Medlemsblad for Sangforeningen Øresund af 1882 og Skovshoved By s Grundejer- og Bevaringsforening af 1938

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Sangforeningen Øresund af 1882 og Skovshoved By s Grundejer- og Bevaringsforening af 1938"

Transkript

1 Medlemsblad for Sangforeningen Øresund af 1882 og Skovshoved By s Grundejer- og Bevaringsforening af 1938 NR. 2 - april ÅRGANG NR. 2 - April ÅRGANG Børge s sidste optræden ved markfesten, se nekrolog side 12 Børge,s sidste optræden ved markfesten, se nekrolog side 12 Side indd :34:56

2 Skovshoved Bys Grundejerog Bevaringsforening af Formand: Kasserer: Kontingent for året 2015 Kaj Sidenius Peter Nielsen Byens borgere 200,00 kr. Byens pensionister 100,00 kr. Udenbys medlemmer 200,00 kr. Konto nr Sangforeningen Øresund af 1882 Formand: Kasserer: Jørgen Jensen Ove Stilhoff Larsen Har du husket at betale dit kontingent? Hvis ikke, gør det straks! Kontingent for året 2015 Aktive sangere 500,00 kr. Passive medlemmer 150,00 kr. Konto nr Skovseren Redaktion og annoncer. Tlf Strandvejen 242, 2920 Charlottenlund. Peter Nielsen (ansvarshavende) Tryk: Jungersen Grafisk ApS Side indd :35:10

3 Skovshoved By s Grundejer- & bevaringsforening af 1938 Generalforsamling Skovshoved By s Grundejer- og Bevaringsforening Dagsorden Punkt 1: Punkt 2: Punkt 3: Punkt 4: Punkt 5: Punkt 6: Punk7: Punkt 8: Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 23. april, kl Valg af dirigent Formandens beretning Regnskab I Skovshoved Sejlklub Fastsættelse af kontingent Valg af formand / Kaj Sidenius er på valg Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er: Flemming Hansen og Peter Nielsen Bestyrelsessuppleanter, Theit W. Knudsen Revisorer Niels Gregersen Alle er villige til genvalg Revisorsuppleanter, Claus Sloth Indkomne forslag fra stemmeberettigede medlemmer herunder forslag fra bestyrelsen Eventuelt Herunder orientering og debat om udviklingen i og omkring Skovshoved by og havn. Alle byens borgere er velkommen til at overvære generalforsamlingen, og deltage i debatten under punkt 8. Opmærksomheden henledes på, at det dog kun er medlemmer der er stemmeberettigede Side indd :35:11

4 Sangforeningen Øresunds Stiftelsesfest Sangforeningens årsfest - denne gang 133 år - fandt sted lørdag den 31. januar 2015 i Skovshoved Idrætsforenings hyggelige restaurant. Bestyrelsen havde sammen med restauratøren fået sammensat en menu, som tilsyneladende faldt i de festklædte, humørfyldte deltageres smag. Desværre måtte foreningens formand Jørgen melde afbud p.g.a sygdom, hvorfor aftenens konferencier, Ole Dan Jensen, overtog indledningen på aftenen ved at byde velkommen og takke de ca. 40 fremmødte for deres deltagelse i Sangforeningens årlige stiftelsesfest. Koret fremførte herefter nogle sange fra sit righoldige repertoire. Så med vores nye korleder, Torben Lund, som dirigent og ved tangenterne hørtes den velkendte skønsang, der medførte stor applaus fra det sangkyndige publikum. Ole Dan, underholdt os under middagen med et tankevækkende regnestykke, som han i dagens løb havde funderet over, nemlig hvor mange øl sangerne havde drukket ved sangaftener og festlige sammenkomster siden foreningen start i Resultatet husker jeg desværre ikke, men det var rigtig mange styk og i kroner millioner. Herudover blev de omdelte fællessange afsunget med passende mellemrum akkompagneret af Krille ved klaveret. Under desserten og kaffen fandt salg og udtrækning af lodder i det traditionelle- og overdådige lotteri sted. Blandt gevinsterne fandtes enorme frugtkurve, hestevognstur i Dyrehaven, rødvine, stor fødselsdagskringle samt snaps, alt sammen sponsoreret af lokale forretninger og støttemedlemmer, snapsen dog af Sangforeningen. Efter middagen skulle der have været spillet til dans, men ved en aftalemisforståelse mellem formanden og Krille kunne Krille ikke blive og spille til dansen, så vi fik restaurantens musikradio slået til, hvilket dog ikke gav mange par på gulvet. Vi kan kun love bedring næste år. Ikke desto mindre hyggede gæsterne sig med snak og sang i stedet, og det blev som sædvanlig sent, før den sidste gæst forlod restauranten. Bestyrelsen ønsker et forhåbentlig glædeligt gensyn til stiftelsesfesten i 2016, og vi opfordrer igen byens borgere til at deltage i vores fødselsdagsfester. Bestyrelsen PS. Tak til sponsorerne Jan Trinderup, Rosengaard Frugt, Bager Patrick Bosse, Vognmand Jørgen Jensen. Side indd :35:11

