ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM"

Transkript

1 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på Det er vigtigt, at alle felter er besvaret så præcist som muligt, af hensyn til behandling af ansøgningen. Ansøgningen må maximalt fylde 7 sider. Følgende materiale skal vedlægges ansøgningen: Detaljeret budget Dokumentation for samarbejdspartnere Skemaet skal udfyldes i overensstemmelse med ansøgningsvejledning og evalueringsguide på Region Sjællands hjemmeside, hvor der også kan findes yderligere information. 1. Oplysninger om projektet Projekttitel: Innovations- og udviklingsprojektet Lolland-Falster Projektperiode (start- og slutdato): August 2014-December 2015 Projektets samlede budget: kr. Hvilket beløb ansøges der om / støtteprocent: kr. / 49% 2. Oplysninger om ansøger Ansøger: Guldborgsund Kommune, Center for Borger & Branding og Center for Miljø og Plan Adresse: Parkvej 37, 4800 Nykøbing F Tlf.: e-post: Kontaktperson: Kitt Henriksen og Trine M.F. Nørgaard e-post: og tlf.: og Juridisk ansvarlig: Guldborgsund Kommune Nem-kontonummer: Evt. revisor: BDO Revision Evt. hjemmeside: Evt. cvr.nr.: Samarbejdspartnere i projektet (samarbejdsaftaler vedlægges ansøgningen) Museum Lolland-Falster Sydfalsters Turist og Erhvervs Forening Bed & Breakfast forening Campingforeningen Business LF

2 3. Projektets formål Projekts formål er at give Guldborgsund Kommune/Lolland-Falster en tydelig identitet som leverandør af kvalitetsoplevelser og kystturisme med kant, nationalt og internationalt. Lolland-Falster har et oplevelsesprodukt som indeholder alt, hvad Danmark har at byde på: Historie, natur, kultur, aktivitetsmuligheder, overnatningstyper af enhver art, større begivenheder, bymiljøer og Danmarks bedste strand. Udfordringen er at gøre kvaliteterne synlige og kendte og kommunikere dem på tværs af private og offentlige aktører. Projektet skal tiltrække flere fritidsturister ved at synliggøre områdets herlighedsværdier og samle offentlige og private aktører i nye forpligtende samarbejder og netværk. Gennem øget innovationsog oplevelsesfokus er det projektets formål at understøtte kommunens og de private aktørers fokus på kommerciel tankegang, professionalisering, lokale netværkssamarbejder og ringvirkende aktiviteter alt sammen med fremtidssikrende retning og henblik på at være garant for at området kan udvikles og markedsføres med udgangspunkt i en fælles strategi og markedsføringsindsats rettet mod kernesegmenterne: Børnefamilier og voksne par uden børn fra Danmark, Tyskland, Sverige og Norge. Projektet skal understøtte områdets turismeerhverv og kulturaktører gennem kompetenceløft, produktudvikling og forretningsudvikling, hvor formålet er at udvikle kvantitet og kvalitet af salgbare turismeprodukter og optimere den aktive brug af oplevelser, kultur og natur i turismeindsatsen. Konkrete aktiviteter omfatter: Tematiseret oplevelsesudvikling med afsæt i områdets styrkepositioner indenfor kultur, natur og folkesjælsfortællinger. Udvikling af konkrete pakketilbud: Guldborgsund Kommune drifter en bred palet af faciliteter, som bliver benyttet af borgere og turister i fritidsøjemed. F.eks. cykel- og vandrestier, sportshaller og svømmehal, familiesundhedspladser, faciliteter i tilknytning til kommunale lystbådehavne, vedligeholdelse af strand- og øvrige udendørsarealer m.m. Kommunen har ejerskab til såvel som stor viden om disse faciliteter, og denne viden skal kapitaliseres gennem en oplevelsesorienteret produktudviklings- og formidlingsindsats i samarbejde med områdets turismeaktører. Guldborgsund Kommune, herunder naturvejlederen, varetager koordinering, udvikling og udførsel i forhold til naturområderne, f.eks. Naturpark Maribosøerne og Naturområde Guldborgsund. Kompetenceløftforløb med fokus på: Udvikling af et format for informationshåndtering, som gør det enkelt og overskueligt for erhvervet at arbejde med flere forskellige aktører i pakkesammenhæng. F.eks. overbliksmodeller til præsentation af pris- og sæsonoplysninger, afregningsmodel, fotohåndtering, og produktbeskrivelser. Udvikling af et format for pakketilbud og et format for sammenhængende oplevelsesruter i

3 samarbejde med både kommune, overnatningsaktører og aktivitets- og kulturudbydere. Oplevelsespakker og ruter skal således indeholde kommercielle aktiviteter, natur- og kulturoplevelser og overnatning. Markedsføringsstrategi: Pakkerne skal markedsføres gennem turismeaktørernes egne afsætningskanaler fx web og print, lokalt gennem turistkontorer og InfoCafeer, digitalt gennem og i samarbejde med Østdansk Turisme og VisitDenmark I denne ansøgning ansøges der om tilskud til projektets første fase pilotprojekt , som er beskrevet under pkt. 5. projektets aktiviteter og tidsplan. 4. Projektets målgruppe Målgruppe for kompetenceudvikling, med henblik på at udvikle turismeprodukter af høj kvalitet, er: Lolland-Falsters kulturinstitutioner og -begivenheder fx museer, festivaler og arrangementer. Lokale oplevelsesproducenter fx Middelaldercenteret, Knuthenborg Safaripark, Lalandia, kunsthåndværkere, Zoo, og fødevareproducenter. Overnatningsudbydere f.eks. Bed&Breakfasts, campingpladser, hoteller og sommerhusudlejere. Guldborg sund Kommunes centre for Fritid, Kultur, Miljø og Plan Målgruppe for udviklede turismeprodukter/oplevelsespakker: Børnefamilier og par uden børn som besøger Lolland-Falster hele året rundt. 5. Projektets aktiviteter og tidsplan Pilotprojekt Efterår Facilitering og etablering af netværk mellem Lolland-Falsters kulturinstitutioner, lokale oplevelsesproducenter og overnatningsudbydere på Lolland-Falster. 2. Udvikling og afholdelse af kompetenceløft/arbejdsmøder for kulturinstitutioner, lokale oplevelsesproducenter og overnatningsudbydere som bl.a. indeholder: o Udvikling af pakketilbud på tværs af aktører og institutioner

4 o Informationshåndtering, fotohåndtering og produktbeskrivelser o Overbliksmodeller til præsentation af pris- og sæsonoplysninger o Afregningsmodeller o Udvikling af fælles markedsføringsstrategi og markedsføringsplatform 3. Udvikling af oplevelsespakker i samarbejde mellem kulturinstitutioner, lokale oplevelsesproducenter og overnatningsudbydere. Layout og sprogversioneringer til engelsk og tysk. Forår 2015 Oplevelsespakker er klar til markedsføring: Kultur, kulturarv, sjov, leg og læring 5 oplevelsespakker til Børnefamilier Kultur, Mad og lokale råvarer 5 oplevelsespakker til voksne Natur Vandrestier Strand Cykelruter 10 oplevelsespakker til børnefamilier 10 oplevelsespakker til voksne Gå på opdagelse på Lolland-Falster spændende områder i landskabet: 10 pakker til børnefamilier 10 pakker til voksne Oplevelsespakker i alt i 2015: 50 pakker 6. Projektets forventede resultater og effekter Projektets indsatser indeholder både markedsrettede indsatser og erhvervsorienterede indsatser. De markedsrettede indsatser fokuserer på, at forbedrede og nyudviklede turistprodukter kommunikeres kollektivt (oplevelser, aktiviteter og overnatning) og markedsføres med udgangspunkt i en fælles strategi og en tematiseret markedsføringsindsats. Resultatet værende: Turisterne reagerer med øget opmærksomhed og efterspørgsel til området Kultur- og turismeaktørerne oplever stigende efterspørgsel og højere omsætning = Øget beskæftigelse for området Effekter på kort sigt: Kollektiv resultatskabelse:

5 Profilskabelse for Lolland-Falster (markedsorienteret) Netværk (erhvervsorienteret) Udviklings og -salgssamarbejder (erhvervsorienteret) Individuel resultatskabelse for kommune, kultur og turismeaktører: Forretnings- og produktudvikling: Produktudvikling gennem introduktion af: Flere oplevelsesaspekter Højere nyhedsgrad Effekter på længere sigt: Kollektiv resultatskabelse: Profilskabelse for Lolland-Falster Individuel resultatskabelse: Lærings og kompetencehævende effekter - Øget viden om: Oplevelsesorienteret formidling Kommunikations- og formidlingsoptimering Prissætning, indtjeningsstyring og -optimering Belægsstyring og -optimering Markedsrettede effekter: Øget turisme og bedre udnyttelse af mellem- og lavsæson Øget salgsvolumen og indtjening Øget beskæftigelse 7. Projektets samarbejdsrelationer Følgende samarbejdspartnere ønsker at deltage i projektet og bidrager med timer til projektet: Sydfalsters Turist og Erhvervs Forening () Museum Lolland-Falster () Bed & Breakfast forening () Campingforeningen () Business LF (50 timer) Guldborgsund Kommune, Center for Borger & Branding ( projektledelse) Guldborgsund Kommune Center for Miljø og Plan () Projektet samarbejder desuden med relevante fagcentre i Guldborgsund Kommune fx i forbindelse med kapitalisering og kommercialisering af fagspecifik viden om natur, kultur og turisme. Viden skal formidles oplevelsesorienteret og med fokus på relevant tematik og målgruppe.

6 8. Projektets videreførelse efter tilskudsperiodens ophør De udviklede elementer og erfaringer fra pilotprojektet danner grundlag for udvidelse af netværket og videreudvikling af koncept og produkter fra 2016 og frem. Videreudvikling af projektet er forankret i Guldborgsund Kommune i samarbejde med kulturinstitutioner, lokale oplevelsesproducenter og overnatningsudbydere og det langsigtede mål er en fælles turismeudvikling og profil for Destination Lolland-Falster og dermed et tættere samarbejde med Lolland Kommune. 9. Projektets synlighed Pakkerne markedsføres gennem Turistinformationen i Nykøbing F, gennem InfoCafeerne i Nysted, Stubbekøbing og Sakskøbing, via og via Østdansk Turismes bookingportal samt gennem aktørernes egne kanaler (print og web). 10. Projektets forankring Projektet er forankret i Center for Borger & Branding i tæt samarbejde med Center for Miljø og Plan i Guldborgsund kommune. Projektet indgår som element i Guldborgsund Kommunes langsigtede strategi om at udvikle destination Lolland-Falster og knytter an til Erhvervs- og Vækstministeriets vækstplan for dansk turisme og til projektet Østersøen+ mellem Guldborgsund, Lolland og Vordingborg Kommuner. 11. Evaluering af projektet Pilotprojektet evalueres af Guldborgsund Kommune i samarbejde med projektets samarbejdspartnere. Pilotprojektets resultater anvendes som udgangspunkt for den videre udvikling af modellen frem mod 2016.

7 12. Budget Udgifter og indtægter skal fremgå som hovedposter i nedenstående budgetskema. Der kan indsættes andre poster end nedenstående eksempler. Det skal angives om beløbene er inklusiv eller eksklusiv moms. Timepriser, antal timer og ca. antal involverede personer bedes opgjort. UDGIFTER HOVEDPOSTER: Projektledelse Guldborgsund Kommune, Borger & Branding Deltagere kompetenceløft og udvikling af produkter: Guldborgsund Kommune, Miljø & Plan Museum Lolland-Falster Bed & Breakfast forening (30 medlemmer) Sydfalsters Turist og Erhvervsforening (100 medlemmer) Campingforeningen (18 medlemmer Samarbejde overordnet koordinering: LFBusiness 50 timer kr. Konsulenter (timepris oplyses) Kommerciel tekstforfatter 950 kr./time ex. moms 150 timer kr. Versionering af oplevelsespakker 950 kr./time ex. moms 150 timer kr. Forplejning til møder Afholdes af Guldborgsund 0 kr. Befordring 0 kr. Evaluering 37 timer kr. Markedsføring og PR Layout af oplevelsespakker Fælles markedsføring af oplevelsespakker PR kr. Andet - Samlede udgifter I alt: kr.

8 FINANSIERING HOVEDPOSTER: Egenfinansiering: Guldborgsund Kommune Borger og Branding, Projektledelse à 220 kr. Borger og Branding Evaluering 37 timer à 220 kr. Kontant medfinansiering Miljø og Plan, udvikling af oplevelsespakker à 220 kr. Kontakt medfinansiering Medfinansiering kulturinstitutioner, lokale oplevelsesproducenter og overnatningsudbydere Museum Lolland-Falster à 220 kr. Bed and Breakfast forening à 220 kr. Sydfalsters Turist- og Erhvervsforening à 220 kr. Campingforeningen à 220 kr. Anden medfinansiering Business LF overordnet koordinering 50 timer à 220 kr. I alt Anden ekstern medfinansiering (puljer, fonde m.v.) Ansøgt støttebeløb Region Sjælland / Vækstforum Andet Samlede indtægter kr kr kr kr kr. 0 kr kr. I alt: kr.

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Turismestrategi mod 2020

Turismestrategi mod 2020 Turismestrategi mod 2020 Forfatter: Nordfyns Kommune/Nordfyns Turistforening Revideret den 20. januar 2015 Dokument nr. Sags nr. Indhold Forord... 2 Fakta om turisme på Nordfyn... 4 Strategien i hovedtræk...

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Handlingsplan 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Februar 2012 Baggrund Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S blev stiftet i 1996 af de daværende ni nordligste kommuner samt Fonden Toppen

Læs mere

Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem til 2020. Vedtaget november 2012 1

Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem til 2020. Vedtaget november 2012 1 Turismestrategi og handleplan for frem til 2020 Vedtaget november 2012 1 Turismestrategi og handleplan for frem til 2022 Indhold Turismestrategi og handleplan for frem til 2022... 2 Indledning... 3 Formålet

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNES TURISMESTRATEGI

HOLSTEBRO KOMMUNES TURISMESTRATEGI HOLSTEBRO KOMMUNES TURISMESTRATEGI 1 visitholstebro.dk Holstebro Kommunes Turismestrategi 2013 Indledning Denne turismestrategi er vedtaget af Holstebro Byråd den 18. august 2009 og revideret i januar

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

Projektets titel Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper

Projektets titel Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper Projektets titel Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper Baggrund Turismen i de vestdanske regioner, herunder Midtjylland, er kendetegnet ved en række styrkepositioner,

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Grøn Vækst Limfjorden. Journalnummer: 1-33-76-23-15-11. Start- og slutdato: 2. april 2012 29.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Grøn Vækst Limfjorden. Journalnummer: 1-33-76-23-15-11. Start- og slutdato: 2. april 2012 29. Resultatkontrakt Vedrørende Grøn Vækst Limfjorden Journalnummer: 1-33-76-23-15-11 Start- og slutdato: 2. april 2012 29. oktober 2014 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

TILBUD PÅ VÆKSTAFTALE 2014-16

TILBUD PÅ VÆKSTAFTALE 2014-16 TILBUD PÅ VÆKSTAFTALE 2014-16 Vækstaftale Forslagsstiller Ved flere parter i et konsortium angives den ledende part, mens øvrige parter indgår nedenfor under samarbejdspartnere Juridisk ansvarlig og kontaktperson

Læs mere

Djursland Vækst gennem oplevelser

Djursland Vækst gennem oplevelser Ansøgning Djursland Vækst gennem oplevelser Ny Vækst i turismen i Region Midtjylland Operatør af Stærke feriesteder ØST 26. oktober 2011 1 Ansøges af: Fonden Destination Djursland (herefter kaldt Destination

Læs mere

Skriftlig beretning 2012

Skriftlig beretning 2012 Skriftlig beretning 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2012 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere

Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013

Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013 Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013 Forord Alle taler om turismens betydning, om oplevelsesøkonomi og et samfund hvor turismen får større og større betydning. Turismen

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

Vækst gennem oplevelser

Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen Djursland Vækst gennem oplevelser Forord: Turisme som erhverv og aktivitet har en stor betydning for Djursland. Turisme skaber vækst, arbejdspladser og gode oplevelser for områdets

Læs mere

Redegørelse for projektets status. Projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme, ERDFK 12-0030

Redegørelse for projektets status. Projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme, ERDFK 12-0030 Redegørelse for projektets status Projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme, ERDFK 12-0030 Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Bemærk; at dette skema anvendes til den indholdsmæssige redegørelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go

Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go Projektbeskrivelse Januar 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund, formål og målgruppe... 4 1.1 Formål med projektet... 5 1.2 Målgrupper og

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold

Læs mere