Oplysning til elever i 9. og 10. klasse om Gymnasier og HF-kurser i Storkøbenhavn Gymnasiefordelingsudvalget i Storkøbenhavn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplysning til elever i 9. og 10. klasse om Gymnasier og HF-kurser i Storkøbenhavn 2005. Gymnasiefordelingsudvalget i Storkøbenhavn"

Transkript

1 Oplysning til elever i 9. og 10. klasse om Gymnasier og HF-kurser i Storkøbenhavn 2005 Gymnasiefordelingsudvalget i Storkøbenhavn

2 Indhold I denne pjece kan du få oplysning om, hvordan du kan blive optaget i gymnasiet og på HF i det Storkøbenhavnske område. Du kan også læse om studieretningsgymnasiet og HFkursers udbud af valgfag samt datoer for orienteringsmøder. Gymnasiet Hvorfor gymnasiet? Studieretningsgymnasiet Fagene Studieretninger Udfyldelse af gymnasieansøgning Fordelingskriterier og klagemulighed 13 International studentereksamen Oversigt over gymnasier i det Storkøbenhavnske område Orienteringsmøder på gymnasierne årigt HF-kursus HF-adgangskrav Fællesfag og faggrupper Oversigt over HF-valgfag Orienteringsmøder på 2-årige HF-kurser Oversigt over HF-kurser i det Storkøbenhavnske område Økonomi

3 Gymnasiet GYMNASIET Hvorfor gymnasiet? Med en studentereksamen i hånden har du mulighed for at søge ind på alle videregående uddannelser. 90% af alle, som tager en studentereksamen, påbegynder senere en videregående uddannelse af en eller anden slags. Ønsker du en bred grundlæggende indsigt i bl.a. kultur, historie, naturvidenskab og samfundsforhold, er det almene gymnasium dit bedste valg. Her vil du møde udfordringer af enhver art, samtidig med at de mange forskellige fag vil give dig mulighed for at få en forståelse af verden omkring dig. Gymnasiets formål er, at forberede dig på at blive en samfundsborger, som er i stand til at deltage i den demokratiske debat samt i vigtige beslutningsprocesser på en kvalificeret måde. Du får et godt grundlag for selv at vurdere kvaliteten af de argumenter, der fremføres i samfundsdebatten, uanset om der debatteres genteknologi, stråler fra mobiltelefoner eller reklamernes magt i samfundet. I andre tilfælde kan du altid kontakte et gymnasium (se side 24). Hvis du går i 9. eller 10. klasse og vil på gymnasiet, kan du få ansøgningsskemaet på din skole. På skemaet har skolen allerede udfyldt dine standpunktskarakterer i fagene dansk, matematik, engelsk, tysk eller fransk samt fysik/kemi. (Fra 2006/2007 også biologi og geografi). Skolen vedlægger kopi af din uddannelsesplan påført bemærkning, om du er indstillet til optagelse med eller uden prøve. Du og dine forældre/værge udfylder resten og afleverer det til skolen senest den 15. marts Har du forladt skolen i 2004 eller tidligere, skal du henvende dig på et gymnasium i god tid inden den 15. marts Ansøgningsskemaet kan også hentes på Inden du starter! For at kunne komme i gymnasiet skal du have: afsluttet 9. klasse aflagt folkeskolens afgangsprøver i dansk, matematik, fysik-kemi, engelsk og tysk/fransk. udarbejdet en uddannelsesplan 5

4 Studieretningsgymnasiet STUDIERETNING Studieretningsgymnasiet Gymnasiet er forandret. Den gamle opdeling i sproglig og matematisk linje er væk. Du vil i stedet opleve et moderniseret gymnasieforløb med et halvt års grundforløb og to et halvt år på studieretningen. Valgfagene er de fag, du selv vælger som supplement til studieretningsfagene. Studieretningen toner din studentereksamen, men du opnår nogenlunde de samme kompetencer, uanset hvilken studieretning du har. 1/2 år grundforløb Dansk Historie Naturvidenskabeligt fag Naturvidenskabeligt grundforløb Engelsk Kunstnerisk fag 2. fremmedsprog Matematik Samfundsfag Almen sprogforståelse Idræt Almen studieforberedelse Du starter med et halvt års grundforløb, hvor du får indsigt i fag, arbejdsmetoder og i gymnasiets krav. Efter grundforløbet fortsætter du på en studieretning, enten den du allerede har valgt eller en af de andre skolen udbyder. Både i grundforløbet og i studieretningen vil du som udgangspunkt gå i klasse med kammerater, der har valgt samme studieretning. Studieretningen er en pakke af fag, som giver dig mulighed for at fordybe dig i de fag, emner og problemstillinger, som interesserer dig. Selve studieretningen indeholder tre fag, men fællesfagene vil arbejde sammen med studieretningsfagene. Gymnasieforløbet er sammensat af fællesfag, studieretningsfag og valgfag. Ved du allerede nu, hvad du senere vil uddanne dig til, bør du dog, mens du går på grundforløbet, tale med gymnasiets studievejleder og sikre dig, at de valgte fag/niveauer giver dig adgang til det ønskede videregående studie. Hvilke studieretninger og hvilke valgfag de enkelte gymnasier i Storkøbenhavn udbyder, kan du se på gymnasiernes hjemmesider eller på Uanset sammensætningen af dit gymnasieforløb, opnår du en eksamen, der kvalificerer dig til en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse. 2 1/ 2 år studieretning Eksamen Fællesfag Dansk A Historie A Religion C Engelsk B Idræt C Oldtidskundskab C 2. fremmedsprog (fortsætter B/begynder A) Matematik C Fysik C Samfundsfag C Kunstnerisk fag C 2 af fagene Biologi C Kemi C Naturgeografi C (Et af disse fag eller fysik skal også vælges på B-niveau) 2-3 studieretningsfag og studieretningsprojekt 1-3 valgfag Mundtlige og skriftlige prøver, suppleret med projekteksamen, 24 timers opgaver etc. (Det er en individuel eksamination og bedømmelse) Almen studieforberedelse Fællesfagene er de fag, alle har uanset studieretning og de udgør ca. 70% af uddannelsestiden. Fællesfagene er f.eks. dansk, engelsk, historie, religion, samfundsfag, fysik. Studieretningsfagene er den pakke af fag, som toner dit forløb. En studieretning kan fx bestå af fagene samfundsfag A, matematik B og psykologi C. Studieretningsfag Fællesfag Valgfag 6 7

5 Studieretninger Studieretninger og fag Udbuddet af studieretninger på de Storkøbenhavnske gymnasier er omfattende, og der er forskel på, hvilke studieretninger det enkelte gymnasium udbyder. På skemaet over studieretningskategorierne i Storkøbenhavn vil du kunne danne dig et overblik over mulighederne, og på gymnasiernes hjemmesider, kan du finde oplysninger om, hvilke studieretninger og valgfag de enkelte gymnasier udbyder. På og på vil du kunne finde en samlet oversigt over gymnasiernes udbud af studieretninger og valgfag. Studieretning Kategori Studieretningsfag* Naturvidenskabelig Samfundsvidenskabelig Mat/fys Bioteknologi (og kemi) Science og sundhed Miljø (naturvidenskab) Natur og samfund Natur og samfund Samfund og sundhed Samfund og matematik Samfund og sprog Samfund og medier Miljø (Samfundsvid.) Matematik/Fysik Matematik/Biologi Matematik/Kemi Kemi/Biologi Matematik/Idræt Biologi/Idræt Fysik/Natur-Geografi Matematik/Natur-Geografi Biologi/Fysik Matematik/Filosofi Biologi/Psykologi Samfundsfag/Biologi Samfundsfag/Idræt Samfundsfag/Matematik Samfundsfag/Tysk Samfundsfag/Fransk Samfundsfag/Spansk Samfundsfag/Engelsk Samfundsfag/Mediefag Samfund/Design Samfundsfag/Natur-Geografi Humanistisk Europæiske sprog Klassiske sprog Sprog og natur Engelsk/Tysk Engelsk/Fransk Engelsk/Spansk Engelsk/Russisk Engelsk/Latin Engelsk/Italiensk Engelsk/Mediefag Tysk/Spansk Latin/Spansk Spansk/Fransk Latin/Græsk Engelsk/Natur-Geografi Engelsk/Matematik 8 Musisk Musik og sprog Musik og kunst Musik og naturvidenskab * De to studieretningsfag på højeste niveau. Rækkefølgen af fag er tilfældig. Musik/Engelsk Musik/Tysk Musik/Billedkunst Musik/Drama Musik/Matematik Musik/Fysik 9

6 Udfyldelse af gymnasieansøgning udfyldelse gymnasieansøgning af 10 Ansøgerens oplysninger Du har mulighed for at skrive op til ni gymnasier/studieretninger på ansøgningsskemaet. Det gymnasium/den studieretning, du helst vil fordeles til, skriver du som 1. prioritet. De otte øvrige prioriteter giver dig mulighed for at skrive, hvilke gymnasier/studieretninger du ønsker at blive fordelt til, hvis du ikke får din 1. prioritet. Får du ikke din 1. prioritet og har du ikke skrevet andre prioriteter i skemaet vil du blive fordelt til det nærmeste gymnasium/studieretning med ledig plads. Ansøgningsskemaet har en rubrik, hvor du kan begrunde eller vedlægge dokumentation for, hvorfor du søger de pågældende gymnasier/ studieretninger. Har du en sygdom eller et handicap, der kræver særlige hensyn i tildelingen af gymnasie/ studieretning, skal du også huske at skrive det i ansøgningen. Optagelse på gymnasiet Hvis du opfylder optagelsesbetingelserne (se side 5) og din nuværende skole indstiller dig til optagelse, optages du direkte på gymnasiet. Hvis skolen til gengæld indstiller dig til optagelsesprøve, skal du bestå prøven for at være sikret optagelse, med mindre rektor på det først søgte gymnasium vurderer, at du kan optages uden prøve. Rektors vurdering baseres på standpunktskaraktererne og resultaterne ved de afsluttende prøver. Det er rektor på det først søgte gymnasium, som træffer alle afgørelser vedrørende optagelse i gymnasiet og afgørelserne er gældende for optagelse på alle øvrige gymnasier samme år. Optagelsesprøven varer 20 min. pr. fag og består af mundtlige prøver i op til 3 af følgende fag: dansk, engelsk, tysk/fransk, matematik og fysik/kemi. Optagelsesprøven finder sted i perioden fra den 11. til 13. maj 2005 på dit først søgte gymnasium. Du modtager besked om udfaldet af optagelsesprøven omkring den 18. maj Hvis du ikke består optagelsesprøven men til gengæld klarer dig godt ved den efterfølgende afgangsprøve eller 10. klasse-prøve, vil rektor kunne vurdere, om du alligevel kan optages. Fordeling til gymnasierne At blive optaget på gymnasiet betyder, at din nuværende skole eller rektor på det søgte gymnasium vurderer, at du er indstillet til optagelse i gymnasiet og sikret en plads på ét gymnasium. Fordeling til gymnasiet angiver, hvilket gymnasium du fordeles til. I Storkøbenhavn er det Gymnasiefordelingsudvalget, som foretager fordelingen. Hvis der er plads, vil du blive fordelt til det gymnasium og den studieretning, du har søgt som 1. prioritet. Hvis for mange har søgt et gymnasium eller en studieretning som 1. prioritet, træffer Fordelingsudvalget beslutning om, hvem af 1. prioritets ansøgerne, der bliver fordelt til gymnasiet/studieretningen, og hvem der fordeles til en af de andre 8 prioriteter eller må henvises til et ikke ønsket gymnasium/studieretning. Hvert år er der desværre ansøgere, der ikke får opfyldt nogle af deres ønsker. I de tilfælde forsøger Fordelingsudvalget at tage hensyn til transporttiden (www.rejseplanen.dk) mellem din bopæl og et gymnasium/studieretning med ledig plads. Du har ikke krav på, at blive fordelt til et af dine prioriterede gymnasier/studieretninger. Ansøgningsfristen er som tidligere nævnt den 15. marts Du vil torsdag den 2. juni 2005 få brev om, hvilket gymnasium du er fordelt til. Hvis du alligevel ikke vil i gymnasiet, skal du hurtigst muligt give besked til Fordelingsudvalget i Storkøbenhavn på tlf , fax eller pr. post (adr. finder du på side 13) 11

7 Fordelingskriterier og klagemulighed Fordeling til GYMNASIER 12 Fordelingskriterier for skoleåret 2005/2006 Fordelingen af gymnasieelever i det Storkøbenhavnske område følger Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser 24 og 25 samt bilag 2 (BEK 1019 af 19. oktober 2004): Fordelingsudvalgets fordeling af ansøgere til gymnasier, hvor der er for mange ansøgere i forhold til antallet af ledige pladser, tager udgangspunkt i et overordnet hensyn til kapaciteten på gymnasiernes studieretninger, dvs. hvor mange elever på hver studieretning, det enkelte gymnasium kan optage. 1. Udvælgelsen af ansøgere, der får opfyldt deres 1. prioritet, foretages på baggrund af følgende kriterier: Ansøgere, der har søskende gående på det 1. prioriterede gymnasium (enten 1.g. eller 2.g. på ansøgningstidspunktet). Ansøgere, der har indgået i et brobygningsforløb på det 1. prioriterede gymnasium i minimum 20 dage. Ansøgere med handikap, der kræver et særligt hensyn mht. planlægning af undervisningsforløbet. Ansøgere, der søger musik-profilen på Sankt Annæ Gymnasium og Aurehøj Amtsgymnasium (udvælgelsen tager udgangspunkt i bedømmelseskriterier fastlagt af gymnasierne). Såfremt der herefter fortsat er ledige pladser på gymnasiet med overskydende antal ansøgere, vil de ledige pladser gå til de ansøgere, der har den korteste transporttid mellem bopæl/folkeregisteradresse og gymnasiet. 2. I fordelingen af de overskydende ansøgere, der bliver fordelt til et andet gymnasium end deres 1. prioritet, tages der udgangspunkt i følgende kriterier: Ansøgerens forhåndstilkendegivelser om øvrige gymnasie- og studieretningsønsker. I forhold til studieretninger, sker det på baggrund af de to af de tre fag i studieretningen, der er på det højeste niveau (ikke at forveksle med højniveau). Ansøgerens ønsker om 2. fremmedsprog og kunstneriske fag. 3. Såfremt det ikke er muligt at sikre nogen af ansøgerens prioriteter eller ønsker, vil fordelingen (henvisningen) herefter blive foretaget efter: Transporttid mellem ansøgerens bopæl/ folkeregisteradresse og gymnasier med ledig plads (udregnes efter Klager bliver behandlet af Gymnasiefordelingsudvalgets Forretningsudvalg (se www. gymnasiefordelingsudvalget.dk). Er du blevet henvist til et ikke ønsket gymnasium/studieretning? Klage imødekommes såfremt der opstår plads på det ønskede gymnasium/studieretning. Har du fået opfyldt ét af dine ønsker om gymnasium/studieretning? For at skabe ro om de dannede klasser imødekommes klager kun, hvis der er særlig begrundelse samt plads på det ønskede gymnasium/ studieretning. Send klagen så den er Gymnasiefordelingsudvalget i hænde, senest 14 dage fra du har modtaget besked om, hvilket gymnasium/studieretning du er blevet fordelt til. Gymnasiefordelingsudvalget Storkøbenhavn er et fælles fordelingsområde for ansøgere til offentlige og private gymnasier i Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Københavns Amt. Spørgsmål vedrørende fordeling og optagelse i gymnasiet kan rettes til: Gymnasiefordelingsudvalgets sekretariat Fordelingsklage Du har mulighed for at indsende en klage, hvis du mener at din ansøgning er behandlet forkert. Men Fordelingsudvalgets afgørelser Klagen skal indeholde navn, cpr. nr. dine prioriterede ønsker samt en kort begrundelse og sendes til Gymnasiefordelingsudvalget i Storkøbenhavn. Stationsparken Glostrup Tlf Man fre kl Fax kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 13

8 Ansøgere til private gymnasier Optagelsesbetingelserne er de samme, uanset om gymnasiet er offentligt eller privat, for så vidt angår krav til forudgående skolegang og resultat ved folkeskolens afsluttende afgangsprøve. Gymnasier i det storkøbenhavnske område GYMNASIER Numre på kort henviser til Gymnasier på side Bemærk: På et privat gymnasium skal der betales penge for undervisningen. Kontakt pågældende gymnasium for yderligere oplysninger. International Baccalaureate Der tilbydes et fuldt IB forløb, som er 2-årig overbygning på pre IB i 1. g. (engelsksproget) på Nørre Gymnasium, tlf , IB-studiet kan også følges på den private skole, Copenhagen International School, Hellerupvej 22-26, 2900 Hellerup, tlf International tysk-dansk studentereksamen På N. Zahles Gymnasieskole (privat) tilbydes tysk-dansk studentereksamen Petri-linien, som giver adgang til tyske og danske universiteter og videregående uddannelser, tlf , Fransk og Dansk-Fransk studentereksamen Oplysninger fås ved henvendelse til den private skole: Prins Henriks Skole, Lycée Francais de Copenhague, Frederiksberg Alle 22A, 1820 Frederiksberg C, tlf Svensk studentereksamen Malmö Stad tilbyder valg mellem 10 forskellige grene til svensk studentereksamen og IB. Oplysning fås hos Indtakningsnämnden. Tlf. (0046) eller Musikalsk Grundkursus MGK Ansøgere med særlige musikalske talenter kan søge optagelse på MGK og følge gymnasieundervisningen i et 4-årigt forløb på Ishøj Amtsgymnasium og Sankt Annæ Gymnasium. Kontakt skolen vedrørende optagelsesbetingelser årigt Team Danmark forløb Se og indtast søgeord: Ungdoms-uddannelse eller ring på tlf: att. Charlotte Falkentoft. 15

9 Orienteringsmøder på gymnasier i Storkøbenhavn Orienteringsmøder på GYMNASIER 16 Kildegård Gymnasium (privat) Tor 13. jan. kl Kildegårdsvej 87, 2900 Hellerup, tlf , fax Aurehøj Amtsgymnasium Ons 19. jan. kl Skolevej 7, 2820 Gentofte, tlf , fax Kongsholm Amtsgymnasium og HF Tor. 27. jan. kl Løvens Kvarter 17, 2620 Albertslund, tlf , fax Avedøre Gymnasium Tor. 3. feb. kl Blytækkerporten 2, 2650 Hvidovre, tlf , fax Metropolitanskolen Man. 31. jan. kl Struenseegade 50, 2200 København N, tlf , fax Bagsværd Kostskole og Gymnasium (privat) Tir. 25. jan. kl Aldershvilevej 138, 2880 Bagsværd, tlf , fax N. Zahles Gymnasieskole (privat) Tor 20. jan. kl Nørre Voldgade 5-7, 1358 København K, tlf , fax Borupgaard Amtsgymnasium Tor. 27. jan. kl Lautruphøj 9, 2750 Ballerup, tlf , fax Niels Steensens Gymnasium (privat) Tir. 18. jan. kl Sankt Kjelds Gade 3, 2100 København Ø, tlf , fax Christianshavns Gymnasium Tir 25. jan. kl Prinsessegade 35, 1422 København K, tlf , fax Nærum Amtsgymnasium Tor. 27. jan. kl Nærum Hovedgade 30, 2850 Nærum, tlf , fax Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Tir 18. jan. kl Sønderjyllands Allé 25, 2000 Frederiksberg, tlf , fax Nørre Gymnasium Tir. 1. feb. kl Mørkhøjvej 78, 2700 Brønshøj, tlf , fax Frederiksberg Gymnasium Tor 27. jan. kl Falkoner Plads 2, 2000 Frederiksberg, tlf , fax Ordrup Gymnasium Ons. 26. jan. kl Kirkevej 5, 2920 Charlotteniund, tlf , fax Det frie Gymnasium (privat) Ons 26. jan. kl Møllegade 26, 2200 København N, tlf , fax Rysensteen Gymnasium Ons. 26. jan. kl Tietgensgade 74, 1704 København V, tlf , fax Gl. Hellerup Gymnasium Tir 25. jan. kl Svanemøllevej 87, 2900 Hellerup, tlf , fax Rødovre Gymnasium Tor. 10. feb. kl Hendriksholms Boulevard 28, 2610 Rødovre, tlf , fax Gladsaxe Gymnasium Man 24. jan. kl Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg, tlf , fax Sankt Annæ Gymnasium Tor. 20. jan. kl Sjælør Boulevard 135, 2500 Valby, tlf , fax Herlev Gymnasium Tor 20. jan. kl Højsletten 39, 2730 Herlev, tlf , fax Tårnby Gymnasium Tir. 1. feb. kl Tejn Allé 5, 2770 Kastrup, tlf , fax Høje-Taastrup Amtsgymnasium Man 7. feb. kl Frøgård Allé 2, 2630 Taastrup, tlf , fax Vestre Borgerdyd Gymnasium og HF Tor. 3. feb. kl Sjælør Boulevard 133, 2500 Valby, tlf , fax Ingrid Jespersens Gymnasieskole (privat) Tir 8. feb. kl Ndr. Frihavnsgade 9-11, 2100 København Ø, tlf , fax Virum Gymnasium Man. 31. jan. kl Fuglsangvej 66, 2830 Virum, tlf , fax Ishøj Amtsgymnasium Tir 25. jan. kl Vejledalen 7, 2635 Ishøj, tlf , fax Øregård Gymnasium Tir. 18. jan. kl Gersonsvej 32, 2900 Hellerup, tlf , fax Johannesskolen (privat) Tor 20. jan. kl Troels-Lunds Vej 15, 2000 Frederiksberg, tlf , fax Østre Borgerdyd Gymnasium Man. 17. jan. kl Stockholmsgade 59, 2100 København Ø, tlf , fax

10 HF 2-årigt kursus kursus HF 2-årigt 2-årigt HF-kursus Elever i 10. klasse og ældre ansøgere kan søge optagelse på 2-årigt HF-kursus. Ansøgere fra 10. klasse Når du har afsluttet 10. klasse kan du blive optaget på 2-årigt HF-kursus, hvis det fremgår af din uddannelsesplan. Du skal have 10. klasses prøve i dansk, matematik, engelsk, 2. fremmedsprog og fysik/kemi. (Når biologi og geografi fra henholdsvis 2006 og 2007 indgår i folkeskolens afgangsprøve, skal du også have folkeskolens afgangsprøve i disse fag). Hvis din skole eller Ungdommens Uddannelsesvejledning har noteret i din uddannelsesplan, at du skal til optagelsesprøve, eller hvis du ikke har de nævnte prøver, skal du til optagelsesprøve på det HF-kursus, du har søgt som 1. prioritet, med mindre rektor på det først søgte HF-kursus vurderer, at du kan optages uden prøve. Ældre ansøgere Ældre ansøgere optages af rektor efter konkret vurdering. I vurderingsgrundlaget indgår normalt tidligere standpunktskarakterer, prøveresultater fra forudgående undervisning samt udtalelser om ansøgerens kvalifikationer. Rektor på det først søgte HF-kursus kan skønne, at du for at kunne optages skal til optagelsesprøve. Optagelsesprøve Det er rektor på det først søgte HF-kursus, som træffer alle afgørelser vedrørende optagelse på HF-kursus og afgørelserne er gældende for optagelse på alle øvrige HF-kurser samme år. Optagelsesprøven består af op til 3 mundtlige prøver i det/de fag, hvor rektor vurderer, der er behov for at prøve din faglige viden. Optagelsesprøven finder sted i perioden fra den 11. til 13. maj 2005 på dit først søgte HF-kursus. Du modtager besked om udfaldet af optagelsesprøven omkring den 18. maj Obligatoriske fællesfag Fag 1. HF 2. HF Eksamensform Dansk A-niveau Mundtlig og skriftlig Engelsk B-niveau Mundtlig og skriftlig Matematik C-niveau Mundtlig og skriftlig Idræt C-niveau Eksamensfri Praktisk/musisk fag C-niveau Mundtlig eksamen Vælg mell. billedkunst, musik, dans, design, drama eller mediefag Obligatoriske faggrupper Fag 1. HF 2. HF Eksamensform Naturvidenskabelig faggruppe: Samlet mundtlig eksamen C-niveau biologi, geografi og kemi Kultur- og samfundsfaggruppe: Samlet mundtlig eksamen Historie B-niveau, samfundsfag C-niveau og religion C-niveau For nogle af fagene kan rektor beslutte en anden fordeling mellem 1. og 2. kursusår. Består du ikke optagelsesprøven, men til gengæld klarer dig godt ved den efterfølgende 10. klasse-prøve, vil rektor kunne vurdere, at du alligevel kan optages

11 Valgfag Du skal normalt vælge 2-3 valgfag (maks. 4): 2 fag på B-niveau eller 1 fag på B-niveau og 2 fag på C-niveau eller 1 fag på A-niveau og 1 fag på C-niveau Hvis A-niveauet er engelsk, skal du min. have 2 fag på C-niveau. Nogle HF-kurser udbyder Tema-HF. Se nærmere på de forskellige skolers hjemmeside. Større skriftlig opgave Den større skriftlige individuelle opgave kan udarbejdes inden for et eller flere fag. Eksamensprojekt Skriftligt eksamensprojekt, som skal omfatte min. 2 fag, afsluttes med mundtlig prøve. Ansøgning Hvis du går i 10. klasse udleveres ansøgningsskema på din skole eller rekvireres fra HF-kurserne (se side 24). På kan der søges direkte eller udskrives ansøgningsskema. Hvilket kursus bliver du optaget på? Omkring første juni 2005 får du besked om, hvilket HF-kursus du skal begynde på. Du kan ikke være helt sikker på, at du får plads på det kursus, du har som det første ønske, da det ønskede kursus kan have flere ansøgere, end der er pladser. HF-Fordelingsudvalget fordeler alle ansøgerne ud fra ønsker og bopæl. Du har mulighed for at indsende en klage, hvis du mener at din ansøgning er blevet behandlet forkert. Din evt. klage sendes til: HF-Fordelingsudvalget i Storkøbenhavn Frederiksberg HF-Kursus Sønderjyllands Alle Frederiksberg Tlf: Ansøgningsfrist: 15. marts

12 Forbehold: Oversigten viser de valgfag HF-kurserne tilbyder. Selv om et fag tilbydes, er det ikke sikkert, der oprettes hold i faget. Det afhænger blandt andet af, hvor mange elever der vælger faget. Det frie Gymnasium (privat) HF-Centret Efterslægten Falkonergård. Gym. og HF-Kursus Frederiksberg Gymnasium Frederiksberg HF-Kursus Gentofte HF Gentofte Studenterkursus (priv.) Herlev Gymnasium Kongsholm Amtsgym. og HF Tårnby Gymnasium Vestre Borgerdyd Gym. og HF Tysk fortsætter C Tysk fortsætter B Tysk begynder B Tysk begynder A Spansk B Samfundsfag B Russisk B Religion B Psykologi C Psykologi B Oldtidskundskab C Musik C Musik B Musik A Mediefag C Mediefag B Matematik B Matematik A Latin C Kemi B Italiensk B Italiensk A Idræt B Geografi B Fysik C Fysik B Fransk fortsætter C Fransk fortsætter B Fransk begynder B Fransk begynder A Filosofi C Filosofi B Erhvervsøkonomi C Engelsk A Drama C Drama B Design C Design B Datalogi C Dans C Biologi B Billedkunst C Billedkunst B Astronomi C HF-valgfag Oversigt over HF-valgfag og HF-kurser 23 22

13 Orienteringsmøder på HF-kurser Orienteringsmøder på HF-kurser 1 Det frie Gymnasium (privat) Ons 26. jan. kl Møllegade 26, 2200 København N, tlf , fax HF-kurser i det storkøbenhavnske område HF-kurser Numre på kort henviser til HF-kurser på side 24 2 HF-Centret Efterslægten Man. 7. feb Hyrdevangen 62, 2400 København NV, tlf , fax Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Tir 18. jan. kl Sønderjyllands Allé 25, 2000 Frederiksberg, tlf , fax Frederiksberg Gymnasium Tor 27. jan. kl Falkoner Plads 2, 2000 Frederiksberg, tlf , fax Frederiksberg HF-kursus Man 31. jan. kl Sønderjyllands Allé 2, 2000 Frederiksberg, tlf , fax Gentofte HF Tir 1. feb. kl Dahlénsstræde 5, 2820 Gentofte, tlf , fax Gentofte Studenterkursus (privat) Tor 27. jan. kl Hartmannsvej 22, 2900 Hellerup, tlf , fax Herlev Gymnasium Tor 20. jan. kl Højsletten 39, 2730 Herlev, tlf , fax Kongsholm Amtsgymnasium og HF Tor. 27. jan. kl Løvens Kvarter 17, 2620 Albertslund, tlf , fax Tårnby Gymnasium Tir. 1. feb. kl Tejn Allé 5, 2770 Kastrup, tlf , fax Vestre Borgerdyd Gymnasium og HF Tor. 3. feb. kl Sjælør Boulevard 133, 2500 Valby, tlf , fax

14 Økonomi ØKONOMI Illustrationer i denne pjece: Forside Øregård Gymnasium Side 2 Frederiksberg HF-kursus Uddannelsesstøtte (SU) Alle gymnasie- og HF-elever, der er fyldt 18 år, kan få Statens Uddannelsesstøtte (SU). Grundbeløbet for hjemmeboende udgør 1022 kr. om måneden. Afhængig af dine forældres indkomst kan du få op til 1274 kr. mere om måneden. Din skole udleverer ansøgningsskema til SU. Tjek også Befordringsgodtgørelse Hvis du har søgt nærmeste uddannelsessted/ studieretning ydes hel godtgørelse (dog fratrukket egenbetaling). Hvis du ikke har søgt nærmeste uddannelsessted/studieretning ydes halv godtgørelse (dog fratrukket egenbetaling) Størrelsen på egenbetalingen fastsættes ved skoleårets begyndelse. (For skoleåret 2004/2005 var egenbetalingen 285 kr. pr. mdr.) Bor du i Frederiksberg Kommune, vil du få hel godtgørelse ud over egenbetalingen, hvis du har søgt nærmeste uddannelsessted. Bor du i Københavns Amt, betragtes alle skoler beliggende i amtet som nærmeste. Halv godtgørelse gives, hvis du vælger en skole/ studieretning uden for amtet, som ikke er den nærmeste relevante. Ansøgningsskema til befordringsgodtgørelse udleveres af dit uddannelsessted. Elever, der har et varigt fysisk handicap, kan søge bopælskommunens bistandskontor om befordringsgodtgørelse. Køb af undervisningsmidler Du skal selv betale for visse undervisningsmidler. I 2004 var der udgifter til nogle ordbøger, lommeregner og papir på de fleste gymnasier/kurser. Side 3 Rødovre Gymnasium, Tårnby Gymnasium, Frederiksberg Gymnasium, Frederiksberg Gymnasium (musical), Øregård Gymnasium, Frederiksberg Gymnasium Side 4 Nærum Amtsgymnasium Side 5 Herlev Gymnasium Side 7 Frederiksberg Gymnasium Side 8 Øregård Gymnasium Side 11 Herlev Gymnasium, Frederiksberg Gymnasium Side 13 Øregård Gymnasium Side 14 Virum Gymnasium, Rødovre Gymnasium Side Frederiksberg Gymnasium Side 21 Høje-Taastrup Amtsgymnasium, billedkunst Side 22 Frederiksberg Gymnasium Side 23 Frederiksberg HF-kursus Side 27 Gladsaxe Gymnasium, billedkunst Disse hovedregler administreres lidt forskelligt: Bor du i Københavns Kommune og dine transportudgifter overstiger egenbetalingen, dækker kommunen merudgiften, hvis du har søgt nærmeste uddannelsessted/studieretning. Oplysning om Gymnasier og HF-kurser i Storkøbenhavn 2005 er udgivet af Gymnasiefordelingsudvalget i Storkøbenhavn. 26 Har du brug for mere end et 2- eller 3-zonekort, undersøger kommunen, om du har søgt nærmeste uddannelsessted/studieretning. Alle fotos leveret af de respektive gymnasier, bortset fra side 2, 4, 20, 23: foto: SN Layout: Stig Nørhald, tryk: Scanprint A/S 27

GYMNASIER og HF-KURSER

GYMNASIER og HF-KURSER Oplysning til elever i 9. og 10. klasse om GYMNASIER og HF-KURSER i Storkøbenhavn 2006 Gymnasiefordelingsudvalget i Storkøbenhavn 2 Indhold I denne pjece kan du få oplysning om, hvordan du kan blive optaget

Læs mere

Gymnasier og HF-kurser i Storkøbenhavn 2003

Gymnasier og HF-kurser i Storkøbenhavn 2003 Oplysning til elever i 9. og 10. klasse om Gymnasier og HF-kurser i Storkøbenhavn 2003 Gymnasiefordelingsudvalget i Storkøbenhavn Indhold I denne pjece kan du få oplysning om, hvordan du kan blive optaget

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

12 april 2007 Uddrag af FORRETNINGSORDEN FOR FORDELINGSUDVALGET I REGION HOVEDSTADEN OMRÅDE NORDSJÆLLAND

12 april 2007 Uddrag af FORRETNINGSORDEN FOR FORDELINGSUDVALGET I REGION HOVEDSTADEN OMRÅDE NORDSJÆLLAND 12 april 2007 Uddrag af FORRETNINGSORDEN FOR FORDELINGSUDVALGET I REGION HOVEDSTADEN OMRÅDE NORDSJÆLLAND 1 Retsgrundlag: Fordelingsudvalgene i region Hovedstaden er nedsat af regionsrådet og udfører deres

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Oplysning til elever i 9. og 10. klasse om de gymnasiale uddannelser i Region Hovedstaden 2009

Oplysning til elever i 9. og 10. klasse om de gymnasiale uddannelser i Region Hovedstaden 2009 Oplysning til elever i 9. og 10. klasse om de gymnasiale uddannelser i Region Hovedstaden 2009 Region Hovedstaden Indhold I denne pjece kan du få oplysning om, hvordan du kan blive optaget på de fire gymnasiale

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FORDELINGSUDVALGET I REGION HOVEDSTADEN OMRÅDE CENTRUM

FORRETNINGSORDEN FOR FORDELINGSUDVALGET I REGION HOVEDSTADEN OMRÅDE CENTRUM 12. april 2007 FORRETNINGSORDEN FOR FORDELINGSUDVALGET I REGION HOVEDSTADEN OMRÅDE CENTRUM 1 Retsgrundlag: Fordelingsudvalgene i region Hovedstaden er nedsat af regionsrådet og udfører deres opgaver i

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser Gymnasiale uddannelser Giver adgang til videregående uddannelse Stx Alment gymnasium Hf Højere forberedelseseksamen (2 år) Hhx Handelsgymnasium Htx Teknisk gymnasium Eks. 1, stx: Matematik Fysik Kemi Eks.

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART Scan & tjek WEB APP StudiePlanner HF HF SØFART 2014 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Min onkel har også sejlet med Skoleskibet Danmark, - og nu går jeg i hans fodspor. Jeg vil gerne uddanne mig

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

aalborg katedralskole uddannelsestilbud

aalborg katedralskole uddannelsestilbud aalborg katedralskole uddannelsestilbud 2013 AALBORG KATEDRALSKOLE ER LAnDSDELEnS ÆLDSTE GYMnASiuM Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske dokumenter viser, at Frederik den

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet Kollegiet har været mit hjem de sidste to år, og jeg har oplevet et fantastisk sammenhold mellem os kollegianere. (Charlotte 3.g) flotte bygninger og det gode sociale liv. (Jeppe 2.g) have modtaget undervisning

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2013-2014 Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal

Læs mere

Vælg din STUDIERETNING

Vælg din STUDIERETNING Vælg din STUDIERETNING 2017 Tidsplan for dit valg af studieretning Ons-tors uge 36-39 Undervisning i studieretningsfag: - Sproglige studieretninger - Samfundsvidenskabelige studieretninger - Naturvidenskabelige

Læs mere

VÆLG DIN EGEN VEJ. start her >

VÆLG DIN EGEN VEJ. start her > 2011 VÆLG DIN EGEN VEJ start her > STX-Gymnasieuddannelsen indhold Praktiske oplysninger om Kolding Gymnasium... 4 Studentereksamen på Kolding Gymnasium... 5 Hvorfor vælge gymnasiet?... 6 Generelt om gymnasieuddannelsen...

Læs mere

Studieretninger Rungsted Gymnasium

Studieretninger Rungsted Gymnasium Studieretninger 2011-214 Rungsted Gymnasium Inden gymnasiet skal du vælge 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A Kunstnerisk fag: billedkunst, musik,

Læs mere

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017 STØVRING GYMNASIUM Studieretningsønske 2017 Studieretningsønske 2017 I skal angive ønske om studieretning i lectio senest d. 11.10 kl. 22.00. I skal besvare et spørgeskema om studieretninger, 2. fremmedsprog

Læs mere

3. Biotek A, Mat A, Fysik B

3. Biotek A, Mat A, Fysik B Studieretningsbeskrivelse for 3. Biotek A, Mat A, Fysik B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART StudiePlanner Find DIN retning! 2 2-ÅRIG EN 2-ÅRIG -EKSAMEN er en gymnasiel uddannelse, som giver dig adgang til de videregående uddannelser. er kendetegnet af flerfaglighed og valgfrihed og giver dig

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene.

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene. 1 HF HF-eksamen varer 2 år. Du får en bred faglig viden i løbet af uddannelsen, hvor der lægges vægt på anvendelsen i hverdagen og i studier. Flere fag er obligatoriske, men der er også mulighed for selv

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG 3-ÅRIG STX / 2-ÅRIG HF STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & SOLRØD GYMNASIUM INDHOLDSFORTEGNELSE STX Glæd dig til gymnasiet / Optagelse... side 2 Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B... side 3 Matematik A -

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt BUU d. 8. maj 2012 Opdrag: Teknisk gennemgang af gymnasiereformen BUU har særlig interesse for - hvad reformen indebar, herunder

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

STX, studieretninger 2013-14

STX, studieretninger 2013-14 1 STX, studieretninger 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF Orientering om uddannelser 2008-2009 Vordingborg Gymnasium & HF Det almene Gymnasium (STX) * Højere Forberedelseskursus (HF) Åbent Hus Mandag den 28. januar 2008 kl. 19.00 indbyder Vordingborg Gymnasium

Læs mere

Studieretninger 2016-2019

Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016 2019 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B..side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Studieretninger 2013-2016

Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013 2016 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B.side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Studieretninger 2013-16. Udbud af. 22. januar 2013. 22.01.2013 1:33 bl

Studieretninger 2013-16. Udbud af. 22. januar 2013. 22.01.2013 1:33 bl Udbud af Studieretninger 2013-16 22. januar 2013 1:33 bl 2 Studieretninger 2013-16 Naturvidenskabelige studieretninger BIOTEK A + MATEMATIK A + Fysik B BIOLOGI A + Matematik B + Idræt B FYSIK A + MATEMATIK

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Student 2016 HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING OPTAGELSE: KRAV PÅ OPTAGELSE 9. kl ELLER 10 kl. AFGANGSPRØVE

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

K o l d i n g G y m n a s i u m

K o l d i n g G y m n a s i u m K o l d i n g G y m n a s i u m HF H F - U D D A N N E L S E N 20101 I N D H O L D Hvorfor vælge hf? side 5 Generelt om hf-uddannelsen side 8 Obligatoriske fag og faggrupper side 8 Valgfag side 10 Skema

Læs mere

1. Sprog og Identitet

1. Sprog og Identitet 1. Sprog og Identitet Engelsk A, Spansk begynder A og Psykologi B Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk A Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder A Psykologi Psykologi Psykologi B Samfundsfag

Læs mere

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen)

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) 2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Engelsk A Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Engelsk A 335 timer Valgfag B* B* Naturgeo.

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

HF-søfart 3-ÅRIG. Fag du skal have: Faggrupper du skal have:

HF-søfart 3-ÅRIG. Fag du skal have: Faggrupper du skal have: HF-søfart 3-ÅRIG HF-SØFART ER FOR DIG, der vil have en gymnasiel uddannelse og samtidig søger spænding og afveksling i hverdagen. HF-søfart er en treårig uddannelse, hvor du veksler mellem almindelig undervisning

Læs mere

Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B Skemaet viser studieretningsfag, valgte fag (både fag der skal vælges inden skolestart og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så

Læs mere

STUDIERETNINGER

STUDIERETNINGER STUDIERETNINGER 2017-2018 Naturvidenskabelige studieretninger På de naturvidenskabelige studieretninger har du mulighed for at specialisere dig indenfor fag som fysik, kemi og biologi. Du vil i høj grad

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNSIET SORØ KDEMI 2013 Indhold Velkommen til Sorø kademi 2 Gymnasiet 2 Den overordnede struktur 3 Valg - hvor og hvornår 3 Grundforløbet 4 Valgfag 4 Studieretninger - generelt 5 Naturvidenskab 6 Samfundsfag

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. 1 Skolestart: August 2017 Indhold Målgruppe...

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser Side 1 af 13 Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser (Optagelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1341 af 08/12/2006 (Gældende) LOV Nr. 575 af 09/06/2006 LBK Nr. 444 af 08/05/2007 LBK Nr. 445 af

Læs mere

A M G Y M D G GYMNASIUM G Y INFO 2015 N A S I U M S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M D G GYMNASIUM G Y INFO 2015 N A S I U M S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2015 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en TX på én og samme tid både

Læs mere

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen

Læs mere

1a. Mat A, Fys A, Kemi B

1a. Mat A, Fys A, Kemi B Studieretningsbeskrivelse for 1a. Mat A, Fys A, Kemi B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Af Susanne Irvang Nielsen og Simon Reusch 1. Indledning Fra den 15. februar til den 15. marts 2007 er der blevet indsamlet data for oprettede

Læs mere

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Januar 2016 Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau,

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

Grundforløb første halve år 2015-2018

Grundforløb første halve år 2015-2018 Grundforløb første halve år 2015-2018 Dansk Engelsk Almen Billedkunst/ Fysik Matematik Naturvidenskabeligt Samfunds- Biologi Idræt sprogforståelse musik grundforløb fag Studieretningsforløb 2½ år Naturvidenskabelige

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

Karakterstatistik for December 2013

Karakterstatistik for December 2013 nasievej 10 December 2013 Udskrevet klokken 10:22:36 Side 1/7 nasievej 10 Januar 2014 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau A - Skriftlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Biologi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

HF-Art & Design. HF-Cold Hawaii. HF-E-sport. HF-Force. HF-Læring & Kommunikation. HF-Sundhed. HF-Uni. Overbygningsforløb.

HF-Art & Design. HF-Cold Hawaii. HF-E-sport. HF-Force. HF-Læring & Kommunikation. HF-Sundhed. HF-Uni. Overbygningsforløb. HF-Art & Design HF-Cold Hawaii HF-E-sport HF-Force HF-Læring & Kommunikation HF-Sundhed HF-Uni Overbygningsforløb Nye hf-linjer Start på 2-årig hf i august 2018 Den korteste vej til drømme- uddannelsen

Læs mere

Studenters karakterer

Studenters karakterer Studenters karakterer Rapporterne præsenterer statistik over de karakterer som fremgår på studenternes eksamensbeviser på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en STX på 2 år. Vi starter 2-3 klasser hvert år i august. Da et almindeligt STX-forløb

Læs mere

Velkommen til informationsmøde på Nyborg Gymnasium. Den 21. januar 2015 Kl. 19:00 PROGRAM

Velkommen til informationsmøde på Nyborg Gymnasium. Den 21. januar 2015 Kl. 19:00 PROGRAM Velkommen til informationsmøde på Nyborg Gymnasium Den 21. januar 2015 Kl. 19:00 PROGRAM Program 1. Velkomst og introduktion til skolen ved rektor Trine Rhein-Knudsen 2. Orientering og spørgsmål vedrørende

Læs mere

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015 Januar 2015 Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau,

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Joan Gjerlev Eriksen, uddannelsesleder - hf Pernille Dahl, uddannelsesleder - stx

Brønderslev Gymnasium og HF. Joan Gjerlev Eriksen, uddannelsesleder - hf Pernille Dahl, uddannelsesleder - stx Brønderslev Gymnasium og HF Joan Gjerlev Eriksen, uddannelsesleder - hf Pernille Dahl, uddannelsesleder - stx Hvad er vigtigt? Dine interesser hvilke fag kan du få? Dine fremtidsdrømme og muligheder Hvad

Læs mere

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009 2 årig HF uddannelse Efterår 2009 OPTAGELSESKRAV til HF Direkte fra 10. klasse: Du skal have fulgt undervisningen i 10. klasse og aflagt 10. klasse prøver i dansk, matematik, engelsk Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Studentereksamen stx. Studieretninger

Holstebro Gymnasium og HF. Studentereksamen stx. Studieretninger Holstebro Gymnasium og HF Studentereksamen stx 2016 Studieretninger 2 Studentereksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over de studieretninger og de valgfag, du kan vælge

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Høng Gymnasium og HF

Høng Gymnasium og HF Høng Gymnasium og HF - plads til den enkelte www.hoeng-gymhf.dk gymhf.dk - Følg os på Facebook! Høng Gymnasium og HF Høng Gymnasium og HF er en skole, hvor alle kender alle, og det giver mange fordele

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig)

2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig) 2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Valgfag B* B* Naturgeo. C Matematik C 1 Samf..

Læs mere

start direkte. på universiteterne. efter to år på frederiksberg hf-kursus. hold fast. i din drøm1

start direkte. på universiteterne. efter to år på frederiksberg hf-kursus. hold fast. i din drøm1 2018-2019 start direkte på universiteterne efter to år på frederiksberg hf-kursus hold fast i din drøm1 Velkommen til frederiksberg HF-kursus Kære ansøger... 3 Vores hf-elever har forskellig baggrund...

Læs mere

Studieretningsudbud 2013

Studieretningsudbud 2013 12. november 2012 Studieretningsudbud 2013 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau, samt et frit

Læs mere

2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG

2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG 2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG Indholdsfortegnelse STX: Matematik A Bioteknologi A Fysik B... 3 STX: Matematik A Fysik B

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2012-13

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2012-13 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2012-13 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år 700-800 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så skal du kun vælge et C- niveau valgfag i 3g, da dit 2. fremmedsprog tæller som det 4. A-

Læs mere

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008 af Hanne ech Dette notat er en opdatering af notatet Studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser, da elevernes eksamensresultater nu er opdateret

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Af Susanne Irvang Nielsen Rapporten ser på hvilke studieretninger og studieretningsfag de elever, der påbegyndte gymnasiet (stx inkl. studenterkurser,

Læs mere

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing...

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing... Studieretninger og valgfag Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006 Gymnasier og HF-kurser Side Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.......................... 2 Herning Gymnasium......................................

Læs mere

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk Velkommen til Nordfyns Gymnasium Gymnasiet STX Aftenens program 19.00 20.00 20.30 20.30 21.00 Velkomst, generel orientering 1. orientering om studieretninger 2. orientering om studieretninger Fagbasar

Læs mere