5 Forårskoncert i Skovshoved Kirke Mandag d. 20. april 2015 kl Sangforeningen Øresund afholder sin traditionsrige forårskoncert, som samtidig er afslutning på sangsæsonen. Korets nye dirigent, Torben Lund, har øvet en række klassiske korværker, danske og nordiske sange, og ser frem til at fremføre disse for et stadigt stigende publikum. Som noget nyt vil Skovsertrioen bestående af Flemming Makalhof, Hans - Henrik Svendsen og Per Richardt Jensen bidrage med svingende jazzmusik og afslutte i en jamsession med Skovserkoret. Der vil efter koncerten blive serveret forfriskninger og snacks i sideskibet. Fri entre. Glæd jer til en festlig forårsaften. Sangforeningen Øresund Bestyrelsen. Side indd :35:24

6 Skovshoved Fodbold Skovshoved Erhvervsklub Fodbold Erhvervsklub Nr år HUS&HAVEavisen café bomhuse t Nr år HUS&HAVEavisen café bomhuse t Hjort Hjort Side indd :35:36

7 RING OG BESTIL ET GRATIS SALGSTJEK INDEHAVER - EJENDOMSMÆGLER MDE SUSANNE SKOUENBORG ORDRUPVEJ 94, 2920 CHARLOTTENLUND TELEFON Grafiske totalløsninger Side indd :35:59

8 Aktivitetskalender 2015 Grundejer og Bevaringsforeningen 19.4 April/Maj Hold byen ren kl v/fiskerpigen 23.4 Generalforsamling kl Skovshoved Sejlklub 3.5 Åbning af Boulebanen kl På marken ved banen xx.5 Byvandring kl Ved fiskerpigen 7.6 Loppemarked kl På marken 23.6 Sankt Hans kl Skovshoved Havn 27.6 Børnedag kl Ved legepladsen 29.8 Markfesten kl På marken Juletræ kl Hjørnet ved Teglgårdsvej Vi vil gerne have jeres adresser, så vi kan informerer hurtigt om nyheder, som f.eks., her vor Park og Vej pludselig møder op og fjerner de små øer Send venligst jeres adresse til Som det fremgår af aktivitetskalenderen, er der mange aktiviteter i årets løb, som vi håber mange af byens borgere vil deltage i og bakke op omkring. Ud over de store arrangementer der skal planlæges og udføres i praksis, er der også et arbejde med de aktiviteter der består i udvalgsarbejde med behandling af de løbende sager omkring lokalplaner, byggesager, By og Havn, trafik, parkering, afledning af regnvand og andre problemstillinger der har indflydelse på vor by. Mød derfor op til generalforsamlingen og gør din indflydelse gældende og vi ser gerne nogle af byens borgere, nye såvel som ældre, stiller op til bestyrelsesvalget, således at der kan komme nye tanker ind i bestyrelsen. De afgående bestyrelsesmedlemmer skal nok bakke op og fortsætte i udvalgsarbejde, men det kunne være spændende med nye kræfter i bestyrelsen. Sangforeningen. Selv om vi er mod slutningen af sæsonen er nye sangere meget velkommen, således at de kan være klar til næste sæson og ligeledes medvirke ved korets optræden til Sankt Hans aften på Skovshoved Havn. Vores nye korleder Torben Lund glæder sig til at se nye ansigter og høre nye stemmer i koret, så mød op mandag aften kl. 19:30 i Skovshoved Kirke (sidesalen) således at du allerede nu er en aktiv del af det nu 133 årige sangkor Bestyrelsen ser frem til at modtage mange nye sangere i foreningen. Side indd :35:59

9 Konkurrenceprogram Kysten i Skovshoved. Som det fremgik af sidste nummer af Skovseren var foreningens formand indkaldt til møde omkring konkurrenceprogrammet der nu har ligget stille i et par år, medens projektet omkring ny havn var igangsat. Oprindeligt var sammenhæng By og Havn et projekt. I forbindelse med mødet om konkurrenceprogrammet, åbnede politikerne op for, at Strandvejen kunne inddrages i konkurrence programmet. På vort årlige møde i august med repræsentanter fra Park og Vej samt administrationen, var der enighed om, at der skulle gøres noget ved øerne således at de ikke blev brugt til parkering og henkast af affald, men da der ikke var sket noget fra august til nytår, havde vi forstået af denne opgradering af øerne indgik i det nye konkurrenceprogram. Stor var derfor vores overraskelse da Park og Vej, i januar, med meget kort varsel dukkede op og fældede alle træer på øerne og gik i gang med udgravninger og nu også beplantning af de aftalte roser, med stor modstandskraft over for salt. Endnu større var overraskelsen da Park og Vej pludselig dukkede op og begyndte at fjerne de små øer uden forudgående varsel. Ved det sidste fællesmøde med Par og Vej, blev der fremsat ønske om at Øerne blev fjernet, men der blev ikke indgået nogen aftale herom. Af referatet fra Park og Vej, fremgår da også, at øerne er en af forudsætningerne for at der kan skiltes med 30 km/t Som det erindres, indkaldte politikerne til møde før jul, og kunne ikke vente på tilbagemelding fra byen efter det planlagte orienteringsmøde midt i januar, da konkurrenceprogrammet skulle sendes i udbud straks efter nytår. Bestyrelsen arbejdede på højtryk i juledagene og dagene imellem jul og udarbejdede det udførlige høringssvar, som kan ses på hjemmesiden Høringssvaret var ledsaget af flere bilag, herunder to visuelle forslag til stiforløb, som kan ses på de næste sider og skulle have dannet udgangspunkt for debatten på orienteringsmødet i januar, om konkurrenceprogrammet. Her sidst i marts er der fortsat ikke sket noget synligt med det konkurrenceprogram, som politikerne havde så travlt med at få vore høringssvar til, selv om bestyrelsen havde sat alle private aftaler imellem jul og nytår til side, for den 2. januar 2015, at kunne aflevere høringssvaret til politikerne. Som det fremgår af de visuelle forslag der kan ses på side 10 og 11, arbejder vi for i forbindelse med nedsat fart på kystvejen gerne 40 km på strækningen forbi byen og havnen, at få parkeringslommer på vest siden af Kystvejen, forbundet til byen med stier, således af de beboere der bor på den østlige side kan anvende disse parkeringspladser og derved aflaste de utålelige parkeringsforhold i byen. Vi har på nuværende tidspunkt ikke nogen klarhed over hvornår der sker mere i sagen, men venter med vanlig tålmodighed. Side indd :35:59

10 Side indd :36:02

11 Side indd :36:04

12 1946 tikt d fra kl. 11 Nekrolog Børge Sangforeningen Øresund har mistet sit eneste æresmedlem Børge Weie der døde den 4. marts, i en alder af 93 år. Børge har hele sit voksne liv været aktiv i sangforeningen, enten det var til julefest eller karneval på hotellet, palmehaven, travbanen, eller de berømte Skovseraftner i Bellevue Teatret på Skovridder Kroen eller på Skovshoved Skole har Børge altid været en af de bærende kræfter, hvor navnlig Skovshoveds By orkester med Ditte og Johan David var et af højdepunkterne. Børge kom til Skovshoved som helt spæd med sine forældre Ella og William, der lejede sig ind i Strandvejen 279. Senere flyttede familien til Strandvejen 262 og da Børge for nu mange år siden blev forældreløs købte han den lille For bygning til Strandvejen 285, der tidligere havde rummet flere erhvervsvirksomheder, men nu blev Villa Børge Mange kan stadig kunne huske Børge, når han fløjtende tog turen til Westminster fort at hente dagens avis, og få sig en enkelt skarp for at klare den lange hjemtur. Børge var uddannet glarmester, men skiftede tidligt til ansættelse i DSB, for der havde de et orkester hvor Børge også kunne udfolde sine musikalske talenter. Børge der var et rigtigt hjemstavns menneske havde ikke været længere uden for Skovshoved end Hellerup mod syd og Taarbæk mod nord, da han skulle med DSB orkestret til Sønderborg. Børges mor Ella var sønderknust, hvordan skulle Vor Børge klares sig i det fremmede med alle de fristelser, men det gik, og Børge kom velbeholden hjem til Skovshoved. Sine sidste år tilbragte Børge på Holmegårdsparken, hvor han med sit utrættelige humør og musikalske talent underholdt alle Holmegårdsparkens beboere. Børge efterlader sig ikke familie, men vi er mange der vil tænke tilbage på Børge med mindet om et varmt menneske. Æret være Børges minde. Skovserpige og dreng. -dreng Aluminia - design Jensenius 1946 Adagio Kunst, klassisk og antikt Lene Hansen Ordrupvej 52, 2920 Charlottenlund Tlf Åbent alle hverdage på nær mandag fra kl. 11 Side 12 Adagio Kunst, klassisk og antikt indd :36:11

13 Sankt Hans Vi arbejder på, igen i år at afholde Sankt Hans aften på Skovshoved Havn, selv om vejrudsigten i skrivende stund ser noget ildevarslende ud, med mulighederne for hvor vi kan etablere bålet og placere den tusindtallige publikums skare der de sidste år har fundet vej til Havnen. Vi er optimister så det nok skal lykkes, og det samme er klubber og de erhvervs- drivende på havnen. Med fælles hjælp forventer/håber vi at der nu for fjerde år i træk bliver Sankt Hans bål, således at den gamle tradition kan føres videre, Er der friske kræfter der vil hjælpe de efterhånden ældre herrer med opbygning af bålet, er de velkommen til at henvende sig til foreningens Restaurant Sejlklubberne formand Kaj Sidenius. på Skovshoved Havn Åbningstider Cafe Frokost Åbningstider hver dag fra 7. april Middag Cafe Frokost Sommergrill Middag ad til din fest her eller Mad hjemme til din fest på havnen eller hjemme Restaurant Sejlklubberne på Skovshoved Havn Booking Hovmesterens buffet på forårets søndage eller tel Husk Sankt Hans Aften r os til at byde alle skovsere velkommen! 3 retter kr 378 Booking på eller tel Side indd :36:12

14 Nekrolog Inger Bech Inger Bech der var gift med Emil Bech, Skovshoved By s Grundejer- og Bevaringsforenings eneste æresmedlem er død i en alder af 82 år. Inger kom til Skovshoved fra Grinsted i Jylland, da hun havde truffet Emil, og i 1953 blev de gift i Skovshoved Kirke. Allerede fra Inger kom til Skovshoved deltog hun aktivt i gymnastik holdet på skolen og sang i flere sangkor. Inger var sammen med Justa Møller Nielsen og Lizzi Sølberg de aktive kvinder der sidst i tresserne reddede det hensygnende mandskor i Sangforeningen Øresund fra total opløsning, da de fik gennemtrumfet at der blev optaget kvinder i sangforeningen, der her efter fik en fantastisk opblomstring. Mange vil sikkert huske den første store Skovseraften i Bellevue teatret, hvor Inger var en af hoved kræfterne og fremførte den indledende prolog om Skovshoved, så ikke et øje var tørt. En af Ingers specielle sang oplevelser, var i 1989 hvor Inger under en stor koncert i Verona, sang i kor med selveste Pavarotti. Inger var også en utrættelig støtte for sin mand Emil, da han som formand for Skovshoved Bys Grundejer- og Bevaringsforening i mange år, kæmpede og vandt kampen for bevarelsen af Skovshoved, med vedtagelsen af Byplan 21. Inger efterlader sig sin mand Emil, tre sønner og svigerdøtre samt 6 børnebørn. Æret være Ingers minde. Udvidelsen af Skovshoved Havn BANG - CRASH - BUMP - BZZZZZZ - KLONK - KABOOM... Mange er lydene som beboerne i Skovshoved har lagt øre til i snart et år, hvor udbygningen af havnen har været igang. Om morgenen - om aftenen - om natten - i week-enderne - det har bestemt været varieret arbejdstid for havnebyggerne. Tålmodighed og overbærenhed er superlativer som skovserne med god ret kan bryste sig af - for hvis man havde villet, var der mange ting man kunne have klaget over - men heldigvis har alle tænkt, at jo før de bliver færdige, jo bedre - så hellere lade dem arbejde i fred. Og hvordan går det mon - det der med - at blive færdige? Ja - vi har prøvet at stille flere spørgsmål til Gentofte Kommune om tidshorisonter for bl.a. Færdiggørelse af Havn - Promenade-arealer - Parkeringsarealer - Ændring af Kystvej osv, men ved redaktionens afslutning har vi endnu ikke fået svar. Svarene kommer vi så derfor tilbage til i næste spændende afsnit af historien om udbygning af Skovshoved Havn som følger i næste nummer af SKOVSE- REN. AKB/ Side indd :36:12

15 Lokalplan 366, er nu vedtaget af Kommunalbestyrelsen Efter endnu en forhandlings runde imellem grundejerforeningerne og forvaltningen, blev der enighed om et oplæg der kunne sendes til endelig behandling i kommunalbestyrelsen. Det lykkedes at få indarbejdet det helt tilbage i 1983 udarbejdede forslag med, at hegn i skel, vinkelret 2 m ud fra huset, kan være i en højde på 1,80 m, hvor efter det skal ned i den højde der er gældende for såvel Byplan 21 og lokalplan 366. I bestyrelsen er vi udmærket klar over at der er mange forskellige ønsker til hegnshøjder og lige meget hvad der bliver gjort er der altid nogen der er utilfredse og ønsker en anden løsning. Med den løsning på hegnshøjder der nu er vedtaget, er der mulighed for at skabe et lille kompromis, imellem at skærme for privatlivets fred, og det visuelle overblik som ønskes, i såvel Byplan 21, som i den pjece Skovshoved et bymiljø som politikerne for et par år siden udsendte Vi kan nu kun håbe at alle efterlever såvel Byplan 21 som Lokalplan 366, til glæde for alle byens borgere. SIF Gruppen sponsorer den elektriske ål på Den Blå Planet El-installationer VVS-service Sikringsløsninger Vedvarende Energi Intelligente Installationer Komfort & Energistyring Kontraktservice Ejendomsservice IP Netværk og telefoni Generatorvej Søborg Telefon Side indd :36:14

16 Ledig annonce - plads til dig Ordrupvej Charlottenlund Telefon Peter Ortmann Nielsen priv Biltelefon Telefax Side indd :36:36

17 Nekrolog Grethe Christiansen Grethe Christianden - enke efter sangforeningens mangeårige formand og æresmedlem Torben Christiansen - er død i en alder af 91 år. Grethe, der var født i Jylland, kom lige før krigen til Øresundskysten, hvor hun tjente det bedre borgerskab hos forskellige familier langs kysten. I slutningen af krigen mødte hun den flotte civilbetjent Torben, der gjorde tjeneste ved Bellevue teatret, og så var Grethe på vej mod Skovshoved. Parret flyttede ind i Torbens slægtshus på Strandvejen der dengang også indeholdt det kendte Pension Sundbo, der kunne rumme 6 familier som pensionatsgæster om sommeren. Udover at passe hjemmet og parrets fire børn, fortsatte Grethe med at tjene det bedre borgeskab, hvor hun 5 dage om ugen på sin cykel, som en frelsende engel fik sat orden i mange hjem. Grethe var en stor opbakning for Torben i hans mange år som formand for sangforeningen og var altid til fest og farver, når der var bal på kroen, enten det var ved festerne på Hotellet, i Palmehaven, på Travbanen eller i SIF. Sine sidste år tilbragte Grethe på plejehjemmet Lindely, men det er ikke mange år siden, at Grethe var det festlige midtpunkt på Senior i SIF s årlige sommerudflugt til Tårbæk. Æret være Grethes minde. Børnedagen Som det fremgår af aktivitetskalenderen afholdes den årlige børnedag i år lørdag den 27. juni kl hvor alle mødes ved legepladsen. Sidste år tog de aktive forældre Rikke og Martin i 301 og Frederikke og Rasmus i 236 initiativ til at følge op på de mange træf på legepladsen, med en egentlig børnedag, og fik samlet en flok af byens herlige unger på og omkring legepladsen. Sidste år var det et forsøg, i år bliver det en gentagelse og fra næste år bliver det forhåbentlig en tradition med en årlig børnedag i juni, som supplement til børnearrangementet til Markfesten sidst i august. Det er vigtigt at alle bakker op om børnearrangementerne, da børnene jo er Skovshoveds fremtid, så vi ser frem til endnu en dejlig børnedag på marken. Har I ideer eller forslag til børnedagen, er i velkommen til at kontakte Frederikke på Mail: frederikke eller Rikke på Mail: Side indd :36:36

18 bestil På TlF eller års jubilæum se mere på costasmeralda.dk FaCebook: mobilside: åbningstider Periode: 1/10-1/3 Mandag - Lørdag: Søndag: Periode: 1/3-30/9 Mandag - Lørdag: Søndag: Pizzeria Costa Smeralda Strandvejen Charlottenlund Tlf eller tlf Side indd Annonce_Skovseren.indd /02/1407:36:

19 Skovserens og Byens bank En bank i øjenhøjde... Hvad skal der til, for at du vil overveje at skifte bank? I Skjern Bank får du rådgivning, der er til at forstå. Hos os er den personlige kontakt vigtig, og du får altid et hurtigt svar på dine henvendelser. Vi lægger vægt på nærvær, og derfor vil vi gerne mødes med dig, så vi kan fortælle om dine fordele ved at blive kunde i Skjern Bank. Kontakt en rådgiver i Skjern Bank, hvis du kunne tænke dig en bank i øjenhøjde. Strandvejen Hellerup. Tlf skjernbank.dk Side indd :36:45

20 Side indd :37:05

Medlemsblad for Sangforeningen Øresund af 1882 og Skovshoved By s Grundejer- og Bevaringsforening af 1938

Medlemsblad for Sangforeningen Øresund af 1882 og Skovshoved By s Grundejer- og Bevaringsforening af 1938 Medlemsblad for Sangforeningen Øresund af 1882 og Skovshoved By s Grundejer- og Bevaringsforening af 1938 NR. 1 - Januar 2015-37. ÅRGANG Skovserkorets Julekoncert i Holmegårdsparken Husk! Sangforeningen

Læs mere

Søndag d. 30. november kl. 16:00. Skovshoved By s Grundejer- og Bevarings forening arrangerer igen i år, juletræf for store og for små i Skovshoved

Søndag d. 30. november kl. 16:00. Skovshoved By s Grundejer- og Bevarings forening arrangerer igen i år, juletræf for store og for små i Skovshoved Medlemsblad for Sangforeningen Øresund af 1882 og Skovshoved Skovseren By s Grundejer- og Bevaringsforening af 1938 Nr.4 November 2014 36. ÅRGANG NR. 4 - November 2014-36. ÅRGANG Søndag d. 30. november

Læs mere

Sabro-Fårup Beboerforening

Sabro-Fårup Beboerforening Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 2 november 2012 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i 1968. Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013 Februar 2014 Juletræsfesten 2013 Juletræsfesten 2013 1. søndag i advent dannede i år rammen for den årlige juletræsfest i Nøvling forsamlingshus og igen i år var den et stort tilløbsstykke. Ca. 120 forventningsfulde

Læs mere

Generalforsamlinger. Ålholm Idrætsforening. Nr. 31 Februar 2011

Generalforsamlinger. Ålholm Idrætsforening. Nr. 31 Februar 2011 Side 1 - Ålholmeren Nr. 31 Februar 2011 Generalforsamlinger 2011 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man har gyldigt medlemskab

Læs mere

Nummer 75. for Øster Brønderslev og Hallund området. SPAR-butikken - Julegaver - Grus og Sand Dagplejere - Kirke-Nyt - Vinsmagninger - Ny butik

Nummer 75. for Øster Brønderslev og Hallund området. SPAR-butikken - Julegaver - Grus og Sand Dagplejere - Kirke-Nyt - Vinsmagninger - Ny butik LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området SPAR-butikken - Julegaver - Grus og Sand Dagplejere - Kirke-Nyt - Vinsmagninger - Ny butik Kreaklub - Forsamlingshuset - Samlingshuset - Elmehøj Nummer

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 64 - marts 2008 SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december,

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Vinter Kirkenyt Gadespejl Kraghede IF Grøftekanten Nordjyske Bank Nummer 56

for Øster Brønderslev og Hallund området Vinter Kirkenyt Gadespejl Kraghede IF Grøftekanten Nordjyske Bank Nummer 56 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Vinter Kirkenyt Gadespejl Kraghede IF Grøftekanten Nordjyske Bank Nummer 56 februar-maj 2010 Lokalindsamling 2010 HVERT år har redaktionen i årets første

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug

Rantzausminde Bådelaug Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 1 2013 Husk Kontingent (Se side 3) Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Jesper Groth, Skovsbovænge 4, Svendborg Tlf. 6221 5326 Mob.

Læs mere

32. årg. 3 / 2008 Redaktionen: Medlemsblad for Jegerup Ungdoms-og Idrætsforening. Ansvarshavende er : Christl Mortensen. Aktivitetskalender:

32. årg. 3 / 2008 Redaktionen: Medlemsblad for Jegerup Ungdoms-og Idrætsforening. Ansvarshavende er : Christl Mortensen. Aktivitetskalender: Aktivitetskalender: September: 9: Orienteringsmøde valg 19:30 14: Høstgudstjeneste 10:30 18: Fyraftensgudstjeneste 18:30 Oktober: 2: Fyraftensgudstjeneste 18:30 23: Stinne Jensen i Præstegården 19:30 Pilgrimsvandring

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

Dec 2013 5. årgang 8. udgave

Dec 2013 5. årgang 8. udgave Dec 2013 5. årgang 8. udgave ÅBENT ALLE DAGE FRA 06:30 20:00 TÆTTERE PÅ DIG OG DIN HVERDAG! F O R M A N D E N S F O R O R D Zebra-projektet på godt og ondt! For nylig afholdt vi i Gundsømagle en Zebra-event

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013 Næshøjen i morgensol Orientering fra Fællesrådet (3) Nyt fra Biblioteket og Harlev Biblioteks Venner (13) Harlev i hjertet (9) SOGNEHUSET TAGES I BRUG (15)

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007. Hårbyvej i Skanderhvor?

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007. Hårbyvej i Skanderhvor? STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007 Indhold: side 3 aktiviteter side 4 Hårbyvej i Skanderhvor? side 5 aktiviteter side 6 Benny s

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Tappen. Nr. 1 48. årg. Marts 2015. Beboerblad for Tapdrup og Omegn

Tappen. Nr. 1 48. årg. Marts 2015. Beboerblad for Tapdrup og Omegn Tappen Nr. 1 48. årg. Marts 2015 Beboerblad for Tapdrup og Omegn Redaktionen Af Erling Hosbond. Så er forårsudgaven af Tappen lige på trapperne. Vi har resultaterne af tre generalforsamlinger, hvor der

Læs mere

KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011

KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011 KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011 Der var mange der trodsede de lidt dystre vejrudsigter og mødte frem til boligselskabets årlige Sankt Hans arrangement ved Kulturhuset. På billedet skinner solen,

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

Nummer 76. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - SPAR-butikken - Politik Velkommen til nye borgere - Kirke-Nyt - Tipi

Nummer 76. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - SPAR-butikken - Politik Velkommen til nye borgere - Kirke-Nyt - Tipi LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøjfestivalen 2015 - SPAR-butikken - Politik Velkommen til nye borgere - Kirke-Nyt - Tipi Samlingshuset - Borgerforeningerne - Elmehøj Nummer 76

Læs mere

Festlig indvielsesfest...

Festlig indvielsesfest... 22. årgang www.filskovogomegn.dk november 2012 Festlig indvielsesfest... Læs mere på side 13 Øvrige nyheder... Nytårsmarch... Læs mere på side 4 Nørkelklubben søger... Læs mere på side 15 Julefrokost...

Læs mere

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret!

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret! Side 1 - Ålholmeren Nr. 27 Februar 2009 Indkaldelser til generalforsamlinger 2009 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man

Læs mere

KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af martsnummerets gavebevis udsat af SUPER BRUGSEN I NR. JERNLØSE blev: Carlo Poulsen, Gartnerlunden 1,

KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af martsnummerets gavebevis udsat af SUPER BRUGSEN I NR. JERNLØSE blev: Carlo Poulsen, Gartnerlunden 1, 1 Juni 2008 Nr. 29 KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af martsnummerets gavebevis udsat af SUPER BRUGSEN I NR. JERNLØSE blev: Carlo Poulsen, Gartnerlunden 1, Mørkøv KNABSTRUP eren ønsker den heldige

Læs mere

Marts 2013. Indkaldelse til Generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes torsdag den 11. april 2013 kl. 19:00 i festsalen på Korsvejens skole.

Marts 2013. Indkaldelse til Generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes torsdag den 11. april 2013 kl. 19:00 i festsalen på Korsvejens skole. Indkaldelse til Generalforsamling Generalforsamlingen afholdes torsdag den 11. april 2013 kl. 19:00 i festsalen på Korsvejens skole. Dagsorden: Suppleanter: Klumme: Så er vi atter nået mod slutningen af

Læs mere

33. årgang. September 2012. Nr. 124

33. årgang. September 2012. Nr. 124 33. årgang. September 2012. Nr. 124 1 Den Unge Euphrosúnê Runeparkens sommerfest Den Gamle Redacteur Cycle Team starter ud fra Runeparken I Runeparken er der en tradition. En tradition for at holde vejfest.

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 22 Årgang 6 November 2004. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 22 Årgang 6 November 2004. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 22 Årgang 6 November 2004 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening -

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD December 2014 NR. 6 2 ANNONCER Lokalt Nyt mellem Arresø og Hillerød ønsker alle vore læsere og annoncører en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår

Læs mere