Dansk Fyrliste Fyr tågesignaler racon AIS DGPS. Danmark Færøerne Grønland. 36. udgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Fyrliste 2015. Fyr tågesignaler racon AIS DGPS. Danmark Færøerne Grønland. 36. udgave"

Transkript

1 Fyr tågesignaler racon AIS DGPS Danmark Færøerne Grønland 36. udgave Dansk Fyrliste 2015

2 Titel: Dansk Fyrliste, 36. udgave. Forside billede: Drogden Fyr, placeret i Øresund S for Amager, mellem København og Malmö. Fyr nr (C2060). Fotograf: Peter Dam. Søfartsstyrelsen 2013

3 IDHOLDSFORTGLS 1. Forord Anvendte forkortelser Fyr og tågesignaler Forklaring til oplysninger om fyr og tågesignaler Anvendte fyrkarakterer Fyrs optiske synsvidde ved varierende sigtbarhed Geografisk synsvidde ved varierende flamme- og øjenhøjde Fortegnelse over fyr og tågesignaler: A. ordsøen... 7 B. Skagerrak C. Limfjorden D. Kattegat Sundet F. Storebælt G. Lillebælt H. Farvandet Syd for Fyn I. Smålandsfarvandet J. Østersøen K. Færøerne L. Grønland Alfabetisk indeks over fyrnavne Indeks over internationale fyrnumre Racon Forklaring til oplysninger om racon Fortegnelse over racon: A. Danmark B. Grønland AIS-afmærkning Forklaring til oplysninger om AIS Fortegnelse over AIS-afmærkninger DGPS-referencestationer Forklaring til oplysninger om DGPS Fortegnelse over DGPS-referencestationer

4 1 Forord Dansk Fyrliste 36. udgave 2015 er rettet til og med fterretninger for Søfarende nr Med udgivelsen af 36. udgave annulleres Dansk Fyrliste 35. udgave I listen over fyr og tågesignaler er fyr i Danmark, Færøerne og Grønland angivet i en rækkefølge, der følger farvandsbeskrivelsen i danske sejladshåndbøger. Til fyr og tågesignaler er udarbejdet et alfabetisk indeks over fyrnavne samt et indeks, hvor fyr og tågesignaler er sorteret efter internationale fyrnumre. Dansk Fyrliste indeholder desuden oplysninger om racon, AIS-afmærkning og DGPS-referencestationer. 1.1 Anvendte forkortelser Forkortelse Dansk ngelsk AIS automatisk identifikationssystem (Automatic Identification System) Al vekslende (Alternating) Am ravgult (Amber) B sort (Black) Bb bagbord (Port) Bu blå (Blue) DGPS Differential Global Positioning System Dir retningsfyr (Directional Light) D rute dybvandsrute (Deep ater Route) øst (ast) F fast lys (Fixed) FFl fast lys med blink (Fixed Light with Flash) Fl blink (Flash) Fl(x)* gruppe-blink (Group Flash) Fl(2+1) sammensat gruppeblink (Group Flash) G grøn (Green) H24** hele døgnet (24 hours) Iso isofase (Isophase) LFl langt blink (Long Flash) sm sømil (autical Miles) m meter (Meter) Mo(x)*** blink i morsekode (Morse Code) nord (orth) Oc formørkelse (Single-Occulting) Oc(x)* gruppe-formørkelser (Group-Occulting) ODAS oceanografisk måleudstyr (Ocean Data Acquisition System) Q uafbrudt hurtigblink (Continuous Quick Flash) Q(x)* gruppe-hurtigblink (Group Quick) R rød (Red) Racon racon (Radar beacon) s sekund (Second) S syd (South) Stb styrbord (Starboard) vert lodret (Vertical) VQ uafbrudt meget hurtige blink (Continuous Very Quick Flash) VQ(x)* gruppe af meget hurtige blink (Group Very Quick) vest (est) hvid (hite) Y gul (Yellow) *) Antal blink eller formørkelser / umber of flashes **) Anvendes ifm. angivelse af fyrs brændetid / Used in conjunction with operating hours of the light. ***) Morsebogstav / Letter in Morse Code 2

5 Dansk nr./ Int. nr. Danish no/ Int. no avn/ Lokalitet ame/ Location Bredde/ Længde Latitude/ Longitude Fyrkarakter/ Tågesignal Characteristic/ Fog signal Flammehøjde (m) Lysevne (sm) Fyrudseende/ Fyrhøjde (m) levation (m) Range (nm) Structure/ Hight of lighthouse (m) Yderligere oplysninger Remarks 2 Fyr og tågesignaler For en uddybende beskrivelse af principper for afmærkning, og de forskellige typer af fyr, der anvendes, henvises til publikationen Afmærkning af danske farvande, der kan hentes gratis på Søfartsstyrelsens hjemmeside Forklaring til oplysninger om fyr og tågesignaler Kolonne 1 Dansk nr. Angiver det danske fyrlistenummer. Bogstaverne a og b angiver bagfyr og forfyr. Int. nr. Internationalt nummer. Dette nummer svarer til nummereringen af danske fyr i den britiske publikation Admiralty List of Lights and Fog Signals, bind A, B, C og L. Bogstaverne A, B, C osv. angiver fyr, der afmærker samme objekt; havmøllepark, boreplatform, bro osv. Bruges også hvis der mangler fyrnr. til nye fyr. Kolonne 2 avn. Fyrets navn. Lokalitet. Beskrivelse af fyrets placering. Kolonne 3 Bredde og længde. Fyrets geografiske position i grader, minutter og decimaler af minutter. Positionerne refererer til GS-84 datum. I kolonne 8 angives positionen for grønlandske fyr desuden i Qornoq 1927 datum for Grønlands vestkyst og til ukendt datum på Grønlands østkyst. Kolonne 4 Fyrkarakter. Fyrets lyskarakter, dvs. lysets farve, og hvorledes det vises. n illustration af anvendte fyrkarakterer findes i afsnit 2.2. Tågesignal. Tågesignalets art: sirene (siren), membranhorn (horn) eller klokker (bell), samt karakter og varigheden af toner og pauser i karakteren. Kolonne 5 Flammehøjde. Lyskildens højde over havoverfladen i meter. Kolonne 6 Lysevne. Svarer til den optiske synsvidde, som udelukkende er bestemt af lyskildens intensitet. De, for fyrene anførte optiske synsvidder, gælder ved klart vejr svarende til en sigtbarhed på 10 sømil i dagslys. Oplysninger om fyrs optiske synsvidde ved varierende sigtbarhedsforhold kan findes i afsnit 2.3. Hvis flammehøjde og observatørens øjenhøjde er lille, kan afstanden, i hvilken fyret kan observeres, være mindre end det i tabellen angivne pga. jordens krumning. Oplysning om synsvidde som funktion af fyrets flammehøjde og observatørens øjenhøjde, den geografiske synsvidde, kan findes i afsnit 2.4. Lysevne i parentes viser lysevnen i dagslys. Kolonne 7 Fyrudseende. Beskrivelse af fyrbygningen (konstruktionen). Fyrhøjde. Fyrbygningens (konstruktionens) højde i meter. Kolonne 8 Yderligere oplysninger. Herunder er anført oplysninger, som ikke henhører under de foregående kolonner, fx: Brændetid. ormalt brænder fyrene fra 15 minutter efter solnedgang til 15 minutter før solopgang hele året rundt. Undtagelser fra dette anføres som note i denne kolonne. Lysvinkler. De vinkler, hvori fyret lyser. Lysgrænserne er givet i retvisende pejlinger fra søen mod fyret, og regnes med uret (0-360 ). r ingen lysvinkler anført, lyser fyret horisonten rundt. Hvor lyskeglen er roterende, er dette angivet ved ordet: roterende. Racon. år positionen tillige er afmærket med racon, er det danske raconnummer angivet i denne kolonne. Grønlandske positioner. Positioner på Grønlands vestkyst angives i Qornoq 1927 datum. På Grønlands østkyst er datum ukendt. 3

6 2.2 Anvendte fyrkarakterer De anvendte forkortelser er de internationalt vedtagne betegnelser for fyrkarakterer. Den enkelte fyrkarakter efterfølges af lysets farve, fx Fl.G, F.R. Ved fyrkarakterer, der gentages regelmæssigt, efterfølges den nedenfor angivne fyrkarakter af varigheden af hver enkelt periode angivet i sekunder efterfulgt af s, fx VQ(3)6s, Fl(3)RG.10s. 1. Fast fyr viser stadigt lys. F Fast fyr med blink viser stadigt lys med et kraftigt blink, der gentages regelmæssigt. Fyr med et-blink viser blink, der gentages regelmæssigt. Fyr med langt blink viser blink af mindst 2 sekunders varighed, der gentages regelmæssigt. Fyr med gruppe-blink viser grupper af blink, 2 eller flere, der gentages regelmæssigt. Antal blink anføres. Fyr med sammensat gruppe-blink viser gruppeblink, der er sammensat af grupper med forskelligt antal blink. Grupperne gentages regelmæssigt. Fyr med hurtigblink viser ca. 60 blink per minut. Fyr med meget hurtige blink viser ca. 120 blink per minut. Fyr med gruppehurtigblink viser grupper af hurtige blink, der gentages regelmæssigt. Antal blink anføres. FFl Fl LFl Fl(2) Fl(2+1) Q VQ Q(3) Fyr med grupper af meget hurtige blink viser en gruppe meget hurtige blink, der gentages regelmæssigt. Antal blink anføres. Fyr med gruppehurtig-blink + langt blink viser regelmæssigt en gruppe hurtige blink efterfulgt af et langt blink. Antal blink i gruppen anføres. Fyr med grupper af meget hurtige blink + langt blink viser regelmæssigt en gruppe meget hurtige blink efterfulgt af et langt blink. Antal blink i gruppen anføres. Fyr med formørkelse viser lys, der regelmæssigt afbrydes af en kort mørke-periode. Fyr med gruppe formørkelse viser lys, der regelmæssigt afbrydes af korte mørke-perioder (toformørkelser, tre-formørkelser osv.). Antal formørkelser anføres. Fyr med isofase viser regelmæssigt og skiftevis lysog mørkeperioder af samme varighed. Fyr med morsekode viser blink, der er kodet efter morse-systemet. Fyr med veksel-blink viser skiftende blink med mindst 2 forskellige farver. VQ(9) Q(6)+LFl VQ(6)+LFl Oc Oc(3) Iso Mo(U) Al.Fl.R 4

7 2.3 Fyrs optiske synsvidde ved varierende sigtbarhed. Skala for sigtbarhed Tegn Sigt Betegnelse 0 Genstande ikke synlige i en afstand af 50 m Meget tæt tåge 1»»»»» 200 m Tæt tåge 2»»»»» 500 m Tåge 3»»»»» 0,5 sm Let tåge 4»»»»» 1 sm Dis 5»»»»» 2 sm Ringe sigtbarhed 6»»»»» 5 sm Moderat sigtbarhed 7»»»»» 10 sm God sigtbarhed 8»»»»» 30 sm Meget god sigtbarhed 9 Genstande synlige i en afstand af over 30 sm Usædvanlig god sigtbarhed For varierende sigtbarhed kan man i diagrammet til højre udtage fyrs forventede optiske synsvidde. Sigtbarhedsgrænsen er i diagrammet angivet fra 0 for meget tæt tåge til 9 for usædvanlig god sigt. Ved anvendelse af diagrammet går man ind nederst i diagrammet med enten det pågældende fyrs lysstyrke angivet i candela eller den optiske synsvidde (lysevne) anført i søkort eller i fyrliste. Hvor den lodrette linje (ordinaten) herfra skærer kurven for sigtbarhedsgrænsen, følges den vandrette linje (abscissen) for dette punkt til siden af diagrammet, og den forventede synsvidde aflæses. ksempel: t fyrs optiske synsvidde (lysevne) er anført til 12 sm, og sigtbarheden skønnes til 2 sm. Skæringspunktet mellem ordinaten for de 12 sm, og sigtbarhedskurven, der tænkes placeret lidt under kurven for 2,2 sm, giver en synsvidde for fyret på lidt under 4 sm. 5

8 2.4 Geografisk synsvidde ved varierende flamme- og øjenhøjde I nedenstående tabel ses den geografiske synsvidde, angivet i sm, som funktion af fyrets flammehøjde og observatørens øjenhøjde, begge angivet i m. ndelig kan den geografiske synsvidde beregnes ved brug af formlen: Flammehøjde (m) Øjenhøjde over vandspejl (m) ,65 8,25 9,30 9,75 10,89 11,86 12,71 13,48 14,18 14,84 15,46 16, ,58 10,18 11,23 11,67 12,82 13,78 14,63 15,40 16,11 16,77 17,39 17,97 hvor L geo = den geografiske synsvidde, angivet i sm H flamme = fyrets flammehøjde, angivet i m H øje = observatørens øjenhøjde, angivet i m over vandspejl 15 8,06 11,66 12,71 13,15 14,30 15,26 16,11 16,88 17,59 18,25 18,86 19, ,30 12,90 13,95 14,40 15,54 16,51 17,36 18,13 18,83 19,49 20,11 20, ,40 14,00 15,05 15,49 16,64 17,61 18,46 19,22 19,93 20,59 21,21 21, ,39 15,00 16,04 16,49 17,63 18,60 19,45 20,22 20,92 21,58 22,20 22, ,31 15,91 16,96 17,40 18,55 19,51 20,36 21,13 21,84 22,50 23,11 23, ,16 16,76 17,81 18,25 19,40 20,36 21,21 21,98 22,69 23,34 23,96 24, ,95 17,56 18,60 19,05 20,19 21,16 22,01 22,78 23,48 24,14 24,76 25, ,71 18,31 19,36 19,80 20,95 21,91 22,76 23,53 24,24 24,90 25,52 26, ,43 19,03 20,08 20,52 21,67 22,63 23,48 24,25 24,96 25,62 26,23 26, ,11 19,71 20,76 21,21 22,35 23,32 24,17 24,94 25,64 26,30 26,92 27, ,77 20,37 21,42 21,86 23,01 23,97 24,83 25,59 26,30 26,96 27,58 28, ,40 21,01 22,05 22,50 23,64 24,61 25,46 26,23 26,93 27,59 28,21 28, ,01 21,62 22,66 23,11 24,25 25,22 26,07 26,84 27,55 28,20 28,82 29, ,60 22,21 23,26 23,70 24,84 25,81 26,66 27,43 28,14 28,79 29,41 30, ,18 22,78 23,83 24,27 25,42 26,38 27,23 28,00 28,71 29,37 29,98 30, ,73 23,34 24,38 24,83 25,97 26,94 27,79 28,56 29,26 29,92 30,54 31, ,27 23,88 24,92 25,37 26,51 27,48 28,33 29,10 29,81 30,46 31,08 31, ,80 24,40 25,45 25,89 27,04 28,01 28,86 29,62 30,33 30,99 31,61 32,19 ksempel: t fyrs flammehøjde er 20 m, og observatørens øjenhøjde er 9 m. Den geografiske synsvidde aflæses i ovenstående skema til 15,54 sm. 6

9 A. ordsøen Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer Dansk nr./ avn/ Bredde/ Fyrkarakter/ Flamme- Lysevne Fyrudseende/ Yderligere oplysninger Vadehavet til Grådyb 4 B1757 Rømø Dyb Fyrpæl nr. 10. S for Rømø 55 3,50' 8 31,10' Fl(2)R.10s 5 R 3 Rød pæl 6 B1758 Rømø Dyb Fyrpæl nr. 14. S for Rømø 55 3,86' 8 32,51' Fl.R.3s 6 R 2,5 Rød pæl 8 B1759 Rømø Dyb Fyrpæl nr. 20. S for Rømø 55 4,78' 8 34,13' Fl.R.5s 5 R 2,5 Rød pæl 12 B1760 Rømø Havn. S-lige molehoved 55 5,18' 8 34,33' Fl.R.3s 7 R 2 Grå gittermast 4 Facadebelysning. 13 B1761 Rømø Havn. -lige molehoved 55 5,21' 8 34,34' Fl.G.3s 7 G 2 Grå gittermast 4 Facadebelysning. 17 B1762 Rømø Havn. Pæl for S-lige tværmolehoved 55 5,22' 8 34,16' F.R 4,5 R 1,5 Pæl 4,5 Molehovedet er belyst. 19 Rømø Skydeområde ,46' Q Sort/gult tårn Tændt under skydninger i dagslys. Under Signalmast 0,9 sm for Juvre by 8 33,60' skydninger i mørke vises fast, rødt lys (F.R) fra 10 signalmasten. 20 Rømø Skydeområde ,26' F.R 8 Mast Tændt under skydninger i mørke. 1,7 sm S for Juvre by 8 30,55' 21 Rømø Skydeområde ,49' F.R 8 Mast Tændt under skydninger i mørke. 0,7 sm for Juvre by 8 32,27' 7

10 A. ordsøen Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer Dansk nr./ avn/ Bredde/ Fyrkarakter/ Flamme- Lysevne Fyrudseende/ Yderligere oplysninger Vadehavet til Grådyb 22 Rømø Skydeområde ,00' F.R 8 Mast Tændt under skydninger i mørke. 0,5 sm for Juvre by 8 33,64' 23 Rømø Skydeområde ,56' F.R 8 Mast Tændt under skydninger i mørke. 1 sm for Juvre by 8 33,65' 26 B1774 Grådyb Vandstandsmåler. Ca. 0,3 sm S for den gravede rende 55 26,06' 8 15,94' Fl(5)Y.20s 10 Y 4 Gul rørmast med gul platform 32a B Sædding Strand Bagfyr. Ca. 1,5 sm for sbjerg Industrifiskerihavn 55 30,18' 8 24,92' F Rød gittermast 22 Brændetid: H24. r. 32a, 32b og 32c er overet i pejling 053,8. 32b B Sædding Strand Mellemfyr. 740 m fra bagfyret 55 29,94' 8 24,35' Iso..4s Rødt tårn med hvide bælter 14 Brændetid: H24. r. 32a, 32b og 32c er overet i pejling 053,8. 32c B1772 Sædding Strand Forfyr. Ved klinten 631 m fra mellemfyret 55 29,74' 8 23,85' Iso..2s Gråt tårn med kobbertag 3 Brændetid: H24. r. 32a, 32b og 32c er overet i pejling 053,8. 34a B Sædding Strand S Bagfyr. Strandskoven 55 29,04' 8 25,99' F.G 25 G 19 Gråt tårn 17 Brændetid: H24. r. 34a og 34b er overet i pejling b B1778 Sædding Strand S Forfyr. Kajkanten 55 28,71' 8 24,62' F.G 11 G 18 Hvid gittermast 7 Brændetid: H24. r. 34a og 34b er overet i pejling

11 A. ordsøen Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer Dansk nr./ avn/ Bredde/ Fyrkarakter/ Flamme- Lysevne Fyrudseende/ Yderligere oplysninger Vadehavet til Grådyb 36a B Sædding Strand Bagfyr. Ca. 350 m for Sædding Strand Mellemfyr (nr. 32b) 55 30,06' 8 24,05' F.R 28 R 18 Gråt tårn 11 Brændetid: H24. r. 36a og 36b er overet i pejling b B1779 Sædding Strand Forfyr. Ved klinten 55 29,87' 8 23,67' F.R 17 R 17 Hvid gittermast 6,5 Brændetid: H24. r. 36a og 36b er overet i pejling B1780 Jerg. -kanten af Jerg Banke 55 28,88' 8 22,01' Fl.G.3s 9 G 5,5 Grønt tårn 44 B Fovrfelt. Ca. 0,5 sm S for Sædding Strand Forfyr 55 29,29' 8 23,79' Oc(2)RG.6s 7 6,5 R 4,5 G 4,5 Gult tårn G ,5 R333,5-342 G066, R ,5. 48 B1782 Strandby. -siden af ny dækmole ved Industrifiskerihavn 55 28,76' 8 24,63' Oc.RG.5s 6 11 R 8 G 8 Hvidt hus med rødt bælte G102,1-105,9 105,9-109,7 R109,7-111,9. 52 B Fovrfelt. Ca. 1 sm for sbjerg Fiskerihavn 55 29,04' 8 23,75' Fl(2)R.10s 11 R 6 Rødt tårn 60 B1792 sbjerg. Molen mellem Trafikhavn og Konsumfiskerihavn 55 28,22' 8 25,43' Oc(2)RG.12s 6 11 R 8 G 8 Hvidt hus med rødt bælte 4,5 G ,5 124,5-129 R B1784 Industrifiskerihavn. -lige molehoved 55 28,56' 8 24,88' Fl.R.5s 6,5 R 4 Rød pæl 3,5 Molehovedet er belyst. 69 B Industrifiskerihavn. -lige molehoved 55 28,53' 8 25,04' Fl.G.5s 7 G 4 Grøn pæl 3,5 Molehovedet er belyst. 9

12 A. ordsøen Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer Dansk nr./ avn/ Bredde/ Fyrkarakter/ Flamme- Lysevne Fyrudseende/ Yderligere oplysninger Vadehavet til Grådyb 70 B1786 Konsumfiskerihavn. -lige molehoved 55 28,30' 8 25,34' Fl.R.3s 5 Rødt stativ (pyramidestub) 3 R B1788 Konsumfiskerihavn S. -lige molehoved 55 28,31' 8 25,41' Fl.G.3s 5 Grønt stativ (pyramidestub) 3 G B1794 Trafikhavn. -lige molehoved 55 28,14' 8 25,47' F.R 8 R 5 Rød konisk bygning 5 R Holdes tændt om dagen i usigtbart vejr. 75 B1796 Trafikhavn S. S-lige molehoved 55 28,08' 8 25,52' F.G 8 G 4,5 Grøn konisk bygning 5 G B1805 sbjerg Sønderhavn. -molens hoved 55 27,44' 8 26,31' F.G 9 G 4 Grøn gittermast på betonfundament 5,5 77 B1804 sbjerg Sønderhavn. -molens hoved 55 27,49' 8 26,13' F.R 9 R 4 Rød gittermast på betonfundament 5 78a B sbjerg Havn -lige tværlinie Bagbåke. Ca. 167,8 m fra forbåken 55 27,71' 8 26,11' F Grå stålgittermast r. 78a og 78b er overet i pejling 021,7. (lysmast) med hvidt kryds 23 78b B sbjerg Havn -lige tværlinie Forbåke. 167,8 m fra bagbåken 55 27,63' 8 26,05' F Grå stålgittermast r. 78a og 78b er overet i pejling 021,7. med hvidt kryds 16 10

13 A. ordsøen Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer Dansk nr./ avn/ Bredde/ Fyrkarakter/ Flamme- Lysevne Fyrudseende/ Yderligere oplysninger Vadehavet til Grådyb 79 B sbjerg Havn -lige tværlinie Båke. Ca. 167,8 m fra bagfyret 55 27,88' 8 26,43' F Grå stålgittermast Markerer -lig tværlinje holdt overet med nr. 77. med hvidt kryds B sbjerg S Skorsten. Skorsten 55 27,27' 8 27,32' 3 Fl..1,5s Skorsten 250 Brændetid: H24. Hindringslys. Lysevne om dagen 4 sm. 82a B Slunden Bagfyr. sbjerg Havn 55 27,65' 8 26,02' F.R 13 R 3 Gittermast r. 82a og 82b er overet i pejling b B Slunden Forfyr. Ca. 140 m fra bagfyret 55 27,61' 8 25,89' F.R 10 R 3 Gittermast r. 82a og 82b er overet i pejling B1819 Slunden Fyrpæl nr. 1. -hjørnet af sejlrenden 55 27,45' 8 25,28' Fl(2)G.10s 5 G 2,5 Grøn pæl 4,5 86 B Slunden Fyrpæl nr. 2. S-hjørnet af sejlrenden 55 27,42' 8 25,32' Fl(2+1)Y.5s 5 Y 2 Gul pæl 4,5 87 B Slunden Fyrpæl nr. 3. -hjørnet af sejlrenden 55 27,39' 8 25,07' Fl.G.3s 5 G 2,5 Grøn pæl 4,5 88 B Slunden Fyrpæl nr. 4. S-hjørnet af sejlrenden 55 27,35' 8 25,11' Fl.R.3s 5 R 2,5 Rød pæl 4,5 95a B Kremer Sand Gravelinje Bagbåke. Fanø -kyst 55 27,74' 8 24,58' F (1) Hvidt cylindrisk stålrør med grå gittermast med hvidt kryds Brændetid: H24. r. 95a og 95b er overet i pejling 291,

14 A. ordsøen Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer Dansk nr./ avn/ Bredde/ Fyrkarakter/ Flamme- Lysevne Fyrudseende/ Yderligere oplysninger Vadehavet til Grådyb 95b B Kremer Sand Gravelinje Forbåke. 244,2 m for bagbåken 55 27,69' 8 24,79' F. 9 7 (1) Hvidt cylindrisk stålrør med grå gittermast med hvidt kryds 10 Brændetid: H24. r. 95a og 95b er overet i pejling 291,9. 96 B Fanø Lo Fyrpæl nr. 2. -siden af Fanø Lo ved S- hjørnet af sejlrenden Slunden 55 27,26' 8 24,87' F.R 5 R 3 Rød pæl 4,5 98 B Fanø Lo Fyrpæl nr. 4. for ordby 55 27,17' 8 24,75' Fl.R.3s 5 R 2,5 Rød pæl 4 99 B1821 Fanø Lo Fyrpæl nr. 6. for ordby 55 27,05' 8 24,61' Fl.R.5s 5 R 2 Rød pæl 4,5 100 B Fanø Lo Fyrpæl nr. 1. -siden af sejlrenden Fanø Lo 55 27,29' 8 24,81' F.G 5 G 3 Grøn duc d'albe B1820 Fanø Lo Fyrpæl nr. 3. for ordby 55 27,19' 8 24,71' Fl.G.3s 5 G 2,5 Grøn mast 4 103a B Slunden Bagfyr. Ca. 106,3 m fra forfyret 55 27,18' 8 24,45' Iso..2s 8 3 Gittermast 7 r. 103a og 103b lyser synkront og er overet i pejling b B1818 Slunden Forfyr. Ca. 106 m fra bagfyret 55 27,20' 8 24,54' Iso..2s 5 3 Gittermast 3,5 r. 103a og 103b lyser synkront og er overet i pejling

15 A. ordsøen Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer Dansk nr./ avn/ Bredde/ Fyrkarakter/ Flamme- Lysevne Fyrudseende/ Yderligere oplysninger Vadehavet til Grådyb 104a B ordby Bagfyr. Ca. 84,4 m fra forfyret 55 26,91' 8 24,42' F.R 9 R 4 Grå gittermast med r. 104a og 104b er overet i pejling 214. hvid 9 104b B1822 ordby Forfyr. -siden af færgebroen. 84 m fra bagfyret 55 26,94' 8 24,45' F.R 7 R 4 Træpæl med hvid r. 104a og 104b er overet i pejling B1824 sbjerg-fanø l-mast. Ca. 1,5 sm S for sbjerg Havn 55 26,43' 8 28,52' Fl.G.3s 2 G 1,5 Gittermast med grøn trekant på hvid bund 110 B sbjerg-fanø l-mast. Ca. 1,5 sm S for sbjerg Havn 55 26,31' 8 28,25' Fl.R.3s 2 R 1,5 Gittermast med rødt rektangel på hvid bund Centrale nordsø 114 A A Kraka-feltet. Indvindingsplatform (A) 55 24,13' 5 4,70' Mo(U).15s 38,5 15 Platformen er Bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Racon nr mærket»duc-kr-a«115 A A7780 Dan-feltet. Indvindingsplatform (A) 55 28,13' 5 7,95' Mo(U).15s 21,8 15 Platformen er mærket»duc-a«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 115 B A Dan-feltet. Behandlingsplatform (B) 55 28,15' 5 7,98' Mo(U).15s 18,3 3 Platformen er mærket»duc-b«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 13

16 A. ordsøen Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer Dansk nr./ avn/ Bredde/ Fyrkarakter/ Flamme- Lysevne Fyrudseende/ Yderligere oplysninger Centrale nordsø 115 C A Dan-feltet. Afbrændingsplatform (C) 55 28,19' 5 8,05' Mo(U).15s 21,8 15 Platformen er mærket»duc-c«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 115 D A Dan-feltet. Indvindingsplatform (D) 55 28,13' 5 8,01' Mo(U).15s 18,3 3 Platformen er mærket»duc-d«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 115 A Dan-feltet. Indvindingsplatform () 55 28,84' 5 6,98' Mo(U).15s 24,2 15 Platformen er mærket»duc-«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 117 A A Dan-feltet. Indvindingsplatform (FA) 55 28,79' 5 6,51' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-df-a«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 117 B A Dan-feltet. Indvindingsplatform (FB) 55 28,74' 5 6,44' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-df-b«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 117 C A Dan-feltet. Behandlingsplatform (FC) 55 28,69' 5 6,35' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-df-c«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Racon nr D A Dan-feltet. Afbrændingsplatform (FD) 55 28,76' 5 6,37' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-df-d«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 117 A Dan-feltet. Platform (F) 55 28,82' 5 6,55' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-df-«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 14

17 A. ordsøen Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer Dansk nr./ avn/ Bredde/ Fyrkarakter/ Flamme- Lysevne Fyrudseende/ Yderligere oplysninger Centrale nordsø 117 F A Dan-feltet. Platform (FF) 55 28,64' 5 6,44' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-df-f«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 117 G A Dan-feltet. Platform (FG) 55 28,58' 5 6,53' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-df-g«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 118 A A Halfdan-feltet B. Platform (A) (DUC-HB-A) 55 32,40' 5 1,94' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-hb-a«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Racon nr B A Halfdan-feltet B. Platform (B) (DUC-HB-B) 55 32,30' 5 1,90' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-hb-b«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 118 C A Halfdan-feltet B. Platform (C) (DUC-HB-C) 55 32,32' 5 2,00' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-hb-c«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 119 A A Halfdan-feltet A. Platform (A) 55 31,92' 5 0,44' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-hd-a«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Racon nr A A Skjold-feltet. Indvindingsplatform (A) 55 31,85' 4 54,50' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-s-a«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 120 B A Skjold-feltet. Indvindingsplatform (B) 55 31,86' 4 54,54' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-s-b«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 15

18 A. ordsøen Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer Dansk nr./ avn/ Bredde/ Fyrkarakter/ Flamme- Lysevne Fyrudseende/ Yderligere oplysninger Centrale nordsø 120 C A Skjold-feltet. Beboelsesplatform (C) 55 31,89' 4 54,41' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-s-c«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Racon nr A A Halfdan-feltet C. Platform (A) (DUC-HC-A) 55 33,43' 5 8,07' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-hc-a«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 125 A A7781 Gorm-feltet. Indvindingsplatform (A) 55 34,75' 4 45,48' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-goa«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 125 B A Gorm-feltet. Indvindingsplatform (B) 55 34,72' 4 45,46' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-gob«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 125 C A Gorm-feltet. Behandlingsplatform (C) 55 34,78' 4 45,53' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-g-c«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Racon nr D A Gorm-feltet. Afbrændingsplatform (D) 55 34,75' 4 45,61' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-g-d«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 125 A Gorm-feltet. Stigerørsplatform () 55 34,85' 4 45,60' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc- DOG-G-«Bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 125 F A Gorm-feltet. Indvindingsplatform (F) 55 34,71' 4 45,43' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-g-f«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 16

19 A. ordsøen Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer Dansk nr./ avn/ Bredde/ Fyrkarakter/ Flamme- Lysevne Fyrudseende/ Yderligere oplysninger Centrale nordsø 126 A A Dagmar-feltet. Indvindingsplatform (A) 55 34,59' 4 37,10' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-dm- A«Bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Racon nr A A7782 Rolf-feltet. Indvindingsplatform (A) 55 36,36' 4 29,49' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-rf-a«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Racon nr A A Tyra S-feltet. Produktionsplatform (A) 55 38,42' 4 53,05' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-t-s«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 130 A A Tyra -feltet. Produktionsplatform (A) 55 43,28' 4 48,11' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-t-a«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Racon nr B A Tyra -feltet. Produktionsplatform (B) 55 43,21' 4 47,95' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-t-b«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 130 C A Tyra -feltet. Indvindingsplatform (C) 55 43,15' 4 47,88' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-t-c«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 130 D A Tyra -feltet. Afbrændingsplatform (D) 55 43,23' 4 48,17' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-t-d«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 130 A Tyra -feltet. Stigerørsplatform () 55 43,25' 4 48,04' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-t-«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 17

20 A. ordsøen Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer Dansk nr./ avn/ Bredde/ Fyrkarakter/ Flamme- Lysevne Fyrudseende/ Yderligere oplysninger Centrale nordsø 130 F A Tyra -feltet. Platform (F) 55 43,27' 4 48,01' Mo(U).15s Bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 135 A A Tyra -feltet. Produktions- og beboelsesplatform (A) 55 42,99' 4 45,01' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-t- A«Bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Racon nr B A Tyra -feltet. Indvindingsplatform (B) 55 42,94' 4 44,92' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-t- B«Bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 135 C A Tyra -feltet. Indvindingsplatform (C) 55 42,89' 4 44,84' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-t- C«Bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 135 D A Tyra -feltet. Afbrændingsplatform (D) 55 42,94' 4 45,09' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-t- D«Bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 135 A Tyra -feltet. Platform () 55 42,92' 4 44,95' Mo(U).15s Bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 137 A A Roar-feltet. Indvindingsplatform (A) 55 46,05' 4 38,90' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-ro-a«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Racon nr A A7785 Valdemar-feltet. Platform (A) 55 50,06' 4 33,69' Mo(U).15s Plaformen er mærket»duc-va-a«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Racon nr

21 A. ordsøen Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer Dansk nr./ avn/ Bredde/ Fyrkarakter/ Flamme- Lysevne Fyrudseende/ Yderligere oplysninger Centrale nordsø 140 A A7788 Valdemar feltet. Platform (BA) 55 48,24' 4 33,86' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-vb-a«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 141 A A7881 Syd-Arne feltet. Platform (A) 56 4,73' 4 13,82' Mo(U).15s Platformen er mærket»south AR«Bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 141 B A Syd-Arne feltet. HP B 56 4,69' 4 13,85' Mo(U)R.15s Platformen er mærket»hss SA HP-«Bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Platformen er forbundet via bro til Syd Arne Platform A. 141 C A Syd-Arne feltet. HP C 56 5,74' 4 13,15' Mo(U).15s Horn Mo(U)30s Platformen er mærket»hss SA HP-«Bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Racon nr A A7880 Svend-feltet. Indvindingsplatform (A) 56 10,70' 4 10,77' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-sv-a«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Racon nr A A7882 Harald-feltet. Harald est A platform 56 20,72' 4 16,32' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-ha-a«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 145 B A Harald-feltet. Harald est B platform 56 20,65' 4 16,31' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-h-b«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Racon nr

22 A. ordsøen Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer Dansk nr./ avn/ Bredde/ Fyrkarakter/ Flamme- Lysevne Fyrudseende/ Yderligere oplysninger Centrale nordsø 146 A A7884 Cecilie-feltet. Platform (A) 56 24,13' 4 45,58' Mo(U).15s Platformen er mærket»ccili-a DOG«Bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Racon nr A A7890 Siri-feltet. Platform (A) 56 28,96' 4 54,67' Mo(U).15s Platformen er mærket» SIRI«Bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Racon nr A A7885 ini-feltet. Platform (A) 56 38,45' 5 19,27' Mo(U).15s Platformen er mærket»ii-a DOG«Bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Racon nr B A ini-feltet. Platform (B) 56 40,49' 5 24,75' Mo(U).15s Platformen er mærket»ii-b DOG«Bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Blåvandshuk til Havrvig 150 B1848 BLÅVADS HUK. Pynten 55 33,47' 8 4,99' Fl(3).20s Hvidt firkantet tårn Roterende. Hvidgulligt. DGPS nr A B Horns Rev Transformerplatform. -lige hjørne af mølleparken 55 30,54' 7 52,50' Mo(U).15s 15 5 Grå og blå platform 2 diagonalt monterede lanterner, som lyser synkront. 152 B B Horns Rev Havmøllepark. Vindmølle "01" 55 30,19' 7 47,78' Fl(3)Y.10s 10 Y 5 Vindmølle 2 lanterner mod henholdsvis og lyser synkront. 152 C B Horns Rev Havmøllepark. Vindmølle "03" 55 29,59' 7 47,93' Fl(3)Y.10s 10 Y 5 Vindmølle 20

1. Forord... 2 4. AIS-afmærkning... 331 2. Fyr og tågesignaler... 3 5. DGPS-referencestationer... 336 3. Racon... 320

1. Forord... 2 4. AIS-afmærkning... 331 2. Fyr og tågesignaler... 3 5. DGPS-referencestationer... 336 3. Racon... 320 IDHOLDSFORTEGELSE 1. Forord... 1.1 Anvendte forkortelser.... Fyr og tågesignaler... 3.1 Forklaring til oplysninger om fyr og tågesignaler... 3. Anvendte fyrkarakterer... 4.3 Fyrs optiske synsvidde ved

Læs mere

Dansk Fyrliste. Danmark, Færøerne og Grønland. Oplysninger om fyr, tågesignaler, luftfartsradiofyr, racon, DGPS og AIS. 33. udgave

Dansk Fyrliste. Danmark, Færøerne og Grønland. Oplysninger om fyr, tågesignaler, luftfartsradiofyr, racon, DGPS og AIS. 33. udgave Dansk Fyrliste 009 Danmark, Færøerne og Grønland Oplysninger om fyr, tågesignaler, luftfartsradiofyr, racon, DGPS og AIS 33. udgave Rettet t.o.m»fterretninger for Søfarende«nr. 36 (009) IDHOLDSFORTGLS

Læs mere

Rettelsesblad til Dansk Fyrliste 2011 - Rettet t.om EfS 02-2012

Rettelsesblad til Dansk Fyrliste 2011 - Rettet t.om EfS 02-2012 Dansk nr./ avn/ Bredde/ Fyrkarakter/ Flamme- Lysevne Fyrudseende/ Yderligere oplysninger W-lige Kattegat - Skagen til Grenå 1670 C0190.2 Udbyhøj ord Fiskerihavn. På E-molens hoved 56 36,61' 10 18,0' E

Læs mere

Gedser Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Gedser Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-2-2017 Gedser Havn Sidste opdateringer Tekst: 22-4-2015 - Plan 1: 13-7-2016 Beliggenhed Østersøen, Kroghage Dyb, Falster S-kyst 54 34,3'N 11 55,6'E - kort 197

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 24. oktober årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 24. oktober årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 24. oktober 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 267-270 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Assens Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Assens Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-7-2016 Assens Havn Sidste opdateringer Tekst: 27-1-2016 - Plan 1: 27-1-2016 Beliggenhed Lillebælt 55 16,1'N 9 53,1'E - kort 151 Havnen set fra NNW - fotograferet

Læs mere

Rudkøbing Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Rudkøbing Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 17-1-2017 Rudkøbing Havn Sidste opdateringer Tekst: 7-12-2016 - Plan 1: 27-4-2016 Beliggenhed Farvandet S for Fyn, Rudkøbing Løb, Langeland W-kyst 54 56,5'N 10

Læs mere

Løgstør Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Løgstør Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 31-1-2017 Løgstør Havn Sidste opdateringer Tekst: 18-1-2017 - Plan 1: 11-1-2017 Beliggenhed Limfjorden 56 58,1'N 9 14,7'E - kort 105 Kanalhavn og Vester Bådehavn

Læs mere

Rødbyhavn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Rødbyhavn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 7-3-2017 Rødbyhavn Sidste opdateringer Tekst: 1-6-2016 - Plan 1: 1-6-2016 Beliggenhed Østersøen, Femern Bælt, Lolland S-kyst 54 39,3'N 11 20,7'E - kort 196 Færgehavnen

Læs mere

Ærøskøbing Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Besejling. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Ærøskøbing Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Besejling. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 5-7-2016 Ærøskøbing Havn Sidste opdateringer Tekst: 11-11-2015 - Plan 1: 11-11-2015 Beliggenhed Farvandet S for Fyn, Ærø N-kyst 54 53,6'N 10 24,7'E - kort 152 Møllegab

Læs mere

Kronprins Frederiks Bro

Kronprins Frederiks Bro Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 6-1-2017 Kronprins Frederiks Bro Sidste opdateringer Tekst: 6-4-2016 Beliggenhed Roskilde Fjord ca. 1200 m N for Frederikssund Havn. 55 50,6'N 12 02,3'E - kort

Læs mere

Kolding Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Besejling. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Kolding Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Besejling. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 23-1-2017 Kolding Havn Sidste opdateringer Tekst: 5-3-2014 - Plan 1: 2-7-2014 Beliggenhed Lillebælt, Kolding Fjord 55 29,5'N 9 29,5'E - kort 158 fotograferet juli

Læs mere

Kolding Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Kolding Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 28-1-2018 Kolding Havn Sidste opdateringer Tekst: 26-1-2018 - Plan 1: 20-10-2017 Beliggenhed Lillebælt, Kolding Fjord 55 29,5'N 9 29,5'E - kort 158 fotograferet

Læs mere

Oddesundbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Sidste opdateringer Tekst:

Oddesundbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Sidste opdateringer Tekst: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 16-1-2017 Oddesundbroen Sidste opdateringer Tekst: 9-11-2016 Beliggenhed Limfjorden, Oddesund mellem W-siden af Grisetåodde og E-spidsen af Sunddraget. 56 34,7'N

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via 13. maj 2011 23. årgang SØKORTRETTELSER 18 DANISH CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 164-181 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT 1044)

Læs mere

Bogense Havn og Marina

Bogense Havn og Marina Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 23-12-2016 Bogense Havn og Marina Sidste opdateringer Tekst: 7-9-2016 - Plan 1: 21-12-2016 Beliggenhed Lillebælt 55 34,0'N 10 04,7'E - kort 114 eller 151 fotograferet

Læs mere

Egå sejlklub Duelighedsbevis 3. Aften Vinteren 2015/2016

Egå sejlklub Duelighedsbevis 3. Aften Vinteren 2015/2016 Egå sejlklub Duelighedsbevis 3. Aften Vinteren 2015/2016 3. Aften Repetition: Søvejsregler (1-3, 20-23 & 25) Søvejsregler: (4), 5, 6, 24 og 26 Navigation: Søkort med repetition og arbejde i søkort og opgave

Læs mere

BILAG 2 OG 3 TIL SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR KLAPBROER

BILAG 2 OG 3 TIL SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR KLAPBROER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL Juni 2012 KBP BILAG 2 OG 3 TIL SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR KLAPBROER BEKENDTGØRELSE OM SEJLADS GENNEM VISSE BROER I DANSKE FARVANDE UDSKRIFT FRA DEN DANSKE HAVNELODS.

Læs mere

Broreglement. Odins Bro over Odense Kanal

Broreglement. Odins Bro over Odense Kanal Broreglement Odins Bro over Odense Kanal Beliggenhed Broen krydser Odense Kanal ved Oliekaj på position 55 25,3' N 10 22,8' E. Søkort 115. Brotype Broen er en dobbelt svingbro. Svingbroens to parter roterer

Læs mere

Oversigt over forsvarets skydepladser

Oversigt over forsvarets skydepladser Oversigt over forsvarets skydepladser Efterretninger for Søfarende 7. januar 2011 Bilag til EfS 1 2011 Hver skydeplads har en benævnelse, f.eks. EK D 371. Benævnelsen er anført i søkort i skydepladsens

Læs mere

Oversigt over forsvarets skydepladser

Oversigt over forsvarets skydepladser Oversigt over forsvarets skydepladser Efterretninger for Søfarende 16. marts 2012 Bilag til EfS 1 2012 Hver skydeplads har en benævnelse, f.eks. EK D 371. Benævnelsen er anført i søkort i skydepladsens

Læs mere

Boudigaard.dk. Fotograf: Worm Photo, Skive Layout og tryk: Thorvig Tryk A/S, Skive

Boudigaard.dk. Fotograf: Worm Photo, Skive Layout og tryk: Thorvig Tryk A/S, Skive Fotograf: Worm Photo, Skive Layout og tryk: Thorvig Tryk A/S, Skive Hanstholm fyr Hanstholm Fyr blev oprindeligt opført 1842, men konstruktionen var for svag og slog revner. Murermester Sibbern rev for

Læs mere

Afmærkning af danske farvande

Afmærkning af danske farvande Afmærkning af danske farvande Udgivet af Farvandsvæsenet 7. reviderede udgave 2005 1 6094_Farvand.indd 1 07-07-2005 14:14:03 ISBN 87-87615-27-4 FARVANDSVÆSENET SL MØLLER 2 6094_Farvand.indd 2 07-07-2005

Læs mere

Broreglement. Odins Bro over Odense Kanal

Broreglement. Odins Bro over Odense Kanal Broreglement Odins Bro over Odense Kanal Februar 2016 Beliggenhed Broen krydser Odense Kanal ved Oliekaj på position 55 25,3' N 10 22,8' E. Søkort 115. Brotype Broen er en dobbelt svingbro. Svingbroens

Læs mere

Oversigt over forsvarets skydepladser

Oversigt over forsvarets skydepladser 1 Bilag til EfS 1 2006 Oversigt over forsvarets skydepladser Hver skydeplads har en benævnelse, f.eks. ES D 140. Benævnelsen er anført i søkort i skydepladsens begrænsningslinjer. Skydetider bekendtgøres

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 2. april 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 13 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 2. april 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 13 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 2. april 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 13 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 105-110 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Oversigt over forsvarets skydepladser

Oversigt over forsvarets skydepladser Oversigt over forsvarets skydepladser Bilag til Efterretninger for Søfarende 8. april 2016 Bilag til EfS 14 2016 Hver skydeplads har en benævnelse, f.eks. EK D 371. Benævnelsen er anført i søkortene i

Læs mere

Oversigt over forsvarets skydepladser

Oversigt over forsvarets skydepladser 1 Bilag til EfS 1 2007 [J.nr. 2045-0005-04]. Oversigt over forsvarets skydepladser Hver skydeplads har en benævnelse, f.eks. EK D 371. Benævnelsen er anført i søkort i skydepladsens begrænsningslinjer.

Læs mere

8. Udgave. Afmærkning af danske farvande

8. Udgave. Afmærkning af danske farvande 8. Udgave Afmærkning af danske farvande 1 Farvandsvæsenets fem hovedopgaver: Sejladsinformation Gå ind på frv.dk vi hjælper dig til en sikker sejlads Afmærkning og navigation Farvandsvæsenets knowhow er

Læs mere

Figur 1 Figur 2 Figur 3. Figur 4 Figur 5 Figur 6

Figur 1 Figur 2 Figur 3. Figur 4 Figur 5 Figur 6 NVN: Prøveopgave esvarelsestid for hele opgavesættet (5 sider): 30 minutter Marker med kryds for hver af figurerne, hvilke oplysninger de viste lys eller signalfigurer giver dig om skibet på figur 1 6.

Læs mere

Oversigt over forsvarets skydepladser

Oversigt over forsvarets skydepladser Oversigt over forsvarets skydepladser Bilag til Efterretninger for Søfarende 2. januar 2015 Bilag til EfS 1 2015 Hver skydeplads har en benævnelse, f.eks. EK D 371. Benævnelsen er anført i søkortene i

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 23. januar 2015 ISSN 1397-999X 131. årgang 137-152 4 Efterretninger for Søfarende, uge 4 2015. side 79 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Oversigt over forsvarets skydepladser

Oversigt over forsvarets skydepladser Oversigt over forsvarets skydepladser Bilag til Efterretninger for Søfarende 4. januar 2013 Bilag til EfS 1 2013 Hver skydeplads har en benævnelse, f.eks. EK D 371. Benævnelsen er anført i søkortene i

Læs mere

Sundet. Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 17. juni (T). Tuborg Havn. Geotekniske boringer. EfS 21/

Sundet. Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 17. juni (T). Tuborg Havn. Geotekniske boringer. EfS 21/ (T). Tuborg Havn. Geotekniske boringer. EfS 21/531 2016. (T). Køge Havn. Oplysning om indsejling. EfS 21/536 2016. Sundet Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 17. juni 2016. (T). Hollænderdybdet

Læs mere

Næstved Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Næstved Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 15-3-2017 Næstved Havn Sidste opdateringer Tekst: 14-9-2016 - Plan 1: 22-8-2012 Beliggenhed Smålandsfarvandet, Karrebæk Fjord, Næstved Kanal 55 13,6'N 11 45,4'E

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 med bkg. nr. 274 af 3. april 2009 og bkg. nr. 1439

Læs mere

Kong Frederik IXs Bro

Kong Frederik IXs Bro Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 12-5-2010 Kong Frederik IXs Bro Sidste opdateringer Tekst: 30-7-2008 Beliggenhed Guldborg Sund, S for Nykøbing Falster Havn. 54 45,5'N 11 51,8'E - kort 163 Set

Læs mere

Limfjordsbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Strøm. Sidste opdateringer Tekst:

Limfjordsbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 4-3-2017 Limfjordsbroen Sidste opdateringer Tekst: 29-7-2015 Beliggenhed Limfjorden, mellem Aalborg og Nørresundby. 57 03,3'N 9 55,2'E - kort 107 Set fra E - fotograferet

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 20. juni 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 24 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 20. juni 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 24 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 20. juni 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 24 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 131-141 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 18 30. april 2015 ISSN 1397-999X 131. årgang 486-508 Efterretninger for Søfarende, uge 18 2015. side 290 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Svendborg Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Svendborg Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 4-3-2017 Svendborg Havn Sidste opdateringer Tekst: 2-12-2015 - Plan 1: 6-4-2016 Beliggenhed Farvandet S for Fyn, Svendborg Sund 55 03,4'N 10 36,9'E - kort 171 fotograferet

Læs mere

SØKORTRETTELSER 1-2 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 1-2 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 18. januar 2001 13. årgang SØKORTRETTELSER 1-2 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Rettelse nr. / Correction No 1-17 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Marker med kryds for hver af figurerne, hvilke oplysninger de viste lys eller signalfigurer giver dig om skibet på figur 1 6. Figur 1 Figur 2 Figur 3

Marker med kryds for hver af figurerne, hvilke oplysninger de viste lys eller signalfigurer giver dig om skibet på figur 1 6. Figur 1 Figur 2 Figur 3 NVN: Prøveopgave esvarelsestid for hele opgavesættet (5 sider): 30 minutter Marker med kryds for hver af figurerne, hvilke oplysninger de viste lys eller signalfigurer giver dig om skibet på figur 1 6.

Læs mere

Smålandsfarvandet Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 17. juni 2016.

Smålandsfarvandet Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 17. juni 2016. (T). Fejø S. Indsejlingen til Dybvig Havn. Mindre dybde. EfS 24/612 2016. (T). Ulvsund. Dronning Alexandrines Bro. Vedligeholdelsesarbejde. Reduceret gennemsejlingshøjde. Sidefag og gennemsejlingsfag spærret

Læs mere

SØKORTRETTELSER 31 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

SØKORTRETTELSER 31 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 6. august 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 31 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 217-224 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 18 6. maj 2016 ISSN 1397-999X 132. årgang 461-471 Efterretninger for Søfarende, uge 18 2016. side 301 Længden angives fra Greenwich meridian. Positioner

Læs mere

SØKORTRETTELSER 10 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 10 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 17. marts 2000 12. årgang SØKORTRETTELSER 10 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Rettelse nr. / Correction No 66-73 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Egernsundbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Strøm. Sidste opdateringer Tekst:

Egernsundbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 1-2-2017 Egernsundbroen Sidste opdateringer Tekst: 16-11-2016 Beliggenhed Fører over den S.-lige indsnævring af Egernsund ud for Egernsund By. 54 54,4'N 9 36,0'E

Læs mere

Beregning af navigationsopgaver til kort 102 kapitel B,C,D + PRØVER

Beregning af navigationsopgaver til kort 102 kapitel B,C,D + PRØVER Beregning af navigationsopgaver til kort 102 kapitel B,C,D + PRØVER 1 B 5 a 082 O strøm (S) 8 O 074 O afdrift (N) 5 O 069 O B 5 c 198 O strøm (V) 6 O 192 O afdrift (Ø) 4 O 188 O B 5 b 102 O strøm (N) 4

Læs mere

Jernbanebroen over Limfjorden

Jernbanebroen over Limfjorden Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 1-1-2018 Jernbanebroen over Limfjorden Sidste opdateringer Tekst: 5-5-2017 Beliggenhed Limfjorden, mellem Aalborg og Nørresundby. 57 03,5'N 9 54,6'E - kort 107

Læs mere

Karrebæksminde Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Karrebæksminde Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 31-12-2016 Karrebæksminde Havn Sidste opdateringer Tekst: 14-9-2016 - Plan 1: 27-7-2016 Beliggenhed Smålandsfarvandet, Karrebæksminde Bugt 55 10,7'N 11 39,3'E -

Læs mere

Opgaver til kort 152

Opgaver til kort 152 Opgaver til kort 152 Søren Toftegaard Olsen Søren Toftegaard Olsen Skovvænget 16-B 7080 Børkop www.studienoter.dk Opgaver til kort 152 2. udgave 1. oplag Denne bog må ikke sælges eller ændres; men kan

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 I medfør af 1, stk. 2, 6, og 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

let gør fart gennem vandet under 50 m i længde set mod dets styrbords side set mod dets bagbords side set ret for fra set agter fra

let gør fart gennem vandet under 50 m i længde set mod dets styrbords side set mod dets bagbords side set ret for fra set agter fra NVN: esvarelsestid for hele opgavesættet (5 sider): 30 minutter Marker med kryds for hver af figurerne, hvilke oplysninger de viste lys eller signalfigurer giver dig om skibet på figur 1 6. Figur 1 Figur

Læs mere

SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 9. februar 2001 13. årgang SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 63-70 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Skagen Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Skagen Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 8-1-2012 Skagen Havn Sidste opdateringer Tekst: 21-12-2011 - Plan 1: 10-11-2010 Beliggenhed Kattegat, Ålbæk Bugt 57 43,1'N 10 35,3'E - kort 101 fotograferet juli

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 6. september årgang CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 6. september årgang CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 6. september 2002 14. årgang CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 268-279 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction No Kort / Chart

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 2. december årgang SØKORTRETTELSER 47 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 2. december årgang SØKORTRETTELSER 47 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 2. december 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 47 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 427-444 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Grønland. Oversigt over gældende P- og T- meddelelser. Pr. 17. juni (T). Disko Bugt S. Sydostbugten. Ikamiut. Anlægsarbejde. EfS 24/

Grønland. Oversigt over gældende P- og T- meddelelser. Pr. 17. juni (T). Disko Bugt S. Sydostbugten. Ikamiut. Anlægsarbejde. EfS 24/ (T). Disko Bugt S. Sydostbugten. Ikamiut. Anlægsarbejde. EfS 24/628 2016. (T). Nuuk Havn SE. Qeqertaq Avalleq. Forfyr slukket. EfS 1/48 2016. (P). Nuuk Havn. Yderhavn. Umiarsualiviup Qeqertai. Anlægsarbejde.

Læs mere

Jeg har lavet min egen havnelods den 23-12-2015

Jeg har lavet min egen havnelods den 23-12-2015 Jeg har lavet min egen havnelods den 23-12-2015 Vigtigt! Din egen havnelods giver kun et øjebliksbillede af oplysninger om de valgte havne og broer. For havne og broer, hvorfra redaktionen har modtaget

Læs mere

SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 5. maj 2000 12. årgang SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 108-114 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 21 22. maj 2015 ISSN 1397-999X 131. årgang 566-586 Efterretninger for Søfarende, uge 21 2015. side 336 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 11. december 2009 ISSN 0902-9060 EfS 50 125. årgang 1058-1078 Længden angives fra Greenwich meridian. Positioner angives i grader, minutter og

Læs mere

Figur 1 Figur 2 Figur 3

Figur 1 Figur 2 Figur 3 NVN: esvarelsestid for hele opgavesættet (5 sider): 30 minutter. Marker med kryds for hver af figurerne, hvilke oplysninger de viste lys eller signalfigurer giver dig om skibet på figur 1 6. Figur 1 Figur

Læs mere

Yachtskippereksamen af 3. grad

Yachtskippereksamen af 3. grad NVN: esvarelsestid for hele opgavesættet (5 sider): 30 minutter Marker med kryds for hver af figurerne, hvilke oplysninger de viste lys eller signalfigurer giver dig om skibet på figur 1 6. Figur 1 Figur

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 19. december årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 19. december årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 19. december 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 334-343 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Svendborg Kommunes Lystbådehavne:

Svendborg Kommunes Lystbådehavne: Svendborg Kommunes Lystbådehavne: Svendborg Lystbådehavn består af to bassiner samt pladserne langs kysten ved Tuxensvej og ved Vestbroen inklusiv vandarealerne rundt om de dækkende værker. - Havnens vestlige

Læs mere

SØKORTRETTELSER 28 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 28 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 21. juli 2006 18. årgang SØKOTETTELSE 28 CHAT COECTIONS ettelse nr. / Correction No. 217-230 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart ettelse nr. / Correction No Kort

Læs mere

Sjælland Rundt 2015 Banebeskrivelse

Sjælland Rundt 2015 Banebeskrivelse Sjælland Rundt 2015 Banebeskrivelse Beskrivelsen er for Sjælland Rundt om bagbord (nordgående start) Beskrivelsen er for Bane1 (Gennem Bøgestrømmen) maks. Dybgang 1.70m Bane2 (Gennem Grønsund) Bane3 (Rundt

Læs mere

(P). Tragten. Nørremark - Røjle Mose. Kabelarbejde. EfS 2/

(P). Tragten. Nørremark - Røjle Mose. Kabelarbejde. EfS 2/ (T). Vejle Fjord. Indsejlingen til Vejle Havn. Mindre Dybder. EfS 17/446 2016. (T). Fredericia Havn. Centerhavn. Ledefyr slukket. EfS 13/336 2016. (P). Tragten. Nørremark - Røjle Mose. Kabelarbejde. EfS

Læs mere

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Agenda Lovgrundlag Farvandsinddeling Afmærkningsprincipper Afmærkningsinspektion Afmærkningsrevision

Læs mere

Breakdown of pilotage areas in Danish waters

Breakdown of pilotage areas in Danish waters reakdown of pilotage areas in Danish waters Vestkysten Nord Kattegat Øst Pilotage areas in Danish waters are denoted by solid red lines The pilotage areas are demarcated from ports, fjords and other countries

Læs mere

Sjælland Rundt 2016 Banebeskrivelse

Sjælland Rundt 2016 Banebeskrivelse Sjælland Rundt 2016 Banebeskrivelse Beskrivelsen er for Sjælland Rundt om bagbord (nordgående start) Beskrivelsen er for Bane1 (Gennem Bøgestrømmen) maks. Dybgang 1.70m Bane2 (Gennem Grønsund) Bane3 (Rundt

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 med bekendtgørelse om ændring nr. 480 af 1. juni

Læs mere

Smålandsfarvandet Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 18. december 2015.

Smålandsfarvandet Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 18. december 2015. (P). Storstrøm. Masnedsund. Uddybning. Anlægsarbejde. EfS 50/1299 2015. (T). Guldborg Sund N. Guldborgbroen. Broklap lukket. EfS 44/1164 2015. (T). Guldborg Sund. Nykøbing Falster Havn. Mindre dybde. EfS

Læs mere

Aalborg Havn. Beliggenhed. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: 30-7-2014 - Plan 1: 15-6-2011. Limfjorden 57 03,1'N 9 56,4'E - kort 107

Aalborg Havn. Beliggenhed. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: 30-7-2014 - Plan 1: 15-6-2011. Limfjorden 57 03,1'N 9 56,4'E - kort 107 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 24-6-2016 Aalborg Havn Sidste opdateringer Tekst: 30-7-2014 - Plan 1: 15-6-2011 Beliggenhed Limfjorden 57 03,1'N 9 56,4'E - kort 107 Tunnelbassinet - fotograferet

Læs mere

SØKORTRETTELSER 32 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

SØKORTRETTELSER 32 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 14. august 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 32 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 365-371 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Limfjordsmuseet. Limfjorden rundt på 40 minutter

Limfjordsmuseet. Limfjorden rundt på 40 minutter Limfjorden rundt på 40 minutter Fjord i forandring DEN REGULEREDE FJORD Handel og søfart Limfjordsmuseet Aalborg fjordens fører Købstæder i Limfjorden ca. 1600-1800 Aalborg Thisted

Læs mere

Efterretninger for Søfarende. Indholdsfortegnelse. over EfS 1-52 2013. 20. december 2013 EfS 51-52 2013

Efterretninger for Søfarende. Indholdsfortegnelse. over EfS 1-52 2013. 20. december 2013 EfS 51-52 2013 Efterretninger for Søfarende Indholdsfortegnelse over EfS 1-52 2013 51-52 20. december 2013 EfS 51-52 2013 Danmark Måleudstyr inddraget. Afmærkning inddraget.... 20/489 Østersøen (T). EK D 371 Marstal

Læs mere

SØKORTRETTELSER 19 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 19 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 19. maj 2000 12. årgang SØKORTRETTELSER 19 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 120-123 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

8. Udgave. Afmærkning af danske farvande

8. Udgave. Afmærkning af danske farvande 8. Udgave Afmærkning af danske farvande 1 Farvandsvæsenets fem hovedopgaver: Sejladsinformation Gå ind på frv.dk vi hjælper dig til en sikker sejlads Afmærkning og navigation Farvandsvæsenets knowhow er

Læs mere

Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront

Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront 540 // 542 2 Skagen Frederikshavn 540 // 542 søbrise 501 // 510 3 Strandby Vesterø

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv

Læs mere

Kerteminde Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: 8-6-2011 - Plan 1: 20-4-2016

Kerteminde Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: 8-6-2011 - Plan 1: 20-4-2016 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 30-6-2016 Kerteminde Havn Sidste opdateringer Tekst: 8-6-2011 - Plan 1: 20-4-2016 Beliggenhed Storebælt, Kerteminde Bugt 55 27,1'N 10 40,1'E - kort 141 Havnen set

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 23. august 2002 14. årgang CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 23. august 2002 14. årgang CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 23. august 2002 14. årgang CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 242-252 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction No Kort / Chart

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Jelse Odde E Tilføj /Insert 1.4.-15.11. 56º39,50'N 9º09,60'E (9/343 2000) Århus Udtag / Delete Fl(2)G.5s 56º09,93'N 10º14,19'E (9/339 2000)

Jelse Odde E Tilføj /Insert 1.4.-15.11. 56º39,50'N 9º09,60'E (9/343 2000) Århus Udtag / Delete Fl(2)G.5s 56º09,93'N 10º14,19'E (9/339 2000) Kort & Matrikelstyrelsen 10. marts 2000 12. årgang SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 53-65 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kalundborg Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Besejling. Fartbegrænsning. Afmærkning

Kalundborg Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Besejling. Fartbegrænsning. Afmærkning Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 28-1-2017 Kalundborg Havn Sidste opdateringer Tekst: 21-12-2016 - Plan 1: 27-7-2016 Beliggenhed Storebælt, Kalundborg Fjord 55 40,6'N 11 05,1'E - kort 145 Anmærkning

Læs mere

SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS November/November 1998 (ugerne/weeks 45-48)

SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS November/November 1998 (ugerne/weeks 45-48) Kort & Matrikelstyrelsen. december 18 10. årgang SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS November/November 18 (ugerne/weeks 5-8) 11/8 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 005-181 Løbenr. / Serial No. Kort / Chart 22

Læs mere

SØKORTRETTELSER 52-53

SØKORTRETTELSER 52-53 Kort & Matrikelstyrelsen 14. januar 2005 16. årgang SØKORTRETTELSER 52-53 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 336-342 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 23 10. juni 2016 ISSN 1397-999X 132. årgang 583-605 Efterretninger for Søfarende, uge 23 2016. side 378 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

SØKORTRETTELSER 42. Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via

SØKORTRETTELSER 42. Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via 29. oktober 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 359-366 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 100 359 116

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 9. november årgang CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 9. november årgang CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 9. november 2001 13. årgang CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 357-363 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction No Kort / Chart

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via 18. maj 2012 24. årgang SØKORTRETTELSER 19 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 140-154 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

Egå sejlklub Duelighedsbevis 4. Aften

Egå sejlklub Duelighedsbevis 4. Aften Egå sejlklub Duelighedsbevis 4. Aften Vinteren 2016/2017 4. Aften Søvejsregler: Repetition af 4, 5, 6 og nu 7, 8 Repetition af 24, 26 og nu 27 og 28 Navigation: Folder: kort repetition af farvandsafmærkning

Læs mere

SØKORTRETTELSER 30 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

SØKORTRETTELSER 30 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 30. juli 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 30 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 208-216 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Efterretninger for Søfarende. Indholdsfortegnelse. over EfS 1-9 2012. 2. marts 2012 EfS 9 2012

Efterretninger for Søfarende. Indholdsfortegnelse. over EfS 1-9 2012. 2. marts 2012 EfS 9 2012 Efterretninger for Søfarende Indholdsfortegnelse over EfS 1-9 2012 2. marts 2012 EfS 9 2012 9 EfS A. Generel oplysning Forkortelser.... A/1 Forklaring til EfS.... A/2 EfS meddeles i følgende orden....

Læs mere

Efterretninger for Søfarende. Indholdsfortegnelse. over EfS 1-52 2010

Efterretninger for Søfarende. Indholdsfortegnelse. over EfS 1-52 2010 Efterretninger for Søfarende Indholdsfortegnelse 22. december 2010 over EfS 1-52 2010 51-52 EfS A. Generel oplysning Forkortelser.... A/1 Forklaring til EfS.... A/2 EfS meddeles i følgende orden.... A/3

Læs mere

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. SØFARTSSTYRELSEN Eks. nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. SØVEJSREGLER Hjælpemidler:

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 572-581

Rettelse nr. / Correction no. 572-581 30. oktober 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 43 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 572-581 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere