Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Maj-juni Campus Vejle HHX Fag og niveau Virksomhedsøkonomi, niveau A. Lærer(e) Hold Rita Ahrenfeldt hh11okoa10 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 De grundlæggende registreringsregler og årsregnskabet med supplerende rapporter. Virksomhedens indtægter og omkostninger samt aktivitetsoptimering. Virksomhedens økonomiske styring. Sammenhængende forløb Kapacitetsstyring og investering Regnskabsanalyse, budgettering og budgetkontrol Logistik Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Titel 14 Titel 15 Side 1 af 10

2 Titel 1 De grundlæggende registreringsregler og årsregnskabet med supplerende rapporter. Virksomhedsøkonomi, niveau A, 1.del (side ) og opgavesamling fra Systime. Axapta cases fra Systime. Opgaver og skabeloner fra Systimes hjemmeside. Virksomhedens registreringssystem. Resultatopgørelse og balance Egenkapitalnote Anlægsnote Supplerende beretninger. Supplerende : Der er anvendt it-værktøjer til opbygning af skabeloner til afslutning og opstilling af årsregnskabet, dvs. afslutningsskema, resultatopgørelse, balance og noter. Desuden er der anvendt Axapta til daglige registreringer og afslutning af årsregnskabet. Ca. 57 timer De faglige mål: - udarbejde økonomiske rapporter for en virksomhed - anvende relevante it-værktøjer og systemer i arbejdet med virksomhedsøkonomiske problemstillinger. Kompetence: - udarbejde årsrapport for handels- og produktionsvirksomheder med forskellige ejerformer. Progression: - daglige registreringer - daglige registreringer i axapta - afslutning af årsregnskab/periodisering - regnskabsafslutning i excel - opstilling af årsregnskab i excel. - supplerende rapporter. Side 2 af 10

3 Væsentligste Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt Klasseundervisning, diskussion på klassen, øvelsesopgaver individuelt og i grupper, individuelle afleveringsopgaver både på papir og som en løbende proces med aflevering af en vedhæftet Excel fil. I axapta har eleverne arbejdet med virtuelle virksomheders regnskaber. Side 3 af 10

4 Titel 2 Virksomhedens indtægter og omkostninger samt aktivitetsoptimering. Virksomhedsøkonomi, niveau A, 1.del (side ) og opgavesamling fra Systime. Et udvalg af gamle eksamensopgaver i optimering og kalkulation. Opgaver og skabeloner fra Systimes hjemmeside. Afsætningskurver med forskellige priselasticiteter. Omkostningsarter og -forløb. Bidragskalkulation. Aktivitetsoptimering efter totalmetoden, enhedsmetoden og differensmetoden uden knap kapacitet. Nulpunktsberegninger Prisdifferentiering. Supplerende : Matematisk og grafisk modellering af prisoptimering ved brug af differensmetoden. Der er anvendt it-værktøjer til opbygning af skabeloner til optimeringsmetoderne. Ca. 41 timer. De faglige mål: - udarbejde økonomiske beslutningsgrundlag med henblik på effektivisering af ressourceudnyttelsen. Anvende Excel i arbejdet med virksomhedsøkonomiske optimeringer. Kompetence: - udarbejde beslutningsgrundlag til optimal udnyttelse af virksomhedens ressourcer i forhold til markedsmuligheder. Progression: - markedsmuligheder - omkostningsarter og omkostningsforløb - optimering ved at sætte markedsmuligheder i forhold til omkostningsforløb - optimering i Excel Side 4 af 10

5 Væsentligste Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt Klasseundervisning, diskussion på klassen, øvelsesopgaver individuelt og i grupper, individuelle afleveringsopgaver både på papir og som en løbende proces med aflevering af en vedhæftet Excel fil. Side 5 af 10

6 Titel 3 Virksomhedens økonomiske styring. Virksomhedsøkonomi, niveau A, 1.del (side 18-49) og opgavesamling fra Systime. Virksomhedens idé, mål og strategier. Interessentmodellen med henblik på stakeholder og shareholder problematikken. Styringsniveauer. Supplerende : Væsentligste Ca. 4 timer. De faglige mål: - at kunne redegøre for virksomhedens økonomiske styring i en markedsmæssig sammenhæng - diskutere virksomhedens strategiske muligheder og opstilling af mål. Kompetence: - diskutere de strategiske beslutningers betydning for virksomhedens interessenter. Progression: - definition af begreber - anvende begreber - diskussion af de strategiske beslutninger Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt Klasseundervisning, diskussion på klassen, øvelsesopgaver individuelt og i grupper. Side 6 af 10

7 Titel 4 Sammenhængende forløb 1. sammenhængende forløb: Jensen Engros er et sammenhængende forløb for en handelsvirksomhed, hvor alle data for 3 år ligger i et ERP system. 2. sammenhængende forløb: Fyr og Flamme er et sammenhængende forløb for en produktionsvirksomhed. Ca. 45 timer De faglige mål: - at kunne anvende relevante it-værktøjer og systemer i arbejdet med virksomhedens økonomiske problemstillinger. - at kunne udarbejde økonomiske rapporter til brug for virksomhedens beslutninger Kompetence: - hente, bearbejde og analysere data fra økonomistyringssystemet Progression: - blive fortrolig med Axapta - hente større og større mængde data fra virksomheden - analysere data - fremlægge (PP) og diskutere rapporterne Væsentligste Individuelt arbejde med rapportskrivning i forbindelse med løsning af de stillede opgaver, Axapta og Excel, udarbejde PowerPoint til fremlæggelse af resultater. Side 7 af 10

8 Titel 5 Kapacitetsstyring og investering Virksomhedsøkonomi, niveau A, 2. del (side ) og opgavesamling fra Systime. Et udvalg af gamle eksamensopgaver i knap kapacitet og investeringsteorier Opgaver og skabeloner fra Systimes hjemmeside. Optimering af DB med knap kapacitet for nuværende og nye produkter. Udvidelse af kapaciteten med overarbejde og leje af kapacitet. Metoder til afgørelse af en investerings lønsomhed. Usikkerheder, kalkulationsrente. Ca. 31 timer Mål: - at kunne udarbejde aktivitetsplaner og investeringsplaner for at udnytte virksomhedens resourcer. Væsentligste Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt Klasseundervisning, øvelsesopgaver og især excel opgaver. Side 8 af 10

9 Titel 6 Regnskabsanalyse, budgettering og budgetkontrol Virksomhedsøkonomi, niveau A, 2. del (side ) og opgavesamling fra Systime. Regnskabsanalyse Budgettering Budgetkontrol Supplerende : Fredericia Furniture: regnskabsanalyse med henblik på finanskrisen. Budgetkontrol af det samlede dækningsbidragskontrol. Ca. 56 timer Mål: - at kunne udarbejde en rentabilitetsanalyse, indtjeningsanalyse og kapitaltilpasningsevne - at kunne udarbejde et resultatbudget, likviditetsbudget samt en budgetteret balance. - at kunne analyse og vurdere plan og budgetafvigelser set i forhold til udviklingen i virksomheden. - at kunne forklare årsager til budgetafvigelser og ansvar - vurdere anden information af betydning for virksomheden Væsentligste Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt Side 9 af 10

10 Titel 7 Logistik Virksomhedsøkonomi, niveau A, 2. del (side ) og opgavesamling fra Systime. Logistisk effektivitet Indkøbsstyring Lagerstyring Produktionsstyring Distributionsstyring Kvalitet Ca.55 timer Mål: Eleverne skal kunne analysere og vurdere effektiviteten af en virksomheds ressourceudnyttelse i forhold til interne muligheder og markedsmuligheder. Væsentligste Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt Diverse. Side 10 af 10

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 12/13 Institution International Business College, Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Tradium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi B Annie Kudsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2009 Silkeborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 2012 Juni 2015 Svendborg Erhvervsskole HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX VØ B Carsten

Læs mere

Virksomhedsøkonomi - fhh11e209

Virksomhedsøkonomi - fhh11e209 Virksomhedsøkonomi - fhh11e209 Termin Maj/juni 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Beskrivelse Frederikshavn Handelsskole HHX Virksomhedsøkonomi, B Stence Svoldgaard Jensen Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Virksomhedsøkonomi A Michael

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Campus Vejle HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Zealand Business College, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx

Læs mere

Virksomhedsøkonomi - fhh12c109

Virksomhedsøkonomi - fhh12c109 Virksomhedsøkonomi - fhh12c109 Termin Maj/juni 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Beskrivelse Frederikshavn Handelsskole HHX Virksomhedsøkonomi, A David Pedersen Virksomhedsøkonomi -

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Tradium, Hobro afdeling, Kirketoften 7, 9500 Hobro tlf. 98 52 14 55 Uddannelse Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 maj 2010 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Oversigt over planlagte/gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over planlagte/gennemførte undervisningsforløb Undervisningsplan/beskrivelse Termin Januar 2006 juni 2008 Institution Selandia-CEU Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi niveau A Mads Vester Hegelund 1. d Oversigt over planlagte/gennemførte

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb i virksomhedsøkonomi

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb i virksomhedsøkonomi Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin, hvor undervisning afsluttes: maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Campus Vejle HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Ringsted hhx Virksomhedsøkonomi B Michael Præstgård

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014/2015 Institution International Business College, Fredericia - Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni, 2012 Zealand

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2011 Institution Handelsskolen Sjælland Syd, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin, hvor undervisning afsluttes: maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold IBC Kolding

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni - 2011 Institution Handelsgymnasiet i Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsplan, VØ A, 5. Sem. HHX 3a

Undervisningsplan, VØ A, 5. Sem. HHX 3a Undervisningsplan, VØ A, 5. Sem. HHX 3a Termin 5 og 6 semester, 2010/11 Institution Herningsholm Erhvervsskole, HHX i Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Virksomhedsøkonomi A Bjørn Hold HHX 3C,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2015 Institution International Business College, Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere