/ 2010 Gymnasial Supplering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering"

Transkript

1 / 2010 Gymnasial Supplering

2

3 Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et allerede gennemført fag for at opfylde krav til optagelse, er GS løsningen. For at blive optaget skal du have en afsluttet gymnasial eksamen. Der findes 4 former for gymnasial supplering 1 / GSK - supplering i enkelte fag (se side 2-5) 2 / Fagpakke HHX (se side 6) 3 / GIF - Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (se side 7) 4 / HF+ er en 1/2 - årig overbygning på HF. En HF+ -pakke består af 2 fag på A-niveau plus et studieprojekt. Læs mere om indholdet på Undervisningen foregår på gymnasier, hf-kurser, VUC, studenterkurser, handelsgymnasier og tekniske gymnasier. Bemærk! På en lang række videregående uddannelser blev adgangskravene skærpet fra Tjek altid adgangskravene på eller spørg hos Studievalg (se bagsiden). 1

4 GSK GSK er supplering i enkelte fag og kan indeholde fag fra de fire gymnasiale ud - dannelser inklusive fag fra valgfagsbekendtgørelsen. Kurserne kan være tilrettelagt som halvårs- og helårsforløb eller som komprimerede forløb i løbet af året - fx sommerkurser (se side 4-5). Der er krav om fuld studieaktivitet. Der tilbydes GSK- undervisning i nedenstående fag i Fra marts 2009 kan du via se, i hvilke byer og på hvilke skoler fagene udbydes. Nordjylland Koordinatorskole: Nørresundby Gymnasium og HF August/september 09 Januar/februar 10 Helårshold Matematik C, B og A Matematik C, B og A Matematik C, B og A Fysik C og B Fysik C og B Fysik A Kemi C og B Kemi C og B Kemi B Biologi C Biologi B Dansk A Erhvervsøkonomi C Engelsk A Engelsk B og A Samfundsfag C Samfundsfag B Fransk B og A Tysk B Tysk B og A Græsk A Italiensk B og A Historie A Spansk B og A Midtjylland Koordinatorskole: VUC Århus August/september 09 Januar/februar 10 Helårshold Matematik B og A Matematik B og A Matematik B og A Fysik B Fysik B Fysik A Kemi C og B Kemi C og B Kemi B og A Biologi C Biologi B Engelsk A Engelsk B og A Engelsk A Fransk A Spansk B Spansk A Spansk A Tysk B Tysk B Tysk A Oktober Matematik B og A Marts Matematik B og A Fysik B Kemi B NORDJYLLAND MIDTJYLLAND Fyn og Sydjylland Koordinatorskole: Odense Katedralskole August/september 09 Januar/februar 10 Helårshold Matematik B og A Matematik B og A Matematik C, B og A Fysik C og B Fysik C og B Fysik C og B Kemi C og B Kemi C og B Kemi C og B Engelsk A Engelsk B og A Engelsk C, B og A Tysk B Tysk B Spansk B og A Virksomhedsøkonomi B Fransk B og A Marts Tysk C og B Matematik B og A Samfundsfag B Kemi C Tysk C FYN OG SYDJYLLAND Hovedstaden og Sjælland Koordinatorskoler: KVUC, Niels Brock og Gentofte HF August/september 09 Januar/februar 10 Helårshold Matematik C, B og A Matematik C, B og A Matematik C, B og A Fysik B Fysik C, B og A Fysik B Kemi C og B Kemi C, B og A Kemi B Engelsk A Engelsk A Engelsk A Spansk B Spansk A Spansk A Tysk C Tysk B Fransk A Virksomhedsøkonomi B Virksomhedsøkonomi B Tysk A Virksomhedsøkonomi B HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND En del af helårsholdene vil være tompladser på eksisterende hold. 2

5 GSK GSK OG SU GSK og SU Du kan få SU til supplering i følgende fagrække Dansk A Engelsk A, B og C Tysk A, B og C Fransk A, B og C Spansk A og B Russisk A og B Latin A Italiensk A og B Arabisk A Græsk A Japansk A og B Kinesisk A og B Historie A og B Virksomhedsøkonomi B Samfundsfag B og C Samtidshistorie B International økonomi B Matematik A, B og C Fysik A, B og C Kemi A, B og C Biologi B og C Hvis faget ikke tilbydes som GSK-kursus, kan du tilmelde dig på HF enkeltfag. OPTAGELSE Optagelse Du skal have en afsluttet gymnasial eksamen, fx stx, hf, hhx, htx, GIF eller GU - eller anden eksamen (fx fra udlandet) for at blive optaget på GSK. Hvis du søger optagelse på en videregående uddannelse via kvote 2, skal du være opmærksom på, at du skal vedlægge/vedhæfte dokumentation for de autoriserede kvote 2-optagelseskrav til uddannelsen. Dem kan du bl.a. finde via uddannelsesinstitutionernes hjemmesider. Desuden kan du få vejledning hos Studievalg. Du søger om optagelse på et særligt skema, som kan hentes på FRIST Ansøgningsfrister Hold, der begynder i august-september august Hold, der begynder i januar-februar - 1. december Sommerkurser og komprimerede forløb - se på koordinatorskolernes hjemmesider. Hvis der er for få ansøgere til at oprette et GSK-hold dér, hvor du har søgt, bliver du tilbudt plads på et andet undervisningssted. INGENIØR Hvis du er betinget optaget på et ingeniørstudium i Danmark, kan du i stedet for supplering i GSK-systemet vælge at supplere din adgangsgivende eksamen med enkelte krævede fag eller niveauer gennem adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Her er fagene særligt tilrettet det efterfølgende studium. Ingeniørhøjskolen i København: DTU Danmarks tekniske universitet: Via University College i Horsens: Aarhus Universitet Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning: Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning: Syddansk Universitet, Odense: Aalborg Universitet: 3

6 Sommerkurser 2009 Der tilbydes sommerkurser i matematik, fysik, kemi, tysk, fransk, spansk, engelsk, dansk, historie, samfundsfag og virksomhedsøkonomi på forskellige niveauer. Det er kun muligt at supplere i ét fag, ét niveau på sommerkurser. Sommekurserne tilrettelægges i et samarbejde mellem koordinatorskolerne, som er anført på bagsiden, og de videregående uddannelser. Sommerkurserne afsluttes med eksamen midt i august. Tjek selv på den uddannelse du søger ind på, om der er betinget optag, dvs. om uddannelsen accepterer opfyldelse af adgangskrav efter 5. juli. Søger du ind på fag med betinget optag, skal den videregående uddannelsesinstitution senest d. 5. juli have dokumentation på, at du er optaget på sommersuppleringskursus. Hvis ikke denne dokumentation foreligger, får du ikke tilbudt en plads. GSK sommerkurser Alle sommerkurser starter 13. juli og afsluttes medio august 2009 (incl. eksamensdage). Se mere om fag og undervisningssteder på koordinatorskolernes hjemmesider. Nordjylland Koordinatorskole: Nørresundby Gymnasium og HF Matematik B og A Fysik B og A Kemi C og B Dansk A Engelsk B og A Tysk B og A Fransk B og A Spansk A Historie B Samfundsfag B NORDJYLLAND Midtjylland Koordinatorskole: VUC Århus Matematik B og A Fysik B og A Kemi C og B Fransk B Spansk A Tysk B Engelsk A MIDTJYLLAND 4

7 Sommerkurser 2009 FYN OG SYDJYLLAND Fyn og Sydjylland Koordinatorskole: Odense Katedralskole Matematik B og A Fysik B og A Kemi C og B Engelsk B og A Tysk B Fransk A Spansk A Virksomhedsøkonomi B HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND Hovedstaden og Sjælland Koordinatorskoler: KVUC og Niels Brock Matematik B og A Fysik B og A Kemi C og B Dansk A Engelsk A Tysk B Fransk B Spansk A Virksomhedsøkonomi B Ansøgningsfrist - se skolernes hjemmesider. 5

8 Fagpakke HHX Fagpakke HHX giver dig mulighed for at supplere din studentereksamen, hf eller htx med fag fra handelsgymnasiet med henblik på hovedforløbet i en erhvervsuddannelse eller en traineestilling inden for brancherne finans, revision og logistik. Fagpakke hhx varer et halvt år. Du kan vælge mellem to fagpakker. A Finans/ pengeinstitut B Finans/revision & shipping/spedition Afsætning B 175 International økonomi B 125 Virksomhedsøkonomi A 275 Virksomhedsøkonomi B 175 Erhvervsret C 75 Markedskommunikation C 75* Innovation C 75* Organisation C 75* Finansiering C 75 75* Timer i alt Ugentlige lektionstal Fagpakke A består af tre obligatoriske fag. Fagpakke B, som er mere bredt anlagt, består ligeledes af tre obligatoriske fag. Dog kan man i København vælge at udskifte erhvervsret C med et andet valgfag* fra listen. Undervisningen foregår om dagen. Der er krav om fuld studie-aktivitet. Kurserne afsluttes med prøve umiddelbart efter, at undervisningen er slut. Optagelse Du kan optages på fagpakke hhx, hvis du har en stx-, hf- eller htx-eksamen, og hvis du ønsker at styrke din erhvervsrettede studiekompetence med henblik på en erhvervsuddannelse/traineestilling inden for finans, revision og logistik. OPTAGELSE Du søger om optagelse på et særligt skema, som kan hentes på Ansøgningsfrister Hold, der begynder i august august Hold, der begynder i januar - 1. december Efter disse datoer optages på ledige pladser. FRIST Hold bliver kun oprettet, hvis der er et tilstrækkeligt antal ansøgere. 6

9 GIF GIF indeholder to fagpakker: Hum-GIF og Mat-GIF. Du skal vælge én af de to fagpakker. Hum-GIF består af fagene: Dansk A, Historie B, Engelsk B, Matematik C og Biologi C. Mat-GIF består af fagene: Dansk A, Historie C, Engelsk B, Matematik A, Fysik B og Kemi B. Som flygtning eller indvandrer med mindst 12 års skolegang er du berettiget til optagelse på GIF, hvis du ønsker at sidestille en ikke-adgangsgivende gymnasial eksamen, du har aflagt i hjemlandet, med en dansk gymnasial eksamen. Der er derudover følgende krav for optagelse Du har opholdstilladelse i Danmark. Du kan dokumentere, at du behersker dansk (dvs. har bestået dansk trin II på avu eller Studieprøven eller Dansk som andetsprog på avu med mindst karakteren 8 efter 13-skalaen/7 efter 7-trins-skalaen i både mundtlig og skriftlig prøve). Du har haft minimum 4 års formel undervisning i engelsk og behersker engelsk på et niveau, der mindst svarer til Folkeskolens Afgangsprøve, og for ansøgere til Mat- GIF: forudsætninger i matematik, der svarer til mindst det gymnasiale B-niveau. Matematik GIF, timetal á 60 min Humanistisk GIF, timetal á 60 min Dansk A 240 Dansk A 240 Engelsk B 135 Engelsk B 135 Historie C 60 Historie B 135 Matematik A 125 Matematik C 125 Fysik B 125 Biologi C 75 Kemi B 125 HVORNÅR Hvornår foregår undervisningen? Undervisningen foregår om dagen. Der er krav om fuld studieaktivitet. HVOR LANG TID Hvor lang tid varer GIF? Kurserne varer et år. OPTAGELSE Optagelse Du søger om optagelse til GIF på et særligt skema. Se mere på FRIST Ansøgningsfristen er 15. august Efter denne dato optages på ledige pladser. 7

10 Generelle oplysninger Optagelse Du søger om optagelse til GS på et særligt skema. Ansøgningsskemaet kan hentes på OPTAGELSE Du kan få vejledning om GS hos GS-koordinatorerne: Nørresundby Gymnasium og HF, VUC Århus, Odense Katedralskole, Gentofte HF, Københavns VUC og Niels Brock (København). Besøg én af disse skolers hjemmesider og få mere at vide om, hvilke fag og fagpakker du kan vælge imellem. Du kan få mere information om GS på Studievalgcentrene (www.studievalg.dk) og på Uddannelsesguiden (www.ug.dk). Bemærk: Det er kun muligt at blive optaget på samme fag/fagpakke én gang. Ansøgningsfrister Til hold, der begynder i august/september, er fristen 15.august Til hold, der begynder i januar/februar, er fristen 1. december Efter disse datoer optages på ledige pladser. Sommerkurser og komprimerede forløb - se på koordinatorskolernes hjemmesider. FRISTER SU Du kan søge SU, hvis du har mindst 16 timers undervisning om ugen og ikke har gennemført fagene på samme niveau før. Det vil sige, at du aldrig kan få SU til karakterforbedring. Forbruget af SU, mens du læser GS, betyder ikke noget for antallet af SU-klip til din videregående uddannelse. Se mere på SU Deltagergebyr På GSK, hf+ og fagpakke hhx er undervisningen gratis, hvis du begynder senest den 1. oktober to år efter, at du har afsluttet den adgangsgivende eksamen. GS-ansøgere til disse tre tilbud, der påbegynder kurset efter ovennævnte tidspunkt, skal betale 450 kr. pr. fag/1350 kr. for en fagpakke. For ansøgere til GIF er undervisningen gratis. GEBYR Materialer er gratis. Dog skal du selv anskaffe ordbøger og lommeregner. Se mere på ETCETERA DESIGN 8

11

12 GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer Information Regionale Studievalgcentre Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby Tlf Fax VUC Århus Ingerslevs Boulevard 3, 8000 Århus C Tlf Fax Odense Katedralskole Jernbanegade 34, 5000 Odense C Tlf Fax Niels Brock Kultorvet 2, 1175 København K Tlf Fax KVUC Vognmagergade 8, 1120 København K Tlf Fax Gentofte HF Dahlénsstræde 5, 2820 Gentofte Tlf eller Fax Studievalg Nordjylland Slotsgade 27, 9000 Aalborg Tlf Studievalg Østjylland Vestergade 24, 8000 Århus C Tlf Fax Studievalg Midt- og Vestjylland Viborgvej 1, 7400 Herning Tlf Studievalg Fyn Albanigade 30, 5000 Odense C Tlf Studievalg Sydjylland Jernbanegade 33, 6000 Kolding Tlf , fax Studievalg København Fiolstræde 22, 1171 København K Tlf Studievalg Sjælland Jernbanegade 12, 4700 Næstved Tlf

Videregående uddannelser. Du kan søge om optagelse. elektronisk på www.optagelse.dk. Ansøgningsskemaer og vejledning. Den Koordinerede Tilmelding

Videregående uddannelser. Du kan søge om optagelse. elektronisk på www.optagelse.dk. Ansøgningsskemaer og vejledning. Den Koordinerede Tilmelding Videregående uddannelser 2012 Du kan søge om optagelse elektronisk på www.optagelse.dk Ansøgningsskemaer og vejledning Den Koordinerede Tilmelding Indholdsfortegnelse Oplysning fra ministeriet 3 Hvor får

Læs mere

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau Faglighed og fleksible uddannelser DIN VEJ VIDERE På VUC Aarhus tilbyder vi enkeltfag og uddannelser til

Læs mere

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser... 3 3. Nye uddannelser... 4 4. Særlige karakterkrav

Læs mere

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1 Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser... 3 3. Nye uddannelser... 4 4. Særlige karakterkrav

Læs mere

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Særligt om krav til ansøgernes kundskaber i dansk og i engelsk... 2 Oversigt

Læs mere

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker VoksenUddannelsescenter Frederiksberg stribevis af muligheder HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker Uddannelsesprogram 2013-2014 På sporet af din fremtid Studentereksamen HF- og STX-enkeltfag

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

VUC kursustilbud 2015

VUC kursustilbud 2015 VUC kursustilbud 2015 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Uddannelse skaber ny fremtid, og på Herning HF & VUC har du mulighed for at vælge de fag og niveauer,

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016 1 s og læ Scan m dine å eo mer heder p g n i mul rikshav e e d l e Fr sko dels n a H Frederikshavn Skoleåret 2015-2016 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder

Læs mere

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole Uddannelse i centrum Aalborg Katedralskole Uddannelsestilbud 2014 Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole er landsdelens ældste gymnasium. Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

Praktisk fremgangsmåde Personlig henvendelse hos arbejdsgivere, evt. med en skriftlig ansøgning. Benytte kontakter inden for familie- og vennekreds.

Praktisk fremgangsmåde Personlig henvendelse hos arbejdsgivere, evt. med en skriftlig ansøgning. Benytte kontakter inden for familie- og vennekreds. Arbejde Begrebsafklaring Ethvert arbejde medvirker til udviklingen af kompetencer på det specifikt faglige område samt på det sociale og det personlige plan. Baggrundsinfo Ca. 13 pct. af en årgang vælger

Læs mere

Maskinmester uddannelsen. Professionsbachelor i maritim og maskinteknisk ledelse og drift Bachelor of technology management and marine engineering

Maskinmester uddannelsen. Professionsbachelor i maritim og maskinteknisk ledelse og drift Bachelor of technology management and marine engineering Vil du have... En bred teknisk uddannelse Høj faglighed og fællesskab Klassebaseret undervisning Afprøve teorier i praksis Jobmuligheder hele livet Lav ledighed og god løn...så læs videre Det betaler sig!

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre...

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre... SØNDERBORG Indholdsfortegnelse Et lokalt vejledningsmateriale Et lokalt vejledningsmateriale....3 Inden du beslutter dig....4 Til forældre....5 Erhvervsuddannelse generelt....6 Særligt om EUX/EUX Business....9

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere