Polar FT7 Brugervejledning DANSK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Polar FT7 Brugervejledning DANSK"

Transkript

1 Polar FT7 Brugervejledning DANSK

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELE VED DIN POLAR FT7 TRÆNINGSCOMPUTER KOM I GANG... 4 Lær din Polar FT7 Træningscomputer at kende... 4 FT7-knapper og menu... 4 Start med de grundlæggende indstillinger TRÆNING... 6 Bær senderen... 6 Start træning... 6 Forbrænd fedt eller forbedr din kondition Under træning... 7 Afbryd/stands træningen EFTER TRÆNING... 9 Træningsopsummering... 9 Gennemse træningsdata... 9 Træningsfiler... 9 Ugeopsummeringer Totaler Overfør data INDSTILLINGER Indstillinger af ur Træningsindstillinger Brugerinformation Generelle indstillinger VIGTIGE OPLYSNINGER Pleje af din FT7 træningscomputer Vaskeanvisninger til WearLink+ -sender Service Udskiftning af batterier Sikkerhedsforanstaltninger Fejlfinding Tekniske specifikationer Begrænset international Polar garanti Ansvarsfraskrivelse... 18

3 1. FORDELE VED DIN POLAR FT7 TRÆNINGSCOMPUTER Fordele Ved Din Polar FT7 Træningscomputer 3

4 2. KOM I GANG Lær din Polar FT7 Træningscomputer at kende Træningcomputer måler og viser din puls og andre data under træning. WearLink + -sender sender pulssignalet til træningscomputeren. WearLink+ -sender består af et forbindelsesmodul (A) og et bælte (B). Du kan hente den nyeste version af denne brugervejledning på Gå til for at se instruktionsvideoer. FT7-knapper og menu UP (Op): Åbn menuen Juster værdier Gå gennem valglister Skift display visning ved at holde øverste højre knap inde i længere tid OK: Bekræft valg Vælg træningstype eller træningsindstillinger DOWN (Ned): Åbn menuen Gå gennem valglister Juster værdier BACK (Tilbage): Gå ud af menuen Gå tilbage til det forrige niveau Annuller valg Lad indstillingerne være uændrede Gå tilbage til tidsvisning med et langt tryk LIGHT (Lys): Tænd displayets lys Åbn hurtigmenuen i tidsvisning med et langt tryk, lås knapper, indstil alarm eller vælg tidszone Slå træningslydene ON/OFF (Til/Fra) eller lås knapper under træning Natvisning under træning: Tryk én gang på LIGHT (Lys) under måling, og baggrundsbelysningen vil blive aktiveret, når der trykkes på en vilkårlig knap. Natvisning slås fra, når FT7 går tilbage til tidsvisning. 4 Kom i Gang

5 Start med de grundlæggende indstillinger Tryk på en vilkårlig knap og hold den nede i et sekund for at aktivere din Polar FT7 træningscomputer. Når FT7 er aktiveret, kan der ikke slukkes for den. 1. Language (Sprog): Vælg tysk, engelsk, spansk, fransk,italiensk, portugisisk, finsk eller svensk med UP/DOWN (Op/Ned). Tryk på OK. 2. Please enter basic settings (Indtast de grundlæggende indstillinger) vises. Tryk på OK. 3. Vælg Time format (Tidsformat). 4. Vælg Time (Tid). 5. Indtast Date (Dato). 6. Vælg Units (Enheder). Angiv metriske (KG, CM) eller britiske (LBS, FT). Hvis du vælger lb/ft, vises kalorier som CAL, i modsat fald vises de som KCAL. Kalorier måles som kilokalorier. 7. Indtast Weight (Vægt). 8. Indtast Height (Højde). 9. Indtast Date of birth (Fødselsdato). 10. Vælg Sex (Køn). 11. Settings OK? (Er indstillingerne i orden?) vises. Vælg Yes (Ja) for at bekræfte og gemme indstillingerne. Basic settings complete (Grundlæggende indstillinger udført) vises, og FT7 går ind i tidsvisning. Vælg No (Nej) for at ændre indstillingerne. Please enter basic settings (Indtast de grundlæggende indstillinger) vises. Indtast de grundlæggende indstillinger igen. Du kan senere hen ændre din brugerinformation. For yderligere oplysninger henvises til Indstillinger (side? ). Kom i Gang 5

6 3. TRÆNING Bær senderen 1. Fugt bæltets elektrodeområder godt under løbende vand. 2. Fastgør forbindelsesmodulet til bæltet. Juster bæltelængden, så den sidder tæt, men behageligt.. 3. Fastgør bæltet omkring brystet, lige under brystmusklerne, og forbind låsekrogen med den anden ende af bæltet. 4. Kontroller, at de fugtige elektrodeområder har god kontakt med huden, og at Polar-logoet på forbindelsesmodulet sidder på midten af brystkassen og vender opad. Fjern sendermodulet fra bæltet, hver gang du har brugt det, for at forlænge batteriets levetid. Sved og fugt kan holde elektroderne våde og senderen aktiveret. Dette forkorter batteriets levetid. For flere detaljerede oplysninger om vedligeholdelse af senderen henvises til Vaskeanvisninger til WearLink+ -sender (side 14). Start træning 1. Tag senderen og pulsuret på. 2. Tryk på OK og vælg Start. Vent, indtil din puls vises, og tryk dernæst på OK for at starte målingen. For at ændre træningslyd, pulsvisning, heart touch eller zonegrænser, før du begynder målingen af træningen, skal du vælge Settings > Training Settings (Indstillinger > Træningsindstillinger). Se Træningsindstillinger (side 12) for flere oplysninger. Din træningsfil gemmes kun, når målingen har varet i over et minut. Timer for træningsvarighed FT7 har en timer for træningsvarigheden, som gør det muligt blot at registrere træningstiden uden at bruge senderen. 1. Tryk to gange på OK for at registrere træningstiden. Started (Startet) vises. 2. Tryk på DOWN (Ned), indtil du kan se visningen af DURATION/ TIME OF DAY (Varighed/ Klokkeslæt). 3. Du kan følge den tid, der er gået. Når Check heart rate transmitter! (Kontroller pulssender!) vises, skal du trykke på OK for at fortsætte tidsmålingen. 4. Tryk to gange på BACK (Tilbage) for at standse tidsmålingen. 5. Opsummeringen vil følge, og du kan kontrollere den tid, der er forløbet. Forbrænd fedt eller forbedr din kondition. Mens du træner, viser Polar FT7 din optimale træningsintensitet for forbrænding af fedt og forbedring af konditionen. Disse intensiteter kan variere alt efter din daglige fysiske og psykiske tilstand. Når du 6 Træning

