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2013 1

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2013 1 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2013 1 Juli / August 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet JULl / AUGUST 2013 E-mail

Læs mere