HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens

2 Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling RAFD: Deltagelse i workshops/kurser Afsætte tid til det i afdelingen Deling af viden og optimering af kompetencer Videndeling i hverdagen Alle medarbejdere skal i princippet kunne behandle alle sagstyper inden for hhv. civil- og straffeområdet Effektfuld læring og kompetenceopfølgning Videndeling på tværs af retterne Før og efter kurser holdes et møde (effektfuld læring). Der afholdes fortsat opfølgningsmøder efter kurserne, hvor kursusdeltageren videreformidler det lærte til afdelingens øvrige medarbejdere Udveksle medarbejdere med henblik på videndeling, eksempelvis ved at en eller flere medarbejdere bliver udvekslet mellem Kolding og Horsens 1-2 dage for efterfølgende at dele erfaringerne med de øvrige medarbejdere i afdelingen Fuld oplæring/orientering af Regitze og Tine i første halvår 2015 i specialsagerne. Oplæring af Simone i tilståelses- og voldssagerne Skal være godt i gang efter sommerferien, da der ikke er stor kursusdeltagelse i foråret Inden udgangen af SKS: Bedste Praksis forløb i skifteafdelingen Analyse af sagsgange med henblik på procesoptimering Ensartet sagsbehandling. Viden om sagsforløb på alle niveauer. FO/FÆS: Videndeling i hverdagen Effektfuld læring og kompetenceopfølgning Videndeling på tværs af retterne I Foged/fælles skal de fleste medarbejdere i princippet kunne behandle alle sagstyper i afdelingen. Der skal laves/opdateres køreplaner for de enkelte områder Efter kurser holdes møder af ca. ½ times varighed, hvor kursusdeltageren videreformidler det lærte til afdelingens øvrige medarbejdere Udveksle medarbejdere med henblik på videndeling, eksempelvis mellem Kolding og Horsens 3-5 dage for efterfølgende at dele erfaringer med de øvrige medarbejdere i afdelingen Mindst en medarbejder oplæres indenfor hvert af områderne civile sager, småsagsforberedelse, fogedret og auktioner i 2015 Inden udgangen af 2015 Mødet holdes senest 14 dage efter kurset. I Foged/fælles sker dette så vidt muligt fredag morgen eller på et afdelingsmøde. Mindst én medarbejder i Foged/fælles skal udveksles før sommerferien og én yderligere i efteråret Forudsat at Kolding ønsker at være med.

3 2. Digitale retsmøder RAFD: Løbende dialog med anklagemyndigheden, så vi afvikler flere og flere frister via video. Fastholde anklagemyndigheden i at bruge video. At størstedelen af fristerne afholdes via video inden årets udgang SKS: Dokumentarkivet tages i brug for alle dokumenter og bilag i gældssaneringssager Gældssaneringssagers dokumenter og bilag ligger digitalt Der kan afholdes møder og sagsbehandles uden fysisk sag. Påbegyndes 2. halvår FO/FÆS: Inden sommerferien skal alle medarbejdere i Foged/fælles have to skærme. Målet er at sikre, at der skal arbejdes med den digitale retssag 3. Den digitale retsproces RAFD: Vi ønsker at sende alt digitalt og til e-boks Stedse være opmærksomme på mulighederne Mest mulig digitalisering Bruge dokumentarkivet også under forberedende møder Være på forkant med det nye JFS-system og papirløs sagsbehandling Ved årets udgang er forberedelsesjuristerne mere fortrolige med brug af dokumentarkivet FO/FÆS: Digital understøttelse af sagsbehandlingen Tvangsauktionerne gennemføres rent digitalt i retsmøderne Alle medarbejdere i Foged/fælles skal kunne anvende og gemme i dokumentarkivet Inden sommerferien skal alle jurister have gennemført mindst én tvangsauktion digitalt Inden udgangen af 1. kvartal 4. Rets- og forligsmægling RAFD: Lave passus i retsbøgerne, hvis retsmægling har været drøftet og ikke er blevet aftalt Orientering herom på et plenarmøde Systematisering af sager, der går til retsmægling ved at sagerne føres i et særskilt skema FO/FÆS: Opdater vejledningen omkring retsmægling i Foged/fælles Gennemse og udvælge egnede småsager til retsmægling i en periode på 3-4 måneder Inden udgangen af 2. kvartal I telefonmøderne i de udvalgte sager vejledes parterne specifikt om, at sagen er egnet til retsmægling. Der føres statistik på sagerne.

4 5. Styrkelse af it-organisering og kompetencer i retterne 6. Sikkerhed ADM: Indsatsen skal sikre den vedvarende fokusering på sikkerhed for embedet som sådan og for medarbejderne Sikkerhedsorganisationen skal præciseres, der skal udarbejdes opgavekatalog og handlingsplan. Planen skal have fokus på den generelle sikkerhed omkring afvikling af retsmøder, på de udkørende fogeders sikkerhed og på det generelle kendskab til sikkerhedsforanstaltningerne, flugtveje m.v. Sikkerhedsopgaven varetages af arbejdsmiljøorganisationen suppleret med udvalgte medarbejdere. Administrationschefen skal i samarbejde med dem udarbejde opgavekatalog og handlingsplan senest ultimo august 2015.

5 Øvrige indsatser ved retten Nr. Indsats Procesmål Resultatmål 1. RAFD: Domsmandssager under hhv. 3 og 6 måneder Skærpet opmærksomhed på overholdelse af måltal Gennemgang af verserende og uafsluttede sager Evt. flere dage i kalenderen til berammelse af straffesager (efter aftale med anklagemyndigheden) At vi overholder måltallene efter sommerferien Tilståelsessager under 2 måneder 2. ADM: Gennemførelse af trivselssamtaler med samtlige kontorfunktionærer 3. Opdatering af hjemmesiden Formålet med samtalerne er at give den enkelte medarbejder mulighed for til den øverste ledelse at fortælle om sin dagligdag ved retten. Samtalerne skal bidrage til at gøre retten til en attraktiv arbejdsplads, hvor der er kort afstand mellem medarbejder og ledelse. Samtalerne skal endvidere afdække medarbejdernes oplevelse af de nye digitale arbejdsgange. Det opleves oftere og oftere, at eksterne brugere henviser til, hvad de har set på rettens hjemmeside. Behovet for en mere informativ hjemmeside er derfor steget. 4. Arkivet Arkivet er ved at være for stort og uoverskueligt. Der skal ryddes op og herunder tages stilling til, hvilke bøger vi gemmer og hvad der skal ske med de gamle tingbøger. 5. SKS: Bedste Praksis forløb i skifteafdelingen Analyse af sagsgange med henblik på procesoptimering Samtalerne gennemføres i 1. halvår Hjemmesidens indhold drøftes på et ledelsesseminar i april Arbejdet færdiggøres 3. kvartal Administrationschefen har ansvaret og arbejdet skal være færdiggjort 3. kvartal Dødsboer: Ekspedition af post fra dag til dag. Udleveringer sker inden for den af domstolsstyrelsen fastsatte frist. Sker inden udgangen af Arbejde videre med Bedste Praksis vedr. insolvenssagerne 7. Post modtaget digitalt behandles digitalt i insolvenssager og delvist vedr. dødsboer 8. FO/FÆS: Telefonforkyndelse og digital forkyndelse Analyse af sagsgange med henblik på procesoptimering Post modtaget i indbakken behandles i hovedreglen straks og digitalt Inden udgangen af 1. halvår skal alle medarbejdere i Foged/fælles kunne digitalforkynde i alle typer sager Frister holdes inden for de af domstolsstyrelsen fastsatte frister. Sker inden udgangen af 2015 Færre print i insolvenssagerne og dødsbosagerne. Implementeret inden udgangen af Målet er at 25% af forkyndelserne gennemføres som telefonforkyndelser eller digital forkyndelser. Der indkøbes bordscannere til brug for

6 digital/telefonforkyndelser. Øvrige indsatser ved retten (fortsat) Nr. Indsats Procesmål Resultatmål 9. Digital kommunikation Mere fokus på digital kommunikation Primært sende digitalt i sager, der ikke kræver samtykke. I andre sager huske på at få samtykke til digital kommunikation

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Klar-parat-digital Sikre at alle medarbejdere kan betjene

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Maj 2013 2 Indledning Retten i Horsens er lokal byret for Horsens, Skanderborg

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015. Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole

HANDLINGSPLAN 2015. Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole HANDLINGSPLAN 2015 Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole 1 Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling Juridisk videndeling Videndeling i hverdagen

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for 2011

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød

Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød December 2010 Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Retten i Hjørring blev etableret den 1. januar 2007

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 6 4. Effektivitet (produktivitet)... 7 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Aalborg, der

Læs mere

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Denne vejledning omfatter de almindelige fogedsager. Vejledningen er udarbejdet af fogedretterne på baggrund af drøftelser på møder, hvor advokater og

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

2 0 1 4 Kursuskatalog

2 0 1 4 Kursuskatalog 2014 Kursuskatalog Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: GP-Tryk Fotograf: Ulrik

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Evaluering af konfliktråd

Evaluering af konfliktråd Evaluering af konfliktråd - den landsdækkende ordning August 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af konfliktråd - den landsdækkende ordning August 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Kursusoversigt under flappen

Kursusoversigt under flappen Kursuskatalog 2011 Kursusoversigt under flappen Efteruddannelse for jurister (fortsat) Ledelse og administration Uddannelse for retsbude, servicemedarbejdere og vagtpersonale Uddannelse for alle medarbejdere

Læs mere

TEMA Sikkerhed i retterne

TEMA Sikkerhed i retterne # 20 JUNI 2015 Magasin for Danmarks Domstole TEMA Sikkerhed i retterne Ganske vist er der nu indført adgangskontrol i nogle retter, men ved domstolene skal sikkerhed og tryghed altid gå hånd i hånd med

Læs mere

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Denne vejledning omfatter de almindelige fogedsager. Vejledningen er udarbejdet af fogedretterne på baggrund af drøftelser på møder, hvor advokater og

Læs mere

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole.

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole. Domstolsstyrelsen Personalekontoret St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 KØBENHAVN K Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 MPK10788/Sagsbeh. MPK J.nr. 02.09.03.01.2003-3.2

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

5 Mål og strategi 2010-1

5 Mål og strategi 2010-1 Mål og strategi 010-15 010-15 En stærk anklagemyndighed Anklagemyndigheden er sammen med politiet et af det danske samfunds vigtigste redskaber til at bekæmpe kriminalitet. Samtidig er vi i kraft af vores

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Indhold. 1. Indledning 3. 2. Sammenfatning 4

Indhold. 1. Indledning 3. 2. Sammenfatning 4 21. februar 2005 Indhold 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Kortlægning af Københavns Byret 7 3.1. Organisation 7 3.2. Opgaver 10 3.3. Arealanvendelse 18 3.4. Vurdering af datakvaliteten 19 3.5. Samlet

Læs mere

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b Side 1 af 36 Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 E-mail: post@domstolsstyrelsen.dk MPK10504/Sagsbeh.mpk J.nr. 02.04.01.02.1999-1.40 RAPPORT OM

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13 Bilag 60 Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte udviklingen af et nyt itsystem

Læs mere

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 1 1. Indledning De uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere (95- og 60-procent-målsætningerne) stiller uddannelsesinstitutionerne over

Læs mere