TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011"

Transkript

1 TAL OM: Morsø Kommune

2 TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give et hurtigt og overskueligt indblik i bl.a. beskæftigelsesmæssige forhold. Målgruppen er kommunerne og jobcentrene og dels andre med interesse for arbejdsmarkedet og den beskæftigelsesmæssige situation. Informationerne vil være tilgængelige på hjemmesiden som en samlet fil om den enkelte kommune. Oplysningerne offentliggøres og opdateres løbende på Beskæftigelsesregion Nordjyllands hjemmeside TAL OM indeholder følgende emner: 1. Befolkningens alder før, nu og frem til Befolkningens socioøkonomiske status og udvikling 3. Befolkningens alder status og udvikling 4. Befolkningens uddannelse status og udvikling 5. Befolkningens herkomst status og udvikling 6. Befolkning og køn status og udvikling 7. Beskæftigelsen fordelt på branche 8. De beskæftigedes alder 2009 og Andel beskæftigede over 50 år 10. Mænd og kvinders beskæftigelse 11. Erhvervsfrekvens 12. Indvandrere og efterkommeres erhvervsfrekvens 13. Antal ledige 2

3 Generelle noter Befolkningen vil i materialet 1 være betegnelsen for den andel af befolkningen, der er i den erhvervsaktive alder, den erhvervsaktive alder defineres i resten af materialet som år. I 2009 skete der et databrud i RAS-tallene, som bruges i tabellerne i Tal Om. En ny opgørelsesmetode betyder, at beskæftigelsesniveauet i 2009 og 2010 er lavere, end det ville have været med den gamle opgørelsesmetode. Tallene for 2010 er helt sammenlignelige med dem fra 2009, mens det er sværere at sammenligne med tal fra 2008 og bagud. Den nye metode er en mere præcis indikator, fordi den bygger på månedlige indberetninger fra virksomhederne via e-indkomstregistret. I den gamle metode byggede beskæftigelsesvurderingen på indberetninger fra virksomhederne en gang årligt. Der kunne opstå større usikkerhed om beskæftigelsesniveauet i den sidste uge i november, som er referencetidspunktet. Med den nye opgørelsesmetode indberettes der månedligt og der foreligger derfor en indberetning for november måned, som giver et mere præcist billede af beskæftigelsen i den sidste uge i november måned. Bemærk, at antallet af arbejdsløse for 2010 (som er brugt i befolkningens socioøkonomiske status) ikke umiddelbart kan sammenlignes med antal fuldtidsledige for 2010 (brugt på side 16). Det skyldes, at antallet af arbejdsløse stammer fra den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik. Her opgøres hele befolkningens socioøkonomiske status en gang årligt i den sidste uge i november måned. Her tæller én person én gang. Antal fuldtidsledige i 2010 er et gennemsnit af antallet af fuldtidsledige i hele året Antal fuldtidsledige er således et beregnet tal. Det opgøres, hvor mange timer hver enkelt person har været ledig. En fuldtidsledig svarer til 37 timers ledighed pr. uge i 52 uger. Derefter beregnes antal fuldtidsledige ud fra en gennemsnitlig ledighed på 37 timer pr. uge i 52 uger. 1 Med undtagelse af tabellen på side 4 Befolkningens alder før, nu og frem til

4 1. Befolkningens alder før, nu og frem til 2040 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har betydning for, hvor stor arbejdsstyrken kan blive. Arbejdsstyrken består af de beskæftigede og ledige, der er til rådighed for arbejdsmarkedet. I Morsø er 71,9% af befolkningen i arbejdsstyrken pr.1.januar Hvert år udarbejder Danmarks Statistik en fremskrivning af befolkningen. Den seneste går til Dermed kan kommunerne få et billede af, hvor mange i den arbejdsdygtige alder der i fremtiden vil kunne indgå i arbejdsstyrken. BEFOLKNINGEN EFTER ALDER I MORSØ KOMMUNE I 2002 OG 2011 OG FREMSKREVET TIL Antal ,2% 61,1% 57,8% 53,4% 51,3% I alt Over 65 år år år Kilde: Danmarks Statistik; Statistikbanken; BEF1A, FOLK1, FRKM111 Figuren viser befolkningen i Morsø Kommune i 2002 og 2011 og fremskrivninger af befolkningen til 2020, 2030 og Det samlede befolkningstal - som ikke fremgår af figuren - er faldet med personer de seneste 10 år, og ifølge fremskrivningen forventes denne udvikling at fortsætte, således at der i 2040 vil være personer færre end i Det svarer til et forventet fald på 8,6%. Den andel af befolkningen, som er i den erhvervsdygtige alder, og som arbejdsstyrken skal komme fra, forventes at bliver mindre. I 2002 var 61,2% af befolkningen at finde i aldersgruppen år. Det svarer til personer. I 2011 var denne andel faldet til 61,1%. Fremskrivningen viser, at andelen formentlig vil falde til 57,8 % i 2020, 53,4% i 2030 og 51,3% i Det vil sige, at der vil være næsten lige så mange personer i den arbejdsdygtige alder, som der er personer uden for den arbejdsdygtige alder. 4

5 2. Befolkningens socioøkonomiske status og udvikling Befolkningen vil i de følgende afsnit være betegnelsen for den andel af befolkningen, der er i den erhvervsaktive alder. Den erhvervsaktive alder defineres i resten af materialet som år. Befolkningen kan opdeles på en række socioøkonomiske parametre. Der er de beskæftigede og de arbejdsløse. Disse to grupper udgør tilsammen for arbejdsstyrken. Arbejdsstyrken er et mål for udbuddet af arbejdskraft på arbejdsmarkedet. De beskæftigede er et mål for efterspørgslen efter arbejdskraft på arbejdsmarkedet. Den arbejdskraft der bliver udbudt, men som ikke er efterspurgt af virksomhederne, er gruppen af arbejdsløse. Der er desuden en række personer uden for arbejdsstyrken. Det er bl.a. personer under uddannelse, pensionister og på orlov. Personerne i arbejdsstyrken og personerne uden for arbejdsstyrken udgør samlet set hele befolkningen. BEFOLKNINGEN (16-64 ÅR) EFTER SOCIOØKONOMISK STATUS I MORSØ KOMMUNE Udvikling Absolut Procent Beskæftigede ,9% Befolkning Arbejdsstyrke Arbejdsløse ,2% (Beskæftigede + arbejdsløse) ,2% Uden for arbejdsstyrken ,9% Befolkning i alt (arbejdsstyrken + uden for arbejdsstyrken) ,1% Kilde: Danmarks Statistik; Statistikbanken; Ras 1 & Ras 207, egne beregninger I 2010 var der en samlet befolkning i aldersgruppen år på personer i Morsø Kommune. Heraf var beskæftigede og 494 var arbejdsløse. Der var personer uden for arbejdsstyrken. Befolkningstallet for de årige er faldet i Morsø Kommune ligesom i Nordjylland som helhed. Udviklingen i tiåret 2001 til 2010 i Morsø viser, at befolkningstallet for de årige er faldet med 572, hvilket svarer til et fald på 4,1 %. I hele Nordjylland er der et fald på 1,1%. Tilbagegangen i befolkningstallet i Morsø Kommune er fordelt på et fald på i arbejdsstyrken og en stigning i gruppen af personer uden for arbejdsstyrken på

6 3. Befolkningens alder status og udvikling Befolkningen kan opdeles på alder og efter socioøkonomiske parametre. Ved at se på forskydninger mellem de enkelte aldersgrupper kan man få en idé om, hvordan arbejdsstyrken kan øges ved at inddrage nogle af dem, der står uden for arbejdsstyrken Herunder er befolkningen opdelt på aldersgrupperne år, år og år. Det vil sige den arbejdsdygtige alder. Aldersudviklingen viser bl.a., at der de kommende år vil være en stor aldersbetinget tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet ALDER OG SOCIOØKONOMISK STATUS I MORSØ KOMMUNE I 2010 Alder Beskæftigede Arbejdsløse Arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken Befolkning år år år år Kilde: Danmarks Statistik; Statistikbanken; Ras207, egne beregninger I 2010 var der årige personer i arbejdsstyrken. Af dem var i beskæftigelse og 136 arbejdsløse. I alt var der i befolkningen årige, heraf var uden for arbejdsstyrken. UDVIKLING I BEFOLKNINGEN (16-64 ÅR) I MORSØ KOMMUNE FORDELT PÅ ALDER OG SOCIOØKONOMISK STATUS FRA 2001 TIL Antal år år år år Beskæftigede Arbejdsløse Arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken Befolkning Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken; Ras1 og Ras207, egne beregninger Figuren viser, hvordan befolkningens alderssammensætning har ændret sig fra 2001 til Antallet i befolkningen i aldersgruppen år samt år er faldet, mens der er en stigning i den ældre gruppe. Samlet set er befolkningstallet for de16-64 årige faldet med 572. I arbejdsstyrken er der forsvundet årige og årige, mens der 363 flere årige. I samtlige aldersgrupper er der blevet flere arbejdsløse. Der er et fald i den samlede beskæftigelse på Kun aldersgruppen år har haft en stigning på 345. Arbejdsstyrken er nemlig vokset i denne aldersgruppe med 363, og de beskæftigede er blevet ældre. Udviklingen viser, at aldersbetinget afgang fra arbejdsmarkedet kan blive en udfordring fremover, fordi det bliver vanskeligt at sikre et tilstrækkeligt udbud af arbejdskraft som følge af små ungdomsårgange. 6

7 4. Befolkningens uddannelse - status og udvikling Befolkningen kan opdeles i grupper efter uddannelsesniveau og efter socioøkonomiske parametre. Det fremgår bl.a., at kortuddannede har større risiko for at blive ledige end personer med videregående uddannelse, og at uddannelse øger muligheden for at komme i beskæftigelse. BEFOLKNINGENS (16-64 ÅR) UDDANNELSESSAMMENSÆTNING I MORSØ KOMMUNE I 2010 Beskæftigede Arbejdsløse Arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken Befolkning (16-64 år) Kortuddannede Faglærte Korte. vidg. udd Melleml. vidg. udd Lange vidg. udd Uoplyst I alt Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken; Rasu11; egne beregninger Tabellen viser de åriges uddannelsesniveau i Morsø Kommune i Der var kortuddannede personer. Af dem var i beskæftigelse, mens 234 var arbejdsløse. BEFOLKNINGENS UDVIKLING FORDELT PÅ UDDANNELSE OG SOCIOØKONOMISK STATUS FRA 2001 TIL Antal Kortuddannede Faglærte Korte. vidg. udd. Beskæftigede Arbejdsløse Arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken Befolkning Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken; Rasu 1 og Rasu11; egne beregninger Melleml. vidg. udd. Lange vidg. udd. Uoplyst I alt Figuren viser udviklingen fra 2001 til 2010 i befolkning og arbejdsstyrke fordelt på uddannelsesniveau. Efterspørgslen er øget efter personer med videregående uddannelse og faldet efter kortuddannet og faglært arbejdskraft. Beskæftigelsen for de kortuddannede er faldet med samtidig er arbejdsstyrken faldet med Beskæftigelsen for faglærte er faldet med 354, mens arbejdsløsheden er steget med 84. Samlet er arbejdsstyrken faldet med 270. Faldet i arbejdsstyrken har dæmpet en større stigning i ledigheden. Udbuddet af arbejdskraft er steget for alle grupper med videregående uddannelse, men de er også efterspurgte. Der er blevet 76 flere beskæftigede med videregående uddannelse. Samtidig er arbejdsløsheden kun steget med 14 i denne gruppe. 7

8 5. Befolkningens herkomst status og udvikling Befolkningen kan opdeles i grupper efter herkomst og socioøkonomiske parametre. Her er den opdelt på herkomst fordelt på indvandrere og efterkommere fra vestlige lande, indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande og personer med dansk oprindelse. 2 Det fremgår bl.a., at der bliver færre personer med dansk oprindelse og flere med udenlandsk oprindelse, og at arbejdsmarkedet har brug for tilgangen af arbejdskraft fra udlandet. BEFOLKNINGEN (16-64 ÅR) EFTER SOCIOØKONOMISK STATUS OG HERKOMST I MORSØ KOMMUNE I 2010 Indvandrere og efterkommere fra vestlige lande Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande Personer med dansk oprindelse Beskæftigede Arbejdsløse Arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken Befolkning Kilde: Danmarks Statistik; Statistikbanken; Ras1; egne beregninger Tabellen viser, at der i 2010 var 267 indvandrere og efterkommere fra vestlige lande, 338 indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande og personer med en dansk oprindelse i alderen år i Morsø Kommune. Af dem var 158 indvandrere og efterkommere fra vestlige lande i beskæftigelse. 145 fra ikke-vestlige lande var i beskæftigelse. For personer med dansk oprindelse var i beskæftigelse. 59,1 % indvandrere fra vestlige lande var i beskæftigelse, og 42,8% af indvandrere fra ikke-vestlige land. 69% med dansk oprindelse er i beskæftigelse. UDVIKLING I BEFOLKNINGEN (16-64 ÅR) EFTER HERKOMST OG SOCIOØKONOMISKE STATUS I MORSØ KOMMUNE I 2001 TIL I alt Antal Indvandrere og efterkommere fra vestlige lande Beskæftigede Arbejdsløse Arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken Befolkning Kilde: Danmarks Statistik; Statistikbanken; Ras1 og Ras207; egne beregninger Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande Personer med dansk oprindelse I alt Arbejdsstyrken er steget for både indvandrere og efterkommere fra vestlige og ikke-vestlige lande, men det har langt fra været tilstrækkeligt til at kompensere for tilbagegangen i arbejdsstyrken. Der har nemlig været et fald på for personer med dansk oprindelse, og netto er arbejdsstyrken faldet med Den samlede beskæftigelse er faldet med Faldet havde været større, såfremt der ikke var kommet flere i arbejde fra gruppen af indvandrere og efterkommere fra vestlige og ikke-vestlige lande. 2 Vestlige lande: Alle EU-lande plus Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand. Fra 1. januar 2007 er Bulgarien og Rumænien en del af EU. De indgår fra samme dato i Vestlige lande. Ikke-vestlige lande: Alle øvrige lande. 8

9 6. Befolkningen og køn status og udvikling Befolkningen kan opdeles efter køn og socioøkonomiske parametre. På den måde kan man vise, om der sker forskydninger blandt mænd og kvinder. BEFOLKNINGEN (16-64 ÅR) FORDELT PÅ KØN OG SOCIOØKONOMISK STATUS I 2010 I MORSØ KOMMUNE Mænd Kvinder I alt Beskæftigede Arbejdsløse Arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken Befolkning Kilde: Danmarks Statistik; Statistikbanken; Ras207; egne beregninger I 2010 var der beskæftigede mænd og beskæftigede kvinder i Morsø Kommune. Det fremgår desuden, at der var 343 arbejdsløse mænd og 151 arbejdsløse kvinder mænd og kvinder var uden for arbejdsstyrken. UDVIKLING I BEFOLKNINGEN (16-64 ÅR) EFTER KØN OG SOCIOØKONOMISKE STATUS I MORSØ KOMMUNE I Antal Beskæftigede Arbejdsløse Arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken Befolkning Mænd Kvinder Kilde: Danmarks Statistik; Statistikbanken; Ras1 og Ras207; egne beregninger Figuren viser udviklingen i beskæftigelse, arbejdsløshed, arbejdsstyrke for mænd og kvinder i perioden 2001 til Beskæftigelsen er faldet med 564 for kvinderne og for mændene. Samtidig er arbejdsløsheden faldet for kvinder og steget for mændene. Antallet af personer udenfor arbejdsstyrken stiger for begge køn, mest for mænd hvor 618 flere end for 10 år siden er udenfor arbejdsstyrken. 9

10 7. Beskæftigelsen fordelt på brancher En kommunes udviklingsmuligheder er meget afhængig af, hvordan erhvervsstrukturen er sammensat og hvordan den udvikler sig. Denne tabel viser erhvervsstrukturen, nemlig antal beskæftigede med arbejdssted i kommunen og dermed også antal arbejdspladser. BESKÆFTIGEDE MED ARBEJDSSTED I MORSØ KOMMUNE OG NORDJYLLAND, 2010 SAMT UDVIKLING Morsø Morsø Nordjylland 2010 Udvikling Udvikling Absolut Andel Absolut Procent Procent Andel Landbrug, skovbrug og fiskeri 698 7,7% -2-0,3% -4,6% 4,2% Råstofindvinding 53 0,6% ,5% -8,5% 0,2% Landbrug, fiskeri, råstof i alt 751 8,3% -14-1,8% -4,8% 4,3% Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 190 2,1% ,1% -7,8% 3,5% Tekstil- og læderindustri 14 0,2% -5-26,3% -16,7% 0,4% Træ- og papirindustri, trykkerier 614 6,8% 0 0,0% -10,8% 1,5% Olieraffinaderier mv. 0 0,0% 0 0,0% -40,0% 0,0% Kemisk industri 67 0,7% ,0% -11,2% 0,2% Medicinalindustri 0 0,0% 0 0,0% -2,7% 0,1% Plast-, glas- og betonindustri 87 1,0% ,0% -24,5% 1,5% Metalindustri 125 1,4% ,7% -22,5% 2,3% Elektronikindustri 1 0,0% 0 0,0% -19,8% 0,5% Fremst. af elektrisk udstyr 1 0,0% 0 0,0% -23,7% 0,5% Maskinindustri 325 3,6% ,9% -19,0% 2,4% Transportmiddelindustri 12 0,1% ,0% -12,4% 0,3% Møbel og anden industri mv ,6% ,8% -13,3% 1,3% Industri i alt ,5% ,0% -16,3% 14,4% Energiforsyning 30 0,3% 8 36,4% -1,3% 0,4% Vandforsyning og renovation 37 0,4% 1 2,8% 10,9% 0,6% Energi- og vandforsyning i alt 67 0,7% 9 15,5% 5,2% 1,0% Bygge og anlæg 665 7,3% ,7% -15,4% 6,5% Handel ,3% -24-2,0% -7,0% 14,7% Transport 295 3,3% ,9% -7,9% 3,7% Hoteller og restauranter 246 2,7% -25-9,2% -2,6% 3,1% Forlag, tv og radio 80 0,9% ,8% -1,8% 0,4% Telekommunikation 1 0,0% -1-50,0% 2,5% 0,7% It- og informationstjenester 11 0,1% -4-26,7% -7,3% 1,3% Finansiering og forsikring 288 3,2% -21-6,8% -5,5% 2,4% Ejendomshandel og udlejning 62 0,7% -1-1,6% -4,0% 1,2% Rådgivning mv ,5% ,3% -0,6% 2,3% Forskning og udvikling 11 0,1% 4 57,1% 0,4% 0,1% Reklame og øvrige erhvervsservice 23 0,3% 1 4,5% 0,3% 1,0% Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service 289 3,2% -10-3,3% -8,3% 4,0% Privat service i alt ,3% ,0% -5,8% 34,9% Offentlig administration, forsvar og politi 291 3,2% 4 1,4% 3,7% 5,9% Undervisning 711 7,9% 43 6,4% 3,5% 8,6% Sundhedsvæsen 294 3,2% ,2% 4,7% 6,6% Socialeinstitutioner ,5% 60 4,5% 1,3% 13,8% Kultur og fritid 126 1,4% ,1% 4,0% 1,4% Andre serviceydelser mv ,1% ,3% -0,3% 2,1% Offentlig service i alt ,3% 9 0,3% 2,8% 38,4% Uoplyst aktivitet 50 0,6% ,7% -4,4% 0,5% I alt ,0% ,8% -5,0% 100,0% Kilde: Danmarks statistik; statistikbanken; RASA1 I 2010 var der beskæftigede med arbejdssted i Morsø Kommune. Der er et fald 6,8% i forhold til Relativt er der forsvundet flere arbejdspladser i Morsø Kommune end i Nordjylland som helhed, hvor beskæftigelsen faldt med 5,0%. I Morsø Kommune er der sket et fald inden for alle hovedbrancherne, med undtagelse af offentlig service og energi- og vandforsyning. Branchernes andel af den samlede beskæftigelse viser, at arbejdspladserne indenfor hovedbrancherne industri og landbrug udgør en større andel end i Nordjylland. 10

11 8. De beskæftigedes alder 2009 og 2010 Figuren viser udviklingen i de beskæftigedes alderssammensætning. De beskæftigede er her opgjort som personer, der har arbejdssted i kommunen, og som er 16 år og derover. I Nordjylland har der fra 2009 til 2010 været et fald i antallet af beskæftigede med arbejdssted i regionen på 5 %. UDVIKLING I ANTAL BESKÆFTIGEDE MED ARBEJDSSTED I MORSØ KOMMUNE OG I NORDJYLLAND I 2010 FORDELT PÅ ALDERSGRUPPER 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% Procent -5,0% -6,0% -7,0% -8,0% -9,0% -10,0% år år år år år 60+ år I alt Morsø -8,8% -5,4% -7,7% -6,5% -6,5% -3,8% -6,8% Nordjylland -6,4% -8,0% -5,9% -4,6% -3,8% -1,3% -5,0% Kilde: Danmarks statistik; statistikbanken; RASA1 Beskæftigelsen er faldet relativt mere i Morsø Kommune end i Nordjylland. Kun i aldersgruppen år har Morsø haft et mindre fald end Nordjylland som helhed. Der er 6,8% færre med arbejdssted i Morsø Kommune i 2010 end i Beskæftigelsen er faldet i alle aldersgrupper. Mest for de årige, hvor den er faldet med 8,8% og mindst for de 60 årige og derover, hvor beskæftigelsen er faldet med 3,8%.. 11

12 9. Andel beskæftigede over 50 år Befolkningen bliver ældre, og det kan blive en udfordring fremover at sikre et tilstrækkeligt udbud af arbejdskraft. Denne udfordring er større eller mindre afhængig af, hvilken branche der ses på. Figuren herunder viser andelen af beskæftigede på 50 år og derover fordelt på brancher. Der er tale om beskæftigede med arbejdssted i kommunen. Hvis der er en stor andel beskæftigede på 50 år og derover i en branche, vil der sandsynligvis være et stort behov for rekruttering af arbejdskraft inden for de nærmeste år med mindre beskæftigelsen i den pågældende branche går tilbage. ANDEL BESKÆFTIGEDE MED ARBEJDSSTED I MORSØ KOMMUNE PÅ 50 ÅR OG DEROVER FORDELT PÅ BRANCHER I ,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Træ- og papirind., trykkerier Bygge og anlæg Forlag, tv og radio It- og informationstjenester Maskinindustri Metalindustri Handel Hoteller og restauranter Transportmiddelindustri Kilde: Danmarks statistik; statistikbanken; RASA1 Møbel og anden industri mv. Landbrug mv I alt Socialeinstitutioner Føde-, drikke- og tobaksvareind. Kemisk industri Råstofindv. Sundhedsvæsen Plast-, glas- og betonindustri Rådgivning mv. Forskning og udvikling Kultur og fritid Finansiering og forsikring Andre serviceydelser mv. Rejseb., rengøring o.a.op.service Undervisning Off. adm., forsvar og politi Transport Reklame og øvrige Ejendomshandel og udlejning Vandforsyning og renovation Tekstil- og læderindustri Energiforsyning Elektronikindustri Telekommunikation Morsø Kommune har relativt flere beskæftigede på 50 år og derover end hele Nordjylland. 31,8% af de beskæftigede med arbejdssted i Morsø Kommune er 50 år eller derover, mens andelen i Nordjylland er på 29,9%. I alt er er af de beskæftigede i Morsø Kommune 50 år eller mere, så der skal rekrutteres et betydeligt antal personer i de kommende år for at få besat de job, som de ældre forlader. Der er stor forskel på alderssammensætningen i brancherne. Brancherne hotel og restauranter samt handel har lav andel af beskæftigede, som er 50 år og derover. I de store offentlige brancher har sundhedsvæsen 34% på 50 år og derover og offentlig administration 40,2%. 12

13 10. Mænd og kvinders beskæftigelse Arbejdsmarkedet er kønsopdelt. I denne opgørelse vurderer vi, at en branche har en skæv kønsfordeling, hvis det ene køn udgør 60% eller mere. Det bliver vanskeligere at få den fornødne arbejdskraft, når man i nogle fag og brancher stort set kun kan eller vil rekruttere fra det ene køn. ANTAL BESKÆFTIGEDE I MORSØ KOMMUNE I 2010 FORDELT PÅ BRANCHE OG KØN. Sundhedsvæsen Socialeinstitutioner Tekstil- og læderindustri Reklame og øvrige Undervisning Andre serviceydelser mv. Hoteller og restauranter Off. adm., forsvar og politi Finansiering og forsikring Rejseb., rengøring o.a.op.service Rådgivning mv. Forlag, tv og radio Handel Kultur og fritid Føde-, drikke- og tobaksvareind. Møbel og anden industri mv. Energiforsyning Plast-, glas- og betonindustri Ejendomshandel og udlejning Træ- og papirind., trykkerier Kemisk industri Forskning og udvikling It- og informationstjenester Landbrug mv Transportmiddelindustri Vandforsyning og renovation Transport Maskinindustri Metalindustri Bygge og anlæg Råstofindv. Kvinder udgør 60 % eller flere % mænd eller kvinder Mænd udgør 60 % eller flere Kvinder Kilde: Danmarks Statistik; statistikbanken; RASA1 Mænd Figuren viser, hvor mange mænd og kvinder, der er beskæftigede på arbejdspladserne i Morsø Kommune fordelt på brancher. Bygge- og anlæg er den enkeltbranche, hvor flest mænd er beskæftigede, Her er der kun få kvinder, 65, en branche med en skæv kønsfordeling. Sociale institutioner er den enkeltbranche, hvor flest kvinder er beskæftigede, nemlig Her er kun 145 mænd beskæftigede. Begge brancher er stærkt kønsopdelte. I alt arbejder 57% af de beskæftigede i Morsø i en branche med en skæv kønsopdeling, hvilket er en noget større andel end i hele Nordjylland med 50% 13

14 11. Erhvervsfrekvens Erhvervsfrekvens er et udtryk for, hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder, der er i arbejdsstyrken. Det vil sige, at de er på arbejdsmarkedet som beskæftigede eller ledige. I den følgende opgørelse er erhvervsfrekvensen beregnet ud fra de årige i befolkningen. Erhvervsfrekvensen er traditionelt højere for mænd end for kvinder, men forskellen biler mindre og mindre. Forskelle i erhvervsfrekvensen kan bruges til at vurdere, om der i nogle befolkningsgrupper kan være et potentiale for at få flere ind i arbejdsstyrken. UDVIKLINGEN I ERHVERVSFREKVENS I MORSØ KOMMUNE FORDELT PÅ KØN 90,0 85,0 80,0 75,0 Procent 70,0 65,0 60,0 55,0 50, Køn i alt 78,0 79,3 78,9 77,5 77,4 76,2 77,0 77,5 77,6 73,7 71,8 Kvinder 72,4 73,9 74,0 72,5 72,5 71,6 72,7 73,2 73,3 69,4 68,4 Mænd 83,5 84,6 83,8 82,5 82,2 80,8 81,3 81,8 81,9 77,9 75,1 Kilde: Danmarks Statistik; statistikbanken; RAS1F og RAS1F1 samt egne beregninger Morsø har i 2010 en lavere erhvervsfrekvens 71,8 end i hele Nordjylland på 73,8. Erhvervsfrekvensen var i 2000 på 78,0 og har fra 2001 til 2005 været faldende for igen at stige i perioden 2006 til 2008, men de seneste to år er der sket et tydeligt fald. I figuren kan man følge udviklingen i mænd og kvinders erhvervsfrekvens i Morsø Kommune fra 2000 til Mændenes erhvervsfrekvens er faldet fra 83,5 til 75,1, og kvinders erhvervsfrekvens er faldet fra 72,4 til 68,4. Forskellen i mænd og kvinders erhvervsfrekvens er i perioden blevet lidt mindre. Forskellen var i 2000 på 11,1 procentpoint, mens den i 2010 er på 6,7 procentpoint. 14

15 12. Indvandrere og efterkommeres erhvervsfrekvens Nordjylland har i de kommende år behov for at øge arbejdsstyrken, fordi den demografiske udvikling trækker i retning af færre unge og flere ældre i befolkningen. Her er job til flere indvandrere en mulighed for vækst. Derfor er det interessant at se på, hvordan det er gået med indvandreres og efterkommeres erhvervsfrekvens. Erhvervsfrekvensen betegner den andel af befolkningen, som er i arbejdsstyrken. Figuren viser indvandreres og efterkommeres erhvervsfrekvens. 3 INDVANDRERE OG EFTERKOMMERES ERHVERVSFREKVENS MORSØ KOMMUNE 90,0 80,0 70,0 60,0 Procent 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Indvandrere og efterkommere fra vestlige lande ,3 32,1 77, ,6 34,0 78, ,5 52,9 78, ,9 38,5 74, ,4 39,2 72,8 Kilde: Danmarks Statistik; statistikbanken; RAS1F1 samt egne beregninger Indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande Personer med dansk oprindelse I Morsø Kommune har der fra 2006 til 2010 været et fald i de vestlige indvandrere og efterkommeres erhvervsfrekvens fra 85,3 til 61,4. Der er til gengæld en stigning på 7,1 procentpoint i erhvervsfrekvensen for indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige land fra 32,1 i 2006 til 39,2 i For personer med dansk oprindelse er erhvervsfrekvensen faldet fra 77,5 til 72,8 i perioden 2006 til I gruppen af indvandrere indgår personer, der er født i udlandet af forældre der begge (eller den ene, hvis der ikke findes oplysninger om den anden) er udenlandske statsborgere eller født i udlandet. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene og personen er født i udlandet, opfattes personen også som indvandrer. Vestlige lande: alle EU-lande plus Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand. Ikke-vestlige lande: alle øvrige lande. Fra 1. januar 2007 er Bulgarien og Rumænien en del af EU. De indgår fra samme dato i vestlige lande. 15

16 13. Antal ledige Den mest enkle måde at opgøre ledigheden på, er at tælle antallet af ledige op. Den opgørelse, der er anvendt i figuren, er antallet af ledige omregnet til fuldtidsledige. Denne beregning foretages af Danmarks Statistik 4. Udviklingen i ledigheden gennemgik nogle bemærkelsesværdige udsving i perioden Ledigheden toppede i 2004, hvorefter Nordjylland - og hele landet - oplevede et vedvarende og meget markant fald i ledigheden frem til midten af Udviklingen i ledigheden afspejler blandt andet den aktuelle konjunkturudvikling. I den forløbne periode har denne udvikling sat sig nogle særlige spor i forholdet mellem mænd og kvinders ledighed. ANTAL FULDTIDSLEDIGE I MORSØ KOMMUNE FORDELT PÅ KØN Antal Mænd Kvinder Kilde: Danmarks Statistik; statistikbanken; AUL01X; AUL01 I perioden 2001 til 2010 toppede ledigheden i Morsø Kommune i 2005 med 494 fuldtidsledige. Siden faldt ledigheden frem til 2008, hvor ledighedsniveauet var ekstraordinært lavt, 208. Siden er ledigheden steget så det samlede tal i 2010 var på 549, som ligger over niveauet for Figuren viser, at der fra 2001 til 2008 var flere ledige kvinder end mænd. Fra midten af 2008 begyndte ledigheden at stige igen for begge køn dog mest for mændene. Samlet set er mænds ledighed steget med 63% og kvinders faldet med 14 % i perioden Bemærk den generelle note vedr. opgørelsen af ledighed på side 3. 16

17 TAL OM - Kommentarer og spørgsmål kan rettes til: Beskæftigelsesregion Nordjylland - kontaktpersoner: Kurt Nielsen Anne Korup Nielsen Lars Pilgaard Susanne M. Nielsen tlf: tlf: mail: tlf: mail: tlf: mail: Nybrogade 16, 1. og 2. sal Aalborg Tlf: Mail: -

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Læsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give et hurtigt

Læs mere

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Mariagerfjord Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er

Læs mere

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Frederikshavn Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

TAL OM: Vesthimmerlands Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Vesthimmerlands Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Vesthimmerlands Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at

Læs mere

TAL OM: Aalborg Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Aalborg Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Aalborg Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give et

Læs mere

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: 1. juli 2010

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: 1. juli 2010 TAL OM: Frederikshavn Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik -

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik - Indhold Bruttoværditilvækst 2005 priser 1993-2005 2005 priser 2006-2012 Årets priser 1993-2005 Årets priser 2006-2012 Bruttoværditilvækst (mio kr) 2005 priser, kædede værdier 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK September 212 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle

Læs mere

Produktivitetsudviklingen

Produktivitetsudviklingen Den 22. juli 2014 KR Produktivitetsudviklingen Af Cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) Væksten i den danske produktivitet har siden 1995 været utilfredsstillende. Det har den også været i de senere år

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juli 2012 Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2011 Pr. 1. januar 2011 var der 176.359 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune.

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Erhvervsfrekvens Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling Oktober 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 1. december 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden December 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 15. juni 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17 & tal trends 2013 INDHOLD Befolkning 5 Pendling 7 Indkomst 9 Beskæftigelse 11 Erhverv 13 Uddannelse 17 Stigende indbyggertal og salg af byggegrunde Holstebro Kommune er i positiv udvikling på mange områder.

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Industrien i Danmark. Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012. Af de ca. 300.000 beskæftigede. 63 pct. af omsætningen skete på eksportmarkedet

Industrien i Danmark. Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012. Af de ca. 300.000 beskæftigede. 63 pct. af omsætningen skete på eksportmarkedet Industriens udvikling 2000-2012 Temapublikation oktober 2013 Claus Andersen Industrien i Danmark Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012 Af de ca. 300.000 beskæftigede 63 pct. af omsætningen skete

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden 22. november 2017 November 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal 2017

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Procent af befolkningen Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Arbejdsstyrke og erhvervsfrekvenser i Aarhus Kommune, 2013 Andelen af personer i arbejdsstyrken af hele befolkningen er i Aarhus

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

NOTAT. Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune Allerød Kommune

NOTAT. Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune Allerød Kommune NOTAT Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune 2008-2013 Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen er en afbalanceret udvikling, som sikrer, at der er balance mellem boligudbygning og udbygning

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2008-2014 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Indholdsfortegnelse Resume... 3 Arbejdsstyrken og den demografiske udfordring... 4 Figur 1 Fremskrivning af arbejdsstyrken i Nordjylland... 4 Figur 2 Fremskrivning

Læs mere

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE Beskæftigelsesregion Nordjylland, november 2010 BRUG FOR FLERE FAG- LÆRTE Der skal uddannes mange flere faglærte for at fylde pladserne ud efter dem, der forlader

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Nøgletal for Nordjylland opdaterett til mødet i RAR Nordjylland d. 24. august 215 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1 udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning

Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning september 2016 Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning DAMVAD Analytics har for Olie Gas Danmark analyseret olie- og gassektorens samfundsøkonomiske

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Beskæftigelsen voksede med 29.000 i 2015 Akademikere står for over 1/3 af den samlede beskæftigelsesfremgang fra i 2015 (jf. figur 1) Akademikerne

Læs mere

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Analysen viser, at hovedparten af NNF-medlemmerne er ansat inden for industri samt handel & transportsektoren. Siden 2004 er der dog sket forskydninger i sammensætningen

Læs mere

Notat. Sammenfatning.

Notat. Sammenfatning. Notat Emne: Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst Til: Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi: til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET Den 23. september 2010 Ref NKS nks@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005.

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005. 2006:5 Orientering Statistisk Kontor 13. juni 2006 Flere arbejdspladser i København Københavns arbejdsmarked er i fremdrift. Efter nedgangsår i 2002 og 2003 viser nye tal, at der i 2004 blev skabt 3.000

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland September 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne

Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne Af Lasse Vej Toft, Analyse- og makroenheden, Økonomisk Sekretariat, LVT@kl.dk Formålet med dette analysenotat er, at beskrive udviklingen i andelen af fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Marts 2015 Beskæftigelsen i RAR Østjylland Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til 2009 på 13.953 lønmodtagere målt i 3.

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

INDVANDRERES OG EFTERKOMMERES BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND

INDVANDRERES OG EFTERKOMMERES BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND INDVANDRERES OG EFTERKOMMERES BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND BESKÆFTIGELSENREGION NORDJYLLAND Juni 29 INDVANDRERES OG EFTERKOMME- RES BESKÆFTIGELSE I NORDJYL- LAND SAMMENFATNING Stor stigning (34,6%) i fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Aarhus kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Aarhus kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Aarhus kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Horsens kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Horsens kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Horsens kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland.

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Den nye kommunestruktur gælder først fra den 1. januar 2007. Det er dog muligt at beregne kommunernes beskæftigelsestal ud fra de opgørelser,

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skive kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skive kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skive kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1.

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1. Den 5. juni 2012 Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Sammenfatning. I løbet af 2010 har der været

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Analyserapport 2010 Februar 2010

Analyserapport 2010  Februar 2010 Analyserapport 2010 Februar 2010 Indholdsfortegnelse 1: Indledning... 3 2: Udfordringer og muligheder på det nordjyske arbejdsmarked... 4 3: Udfordringer, der knytter sig til udviklingen på det nordjyske

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

DE DANSKE REGIONER FORSKELLE OG LIGHEDER. REGIONALT Baggrund og analyse

DE DANSKE REGIONER FORSKELLE OG LIGHEDER. REGIONALT Baggrund og analyse REGIONALT Baggrund og analyse Befolkningsudvikling Flytninger Pendlingsoplande Arbejdsstyrke Ledighed Erhverv DE DANSKE REGIONER FORSKELLE OG LIGHEDER INTRO INDLEDNING BAGGRUND OG ANALYSE De danske regioner

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

UDKAST Vores kommune VESTHIMMERLAND

UDKAST Vores kommune VESTHIMMERLAND UDKAST Vores kommune VESTHIMMERLAND Sekretariat for Regional Udvikling Niels Bohrs Vej 30 9220 Øst markdria@rn.dk INDHOLD BO OG LEVE 3 Befolkningsudvikling 2007-2014 3 Befolkningsudvikling i s byer 2007-2014

Læs mere

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold 2006 Orientering Statistisk Kontor 8. maj 2006 Kvindelige s beskæftigelse og uddannelsesforhold 73 pct. af de enlige kvindelige fra ikke-e lande i alderen 18-35 år er enten i beskæftigelse eller under

Læs mere

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen Side 1 af 22 Udkast! Beskæftigelse og arbejdsløshed

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse?

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse? Teknisk note nr. 10 20-39-årige kvinder i Danmark fordelt efter herkomst, højeste fuldførte danske og beskæftigelsesfrekvens 1. januar 2003 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Status på København januar

Status på København januar 1 Status på København Status på København er en opdatering af relevante nøgletal, som fortæller en samlet historie om Københavns styrker og udfordringer. Status på København opdateres to gange årligt.

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE. Overblik over erhvervsstruktur

GLADSAXE KOMMUNE. Overblik over erhvervsstruktur GLADSAXE KOMMUNE Overblik over erhvervsstruktur 1 FORORD Hvor står erhvervslivet i Gladsaxe stærkt? Hvilke brancher er særligt fremtrædende? Hvor har Gladsaxe konkurrencefordele, der kan skabe vækst i

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Mange job med relativt få timer om ugen

Mange job med relativt få timer om ugen 11. oktober 2016 2016:17 Mange job med relativt få timer om ugen Af Thomas Thorsen, Jesper Grunnet-Lauridsen og Michael Drescher Fra 1. oktober 2016 betyder 225-timersreglen, at kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juni 2006 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

Højproduktive virksomheder

Højproduktive virksomheder Højproduktive virksomheder August 2012 2 Højproduktive virksomheder Resume De senere års relativt beskedne økonomiske vækst har skabt fornyet interesse for virksomheders, branchers og nationers produktivitet.

Læs mere

konklusioner erhvervsliv

konklusioner erhvervsliv Dette afsnit beskriver erhvervslivet og dets udvikling i kommunen. Erhververne påvirker i høj grad bosætningen og beskæftigelsen i kommunen, da 55% af borgerne bor i samme kommune, som de arbejder i. Erhvervsbrancherne

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Væksten i Thy - det regionale perspektiv Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Disposition Generelle og globale tendenser Væksten i Region Nordjylland Væksten i Thy Vækstforums tilbud Eksempler

Læs mere

Kommunenotat Rebild 2015

Kommunenotat Rebild 2015 Kommunenotat Rebild 215 Befolkning og arbejdsmarked Rebild Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden steg.

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skanderborg kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skanderborg kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skanderborg kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere