Eksport af energiudstyr og energirådgivning i år August 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksport af energiudstyr og energirådgivning i år 2000. August 2001"

Transkript

1 Eksport af energiudstyr og energirådgivning i år 2000 August 2001

2 Titel: Eksport af energiudstyr og energirådgivning i år 2000 Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade København K (+45) (+45) Internet: Rapporten kan bestilles hos: EnergiOplysningen (+45) (+45) Internet: Rapporten kan læses på Energistyrelsens hjemmeside Rapporten må gerne citeres med kildehenvisning Udgivet i august 2001 Forfatter: Henrik Lawaetz Papir: Cyklus Oplag: 200 ISBN

3 Indholdsoversigt 1. Sammenfatning 4 2. Eksport af produkter til energisektoren 5 3. Eksport af rådgivningsydelser til energisektoren 8 Bilag 1: Metode 10 Bilag 2 Eksportører af produkter 13 Bilag 3 Eksportører af rådgivningsydelser 27 3

4 1. Sammenfatning Energistyrelsen har hvert andet år siden 1992 gennemført en undersøgelse af danske virksomheders eksport af energiudstyr og rådgivningsydelser. Denne redegørelse er en ajourføring af de tidligere undersøgelser og omfatter eksporten i år Undersøgelsen er i lighed med tidligere gennemført ved udsendelse af spørgeskema til relevante virksomheder. Dette er gjort i samarbejde med brancheforeningerne Dansk Industri og Arkitekt-Ingeniør Rådet. Virksomhederne har ud fra spørgeskemaets vejledning vedrørende afgrænsninger, opdelinger på produkter mv. angivet salget i år Tallene er anvendt uden efterfølgende kontrol eller korrektioner og de opgjorte fordelinger på teknologi- og eksportområder kan derfor være behæftet med nogen usikkerhed. Stikprøveundersøgelsen har omfattet 60 produktionsvirksomheder og 10 rådgiverfirmaer. De er udvalgt på grundlag af de tidligere undersøgelser og forventet eksport. Det har ikke været muligt at indhente besvarelser fra 5 af virksomheder og 8 har oplyst, at de ikke har haft eksport i Den samlede værdi af virksomhedernes eksport til energisektoren i udlandet er i år 2000 opgjort til knap 22 mia. kr. svarende til ca. 5% af landets samlede eksport. I forhold til 1998 er der tale om en stigning på ca. 5,5 mia. kr. svarende til 34%. I samme periode har stigningen i landets samlede eksport været 24%. Eksporten af energiudstyr mv. udgjorde 99% af den opgjorte eksport til energisektoren, medens den sidste procent omfattede eksport af rådgivningsydelser. Det er relativt få virksomheder, der står for langt størstedelen af eksporten. Således stammer 95% af eksporten fra 16 virksomheder og de 8 største tegner sig alene for 80%. Både for produkter og for rådgivningsydelser har der i de seneste to år været et fald i eksporten af de traditionelle teknologier omfattende fjern- og kraftvarme, elværker og elforsyning samt olie og naturgas. Derimod er eksporten for teknologier til udnyttelse af vedvarende energikilder tredoblet forhold til Det er vindmøller og vindmølleteknologi, der tegner sig for denne fremgang. I 2000 udgjorde eksporten af vindmøller godt 12 mia. kr. svarende til knap 60% af den samlede eksport til energisektoren. Op imod 80% af eksporten til energisektoren går til Europa, idet alene halvdelen går til de nærmeste lande omfattende de nordiske lande, Tyskland og Storbritanien. 4

5 2. Eksport af produkter til energisektoren Værdien af eksporten af produkter til energisektoren er i år 2000 opgjort til 21,5 mia. kr. Det svarer til mere end 5% af Danmarks samlede eksport i år Eksporten til energisektoren er siden begyndelsen af 1990'erne vokset stærkere end værdien af Danmarks samlede eksport. Selv om forskellen i vækstraterne er reduceret steg eksporten til energisektoren fra 1998 til år 2000 dog med 34%, hvilket kan sammenlignes med den samlede danske eksports stigning i samme periode på 24%. Mia. kr Danmarks samlede eksport og eksport af produkter til energisektoren Mia. kr Eksport af produkter til energisektoren Danmarks samlede eksport Figur 2.1 Den samlede stigning i værdien af eksporten til energisektoren dækker over en meget ulig udvikling af eksporten indenfor energisektorens forskellige teknologier. Værdien af eksporten af produkter til den traditionelle del af energisektoren, dvs. produkter til fjern- og kraftvarme, elværker og elforsyning, samt olie og naturgas, er fra 1998 til år 2000 faldet med 30%. Værdien af eksporten af produkter til energibesparelse og - styring har derimod været omtrent uændret gennem de seneste 2 år. Værdien af eksporten af vindmøller og andre produkter til udnyttelse af vedvarende energikilder er derimod mere end tredoblet over de seneste 2 år. I dag tegner produkter til udnyttelse af vedvarende energikilder, dvs. næsten udelukkende vindmøller, sig for 60% af eksporten til energisektoren, jævnfør figur 2.2 og

6 Vedvarende energis andel af eksporten af produkter til energisektoren % 80% 60% 40% 20% 0% Anden eksport Vedvarende energi Figur 2.2 Eksport af produkter til energisektoren Mia. kr Fjern- og kraftvarme Elværker og elforsyning Olie og naturgas Vindmøller Anden vedv. energi Energibesparelse/styring Andet Figur 2.3 I dag går 79% af eksporten af produkter til energisektoren til det europæiske kontinent. Gennem årene har procenten svinget mellem 74 og 89. Siden 1998 har væksten først og fremmest været at finde på det vesteuropæiske marked - og de størrelsesmæssigt mindre betydningsfulde markeder i USA, Canada, Australien samt Afrika - medens det central- og østeuropæiske marked, central- og sydamerikanske marked sammen med Mellemøsten og Asien har vist tilbagegang, jævnfør figur

7 Eksport af produkter til energisektoren Mia. kr USA, Canada og Australien Central- og Sydamerika Afrika Mellemøsten, Asien og Japan Central- og Østeuropa Vesteuropa i øvrigt Norden, Storbritanien og Tyskland Figur 2.4 Eksporten af produkter indenfor de enkelte teknologiområder af energisektoren er domineret af ganske få firmaer. Indenfor for hvert af områderne fjern- og kraftvarme, elværker og elforsyning, olie og naturgas samt vindmøller tegner 3 leverandører sig for mere end 80% af eksporten. Mere end 95% af hele eksporten til energisektoren hidrører fra 16 firmaer. De 8 største eksportører tegner sig tilsammen for mere end 80% af hele eksporten. Tabel 1. Eksport af produkter til energisektoren [mio. DKK] Fjernog kraftvarme Elværker og elforsyning Olie og naturgas Vindmøller Anden vedvarende energi Energibesparelse og -styring Andet Norden, Storbrit., Tyskl Vesteuropa i øvrigt Central- og Østeuropa Mellemøsten, Asien, Japan Afrika Central- og Sydamerika USA, Canada, Australien I alt I alt 7

8 3. Eksport af rådgivningsydelser til energisektoren Værdien af eksporten af rådgivningsydelser til energisektoren er i år 2000 opgjort til 230 mio. kr. Eksporten af rådgivningsydelser er fra 1992 til 1998 steget i omtrent samme takt, som Danmarks samlede eksport. Fra 1998 til år 2000 er eksporten af rådgivningsydelser derimod faldet med 37%. Nedgangen kan i et vist omfang tilskrives fusioner med udenlandske virksomheder og udenlandske virksomheders opkøb af danske rådgivningsvirksomheder, men en stor del af ændringen er reel. Siden 1994 har eksporten til Central- og Østeuropa udgjort 40-50% af den samlede eksport af rådgivningsydelser. Op gennem 1990'erne er eksporten til det øvrige Europa faldet således at den samlede eksport til hele Europa i dag udgør 60%, mod 76% i Mio. kr Eksport af rådgivningsydelser til energisektoren USA, Canada og Australien Central- og Sydamerika Afrika Mellemøsten, Asien og Japan Central- og Østeuropa Vesteuropa i øvrigt Norden, Storbritanien og Tyskland Figur 3.1 Eksporten til Afrika er især steget i de seneste år. I 1998 var eksporten 24 mio. kr. og i år 2000 var den 43 mio. kr. Derimod er der sket en tilsvarende tilbagegang for eksporten til det amerikanske kontinent samt til Australien. Værdien af eksporten indenfor de traditionelle teknologier, rådgivning angående fjernog kraftvarme, elværker og elforsyning samt olie og naturgas, er ligesom rådgivning angående energibesparelser og -styring faldet fra 1998 til år Størst er faldet in- 8

9 denfor olie og naturgas, hvilket kan henføres til salget af et enkelt rådgivningsfirma til udlandet. Rådgivning vedrørende "Andet", det vil fx sige rådgivning til myndigheder er steget en smule fra 1998 til år Den største relative stigning er dog at finde vedrørende rådgivning angående vindmøller. Her er eksporten vokset fra 8,5 til 19,1 mio. kr. Det er især i Afrika og Asien, der er fundet nye markeder for denne rådgivning. Eksport af rådgivningsydelser til energisektoren Mio. kr Fjern- og kraftvarme Elværker og elforsyning Olie og naturgas Vindmøller Anden vedv. energi Energibesparelse/styring Andet Figur virksomheder står for 95% af eksporten af rådgivningsydelser til energisektoren. De 4 største eksportører dækker tilsammen mere end 80% af eksporten Energibesparelse og -styring Andet Tabel 2 Eksport af rådgivningsydelser til energisektoren [mio. DKK] Fjernog kraftvarme Elværker og elforsy- Olie og naturgas Vindmøller Anden vedvarende ning energi Norden, Storbrit. Tyskland 3,8 2,1 16,0 1,7 0,3 2,0 1,8 27, Vesteuropa i øvrigt 2,1 5,0-2,3 1,2 0,5 1,4 12, Central- og Østeuropa 22,4 5,0 14,7 1,8 0,4 5,5 48,7 98, Mellemøsten, Asien, Japan 6,5 1,0 22,2 5,2 2,3 1,0 9,0 47, Afrika - 11,3 11,0 7,5 4,3-9,0 43, Central- og Sydamerika - - 0, ,0 1, USA, Canada, Australien 0,0-0,4 0, , I alt 34,8 24,4 64,6 19,1 8,6 9,0 70,9 231, I alt 9

10 Bilag 1: Metode Undersøgelsen er udført i april-juni 2001 for Energistyrelsen i samarbejde med Dansk Industri og AI-rådet. Opgørelsen baserer sig på udvalgte virksomheders udfyldelse af det vedlagte spørgeskema angående eksporten til 7 forskellige kontinenter af 7 forskellige energiteknologier. For den statistiske bearbejdelse står Analyseinstituttet VIBY. Undersøgelsen af eksporten i år 2000 er gennemført i lighed med tilsvarende undersøgelser vedrørende årene 1992, 1994, 1996 og Stikprøven består for så vidt angår eksport af produkter stort set af de 60 virksomheder, der i den seneste undersøgelse oplyste at have haft eksport til energisektoren. De 10 rådgivningsvirksomheder, der indgår i stikprøven, er de 10 virksomheder der ved den seneste undersøgelse havde den største eksport af rådgivningsydelser. Spørgeskemaet blev udsendt tillige med et eksemplar af publikationen "Danish Energy-Sector Exports - Products and Consulting Services", der indeholder resultaterne fra den seneste undersøgelse. Vedlagt var desuden tilbuddet om at blive optaget i et leverandørkatalog og for de virksomheder der havde taget imod tilbuddet i den tidligere undersøgelse var skemaet udfyldt med de tidligere afgivne oplysninger om kontaktmuligheder, virksomhedsbeskrivelse og hovedprodukter/produktlinjer. Undersøgelsen er gennemført med et spørgeskema indeholdende 7 forskellige energiteknologier og 7 opdelinger af verden i kontinenter. Ud over nogle meget kortfattede afgrænsninger i spørgeskemaet, har virksomhederne selv nærmere måttet afgøre, hvad der skulle forstås ved de forskellige formuleringer. Der har i den forbindelse kun været et par enkelte henvendelser. De modtagne oplysninger fra virksomhederne er anvendt ukritisk uden nogen form for korrektion eller kontrol. Der kan derfor være nogen usikkerhed i opgørelserne og fordelingerne på teknologi- og landeområder, da de alene beror på de forskellige virksomheders afgrænsning af, hvad eksporten omfatter. Spørgeskemaet blev udsendt den 17. april. Den 1 maj udsendtes en skriftlig rykker med anmodning om inden den 17 maj at indsende spørgeskemaet. Den 20 maj var der indkommet svar fra halvdelen af alle respondenter. I de følgende 6 uger er de resterende 35 virksomheder blevet telefonrykket op til 4 gange og 25 gange har disse virksomheder på ny fået tilsendt spørgeskema, leverandørformular og nævnte publikation. Herunder har flere virksomheder to gange foruden den oprindelige udsendelse fået tilsendt hele materialet. 10

11 En virksomhed har det ikke været muligt at finde adressen Fem virksomheder har trods talrige henvendelser ikke besvaret spørgeskemaet. Otte virksomheder har oplyst, at de ikke i år 2000 har haft eksport. De øvrige 56 virksomheder indgår i leverandørkataloget med navn, kontaktadresser, samt den virksomhedsbeskrivelse og de oplysninger, de har ønsket at give vedrørende produkter/produktlinier. Svarprocenten kan således opgøres til 93%, nemlig 64 svar sat i forhold til de 69 virksomheder, som spørgeskemaet er nået frem til. Svarprocenten blandt rådgivningsvirksomheder er 100% og blandt produktvirksomheder 92%. 11

12 Skema til indhentning af oplysninger om eksport til energisektoren Nedenfor bedes De på grundlag af faktiske oplysninger eller en skønsmæssig opgørelse fordele firmaets samlede eksport af produkter/rådgivningsydelser til energisektoren i år Ved eksport forstås her salg, hvor den endelige bruger er hjemmehørende uden for Danmark. Hvem der har finansieret ydelsen er her uden betydning. Hvis der er tvivl om periode-afgrænsningen anvendes der samme principper, som ved opgørelse til told- og skattemyndigheder eksportomsætning i 1000 kr Norden, Storbritan., Tyskland Vesteuropa i øvrigt Central- og Østeuropa Mellemøsten, Asien, Japan Afrika Central- og Sydamerika USA, Canada, Australien mv I alt Fjern- og kraftvarme Elværker og elforsyning Olie- og naturgas Vindmøller Anden vedvarende energi Energibesparelse og styring Andet I alt Vejledning: Fjern- og kraftvarme: Fjernvarme- og kraftvarmeværker, kedler, tanke, røggasrensning og produkter hertil, fjernvarmerør, ventiler, regulatorer o. lign. Elværker og elforsyning: Elværker, turbiner, motorer, generatorer, røggasrensning og produkter hertil, elkabler, transformatorer, regulatorer o. lign. Olie- og naturgas: Boreplatforme, raffinaderier, gas- og oliefyrskedler, gas- og olieledninger, ventiler, regulatorer o. lign. Vindmøller: Vindmøller, vinger, gear, generatorer, regulatorer o. lign. Anden vedvarende energi: Solfangere, solceller, varmepumper, halm- og træfyringsanlæg, brændeovne, biogasanlæg mv. Energisektoren omfatter foruden disse fem hovedgrupper også produkter og rådgivningsydelser, som har til formål at effektivisere eller styre processer og mindske uønskede bivirkninger: Energibesparelse og styring: Regulering, processtyring, overvågning, måleinstrumenter, drift og ledelse af værker. Andet: Miljøpåvirkning, håndtering af biprodukter, rådgivning til myndigheder mv. 12

13 Bilag 2 Eksportører af produkter A/S Star Pipe Nymarksvej Fredericia (+45) (+45) A/S Termo Trading Postboks Greve Dansk produktion og salg af industrivarmeanlæg til hele verden. Ingeniørafdeling. Afsætning i 50 lande. Produktion efter alle krav. Del- eller totalløsninger. Alt i tilbehør. (+45) (+45) Dampkedler - olie/gas/bio/el Dampgeneratorer fra 50 kg til 10 tons damp/t. Varmoliekedler fra 23 kw til 4000 kw. Varmvandskedler fra 300 kw til 7000 kw. Ren dampkedler fra 50 kg til 3000 kg damp/t. A/S VESTFROST Spangsberg Møllevej Esbjerg Ø A/S VESTFROST producerer køleskabe, fryseskabe/bokse og luftaffugtere. Under varenavnet VESTTHERM produceres desuden brugsvandsvarmepumper til minimering af energiforbruget ved fremstilling af varmt vand. Køleskabe. Fryseskabe. Frysebokse. Luftaffugtere. Varmepumper. (+45) (+45)

14 ABB Electric A/S Vejlevej Fredericia ABB A/S er en projektudførende ingeniør- og installationsvirksomhed inden for teknisk infrastruktur. Vore løsninger er baseret på lokale og globale videncentre. Virksomheden er en del af den verdensomspændende koncern ABB. (+45) (+45) Anlæg til el- og kraftvarmeproduktion. Anlæg til transmission og distribution. Anlæg til industri, høj- og lavspænding. Anlæg til ventilation og klima. Anlæg for proces og industriautomation. ABB Energi og Industri A/S Meterbuen Skovlunde (+45) (+45) Alstom Power Flow Systems A/S Treldevej Fredericia Alstom Power Flow Systems er et selskab i Alstom-koncernen og en af verdens førende producenter af præfabrikerede rørsystemer til fjernvarme og -køling og til transport af olie og gas. Kompetencerne dækker desuden design og montage af rørnet. (+45) (+45) stom.com Præfabrikerede stål-i-plast rør. Præfittings. Komplet muffeprogram. Rørnet i total- eller delentreprise. Design, uddannelse og supervision. APV Heat Exchanger A/S Platinvej Kolding APV er en af verdens største producenter af pladevarmevekslere og markedsleder inden for dansk fjernvarme. Virksomheden er ISO og ASME godkendt og en del af Invensys koncernen. (+45) (+45) Boltede pladevarmevekslere. Loddede pladevarmevekslere. Fjernvarme units. Plate & Shell varmevekslere. Global service. 14

15 Argusfyr Energiteknik A/S Vibeholmsvej Brøndby Argusfyr Energiteknik A/S producerer og leverer biobrændselsanlæg til fjernvarme og til træindustrien over hele verden. (+45) (+45) Kedler til vand og damp. Biobrændselsanlæg. Siloudtag. Røgrensningsfiltre. Skorstene. B&W Scandinavian Contractor A/S Gydevang Allerød (+45) (+45) Babcock & Wilcox Vølund ApS Falkevej Esbjerg Ø Markedsføring, udvikling, projektering og levering af kraftvarme- og affaldsenergianlæg. Modernisering af anlæg, produktion af forbrændingsriste og komponenter til procesudstyr. Salg af kedler og komponenter. Affaldsenergianlæg Biobrændselsanlæg Forbrændingsriste. Komponenter til procesudstyr. Teknologi. Baxi A/S Smedevej 6880 Tarm Baxi A/S er en del af BAXI-koncernen og en af Danmarks førende producenter af af løsninger til individuel boligopvarmning. Produkter til gas. Produkter til olie. Fjernvarme. Biobrændsel. Solvarme. (+45) (+45)

16 Bladt Industries A/S Postboks Aalborg Øst Bladt Industries A/S har siden 1965 været etableret som en respekteret leverandør af stålindustrielle konstruktioner og procesanlæg. Med specialiseret svejse- og montageerfaring påtager vi os komplekse opgaver i og uden for Danmark. (+45) (+45) Offshorekonstruktioner. Rørledninger for olie, naturgas og fjernvarme. Ståltanke for olie, vand og andre medier. Rørinstallationer på kraftværker. Reparation og montage på raffinaderier. Bonus Energy A/S Fabriksvej Brande Bonus Energy A/S er en af verdens førende producenter af vindmøller og har siden 1979 konstant deltaget i udviklingen af vindmøller. Bonus møllerne har ry for et højt kvalitetsniveau; et ry der bygger på det logiske og gennemført solide design og mange kreative detaljer. (+45) (+45) BONUS 600 kw vindmøller BONUS 1 MW vindmøller BONUS 1.3 MW vindmøller BONUS 2 MW vindmøller BROEN A/S Skovvej Assens BROEN A/S er en del af den internationale koncern Aalberts Industries N.V. og er i dag en af verdens førende leverandører af sanitetsarmaturer og ventiler til VVS-sektoren og industrien. (+45) (+45) BALLOFIX kugleventiler. BALLOREX strengreguleringsventiler. BALLOMAX fjernvarmeventiler. 16

17 C.W. Obel Maritime A/S Brolæggervej Esbjerg V C.W. Obel Maritime ejes af C.W. Obel A/S, som med ansatte er blandt de største skandinaviske virksomheder inden for tekniske installationer. Virksomheden er repræsenteret over en stor del af verdenen. (+45) (+45) Løsninger inden for fluid control, brandbekæmpelse, tele- /satellitkommunikation og eltavler samt elektromekaniske konstruktioner og serviceaktiviteter til marine-, værftsog offshore sektoren. Clorius Controls A/S Tempovej Ballerup Clorius Controls A/S udvikler og markedsfører Clorius automatik til styring og regulering af varmeanlæg i beboelsesejendomme, institutioner og lignende samt til styring af industrielle processer og inden for skibsfarten. (+45) (+45) Reguleringsventiler, mm, max. PN 40. Elektroniske temperaturregulatorer. Elektriske og pneumatiske ventilaktuatorer. Termostater. Trykdifferensregulatorer. Danfoss A/S Nordborgvej Nordborg (+45) (+45) Danstoker a.s. Postboks Herning (+45) (+45)

18 Eegholm A/S Grundtvigs Allé Sønderborg Eegholm har siden 1924 leveret komponeneter, service og løsninger til den danske industri inden for produktområderne: transmissioner, elkomponenter og automatisk. (+45) (+45) Industrimotorer og gear. Frekvensomformere. Kabler og ledninger. Elkomponenter. Tavler og procesanlæg. Erik Roug A/S Mørupvej Herning Erik Roug A/S er Danmarks førende leverandør af tanke og beholdere. Vi er en ordreproducerende virksomhed, der leverer vindmøller og tanke. Tankene er fra 500 til 550,000 liter med en max. Diameter på 5 meter. (+45) (+45) Vindmøller. Akkumuleringstanke. Vandbehandlingstanke. Olie- og benzintanke. Tryktanke. FLS Miljø A/S Ramsingvej Valby FLS Miljø A/S udvikler, konstruerer og markedsfører komplette biomassefyrede kraftværker bestående af ovn, kedel og røgrensningsanlæg m.m, samt kedler og miljøanlæg m.m. til en række industrier over hele verden. (+45) (+45) Ovne og kedelanlæg. Affaldsforbrændingsanlæg. Røggasrensningsanlæg. Filtre til opsamling af støv og flyveaske. 18

19 Frese armatur A/S Sorøvej Slagelse Frese armatur A/S er en 100% danskejet virksomhed med hovedsæde i Slagelse, som producerer og sælger et bredt produktprogram inden for bl.a kuglehaner og dynamiske strengreguleringsventiler. Alle produkter er af høj kvalitet og bærer præg af mange års erfaring inden for flowstyring og kontrol. Frese armatur A/S er ISO 9001 certificeret. (+45) (+45) FlowConS1 DN15 - DN l/h. FlowCon2 DN15 - Dn l/h. FlowCon A DN15 - Dn l/h. FlowCon K DN15 - DN l/h. CirCon + DN15/20 til varmt brugsvand. Frichs A/S Satelitvej Horsens Frichs A/S er distributør af reservedele og motorer for Niigata Engineering Co., og Waukesha Engine Division. Frichs udfører service på diesel & gasmotorer, maritimt og på kraftvarmeinstallationer. (+45) (+45) Mini Frichs anlæg og 60 kwel, færdige kraftvarme kabinetsløsninger baseret på Valmet motorer. Waukesha motorer for kraftvarme fra 150 kw til 3,1 Mwel, biogas - naturgas. Genvex A/S Sverigesvej Haderslev Genwex har 25 års erfaring med udvikling/produktion af varmepumper til bolig og industri. (+45) (+45) Varmepumper luft - luft. Brugsvandsvarmepumper. Varmepumper vand - vand. Ventilationsagregater m3/h. 19

20 GRUNDFOS A/S Poul Due Jensensvej Bjerringbro Grundfos er en af verdens førende inden for produktion af pumper - med en årlig produktion af 10 million pumper. Pumperne indgår i anlæg til opvarmning, vandforsyning, spildevand og brandslukning. Cirkulationspumper. Centrifugalpumper. (+45) (+45) HALDOR TOPSØE A/S Nymøllevej Kgs. Lyngby Fra firmaets grundlæggelse har hovedaktivitetsområderne været forskning, udvikling og projektering af anlæg baseret på katalytiske processer samt fremstilling af katalysatorer, som indgår i processerne. (+45) (+45) Rensning af røg- og afgasser. Raffinaderiprocesser Processor til fremstilling af ammoniak, methanol, brint, syntesegas og formaldehyd. Katalysatorer HYDRO-X A/S Tylstrupvej Hjallerup. Igennem 60 år har firmaet HYDRO-X A/S produceret, udviklet, solgt og serviceret kedler med kedelvandsbehandling for forebyggelse af kedelsten, tæring, men produktion af ren damp. ISO 9002 og er opnået i 1993 og (+45) (+45) Kemikalier til kedel og kølevandsbehandling. Service. Doseringsteknik. 20

21 IGA A/S International Gas Apparatur A/S Anholtvej Hjørring IGA A/S er medlem af verdens største producentgruppe af gasmålere, ELSTER/AMCO. Virksomheden fremstiller og markedsfører produkter til gasmåling, gasregulering samt en bred vifte af ydelser til processtyring. Gasmålere. Gasregulatorer. Brændere. Ventiler. Processtryring. (+45) (+45) Intertec Contracting A/S Fiskergade Aarhus C. Intertec Contracting A/S er et dansk entreprenørfirma, der udfører elektriske og mekaniske installationer verden over. Uden for Europa har INTERTEC tilknyttede kontorer i Afrika, Mellemøsten og Asien. (+45) (+45) El produktion. El transmission. Rørinstallationer og hook ups. Projekter inden for vedvarende energi. SRO-anlæg/elektriske installationer. Kamstrup A/S Industrivej Skanderborg (+45) (+45) Karl Dungs A/S Vejlevej Hedensted (+45) (+45)

22 Kosan Teknova A/S Møllevej Nivå Kosan Teknova A/S har gennem de sidste 40 år været en ledende producent af LPG ventiler og regulatorer. Vores produkter, markedsført under navnet Kosangas, har et globalt ry for kvalitet, sikkerhed, samt brugervenligt design. (+45) (+45) LPG selvlukkende ventiler. LPG regulatorer. LPG skrueventiler. LESNI A/S Kornmarken Billund Luftrenseanlæg for rensning af luft fra produktionsprocesser. Specielt opløsningsmidler, lugtstoffer, giftige og aggressive medier. (+45) (+45) Termiske forbrændingsanlæg Katalytiske forbrændingsanlæg Aktivkulfiltre Luftvaskere LM Glasfiber A/S Rolles Møllevej Lunderskov (+45) (+45) Løgstør Rør A/S Danmarksvej Løgstør Løgstør Rør udvikler og producerer præisolerede rørsystemer til fjernvarmesektoren. Herudover sælger virksomheden specialsystemer til mange andre formål. Løgstør Rørs produkter sælges via datterselskaber og forhandlere i 25 lande. (+45) (+45) Fjernvarmerør. Præisolerede rørsystemer. Fittings, præisolerede. Fleksible rørsystemer. Rør til industri - og marinesektoren. 22

23 MAN B&W Diesel A/S, Holeby Østervej Holeby Virksomheden er en del af MANkoncernen. MAN B&W Diesel A/S, Holeby udvikler, markedsfører, producerer, sælger, installerer og servicerer generatoranlæg til elproduktion i skibe, baseret på dieselmotorteknologi samt generatoranlæg til kraftværker i store dele af verden, bl.a. Grønland og Cuba, samt byer i Kina, Indien, Philippinerne og Afrika. (+45) (+45) Fire-takt motorer med en omdrejningshastighed på mellem 720 og 1200 rpm med en ydelse fra 500 kw til 4000 kw. Marine motorer. Stationære motorer, inkl. gas motorer. Originale reservedele. Teknisk assistance. Maskinfabrikken REKA A/S Vestvej Års Produktion af håndfyrede kedler til træ, hlam, m.m. fra kw. Produktion af automatiske fyringsanlæg for halm, træflis, spåner, savsmuld, piller, kul samt korn og afrensning. Projektering af komplette fyringsanlæg fra kw for biobrændsel med fugtindhold op til 55%. (+45) (+45) Kedler for fast brændsel (biobrændsel). Fuldautomatiske fyringsanlæg. Komplette varmecentraler. Stokerfyringsanlæg. Akkumuleringstanke. NEG Micon A/S Alsvej Randers NEG Micon er førende global producent af vindmøller. NEG Micon tilbyder et bredt produktprogram med vindmøller fra 600 kw til 2,0 MW anlæg, der er designet til at sikre problemfri drift, høj rådighedsfaktor og maksimal ydeevne. (+45) (+45) Vindmøller fra 600 kw til 2,0 MW. 23

24 Niro A/S Gladsaxevej Søborg. Virksomheden er en del af GEAkoncernen og leverer sin teknologi og udstyr i samarbejde med førende internationale udbydere til kraftværker og forbrændinganlæg. (+45) (+45) Nøglekomponenter for røgrensningsanlæg. Salttørrere for scrubbervæske. Hg og dioxinfjernelse fra røggas. Know-how for røggasrensning. Tørring af biobrændsel. NKT Cables A/S Toftegårdsvej Asnæs 100 års praktisk erfaring har placeret NKT Cables A/S blandt verdens førende producenter af landkabler til alle formål. NKT Cables A/S er ansvarlig for udvikling, produktion, installation og afsætning af lavspændingskabler (LV), mellemspændingskabler (MV), højspændingskabler (HV/EHV) op til 420 kv. LV kabler. MV kabler. HV kabler. EHV kabler. (+45) (+45) Nordex Energy GmbH Svindbæk 7323 Give (+45) (+45) Passat Energi A/S Vestergade 36, Ørum, 8830 Tjele Passat Energi A/S er et selskab i koncernen Jern-Holding og har i de sidste 25 år været specialist i udvikling og produktion af central varmekedler til biomasse. Totalt i Europa er der installeret mere end Passat kedler. (+45) (+45) Komplette stokerkedler fra kw. Manuelle fastbrændselskedler fra kw. Aut. Biomasseanlæg op til 1 MW. Snoraftagere til halmanlæg. Køletørrer. 24

Siemens 2011. Siemens globalt og i Danmark

Siemens 2011. Siemens globalt og i Danmark Siemens 2011 Siemens globalt og i Danmark Siemens Aktiv i tre sektorer Omsætning efter region Healthcare 93 mia DKK Energy 190 mia DKK 16% 29% 7,7 % 33% 6% 45% 49% Cross-Sector aktiviteter 36 mia DKK Industry

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Ny energi uddannelse på SDU

Ny energi uddannelse på SDU Ny energi uddannelse på SDU Derfor er der brug for nye kandidater inden for energiområdet En sikker energiforsyning er centralt for videreudvikling af velfærdssamfundet Den nuværende infrastruktur

Læs mere

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Vest gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 %

Læs mere

NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01. marine. service. industri. offshore

NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01. marine. service. industri. offshore NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01 marine service industri offshore 02 NORDHAVN MARINE & OFFSHORE NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 03 NORDHAVN MARINE & OFFSHORE EKSPERT I DIESELMOTORER, GENERATOR- OG FREMDRIVNINGSANLÆG

Læs mere

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI HVAD SIGER EU? Forslag opdatering VE direktiv i Vinterpakken Forslag

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

FJERNVARME. Hvad er det?

FJERNVARME. Hvad er det? 1 FJERNVARME Hvad er det? 2 Fjernvarmens tre led Fjernvarmekunde Ledningsnet Produktionsanlæg 3 Fjernvarme er nem varme derhjemme Radiator Varmvandsbeholder Varmeveksler Vand fra vandværket FJERNVARME

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Opsummering af resultaterne 1. Kraftig vækst i omsætningen (36 pct.) 2. Kraftig vækst i eksporten (41 pct.) 3. Pæn vækst i beskæftigelsen (3 pct.) 4. Positive

Læs mere

Forsyning med og forbrug af træpiller i 2004

Forsyning med og forbrug af træpiller i 2004 Forsyning med og forbrug af træpiller i 2004 Forord På grund af den kraftige stigning i forbruget af træpiller i Danmark i starten af dette årtusinde, blev det besluttet, at FORCE Technology for Energistyrelsen

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen Klima Globale drivhusgasemissioner COP21 The Emissions GAP Report 2015 Kilde:

Læs mere

Den danske biomassesatsning til dato

Den danske biomassesatsning til dato Den danske biomassesatsning til dato Forsk2006 Energinet.dk konference 15. juni 2006 Bo Sander, Disposition Baggrund Hvorfor er halm et vanskeligt brændsel til elproduktion? Status for anvendelse af biomasse

Læs mere

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra.

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. t mere på Læs mege skolen.dk fjernvarme Lidt fakta om fjernvarme Ud af 2,4 mio. boliger bliver 1,7

Læs mere

Energieffektivitet produktion 2010 TJ

Energieffektivitet produktion 2010 TJ Energieffektivitet produktion 2010 TJ Brændselsforbrug Energiproduktion Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Morten Vang Jensen, PlanEnergi 1 PlanEnergi PlanEnergi blev etableret i 1983 og arbejder som uafhængigt rådgivende firma. PlanEnergi har specialiseret sig

Læs mere

Introduktion til vindkraft

Introduktion til vindkraft DANSIS-møde 4. oktober 2006 Niels Raben DONG Energy Project Manager, M. Sc. E.E. Section Renewables Disposition DONG Energy og vindkraft Vindkraft et situationsbillede Vindkraft udfordringerne 2 DONG Energy

Læs mere

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk Biobrændsel - Flis, halm og træpiller... Træpiller Fuldautomatiske fyringsanlæg www.linka.dk Fyringsteknologi til biobrændsler Forbrændingsherd Forbrændingsteknik Fyringsteknologien til biobrændsler er

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Overordnede konklusioner: Vækst i industriens omsætning på 36 pct. Vækst i eksporten af vindmøller, komponenter og knowhow på 41 pct. Vækst i beskæftigelsen på

Læs mere

TEMADAG KLIMAVENLIGE OG ENERGIEFFEKTIVE VARMEPUMPER

TEMADAG KLIMAVENLIGE OG ENERGIEFFEKTIVE VARMEPUMPER TEMADAG KLIMAVENLIGE OG ENERGIEFFEKTIVE VARMEPUMPER Kort om Bosch og undertegnet. Bosch Termoteknik står for Bosch-gruppens varmeog varmtvandsløsninger og er sammen med internationale datterselskaber en

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST BRIAN VAD MATHIESEN bvm@plan.aau.dk Gate 21 s Borgmesterforum 2016 DOLL Visitors Center, København, April 2016 SUSTAINABLE ENERGY PLANNING RESEARCH GROUP AALBORG UNIVERSITY

Læs mere

Erhvervspotentialer i energibranchen

Erhvervspotentialer i energibranchen Energitopmøde 2012 28. jun. 12 Erhvervspotentialer i energibranchen Hans Peter Branchedirektør Dagsorden Intro til DI Energibranchen Vi har en stærk energisektor Muligheder i grøn omstilling Udnyttelse

Læs mere

Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015

Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015 Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015 Kontor/afdeling Center for Erhverv og Energieffektivitet Dato 7. juni 2016 J.nr. 2016-6298 PJA/MCR/PB Sammenfatning Net- og distributionsselskaberne

Læs mere

ENERGILAGRINGENS ROLLE I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 1. december 2016

ENERGILAGRINGENS ROLLE I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 1. december 2016 ENERGILAGRINGENS ROLLE I FJERNVARMESYSTEMET Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 1. december 2016 FREMTIDENS ENERGI ER SMART ENERGI Samarbejde mellem forsyningsområderne Store

Læs mere

Clorius Controls borger for driftssikker regulering af varmeog ventilationsanlæg

Clorius Controls borger for driftssikker regulering af varmeog ventilationsanlæg Clorius Controls borger for driftssikker regulering af varmeog ventilationsanlæg Tradition og visioner Clorius Controls er specialiseret i udvikling og produktion af udstyr til overvågning, styring og

Læs mere

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Det Blå Danmark er en af Danmarks stærkeste erhvervsmæssige styrkepositioner.

Læs mere

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Øst gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 % Norddjurs

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore 2007 Offshore Center Danmark og dansk offshore 1 Program 1. Offshore Center Danmark - Baggrund og arbejde 2. Offshore sektoren og dens betydning

Læs mere

Sammen skaber vi energi til fremtiden

Sammen skaber vi energi til fremtiden Sammen skaber vi energi til fremtiden +45 7010 0234 verdo.com/energy 20171018 MockUp Brochure - Verdo Energy.indd 1 18-10-2017 20:15:01 Når to bliver til én Industrivarme og Verdo er gået sammen og blevet

Læs mere

Regeringens energiplan for 2002-2007 har bl.a. følgende mål for vedvarende energi:

Regeringens energiplan for 2002-2007 har bl.a. følgende mål for vedvarende energi: Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 182 Offentligt ENS j.nr 030199/30007-0065 ln 20. marts 2007 Indien Generel energipolitisk baggrund Indiens kraftige økonomiske vækst på over 7 pct. årligt

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

MED DRISTIGHED OG OMHU PROCESOPVARMNING TT BOILERS

MED DRISTIGHED OG OMHU PROCESOPVARMNING TT BOILERS MED DRISTIGHED OG OMHU PROCESOPVARMNING TT BOILERS Hvorfor spilde sin kostbare tid, - hvis man kan få andre til at lave arbejdet? Det er ikke altid nemt som kunde, hvis man på egen hånd skal løse specielle

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

Her udnytter vi affaldet 100 %

Her udnytter vi affaldet 100 % Her udnytter vi affaldet 100 % Sammen kan vi gøre det bedre TAS I/S er et fælleskommunalt interessentselskab ejet af Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle kommuner. TAS står for Trekantområdets Affaldsselskab.

Læs mere

GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 7.

GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 7. GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 7. februar 2017 FJERNVARME = VÆKST Fjernvarmesektoren gennemgår en markant grøn

Læs mere

BÆREDYGTIG BIOMASSE. DONG Energy 4. oktober 2017

BÆREDYGTIG BIOMASSE. DONG Energy 4. oktober 2017 BÆREDYGTIG BIOMASSE DET LANGE PERSPEKTIV, MARKED, TEKNOLOGI OG FREMTID DONG Energy 4. oktober 2017 DONG Energy går forrest i energiomstillingen Global markedsleder indenfor havvind Biomasse Nul Kul fra

Læs mere

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000 5000 4000

Læs mere

fjernvarmen i det fremtidige energisystem Høring 29. januar 2009 i Folketinget om Er fjernvarmesektoren klar og parat til fremtidens udfordringer?

fjernvarmen i det fremtidige energisystem Høring 29. januar 2009 i Folketinget om Er fjernvarmesektoren klar og parat til fremtidens udfordringer? Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 157 Offentligt Høring 29. januar 2009 i Folketinget om fjernvarmen i det fremtidige energisystem Er fjernvarmesektoren klar og parat til fremtidens udfordringer?

Læs mere

FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED Kim Mortensen Direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 2. marts 2017 FJERNVARME = VÆKST Fjernvarmesektoren

Læs mere

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag.

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. Notat 25. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. 1 De senere års ændringer har i almindelighed ført til et styrket incitament til samproduktion,

Læs mere

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang Fremtidens boligopvarmning Afdelingsleder John Tang Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % af boliger På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Fjernvarmens nye muligheder Hvordan kommer vi videre?

Fjernvarmens nye muligheder Hvordan kommer vi videre? Fjernvarmens nye muligheder Hvordan kommer vi videre? v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse Ea Energianalyse a/s 1 1000 PJ Danmarks bruttoenergiforbrug 800 600 400 Kul Naturgas VE 200 0 Olie 1960 1970

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND STATUS: INDIVIDUELLE VARMEFORBRUGERE I REGION MIDT De individuelle varmeforbrugere står for 15 % af regionens samlede brændselsforbrug Opvarmningstype for boliger Energiforbrug

Læs mere

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark skøbing Fjernvarme Beskrivelse skøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel på 1.600 kw, samt et solfangeranlæg på ca. 4.900 m 2 leveret af ARCON Solvarme. Ved etableringen af solvarmeanlægget

Læs mere

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014 ESCO energirenoveringer med garanti Havnekonference 2014 Answers for infrastructure and cities. Agenda Siemens Building Technologies Energirenovering Case fra Guldborgsund Kommune Brugeradfærd Spørgsmål??

Læs mere

Baggrund og introduktion til fagområder

Baggrund og introduktion til fagområder Baggrund og introduktion til fagområder Temaer: Vind, brændselsceller og elektrolyse Ingeniørhuset Århus den 12. januar 28 Brian Vad Mathiesen, Næstformand i Energiteknisk Gruppe Project partners IDAs

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed Natur og Klima Svendborgvej 135 Sagsnr. 17/14850 5762 V. Skerninge Udgivet september 2017 CO 2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016

Læs mere

Kogen 2005 - Norge Miljøeffekter & metoder for røggasrensning

Kogen 2005 - Norge Miljøeffekter & metoder for røggasrensning 1 02 / 11-2005 Jens M. Jakobsen PonPower A/S -Esbjerg Kogen 2005 - Norge Miljøeffekter & metoder for røggasrensning 2 02 / 11-2005 Caterpillar gasmotorer i Danmark. Dato: 10-september-2004 Facta om CATERPILLAR

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE I var Danmarks eksport af energiteknologi og -service 83,8 mia. kr., hvilket er et fald i forhold til 215 på 1,1 pct. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,8 pct.

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Energibesparelser i Praksis. Rådgivning

Energibesparelser i Praksis. Rådgivning Energibesparelser i Praksis Rådgivning Program for i dag Hvorfor spare på energien? Walk and Talk hos IRON Pump Hvor kan I spare? Kom godt i gang Opsamling og tak for i dag IRON Pump A/S er en 105 år gammel

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Grundvandskøling. Svend Erik Mikkelsen. Seniorspecialist COWI A/S. sem@cowi.dk

Grundvandskøling. Svend Erik Mikkelsen. Seniorspecialist COWI A/S. sem@cowi.dk Grundvandskøling Svend Erik Mikkelsen Seniorspecialist COWI A/S sem@cowi.dk 1 Princip 2 Udvidelse af begrebet grundvandskøling Fakta Kildetemperatur på konstant ca. 10 grader C året rundt Kan bruges direkte

Læs mere

REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION

REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division omfatter fire business units og tre salgsregioner. De fire business units Danfoss Refrigeration and Air

Læs mere

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN FDKV UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. marts 2016 INDHOLD Den energipolitiske dagsorden De vigtigste sager lige nu Regulering

Læs mere

JPH ENERGI A/S. Rådgivende ingenørfirma VI RÅDGIVER OM FREMTIDENS ENERGIANLÆG

JPH ENERGI A/S. Rådgivende ingenørfirma VI RÅDGIVER OM FREMTIDENS ENERGIANLÆG JPH ENERGI A/S Rådgivende ingenørfirma VI RÅDGIVER OM FREMTIDENS ENERGIANLÆG RÅDGIVENDE INGENIØRER JPH Energi A/S er ét af de mest erfarne rådgivende ingeniørfirmaer indenfor energianlæg, damp- og kedelanlæg,

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 December 2014 Udarbejdet af: Rune Schmidt Ærø Energi- og Miljøkontor

Læs mere

Videnseminar om Olie og Gas. Ressourcer og Indvinding OLGAS: Status og perspektiver for dansk offshore ved Offshore Center Danmark Mandag, den 20. marts 2006 www.offshorecenter.dk 1 Program 1. Offshore

Læs mere

Udviklingspotentialet for varmepumper og solvarme. Varmepumpedagen 12. oktober 2010

Udviklingspotentialet for varmepumper og solvarme. Varmepumpedagen 12. oktober 2010 Udviklingspotentialet for varmepumper og solvarme Varmepumpedagen 12. oktober 2010 DSF repræsenterer de væsentlige interessenter i solvarme-teknologien i Danmark ARCON Solar Ellehauge & Kildemoes NIRAS

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Termisk forgasning i Danmark og internationalt - teknologier og udbredelse

Termisk forgasning i Danmark og internationalt - teknologier og udbredelse Termisk forgasning i Danmark og internationalt - teknologier og udbredelse Seminar om termisk forgasning i Danmark Brøndby, Danmark, 17. november 2015 Morten Tony Hansen Senior projektleder FORCE Technology

Læs mere

Vedvarende energi udgør 18 % af det danske energiforbrug. Fossile brændsler udgør stadig langt den største del af energiforbruget

Vedvarende energi udgør 18 % af det danske energiforbrug. Fossile brændsler udgør stadig langt den største del af energiforbruget 3. Energi og effekt I Danmark får vi overvejende energien fra kul, olie og gas samt fra vedvarende energi, hovedsageligt biomasse og vindmøller. Danmarks energiforbrug var i 2008 844 PJ. På trods af mange

Læs mere

Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen

Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen 2 Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen Udgiver: Redaktør: Fagkonsulenter: Illustrationer: Produktion: Tryk og reproduktion: Energistyrelsen, opdatering af 2010-udgave fra Center for

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2013 November 2013 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt Introduktion til Danfoss Kort om Danfoss Medarbejdere 22.500 Globalt salg Salgsselskaber Fabrikker Tre største markeder Ejerskab Hovedkvarter

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN Fakta om klima og energi

Læs mere

Opfølgningg på Klimaplanen

Opfølgningg på Klimaplanen 2013 Opfølgningg på Klimaplanen Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Marts 2013 Introduktion Næstved Kommune har i 2013 udarbejdet en ny CO 2 kortlægning over den geografiske kommune. Samtidig er

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Dansk kraftvarmeteknologi baseret på fast biomasse

Dansk kraftvarmeteknologi baseret på fast biomasse Dansk kraftvarmeteknologi baseret på fast biomasse Den 15. Juni 2010 Flemming Skovgaard Nielsen Group Burmeister & Wain Energy A/S Lundtoftegaardsvej 93A DK-2800 Lyngby Denmark Tel/fax +45 39 45 20 00/+45

Læs mere

Projektsammendrag Brædstrup Fjernvarme Danmark

Projektsammendrag Brædstrup Fjernvarme Danmark Beskrivelse 8000 m2 solvarmeanlæg til fjernvarmeproduktion. Solvarmeanlægget producerer varme til fjernvarmenettet sammen med 2 gasmotorer. Solvarmeanlægget er det første af sin art, der i så stor målestok

Læs mere

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan November 2011 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme.

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov Indledning Opbygning Størrelse Placering Styrings- og sikkerhedsforanstaltninger Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk Energiteknisk Gruppe - IDA Nord - 16. september 2015 Hvem

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2012 November 2012 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin

Læs mere

Forsyningssikkerheden og de decentrale værker

Forsyningssikkerheden og de decentrale værker Forsyningssikkerheden og de decentrale værker - og store varmepumpers rolle 17/4-2013. Charlotte Søndergren, Dansk Energi Dansk Energi er en kommerciel og professionel organisation for danske energiselskaber.

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

VE til proces tilskudsordningen

VE til proces tilskudsordningen VE til proces tilskudsordningen DGF Gastekniske Dage 2016 Billund 3. maj 2016 Nikolaj Ladegaard 2. maj 2016 Side 1 VE til Proces teamet Carl-Christian Munk-Nielsen (chef) Ásbjørg Abrahamsen Astrid Kuijers

Læs mere

ATEXdirektiverne. En indføring i direktiverne omkring. Eksplosionssikring af udstyr og anlæg samt beskyttelse af personel PROGRAM.

ATEXdirektiverne. En indføring i direktiverne omkring. Eksplosionssikring af udstyr og anlæg samt beskyttelse af personel PROGRAM. ATEXdirektiverne En indføring i direktiverne omkring eksplosionsfarlige atmosfærer. Eksplosionssikring af udstyr og anlæg samt beskyttelse af personel PROGRAM Kursus ATEX-direktiver A ATEX-direktiverne

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Fremtidens elsystem det bygger vi i dag

Fremtidens elsystem det bygger vi i dag Fremtidens elsystem det bygger vi i dag Nye energikoncepter og decentrale kraftvarmeværkers rolle i fremtidens elsystem Erritsø, 6. januar 2011 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk

Læs mere

Snekkegear Elmotorer Tandhjulsgear er Tandhjulsgear Frekvensomformere delspumper Generatorer Snekkegear ere Kølemiddelspumper Generatorer

Snekkegear Elmotorer Tandhjulsgear er Tandhjulsgear Frekvensomformere delspumper Generatorer Snekkegear ere Kølemiddelspumper Generatorer kvensomformere Kølemiddelspumper Snekkegear Elmotorer Tandhjulsgear kvensomformere Kølemiddelspumper er Tandhjulsgear Frekvensomformere delspumper Generatorer Snekkegear Snekkegear Elmotorer Tandhjulsgear

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune 2011-2012 November 2013 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Svendborg Kommune

Læs mere

Forgasning af biomasse

Forgasning af biomasse Forgasning af biomasse Jan de Wit, civ.ing. Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) I denne artikel gives en orientering om forskellige muligheder for forgasning af biomasse. Der redegøres kort for baggrunden

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere