Eksport af energiudstyr og energirådgivning i år August 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksport af energiudstyr og energirådgivning i år 2000. August 2001"

Transkript

1 Eksport af energiudstyr og energirådgivning i år 2000 August 2001

2 Titel: Eksport af energiudstyr og energirådgivning i år 2000 Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade København K (+45) (+45) Internet: Rapporten kan bestilles hos: EnergiOplysningen (+45) (+45) Internet: Rapporten kan læses på Energistyrelsens hjemmeside Rapporten må gerne citeres med kildehenvisning Udgivet i august 2001 Forfatter: Henrik Lawaetz Papir: Cyklus Oplag: 200 ISBN

3 Indholdsoversigt 1. Sammenfatning 4 2. Eksport af produkter til energisektoren 5 3. Eksport af rådgivningsydelser til energisektoren 8 Bilag 1: Metode 10 Bilag 2 Eksportører af produkter 13 Bilag 3 Eksportører af rådgivningsydelser 27 3

4 1. Sammenfatning Energistyrelsen har hvert andet år siden 1992 gennemført en undersøgelse af danske virksomheders eksport af energiudstyr og rådgivningsydelser. Denne redegørelse er en ajourføring af de tidligere undersøgelser og omfatter eksporten i år Undersøgelsen er i lighed med tidligere gennemført ved udsendelse af spørgeskema til relevante virksomheder. Dette er gjort i samarbejde med brancheforeningerne Dansk Industri og Arkitekt-Ingeniør Rådet. Virksomhederne har ud fra spørgeskemaets vejledning vedrørende afgrænsninger, opdelinger på produkter mv. angivet salget i år Tallene er anvendt uden efterfølgende kontrol eller korrektioner og de opgjorte fordelinger på teknologi- og eksportområder kan derfor være behæftet med nogen usikkerhed. Stikprøveundersøgelsen har omfattet 60 produktionsvirksomheder og 10 rådgiverfirmaer. De er udvalgt på grundlag af de tidligere undersøgelser og forventet eksport. Det har ikke været muligt at indhente besvarelser fra 5 af virksomheder og 8 har oplyst, at de ikke har haft eksport i Den samlede værdi af virksomhedernes eksport til energisektoren i udlandet er i år 2000 opgjort til knap 22 mia. kr. svarende til ca. 5% af landets samlede eksport. I forhold til 1998 er der tale om en stigning på ca. 5,5 mia. kr. svarende til 34%. I samme periode har stigningen i landets samlede eksport været 24%. Eksporten af energiudstyr mv. udgjorde 99% af den opgjorte eksport til energisektoren, medens den sidste procent omfattede eksport af rådgivningsydelser. Det er relativt få virksomheder, der står for langt størstedelen af eksporten. Således stammer 95% af eksporten fra 16 virksomheder og de 8 største tegner sig alene for 80%. Både for produkter og for rådgivningsydelser har der i de seneste to år været et fald i eksporten af de traditionelle teknologier omfattende fjern- og kraftvarme, elværker og elforsyning samt olie og naturgas. Derimod er eksporten for teknologier til udnyttelse af vedvarende energikilder tredoblet forhold til Det er vindmøller og vindmølleteknologi, der tegner sig for denne fremgang. I 2000 udgjorde eksporten af vindmøller godt 12 mia. kr. svarende til knap 60% af den samlede eksport til energisektoren. Op imod 80% af eksporten til energisektoren går til Europa, idet alene halvdelen går til de nærmeste lande omfattende de nordiske lande, Tyskland og Storbritanien. 4

5 2. Eksport af produkter til energisektoren Værdien af eksporten af produkter til energisektoren er i år 2000 opgjort til 21,5 mia. kr. Det svarer til mere end 5% af Danmarks samlede eksport i år Eksporten til energisektoren er siden begyndelsen af 1990'erne vokset stærkere end værdien af Danmarks samlede eksport. Selv om forskellen i vækstraterne er reduceret steg eksporten til energisektoren fra 1998 til år 2000 dog med 34%, hvilket kan sammenlignes med den samlede danske eksports stigning i samme periode på 24%. Mia. kr Danmarks samlede eksport og eksport af produkter til energisektoren Mia. kr Eksport af produkter til energisektoren Danmarks samlede eksport Figur 2.1 Den samlede stigning i værdien af eksporten til energisektoren dækker over en meget ulig udvikling af eksporten indenfor energisektorens forskellige teknologier. Værdien af eksporten af produkter til den traditionelle del af energisektoren, dvs. produkter til fjern- og kraftvarme, elværker og elforsyning, samt olie og naturgas, er fra 1998 til år 2000 faldet med 30%. Værdien af eksporten af produkter til energibesparelse og - styring har derimod været omtrent uændret gennem de seneste 2 år. Værdien af eksporten af vindmøller og andre produkter til udnyttelse af vedvarende energikilder er derimod mere end tredoblet over de seneste 2 år. I dag tegner produkter til udnyttelse af vedvarende energikilder, dvs. næsten udelukkende vindmøller, sig for 60% af eksporten til energisektoren, jævnfør figur 2.2 og

6 Vedvarende energis andel af eksporten af produkter til energisektoren % 80% 60% 40% 20% 0% Anden eksport Vedvarende energi Figur 2.2 Eksport af produkter til energisektoren Mia. kr Fjern- og kraftvarme Elværker og elforsyning Olie og naturgas Vindmøller Anden vedv. energi Energibesparelse/styring Andet Figur 2.3 I dag går 79% af eksporten af produkter til energisektoren til det europæiske kontinent. Gennem årene har procenten svinget mellem 74 og 89. Siden 1998 har væksten først og fremmest været at finde på det vesteuropæiske marked - og de størrelsesmæssigt mindre betydningsfulde markeder i USA, Canada, Australien samt Afrika - medens det central- og østeuropæiske marked, central- og sydamerikanske marked sammen med Mellemøsten og Asien har vist tilbagegang, jævnfør figur

7 Eksport af produkter til energisektoren Mia. kr USA, Canada og Australien Central- og Sydamerika Afrika Mellemøsten, Asien og Japan Central- og Østeuropa Vesteuropa i øvrigt Norden, Storbritanien og Tyskland Figur 2.4 Eksporten af produkter indenfor de enkelte teknologiområder af energisektoren er domineret af ganske få firmaer. Indenfor for hvert af områderne fjern- og kraftvarme, elværker og elforsyning, olie og naturgas samt vindmøller tegner 3 leverandører sig for mere end 80% af eksporten. Mere end 95% af hele eksporten til energisektoren hidrører fra 16 firmaer. De 8 største eksportører tegner sig tilsammen for mere end 80% af hele eksporten. Tabel 1. Eksport af produkter til energisektoren [mio. DKK] Fjernog kraftvarme Elværker og elforsyning Olie og naturgas Vindmøller Anden vedvarende energi Energibesparelse og -styring Andet Norden, Storbrit., Tyskl Vesteuropa i øvrigt Central- og Østeuropa Mellemøsten, Asien, Japan Afrika Central- og Sydamerika USA, Canada, Australien I alt I alt 7

8 3. Eksport af rådgivningsydelser til energisektoren Værdien af eksporten af rådgivningsydelser til energisektoren er i år 2000 opgjort til 230 mio. kr. Eksporten af rådgivningsydelser er fra 1992 til 1998 steget i omtrent samme takt, som Danmarks samlede eksport. Fra 1998 til år 2000 er eksporten af rådgivningsydelser derimod faldet med 37%. Nedgangen kan i et vist omfang tilskrives fusioner med udenlandske virksomheder og udenlandske virksomheders opkøb af danske rådgivningsvirksomheder, men en stor del af ændringen er reel. Siden 1994 har eksporten til Central- og Østeuropa udgjort 40-50% af den samlede eksport af rådgivningsydelser. Op gennem 1990'erne er eksporten til det øvrige Europa faldet således at den samlede eksport til hele Europa i dag udgør 60%, mod 76% i Mio. kr Eksport af rådgivningsydelser til energisektoren USA, Canada og Australien Central- og Sydamerika Afrika Mellemøsten, Asien og Japan Central- og Østeuropa Vesteuropa i øvrigt Norden, Storbritanien og Tyskland Figur 3.1 Eksporten til Afrika er især steget i de seneste år. I 1998 var eksporten 24 mio. kr. og i år 2000 var den 43 mio. kr. Derimod er der sket en tilsvarende tilbagegang for eksporten til det amerikanske kontinent samt til Australien. Værdien af eksporten indenfor de traditionelle teknologier, rådgivning angående fjernog kraftvarme, elværker og elforsyning samt olie og naturgas, er ligesom rådgivning angående energibesparelser og -styring faldet fra 1998 til år Størst er faldet in- 8

9 denfor olie og naturgas, hvilket kan henføres til salget af et enkelt rådgivningsfirma til udlandet. Rådgivning vedrørende "Andet", det vil fx sige rådgivning til myndigheder er steget en smule fra 1998 til år Den største relative stigning er dog at finde vedrørende rådgivning angående vindmøller. Her er eksporten vokset fra 8,5 til 19,1 mio. kr. Det er især i Afrika og Asien, der er fundet nye markeder for denne rådgivning. Eksport af rådgivningsydelser til energisektoren Mio. kr Fjern- og kraftvarme Elværker og elforsyning Olie og naturgas Vindmøller Anden vedv. energi Energibesparelse/styring Andet Figur virksomheder står for 95% af eksporten af rådgivningsydelser til energisektoren. De 4 største eksportører dækker tilsammen mere end 80% af eksporten Energibesparelse og -styring Andet Tabel 2 Eksport af rådgivningsydelser til energisektoren [mio. DKK] Fjernog kraftvarme Elværker og elforsy- Olie og naturgas Vindmøller Anden vedvarende ning energi Norden, Storbrit. Tyskland 3,8 2,1 16,0 1,7 0,3 2,0 1,8 27, Vesteuropa i øvrigt 2,1 5,0-2,3 1,2 0,5 1,4 12, Central- og Østeuropa 22,4 5,0 14,7 1,8 0,4 5,5 48,7 98, Mellemøsten, Asien, Japan 6,5 1,0 22,2 5,2 2,3 1,0 9,0 47, Afrika - 11,3 11,0 7,5 4,3-9,0 43, Central- og Sydamerika - - 0, ,0 1, USA, Canada, Australien 0,0-0,4 0, , I alt 34,8 24,4 64,6 19,1 8,6 9,0 70,9 231, I alt 9

10 Bilag 1: Metode Undersøgelsen er udført i april-juni 2001 for Energistyrelsen i samarbejde med Dansk Industri og AI-rådet. Opgørelsen baserer sig på udvalgte virksomheders udfyldelse af det vedlagte spørgeskema angående eksporten til 7 forskellige kontinenter af 7 forskellige energiteknologier. For den statistiske bearbejdelse står Analyseinstituttet VIBY. Undersøgelsen af eksporten i år 2000 er gennemført i lighed med tilsvarende undersøgelser vedrørende årene 1992, 1994, 1996 og Stikprøven består for så vidt angår eksport af produkter stort set af de 60 virksomheder, der i den seneste undersøgelse oplyste at have haft eksport til energisektoren. De 10 rådgivningsvirksomheder, der indgår i stikprøven, er de 10 virksomheder der ved den seneste undersøgelse havde den største eksport af rådgivningsydelser. Spørgeskemaet blev udsendt tillige med et eksemplar af publikationen "Danish Energy-Sector Exports - Products and Consulting Services", der indeholder resultaterne fra den seneste undersøgelse. Vedlagt var desuden tilbuddet om at blive optaget i et leverandørkatalog og for de virksomheder der havde taget imod tilbuddet i den tidligere undersøgelse var skemaet udfyldt med de tidligere afgivne oplysninger om kontaktmuligheder, virksomhedsbeskrivelse og hovedprodukter/produktlinjer. Undersøgelsen er gennemført med et spørgeskema indeholdende 7 forskellige energiteknologier og 7 opdelinger af verden i kontinenter. Ud over nogle meget kortfattede afgrænsninger i spørgeskemaet, har virksomhederne selv nærmere måttet afgøre, hvad der skulle forstås ved de forskellige formuleringer. Der har i den forbindelse kun været et par enkelte henvendelser. De modtagne oplysninger fra virksomhederne er anvendt ukritisk uden nogen form for korrektion eller kontrol. Der kan derfor være nogen usikkerhed i opgørelserne og fordelingerne på teknologi- og landeområder, da de alene beror på de forskellige virksomheders afgrænsning af, hvad eksporten omfatter. Spørgeskemaet blev udsendt den 17. april. Den 1 maj udsendtes en skriftlig rykker med anmodning om inden den 17 maj at indsende spørgeskemaet. Den 20 maj var der indkommet svar fra halvdelen af alle respondenter. I de følgende 6 uger er de resterende 35 virksomheder blevet telefonrykket op til 4 gange og 25 gange har disse virksomheder på ny fået tilsendt spørgeskema, leverandørformular og nævnte publikation. Herunder har flere virksomheder to gange foruden den oprindelige udsendelse fået tilsendt hele materialet. 10

11 En virksomhed har det ikke været muligt at finde adressen Fem virksomheder har trods talrige henvendelser ikke besvaret spørgeskemaet. Otte virksomheder har oplyst, at de ikke i år 2000 har haft eksport. De øvrige 56 virksomheder indgår i leverandørkataloget med navn, kontaktadresser, samt den virksomhedsbeskrivelse og de oplysninger, de har ønsket at give vedrørende produkter/produktlinier. Svarprocenten kan således opgøres til 93%, nemlig 64 svar sat i forhold til de 69 virksomheder, som spørgeskemaet er nået frem til. Svarprocenten blandt rådgivningsvirksomheder er 100% og blandt produktvirksomheder 92%. 11

12 Skema til indhentning af oplysninger om eksport til energisektoren Nedenfor bedes De på grundlag af faktiske oplysninger eller en skønsmæssig opgørelse fordele firmaets samlede eksport af produkter/rådgivningsydelser til energisektoren i år Ved eksport forstås her salg, hvor den endelige bruger er hjemmehørende uden for Danmark. Hvem der har finansieret ydelsen er her uden betydning. Hvis der er tvivl om periode-afgrænsningen anvendes der samme principper, som ved opgørelse til told- og skattemyndigheder eksportomsætning i 1000 kr Norden, Storbritan., Tyskland Vesteuropa i øvrigt Central- og Østeuropa Mellemøsten, Asien, Japan Afrika Central- og Sydamerika USA, Canada, Australien mv I alt Fjern- og kraftvarme Elværker og elforsyning Olie- og naturgas Vindmøller Anden vedvarende energi Energibesparelse og styring Andet I alt Vejledning: Fjern- og kraftvarme: Fjernvarme- og kraftvarmeværker, kedler, tanke, røggasrensning og produkter hertil, fjernvarmerør, ventiler, regulatorer o. lign. Elværker og elforsyning: Elværker, turbiner, motorer, generatorer, røggasrensning og produkter hertil, elkabler, transformatorer, regulatorer o. lign. Olie- og naturgas: Boreplatforme, raffinaderier, gas- og oliefyrskedler, gas- og olieledninger, ventiler, regulatorer o. lign. Vindmøller: Vindmøller, vinger, gear, generatorer, regulatorer o. lign. Anden vedvarende energi: Solfangere, solceller, varmepumper, halm- og træfyringsanlæg, brændeovne, biogasanlæg mv. Energisektoren omfatter foruden disse fem hovedgrupper også produkter og rådgivningsydelser, som har til formål at effektivisere eller styre processer og mindske uønskede bivirkninger: Energibesparelse og styring: Regulering, processtyring, overvågning, måleinstrumenter, drift og ledelse af værker. Andet: Miljøpåvirkning, håndtering af biprodukter, rådgivning til myndigheder mv. 12

13 Bilag 2 Eksportører af produkter A/S Star Pipe Nymarksvej Fredericia (+45) (+45) A/S Termo Trading Postboks Greve Dansk produktion og salg af industrivarmeanlæg til hele verden. Ingeniørafdeling. Afsætning i 50 lande. Produktion efter alle krav. Del- eller totalløsninger. Alt i tilbehør. (+45) (+45) Dampkedler - olie/gas/bio/el Dampgeneratorer fra 50 kg til 10 tons damp/t. Varmoliekedler fra 23 kw til 4000 kw. Varmvandskedler fra 300 kw til 7000 kw. Ren dampkedler fra 50 kg til 3000 kg damp/t. A/S VESTFROST Spangsberg Møllevej Esbjerg Ø A/S VESTFROST producerer køleskabe, fryseskabe/bokse og luftaffugtere. Under varenavnet VESTTHERM produceres desuden brugsvandsvarmepumper til minimering af energiforbruget ved fremstilling af varmt vand. Køleskabe. Fryseskabe. Frysebokse. Luftaffugtere. Varmepumper. (+45) (+45)

14 ABB Electric A/S Vejlevej Fredericia ABB A/S er en projektudførende ingeniør- og installationsvirksomhed inden for teknisk infrastruktur. Vore løsninger er baseret på lokale og globale videncentre. Virksomheden er en del af den verdensomspændende koncern ABB. (+45) (+45) Anlæg til el- og kraftvarmeproduktion. Anlæg til transmission og distribution. Anlæg til industri, høj- og lavspænding. Anlæg til ventilation og klima. Anlæg for proces og industriautomation. ABB Energi og Industri A/S Meterbuen Skovlunde (+45) (+45) Alstom Power Flow Systems A/S Treldevej Fredericia Alstom Power Flow Systems er et selskab i Alstom-koncernen og en af verdens førende producenter af præfabrikerede rørsystemer til fjernvarme og -køling og til transport af olie og gas. Kompetencerne dækker desuden design og montage af rørnet. (+45) (+45) stom.com Præfabrikerede stål-i-plast rør. Præfittings. Komplet muffeprogram. Rørnet i total- eller delentreprise. Design, uddannelse og supervision. APV Heat Exchanger A/S Platinvej Kolding APV er en af verdens største producenter af pladevarmevekslere og markedsleder inden for dansk fjernvarme. Virksomheden er ISO og ASME godkendt og en del af Invensys koncernen. (+45) (+45) Boltede pladevarmevekslere. Loddede pladevarmevekslere. Fjernvarme units. Plate & Shell varmevekslere. Global service. 14

15 Argusfyr Energiteknik A/S Vibeholmsvej Brøndby Argusfyr Energiteknik A/S producerer og leverer biobrændselsanlæg til fjernvarme og til træindustrien over hele verden. (+45) (+45) Kedler til vand og damp. Biobrændselsanlæg. Siloudtag. Røgrensningsfiltre. Skorstene. B&W Scandinavian Contractor A/S Gydevang Allerød (+45) (+45) Babcock & Wilcox Vølund ApS Falkevej Esbjerg Ø Markedsføring, udvikling, projektering og levering af kraftvarme- og affaldsenergianlæg. Modernisering af anlæg, produktion af forbrændingsriste og komponenter til procesudstyr. Salg af kedler og komponenter. Affaldsenergianlæg Biobrændselsanlæg Forbrændingsriste. Komponenter til procesudstyr. Teknologi. Baxi A/S Smedevej 6880 Tarm Baxi A/S er en del af BAXI-koncernen og en af Danmarks førende producenter af af løsninger til individuel boligopvarmning. Produkter til gas. Produkter til olie. Fjernvarme. Biobrændsel. Solvarme. (+45) (+45)

16 Bladt Industries A/S Postboks Aalborg Øst Bladt Industries A/S har siden 1965 været etableret som en respekteret leverandør af stålindustrielle konstruktioner og procesanlæg. Med specialiseret svejse- og montageerfaring påtager vi os komplekse opgaver i og uden for Danmark. (+45) (+45) Offshorekonstruktioner. Rørledninger for olie, naturgas og fjernvarme. Ståltanke for olie, vand og andre medier. Rørinstallationer på kraftværker. Reparation og montage på raffinaderier. Bonus Energy A/S Fabriksvej Brande Bonus Energy A/S er en af verdens førende producenter af vindmøller og har siden 1979 konstant deltaget i udviklingen af vindmøller. Bonus møllerne har ry for et højt kvalitetsniveau; et ry der bygger på det logiske og gennemført solide design og mange kreative detaljer. (+45) (+45) BONUS 600 kw vindmøller BONUS 1 MW vindmøller BONUS 1.3 MW vindmøller BONUS 2 MW vindmøller BROEN A/S Skovvej Assens BROEN A/S er en del af den internationale koncern Aalberts Industries N.V. og er i dag en af verdens førende leverandører af sanitetsarmaturer og ventiler til VVS-sektoren og industrien. (+45) (+45) BALLOFIX kugleventiler. BALLOREX strengreguleringsventiler. BALLOMAX fjernvarmeventiler. 16

17 C.W. Obel Maritime A/S Brolæggervej Esbjerg V C.W. Obel Maritime ejes af C.W. Obel A/S, som med ansatte er blandt de største skandinaviske virksomheder inden for tekniske installationer. Virksomheden er repræsenteret over en stor del af verdenen. (+45) (+45) Løsninger inden for fluid control, brandbekæmpelse, tele- /satellitkommunikation og eltavler samt elektromekaniske konstruktioner og serviceaktiviteter til marine-, værftsog offshore sektoren. Clorius Controls A/S Tempovej Ballerup Clorius Controls A/S udvikler og markedsfører Clorius automatik til styring og regulering af varmeanlæg i beboelsesejendomme, institutioner og lignende samt til styring af industrielle processer og inden for skibsfarten. (+45) (+45) Reguleringsventiler, mm, max. PN 40. Elektroniske temperaturregulatorer. Elektriske og pneumatiske ventilaktuatorer. Termostater. Trykdifferensregulatorer. Danfoss A/S Nordborgvej Nordborg (+45) (+45) Danstoker a.s. Postboks Herning (+45) (+45)

18 Eegholm A/S Grundtvigs Allé Sønderborg Eegholm har siden 1924 leveret komponeneter, service og løsninger til den danske industri inden for produktområderne: transmissioner, elkomponenter og automatisk. (+45) (+45) Industrimotorer og gear. Frekvensomformere. Kabler og ledninger. Elkomponenter. Tavler og procesanlæg. Erik Roug A/S Mørupvej Herning Erik Roug A/S er Danmarks førende leverandør af tanke og beholdere. Vi er en ordreproducerende virksomhed, der leverer vindmøller og tanke. Tankene er fra 500 til 550,000 liter med en max. Diameter på 5 meter. (+45) (+45) Vindmøller. Akkumuleringstanke. Vandbehandlingstanke. Olie- og benzintanke. Tryktanke. FLS Miljø A/S Ramsingvej Valby FLS Miljø A/S udvikler, konstruerer og markedsfører komplette biomassefyrede kraftværker bestående af ovn, kedel og røgrensningsanlæg m.m, samt kedler og miljøanlæg m.m. til en række industrier over hele verden. (+45) (+45) Ovne og kedelanlæg. Affaldsforbrændingsanlæg. Røggasrensningsanlæg. Filtre til opsamling af støv og flyveaske. 18

19 Frese armatur A/S Sorøvej Slagelse Frese armatur A/S er en 100% danskejet virksomhed med hovedsæde i Slagelse, som producerer og sælger et bredt produktprogram inden for bl.a kuglehaner og dynamiske strengreguleringsventiler. Alle produkter er af høj kvalitet og bærer præg af mange års erfaring inden for flowstyring og kontrol. Frese armatur A/S er ISO 9001 certificeret. (+45) (+45) FlowConS1 DN15 - DN l/h. FlowCon2 DN15 - Dn l/h. FlowCon A DN15 - Dn l/h. FlowCon K DN15 - DN l/h. CirCon + DN15/20 til varmt brugsvand. Frichs A/S Satelitvej Horsens Frichs A/S er distributør af reservedele og motorer for Niigata Engineering Co., og Waukesha Engine Division. Frichs udfører service på diesel & gasmotorer, maritimt og på kraftvarmeinstallationer. (+45) (+45) Mini Frichs anlæg og 60 kwel, færdige kraftvarme kabinetsløsninger baseret på Valmet motorer. Waukesha motorer for kraftvarme fra 150 kw til 3,1 Mwel, biogas - naturgas. Genvex A/S Sverigesvej Haderslev Genwex har 25 års erfaring med udvikling/produktion af varmepumper til bolig og industri. (+45) (+45) Varmepumper luft - luft. Brugsvandsvarmepumper. Varmepumper vand - vand. Ventilationsagregater m3/h. 19

20 GRUNDFOS A/S Poul Due Jensensvej Bjerringbro Grundfos er en af verdens førende inden for produktion af pumper - med en årlig produktion af 10 million pumper. Pumperne indgår i anlæg til opvarmning, vandforsyning, spildevand og brandslukning. Cirkulationspumper. Centrifugalpumper. (+45) (+45) HALDOR TOPSØE A/S Nymøllevej Kgs. Lyngby Fra firmaets grundlæggelse har hovedaktivitetsområderne været forskning, udvikling og projektering af anlæg baseret på katalytiske processer samt fremstilling af katalysatorer, som indgår i processerne. (+45) (+45) Rensning af røg- og afgasser. Raffinaderiprocesser Processor til fremstilling af ammoniak, methanol, brint, syntesegas og formaldehyd. Katalysatorer HYDRO-X A/S Tylstrupvej Hjallerup. Igennem 60 år har firmaet HYDRO-X A/S produceret, udviklet, solgt og serviceret kedler med kedelvandsbehandling for forebyggelse af kedelsten, tæring, men produktion af ren damp. ISO 9002 og er opnået i 1993 og (+45) (+45) Kemikalier til kedel og kølevandsbehandling. Service. Doseringsteknik. 20

21 IGA A/S International Gas Apparatur A/S Anholtvej Hjørring IGA A/S er medlem af verdens største producentgruppe af gasmålere, ELSTER/AMCO. Virksomheden fremstiller og markedsfører produkter til gasmåling, gasregulering samt en bred vifte af ydelser til processtyring. Gasmålere. Gasregulatorer. Brændere. Ventiler. Processtryring. (+45) (+45) Intertec Contracting A/S Fiskergade Aarhus C. Intertec Contracting A/S er et dansk entreprenørfirma, der udfører elektriske og mekaniske installationer verden over. Uden for Europa har INTERTEC tilknyttede kontorer i Afrika, Mellemøsten og Asien. (+45) (+45) El produktion. El transmission. Rørinstallationer og hook ups. Projekter inden for vedvarende energi. SRO-anlæg/elektriske installationer. Kamstrup A/S Industrivej Skanderborg (+45) (+45) Karl Dungs A/S Vejlevej Hedensted (+45) (+45)

22 Kosan Teknova A/S Møllevej Nivå Kosan Teknova A/S har gennem de sidste 40 år været en ledende producent af LPG ventiler og regulatorer. Vores produkter, markedsført under navnet Kosangas, har et globalt ry for kvalitet, sikkerhed, samt brugervenligt design. (+45) (+45) LPG selvlukkende ventiler. LPG regulatorer. LPG skrueventiler. LESNI A/S Kornmarken Billund Luftrenseanlæg for rensning af luft fra produktionsprocesser. Specielt opløsningsmidler, lugtstoffer, giftige og aggressive medier. (+45) (+45) Termiske forbrændingsanlæg Katalytiske forbrændingsanlæg Aktivkulfiltre Luftvaskere LM Glasfiber A/S Rolles Møllevej Lunderskov (+45) (+45) Løgstør Rør A/S Danmarksvej Løgstør Løgstør Rør udvikler og producerer præisolerede rørsystemer til fjernvarmesektoren. Herudover sælger virksomheden specialsystemer til mange andre formål. Løgstør Rørs produkter sælges via datterselskaber og forhandlere i 25 lande. (+45) (+45) Fjernvarmerør. Præisolerede rørsystemer. Fittings, præisolerede. Fleksible rørsystemer. Rør til industri - og marinesektoren. 22

23 MAN B&W Diesel A/S, Holeby Østervej Holeby Virksomheden er en del af MANkoncernen. MAN B&W Diesel A/S, Holeby udvikler, markedsfører, producerer, sælger, installerer og servicerer generatoranlæg til elproduktion i skibe, baseret på dieselmotorteknologi samt generatoranlæg til kraftværker i store dele af verden, bl.a. Grønland og Cuba, samt byer i Kina, Indien, Philippinerne og Afrika. (+45) (+45) Fire-takt motorer med en omdrejningshastighed på mellem 720 og 1200 rpm med en ydelse fra 500 kw til 4000 kw. Marine motorer. Stationære motorer, inkl. gas motorer. Originale reservedele. Teknisk assistance. Maskinfabrikken REKA A/S Vestvej Års Produktion af håndfyrede kedler til træ, hlam, m.m. fra kw. Produktion af automatiske fyringsanlæg for halm, træflis, spåner, savsmuld, piller, kul samt korn og afrensning. Projektering af komplette fyringsanlæg fra kw for biobrændsel med fugtindhold op til 55%. (+45) (+45) Kedler for fast brændsel (biobrændsel). Fuldautomatiske fyringsanlæg. Komplette varmecentraler. Stokerfyringsanlæg. Akkumuleringstanke. NEG Micon A/S Alsvej Randers NEG Micon er førende global producent af vindmøller. NEG Micon tilbyder et bredt produktprogram med vindmøller fra 600 kw til 2,0 MW anlæg, der er designet til at sikre problemfri drift, høj rådighedsfaktor og maksimal ydeevne. (+45) (+45) Vindmøller fra 600 kw til 2,0 MW. 23

24 Niro A/S Gladsaxevej Søborg. Virksomheden er en del af GEAkoncernen og leverer sin teknologi og udstyr i samarbejde med førende internationale udbydere til kraftværker og forbrændinganlæg. (+45) (+45) Nøglekomponenter for røgrensningsanlæg. Salttørrere for scrubbervæske. Hg og dioxinfjernelse fra røggas. Know-how for røggasrensning. Tørring af biobrændsel. NKT Cables A/S Toftegårdsvej Asnæs 100 års praktisk erfaring har placeret NKT Cables A/S blandt verdens førende producenter af landkabler til alle formål. NKT Cables A/S er ansvarlig for udvikling, produktion, installation og afsætning af lavspændingskabler (LV), mellemspændingskabler (MV), højspændingskabler (HV/EHV) op til 420 kv. LV kabler. MV kabler. HV kabler. EHV kabler. (+45) (+45) Nordex Energy GmbH Svindbæk 7323 Give (+45) (+45) Passat Energi A/S Vestergade 36, Ørum, 8830 Tjele Passat Energi A/S er et selskab i koncernen Jern-Holding og har i de sidste 25 år været specialist i udvikling og produktion af central varmekedler til biomasse. Totalt i Europa er der installeret mere end Passat kedler. (+45) (+45) Komplette stokerkedler fra kw. Manuelle fastbrændselskedler fra kw. Aut. Biomasseanlæg op til 1 MW. Snoraftagere til halmanlæg. Køletørrer. 24

Energiteknologier tekniske og økonomiske udviklingsperspektiver

Energiteknologier tekniske og økonomiske udviklingsperspektiver Energiteknologier tekniske og økonomiske udviklingsperspektiver Teknisk baggrundsrapport til Energistrategi 2025 Juni 2005 www.isbn: 87-7844-531-0 Indholdsoversigt 1 INDLEDNING 3 2 TEKNOLOGIUDVIKLING OG

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

Bæredygtig forsyning i Aalborg

Bæredygtig forsyning i Aalborg Bæredygtig forsyning i Aalborg 1 Bæredygtig forsyning i Aalborg Forsidefoto: Ajs Smed Nielsen Oplag: 2. eksemplarer Papir: Profi silk 115 gr. Omslag: Profi silk 2 gr. Svanemærket papir Grafisk udarbejdelse:

Læs mere

Eksportmuligheder for den danske offshore industri

Eksportmuligheder for den danske offshore industri Eksportmuligheder for den danske offshore industri En brancherapport fra Danmarks Eksportråd Januar 2002 Danmarks Eksportråd Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon 33 92 05 00

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2007. Foulum-anlæg skal øge dansk forskning i biogas

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2007. Foulum-anlæg skal øge dansk forskning i biogas Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2007 Foulum-anlæg skal øge dansk forskning i biogas KONDENSERENDE BAXI GASKEDEL WGB-K15 C Med indbygget 60 ltr. varmtvandsbeholder Den Kondenserende WGB

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2009. Hård kamp om vigende F-gasmarked

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2009. Hård kamp om vigende F-gasmarked Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2009 Hård kamp om vigende F-gasmarked Mere energi, mindre CO 2 Sådan forandrer vi energien Vores moderne livsform byder på masser af spændende udfoldelsesmuligheder,

Læs mere

ENERGIÅRET STATUS 2015

ENERGIÅRET STATUS 2015 ENERGIÅRET STATUS 215 forskning udvikling demonstration ENERGIÅRET FORORD 3 FORSKNING OG UDVIKLING BANER VEJEN FOR VÆKST OG BESKÆFTIGELSE ENERGIÅRET Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer Udgives

Læs mere

ENERGIÅRET STATUS 2015

ENERGIÅRET STATUS 2015 ENERGIÅRET STATUS 2015 forskning udvikling demonstration ENERGIÅRET Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer Udgives i samarbejde mellem Dansk Energi (programmet ELFORSK), Energinet.dk (programmet

Læs mere

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 AnsvArlighedsrApport 2006 Indhold Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 Klimaet under pres 19 Hjælp til at spare på energien 25 DONG Energy og miljøet 29 Investering

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008. Naturgassen under pres?

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008. Naturgassen under pres? Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008 Naturgassen under pres? VIGTIGT Opdag CO-udslip og undgå ulykker! Dårlig vedligeholdelse af gasfyr og forbrændingsanlæg har på det seneste ført til

Læs mere

energi14 Året i overblik

energi14 Året i overblik energi14 Året i overblik forskning udvikling demonstration Energi14. Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer. Udgives i samarbejde mellem Dansk Energi (programmet ELFORSK), Energinet.dk (programmerne

Læs mere

AAU ENERGI Problembaseret forskning

AAU ENERGI Problembaseret forskning AAU ENERGI A A L B O R G U N I V E R S I T et Forord: Aalborg Universitet: din stærke vækstpartner på energiområdet Fra Aalborg Universitets grundlæggelse i 1974 og til i dag er fornybar, grøn og effektiv

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2015

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2015 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2015 Tema: Energibesparelser Gaskunder er bedst til at spare på energien Gasselskaber tæt på energisparemål Rekorddeltagelse til Gastekniske Dage +15 %

Læs mere

Fakta om Danfoss. Danfoss Koncernen

Fakta om Danfoss. Danfoss Koncernen Fakta om Danfoss Danfoss Koncernen Danfoss A/S er en international koncern, der er førende inden for forskning, udvikling og produktion af mekaniske og elektroniske komponenter og systemløsninger. Vore

Læs mere

rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft

rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft Indhold Forord Sammenfatning 1 Baggrund 9 1.1 Danmark som kompetencecentrum for vindkraft 10 2 Vindkraft i et systemskifte 13 2.1

Læs mere

Spar på energien! Spar på energien!

Spar på energien! Spar på energien! Spar på energien! Kraftvarme Spar på energien! lllll NYT lll Spar på energien! Foreningen Danske Kraftvarmeværker og DFP har sammen taget initiativ til et nyt branchetilbud omkring opfyldelse af fjernvarmeselskabernes

Læs mere

GRØN PRODUKTION I DANMARK

GRØN PRODUKTION I DANMARK GRØN PRODUKTION I DANMARK og dens betydning for dansk økonomi Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet November 212 Grøn produktion i Danmark Grøn produktion

Læs mere

Det danske træpillemarked 2012

Det danske træpillemarked 2012 Force Technology for Energistyrelsen 1. december 2013 Titel Det danske træpillemarked 2012 Forfatter Anders Evald Revision: 1 (01-12-2013) Tasknummer: 113-22750 Fortrolighed: Rapporten er til offentliggørelse

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2008

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2008 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2008 I Skive laver de selv gassen til kraftvarmeanlægget Gastech-Energi. Alt til proff er Digital manometer ecom-uno 0-200hpa (mbar) min, max og hold funktion

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 12. årgang Nummer 52 Juni 2015 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Græs er fremtidens biomasse I Sønderborg kan de lave haveaffald om til gas Polygeneration hvad er nu det for noget? BioPress

Læs mere

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 Vind på havet DANMARKS ENERGI TIL VÆKST Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 De udvalgte Vindindustrien har masser af jobs. Mød et af de unge talenter. Side 22

Læs mere

Sønderborg henter varmen under jorden Efter seks års arbejde leverer geotermianlægget nu varme til Sønderborg Fjernvarmes 10.000 andelshavere.

Sønderborg henter varmen under jorden Efter seks års arbejde leverer geotermianlægget nu varme til Sønderborg Fjernvarmes 10.000 andelshavere. dansk fjernvarmes magasin nr. 4 april 2013 ny viden Ny udgave af DS 469 Få overblik over, hvad revideringen af normen betyder for fjernvarmen. nyheder Generalforsamling i Dansk Fjernvarme Der er valg i

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2015

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2015 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2015 TEMA: Har kraftvarme fortsat en chance? Dansk minikraftvarme boomer i Europa Hejre-feltet vil fordoble dansk F-gasproduktion Flere fordele ved at

Læs mere

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret. Erik L. Clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret. Erik L. Clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 2 Juni 2012 Efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret Erik L. Clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede

Læs mere

Danmark som førende energination

Danmark som førende energination Danmark som førende energination Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Vision: Danmark som førende energination Dok: 44103 Januar 2008 Forord Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, ønsker gennem en

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2009

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2009 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2009 Gastekniske dage i Vejle blev en succes ENERGI I forandring Vi tager toppen af kulforbruget Vi har fået halm og kraftværker til at arbejde sammen

Læs mere

news 19 SEPTEMBER 2007 THE EUROPEAN MAGAZINE OF LEROY-SOMER Jagten på vedvarende energikilder

news 19 SEPTEMBER 2007 THE EUROPEAN MAGAZINE OF LEROY-SOMER Jagten på vedvarende energikilder news THE EUROPEAN MAGAZINE OF LEROY-SOMER 19 SEPTEMBER 2007 Jagten på vedvarende energikilder Power-seriens vekselstrømsgeneratorer bliver grønnere og grønnere! BELGIUM DENMARK FRANCE GERMANY ITALY PORTUGAL

Læs mere

På sporet af fremtiden

På sporet af fremtiden Nr. 3 juni 2006 95. årgang På sporet af fremtiden Brintværksted på Gasmuseet Side 14 Er A-certifikatet i vanskeligheder? Side 6 Fælles vagtcentral for HNG og Midt-Nord Side 8-9 - det danske tidsskrift

Læs mere

Indsamling af energiforbrugsdata i BBR

Indsamling af energiforbrugsdata i BBR Erhvervs- og Byggestyrelsen Indsamling af energiforbrugsdata i BBR 10 juni 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere