Polar FT7 Brugervejledning DANSK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Polar FT7 Brugervejledning DANSK"

Transkript

1 Polar FT7 Brugervejledning DANSK

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELE VED DIN POLAR FT7 TRÆNINGSCOMPUTER KOM I GANG... 4 Lær din Polar FT7 Træningscomputer at kende... 4 FT7-knapper og menu... 4 Start med de grundlæggende indstillinger TRÆNING... 6 Bær senderen... 6 Start træning... 6 Forbrænd fedt eller forbedr din kondition Under træning... 7 Afbryd/stands træningen EFTER TRÆNING... 9 Træningsopsummering... 9 Gennemse træningsdata... 9 Træningsfiler... 9 Ugeopsummeringer Totaler Overfør data INDSTILLINGER Indstillinger af ur Træningsindstillinger Brugerinformation Generelle indstillinger VIGTIGE OPLYSNINGER Pleje af din FT7 træningscomputer Vaskeanvisninger til WearLink+ -sender Service Udskiftning af batterier Sikkerhedsforanstaltninger Fejlfinding Tekniske specifikationer Begrænset international Polar garanti Ansvarsfraskrivelse... 18

3 1. FORDELE VED DIN POLAR FT7 TRÆNINGSCOMPUTER Fordele Ved Din Polar FT7 Træningscomputer 3

4 2. KOM I GANG Lær din Polar FT7 Træningscomputer at kende Træningcomputer måler og viser din puls og andre data under træning. WearLink + -sender sender pulssignalet til træningscomputeren. WearLink+ -sender består af et forbindelsesmodul (A) og et bælte (B). Du kan hente den nyeste version af denne brugervejledning på Gå til for at se instruktionsvideoer. FT7-knapper og menu UP (Op): Åbn menuen Juster værdier Gå gennem valglister Skift display visning ved at holde øverste højre knap inde i længere tid OK: Bekræft valg Vælg træningstype eller træningsindstillinger DOWN (Ned): Åbn menuen Gå gennem valglister Juster værdier BACK (Tilbage): Gå ud af menuen Gå tilbage til det forrige niveau Annuller valg Lad indstillingerne være uændrede Gå tilbage til tidsvisning med et langt tryk LIGHT (Lys): Tænd displayets lys Åbn hurtigmenuen i tidsvisning med et langt tryk, lås knapper, indstil alarm eller vælg tidszone Slå træningslydene ON/OFF (Til/Fra) eller lås knapper under træning Natvisning under træning: Tryk én gang på LIGHT (Lys) under måling, og baggrundsbelysningen vil blive aktiveret, når der trykkes på en vilkårlig knap. Natvisning slås fra, når FT7 går tilbage til tidsvisning. 4 Kom i Gang

5 Start med de grundlæggende indstillinger Tryk på en vilkårlig knap og hold den nede i et sekund for at aktivere din Polar FT7 træningscomputer. Når FT7 er aktiveret, kan der ikke slukkes for den. 1. Language (Sprog): Vælg tysk, engelsk, spansk, fransk,italiensk, portugisisk, finsk eller svensk med UP/DOWN (Op/Ned). Tryk på OK. 2. Please enter basic settings (Indtast de grundlæggende indstillinger) vises. Tryk på OK. 3. Vælg Time format (Tidsformat). 4. Vælg Time (Tid). 5. Indtast Date (Dato). 6. Vælg Units (Enheder). Angiv metriske (KG, CM) eller britiske (LBS, FT). Hvis du vælger lb/ft, vises kalorier som CAL, i modsat fald vises de som KCAL. Kalorier måles som kilokalorier. 7. Indtast Weight (Vægt). 8. Indtast Height (Højde). 9. Indtast Date of birth (Fødselsdato). 10. Vælg Sex (Køn). 11. Settings OK? (Er indstillingerne i orden?) vises. Vælg Yes (Ja) for at bekræfte og gemme indstillingerne. Basic settings complete (Grundlæggende indstillinger udført) vises, og FT7 går ind i tidsvisning. Vælg No (Nej) for at ændre indstillingerne. Please enter basic settings (Indtast de grundlæggende indstillinger) vises. Indtast de grundlæggende indstillinger igen. Du kan senere hen ændre din brugerinformation. For yderligere oplysninger henvises til Indstillinger (side? ). Kom i Gang 5

6 3. TRÆNING Bær senderen 1. Fugt bæltets elektrodeområder godt under løbende vand. 2. Fastgør forbindelsesmodulet til bæltet. Juster bæltelængden, så den sidder tæt, men behageligt.. 3. Fastgør bæltet omkring brystet, lige under brystmusklerne, og forbind låsekrogen med den anden ende af bæltet. 4. Kontroller, at de fugtige elektrodeområder har god kontakt med huden, og at Polar-logoet på forbindelsesmodulet sidder på midten af brystkassen og vender opad. Fjern sendermodulet fra bæltet, hver gang du har brugt det, for at forlænge batteriets levetid. Sved og fugt kan holde elektroderne våde og senderen aktiveret. Dette forkorter batteriets levetid. For flere detaljerede oplysninger om vedligeholdelse af senderen henvises til Vaskeanvisninger til WearLink+ -sender (side 14). Start træning 1. Tag senderen og pulsuret på. 2. Tryk på OK og vælg Start. Vent, indtil din puls vises, og tryk dernæst på OK for at starte målingen. For at ændre træningslyd, pulsvisning, heart touch eller zonegrænser, før du begynder målingen af træningen, skal du vælge Settings > Training Settings (Indstillinger > Træningsindstillinger). Se Træningsindstillinger (side 12) for flere oplysninger. Din træningsfil gemmes kun, når målingen har varet i over et minut. Timer for træningsvarighed FT7 har en timer for træningsvarigheden, som gør det muligt blot at registrere træningstiden uden at bruge senderen. 1. Tryk to gange på OK for at registrere træningstiden. Started (Startet) vises. 2. Tryk på DOWN (Ned), indtil du kan se visningen af DURATION/ TIME OF DAY (Varighed/ Klokkeslæt). 3. Du kan følge den tid, der er gået. Når Check heart rate transmitter! (Kontroller pulssender!) vises, skal du trykke på OK for at fortsætte tidsmålingen. 4. Tryk to gange på BACK (Tilbage) for at standse tidsmålingen. 5. Opsummeringen vil følge, og du kan kontrollere den tid, der er forløbet. Forbrænd fedt eller forbedr din kondition. Mens du træner, viser Polar FT7 din optimale træningsintensitet for forbrænding af fedt og forbedring af konditionen. Disse intensiteter kan variere alt efter din daglige fysiske og psykiske tilstand. Når du 6 Træning

7 begynder en træning analyserer FT7 din aktuelle tilstand og justerer intensiteten herefter, hvis det er nødvendigt. Dette intelligente pulsur kan registrere din krops daglige tilstand ud fra din puls og pulsvaribilitet. Når din krop har restitueret fra tidligere træning og hverken er træt eller stresset, er du klar til mere intensiv træning. Virkningen af din træning vises på pulsuret med det samme. Zonerne for fedtforbrænding og konditionsintensitet adskilles af en vertikal stiplet linie. Denne linie bliver automatisk opfanget af FT7 og skifter efter din nuværende tilstand. EFFECT (Effekt) på displayet vil blive ændret til FATBURN (Fedtforbrænding) eller FITNESS (Kondition) alt efter hvilken zone, du befinder dig i. 1. Din nuværende puls 2. Grænsepulsværdi mellem zoner for fedtforbrænding og konditionsintensitet. ~ forsvinder, efterhånden som FT7 justerer intensitetszonerne, så de svarer til din nuværende tilstand, når det er nødvendigt. FATBURN (Fedtforbrænding) (hjertesymbolet befinder sig på den venstre side af linien) I fedtforbrændingszonen er træningsintensiteten lavere, og energikilden er hovedsageligt fedt. Derfor forbrændes fedt effektivt, og din forbrænding, hovedsageligt fedtiltning, øges. FITNESS (Kondition) (hjertesymbolet befinder sig på den højre side af linien) I konditionszonen er træningsintensiteten højere, og du forbedrer din kardiovaskulære kondition, dvs. styrker dit hjerte og forbedrer blodstrømningen til muskler og lunger. Hovedenergikilden er kulhydrater. Du kan låse zonerne til fedtforbrænding eller kondition alt efter dit mål for den bestemte træningssession. Tryk på OK i et sekund for at låse, når du er i den ønskede zone. Fat burning zone locked (Fedtforbrændingszone låst) eller Fitness zone locked (Konditionszone låst) vises. Pulsuret bipper, hvis du træner for hårdt eller for let. På dette billede er fedtforbrændingszonen for eksempel låst. Tryk på OK i ét sekund for at låse op for zonen. Under træning De følgende oplysninger vises under træningen. Tryk på UP/DOWN (Op/Ned) for at ændre visningen. HEART RATE (Puls) Din nuværende puls CALORIES (Kalorier) Forbrændte kalorier under træningen. Træning 7

8 DURATION (Varighed) Varigheden af din træning TIME OF DAY (Klokkeslæt) Klokkeslæt. Fitness (Kondition) (hjertesymbolet er på den højre side af linjen) Din nuværende puls. Du træner i en konditionsforbedrende zone. FT7 har en display hukommelsesfunktion, som husker den sidste visning (for eksempel kalorievisningen), du har brugt under din træning. Næste gang du begynder en træning, vil displayet automatisk vælge kalorievisningen. Heart Touch Afbryd/stands træningen Når du bringer træningscomputeren tæt på forbindelsesmodulet under træning, vises klokkeslættet. Baggrundsbelysningen lyser også op, hvis du har trykket på knappen LIGHT (Lys) under træningen. Sæt HeartTouch-funktionen på On/Off (Til/Fra) i Settings (Indstillinger) > Training Settings (Træningsindstillinger) > HeartTouch. 1. For at afbryde målingen af træningen midlertidigt skal du trykke på BACK (Tilbage). Continue/ Exit (Fortsæt/ Afslut) vises. For at fortsætte målingen skal du trykke på OK. Hvis du ikke har fortsat målingen inden for fem minutter, vil FT7 automatisk minde dig om at gøre det ved at bippe. Du vil høre lyden hvert tiende minut, indtil målingen af sessionen enten fortsættes eller standses. Bemærk: Hvis lyden er i fra-tilstand, vil displayet forblive i pause-tilstand, indtil brugeren foretager det næste valg, sætter FT7 på FlowLink, eller batteriet er afladet. 2. Tryk en gang til på BACK (Tilbage) for at standse målingen. Stopped (Standset) vises. Se Træningsopsummering (side 9) for oplysninger om feedback til træningen. Der vil kun blive vist feedback om træningssessionen, hvis målingen har varet i over ti minutter. Fjern forbindelsesmodulet fra bæltet, og rens bæltet under rindende vand, hver gang du har brugt det. Vask bæltet jævnligt i en vaskemaskine ved 40ºC eller som minimum hver gang, det er blevet brugt fem gange. For yderligere oplysninger om, hvordan senderen bæres, henvises til Vaskeanvisninger til WearLink+ -sender (side 14) 8 Træning

9 4. EFTER TRÆNING Træningsopsummering Polar FT7 viser en træningsopsummering efter hver træning: DURATION (Varighed) Varigheden af din træning CALORIES (Kalorier) Mængden af forbrændte kalorier under træningen. AVERAGE (Gennemsnit) Din gennemsnitspuls for træningen MAXIMUM Din maksimale puls for træningen FAT BURN (Fedtforbrænding) Brugt tid i fedtforbræningszonen FITNESS (Kondition) Brugt tid i konditionsforbedringszonen Gennemse træningsdata Vælg MENU > Data for at gennemse dine træningsdata. Vælg dernæst Training files (Træningsfiler), Week summaries (Ugeopsummeringer), Totals since xx.xx.xx (Totaler siden xx.xx.xx), Delete files (Slet filer) eller Reset totals (Nulstil totaler). Træningsfiler For at se dine sidste træninger, vælg MENU > Data > Training files (Træningsfiler) Vælg dernæst datoen og tidspunktet, du ønsker at se. Dato for filoprettelse: xx.xx.xx Tidspunkt for filoprettelse: xx:xx Hver bjælke repræsenterer én træningsfil. Vælg den træning, du ønsker at se DURATION (Varighed) Varigheden af din træning CALORIES (Kalorier) Mængden af forbrændte kalorier under træningen. AVERAGE (Gennemsnit) Gennemsnitspuls for træningen MAXIMUM Maksimal puls for træningen Efter Træning 9

10 FAT BURN (Fedtforbrænding) Brugt tid i fedtforbræningszonen FITNESS (Kondition) Brugt tid i konditionsforbedringszonen Slet filer Det maksimale antal træningsfiler er 99. Når hukommelsen for Training files (Træningsfiler) bliver fuld, bliver den ældste træningsfil erstattet af den nyeste. For at gemme træningsfilen i en længere tidsperiode skal du overføre den manuelt til Polar webservice på For at slette en træningsfil skal du vælge Data > Delete (Slet) > Training file (Træningsfil) > OK. Vælg den fil, du ønsker at slette, og tryk på OK. Delete file? (Slet fil?) vises. Vælg Yes (Ja). Remove from totals? (Fjern fra totaler?) vises. For at fjerne filen fra totaler skal du vælge Yes (Ja). Slet alle filer Vælg Data > Delete (Slet) > All files (Alle filer) > OK. Delete all files? (Slet alle filer?) vises. Vælg Yes (Ja), All files deleted (Alle filer slettes) vises. For at annullere filsletningen skal du trykke på BACK (Tilbage), indtil klokkeslætsvisningen vises. Ugeopsummeringer Vælg MENU > Data > Week summaries (Ugeopsummeringer) for at gennemse din ugentlige træningsopsummering. WEEK (Uge) Ugens start- og slutdato Filbrowser DURATION (Varighed) Den samlede varighed af dine træninger SESSIONS (Sessioner) Antal træninger i løbet af den valgte uge. CALORIES (Kalorier) Antallet af forbrændte kalorier i løbet af ugen Reset Week Summaries (Nulstil ugeopsummeringer) For at nulstille ugeopsummeringer skal du vælge Data > Reset week summaries (Nulstil ugeopsummeringer) > OK. Reset weeks? (Nulstil uger?) vises. Vælg Yes (Ja) for at nulstille ugeopsummeringer. Totaler For at gennemse dine træningstotaler skal du vælge MENU > Data > Totals since xx.xx.xxxx (Totaler siden xx.xx.xxxx) 10 Efter Træning

11 DATA Dato for ugestart DURATION (Varighed) Den samlede varighed af dine træninger SESSIONS (Sessioner) Det samlede antal træninger CALORIES (Kalorier) Det samlede antal kalorier, du har forbrændt under dine træninger Nulstil totaler For at nulstille totalerne skal du vælge Data > Reset totals (Nulstil totaler) og Yes (Ja). Overfør data Gem alle dine træningsfiler på webtjenesten polarpersonaltrainer.com for at kunne udføre en langvarig opfølgning. Der kan du få vist detaljerede oplysninger om dine træningsdata og få en bedre forståelse af din træning. Med Polar FlowLink* er det nemt at overføre træningsfiler til webtjenesten. Alternativt kan du overføre din træningsdata manuelt til polarpersonaltrainer.com. Sådan indstilles din pc til dataoverførsel 1. Registrer dig på polarpersonaltrainer.com 2. Hent og installer Polar WebSync-softwaren på din computer fra polarpersonaltrainer.com. 3. WebSync-softwaren aktiveres automatisk, når feltet "Start Polar WebSync" markeres i slutningen af installationen. 4. Sæt din FlowLink ind i en USB-port på computeren. DATA-symbolet bliver gult, når FlowLink er sluttet til computeren. Anbring dit pulsur på FlowLink, så displayet vender nedad. 5. Følg dataoverførselsprocessen og instruktionerne til at hente dataene fra WebSync-softwaren på din computerskærm. Se polarpersonaltrainer.com "Hjælp" for yderligere oplysninger om dataoverførsel. For at overføre data fremover bør du følge punkt 4 og 5 som angivet herover. * Ekstraudstyret Polar FlowLink påkrævet. Efter Træning 11

12 5. INDSTILLINGER Indstillinger af ur Vælg den værdi, du ønsker at ændre, og tryk på OK. Juster værdierne med UP/DOWN (Op/Ned), og bekræft med OK. Vælg Settings (Indstillinger) > Watch, time and date (Ur, klokkeslæt og dato). Alarm: Stil alarm på Off (Fra) eller On (Til). Hvis du vælger On (Til), skal du indstille timerne og minutterne. Tryk på BACK (Tilbage) for at standse alarmen eller UP/DOWN/OK (Op/Ned/OK) for at slumre i 10 minutter. Alarmen kan ikke anvendes under træning. Time (Tid): Vælg Time 1 (Tid 1), og indstil tidsformat, timer og minutter. Vælg Time 2 (Tid 2) for at indstille tiden til en anden tidszone ved at tilføje eller trække timer fra. I tidsvisningen kan du hurtigt ændre fra Time 1 (Tid 1) til Time 2 (Tid 2) ved at trykke på DOWN (Ned) og holde den nede. Når der er valgt Time 2 (Tid 2), vises 2 i det nederste højre hjørne af displayet. Time zone (Tidszone): Vælg tidszone 1 eller 2. Date (Dato): Indstil datoen. Watch face (Ur): Vælg Time only (Kun tid), Time and logo (Tid og logo) eller Birthday logo (Fødselsdagslogo) (Kan kun vælges på fødselsdag). For at skifte urskiven hurtigt skal du trykke på UP (Op) og holde den nede. Watch face changed (Display ændret) vises. Du kan oprette et logo med et billedredigeringsprogram og overføre det til din Polar FT7 pulsur ved hjælp af Polar WebSync-softwaren. Gå til polar.fi/support for yderligere oplysninger Træningsindstillinger Vælg Settings > Training settings (Indstillinger > Træningsindstillinger) Training sounds (Træningslyde): Vælg Off (Fra) eller On (Til). Heart rate view (Pulsvisning): Indstil FT7 til at vise din puls som Beats per minute (BPM) (Slag i minuttet) eller som Percent of maximum (% OF MAX) (Procentdel af max pulsen). BPM: Målingen af det arbejde, dit hjerte udfører, udtrykt som antal slag i minuttet. % OF MAX (% af max): Målingen af det arbejde, dit hjerte udfører, udtrykt som % af din pulsreserve. HeartTouch: Vælg On (Til) eller Off (Fra). Når du sætter pulsuret tæt på sendermodulet under træning, vises klokkeslættet. Baggrundsbelysningen tændes også, hvis du har trykket på knappen LIGHT (Lys) under træningen. Heart rate upper limit (Øvre pulsgrænse) hjælper dig med at træne inden for din personlige målpulszone (f.eks. anbefalet af en læge). Slå den øvre pulsgrænse On (Til), og juster grænsen med OP/NED og tryk på OK. Brugerinformation Vælg Settings > User Information (Indstillinger > Brugeroplysninger) Weight (Vægt): Angiv din vægt. Height (Højde): Indtast din højde. Date of birth (Fødselsdato): Indtast din fødselsdato Sex (Køn): Vælg MALE (Mand) eller FEMALE (Kvinde). Maximum heart rate (Maksimalpuls) er det højeste antal slag i minuttet (bpm) under maksimal fysisk anstrengelse. Du bør kun ændre standardværdien, hvis din kender din laboratoriemålte værdi. Generelle indstillinger Vælg Settings (Indstillinger) > General settings (Generelle indstillinger). 12 Indstillinger

13 Button sounds (Knaplyde): Slå knaplyde On (Til) eller Off (Fra). Units (Måleenheder): Vælg Metric (kg/km) (Metriske (kg/km)) eller Imperial (lb/ft) (Britiske (lb/ft)). Hvis du vælger lb/ft, bliver kalorier vist som Cal, ellers vises de som kcal. Kalorier måles som kilokalorier. Week s start day (Ugens startdag): Vælg ugens startdag Monday (Mandag), Saturday (Lørdag) eller Sunday (Søndag). Language (Sprog): Vælg tysk, engelsk, spansk, fransk, italiensk, portugisisk, finsk eller svensk. Indstillinger 13

14 6. VIGTIGE OPLYSNINGER Registrer dit Polar-produkt på for at sikre, at vi kan blive ved med at forbedre vores produkter og ydelser for bedre at gå dine behov i møde. Brugernavnet til din Polar-konto er altid din adresse. Det samme brugernavn og den samme adgangskode gælder for Polar-produktregistrering, polarpersonaltrainer.com, Polar debatforum og registrering til nyhedsbrevet. Pleje af din FT7 træningscomputer Træningscomputer: Rengør med en mild sæbeopløsning, og tør den af med et håndklæde. Tryk ikke på knapper under vand. Benyt aldrig sprit eller slibende materiale (ståluld eller rensekemikalier). Opbevares køligt og tørt. Opbevar ikke delene i fugtige omgivelser, i lufttæt materiale (en plastikpose eller sportspose) eller sammen med ledende materiale (et vådt håndklæde). Må ikke udsættes for direkte sollys over længere perioder. Vaskeanvisninger til WearLink+ -sender WearLink+ -sender: Tag bæltet af forbindelsesmodulet og skyl bæltet under løbende vand, hver gang du har brugt det. Tør forbindelsesmodulet med et blødt håndklæde. Benyt aldrig sprit eller slibende materiale (ståluld eller rensekemikalier). Vask bæltet jævnligt i en vaskemaskine ved 40ºC eller mindst efter hver 5. træning. Dette sikrer nøjagtige resultater og maximal levetid af senderen. Brug en vaskepose. Bæltet må ikke lægges i blødt, tørres i en centrifuge, tørretumbler eller stryges. Brug ikke vaskepulver med syntetiske stoffer, blegemiddel eller skyllemiddel. Læg aldrig bæltet eller forbindelsesmodulet i en vaskemaskine eller tørretumbler! Tør og opbevar bæltet og sendermodulet separat, så senderbatteriets levetid bliver så lang som muligt. Vask bæltet i vaskemaskine hvis du har brugt senderen i en pool, vand med højt klorin-indhold, eller hvis bæltet skal opmagasineres i længere tid. Service I løbet af den toårige garantiperiode anbefaler vi, at du kun får foretaget et serviceeftersyn af dit udstyr hos et autoriseret Polar-servicecenter. Garantien dækker ikke direkte skader eller følgeskader, som skyldes et serviceeftersyn, der ikke er godkendt af Polar Electro. Udskiftning af batterier Både FT7 og WearLink+ indeholder et batteri, som kan udskiftes af brugeren. Følg anvisningerne omhyggeligt for selv at udskifte batteriet. Bemærk venligst følgende: Indikatoren for lavt batteri bliver vist, når der er 10-15% af batterikapaciteten tilbage. Overdreven brug af baggrundslyset aflader batteriet hurtigere. Under kolde forhold kan indikatoren for lavt batteri blive vist, men vil forsvinde igen, når du vender tilbage til et varmere miljø. Der bliver automatisk slukket for baggrundslys og lyd, når batteriindikatoren vises. Hvis der indstilles alarmer før visningen af indikatoren for lavt batteri, vil de forblive aktive. Sådan udskifter du selv batteriet: Når du udskifter batteriet, bør du sørge for, at tætningsringen ikke er beskadiget. I så fald bør du udskifte den med en ny. Du kan købe sættene med tætningsring/batteri hos veludstyrede Polar-forhandlere og autoriserede Polar-servicecentre. Hold batterierne væk fra børn. Hvis de sluges, skal du øjeblikkeligt kontakte en læge. Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til lokale regler om affald. 14 Vigtige Oplysninger

15 Når du håndterer et nyt, helt opladet batteri, skal du undgå spændelignende kontakt, dvs. fra begge sider, med metal- eller elektrisk ledende værktøj, som for eksempel en pincet. Dette kan kortslutte batteriet og få det til at aflade hurtigere. Normalt beskadiger en kortslutning ikke batteriet, men det kan formindske kapaciteten og dermed batteriets levetid. 1. Åbn batteridækslet med en mønt ved at dreje det fra CLOSE (Luk) til OPEN (Åbn). 2. Når træningscomputerens batteri (2a) udskiftes, skal du fjerne batteridækslet og forsigtigt fjerne batteriet. Hvis du bruger en lille pind til at vippe batteriet op med skal du sørge for at den ikke er af metal. Pas på ikke at beskadige metalelementet(*) eller rillerne. Indsæt et nyt batteri i dækslet med den positive (+) side mod dækslet. Når modtagerens batteri (2b) udskiftes, skal du anbringe batteriet inden i dækslet med den positive (+) side mod dækslet. 3. Udskift den gamle tætningsring med en ny, og sæt den godt ind i dækslets rille for at sikre vandtæthed. 4. Sæt dækslet tilbage igen, og drej det med uret til CLOSE (Luk). 5. Genindtast de grundlæggende indstillinger, hvis du udskiftede træningscomputerens batterier. Fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med den forkerte type. Sikkerhedsforanstaltninger Dit Polar FT7 pulsur er beregnet til at hjælpe dig med at nå dine personlige konditionsmål og indikere niveauet af fysiologisk belastning og intensitet under træninger. Anden brug er hverken tilsigtet eller antydet. Minimering af mulige risici Træning kan indebære visse risici. Før du påbegynder et regelmæssigt træningsprogram, bør du besvare følgende spørgsmål om din helbredstilstand. Hvis du svarer ja til et eller flere af disse spørgsmål, bør du kontakte en læge, før du påbegynder et træningsprogram. Har du været fysisk inaktiv i de sidste fem år? Har du højt blodtryk eller forhøjet kolesteroltal? Har du symptomer på nogen form for sygdom? Tager du nogen form for blodtryks- eller hjertemedicin? Har du tidligere haft åndedrætsproblemer? Har du netop overstået en alvorlig sygdom eller medicinsk behandling? Bruger du pacemaker eller andre indopererede elektroniske apparater? Ryger du? Er du gravid? Bemærk, at ud over træningsintensiteten, hjertemedicin/blodtryk/mentaltilstand/astma/åndedræt/osv. kan også visse energidrikke, alkohol og nikotin påvirke din puls. Det er vigtigt, at du er opmærksom på din krops reaktioner under træningen. Hvis du oplever uventet smerte eller bliver meget træt under træningen, bør du stoppe eller fortsætte med en lavere intensitet. Hvis du har en pacemaker, defibrillator eller andre indopererede elektroniske apparater, bruger du Polar Vigtige Oplysninger 15

16 FT7 på egen risiko. Før du går i gang, bør du få foretaget en test, hvor du anstrenger dig maksimalt under overvågning af en læge. Testen skal godtgøre, at det er sikkert at anvende pacemakeren og Polar FT7 samtidig. Hvis du er allergisk over for materiale, der kommer i kontakt med huden, eller hvis du har mistanke om, at du vil få en allergisk reaktion ved at benytte produktet, bedes du læse listen med tekniske specifikationer. For at undgå hudreaktion med senderen, kan den bæres uden på en t-shirt. Denne skal gennemfugtes godt under elektroderne for at sikre problemfri benyttelse. Den kombinerede påvirkning af fugt og intens slid kan resultere i, at der kommer en sort farve på senderens overflade, hvilket muligvis kan forårsage pletter på tøj i lyse farver. Hvis du bruger parfume eller insektbalsam på din hud, skal du sørge for, at den ikke kommer i kontakt med pulsuret eller senderen. Træningsudstyr med eletroniske komponenter kan være årsag til forstyrrende omflakkende signaler. Prøv følgende for at komme uden om disse problemer: 1. Fjern senderen fra brystet, og brug træningsudstyret som normalt. 2. Flyt træningscomputeren rundt, indtil du finder et område, hvor den ikke viser omstrejfende registreringer, og hjertesymbolet ikke blinker. Interferensen er ofte værst lige foran udstyrets displaypanel, mens den venstre eller højre side af displayet er relativ fri for forstyrrelse. 3. Sæt senderen tilbage på brystet, og lad træningscomputeren blive i det interferensfrie område så meget som muligt. Hvis Polar FT7 fortsat ikke virker, kan dette udstyr være for elektrisk støjende til trådløs måling af pulsen. Vandtæthed for Polar FT7 træningscomputer Polar FT7 kan bæres under svømning. For at bevare vandtætheden bør du ikke trykke på knapperne under vandet. For at få yderligere oplysninger bedes du klikke ind på Polar-produkters vandtæthed er testet i overensstemmelse med den internationale standard ISO Produkter er opdelt i tre kategorier efter deres vandtæthed. Se bag på Polar-produktet for at finde kategorien af vandtæthed, og sammenlign den med nedenstående oversigt. Bemærk, at disse definitioner ikke nødvendigvis gælder andre producenters produkter. Mærke på æskens bagside Water resistant Water resistant 30 m/50 m Karakteristika for vandtæthed Beskyttet mod vandsprøjt, sved, regndråber osv. Ikke egnet til svømning. Egnet til badning og svømning WR 30M/ WR 50M Water resistant 100 m Egnet til svømning og snorkling (uden lufttanke) WR 100M Fejlfinding Hvis du ikke ved, hvor du er i menuen, skal du trykke på BACK (Tilbage), og holde den nede, indstil klokkeslættet vises. Hvis der ikke er reaktioner på knapperne, eller FT7 viser afvigende aflæsninger, bør pulsuret nulstilles ved at trykke på fire knapper (UP, DOWN, BACK (Op, Ned, Tilbage) og LIGHT (Lys)) på samme tid i fire sekunder. Displayet bliver blankt i et øjeblik. Tryk på OK, og Please enter basic settings (Indtast de grundlæggende indstillinger) vises kort efter. Angiv tid og dato. Med et langt tryk på BACK (Tilbage) vender displayet tilbage til klokkeslætsvisningen. Alle andre indstillinger bortset fra klokkeslæt og dato vil blive gemt. Hvis pulsmålingen er forkert, ekstremt høj eller viser nul (00), skal du sikre dig, at der ikke er andre pulsmålere inden for1 meter, og at bæltet til senderen/tekstilelektroderne sidder bekvemt og er fugtige, 16 Vigtige Oplysninger

17 rene og ubeskadigede. Såfremt pulsmålingen ikke virker med sportstøjet, kan du prøve at bruge bæltet. Hvis det virker, ligger problemet sandsynligvis i tøjet. Kontrollér, at elektrodeområderne på tøjet er rene. Se vaskeanvisningerne, før du vasker tøjet. Såfremt pulsmålingen fortsat ikke virker, bedes du kontakte forhandleren/producenten af tøjet. Stærke elektromagnetiske signaler kan give forkerte målinger. Elektromagnetiske forstyrrelser kan forekomme nær højspændingskabler, trafiklys,kørestrømsledninger til elektrificerede jernbaner, trolleybusser eller sporvogne, fjernsyn, bilermotorer, cykelcomputere, visse former for motordrevet udstyr eller mobiltelefoner, eller ved elektriske sikkerhedsporte. Flyt væk fra mulige kilder til forstyrrelser for at undgå forkerte målinger. Hvis den unormale måling fortsætter, selvom du flytter dig væk fra den forstyrrende kilde, skal du nedsætte tempoet og tage din puls manuelt. Hvis du synes, at pulsen svarer til den høje måling på displayet, kan det være, at du har hjertearytmi. De fleste tilfælde af hjertearytmi er ikke alvorlige, men kontakt din læge alligevel. Hvis pulsmålingen ikke virker på trods af de tidligere nævnte handlinger, kan senderens batteri være tomt. Hvis du har haft problemer med hjertet, kan dette have ændret kurven på dit hjertekardiogram, så senderen ikke er i stand til at måle den. I dette tilfælde skal du kontakte din læge. Tekniske specifikationer FT7 Træningscomputer Batteritype CR1632 Batteriets levetid Gennemsnitligt 11 måneder (træning 1 t/dag, 7 dage/uge) Driftstemperatur -10 C til +50 C Materiale til bagplade Polyamid Materiale til håndledsrem Polyuretan Spænder på håndledsrem Rustfrit stål i overensstemmelse med EU-direktiv 94/27/EU og ændringen 1999/C 205/05 om frigivelse af nikkel fra produkter, der kommer i direkte og længerevarende kontakt med huden. Nøjagtighed af ur Bedre end ± 0,5 sekunder/dag ved en temperatur på 25 C. Nøjagtighed ved pulsmåling ± 1% eller ± 1 slag i minuttet, hvad end der måtte være størst, definitionen gælder, når pulsen når et stabilt niveau. Vandtæthed 30m (Egnet til badning og svømning) WearLink+ -sender Batteritype CR 2025 Batteriets levetid Gennemsnitligt 700 timer i brug Tætningsring til batteri O-ring 20,0 x 1,0 Materiale FPM Driftstemperatur -10 C til +50 C Forbindelsesmodulets materiale Polyamid Bæltemateriale 35% Polyester, 35% Polyamid, 30% Polyuretan Vandtæthed 30m (Egnet til badning og svømning) Grænseværdier Kronometer 23 t. 59 min. 59 sek. Puls slag i minuttet Samlet tid t. 59 min. 59 sek. Samlet antal kalorier kcal/cal Samlet antal træningspas Fødselsår Vigtige Oplysninger 17

18 Polar FlowLink og Polar WebSync 2.1 (eller nyere) Systemkrav: PC MS Windows (2000/XP/Vista), 32bit, Microsoft.NET Framework Version 2.0 Intel Mac OS X 10.5 eller nyere Polar FT7 træningscomputer anvender bl.a. de følgende patenterede teknologier: OwnZone -vurdering til fastsættelse af dagens personlige målpulsgrænser OwnCode -kodet overførsel OwnCal personlig kalorieberegning WearLink -teknologi til pulsmåling FlowLink -dataoverførsel Begrænset international Polar garanti Denne garanti påvirker hverken forbrugerens juridiske rettigheder under den gældende nationale eller regionale lovgivning eller forbrugerens rettigheder over for forhandleren, der er opstået fra deres salgs-/købskontrakt. Denne begrænsede internationale Polar-garanti er udstedt af Polar Electro Inc. til forbrugere, der har købt dette produkt i USA eller Canada. Denne begrænsede internationale Polar-garanti er udstedt af Polar Electro Oy til forbrugere, som har købt dette produkt i andre lande. Polar Electro Oy/Polar Electro Inc. giver den oprindelige forbruger/køber af denne enhed garanti for, at produktet vil være fri for fejl i materiale og fremstilling i to (2) år fra købsdatoen. Kvitteringen for det originale køb er dit købsbevis! Garantien dækker ikke batteriet, normalt slid, skader forårsaget af forkert brug, misbrug, ulykker eller manglende overensstemmelse med forholdsreglerne; forkert vedligeholdelse, kommerciel brug, revnede, ødelagte eller ridsede æsker/displays, elastisk rem og Polar-beklædning. Garantien dækker ikke eventuelle skade(r), tab, omkostninger eller udgifter, direkte, indirekte eller tilfældige, deraf følgende eller specielle, der er opstået fra eller er relateret til produktet. Produkter, der er købt brugte, er ikke dækket af den toårige (2) garanti, med mindre andet er påkrævet af den lokale lovgivning. Under garantiperioden vil produktet enten blive repareret eller udskiftet på hvilket som helst af de autoriserede Polar-serviceværksteder, uanset hvilket land det er købt i. Garantien på ethvert produkt vil være begrænset til lande, hvor produktet oprindeligt blev markedsført Polar Electro Oy, FIN KEMPELE, Finland. Polar Electro Oy er et ISO 9001:2008-certificeret firma. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne brugervejledning må anvendes eller gengives i nogen form eller på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Polar Electro Oy. Navne og logoer, der er markeret med symbolet i denne brugervejledning eller på produktemballagen, er varemærker tilhørende Polar Electro Oy. Navne og logoer, der er markeret med symbolet i denne brugervejledning eller på produktemballagen, er registrerede varemærker tilhørende Polar Electro Oy, dog undtaget Windows, der er et varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Ansvarsfraskrivelse Materialet i denne vejledning er kun til informationsbrug. De beskrevne produkter kan ændres uden varsel, i overensstemmelse med producenten fortsatte udviklingsprogram. Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy giver ingen garantier med hensyn til denne vejledning eller med hensyn til produkterne beskrevet heri. Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy kan ikke stilles til ansvar for eventuelle skader, tab, omkostninger eller udgifter, direkte, indirekte eller ved uheld som følge af eller specielt opstået af eller som kan relateres til brug af dette materiale eller produkter beskrevet heri. Dette produkt er beskyttet af de immaterielle rettigheder af Polar Electro Oy som defineret af de følgende 18 Vigtige Oplysninger

19 dokumenter: FI115084, US , EP , FI110915, US , EP , FI23471, EU , USD492783S, USD492784S, USD492999S, FI96380, JP , US , EP665947, DE , FI6815, EP , US , HK , FI , US , EP , HK , DE , FI , EP , US , HK , FI 88972, DE A, FI , FR , GB , HK 306/1996, SG , US , FI111215, EP , US Andre patenter under behandling. Fremstillet af Polar Electro Oy, Professorintie 5, FIN KEMPELE, Tlf , Fax , Dette produkt er i overensstemmelse med direktiv 93/42/EEC. Den relevante Erklæring om overensstemmelse findes på adressen Denne overstregede affaldsspand på hjul viser, at Polar-produkter er elektronisk udstyr, som er indeholdt i direktiv 2002/96/EC fra Europaparlamentet og Rådet om elektrisk og elektronisk affald (WEEE), og batterier og akkumulatorer anvendt i produkter er indeholdt i direktiv 2006/66/EC fra Europaparlamentet og Rådet den 6 September 2006 om batterier og akkumulatorer og batteri- og akkumulatoraffald. Disse produkter og batterier/akkumulatorer inden i Polar-produkter bør kasseres separat i EU-landene. Polar opfordrer dig til at minimere mulige effekter af affald på miljøet og menneskers helbred også uden for EU ved at følge lokale affaldsregler og om muligt aflevere produktet på særlige indsamlingssteder for elektronik samt aflevere batterier og akkumulatorer på særlige indsamlingssteder for batterier og akkumulatorer. Dette mærke angiver, at produktet er beskyttet mod elektrisk stød DNK C 12/2010 Vigtige Oplysninger 19

Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Brugervejledning

Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Brugervejledning Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Brugervejledning A1 A2 B1 B2 B3 B4 C DANSK Denne manual indeholder vejledninger til Polar WearLink 31 og Polar WearLink W.I.N.D. sendere.

Læs mere

Polar WearLink + Polar WearLink + W.I.N.D. Polar WearLink + Hybrid. Brugervejledning

Polar WearLink + Polar WearLink + W.I.N.D. Polar WearLink + Hybrid. Brugervejledning Polar WearLink + Polar WearLink + W.I.N.D. Polar WearLink + Hybrid Brugervejledning A1 A2 B1 B2 B3 B4 C Denne brugerhåndbog indeholder instruktioner til Polar WearLink +, Polar WearLink + W.I.N.D. og Polar

Læs mere

Polar FT4 Brugervejledning DANSK

Polar FT4 Brugervejledning DANSK Polar FT4 Brugervejledning DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELE VED DIN POLAR FT4 TRÆNINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Lær din Polar FT4 Træningscomputer at kende... 4 FT4-knapper og menu... 4 Start

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Polar Soft Strap Polar H1 Heart Rate Sensor Polar H2 Heart Rate Sensor. Brugervejledning

Polar Soft Strap Polar H1 Heart Rate Sensor Polar H2 Heart Rate Sensor. Brugervejledning Polar Soft Strap Polar H1 Heart Rate Sensor Polar H2 Heart Rate Sensor Brugervejledning A1 A2 B1 B2 B3 B4 DANSK Denne brugervejledning indeholder anvisninger til Polar bløde strop og Polar H1 og H2 pulsmålere.

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

POLAR WEARLINK + HEART RATE SENSOR WITH BLUETOOTH. Brugervejledning

POLAR WEARLINK + HEART RATE SENSOR WITH BLUETOOTH. Brugervejledning POLAR WEARLINK + HEART RATE SENSOR WITH BLUETOOTH Brugervejledning Polar WearLink pulsmåler med Bluetooth DANSK Denne brugervejledning indeholder instruktioner til Polar WearLink pulsmåler med Bluetooth.

Læs mere

POLAR WEARLINK+ TRANSMITTER NIKE+ Brugervejledning

POLAR WEARLINK+ TRANSMITTER NIKE+ Brugervejledning POLAR WEARLINK+ TRANSMITTER NIKE+ Brugervejledning Polar WearLink sender Nike+ DANSK Denne brugervejledning indeholder instruktioner til Polar WearLink sender Nike+.Senderen er kompatibel med Nike + ipod,

Læs mere

s3 Skosensor W.I.N.D. Brugervejledning

s3 Skosensor W.I.N.D. Brugervejledning s3 Skosensor W.I.N.D. Brugervejledning 1. OPEN 2. 3. OPEN 4. 5. 6. 7. Tillykke! Polar s3 stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Når der bruges følsomme

Læs mere

Brugervejledning POLAR H7

Brugervejledning POLAR H7 Brugervejledning POLAR H7 A1 A2 B1 B2 B3 B4 C Polar H7 pulsmåler DANSK Denne brugervejledning indeholder instruktioner til Polar H7 pulsmåler. Den nyeste udgave af denne brugervejledning kan downloades

Læs mere

G1 GPS Sensor Brugervejledning

G1 GPS Sensor Brugervejledning G1 GPS Sensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. A B Tillykke! Du er nu ejer af en Polar G1 GPS sensor. Polar G1 giver hastigheds- og distancedata i alle udendørs sportsgrene ved hjælp af teknologien Globalt

Læs mere

G3 GPS Sensor Brugervejledning

G3 GPS Sensor Brugervejledning G3 GPS Sensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. A B Tillykke! Du er nu ejer af en Polar G3 GPS sensor. Polar G3 giver hastigheds- og distancedata i alle udendørs sportsgrene ved hjælp af teknologien Globalt

Læs mere

POLAR H6. Model:X9 快 捷 使 用 指 南

POLAR H6. Model:X9 快 捷 使 用 指 南 POLAR H6 User Manual Gebrauchsanleitung Manuel d Utilisation Manuale d uso Gebruiksaanwijzing Manual del Usuario Manual do utilizador Brugervejledning Käyttöohje Brukerveiledning Bruksanvisning 使 説 明 書

Læs mere

POLAR CS SPEED SENSOR W.I.N.D. Brugervejledning

POLAR CS SPEED SENSOR W.I.N.D. Brugervejledning POLAR CS SPEED SENSOR W.I.N.D. Brugervejledning DANSK Polar CS hastighedssensoren W.I.N.D er beregnet til at måle hastighed og afstand under cykling. Ingen andre former for anvendelse er tilsigtet. Den

Læs mere

Start Guide. Polar FT80

Start Guide. Polar FT80 Start Guide Polar FT80 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KOM I GANG... 3 Lær din Polar FT80 træningscomputer at kende... 3 Knapper og menustruktur... 4 Start med grundlæggende indstillinger... 5 2. INDEN TRÆNING...

Læs mere

Polar FT40. Brugervejledning 17934440.00 ENG

Polar FT40. Brugervejledning 17934440.00 ENG Polar FT40 Brugervejledning 17934440.00 ENG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELE VED DIN POLAR FT40 TRÆNINGSCOMPUTER... 4 Stands træningen... 14 Træningstip... 15 2. KOM I GANG... 5 Lær din Polar FT40 at kende...

Læs mere

POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brugervejledning

POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brugervejledning POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brugervejledning DANSK Polar CS kadencesensoren W.I.N.D. er beregnet til at måle kadence, det vil sige krankomdrejninger i minuttet under cykling. Ingen andre former for

Læs mere

POLAR FT1 POLAR FT2. Brugervejledning

POLAR FT1 POLAR FT2. Brugervejledning POLAR FT1 POLAR FT2 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELE VED DIN POLAR FT1/ POLAR FT2 TRÆNINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 5 Lær dit FT1/FT2 pulsur at kende... 5 Menustruktur... 5 Symboler

Læs mere

Indhold 2. Polar H10 pulsmåler 3. Pulsmålerens dele 3. Sådan tager du pulsmåleren på 3. Kom i gang 4. Parring med Polar Beat 4. Sensorhukommelse 5

Indhold 2. Polar H10 pulsmåler 3. Pulsmålerens dele 3. Sådan tager du pulsmåleren på 3. Kom i gang 4. Parring med Polar Beat 4. Sensorhukommelse 5 BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Indhold 2 Polar H10 pulsmåler 3 Polar H10 pulsmåler 3 Pulsmålerens dele 3 Sådan tager du pulsmåleren på 3 Kom i gang 4 Parring med Polar Beat 4 Sensorhukommelse 5 Brug af din pulsmåler

Læs mere

Polar F6. Bruksanvisning

Polar F6. Bruksanvisning Polar F6 Bruksanvisning Indholdsfortegnelse 1. SÅDAN KOMMER DU I GANG... 3 Lær din Polar F6 at kende... 3 Angiv grundlæggende indstiler... 4 2. FØR TRÆNING... 5 Bær senderen... 5 Dataoverførsel... 17 5.

Læs mere

Polar CS500. Start Guide

Polar CS500. Start Guide Polar CS500 Start Guide Indholdsfortegnelse 1. LÆR DIN CS500 CYKELCOMPUTER AT KENDE... 3 Knappernes funktioner og menustruktur... 6 2. INDSTILLING AF CYKELCOMPUTEREN... 9 Angiv de grundlæggende indstillinger...

Læs mere

Polar F4. Brugervejledning

Polar F4. Brugervejledning Polar F4 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. SÅDAN KOMMER DU I GANG... 3 Lær din Polar F4 at kende... 3 Angiv grundlæggende indstiler... 4 2. FØR TRÆNING... 5 Bær senderen... 5 3. UNDER TRÆNING...

Læs mere

Polar FA20. Brugervejledning

Polar FA20. Brugervejledning Polar FA20 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. FORDELENE VED DIN POLAR FA20... 3 2. KOM I GANG... 4 FA20-knapper... 4 Grundlæggende indstillinger... 5 Menustruktur... 6 3. DIN DAGLIGE AKTIVITET...

Læs mere

POLAR STRIDE SENSOR. Model:Y8. Brugervejledning

POLAR STRIDE SENSOR. Model:Y8. Brugervejledning POLAR STRIDE SENSOR Model:Y8 Brugervejledning DANSK Tillykke! Polar Skosensor Bluetooth Smart er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Ved hjælp af følsomme sensorer får man

Læs mere

Polar RS400. Start Guide

Polar RS400. Start Guide Polar RS400 Start Guide Indholdsfortegnelse 1. LØBECOMPUTERENS DELE... 3 4. REGISTRER TRÆNING... 13 2. SÅDAN KOMMER DU I GANG... 4 Grundlæggende indstillinger... 4 Menu struktur... 6 3. KLARGØRING TIL

Læs mere

DANSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning

DANSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. INSTALLERING AF DRIVER... 4 3. INSTALLERING AF HARDWARE... 7 4. GENKENDELSE... 9 5. ETABLERING AF IRDA FORBINDELSE

Læs mere

Polar RS800CX. Start Guide 17934440.00 ENG

Polar RS800CX. Start Guide 17934440.00 ENG Polar RS800CX Start Guide 17934440.00 ENG Indholdsfortegnelse 1. POLAR RS800CX TRÆNINGSCOMPUTERENS DELE... 3 Ekstraudstyr... 5 2. KOM I GANG... 6 Menustruktur... 8 3. KLARGØRING TIL TRÆNING... 9 Planlæg

Læs mere

POLAR G5 GPS SENSOR. Brugervejledning

POLAR G5 GPS SENSOR. Brugervejledning POLAR G5 GPS SENSOR Brugervejledning DANSK Tillykke! Du er nu ejer af en Polar G5 GPS sensor. G5 giver hastigheds-, distance- og positionsdata samt ruteinformation i alle udendørs sportsgrene ved hjælp

Læs mere

Polar RS800CX. Start Guide

Polar RS800CX. Start Guide Polar RS800CX Start Guide Indholdsfortegnelse 1. DELE TIL POLAR RS800CX TRÆNINGSCOMPUTER... 3 Ekstraudstyr... 4 2. KOM I GANG... 5 Menustruktur... 7 3. KLARGØRING TIL TRÆNING... 8 Planlæg din træning...

Læs mere

BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING USER MANUAL

BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING USER MANUAL BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING USER MANUAL Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 www.polar.fi 17925930.00 DNK/FIN/NOR/SWE/ENG

Læs mere

POLAR CS600X. Start Guide

POLAR CS600X. Start Guide POLAR CS600X Start Guide Indholdsfortegnelse 1. DELE TIL DIN POLAR CS600X CYKELCOMPUTER... 4 Ekstraudstyr... 6 4. TRÆNING... 15 Tag pulsmåleren på... 15 Start træning... 16 2. SÅDAN KOMMER DU I GANG...

Læs mere

Indholdsfortegnelse DANSK 1. KOMPONENTER TIL CYKELCOMPUTEREN... 3 5. EFTER TRÆNING... 14

Indholdsfortegnelse DANSK 1. KOMPONENTER TIL CYKELCOMPUTEREN... 3 5. EFTER TRÆNING... 14 Indholdsfortegnelse 1. KOMPONENTER TIL CYKELCOMPUTEREN... 3 5. EFTER TRÆNING... 14 2. SÅDAN KOMMER DU I GANG... Opmåling af hjulstørrelse... Grundlæggende indstillinger... Menustruktur... 6. OPLYSNINGER

Læs mere

Polar F11. Brugervejledning

Polar F11. Brugervejledning Polar F11 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. SÅDAN KOMMER DU I GANG... 3 Lær din Polar F11 at kende... 3 Angiv grundlæggende indstillinger... 4 Opfølgning... 22 Filer... 23 Dataoverførsel... 27 2.

Læs mere

Brugervejledning til Polar Balance-vægt 3. Introduktion 3. Polar Balance-vægt 3. Polar-modtager med aktivitetsmåling (Loop, V800, M400..

Brugervejledning til Polar Balance-vægt 3. Introduktion 3. Polar Balance-vægt 3. Polar-modtager med aktivitetsmåling (Loop, V800, M400.. INDHOLD Brugervejledning til Polar Balance-vægt 3 Introduktion 3 Polar Balance-vægt 3 Polar-modtager med aktivitetsmåling (Loop, V800, M400..) 3 Polar Balance-vægtkontrolservice 4 Polar FlowSync Software

Læs mere

Polar RS300X. Brugervejledning

Polar RS300X. Brugervejledning Polar RS300X Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. KOM I GANG... 4 Lær din Polar RS300X at kende... 4 Knapper på modtageren og menustruktur... 5 Start med grundlæggende indstillinger... 6 Symboler på

Læs mere

Seagull pulsur - SW117

Seagull pulsur - SW117 Seagull pulsur - SW117 Indholdsfortegnelse Overblik...3 Knapper og funktioner...4 Montering af brystbælte...5 Indstil uret...6 Vælg zone...7 Indstilling af træningszone...8 Indstil uret til træning...9

Læs mere

USER MANUAL KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG BRUKSANVISNING

USER MANUAL KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG BRUKSANVISNING USER MANUAL KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG BRUKSANVISNING Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 www.polar.fi 17926243.00 ENG/FIN/SWE/DNK/NOR

Læs mere

Polar FS1/FS2c/FS3c. Bruksanvisning

Polar FS1/FS2c/FS3c. Bruksanvisning Polar FS1/FS2c/FS3c Bruksanvisning Kære ejer, Tillykke med dit køb af en ny Polar FS1/FS2c/FS3c Fitness-pulsmåler! Denne manual indeholder oplysninger om, hvordan du bruger og vedligeholder dit produkt.

Læs mere

Polar RC3 GPS. Start Guide

Polar RC3 GPS. Start Guide Polar RC3 GPS Start Guide INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 3 2. FORBEREDELSE... 8 3. TRÆNING... 11 4. ANALYSE... 17 5. VIGTIGE OPLYSNINGER... 19 Pleje af dit produkt... 19 Batteriinformation... 21

Læs mere

Polar FT60. Brugervejledning

Polar FT60. Brugervejledning Polar FT60 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. KOM GODT I GANG... 4 Lær din Polar FT60 at kende... 4 Start med grundlæggende indstillinger... 5 Modtagerens knapper og menuernes opbygning... 6 Symboler

Læs mere

DANSK. Polar FT60 Brugervejledning

DANSK. Polar FT60 Brugervejledning Polar FT60 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KOM GODT I GANG... 3 Lær din Polar FT60 at kende... 3 Start med grundlæggende indstillinger... 3 Knapper og menustruktur... 4 Symboler på displayet...

Læs mere

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR Model:Y6 Brugervejledning 1 ID: ID: A 2 B A DANSK Polar kadence-sensor er beregnet til at måle kadence, dvs. pedalomdrejninger i minuttet, mens man cykler. Polar

Læs mere

Indhold 2. Introduktion 3. Kom i gang 4. Hastighedssensorens dele 4. Montering af hastighedssensoren 4. Parring 5. Vigtige oplysninger 6

Indhold 2. Introduktion 3. Kom i gang 4. Hastighedssensorens dele 4. Montering af hastighedssensoren 4. Parring 5. Vigtige oplysninger 6 BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Indhold 2 Introduktion 3 Kom i gang 4 Hastighedssensorens dele 4 Montering af hastighedssensoren 4 Parring 5 Vigtige oplysninger 6 Pleje og vedligeholdelse 6 Batteri 6 Ofte stillede

Læs mere

BRUGERHÅNDBOG. Polar F6 Fitness pulsmåler KNAPPER

BRUGERHÅNDBOG. Polar F6 Fitness pulsmåler KNAPPER KNAPPER 17925815.00 DNK/NOR A DNK BRUGERHÅNDBOG Polar F6 Fitness pulsmåler Light Back på OK for at åbne menuen. på knapperne / for at gå frem i menuerne. på knappen Back, og hold den nede for at vende

Læs mere

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen Introduktion Denne digitale skridttæller viser antal skridt gået, afstand tilbagelagt, kalorier forbrændt, den totale træningstid, og har 30 dages hukommelse, blandt andre nyttige funktioner. Det er også

Læs mere

BRUGERHÅNDBOG. Polar F11 Fitness pulsmåler KNAPPER

BRUGERHÅNDBOG. Polar F11 Fitness pulsmåler KNAPPER 17925807.00 DNK/NOR B DNK KNAPPER BRUGERHÅNDBOG Light OK Back Tryk på OK for at åbne menuen. Tryk på knapperne / for at gå frem i menuerne. Tryk på knappen Back, og hold den nede for at vende tilbage til

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

Speed Sensor W.I.N.D. User manual. Geschwindigkeitsmesser W.I.N.D. Gebrauchsanleitung. Capteur de vitesse W.I.N.D. Manuel d Utilisation

Speed Sensor W.I.N.D. User manual. Geschwindigkeitsmesser W.I.N.D. Gebrauchsanleitung. Capteur de vitesse W.I.N.D. Manuel d Utilisation Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 www.polar.fi 17929839.00 GEN A Speed Sensor W.I.N.D. User manual Geschwindigkeitsmesser W.I.N.D.

Læs mere

POLAR CADENCE SENSOR. Model:Y6. Brugervejledning

POLAR CADENCE SENSOR. Model:Y6. Brugervejledning POLAR CADENCE SENSOR Model:Y6 Brugervejledning 1 ID: A 2 A DANSK Polar kadence-sensor er beregnet til at måle kadence, dvs. pedalomdrejninger i minuttet, mens man cykler. Sensoren er kompatibel med Bluetooth

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Polar FT80. Brugervejledning

Polar FT80. Brugervejledning Polar FT80 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. KOM GODT I GANG... 4 Lær din Polar FT80 træningscomputer at kende... 4 Knapfunktioner og menustruktur... 5 Displaysymboler... 6 Start med grundlæggende

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Power Output Sensor W.I.N.D. Brugervejledning

Power Output Sensor W.I.N.D. Brugervejledning Power Output Sensor W.I.N.D. Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. PRODUKTKOMPONENTER... 3 2. INTRODUKTION... 4 3. MONTER POWER SENSOR... 6 Monter kadencemagneten... 7 Pleje og Vedligeholdelse... 14

Læs mere

POLAR RCX3. Brugervejledning

POLAR RCX3. Brugervejledning POLAR RCX3 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 4 2. DET KOMPLETTE TRÆNINGSSYSTEM... Dele af træningscomputeren... Træningssoftware... Tilgængeligt tilbehør... 5 5 5 6 3. KOM I GANG...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 www.polar.fi 17923225.00 SWE/DNK/FIN/NOR

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Pulse Sonic K3555 - DANSK Puls-, afstands- og hastighedsmåling, kalorie-og fedtforbrænding

Pulse Sonic K3555 - DANSK Puls-, afstands- og hastighedsmåling, kalorie-og fedtforbrænding Pulse Sonic K3 - DANSK Puls-, afstands- og hastighedsmåling, kalorie-og fedtforbrænding MEM/EL ST/SP/+ MODE/SET SAVE/RST/- MODE /SET (Funktion/indstil) + Tænd display! MEM /EL (Hukommelse/lys) SAVE/RST/-

Læs mere

Indholdsfortegnelse DANSK

Indholdsfortegnelse DANSK Indholdsfortegnelse 1. PRODUKTELE... 2 2. INTRODUKTION... 3 3. ISÆT BATTERIER... 6 4. INDSTIL PEDALARMLÆNGDE... 8 5. MONTER PEDALER... 9 6. MONTER SENDERE... 11 7. AT KODE SENDERE TIL CYKELCOMPUTER...

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7 DS Multi-8 FUNKTIONER Funktion Beskrivelse A1 A2 S ET VALG AF FUNKTIONER Visning Side DATO Evighedskalender (skudår og månedsafslutning programmeret indtil 2099) med: dag, ugedag, kalenderuge, måned, år.

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato Brugervejledning til Model # W157 Tak fordi du har valgt denne nye farve-vejrstation. Denne vejrstation er fremstillet med den allernyeste teknologi og tilsvarende komponenter og giver præcise og pålidelige

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

Lynstartvejledning FR60 SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning FR60 SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning FR60 SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

Computer i-serie. COMPUTERVEJLEDNING Reebok i-serie-20090220

Computer i-serie. COMPUTERVEJLEDNING Reebok i-serie-20090220 Computer i-serie COMPUTERVEJLEDNING Reebok i-serie-20090220 ! Inden du samler eller bruger dit fitnessudstyr, bedes du læse sikkerhedsforanstaltningerne i monteringsvejledningen omhyggeligt. DISPLAY 1

Læs mere

POLAR RC3 GPS. Brugervejledning

POLAR RC3 GPS. Brugervejledning POLAR RC3 GPS Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 4 2. DET KOMPLETTE TRÆNINGSSYSTEM... Dele af træningscomputeren... Træningssoftware... Tilgængeligt tilbehør... Knapfunktioner... Menustruktur...

Læs mere

Polar RS200. Brugervejledning

Polar RS200. Brugervejledning Polar RS200 Brugervejledning KNAPPER PÅ MODTAGEREN Bemærk: Hvis du trykker kortvarigt på en knap, aktiveres en anden funktion, end hvis du trykker på knappen og holder den nede i længere tid: Normalt tryk:

Læs mere

VIGTIGT INFORMATION Kære Kunde. Tak fordi du valgte UMA digitale vægt fra Casa Bugatti. Som ethvert andet produkt, skal dette produkt benyttes med omsorg og forsigtighed for ikke at skade vægten. FØR ANVENDELSE

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5

Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5 Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

TITANIUM KONSOLLENS BRUGERVEJLEDNING TC1.0/TX1.0

TITANIUM KONSOLLENS BRUGERVEJLEDNING TC1.0/TX1.0 TITANIUM KONSOLLENS BRUGERVEJLEDNING Titanium Computer Knap-funktion Drive-knap Drej i-drive-knappen for at justere indstillingsværdierne eller modstandsniveauerne, og drej med uret for at forøge og mod

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

Polar CS200. Brugervejledning

Polar CS200. Brugervejledning Polar CS200 Brugervejledning INDHOLD Oplysninger om, hvordan produktet bruges sammen med kadencesensoren, er skrevet med blå skrift. 1. INTRODUKTION TIL POLAR CYKEL COMPUTER...7 1.1 PRODUKTKOMPONENTER...7

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

vejledning til lynstart FORERUNNER 50 med ANT+Sport trådløs teknologi

vejledning til lynstart FORERUNNER 50 med ANT+Sport trådløs teknologi vejledning til lynstart FORERUNNER 50 med ANT+Sport trådløs teknologi Advarsel: Dette produkt indeholder et udskifteligt knapcellebatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

POLAR RCX5. Brugervejledning

POLAR RCX5. Brugervejledning POLAR RCX5 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 5 2. DELE AF TRÆNINGSCOMPUTEREN... 6 Dele af Polar RCX5 træningscomputeren... 6 Ekstraudstyr... 7 3. KOM I GANG... Grundlæggende indstillinger...

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR lynstartvejledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og

Læs mere

COMPUTER-INSTRUKTION SM 6654 COMPUTER-INSTRUKTION

COMPUTER-INSTRUKTION SM 6654 COMPUTER-INSTRUKTION COMPUTER-INSTRUKTION SM 6654 COMPUTER-INSTRUKTION Det Grafiske Display De forskellige træningsmuligheder vil fremstå i det grafiske vindue: MANUAL, WATT, USER, H.R.C. og PROGRAM 1. MANUAL Display = 16

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING

Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Chefon. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

FW1201 BRUGSANVISNING

FW1201 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: FW1201 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master CHRONOGRAPH 1/10-sek. DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere