Oplysning til elever i 9. og 10. klasse om Gymnasier og HF-kurser i Storkøbenhavn Gymnasiefordelingsudvalget i Storkøbenhavn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplysning til elever i 9. og 10. klasse om Gymnasier og HF-kurser i Storkøbenhavn 2005. Gymnasiefordelingsudvalget i Storkøbenhavn"

Transkript

1 Oplysning til elever i 9. og 10. klasse om Gymnasier og HF-kurser i Storkøbenhavn 2005 Gymnasiefordelingsudvalget i Storkøbenhavn

2 Indhold I denne pjece kan du få oplysning om, hvordan du kan blive optaget i gymnasiet og på HF i det Storkøbenhavnske område. Du kan også læse om studieretningsgymnasiet og HFkursers udbud af valgfag samt datoer for orienteringsmøder. Gymnasiet Hvorfor gymnasiet? Studieretningsgymnasiet Fagene Studieretninger Udfyldelse af gymnasieansøgning Fordelingskriterier og klagemulighed 13 International studentereksamen Oversigt over gymnasier i det Storkøbenhavnske område Orienteringsmøder på gymnasierne årigt HF-kursus HF-adgangskrav Fællesfag og faggrupper Oversigt over HF-valgfag Orienteringsmøder på 2-årige HF-kurser Oversigt over HF-kurser i det Storkøbenhavnske område Økonomi

3 Gymnasiet GYMNASIET Hvorfor gymnasiet? Med en studentereksamen i hånden har du mulighed for at søge ind på alle videregående uddannelser. 90% af alle, som tager en studentereksamen, påbegynder senere en videregående uddannelse af en eller anden slags. Ønsker du en bred grundlæggende indsigt i bl.a. kultur, historie, naturvidenskab og samfundsforhold, er det almene gymnasium dit bedste valg. Her vil du møde udfordringer af enhver art, samtidig med at de mange forskellige fag vil give dig mulighed for at få en forståelse af verden omkring dig. Gymnasiets formål er, at forberede dig på at blive en samfundsborger, som er i stand til at deltage i den demokratiske debat samt i vigtige beslutningsprocesser på en kvalificeret måde. Du får et godt grundlag for selv at vurdere kvaliteten af de argumenter, der fremføres i samfundsdebatten, uanset om der debatteres genteknologi, stråler fra mobiltelefoner eller reklamernes magt i samfundet. I andre tilfælde kan du altid kontakte et gymnasium (se side 24). Hvis du går i 9. eller 10. klasse og vil på gymnasiet, kan du få ansøgningsskemaet på din skole. På skemaet har skolen allerede udfyldt dine standpunktskarakterer i fagene dansk, matematik, engelsk, tysk eller fransk samt fysik/kemi. (Fra 2006/2007 også biologi og geografi). Skolen vedlægger kopi af din uddannelsesplan påført bemærkning, om du er indstillet til optagelse med eller uden prøve. Du og dine forældre/værge udfylder resten og afleverer det til skolen senest den 15. marts Har du forladt skolen i 2004 eller tidligere, skal du henvende dig på et gymnasium i god tid inden den 15. marts Ansøgningsskemaet kan også hentes på Inden du starter! For at kunne komme i gymnasiet skal du have: afsluttet 9. klasse aflagt folkeskolens afgangsprøver i dansk, matematik, fysik-kemi, engelsk og tysk/fransk. udarbejdet en uddannelsesplan 5

4 Studieretningsgymnasiet STUDIERETNING Studieretningsgymnasiet Gymnasiet er forandret. Den gamle opdeling i sproglig og matematisk linje er væk. Du vil i stedet opleve et moderniseret gymnasieforløb med et halvt års grundforløb og to et halvt år på studieretningen. Valgfagene er de fag, du selv vælger som supplement til studieretningsfagene. Studieretningen toner din studentereksamen, men du opnår nogenlunde de samme kompetencer, uanset hvilken studieretning du har. 1/2 år grundforløb Dansk Historie Naturvidenskabeligt fag Naturvidenskabeligt grundforløb Engelsk Kunstnerisk fag 2. fremmedsprog Matematik Samfundsfag Almen sprogforståelse Idræt Almen studieforberedelse Du starter med et halvt års grundforløb, hvor du får indsigt i fag, arbejdsmetoder og i gymnasiets krav. Efter grundforløbet fortsætter du på en studieretning, enten den du allerede har valgt eller en af de andre skolen udbyder. Både i grundforløbet og i studieretningen vil du som udgangspunkt gå i klasse med kammerater, der har valgt samme studieretning. Studieretningen er en pakke af fag, som giver dig mulighed for at fordybe dig i de fag, emner og problemstillinger, som interesserer dig. Selve studieretningen indeholder tre fag, men fællesfagene vil arbejde sammen med studieretningsfagene. Gymnasieforløbet er sammensat af fællesfag, studieretningsfag og valgfag. Ved du allerede nu, hvad du senere vil uddanne dig til, bør du dog, mens du går på grundforløbet, tale med gymnasiets studievejleder og sikre dig, at de valgte fag/niveauer giver dig adgang til det ønskede videregående studie. Hvilke studieretninger og hvilke valgfag de enkelte gymnasier i Storkøbenhavn udbyder, kan du se på gymnasiernes hjemmesider eller på Uanset sammensætningen af dit gymnasieforløb, opnår du en eksamen, der kvalificerer dig til en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse. 2 1/ 2 år studieretning Eksamen Fællesfag Dansk A Historie A Religion C Engelsk B Idræt C Oldtidskundskab C 2. fremmedsprog (fortsætter B/begynder A) Matematik C Fysik C Samfundsfag C Kunstnerisk fag C 2 af fagene Biologi C Kemi C Naturgeografi C (Et af disse fag eller fysik skal også vælges på B-niveau) 2-3 studieretningsfag og studieretningsprojekt 1-3 valgfag Mundtlige og skriftlige prøver, suppleret med projekteksamen, 24 timers opgaver etc. (Det er en individuel eksamination og bedømmelse) Almen studieforberedelse Fællesfagene er de fag, alle har uanset studieretning og de udgør ca. 70% af uddannelsestiden. Fællesfagene er f.eks. dansk, engelsk, historie, religion, samfundsfag, fysik. Studieretningsfagene er den pakke af fag, som toner dit forløb. En studieretning kan fx bestå af fagene samfundsfag A, matematik B og psykologi C. Studieretningsfag Fællesfag Valgfag 6 7

5 Studieretninger Studieretninger og fag Udbuddet af studieretninger på de Storkøbenhavnske gymnasier er omfattende, og der er forskel på, hvilke studieretninger det enkelte gymnasium udbyder. På skemaet over studieretningskategorierne i Storkøbenhavn vil du kunne danne dig et overblik over mulighederne, og på gymnasiernes hjemmesider, kan du finde oplysninger om, hvilke studieretninger og valgfag de enkelte gymnasier udbyder. På og på vil du kunne finde en samlet oversigt over gymnasiernes udbud af studieretninger og valgfag. Studieretning Kategori Studieretningsfag* Naturvidenskabelig Samfundsvidenskabelig Mat/fys Bioteknologi (og kemi) Science og sundhed Miljø (naturvidenskab) Natur og samfund Natur og samfund Samfund og sundhed Samfund og matematik Samfund og sprog Samfund og medier Miljø (Samfundsvid.) Matematik/Fysik Matematik/Biologi Matematik/Kemi Kemi/Biologi Matematik/Idræt Biologi/Idræt Fysik/Natur-Geografi Matematik/Natur-Geografi Biologi/Fysik Matematik/Filosofi Biologi/Psykologi Samfundsfag/Biologi Samfundsfag/Idræt Samfundsfag/Matematik Samfundsfag/Tysk Samfundsfag/Fransk Samfundsfag/Spansk Samfundsfag/Engelsk Samfundsfag/Mediefag Samfund/Design Samfundsfag/Natur-Geografi Humanistisk Europæiske sprog Klassiske sprog Sprog og natur Engelsk/Tysk Engelsk/Fransk Engelsk/Spansk Engelsk/Russisk Engelsk/Latin Engelsk/Italiensk Engelsk/Mediefag Tysk/Spansk Latin/Spansk Spansk/Fransk Latin/Græsk Engelsk/Natur-Geografi Engelsk/Matematik 8 Musisk Musik og sprog Musik og kunst Musik og naturvidenskab * De to studieretningsfag på højeste niveau. Rækkefølgen af fag er tilfældig. Musik/Engelsk Musik/Tysk Musik/Billedkunst Musik/Drama Musik/Matematik Musik/Fysik 9

6 Udfyldelse af gymnasieansøgning udfyldelse gymnasieansøgning af 10 Ansøgerens oplysninger Du har mulighed for at skrive op til ni gymnasier/studieretninger på ansøgningsskemaet. Det gymnasium/den studieretning, du helst vil fordeles til, skriver du som 1. prioritet. De otte øvrige prioriteter giver dig mulighed for at skrive, hvilke gymnasier/studieretninger du ønsker at blive fordelt til, hvis du ikke får din 1. prioritet. Får du ikke din 1. prioritet og har du ikke skrevet andre prioriteter i skemaet vil du blive fordelt til det nærmeste gymnasium/studieretning med ledig plads. Ansøgningsskemaet har en rubrik, hvor du kan begrunde eller vedlægge dokumentation for, hvorfor du søger de pågældende gymnasier/ studieretninger. Har du en sygdom eller et handicap, der kræver særlige hensyn i tildelingen af gymnasie/ studieretning, skal du også huske at skrive det i ansøgningen. Optagelse på gymnasiet Hvis du opfylder optagelsesbetingelserne (se side 5) og din nuværende skole indstiller dig til optagelse, optages du direkte på gymnasiet. Hvis skolen til gengæld indstiller dig til optagelsesprøve, skal du bestå prøven for at være sikret optagelse, med mindre rektor på det først søgte gymnasium vurderer, at du kan optages uden prøve. Rektors vurdering baseres på standpunktskaraktererne og resultaterne ved de afsluttende prøver. Det er rektor på det først søgte gymnasium, som træffer alle afgørelser vedrørende optagelse i gymnasiet og afgørelserne er gældende for optagelse på alle øvrige gymnasier samme år. Optagelsesprøven varer 20 min. pr. fag og består af mundtlige prøver i op til 3 af følgende fag: dansk, engelsk, tysk/fransk, matematik og fysik/kemi. Optagelsesprøven finder sted i perioden fra den 11. til 13. maj 2005 på dit først søgte gymnasium. Du modtager besked om udfaldet af optagelsesprøven omkring den 18. maj Hvis du ikke består optagelsesprøven men til gengæld klarer dig godt ved den efterfølgende afgangsprøve eller 10. klasse-prøve, vil rektor kunne vurdere, om du alligevel kan optages. Fordeling til gymnasierne At blive optaget på gymnasiet betyder, at din nuværende skole eller rektor på det søgte gymnasium vurderer, at du er indstillet til optagelse i gymnasiet og sikret en plads på ét gymnasium. Fordeling til gymnasiet angiver, hvilket gymnasium du fordeles til. I Storkøbenhavn er det Gymnasiefordelingsudvalget, som foretager fordelingen. Hvis der er plads, vil du blive fordelt til det gymnasium og den studieretning, du har søgt som 1. prioritet. Hvis for mange har søgt et gymnasium eller en studieretning som 1. prioritet, træffer Fordelingsudvalget beslutning om, hvem af 1. prioritets ansøgerne, der bliver fordelt til gymnasiet/studieretningen, og hvem der fordeles til en af de andre 8 prioriteter eller må henvises til et ikke ønsket gymnasium/studieretning. Hvert år er der desværre ansøgere, der ikke får opfyldt nogle af deres ønsker. I de tilfælde forsøger Fordelingsudvalget at tage hensyn til transporttiden (www.rejseplanen.dk) mellem din bopæl og et gymnasium/studieretning med ledig plads. Du har ikke krav på, at blive fordelt til et af dine prioriterede gymnasier/studieretninger. Ansøgningsfristen er som tidligere nævnt den 15. marts Du vil torsdag den 2. juni 2005 få brev om, hvilket gymnasium du er fordelt til. Hvis du alligevel ikke vil i gymnasiet, skal du hurtigst muligt give besked til Fordelingsudvalget i Storkøbenhavn på tlf , fax eller pr. post (adr. finder du på side 13) 11

7 Fordelingskriterier og klagemulighed Fordeling til GYMNASIER 12 Fordelingskriterier for skoleåret 2005/2006 Fordelingen af gymnasieelever i det Storkøbenhavnske område følger Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser 24 og 25 samt bilag 2 (BEK 1019 af 19. oktober 2004): Fordelingsudvalgets fordeling af ansøgere til gymnasier, hvor der er for mange ansøgere i forhold til antallet af ledige pladser, tager udgangspunkt i et overordnet hensyn til kapaciteten på gymnasiernes studieretninger, dvs. hvor mange elever på hver studieretning, det enkelte gymnasium kan optage. 1. Udvælgelsen af ansøgere, der får opfyldt deres 1. prioritet, foretages på baggrund af følgende kriterier: Ansøgere, der har søskende gående på det 1. prioriterede gymnasium (enten 1.g. eller 2.g. på ansøgningstidspunktet). Ansøgere, der har indgået i et brobygningsforløb på det 1. prioriterede gymnasium i minimum 20 dage. Ansøgere med handikap, der kræver et særligt hensyn mht. planlægning af undervisningsforløbet. Ansøgere, der søger musik-profilen på Sankt Annæ Gymnasium og Aurehøj Amtsgymnasium (udvælgelsen tager udgangspunkt i bedømmelseskriterier fastlagt af gymnasierne). Såfremt der herefter fortsat er ledige pladser på gymnasiet med overskydende antal ansøgere, vil de ledige pladser gå til de ansøgere, der har den korteste transporttid mellem bopæl/folkeregisteradresse og gymnasiet. 2. I fordelingen af de overskydende ansøgere, der bliver fordelt til et andet gymnasium end deres 1. prioritet, tages der udgangspunkt i følgende kriterier: Ansøgerens forhåndstilkendegivelser om øvrige gymnasie- og studieretningsønsker. I forhold til studieretninger, sker det på baggrund af de to af de tre fag i studieretningen, der er på det højeste niveau (ikke at forveksle med højniveau). Ansøgerens ønsker om 2. fremmedsprog og kunstneriske fag. 3. Såfremt det ikke er muligt at sikre nogen af ansøgerens prioriteter eller ønsker, vil fordelingen (henvisningen) herefter blive foretaget efter: Transporttid mellem ansøgerens bopæl/ folkeregisteradresse og gymnasier med ledig plads (udregnes efter Klager bliver behandlet af Gymnasiefordelingsudvalgets Forretningsudvalg (se www. gymnasiefordelingsudvalget.dk). Er du blevet henvist til et ikke ønsket gymnasium/studieretning? Klage imødekommes såfremt der opstår plads på det ønskede gymnasium/studieretning. Har du fået opfyldt ét af dine ønsker om gymnasium/studieretning? For at skabe ro om de dannede klasser imødekommes klager kun, hvis der er særlig begrundelse samt plads på det ønskede gymnasium/ studieretning. Send klagen så den er Gymnasiefordelingsudvalget i hænde, senest 14 dage fra du har modtaget besked om, hvilket gymnasium/studieretning du er blevet fordelt til. Gymnasiefordelingsudvalget Storkøbenhavn er et fælles fordelingsområde for ansøgere til offentlige og private gymnasier i Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Københavns Amt. Spørgsmål vedrørende fordeling og optagelse i gymnasiet kan rettes til: Gymnasiefordelingsudvalgets sekretariat Fordelingsklage Du har mulighed for at indsende en klage, hvis du mener at din ansøgning er behandlet forkert. Men Fordelingsudvalgets afgørelser Klagen skal indeholde navn, cpr. nr. dine prioriterede ønsker samt en kort begrundelse og sendes til Gymnasiefordelingsudvalget i Storkøbenhavn. Stationsparken Glostrup Tlf Man fre kl Fax kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 13

8 Ansøgere til private gymnasier Optagelsesbetingelserne er de samme, uanset om gymnasiet er offentligt eller privat, for så vidt angår krav til forudgående skolegang og resultat ved folkeskolens afsluttende afgangsprøve. Gymnasier i det storkøbenhavnske område GYMNASIER Numre på kort henviser til Gymnasier på side Bemærk: På et privat gymnasium skal der betales penge for undervisningen. Kontakt pågældende gymnasium for yderligere oplysninger. International Baccalaureate Der tilbydes et fuldt IB forløb, som er 2-årig overbygning på pre IB i 1. g. (engelsksproget) på Nørre Gymnasium, tlf , IB-studiet kan også følges på den private skole, Copenhagen International School, Hellerupvej 22-26, 2900 Hellerup, tlf International tysk-dansk studentereksamen På N. Zahles Gymnasieskole (privat) tilbydes tysk-dansk studentereksamen Petri-linien, som giver adgang til tyske og danske universiteter og videregående uddannelser, tlf , Fransk og Dansk-Fransk studentereksamen Oplysninger fås ved henvendelse til den private skole: Prins Henriks Skole, Lycée Francais de Copenhague, Frederiksberg Alle 22A, 1820 Frederiksberg C, tlf Svensk studentereksamen Malmö Stad tilbyder valg mellem 10 forskellige grene til svensk studentereksamen og IB. Oplysning fås hos Indtakningsnämnden. Tlf. (0046) eller Musikalsk Grundkursus MGK Ansøgere med særlige musikalske talenter kan søge optagelse på MGK og følge gymnasieundervisningen i et 4-årigt forløb på Ishøj Amtsgymnasium og Sankt Annæ Gymnasium. Kontakt skolen vedrørende optagelsesbetingelser årigt Team Danmark forløb Se og indtast søgeord: Ungdoms-uddannelse eller ring på tlf: att. Charlotte Falkentoft. 15

9 Orienteringsmøder på gymnasier i Storkøbenhavn Orienteringsmøder på GYMNASIER 16 Kildegård Gymnasium (privat) Tor 13. jan. kl Kildegårdsvej 87, 2900 Hellerup, tlf , fax Aurehøj Amtsgymnasium Ons 19. jan. kl Skolevej 7, 2820 Gentofte, tlf , fax Kongsholm Amtsgymnasium og HF Tor. 27. jan. kl Løvens Kvarter 17, 2620 Albertslund, tlf , fax Avedøre Gymnasium Tor. 3. feb. kl Blytækkerporten 2, 2650 Hvidovre, tlf , fax Metropolitanskolen Man. 31. jan. kl Struenseegade 50, 2200 København N, tlf , fax Bagsværd Kostskole og Gymnasium (privat) Tir. 25. jan. kl Aldershvilevej 138, 2880 Bagsværd, tlf , fax N. Zahles Gymnasieskole (privat) Tor 20. jan. kl Nørre Voldgade 5-7, 1358 København K, tlf , fax Borupgaard Amtsgymnasium Tor. 27. jan. kl Lautruphøj 9, 2750 Ballerup, tlf , fax Niels Steensens Gymnasium (privat) Tir. 18. jan. kl Sankt Kjelds Gade 3, 2100 København Ø, tlf , fax Christianshavns Gymnasium Tir 25. jan. kl Prinsessegade 35, 1422 København K, tlf , fax Nærum Amtsgymnasium Tor. 27. jan. kl Nærum Hovedgade 30, 2850 Nærum, tlf , fax Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Tir 18. jan. kl Sønderjyllands Allé 25, 2000 Frederiksberg, tlf , fax Nørre Gymnasium Tir. 1. feb. kl Mørkhøjvej 78, 2700 Brønshøj, tlf , fax Frederiksberg Gymnasium Tor 27. jan. kl Falkoner Plads 2, 2000 Frederiksberg, tlf , fax Ordrup Gymnasium Ons. 26. jan. kl Kirkevej 5, 2920 Charlotteniund, tlf , fax Det frie Gymnasium (privat) Ons 26. jan. kl Møllegade 26, 2200 København N, tlf , fax Rysensteen Gymnasium Ons. 26. jan. kl Tietgensgade 74, 1704 København V, tlf , fax Gl. Hellerup Gymnasium Tir 25. jan. kl Svanemøllevej 87, 2900 Hellerup, tlf , fax Rødovre Gymnasium Tor. 10. feb. kl Hendriksholms Boulevard 28, 2610 Rødovre, tlf , fax Gladsaxe Gymnasium Man 24. jan. kl Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg, tlf , fax Sankt Annæ Gymnasium Tor. 20. jan. kl Sjælør Boulevard 135, 2500 Valby, tlf , fax Herlev Gymnasium Tor 20. jan. kl Højsletten 39, 2730 Herlev, tlf , fax Tårnby Gymnasium Tir. 1. feb. kl Tejn Allé 5, 2770 Kastrup, tlf , fax Høje-Taastrup Amtsgymnasium Man 7. feb. kl Frøgård Allé 2, 2630 Taastrup, tlf , fax Vestre Borgerdyd Gymnasium og HF Tor. 3. feb. kl Sjælør Boulevard 133, 2500 Valby, tlf , fax Ingrid Jespersens Gymnasieskole (privat) Tir 8. feb. kl Ndr. Frihavnsgade 9-11, 2100 København Ø, tlf , fax Virum Gymnasium Man. 31. jan. kl Fuglsangvej 66, 2830 Virum, tlf , fax Ishøj Amtsgymnasium Tir 25. jan. kl Vejledalen 7, 2635 Ishøj, tlf , fax Øregård Gymnasium Tir. 18. jan. kl Gersonsvej 32, 2900 Hellerup, tlf , fax Johannesskolen (privat) Tor 20. jan. kl Troels-Lunds Vej 15, 2000 Frederiksberg, tlf , fax Østre Borgerdyd Gymnasium Man. 17. jan. kl Stockholmsgade 59, 2100 København Ø, tlf , fax

10 HF 2-årigt kursus kursus HF 2-årigt 2-årigt HF-kursus Elever i 10. klasse og ældre ansøgere kan søge optagelse på 2-årigt HF-kursus. Ansøgere fra 10. klasse Når du har afsluttet 10. klasse kan du blive optaget på 2-årigt HF-kursus, hvis det fremgår af din uddannelsesplan. Du skal have 10. klasses prøve i dansk, matematik, engelsk, 2. fremmedsprog og fysik/kemi. (Når biologi og geografi fra henholdsvis 2006 og 2007 indgår i folkeskolens afgangsprøve, skal du også have folkeskolens afgangsprøve i disse fag). Hvis din skole eller Ungdommens Uddannelsesvejledning har noteret i din uddannelsesplan, at du skal til optagelsesprøve, eller hvis du ikke har de nævnte prøver, skal du til optagelsesprøve på det HF-kursus, du har søgt som 1. prioritet, med mindre rektor på det først søgte HF-kursus vurderer, at du kan optages uden prøve. Ældre ansøgere Ældre ansøgere optages af rektor efter konkret vurdering. I vurderingsgrundlaget indgår normalt tidligere standpunktskarakterer, prøveresultater fra forudgående undervisning samt udtalelser om ansøgerens kvalifikationer. Rektor på det først søgte HF-kursus kan skønne, at du for at kunne optages skal til optagelsesprøve. Optagelsesprøve Det er rektor på det først søgte HF-kursus, som træffer alle afgørelser vedrørende optagelse på HF-kursus og afgørelserne er gældende for optagelse på alle øvrige HF-kurser samme år. Optagelsesprøven består af op til 3 mundtlige prøver i det/de fag, hvor rektor vurderer, der er behov for at prøve din faglige viden. Optagelsesprøven finder sted i perioden fra den 11. til 13. maj 2005 på dit først søgte HF-kursus. Du modtager besked om udfaldet af optagelsesprøven omkring den 18. maj Obligatoriske fællesfag Fag 1. HF 2. HF Eksamensform Dansk A-niveau Mundtlig og skriftlig Engelsk B-niveau Mundtlig og skriftlig Matematik C-niveau Mundtlig og skriftlig Idræt C-niveau Eksamensfri Praktisk/musisk fag C-niveau Mundtlig eksamen Vælg mell. billedkunst, musik, dans, design, drama eller mediefag Obligatoriske faggrupper Fag 1. HF 2. HF Eksamensform Naturvidenskabelig faggruppe: Samlet mundtlig eksamen C-niveau biologi, geografi og kemi Kultur- og samfundsfaggruppe: Samlet mundtlig eksamen Historie B-niveau, samfundsfag C-niveau og religion C-niveau For nogle af fagene kan rektor beslutte en anden fordeling mellem 1. og 2. kursusår. Består du ikke optagelsesprøven, men til gengæld klarer dig godt ved den efterfølgende 10. klasse-prøve, vil rektor kunne vurdere, at du alligevel kan optages

11 Valgfag Du skal normalt vælge 2-3 valgfag (maks. 4): 2 fag på B-niveau eller 1 fag på B-niveau og 2 fag på C-niveau eller 1 fag på A-niveau og 1 fag på C-niveau Hvis A-niveauet er engelsk, skal du min. have 2 fag på C-niveau. Nogle HF-kurser udbyder Tema-HF. Se nærmere på de forskellige skolers hjemmeside. Større skriftlig opgave Den større skriftlige individuelle opgave kan udarbejdes inden for et eller flere fag. Eksamensprojekt Skriftligt eksamensprojekt, som skal omfatte min. 2 fag, afsluttes med mundtlig prøve. Ansøgning Hvis du går i 10. klasse udleveres ansøgningsskema på din skole eller rekvireres fra HF-kurserne (se side 24). På kan der søges direkte eller udskrives ansøgningsskema. Hvilket kursus bliver du optaget på? Omkring første juni 2005 får du besked om, hvilket HF-kursus du skal begynde på. Du kan ikke være helt sikker på, at du får plads på det kursus, du har som det første ønske, da det ønskede kursus kan have flere ansøgere, end der er pladser. HF-Fordelingsudvalget fordeler alle ansøgerne ud fra ønsker og bopæl. Du har mulighed for at indsende en klage, hvis du mener at din ansøgning er blevet behandlet forkert. Din evt. klage sendes til: HF-Fordelingsudvalget i Storkøbenhavn Frederiksberg HF-Kursus Sønderjyllands Alle Frederiksberg Tlf: Ansøgningsfrist: 15. marts

12 Forbehold: Oversigten viser de valgfag HF-kurserne tilbyder. Selv om et fag tilbydes, er det ikke sikkert, der oprettes hold i faget. Det afhænger blandt andet af, hvor mange elever der vælger faget. Det frie Gymnasium (privat) HF-Centret Efterslægten Falkonergård. Gym. og HF-Kursus Frederiksberg Gymnasium Frederiksberg HF-Kursus Gentofte HF Gentofte Studenterkursus (priv.) Herlev Gymnasium Kongsholm Amtsgym. og HF Tårnby Gymnasium Vestre Borgerdyd Gym. og HF Tysk fortsætter C Tysk fortsætter B Tysk begynder B Tysk begynder A Spansk B Samfundsfag B Russisk B Religion B Psykologi C Psykologi B Oldtidskundskab C Musik C Musik B Musik A Mediefag C Mediefag B Matematik B Matematik A Latin C Kemi B Italiensk B Italiensk A Idræt B Geografi B Fysik C Fysik B Fransk fortsætter C Fransk fortsætter B Fransk begynder B Fransk begynder A Filosofi C Filosofi B Erhvervsøkonomi C Engelsk A Drama C Drama B Design C Design B Datalogi C Dans C Biologi B Billedkunst C Billedkunst B Astronomi C HF-valgfag Oversigt over HF-valgfag og HF-kurser 23 22

13 Orienteringsmøder på HF-kurser Orienteringsmøder på HF-kurser 1 Det frie Gymnasium (privat) Ons 26. jan. kl Møllegade 26, 2200 København N, tlf , fax HF-kurser i det storkøbenhavnske område HF-kurser Numre på kort henviser til HF-kurser på side 24 2 HF-Centret Efterslægten Man. 7. feb Hyrdevangen 62, 2400 København NV, tlf , fax Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Tir 18. jan. kl Sønderjyllands Allé 25, 2000 Frederiksberg, tlf , fax Frederiksberg Gymnasium Tor 27. jan. kl Falkoner Plads 2, 2000 Frederiksberg, tlf , fax Frederiksberg HF-kursus Man 31. jan. kl Sønderjyllands Allé 2, 2000 Frederiksberg, tlf , fax Gentofte HF Tir 1. feb. kl Dahlénsstræde 5, 2820 Gentofte, tlf , fax Gentofte Studenterkursus (privat) Tor 27. jan. kl Hartmannsvej 22, 2900 Hellerup, tlf , fax Herlev Gymnasium Tor 20. jan. kl Højsletten 39, 2730 Herlev, tlf , fax Kongsholm Amtsgymnasium og HF Tor. 27. jan. kl Løvens Kvarter 17, 2620 Albertslund, tlf , fax Tårnby Gymnasium Tir. 1. feb. kl Tejn Allé 5, 2770 Kastrup, tlf , fax Vestre Borgerdyd Gymnasium og HF Tor. 3. feb. kl Sjælør Boulevard 133, 2500 Valby, tlf , fax

14 Økonomi ØKONOMI Illustrationer i denne pjece: Forside Øregård Gymnasium Side 2 Frederiksberg HF-kursus Uddannelsesstøtte (SU) Alle gymnasie- og HF-elever, der er fyldt 18 år, kan få Statens Uddannelsesstøtte (SU). Grundbeløbet for hjemmeboende udgør 1022 kr. om måneden. Afhængig af dine forældres indkomst kan du få op til 1274 kr. mere om måneden. Din skole udleverer ansøgningsskema til SU. Tjek også Befordringsgodtgørelse Hvis du har søgt nærmeste uddannelsessted/ studieretning ydes hel godtgørelse (dog fratrukket egenbetaling). Hvis du ikke har søgt nærmeste uddannelsessted/studieretning ydes halv godtgørelse (dog fratrukket egenbetaling) Størrelsen på egenbetalingen fastsættes ved skoleårets begyndelse. (For skoleåret 2004/2005 var egenbetalingen 285 kr. pr. mdr.) Bor du i Frederiksberg Kommune, vil du få hel godtgørelse ud over egenbetalingen, hvis du har søgt nærmeste uddannelsessted. Bor du i Københavns Amt, betragtes alle skoler beliggende i amtet som nærmeste. Halv godtgørelse gives, hvis du vælger en skole/ studieretning uden for amtet, som ikke er den nærmeste relevante. Ansøgningsskema til befordringsgodtgørelse udleveres af dit uddannelsessted. Elever, der har et varigt fysisk handicap, kan søge bopælskommunens bistandskontor om befordringsgodtgørelse. Køb af undervisningsmidler Du skal selv betale for visse undervisningsmidler. I 2004 var der udgifter til nogle ordbøger, lommeregner og papir på de fleste gymnasier/kurser. Side 3 Rødovre Gymnasium, Tårnby Gymnasium, Frederiksberg Gymnasium, Frederiksberg Gymnasium (musical), Øregård Gymnasium, Frederiksberg Gymnasium Side 4 Nærum Amtsgymnasium Side 5 Herlev Gymnasium Side 7 Frederiksberg Gymnasium Side 8 Øregård Gymnasium Side 11 Herlev Gymnasium, Frederiksberg Gymnasium Side 13 Øregård Gymnasium Side 14 Virum Gymnasium, Rødovre Gymnasium Side Frederiksberg Gymnasium Side 21 Høje-Taastrup Amtsgymnasium, billedkunst Side 22 Frederiksberg Gymnasium Side 23 Frederiksberg HF-kursus Side 27 Gladsaxe Gymnasium, billedkunst Disse hovedregler administreres lidt forskelligt: Bor du i Københavns Kommune og dine transportudgifter overstiger egenbetalingen, dækker kommunen merudgiften, hvis du har søgt nærmeste uddannelsessted/studieretning. Oplysning om Gymnasier og HF-kurser i Storkøbenhavn 2005 er udgivet af Gymnasiefordelingsudvalget i Storkøbenhavn. 26 Har du brug for mere end et 2- eller 3-zonekort, undersøger kommunen, om du har søgt nærmeste uddannelsessted/studieretning. Alle fotos leveret af de respektive gymnasier, bortset fra side 2, 4, 20, 23: foto: SN Layout: Stig Nørhald, tryk: Scanprint A/S 27

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30 Kære kommende elev Det er altid vigtigt at træffe det rigtige valg især når det handler om fremtiden det vil vi godt hjælpe dig med i denne folder. På de næste sider kan du læse om, hvad der er særligt

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole Uddannelse i centrum Aalborg Katedralskole Uddannelsestilbud 2014 Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole er landsdelens ældste gymnasium. Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker VoksenUddannelsescenter Frederiksberg stribevis af muligheder HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker Uddannelsesprogram 2013-2014 På sporet af din fremtid Studentereksamen HF- og STX-enkeltfag

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

Erhvervsakademi. Professionsbachelor

Erhvervsakademi. Professionsbachelor FREDERIKSERG HF-KURSUS 2015 Kære ansøger Frederiksberg hf-kursus har mere end 40 års erfaring med hf-uddannelsen. Skolen blev oprettet i 1967 under navnet Statens hf-kursus. Det har i alle årene været

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus 2013-14 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du Hvad er studenterkursus? Den 2-årige studentereksamen

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau Faglighed og fleksible uddannelser DIN VEJ VIDERE På VUC Aarhus tilbyder vi enkeltfag og uddannelser til

Læs mere

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole 2014 2 velkommen Moderne undervisningsmiljø. Jeg er glad for at kunne byde velkommen til Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole (BG). BG er stærkt forankret lokalt,

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium 1 Vi rummer mere... 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK 4. BIOLOGI - IDRÆT

Læs mere

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016 1 s og læ Scan m dine å eo mer heder p g n i mul rikshav e e d l e Fr sko dels n a H Frederikshavn Skoleåret 2015-2016 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2013 STUDIERETNINGER

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2013 STUDIERETNINGER ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2013 STUDIERETNINGER INDHOLD Rektors velkomst 1 Elevinitiativer 2 Den overordnede struktur i gymnasiet 4 Studieretninger 6 Naturvidenskabelig studieretning: 1. - Naturvidenskab

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre...

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre... SØNDERBORG Indholdsfortegnelse Et lokalt vejledningsmateriale Et lokalt vejledningsmateriale....3 Inden du beslutter dig....4 Til forældre....5 Erhvervsuddannelse generelt....6 Særligt om EUX/EUX Business....9

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund Uddannelser på Bornholm Uden vand intet liv Uden viden intet samfund 2 0 1 3 Indhold Uddannelse og vejledning på Bornholm Uddannelsessystemet 4 Om optagelse og økonomi 5 Gode links 6 Vejledning hos Ungdommens

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Information til nye elever på. Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole. skoleåret 2014-15

Information til nye elever på. Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole. skoleåret 2014-15 Information til nye elever på Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole skoleåret 2014-15 Velkommen Nedenfor finder du en række praktiske informationer, der forhåbentlig kan være med til at besvare nogle

Læs mere

INFO 2013. FYNs HF-kursus. 2-årigt hf for unge og unge voksne

INFO 2013. FYNs HF-kursus. 2-årigt hf for unge og unge voksne INFO 2013 FYNs HF-kursus 2-årigt hf for unge og unge voksne Redaktion af infohæfte: Ulla Lundberg Eva Stokholm Birthe Slot Andersen Jacob Baez Garrido Olesen (fotos) Torben Madsen (fotos) Sven Hansen (fotos)

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere