Vandsektoren viser vejen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandsektoren viser vejen"

Transkript

1 2014 #01 SmartGrid omstiller renseanlæg til alternativ energi Skive sikrer drikkevand for fremtiden Morsø Forsyning vil udnytte ledig kapacitet Termisk oprensning sælger industrigrund

2 Vandsektoren viser vejen Danskerne er gode til miljø. Sådan tænker vi selv, og sådan har mange tænkt om os i årene, efter at vi i 1973 fik verdens første miljølov. I dag er mange lande på højde med os, og nogle er endda nået længere end vi. Det er en udfordring til vores brand som miljønation og til den eksport af miljøydelser, som vi ønsker at tjene penge og skabe arbejdspladser på. Derfor er det en udfordring, vi bør tage op. Inden for vandsektoren er vi godt i gang. Det ansete internationale miljøtidsskrift World Water fremhæver i sit seneste nummer København som eksempel på en storby, hvor modernisering af afløbssystemer og renseanlæg har bragt vand frem i bymiljøet. Det har gjort den danske hovedstad til et bedre sted at bo og er f.eks. årsag til, at kanalerne omkring Christiansborg kan bruges til svømmestævnet Krüger Stafetten. Samtidig med anerkendelsen i World Water har Global Water Intelligence tildelt Billund BioRefinery sin prestigefyldte Global Water Award, ligesom projektet er med i opløbet om EU s Miljøpris. Næste skridt bliver at omsætte anerkendelsen i eksport og arbejdspladser. Her er det afgørende, at vores teknologier både gør os synlige på det internationale marked og sikrer forsyninger og industrier fuld valuta for deres investeringer. I forårets udgave af Krüger Nyt fortæller vi om projekter med teknologier på mange forskellige udviklingstrin. Midteropslaget handler om teknologier og løsninger, som skal bestå den første test i mødet med virkeligheden. På de øvrige sider gælder det projekter, hvor vores teknologier og løsninger er indarbejdet i dagligdagen hos danske og internationale kunder. Her er det værd at fremhæve artiklerne om STAR Utility Solutions, der danner grundlag for styringen i over 50 forsyninger i Europa og Asien og netop er blevet relanceret på en bredere platform. Det er stadig et stykke vej tilbage, inden Danmark genvinder sin tidligere plads på miljønationernes verdenskort. Det samme gælder i forhold til vores andel af den internationale økonomi på området. Men mulighederne er til stede, og med baggrund i stærke teknologier kan vandsektoren vise en vej, som andre kan hente inspiration i. God læselyst! Leif Bentsen Direktør, Krüger Danmark 2

3 SmartGrid omstiller renseanlæg til alternativ energi Kolding Centralrenseanlæg anskaffer et nyt modul til styresystemet og får lettere ved at reducere forbruget af el fra fossile brændsler. Renseanlæg kan få en nøglerolle i fremtidens energiforsyning. Men det kræver en teknologi, som gør det muligt for anlæggene at anvende alternative energikilder, uden at forsyningssikkerheden svækkes. Netop nu er Kolding Spildevand og Krüger ved at udvikle et SmartGrid-modul til styresystemet på Kolding Centralrenseanlæg. Målet er at gøre os mindre afhængige af konventionelle energikilder, der belaster klima og miljø. Som andre renseanlæg producerer vi elektricitet på basis af biogas fra rådnetanken. Samtidig er vi aktive på energibørsen, hvor vi blandt andet køber elektricitet fra Energi Danmarks vindmøller, forklarer direktør Per Holm, Kolding Spildevand, og fortsætter: Problemet er, at vindenergi i modsætning til f.eks. biogas ikke kan lagres. Her skal SmartGrid-modulet hjælpe os med prognoser, så vi kan tilrettelægge vores energiforbrug på den økonomisk og driftsmæssigt mest hensigtsmæssige måde. SmartGrid-modulet udvikles gradvist Kolding Centralrenseanlæg er dimensioneret til PE og styres med Krügers STAR Utility Solutions. Systemet kombinerer en platform, som er fælles for alle forsyningsgrene og konfigurationer, med moduler tilpasset den enkelte forsynings specifikke behov. Projektleder Torben Pørksen, Krüger, fortæller: Kolding Centralrenseanlæg har optimale muligheder for at udnytte potentialerne i STAR. I første omgang udvikler vi Smart- Grid-modulet, så det kan integrere styringen af renseanlæggets energiforbrugende processer. Siden integrerer vi styringen af afløbssystemet, og til sidst kommer produktionen af elektricitet på basis af biogas. Informationerne får vi fra vejrsatellitter, onlinemålere, energibørsen mv. Potentialer for eksport af SmartGrid til renseanlæg Projektet har modtaget støtte fra Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og ligger i forlængelse af det energiforlig, som Folketinget vedtog i foråret Heraf fremgår det blandt andet, at godt 50 procent af Danmarks elforbrug i 2020 skal dækkes af vindkraft. Per Holm siger: Vores interesse i SmartGrid-projektet er først og fremmest at gøre vores eget energiforbrug mere hensigtsmæssigt. Men det er klart, at vi også ser på de generelle samfundsmæssige fordele ved at omlægge energiforbruget. Torben Pørksen, Krüger, afslutter: STAR er implementeret på renseanlæg i en række lande, hvor behovet for at finde klima- og miljøvenlige alternativer til fossile brændsler er mindst lige så stort som hos os. Fungerer SmartGrid som forventet, vil projektet bidrage til at skabe arbejdspladser og eksport som en ekstra gevinst oven i de klima- og miljømæssige forbedringer. Torben Pørksen, 3

4 Machala får drikkevand fra dansk vandværk Ecuadors fjerdestørste by forbedrer den lokale drikkevandsforsyning. Myndighederne i Machala i det sydlige Ecuador har grund til at være tilfredse med byens nye kommunale vandværk, som de overtog ved årsskiftet. Byens godt indbyggere har hidtil kun haft adgang til drikkevand fra et enkelt værk med begrænset kapacitet. Det nye værk har en kapacitet på m 3 i døgnet og forsyner byen via to separate vandlinjer i paralleldrift. Der er ingen tvivl om, at det nye værk forbedrer forsyningssikkerheden i lokalområdet markant. Samtidig er det lånefinansieret med midler fra Danida, som afdrages på favorable vilkår, fortæller projektleder Hassan Rana, Krüger, der har arbejdet på projektet i flere perioder. Lokale udfordringer Krüger har gennem årene gennemført en lang række Danida-finansierede projekter i Latinamerika, blandt andet også i Lago Agrio, som ligger i den nordlige del af Ecuador. I Machala fik Hassan Rana i høj grad brug for sine kompetencer som projektleder: Vi mødte en række lokale vanskeligheder, som forsinkede projektet. Først viste det sig, at den anviste grund ikke egnede sig til formålet. Siden løb vi ind i udfordringer med det lokale bureaukrati. Heldigvis lykkedes det at løse problemerne i samarbejde med myndighederne, så der i dag er masser af rent vand i hanerne hos de lokale forbrugere. Samlet omfatter projektet et state-of-artvandværk med iltningstrappe og sandfiltre, boringer, transmissions- og distributionsnetværk, udløbspumpestationer, phjustering og kloring samt administrationsbygning. Hassan Rana, Ammonium kommer under kontrol Ny teknologi starter biologiske filtre i løbet af få uger. Forsyninger kan nu med sikkerhed overholde grænseværdierne for ammonium i drikkevand. Årsagen er en effektiv metode til at aktivere biologiske filtre, som Krüger og DTU har udviklet og testet i fuld skala hos Holbæk Forsyning og Vordingborg Forsyning. Metoden er under patentering, men allerede nu på vej ud til flere forsyninger. Mikroorganismer i de biologiske filtre mangler sporstoffer, mineraler og næringsstoffer. Dem tilsætter vi, hvorefter filtrene omdanner ammonium i løbet af få uger. Tidligere gik der måneder, og tit lykkedes det kun delvist eller slet ikke, forklarer markedschef Erling Fischer, Krüger. Nu er vi helt sikre på resultatet og sparer både tid, vand og energi. Metoden er et fremskridt, som får betydning for vandforsyninger både i Danmark og internationalt. Forventer stor efterspørgsel Testen startede på Langerød Vandværk under Holbæk Forsyning, hvor filtrene kun delvist var kommet i gang efter en omfattende renovering. Her har driftstekniker Torben Snehøj Weng hele projektperioden igennem været dybt engageret i arbejdet 4

5 Skive sikrer drikkevand for fremtiden Nyt Skive Vandværk er en topmoderne fødevarevirksomhed med fokus på forsyningssikkerhed, hygiejne og kvalitet. Beboerne i Skive kan være sikre på at have rent vand i hanerne langt ud i fremtiden, når Skive Vand til sommer tager byens nye vandværk i brug. Samtidig får de et vandværk, hvor hygiejne og kvalitet er i top. Sektionsleder Jan Falk, Skive Vand, fortæller: Vi er en fødevarevirksomhed og skal altid kunne levere drikkevand af høj kvalitet til befolkningen i Skive. Det tidligere værk var bygget op omkring en enkeltstrenget proces og havde åbne vandflader. Det gjorde os sårbare over for forurening. Vi overvejede at renovere, men mente ikke, at resultatet ville leve op til vores forventninger. Ved at bygge nyt kunne vi realisere vores visioner for fremtidens vandværk i Skive fuldt ud. To vandværker i en bygning Skive Vand står for 75 procent af vandforsyningen i Skive Kommune og råder over 10 vandværker med tilhørende 700 km ledningsnet. Det nye vandværk har en kapacitet på 2 x 300 m 3 og er udstyret med to kildepladser, to proceslinjer og to rentvandstanke i syrefast rustfrit stål. Desuden er hele vandbehandlingsanlægget under tryk og uden åbne vandoverflader. Projektleder Bent Lilholm Olsen, Krüger, fortæller: Vi vandt opgaven i totalentreprise og har i samarbejde med Skive Vand optimeret projektet på flere punkter. Først og fremmest har vi ført princippet om at have dobbelt af alle centrale elementer igennem. Desuden har vi optimeret hygiejnedelen ved at belufte med ren ilt, som vi producerer internt. Samlet får Skive Vand i realiteten ikke ét, men to nye vandværker. Lokale arbejdspladser Det nye Skive Vandværk er opført efter tegninger af Cubo Arkitekter, Aarhus, mens Kaj Ove Madsen A/S, Skive, stod for jordog bygningsarbejderne. Helt går det gamle værk fra 1911 ikke i glemme, da den tidligere pumpesal er integreret i det nye værk som mødelokale. Jan Falk, Skive Vand, slutter: Historien er vigtig, men først og fremmest er det afgørende for os, at vi har fået den moderne levnedsmiddelvirksomhed, som vi efterspurgte. Desuden er vi glade for, at Krüger valgte at bruge lokale entreprenører, som kender værket, så vi også har bidraget til at skabe lokalt arbejde. Bent Lilholm Olsen, med at finde en løsning: Vores forbrugere har ikke været påvirket af situationen, fordi indholdet af ammonium i drikkevandet blev neutraliseret i ledningsnettet. Men det er klart, at vi ikke ønskede at fortsætte på dispensation, hvis der var en mulighed for at opfylde kravene. Chefingeniør Peter Borch Nielsen, Krüger, spillede en ledende rolle i forbindelse med idéudviklingen og de efterfølgende forsøg: Sammen med DTU deltog vi i forskningsprojektet DW Biofilters, hvor vi så på nitrifikationsprocessen, der sikrer omsætningen af ammonium. Projektet viste, hvor i filtrene processen finder sted, og hvilke sporstoffer, mineraler og næringsstoffer den har brug for at fungere. Herefter kunne vi vende tilbage til Langerød Vandværk og teste vores løsning, slutter Peter Borch Nielsen, der forventer stor efterspørgsel på den nye teknologi. Peter Borch Nielsen, Erling V. Fischer, 5

6 Model forudser oversvømmelser målinger af nedbør. Varslet kombinerer vi med en model for hele afløbssystemet i København og kan så give op til seks timers varsel, inden kloakkerne løber over. Det åbner mulighed for, at politi og beredskab kan målrette indsatsen. Samtidig kan HOFOR indstille pumper og spjæld til hurtigt at lede vandet væk. Sikrer effektiv håndtering OMOVAST står for Operativ Model til Varsling og Styring. Baggrunden for projektet er skybruddet over København den 2. juli 2011, der forvoldte skader for 6-7 mia. kr. Civilingeniør Margit L. Christensen, HOFOR, siger: Skybrud af det omfang er heldigvis meget sjældne. Til gengæld skal de håndteres effektivt, når de indtræffer. Det forventer vi, at OMOVAST vil hjælpe til med. Samarbejde mellem HOFOR, DMI og Krüger understøtter rettidigt beredskab ved skybrud. Skybrud kan vi ikke forhindre. Men vi kan begrænse skaderne, hvis vi ved, hvor vi får vand i gaderne, og hvornår det sker. Det Projektet overgår til demonstrationsfasen i slutningen af 2014, hvor det testes på oplandene i Indre By og omkring dele af Vejle Å, der er henholdsvis hårdt befæstet og mere åbent. DMI s vejrvarsel er i øvrigt også interessant under normale forhold. Her sikrer det, at vi indstiller renseanlæggene til den mest effektive drift. Steen O. Petersen, Skivefilter og grøn flokkulant renser vejvand fjerner partikler fra filterdugen, så snart trykforskellen over dugen når et vist niveau. Projektingeniør Mathias Nørlem Lassen, Krüger, slutter: Effektiv og miljørigtig renseteknologi øger kapaciteten i afløbssystemet og understøtter rekreativ natur. Hvad stiller en forsyning op, når den mangler kapacitet i afløbssystemet? Måske er det en idé at finde nye metoder til at håndtere regnvand fra gader og veje. Her er der inspiration at hente i et demonstrationsprojekt, som Krüger for nylig har gennemført i samarbejde med blandt andet Nordvand: Vi tog et skivefilter, monterede det på regnvandssystemet i et villakvarter i Gladsaxe er tankegangen bag varslingsmodellen OMOVAST, som Krüger i øjeblikket udvikler i samarbejde med HOFOR og DMI. Steen O. Petersen, Krüger, er faglig leder af projektet: DMI leverer hver time et vejrvarsel for de kommende seks timer baseret på en model, der som noget nyt kan assimilere radarog rensede vandet. Dermed kunne vi lede det ud i Bagsværd Sø i stedet for at skulle have det mange kilometer gennem kloakkerne. Samtidig fik vi mere vand i søen og bidrog dermed til at sikre dyr og planter bedre livsbetingelser, forklarer projektleder Freja Bendix Nielsen, Nordvand. Best Available Technology Skivefiltret er udviklet af Krügers søsterselskab Hydrotech, hvis teknologier anvendes på en lang række renseanlæg. Skylningen foregår automatisk ved, at vand under tryk Hydrotech-filteret er robust, driftssikkert og kompakt og en oplagt kandidat til en BAT, altså Best Available Technology. Rensegraden kan øges ved at bruge en flokkulant, så partiklerne lettere opfanges af filtrene. I forsøget testede vi en grøn flokkulant fremstillet af kartoffelmel, der viste sig at være et både miljøvenligt og effektivt alternativ til syntetiske polymerer. Mathias Lassen Nørlem, 6

7 Internationale priskomiteer får øje på dansk spildevandsprojekt Billund BioRefinery nærmer sig byggefasen og vækker international opmærksomhed. Selvom Billund BioRefinery ligger på tegnebrættet nogle måneder endnu, har internationale priskomiteer fået øjnene op for det midtjyske spildevandsprojekt. Først var det Global Water Intelligence, der i begyndelsen af april tildelte projektet en fornem pris ved den prestigefyldte Global Water Award-konkurrence. Nu er projektet også med i opløbet til EU s Miljøpris. Opmærksomheden er en stor opmuntring og viser, at vi er på rette vej, fortæller administrerende direktør Ole P. Johnsen, Billund Vand, og fortsætter: Billund BioRefinery repræsenterer et nyt syn på renseanlæg, hvor vi på grundlag af spildevand og husholdningsaffald producerer rent vand, energi og gødning. Vi håber naturligvis, at priserne øger opmærksomheden og inspirerer andre til at tage ideen op til gavn for et mere miljøbevidst og bæredygtigt samfund. Internationalt udstillingsvindue Rammen om Billund BioRefinery er det tidligere Grindsted Renseanlæg, som opgraderes med avancerede Krüger-teknologier, blandt andet Exelys til kontinuerlig termisk hydrolyse, Hydrotech-filtre, Anita Mox til biologisk rensning og STAR Utility Solutions til styring. Afdelingschef Ole Sinkjær, Krüger, siger: Billund BioRefinery skal være et internationalt udstillingsvindue, hvor vi kan markedsføre avanceret dansk spildevandsteknologi. Efter sommerferien går vi i gang med at opføre Exelys anlægget, der forøger gasproduktionen med procent i forhold til traditionel udrådning. Senere følger de øvrige teknologier frem mod Inden for et års tid forventer vi at kunne demonstrere vigtige nøgleteknologier i funktion. Samarbejdsaftale sikrer succes Billund BioRefinery finansieres af Billund Vand, Billund Kommune og Krüger med tilskud fra Miljøministeriet og VTU-fonden. Ejerskabet ligger hos Billund Vand. Ole P. Johnsen slutter: Investeringen kommer op på 70 millioner og skal naturligvis forrentes. Derfor har Krüger og vi indgået samarbejdsaftaler, der understøtter videndeling, klar ansvarsfordeling osv. Det giver sammenhold i projektorganisationen og sikrer fokus på fremdrift og resultater. Netop nu indgår Billund Vand aftaler om at aftage mere husholdnings- og industriaffald fra Det gør vi, fordi Exelys -anlægget til den tid sikrer os den fornødne kapacitet. Ole Sinkjær, 7

8 Krüger satser på innovation Markeder over hele verden efterspørger nye vandteknologier. Krüger er en international virksomhed og har i mange år gennemført et selvstændigt udviklingsprogram, hvis resultater er omsat i banebrydende teknologier til gavn for vandforbrugere over hele kloden. Aktuelt har vi over 25 aktive udviklingsprojekter, og flere er på vej. Desuden har vi sat yderligere fokus på innovation ved at udpege ledere og kernemedarbejdere, som fokuserer specielt på at udvikle fremtidens vandteknologier i samarbejde med forsyninger og universiteter. Mød dem her på siden, og læs om de spændende udviklingsprojekter, som de og nogle af de mange andre Krüger-medarbejdere er optaget af i øjeblikket. Waste-2-Energy Smart Grid Upgrade Styring er nøgleordet, hvis renseanlæg skal spille en rolle i fremtidens energiforsyning. Projektet udvikler et SmartGrid-modul, der kombinerer forsyningssikkerhed med køb og salg af el fra henholdsvis vind og biogas. Modulet er en applikation til Krügers styresystem STAR Utility Solutions og integrerer data fra onlinesensorer, radarer, vejr- og afstrømningsmodeller samt modeller for afløb og renseanlæg med priser på energi. Miljøeffektiv rensning af højpotente lægemiddelstoffer i hospitalsspildevand Hospitalsspildevand kan renses effektivt med MBBR efterfulgt af kemisk oxidation. Men skal det ske decentralt på hospitalerne eller på centrale renseanlæg? Projektet benchmarker strategier og teknologier og identificerer den miljømæssigt bedste og billigste løsning. Resultatet vil få betydning for valget af fremtidige løsninger i Danmark og danne grundlag for eksport. Intelligent Strategisk Kloakstyring Når danske spildevandsselskaber sanerer ledningsnettet, sker det på grundlag af et kriterium for forventet teknisk levetid. Konsekvensen er, at mange ledningsafsnit renoveres før nødvendigt, så spildevandsselskaberne ikke får tilstrækkelig fordel af fortidens investeringer. Projektet udvikler en IT-løsning, som optimerer det langsigtede udbytte ved at tage både tekniske, økonomiske og forsyningssikkerhedsmæssige hensyn. Krüger har en klar strategi, hvor innovation er vejen til nye forretningsområder. Det er en stærk inspiration i dagligdagen og årsagen til, at Krüger hele tiden ligger i front forretningsmæssigt og tiltrækker de dygtigste medarbejdere. Samarbejdet i innovationsprojekter handler om at kommunikere visioner. Vi skal lære af hinanden og lade os inspirere af hinanden. På den måde skaber vi synergi, leverer værdi for kunderne og bevarer konkurrenceevnen. Morten Grum Innovationschef Spildevandssystemer Forsyningsselskaberne skal leve op til specifikke mål, og det skal vi hjælpe dem med. Her spiller ny teknologi en afgørende rolle. Aktuelt er jeg blandt andet optaget af projektet Fremtidens Drikkevandsforsyning, hvor vi ser på intelligent realtidstolkning af data fra onlinemålere. Men det er vanskeligt at fremhæve ét projekt frem for andre. Nøglen til succes er tværfaglighed, åbenhed over for nye muligheder og blik for helheden. Det er sådan, vi arbejder i dagligdagen, og sådan vi når vores resultater. Rasmus Boe-Hansen Innovationschef Vandforsyning 8

9 Fremtidens Drikkevandsforsyning Fyrtårnsprojektet Fremtidens Drikkevandsforsyning er et samlet bud på de udfordringer, som forsyninger og virksomheder i branchen står overfor. Krüger deltager i et delprojekt, hvor formålet er at udvikle intelligent realtidstolkning af vandkvalitetsmålinger med henblik på at optimere energiforbrug, drift og forsyningssikkerhed. Fyrtårnsprojektet skal bidrage til at styrke dansk teknologieksport. NomiGas (Novel Microbiological Platform for Optimization of Biogas Production) Jo bedre vi kender de mikrobiologiske processer bag udviklingen af biogas, desto lettere har vi ved at gøre produktionen effektiv. Formålet med projektet er at skabe overblik over de relevante mikroorganismers arvemasse samt at finde de indikatormekanismer, der kan optimere den biologiske omsætning. Projektet understøtter regeringens mål om en væsentlig forøgelse af biogasproduktionen frem mod Vandeffektive mejerier et partnerskab på vejen mod det vandløse mejeri Ifølge Naturstyrelsen kan danske mejerier spare procent af vandforbruget, uden at det går ud over fødevaresikkerheden. Men det kræver, at teknologien, lovgivningen og samarbejdsformerne er på plads. Projektet skal gøre det muligt at realisere potentialet, der i Danmark svarer til en samlet værdi på 30 mio. kr. om året. Globalt står fødevarebranchen i dag for 70 procent af verdens samlede vandforbrug. SmartGrid-PROJEKT til Kolding CentralRenseanlæg Renseanlæg kan få en nøglerolle i fremtidens energiforsyning. Men det kræver en teknologi, som gør det muligt for anlæggene at anvende alternative energikilder, uden at forsyningssikkerheden svækkes. Formålet med projektet er at udvikle et SmartGrid-modul til styringen på Kolding Centralrenseanlæg, så energiforbrug og egen el-produktion følger udbuddet af vindenergi på el-nettet. SALTSKYL Belastningen af grundvandsressourcen kan mindskes betydeligt, hvis vi bliver bedre til at bruge sekundavand til formål, hvor vandkvaliteten ikke skal leve op til drikkevandskrav. Formålet med SALTSKYL-projektet er at teste mulighederne for at anvende saltholdigt grundvand til toiletskyl i den nye bydel på Nordhavn i København. Ideen ventes at mindske rentvandsforbruget med 17 procent. BIO2BOOST Biologiske sandfiltre er effektive over for en række forureninger af drikkevand, men kan være vanskelige at aktivere. Det er en ulempe i forbindelse med indkøring af nye værker, etablering af midlertidig vandforsyning ved forsyningssvigt mv. Formålet med projektet er at udvikle mikrobielle produkter eller såkaldte starterkulturer, som gør det muligt for ikke-specialister at aktivere filtrene under kontrollerede forhold. Billund BioRefinery Fyrtårnsprojektet Fremtidens Renseanlæg er det hidtil mest ambitiøse udviklingsprojekt inden for dansk spildevandsteknologi. Som led i projektet opgraderes Grindsted Renseanlæg til en ny type virksomhed, hvor spildevand og organisk affald er råstof for produktion af rent vand, biogas og organisk gødning. Anlægget får navnet Billund Bio- Refinery og skal fungere som internationalt udstillingsvindue for dansk spildevandsteknologi. Jeg arbejder med bæredygtighed og ressourceudnyttelse og deltager blandt andet i SmartGrid-projektet for Kolding Centralrenseanlæg. Her udvikler vi en teknologi, som gør det muligt for renseanlæg at benytte alternative energikilder, uden at det påvirker forsyningssikkerheden. Det er skridtet videre fra det energineutrale renseanlæg, og det giver rigtig god mening. Visionerne har globale perspektiver, og vækker stor interesse blandt vores danske og internationale kunder. Peter Tychsen Seniorprocesingeniør 9

10 Morsø Forsyning vil udnytte ledig kapacitet Samudrådning af spildevandsslam og organisk husholdningsaffald løfter renseanlæggenes grønne profil. Krüger screener mulighederne i samarbejde med forsyning og kommune. Søren Lehn Petersen, Østre Strand Renseanlæg på Mors skal samudrådne spildevandsslam og husholdningsaffald. Hvad stiller man op med to tredjedel ledig kapacitet i rådnetanken på et middelstort dansk renseanlæg? For Morsø Forsyning er det naturligt at se den ledige kapacitet på Østre Strand Renseanlæg som et potentiale i forhold til helheden i renseanlæggets udvikling og forsyningens strategi generelt. Belastningen er faldet, så rådnetanken ikke producerer nok energi til at drive anlægget optimalt. I stedet for at bruge mere olie har vi lavet en aftale med kommunen om at modtage husholdningsaffald og samudrådne det med spildevandsslam. På den måde sparer vi penge og CO 2, siger administrerende direktør Jim Friis, Morsø Forsyning. Ideen spiller sammen med, at vi på sigt satser på at producere biogas til vores lokale varmeværk. Del af større renovering Samudrådningsanlægget opføres som en del af et større projekt, hvor hele Østre Strand Renseanlæg får en gennemgribende renovering og omlægning. Projektingeniør Mette Dam Jensen, Krüger, har været med fra starten: Samudrådning kan være en god idé, hvis forudsætningerne er de rigtige. Hos Morsø Forsyning regnede vi ideen ind i forlængelse af renoveringen og nåede frem til en tilbagebetalingstid, som var attraktiv for bestyrelsen. Som led i projektet får vi mulighed for at placere anlægget i en lukket bygning. Det giver optimale drifts- og arbejdsbetingelser, samtidig med at det fjerner gener i form af lugt og støj. Østre Strand Renseanlæg er opført i 1989 og har en samlet kapacitet på PE. Mette Dam Jensen, BIOFOS undgår driftsstop Krüger skifter dekantere på Danmarks to største renseanlæg, som er i drift under arbejdet. 10

11 Lokal sandløsning betaler sig Nytænkning hos Forsyningen Allerød Rudersdal sparer transport og sikrer billigt sand til opfyld. Forsyningen Allerød Rudersdal håndterer hvert år op til 500 tons vådt sand fra Vedbæk Renseanlæg og de slamsugere, der renser afløbssystemet i Rudersdal Kommune. Hidtil er sandet blevet kørt til behandling og deponi, men den trafik er ved at være forbi. Driftschef Poul Erik Christiansen siger: Krüger har designet et nyt modtageanlæg med tilhørende sandbehandling, så vi kan fjerne større sten, inden sandet vaskes og afvandes for til sidst at blive lagret til genbrug. Det sparer transport og deponi, ligesom vi har gratis opfyld, når vi renoverer vores afløbssystem. Tilbagebetalingstiden er på fem til syv år. Miljøgevinsten ved sparet transport har vi haft fra dag ét. Besparelser i anlægsfasen Vedbæk Renseanlæg har en kapacitet på PE. Sandfang og sandbehandlingsanlæg stammer fra 1976 og har de senere år ikke kunnet følge med de stigende sandmængder. Projektingeniør Fini Tiedt, Krüger, siger: Projektet omfatter modtagerstation, transportsystem, tromleseparator med sandvasker, containersystemer samt rør- og ventilationssystemer. Ideen var at lave et anlæg, der både understøttede forsyningens forretningsidé og sikrede godt arbejdsmiljø til medarbejderne. Heldigvis kunne dele af de oprindelige bygværker genbruges, så der også var penge at spare i anlægsfasen. Fini Tiedt, Mindre energiforbrug på forbrænding af slam er en af de mange fordele, som BIOFOS opnår ved over de kommende år at skifte dekantere på renseanlæggene Lynetten og Damhusåen. Steen Carugati, der er projektleder ved BIOFOS, fortæller: Vi investerer et anseligt millionbeløb i projektet og er naturligvis glade for at få en løsning, som giver nogle af pengene retur i kraft af det mindre energiforbrug. Lige nu er udfordringen, at begge anlæg skal køre, mens afvandingssystemerne skiftes. På Renseanlæg Damhusåen var det oprindelig planen at tage samtlige eksisterende dekantere ud af drift på en gang og erstatte dem med mobile anlæg, mens arbejdet foregik. Imidlertid har Krüger fundet en løsning, som gør det muligt at gennemføre arbejdet i faser, så overgangen sker gradvist og ikke medfører udgifter til leje af materiel. Komplekst projekt Lynetten og Damhusåen er Danmarks største og tredjestørste renseanlæg med kapaciteter på henholdsvis PE og PE. Foruden i alt syv dekantere omfatter Krügers leverance polymeranlæg, slamsiloer, pumper og transportarrangementer samt montage og indkøring af installationerne. Projektleder Leif Pedersen, Krüger, er ansvarlig for leverancen: Der er tale om et komplekst projekt, med mange hensyn og tilpasninger i forløbet. Vi har mange års erfaring fra både Lynetten og Renseanlæg Damhusåen, som vi kan trække på. Det var et godt udgangspunkt, da vi planlagde, hvordan projektet skulle gennemføres og det bliver en god hjælp nu, hvor vi fra maj måned i et tæt samarbejde med anlæggene går i gang med at installere de første dekantere. Leif Pedersen, 11

12 Forsyningen skal styres på samme platform Krüger udvider STAR-platformen til at omfatte flere forsyningsgrene og viser vej til nye synergier. Stadig flere danske og internationale forsyninger bruger STAR til at styre anlæg inden for spildevandsområdet. Det har fået os til at tænke videre og gøre den grundlæggende platform endnu bredere og mere fleksibel. Det fortæller Mai Sørud, Krüger, der blev forretningsudvikler for STAR-området i I øjeblikket står hun i spidsen for at introducere den nye STAR Manager -platform: Allerede i dag ser du forsyninger, der integrerer styringen på tværs af renseanlæg og afløb. Den mulighed vil vi gerne udvide, så du kan styre flere forsyningsgrene på den samme tekniske platform. Det åbner for en masse nye synergier inden for drift og vedligehold. STAR Utility Solutions viser vej til nye synergier STAR til renseanlæg kom frem allerede i starten af halvfemserne og er løbende blevet udviklet og udvidet, mens STAR til afløbssystemer er udviklet i løbet af de sidste 6-8 år. Mai Sørud ser den nye fælles platform som en naturlig udvikling: De enkelte forsyningsgrene møder hele tiden nye krav i forhold til økonomi, energiog kemikalieforbrug, ressourcer, klima osv. På et tidspunkt bliver du nødt til at se styring som en tværgående aktivitet. Nu udvider vi styringerne til også at omfatte biogas og drikkevand og samler samtidig alle vores STAR-produkter under navnet STAR Utility Solutions. STAR skal hele tiden vise vej til nye synergier. STAR Utility Solutions erstatter det hidtidige produktnavn STAR Control. Mai Sørud, Vejrradar AF LØ BS SYS TEM VA N DV ÆR K BIO G AS RE NS EA N LÆ G Avanceret onlinestyring er for alle renseanlæg Halsnæs Forsyning får Krügers STAR-system beregnet til mindre renseanlæg og opnår både miljø- og energimæssige fordele. 12 Krüger Ny t / 2014 #1 STAR Utility Solutions online control system Mindre renseanlæg kan have stor fordel af avanceret onlinestyring. Det viser erfaringerne fra Melby Renseanlæg, der i efteråret 2013 fik en tilpasset version af Krügers STAR-system. Driftschef Finn Ellegaard, Halsnæs Forsyning, fortæller: Til trods for at vi igennem de sidste femseks år har optimeret renseprocesserne og reduceret energiforbruget med procent, havde vi under visse uheldige driftsforhold problemer med at overholde udlederkrav og styre kvælstoffjernelsen optimalt. Derfor slog vi til, da Krüger kom med en version af deres STAR-system tilpasset mindre renseanlæg. Det ville løse problemet, prisen var favorabel, og vi fik en lang række ekstra fordele, blandt andet mulighed for yderligere energibesparelser. Opdateres med den nyeste procesviden Melby Renseanlæg stammer fra slutningen af halvtredserne og har i dag en kapacitet på PE. Den tidligere PLC-styring var

13 Styring med STAR sikrer miljø og økonomi Forsyningen i Esk Valley uden for Edinburgh overvejer STAR Utility Solutions for at reducere overløb fra kloak og beskytte vandmiljøet. Styring med WasteWater Manager Control sewer giver færre og mindre overløb, og så er det billigere end at udvide bassinkapaciteten. Det er konklusionen i en rapport, som Krüger for nylig udarbejdede for det lokale forsyningsselskab i Esk Valley uden for Edinburgh. Her er antallet af overløb som andre steder stigende som følge af de klimabetingede ændringer i nedbørsmønstrene. Forretningsudvikler Mai Sørud, Krüger, stod for den indledende kontakt til selskabet: Simuleringer viser, at vi for en ottendedel af prisen for en bassinløsning kan reducere antallet og mængden af overløb med henholdsvis 35 og 21 procent. Det er interessant for skotterne, som får en økonomisk meget fordelagtig løsning, samtidig med at de beskytter lokale vandløb og badestrande. I øvrigt har de mulighed for at opnå yderligere miljømæssige fordele ved at integrere med STAR til styring af renseanlæg. Robust og fleksibel løsning Esk Valley driver et afløbssystem på i alt 3000 km. Styringen med WasteWater Manager giver systemet et varsel på to timer, før en nedbør skyller igennem kloakkerne. På det tidspunkt er spjæld og pumper indstillet på den kommende belastning og kan lede vandet hen, hvor der enten er kapacitet til at rumme det eller aflaste, hvor det gør mindst skade. Styringen bygger på en algoritme, der opdaterer systemet hver andet minut med informationer fra vejrradarer, flowmålere, spjældindstillinger mv., fortæller Mai Sørud. Vi undgår ikke at måtte aflaste, men styring med WasteWater Manager giver en fleksibilitet og robusthed, som forsyningen ikke opnår ved en traditionel bassinløsning alene. Varslet er en unik egenskab ved vores styring. International vidensdeling STAR blev oprindelig udviklet til renseanlæg i Danmark, men anvendes i dag på både renseanlæg og afløbssystemer i Europa og Asien. Mai Sørud slutter: Samarbejdet med danske forsyninger og universiteter har været afgørende for den teknologiske og kommercielle succes, som også har været en fordel for vores partnere i kraft af international vidensdeling om styring. I den forbindelse er et konkret samarbejde med Esk Valley ekstra interessant, fordi det giver STAR Utility Solutions fodfæste i UK og bringer nye erfaringer ind i netværket med vores øvrige kunder. Mai Sørud, små ti år gammel. Teamleder Lars Jensen, Krüger, stod for implementeringen af STAR: Vi har udviklet en version af STAR, som også giver mindre renseanlæg mulighed for at styre på renseprocesser, beluftning osv. Den ville vi gerne teste i praksis som springbræt for salg i både Danmark og internationalt. Sammenlignet med PLC en er STAR langt bedre til at tilpasse setpunkter dynamisk. Desuden opdateres algoritmen løbende med den nyeste procesviden. Stærk på rensning og energi STAR blev installeret på Melby Renseanlæg i efteråret Siden da er indholdet af nitrat i det rensede spildevand faldet fra 1,5 mg/l til 1,1 mg/l svarende til knap 30 procent. Finn Ellegaard slutter: Problemet med styring af nitratfjernelsen er løst effektivt, og vi skal nu i gang med at hente det sidste på energiforbruget. Men derudover er vi glade for at have medvirket til at teste en teknologi, som kommer andre til gode. Mindre forsyninger har qua deres størrelse ikke så mange muligheder for at deltage i udviklingsprojekter, men vore medarbejdere er lige så dedikerede på at optimere anlæggene. Vi kan kun opfordre andre til at benytte sig af chancen, når den viser sig. Lars Jensen, 13

14 Termisk oprensning sælger industrigrund Industrigrund i Holland får ny værdi, når Krüger fjerner klorerede opløsningsmidler efter ophørt produktion. Termisk oprensning er vejen frem, hvis du skal sælge en forurenet industrigrund. Det konstaterer produktchef Niels Ploug, Krüger, der netop er vendt tilbage fra Holland efter at have aftalt oprensning af en forurening med klorerede opløsningsmidler med den tidligere ejer: En ny virksomhed var interesseret i at overtage grunden. Aftalen blev, at den tidligere ejer i løbet af to år fik fjernet forureningen, så jorden levede op til hollandske miljøkrav. Krüger samarbejder med det hollandske entreprenørfirma BAM og er med i projektet, fordi vi internationalt er anerkendt som eksperter i ISTD, der er en særlig effektiv metode til termisk oprensning. Styring sikrer lavt energiforbrug Metoden er udviklet af den amerikanske miljøvirksomhed TerraTherm. Nøglen til dens succes ligger i de mange varmeboringer, som foretages i den forurenede jord. Ved 100 C fordamper de klorerede opløsningsmidler og opfanges på kulfiltre. Niels Ploug slutter: Metoden har vi brugt på sites både i Dan- mark og internationalt. I nogle tilfælde ligger forureningen så spredt, at du er nødt til at bygge et behandlingsanlæg for at håndtere den. Det gør vi f.eks. i Vietnam, hvor vi fjerner dioxin. I Holland dækker forureningen et areal på ca m 2. Der lader vi jorden ligge, mens vi behandler den. For at spare omkostninger har vi udviklet en smartgrid-løsning til styringen, så el-forbruget tilpasses belastningen af nettet. Niels Ploug, 14

15 Spildevand fra hospitaler skal renses centralt Udviklingsprojekt peger på MBBR-reaktor kombineret med kemisk oxidation som en effektiv og økonomisk teknologi over for medicinrester i spildevand. Hvordan skal spildevand fra danske hospitaler renses, inden det ledes til recipienten? Én mulighed er at sætte ind direkte på hospitalet. I Herning kan det meget vel være byens centrale renseanlæg, der får opgaven. Netop nu er Herning Vand med i et udviklingsprojekt, hvor Krüger tester en MBBR-reaktor fra søsterselskabet AnoxKaldnes i kombination med kemisk oxidation. Direktør Niels Møller Jensen, Herning Vand, siger: I dag bruger danskerne fortrinsvis medicin uden for sygehusene. Så er det nærliggende at investere i det centrale renseanlæg og fjerne den samlede belastning. MBBR kombineret med kemisk oxidation tegner til at være en effektiv løsning, som vi skal overveje her i Herning, når vi kender det endelige resultat af forsøgene. Beskytter mod penicillinresistens Forsøgsudstyret er opstillet på Aarhus Universitetshospital, Skejby, der også leverer spildevand til forsøgene. Projektingeniør Kim Sundmark, Krüger, har arbejdet med området i en årrække: Medicinrester i spildevand er årsag til, at hormon- og kontraststoffer ophobes i fødekæden, ligesom der er risiko for at skabe penicillinresistente bakterier. Tallene viser, at MBBR og kemisk oxidation er en robust og effektiv løsning både økonomisk og miljømæssigt. Vi har i et tidligere forsøg haft gode resultater med metoden på isolerede kritiske strømme på hospitaler. Men det er klart, at vi opnår bredere effekt, hvis den implementeres hos forsyningerne. I dag bruger danskerne fortrinsvis medicin uden for sygehusene. Så er det nærliggende at investere i det centrale renseanlæg og fjerne den samlede belastning. Direktør Niels Møller, Herning Vand Kim Sundmark, Anlæg til laboratorievand vinder på pris og kvalitet Roskilde Universitetscenter bygger ny laboratoriebygning og sikrer optimal vandløsning. Pris og kvalitet spillede en afgørende rolle, da Wicotec Kirkebjerg A/S i efteråret 2013 valgte leverandør af vandanlæg i forbindelse med teknikentreprisen på Roskilde Universitets Centers kommende laboratoriebygning. Bygherren forventer, at vi lever op til kontrakten, der omfattede VVS, tekniske luftarter, ventilation og el. Det var vi sikre på at kunne med Krüger Aquacare som leverandør, siger projektleder Søren Dyrby Pedersen, Wicotec Kirkebjerg. Undervejs i projektet har vi i fællesskab tilpasset løsningen, så anlægget matcher behovene bedre i forhold til forskning og undervisning. Desuden er anlægget blevet lettere at servicere. Design justeret i projektfasen Krüger Aquacares leverance til den kommende laboratoriebygning på RUC omfatter et centralt anlæg til type 2-vand sammensat af komponenter fra Berkefelt og Aquafab. Dertil kommer decentrale anlæg fra ELGA LabWater til efterpolering, så vandet får den ekstra høje type 1-kvalitet inden brug på det enkelte laboratorium. Vi var inde allerede i projektfasen som specialrådgiver for Orbicon, der er bygherrerådgiver. Oprindelig var det tanken at etablere ét centralt vandanlæg til type 1-vand som kilde til forbruget på samtlige seks laboratorier i komplekset. Vi foreslog det nuværende design, som uden yderligere udgifter giver større sikkerhed for, at kvaliteten er i top, når vandet skal anvendes i analyser og forsøg. Laboratoriebygningen er tegnet af Henning Larsen Architects og indvies i maj. Mette Linding Nygaard, FAKTA Forsøg kræver vand af meget høj renhed. Type 1 eller ultrarent vand er vand, hvorfra alle salte er fjernet. Ledningsevnen er 0,056 µ S/cm. Type 2 eller almindeligt laboratorievand er også meget rent, men ikke alle salte er fjernet. Her er < 0,2 µ S/cm. 15

16 Mange sagde tillykke Mange kunder og forretningsforbindelser lagde vejen omkring Søborg, da Krüger fejrede administrerende direktør Ole Røsdahls 50 års fødselsdag. Krüger gentog IFAT-succes Årets IFAT-messe fik stort dansk besøg. teraktive præsentation af teknologierne på Billund BioRefinery vakte opmærksomhed. Desuden havde vi arrangeret et Over 100 branchefolk blev opdateret med de allernyeste trends inden for vand- og besøg på medicinalvirksomheden Roche, spildevandssektoren, da de maj hvis renseanlæg forbehandler med anaerobe teknologier fra vores søsterselskab, deltog i Krügers tur til IFAT-messen i München. Turen blev i år gennemført for Biothane. For mig personligt var den faglige udveksling med gode danske og inter- femte gang, og salgschef Bjarne Mogensen, Krüger, var som tidligere med til at lægge nationale kolleger en stor inspiration. programmet: Årets IFAT-messe havde godt udstillere og blev besøgt over gæster. Mit indtryk var, at deltagerne fik meget med hjem. Vi var naturligvis en del på Næste messe finder sted i selve messen, hvor vi fortalte om Krügers og Veolias teknologier. Særlig vores in- Bjarne Mogensen, 27. marts var der stor reception på Krüger i anledning af administrerende direktør Ole Røsdahls 50 års dag nogle dage i forvejen. Mange medarbejdere, kunder og forretningsforbindelser mødte op og tilbragte nogle hyggelige timer i selskab med fødselaren. I sin tale takkede en veloplagt Ole Røsdahl for det store fremmøde og mange års godt samarbejde om spændende projekter i Krügers regi. Anne Abraham, Få en frisk dukkert i midten af København For femte år i træk inviterer Krüger til svømmestafet i Københavns Havn. 30. august lyder startskuddet til årets Krüger Stafet, som afvikles i kanalerne omkring Christiansborg. Benyt dig af chancen og få en enestående svømmeoplevelse sammen med kolleger, venner, familie, eller hvem du har lyst til at dele den med. Distancen er på 2000 meter, og I skal være fire i alt, der hver svømmer 500 meter. Stafetten starter og slutter ved Den Sorte Diamant. Undervejs kommer I blandt andet forbi Børsen og Frederiksholms Kanal, og tilskuerne giver jer masser af opbakning undervejs. Krüger er hovedsponsor for projektet, der afvikles af Dansk Svømmeunion som en del af det store individuelle stævne Christiansborg Rundt. Anne Abraham, Krüger A/S Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg Tlf Haslegårdsvænget 18 DK-8210 Aarhus V Tlf Indkildevej 6 C DK-9210 Aalborg SØ Tlf Krüger Aquacare Fabriksparken 50 DK-2600 Glostrup Tlf Krüger Nyt udgives af Krüger A/S, der er et selskab i Veolia Water gruppen Nyhedsbrevet sendes til Krügers kunder i Danmark Ansvarshavende redaktør: Ole Røsdahl, CEO: Redaktør: Anne Abraham, HR- og kommunikationschef: Layout: Refleks, refleksdesign.dk Oplag: stk.

UDVIKLINGSPROJEKTER Vi tænker i vand for fremtiden

UDVIKLINGSPROJEKTER Vi tænker i vand for fremtiden UDVIKLINGSPROJEKTER Vi tænker i vand for fremtiden 2014 1 Oversigt Fremtidens Renseanlæg (Billund BioRefinery).... 4 Fremtidens Drikkevandsforsyning.... 4 Miljøeffektiv rensning af miljøfremmede stoffer

Læs mere

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision Vision 2060 for KE Afløb Hvorfor en forsyning har brug for en vision Del 1 HVORFOR HAR KØBENHAVNS ENERGI BRUG FOR EN VISION FOR AFLØB? Fremtiden Vi står over for fire store udfordringer: Håndtering af

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Effektiv rensning af spildevand med SBR

Effektiv rensning af spildevand med SBR Effektiv rensning af spildevand med SBR 14 19 6 5 18 17 16 15 20 11 13 22 21 7 9 12 3 4 8 1 2 18 1 > Indløbsbygværk 2 > Modtagestation 1 3 > Ristehus 4 > Sandfang 5 > Modtagestation 2 (perkolat) 6 > Perkolatlager

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Programbeskrivelse. Studietur til Paris og Lille 24. til 26. november 2015. Fremtidens spildevandsteknologier hverdagens udfordringer

Programbeskrivelse. Studietur til Paris og Lille 24. til 26. november 2015. Fremtidens spildevandsteknologier hverdagens udfordringer Programbeskrivelse Studietur til Paris og Lille 24. til 26. november 2015 Fremtidens spildevandsteknologier hverdagens udfordringer WATER TECHNOLOGIES Dag 1 - Tirs. 24/11 Afgang ca. 15.30 fra henholdsvis

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

et samarbejde om udvikling og test af Green Aqua Ammonia vandsektorens teknologifond

et samarbejde om udvikling og test af Green Aqua Ammonia vandsektorens teknologifond Ammonia Recover plant et samarbejde om udvikling og test af Green Aqua Ammonia recover plant med tilskud fra vandsektorens teknologifond the Green Aqua Ammonia Recover plant is a Win Win offer for the

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Grønne flokkulanter kan være fremtiden

Grønne flokkulanter kan være fremtiden Grønne flokkulanter kan være fremtiden Mathias Nørlem Krüger A/S Projektingeniør Resourcing the world Grøn flokkulant hvad er det? Miljøvenligt alternativ til konventionel polymer Naturligt produkt - kartofler

Læs mere

Lokal rensning af vejvand med skivefilter

Lokal rensning af vejvand med skivefilter Lokal rensning af vejvand med skivefilter En mulig BAT? WATER TECHNOLOGIES Problemstillingen - Lovgivning Miljøbeskyttelsesloven Spildevandsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav Miljømålsloven

Læs mere

Temadag om hospitalsspildevand og vandteknologi Danske Regioner 4. februar 2014

Temadag om hospitalsspildevand og vandteknologi Danske Regioner 4. februar 2014 Temadag om hospitalsspildevand og vandteknologi Danske Regioner 4. februar 2014 Camilla Lønborg Jensen Enhedschef Center for Regional Udvikling PROGRAM 9:30-9:45 Velkomst og program v. Enhedschef Camilla

Læs mere

STRATEGI FOR BIOFOS 2015-2020 MED PEJLEMÆRKER MOD 2025 VI SKABER BÆREDYGTIGT VANDMILJØ OG UDVINDER RESSOURCER TIL NYTTE OG GAVN FOR DIG OG DIN BY

STRATEGI FOR BIOFOS 2015-2020 MED PEJLEMÆRKER MOD 2025 VI SKABER BÆREDYGTIGT VANDMILJØ OG UDVINDER RESSOURCER TIL NYTTE OG GAVN FOR DIG OG DIN BY STRATEGI FOR BIOFOS 2015-2020 MED PEJLEMÆRKER MOD 2025 VI SKABER BÆREDYGTIGT VANDMILJØ OG UDVINDER RESSOURCER TIL NYTTE OG GAVN FOR DIG OG DIN BY MISSION VORES EKSISTENSBERETTIGELSE UDTRYKKER VI GENNEM

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

Fleksibel og intelligent energistyring vil gøre Aalborg Forsyning, Kloak A/S energiproducerende og CO2-neutral i 2016

Fleksibel og intelligent energistyring vil gøre Aalborg Forsyning, Kloak A/S energiproducerende og CO2-neutral i 2016 Fleksibel og intelligent energistyring vil gøre Aalborg Forsyning, Kloak A/S energiproducerende og CO2-neutral i 2016 Dansk Vand Konference 19. november 2013 Helle Strandbæk Afdelingsingeniør, Aalborg

Læs mere

Separat regnvand. Er ikke kun problematisk ved nedsivning også ved udledning til recipienter WATER TECHNOLOGIES

Separat regnvand. Er ikke kun problematisk ved nedsivning også ved udledning til recipienter WATER TECHNOLOGIES WATER TECHNOLOGIES Separat regnvand Er ikke kun problematisk ved nedsivning også ved udledning til recipienter WATER TECHNOLOGIES Problemstillingen - Lovgivning Miljøbeskyttelsesloven Spildevandsbekendtgørelsen

Læs mere

Fodaftryk. Affald. Overblik over bæredygtighed UDFORDRINGER

Fodaftryk. Affald. Overblik over bæredygtighed UDFORDRINGER Fodaftryk UDFORDRINGER At reducere energiforbruget i vores processer fra kildeplads til renseanlæg At øge vores egenproduktion af grøn energi At reducere den samlede miljøbelastning i vores processer At

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram RENERE LUFT OG MINDRE STØJ MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram VAND OG KLIMATILPASNING Infomøder 2017 FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Muligheder for at ansøge midler 2014 MUDP 2014 VTU-fonden Samfundspartnerskab Vandeffektiv industriel produktion EUDP +

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Danvas grønbog om Fremtidens vandsektor

Danvas grønbog om Fremtidens vandsektor Danvas grønbog om Fremtidens vandsektor Agenda Hvad er Danvas grønbog om fremtidens vandsektor? Grønbogens 4 scenarier Fællestræk ved scenarierne Hvad er Danvas grønbog om fremtidens vandsektor? Èt af

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

MARSELISBORG REWATER VI SØGER LØSNINGER TIL VERDENS MEST RESSOURCEEFFEKTIVE RENSEANLÆG

MARSELISBORG REWATER VI SØGER LØSNINGER TIL VERDENS MEST RESSOURCEEFFEKTIVE RENSEANLÆG MARSELISBORG REWATER VI SØGER LØSNINGER TIL VERDENS MEST RESSOURCEEFFEKTIVE RENSEANLÆG Kick-off 28. marts 2017 Kl. 13-15 ARoS Aros allé 2, 8000 Aarhus C Tilmelding Tilmelding er nødvendig. Send en e-mail

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Morsø Forsyning. - En mindre forsynings vision om fremtiden. v/direktør Gitte Guldberg.

Morsø Forsyning. - En mindre forsynings vision om fremtiden. v/direktør Gitte Guldberg. Morsø Forsyning - En mindre forsynings vision om fremtiden v/direktør Gitte Guldberg www.morsoeforsyning.dk gg@morsoeforsyning.dk Morsø Forsyning koncern Bestyrelsen består af 7 medlemmer: 5 politisk valgte

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN 3.-10. klasse BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling Det er

Læs mere

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 HyBalance Fra vindmøllestrøm til grøn brint Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 Første spadestik til avanceret brintanlæg ved Hobro 4. april 2016 tog energi-, forsynings- og klimaminister

Læs mere

Nye regnvandsanlæg i gamle etageejendomme. Charlotte Storm, Vandsparerådgiver 1 Københavns Energi

Nye regnvandsanlæg i gamle etageejendomme. Charlotte Storm, Vandsparerådgiver 1 Københavns Energi Nye regnvandsanlæg i gamle etageejendomme Charlotte Storm, Vandsparerådgiver 1 Københavns Energi Baggrund et ønske om vandbesparelser 100% af Københavns vand hentes udefra Trækket på vandressourcen omkring

Læs mere

Introduktion til fyrtårnsprojektet Vandeffektive hospitaler. Anne Marie Jakobsen Specialkonsulent Enheden for klima og ressourcer Region Hovedstaden

Introduktion til fyrtårnsprojektet Vandeffektive hospitaler. Anne Marie Jakobsen Specialkonsulent Enheden for klima og ressourcer Region Hovedstaden Introduktion til fyrtårnsprojektet Vandeffektive hospitaler Anne Marie Jakobsen Specialkonsulent Enheden for klima og ressourcer Region Hovedstaden Gode renseresultater nye muligheder vandeffektive løsninger

Læs mere

powered by IWA 21.11-2013 Theis Gadegaard

powered by IWA 21.11-2013 Theis Gadegaard powered by IWA 21.11-2013 Theis Gadegaard Fyrtårnsprojekt! Miljøministeriets Program for Grøn Teknologi og VTU-Fonden indkalder sammen ansøgninger til 2013 indenfor emnerne Fremtidens renseanlæg Visionen

Læs mere

Borgertilfredshed en nøgle til succes

Borgertilfredshed en nøgle til succes Borgertilfredshed en nøgle til succes De syv virksomheder bag Kloakpartner bruger store ressourcer på borgerinformation og på at minimere generne for borgerne. Vi anvender en række forskellige værktøjer

Læs mere

Miljøeffektiv teknologi

Miljøeffektiv teknologi Miljøeffektiv teknologi - Samstyring mellem afløbssystem og renseanlæg Ole Fritz Adeler Agenda Definition af samstyring og miljøeffektiv teknologi Radar, prognose og varsling Styring af Spildevandssystem

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Celleprojektet. Kort fortalt

Celleprojektet. Kort fortalt Celleprojektet Kort fortalt Marked og økonomisk effektivitet Forsyningssikkerhed Miljø og bæredygtighed 2 Forord Celleprojektet er et af Energinet.dk s store udviklingsprojekter. Projektet skal være med

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Vandforbrug Vandmængder Vandforsyning og vandtab Vandkvalitet November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Forbrug af drikkevand Københavnernes

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Forbedret energiudnyttelse på Renseanlæg Øst Dansk Vand Konference 17. november 2015

Forbedret energiudnyttelse på Renseanlæg Øst Dansk Vand Konference 17. november 2015 Forbedret energiudnyttelse på Renseanlæg Øst Dansk Vand Konference 17. november 2015 Svend Marker, Krüger A/S f. Helle Strandbæk, Afdelingsingeniør, Aalborg Forsyning, Kloak A/S 2 Forbedret energiudnyttelse

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV Thomas Jensen Ingeniør i Rambøll og ekstern lektor på DTU Diplom - Ballerup Baggrund: Ingeniør (BS. Eng.

Læs mere

OMOVAST - Udvikling af ny teknologi Margit Lund Christensen, HOFOR

OMOVAST - Udvikling af ny teknologi Margit Lund Christensen, HOFOR OMOVAST - Udvikling af ny teknologi Margit Lund Christensen, HOFOR Indhold Indledning Forudgående projekter og status OMOVAST Specifikt om beredskabsbehov Perspektiver Uddrag fra HOFORs spildevandsstrategi

Læs mere

FRA SPILD TIL RESSOURCER

FRA SPILD TIL RESSOURCER FRA SPILD TIL RESSOURCER Fra at tænke på affald som spild vil vi i højere grad tænke cirkulært i ressourcer. DIVERSITET Fra at omgåes de samme specialer vil professionalisering handle mere om at arbejde

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

SAMN FORSYNING DRIKKEVAND. Samn passer vi på dit drikkevand og renser dit spildevand til gavn for dig og dine børnebørn.

SAMN FORSYNING DRIKKEVAND. Samn passer vi på dit drikkevand og renser dit spildevand til gavn for dig og dine børnebørn. SAMN FORSYNING DRIKKEVAND Samn passer vi på dit drikkevand og renser dit spildevand til gavn for dig og dine børnebørn. VAND - EN VIGTIG RESSOURCE Samn Forsyning varetager årligt indvindning, behandling

Læs mere

Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt

Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt Olaf Bruun Jørgensen Sektionsleder, Energi & Indeklima Projektleder for bæredygtighedsgruppen i Carlsberg Vores By Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S Carl

Læs mere

INDVINDING I DET URBANE VANDKREDSLØB. Hydrogeolog Jan Kürstein Danva konference - November 2013

INDVINDING I DET URBANE VANDKREDSLØB. Hydrogeolog Jan Kürstein Danva konference - November 2013 INDVINDING I DET URBANE VANDKREDSLØB Hydrogeolog Jan Kürstein Danva konference - November 2013 DISPOSITION Forsyningsstrukturen i HOFOR Vandkredsløbet i byerne Fælledparken Afslutning HOFOR er en fusion

Læs mere

VANDSELSKABERNES UDFORDRINGER OG UDVIKLINGS- OG INNOVATIONSBEHOV HERUNDER TRUSLER OG FORURENINGER I BYENS VANDKREDSLØB

VANDSELSKABERNES UDFORDRINGER OG UDVIKLINGS- OG INNOVATIONSBEHOV HERUNDER TRUSLER OG FORURENINGER I BYENS VANDKREDSLØB VANDSELSKABERNES UDFORDRINGER OG UDVIKLINGS- OG INNOVATIONSBEHOV HERUNDER TRUSLER OG FORURENINGER I BYENS VANDKREDSLØB af Berit Godskesen, Plan vand & spildevand, Specialist i LCA og Udvikling & Innovation

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Hvilken samfundsmæssig rolle har vi som forsyningsselskab? Vi skal sikre: Hygiejnisk og sundhedsmæssig sikker bortledning af

Læs mere

Anlægsøkonomi og taksteffekt af Kapacitetsplan 2016

Anlægsøkonomi og taksteffekt af Kapacitetsplan 2016 Harrestrup Å Kapacitet, Fase 3 Anlægsøkonomi og taksteffekt af Kapacitetsplan 2016 Rekvirent Rådgiver Harrestrup Å - Kapacitetsprojektet v/ HOFOR A/S CVR-NR. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København

Læs mere

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune Indhold Hvorfor har vi lavet en klimatilpasningsplan i København? Hvordan er processen blev lagt frem og gennemført? Planens hovedresultater Københavns

Læs mere

Velkommen til. IshØjFORsyning. Vi sikrer dig rent vand i hanerne

Velkommen til. IshØjFORsyning. Vi sikrer dig rent vand i hanerne Velkommen til IshØjFORsyning Vi sikrer dig rent vand i hanerne og leder spildevandet bort www.ishøjforsyning.dk Det eneste, vi har i hovedet, er vand! Ishøj Forsyning A/S blev etableret i 2010 som følge

Læs mere

Naturstyrelsens arbejde med fremme af dansk vandteknologi. Katrine Rafn Kontorchef Klimatilpasning, Vandsektor og Grundvand, Naturstyrelsen

Naturstyrelsens arbejde med fremme af dansk vandteknologi. Katrine Rafn Kontorchef Klimatilpasning, Vandsektor og Grundvand, Naturstyrelsen Naturstyrelsens arbejde med fremme af dansk vandteknologi Katrine Rafn Kontorchef Klimatilpasning, Vandsektor og Grundvand, Naturstyrelsen Vandvisionsmøde 1. december 2015 Hovedbudskaber 1. Branchen går

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Project Zero ( Zero Master Plan)

Project Zero ( Zero Master Plan) Project Zero ( Zero Master Plan) 25/11 2009 Alsion. Kl.13.00 Allerførst vil jeg sige tak til Project Zero, for invitation til at komme her i dag for fortælle om Østerholm Landsbylaug og vores alternativ

Læs mere

Thisted Varmeforsyning

Thisted Varmeforsyning - Termisk komfort til enhver tid Kort & godt om a.m.b.a. Ringvej 26 7700 Thisted Tlf. 97 92 66 66 Fax 96 17 71 66 www.thisted-varmeforsyning.dk post@thisted-varmeforsyning.dk CVR nr. 30 99 25 12 Stiftet:

Læs mere

Grønne Industrisymbioser

Grønne Industrisymbioser Grønne Industrisymbioser -til gavn for miljøet og for bundlinjen! 18. November 2014 Erik C. Wormslev, NIRAS De basale teser Vi arbejder med få hovedteser for energi og ressourcer: Kvalitet holder længere

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

Vandkredsløbet og håndtering af sekundavand muligheder og begrænsninger

Vandkredsløbet og håndtering af sekundavand muligheder og begrænsninger Vandkredsløbet og håndtering af sekundavand muligheder og begrænsninger Anvendelse af sekundavand Industrielle symbioser (vand) Ref.: GEUS 1 Hvorfor skal vi arbejde på hele vandets kredsløb? Fordi vi skal

Læs mere

Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas"

Baggrundsnotat: Grøn gas er fremtidens gas Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas" Gasinfrastrukturen er værdifuld for den grønne omstilling Det danske gassystems rolle forventes, som med de øvrige dele af energisystemet (elsystemet, fjernvarmesystemet

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Klimavision for Lindebjergskolen og Gundsølillehallen. Møde med Jens Thornsen 19. maj 2011

Klimavision for Lindebjergskolen og Gundsølillehallen. Møde med Jens Thornsen 19. maj 2011 Klimavision for Lindebjergskolen og Gundsølillehallen Møde med Jens Thornsen 19. maj 2011 1 Baggrund: Vi er i gang på 3 niveauer Visionering Visionen for Lindebjergskolen præsenteres Projektering Planlægning

Læs mere

HORSENS VAND VANDVÆRKER

HORSENS VAND VANDVÆRKER HORSENS VAND VANDVÆRKER Vand - en vigtig ressource Horsens Vand A/S sikrer, sammen med en række private vandværker, vandforsyningen i Horsens Kommune. Drikkevandet i forsyningsområdet for Horsens Vand

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT VAND

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT VAND GRØNT GRUND... 3 Udnyttelse og beskyttelse af grundvand...3 Opg. ved boringsnære områder og grundvandsdannende oplande...4 Opgørelser af vandforbrug...4 Opgørelser af ledningstab...5 Konklusion...6 Årets

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

KLIMAINDSATSEN 2015 2016

KLIMAINDSATSEN 2015 2016 KLIMAINDSATSEN 2015 2016 AARHUS BYRÅD HAR BESLUTTET Aarhus Byråd: Klimaplaner 2007 Aarhus CO2-neutral i 2030 2008 Klimaplan 2009 2009 CO2 og Aarhus Kommune som virksomhed 2010 Klimaplan 2010-2011 CO2 og

Læs mere

Caverion Energi og miljø

Caverion Energi og miljø Energi og miljø Kompetencer i afdelingen (Bent Ole Jonsen) Markedsschef Energi og Miljø Afdelingschef Atea IT Building System. Direktør Solar A/S, afdelingen Klima og Energi Tidligere resultater og arbejdsområder:

Læs mere

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Slide 1 Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Temamøde Fleksenergi og HUBNORTH Ny energiaftale nye politiske rammer EUDP - Prioritering - Kriterier - Erfaringer Nicolai Zarganis, sekretariatschef

Læs mere

Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum.

Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum. Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum. Henrik Bjarne Møller 1, Mogens Møller Hansen 1 og Niels Erik Espersen 2 1 Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab. 2 EXPO-NET

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN Gymnasium/HF/VUC BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling FAGLIGHED

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

ENERGI FYN. Jette Kjær Projektleder.

ENERGI FYN. Jette Kjær Projektleder. ENERGI FYN Jette Kjær Projektleder jik@energifyn.dk HVEM ER ENERGI FYN? Forbrugerejet andelsselskab. Ejet af 175.000 andelshavere på Fyn. 6. største energiselskab i Danmark. Distribuerer el til godt 2/3

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen NOTAT Kundenavn : Kolding Spildevand as Til : Jette Nørregaard Jensen Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen Projektleder : Lars Bendixen Kvalitetssikring : Brian Rosenkilde Godkendt af : Lars Bendixen

Læs mere

Konference: Vand, stormflod og befolkning

Konference: Vand, stormflod og befolkning Konference: Vand, stormflod og befolkning Underviser Hanne Kjær Jørgensen Ulrik Keller Mogens Bjørn Nielsen Anne Vinther Kjerulf Ole Mark Tilpasning til fremtidens vandmasser er en ny og udfordrende opgave

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

DDER. s pildevand. Klar til styrtregn i Hundslund, Ørting og Gylling

DDER. s pildevand. Klar til styrtregn i Hundslund, Ørting og Gylling DDER s pildevand Klar til styrtregn i Hundslund, Ørting og Gylling Klimaet ændrer sig, og vi vil fremover opleve flere og kraftigere regnskyl. Der venter i de kommende år husejere, kommuner og forsyningsselskaber

Læs mere

Bestyrelsesmøde 26. maj 2014

Bestyrelsesmøde 26. maj 2014 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 26. maj 2014 15. maj 2014 Pkt. 7. Strategi for BIOFOS 1. Indstilling

Læs mere

Klimatilpasning i København

Klimatilpasning i København Klimatilpasning i København Oplæg september 2011 Lykke Leonardsen og Jon Pape Klimatilpasning i København Planen endetligt vedtaget af vores Borgerrepræsentation d. 25 august 2011 Hovedudfordringer for

Læs mere

DNV-C-01-05-NOT-Spildevandsafledning DNV-Gødstrup, strategi-0001 Strategi for håndtering af spildevand fra DNV-Gødstrup

DNV-C-01-05-NOT-Spildevandsafledning DNV-Gødstrup, strategi-0001 Strategi for håndtering af spildevand fra DNV-Gødstrup Notat DNV-C-01-05-NOT-Spildevandsafledning DNV-Gødstrup, strategi-0001 Strategi for håndtering af spildevand fra DNV-Gødstrup Dato : 20.09.2012 Projekt: 53.0000.12 Til Udført af Kopi til : Anders Debel

Læs mere

Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand. Søren Gabriel

Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand. Søren Gabriel Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Prioritering af indsatsen Prioritering i skybrudsplanen 1. Høj Risiko 2. Enkle løsninger 3. Andre anlægsaktiviteter

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ forsinkelsesmagasin Ved at anvende Uponor IQ rør

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grundvand... 3 Mål... 3 Opgørelser af vandforbrug... 4 Opgørelser af ledningstab... 4 Opgørelse over indsatser i grundvandsdannede oplande og boringsnære beskyttelsesområder...

Læs mere

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed Middelfart Spildevand en moderne virksomhed 2 Middelfart Spildevand er en moderne virksomhed, som ejes af Middelfart Kommune. Det er vores opgave at håndtere spildevandet fra det løber fra grundejerens

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI BUSINESS 6 CASE BYGGERI GRØNNE INDKØB EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI Stenløse Syd er et helt byområde, som er udviklet

Læs mere

ESWA - et Smart Grid projekt

ESWA - et Smart Grid projekt ESWA - et Smart Grid projekt Status og resultater fra projektet, Dansk Vandkonference, 19. november 2013 Paul Kristian Thomsen Projektchef Århus Vand A/S E-mail: pkt@aarhusvand.dk Dir. +45 8947 1201 1

Læs mere

PrEstigEProjEkt for biofos Læs mere På s. 2 kildepladsmodel optimering af kildepladser Læs mere På s. 3

PrEstigEProjEkt for biofos Læs mere På s. 2 kildepladsmodel optimering af kildepladser Læs mere På s. 3 FORSYN nyhedsbrev til FORSYNINGSSELSKABER #8 maj 2014 Prestigeprojekt for Biofos Forøget rådnetankskapacitet giver grønnere profil Læs mere på s. 2 Kildepladsmodel Optimering af kildepladser Læs mere på

Læs mere

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach KLIMATILPASNING I de kommende år skal Københavns klimatilpasningsplan omsættes til konkrete anlægsprojekter. Klimatilpasning handler om at ruste København til at modstå de vejrmæssige udfordringer som

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem Mere energi Mindre CO2 Sund økonomi Affald som ressource bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund.

Læs mere

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG 1 GAVNLIGT FOR ØKONOMIEN, MILJØET OG DIN DAGLIGDAG HOFOR vil trække kalken ud af vandet gøre det blødt fordi forbrugerne ønsker det. Blødt vand indebærer nemlig store fordele

Læs mere

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG 1 2 GAVNLIGT FOR ØKONOMIEN, MILJØET OG DIN DAGLIGDAG HOFOR vil trække kalken ud af vandet gøre det blødt fordi forbrugerne ønsker det. Blødt vand indebærer nemlig store fordele

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

Hvornår har du sidst. fået penge. for at hjælpe miljøet?

Hvornår har du sidst. fået penge. for at hjælpe miljøet? Hvornår har du sidst fået penge for at hjælpe miljøet? Du kan hjælpe miljøet og modtage kontant tilskud Forbrændingsslagger er et velegnet fyld- og bundsikringsmateriale til bl.a. landbrugsbygninger, lagerbygninger

Læs mere