Beskrivelse af prioriterede indsatser i alkoholpolitisk handleplan for Langeland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af prioriterede indsatser i alkoholpolitisk handleplan for Langeland"

Transkript

1 Beskrivelse af prioriterede indsatser i alkoholpolitisk handleplan for Langeland Den alkoholpolitiske handleplan indeholder en lang række forslag til supplerende indsatser indenfor alkoholområdet. Det tværfaglige alkoholråd har lavet et forslag til prioritering af indsatserne indenfor de forskellige mål opsat i handleplanen. Nedenfor beskrives disse prioriterede indsatser, hvor målene er opsat sideordnet, mens indsatserne indenfor hvert mål er i prioriteret rækkefølge. Som afslutning gives en kort beskrivelse af sammenhænge mellem de forskellige indsatser, målgrupper og udførende aktører, samt et overblik over det samlede forventede tidsforbrug. Indholdsfortegnelse: Mål 1: Det ufødte barn beskyttes mod gravides alkoholforbrug...2 Mål 2: Børn sikres mod omsorgssvigt som følge af forældrenes alkoholmisbrug...4 Mål 3: Unges alkoholdebut udskydes og alkoholforbruget blandt unge reduceres...6 Mål 4: Tilgængeligheden af alkohol for unge skal begrænses mest muligt...8 Mål 5: Arbejdslivet bruges aktivt som område til at nedsætte alkoholforbruget blandt voksne...10 Mål 6: Alkoholforbruget blandt de ældre reduceres...12 Mål 7: Alkoholbehandlingen og den sociale indsats er sammenhængende og helhedsorienteret...14 Mål 8: Der er tilbud til de mest udsatte alkoholafhængige...15 Sammenhænge mellem indsatser, målgrupper og udførende aktører...16 Forventet tidsforbrug

2 Mål 1: Det ufødte barn beskyttes mod gravides alkoholforbrug Indsats 1.2: Spørgsmål om alkoholforbrug i sundhedsplejerskens møde med forældre før og efter graviditeten formaliseres f.eks. via de evidensbaserede spørgeredskaber Aktiviteter/handlinger Tidsplan/milepæle Udførende aktører og - ForebyggelsesCentret afholder møde med sundhedsplejen - Proces omkring udarbejdelse af handlingsvejledning/ spørgeguide: Møder og skrivearbejde - Spørgsmålene ibrugtages - Løbende opfølgning Ansvarshaver: Sundhedsplejen Gravide (og deres ufødte og/eller nyfødte barn) Forventede effekter Ca. 8 timer pr. sundhedsplejerske i implementeringsfasen - Flere gravide alkoholmisbrugere opspores og hjælpes - Flere gravide generelt vil nedsætte deres alkoholforbrug Succeskriterier/ - Sundhedsplejen kender og anvender evidensbaserede spørgsmål om alkoholforbrug. - 5 gravide tager årligt imod tilbud om rådgivning omkring nedsættelse af alkoholforbrug Implementeringsvarighed Ca. 3 måneder + løbende opfølgning (denne indsats tænkes sammen med indsats 3.4 og koordineres med Region Syddanmarks kommende 4-årige projekt for gravide alkoholmisbrugere, hvor der netop udarbejdes spørgeguide og handlevejledning) Indsats 1.1: Den praktiserende læge taler ved den første graviditetsundersøgelse med den gravide om skadevirkninger ved alkoholforbrug. Den praktiserende læge opfordres til at tage samme emne op med kvinder, der henvender sig med ønske om prævention, graviditet eller fertilitetsbehandling Aktiviteter/handlinger Tidsplan/milepæle - Der forsøges etableret et samarbejde med praktiserende læger og praksiskoordinator, hvor følgende elementer kan indgå: - Proces omkring udarbejdelse af handlingsvejledning/spørgeguide: Møder og skrivearbejde - Praksis med spørgsmål ibrugtages af de enkelte læger - Lokale kontaktoplysninger lægges på lægeportalen Udførende aktører og Sundhedsstyrelsens kliniske vejledning for almen praksis (2010) anvendes ifht. spørgeguide Praktiserende læger Ansvarshavende: Praksiskoordinator Gravide samt patienter, der overvejer at blive gravide Ca. 4 timer pr. læge i implementeringsfasen + koordineringstid for 2

3 praksiskoordinator Forventede effekter - Flere gravide alkoholmisbrugere opspores og hjælpes - Flere gravide generelt vil nedsætte deres alkoholforbrug - Flere læger vil generelt spørge ind til patienters alkoholforbrug Succeskriterier/ - De praktiserende læger kender og anvender evidensbaserede spørgsmål om alkoholforbrug. - 5 gravide har tager årligt imod tilbud om rådgivning omkring nedsættelse af alkoholforbrug Implementeringsvarighed Ca. 4 måneder + løbende opfølgning (Denne indsats tænkes sammen med indsats 6.2 og koordineres med Region Syddanmarks kommende 4-årige projekt for gravide alkoholmisbrugere) 3

4 Mål 2: Børn sikres mod omsorgssvigt som følge af forældrenes alkoholmisbrug Indsats 2.1: Børn i familier med alkoholproblemer opspores og støttes, idet spørgsmål om alkohol integreres i alle 50 undersøgelser Aktiviteter/handlinger - Handlevejledningen Et barn mangler omsorg, hvori Tidsplan/milepæle alkohol indgår, blev udarbejdet i Proces med udarbejdelse af evidensbaserede spørgsmål om alkohol til systematisk anvendelse Udførende aktører og Erfaringer fra børnekonsulenter i projekt Børn i familier med alkoholproblemer anvendes Ledere og sagsbehandlere fra Børn- og Kulturafdelingen som primære udførende aktører Ansvarshavere: Børn og Kulturafdelingen Børn i familier med alkoholproblemer Ca. 8 timer pr. sagsbehandler i implementeringsfasen Ca. 4 timer for ledere i Børn- og Kulturafdelingen Forventede effekter - Flere børn i familier med alkoholproblemer opspores og hjælpes - Flere voksne med alkoholproblemer opspores og henvises til behandling - Øget brug af børnekonsulent dels som støtte til børnene dels som faglig sparring til sagsbehandlerne Succeskriterier/ - Alle sagsbehandlere kender og anvender evidensbaserede spørgsmål om alkoholforbrug i deres sagsbehandling Implementeringsvarighed Ca. 4 måneder + løbende opfølgning (Denne indsats tænkes sammen med indsats 2.4) Indsats 2.2: Voksenafdelingen og Jobcentret indtænker børneperspektivet ved systematisk at spørge ind til eventuelle børn i sager med alkohol Aktiviteter/handlinger - Handlingsvejledningen Borgere med svært Tidsplan/milepæle alkoholmisbrug, hvori alkohol indgår, blev udarbejdet i Møder med sagsbehandlere: Revidering og implementering af allerede udarbejdet handlingsvejledning - Praksis med spørgsmål ibrugtages af sagsbehandlerne Udførende aktører og Erfaringer fra Alkoholbehandlingen Svendborg anvendes, herunder spørgsmål og videreformidling til relevante børn og ungesagsbehandlere Ledere og sagsbehandlere fra Voksenafdelingen og Jobcentret som udførende aktører Ansvarshavende: Voksenafdelingen Voksne med alkoholproblemer og deres børn Ca. 8 timer pr. sagsbehandler fra Voksenafdelingen og Jobcentret i implementeringsfasen 4

5 Ca. 4 timer for ledere i Voksenafdelingen og Jobcentret Forventede effekter - Flere voksne med alkoholproblemer opspores og hjælpes - Flere børn i familier med alkoholproblemer opspores og sikres den til problemet svarende hjælp Succeskriterier/ - Alle sagsbehandlere kender og anvender spørgsmål om alkoholforbrug og eventuelle børn Implementeringsvarighed Ca. 4 måneder + opfølgning Indsats 2.4: Forsøg med generel model for audit på børne- og ungeområdet, i sager hvori alkoholindgår, er udarbejdet i 2008, ligesom der er gennemført audit på et mindre antal anonymiserede sager med alkoholproblematikker. Dette formaliseres til fast procedure Aktiviteter/handlinger Tidsplan/milepæle Projektudvikling: - Et læringsværktøj med relevante elementer fra audit udvikles på sagsbehandlingen - Projektbeskrivelse udarbejdes af konsulent - Der er indledt samarbejde med VISO med henblik på deltagelse i udviklingen af den generelle model, som kan have interesse og anvendelighed for andre kommuner Udførende aktører og ForebyggelsesCentret og Børn og Kultur Sagsbehandlere i Børn og Kultur Forventede effekter Succeskriterier/ Implementeringsvarighed (Denne indsats tænkes sammen med 2.1) 5

6 Mål 3: Unges alkoholdebut udskydes og alkoholforbruget blandt unge reduceres Indsats 3.1: Kommunen standardiserer og iværksætter alkoholforebyggende indsatser i grundskolen. Indsatserne skal bl.a. fokusere på forældrenes muligheder og ansvar for at udskyde børn og unges alkoholdebut så længe som muligt samt påvirkninger af de unge igennem gruppetilhørsforhold. Team Ung indtænkes ifht. ideer til oplæg i læseplanerne Aktiviteter/handlinger Tidsplan/milepæle Udførende aktører og Forventede effekter Succeskriterier/ - ForebyggelsesCentret udarbejder forslag til implementering (april 2009) - SSP-udvalget udarbejder læseplan indeholdende bl.a. alkoholforebyggende indsatser, materialer og mulige oplægsholdere - Politisk beslutning om at alkohol skal på dagsorden til alle forældremøder i 7. klasse (juni 2009) implementeres Skoleledere og lærere, i samarbejde med Team Ung Ansvarshavende: SSP-udvalget Elever i klassetrin, sekundært forældrene Del af eksisterende forældremøder, undervisning - Eleverne opnår et bedre kendskab til alkohol, risici, flertalsmisforståelser osv. - Forældre får kendskab til alkohols påvirkning af unge, muligheder for at udskyde alkoholdebut osv. - På sigt ændre de unges alkoholkultur i retning af senere alkoholdebut og mindre alkoholforbrug - Eleverne anvender deres kendskab til alkohols skadelige virkninger, flertalsmisforståelser, sociale overdrivelser osv. - Faste oplæg for eleverne samt alkoholdebat på forældremøder - Overholdelse af klasseaftaler omkring alkohol til fester osv. - På sigt senere alkoholdebut for de unge samt mindre alkoholforbrug Implementeringsvarighed 3 måneder + løbende opfølgning Indsats 3.2: Alle folkeskoler og ungdomsuddannelser udarbejder en klar og tydelig alkoholpolitik. Kommunen bidrager til dette ved at tilbyde hjælp til opbygning og indhold samt oplæg ved fagfolk på området Aktiviteter/handlinger - Udarbejdelse af alkoholpolitik på skolerne, som dækker både Tidsplan/milepæle personalearrangementer og forældre-børn-arrangementer Udførende aktører og Skolerne i samarbejde med Børn og Kultur Lærere og forældre som rollemodeller for børnene Ca timer på skolerne Forventede effekter - Refleksion over brugen af alkohol og ansvaret som 6

7 rollemodel - Mindsket brug af alkohol på skolerne Succeskriterier/ - Alkoholpolitik udarbejdes og anvendes Implementeringsvarighed Ca. 3 måneder + opfølgning Indsats 3.4: Fokus på folkeskolens ældste klasser ved samtaler om alkoholforbrug via sundhedsplejerskens undersøgelse ved udskolingen Aktiviteter/handlinger - Proces omkring udarbejdelse af spørgeguide: Møder og Tidsplan/milepæle skrivearbejde - Spørgsmålene ibrugtages - Løbende opfølgning Udførende aktører og Ansvarshavende: Sundhedsplejen i samarbejde med folkeskolerne Elever i klassetrin Ca. 8 timer pr. sundhedspleje i implementeringsfasen Forventede effekter - De unges opmærksomhed øges ifht. sunde alkoholvaner - Øget opmærksomhed på unge med eventuelt begyndende alkoholproblemer Succeskriterier/ - Sundhedsplejen anvender fast spørgsmål om alkoholforbrug i samtalen med de unge - De unge kender anbefalede genstandsgrænser og ved hvor de kan henvende sig, hvis de er bekymrede for eget eller andres alkoholforbrug Implementeringsvarighed Ca. 3 måneder + løbende opfølgning (denne indsats tænkes sammen med indsats 1.2) 7

8 Mål 4: Tilgængeligheden af alkohol for unge skal begrænses mest muligt Indsats 4.1: Den forebyggende/sundhedsmæssige indsats indtænkes i bevillingsnævnet Aktiviteter/handlinger - Nyt bevillingsnævn opstartes (januar 2010) Tidsplan/milepæle - Bevillingsnævnet inddrager ad hoc fagpersoner fra forebyggelses/sundhedsområdet Udførende aktører og Bevillingsnævnet Bevillingsnævnet Repræsentant fra forebyggelses/sundhedsområdet ca. 1-2 møder årligt Forventede effekter Det forebyggende/sundhedsmæssige perspektiv indtænkes i højere grad i tildelingen af bevillinger Succeskriterier/ - Repræsentant fra forebyggelsen deltager ad hoc i bevillingsnævnets møder Implementeringsvarighed 2 måneder Indsats 4.4: Kommunen, detailhandlen og erhvervslivet samarbejder og støtter op om 16- årsloven for salg af alkohol og krav om ID-fremvisning. Aktiviteter/handlinger Projektudvikling: Tidsplan/milepæle - Se på den bornholmske model for automatisk udstedelse af ID-kort, når de unge fylder 16 år, hvor kommunen eller virksomheder i samarbejder bidrager økonomisk til udstedelsen og kontrol med overholdelse af 16-årsloven for salg af alkohol Udførende aktører og Forventede effekter Succeskriterier/ Implementeringsvarighed Indsats 4.5: Markedsføring og udskænkning minimeres de steder, hvor børn og unge færdes såsom sportshaller Aktiviteter/handlinger - Bevillingsnævnet udarbejder restaurationsplan hvor disse Tidsplan/milepæle elementer indgår - Bevillinger tildeles fremadrettet efter elementerne i restaurationsplanen omkring steder, hvor børn og unge færdes - Kommunen forsøger samarbejde med sportshallerne omkring minimering af udskænkning af alkohol i forbindelse med 8

9 arrangementer, hvor børn og unge deltager Udførende aktører og - Bevillingsnævnet og kommunen Restauratører, erhvervsliv og sportshaller Ca. 4-5 møder til udarbejdelse af restaurationsplan samt fortløbende arbejde i bevillingsnævn Ca. 30 timer i kommunen omkring samarbejde med sportshaller Forventede effekter Tilgængeligheden af alkohol mindskes for børn og unge, hvilket har en påvist effekt ifht. senere alkoholdebut og mindsket alkoholforbrug for de helt unge. Succeskriterier/ - Restaurationsplan medtager disse elementer - Bevillinger tildeles med tanke på disse ting - Mindsket udskænkning i sportshaller Implementeringsvarighed 6-12 måneder + løbende opfølgning Indsats 4.3: Kommunen, politi og bevillingshavere samarbejder om kurser og systematisk information om bevillingshavernes ansvar for at undgå udskænkning til mindreårige Aktiviteter/handlinger - Informationsmøde for alle bevillingshavere inkl. arrangører Tidsplan/milepæle med lejlighedsbevilling - Kursustilbud til ansatte på beværtninger, sportshaller osv. Udførende aktører og ForebyggelsesCentret i samarbejde med bevillingshavere og nævn Bevillingshavere Ca. 6 timer for planlægning og afholdelse af informationsmøde Ca. 10 timer for planlægning og afholdelse af kursus Forventede effekter - Bevillingshavere tager større ansvar ifht. udskænkning til mindreårige - Barpersonale osv. er bedre klædt på ifht. konflikthåndtering, ansvar osv. Succeskriterier/ Informationsmøde afholdes med mindst 20 deltagere Kursus afholdes en gang årligt med mindst 12 deltagere Implementeringsvarighed Ca. 3 måneder 9

10 Mål 5: Arbejdslivet bruges aktivt som område til at nedsætte alkoholforbruget blandt voksne Indsats 5.4: Der arbejdes på metode til at medtage alkoholforbrug som en del af kommunens og virksomheders Arbejdspladsvurdering (APV), evt. som en del af lokale alkoholpolitikker Aktiviteter/handlinger - For kommunen som arbejdsplads arbejdes med: Tidsplan/milepæle - Alkohol som en del af sygesamtaler - Alkohol som en del af MUS-samtaler og/eller APV - Alkohol som del af ny trivselsundersøgelse - Der tilbydes information om ovennævnte metoder til private virksomheder Udførende aktører og Ifht. kommunen som arbejdsplads: Løn og Personale-afdelingen som udførende og ansvarshavende Ifht. tilbud til private virksomheder: Alkoholkonsulent fra Alkoholbehandlingen som udførende aktør Ansatte i Langeland Kommune og evt. ansatte på private virksomheder Ca timer i Løn og Personale Evt. yderligere timer for alkoholkonsulent (del af entreprenøraftale), hvis private virksomheder inddrages Forventede effekter Større åbenhed omkring alkoholproblemer, lettere at sætte alkohol på dagsordenen for både ansatte og ledere Succeskriterier/ - Større trivsel blandt de ansatte i Langeland kommune og deraf mindsket sygefravær - Større samarbejde med private virksomheder om alkoholkurser og - rådgivning Implementeringsvarighed Ca. 6-8 måneder Indsats 5.3: Kommunen tilbyder støtte, råd og vejledning til at udarbejde lokale alkoholpolitikker på de kommunale arbejdspladser indeholdende ansvar og handling ved signaler på alkoholproblemer Aktiviteter/handlinger Tidsplan/milepæle - Kommunens overordnede politik inkl. en alkoholpolitik vedtages - Tilbud om støtte til udarbejdelse af lokale alkoholpolitikker gives via intranet og Med-system - ForebyggelsesCentret og Alkoholbehandlingen bidrager løbende med proces og/eller rådgivning omkring udarbejdelsen Udførende aktører og ForebyggelsesCentret (alkoholkoordinator) og Alkoholbehandlingen (alkoholkonsulent) Ansvarshavende: Løn og Personale De enkelte afdelinger i Langeland kommune Proces pr. afdeling: 10

11 3 møder a 2 timer med alkoholkoordinator og alkoholkonsulent 2 mellemliggende møder som del af afdelingens personalemøder Opfølgende 1 møde Alternativt udarbejdelse uden proces pr. afdeling: 2-3 møder som del af afdelingens personalemøder 6 timers skrivearbejde for alkoholkoordinator (ForebyggelsesCentret og Alkoholbehandlingen anbefaler en proces for bedre forankring og opbakning fra de ansatte) Forventede effekter Større åbenhed omkring alkoholproblemer, lettere at sætte alkohol på dagsordenen for både ansatte og ledere Succeskriterier/ Alle afdelinger har udarbejdet en kendt og anvendt lokal alkoholpolitik Implementeringsvarighed 4 måneder pr. afdeling + opfølgende møde ½ år efter Indsats 5.5: Spørgsmål om alkohol integreres i alle samtaler i forbindelse med ledighed Aktiviteter/handlinger - Der foreslås stillet krav til screening af alkoholproblemer i Tidsplan/milepæle forbindelse med entreprenøraftale med Jobcentret Udførende aktører og Kommunen og politikere i samarbejde med Jobcenter Svendborg Kommunens sagsbehandlere Borgere med begyndende alkoholproblemer Ca. 30 timers arbejde i kommunen (tænkes sammen med indsats 5.7) Forventede effekter - Sagsbehandlere bedre klædt på til at spørge ind til alkoholproblemer i mødet med borgere - Flere borgere med alkoholproblemer opspores og rådgives omkring støttemuligheder Succeskriterier/ Spørgsmål om alkohol indgår systematisk i alle myndighedssamtaler Implementeringsvarighed Ca. 6 måneder + opfølgning Indsats 5.7: Ved kommunens samarbejde med virksomheder omkring aktivering, løntilskud osv. spørges der systematisk ind til virksomhedernes alkoholpolitik Aktiviteter/handlinger - Der foreslås stillet krav om forespørgsel om Tidsplan/milepæle samarbejdsvirksomheders alkoholpolitik jf. indsats 5.5 Udførende aktører og Kommunen og politikere i samarbejde med Jobcenter Svendborg Samarbejdsvirksomheder Borgere med alkoholproblemer Ca. 30 timers arbejde i kommunen (tænkes sammen med indsats 5.5) Forventede effekter Større synlighed omkring håndtering og fælles ansvar ifht. alkoholproblemer Succeskriterier/ - Flere borgere med alkoholproblemer opspores og rådgives omkring 11

12 støttemuligheder Implementeringsvarighed Ca. 6 måneder + opfølgning Mål 6: Alkoholforbruget blandt de ældre reduceres Indsats 6.1: Indsats overfor ældre, herunder tilbud om kortere kurser (3 timers) om alkohol til ansatte i hjemmeplejen med henblik på tidlig opsporing og kendskab til hjælpemuligheder Aktiviteter/handlinger Fastholdelse af eksisterende kursustilbud med fortsat deltagelse af Tidsplan/milepæle ansatte i hjemmeplejen Udførende aktører og ForebyggelsesCentret i samarbejde med Alkoholbehandlingen Ansatte i hjemmeplejen og derigennem ældre med alkoholproblemer 3 timer pr. kursus + forberedelse for kursusholdere Forventede effekter Ansatte bedre klædt på til at opspore og tage fat på samtalen om alkohol Succeskriterier/ Kurser afholdes fortsat hvert halve år, med deltagelse af mindst 5 fra ældreområdet hver gang Implementeringsvarighed Fortløbende Indsats 6.3: De frivillige foreninger med ældre som målgruppe tilbydes temamøder for de frivillige om alkoholproblemer, signaler og handlemuligheder Aktiviteter/handlinger - Dialog med de frivillige foreninger omkring behov og ønsker Tidsplan/milepæle for temamøder - Temamøder udbydes i samarbejde med Alkoholbehandlingens konsulent - Tilbuddet kommunikeres ud til foreningerne Udførende aktører og ForebyggelsesCentret/alkoholkoordinator i samarbejde med Alkoholbehandlingens konsulent Frivillige foreninger med ældre som målgruppe Ca. 6 timer for alkoholkoordinator Samarbejde med alkoholkonsulent del af entreprenøraftale Forventede effekter De frivillige bedre klædt på i tilfælde af mødet med borger med alkoholproblemer Succeskriterier/ Temamøder afholdes 1 gang årligt med mindst 20 deltagere Implementeringsvarighed 1 måned Indsats 6.2: De praktiserende læger tilbydes kurser i samtale om alkoholvaner med de ældre borgere Aktiviteter/handlinger - Dialog med kommunens praksiskonsulent omkring ønsker Tidsplan/milepæle og behov for kurser - Kurser tilbydes i samarbejde med Alkoholbehandlingens konsulent 12

13 Udførende aktører og Forventede effekter - Tilbuddet kommunikeres ud til de praktiserende læger Sundhedsstyrelsens kliniske vejledning for almen praksis (2010) anvendes på kurserne Forebyggelses-Centret i samarbejde med Alkoholbehandlingen De praktiserende læger og derigennem patienter med for stort alkoholforbrug og/eller begyndende alkoholproblemer Ca. 3 timer pr. kursus + forberedelse for kursusholdere De praktiserende læger medtænker alkohol som årsag og spørger oftere ind til patienters alkoholforbrug Kurset afholdes med deltagelse af størstedelen af de praktiserende læger Succeskriterier/ Implementeringsvarighed Ca. 4 måneder (Denne indsats tænkes sammen med indsats 1.1) 13

14 Mål 7: Alkoholbehandlingen og den sociale indsats er sammenhængende og helhedsorienteret Indsats 7.4: Handlevejledning udarbejdes for aktiveringsområdet (del af Projekt Forebyggelse som grundtanke Forebyggelse af alkoholmisbrug ) Aktiviteter/handlinger - Handlingsvejledningen Borgere med svært Tidsplan/milepæle alkoholmisbrug, hvori alkohol indgår, blev udarbejdet i Møder med sagsbehandlere: Revidering og implementering af allerede udarbejdet handlingsvejledning - Praksis med spørgsmål ibrugtages af sagsbehandlerne Anbefalinger fra Cage-C spørgsmål samt Sundhedsstyrelsens kliniske vejledning for almen praksis (2010) anvendes i implementeringen af handlevejledning Udførende aktører og Ledere og sagsbehandlere fra aktiveringsområdet, socialafdelingen Sagsbehandlere og derigennem ledige med alkoholproblemer Ca timer for ansatte i aktiveringsområdet Forventede effekter Ansatte bedre klædt på til at spørge til alkoholproblemer og rådgive om støttemuligheder Succeskriterier/ Handlevejledningen anvendes Implementeringsvarighed Ca. 3 måneder + løbende opfølgning Indsats 7.5: Der arbejdes på model for lokal alkoholbehandler eller professionel rådgiver/behandler Aktiviteter/handlinger - Forsøg med satellitfunktion af Alkoholbehandlingen (1 dag Tidsplan/milepæle ugentligt) opstartes (februar 2010) - Forsøget evalueres efter ½ år og efter 1 år besluttes, om ordningen fortsætter permanent Udførende aktører og Forventede effekter Alkoholbehandlingen Svendborg i samarbejde med Langeland Kommune Borgere med alkoholproblemer Den årlige udgift til alkoholindsatsen udgør kr. Flere borgere kommer tidligere i alkoholbehandling Flere udsatte alkoholmisbrugere kommer i alkoholbehandling Succeskriterier/ - Tilbuddet efterspørges og benyttes (evalueres efter ½ år i samarbejde med Svendborg Kommune) Implementeringsvarighed 1 års forsøg, herefter opfølgning på om ordningen skal gøres permanent 14

15 Mål 8: Der er tilbud til de mest udsatte alkoholafhængige Indsats 8.2: Blandingsmisbrugere og socialt udstødte tilbydes alkoholbehandling i tilknytning til en behandling, de modtager allerede Aktiviteter/handlinger - Fastholdelse og fortsat udvikling af eksisterende tilbud: Tidsplan/milepæle - Hjørnet og hjemmeplejen uddeler antabus - Unge under 25 år, også med blandingsmisbrug, tilbydes stofbehandling via satellit-funktion på Langeland en gang om ugen Udførende aktører og - Hjørnet og hjemmeplejen - Satellit-funktion af Stofbehandlingen Svendborg Blandingsmisbrugere og socialt udstødte Indenfor eksisterende rammer Forventede effekter Misbrugere, der ikke kan drage nytte af eksisterende behandlingstilbud i Svendborg, modtager en form for behandling og støtte Succeskriterier/ Eksisterende tilbud fastholdes Implementeringsvarighed Fortløbende + 1 års forsøg med satellit-funktion Indsats 8.4: Behovet for udvikling af rummelige botilbud til målgruppen afdækkes, herunder etablering af et plejehjem for gamle alkoholmisbrugere Aktiviteter/handlinger Projektudvikling: Tidsplan/milepæle - Mulighederne for ovennævnte tilbud undersøges Udførende aktører og Forventede effekter Succeskriterier/ Implementeringsvarighed 15

16 Sammenhænge mellem indsatser, målgrupper og udførende aktører I en stor del af indsatserne inddrages de samme udførende aktører i implementeringen, ligesom der er flere overlap mellem indsatser og målgrupper. Det vil være hensigtsmæssigt at medtage disse sammenhænge i prioriteringen af indsatser, for dermed at effektivisere arbejdet med implementering samt øge en forventet domino-effekt. Nedenfor illustreres de mange overlap mellem målgrupper og udførende aktører. Sammenhæng mellem målgrupper og udførende aktører Prioriterede indsatser ifht. borgermålgrupper Gravide/det ufødte barn (2 indsatser) Børn (3 indsatser) Primære udførende aktører Sundhedsplejen (inddrages i 2 indsatser) Praktiserende læger (inddrages i 2 indsatser) Børn og Kultur-afdelingen (inddrages i 2 indsatser) Unge og tilgængelighed (7 indsatser) Voksne og arbejdslivet (4 indsatser) Folkeskolen (inddrages i 2 indsatser) Bevillingsnævn (inddrages i 2 indsatser) Voksenafdeling og Jobcentret (inddrages i 3 indsatser) Ældre (3 indsatser) Løn og Personaleafdelingen (inddrages i 1 indsats) ForebyggelsesCentret (inddrages i 4 indsatser) Socialt udsatte (6 indsatser) Socialafdelingen (inddrages i 2 indsatser) 16

17 17

18 Forventet tidsforbrug Den alkoholpolitiske handleplan revideres i 2012, derfor planlægges de prioriterede indsatser implementeret inden da. I beskrivelsen af de prioriterede indsatser er medtaget det forventede tidsforbrug for implementeringen af de enkelte indsatser, men en hensyntagen til sammenhænge mellem indsatser, målgrupper og udførende aktører forventes at mindske det samlede tidsforbrug. 3 mdr 3 mdr 3 mdr 3 mdr 3 mdr 3 mdr 3 mdr 3 mdr Mål 1: Det ufødte barn beskyttes mod gravides alkoholforbrug Indsats 1.2 (3 mdr) Indsats 1.1 (4 mdr). Mål 2: Børn sikres mod omsorgssvigt som følge af forældrenes alkoholmisbrug Indsats 2.1 (4 mdr) Indsats 2.2 (4 mdr) Indsats 2.4 (projektudvikling). Mål 3: Unges alkoholdebut udskydes og alkoholforbruger blandt unge reduceres Indsats 3.1 (3 mdr) Indsats 3.2 (3 mdr) Indsats 3.4 (3 mdr) Mål 4: Tilgængeligheden af alkohol for unge skal begrænses mest muligt Indsats 4.1 (2 mdr) Indsats 4.4 (projektudvikling) Indsats 4.5 (6-12 mdr) Indsats 4.3 (3 mdr) Mål 5: Arbejdslivet bruges aktivt som område til at nedsætte alkoholforbruget blandt voksne Indsats 5.4 (6-8 mdr) Indsats 5.3 (4 mdr pr. afd) Indsats 5.5 (6 mdr) Indsats 5.7 (6 mdr) Mål 6: Alkoholforbruget blandt de ældre reduceres Indsats 6.1 (fortløbende) Indsats 6.3 (1 mdr) Indsats 6.2 (4 mdr) Mål 7: Alkoholbehandlingen og den sociale indsats er sammenhængende og helhedsorienteret Indsats 7.4 (3 mdr) Indsats 7.5 (1 års forsøg) Mål 8: Der er tilbud til de mest udsatte alkoholafhængige Indsats 8.2 (fortløbende) Indsats 8.4 (projektudvikling) 18

Organisering af arbejdet

Organisering af arbejdet Organisering af arbejdet Ærø Kommune Langeland Kommune Svendborg Kommune Projektstyregruppe Tværfagligt alkoholråd Ærø Tværfagligt alkoholråd Langeland Tværfagligt alkoholråd Svendborg Alkoholkoordinator

Læs mere

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010 Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune August 2010 Den alkoholpolitiske handleplan for Langeland Kommune blev vedtaget af politikerne i Langeland Kommune i oktober 2009. Handleplanen kan rekvireres

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN

STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN 30-08- 2013 VEJEN KOMMUNE Status på indsatserne I nærværende rapport fremstilles, hvilke initiativer der er blevet iværksat for at realisere de indsatser,

Læs mere

SST-krav vs. målgruppeopdeling

SST-krav vs. målgruppeopdeling SST-krav vs. målgruppeopdeling Tilgængelighed (udbudsreducerende indsatser) Professionelle funktioner (sagsbehandlere, sundhedspleje osv.) Institutioner (skoler, væresteder, sportshaller osv.) Den kommunale

Læs mere

September Alkoholpolitisk handleplan for Langeland

September Alkoholpolitisk handleplan for Langeland September 2009 Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Indholdsfortegnelse Indledning...2 Baggrund...2 Organisering og implementering...3 Vision...4 Alkoholpolitik...4 Målgrupper og tilhørende mål...4

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010 Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune August 2010 Den alkoholpolitiske handleplan for Langeland Kommune blev vedtaget af politikerne i Langeland Kommune i oktober 2009. Handleplanen kan rekvireres

Læs mere

Handleplan 1: Udvidelse af det nuværende alkoholkoordinationsudvalg til også at dække rusmidler ifht. unge

Handleplan 1: Udvidelse af det nuværende alkoholkoordinationsudvalg til også at dække rusmidler ifht. unge Handleplaner til Alkoholpolitisk strategi Med udgangspunkt i den Alkoholpolitiske strategi er udarbejdet en række forslag til konkrete handleplaner, der forankres fælles på tværs af alle direktørområder

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol : rundniveau : dviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at kommunen

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray Alkoholstrategi Alkoholstrategi November 2010 Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev Tlf. 4452 7000 www.herlev.dk Design, prepress og tryk: Cool Gray HERLEV SIGER NEJ TAK TIL ALKOHOL......

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol og øvrige

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012 Forslag til Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Juni 2012 Alkoholpolitik Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på at iværksætte forebyggende indsatser over for danskernes forbrug

Læs mere

Projekter på tværs i kommunen erfaringer fra Bornholm

Projekter på tværs i kommunen erfaringer fra Bornholm Projekter på tværs i kommunen erfaringer fra Bornholm Alkoholforebyggelse i kommunen Temadag, 27. oktober 2010 Nationalmuseet Disposition Alkoholpolitiske målsætninger på Bornholm 3 eksempler på tværgående

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model M I N I U D G A V E Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats Indledning Denne miniudgave

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Alkoholpolitisk Handleplan 2010 2014 Statusredegørelse 2012

Alkoholpolitisk Handleplan 2010 2014 Statusredegørelse 2012 1. Organisering af det alkoholpolitiske forebyggelsesarbejde At forebyggelsesarbejdet på alkoholområdet organiseres systematisk og forankres politisk og ledelsesmæssigt så det kan gøre en forskel. 1a.

Læs mere

Kommuneprojektets baggrund. Kit Broholm Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse

Kommuneprojektets baggrund. Kit Broholm Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Kommuneprojektets baggrund Kit Broholm Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Hvorfor skal vi lave et kommuneprojekt om alkohol? I Alkohol - et kæmpeproblem for folkesundheden og går ud over mange uskyldige:

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Handleplan Indsats: Styrket indsats for røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser

Handleplan Indsats: Styrket indsats for røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser Handleplan 2017 2018 Indsats: Styrket indsats for røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor vil vi. i sundhedspolitikken 2015-2018) Fremme røgfrie miljøer,

Læs mere

Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel

Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Alkoholpolitik for sundhed og trivsel Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

Alkoholpolitikker og handleplaner

Alkoholpolitikker og handleplaner Alkoholpolitikker og handleplaner Opstartseminar: Alkoholforebyggelse i kommunen 23. april 2008 Mette Riegels, Specialkonsulent Den korte version Fra ingenting til politik og handleplan Indholdet i Københavns

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Centrale anbefalinger vedr. forebyggelsespakken om alkohol

Centrale anbefalinger vedr. forebyggelsespakken om alkohol Centrale anbefalinger vedr. forebyggelsespakken om alkohol Chefkonsulent Kit Broholm National Alkoholkonference 2016 Forebyggelsespakkernes opgave Kommunerne har siden kommunalreformen fået pålagt varetagelse

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

Alkohol Hvad virker?

Alkohol Hvad virker? Alkohol Hvad virker? Lanceringskonference sundhedsprofil 2010 Region Hovedstaden Herlev 20. januar 2011 Torben Jørgensen, professor, dr.med. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Glostrup hospital,

Læs mere

Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere Status oktober 2015

Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere Status oktober 2015 1 of 6 Vision i alkoholpolitik 1. Det skal være let at tage det sunde alkoholvalg 2. Alle, der berøres af et alkoholproblem, skal tilbydes hjælp til at håndtere dette Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere

Læs mere

18.01.13. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper.

18.01.13. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper. 18.01.13 Tema Målgruppe Projektets navn Baggrund og vision for projektet Tidlig opsporring

Læs mere

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost Spydspids Skole Som spydspids på Skole, er vi stolte af at kunne sige, at Vi arbejder vi hen imod at opfylde samtlige af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra Forebyggelsespakkerne vedrørende Rygning, Alkohol,

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN Kære alle Man siger, at 90-95 procent af den voksne danske befolkning indtager alkohol mere eller mindre regelmæssigt, så det er jo ikke så mærkeligt, at det er så stor en del

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Alkoholpolitik Sorø kommune 2009

Alkoholpolitik Sorø kommune 2009 23.06.2009 Alkoholpolitik Sorø kommune 2009 Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på danskernes stigende forbrug af alkohol. Det skyldes de konsekvenser som brugen af alkohol har dels

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14.

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14. Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet den 14. november 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Bilag 1 Forankring og drift af alkoholindsats baggrund, driftsmodel og aktivitetsplan

Bilag 1 Forankring og drift af alkoholindsats baggrund, driftsmodel og aktivitetsplan Bilag 1 Forankring og drift af alkoholindsats baggrund, driftsmodel og aktivitetsplan Alkoholkoordinator Karina Nørby, 27.02. Baggrund Faxe Kommune har i perioden marts 2008 marts deltaget i modelprojektet

Læs mere

Forankring i Faxe Kommune

Forankring i Faxe Kommune Forankring i Faxe Kommune Alkoholforebyggelse i kommunen Sundhedsstyrelsens slutkonference den 10. januar 2012 Ved borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Hvad er status? Fakta om Faxe Kommune Overskridelse

Læs mere

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Fredensborg den 20.8.2015. Lene Dørfler og Eva M.

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Fredensborg den 20.8.2015. Lene Dørfler og Eva M. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Fredensborg den 20.8.2015 Lene Dørfler og Eva M. Burchard Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det

Læs mere

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Tema Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Baggrund Dansk alkoholkultur og dens konsekvenser De fleste unge og voksne i Danmark drikker alkohol og

Læs mere

Kursus til undervisere i den opsporende samtale. Slagelse 28-29 januar 2014

Kursus til undervisere i den opsporende samtale. Slagelse 28-29 januar 2014 Kursus til undervisere i den opsporende samtale Slagelse 28-29 januar 2014 3 dages kursus for undervisere mål med kurset Deltagerne: kan gennemføre undervisning om den korte opsporende samtale har udarbejdet

Læs mere

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau #BREVFLET# Click here to enter text. Forebyggelsespakkernes er opdelt på forvaltningsniveau, SUN, operationalisering Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra bbj Sagsnr./Dok.nr. 2013-51336/2014-339955

Læs mere

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik erfardrikker.dk

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik  erfardrikker.dk Alkoholpolitik Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning. En opgave der tidligere lå i amterne. Samtidig er også ansvaret for

Læs mere

Nyborg Strand 8. oktober 2009. Hanne Pedersen Børnefamiliesagkyndig

Nyborg Strand 8. oktober 2009. Hanne Pedersen Børnefamiliesagkyndig Nyborg Strand 8. oktober 2009 Vi har et fælles ansvar Formål med temadagen At få børn i familier med alkoholproblemer sat på dagsordenen, også politisk At projektets ideer bliver forankret i kommunen

Læs mere

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats Kolofon Udarbejdet af: Gentofte Kommune, 2013 Yderligere information: Forebyggelse og Sundhedsfremme, tlf. 3998 3051 Alkohol - strategi for den borgerrettede

Læs mere

UDKAST. Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol

UDKAST. Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol Baggrund Det er velkendt, at danskerne har et forholdsvis stort forbrug af alkohol. Ifølge Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Hjørring Kommunes Alkoholråd Historik.

Hjørring Kommunes Alkoholråd Historik. s Alkoholråd 2013-2015 redegørelse. Hjørring, den 18. juni 2015 s Alkoholråd blev etableret i 2013 og afholdt sit første møde den 15. maj. Denne redegørelse har til formål at lægge op til en vurdering

Læs mere

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen I forbindelse med kommunalreformen er Silkeborg Kommune blevet stillet overfor nye udfordringer på alkoholområdet. Dels har kommunen

Læs mere

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Ældre og misbrug Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014 v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Håndbog om forebyggelse på ældreområdet Håndbogens temaer: Selvmordsadfærd

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=true&what=3&autop...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=true&what=3&autop... Side 1 af 39 V565-LXZ9-GPYN Distributionsform E-mail Brevfletning Papir E-mail post@frederikshavn.dk Region Nordjylland region Hovedstaden Nordjylland Midtjylland Sjælland Syddanmark Kommune Frederikshavn

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

Forebyggelsesstrategi for alkoholforbruget

Forebyggelsesstrategi for alkoholforbruget Forebyggelsesstrategi for alkoholforbruget for. s forebyggelsesstrategi for alkoholforbrug tager udgangspunkt i kommunens sundhedspolitik og andre relevante politikker og strategier samt den kendte viden

Læs mere

Årsrapport for aktiviteter i alkoholindsatsen 2012

Årsrapport for aktiviteter i alkoholindsatsen 2012 Årsrapport for aktiviteter i alkoholindsatsen 18.12.12 Alkoholindsatsens organisering Mødeafvikling i den politiske koordinationsgruppe April Fokus: introduktion til det tværgående arbejde med alkohol

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Den nye alkoholpolitiske appel

Den nye alkoholpolitiske appel ALKOHOLFOREBYGGELSESKONFERENCE Statens Institut for Folkesundhed, d. 24.2.14 Den nye alkoholpolitiske appel Anette Søgaard Nielsen, formand Alkohol & Samfund Alkohol & Samfund Et ngo-initiativ med henblik

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER

REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER Regionale Familieambulatorier 1. Hvorfor familieambulatorier? 2. Hvad er familieambulatoriet 3. Hvad har familieambulatoriet at byde på for kommunerne? Formålet med familieambulatorierne

Læs mere

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Politik Alkoholforebyggelse. December 2010

Politik Alkoholforebyggelse. December 2010 Politik Alkoholforebyggelse December 2010 Indhold Forord... s. 3 1. Vision for alkoholkulturen i Lolland Kommune s. 4 2. Mål for Lolland Kommunes alkoholpolitik...s. 4 3. Indsatsområder: 3.1 Kommunens

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015 Projektkommissorium A. Familieorienteret 30-06-2015 B. Projektbeskrivelse Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen er der afsat 56 mio. kr. i perioden

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE Udviklingen fra 2013-2015 i Hørsholm Kommune 1 Indhold Mad og Måltider Slides 4-8 Fysisk aktivitet Slides 9-13 Hygiejne Slides 14-18 Solbeskyttelse

Læs mere

Alkoholpolitik Kalundborg kommune 2009

Alkoholpolitik Kalundborg kommune 2009 Alkoholpolitik Kalundborg kommune 2009 Indledning Kommunalbestyrelsen i Kalundborg kommune har i 2009 vedtaget en Sundhedspolitik for Kalundborg kommune. Sundhedspolitikken indeholder en række indsatsområder,

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

Kortlægning: Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Udvikling i arbejdet fra

Kortlægning: Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Udvikling i arbejdet fra Resumé Sundhedsstyrelsen har i perioden fra juni 2012 til december 2013 udgivet i alt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes sundhedsfremme- og forebyggelsesarbejde. Formålet med

Læs mere

Referat Efterårsmøde i Alkoholtemagruppen

Referat Efterårsmøde i Alkoholtemagruppen Temagruppe Alkohol Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dato: 11. december 2013 Referat Efterårsmøde i Alkoholtemagruppen Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, DK - 5000 Odense, tlf. 6614

Læs mere

Nordisk folkesundhedskonference At tale om alkohol

Nordisk folkesundhedskonference At tale om alkohol Nordisk folkesundhedskonference At tale om alkohol Den forebyggende samtale om alkohol erfaringer fra Frederikshavn kommune. Side 2 Hvem er jeg Rebekka Vestergaard Larsen Sygeplejerske i 12 år Arbejdet

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Esbjerg Kommunes alkoholpolitiske handleplan 2011-2014 er udarbejdet i samarbejde mellem repræsentanter fra:

Esbjerg Kommunes alkoholpolitiske handleplan 2011-2014 er udarbejdet i samarbejde mellem repræsentanter fra: Alkoholpolitisk handleplan 2011-2014 1. udgave 2010. Esbjerg Kommunes alkoholpolitiske handleplan 2011-2014 er udarbejdet i samarbejde mellem repræsentanter fra: Borger & Arbejdsmarked Børn & Kultur Sundhed

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 34. Initiativer på kostområdet... 3 35. Indsatsområdet alkohol... 3 36.

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, kommunens

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 100 eksisterende og fremtidige indsatser til sundhedsfremme og forebyggelse på alkoholområdet Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2010-2014 Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning.

Læs mere

Principper for: Alkoholpolitik

Principper for: Alkoholpolitik Principper for: Alkoholpolitik Søndergård skole skal være aktivt medvirkende til, at elevernes alkoholdebut udskydes så længe som muligt. Blandt andet med basis i undersøgelser der viser, at det generelle

Læs mere

Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger

Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger Kortlægningen gennemføres af Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk

Læs mere

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barn och unga i familjer med missbruk Stockholm d. 2.12.13 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov National satsning

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Revidering af rusmiddelspolitikken - høringsudkast.

Revidering af rusmiddelspolitikken - høringsudkast. Punkt 6. Revidering af rusmiddelspolitikken - høringsudkast. 2012-15011. Til høring Familie og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie og Socialudvalget godkender, at udkast til revideret rusmiddelspolitik

Læs mere

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem 1 Alkoholforebyggelse i kommunen Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem Projekt ansvarlig servering Baggrund Projektet er et delprojekt under projekt Alkoholforebyggelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

TIDLIG OPSPORING AF ALKOHOL

TIDLIG OPSPORING AF ALKOHOL TIDLIG OPSPORING AF ALKOHOL ERFARINGER FRA OPKVALIFICERING AF FRONTMEDARBEJDERE I ODENSE KOMMUNE v/ Christina Hjørnholm - chhjn@odense.dk TIDLIG OPSPORING & KORT RÅDGIVENDE SAMTALE To sporet pilotprojekt

Læs mere

Aalborg Kommunes. Rusmiddelpolitik

Aalborg Kommunes. Rusmiddelpolitik Aalborg Kommunes Rusmiddelpolitik Indholdsfortegnelse Forord side 3 Indledning til politikken side 4 Alkohol og andre rusmidler i tal side 6 Aalborg Kommunes rolle på rusmiddelområdet side 8 Visioner side

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet

Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet Projektet Støtte af puljemidler fra Sundhedsstyrelsen 2015 til 2017 og et tiltage i Skanderborg Kommunes Sundhedsplan

Læs mere

FRA ANBEFALINGER TIL VIRKELIGHED

FRA ANBEFALINGER TIL VIRKELIGHED FRA ANBEFALINGER TIL VIRKELIGHED National Alkoholkonference 19. januar 2016 Tine Curtis, leder af Center for Forebyggelse i praksis og adj. professor Syddansk Universitet Implementering Hvad handler det

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere