ÅBENT UNIVERSITET EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2012-2013 ÅBENT UNIVERSITET EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE"

Transkript

1 EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE

2 Kolofon: Åbent Universitetskatalog Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet Redaktion: Suzanne Løje, Anna Merrild Madsen, Rie Kjær Poulsen (ansv.) og Inger Thorsen Layout og grafik: Martin Ørsted Foto: Alexander Leonard David Ørstrøm Bjødstrup og Det Humanistiske Fakultet Tryk: LaserTryk.dk Oplag ISBN: Redaktionen er afsluttet den 2. marts Der tages forbehold for ændringer efter denne dato. Side 2

3 UNIVERSITETET FOR ALLE Åbent Universitet (ÅU) er den samlede betegnelse for Det Humanistiske Fakultets udbud af efter- og videreuddannelseskurser. Kurserne er beregnet til erhvervsaktive og alle andre, der er interesserede i at dygtiggøre sig og tilføje nye kompetencer til deres profil. ÅU er til stor glæde og nytte for alle, der gerne vil dykke længere ned i et område af samfundet, kulturen, historien, medierne eller de store globale spørgsmål. ÅU er både til uddannelse og dannelse, til viden og refleksion og til filosofiske diskussioner og praktisk indlæring. Kurserne giver dig muligheden for at komme på omgangshøjde med den nyeste viden inden for humaniora, præsenteret af de bedste forskere og undervisere inden for en lang række forskellige vidensfelter. Derfor repræsenterer ÅU på fornemste vis fakultetets forpligtelse til at formidle vores viden til det omgivende samfund på en målrettet, levende og anvendelig måde. Livslang læring hed det engang. Det er efterhånden blevet et slidt udtryk, men det er værd at minde sig selv om, hvad parolen korrekt forsøgte at udtrykke. Nemlig det stadigt stigende behov i det moderne vidensamfund for, at så mange som muligt løbende kan holde sig ajour med udviklingen og hele tiden kan opdatere deres kompetencer. Det er netop dette formål og den vision, ÅU vil leve op til; primært i form af et bredt tilbud af semesterlange kurser snarere end lange flerårige forløb. Vi vurderer, at det er her, behovet er mest påtrængende, og at det er den slags tilbud, som travle hverdagsmennesker har tid til at indpasse i kalenderen. Åbent Universitet lever op til sit navn: det er åbent for alle, og det tilbyder kvalifikationer på universitetsniveau. Jeg håber, at mange vil tage imod tilbuddet. Vel mødt på ÅU! Ulf Hedetoft Dekan Side 3

4 FIND DIT KURSUS PÅ aabentuniversitet.hum.ku.dk Åbent Universitet dækker alle efter- og videreuddannelseskurser inden for humaniora på Københavns Universitet. Der ca. 250 forskellige kurser, og der kommer løbende nye til. Du kan se alle kurserne på hjemmesiden: aabentuniversitet.hum.ku.dk Her finder du også de præcise oplysninger om undervisningsdage og underviser, og du kan se, hvilke kurser du kan tage som fjernundervisning. Side 4

5 Hvad kan du vælge 6 Kursustyper 7 Drømmen om at blive gymnasielærer - interview 8 Viljen til viden - interview 10 Gymnasielærer med øje for sprog og indlæring - interview 12 Retorik og politik går hånd i hånd - interview 14 Litterær midtvejskrise - interview 16 Undervisningen 18 Campus og faciliteter 19 Copenhagen Summer university 20 Kultur Kurser 21 Eksamen og eksamensformer 23 Praktiske oplysninger 24 Kontakt 26 Kalender 27 Side 5

6 HUMANIORA HAR MANGE UDDANNELSER, DER UDBYDER KURSER PÅ På Åbent Universitet kan du erhverve dig nye færdigheder i sprog og ny viden om menneskers kultur og skikke, både i nutiden og fremtiden. Her er viden at hente både om dig selv og det liv, du lever, og om fremmede og meget anderledes folk. Her er et intellektuelt miljø, hvor du kan skærpe dine synspunkter og skaffe dig den viden, du har brug for til at bakke dem op. Men det er frem for alt et sted, hvor du, hvis du gerne vil holde dig i gang intellektuelt og vidensmæssigt, kan plukke de kurser, der vækker din interesse og derigennem udvide din horisont også uden at behøve at afslutte med en eksamen. SE, HVAD DU KAN VÆLGE... Arabisk Cross-Media Communication, master Danish Culture Course Dansk Dansk som andetsprog, master Dansk som andet- og fremmedsprog Engelsk Engelsk, gymnasiesidefag Film- og medievidenskab Filosofi Fransk Fremmedsprogspædagogik, master Grækenlandsstudier, Moderne Græsk Græsk, klassisk Historie Italiensk sprog og kultur Komparative Kulturstudier Kulturkurser Kunsthistorie Latin Litteraturvidenskab Middelalderkundskab Nærorientalske oldtidsstudier Oldtidskundskab, gymnasiesidefag Pædagogik Religion Renæssancekundskab Retorik Spansk Side 6

7 KURSUSTYPER Som kursist på Åbent Universitet har du mange muligheder. Du kan tage et enkelt kursus, en færdig pakke af kurser som fx et gymnasiesidefag eller en hel uddannelse i form af en bachelor eller master. Uanset hvad du vælger, får du kurser på samme høje niveau, som studerende på de ordinære uddannelser. Enkelte kurser Har du brug for at opgradere din viden til 2012-niveau, eller har du bare interesse for et særligt emne, kan du vælge mellem de enkeltstående kurser. Her sammensætter du selv, hvad du vil vide mere om. For at sikre et vist niveau fra starten skal du selvfølgelig kunne opfylde adgangskravene for at komme ind præcis som alle andre studerende, men gør du det, er der næsten ingen grænser for emnerne. Hvis du følger enkelte kurser, skal du dog være opmærksom på, at du ikke får en grad. Pakker af kurser På nogle fag har man lavet færdige pakker af kurser, der tilsammen giver en eller anden form for helhed. Det kan være en gymnasiepakke, der giver dig den rigtige kombination af kurser til at kunne undervise i faget på gymnasieniveau, eller det kan fx være dansk med en kommunikationstoning, der skaber en solid ballast som kommunikator. Disse pakker giver dig heller ikke nogen grad, men er sammensat ud fra en faglig vurdering. Hele uddannelser Åbent Universitet udbyder både hele bacheloruddannelser og masteruddannelser. Bacheloruddannelserne er tre-årige fuldtidsuddannelser, som giver dig ret til en bachelorgrad. Som en overbygning hertil findes masteruddannelserne, som er to-årige uddannelser og giver dig ret til en mastergrad. Side 7

8 Tekst: Anna Merrild Madsen Foto: Alexander Leonard David Ørstrøm Bjødstrup DRØMMEN OM AT BLIVE GYMNASIELÆRER

9 Kamilla Ørnstedt afsluttede i 2008 en kandidat i Dansk og Design, men drømmen om at blive gymnasielærer trak hende tilbage på skolebænken. Efter et par år som underviser i dansk og engelsk på et 10. klassecenter i Hvidovre, stoppede Kamilla Ørnstedt op for at tænke over, hvad hendes uddannelse og fremtid skulle byde på. Enten skulle hun videreuddanne sig til folkeskolelærer eller opkvalificere sin kandidat og satse på, at det kunne bringe jobbet som gymnasielærer med sig. - Der var mange overvejelser forbundet med min fremtid på det tidspunkt, men jeg besluttede mig for at tage springet og kampen op for at blive gymnasielærer. Jeg har egentlig altid drømt om at blive gymnasielærer, men jeg vidste jo godt, at min fagkombination og kandidatuddannelse (Dansk og Design) var noget snæver. Og derfor kom Åbent Universitet lige pludselig ind i billedet, forklarer hun. Forkærlighed for sprog og undervisning Sidste år begyndte Kamilla at læse engelsk som sidefag på Åbent Universitet. Hun var ikke i tvivl om, at valget skulle lande på engelsk. - Jeg har altid haft en forkærlighed for sprog, og jeg elsker at undervise. Derfor var jeg helt overbevist om, at et sidefag i Engelsk først og fremmest ville være sjovt samtidig med, at det er en god og bred fagkombination både at have dansk og engelsk på CV et. Hvert år er der rigtig mange gymnasielærerstillinger i lige præcis engelskfaget, og det er generelt fordelagtigt at studere de store fag, hvis det er gymnasievejen, man vil gå, fortæller hun. - Jeg startede med at læse engelsk på fuldtid sidste semester, og det var virkelig fedt at komme tilbage til universitetsmiljøet. Det gik op for mig, at jeg havde savnet den inspiration og de nye input, man får ud af undervisningen. Der er en hel speciel stemning på universitetet, fordi man virkelig kan gå i dybden med det, man studerer. Og så kom jobbet Det var oprindeligt planen, at Kamilla skulle fortsætte med at studere engelsk på fuldtid, men i januar måned gik drømmen i opfyldelse: Hun fik job som gymnasielærer. - I januar var jeg til jobsamtale, og nu er jeg fastansat på Htx Vibenhus, hvor jeg underviser i dansk og engelsk. Reglerne er jo sådan, at man gerne må undervise i et fag, så længe man er under uddannelse i det. Alt i alt kan man sige, at det var det helt rigtige valg at begynde at læse engelsk, fortæller Kamilla med glæde i stemmen. - Jeg studerer stadigvæk engelsk på Det Humanistisk Fakultet, men ikke længere på fuldtid det har jeg simpelthen ikke tid til med mit nye arbejde. Jeg studerer nu på deltid, og det passer mig perfekt, fordi undervisningen ligger om aftenen, og det betyder, at jeg både har tid til at undervise og til at studere. Jobbet som gymnasielærer betyder, at Kamilla har fået en ny dobbeltrolle i sin hverdag; hun er både underviser og studerende. Og det har ført nogle potentialer med sig kurserne i engelsk på Det Humanistiske Fakultet giver nemlig inspiration til hendes egen undervisning på Htx Vibenhus. - Hvis vi har læst en spændende tekst eller brugt en god analysemodel på universitetet, føler jeg mig tit inspireret til at bruge noget lignende i min undervisning på gymnasiet. Selvfølgelig er det på et helt andet niveau, men inspiration får jeg en masse af, og det er faktisk også en fed øvelse at kunne tilpasse niveauet til forskellige målgrupper. God indsigt på begge sider af det grønne bord - Efter jeg selv igen er blevet studerende, har jeg fået en større forståelse for mine elever, og hvordan det er at sidde på skolebænken. Jeg er jo selv presset med opgaver i mit engelskstudie og ved, hvordan det er at have meget om ørerne i perioder. - Et andet vigtigt aspekt, jeg har tænkt meget over i forbindelse med mine engelskstudier, er eksamen. Det var en meget anderledes måde at gå til eksamen på her i januar, da jeg afsluttede mit semester, for jeg har flere gange prøvet at sidde på den modsatte side af det grønne bord, hvor jeg var den, der skulle guide og vurdere den studerende. Derfor var det en underlig følelse som underviser selv at skulle til eksamen, selvom det heldigvis var lidt mere afslappet end mine tidligere oplevelser. Kamilla forklarer, at dobbeltrollen som underviser og studerende har gjort det nemmere for hende at sætte sig i sine elevers sted og specielt i en eksamenssituation, siger hun med et smil på læben. Side 9

10 Tekst: Anna Merrild Madsen Foto: Alexander Leonard David Ørstrøm Bjødstrup VILJEN TIL VIDEN

11 Mostafa Al-Moalem startede for en måned siden på Åbent Universitet, hvor han læser Arabisk Mellemøstens moderne samfundsforhold, Dansk- Arabisk oversættelse og propædeutik. Men som om det ikke skulle være nok han læser også International økonomi på CBS ved siden af. Tidligere var Mostafa Al-Moalem beskæftiget som salgschef i Telemarketing, og han har også læst til eksportingeniør på Ingeniørhøjskolen. Han var godt beskæftiget, men hans trang til ny viden fik ham til at søge mod universitetet. For to år siden begyndte han at læse International økonomi på CBS og blev grebet af universitetsmiljøet. Studierne øgede nysgerrigheden for indlæring, og det førte videre mod Det Humanistiske Fakultet. - Da jeg startede på Arabisk for en måned siden, var det første gang, jeg satte mine ben på Det Humanistiske Fakultet. Til gengæld har jeg været herude tit og ofte siden studiestart, fortæller Mostafa Al- Moalem grinende og fortsætter: Med hele tre fag på Åbent Universitet har jeg rigeligt at se til, fordi der både skal være ordentlig tid og engagement til studierne herude og på CBS. Frederiksberg-Amager tur retur - Der er meget at se til, når man både studerer på CBS og KUA, men fordi jeg læser dagshold på CBS og aftenhold på KUA, så kan det hele hænge sammen. Det betyder også, at der ikke er tid til andet end studierne. Jeg vil nemlig gerne give mig 100% hen til den nye viden, jeg får, og det ville jeg kun kunne gøre halvt, hvis jeg også havde et studiejob ved siden af, forklarer han. Mostafa er en enormt engageret studerende og vil ikke gå på kompromis med sin nysgerrighed. Det er blandt andet derfor, han har valgt at læse på to forskellige universiteter, hvor undervisningsmetoderne ikke er de samme. - Jeg oplever CBS og KUA som to meget forskellige uddannelsessteder. Der er nemlig kun forelæsninger på CBS, og KUA s undervisning bærer mere præg af aktiv deltagelse for de studerendes vedkommende. På KUA skal alle være med og deltage i undervisningen, og der er mere kontakt mellem den enkelte studerende og underviseren. Mostafa fortæller, at det er en stor fordel og styrke, at der altid er variation i den undervisning, han modtager. Det bliver aldrig ensformigt at studere, fordi undervisningsmetoden skifter fra gang til gang. Mostafa er glad for kombinationen af Arabisk og International økonomi. Han forklarer, at han i forvejen er ret skrap til arabisk, men at det betyder meget at få pudset det helt af og få dokumenteret sprogkundskaberne. Han understreger også, at den fagkombination, han kommer ud med, vil åbne op for en række spændende erhvervsmuligheder. Fra skolebænken til tavlen Selvom Mostafa nyder sin tid som studerende og værdsætter de daglige input, undervisningen giver ham, så er det en drøm engang at skifte skolebænken ud med katederstolen. - Jeg tror, at min fagkombination åbner op for mange forskellige jobmuligheder. Først og fremmest har jeg det internationale fokus i min uddannelse, som muligvis vil kunne føre mig til job i udlandet såvel som i Danmark, og det er jo godt at være fleksibel i disse tider, forklarer Mostafa. Mit overordnede mål er helt klart at blive underviser jeg elsker at undervise, og hvis jeg kunne blive underviser i arabisk, ville jeg være mere end tilfreds. - Grunden til, at jobbet som underviser tiltaler mig, er, at det vil give mig mulighed for stor variation i min hverdag. Som lærer kan man afveksle sin undervisning, og jeg kunne nemlig godt tænke mig både at undervise på gymnasie- og universitetsniveau. At læse er at leve For Mostafa fører studierne på sigt til arbejde, men det er ikke den eneste grund til, at han studerer. Hans begær efter viden er en stor drivkraft, og mon ikke Mostafa vil fortsætte sin jagt efter viden i andre studier, når han har afsluttet Arabisk og International økonomi? - Når jeg har fået min bachelorgrad, vil jeg ikke udelukke, at jeg begynder at studere fransk. Jeg tror aldrig, jeg vil stoppe med at læse på Åbent Universitet. Studierne kan berige en med ny viden gennem hele livet. Der er altid et eller andet interessant at læse, og det er fedt at blive udfordret og nuanceret i sit videns- og verdenssyn. Jeg er overbevist om, at jeg stadig studerer, når jeg har rundet de 60 år. Side 11

12 GYMNASIELÆRER MED ØJE FOR SPROG OG INDLÆRING Tekst: Anna Merrild Madsen Foto: Alexander Leonard David Ørstrøm Bjødstrup

13 Inge-Lene Therkelsen er uddannet gymnasielærer i dansk og engelsk og for en måned siden afsluttede hun en Master i Fremmedsprogspædagogik på Åbent Universitet. Nu er hun klar til at styrke det sproglige område på Allerød Gymnasium. Inge-Lene Therkelsen har altid været interesseret i undervisning, og siden 2002 har hun undervist i engelsk på Allerød Gymnasium. I 2009 begyndte hun at læse en Master i Fremmedsprogspædagogik men det var ikke første gang, hun stiftede bekendtskab med Åbent Universitet. - Efter et par år som gymnasielærer læste jeg uddannelsen i dansk for voksne på Åbent Universitet, og den færdiggjorde jeg i Det var ren og skær interesse, og jeg fortsatte som underviser i gymnasiet ved siden af. Jeg opdagede for et par år siden, at der fandtes en Master i Fremmedsprogspædagogik. Interesse og indlæring - Det var lysten til at lære noget nyt, der var den primære drivkraft til at søge uddannelsen. Skemaet kunne lige akkurat gå op, da jeg ved siden af masteren kunne undervise på nedsat tid på Allerød Gymnasium. Jeg blev enormt nysgerrig efter at undersøge og studere, hvad der egentlig sker, når vi skal lære et nyt sprog. Den sprogpædagogiske vinkel har jeg aldrig rigtig beskæftiget mig med før, og det fik jeg lyst til at brug en masse tid på, forklarer Inge-Lene med glæde i stemmen. Og det gjorde hun så, hvilket kunne lade sig gøre ikke mindst på grund af et stærkt netværk, for det kræver sit, når man har familie, job og også skal læse og til undervisning om aftenen. Kompetencer fra KUA Som sprogunderviser har Inge-Lene fået styrket sin egen faglige sprogprofil, men samtidig kan hendes nye kompetencer fra masteren bruges til at styrke fællesskabet blandt sproglærerne på hendes arbejdsplads. - Allerød Gymnasium har været meget interesseret i at bruge de kompetencer, jeg har tillært mig. På den måde kan jeg forhåbentlig fungere som en slags ressourceperson for det sproglige område på gymnasiet og for sproglærerne; konkret i form af en række work- shops, der i nær fremtid skal afholdes for sproglærerne. Jeg skal jo helst gøre gavn af de nye ressourcer, jeg har fået via min master. På det lærerfaglige plan er et sprogligt netværk et ønske, Inge-Lene deler med andre af sine kolleger på Allerød Gymnasium men bestemt også på elevplan. Hun forklarer, at hun med sine kolleger vil åbne et ekstra lektieværksted i engelsk. - Det er svært ikke at være god til engelsk, og med masteren og den nye teoretiske indsigt har jeg fået ideer til nye indlæringsmetoder. Jeg synes, at jeg har fået meget ud af masteren. Udover at jeg selv har fået inspiration, er jeg forhåbentlig også blevet en bedre underviser, og så er der sket mange andre ting også med hensyn til jobmuligheder. Ny master gav nyt job Inge-Lene er sideløbende med gymnasiejobbet begyndt at undervise på teoretisk pædagogikum på Syddansk Universitet. - Siden sommer har jeg undervist nye gymnasielærere i almen pædagogik på deltid. Jeg har fået flere muligheder og nye indsigter rent fagligt, hvilket gør, at jeg bedre kan argumentere for, hvorfor jeg underviser, som jeg gør. Det er enormt spændende at undervise på forskellige niveauer. Jeg var klar til, at der skulle ske noget nyt, og det er dejligt udfordrende. Med det nye job har Inge-Lene fået flere kompetencer og ny variation i hverdagen. Hun fremhæver også, at dynamikken på undervisningsholdet er meget vigtig for hendes indlæring. - I forbindelse med at jeg tog min master, oplevede jeg, at vi på holdet fik enormt meget ud af hinandens ressourcer og erfaringer. Det var en kæmpe fordel, at vi kom fra forskellige uddannelsesmæssige baggrunde og havde forskellige vinkler at bidrage med. Side 13

14 RETORIK OG POLITIK GÅR HÅND I HÅND Tekst: Anna Merrild Madsen Foto: Alexander Leonard David Ørstrøm Bjødstrup

15 Lars Østergaard har genoptaget studierne og læser Retorik på Åbent Universitet den nye teoretiske viden er et værdifuldt værktøj i hans arbejde med politikerne på Københavns Rådhus. Efter seks års arbejde på Københavns Rådhus, hvor Lars Østergaard sidder i borgerrepræsentationens sekretariat og er medlemssekretær for Venstres gruppe på rådhuset, fik han færten af Åbent Universitet. - I 2005 blev jeg færdig som kandidat i Politik og Administration fra Roskilde Universitet, og jeg har tidligere læst nogle kurser på Journalisthøjskolen, som udbyder en diplomuddannelse, der svarer til Åbent Universitet, men jeg kendte ikke til Åbent Universitet på Det Humanistiske Fakultet. Jeg stiftede bekendtskab med det, da en kollega havde tilmeldt sig retorik, og derigennem fik jeg øjnene op for, at det var en mulighed og startede på Almen Retorik i september sidste år. Når teori og praksis mødes Lars har arbejdet med i baghovedet, når han går til undervisning Københavns Kommune betaler nemlig for hans efteruddannelse. Derfor er det også vigtigt for ham, at de også får noget tilbage. - Retorik har lært mig nye tilgange til kommunikation, og jeg kan mærke, at det giver mig nogle nye redskaber. Jeg havde en klar forventning om, at min efteruddannelse skulle kunne bruges konkret i mit daglige arbejde, og det kan den heldigvis også. Derfor er jeg fortsat på et nyt semester for en måned siden, hvor jeg læser skriftlig retorik. Der er tre moduler i retorik, og det er dem, jeg er mest interesseret i, så jeg regner stærkt med at tage dem alle. For Lars har det været en god oplevelse at genopdage universitetsverdenen specielt fordi han nu har et arbejde, han kan sætte kurserne i relation til. - Det er sjovt at komme tilbage på universitetet. Faktisk minder Åbent Universitet mig om min egen universitetstid, men samtidig er det en anderledes oplevelse denne gang på grund af den store tilknytning, retorik har til mit arbejde. - Det har gjort det lettere og mere brugbart både at have arbejdet og studierne på samme tid. Når jeg for eksempel læser en artikel, kan jeg tænke: Aha, den her teoretiske tilgang kan jeg bruge til denne her specifikke problemstilling på arbejdet, forklarer Lars, og fortsætter: Det var egentlig lidt sværere dengang, jeg var almindelig studerende, fordi jeg ikke vidste, hvad jeg skulle arbejde med efter studietiden. De teoretiske overvejelser har meget med virkeligheden at gøre, når man sidder og bruger dem i konkrete arbejdssammenhænge sideløbende med at man har undervisning. - På mine kurser kan jeg se, at vi har meget forskellige grunde til at komme. Der er mange studerende, som læser på Åbent Universitet af ren og skær lyst. Men for mig er det centralt, at der er en specifik relevans for mit arbejdsområde. Jeg kunne sagtens finde på at tage flere kurser, hvis jeg kan finde sammenhængen. Og så gør det jo ikke noget, at det samtidig er sjovt og udfordrende at studere på universitetet. Forlænget arbejdsuge men det lønner sig En aften om ugen tager Lars turen til KUA, hvor han har undervisning fra 17 til 20. Det er kun på grund af, at Åbent Universitet udbyder aftenundervisning, at det kan lade sig gøre at studere ved siden af fuldtidsarbejdet på Københavns rådhus. - Det er et hårdt arbejde at have så lange dage, men det er også rigtig givende. Det er nemlig fedt at have en aften om ugen, hvor jeg tager hen på universitetet og bliver klogere og klogere og virkelig føler, at min horisont åbner sig det er lidt en gave at opleve det! - Åbent Universitet er et super godt tilbud. Det kræver bare, at man er indstillet på at bruge tid og engagement på studierne. Jeg bruger en del forberedelsestid, inden jeg tager til undervisning, men så er det til gengæld også endnu bedre at opleve kompetente undervisere og kvalificeret modspil. Side 15

16 Tekst: Rie Kjær Poulsen Foto: Alexander Leonard David Ørstrøm Bjødstrup LITTERÆR MIDTVEJSKRISE

17 Da Jens Rasmussen nærmede sig midten af fyrrerne, begyndte han ikke at løbe ironman. Han fandt sig heller ikke en ny kone. I stedet besluttede han sig for at få sig en ny uddannelse. Og det blev begyndelsen til en rejse i litteraturen med en bacheloruddannelse i Dansk som slutdestinationen i hvert fald til en start. - Da jeg blev omkring de 45, kunne jeg godt mærke, at der kom en rastløshed. Der skulle ske noget, og det med en ny kone, det er så kompliceret, griner Jens og fortsætter: Jeg fik aldrig taget anden uddannelse end en ret ringe sproglig studentereksamen i Derefter begyndte jeg godt nok at læse Litteraturvidenskab, men jeg var mere interesseret i punk og jazzmusik. Derfor blev det da heller ikke til så meget med studierne, der i starten af firserne blev kørt stramt efter den marxistiske doktrin som de mange fag på universiteterne på den tid. - Da Schlüter kom til magten, kan jeg huske, at en af vores undervisere sagde, at det var godt, for nu kom den folkelige revolution hurtigere. Jeg havde fornemmelsen af, at det ikke var rigtig realistisk. Og da jeg samtidigt begyndte at lave lokalradio, tog det ene ligesom det andet. Jeg fandt hurtigt ud af, at det var det, jeg gerne ville og at det skulle være på DR, for det var det mest professionelle, så der startede jeg fra slutningen af firserne. Fra jazz til dansk Jens fik via sin interesse for jazz lov at starte på P3, der var jazzkanalen dengang, og siden er han fulgt med musikken til P2 og Jazznyt. Gennem journalistforbundet har han fået mulighed for at følge kurserne på ÅU, men det var slet ikke sådan, det startede med efteruddannelsen: - Jeg var begyndt at lave hjemmesider for P2 og hørte om IT-universitetet, så der var jeg til et åbent hus-arrangement, men der kunne jeg jo slet ikke starte, fordi jeg ikke havde en bacheloruddannelse (IT-U havde i starten kun kandidatuddannelser, red). De spurgte ind til, hvad jeg kendte til det, og de mente nok, jeg kunne få lidt undervisning der, men blive studerende kunne jeg altså ikke. Min kone var i gang med en pædagoguddannelse, og jeg syntes, det var sjovt med alle de opgaver, hun skrev. Jeg overvejede Folkeuniversitetet, men det var ligesom ikke seriøst nok, og så startede jeg på Dansk på ÅU i stedet. For fremtiden og for sjov! Det er efterhånden blevet til en del kurser på Dansk, og nu er turen kommet til de tilvalgsfag, der skal til, for at det hele kan blive til en bachelorgrad. Derfor er Jens gået i gang med kurser på Litteraturvidenskab, som supplerer fagene på Dansk rigtig fint. Han husker stadig et af de første kurser, han gik på: - Der var flere gymnasielærere, en del med Musik som fag, der skulle have noget rigtigt for at få job og så også nogle pensionister. Undervisningen var simpelthen på så højt et niveau, fordi der var så mange kloge mennesker i lokalet. Det var meget berigende også for underviseren, tror jeg, fortæller han og fortsætter: Det nagede mig lidt, at jeg aldrig havde fået taget en uddannelse tidligere. Så selv om jeg gør det for sjov, får jeg også en rigtig uddannelse. Jens tror da også, det kan få betydning, hvis han på et tidspunkt skal være jobsøgende. - Der kører jo fyringsrunder engang imellem på DR, og man står da bedre med en uddannelse end uden. Men umiddelbart er det for sjov. Jeg kan rigtig godt lide litteratur og er nu kommet igennem mange af de bøger, jeg aldrig havde fået læst. Så jeg har bestemt også fået meget ud af det på det personlige plan. Rigtig studerende i påskeferien Men selv om studierne er på deltid, kræver det noget at være studerende. Jens gemmer fx altid lidt af sin ferie til omkring påsken, så han kan holde en god lang ferie og få tid til at skrive opgaver. - Så leger jeg, at jeg er rigtig studerende, smiler han, det er så spændende at fordybe sig. Jeg havde en meget inspirerende lærer i Sprog 2, Carsten Hansen hed han, og der fik jeg lov til at skrive en opgave om tegneserier, som interesserer mig meget. Gennem opgaven fandt jeg ud af, hvad der adskiller tegneserier fra film, og det var en kæmpe oplevelse. Jeg fik også 12 det var fantastisk. Så det er slet ikke sikkert, at midtvejskrisen, der startede med en bachelor i Dansk, behøver at slutte her, faktisk kan Jens næsten ikke vente, til han bliver pensionist, så der rigtig bliver tid til at studere. Side 17

18 UNDERVISNINGEN Forskning i undervisningen På Åbent Universitet undervises du af aktive forskere. Det betyder, at den viden, du får, er den nyeste og er baseret på underviserens egen forskning. Du er altså med i forreste linje i forhold til de nyeste studier af det emne, du har valgt. Undervisningen kan også omhandle emner fra endnu ikke afsluttede forskningsprojekter, hvor I på holdet er med til at undersøge og kortlægge nye tendenser. Forskellige baggrunde Dine medstuderende kommer af mange forskellige grunde: fx med et erhvervsbehov for at tune fagligheden i en ny retning, for at få et frisk pust på den udvikling, der er sket siden de læste sidst, for at erhverve et ekstra fag til undervisningsbrug eller bare con amore. Det skaber synergi! Sammen med underviseren er I med til at sætte dagsordenen for undervisningen, ligesom I skal bidrage med egne oplæg undervejs. Undervisningsformen Holdstørrelsen kan betyde meget for din oplevelse, og derfor kan du med fordel sætte dig ind i, om det er et lille kursus med få medstuderende og tæt dialog, eller om det er større forelæsninger med mere envejskommunikation. Hvis det kursus, du har valgt, skal afsluttes med en større skriftlig opgave, kan du opleve, at I arbejder en del individuelt eller i læsegrupper omkring de emner, I har valgt for opgaven, mens undervisningen fungerer som afsæt for opgaveskrivningen. Fjernundervisning Det Humanistiske Fakultet har en unik fagbredde med uddannelser, der udbydes her som det eneste sted i landet. Derfor har nogle af fagene udviklet undervisningsforløb, der kan følges som fjernundervisning. På aabentuniversitet.hum.ku.dk kan du finde en oversigt over de fag, der udbydes som fjernundervisning. Side 18

19 CAMPUS OG FACILITETER Som studerende på Åbent Universitet får du adgang til faciliteterne på campusområdet på Amager. Her ligger Café Mødestedet, kantine og en boghandel, ligesom Det Kongelige Bibliotek har en afdeling med lang åbningstid og læsepladser. Herudover findes der 6 institutbiblioteker, så der er rig mulighed for at få fat i den rigtige faglitteratur. Som studerende er du også velkommen til at benytte de mange kroge rundt omkring, der er indrettet til læsegrupper, hvis man skal forberede noget. Der er trådløst net, kopi- og print-muligheder alt det, der skal til at skabe rammerne omkring et godt studie. Tilgængeligheden er god næsten uanset, hvor du kommer fra. Fakultetet har sin egen metrostation og ligger tæt ved motorvejen. Der er mulighed for gratis parkering på campus. På fakultetets hjemmeside kan du orientere dig i kalenderen med foredrag og arrangementer, hvoraf langt de fleste er gratis, og her annonceres også ph.d.-forsvar, disputatsforsvar og lignede. Du finder det hele på Side 19

20 COPENHAGEN SUMMER UNIVERSITY Fem dages intensivt kursus d august forskellige kurser inden for hele universitetets faglige bredde. Kurserne er målrettet erhvervsaktive fagprofessionelle og ledes af erfarne forskere og undervisere ved Københavns Universitet. DET TAGER KUN EN UGE AT BLIVE ET PAR ÅR KLOGERE! UDVALGTE KURSER: Coaching, Kierkegaard og Lederskab Decoding Africa! - Sub-Saharan Africa between Economic Hyper Growth, Political Transition and Social Complexity Forankringsledelse - Nytænkning med den Antropologiske Metode Sundhedsrelateret Velfærdsteknologi - fra Patient til Forbruger? Decoding China! Power, Philosophy, Government Affairs and Lobbying in China Decoding India! How to make Sense of a Paradox? Kommunikation 2.0. Effektiv Kommunikation på tværs af Medier Kriminalprævention hvornår virker det og hvorfor? Geografiske Informationssystemer - Avancerede Metoder og nye Anvendelsesmuligheder Alle deltagere får et kursusdiplom ved aktiv deltagelse. Nogle af kurserne tilbyder også eksamen, hvis du ønsker at få et egentlig eksamensbevis på dit kompetenceløft. KONTAKT OG LÆS MERE PÅ: copenhagensummeruniversity.ku.dk E: - T:

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

Master of Public Health anno 2012 Et kvalitativt studie af M PH-uddannelsen baseret på fokusgruppeinterviews med tidligere og nuværende studerende

Master of Public Health anno 2012 Et kvalitativt studie af M PH-uddannelsen baseret på fokusgruppeinterviews med tidligere og nuværende studerende D E T S U N D H E D S V I D EN S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Master of Public Health anno 2012 Et kvalitativt studie af M PH-uddannelsen baseret på fokusgruppeinterviews

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

institut for tværkulturelle og regionale studier københavns universitet Ruspjece 2015 Information til nye studerende på Religionsvidenskab på ToRS

institut for tværkulturelle og regionale studier københavns universitet Ruspjece 2015 Information til nye studerende på Religionsvidenskab på ToRS institut for tværkulturelle og regionale studier københavns universitet Ruspjece 2015 Information til nye studerende på Religionsvidenskab på ToRS Kære nye studerende! Velkommen til Institut for Tværkulturelle

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2009. Vejen til drømmejobbet. Danmarks måske stærkeste netværk

DJØF. Karriereguide 2009. Vejen til drømmejobbet. Danmarks måske stærkeste netværk DJØF Karriereguide 2009 Vejen til drømmejobbet Danmarks måske stærkeste netværk XXXXXXKURSERXXXXXXÅBE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKURS XXXXXXXDIPLO XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXÅB XXXXXXXÅBENXUDDAN

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016 Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 VG - Studiehæfte STX 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time 1 Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time Vil du starte med at introducere hvad du hedder og hvilket studium du går på? Jeg hedder Erik og jeg læser Jura, er lige blevet færdig med 3. Semester

Læs mere

Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet

Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet Hvad lederuddannelse betyder for lederen selv og for lederens omgivelser lederweb.dk 2 Om Væksthus for Ledelse Få din lederuddannelse til at skabe ringe

Læs mere

minerva nr. 7 november 2004 dansk magisterforening dmstud. Mmagasinet for universitetsstuderende Flere studerende målretter praktikken

minerva nr. 7 november 2004 dansk magisterforening dmstud. Mmagasinet for universitetsstuderende Flere studerende målretter praktikken Flere studerende målretter praktikken At vælge praktik kræver selverkendelse, men belønningen kan være en unik faglig profil. Ensomhed: Du er ikke alene Ræk hånden ud, så er hjælpen nær. Hos studenterrådgivningen,

Læs mere

STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅN ÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED

STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅN ÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅN 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUS ÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium 1 Vi rummer mere... 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK 4. BIOLOGI - IDRÆT

Læs mere

DMstud.bladet. Fra studerende til lærer. Fribeløbet skal forhøjes. To år brugt på ingenting. Helge Sander ignorerer arbejdsgruppe.

DMstud.bladet. Fra studerende til lærer. Fribeløbet skal forhøjes. To år brugt på ingenting. Helge Sander ignorerer arbejdsgruppe. DMstud.bladet To år brugt på ingenting Fribeløbet skal forhøjes Eliteuddannelser på vej nr. 1 februar 2008 Censorkorps er et fupnummer, siger dekan. Men hvor meget tjener studerende i dag? Helge Sander

Læs mere

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match GODE DM-MEDLEMMER KØRER SIG IGEN TIL REKORDOVERSKUD Christina Geertsen - medlem af GF Bonuscheck på 38,07% til medlemmerne

Læs mere

Den pædagogiske assistent

Den pædagogiske assistent pædagogisk Den pædagogiske assistent En pædagogisk håndværker Indhold Forord 3 Om sorte huller og en uddannelses dna Indledning ved Nanett Borre 4 Håndværker med værktøjskassen i orden Cecilie Bogh 8 Den

Læs mere

idékatalog Læselysten voks(n)er Lokalbibliotekerne

idékatalog Læselysten voks(n)er Lokalbibliotekerne idékatalog Læselysten voks(n)er Lokalbibliotekerne Introduktion Den kunst at høre efter en Historie er gaaet tabt i Europa Karen Blixen, Den afrikanske farm Det vurderes, at hver femte voksne dansker har

Læs mere

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt Bilagsoversigt Bilag 1: Evaluering af "Viborg Ledelse"... 2 Bilag 2: Beskrivelse af specialesamarbejde med Viborg Kommune... 3 Bilag 3: Specialets kontrakt med de deltagende ledere... 5 Bilag 4: Kontrakt

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

kr fa Chris MacDonald: magasinet side 4 Lad dig smitte af det positive side 12 side 14 side 22 side 27 UDDANNELSE TEMA: et værdifuldt valg

kr fa Chris MacDonald: magasinet side 4 Lad dig smitte af det positive side 12 side 14 side 22 side 27 UDDANNELSE TEMA: et værdifuldt valg kr fa magasinet et værdifuldt valg Nr. 2. 2012 ARBEJDSMAND gik i lære som 44-årig side 12 PLUS PÅ KONTOEN under uddannelsen side 14 TIDLIGERE TOPCHEF: Tal med andre om din fyring side 22 SKAL-SKAL IKKE

Læs mere

Elever fra afgangsklasserne på Køge Handelsskole har måske et ekstra kort på hånden til eksamen

Elever fra afgangsklasserne på Køge Handelsskole har måske et ekstra kort på hånden til eksamen SJ 1. JUNI - 15. AUGUST 2006 WWW.UA.DK 14. ÅRGANG NR. 5 PRIS KR. 29.75 MØBELPOLSTRER Der er grøde i det gamle fag møbelpolstring Der er stigende efterspørgsel efter møbelpolstrere med fornemmelse for både

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

Gymnasieskolen. Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening 21. JUNI 2012 #10 DA JEG SLAP STYRINGEN. og fem andre historier om den første gang

Gymnasieskolen. Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening 21. JUNI 2012 #10 DA JEG SLAP STYRINGEN. og fem andre historier om den første gang Gymnasieskolen Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening 21. JUNI 2012 #10 DA JEG SLAP STYRINGEN og fem andre historier om den første gang 13990 NYHED Spansk Temalæsning på A- og B-niveau Retratos

Læs mere

KARRIERE EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE FRA HF TIL HD DIN VEJ TIL EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE GUIDE EFTERUDDANNELSE. Seks historier om efteruddannelse

KARRIERE EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE FRA HF TIL HD DIN VEJ TIL EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE GUIDE EFTERUDDANNELSE. Seks historier om efteruddannelse ANNONCETILLÆG TIL POLITIKEN KARRIERE EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE EFTERUDDANNELSE FRA HF TIL HD Seks historier om efteruddannelse GUIDE DIN VEJ TIL EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2 KARRIERE Annoncetillæg GIV

Læs mere