Vandsektoren viser vejen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandsektoren viser vejen"

Transkript

1 2014 #01 SmartGrid omstiller renseanlæg til alternativ energi Skive sikrer drikkevand for fremtiden Morsø Forsyning vil udnytte ledig kapacitet Termisk oprensning sælger industrigrund

2 Vandsektoren viser vejen Danskerne er gode til miljø. Sådan tænker vi selv, og sådan har mange tænkt om os i årene, efter at vi i 1973 fik verdens første miljølov. I dag er mange lande på højde med os, og nogle er endda nået længere end vi. Det er en udfordring til vores brand som miljønation og til den eksport af miljøydelser, som vi ønsker at tjene penge og skabe arbejdspladser på. Derfor er det en udfordring, vi bør tage op. Inden for vandsektoren er vi godt i gang. Det ansete internationale miljøtidsskrift World Water fremhæver i sit seneste nummer København som eksempel på en storby, hvor modernisering af afløbssystemer og renseanlæg har bragt vand frem i bymiljøet. Det har gjort den danske hovedstad til et bedre sted at bo og er f.eks. årsag til, at kanalerne omkring Christiansborg kan bruges til svømmestævnet Krüger Stafetten. Samtidig med anerkendelsen i World Water har Global Water Intelligence tildelt Billund BioRefinery sin prestigefyldte Global Water Award, ligesom projektet er med i opløbet om EU s Miljøpris. Næste skridt bliver at omsætte anerkendelsen i eksport og arbejdspladser. Her er det afgørende, at vores teknologier både gør os synlige på det internationale marked og sikrer forsyninger og industrier fuld valuta for deres investeringer. I forårets udgave af Krüger Nyt fortæller vi om projekter med teknologier på mange forskellige udviklingstrin. Midteropslaget handler om teknologier og løsninger, som skal bestå den første test i mødet med virkeligheden. På de øvrige sider gælder det projekter, hvor vores teknologier og løsninger er indarbejdet i dagligdagen hos danske og internationale kunder. Her er det værd at fremhæve artiklerne om STAR Utility Solutions, der danner grundlag for styringen i over 50 forsyninger i Europa og Asien og netop er blevet relanceret på en bredere platform. Det er stadig et stykke vej tilbage, inden Danmark genvinder sin tidligere plads på miljønationernes verdenskort. Det samme gælder i forhold til vores andel af den internationale økonomi på området. Men mulighederne er til stede, og med baggrund i stærke teknologier kan vandsektoren vise en vej, som andre kan hente inspiration i. God læselyst! Leif Bentsen Direktør, Krüger Danmark 2

3 SmartGrid omstiller renseanlæg til alternativ energi Kolding Centralrenseanlæg anskaffer et nyt modul til styresystemet og får lettere ved at reducere forbruget af el fra fossile brændsler. Renseanlæg kan få en nøglerolle i fremtidens energiforsyning. Men det kræver en teknologi, som gør det muligt for anlæggene at anvende alternative energikilder, uden at forsyningssikkerheden svækkes. Netop nu er Kolding Spildevand og Krüger ved at udvikle et SmartGrid-modul til styresystemet på Kolding Centralrenseanlæg. Målet er at gøre os mindre afhængige af konventionelle energikilder, der belaster klima og miljø. Som andre renseanlæg producerer vi elektricitet på basis af biogas fra rådnetanken. Samtidig er vi aktive på energibørsen, hvor vi blandt andet køber elektricitet fra Energi Danmarks vindmøller, forklarer direktør Per Holm, Kolding Spildevand, og fortsætter: Problemet er, at vindenergi i modsætning til f.eks. biogas ikke kan lagres. Her skal SmartGrid-modulet hjælpe os med prognoser, så vi kan tilrettelægge vores energiforbrug på den økonomisk og driftsmæssigt mest hensigtsmæssige måde. SmartGrid-modulet udvikles gradvist Kolding Centralrenseanlæg er dimensioneret til PE og styres med Krügers STAR Utility Solutions. Systemet kombinerer en platform, som er fælles for alle forsyningsgrene og konfigurationer, med moduler tilpasset den enkelte forsynings specifikke behov. Projektleder Torben Pørksen, Krüger, fortæller: Kolding Centralrenseanlæg har optimale muligheder for at udnytte potentialerne i STAR. I første omgang udvikler vi Smart- Grid-modulet, så det kan integrere styringen af renseanlæggets energiforbrugende processer. Siden integrerer vi styringen af afløbssystemet, og til sidst kommer produktionen af elektricitet på basis af biogas. Informationerne får vi fra vejrsatellitter, onlinemålere, energibørsen mv. Potentialer for eksport af SmartGrid til renseanlæg Projektet har modtaget støtte fra Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og ligger i forlængelse af det energiforlig, som Folketinget vedtog i foråret Heraf fremgår det blandt andet, at godt 50 procent af Danmarks elforbrug i 2020 skal dækkes af vindkraft. Per Holm siger: Vores interesse i SmartGrid-projektet er først og fremmest at gøre vores eget energiforbrug mere hensigtsmæssigt. Men det er klart, at vi også ser på de generelle samfundsmæssige fordele ved at omlægge energiforbruget. Torben Pørksen, Krüger, afslutter: STAR er implementeret på renseanlæg i en række lande, hvor behovet for at finde klima- og miljøvenlige alternativer til fossile brændsler er mindst lige så stort som hos os. Fungerer SmartGrid som forventet, vil projektet bidrage til at skabe arbejdspladser og eksport som en ekstra gevinst oven i de klima- og miljømæssige forbedringer. Torben Pørksen, 3

4 Machala får drikkevand fra dansk vandværk Ecuadors fjerdestørste by forbedrer den lokale drikkevandsforsyning. Myndighederne i Machala i det sydlige Ecuador har grund til at være tilfredse med byens nye kommunale vandværk, som de overtog ved årsskiftet. Byens godt indbyggere har hidtil kun haft adgang til drikkevand fra et enkelt værk med begrænset kapacitet. Det nye værk har en kapacitet på m 3 i døgnet og forsyner byen via to separate vandlinjer i paralleldrift. Der er ingen tvivl om, at det nye værk forbedrer forsyningssikkerheden i lokalområdet markant. Samtidig er det lånefinansieret med midler fra Danida, som afdrages på favorable vilkår, fortæller projektleder Hassan Rana, Krüger, der har arbejdet på projektet i flere perioder. Lokale udfordringer Krüger har gennem årene gennemført en lang række Danida-finansierede projekter i Latinamerika, blandt andet også i Lago Agrio, som ligger i den nordlige del af Ecuador. I Machala fik Hassan Rana i høj grad brug for sine kompetencer som projektleder: Vi mødte en række lokale vanskeligheder, som forsinkede projektet. Først viste det sig, at den anviste grund ikke egnede sig til formålet. Siden løb vi ind i udfordringer med det lokale bureaukrati. Heldigvis lykkedes det at løse problemerne i samarbejde med myndighederne, så der i dag er masser af rent vand i hanerne hos de lokale forbrugere. Samlet omfatter projektet et state-of-artvandværk med iltningstrappe og sandfiltre, boringer, transmissions- og distributionsnetværk, udløbspumpestationer, phjustering og kloring samt administrationsbygning. Hassan Rana, Ammonium kommer under kontrol Ny teknologi starter biologiske filtre i løbet af få uger. Forsyninger kan nu med sikkerhed overholde grænseværdierne for ammonium i drikkevand. Årsagen er en effektiv metode til at aktivere biologiske filtre, som Krüger og DTU har udviklet og testet i fuld skala hos Holbæk Forsyning og Vordingborg Forsyning. Metoden er under patentering, men allerede nu på vej ud til flere forsyninger. Mikroorganismer i de biologiske filtre mangler sporstoffer, mineraler og næringsstoffer. Dem tilsætter vi, hvorefter filtrene omdanner ammonium i løbet af få uger. Tidligere gik der måneder, og tit lykkedes det kun delvist eller slet ikke, forklarer markedschef Erling Fischer, Krüger. Nu er vi helt sikre på resultatet og sparer både tid, vand og energi. Metoden er et fremskridt, som får betydning for vandforsyninger både i Danmark og internationalt. Forventer stor efterspørgsel Testen startede på Langerød Vandværk under Holbæk Forsyning, hvor filtrene kun delvist var kommet i gang efter en omfattende renovering. Her har driftstekniker Torben Snehøj Weng hele projektperioden igennem været dybt engageret i arbejdet 4

5 Skive sikrer drikkevand for fremtiden Nyt Skive Vandværk er en topmoderne fødevarevirksomhed med fokus på forsyningssikkerhed, hygiejne og kvalitet. Beboerne i Skive kan være sikre på at have rent vand i hanerne langt ud i fremtiden, når Skive Vand til sommer tager byens nye vandværk i brug. Samtidig får de et vandværk, hvor hygiejne og kvalitet er i top. Sektionsleder Jan Falk, Skive Vand, fortæller: Vi er en fødevarevirksomhed og skal altid kunne levere drikkevand af høj kvalitet til befolkningen i Skive. Det tidligere værk var bygget op omkring en enkeltstrenget proces og havde åbne vandflader. Det gjorde os sårbare over for forurening. Vi overvejede at renovere, men mente ikke, at resultatet ville leve op til vores forventninger. Ved at bygge nyt kunne vi realisere vores visioner for fremtidens vandværk i Skive fuldt ud. To vandværker i en bygning Skive Vand står for 75 procent af vandforsyningen i Skive Kommune og råder over 10 vandværker med tilhørende 700 km ledningsnet. Det nye vandværk har en kapacitet på 2 x 300 m 3 og er udstyret med to kildepladser, to proceslinjer og to rentvandstanke i syrefast rustfrit stål. Desuden er hele vandbehandlingsanlægget under tryk og uden åbne vandoverflader. Projektleder Bent Lilholm Olsen, Krüger, fortæller: Vi vandt opgaven i totalentreprise og har i samarbejde med Skive Vand optimeret projektet på flere punkter. Først og fremmest har vi ført princippet om at have dobbelt af alle centrale elementer igennem. Desuden har vi optimeret hygiejnedelen ved at belufte med ren ilt, som vi producerer internt. Samlet får Skive Vand i realiteten ikke ét, men to nye vandværker. Lokale arbejdspladser Det nye Skive Vandværk er opført efter tegninger af Cubo Arkitekter, Aarhus, mens Kaj Ove Madsen A/S, Skive, stod for jordog bygningsarbejderne. Helt går det gamle værk fra 1911 ikke i glemme, da den tidligere pumpesal er integreret i det nye værk som mødelokale. Jan Falk, Skive Vand, slutter: Historien er vigtig, men først og fremmest er det afgørende for os, at vi har fået den moderne levnedsmiddelvirksomhed, som vi efterspurgte. Desuden er vi glade for, at Krüger valgte at bruge lokale entreprenører, som kender værket, så vi også har bidraget til at skabe lokalt arbejde. Bent Lilholm Olsen, med at finde en løsning: Vores forbrugere har ikke været påvirket af situationen, fordi indholdet af ammonium i drikkevandet blev neutraliseret i ledningsnettet. Men det er klart, at vi ikke ønskede at fortsætte på dispensation, hvis der var en mulighed for at opfylde kravene. Chefingeniør Peter Borch Nielsen, Krüger, spillede en ledende rolle i forbindelse med idéudviklingen og de efterfølgende forsøg: Sammen med DTU deltog vi i forskningsprojektet DW Biofilters, hvor vi så på nitrifikationsprocessen, der sikrer omsætningen af ammonium. Projektet viste, hvor i filtrene processen finder sted, og hvilke sporstoffer, mineraler og næringsstoffer den har brug for at fungere. Herefter kunne vi vende tilbage til Langerød Vandværk og teste vores løsning, slutter Peter Borch Nielsen, der forventer stor efterspørgsel på den nye teknologi. Peter Borch Nielsen, Erling V. Fischer, 5

6 Model forudser oversvømmelser målinger af nedbør. Varslet kombinerer vi med en model for hele afløbssystemet i København og kan så give op til seks timers varsel, inden kloakkerne løber over. Det åbner mulighed for, at politi og beredskab kan målrette indsatsen. Samtidig kan HOFOR indstille pumper og spjæld til hurtigt at lede vandet væk. Sikrer effektiv håndtering OMOVAST står for Operativ Model til Varsling og Styring. Baggrunden for projektet er skybruddet over København den 2. juli 2011, der forvoldte skader for 6-7 mia. kr. Civilingeniør Margit L. Christensen, HOFOR, siger: Skybrud af det omfang er heldigvis meget sjældne. Til gengæld skal de håndteres effektivt, når de indtræffer. Det forventer vi, at OMOVAST vil hjælpe til med. Samarbejde mellem HOFOR, DMI og Krüger understøtter rettidigt beredskab ved skybrud. Skybrud kan vi ikke forhindre. Men vi kan begrænse skaderne, hvis vi ved, hvor vi får vand i gaderne, og hvornår det sker. Det Projektet overgår til demonstrationsfasen i slutningen af 2014, hvor det testes på oplandene i Indre By og omkring dele af Vejle Å, der er henholdsvis hårdt befæstet og mere åbent. DMI s vejrvarsel er i øvrigt også interessant under normale forhold. Her sikrer det, at vi indstiller renseanlæggene til den mest effektive drift. Steen O. Petersen, Skivefilter og grøn flokkulant renser vejvand fjerner partikler fra filterdugen, så snart trykforskellen over dugen når et vist niveau. Projektingeniør Mathias Nørlem Lassen, Krüger, slutter: Effektiv og miljørigtig renseteknologi øger kapaciteten i afløbssystemet og understøtter rekreativ natur. Hvad stiller en forsyning op, når den mangler kapacitet i afløbssystemet? Måske er det en idé at finde nye metoder til at håndtere regnvand fra gader og veje. Her er der inspiration at hente i et demonstrationsprojekt, som Krüger for nylig har gennemført i samarbejde med blandt andet Nordvand: Vi tog et skivefilter, monterede det på regnvandssystemet i et villakvarter i Gladsaxe er tankegangen bag varslingsmodellen OMOVAST, som Krüger i øjeblikket udvikler i samarbejde med HOFOR og DMI. Steen O. Petersen, Krüger, er faglig leder af projektet: DMI leverer hver time et vejrvarsel for de kommende seks timer baseret på en model, der som noget nyt kan assimilere radarog rensede vandet. Dermed kunne vi lede det ud i Bagsværd Sø i stedet for at skulle have det mange kilometer gennem kloakkerne. Samtidig fik vi mere vand i søen og bidrog dermed til at sikre dyr og planter bedre livsbetingelser, forklarer projektleder Freja Bendix Nielsen, Nordvand. Best Available Technology Skivefiltret er udviklet af Krügers søsterselskab Hydrotech, hvis teknologier anvendes på en lang række renseanlæg. Skylningen foregår automatisk ved, at vand under tryk Hydrotech-filteret er robust, driftssikkert og kompakt og en oplagt kandidat til en BAT, altså Best Available Technology. Rensegraden kan øges ved at bruge en flokkulant, så partiklerne lettere opfanges af filtrene. I forsøget testede vi en grøn flokkulant fremstillet af kartoffelmel, der viste sig at være et både miljøvenligt og effektivt alternativ til syntetiske polymerer. Mathias Lassen Nørlem, 6

7 Internationale priskomiteer får øje på dansk spildevandsprojekt Billund BioRefinery nærmer sig byggefasen og vækker international opmærksomhed. Selvom Billund BioRefinery ligger på tegnebrættet nogle måneder endnu, har internationale priskomiteer fået øjnene op for det midtjyske spildevandsprojekt. Først var det Global Water Intelligence, der i begyndelsen af april tildelte projektet en fornem pris ved den prestigefyldte Global Water Award-konkurrence. Nu er projektet også med i opløbet til EU s Miljøpris. Opmærksomheden er en stor opmuntring og viser, at vi er på rette vej, fortæller administrerende direktør Ole P. Johnsen, Billund Vand, og fortsætter: Billund BioRefinery repræsenterer et nyt syn på renseanlæg, hvor vi på grundlag af spildevand og husholdningsaffald producerer rent vand, energi og gødning. Vi håber naturligvis, at priserne øger opmærksomheden og inspirerer andre til at tage ideen op til gavn for et mere miljøbevidst og bæredygtigt samfund. Internationalt udstillingsvindue Rammen om Billund BioRefinery er det tidligere Grindsted Renseanlæg, som opgraderes med avancerede Krüger-teknologier, blandt andet Exelys til kontinuerlig termisk hydrolyse, Hydrotech-filtre, Anita Mox til biologisk rensning og STAR Utility Solutions til styring. Afdelingschef Ole Sinkjær, Krüger, siger: Billund BioRefinery skal være et internationalt udstillingsvindue, hvor vi kan markedsføre avanceret dansk spildevandsteknologi. Efter sommerferien går vi i gang med at opføre Exelys anlægget, der forøger gasproduktionen med procent i forhold til traditionel udrådning. Senere følger de øvrige teknologier frem mod Inden for et års tid forventer vi at kunne demonstrere vigtige nøgleteknologier i funktion. Samarbejdsaftale sikrer succes Billund BioRefinery finansieres af Billund Vand, Billund Kommune og Krüger med tilskud fra Miljøministeriet og VTU-fonden. Ejerskabet ligger hos Billund Vand. Ole P. Johnsen slutter: Investeringen kommer op på 70 millioner og skal naturligvis forrentes. Derfor har Krüger og vi indgået samarbejdsaftaler, der understøtter videndeling, klar ansvarsfordeling osv. Det giver sammenhold i projektorganisationen og sikrer fokus på fremdrift og resultater. Netop nu indgår Billund Vand aftaler om at aftage mere husholdnings- og industriaffald fra Det gør vi, fordi Exelys -anlægget til den tid sikrer os den fornødne kapacitet. Ole Sinkjær, 7

8 Krüger satser på innovation Markeder over hele verden efterspørger nye vandteknologier. Krüger er en international virksomhed og har i mange år gennemført et selvstændigt udviklingsprogram, hvis resultater er omsat i banebrydende teknologier til gavn for vandforbrugere over hele kloden. Aktuelt har vi over 25 aktive udviklingsprojekter, og flere er på vej. Desuden har vi sat yderligere fokus på innovation ved at udpege ledere og kernemedarbejdere, som fokuserer specielt på at udvikle fremtidens vandteknologier i samarbejde med forsyninger og universiteter. Mød dem her på siden, og læs om de spændende udviklingsprojekter, som de og nogle af de mange andre Krüger-medarbejdere er optaget af i øjeblikket. Waste-2-Energy Smart Grid Upgrade Styring er nøgleordet, hvis renseanlæg skal spille en rolle i fremtidens energiforsyning. Projektet udvikler et SmartGrid-modul, der kombinerer forsyningssikkerhed med køb og salg af el fra henholdsvis vind og biogas. Modulet er en applikation til Krügers styresystem STAR Utility Solutions og integrerer data fra onlinesensorer, radarer, vejr- og afstrømningsmodeller samt modeller for afløb og renseanlæg med priser på energi. Miljøeffektiv rensning af højpotente lægemiddelstoffer i hospitalsspildevand Hospitalsspildevand kan renses effektivt med MBBR efterfulgt af kemisk oxidation. Men skal det ske decentralt på hospitalerne eller på centrale renseanlæg? Projektet benchmarker strategier og teknologier og identificerer den miljømæssigt bedste og billigste løsning. Resultatet vil få betydning for valget af fremtidige løsninger i Danmark og danne grundlag for eksport. Intelligent Strategisk Kloakstyring Når danske spildevandsselskaber sanerer ledningsnettet, sker det på grundlag af et kriterium for forventet teknisk levetid. Konsekvensen er, at mange ledningsafsnit renoveres før nødvendigt, så spildevandsselskaberne ikke får tilstrækkelig fordel af fortidens investeringer. Projektet udvikler en IT-løsning, som optimerer det langsigtede udbytte ved at tage både tekniske, økonomiske og forsyningssikkerhedsmæssige hensyn. Krüger har en klar strategi, hvor innovation er vejen til nye forretningsområder. Det er en stærk inspiration i dagligdagen og årsagen til, at Krüger hele tiden ligger i front forretningsmæssigt og tiltrækker de dygtigste medarbejdere. Samarbejdet i innovationsprojekter handler om at kommunikere visioner. Vi skal lære af hinanden og lade os inspirere af hinanden. På den måde skaber vi synergi, leverer værdi for kunderne og bevarer konkurrenceevnen. Morten Grum Innovationschef Spildevandssystemer Forsyningsselskaberne skal leve op til specifikke mål, og det skal vi hjælpe dem med. Her spiller ny teknologi en afgørende rolle. Aktuelt er jeg blandt andet optaget af projektet Fremtidens Drikkevandsforsyning, hvor vi ser på intelligent realtidstolkning af data fra onlinemålere. Men det er vanskeligt at fremhæve ét projekt frem for andre. Nøglen til succes er tværfaglighed, åbenhed over for nye muligheder og blik for helheden. Det er sådan, vi arbejder i dagligdagen, og sådan vi når vores resultater. Rasmus Boe-Hansen Innovationschef Vandforsyning 8

9 Fremtidens Drikkevandsforsyning Fyrtårnsprojektet Fremtidens Drikkevandsforsyning er et samlet bud på de udfordringer, som forsyninger og virksomheder i branchen står overfor. Krüger deltager i et delprojekt, hvor formålet er at udvikle intelligent realtidstolkning af vandkvalitetsmålinger med henblik på at optimere energiforbrug, drift og forsyningssikkerhed. Fyrtårnsprojektet skal bidrage til at styrke dansk teknologieksport. NomiGas (Novel Microbiological Platform for Optimization of Biogas Production) Jo bedre vi kender de mikrobiologiske processer bag udviklingen af biogas, desto lettere har vi ved at gøre produktionen effektiv. Formålet med projektet er at skabe overblik over de relevante mikroorganismers arvemasse samt at finde de indikatormekanismer, der kan optimere den biologiske omsætning. Projektet understøtter regeringens mål om en væsentlig forøgelse af biogasproduktionen frem mod Vandeffektive mejerier et partnerskab på vejen mod det vandløse mejeri Ifølge Naturstyrelsen kan danske mejerier spare procent af vandforbruget, uden at det går ud over fødevaresikkerheden. Men det kræver, at teknologien, lovgivningen og samarbejdsformerne er på plads. Projektet skal gøre det muligt at realisere potentialet, der i Danmark svarer til en samlet værdi på 30 mio. kr. om året. Globalt står fødevarebranchen i dag for 70 procent af verdens samlede vandforbrug. SmartGrid-PROJEKT til Kolding CentralRenseanlæg Renseanlæg kan få en nøglerolle i fremtidens energiforsyning. Men det kræver en teknologi, som gør det muligt for anlæggene at anvende alternative energikilder, uden at forsyningssikkerheden svækkes. Formålet med projektet er at udvikle et SmartGrid-modul til styringen på Kolding Centralrenseanlæg, så energiforbrug og egen el-produktion følger udbuddet af vindenergi på el-nettet. SALTSKYL Belastningen af grundvandsressourcen kan mindskes betydeligt, hvis vi bliver bedre til at bruge sekundavand til formål, hvor vandkvaliteten ikke skal leve op til drikkevandskrav. Formålet med SALTSKYL-projektet er at teste mulighederne for at anvende saltholdigt grundvand til toiletskyl i den nye bydel på Nordhavn i København. Ideen ventes at mindske rentvandsforbruget med 17 procent. BIO2BOOST Biologiske sandfiltre er effektive over for en række forureninger af drikkevand, men kan være vanskelige at aktivere. Det er en ulempe i forbindelse med indkøring af nye værker, etablering af midlertidig vandforsyning ved forsyningssvigt mv. Formålet med projektet er at udvikle mikrobielle produkter eller såkaldte starterkulturer, som gør det muligt for ikke-specialister at aktivere filtrene under kontrollerede forhold. Billund BioRefinery Fyrtårnsprojektet Fremtidens Renseanlæg er det hidtil mest ambitiøse udviklingsprojekt inden for dansk spildevandsteknologi. Som led i projektet opgraderes Grindsted Renseanlæg til en ny type virksomhed, hvor spildevand og organisk affald er råstof for produktion af rent vand, biogas og organisk gødning. Anlægget får navnet Billund Bio- Refinery og skal fungere som internationalt udstillingsvindue for dansk spildevandsteknologi. Jeg arbejder med bæredygtighed og ressourceudnyttelse og deltager blandt andet i SmartGrid-projektet for Kolding Centralrenseanlæg. Her udvikler vi en teknologi, som gør det muligt for renseanlæg at benytte alternative energikilder, uden at det påvirker forsyningssikkerheden. Det er skridtet videre fra det energineutrale renseanlæg, og det giver rigtig god mening. Visionerne har globale perspektiver, og vækker stor interesse blandt vores danske og internationale kunder. Peter Tychsen Seniorprocesingeniør 9

10 Morsø Forsyning vil udnytte ledig kapacitet Samudrådning af spildevandsslam og organisk husholdningsaffald løfter renseanlæggenes grønne profil. Krüger screener mulighederne i samarbejde med forsyning og kommune. Søren Lehn Petersen, Østre Strand Renseanlæg på Mors skal samudrådne spildevandsslam og husholdningsaffald. Hvad stiller man op med to tredjedel ledig kapacitet i rådnetanken på et middelstort dansk renseanlæg? For Morsø Forsyning er det naturligt at se den ledige kapacitet på Østre Strand Renseanlæg som et potentiale i forhold til helheden i renseanlæggets udvikling og forsyningens strategi generelt. Belastningen er faldet, så rådnetanken ikke producerer nok energi til at drive anlægget optimalt. I stedet for at bruge mere olie har vi lavet en aftale med kommunen om at modtage husholdningsaffald og samudrådne det med spildevandsslam. På den måde sparer vi penge og CO 2, siger administrerende direktør Jim Friis, Morsø Forsyning. Ideen spiller sammen med, at vi på sigt satser på at producere biogas til vores lokale varmeværk. Del af større renovering Samudrådningsanlægget opføres som en del af et større projekt, hvor hele Østre Strand Renseanlæg får en gennemgribende renovering og omlægning. Projektingeniør Mette Dam Jensen, Krüger, har været med fra starten: Samudrådning kan være en god idé, hvis forudsætningerne er de rigtige. Hos Morsø Forsyning regnede vi ideen ind i forlængelse af renoveringen og nåede frem til en tilbagebetalingstid, som var attraktiv for bestyrelsen. Som led i projektet får vi mulighed for at placere anlægget i en lukket bygning. Det giver optimale drifts- og arbejdsbetingelser, samtidig med at det fjerner gener i form af lugt og støj. Østre Strand Renseanlæg er opført i 1989 og har en samlet kapacitet på PE. Mette Dam Jensen, BIOFOS undgår driftsstop Krüger skifter dekantere på Danmarks to største renseanlæg, som er i drift under arbejdet. 10

11 Lokal sandløsning betaler sig Nytænkning hos Forsyningen Allerød Rudersdal sparer transport og sikrer billigt sand til opfyld. Forsyningen Allerød Rudersdal håndterer hvert år op til 500 tons vådt sand fra Vedbæk Renseanlæg og de slamsugere, der renser afløbssystemet i Rudersdal Kommune. Hidtil er sandet blevet kørt til behandling og deponi, men den trafik er ved at være forbi. Driftschef Poul Erik Christiansen siger: Krüger har designet et nyt modtageanlæg med tilhørende sandbehandling, så vi kan fjerne større sten, inden sandet vaskes og afvandes for til sidst at blive lagret til genbrug. Det sparer transport og deponi, ligesom vi har gratis opfyld, når vi renoverer vores afløbssystem. Tilbagebetalingstiden er på fem til syv år. Miljøgevinsten ved sparet transport har vi haft fra dag ét. Besparelser i anlægsfasen Vedbæk Renseanlæg har en kapacitet på PE. Sandfang og sandbehandlingsanlæg stammer fra 1976 og har de senere år ikke kunnet følge med de stigende sandmængder. Projektingeniør Fini Tiedt, Krüger, siger: Projektet omfatter modtagerstation, transportsystem, tromleseparator med sandvasker, containersystemer samt rør- og ventilationssystemer. Ideen var at lave et anlæg, der både understøttede forsyningens forretningsidé og sikrede godt arbejdsmiljø til medarbejderne. Heldigvis kunne dele af de oprindelige bygværker genbruges, så der også var penge at spare i anlægsfasen. Fini Tiedt, Mindre energiforbrug på forbrænding af slam er en af de mange fordele, som BIOFOS opnår ved over de kommende år at skifte dekantere på renseanlæggene Lynetten og Damhusåen. Steen Carugati, der er projektleder ved BIOFOS, fortæller: Vi investerer et anseligt millionbeløb i projektet og er naturligvis glade for at få en løsning, som giver nogle af pengene retur i kraft af det mindre energiforbrug. Lige nu er udfordringen, at begge anlæg skal køre, mens afvandingssystemerne skiftes. På Renseanlæg Damhusåen var det oprindelig planen at tage samtlige eksisterende dekantere ud af drift på en gang og erstatte dem med mobile anlæg, mens arbejdet foregik. Imidlertid har Krüger fundet en løsning, som gør det muligt at gennemføre arbejdet i faser, så overgangen sker gradvist og ikke medfører udgifter til leje af materiel. Komplekst projekt Lynetten og Damhusåen er Danmarks største og tredjestørste renseanlæg med kapaciteter på henholdsvis PE og PE. Foruden i alt syv dekantere omfatter Krügers leverance polymeranlæg, slamsiloer, pumper og transportarrangementer samt montage og indkøring af installationerne. Projektleder Leif Pedersen, Krüger, er ansvarlig for leverancen: Der er tale om et komplekst projekt, med mange hensyn og tilpasninger i forløbet. Vi har mange års erfaring fra både Lynetten og Renseanlæg Damhusåen, som vi kan trække på. Det var et godt udgangspunkt, da vi planlagde, hvordan projektet skulle gennemføres og det bliver en god hjælp nu, hvor vi fra maj måned i et tæt samarbejde med anlæggene går i gang med at installere de første dekantere. Leif Pedersen, 11

12 Forsyningen skal styres på samme platform Krüger udvider STAR-platformen til at omfatte flere forsyningsgrene og viser vej til nye synergier. Stadig flere danske og internationale forsyninger bruger STAR til at styre anlæg inden for spildevandsområdet. Det har fået os til at tænke videre og gøre den grundlæggende platform endnu bredere og mere fleksibel. Det fortæller Mai Sørud, Krüger, der blev forretningsudvikler for STAR-området i I øjeblikket står hun i spidsen for at introducere den nye STAR Manager -platform: Allerede i dag ser du forsyninger, der integrerer styringen på tværs af renseanlæg og afløb. Den mulighed vil vi gerne udvide, så du kan styre flere forsyningsgrene på den samme tekniske platform. Det åbner for en masse nye synergier inden for drift og vedligehold. STAR Utility Solutions viser vej til nye synergier STAR til renseanlæg kom frem allerede i starten af halvfemserne og er løbende blevet udviklet og udvidet, mens STAR til afløbssystemer er udviklet i løbet af de sidste 6-8 år. Mai Sørud ser den nye fælles platform som en naturlig udvikling: De enkelte forsyningsgrene møder hele tiden nye krav i forhold til økonomi, energiog kemikalieforbrug, ressourcer, klima osv. På et tidspunkt bliver du nødt til at se styring som en tværgående aktivitet. Nu udvider vi styringerne til også at omfatte biogas og drikkevand og samler samtidig alle vores STAR-produkter under navnet STAR Utility Solutions. STAR skal hele tiden vise vej til nye synergier. STAR Utility Solutions erstatter det hidtidige produktnavn STAR Control. Mai Sørud, Vejrradar AF LØ BS SYS TEM VA N DV ÆR K BIO G AS RE NS EA N LÆ G Avanceret onlinestyring er for alle renseanlæg Halsnæs Forsyning får Krügers STAR-system beregnet til mindre renseanlæg og opnår både miljø- og energimæssige fordele. 12 Krüger Ny t / 2014 #1 STAR Utility Solutions online control system Mindre renseanlæg kan have stor fordel af avanceret onlinestyring. Det viser erfaringerne fra Melby Renseanlæg, der i efteråret 2013 fik en tilpasset version af Krügers STAR-system. Driftschef Finn Ellegaard, Halsnæs Forsyning, fortæller: Til trods for at vi igennem de sidste femseks år har optimeret renseprocesserne og reduceret energiforbruget med procent, havde vi under visse uheldige driftsforhold problemer med at overholde udlederkrav og styre kvælstoffjernelsen optimalt. Derfor slog vi til, da Krüger kom med en version af deres STAR-system tilpasset mindre renseanlæg. Det ville løse problemet, prisen var favorabel, og vi fik en lang række ekstra fordele, blandt andet mulighed for yderligere energibesparelser. Opdateres med den nyeste procesviden Melby Renseanlæg stammer fra slutningen af halvtredserne og har i dag en kapacitet på PE. Den tidligere PLC-styring var

13 Styring med STAR sikrer miljø og økonomi Forsyningen i Esk Valley uden for Edinburgh overvejer STAR Utility Solutions for at reducere overløb fra kloak og beskytte vandmiljøet. Styring med WasteWater Manager Control sewer giver færre og mindre overløb, og så er det billigere end at udvide bassinkapaciteten. Det er konklusionen i en rapport, som Krüger for nylig udarbejdede for det lokale forsyningsselskab i Esk Valley uden for Edinburgh. Her er antallet af overløb som andre steder stigende som følge af de klimabetingede ændringer i nedbørsmønstrene. Forretningsudvikler Mai Sørud, Krüger, stod for den indledende kontakt til selskabet: Simuleringer viser, at vi for en ottendedel af prisen for en bassinløsning kan reducere antallet og mængden af overløb med henholdsvis 35 og 21 procent. Det er interessant for skotterne, som får en økonomisk meget fordelagtig løsning, samtidig med at de beskytter lokale vandløb og badestrande. I øvrigt har de mulighed for at opnå yderligere miljømæssige fordele ved at integrere med STAR til styring af renseanlæg. Robust og fleksibel løsning Esk Valley driver et afløbssystem på i alt 3000 km. Styringen med WasteWater Manager giver systemet et varsel på to timer, før en nedbør skyller igennem kloakkerne. På det tidspunkt er spjæld og pumper indstillet på den kommende belastning og kan lede vandet hen, hvor der enten er kapacitet til at rumme det eller aflaste, hvor det gør mindst skade. Styringen bygger på en algoritme, der opdaterer systemet hver andet minut med informationer fra vejrradarer, flowmålere, spjældindstillinger mv., fortæller Mai Sørud. Vi undgår ikke at måtte aflaste, men styring med WasteWater Manager giver en fleksibilitet og robusthed, som forsyningen ikke opnår ved en traditionel bassinløsning alene. Varslet er en unik egenskab ved vores styring. International vidensdeling STAR blev oprindelig udviklet til renseanlæg i Danmark, men anvendes i dag på både renseanlæg og afløbssystemer i Europa og Asien. Mai Sørud slutter: Samarbejdet med danske forsyninger og universiteter har været afgørende for den teknologiske og kommercielle succes, som også har været en fordel for vores partnere i kraft af international vidensdeling om styring. I den forbindelse er et konkret samarbejde med Esk Valley ekstra interessant, fordi det giver STAR Utility Solutions fodfæste i UK og bringer nye erfaringer ind i netværket med vores øvrige kunder. Mai Sørud, små ti år gammel. Teamleder Lars Jensen, Krüger, stod for implementeringen af STAR: Vi har udviklet en version af STAR, som også giver mindre renseanlæg mulighed for at styre på renseprocesser, beluftning osv. Den ville vi gerne teste i praksis som springbræt for salg i både Danmark og internationalt. Sammenlignet med PLC en er STAR langt bedre til at tilpasse setpunkter dynamisk. Desuden opdateres algoritmen løbende med den nyeste procesviden. Stærk på rensning og energi STAR blev installeret på Melby Renseanlæg i efteråret Siden da er indholdet af nitrat i det rensede spildevand faldet fra 1,5 mg/l til 1,1 mg/l svarende til knap 30 procent. Finn Ellegaard slutter: Problemet med styring af nitratfjernelsen er løst effektivt, og vi skal nu i gang med at hente det sidste på energiforbruget. Men derudover er vi glade for at have medvirket til at teste en teknologi, som kommer andre til gode. Mindre forsyninger har qua deres størrelse ikke så mange muligheder for at deltage i udviklingsprojekter, men vore medarbejdere er lige så dedikerede på at optimere anlæggene. Vi kan kun opfordre andre til at benytte sig af chancen, når den viser sig. Lars Jensen, 13

14 Termisk oprensning sælger industrigrund Industrigrund i Holland får ny værdi, når Krüger fjerner klorerede opløsningsmidler efter ophørt produktion. Termisk oprensning er vejen frem, hvis du skal sælge en forurenet industrigrund. Det konstaterer produktchef Niels Ploug, Krüger, der netop er vendt tilbage fra Holland efter at have aftalt oprensning af en forurening med klorerede opløsningsmidler med den tidligere ejer: En ny virksomhed var interesseret i at overtage grunden. Aftalen blev, at den tidligere ejer i løbet af to år fik fjernet forureningen, så jorden levede op til hollandske miljøkrav. Krüger samarbejder med det hollandske entreprenørfirma BAM og er med i projektet, fordi vi internationalt er anerkendt som eksperter i ISTD, der er en særlig effektiv metode til termisk oprensning. Styring sikrer lavt energiforbrug Metoden er udviklet af den amerikanske miljøvirksomhed TerraTherm. Nøglen til dens succes ligger i de mange varmeboringer, som foretages i den forurenede jord. Ved 100 C fordamper de klorerede opløsningsmidler og opfanges på kulfiltre. Niels Ploug slutter: Metoden har vi brugt på sites både i Dan- mark og internationalt. I nogle tilfælde ligger forureningen så spredt, at du er nødt til at bygge et behandlingsanlæg for at håndtere den. Det gør vi f.eks. i Vietnam, hvor vi fjerner dioxin. I Holland dækker forureningen et areal på ca m 2. Der lader vi jorden ligge, mens vi behandler den. For at spare omkostninger har vi udviklet en smartgrid-løsning til styringen, så el-forbruget tilpasses belastningen af nettet. Niels Ploug, 14

15 Spildevand fra hospitaler skal renses centralt Udviklingsprojekt peger på MBBR-reaktor kombineret med kemisk oxidation som en effektiv og økonomisk teknologi over for medicinrester i spildevand. Hvordan skal spildevand fra danske hospitaler renses, inden det ledes til recipienten? Én mulighed er at sætte ind direkte på hospitalet. I Herning kan det meget vel være byens centrale renseanlæg, der får opgaven. Netop nu er Herning Vand med i et udviklingsprojekt, hvor Krüger tester en MBBR-reaktor fra søsterselskabet AnoxKaldnes i kombination med kemisk oxidation. Direktør Niels Møller Jensen, Herning Vand, siger: I dag bruger danskerne fortrinsvis medicin uden for sygehusene. Så er det nærliggende at investere i det centrale renseanlæg og fjerne den samlede belastning. MBBR kombineret med kemisk oxidation tegner til at være en effektiv løsning, som vi skal overveje her i Herning, når vi kender det endelige resultat af forsøgene. Beskytter mod penicillinresistens Forsøgsudstyret er opstillet på Aarhus Universitetshospital, Skejby, der også leverer spildevand til forsøgene. Projektingeniør Kim Sundmark, Krüger, har arbejdet med området i en årrække: Medicinrester i spildevand er årsag til, at hormon- og kontraststoffer ophobes i fødekæden, ligesom der er risiko for at skabe penicillinresistente bakterier. Tallene viser, at MBBR og kemisk oxidation er en robust og effektiv løsning både økonomisk og miljømæssigt. Vi har i et tidligere forsøg haft gode resultater med metoden på isolerede kritiske strømme på hospitaler. Men det er klart, at vi opnår bredere effekt, hvis den implementeres hos forsyningerne. I dag bruger danskerne fortrinsvis medicin uden for sygehusene. Så er det nærliggende at investere i det centrale renseanlæg og fjerne den samlede belastning. Direktør Niels Møller, Herning Vand Kim Sundmark, Anlæg til laboratorievand vinder på pris og kvalitet Roskilde Universitetscenter bygger ny laboratoriebygning og sikrer optimal vandløsning. Pris og kvalitet spillede en afgørende rolle, da Wicotec Kirkebjerg A/S i efteråret 2013 valgte leverandør af vandanlæg i forbindelse med teknikentreprisen på Roskilde Universitets Centers kommende laboratoriebygning. Bygherren forventer, at vi lever op til kontrakten, der omfattede VVS, tekniske luftarter, ventilation og el. Det var vi sikre på at kunne med Krüger Aquacare som leverandør, siger projektleder Søren Dyrby Pedersen, Wicotec Kirkebjerg. Undervejs i projektet har vi i fællesskab tilpasset løsningen, så anlægget matcher behovene bedre i forhold til forskning og undervisning. Desuden er anlægget blevet lettere at servicere. Design justeret i projektfasen Krüger Aquacares leverance til den kommende laboratoriebygning på RUC omfatter et centralt anlæg til type 2-vand sammensat af komponenter fra Berkefelt og Aquafab. Dertil kommer decentrale anlæg fra ELGA LabWater til efterpolering, så vandet får den ekstra høje type 1-kvalitet inden brug på det enkelte laboratorium. Vi var inde allerede i projektfasen som specialrådgiver for Orbicon, der er bygherrerådgiver. Oprindelig var det tanken at etablere ét centralt vandanlæg til type 1-vand som kilde til forbruget på samtlige seks laboratorier i komplekset. Vi foreslog det nuværende design, som uden yderligere udgifter giver større sikkerhed for, at kvaliteten er i top, når vandet skal anvendes i analyser og forsøg. Laboratoriebygningen er tegnet af Henning Larsen Architects og indvies i maj. Mette Linding Nygaard, FAKTA Forsøg kræver vand af meget høj renhed. Type 1 eller ultrarent vand er vand, hvorfra alle salte er fjernet. Ledningsevnen er 0,056 µ S/cm. Type 2 eller almindeligt laboratorievand er også meget rent, men ikke alle salte er fjernet. Her er < 0,2 µ S/cm. 15

16 Mange sagde tillykke Mange kunder og forretningsforbindelser lagde vejen omkring Søborg, da Krüger fejrede administrerende direktør Ole Røsdahls 50 års fødselsdag. Krüger gentog IFAT-succes Årets IFAT-messe fik stort dansk besøg. teraktive præsentation af teknologierne på Billund BioRefinery vakte opmærksomhed. Desuden havde vi arrangeret et Over 100 branchefolk blev opdateret med de allernyeste trends inden for vand- og besøg på medicinalvirksomheden Roche, spildevandssektoren, da de maj hvis renseanlæg forbehandler med anaerobe teknologier fra vores søsterselskab, deltog i Krügers tur til IFAT-messen i München. Turen blev i år gennemført for Biothane. For mig personligt var den faglige udveksling med gode danske og inter- femte gang, og salgschef Bjarne Mogensen, Krüger, var som tidligere med til at lægge nationale kolleger en stor inspiration. programmet: Årets IFAT-messe havde godt udstillere og blev besøgt over gæster. Mit indtryk var, at deltagerne fik meget med hjem. Vi var naturligvis en del på Næste messe finder sted i selve messen, hvor vi fortalte om Krügers og Veolias teknologier. Særlig vores in- Bjarne Mogensen, 27. marts var der stor reception på Krüger i anledning af administrerende direktør Ole Røsdahls 50 års dag nogle dage i forvejen. Mange medarbejdere, kunder og forretningsforbindelser mødte op og tilbragte nogle hyggelige timer i selskab med fødselaren. I sin tale takkede en veloplagt Ole Røsdahl for det store fremmøde og mange års godt samarbejde om spændende projekter i Krügers regi. Anne Abraham, Få en frisk dukkert i midten af København For femte år i træk inviterer Krüger til svømmestafet i Københavns Havn. 30. august lyder startskuddet til årets Krüger Stafet, som afvikles i kanalerne omkring Christiansborg. Benyt dig af chancen og få en enestående svømmeoplevelse sammen med kolleger, venner, familie, eller hvem du har lyst til at dele den med. Distancen er på 2000 meter, og I skal være fire i alt, der hver svømmer 500 meter. Stafetten starter og slutter ved Den Sorte Diamant. Undervejs kommer I blandt andet forbi Børsen og Frederiksholms Kanal, og tilskuerne giver jer masser af opbakning undervejs. Krüger er hovedsponsor for projektet, der afvikles af Dansk Svømmeunion som en del af det store individuelle stævne Christiansborg Rundt. Anne Abraham, Krüger A/S Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg Tlf Haslegårdsvænget 18 DK-8210 Aarhus V Tlf Indkildevej 6 C DK-9210 Aalborg SØ Tlf Krüger Aquacare Fabriksparken 50 DK-2600 Glostrup Tlf Krüger Nyt udgives af Krüger A/S, der er et selskab i Veolia Water gruppen Nyhedsbrevet sendes til Krügers kunder i Danmark Ansvarshavende redaktør: Ole Røsdahl, CEO: Redaktør: Anne Abraham, HR- og kommunikationschef: Layout: Refleks, refleksdesign.dk Oplag: stk.

Avanceret vandteknologi får international opmærksomhed

Avanceret vandteknologi får international opmærksomhed 2013 #02 Krüger deltager i dioxinoprensning i Danang Airport Grønlands Energiforsyning afværger trussel mod drikkevand Billund Vand bliver trækplaster 3 4 8 Avanceret vandteknologi får international opmærksomhed

Læs mere

Resultater skal overbevise

Resultater skal overbevise 2013 #01 Københavnerne siger ja til blødgjort drikkevand Bulgariens største renseanlæg satser på onlinestyring Rekreative værdier skal vedligeholdes Sådan renses spildevand fra hospitaler 4 7 10 12 Resultater

Læs mere

Internationale muligheder skal udnyttes

Internationale muligheder skal udnyttes 2012 #02 Halsnæs Vandforsyning eliminerer vandspild under indkøring Model peger på indsatser mod oversvømmelse Innovativt design optimerer rådnetank Kullavik Renseanlæg får robuste renseprocesser 5 6 8

Læs mere

N R. Vi tænker i vand for fremtiden. Vand er en fødevare Diamanter er badevandets bedste ven En verden til forskel

N R. Vi tænker i vand for fremtiden. Vand er en fødevare Diamanter er badevandets bedste ven En verden til forskel N R 1 2 0 1 1 Vi tænker i vand for fremtiden Vand er en fødevare Diamanter er badevandets bedste ven En verden til forskel LEDER Leif Bentsen Vi arbejder med fremtidens vandløsninger Krüger har arbejdet

Læs mere

Nyhedsbrev, læs bl.a. om

Nyhedsbrev, læs bl.a. om 2 0 0 7 2 0 0 8 Nyhedsbrev, læs bl.a. om Krüger i Grønland Ny unik teknologi til spildevandsrensning: MBBR Indvielse af slambehandling i Skt. Petersborg STAR2 på Lynetten Ultrarent vand på DTU Badevand

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik 1 vand i tal Procesbenchmarking giver kunderne overblik DANVA mener, at vandselskabernes vigtigste opgave er at forsyne tilfredse kunder,

Læs mere

Fuld gas på gyllen. Folkemøde med fjernvarme Fjernvarmen er populær på Bornholm. Også blandt deltagerne i Folkemødet 2012.

Fuld gas på gyllen. Folkemøde med fjernvarme Fjernvarmen er populær på Bornholm. Også blandt deltagerne i Folkemødet 2012. dansk fjernvarmes magasin nr. 7/8 JULI/AUGUST 2012 nyheder Folkemøde med fjernvarme Fjernvarmen er populær på Bornholm. Også blandt deltagerne i Folkemødet 2012. ny viden Fjernvarme er billigere end naturgas

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

profilmagasin DECEMBER 2012

profilmagasin DECEMBER 2012 profilmagasin DECEMBER 2012 14 Grøn guide 20 Fast arbejde 24 Kaj passer vagten 2 Fast arbejde Medarbejdere i Vestforsyning kan godt identificere sig med titlen i TV/Midt-Vest populære tv program. Som det

Læs mere

Nye afgifter koster dyrt Planlagte energi afgifter kommer til at koste forbrugerne 2.000 kr. om året.

Nye afgifter koster dyrt Planlagte energi afgifter kommer til at koste forbrugerne 2.000 kr. om året. dansk fjernvarmes magasin nr. 2 februar 2012 nyheder Nye afgifter koster dyrt Planlagte energi afgifter kommer til at koste forbrugerne 2.000 kr. om året. ny viden Roadmap for fjernvarmen Vejen til et

Læs mere

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Specialmagasin udgivet af CLEAN 11. november 2014 Annoncefinansieret Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Et projekt under CLEAN skal genopbygge vandforsyningen i Myanmars hovedstad Yangoon efter

Læs mere

Vand i tal. DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik Vand Lederi tal! Forsiden: Navn: Steen Holm Alder: 47 år Stilling: Reparatør Arbejdssted: Randers Spildevand Benchmarking giver effektivisering

Læs mere

Dansk miljøteknologi. mudp Miljøteknologisk Udviklings- & 3. marts 2011. Ren luft Ren jord Rent vand Ren besked

Dansk miljøteknologi. mudp Miljøteknologisk Udviklings- & 3. marts 2011. Ren luft Ren jord Rent vand Ren besked 3. marts 2011 Ren luft Ren jord Rent vand Ren besked Dansk miljøteknologi e t r e n t m i l j ø k r æ v e r h a n d l i n g mudp Miljøteknologisk Udviklings- & DemonstrationsProgram Det er på tide at skabe

Læs mere

energiforum De oversete rør Tema: Nr. 5 / November 2014 Nr. 4 / April 2009

energiforum De oversete rør Tema: Nr. 5 / November 2014 Nr. 4 / April 2009 Nr. 5 / November 2014 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark ønsker aktivt at medvirke til at nedbringe energiforbruget til gavn for samfund og miljø. energiforum d a n m a r k Tema: De oversete rør Foto:

Læs mere

Måbjerg bliver et grønt energicenter side 4 Forsyning er mere end bare teknik side 10 9 veje til go energi side 16

Måbjerg bliver et grønt energicenter side 4 Forsyning er mere end bare teknik side 10 9 veje til go energi side 16 PROFILMAGASIN DECEMBER 2011 Måbjerg bliver et grønt energicenter side 4 Forsyning er mere end bare teknik side 10 9 veje til go energi side 16 Enhver jordomrejse starter med det første skridt Muligheden

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme.

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme. dansk fjernvarmes magasin nr. 9 september 2012 nyheder OL med fjernvarme og fjernkøling Kollektive løsninger gav grønt og energieffektivt OL i London. ny viden Ny håndbog Få idéer til at holde anlægsomkostningerne

Læs mere

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 ENERGI SOM VÆKSTMOTOR den danske energibranche i front Smart energi for 44 millioner kroner Forskningsprojekt om fremtidens energitekniske løsninger

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Leder DANVA Benchmarking har fokus på forretningen DANVA mener, at vandsektoren skal drives af effektive vandselskaber, der gennem samarbejde,

Læs mere

Program. Massive energibesparelser. chokoladefabrikken. Preben Meyer: Data i alt, fra alt og over alt. Styrk dit faglige netværk

Program. Massive energibesparelser. chokoladefabrikken. Preben Meyer: Data i alt, fra alt og over alt. Styrk dit faglige netværk Program Ajour and Technology Ajour Odense Congress Center Torsdag den 29. november & Fredag den 30. november Maskinmestrenes erhvervskonference Maskinmestrenes Forening Maskinmestrenes Forening Sankt Annæ

Læs mere

energi14 Året i overblik

energi14 Året i overblik energi14 Året i overblik forskning udvikling demonstration Energi14. Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer. Udgives i samarbejde mellem Dansk Energi (programmet ELFORSK), Energinet.dk (programmerne

Læs mere

Seje elbiler Flotte firehjulstrækkere kan godt være klimavenlige

Seje elbiler Flotte firehjulstrækkere kan godt være klimavenlige Grønne løsninger Answers for the environment. Stormster den sidste nye generation elbil, er parat til at indtage landskabet Seje elbiler Flotte firehjulstrækkere kan godt være klimavenlige Det københavnske

Læs mere

Nyhedsbrev fra Krüger om. Dansk Vand Grand Prix Professor analyserer risikoen Slamhåndtering Vibeke Reimer Borregaard Bassin på Skt. Annæ Plads.

Nyhedsbrev fra Krüger om. Dansk Vand Grand Prix Professor analyserer risikoen Slamhåndtering Vibeke Reimer Borregaard Bassin på Skt. Annæ Plads. Nyhedsbrev fra Krüger om Dansk Vand Grand Prix Professor analyserer risikoen Slamhåndtering Vibeke Reimer Borregaard Bassin på Skt. Annæ Plads e f t e r å r 2 0 0 6 LEDER > Ny leder af Krügers kontor i

Læs mere

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt OFFSHORE VINDENERGI ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3 < Vend avisen for at læse om offshore olie og gas NYE

Læs mere

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Specialmagasin udgivet af CLEAN 11. november 2014 Annoncefinansieret Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Et projekt under CLEAN skal genopbygge vandforsyningen i Myanmars hovedstad Yangoon efter

Læs mere

VAND I TAL. DANVA s Benchmarking og Vandstatistik 2008. DA N VA Dansk Vand- og Spildevandsforening

VAND I TAL. DANVA s Benchmarking og Vandstatistik 2008. DA N VA Dansk Vand- og Spildevandsforening VAND I TAL DANVA s Benchmarking og Vandstatistik 28 DA N VA Dansk Vand- og Spildevandsforening Vand i tal Mens vi venter på Vandsektorloven Den, der venter på noget godt, kan vente længe, siger et mundheld.

Læs mere

SKAB VÆKST FOR DIN VIRKSOMHED

SKAB VÆKST FOR DIN VIRKSOMHED ANNONCETILLÆG TIL BØRSEN FRA GTS GODKENDT TEKNOLOGISK SERVICE Vækst Dansk teknologi renser badevand i hele verden. Sammen med GTS-instituttet DHI har virksomheden Skjølstrup & Grønborg sikret en unik eksportsucces.

Læs mere

Nye døre og vinduer med tilskud side 4 Endelig kom vi i gang side 8 Historisk indvielse af nyt vandværk side 14

Nye døre og vinduer med tilskud side 4 Endelig kom vi i gang side 8 Historisk indvielse af nyt vandværk side 14 PROFILMAGASIN NOVEMBER 2010 Nye døre og vinduer med tilskud side 4 Endelig kom vi i gang side 8 Historisk indvielse af nyt vandværk side 14 Vestforsyning tager nye skridt i klimapolitikken. vindmøller

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2014

PROFILMAGASIN MAJ 2014 PROFILMAGASIN MAJ 2014 10 Indvielse af byggeri 18 Godt samarbejde 32 Gratis energitjek Varmeforsyningen Danmark traf i starten af 1980 erne nogle vigtige beslutninger om den fremtidige varmeforsyning det

Læs mere