Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014"

Transkript

1 Institution: Yggdrasil Fribørnehave Tilsynsrapport Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Tilstede ved tilsynsdialogen: Dagmar Knudsen leder. Esben Tøttrup, skolebestyrelsesmedlem. Katarina Dominiak forældrerådsrep. Karin Levring, pædagog. Sven Wotmann, skoleleder. Mie Storgaard pædagogisk udviklingskonsulent, Viborg Kommune. Præsentation Hvad kendetegner jeres institution? Hvad er i særlig optaget af? Der bliver lagt meget vægt på Grundtvig Koldske værdier og tankegang og i den sammenhæng arbejdes der meget med fortælling og eventyr. Også de 6 læreplanstemaer er i fokus. Er optaget af at skabe en høj kvalitets institution, hvor der skabes refleksionstid, og der arbejdes i små grupper ( f.eks. pædagogisk sparring og ugentlige stuemøder). Begrebet anerkendelse er altid til diskussion, og sat i spil. Der er stor åbenhed i den daglige pædagogiske praksis, hvor det drøftes i den konkrete situation. Der er årlige temaer, hvor læreplanstemaerne er indarbejdet. F.eks. morgenidræt, grand prix tema m.m. Refleksion kræver også, at der er uddannet personale. Positiv psykologi anvendes i den daglige praksis, og det skaber glæde og overskud. Børnehaven er nu 3 år. Fysiske rammer Ude og inde Der er etableret en velindrettet legeplads med gode legemuligheder og med adgang til fællesareal sammen med skolen. De indendørs lokaler giver gode legemuligheder, og det er planlagt at etablere et pædagogisk køkken i Psykiske rammer Hvornår er der sidst udarbejdet en APV? Sikkerhed ( f.eks. forebyggelse af ulykker, røgfrie miljøer, sikkerhedskrav til legetøj, befordring) Hygiejne ( f.eks.hvad gør I for at opretholde og sikre en god hygiejne blandt børn og personale?) Der er udarbejdet APV for 2 år siden. Leder har lige været på AM- kursus, og der er en AMR- gruppe i huset. En pædagog skal i gang med AMR - kursus. Der er et MIO udvalg. I 2013 blev der arbejdet med forebyggelsespakken Et bedre arbejdsliv. Det har været sammen med 1

2 SFO en. Det har haft betydning for indretningen. Legetøjet er sikkerhedsgodkendt. Legetøjet, som modtages fra forældrene sorteres. Legepladsen får legepladstilsyn årligt. Hygiejne er hele tiden et tema, og børn og voksne vasker ofte hænder. Der er ikke meget sygdom, hverken hos børn og voksne. Pædagogiske rammer Hvordan er jeres pædagogiske struktur? Der er mange små grupper, og mange aktiviteter i de små grupper. Der er altid en gruppe ude af huset. Der arbejdes i projekter, og der er aldersopdeling som gør, at der kan gøres noget specifikt. Det giver muligheder for en målrettet indsats i forhold til den konkrete aldersgruppe. F.eks. skolebørnene. Pædagogisk praksis i forhold til den pædagogiske læreplan Hvordan arbejder I med de 6 læreplanstemaer? Hvordan arbejder I med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø? Der er en ekstra pind i børnehavens læreplan. Det drejer sig om mål for matematiske færdigheder og engelsk. I forhold til engelsk, arbejdes der med engelske sange, farver og tal. Tæller på engelsk f.eks. rosiner på frugtbordet. Børnene er nysgerrige på hvad tingene hedder på engelsk. Det engelske er leg. Nysgerrigheden for sproget skærpes. Der arbejdes med temaer, hvor læreplanstemaerne er indarbejdet. Der er pædagogmøder om fredagen, hvor læreplanen gennemgås, for at se hvordan det det går. Hver fredag er der samling, hvor der er musik et fællesskab som alle er en del af. Læreplanen er en aktiv del af den pædagogiske praksis. Et udviklingspunkt: I læreplanen kan tegnene beskrives, og der kan arbejdes mere på den pædagogiske dokumentation, så der bliver mærket efter/dokumenteret om vi gør det, vi tror vi gør. Børnemiljø:.Børnene har medbestemmelse når der arbejdes med projekter. Børnene bliver inddraget i planlægningen. Spontaniteten er vigtig. Mål, planlægning, dokumentation og evaluering Hvordan arbejder I med målformuleringer, dokumentation og evaluering af den pædagogiske praksis? Drøfter det jævnligt, skriver på tavlen, drøftelser på p- møder. Der evalueres på projekterne. F.eks. gennem matrix, hvor der er fokus på om aktiviteter og mål passer sammen. Der er kendskab til ECERS i forhold til evaluering og det det er børnehaven nu er i gang med. 2

3 Der er fokus på det, der lykkes, og medarbejderne skal skrive disse oplevelser i en bog en gang om måneden, som så efterfølgende drøftes. Som evalueringsmetode anvendes trekanten jf. læreplanen ( enestående, samhørighed, overblik/mestre). Personalet er startet med TOPI, og der bliver givet udtryk for, at det er et ok redskab, som kan bruges også i forhold til forældrene. Der gennemgås 1-2 børn pr. uge. Sprogvurderinger På hvilken måde udfører I sprogvurderinger? Hvordan arbejder I med sprog i det daglige? En pædagog har været på kursus i sprogpakken, og Rambøll Sprog bruges til sprogscreening. De nye børn, der er kommet ind i huset er blevet screenet. Tidligere har TRAS været anvendt. Der er plads til samtaler i hverdagen bl.a. gennem små grupper, Der læses meget for børnene, og medarbejderne kender til dialogisk læsning. Der arbejdes med eventyr, fortællinger og der synges meget sammen med børnene. Børn med særlige behov Hvordan arbejders der med børn med særlige behov? Særlige procedurer/sustematik? Hvordan opsporer I de børn? Der laves observationer, som bruges som supplement til en test. Opsporing sker gennem TOPI, tests og observationer. Herefter laves tiltag, som passer til børnene f.eks i forhold til, hvor der kan tages særlige hensyn. Anerkendelse og inklusion Hvordan arbejder I med anerkendelse og inklusion? Som nævnt tidligere er begrebet anerkendelse til daglig til refleksion. F.eks. Hvor er du en tydelig og en anerkendende voksen. Her guider medarbejderne hinanden. Der arbejdes aktivt med konflikterne og børnene inddrages i løsningen. Der arbejdes med børnenes mestringsstrategi. Vi prøver at være foran, så det lykkes for barnet at være en del af fællesskabet. Overgange 3

4 Hvordan arbejder I med overgange? Der er 16 børn, som skal i skole ( friskolen) + et barn i den kommunale skole. Personalet følger med på besøg. Der er en dag, hvor forældrene er med og en dag for børnene. To gange om ugen er børnene og medarbejderne på skolen, og bruger de faciliteter der er, og deltager også i fælles arrangementer. Dagplejen kommer på besøg, og de har et overleveringsskema med, når børnene starter. Der afholdes startsamtale med forældrene. Det tværfaglige samarbejde Hvad er der af tværfagligt samarbejde, og hvordan fungerer det? Så snart behovet er der bruges PPR, talepædagogen og sproggruppen. Samarbejdet fungerer godt Lederen deltager i et områdeledermøde ( nærområde med 5 private børnehaver) og i det store ledersamarbejde med alle private, hvor de er kommet fælles kurser på benene. Der er også fælles aktiviteter med børnene. Kurser og efteruddannelse Hvilke planer og muligheder er der? Medarbejderne har været på IPAD kursus i samarbejde med andre inst. Der har været afholdt trivselskurser En medarbejder har deltaget på Sprogkursus, og der har været en temaaften vedr. TOPI Der er afsat midler i budgettet til kurser og personalearrangementer. Forældresamarbejde Den daglige kontakt. Forældresamtaler? Forældremøder? Forældrearrangementer? Forældresamarbejdet fungerer rigtig godt. Der er god daglig kontakt og der lyttes til forældrene. Der tages hensyn til børn og forældre. Der er en god kommunikation i hverdagen. Der er forskellige udvalg, m.h.t rengøring og aktiviteter. Der er god opbakning fra forældrene. Ofte sidder der forældre i børnehaven og deltager i aktiviteterne. Stemningen smitter af, og der bliver taget godt imod nye forældre. Forældrene hjælper til, når der er behov. Forældrene vil gerne bidrage med praktiske ting - der er et stort ejerskab. Lys i øjnene 4

5 Hvordan efterlever i Viborg Kommunes Børne og Ungdomspolitik især for dagtilbudsområdet? Der arbejdes hele tiden med de værdier, der er beskrevet i politikken og på at tænde lys i øjnene. Det passer godt ind i børnehavens værdigrundlag. Forældre og personale oplever at børnene har lys i øjnene. Og der bliver kigget på børnenes ressourcer. Øvrige forhold? Samarbejdet mellem Viborg kommune og de private institutioner. Ønsker et større samarbejde i forhold til samarbejdet med børn med særlige behov. Børnehaven vil f.eks. gerne være en del af fokusgruppemøderne. Også et generelt større samarbejde ønskes. Opsamling/ evaluering på dialogen Børnehaven fremstår som en børnehave med god faglig kvalitet, hvor barnets ressourcer er i fokus. Der er gode fysisk rammer både ude og inde, og personalet arbejder engageret og bevidst. Der fornemmes en åben og imødekommende stemning, hvor der er fokus på de positive oplevelser. Der er et godt og aktivt samarbejde med skolen. I forhold til den pædagogiske læreplan kan der med fordel formuleres tegn på de opstillede mål, så det kan efterprøves om målene har den ønskede effekt. Der ønskes et større samarbejde med Viborg kommune. Det oplyses, at Børne- og Ungdomsudvalget har godkendt et kommissorium, hvor der skal kigges på, hvilke muligheder der er. 5

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 25.11.2011 Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll (pæd.konsulent) Deltagere

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016.

Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016. Vision At være et dagtilbud, hvor der er trivsel og udviklingsmuligheder for børn, personale og forældre. Indholdsfortegnelse : Forord : s. 3 Præsentation

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Frie Børnehave Lærkehuset. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Frie Børnehave Lærkehuset. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Frie Børnehave Lærkehuset. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for Indhold Beskrivelse af dagtilbuddet... 3 Siden sidst... 4 Effekt... 5 FORÆLDRESAMARBEJDE... 5 Forældrenes tilfredshed med samarbejdet... 6 LÆRING

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

Navn: Børnebakken Adresse: Østergade 25, 3720 Telefon: 56932504 Mail: boernebakken@mail.dk Souschef: Åbningstid: 6.30-17.00

Navn: Børnebakken Adresse: Østergade 25, 3720 Telefon: 56932504 Mail: boernebakken@mail.dk Souschef: Åbningstid: 6.30-17.00 Navn: Børnebakken Adresse: Østergade 25, 3720 Telefon: 56932504 Mail: boernebakken@mail.dk Souschef: Åbningstid: 6.30-17.00 Leder: Steen Noer Bestyrelsesformand: Sidste tilsynsbesøg: Januar 2008, 14.maj

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehaven Kridthuset Limfjordsvej 2 9670 Løgstør

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Vores Børnehave, Hovedgade 51, Snogebæk, 3730 Nexø Dato for tilsynsbesøg: 21. oktober 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN 3 år DET EKSISTENTIELLE Kulturelle udtryk personlige Natur videnskab Overordnet læreplan 3 år KULTUR OG VÆRDIER sociale sproglige NATUREN Dagtilbud 0-6 år Krop og bevægelse SUNDHED DET EKSISTENTIELLE Kulturelle

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Vision 4 1.2 Dagtilbuddets værdier 5 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen fleksibilitet muligheder udvikling engagement og vilje. 1 1. Baggrund for projektet Generelt i Faaborg-Midtfyn Kommune er der et faldende børnetal i disse

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Retsgrundlaget Retsgrundlaget for kommunernes pligt til at føre tilsyn med dagtilbud og privat pasning findes i retssikkerhedsloven 16 som fastsætter:

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Børn skal ses med hjertet og udfordres med hjernen. Børnehuset BakkeToppen Vestergade 41 8464 Galten Tlf.: 8794 2990 E-Mail: dorte.holst.rafn@skanderborg.dk Hjemmeside:

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Data Side 8 Status på egne indsatsområder Side 9 Temaer 2012-2015 Side 11 Indsatsområder

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

Skabelon. Dagtilbudsrapport. Institutioner med børn 0-9 år. Version 0. Regnbuen Lindeparken 33 Haslev

Skabelon. Dagtilbudsrapport. Institutioner med børn 0-9 år. Version 0. Regnbuen Lindeparken 33 Haslev Center for Børn & Familie Skabelon Dagtilbudsrapport Institutioner med børn 0-9 år Version 0 Regnbuen Lindeparken 33 Haslev 1 1.Præsentation Regnbuen er en kommunal 0-6 institution i Faxe kommune. Institutionen

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere