NYHEDSBREV / ORIENTERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV / ORIENTERING"

Transkript

1 NYHEDSBREV / ORIENTERING Maj Nr Årgang 24

2 Orintering / Nyhedsbrev Klubblad for medlemmer af Østjysk Square Dace Club. Oplag er ca. 80 eksemplarer. Udkommer normalt tre gange årligt. Med dette udvidede maj-nummer følger et tillæg over samtlige undervisningshold og medlemmer. Bladet udleveres gratis til klubbens medlemmer. Indlæg sendes till redaktøren som brev eller . Ansvarshavende: Janni Thye Lystrup Formand for ØSDC Indhold Formandens Spalte side 03 Hvad er definitionen på side 04 Undervisning efterår side 05 Referat Generalforsam. side 06 Formandsberetning side 10 DGI A1 Instruktionsdans side 12 Graduering i Galten side 13 Hovedlinjer komm... år side 14 Søndagsdanse side 16 Tilbageblik 20 år side 17 Nytårsdans side 18 Promovering af SD side 19 Påskedans i Tranum side 20 Redaktør: Max Fris 2

3 Formandens Spalte Først en stor beklagelse for, at der ikke er kommet nyhedsbrev efter sæsonopstart i 2016, men jeg var desværre så uheldig at falde og brække min ankel rigtig slemt, så det er ikke lige computeren og squaredansen, der har stået højest på programmet. Heldigvis er alt jo gået godt med undervisningshold, arrangementer o.s.v. og det er dejligt. Vil som altid gerne have haft flere deltagere til arrangementerne, men med færre dansere generelt, må man jo nok indstille sig på, at sådan er det. Bestyrelse Vi har afholdt generalforsamling og årets julefrokost. Vi måtte på generalforsamlingen sige farvel til John Nygaard som af flere omgange har siddet i bestyrelsen, både som formand, næstformand og bestyrelsesmedlem. John træder også ud som vores webmaster. Heldigvis kan vi stadig trække på Johns viden. Tak til John for hans behagelige væremåde og hjælpsomhed. En velkomst til vort nye bestyrelsesmedlem og næstformand Knud Kristensen, Vejle. Knud har danset hos os i mange år efterhånden og er en dejlig nysgerrig og vågen person. Dejligt med nyt input. Håber Knud bliver glad for samarbejdet med den gamle bestyrelse. Også en velkomst til vores nye webmaster, Max Fris. Max har o- vertaget Johns arbejde med hjemmesiden, udarbejdelse af flyers, indberetning til DAASDC, vores nyhedsbrev m.v. Undervisning Vi har tidligere været ude og orientere om nyt tiltag i klubben vedr. C3A undervisning og startede med at melde ud med dette som introdans over 2 søndage samt 1 C1 introdans. Vi har efter mange overvejelser i bestyrelsen dog besluttet at lave om på dette, således at der bliver 1 sensommerdans med C1 samt 1 søndagsdans med C1 og 2 C2 søndagsdanse her i efteråret. Disse danse er lagt på vores hjemmeside Der vil herefter blive C3A undervisning hver 2. mandag fra derefter kaffepause og C1 fra til C2 kører som hidtil hver 2. mandag. Se undervisningsplanen på hjemmesiden: Forts... 3

4 Dansens dag og andre danse Den 30. april var der dansens dag i Horsens, hvor Join Hands stod som arrangør og ØSDC bakkede op omkring dette. Bent Husted var caller. Sommeren nærmer sig nu med hastige skridt og vi har kun en sommerdans den i Gjern med Johnny Preston og selvfølgelig Danish Convention, som afholdes i Horsens i samarbejde med mange klubber. Dette er ikke prøvet før, men vi håber alle vil deltage og være behjælpelig med de opgaver klubben har fået. Dette har været meldt ud til klubbens medlemmer og mange har heldigvis taget godt imod dette. Håber alle får en god sommer og møder op på de forskellige dansehold, når sommeren er ovre og vi igen skal i gang med vores dejlige fritidsinteresse, Squaredance. Janni Thye Lystrup formand Hvad er definitionen på en heldig mand? 4 Af Knud E. Kristensen Ja, det er faktisk sådan en som mig. Først og fremmest ved nu at have dannet par med Inge Lise i over 47 år. Men dernæst har vi været så heldige, at have været en del af Square Dans i adskillige år, med start hos Hanne og Hans Pitters i Vejle. På den måde har vi knyttet venskaber og bekendtskaber med en masse dejlige og rare mennesker. Dette i sig selv har været en fantastisk oplevelse og en rejse gennem mange gode oplevelser ved danse i såvel Danmark som Sverige og Tyskland. Som alle der læser dette ved, er det samtidig god motion for både krop og sjæl. Dansen holder os unge og friske. Vi har gennem årene danset i flere klubber, blandt andet også en del i Østjysk Square Dans Club, hvor vi i Carsten Nielsen har en meget tålmodig, men også yderst kompetent caller. Senest også oplevet Bent Husted på slap line, ved Dansens Dag i Horsens, hvor både han og danserne gjorde det godt, og stemningen var bare i top. Forts... side 9

5 UNDERVISNING EFTERÅR 2016 DANSEPROGRAM STED UGEDAG TIDSPUNKT UNDERVISER Basic Mainstrean Gyvelhøjskolen Bygning C Røddikvej Galten Mandag Ferie uge 42 19:00-21:00 Bent R. Husted A1 indlæring og dans Gjern Kultur- og Idrætscenter Skovvejen Gjern (Scenerum) Onsdag Ferie uge 42 19:00-21:00 Bent R. Husted A2 indlæring Rønbækskolen Ådalsvej Hinnerup (Lokale 150) Torsdag Ferie uge 42 19:00-20:15 Carsten Nielsen A2 dans Rønbækskolen Ådalsvej Hinnerup (Lokale 150) Torsdag Ferie uge 42 20:30-21:45 Carsten Nielsen C1 (hver 2. mandag) Rønbækskolen Ådalsvej Hinnerup (Musiktorvet) Mandag: :30-21:45 Carsten Nielsen C2 (hver 2. mandag) Rønbækskolen Ådalsvej Hinnerup (Musiktorvet) Mandag: :00-21:30 Carsten Nielsen C3a (hver 2. mandag) Rønbækskolen Ådalsvej Hinnerup (Musiktorvet) Mandag: :00-20:15 Carsten Nielsen Vi ser gerne at klubbens medlemmer og callere forsyner bladet med deres indlæg. På forhånd tak. Sæt en dialog igang! Vi vil gerne høre dine meninger eller ønsker. Skriv om klubben, arrangementer, oplevelser, ture, opvisninger m.v. Vi ser frem til jeres indlæg. 5

6 Generalforsamling i ØSDC Lørdag kl Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse. 4. Forelæggelse og drøftelse af hovedlinjerne for klubbens virksomhed i det kommende år. 5. Drøftelse af og afstemning om indkomne forslag. 6. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen: På valg er: Janni Thye Lystrup Formand John Nygaard Der skal desuden vælges to suppleanter. 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 9. Eventuelt. 10. Afslutning. Referat Formanden bød velkommen til generalforsamlingen, Der var i alt 31 stemmeberettigede deltagere. 1.Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Jørgen Møller blev valgt som dirigent. Inger Fogh Madsen som referent. Som stemmetællere blev valgt: Johan Tommerup, og Bent Husted. 6 2.Formandens beretning. Janni Thye Lystrup fremlagde beretningen, se vedlagte. Vedtaget med applaus. Karsten Jensen undrer sig over, der ikke var flere fra Sjælland til dansens dag i Aarhus Janni Thye Lystrup svarede, at man på Sjælland selv havde arrangeret dansens dag.

7 3.Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse. Alle deltagere havde fået regnskabet udleveret. hvorefter Jytte Christensen fremlagde regnskabet med gennemgang af de enkelte poster. Knud E. Kristensen undrer sig over beløbet på Tranum kontoen. Jytte forklarer, at det er penge der er forudbetalt til 2016 af de tilmeldte dansere i bl.a. depositum. Regnskabet blev enstemmigt godkendt, med rettelse af Sensommerdans til Sommerdans med Johnny Preston samt at Sensommerdans skal føres ind i regnskabet, men denne balancerede i 0. 4.Forelæggelse og drøftelse af hovedlinjerne for klubbens virksomhed i det kommende år. Janni Thye Lystrup informerede om fremtiden, se vedlagte. Ingen Kommentarer. 5.Drøftelse af og afstemning om indkomne forslag. Ingen indkomne forslag. 6.Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år. Jytte Christensen fremlagde budgettet. Budgettet blev vedtaget, med applaus. Kontingentet er uændret kr. pr. halvår for aktive medlemmer, og 125 kr. årligt for passive medlemmer. 7.Valg af medlemmer til bestyrelsen: På valg er: Janni Thye Lystrup Formand modtager genvalg. og John Nygaard modtager ikke genvalg. Knud E. Kristensen spørger ind til Webmasterposter og bliver fortalt, at det ikke følger med bestyrelsesposten, og at Max Fris, har sagt ja til at være webmaster fremover. Knud E. Kristensen indvilger herefter i at træde ind i bestyrelsen. Hvilket bliver modtaget med applaus. Der skal desuden vælges to suppleanter. Jens Guldmann modtager genvalg, og fortsætter som 1 suppleant. Ernst Olsen modtager ikke genvalg. Henrik L. 7

8 Kristensen bliver valgt som 2 suppleant, og er hermed også kontaktperson for Galten holdet. 8.Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Johan Tommerup og Monica Møller blev begge genvalgt til revisorposterne. Og Kurt K. Jørgensen, blev valgt til revisor suppleant 9.Eventuelt: Bent Husted fortalte om Lotte Vangsgaards ide om squaredanse på skolerne, Bent opfordres til at undersøge nærmere, og bestyrelsen bakker op om ideen. Inger Fogh Madsen stopper som DGI kontaktperson, og opfordrede medlemmerne til at søge denne post, da der ikke var nogle der tilbød, at overtage posten, overtager Jytte Christensen den. 10.Afslutning og kaffe: Janni Thye Lystrup takker de fremmødte for god ro og orden. Janni Thye Lystrup takkede Jørgen Møller for dirigenthvervet, med en fl. Vin. Bent Husted ønskes tillykke med fødselsdagen, med en Blomsterdekoration. John blev takket for sit store arbejde i bestyrelsen, og fik en lille erkendtlighed. Vi håber i bestyrelsen at vi fremover kan trække lidt på Johns store viden, omkring bl.a. bestyrelsesarbejdet. Janni Thye Lystrup, bød Knud E. velkommen i bestyrelsen. Til sidst orienteres om dans, mad og kinesisk lotteri. Der blev under generalforsamlingen, udtrukket 3 gavekort til dansen Forårsfestival 2016 gældende begge dage. Og 2 gavekort på 500 kr. som tilskud til en dans på Sjælland. Man skal huske at få et stempel eller underskrift fra den klub man besøger, samt have Flyer med fra ØSDC. Disse kan rekvireres hos Hanne Frost, tlf eller mail: Dejligt om man også tog et af klubbens rejsebannere med. Forts... 8

9 Vinderne blev: Tilskud til Sjælland. 1. Henrik L. Kristensen 2. Bent Juhl. Gratis entre til Forårsfestival John Nygaard 2. Jørgen Møller 3. Erna Rzepa Gjern d. Jørgen Møller Dirigent Voel d Inger Fogh Madsen Sekretær. Fortsat fra side 4 Jeg har i adskillige år været imponeret over det store arbejde, som bestyrelsen lægger i, at få klubben og dansen til at fungere. Nævnt i flæng: Træningsaftener, Nytårsdanse, Sommerdanse, Påskearrangementer i Tranum, 25 års Jubilæumsarrangement og ikke mindst servering for danserne til Juleafslutninger af gløgg og æbleskiver. Alle disse ting har vi som klubmedlemmer nydt godt af, og da der til Generalforsamlingen her i foråret blev en mulighed for en plads i bestyrelsen, sagde jeg Ja-tak ud fra devisen, hvis du vil nyde, må du også yde. Har nu allerede som bestyrelsesmedlem haft fornøjelsen at deltage i arrangement af Forårsfestivalen, med diverse komplikationer vedrørende Caller, som var blevet syg, deltaget i bestyrelsesmøde og min mailbox har på det nærmeste været på overarbejde, - man kan vistnok kalde det, en travl dag på kontoret. Men det har alt sammen været rigtig rart og spændende, at være en del af. Mine anelser om, dette at køre en klub og få alt til at fungere, ikke går af sig selv, er blevet bekræftet, og jeg er ikke blevet mindre imponeret over arbejdet, som bliver udført. Som sagt, har jeg allerede deltaget i adskillige ting i klubregi, og stemningen ved møder og arrangementer gør, at jeg positivt ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde med såvel bestyrelse, som callere og dansere i klubben. Knud E. Kristensen Medlem af bestyrelsen. 9

10 Formandsberetning for generalforsamling den Velkommen til klubbens årlige generalforsamling. Arrangementer I 2015 har der været nogle dejlige dansearrangementer. Et brag af en Nytårsdans med Søren, Carsten og Mathias. Der har været dans i forbindelse med generalforsamling og julefrokosten. Forårsfestival, der igen var lidt dårligt besøgt og af vanlige arrangementer sommerdans med Johnny Preston i juni, der desværre også var lidt mindre besøgt end ellers. Det var måske fordi den blev afholdt for tæt på sommerferien. Endvidere var der A2 dans i Hinnerup med Carsten Nielsen. Dette i samarbejde med DGI. I Gjern var der plusdans også med Carsten Nielsen. Disse danse var gratis for alle deltagere og en stor succes. Vi sluttede af med Sensommerdansen i september. Tranum Tranum blev igen en succes. Dog med ca.10 færre dansere end i Vi havde bedt om forhåndstilmeldinger inden danserne forlod 10 Tranum og der var 29 forhåndstilmeldinger, hvilket må siges af være ok. Squaredansens dag Squaredansens dag blev afholdt i Aarhus. Vejret var ikke helt med os, men vi var 4 squares, der lavede opvisning 2 steder i Aarhus og derefter en flash mob til afslutning. Det var Bjørn Anderson, der callede. Fremmødet fra Sjælland var nem at tælle op, kun 1 person, hvor vi var mange, der året forinden var taget til København. ØSDC gav en kop til alle deltagerne. Det var tiltrængt. En spændende oplevelse. Undervisning Efter forårssæsonen 2015 måtte vi sige farvel til vores basichold i Hinnerup rigtig ærgerlig. Enkelte af basicholdets dansere begyndte efter tilbud i Galten, men stoppede igen. I stedet besluttede vi at forsøge med et nyt A2 indlæringshold og det fungerer rigtig godt. Alle øvrige dansehold kørte igennem i 2015, men tilgang af 5 nye dansere på C2 holdet i Hinnerup og 3 i Galten. Der har været afholdt søndagsdanse hen over året med C2 i samarbejde med Carsten Nielsen. Forts...

11 Opvisning I august 2015 var der igen en square ude til en opvisning i forbindelse med et firma, der havde OL-sportsdag for de ansatte. Et sjovt initiativ, hvor deltagerne konkurrerer indbyrdes. Dette har nu har kørt i 4 år, men desværre ikke givet nye dansere. Vi har et samarbejde med et Event bureau, hvor der også har været opvisning med indtægt til klubben. Der har været 2 events-arrangementer i Til medlemmerne Der har i 2015 været afholdt 7 bestyrelsesmøder. Selvfølgelig vil vi gerne høre fra jer, hvis der er noget I føler, der skal eller kan gøres anderledes. Vi forsøger efter bedste evne, at få alt til at gå op i en større enhed, men alt afhænger i bund og grund også af jeres opbakning. Du er velkommen til at deltage i dette arbejde, så stil op til bestyrelsesvalget om lidt det er altid rart med nyt input Region vest Region Vest s koordineringsudvalgsmøde blev afholdt den 25. oktober 2015 i Ikast. John Nygaard sidder fortsat som koordinator for region vest. Det er på disse møder, dansene koordineres. Afslutning Tak til vore medlemmer for opbakningen og de hjælpende hænder Det være sig ved opsætning, oprydning, bagning m.v. til arrangementerne. Tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde. Formand Janni Thye Lystrup 11

12 12

13 Graduering i Galten Så fik ØSDC gradueret ni square-dansere på Galten-holdet, der er blevet undervist af caller Bent R. Husted. Gradueringen blev foretaget af caller Birthe Madsen, med hjælp af flere end 25 square-dansere fra ØSDCs andre hold. 13

14 Forelæggelse og drøftelse af hovedlinerne for klubbens virksomhed i det kommende år - punkt Planlagte / afholdte arrangementer Nytårsdansen er vel overstået. Knap så mange dansere som sidste år, men en rigtig vellykket dag med oplagte callere og dansere. Dans i Tranum. Der er stadig et par pladser. Er man A2, C1 eller C2 danser og har man ikke før være i Tranum kan vi kun opfordre til at prøve. Har man været der før, så gælder det jo bare om at få sig tilmeldt. Hanne Frost tager gerne i mod i dag. Callerne i år er: Carsten Nielsen, Søren Lindergaard og Anders Blom. Forårsfestival afholdes her den 1. og 2. april i Hadsten og igen håber vi at se rigtig mange af vore medlemmer. Det er lang tid siden, vi har haft forårsfestival over 2 dage. er man C1 eller C2 danser vil vi gerne have jeres forhåndstilmelding, da der her bruges computerkort. Til Dansens dag den har DAASDC ikke planlagt noget for klubberne, men opfordret til, at vi selv gør noget enten alene eller går sammen med nogle af de omkringliggende klubber. For øjeblikket er der ikke noget i støbeskeen. Der er planlagt sommerdans med Johnny Preston den 11. juni i Gjern. Danish Convention 16 vil som bekendt blive afholdt i Horsens med DAASDC som overordnet tovholder og de øvrige klubber får hver en arbejdsopgave, man skal stå for. Vi skal nok tage kontrakt til jer medlemmer, når vi efter DAASDC repræsentantskabsmøde den altså i morgen - ved lidt mere om opgave- fordelingen. Sensommerdans med Carsten bliver også gennemført i år Det bliver den 4.9. og niveau bliver C1. Flyer er under udarbejdelse. I år har der været lavet lidt om på søndagsdansene. Der er planlagt 3 C2 danse her i foråret, hvoraf 2 har været afholdt med dansere pr. gang. Sidste søndagsdans her i foråret er 1.5. Her i efteråret vil der blive afholdt 4 søndagsdanse. 2 med intro til C1 14

15 om formiddagen og fuld C1 om eftermiddagen og 2 med intro til C3A om formiddagen og fuld C2 om eftermiddagen. Datoerne bliver og og og Hvornår der bliver C1 og C2 afhænger af undervisningsaftnerne. I vil blive oriente- ret så snart undervisningsplanen er på plads. Hold jer opdateret på vores hjemmeside med alle arrangementer og hvad der i øvrigt sker i klubben. Der ligger flyer på de forskellige arrangementer på bordet ved indgangen. Inger vil fortsat sende reminder til jer en fjorten dags tid før afholdelse af danse. Holdopstart Det nye indlæringshold med A2, hvor Carsten underviser fungerer rigtig godt. Der er 3 helt nye og 4 forholdsvis nye og med hjælp fra de "gamle" A2 dansere fungerer det godt. Almindelig orientering Ifølge bestemmelserne vil der udkomme et medlemsblad inden sommerferie med opsamling af referat fra generalforsamlingen m.v. Vi opfordrer jer til at komme med indlæg til dette blad. Det var, hvad bestyrelsen ville fremlægge om hovedlinerne for klubbens virke det kommende år. 15

16 16

17 Tilbageblik / for 20 år siden - i 1996 Januar 96 Klubbens egne undervisere - Pernille Hjort og Poul Bojesen - Uge 2 begynder undervisning i Basic for nybegyndere i Hadsten. Carsten Nielsen overtager en række dansere fra Skjød. 19/01-96 TV-transmition fra Scandinavian Center i Århus. 24 dansere fra klubben gav opvisning under Dans på Tværs med Willy Hjorth som Caller. 18/04-96 Ekstraordinær Generalforsamling. Klubbens navn ændres til Østjysk Square Dance Club. 31/08-96 PR-fremstød på Square Dancens Dag i Hammel, Hadsten, Hinnerup og Silkeborg. Efterår 96 Fem ny begynderhold i fem forskellige byer: Ebeltoft, Hadsten, Hammel, Hinnerup og Linå. Ny rekord? Der er i alt 243 tilmeldinger til undervisning i ØSDC 23 til B-indlæring i Hadsten (PB) 16 til B-DBD i Hadsten (PB) 29 til B-restindlæring i Hadsten (PH) 17 til A1 indlæring i Hadsten (CN) 24 til P-restindlæring i Hadsten (CN) 12 til A2 indlæring i Hadsten (bånd) (PP) 42 til B-indlæring i Linå (JC) 11 til M-indlæring i Linå (JC) 41 til B-indlæring i Hinnerup (MF) 12 til P-DBD i Hinnerup (bånd) (MF) 16 til B-indlæring i Hammel (MF) + senere til B-indlæring i Ebeltoft (ca 16) (PB) (PB) Poul Bojesen, (PH) Pernille Hjorting. (CN) Carsten Nielsen. (PP) Peder Perdersen. (JC) Jytte Christensen. (MF) Max Fris. 23/09-96 Klubben har nu 120 medlemmer. (Man blev først medlem efter graduering). 17

18 18

19 Promovering af Square Dance Af Hanne Frost Jeg vil lige fortælle medlemmerne, at Bent og jeg havde et event lørdag aften d Det var en ungdomsforening, der havde hyret os via Eventbureau. De unge mennesker (28 stk.) er alle frivillige unge under 30 år, der til sommer skal være med til at afholde sommerlejre for dårligt stillede børn på ferielejre over hele landet. De var samlet for at lære hinanden at kende og lave planer for hele sommeren. Ingen kendte squaredans i forvejen, men da de var færdige, var alle meget begejstrede og helt høje Der var ingen, der ville sidde ude, så der var 3 squares og 1 square med 2 couples. kendte melodier, som Bent havde valgt. Vi havde opstillet et bord med brochure fra DAASDC og med Ingers etiketter indeni. Jeg måtte finde flere frem, idet de første var revet væk, det lød som om det var noget, de kunne bruge (måske også til børn). De vil bestemt aldrig glemme deres første møde med Modern American Square Dance. Der var en fantastisk positiv stemning i lokalet. Er det ikke det, vi alle arbejder for, at så mange som muligt stifter bekendtskab med squaredansen. Måske vil de unge ikke deltage lige nu, men de ved, hvad squaredans er - det er jeg sikker på. Jeg håber på, at de måske en dag vender tilbage på et hold. En helt fantastisk aften!!! Hilsen Hanne De nåede ganske mange calls på 1 time og flere singing calls. Hvis Bents stemme var lidt svag (efter at have callet ved 3 opvisninger i Horsens i løbet af dagen), så kunne deltagerne selv synge med på de 19

20

Orientering/Nyhedsbrev

Orientering/Nyhedsbrev Orientering/Nyhedsbrev Nr. 86 Maj 2014 22. årgang Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside www.osdc.dk Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 80 stk.

Læs mere

Orientering/Nyhedsbrev

Orientering/Nyhedsbrev Orientering/Nyhedsbrev Nr. 89 Maj 2015 23. årgang Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside www.osdc.dk Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 80 stk.

Læs mere

Orientering/Nyhedsbrev

Orientering/Nyhedsbrev Orientering/Nyhedsbrev Nr. 77 Maj 2011 19. årgang Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside www.osdc.dk Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 100

Læs mere

Orientering/Nyhedsbrev

Orientering/Nyhedsbrev Orientering/Nyhedsbrev Nr. 83 Maj 2013 21. årgang Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside www.osdc.dk Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 100

Læs mere

Orientering/Nyhedsbrev

Orientering/Nyhedsbrev Orientering/Nyhedsbrev Nr. 80 April 2012 20. årgang Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside www.osdc.dk Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 100

Læs mere

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 16.3.2014

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 16.3.2014 Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 16.3.2014 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Orientering/Nyhedsbrev

Orientering/Nyhedsbrev Orientering/Nyhedsbrev Nr. 75 Maj 2010 18. årgang Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside www.osdc.dk Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer og dansere i kredsen.

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 26. august 2013

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 26. august 2013 Sted: KFUM soldaterhjem Treldevej 99 7000 Fredericia Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 26. august 2013 Deltagere: Vangsgaard Ingeborg Vind Nielsen Svend-Erik Mosegaard Hansen Kristen Foged Mads Nielsen

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008:

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Nr. 2 april - 2008 Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Kl 14:00 bød formanden de fremmødte deltagere (vi var 4 ialt) velkommen. Pkt.1 Valg af dirigent: Der fandtes

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Bestyrelsesmøde 02. oktober 2005

Bestyrelsesmøde 02. oktober 2005 Bestyrelsesmøde 02. oktober 2005 Sted: Join Hands Square Dancers klubhus, Enggade 6A, 8700 Horsens Tid: Kl. 11.00 til 16.30 Referat: Deltagere: Fraværende: Höiberg Pedersen Nielsen, Nielsen, Günter Arnold,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 17. januar 2016 kl. 11

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 17. januar 2016 kl. 11 Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 17. januar 2016 kl. 11 Sted: Karen Sørensen Havne Alle 3 Horsens Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden, valg af referent, ordstyrer. 2. Gennemgang af referat og arbejdsopgaver

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden. Referat 06.03.2015 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.06.03.2015. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d.19.03.06

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d.19.03.06 Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d.19.03.06 Sted: Skolen på Herreåsen, Klosterparkvej 175, 4400 Kalundborg Tid: Søndag den 19. marts 2006. Kl: 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af

Læs mere

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen,

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, Frederikssund, den 2. december 2015 Kære Alle Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, som kan ses nedenfor. Vi minder om vores juleafslutning søndag

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE 22. april 2005

REFERAT BESTYRELSESMØDE 22. april 2005 REFERAT BESTYRELSESMØDE 22. april 2005 Sted: Join Hands Square Dancers klubhus, Enggade 6A, 8700 Horsens Tid: kl. 11.00 til 16.15 Referant: Höiberg Pedersen Deltagere: Fraværende: Christensen, Arnold,

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde d.18.03.07 i Horsens

Referat fra repræsentantskabsmøde d.18.03.07 i Horsens Referat fra repræsentantskabsmøde d.18.03.07 i Horsens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse 5. Indkomne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. Søndag d. 22. marts 2015 kl Høng Skole, musiklokalet, Odinsvej 18, 4270 Høng

Referat fra ordinær generalforsamling. Søndag d. 22. marts 2015 kl Høng Skole, musiklokalet, Odinsvej 18, 4270 Høng I SPIL & DANS Vestsjælland mødes spillefolk og dansere, øvede såvel som uøvede, til samvær om musik og dans, der fortrinsvis har rod i den danske folketradition" Referat fra ordinær generalforsamling Søndag

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Repræsentantskabsmøde d

Repræsentantskabsmøde d Repræsentantskabsmøde d. 15.03.09 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse 5. Indkomne forslag 6. Budget og

Læs mere

Ocean City Square Dancers - Historie

Ocean City Square Dancers - Historie Ocean City Square Dancers - Historie Solrød, den 20-12-2009 OCSD blev stiftet i Havdrup, den 22/10-1992, med dansere fra det hold, som Inge-lise underviste i Roskilde. Inge-lise som var caller i RSDC,

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling.

Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling. Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling. Odense den 20.02.17 Onsdag den 8. marts 2017 kl. 19.00 på Odense Fagskole Ørstedsgade 28-5000 Odense C Mod forudbestilling er der spisning

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 17.3.13 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Vandrelaug Esbjerg den 24/ kl. 19.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Vandrelaug Esbjerg den 24/ kl. 19. Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Vandrelaug Esbjerg den 24/2 2016 kl. 19. Antal mødedeltagere inkl. bestyrelsen: 65 Landsformand Steen Kobberø-Hansen deltog i generalforsamlingen. Dagsorden:

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat fra: DAASDC Region Øst møde September 2014

Referat fra: DAASDC Region Øst møde September 2014 Referat fra: DAASDC Region Øst møde September 2014 Tid: Søndag den 28.09.14 kl. 10:30 Sted: Stege Skole, Birkevænget 2, 4780 Stege Mødeleder: Tommy P. Larsen Referent: Jette Johansen Deltagende Klubber/Klubrepræsentanter:

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Koordineringsliste over arrangementer i Region Vest

Koordineringsliste over arrangementer i Region Vest Koordineringsliste over arrangementer i Region Vest Arrangerende klub: Traditionelle danse: Nr. Placering Bemærkninger Djurs Square Dance Club B 3. weekend i januar Svendborg SDC Fødselsdagsdans B 4. weekend

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 29 d. 26. juni 2016 kl. 14:15 Sommerhus Stillinge Strand Alex G. Larsen -

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub autoklubskoda.dk Klubblad nr. 2 2016 Danmarks ældste skodaklub Informationer: Kontaktadresse hos autoklubskoda.dk www.autoklubskoda.dk Klublokale: Skoda i Køge, Tangmosevej 110, 4600 Køge Formand: Jens

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Restprodukter til Jordbrugsformål

Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Restprodukter til Jordbrugsformål Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Restprodukter til Jordbrugsformål www.genanvendbiomasse.dk Referat, Generalforsamling den 20. april 2007 kl. 10:00 Landbrugsraadet, Axeltorv 3, 1609 Kbh.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2008.

Referat af Generalforsamlingen 2008. Referat af Generalforsamlingen 2008. Søndag den 24/2-2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Redningshunden-Danmark på brandstationen i Frederikssund. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere