KkN Bestyrelsesreferat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013"

Transkript

1 KkN Bestyrelsesmøde torsdag den kl. 18:30 på Kastanievej 37, Fredensborg. Tilstede: Michael Aaby, Jacob Frisch, Tonny Jensen, Orit Magyar, Alexander Lindgreen Dagsorden Dagsorden Valg af ordstyrer og referent Godkendelse af dagsorden Gennemgang og godkendelse af referat Retningslinier for dagsorden til bestyrelsesmødet. (Tonny) Vision og forventning fra ny bestyrelse. (Fortsat fra sidste møde) Forretningsgang ved ændring af ruter på klatrevæg (Tonny) Forretningsgang ved udvalgsarbejde med ny/udvidet klatrevæg (Tonny) Orientering om forløb af valg af nyt logo (Tonny) Budget ift Vægvagt (Jacob) Haltider tilrettes (Tonny) Plan for arrangementer 2013 (Orit) Plan for juniorture 2013 (Orit) Plan for anvendelse af kursuspenge (Orit) Optimering af hjemmeside (Jacob) Godkendte vedtægtsændringer fra generalforsamlingen Indkommende post Eventuelt Fastsættelse af næste mødedato

2 1. Valg af ordstyrer og referent Tonny ordstyrer, Orit som referent 2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 3. Gennemgang og godkendelse af referat Tonnys rettelse blev accepteret Tonny retter selv til. Referat fra Ekstraordinær generalforsamling godkendt Orit underskriver og arkivere. Vi er lidt i tvivl om referater fra generalforsamlinger skal sendes til kommunen. Aktion: Orit undersøger om referatet skal sendes til kommunen 4. Retningslinier for dagsorden til bestyrelsesmødet. (Tonny) Forslag fra Tonny om at dagsorden er så detaljeret som muligt og sendes ud i god tid, så alle har mulighed for at forberede sig til de enkelte punkter. Der kan stadig komme ting under evt. men disse bør identificeres først på mødet under godkendelse af dagsorden, som bliver et fast punkt fremover. Aktion: Tonny sætter Godkendelse af dagsorden på som fast punkt og sørger for at sende dagsorden ud i god tid inden mødet. 5. Vision og forventning fra ny bestyrelse. (Fortsat fra sidste møde) Udgår punktet blev behandlet ved sidste møde, se ad 2, i referat fra bestyrelsesmøde Forretningsgang ved ændring af ruter på klatrevæg (Tonny) I lyset af diskussionen ved sidste bestyrelsesmøde vedr. manglende koordinering og kommunikation ved stripning af væg og efterfølgende rutebyg, foreslår Tonny at det udarbejdes generelle retningslinjer for hvornår og hvordan ruter må ændres i KKN. Der var stor tilslutning til dette forslag. Aktion: Michael udarbejder forslag til retningslinjer 7. Forretningsgang ved udvalgsarbejde med ny/udvidet klatrevæg (Tonny) Tonny gav en generel orientering vedr. seneste aktivitet vedr. udvidelse af klatrevæg i Baunebjerghallen. Tonny blev under en samtale med Baunebjergskolens inspektør klar over at skolen var interesseret i at arbejde for bedre klatrefaciliteter på skolen. Opfordringen gik på at lave et oplæg til hvordan klatrevæggen kunne udvides og hvordan dette kunne fremme elevernes engagement. Tonny tog fat i Alexander og Philip, som tidligere havde udgjort udvalget for udvidelse af klatrefaciliteterne i KKN og de blev enige om at det kunne være en god idé at bede medlemmerne om hjælp til gode idéer og arrangerede en brainstorm. Efter brainstorm er gruppen der består af: Jacob, Tonny, Alexander, Philip og Dorte (Marcs mor) gået i gang med et oplæg til skolen, både i prosaform og en skitse. Inden skitse og oplæg sendes til skolen, lægges dette op til bestyrelsen til godkendelse. 2

3 Der var enighed om at det er en god idé at have retningslinjer for udvalgs arbejde. Hvem må deltage? Skal der være en fra bestyrelsen med? Hvor meget skal bestyrelsen ind over beslutninger, mm. Aktion: Orit laver oplæg til retningslinjer 8. Orientering om forløb af valg af nyt logo (Tonny) Tonny orienterede om logokonkurrences forløb, herunder refleksion af inhabilitets beslutning, som burde have været vendt med den øvrige bestyrelse, men mente at vedkommende havde haft flere muligheder for at komme med indvendinger uden at have gjort brug af dette og det derfor ikke stod at ændre på nuværende tidspunkt. Orit har undersøgt regler om inhabilitet og der er ingen regler på området undtaget når det gælder egen eller familierelationers økonomiske vinding. Heraf udsprang diskussion om beslutningskompetencer og informationsforventninger. Der er en del uenighed om hvor grænsen går og aftalen er derfor at vi i en periode hellere overinformere. Herunder blev der ytret ønske om bedre forhold for intern diskussion i form af chatforum mm. Aktion: Orit undersøger muligheder 9. Budget ift Vægvagt (Jacob) Jacob ønskede information om regler for godtgørelse og en evaluering om det nuværende niveau. Trænere og vægvagter får en påskønnelse der kan dække de udgifter de har i forbindelse med deres forpligtelser og vi blev enige om at lade beløbe være indtil videre. 10. Haltider tilrettes (Tonny) På hjemmesiden står at vi har åben kl. 18 men reelt åbnes ikke før kl. 19. Michael meddelte at han grundet arbejde ikke længere kan være fast vægvagt tirsdage. Der holdes fortsat åbent og vagten koordineres mellem Tonny, Jacob og Jesper. Hvis ingen kan åbne aflyses træningen dette skrives på Facebook og hjemmesiden. Aktion: Tonny laver nøgle til Jacob til yderdøren i Baunebjerg Aktion: Orit prøver at lave Google kalender til vægvagter som erstatning for WP kalenderen Aktion: Orit retter hjemmesiden til, så der står der åbnes kl Plan for arrangementer 2013 (Orit) Det kunne være rart med en plan for arrangementer det kommende år bade for nye medlemmer og gamle. Både traditionelle ture og ture specielt for det år påsættes. Planen fremgår hjemmesiden. Vintervandretur (første weekend i januar) -Senior Når bøgen springer ud arrangement (alle) Sommerfest (alle) Julefrokost (Senior) Tur til Ribe Juni 2013 (Junior) Datoer skal findes så snart som muligt. Aktion: Orit laver udkast 12. Plan for juniorture 2013 (Orit) Behandlet under punkt 11 3

4 13. Plan for anvendelse af kursuspenge (Orit) Vi mangler fortsat afklaring om hvordan midlerne er søgt og om vi får dem, men idéen om at vælge at styrke et specielt kompetence område er god og der skal også laves en plan for hvordan det kommunikeres ud til medlemmerne at de kan søge og hvad søgekriterier er. Aktion: Sættes på næste møde og hver især forberede et oplæg til hvad pengene skal gå til 14. Optimering af hjemmeside (Jacob) Der savnes interaktion på hjemmesiden. Hjemmesiden skal bruges til at tiltrække nye medlemmer og det er et ønske at chatten trækkes fra Facebook og til hjemmesiden. Billeder kan bruges til at fange interessen. Generelt er ønsket at siden er meget nemmere at bruge end den er i dag. Aktion: Jacob laver udvalg til forbedring af hjemmesiden Aktion: Orit giver Jacob administrator rettigheder til nuværende side Aktion: Michael undersøger regler for anvendelse af billeder (specielt juniorer) 15. Godkendte vedtægtsændringer fra generalforsamlingen Der tilføjes et ekstra punkt under stk 6 punkt 10 hvor der står at der vælges et bestyrelsesmedlem på lige år og et på ulige år. Aktion: Tonny laver rettelser også på hjemmesiden 16. Indkommende post Spejderleder vil holde arrangement i Ålsgårde Aktion: Tonny henviser til Bølgen DGI skifter lokaler (info) Rykker fra DK Hostmaster på 100 kr. for suspendering. Ejerskab er nu overført og der tilmeldes PBS så vi undgår suspendering næste år Aktion: Orit betaler denne 17. Eventuelt Rykkermail til medlemmer gebyrfrit indtil 1. april. Husk kontonummer, priser og mulighed for passivt medlemskab Aktion: Orit sender rykkermail Skovskolens planer om Nordsjællands Klatrecenter. Der er kommet en ny tovholder fra DGI. Skolen søger fonde, og der er endnu ikke sat en dato for start. I oplægget kan alle klubber i Nordsjælland anvende faciliteterne (via booking ordning). Åbning i Ålsgårde: Arbejdsdag 5. maj Fastsættelse af næste mødedato Næste mødedato er 3. juni kl. 19:30 hos Jacob Mødet sluttede kl

5 Godkendt af: Orit (referent) 5

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 09/04 2015

Referat af bestyrelsesmøde d. 09/04 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 09/04 2015 Tilstede: Anders, Rasmus, Petur, Thomas, Annika, Mattias, Lykke, Hanne, Fønss, Carsten, (Niels). Referent: Annika Munch Kristensen 1. Valg af referent Annika blev

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14)

Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14) Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14) Dagsorden : 1. Valg af dirigent og referent. 2. Afstemning om nye vedtægtsændringer 3. Valg til bestyrelsen 4. Valg til udvalg 5. Afstemning

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV Bestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 28.10.2012 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: 10:00 16:00 Mødetype: Bestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: & TL Tegnstyrer: KLC Kvaje slik:? Referent: TL Deltagere: Fraværende:

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Sankt Anna Gade Skole/Århus Dato: 20. jan 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Sankt Anna Gade Skole/Århus Dato: 20. jan 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Sankt Anna Gade Skole/Århus Dato: 20. jan 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Uffe Witt, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Hans Cramer, Anette Svendsen, Pernille Svendsen, Jacob

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! D. 26. april blev der holdt arbejdsdag på skolen. Det var en rigtig god dag og der blev lavet rigtig mange gode ting til jeres børn.

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

3. Godkendelse af det forrige referat Odense mangler at indsætte referat for overdragelsesmødet. Referatet godkendt.

3. Godkendelse af det forrige referat Odense mangler at indsætte referat for overdragelsesmødet. Referatet godkendt. Dagsorden for Avalak HB møde søndag d. 7. december 2014 i Odense Tilstede til mødet: Bjørk Lange Kristensen (Formand), Knut Mathias Jensen (Næstformand), Marie-Louise Nuka Karlsen (Informationskoordinator),

Læs mere

Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse, 13. november 2012. Dagsorden:

Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse, 13. november 2012. Dagsorden: Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse, 13. november 2012 Dagsorden: 1. Formalia 2. Valgmøde 3. Bruxelles 4. Skt. Petersborg 5. Generalforsamling 6. Forårets program 7. Kubulus 8. DAL 9. Hvervning

Læs mere

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Mads H. Hansen (MHH), 15C Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB.

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB. Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Beslutningsreferat 1) Valg af ordstyrer Martin 5-90 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Dan 3-40 Annika 15-8

Læs mere

Power Weekend April 2007. 1. Valg af referent: Charlotte er valgt.

Power Weekend April 2007. 1. Valg af referent: Charlotte er valgt. Power Weekend April 2007 1. Valg af referent: Charlotte er valgt. 2. Tilstede: Ole, Kenneth, Laila og Charlotte. Afbud: Annette, Camilla, Claus og Kjeld. 3. Valg af Dirigent: Ole er valgt. 4. Godkendelse

Læs mere