Studieordning 2012 for fag kurser m.m.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning 2012 for fag kurser m.m."

Transkript

1 Studieordning 2012 for fag kurser m.m. Læreruddannelsen University College Lillebælt Denne studieordning er en foreløbig version. Endelig version afventer ændring af bekendtgørelsen for Læreruddannelsen vedrørende eksamen, således at reglerne i den nye eksamensbekendtgørelse kan indskrives i studieordningen. Uddannelsesministeriet har meddelt, at ændringer af læreruddannelsesbekendtgørelsen kan forventes inden udgangen af august. Endelig version udsendes primo september Studieordning 2012 for fag, kurser m.m. - Læreruddannelsen side 1 af 204

2 Studieordning 2012 for fag kurser m.m. Læreruddannelsen University College Lillebælt Studieordning 2011 for fag kurser m.m Fællesfag... 6 Praktik... 6 Modul 1: 1. årgang Modul 2: 2. årgang Modul 3: 3. årgang Modul 4: 4. årgang Kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab Modul 1: Lighed, ligeværd og respekt Modul 2: Frihed og ansvar den enkelte og fællesskabet Modul 3: Myndighed og demokratisk dannelse Modul 4: Tolerance, ånds- og ytringsfrihed De pædagogiske fag Almen didaktik Modul 1: Didaktiske teorier og grundsyn i forhold til undervisning i folkeskolen Modul 2: Beskrivelse, analyse og vurdering af undervisning som grundlag for samarbejdende didaktisk virksomhed Psykologi Modul 1: Socialpsykologi samspil, grupper og kommunikation Modul 2: Læringspsykologi Modul 3: Udviklingspsykologi Pædagogik Modul 1: Dannelse i et historisk og aktuelt perspektiv Modul 2: Skolen som organisation i et demokratisk samfund/skolens lov- og værdigrundlag. 40 Modul 3: Lærerens ledelse og elevens deltagelse Obligatoriske linjefag på 72 ECTS-point Dansk fællesdelen Modul 1: Kommunikation og genre Modul 2: Sprog og sprogundervisning Modul 3: Litteratur og litteraturundervisning Modul 4: Medier og undervisning i medier Modul 5: Dansk i praksis Dansk - aldersspecialisering mod begynder- og mellemtrin Modul 1: Læsning og skrivning Modul 2: Litteratur Modul 3: Medier Modul 4: Mundtlighed Modul 5: Dansk i praksis Dansk - aldersspecialisering mod mellem- og sluttrin Studieordning 2012 for fag, kurser m.m. - Læreruddannelsen side 2 af 204

3 Modul 1: Litteratur Modul 2: Medier Modul 3: Sprogbrug, sproglig viden og vejledning Modul 4: Mundtlighed Engelsk (som obligatorisk linjefag på 72 ECTS-point) Første del Modul 1: Kommunikationsfærdighed og sprogtilegnelse Modul 2: Kultur og kulturmøder Modul 3: Fagdidaktik I Anden del Modul 4: Sprog og sprogbrug Modul 5: Fagdidaktik II Modul 6: Kultur og samfundsforhold Modul 7: Litteratur, sprog og litteraturpædagogik Matematik - fællesdelen Modul 1: Tal og talforståelse Modul 2: Algebra og funktionsbegrebet Modul 3: Geometri som beskrivelsesmiddel Modul 4: Statistik og sandsynlighedsbegrebet Modul 5: Fagdidaktik Matematik aldersspecialisering mod begynder- og mellemtrin Modul 1: Tal og talforståelse Modul 2: Algebra og funktionsbegrebet Modul 3: Geometri som beskrivelsesmiddel Modul 4: Statistik og sandsynlighedsbegrebet Modul 5: Fagdidaktik Matematik aldersspecialisering mod mellem- og sluttrin Modul 1: Tal og talforståelse Modul 2: Algebra og funktionsbegrebet Modul 3: Geometri som beskrivelsesmiddel Modul 4: Statistik og sandsynlighedsbegrebet Modul 5: Fagdidaktik Naturfag med natur/teknik Modul 1: En lokalitet i Danmark og fænomener i den nære og fjerne omverden Modul 2: Fra Big Bang til verden i dag Modul 3: Energi, ressourcer og stoffer omkring os Modul 4: Menneske, samfund og teknologi Fysik/kemi specialisering Modul 1: Verdens byggesten Modul 2: Verden i bevægelse Modul 3: Naturvidenskabelige idéer før, nu og fremover Modul 4: En bæredygtig verden Ikke obligatoriske linjefag på 72 ECTS-point Engelsk Første del Modul 1: Kommunikationsfærdighed og sprogtilegnelse Modul 2: Kultur og kulturmøder Modul 3: Fagdidaktik I Anden del Modul 4: Sprog og sprogbrug Studieordning 2012 for fag, kurser m.m. - Læreruddannelsen side 3 af 204

4 Modul 5: Fagdidaktik II Modul 6: Kultur og samfundsforhold Modul 7: Litteratur, sprog og litteraturpædagogik Ikke obligatoriske linjefag på 36 ECTS-point Billedkunst Modul 1: Menneskeskildring. Fagintroduktion Modul 2: Plane billeder Modul 3: Rumlige billeder Modul 4: Sammensatte og levende billeder Modul 5: Billedpædagogik, fagdidaktik og praktik Biologi Modul 1: Liv på Jorden Modul 2: Biologi fortid, nutid og fremtid Modul 3: Sundhed fysiologisk baggrund og didaktik Modul 4: Arv, miljø, produktion og udvikling Modul 5: Bæredygtighed og naturforvaltning Modul 6: Tværgående perspektiver Dansk som andetsprog Modul 1: Dansk som andetsprog i fagene Modul 2: Interkulturel kommunikation i skolen Modul 3: Dansk som andetsprog i et udviklingsperspektiv Modul 4: Sprog- og fagundervisning i et sprogligt og kulturelt mangfoldigt klasserum Modul 5: Dansk som andetsprog i den multikulturelle skole Geografi Modul 1: Geografiundervisning med udgangspunkt i lokalområdet Modul 2: Geologi og landskab Modul 3: Befolkning: livsbetingelser og bosætningsmønstre Modul 4: Klima, produktion og livsbetingelser Modul 5: Globalisering Modul 6: Ressourcer og bæredygtighed Historie (36 ETCS-point) Modul 1: Overblik og sammenhænge Modul 2: Europa omkring år 1000 i tekst og billeder Modul 3: Enevælde, oplysning og historisk fortælling Modul 4: Kulturmøder og projektarbejde Modul 5: Historiedidaktik i praksis Modul 6: Folkedrab og menneskerettigheder evaluering og prøveformer Prøve Hjemkundskab Modul 1: Fødevarer og forbrug Modul 2: Mad, mikroorganismer og hygiejne Modul 3: Mad, sundhed og livskvalitet Modul 4: Mad- og måltidskultur Modul 5 Fagdidaktik Prøve Idræt (36 ECTS-point) Modul 1: Krop, leg og læring Modul 2: Børn, bevægelse og sundhed Modul 3: Æstetik, præstation og kropslig kompetence Modul 4: Skole, idræt og sport Studieordning 2012 for fag, kurser m.m. - Læreruddannelsen side 4 af 204

5 Kristendomskundskab/religion Modul 1: Introduktion Modul 2: Etik og filosofi Modul 3: Kristendom Modul 4: Udvalgte verdensreligioner Modul 5: Fagdidaktik Modul 6: Holdets selvvalgte område Materiel design Modul 1: Design og håndværk i faget materiel design Modul 2: Sikkerhed i materiel design Modul 3: Design som problemløsning og innovation Modul 4: Fagdidaktik Musik Modul 1: Fagintroduktion Modul 2: Musikforståelse Modul 3: Musikudøvelse Modul 4: Musikalsk skaben Modul 5: Individuel undervisning. Gennemgående modul Samfundsfag Modul 1: Det sociologiske område Modul 2: Det politologiske område Modul 3: Det økonomiske og miljømæssige område Modul 4: Det internationalt politiske område Modul 5: Samfundsfag som undervisningsfag i folkeskolen Specialpædagogik Modul 1: Særlige behov - særlige foranstaltninger Modul 2: Specialpædagogik, samfund og videnskab Modul 3: Specialpædagogisk didaktik Modul 4: Specialpædagogisk udvikling i et organisatorisk perspektiv Tysk Modul 1: Sprog, kommunikation og kultur I Modul 2: Sprogtilegnelse Modul 3 Fremmedsprogsdidaktiske udfordringer i samspil med praktik Modul 4: Sprog, kommunikation og kultur II Læreruddannelsens professionsbachelorprojekt bekendtgørelsens bilag Kurser Kurser i folkeskolens timeløse fag Færdselslære, inklusive førstehjælp Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering Kursus inden for det praktisk-musiske fagområde Det praktisk-musiske fagområde Kursus i skrivning og retorik Skrivning og retorik for studerende, der ikke har valgt linjefag i dansk Studieordning 2012 for fag, kurser m.m. - Læreruddannelsen side 5 af 204

6 Fællesfag Praktik Fagets identitet Faget praktik har en grundlæggende betydning for uddannelsens professionsrettede karakter, og faget har dermed den sammenbindende funktion for undervisningen i uddannelsens fag og den studerendes arbejde på praktikskolen. Faget praktik er karakteriseret ved to centrale kompetencer. Dels praktisk/pædagogisk kompetence, der retter sig mod lærerens arbejde med børn og unge, dels analytisk kompetence, der retter sig mod at undersøge egen og andres praksis med henblik på en fortsat udvikling. Faget har derfor fokus på forholdet mellem praktiske og teoretiske erfaringsdannelser som forudsætning for den studerendes egen almene lærerfaglige læring og udvikling. et er, at den studerende opnår kompetence til at a) planlægge, gennemføre og begrunde undervisning, herunder træffe beslutning om formålstjenlige undervisnings-, arbejds- og organisationsformer med inddragelse af it, b) beskrive elevforudsætninger for såvel enkelte elever som for grupper af elever, c) lede og udvikle klassens faglige og sociale fællesskab i et demokratisk perspektiv, d) planlægge i langsigtede og kortsigtede perspektiver, herunder planlægge i vekselvirkning mellem enkeltfaglige forløb og forløb i tværgående emner og problemstillinger i samarbejde med kolleger og elever, e) evaluere elevernes læring med anvendelse af formålstjenlige evalueringsmetoder, f) samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner, g) observere, beskrive og dokumentere undervisning og andre processer i skolen og h) analysere undervisning og læring med henblik på udvikling af egen undervisning og skolens virksomhed som helhed med inddragelse af professions-, udviklings- og forskningsforankret viden. et for det samlede praktikforløb på hver årgang er, at den studerende opnår kompetence til at anvende de centrale kundskabs- og færdighedsområder, der er beskrevet for hvert studieår. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Praktikkens indhold er områder, der vedrører lærerens opgave og ansvar, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning, elevers sociale udvikling og samarbejde med forskellige parter. Områderne danner grundlag for samspillet med uddannelsens øvrige fag, både i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af praktikken. Områderne angiver det indholdsmæssige grundlag for et professionsbaseret samvirke mellem uddannelsens teori og praksis. Første studieår Lærerens opgave og ansvar et er arbejdet med relationen lærerelev, lærer-klasse og lærerens kommunikation og formidling samt læreropgavens etik og klasseledelse. Elevforudsætninger Elevers forskellige faglige, kulturelle og sociale forudsætninger. Studieordning 2012 for fag, kurser m.m. - Læreruddannelsen side 6 af 204

7 Ledelse og udvikling af klassens sociale liv og læringsmiljø Ledelse af undervisning og udvikling af klassens sociale liv. Planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning Arbejdet med korte undervisningssekvenser inden for en ramme sat af praktiklæreren og anvendelse af forskellige organisationsformer i undervisningen. Evaluering af elevernes læring Kendskab til anvendte evalueringsformer på praktikskolen. Samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner Kendskab til og arbejde med skolens normer og retningslinjer for forældresamarbejde og kortere skriftlig kommunikation med forældre. Lærersamarbejdet om klassen. Beskrivelse, analyse, vurdering Observation, analyse og vurdering af praksissituationer og elevadfærd. Andet studieår Lærerens opgave og ansvar Lærerens feedback til elever, lærerens rammesætning af undervisning og af elevers læring samt lærerens opmærksomhed på den enkelte elevs trivsel og udvikling. Elevforudsætninger Elevers forskellige forudsætninger som grundlag for planlægning af undervisning. Ledelse og udvikling af klassens sociale liv og læringsmiljø Ledelse af undervisning og udvikling af klassens sociale liv. Lærerens forskellige måder at forholde sig på, der kan styrke klassens sociale liv og læringsmiljø. Planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning Arbejdet med undervisningsforløb i samarbejde med praktiklæreren med variation i pædagogiske og faglige metoder, udarbejdelse af undervisningsplaner i overensstemmelse med skolens og skolefagenes bestemmelser og regelsæt. Evaluering af elevernes læring Inddragelse af forskellige evalueringsredskaber, herunder test. Samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner Deltagelse i planlægning af forældresamarbejde, skriftlig information af forældre om undervisningsplan samt skolens organisering af samarbejde i forskellige fora, herunder forskellige former for samarbejde mellem undervisere. Beskrivelse, analyse, vurdering Observation, analyse og vurdering af praksisforløb og elevers læring. Studieordning 2012 for fag, kurser m.m. - Læreruddannelsen side 7 af 204

8 Tredje studieår Lærerens opgave og ansvar Læreren som deltager i kollegialt samarbejde og som deltager i skolens samlede udvikling. Lærerens samarbejde med psykologiske og specialpædagogiske ressourcepersoner. Elevforudsætninger Lærerens indsats i forhold til elever med særlige vanskeligheder, herunder skrive- og læsevanskeligheder. Ledelse og udvikling af klassens sociale liv og læringsmiljø Lærerens arbejde med støtte og udvikling af klassens sociale liv og læringsmiljø, herunder konfliktløsning. Planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning Selvstændigt arbejde med længerevarende, differentierede undervisningsforløb i samarbejde med klassens øvrige lærere, inddragelse af de studerendes selvvalgte undervisningsmaterialer og elevernes medvirken i planlægning af undervisning. Evaluering af elevernes læring Lærerens arbejde med individuelle elevplaner. Samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner Deltagelse i forældremøde og elevsamtaler, samarbejde med eleverne, samarbejde med klassens øvrige lærere samt samarbejde med forskellige ressourcepersoner, der fungerer i tilknytning til en skole. Beskrivelse, analyse, vurdering Observering, analyse og vurdering af praksis med begrundet valg af undersøgelsesmetode. Fjerde studieår Lærerens opgave og ansvar Lærerens arbejde med årsplaner i samspil med alle klassens fag og læreren som iværksætter af pædagogiske handlinger og udviklingsarbejder. Elevforudsætninger Intervention og opfølgning i forhold til elever med læringsvanskeligheder. Ledelse af undervisning og udvikling af klassens sociale liv og læringsmiljø Den studerendes selvstændige arbejde med klassens sociale liv, herunder intervention og relationsstøtte. Planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning Den studerendes selvstændige ansvar og arbejde med forløbsplaner og årsplaner samt det selvstændige ansvar for længerevarende undervisningsforløb. Evaluering af elevernes læring Differentieret og formålsrettet anvendelse af evaluering på alle niveauer, herunder samspillet mellem formative og summative evalueringsformer. Studieordning 2012 for fag, kurser m.m. - Læreruddannelsen side 8 af 204

9 Samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner Den studerendes selvstændige ansvar for dele af forældremøder og deltagelse i skolehjemsamtaler. Den studerendes deltagelse i samarbejde med interne og eksterne samarbejdsparter om skoleudvikling. Beskrivelse, analyse, vurdering Observation, analyse og vurdering af egen praksis med henblik på handling og udvikling. Samspil mellem praktik og læreruddannelsens øvrige fag Den studerendes arbejde med mål, dokumentation og evaluering af egen læring og lærerfaglige udvikling i praktikken er et fællesområde for praktikken og læreruddannelsens øvrige fag. Forudsætninger for observation, analyse og dokumentation af lærervirksomhed, herunder undersøgelse af undervisning, samarbejde og kommunikation i skolen udvikles gennem alle studieår i samarbejde mellem praktikken og uddannelsens øvrige fag. Med udgangspunkt i praktik arbejder den studerende med elevers skrive- og læsekompetence i forhold til faglige tekster. Praktikken på 4. årgang kan i særlig grad bidrage til den studerendes arbejde med professionsbachelorprojektet. Studieordning Praktikken på hvert studieår er beskrevet i moduler. Ved et praktikmodul forstås forberedelse, gennemførelse og evaluering af et praktikforløb. I samarbejdet om hvert enkelt modul deltager praktiklærere, studerende og undervisere fra læreruddannelsesstedet. beskrivelserne for de enkelte praktikmoduler danner grundlaget for de lærerstuderendes kompetenceudvikling og for bedømmelsen. Praktikkens omfang, placering og fordeling Modul 1 1 årgang. Modul 2 2.årgang Modul 3 3. årgang Modul 4 4. årgang Antal uger 5 uger 5 uger 7 uger 7 uger ECTS 7,5 7,5 10,5 10,5 Praktiksted De faste praktikskoler De faste praktikskoler Skoleperiode: folkeskole efterskole friskole Skoleperiode: folkeskole efterskole friskole Udlandet Andre skoleformer Specialundervisning Udlandet Andre skoleformer Specialundervisning Bemærkninger: Studieordning 2012 for fag, kurser m.m. - Læreruddannelsen side 9 af 204

10 - Tidspunktet for placeringen af fleksibel praktik kan fastlægges i et lokalt tillæg til studieordningen. - Skoleperioden skal ligge enten på 3. eller 4. årgang. Skoleperioden afsluttes med, at den studerende selvstændigt forestår undervisningen. Skoleperioden kan ikke deles. - En af praktikperioderne på 3. eller 4. årgang kan deles i to perioder, dog ikke skoleperioden. - Hvis en af praktikperioderne på 3. og 4. årgang deles i to perioder, gælder de beskrevne mål og indhold for årgangens praktikmodul i begge perioder. - Studerende, som har linjefaget specialpædagogik, skal ud i specialundervisning det år, hvor de har linjefaget. Modul 1: 1. årgang Lærerens opgave og ansvar et er, at den studerende i det pædagogiske møde med elever kan etablere en professionsrettet relation til den enkelte elev og til klassen viser en grundlæggende forståelse for og færdighed i kommunikation med eleven og med klassen viser forståelse for den etik og det ansvar, som er forbundet med lærerens opgaver. Elevforudsætninger et er, at den studerende viser forståelse for og indblik i elevers forskellige faglige, kulturelle og sociale forudsætninger. Ledelse og udvikling af klassens sociale liv og læringsmiljø et er, at den studerende viser praktisk evne til at lede undervisningen i forbindelse med afgrænsede forløb kan organisere undervisning i relation til det faglige indhold kan forstå klassens sociale liv som en nødvendig forudsætning for såvel et positivt og udviklende læringsmiljø som for dannelse af demokratisk kompetence. Planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning et er, at den studerende viser forståelse for perspektiver og konsekvenser af o planlægning o gennemførelse o evaluering o valgte organisationsformer forstår betydning af årsplanlægning og øvrige rammer kan inddrage fagdidaktiske overvejelser. Evaluering af elevernes læring et er, at den studerende viser forståelse for sammenhængen mellem undervisningens mål og de anvendte evalueringsformer. Samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner et er, at den studerende Studieordning 2012 for fag, kurser m.m. - Læreruddannelsen side 10 af 204

11 forstår samarbejdets betydning for nutidig lærervirksomhed og medtænker skolens virksomhedsplan i samarbejdet med medstuderende og praktiklærere kan inddrage elever, medstuderende og praktiklærere i sine overvejelser angående undervisning forstår betydningen af forældresamarbejdet og medtænker det i forbindelse med orienteringen til forældrekredsen. Beskrivelse, analyse, vurdering et er, at den studerende forstår betydningen af at kunne skelne mellem beskrivelse, analyse og vurdering af undervisningssituationer kan basere sine pædagogiske og faglige vurderinger på et observeret grundlag. Lærerens opgave og ansvar Arbejde med relationen lærer-elev, lærer-klasse og lærerens kommunikation og formidling samt læreropgavens etik og klasseledelse. Elevforudsætninger Elevers forskellige faglige, kulturelle og sociale forudsætninger. Ledelse og udvikling af klassens sociale liv og læringsmiljø Ledelse af undervisning og udvikling af klassens sociale liv. Planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning Arbejdet med korte undervisningssekvenser inden for en ramme sat af praktiklæreren og anvendelse af forskellige organisationsformer i undervisningen. Evaluering af elevernes læring Kendskab til anvendte evalueringsformer på praktikskolen. Samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner Kendskab til og arbejde med skolens normer og retningslinjer for forældresamarbejde og kortere skriftlig kommunikation med forældre. Lærersamarbejdet om klassen. Beskrivelse, analyse, vurdering Observation, analyse og vurdering af praksissituationer og elevadfærd. Praktik/linjefag Den studerende skal i praktik i det linjefag, den studerende har på 1. årgang. I de tilfælde, hvor praktikskolerne ikke kan tilgodese den studerendes linjefag i samtlige timer, skal det tilstræbes, at skemaet dækkes af de linjefag, den studerende påtænker at vælge senere i studieforløbet. Praktikkens samspil med andre fag Praktikken samarbejder hvert studieår med de aktuelle fag på den pågældende årgang. Studieordning 2012 for fag, kurser m.m. - Læreruddannelsen side 11 af 204

12 Praktiktimer Praktiktimer er de timer, hvor den studerende deltager i undervisning af elever på praktikskolen. Den studerende samarbejder med sin praktikgruppe, praktiklæreren og underviseren om planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning. Den studerendes rolle i praktiktimerne er nærmere beskrevet i mål og indhold for det enkelte modul. Praktikvejledning Praktikvejledningen er de timer, praktiklæreren og underviseren står til rådighed for den studerende. Den studerendes dokumentation i forbindelse med praktikken er et vigtigt grundlag for vejledningen. Praktikundervisning Praktikundervisning er de timer, hvor den studerende bliver undervist. Timerne planlægges i et samarbejde mellem praktikskolen og læreruddannelsesstedet. Praktikundervisningen tager udgangspunkt i mål og indhold for det enkelte modul. Almene læreropgaver Den studerende skal i praktikken deltage i almene læreropgaver. Disse opgaver kan i omfang og indhold variere efter, hvilken praktikperiode den studerende er i praktik. et kan være deltagelse i teamsamarbejde forældrearbejde lærerrådsarbejde arbejde med sociale forhold i klassen samarbejde med andre ressourcepersoner. Praktikgruppen Studerende danner praktikgrupper på 3, evt. 4 studerende. for samarbejdet i praktikgruppen: Fokus på den enkeltes rolle og bidrag til samarbejdet: afstemning forventninger afklaring af roller tilegnelse af redskaber til at give respons og feedback. Dokumentation Produkter udarbejdet i forbindelse med praktikken placeres i den studerendes procesportfolio. Det kan fx dreje sig om undervisningsplaner, læremidler, elevopgaver, elevproduktioner mm. Empiri knyttet til arbejdet med professionsprojektet placeres ligeledes i procesportfolioen. ECTS-point: 7,5 It It indgår som en central del i samarbejdet og kommunikationen mellem praktikkens parter. Bedømmelse Modulet afsluttes med bedømmelsen Bestået/Ikke-bestået. beskrivelserne for de enkelte praktikmoduler danner grundlaget for de lærerstuderendes kompetenceudvikling og for bedømmelsen. Studieordning 2012 for fag, kurser m.m. - Læreruddannelsen side 12 af 204

13 For at modulet kan bedømmes Bestået, skal kravene til dokumentation og mødepligt ligeledes være opfyldt. Praktiklærer(e) og underviser(e) fra læreruddannelsesstedet deltager i indstilling til bedømmelsen. Hvis bedømmelsen er til ugunst for den studerende, kan denne inden 14 dage indsende en skriftlig indsigelse til studierektor. Uddannelsesinstitutionen træffer herefter den endelige afgørelse. Den nærmere tilrettelæggelse af bedømmelsesproceduren fastlægges i vejledninger fra det enkelte uddannelsessted. Den studerende skal senest inden udgangen af 4. semester have opnået bedømmelsen Bestået for praktikken på første studieår. Manglende godkendelse af en praktik medfører, at den studerende skal gå praktikken om på samme eller, hvis den studerende ønsker det, på en anden praktikskole. Bedømmes en praktikperiode, som den studerende har gået om, fortsat Ikke-bestået, kan den studerende ikke fortsætte på uddannelsen, medmindre der er ganske særlige grunde herfor. Ganske særlige grunde kan fx være sygdom dokumenteret ved lægeerklæring (egen eller nærmeste familie). Modul 2: 2. årgang Lærerens opgave og ansvar et er, at den studerende kan give eleverne konstruktiv feedback på deres arbejde kan rammesætte undervisningen og elevernes læring ud fra givne bestemmelser og faglige mål er opmærksom på den enkelte elevs trivsel og udvikling socialt og fagligt. Elevforudsætninger et er, at den studerende kan afdække elevers forskellige forudsætninger og inddrage dem som grundlag for planlægning af undervisning. Ledelse af undervisning og udvikling af klassens sociale liv og læringsmiljø et er, at den studerende kan lede undervisningen sammenhængende gennem den enkelte lektion/det enkelte modul kan organisere undervisning i relation til det faglige indhold og anvende relevante handlinger, der styrker klassens sociale liv som en nødvendig forudsætning for såvel et positivt og udviklende læringsmiljø som for dannelse af demokratisk kompetence. Planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning et er, at den studerende i samarbejde med praktiklæreren anvender varierede faglige og pædagogiske metoder i forbindelse med o planlægning o gennemførelse o evaluering udarbejder undervisningsplaner i overensstemmelse med skolens og skolefagenes bestemmelser og regelsæt. Evaluering af elevernes læring Studieordning 2012 for fag, kurser m.m. - Læreruddannelsen side 13 af 204

14 et er, at den studerende kan skelne mellem forskellige evalueringsformer forstår sammenhængen mellem evalueringsform og organisationsform kan anvende evalueringsformer i forbindelse med egen undervisning og dokumentation af elevernes læring. Samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner et er, at den studerende gennem deltagelse i planlægningen af forældresamarbejde viser forståelse for vigtigheden af et forpligtende forældresamarbejde, som det organiseres og praktiseres på praktikskolen deltager aktivt i de samarbejdsaftaler, skolen har om organisering af lærersamarbejdet klart og præcist informerer forældrekredsen om arbejdet med eleverne samarbejder begrundet og på basis af tilegnet viden med elever, praktiklærere og medstuderende. Beskrivelse, analyse, vurdering et er, at den studerende kan skelne mellem beskrivelse, analyse og vurdering af praksisforløb kan anvende sine pædagogiske og faglige vurderinger på elevernes læring, undervisningsplanlægning og undervisningspraksis. Lærerens opgave og ansvar Lærerens feedback til elever, lærerens rammesætning af undervisning og af elevers læring samt lærerens opmærksomhed på den enkelte elevs trivsel og udvikling. Elevforudsætninger Elevers forskellige forudsætninger som grundlag for planlægning af undervisning. Ledelse og udvikling af klassens sociale liv og læringsmiljø Ledelse af undervisning og udvikling af klassens sociale liv. Lærerens forskellige måder at forholde sig på, der kan styrke klassens sociale liv og læringsmiljø. Planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning Arbejdet med undervisningsforløb i samarbejde med praktiklæreren med variation i pædagogiske og faglige metoder, udarbejdelse af undervisningsplaner i overensstemmelse med skolens og skolefagenes bestemmelser og regelsæt. Evaluering af elevernes læring Inddragelse af forskellige evalueringsredskaber, herunder test. Studieordning 2012 for fag, kurser m.m. - Læreruddannelsen side 14 af 204

15 Samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner Deltagelse i planlægning af forældresamarbejde, skriftlig information af forældre om undervisningsplan samt skolens organisering af samarbejde i forskellige fora, herunder forskellige former for samarbejde mellem undervisere. Beskrivelse, analyse, vurdering Observation, analyse og vurdering af praksisforløb og elevers læring. Praktik/linjefag Den studerende skal i praktik i det linjefag/den aldersspecialisering, den studerende har på 2. årgang. I de tilfælde, hvor praktikskolerne ikke kan tilgodese ovenstående i samtlige timer, skal det tilstræbes, at skemaet dækkes af fællesforløbets fag eller af de linjefag, den studerende påtænker at vælge senere i studieforløbet. Praktikkens samspil med andre fag Praktikken samarbejder hvert studieår med de aktuelle fag på den pågældende årgang. Praktiktimer Praktiktimer er de timer, hvor den studerende deltager i undervisning af elever på praktikskolen. Den studerende samarbejder med sin praktikgruppe, praktiklæreren og underviseren om planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning. Den studerendes rolle i praktiktimerne er nærmere beskrevet i mål og indhold for det enkelte modul. Praktikvejledning Praktikvejledningen er de timer, praktiklæreren og underviseren står til rådighed for den studerende. Den studerendes dokumentation i forbindelse med praktikken er et vigtigt grundlag for vejledningen. Praktikundervisning Praktikundervisning er de timer, hvor den studerende bliver undervist. Timerne planlægges i et samarbejde mellem praktikskolen og uddannelsesstedet. Praktikundervisningen tager udgangspunkt i mål og indhold for det enkelte modul. Almene læreropgaver Den studerende skal i praktikken deltage i almene læreropgaver. Disse opgaver kan i omfang og indhold variere efter, hvilken praktikperiode den studerende er i praktik. et kan være deltagelse i teamsamarbejde forældrearbejde lærerrådsarbejde arbejde med sociale forhold i klassen samarbejde med andre ressourcepersoner. Studieordning 2012 for fag, kurser m.m. - Læreruddannelsen side 15 af 204

Studieordning 2012 for fag kurser m.m. Studieordning 2012 for fag kurser m.m. LÆRERUDDANNELSEN. Læreruddannelsen University College Lillebælt

Studieordning 2012 for fag kurser m.m. Studieordning 2012 for fag kurser m.m. LÆRERUDDANNELSEN. Læreruddannelsen University College Lillebælt Studieordning 2012 for fag kurser m.m. Læreruddannelsen University College Lillebælt Studieordning 2012 for fag kurser m.m. Læreruddannelsen University College Lillebælt Studieordning 2012 for fag, kurser

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

Studieordning for meritlæreruddannelsen 07, Blaagaard/KDAS

Studieordning for meritlæreruddannelsen 07, Blaagaard/KDAS Studieordning for meritlæreruddannelsen 07, Blaagaard/KDAS INDHOLD Lovgrundlag, formål og formalia... 2 Tilrettelæggelse... 2 Meritlæreruddannelsen, tilrettelæggelse... 3 Praktik... 3 Merit for fag i meritlæreruddannelsen...

Læs mere

Praktikvejledning Meritlæreruddannelsen 2012

Praktikvejledning Meritlæreruddannelsen 2012 9. Fravær 9.1 Den meritstuderendes fravær Ved fravær følger den meritstuderende skolens regler om fraværsmelding. Ved et samlet fravær på en uge eller mere skal skolen (evt. i samarbejde med læreruddannelsen)

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE, UDBUD AF FAG OG DERES TIMETAL... 4

1. INDLEDNING... 3 2. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE, UDBUD AF FAG OG DERES TIMETAL... 4 Studieordning 2001 1. INDLEDNING... 3 2. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE, UDBUD AF FAG OG DERES TIMETAL... 4 3. STRUKTUR PÅ LÆRERUDDANNELSE PÅ FREDERIKSBERG SEMINARIUM... 5 4. UDBUD AF LINIEFAG PÅ FREDERIKSBERG

Læs mere

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014 Almen studieordningen for /Silkeborg 2014 Indhold Forord... 3 Hvad er studieordningen?... 4 Uddannelsesdidaktiske principper... 5 Formål og mål med læreruddannelsen... 6 Indhold... 7 Lærerens grundfaglighed...

Læs mere

Studieordning 2010. De pædagogiske fag

Studieordning 2010. De pædagogiske fag De pædagogiske fag De pædagogiske fag beskæftiger sig med lærerens arbejde, med undervisning, opdragelse og læring i skolen. Der anlægges såvel et analytisk som et handlingsrettet blik på pædagogisk virksomhed.

Læs mere

2) at kvalificere den studerende til at kunne formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund,

2) at kvalificere den studerende til at kunne formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund, 0 Indhold 1 Uddannelsens formål 2 Peter Sabroes idégrundlag, didaktik og pædagogik 5 Studievejledning og faglig vejledning 5 Praktik 8 Uddannelsens elementer fordelt på 7 semestre: Mål og rammer 12 Uddannelsens

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse for ny læreruddannelse

Udkast til bekendtgørelse for ny læreruddannelse Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte Udkast til bekendtgørelse for ny læreruddannelse Bekendtgørelsens bilag 1-5 Kontor for Videregående Uddannelser 20-12-2012 Indhold Bilag 1: Kompetencemål

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

3. Undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser Faglig kompetence Pædagogisk kompetence (pædagogikum)

3. Undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser Faglig kompetence Pædagogisk kompetence (pædagogikum) Rapport om videreuddannelse af folkeskolelæ rere til gym nasielæ rere Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse Forord Resumé 1. Indledning Projektbeskrivelse Gruppens bemærkninger til kommissoriet 2. Folkeskolelæreruddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING for Den pædagogiske Diplomuddannelse

STUDIEORDNING for Den pædagogiske Diplomuddannelse for Den pædagogiske Diplomuddannelse 1. juli 2011 Almen Pædagogik Studieordningens historik 01-07-2011(gældende) 4. udgave i hh. til ny rammebekendtgørelse for diplomuddannelser (undtaget modulerne 18.1

Læs mere

Læreruddannelse før og nu. med et særligt blik på teknologi

Læreruddannelse før og nu. med et særligt blik på teknologi Working Paper Læreruddannelse før og nu med et særligt blik på teknologi UDARBEJDET AF ANN-THÉRÈSE ARSTORP FOR TECHNUCATION PROJEKTET Side 1 af 43 INDHOLD Indledning... 4 Danmarks læreruddannelse i et

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG Professionshøjskolen University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Hjørring 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 A. Forholdet mellem praksis og teori 3 B. Forholdet

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle Professionshøjskolen UCC OBS! Denne studieordning gælder for 3. og 4. årgang 2013/2014

Læreruddannelsen Zahle Professionshøjskolen UCC OBS! Denne studieordning gælder for 3. og 4. årgang 2013/2014 3. og 4. årgang Side 1 af 207 Studieordning 2013/2014 Professionshøjskolen UCC OBS! Denne studieordning gælder for 3. og 4. årgang 2013/2014 Zahle på UCC Portalen Zahle på UCC hjemmesiden 3. og 4. årgang

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Professionshøjskolen Metropol Att: Institutchef Thøger Johnsen Viceinstitutchef Anette Hestbæk Sendt pr. e-mail: thjo@phmetropol.dk aehe@phmetropol.dk Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen

Læs mere

Hvorfor lave selvevaluering på en friskole?

Hvorfor lave selvevaluering på en friskole? Selvevaluering - Indledning Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Faaborg, juli 2012 Hvorfor lave selvevaluering

Læs mere

Matematik (aldersspecialiseret)

Matematik (aldersspecialiseret) Studieordningsbestemmelser for Læreruddannelsen i Århus Matematik (aldersspecialiseret) Fagets identitet Faget matematik er i læreruddannelsen karakteriseret ved samspillet mellem matematiske kompetencer,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse DAGTILBDUD SØNDERBRO Praktikstedsbeskrivelse Daginstitutionen Thomas Boss 15-07-2011 Praktikstedsbeskrivelsen og uddannelsesplanen for pædagogstuderende i dagtilbud Sønderbro BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

Læs mere

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium Uddannelsesplan for Sankt Annæ Gymnasium Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164 Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium er København

Læs mere

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget UNDERVISNINGSMINISTERIET - MARTS 2004 Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget Marts 2004 Pædagoguddannelsen

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

Katalog over oprettede specialiseringsmoduler modulpræsentationer og modulbeskrivelser 2014/15. Læreruddannelsen i Aarhus

Katalog over oprettede specialiseringsmoduler modulpræsentationer og modulbeskrivelser 2014/15. Læreruddannelsen i Aarhus Katalog over oprettede specialiseringsmoduler modulpræsentationer og modulbeskrivelser 2014/15 Læreruddannelsen i Aarhus Indhold Specialiseringsmoduler på Læreruddannelsen i Aarhus Ifølge bekendtgørelsen

Læs mere

Indholdsplan 2014-15

Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan for Faaborgegnens Efterskole 2014-15 Skolens historie side 3 Skolens elever 3 Skolens ansatte 3 Skolens pædagogiske manifest 4 FAAE etik 7 Efterskolelivet 8 - FAAEmiliegrupper

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

Rapport fra Udvalget til forberedelse af en handlingsplan for engelsk i folkeskolen

Rapport fra Udvalget til forberedelse af en handlingsplan for engelsk i folkeskolen Rapport fra Udvalget til forberedelse af en handlingsplan for engelsk i folkeskolen Januar 2006 0. Indholdsfortegnelse: 1. Udvalgets nedsættelse og udmøntningen af kommissoriet 2 2. Rammerne for en handlingsplan

Læs mere