7 begynder en træning analyserer FT7 din aktuelle tilstand og justerer intensiteten herefter, hvis det er nødvendigt. Dette intelligente pulsur kan registrere din krops daglige tilstand ud fra din puls og pulsvaribilitet. Når din krop har restitueret fra tidligere træning og hverken er træt eller stresset, er du klar til mere intensiv træning. Virkningen af din træning vises på pulsuret med det samme. Zonerne for fedtforbrænding og konditionsintensitet adskilles af en vertikal stiplet linie. Denne linie bliver automatisk opfanget af FT7 og skifter efter din nuværende tilstand. EFFECT (Effekt) på displayet vil blive ændret til FATBURN (Fedtforbrænding) eller FITNESS (Kondition) alt efter hvilken zone, du befinder dig i. 1. Din nuværende puls 2. Grænsepulsværdi mellem zoner for fedtforbrænding og konditionsintensitet. ~ forsvinder, efterhånden som FT7 justerer intensitetszonerne, så de svarer til din nuværende tilstand, når det er nødvendigt. FATBURN (Fedtforbrænding) (hjertesymbolet befinder sig på den venstre side af linien) I fedtforbrændingszonen er træningsintensiteten lavere, og energikilden er hovedsageligt fedt. Derfor forbrændes fedt effektivt, og din forbrænding, hovedsageligt fedtiltning, øges. FITNESS (Kondition) (hjertesymbolet befinder sig på den højre side af linien) I konditionszonen er træningsintensiteten højere, og du forbedrer din kardiovaskulære kondition, dvs. styrker dit hjerte og forbedrer blodstrømningen til muskler og lunger. Hovedenergikilden er kulhydrater. Du kan låse zonerne til fedtforbrænding eller kondition alt efter dit mål for den bestemte træningssession. Tryk på OK i et sekund for at låse, når du er i den ønskede zone. Fat burning zone locked (Fedtforbrændingszone låst) eller Fitness zone locked (Konditionszone låst) vises. Pulsuret bipper, hvis du træner for hårdt eller for let. På dette billede er fedtforbrændingszonen for eksempel låst. Tryk på OK i ét sekund for at låse op for zonen. Under træning De følgende oplysninger vises under træningen. Tryk på UP/DOWN (Op/Ned) for at ændre visningen. HEART RATE (Puls) Din nuværende puls CALORIES (Kalorier) Forbrændte kalorier under træningen. Træning 7

8 DURATION (Varighed) Varigheden af din træning TIME OF DAY (Klokkeslæt) Klokkeslæt. Fitness (Kondition) (hjertesymbolet er på den højre side af linjen) Din nuværende puls. Du træner i en konditionsforbedrende zone. FT7 har en display hukommelsesfunktion, som husker den sidste visning (for eksempel kalorievisningen), du har brugt under din træning. Næste gang du begynder en træning, vil displayet automatisk vælge kalorievisningen. Heart Touch Afbryd/stands træningen Når du bringer træningscomputeren tæt på forbindelsesmodulet under træning, vises klokkeslættet. Baggrundsbelysningen lyser også op, hvis du har trykket på knappen LIGHT (Lys) under træningen. Sæt HeartTouch-funktionen på On/Off (Til/Fra) i Settings (Indstillinger) > Training Settings (Træningsindstillinger) > HeartTouch. 1. For at afbryde målingen af træningen midlertidigt skal du trykke på BACK (Tilbage). Continue/ Exit (Fortsæt/ Afslut) vises. For at fortsætte målingen skal du trykke på OK. Hvis du ikke har fortsat målingen inden for fem minutter, vil FT7 automatisk minde dig om at gøre det ved at bippe. Du vil høre lyden hvert tiende minut, indtil målingen af sessionen enten fortsættes eller standses. Bemærk: Hvis lyden er i fra-tilstand, vil displayet forblive i pause-tilstand, indtil brugeren foretager det næste valg, sætter FT7 på FlowLink, eller batteriet er afladet. 2. Tryk en gang til på BACK (Tilbage) for at standse målingen. Stopped (Standset) vises. Se Træningsopsummering (side 9) for oplysninger om feedback til træningen. Der vil kun blive vist feedback om træningssessionen, hvis målingen har varet i over ti minutter. Fjern forbindelsesmodulet fra bæltet, og rens bæltet under rindende vand, hver gang du har brugt det. Vask bæltet jævnligt i en vaskemaskine ved 40ºC eller som minimum hver gang, det er blevet brugt fem gange. For yderligere oplysninger om, hvordan senderen bæres, henvises til Vaskeanvisninger til WearLink+ -sender (side 14) 8 Træning

9 4. EFTER TRÆNING Træningsopsummering Polar FT7 viser en træningsopsummering efter hver træning: DURATION (Varighed) Varigheden af din træning CALORIES (Kalorier) Mængden af forbrændte kalorier under træningen. AVERAGE (Gennemsnit) Din gennemsnitspuls for træningen MAXIMUM Din maksimale puls for træningen FAT BURN (Fedtforbrænding) Brugt tid i fedtforbræningszonen FITNESS (Kondition) Brugt tid i konditionsforbedringszonen Gennemse træningsdata Vælg MENU > Data for at gennemse dine træningsdata. Vælg dernæst Training files (Træningsfiler), Week summaries (Ugeopsummeringer), Totals since xx.xx.xx (Totaler siden xx.xx.xx), Delete files (Slet filer) eller Reset totals (Nulstil totaler). Træningsfiler For at se dine sidste træninger, vælg MENU > Data > Training files (Træningsfiler) Vælg dernæst datoen og tidspunktet, du ønsker at se. Dato for filoprettelse: xx.xx.xx Tidspunkt for filoprettelse: xx:xx Hver bjælke repræsenterer én træningsfil. Vælg den træning, du ønsker at se DURATION (Varighed) Varigheden af din træning CALORIES (Kalorier) Mængden af forbrændte kalorier under træningen. AVERAGE (Gennemsnit) Gennemsnitspuls for træningen MAXIMUM Maksimal puls for træningen Efter Træning 9

10 FAT BURN (Fedtforbrænding) Brugt tid i fedtforbræningszonen FITNESS (Kondition) Brugt tid i konditionsforbedringszonen Slet filer Det maksimale antal træningsfiler er 99. Når hukommelsen for Training files (Træningsfiler) bliver fuld, bliver den ældste træningsfil erstattet af den nyeste. For at gemme træningsfilen i en længere tidsperiode skal du overføre den manuelt til Polar webservice på For at slette en træningsfil skal du vælge Data > Delete (Slet) > Training file (Træningsfil) > OK. Vælg den fil, du ønsker at slette, og tryk på OK. Delete file? (Slet fil?) vises. Vælg Yes (Ja). Remove from totals? (Fjern fra totaler?) vises. For at fjerne filen fra totaler skal du vælge Yes (Ja). Slet alle filer Vælg Data > Delete (Slet) > All files (Alle filer) > OK. Delete all files? (Slet alle filer?) vises. Vælg Yes (Ja), All files deleted (Alle filer slettes) vises. For at annullere filsletningen skal du trykke på BACK (Tilbage), indtil klokkeslætsvisningen vises. Ugeopsummeringer Vælg MENU > Data > Week summaries (Ugeopsummeringer) for at gennemse din ugentlige træningsopsummering. WEEK (Uge) Ugens start- og slutdato Filbrowser DURATION (Varighed) Den samlede varighed af dine træninger SESSIONS (Sessioner) Antal træninger i løbet af den valgte uge. CALORIES (Kalorier) Antallet af forbrændte kalorier i løbet af ugen Reset Week Summaries (Nulstil ugeopsummeringer) For at nulstille ugeopsummeringer skal du vælge Data > Reset week summaries (Nulstil ugeopsummeringer) > OK. Reset weeks? (Nulstil uger?) vises. Vælg Yes (Ja) for at nulstille ugeopsummeringer. Totaler For at gennemse dine træningstotaler skal du vælge MENU > Data > Totals since xx.xx.xxxx (Totaler siden xx.xx.xxxx) 10 Efter Træning

11 DATA Dato for ugestart DURATION (Varighed) Den samlede varighed af dine træninger SESSIONS (Sessioner) Det samlede antal træninger CALORIES (Kalorier) Det samlede antal kalorier, du har forbrændt under dine træninger Nulstil totaler For at nulstille totalerne skal du vælge Data > Reset totals (Nulstil totaler) og Yes (Ja). Overfør data Gem alle dine træningsfiler på webtjenesten polarpersonaltrainer.com for at kunne udføre en langvarig opfølgning. Der kan du få vist detaljerede oplysninger om dine træningsdata og få en bedre forståelse af din træning. Med Polar FlowLink* er det nemt at overføre træningsfiler til webtjenesten. Alternativt kan du overføre din træningsdata manuelt til polarpersonaltrainer.com. Sådan indstilles din pc til dataoverførsel 1. Registrer dig på polarpersonaltrainer.com 2. Hent og installer Polar WebSync-softwaren på din computer fra polarpersonaltrainer.com. 3. WebSync-softwaren aktiveres automatisk, når feltet "Start Polar WebSync" markeres i slutningen af installationen. 4. Sæt din FlowLink ind i en USB-port på computeren. DATA-symbolet bliver gult, når FlowLink er sluttet til computeren. Anbring dit pulsur på FlowLink, så displayet vender nedad. 5. Følg dataoverførselsprocessen og instruktionerne til at hente dataene fra WebSync-softwaren på din computerskærm. Se polarpersonaltrainer.com "Hjælp" for yderligere oplysninger om dataoverførsel. For at overføre data fremover bør du følge punkt 4 og 5 som angivet herover. * Ekstraudstyret Polar FlowLink påkrævet. Efter Træning 11

12 5. INDSTILLINGER Indstillinger af ur Vælg den værdi, du ønsker at ændre, og tryk på OK. Juster værdierne med UP/DOWN (Op/Ned), og bekræft med OK. Vælg Settings (Indstillinger) > Watch, time and date (Ur, klokkeslæt og dato). Alarm: Stil alarm på Off (Fra) eller On (Til). Hvis du vælger On (Til), skal du indstille timerne og minutterne. Tryk på BACK (Tilbage) for at standse alarmen eller UP/DOWN/OK (Op/Ned/OK) for at slumre i 10 minutter. Alarmen kan ikke anvendes under træning. Time (Tid): Vælg Time 1 (Tid 1), og indstil tidsformat, timer og minutter. Vælg Time 2 (Tid 2) for at indstille tiden til en anden tidszone ved at tilføje eller trække timer fra. I tidsvisningen kan du hurtigt ændre fra Time 1 (Tid 1) til Time 2 (Tid 2) ved at trykke på DOWN (Ned) og holde den nede. Når der er valgt Time 2 (Tid 2), vises 2 i det nederste højre hjørne af displayet. Time zone (Tidszone): Vælg tidszone 1 eller 2. Date (Dato): Indstil datoen. Watch face (Ur): Vælg Time only (Kun tid), Time and logo (Tid og logo) eller Birthday logo (Fødselsdagslogo) (Kan kun vælges på fødselsdag). For at skifte urskiven hurtigt skal du trykke på UP (Op) og holde den nede. Watch face changed (Display ændret) vises. Du kan oprette et logo med et billedredigeringsprogram og overføre det til din Polar FT7 pulsur ved hjælp af Polar WebSync-softwaren. Gå til polar.fi/support for yderligere oplysninger Træningsindstillinger Vælg Settings > Training settings (Indstillinger > Træningsindstillinger) Training sounds (Træningslyde): Vælg Off (Fra) eller On (Til). Heart rate view (Pulsvisning): Indstil FT7 til at vise din puls som Beats per minute (BPM) (Slag i minuttet) eller som Percent of maximum (% OF MAX) (Procentdel af max pulsen). BPM: Målingen af det arbejde, dit hjerte udfører, udtrykt som antal slag i minuttet. % OF MAX (% af max): Målingen af det arbejde, dit hjerte udfører, udtrykt som % af din pulsreserve. HeartTouch: Vælg On (Til) eller Off (Fra). Når du sætter pulsuret tæt på sendermodulet under træning, vises klokkeslættet. Baggrundsbelysningen tændes også, hvis du har trykket på knappen LIGHT (Lys) under træningen. Heart rate upper limit (Øvre pulsgrænse) hjælper dig med at træne inden for din personlige målpulszone (f.eks. anbefalet af en læge). Slå den øvre pulsgrænse On (Til), og juster grænsen med OP/NED og tryk på OK. Brugerinformation Vælg Settings > User Information (Indstillinger > Brugeroplysninger) Weight (Vægt): Angiv din vægt. Height (Højde): Indtast din højde. Date of birth (Fødselsdato): Indtast din fødselsdato Sex (Køn): Vælg MALE (Mand) eller FEMALE (Kvinde). Maximum heart rate (Maksimalpuls) er det højeste antal slag i minuttet (bpm) under maksimal fysisk anstrengelse. Du bør kun ændre standardværdien, hvis din kender din laboratoriemålte værdi. Generelle indstillinger Vælg Settings (Indstillinger) > General settings (Generelle indstillinger). 12 Indstillinger

13 Button sounds (Knaplyde): Slå knaplyde On (Til) eller Off (Fra). Units (Måleenheder): Vælg Metric (kg/km) (Metriske (kg/km)) eller Imperial (lb/ft) (Britiske (lb/ft)). Hvis du vælger lb/ft, bliver kalorier vist som Cal, ellers vises de som kcal. Kalorier måles som kilokalorier. Week s start day (Ugens startdag): Vælg ugens startdag Monday (Mandag), Saturday (Lørdag) eller Sunday (Søndag). Language (Sprog): Vælg tysk, engelsk, spansk, fransk, italiensk, portugisisk, finsk eller svensk. Indstillinger 13

14 6. VIGTIGE OPLYSNINGER Registrer dit Polar-produkt på for at sikre, at vi kan blive ved med at forbedre vores produkter og ydelser for bedre at gå dine behov i møde. Brugernavnet til din Polar-konto er altid din adresse. Det samme brugernavn og den samme adgangskode gælder for Polar-produktregistrering, polarpersonaltrainer.com, Polar debatforum og registrering til nyhedsbrevet. Pleje af din FT7 træningscomputer Træningscomputer: Rengør med en mild sæbeopløsning, og tør den af med et håndklæde. Tryk ikke på knapper under vand. Benyt aldrig sprit eller slibende materiale (ståluld eller rensekemikalier). Opbevares køligt og tørt. Opbevar ikke delene i fugtige omgivelser, i lufttæt materiale (en plastikpose eller sportspose) eller sammen med ledende materiale (et vådt håndklæde). Må ikke udsættes for direkte sollys over længere perioder. Vaskeanvisninger til WearLink+ -sender WearLink+ -sender: Tag bæltet af forbindelsesmodulet og skyl bæltet under løbende vand, hver gang du har brugt det. Tør forbindelsesmodulet med et blødt håndklæde. Benyt aldrig sprit eller slibende materiale (ståluld eller rensekemikalier). Vask bæltet jævnligt i en vaskemaskine ved 40ºC eller mindst efter hver 5. træning. Dette sikrer nøjagtige resultater og maximal levetid af senderen. Brug en vaskepose. Bæltet må ikke lægges i blødt, tørres i en centrifuge, tørretumbler eller stryges. Brug ikke vaskepulver med syntetiske stoffer, blegemiddel eller skyllemiddel. Læg aldrig bæltet eller forbindelsesmodulet i en vaskemaskine eller tørretumbler! Tør og opbevar bæltet og sendermodulet separat, så senderbatteriets levetid bliver så lang som muligt. Vask bæltet i vaskemaskine hvis du har brugt senderen i en pool, vand med højt klorin-indhold, eller hvis bæltet skal opmagasineres i længere tid. Service I løbet af den toårige garantiperiode anbefaler vi, at du kun får foretaget et serviceeftersyn af dit udstyr hos et autoriseret Polar-servicecenter. Garantien dækker ikke direkte skader eller følgeskader, som skyldes et serviceeftersyn, der ikke er godkendt af Polar Electro. Udskiftning af batterier Både FT7 og WearLink+ indeholder et batteri, som kan udskiftes af brugeren. Følg anvisningerne omhyggeligt for selv at udskifte batteriet. Bemærk venligst følgende: Indikatoren for lavt batteri bliver vist, når der er 10-15% af batterikapaciteten tilbage. Overdreven brug af baggrundslyset aflader batteriet hurtigere. Under kolde forhold kan indikatoren for lavt batteri blive vist, men vil forsvinde igen, når du vender tilbage til et varmere miljø. Der bliver automatisk slukket for baggrundslys og lyd, når batteriindikatoren vises. Hvis der indstilles alarmer før visningen af indikatoren for lavt batteri, vil de forblive aktive. Sådan udskifter du selv batteriet: Når du udskifter batteriet, bør du sørge for, at tætningsringen ikke er beskadiget. I så fald bør du udskifte den med en ny. Du kan købe sættene med tætningsring/batteri hos veludstyrede Polar-forhandlere og autoriserede Polar-servicecentre. Hold batterierne væk fra børn. Hvis de sluges, skal du øjeblikkeligt kontakte en læge. Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til lokale regler om affald. 14 Vigtige Oplysninger

15 Når du håndterer et nyt, helt opladet batteri, skal du undgå spændelignende kontakt, dvs. fra begge sider, med metal- eller elektrisk ledende værktøj, som for eksempel en pincet. Dette kan kortslutte batteriet og få det til at aflade hurtigere. Normalt beskadiger en kortslutning ikke batteriet, men det kan formindske kapaciteten og dermed batteriets levetid. 1. Åbn batteridækslet med en mønt ved at dreje det fra CLOSE (Luk) til OPEN (Åbn). 2. Når træningscomputerens batteri (2a) udskiftes, skal du fjerne batteridækslet og forsigtigt fjerne batteriet. Hvis du bruger en lille pind til at vippe batteriet op med skal du sørge for at den ikke er af metal. Pas på ikke at beskadige metalelementet(*) eller rillerne. Indsæt et nyt batteri i dækslet med den positive (+) side mod dækslet. Når modtagerens batteri (2b) udskiftes, skal du anbringe batteriet inden i dækslet med den positive (+) side mod dækslet. 3. Udskift den gamle tætningsring med en ny, og sæt den godt ind i dækslets rille for at sikre vandtæthed. 4. Sæt dækslet tilbage igen, og drej det med uret til CLOSE (Luk). 5. Genindtast de grundlæggende indstillinger, hvis du udskiftede træningscomputerens batterier. Fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med den forkerte type. Sikkerhedsforanstaltninger Dit Polar FT7 pulsur er beregnet til at hjælpe dig med at nå dine personlige konditionsmål og indikere niveauet af fysiologisk belastning og intensitet under træninger. Anden brug er hverken tilsigtet eller antydet. Minimering af mulige risici Træning kan indebære visse risici. Før du påbegynder et regelmæssigt træningsprogram, bør du besvare følgende spørgsmål om din helbredstilstand. Hvis du svarer ja til et eller flere af disse spørgsmål, bør du kontakte en læge, før du påbegynder et træningsprogram. Har du været fysisk inaktiv i de sidste fem år? Har du højt blodtryk eller forhøjet kolesteroltal? Har du symptomer på nogen form for sygdom? Tager du nogen form for blodtryks- eller hjertemedicin? Har du tidligere haft åndedrætsproblemer? Har du netop overstået en alvorlig sygdom eller medicinsk behandling? Bruger du pacemaker eller andre indopererede elektroniske apparater? Ryger du? Er du gravid? Bemærk, at ud over træningsintensiteten, hjertemedicin/blodtryk/mentaltilstand/astma/åndedræt/osv. kan også visse energidrikke, alkohol og nikotin påvirke din puls. Det er vigtigt, at du er opmærksom på din krops reaktioner under træningen. Hvis du oplever uventet smerte eller bliver meget træt under træningen, bør du stoppe eller fortsætte med en lavere intensitet. Hvis du har en pacemaker, defibrillator eller andre indopererede elektroniske apparater, bruger du Polar Vigtige Oplysninger 15

16 FT7 på egen risiko. Før du går i gang, bør du få foretaget en test, hvor du anstrenger dig maksimalt under overvågning af en læge. Testen skal godtgøre, at det er sikkert at anvende pacemakeren og Polar FT7 samtidig. Hvis du er allergisk over for materiale, der kommer i kontakt med huden, eller hvis du har mistanke om, at du vil få en allergisk reaktion ved at benytte produktet, bedes du læse listen med tekniske specifikationer. For at undgå hudreaktion med senderen, kan den bæres uden på en t-shirt. Denne skal gennemfugtes godt under elektroderne for at sikre problemfri benyttelse. Den kombinerede påvirkning af fugt og intens slid kan resultere i, at der kommer en sort farve på senderens overflade, hvilket muligvis kan forårsage pletter på tøj i lyse farver. Hvis du bruger parfume eller insektbalsam på din hud, skal du sørge for, at den ikke kommer i kontakt med pulsuret eller senderen. Træningsudstyr med eletroniske komponenter kan være årsag til forstyrrende omflakkende signaler. Prøv følgende for at komme uden om disse problemer: 1. Fjern senderen fra brystet, og brug træningsudstyret som normalt. 2. Flyt træningscomputeren rundt, indtil du finder et område, hvor den ikke viser omstrejfende registreringer, og hjertesymbolet ikke blinker. Interferensen er ofte værst lige foran udstyrets displaypanel, mens den venstre eller højre side af displayet er relativ fri for forstyrrelse. 3. Sæt senderen tilbage på brystet, og lad træningscomputeren blive i det interferensfrie område så meget som muligt. Hvis Polar FT7 fortsat ikke virker, kan dette udstyr være for elektrisk støjende til trådløs måling af pulsen. Vandtæthed for Polar FT7 træningscomputer Polar FT7 kan bæres under svømning. For at bevare vandtætheden bør du ikke trykke på knapperne under vandet. For at få yderligere oplysninger bedes du klikke ind på Polar-produkters vandtæthed er testet i overensstemmelse med den internationale standard ISO Produkter er opdelt i tre kategorier efter deres vandtæthed. Se bag på Polar-produktet for at finde kategorien af vandtæthed, og sammenlign den med nedenstående oversigt. Bemærk, at disse definitioner ikke nødvendigvis gælder andre producenters produkter. Mærke på æskens bagside Water resistant Water resistant 30 m/50 m Karakteristika for vandtæthed Beskyttet mod vandsprøjt, sved, regndråber osv. Ikke egnet til svømning. Egnet til badning og svømning WR 30M/ WR 50M Water resistant 100 m Egnet til svømning og snorkling (uden lufttanke) WR 100M Fejlfinding Hvis du ikke ved, hvor du er i menuen, skal du trykke på BACK (Tilbage), og holde den nede, indstil klokkeslættet vises. Hvis der ikke er reaktioner på knapperne, eller FT7 viser afvigende aflæsninger, bør pulsuret nulstilles ved at trykke på fire knapper (UP, DOWN, BACK (Op, Ned, Tilbage) og LIGHT (Lys)) på samme tid i fire sekunder. Displayet bliver blankt i et øjeblik. Tryk på OK, og Please enter basic settings (Indtast de grundlæggende indstillinger) vises kort efter. Angiv tid og dato. Med et langt tryk på BACK (Tilbage) vender displayet tilbage til klokkeslætsvisningen. Alle andre indstillinger bortset fra klokkeslæt og dato vil blive gemt. Hvis pulsmålingen er forkert, ekstremt høj eller viser nul (00), skal du sikre dig, at der ikke er andre pulsmålere inden for1 meter, og at bæltet til senderen/tekstilelektroderne sidder bekvemt og er fugtige, 16 Vigtige Oplysninger

17 rene og ubeskadigede. Såfremt pulsmålingen ikke virker med sportstøjet, kan du prøve at bruge bæltet. Hvis det virker, ligger problemet sandsynligvis i tøjet. Kontrollér, at elektrodeområderne på tøjet er rene. Se vaskeanvisningerne, før du vasker tøjet. Såfremt pulsmålingen fortsat ikke virker, bedes du kontakte forhandleren/producenten af tøjet. Stærke elektromagnetiske signaler kan give forkerte målinger. Elektromagnetiske forstyrrelser kan forekomme nær højspændingskabler, trafiklys,kørestrømsledninger til elektrificerede jernbaner, trolleybusser eller sporvogne, fjernsyn, bilermotorer, cykelcomputere, visse former for motordrevet udstyr eller mobiltelefoner, eller ved elektriske sikkerhedsporte. Flyt væk fra mulige kilder til forstyrrelser for at undgå forkerte målinger. Hvis den unormale måling fortsætter, selvom du flytter dig væk fra den forstyrrende kilde, skal du nedsætte tempoet og tage din puls manuelt. Hvis du synes, at pulsen svarer til den høje måling på displayet, kan det være, at du har hjertearytmi. De fleste tilfælde af hjertearytmi er ikke alvorlige, men kontakt din læge alligevel. Hvis pulsmålingen ikke virker på trods af de tidligere nævnte handlinger, kan senderens batteri være tomt. Hvis du har haft problemer med hjertet, kan dette have ændret kurven på dit hjertekardiogram, så senderen ikke er i stand til at måle den. I dette tilfælde skal du kontakte din læge. Tekniske specifikationer FT7 Træningscomputer Batteritype CR1632 Batteriets levetid Gennemsnitligt 11 måneder (træning 1 t/dag, 7 dage/uge) Driftstemperatur -10 C til +50 C Materiale til bagplade Polyamid Materiale til håndledsrem Polyuretan Spænder på håndledsrem Rustfrit stål i overensstemmelse med EU-direktiv 94/27/EU og ændringen 1999/C 205/05 om frigivelse af nikkel fra produkter, der kommer i direkte og længerevarende kontakt med huden. Nøjagtighed af ur Bedre end ± 0,5 sekunder/dag ved en temperatur på 25 C. Nøjagtighed ved pulsmåling ± 1% eller ± 1 slag i minuttet, hvad end der måtte være størst, definitionen gælder, når pulsen når et stabilt niveau. Vandtæthed 30m (Egnet til badning og svømning) WearLink+ -sender Batteritype CR 2025 Batteriets levetid Gennemsnitligt 700 timer i brug Tætningsring til batteri O-ring 20,0 x 1,0 Materiale FPM Driftstemperatur -10 C til +50 C Forbindelsesmodulets materiale Polyamid Bæltemateriale 35% Polyester, 35% Polyamid, 30% Polyuretan Vandtæthed 30m (Egnet til badning og svømning) Grænseværdier Kronometer 23 t. 59 min. 59 sek. Puls slag i minuttet Samlet tid t. 59 min. 59 sek. Samlet antal kalorier kcal/cal Samlet antal træningspas Fødselsår Vigtige Oplysninger 17

18 Polar FlowLink og Polar WebSync 2.1 (eller nyere) Systemkrav: PC MS Windows (2000/XP/Vista), 32bit, Microsoft.NET Framework Version 2.0 Intel Mac OS X 10.5 eller nyere Polar FT7 træningscomputer anvender bl.a. de følgende patenterede teknologier: OwnZone -vurdering til fastsættelse af dagens personlige målpulsgrænser OwnCode -kodet overførsel OwnCal personlig kalorieberegning WearLink -teknologi til pulsmåling FlowLink -dataoverførsel Begrænset international Polar garanti Denne garanti påvirker hverken forbrugerens juridiske rettigheder under den gældende nationale eller regionale lovgivning eller forbrugerens rettigheder over for forhandleren, der er opstået fra deres salgs-/købskontrakt. Denne begrænsede internationale Polar-garanti er udstedt af Polar Electro Inc. til forbrugere, der har købt dette produkt i USA eller Canada. Denne begrænsede internationale Polar-garanti er udstedt af Polar Electro Oy til forbrugere, som har købt dette produkt i andre lande. Polar Electro Oy/Polar Electro Inc. giver den oprindelige forbruger/køber af denne enhed garanti for, at produktet vil være fri for fejl i materiale og fremstilling i to (2) år fra købsdatoen. Kvitteringen for det originale køb er dit købsbevis! Garantien dækker ikke batteriet, normalt slid, skader forårsaget af forkert brug, misbrug, ulykker eller manglende overensstemmelse med forholdsreglerne; forkert vedligeholdelse, kommerciel brug, revnede, ødelagte eller ridsede æsker/displays, elastisk rem og Polar-beklædning. Garantien dækker ikke eventuelle skade(r), tab, omkostninger eller udgifter, direkte, indirekte eller tilfældige, deraf følgende eller specielle, der er opstået fra eller er relateret til produktet. Produkter, der er købt brugte, er ikke dækket af den toårige (2) garanti, med mindre andet er påkrævet af den lokale lovgivning. Under garantiperioden vil produktet enten blive repareret eller udskiftet på hvilket som helst af de autoriserede Polar-serviceværksteder, uanset hvilket land det er købt i. Garantien på ethvert produkt vil være begrænset til lande, hvor produktet oprindeligt blev markedsført Polar Electro Oy, FIN KEMPELE, Finland. Polar Electro Oy er et ISO 9001:2008-certificeret firma. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne brugervejledning må anvendes eller gengives i nogen form eller på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Polar Electro Oy. Navne og logoer, der er markeret med symbolet i denne brugervejledning eller på produktemballagen, er varemærker tilhørende Polar Electro Oy. Navne og logoer, der er markeret med symbolet i denne brugervejledning eller på produktemballagen, er registrerede varemærker tilhørende Polar Electro Oy, dog undtaget Windows, der er et varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Ansvarsfraskrivelse Materialet i denne vejledning er kun til informationsbrug. De beskrevne produkter kan ændres uden varsel, i overensstemmelse med producenten fortsatte udviklingsprogram. Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy giver ingen garantier med hensyn til denne vejledning eller med hensyn til produkterne beskrevet heri. Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy kan ikke stilles til ansvar for eventuelle skader, tab, omkostninger eller udgifter, direkte, indirekte eller ved uheld som følge af eller specielt opstået af eller som kan relateres til brug af dette materiale eller produkter beskrevet heri. Dette produkt er beskyttet af de immaterielle rettigheder af Polar Electro Oy som defineret af de følgende 18 Vigtige Oplysninger

19 dokumenter: FI115084, US , EP , FI110915, US , EP , FI23471, EU , USD492783S, USD492784S, USD492999S, FI96380, JP , US , EP665947, DE , FI6815, EP , US , HK , FI , US , EP , HK , DE , FI , EP , US , HK , FI 88972, DE A, FI , FR , GB , HK 306/1996, SG , US , FI111215, EP , US Andre patenter under behandling. Fremstillet af Polar Electro Oy, Professorintie 5, FIN KEMPELE, Tlf , Fax , Dette produkt er i overensstemmelse med direktiv 93/42/EEC. Den relevante Erklæring om overensstemmelse findes på adressen Denne overstregede affaldsspand på hjul viser, at Polar-produkter er elektronisk udstyr, som er indeholdt i direktiv 2002/96/EC fra Europaparlamentet og Rådet om elektrisk og elektronisk affald (WEEE), og batterier og akkumulatorer anvendt i produkter er indeholdt i direktiv 2006/66/EC fra Europaparlamentet og Rådet den 6 September 2006 om batterier og akkumulatorer og batteri- og akkumulatoraffald. Disse produkter og batterier/akkumulatorer inden i Polar-produkter bør kasseres separat i EU-landene. Polar opfordrer dig til at minimere mulige effekter af affald på miljøet og menneskers helbred også uden for EU ved at følge lokale affaldsregler og om muligt aflevere produktet på særlige indsamlingssteder for elektronik samt aflevere batterier og akkumulatorer på særlige indsamlingssteder for batterier og akkumulatorer. Dette mærke angiver, at produktet er beskyttet mod elektrisk stød DNK C 12/2010 Vigtige Oplysninger 19

Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Brugervejledning

Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Brugervejledning Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Brugervejledning A1 A2 B1 B2 B3 B4 C DANSK Denne manual indeholder vejledninger til Polar WearLink 31 og Polar WearLink W.I.N.D. sendere.

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

POLAR WEARLINK+ TRANSMITTER NIKE+ Brugervejledning

POLAR WEARLINK+ TRANSMITTER NIKE+ Brugervejledning POLAR WEARLINK+ TRANSMITTER NIKE+ Brugervejledning Polar WearLink sender Nike+ DANSK Denne brugervejledning indeholder instruktioner til Polar WearLink sender Nike+.Senderen er kompatibel med Nike + ipod,

Læs mere

POLAR FT1 POLAR FT2. Brugervejledning

POLAR FT1 POLAR FT2. Brugervejledning POLAR FT1 POLAR FT2 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELE VED DIN POLAR FT1/ POLAR FT2 TRÆNINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 5 Lær dit FT1/FT2 pulsur at kende... 5 Menustruktur... 5 Symboler

Læs mere

Polar RS400. Start Guide

Polar RS400. Start Guide Polar RS400 Start Guide Indholdsfortegnelse 1. LØBECOMPUTERENS DELE... 3 4. REGISTRER TRÆNING... 13 2. SÅDAN KOMMER DU I GANG... 4 Grundlæggende indstillinger... 4 Menu struktur... 6 3. KLARGØRING TIL

Læs mere

POLAR G5 GPS SENSOR. Brugervejledning

POLAR G5 GPS SENSOR. Brugervejledning POLAR G5 GPS SENSOR Brugervejledning DANSK Tillykke! Du er nu ejer af en Polar G5 GPS sensor. G5 giver hastigheds-, distance- og positionsdata samt ruteinformation i alle udendørs sportsgrene ved hjælp

Læs mere

BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING USER MANUAL

BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING USER MANUAL BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING USER MANUAL Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 www.polar.fi 17925930.00 DNK/FIN/NOR/SWE/ENG

Læs mere

Polar RS300X. Brugervejledning

Polar RS300X. Brugervejledning Polar RS300X Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. KOM I GANG... 4 Lær din Polar RS300X at kende... 4 Knapper på modtageren og menustruktur... 5 Start med grundlæggende indstillinger... 6 Symboler på

Læs mere

Polar RC3 GPS. Start Guide

Polar RC3 GPS. Start Guide Polar RC3 GPS Start Guide INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 3 2. FORBEREDELSE... 8 3. TRÆNING... 11 4. ANALYSE... 17 5. VIGTIGE OPLYSNINGER... 19 Pleje af dit produkt... 19 Batteriinformation... 21

Læs mere

DANSK. Polar FT60 Brugervejledning

DANSK. Polar FT60 Brugervejledning Polar FT60 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KOM GODT I GANG... 3 Lær din Polar FT60 at kende... 3 Start med grundlæggende indstillinger... 3 Knapper og menustruktur... 4 Symboler på displayet...

Læs mere

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR Model:Y6 Brugervejledning 1 ID: ID: A 2 B A DANSK Polar kadence-sensor er beregnet til at måle kadence, dvs. pedalomdrejninger i minuttet, mens man cykler. Polar

Læs mere

POLAR RCX3. Brugervejledning

POLAR RCX3. Brugervejledning POLAR RCX3 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 4 2. DET KOMPLETTE TRÆNINGSSYSTEM... Dele af træningscomputeren... Træningssoftware... Tilgængeligt tilbehør... 5 5 5 6 3. KOM I GANG...

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

POLAR RCX5. Brugervejledning

POLAR RCX5. Brugervejledning POLAR RCX5 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 5 2. DELE AF TRÆNINGSCOMPUTEREN... 6 Dele af Polar RCX5 træningscomputeren... 6 Ekstraudstyr... 7 3. KOM I GANG... Grundlæggende indstillinger...

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

POLAR RC3 GPS. Brugervejledning

POLAR RC3 GPS. Brugervejledning POLAR RC3 GPS Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 4 2. DET KOMPLETTE TRÆNINGSSYSTEM... Dele af træningscomputeren... Træningssoftware... Tilgængeligt tilbehør... Knapfunktioner... Menustruktur...

Læs mere

Indhold 2. Introduktion 5. Overblik 5. Dette indeholder æsken 6. Dette er din Polar Loop 2 7. Kom i gang 8. Opsæt din Polar Loop 2 8

Indhold 2. Introduktion 5. Overblik 5. Dette indeholder æsken 6. Dette er din Polar Loop 2 7. Kom i gang 8. Opsæt din Polar Loop 2 8 BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Indhold 2 Introduktion 5 Overblik 5 Dette indeholder æsken 6 Dette er din Polar Loop 2 7 Kom i gang 8 Opsæt din Polar Loop 2 8 Download og installér Polar FlowSync 8 Tilslut din

Læs mere

Hurtig vejledning S410 /S210 PULSMÅLER PULSMÅLER. Viser din puls som slag pr. minut og procent af HR max, gennemsnitspuls og træningens varighed.

Hurtig vejledning S410 /S210 PULSMÅLER PULSMÅLER. Viser din puls som slag pr. minut og procent af HR max, gennemsnitspuls og træningens varighed. COMPLETE HR Viser din puls som slag pr. minut og procent af HR max, gennemsnitspuls og træningens varighed. Hurtig vejledning Lader dig indstille fem træningssæt til intervaltræning med målpulszoner og

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

FW1201 BRUGSANVISNING

FW1201 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: FW1201 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

IDOMOVE GO+ Brugermanual

IDOMOVE GO+ Brugermanual IDOMOVE GO+ Brugermanual Tak, fordi du har valgt IDOMOVE GO+, som vil hjælpe dig med at sætte nye mål for et aktivt liv og gøre hver dag til sjov og motiverende træning. Armbåndet kan tilpasses de fleste

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master CHRONOGRAPH 1/10-sek. DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

SUUNTO M1/M2 Brugervejledning

SUUNTO M1/M2 Brugervejledning SUUNTO M1/M2 Brugervejledning da 1 SIKKERHED.................................................................... 4 Typer af sikkerhedsforanstaltninger:................................. 4 Sikkerhedsforanstaltninger:..........................................

Læs mere

Quick Guide. ~ Side 1 ~ Hvad er inkluderet. Kassen med dit Shine armbånd indeholder: Andet Shine tilbehør der kan købes:

Quick Guide. ~ Side 1 ~ Hvad er inkluderet. Kassen med dit Shine armbånd indeholder: Andet Shine tilbehør der kan købes: Hvad er inkluderet Kassen med dit Shine armbånd indeholder: Shine CR2032 Batteri Batteriværktøj Spænde Sportsarmbånd Gratis Shine profil og app Andet Shine tilbehør der kan købes: Læderarmbånd Halskæde

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Forerunner 910XT lynstartvejledning November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Introduktion advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt-

Læs mere

ONLINE MANUAL. 1 Orbit Manual

ONLINE MANUAL. 1 Orbit Manual ONLINE MANUAL 1 Orbit Manual DK Indhold: Pakkens indhold... 3 Beskrivelse af apparat... 4 Sådan bæres Runtastic Orbit... 4 Fastgørelse... 5 Første skridt... 5 Med Runtastic Me-app... 5 Uden Runtastic Me

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

R100APM Premier Rower COMPUTER

R100APM Premier Rower COMPUTER R100APM Premier Rower COMPUTER 1 LCD Display 130 x 58.5mm Liquid Crystal Display PULSE Display Viser din puls per minut (bmp) SPM Display Antal træk i minuttet LEVEL Display 1~16 Modstands-niveau BRUGER

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

210 Hurtigvejledning

210 Hurtigvejledning 210 Hurtigvejledning m Rider 210 Rider 210 er forsynet med et barometer som viser højde i realtid. Denne enhed har tre taster som bliver brugt til flere funktioner. Hovedfunktioner 1 TILBAGE ( ) Tryk for

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer.

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer. Brug Pace Guiden for at få det bedste ud af træningsprogrammer i de forskellige træningsområder. Find din aktuelle 2000 meter tid i venstre kolonne, se på tværs for at finde din Pace i hvert område. Når

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brugervejledning Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Mobilt Bredbånd. Installationsguide

Mobilt Bredbånd. Installationsguide Mobilt Bredbånd Installationsguide 1 Indledning ZTE MF110 USB-modemmet er et 3G USB-modem til brug i mobile netværk. Det understøtter microsd-kort og ekstern antenne til lagring af data og optimal ydeevne.

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

SUUNTO SMART SENSOR BRUGERVEJLEDNING

SUUNTO SMART SENSOR BRUGERVEJLEDNING SUUNTO SMART SENSOR BRUGERVEJLEDNING 2 1 Velkommen... 3 2 Sikkerhed... 4 3 Kom i gang... 6 3.1 Montering på bælte... 6 3.2 Tilknytning... 7 4 Brug Suunto Smart Sensor... 9 5 Pleje og support... 11 5.1

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Bluetooth badevægt BLUETOOTH BADEVÆGT 1

Bluetooth badevægt BLUETOOTH BADEVÆGT 1 1. Tekniske specifikationer: Tændes ved pres på vægten eller ved tryk på SET knappen Betjening: UNIT, UP, DOWN, SET knapper Kapacitet max. 180 kg. Enheder: lb/kg Decimaler: 0,2 lb / 0,1 kg. Højde: cm.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One.

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One. Kom godt i gang Hvad er inkluderet Din Fitbit One pakke indeholder: 1. Fitbit One Wireless Activity + Sleep Tracker 2. Holder 3. Trådløs synkroniserings dongle 4. Armbånd til at sove med 5. Opladning kabel

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

DANSK. Brugermanual Polar CS400

DANSK. Brugermanual Polar CS400 Brugermanual Polar CS400 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 4 2. DELE TIL CYKELCOMPUTER... 5 3. SÅDAN KOMMER DU I GANG... Måling af hjulstørrelse... Grundlæggende indstillinger... Menustruktur... 6

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet. Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet. Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder: Flex tracker Opladning kabel trådløs synkronisering dongle 1 lille og 1 stort armbånd Flex tracker Ladekabel trådløs

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere