FN MUSEET. I år har FN Museet en særudstilling om DANOR I og dens chef, oberstløjtnant senere oberst Carl Engholm.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FN MUSEET. I år har FN Museet en særudstilling om DANOR I og dens chef, oberstløjtnant senere oberst Carl Engholm."

Transkript

1 FN MUSEET 14. ÅRGANG, FEB 2006 INDHOLD Nytårshilsen fra museets formand Nytårshilsen fra præsidiets formand FN Museet præsidium Den danske indsats i Congo fra 1960 til 1964 Støttemedlemmer og bidragydere kr. støttemedlemmer 2005 Nyt fra Museets souvenir- og varesalg FN-officer tog vin med hjem fra Cypern Guldkorn fra gæstebogen Kustodechefen gør status FN Museets Årsregnskab 2005 FN Museets bestyrelse Under protektion af Hans Kongelige Højhed Prisen Associeret medlem af amtsmuseumsrådet for Sønderjyllands Amt I år har FN Museet en særudstilling om DANOR I og dens chef, oberstløjtnant senere oberst Carl Engholm. TRYKT Winds bogtrykkeri A/S OM DENNE UDGIVELSE Årsskrift for FN Museet udgives en gang om året i FEB måned. Årsskriftet er trykt i eksemplarer og udsendes til museets støttemedlemmer samt Forsvarets udsendte enheder. UDGIVET AF FN Museet i Frøslevlejren FN Museet Frøslevlejren 6330 padborg Tlf.: Oberstløjtnant Carl Engholm og den Columbianske oberstløjtnant Cabrera på Suez-kanalen mellem Port-Said og Port Fuad, december 1956.

2 Nytårshilsen fra Museets formand Af formand Per B. Krogh For FN-Museet blev året 2005 præget af to tragiske dødsfald. Museets meget aktive og højt værdsatte formand Per Kofoed døde efter kort tids alvorlig sydom i juli måned. Per var et strålende eksempel på en ildsjæl. Han brændte for museet og var meget aktiv for at få det anerkendt som et moderne militært museum, som gennem en dokumentation og beskrivelse af de fredstøttende missioner, dansk personel har deltaget i rundt omkring i verden, kunne sætte et varigt minde om deres indsats. Opgaven var og er vanskelig fordi den basale drift af museet koster mere end entreindtægter og bidrag fra støttemedlemmer kan dække. Kun ved hjælp af Per s personlige indsats i forbindelse med søgning af midler fra fonde og hans deltagelse i opbygningen af nye udstillinger, rundvisning af besøgsgrupper og gode forhandlingsevner, har det været muligt at drive og udbygge museet. Derfor er hans død et stort tab, som pålægger den tilbageblivende bestyrelse et betydeligt ansvar. Knap to måneder senere indløb den chokerende meddelelse om Præsidiets formand, oberst Niels Ebbe Svennesens pludselige død Per B. Krogh Niels Svennesens tog sin opgave som præsidieformand meget seriøst. Han udnyttede sin stilling som Chef for Det Danske Internationale Logistik Center (DANILOG) til at yde museet støtte overalt, hvor det var ham muligt. Det betød meget for museets økonomi at udsendelsen af vores årsskrift blev foretaget af DANILOG, der er ansvarlig for ydelse af administrativ og logistisk støtte til udsendte enheder fra Hæren og enkeltpersoner fra Forsvaret. Ligeledes var han forgangsmand for opstilling og vedligeholdelse af museets udstilling der viser art og omfang af aktuelle missionsområder, hvor dansk personel er involveret.

3 Han mødte op på museets til generalforsamlinger og ved åbninger af nye udstillinger og foranstaltede årlige møder mellem Præsidium og Bestyrelse på Vordingborg Kaserne. Også ham vil vi savne. Bortset fra ovenstående er året forløbet tilfredsstillende. Besøgstallet har rundet 5.000, og mange besøgende har givet positive tilbagemeldinger om udstillinger og museets idégrundlag. Som beskrevet af Arne Christensen andet sted i dette årsskrift har vi kunne glæde os over aktive og meget interesserede kustoder i årets løb. Forholdene for kustoderne blev i foråret forbedret med indretning af nyt værelse og bad i forbindelse med køkkenet, som også blev ombygget og moderniseret. I 1956 udsendte Danmark den første samlede FN-styrke som en del af den dansk-norske bataljon DA- NOR I. I den anledning vil soldaterforeningen gennem hele 2006 gennemføre arrangementer til markering af dette jubilæum afsluttende med en stor parade og sammenkomst i Fredericia den 7. november Af samme grund vil museet markere jubilæet med en særudstilling om DANOR I og dens chef, oberstløjtnant senere oberst Carl Engholm. Materialet til denne udstilling er i øjeblikket under indsamling, og arbejdet med opbygningen vil blive indledt i det tidlige forår. Med den udvikling og udvidelse af Danmarks internationale engagement, vi i øjeblikket er vidne til må vi forudse et voksende pladsbehov til udstillinger, der fortæller om disse nye missionsområder. Det er derfor nødvendigt til stadighed at overveje ombygninger (læs indskrænkninger) af bestående udstillinger. En større ændring vil ikke kunne finde sted i den kommende vinterperiode, men en opstramning af Balkanudstillingen, der kan fortælle om sammenhængen mellem Jugoslaviens opløsning og de følgende begivenheder i Slovenien, Kroatien. Bosnien-Hercegovina, Makedonien og senere Kosovo, er planlagt gennemført i denne vinter. Til slut en tak til alle der i årets løb har ydet en indsats for og på museet. Tak til de, der malede gulv og foretog hovedrengøring. Tak til de, der forestod ombygning af køkken, værelse og bad. Tak til kustoder og ikke mindst tak til alle jer, der gennem jeres støttemedlemskab gør det muligt at drive dette museum og til mine med-bestyrelsesmedlemmer, der i nødens stund har været mig til stor hjælp og støtte. Jeg ønsker alle et godt år 2006.

4 Nytårshilsen fra præsidiets formand Af oberst Peter Kølby Pedersen Chef for Det Danske International Logistik Center og formand for museets præsidium Som ny tiltrådt chef for DANI- LOG og som formand for FNmuseets Præsidie vil jeg gerne ønske alle en god jul og et godt nytår. Jeg glæder mig meget til at tage fat på arbejdet i Præsidiet i det kommende år. Jeg har selv været udsendt for FN to gange. Først som Sector Humanitarian Officer på DANCON 56 på Cypern og senest i en meget spændende udsendelse som chef for det danske kontingent til FN-missionen i Eritrea og Etiopien (UNMEE). Ellers er min baggrund den, at jeg startede som værnepligtig ved logistiktropperne i 1978 og var frem til 1994, hvor jeg blev optaget på operativ videreuddannelses trin 2, i mange forskellige stillinger ved de operative bataljoner ved det daværende Sjællandske Trænregiment. Efter gennemført videreuddannelse i 1995 har jer som major forrettet tjeneste som planlægger i Forsvarsstaben, underviser på Forsvarsakademiet og human ressourcemedarbejder i Forsvarsstaben. I 2000 blev jeg udnævnt til oberstløjtnant og var i ca. 2 år chef for 2. Trænbataljon (i dag 5. Logistiske Støttebataljon) Oberst Peter Kølby Pedersen Efter operativ tjeneste vendte jeg tilbage til Forsvarsstaben og efterfølgende Forsvarets Personeltjeneste som chef i human ressource funktioner relateret til hærens personel. Privat er jeg gift med Sisse, der er pædagog, har pigerne Alexandra på 13 år og Marie Louise på 17 år. Vi har hus i Søborg i København, hvor vi bliver boende. Min tjenestebaggrund giver efter min egen opfattelse en god baggrund for at bringe arbejdet med DANILOG videre samt for at træde ind i FN-museets Præsidie, og jeg ser meget frem til en spændende og udfordrende tjeneste og hverdag. Med venlig hilsen Peter Kølby Pedersen

5 FN Museets præsidium Formand Oberst P.K. Pedersen Vordingborg Kaserne, 4760 Vordingborg. Rigspolitichef Thorsten Hesselbjerg Polititorvet 14, 1780 København V. Oberst O. Bering Hærens Operative Kommando, Postboks 59, 7470 Karup J. Oberst K. Bache Prins Jørgens Gård 1, Christiansborg Slot, 1218 København K. Landsformand for DBB Bjarne Hesselberg Bakkebøllevej 12, Nyråd, 4760 Vordingborg. Oberstløjtnant C.B. Brockmeyer Virum Stationsvej 108, 2830 Virum. Oberstløjtnant R.K. Jacobsen Fæstevej 6, 2820 Gentofte. Oberstløjtnant O.A.B.C. Hansen Præstetoften 2, Øster Egesborg, 4735 Mern. Oberstløjtnant J. Storm Stangkær 18, Smørumnedre, 2765 Smørum. Major L.C. Asmussen Kongensgade 1, 6070 Christiansfeld. Major B.K. Agger Parkvej 56, 8900 Randers

6 Den danske indsats i Congo fra 1960 til 1964 Af Svend Trier tidl. generaloverlæge. Deltog som midlertidig stabslæge af 2.grad de første 4 måneder af ONUC Som mange tidligere koloniområder i Afrika opnåede Belgisk Congo formel selvstændighed den 30. juni Planen var at landets og provinsernes ledelse skulle bestå af mindre grupper af congolesiske politikere med dygtige belgiske rådgivere. Da der var uddannet ganske få congolesere til ledende funktioner som administratorer, ingeniører og læger og slet ingen som officerer, skulle landet fortsætte med belgier på alle væsentlige poster og lokale medarbejdere på underordnede områder. Den nye congolesiske hær skulle udelukkende have belgiske officerer og derudover skulle egentlige belgiske enheder fortsat være stationerede i baseområder i Congo. I praksis ville så godt som ingen congolesere mærke nogen som helst ændringer i deres hverdag efter selvstændigheden. Systemet holdt en uges tid, så begyndte utilfredsheden at udvikle sig til uroligheder og i hæren til mytterier, mange belgier blev jaget væk og kontorer og boliger blev plyndret, der forekom spredt voldshandlinger med dræbte og sårede og landets funktioner gik i opløsning. De belgiske styrker rykkede ud fra baseområderne og flere bl.a. faldskærmsenheder kom til fra Belgien

7 Den congolesiske regering afbrød samarbejdet med Belgien og henvendte sig bl.a. til Sovjetunionen, Kina og Ghana om militær hjælp og den 14. juli besluttede FNs sikkerhedsråd at stoppe den katastrofale udvikling ved indsættelse af en militær styrke, kaldet ONUC (den franske forkortelse for FNs organisation i Congo). For at komme hurtigt i gang besluttedes det at den daværende chef for UNEF i Gaza den svenske general V. Horn med en snes hjælpere (hvoraf tre danske Stabsofficer) skulle flyttes til Congo s hovedstad Leopoldville og der etablere sig som ledelse af ONUC. Det var klart at operationen ville fa et meget større omfang end UNEF og der blev straks anmodet om afgivelse til staben af et større antal enkeltpersoner og mindre hold fra mange nationer. Den congolesiske regering var modstander af anvendelsen af personel fra Belgiens allierede i NATO, men danske, norske hollandske og italienske officerer kunne ikke undværes i ledelsen. Derimod kom de bataljoner og enkelte brigader som skulle indsættes ude i provinserne fra afrikanske og asiatiske nationer og fra Europa Sverige og Irland der deltog personel fra ca. 25 nationer og den samlede styrke kom ret hurtigt op på omkring mand, der var store sproglige vanskeligheder og de militære sædvaner var meget forskellige. Congo er et enormt stort område omtrent som hele Vesteuropa, fra Leopoldville var afstanden til de mange provinser som fra København til Finland, eller til Ukraine og Balkan. Antallet af troppeenheder var ret stort, men i praksis endte det med at der i et område som Jylland kun kunne stationeres 100 eller 200 FNsoldater. Trafikmidlerne var, langsomme flodbåde, adskilte jernbanestrækninger og uendelige smalle grusveje, forbindelsen til enhederne (og Provinserne i det hele taget) hvilede på et langdistance radionet, som først måtte etableres samt en lufttransporttjeneste, al forsyningstjeneste og al sanitetstjeneste bortset fra bataljonernes sanitetsdelinger måtte etableres fra grunden. Fra Danmark deltog kun mindre hold og enkeltpersoner dog med den undtagelse at der nogle måneder i 1963 deltog et helt transportkompagni på 163 mand, gennemsnitligt var den danske ONUC-kontigent mindre end 100 mand og i løbet af ONUCs fire år var der i alt ca. 825 danske soldater i tjeneste. Foruden transport og transportkontrolenheder (Movement Control) deltog i perioder nogle danske fly, længe var der MP-hold og motorvedligeholdelsespesonel i Congo. Besøg FN Museets hjemmeside

8 Støttemedlemmer og bidragydere 2005 Agger, Bent K., Randers Alstrup-Nielsen, Torben, Skive Andersen, Bendt, Espergærde Andersen, Christian R., Nykøbing M Andersen, Eigil D., Bjerringbro Andersen, Erik, Vallensbæk Strand Andersen, F. P., Allerød Andersen, Ivan, Ringsted Andersen, Johs., Horsens Andersen, Jørgen, Rønde Andersen, Jørgen Fauerholt, København N Andersen, Jørn Bjerre, Århus C Andersen, Karl Ladegaard, Brædstrup Andersen, Knud, Ebeltoft Andersen, L., Hvidovre Andersen, Leif, Tørring Andersen, Leonhard H., Horsens Andersen, Lily og Verner, Kolding Andersen, Magda og Jan B., Ry Andersen, Martin, Tjele Andersen, Mogens, Rødovre Andersen, Niels, Odder Andersen, Olav Degn, Odense S Andersen, Per, Langeskov Andersen, S. Dohrmann, Skive Andersen, Søren Iver, Skanderborg Andersen, Toni G., Vejby Andresen, Børge, Tarm Andresen, Søren, Højer Anker, Jonni, Allerød Antonsen, Ricard, Storvorde Arrildsen, Walther, Hirtshals Asmussen, Lorenz, Christiansfeld Aunsberg, Ove J., Agedrup Autzen, Finn, Hjørring Bach, Hugo, Gjerlev J Bach, Preben, Gandrup Bache, K., Næstved Bæk, Hugo, Hinnerup Bak, Karlo, Ny-Solbjerg Bang, Anders, Hornslet Barthomæus, Finn, Hobro Beck, Hans, Bække Bejer, Kristian, Havndal Berg-Sørensen, J., Frederiksberg C Bergström, G., Bjæverskov Beringskjold, A. L., Vordingborg Bertelsen, Kjeld, Hørning Beske, Robert, Horsens Bjerregaard, Poul, Thisted Bjørn, Preben, Grindsted Blæsbjerg, Knud, Broby Bolding-Jensen, Agnes og Jørgen, Hornslet Bom, Niels, Græsted Bøving, H., Tønder Bøvling, Hans, Søborg Brandt, Jørn H., Hørsholm Brehm Jensen, Anne Marie og Ole, København Ø Brix, Christen, Skødstrup Brockmeyer, C. B., Virum Brosolat, V. H., Nørresundby Bryld, Erik, Greve Strand Bryld, Henning Bering, Tåstrup Buch, Helge, Hasle Buur, Niels, Ryomgård Callesen, Bent, Bramming Callesen, Lorenz Peter, Bolderslev Cappeln, Inge Balling-Von, København N. Carlsen, Henrik Tissot, Næstved Carlsen, Leif, Tåstrup Christensen, Allan, Brovst Christensen, Bent Barsø, Horsens Christensen, Birthe og Orla L., Jelling Christensen, Egon Højris, Ny-Solbjerg Christensen, Elvin, Bolderslev Christensen, Erland, Hvidovre Christensen, Finn, Gråsten Christensen, Flemming, Hurup Thy Christensen, H. C., Vejle Christensen, Hans K., Bogense Christensen, Hans Otto og Birthe, Glumsø Christensen, Jens, Høng Christensen, Tony, Assens Christensen, Ursala og Arne, Nordborg Christian Jepsen, Nordborg Christiansen, Allan, Silkeborg Christiansen, H. C., Haderslev Christiansen, Ole, Klarup Christiansen, Ronny, Nørresundby Christiansen, T og L., Herlev Christoffersen, Bent Ove, Kolding Christoffersen, Henry L., Vesterborg Christoffersen, Ib Arne, Greve Strand Clausen, Irene og Kjeld, Sønderborg Clausen, Jørgen og Ellen, Thorsø Colmom, Tom, Viby J Dahl, Herluf, Odense Sv Dalby, Leo, Valby Dalsgaard, Jens Chr., Gilleleje Dalsgaard, Jens Peter, Randers Dalsgaard, Thyra, Viborg Danielsen, Mogens, Brabrand Danielsen, Niels J., Mundelstrup Dannerfjord, Leif Rye, Odense C Derlev, Erik, Nørresundby Dinesen, Bente, Esbjerg N Dinesen, Gunner Th., Esbjerg N Dinesen, Harry Th., Øster-Assels Dissing, Finn, Farum Dokkedal, Jan, Haslev Dokkedal, Niels Kristian, Haslev Domino, Jens, Galten Dyrehauge, Hartvig, Ullerslev Ebbesen, Gunnar, Kolding Elmedal, Jørgen, Holbæk Eriksen, Kjeld Juul, Øster-Assels Esbensen, Henning, Vejle Fabricius, Gunnar, Toftlund Fælled, John, Næstved Filt, Allan, Tønder Foght, Hans Chr., Hedehusene Fogtmann, Bent, Ribe Frederiksen, Lis og Leif, Hammel Frederiksen, Lorens G., Haderslev

9 Frederiksen, Peder A., Vallensbæk Strand Frederiksen, Viggo, Horsens Friis, K., Nørresundby Funch, Marie, Holstebro Gennov, Klaus, Roskilde Glasius, Poul W., Hjørring Gregersen, Per, Auning Grome, Niels, Kruså Gylling, Frederik, Haderslev Haapanen, Lise og Holger, Rødby Hadberg, Jørgen og Mary, Silkeborg Hald, Palle, Rødby Hammer, Hans Erik, Slagelse Hans Simonsen, Horsens Hansen, Anne Grete, Tørring Hansen, Arne Houlberg, Esbjerg Ø Hansen, Betty, Horsens Hansen, Børge, Ringsted Hansen, Carl Peter, Skibby Hansen, Carlo, Randers Hansen, Erik, Holbæk Hansen, Erik T., Odder Hansen, Erling, Odense Nv Hansen, Gerner Flemming, København S Hansen, Henning, Maribo Hansen, Ib Birger, Odense Nv Hansen, Jens, Nærum Hansen, Jonny, Vordingborg Hansen, Jørgen, Asperup Hansen, K. Faber, Vodskov Hansen, Kurt, Odense N Hansen, Lene Hvid, Tommerup Hansen, O.A.B.C, Hillerød Hansen, Peer, Vrå Hansen, Svend, Korsør Hansen, Svend, Ørbæk Hansen, Verner, Hammel Hanskemager, Søren Lang, Lynge Hede, Jan, Havndal Hedegaard, Karl, Thorsø Hee, Dorte og J. K., Gentofte Henriksen, Jette, Kastrup Hesselberg, Bjarne, Vordingborg Hjelmager, Per, Holstebro Hjortshøj Jakobsen, Per og Annelise, Silkeborg Høgh, Flemming, Bindslev Høgh, Søren, Skørping Højbjerg, Aage, Skodsborg Holm, Jørgen Eilschou, Ringkøbing Holmstoel, Lars, Tyskland Holst, Knud, Søndersø Hou, Jens, Galten Hougaard, Jens, Bjerringbro Hove, Vagn Erik, Greve Strand Husum, Aage, Hadsund Hvidegaard, J., Holstebro Ikast, Kaj, Gram Ilsøe, Peter, Nyborg Iversen, Tony, Ølstykke Jacobsen, Erik, Kruså Jacobsen, Flemming Dahm, Roskilde Jacobsen, Leif, Frederikssund Jacobsen, Michael, Odense Sv Jacobsen, Palle, Frederiksberg C Jakobsen, Arne, Hornsyld Jakobsen, Bruno, Odense Sv Jakobsen, Ejnar, Hinnerup Jakobsen, Ole Hjortshøj, Risskov Jensen, Bent, Årslev Jensen, Bent, Vejle Jensen, Bent Boje, Havndal Jensen, Bente og Sten, Hobro Jensen, Bjarne Toft, Hobro Jensen, Erling, Korsør Jensen, Finn, Værløse Jensen, Finn, Hinnerup Jensen, Frank Kjeldsgaard, Harlev J Jensen, Hans Erik, Bjæverskov Jensen, Jens, Skanderborg Jensen, Jens Jørgen, Holstebro Jensen, Jens K., Varde Jensen, Jørgen Holmgaard, Vejle Jensen, Kaj B., Åbenrå Jensen, Knud E., Fredericia Jensen, Leif O., Vojens Jensen, Milton, Haderslev Jensen, Mogens, Rødovre Jensen, Ole, Lyngby Jensen, Palle, Værløse Jensen, Poul, Randers Jensen, Poul Bent, Viborg Jensen, Søren og Susanne, Hedehusene Jensen, Stefan Helmer Ring, Sverige Jensen, Svend Erik, Kjellerup Jensen, Svend Erik, Herning Jensen, Viggo, Lynge Jeppesen, Holger, Vejen Jepsen, Flemming, Køge Jersing, Peter, København Nv Jespersen, Carl-Aage, Kokkedal Jespersen, Kurt, Langeskov Jespersen, Ole, Næstved Johannsen, Jonni, Kruså Johannsen, Peter, Padborg Johansen, Bent og Jonna, Nordborg Johansen, Erik, Haslev Johansen, Erik, Tommerup Johansen, Frits, Risskov Johansen, Ove Krøyer, Fjenneslev Johansen, Peter K., Gesten Jøhncke, F., Padborg Jønson, Frede, Roskilde Jønsson, Birger, Sydals Jønsson, Knud Erik, Fredericia Jørgensen, Edith Holstener, Vordingborg Jørgensen, Erik, Nørre Alslev Jørgensen, Hans Alsbo, Ikast Jørgensen, Hans Jørgen, Tørring Jørgensen, Harald, Sorø Jørgensen, Helge, Kirke Hyllinge Jørgensen, Jørgen Kjær, Sulsted Jørgensen, Kim J., Viborg Jørgensen, Poul, Ringe Jørgensen, Poul Sloth, København V Jørgensen, Sten, Fredericia Jørgensen, Sven Philip, Hørsholm Juel, Søren, Hørve Justesen, Evald, Lille Skensved Kaae, Erik og hustru, Gørlev Sjælland Kærgaard, K. E., Spanien Kaltoft, Kjeld, Kolding Kamstrup-Jakobsen, R., Gentofte Karstensen, Jørgen B., Frederikssund Kay, Thorkild E., Horsens Keiser, Søren, Odder Killerich, Poul, Ribe Kiplev, Kaj, Værløse Kirel, Flemming, København Ø Kirkegaard, Jørn, Skanderborg Kjær, Kaj Jensen, Hellerup Kjeldgaard, Grethe og Niels J., Ålborg Klausen, Erik, Viborg Klausen, Ib, Svendborg Klit, Herdig og Jørn, Silkeborg Knold, Jørgen Andersen, Middelfart Knudsen, Børge, Harlev J Knudsen, Jørgen, Ebeltoft Knudsen, Jørgen H., Fredericia Knudsen, Kaare Hvass, København Ø

10 Knudsen, Knud, Vemb Kofoed, Mary, Haderslev Konradsen, E., Fåborg Korreborg, Preben, Birkerød Krarup, Keld, Ans By Kristensen, Bent, Odense S Kristensen, Conny og Knud, Bedsted Thy Kristensen, Egon, Rødding Kristensen, Erik, Hvidovre Kristensen, Ernst, Arden Kristensen, Frank, Brande Kristensen, Knud Erik, Lyngby Kristensen, Kristian, Hjørring Kristensen, Kurt, Gjerlev J Kristensen, Sigvald, Vejen Kristiansen, E. K., Virum Kristiansen, Egon, Nimtofte Kristiansen, Knud, Kolding Kristiansen, Peder Alsted, Ølstykke Krogh, Hans, Svendborg Krogh, Inge-Lise og Per B., Fredericia Krogsdam, Aage, Værløse Kromose, Finn, Nivå Kruse, Erik, Kolding Kruse, Wenzel, Lyngby Kulle, Alex, Strøby Kusk, E., Odder Lambert, K. A., Ringsted Langballe, Paul, København Ø Lange, Maja og Wilhelm, Sønderborg Langelund, Svend, Hornsyld Larsen, A. K., Hvidovre Larsen, Aage, Fåborg Larsen, Anders, Morud Larsen, Benny, Fredericia Larsen, Bent, Assens Larsen, Erik Bredkær, USA Larsen, Frank, Stege Larsen, Frits, Kolding Larsen, H. From, Frederiksværk Larsen, Harald, Odder Larsen, Jens Erik, Skanderborg Larsen, John, Juelsminde Larsen, Jørgen, Hornsyld Larsen, Jørgen, Odense N Larsen, Kaj Bonde, Nørager Larsen, Karen og Erik G., Viby J Larsen, Knud B., Randers Larsen, Knud Erik, Bryrup Larsen, Mogens, Slangerup Larsen, Ole, Stege Larsen, Peter Chr., Føvling Larsson, Flemming, København S Lassen, Jesper, Rødekro Lauridsen, Benny, Fredericia Lauridsen, John, Oksbøl Lauritsen, Th., Svendborg Lauritzen, Bjarne Bundgaard, Hørsholm Lauritzen, Vagn, Ikast Laursen, Carl Chr., Hinnerup Laursen, John Søkær, Gedved Lausen, Launy, Sønderborg Legér, Kenneth, Næstved Levisen, G., Færøerne Lidengaard, Jens, Them Lilleør, Niels Carl, Ørbæk Lindersgaard, Leif, Padborg Lindholm, Hans, Gistrup Lorentzen, K. P., Ans By Lumby, Aage, Almind Lund, Erik, Jordrup Lund, Jørn, Sønderborg Lund, Kai Aage, Horsens Lund, Knud, Næstved Lundsgaard, F., Glostrup Macallan, P., Frederiksberg C Madsen, Aage, Silkeborg Madsen, Alice og Sven Erik, Østbirk Madsen, Arne, Nørre Alslev Madsen, Erik, Ålborg Ø Madsen, Frank, Esbjerg Madsen, Gudmund, Næstved Madsen, H. H., Kolding Madsen, Jens, Odense S Madsen, Knud, Herning Madsen, Leif Nørskov, Åbybro Madsen, Mary, Toftlund Madsen, Palle, Borre Magnussen, Henrik, Virum Meyer, Jürgen S., Løgumkloster Meyer, P., Rudkøbing Mikkelsen, Inger, Vodskov Mikkelsen, Jens, Holstebro Mikkelsen, Jørgen, Jelling Mikkelsen, Karl, Skævinge Mikkelsen, Ove, Skanderborg Mindested, Leif, Børkop Mogensen, Tage, Grenå Møller, Jacob, Ebeltoft Møller, Jens Peder, Holstebro Mølskov, Poul, Roskilde Moos, Christen, Padborg Mortensen, E. K. J., Fredericia Mortensen, Egon, Næstved Mortensen, Knud H., Mundelstrup Mortensen, Poul, Allerød Mortensen, Sven, Værløse Morthorst, Knud Erik, Brørup Moth, Henry, Åbenrå Munk, Niels Arne, Esbjerg V Nielsen, Aage Harry, Otterup Nielsen, Aksel, Horsens Nielsen, Anna og Thomas, Oksbøl Nielsen, Arno, Brønshøj Nielsen, Carl Chr., Humlebæk Nielsen, Egon Lindhardt, Odense S Nielsen, Ejner, Spøttrup Nielsen, Ejvind, Hadsten Nielsen, Erik, Thisted Nielsen, Finn, Hasselager Nielsen, Finn L., Kastrup Nielsen, Hans Damgaard, Gredstedbro Nielsen, Hans Henrik V., Ringe Nielsen, Hans Jørgen, Bagsværd Nielsen, Henning, Gørlev Sjælland Nielsen, J. B., Tønder Nielsen, Jesper Stengaard, Silkeborg Nielsen, Johannes Chr., Tørring Nielsen, Jørgen, Viby J Nielsen, Jørgen, Ringe Nielsen, Kim K., Frederiksværk Nielsen, Knud Voss, Vallensbæk Nielsen, Kurt, Høng Nielsen, Leif, Haderslev Nielsen, Leo, Mørkøv Nielsen, N. B., Rønne Nielsen, Niels Anton, Ikast Nielsen, Niels J., Lemming Nielsen, Niels Nyhus, Brabrand Nielsen, Nils Holger, København N Nielsen, Ove, Dalby Nielsen, Per, Maribo Nielsen, Preben Bjarne, Oksbøl Nielsen, Ruben A., Vordingborg Nielsen, S., Fåborg Nielsen, Stanley M., Skive Nielsen, Thøger Berg, Skive Nielsen, Vagn, Sakskøbing Nielsen, Verner Fogh, Viby J Niemann, Henning, Jerslev S Nohns, Karsten T., Ringkøbing Nordentoft, J., Slagelse Nørgaard, Martin J., Sæby Nørgård, Jan, Arden Nørholt, Ole Bendt og Birthe M., Støvring

11 Nygaard, Leif, Nørresundby Olesen, Leif Lindstrøm Cafax, Nykøbing Sj. Olesen, Preben, Grenå Olesen, Torben B., Bjerringbro Olsen, Bjarne,Odense Sø Olsen, Carl Chr., Hillerød Olsen, Kurt B., Hjørring Olsen, Kurt Verner, Gandrup Olsen, Leif, København S Overgaard, Jens Krogh, Tranbjerg J Overgaard, Per-Ole, Lystrup Pagh, Mogens, Jyderup Pedersen, Aksel, Risskov Pedersen, Bent, Sverige Pedersen, Bruno, Ølgod Pedersen, Erling, Slangerup Pedersen, Erling, Næstved Pedersen, Eskild, Grenå Pedersen, Flemming E., Holsted Pedersen, Frede, Ikast Pedersen, Hans Viggo, Kastrup Pedersen, Henning, Ringe Pedersen, Jens, Odense Nv Pedersen, Jens Eske, Hornslet Pedersen, Jørgen Fried, Holbæk Pedersen, Leo, Galten Pedersen, Martin, Silkeborg Pedersen, Niels Erik, Randers Pedersen, Ole, Kjellerup Pedersen, Ole Stokholm, Vejen Pedersen, Ove Verner + frue, Odense Sø Pedersen, Peder, Sabro Pedersen, Poul, Mundelstrup Pedersen, Søren P., Lystrup Petersen, Benny, Juelsminde Petersen, Bjarne Lau, Skårup Fyn Petersen, Evald, Høng Petersen, Hagen, Holstebro Petersen, Johannes, Store Merløse Petersen, Jørgen, Nordborg Petersen, Jørn, Tåstrup Petersen, Keld, Århus N Petersen, Knud V., Ringsted Petersen, Kurt, Charlottenlund Petersen, Leif, Hedehusene Petersen, Viggo, Åbenrå Philipsen, Simon, Glostrup Pinholt, Jørgen Blædel, Fåborg Poulsen, Erik, Sønderborg Poulsen, John, Tølløse Poulsen, Sten Boye, Sønderborg Povelsen, Mogens Graf, Rude Rasmussen, Aage Høver, Hammel Rasmussen, Børge, Ebeltoft Rasmussen, Frede, Kastrup Rasmussen, Helge, København N Rasmussen, Helmer Kruse, Frøstrup Rasmussen, Henning, Hørsholm Rasmussen, Jørgen, Horsens Rasmussen, Kirsten og Jan, Gadstrup Rasmussen, Kurt, Bogense Rasmussen, Leif B., Kirke Hyllinge Rasmussen, N. Christian, Regstrup Rasmussen, Per A., Væggerløse Rasmussen, Søren, Korsør Rasmussen, Sten, Søborg Rasmussen, Verner, Rødby Rasmussen, Viggo, Sulsted Rasmussen, Vilhelm Torp, Skive Reedtz, Rasmus, Horsens Reiffenstein, V. A., Hasselager Riis, Bent, Århus V Riis, Birthe og Poulsen, Ålborg Riis, Jørgen, Bjerringbro Rode, Jens, København Ø Røn, Per, Roskilde Rønberg, Kristian, Ansager Rosendahl, Orla, Vejle Ø Ross-Hansen, K., Vojens Sandorf, Gorm Gerstenfeldt, Kastrup Scheibye, Bjørn A., Viborg Scherer, Werner, Grenå Schmidt, Willi, Næstved Schneider, Peter, København N Schou, Ole, Næstved Schouw, Ingrid, København S Schroll, Poul Erik Ebbesen, Herning Schwartz, Hans, Fåborg Sennels, Erik, Åbenrå Serverintsen, Per, Skibby Severinsen, Poul, Vemb Sewohl, Anker, Lundby Sigaard, Bent, Viborg Simonsen, Harry, Vojens Simonsen, Jens, Fredericia Simonsen, Mette, Horsens Simonsen, Ruth og Svend Aage, Harlev J Skaaning, Villy, Skibby Skree, Leo, Herning Snabe, Lissi og A. Peter, Charlottenlund Søndergaard, Helle og Jens, Viborg Søndergaard, Poul, Nørager Sørensen, Arne, Ålestrup Sørensen, Ejner, Herning Sørensen, Erik Haugård, Vissenbjerg Sørensen, Henning, Skive Sørensen, Jan, Padborg Sørensen, Jens Ole, Hedensted Sørensen, Johan, Sønderborg Sørensen, Jørgen O., Skælskør Sørensen, Leo, Grenå Sørensen, Mogens, Slagelse Sørensen, Poul, Lystrup Sørensen, Robert, Samsø Sørensen, Vagner, Horsens Spangsø, Karin og Knud, Randers Staberg, Finn Engel, Sverige Steffensen, Steffen V., Horsens Stegger, Arne, Mariager Storm, Jens,Millinge Storm, Jørgen, Smørum Storm, N. Kr., Kolding Strøm, K. E. J., Fredericia Strunge, H., Tåstrup Sund, M., Gentofte Sundahl, Helge, Odense C Svendsen, Bernt, Karup J Svendsen, Georg, Fåborg Svendsen, Kai, Ålborg Svendsen, Verner, Haderslev Svendsen-Tune, A., Rungsted Kyst Tamberg, Just, Vejle Ø Temmesen, Poul B., Odense S Therkelsen, Bo, Horsens Therkelsen, Erik, Vejle Thernøe, Ole, Ringsted Thomsen, Alf, Lejre Thomsen, B. B. E., Hjørring Thomsen, Bent, Esbjerg Thrane, Carl-Ove, Middelfart Thrue, Hans, Odder Thuesen, Per S., Slagelse Toft, Arne,Sabro Toft, Inge-Lis, Virum Tonsgaard, Mads, Redsted M Topp, Ivan, Fredericia Truelsen, Asta og Ole R. Andersen, Byrum Vanghøj, Peder, Tjæreborg Vedholm, John, Lystrup Vestergaard, Ernst, Tjele Viuf-Mikkelsen, Dagny og D., Holstebro

12 Warming, Klaus, Holstebro Weicher, Mogens, Hadsten Winther, Per, Søborg Winther, William K., Rønne Wølke, Lars, Sønderborg Wulff, Ejvind, Hørve Würtz, Carlo, Augustenborg Ølgaard, Steen, Haderup Ølund, Erik, Malling Ørhem, Flemming, Glostrup Østergaard, P. E., Silkeborg 500 kroners støttemedlemmer 2005 Acacia Blomster, Frederikssund Cypern Vine Esbjerg Danske Soldaterforeningers Landsråd "Fyn" "Kronjylland" "København" "Midtjylland" "Midtsjælland" "Næstved & Omegn" "Sydvestjylland" "Sydøstjylland" "Sønderjylland" "Østjyderne" "Viborg og Omegn" KEO Cypern vine, v/bent Neergaard, Skanderborg MP-Foreningen, Odense SV P.K. Quality Manager, Birkerød Politihistorisk Selskab, København N Reitz, Jørgen, Silkeborg Sydbank A/S Åbenrå VVS v/søren Pletner Bagge Hinnerup Find et nyt støttemedlem og deltag i lodtrækningen om 2 flasker KEO-VIN!! Se mere på

13 Nyt fra Museets souvenir- og varesalg Af næstformand Per Hjortshøj Jakobsen. Museets souvenirbod lever i bedste velgående, men med et begrænset udbud. Efter en gensidig aftale, er forhandlingen af de varer/effekter, der direkte relaterer til overgået til foreningen. Men man kan stadig som besøgende i Museet gøre en god handel. Og fremover vil vi satse på et bredt udvalg af spændende bøger. Som en ekstra service overfor Museets støttemedlemmer samt andre interesserede, vil en omtale af bøger kunne læses på FN Museets hjemmeside Bestilling af bøger, samt yderligere oplysninger om varer/effekter, henvend dig trygt til: PER HJORTSHØJ JAKOBSEN Lysbroparken Silkeborg Tlf.: Africamissionen Congo, af Poul E. Gustafsson, pris: 30 kr. Mellem Cikader og Cypresser, af Niels Carl Lilleør, pris: 30 kr. (p.t. udsolg) Cypern I flammer, af Åge Krogsdam, pris: 30 kr. Feltpræst i Bosnien, af Ole Brehm Jensen, pris: 40 kr. I krig uden våben, af Søren Bo Husum, pris: 50 kr. Min far er soldat, af sociolog Christoffer Boserup Skov, pris: 40 kr. Helt ud i skoven på Hærens mark, af Jørgen Dahl Pedersen, pris: 175 kr. De aldrig hædrede, af Torben Jørgensen, pris: 145 kr. Telegrafkrøniker, af Selskabet for Telegrafofficerer, pris: 95 kr. På vagt, pris: 40 kr. Vi fløj for friheden, af Kjeld Rønhof, pris: 120 kr. I kaktussens land, af Kaj Rudi, pris: 100 kr. Med kurs mod NATO, af Arne Mosgaard, pris: 160 kr

14 FN-officer tog vin med hjem fra Cypern Interview af Bent Neergaard, udført af næstformand Per Hjortshøj Jakobsen. Bent Neergaard hvornår forrettede du FN-tjeneste på Cypern?? På Cypern hold XXXVII og 39 var jeg chef dels for stabskompagniet (XXXVII) og i en periode chef for C kompagniet (39) Limmitis. Jeg er vidende om, at det var i forbindelse med din tjeneste på Cypern, at du blev opfordret til at handle KEO-VINE i Danmark er det ikke korrekt?? I min tid som chef for stabskompagniet havde jeg også funktionen som Civilian Labour Officer og Accommodation Officer. Disse funktioner gav en bred kontakt til den civile befolkning og til Cypriotiske firmaer. I den forbindelse havde jeg her en kontakt til KEO Wineery og da jeg skulle tilbage til Danmark var jeg på afskedsvisit hos KEO, der på dette tidspunkt tilbød mig alene agenturet for KEO-VINE i Danmark. KEO sendte derefter et stort antal prøvesmagninger og gennem en test hos tidligere Cypern Veteraner fandt jeg det interessant. Bent Neergaard Det har siden udviklet sig godt særligt i samarbejde med og ikke mindst med FN Museet i Frøslevlejren. Hvad er det specielle ved netop vine fra Cypern?? Det specielle ved Cypern er, at Cypern og Libanon i virkeligheden er at betragte som vinens vugge. Cypern fremstiller således vine fra de oprindelige originale klassiske druesorter. Og det særlige ved Cypern-vine er, at allergikere tilsyneladende tåler denne vin bedre end så mange andre vine. Vi i FN Museet, nyder godt af disse produkter, som i øvrigt forhandles

15 via Museets Souvenir- og Varesalg. Hvad kan du eksempelvis fremhæve omkring Dessertvinen COMMAN- DARIA St. John?? Det er en fyldig og fin dessertvin med en gylden farve, delikat bouquet og en smag af honning, nødder og rosiner. I slutningen af 2005 modtog verdens ældste dessertvin en fornem og prestigefyldt pris samt Guldmedalje i kategorien Best Value Dessert Wine. En hæder vi hos KEO Danmark er meget stolte af. Du er - og har siden museets start været 500 kr. støttemedlem, samt på anden vi ydet bidrag hertil. Hvad er det, som får dig til fortsat at støtte Museet?? Jeg syntes det er en utrolig god ide med FN Museet!! Jeg er dybt imponeret over det frivillige arbejde der udføres. Jeg er helt klar over at der bruges mange ressourcer fra bestyrelsens side, for at holde en vigtig ting i gang. Det vil både jeg selv og mit firma gerne fortsat støtte og det skal være mit håb og ønske, at dette arbejde må fortsætte fremover. Tak til Bent Neergaard. Næstformand Per Hjortshøj Jakobsen Guldkorn fra gæstebogen Sæson 2005 Hvert år læser vi museets gæstebog grundigt igennem. Det er altid en stor fornøjelse at læse de mange kommentarer, nogle vældig sjove, skrevet af glade skoleelever, andre er udtryk for glæde over at have genopfrisket minderne fra gamle dages tjeneste og atter andre er udtryk for stor tilfredshed med udstillingerne og med kustodernes guidning i museets mange displays. Det var en dejlig oplevelse, at gense de mange episoder som vi oplevede sammen. Kurt Jensen, GAZA HOLD XI Tak for et flot/spændende museum. 8B, Valdemarskolen, Ringsted Det var meget interessant at se. Jeg var med min mand i Mellemøsten Vi var der under seks-dags krigen! Anne-Birte Wanscher

16 En god oplevelse. Ivar Kragh NK/COY RAGN DANOR V På orlov fra Kosovo slog jeg lige vejen forbi museet. Er på camping med familien. Hilsen H.P. For en historieinteresseret en som mig, er jeg glad for at der findes sådan et museum! Kram fra Marina Tak for synet og genopfriskningen af tiden ved DET DANSKE KOM- MANDO i Tyskland. De bedste hilsner Povl Holm Tøjhusmuseet i København Fin udstilling, endnu engang nyt at se på! Det er 3. gang vi er på besøg. Familien Andersen 9370 Hou/Hals Det var interessant igen at gense folk fra min tid i CONGO 1961! Henning Sode-Larsen Hillerød Jeg har været her en gang før jeg har været her en time i dag det er FOR LIDT. Skal vist tage herned alene og bare gå i dybden! Agnete Jacobsen Lind ved Herning For mig at være på første billede i udstillingen om Brigaden Jeg var materiel og kogebefalingsmand ved INGN KMP/DBT sommerholdet. Jeg var sergent og sørgede for mad til kompagniet på engelsk kogemateriel. Senere major H.M.R. Andersen Med tak for det glædelige gensyn. Hej alle sammen!! Vi syntes at det er et godt museum og det er nogle fine dukker. Og det er også nogle gode film. Hilsen Frederikke og Mathilde på 10 år og fra Ærø Tak for en god rundvisning og foredrag. Det glæder en gammel UNkriger. P.E. Hjorth DBB Limfjorden En veteran fra Itzehoe og B- COY/CYP. Takker for den indsats de frivillige gør for dette museum. Besøgte jer i dag 21/10-05 sammen med min familie fra Feldsted. Jørgen Sindesen Det var hyggeligt og spændende at gå rundt og kigge på alle de gamle ting og sager. Mange hilsner 10B, Sommersted Ungdomsskole

17 Kustodechefen gør status Af kustodechef Arne Christensen Tak til museets mange frivillige kustoder. Der er brug for mange frivillige kustoder, der sammen med deres koner og evt. en kollega, har haft en god uge til at passe og vise museets gæster det omfattende arbejde, der er gjort af vore soldater. Det har været ét godt tiltag med det nyeste vi kunne skaffe, men der skal komme mere endnu, sådan at det stadigt kan være interessant at besøge vores fælles museum. I år 2006 er der stadig plads til at du kan melde dig som kustode, kontakt da Arne Christensen, tlf.: (hverdage, kl ). Museet åbner 1. april 2006 og har åbent dagligt frem til 31. oktober Vi bringer hermed en stor personlig tak til alle kustoderne i 2005 for deres indsats. Carl Chr. Laursen, 8382 Hinnerup Per Røn, 4000 Roskilde Boris Christensen, 8370 Hadsten Bent Johansen, 6430 Nordborg Peter E. Østergaard, 8600 Silkeborg Leo Pedersen, 8464 Galten Niels Danielsen, 8381 Tilst Wilhelm Lange, 6400 Sønderborg Hugo Bach, 8983 Gjerlev Ole Andersen, 9940 Vesterø Havn Jørgen F. Andersen, 2200 KBH N Ole Larsen, 4780 Stege Jan Dokkedal, 4690 Haslev Gunner Dinesen, 6715 Esbjerg N Knud Knudsen, 7570 Vemb Kurt V. Olsen, 9000 Aalborg Orla Christensen, 7080 Børkop Erling Lochdahl, 5500 Middelfart Bent Agger, 8900 Randers Jørn Buhl, 6000 Kolding Jørgen H. Knudsen, 7000 Fredericia Kurt Faber Hansen, 9310 Vodskov Inge-Lis Toft, 2830 Virum Mogens Weicher, 8370 Hadsten Arne Christensen, 6430 Nordborg Jan Bech Andersen, 8680 Ry Arne K. Christensen, 8680 Tarm Aage Madsen, 8600 Silkeborg Per Hj. Jakobsen, 8600 Silkeborg Knud Spangsø, 8900 Randers Per B. Krogh, 7000 Fredericia Jørgen Lykke, 2100 København Ø Svend Kohsel, 9981 Jerup Frede Jønson, 4000 Roskilde Svend Hansen, 4220 Korsør Hans Jørgen Jørgensen, 7160 Tørring Flemming Egeslund, 6950 Ringkøbing Henning Sørensen, 7800 Skive Martin Nørgaard, 9300 Sæby Vagner Sørensen, 8700 Horsens Finn Jensen, 8382 Hinnerup Frank Kristensen, 7330 Brande Jørgen Fried Pedersen, 4300 Holbæk

18 FN Museets årsregnskab for 2005 Når dette årsskrift udkommer i februar er årsregnskabet ikke endelig revideret, men vi viser det her som det forventes at blive præsenteret på generalforsamlingen den 11. marts Budget kr. kr. INDTÆGTER: Gaver og bidrag Støttemedlemmer Entreindtægter Indtægter i alt UDGIFTER: Husleje El- og vandforbrug Vedligehold- og renhold.lokaler Forsikring, ejendomsskat Udstillingsmaterialer, særudstilling Annoncer/reklamer/tryksager/skjorter (kustoder) Reception, gaver og blomster Rejse- og kørselsudgifter (bestyr.+kustoder) Møder/fortæring Små inventar mv Administration Forsikringer Udgifter i alt RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT Afskrivning inventar/ombygning RESULTAT FØR RENTER Renteudgifter, netto ÅRETS RESULTAT

19 FN Museets bestyrelse Formand Per B. Krogh Berberisvej 16, Egeskov, 7000 Fredericia. Tlf/fax.: , Næstformand Kasserer Sekretær Kustoder Bestyrelsesmedlem Tilsynsfører Suppleant Suppleant Per Hjortshøj Jakobsen Lysbroparken 37, 8600 Silkeborg. Tlf.: , Thorkild E. Kay Orkesterallé 11, 8700 Horsens. Tlf.: , Jens Søndergaard Bronzehøj 7, Bruunshåb, 8800 Viborg. Tlf/fax.: , Arne Christensen Rypevej 54 st. tv., Langesø, 6430 Nordborg. Tlf.: Jørgen Fried Pedersen Klosterporten 2, 4300 Holbæk. Tlf.: , Bent Johansen Apotekervænget 12, 6430 Nordborg. Tlf.: , Verner Andersen Næsbyvej 10, Strandhuse, 6000 Kolding. Tlf.: Per Røn Sejerøvej 10, Vor Frue, 4000 Roskilde. Tlf.:

20 Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Joachim er både en soldaterforening og en forening for veteraner. Foreningen adskiller sig fra alle andre soldater- og forsvarsvenlige foreninger i Danmark ved at optage enhver, der har gjort eller gør tjeneste i fredsstøttende og humanitære missioner, og har modtaget en medalje herfor (f.eks. FN-medalje, NATO-medalje eller Forsvarets Medalje mv.) som medlem. Medlemmerne af er alle veteraner, og derfor er foreningen tilsluttet World Veterans Federation (WVF), der er en forening med små 27 millioner veteraner som medlemmer. WVF rådgiver FN s generalsekretær i alle spørgsmål der vedrører veteraner. har i 2003 overtaget Danmarks plads i WVF styrende organer fra Frihedskampens Veteraner og er således nu Danmarks internationale stemme i veteranspørgsmål. arbejder i rammerne af The Board of the Nordic Blue Berets for peacekeepernes sag i de nordiske lande, og har i 2006 og 2007 formandskabet for det nordiske samarbejde.. er med støttet fra Forsvarskommandoen engageret i etablering og harmonisering af de sociale forhold for veteranerne og deres familier på Europæisk plan. er Tovholder i Kammeratstøtteordningen, der er en frivillig organisation, der i samarbejde med Forsvarskommandoen arbejder for at bedre forholdene for de af vores kammerater, der har lidt fysisk og/eller psykisk skade under deres internationale tjeneste. Vil du vide mere om Kammeratstøtteordningen, så klik ind adskiller sig fra andre foreninger ved at det personel, der har været udsendt under FN s flag, har andel i Nobels fredspris og derved har adgang til at søge den af foreningen indstiftede og af Hendes Majestæt Dronningen approberede Fredsprismedalje, ved at gennemføre aktiviteter, der henvender sig til alle grupper fra den ældste Gazaveteran, der blot vil mødes med sine jævnaldrende for at snakke gamle dage over en kop øl, til den tjenstgørende, der hellere vil springe i faldskærm, tage på vildmarksture eller gå Nijmegenmarch i Holland, ved at have 17 lokalafdelinger spredt over hele landet i gode faciliteter, hvor man kan mødes og dyrke kammeratskabet og de gamle minder, ved at foreningens medlemmer kommer fra Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Hjemmeværnet, Politiet og de humanitære organisationer. Med den nye forsvarsordningen, der lægger vægt på udsendelse af danske styrker i internationale fredsstøttende operationer, er fremtidens soldaterforening/veteranorganisation. Vil du vide mere om så klik ind på vores hjemmeside: Hjemmesiden giver dig også alle oplysninger om, hvordan du melder dig ind i De Blå Baretter. Hvis du vil være med i foreningen for dem der virkelig har gjort en forskel i fredens tjeneste, så meld dig ind NU er 50 året for opstilling og udsendelse af den første FN-fredsbevarende mission United Nations Emergency Force (UNEF). Den 7. november 2006 markeres det ved et stort arrangement i Fredericia. Var du med på UNEF hold 1, så kontakt snarest for yderligere information. Bjarne Hesselberg, Landsfomand

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006 Køn Placering Fornavn Efternavn BY SLUTTID Kvinde 1 Sytter Christiansen Randers 01:29:54 Kvinde 2 Mia Sørensen Vejle 01:37:37 Kvinde 3 Lilly Jeppesen Vejle 01:38:05 Kvinde 4 Hanne Damholdt Billund 01:44:38

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område.

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. PostnummeBy Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. 1000 København K Porcani leverer dagligt i dit

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011 Pulje 17: Jyllandsserien Miniveteran 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry 2. runde: 8/6 kl. 17.00 TST - Skive Randers - Ry 3. runde: 15/6 kl. 17.00

Læs mere

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1 Landsudstillingen Brædstrup - Februar 2015 Bedømmelser Klasse: 1 114 115-12-0310 164/Østdjurs Søren Bo Brøbech 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 1,00 0,75 5,00 95,00 0,75 95,75 130 190-13-0156 190/Ikast Mark &

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2004

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2004 Kvinder M/K Placering Start nr Fornavn Efternavn By Sluttid Km. tid Kvinde 1 120 Pernille Bach Brabrand 01:31:38 00:04:21 Kvinde 2 54 Ingelise Jensen Herning 01:35:35 00:04:32 Kvinde 3 143 Birgitte Sommer

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia Junior hold 10:30 17 Junior 72 73 74 74 Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt 4353254652 4353415446 4353304172 4353304172 1 udskrevet for: Junior hold Side 1 Old-boy hold 09:20 22

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009 Resultatliste Pistolterræn I Nymindegab 3. maj 2009 Terrænskydning Nymindegab 2009 TERRÆNBANE Skive Distance Farve ---------------------- Station 1 - Stående Mål 1 S 5 6 Gul Mål 2 B 65 50 Gul Mål 3 B 100

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER 1. DIVISION 1 594,30 Frederiksborg Amts Garderforening - 1 2 588,19 Garderforeningen i København - 1 3 577,18 Garderforeningen i København

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Jyllandsserien Senior pulje 1: Aalborg TK, Hadsten, Hobro, Holstebro. Skive, Skovbakken III, Støvring. Kl.12.00 Kl.12.00 Kl.12.00 Støvring Aalborg TK Hadsten

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Det bliver på mødet ikke diskuteret den enkelte ejendoms status, resultatet af TVinspektionen.

Det bliver på mødet ikke diskuteret den enkelte ejendoms status, resultatet af TVinspektionen. Børge Rødkjær Andersen Fjordvej 2 Vedr. ejendommen Fjordvej 2 Svend Ingvard Søndergaard Porsevej 2 Vedr. ejendommen Porsevej 2 Wendy Nørgaard Porsevej 4 Vedr. ejendommen Porsevej 4 Karsten Iversen Rubyvej

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 Vi har foretaget følgende valg i Transportgruppen: Gruppeformand Jan Villadsen Forhandlingssekretær Jørgen Aarestrup Henrik Berlau - Karsten Kristensen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Resultatliste SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Lørdag d. 8. oktober 2011 Idet vi takker for deltagelsen i SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet, fremsender vi hermed resultatet af jeres anstrengelser.

Læs mere

Digitale biografer i Danmark

Digitale biografer i Danmark Digitale biografer i Danmark Bemærk venligst at nedenstående oplysninger udelukkende beror på information fra den enkelte biograf i hhv. Danmark, Grønland og på Færøerne og at DFI s støtteordning kun omfatter

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton Deltagerliste, badminton Henning Simonsen Odense X Uffe Larsen Otto Hansen Karen Sørensen Jan Hansen Finn Schmidt Holger Jensen Preben Løvholm Christensen Morsø Slagelse Aarhus Idræt & Motion I alt 8 deltagere

Læs mere

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager NR. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 4 Søren Astrup Senior Sevel 40 40 39 40 79 80 40 40

Læs mere

D.M. Hold. Vildbjerg den 19 og 20 september C1 Runde 2 Bane : XXX XXX : XXX XXX

D.M. Hold. Vildbjerg den 19 og 20 september C1 Runde 2 Bane : XXX XXX : XXX XXX D.M. Hold Vildbjerg den 19 og 20 september 2015 C1 Runde 2 Bane 32-34 Anna Andersen Bjarne Jensen Aksel Jensen Kurt Poulsen Ritta Jørgensen Tove Nielsen Bent Nielsen Hilda Jensen Birgit Christoffersen

Læs mere

Side 1 af 7 06-09-2015 17:19:25 - DDS SP v.3.15.6.1 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskaber 50-200- 300M 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

Sundhedsudvalget SUU alm. del Svar på Spørgsmål 730 Offentligt

Sundhedsudvalget SUU alm. del Svar på Spørgsmål 730 Offentligt Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 730 Offentligt Folketingets Sundhedsudvalg Folketingets Sundhedsudvalg har den 8. september 2009 stillet følgende spørgsmål nr. 730 (Alm. del) til

Læs mere

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Lokalforening Formand Dato Sted Allerød Kirsten M. Due Henvendelse til formanden Engen 32, 3250 Gilleleje, 20575760 Amager Christina Iversen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 StævneProgram 19-08-2007 23:05 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.3.4 Juni 2007 RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 Pistolterræn - Klasse JUN 1 05N-17450 Henrik Hjelm Hansen

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Støttemedlemmer og bidragydere 2013

Støttemedlemmer og bidragydere 2013 Støttemedlemmer og bidragydere 2013 Agger, Bent K., Randers C!! Allan og Gitte Alsbo, Hans, Ikast Alshauge, Gunnar og hustru, Ølgod Alstrup-Nielsen, Torben, Skive Amnitzbøl Krusell, Jan, Mårslet Amnitzbøl

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Herresingle Veteran M +35 Pulje 1. Herredouble Veteran M +35/+40. Damesingle Veteran M +35/+40. Mixed double Veteran M +35

Herresingle Veteran M +35 Pulje 1. Herredouble Veteran M +35/+40. Damesingle Veteran M +35/+40. Mixed double Veteran M +35 Herresingle Veteran M +35 Pulje 1 DBF Midtjylland JM-Veteraner 200 1 Leif Søndergaard 3. 2 Jakob Østergaard Horsens 1. 1-2 / / (2) 1-3 /2 / (3) 2-3 / /8 (2) 3 Michael G. Larsen Aalborg Triton 2. Herredouble

Læs mere

RESULTATLISTE Karup 2014

RESULTATLISTE Karup 2014 RESULTATLISTE Karup 2014 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 67 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 60 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GP32, 65 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg Roskilde Dyrskue 2014

Præmieliste Kødkvæg Roskilde Dyrskue 2014 Præmieliste Kødkvæg Roskilde Dyrskue 2014 Aberdeen Angus Holdnr: 50 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Mønline Angus v/steffen Askeby 23 Holdnr: 51 Kviekalve 12-15 mdr. 502 Lerbæk Angus v/mads Askeby 22 501 Bakken

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 2 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening 36 42 3 9 Conni Elmholt 1051p Sogns Jagtforening 34 41 4 173 Inge-Lise Jensen 1052 Sevel

Læs mere