Medlemsblad for Sangforeningen Øresund af 1882 og Skovshoved By s Grundejer- og Bevaringsforening af 1938

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Sangforeningen Øresund af 1882 og Skovshoved By s Grundejer- og Bevaringsforening af 1938"

Transkript

1 Medlemsblad for Sangforeningen Øresund af 1882 og Skovshoved By s Grundejer- og Bevaringsforening af 1938 NR. 2 - april ÅRGANG NR. 2 - April ÅRGANG Børge s sidste optræden ved markfesten, se nekrolog side 12 Børge,s sidste optræden ved markfesten, se nekrolog side 12 Side indd :34:56

2 Skovshoved Bys Grundejerog Bevaringsforening af Formand: Kasserer: Kontingent for året 2015 Kaj Sidenius Peter Nielsen Byens borgere 200,00 kr. Byens pensionister 100,00 kr. Udenbys medlemmer 200,00 kr. Konto nr Sangforeningen Øresund af 1882 Formand: Kasserer: Jørgen Jensen Ove Stilhoff Larsen Har du husket at betale dit kontingent? Hvis ikke, gør det straks! Kontingent for året 2015 Aktive sangere 500,00 kr. Passive medlemmer 150,00 kr. Konto nr Skovseren Redaktion og annoncer. Tlf Strandvejen 242, 2920 Charlottenlund. Peter Nielsen (ansvarshavende) Tryk: Jungersen Grafisk ApS Side indd :35:10

3 Skovshoved By s Grundejer- & bevaringsforening af 1938 Generalforsamling Skovshoved By s Grundejer- og Bevaringsforening Dagsorden Punkt 1: Punkt 2: Punkt 3: Punkt 4: Punkt 5: Punkt 6: Punk7: Punkt 8: Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 23. april, kl Valg af dirigent Formandens beretning Regnskab I Skovshoved Sejlklub Fastsættelse af kontingent Valg af formand / Kaj Sidenius er på valg Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er: Flemming Hansen og Peter Nielsen Bestyrelsessuppleanter, Theit W. Knudsen Revisorer Niels Gregersen Alle er villige til genvalg Revisorsuppleanter, Claus Sloth Indkomne forslag fra stemmeberettigede medlemmer herunder forslag fra bestyrelsen Eventuelt Herunder orientering og debat om udviklingen i og omkring Skovshoved by og havn. Alle byens borgere er velkommen til at overvære generalforsamlingen, og deltage i debatten under punkt 8. Opmærksomheden henledes på, at det dog kun er medlemmer der er stemmeberettigede Side indd :35:11

4 Sangforeningen Øresunds Stiftelsesfest Sangforeningens årsfest - denne gang 133 år - fandt sted lørdag den 31. januar 2015 i Skovshoved Idrætsforenings hyggelige restaurant. Bestyrelsen havde sammen med restauratøren fået sammensat en menu, som tilsyneladende faldt i de festklædte, humørfyldte deltageres smag. Desværre måtte foreningens formand Jørgen melde afbud p.g.a sygdom, hvorfor aftenens konferencier, Ole Dan Jensen, overtog indledningen på aftenen ved at byde velkommen og takke de ca. 40 fremmødte for deres deltagelse i Sangforeningens årlige stiftelsesfest. Koret fremførte herefter nogle sange fra sit righoldige repertoire. Så med vores nye korleder, Torben Lund, som dirigent og ved tangenterne hørtes den velkendte skønsang, der medførte stor applaus fra det sangkyndige publikum. Ole Dan, underholdt os under middagen med et tankevækkende regnestykke, som han i dagens løb havde funderet over, nemlig hvor mange øl sangerne havde drukket ved sangaftener og festlige sammenkomster siden foreningen start i Resultatet husker jeg desværre ikke, men det var rigtig mange styk og i kroner millioner. Herudover blev de omdelte fællessange afsunget med passende mellemrum akkompagneret af Krille ved klaveret. Under desserten og kaffen fandt salg og udtrækning af lodder i det traditionelle- og overdådige lotteri sted. Blandt gevinsterne fandtes enorme frugtkurve, hestevognstur i Dyrehaven, rødvine, stor fødselsdagskringle samt snaps, alt sammen sponsoreret af lokale forretninger og støttemedlemmer, snapsen dog af Sangforeningen. Efter middagen skulle der have været spillet til dans, men ved en aftalemisforståelse mellem formanden og Krille kunne Krille ikke blive og spille til dansen, så vi fik restaurantens musikradio slået til, hvilket dog ikke gav mange par på gulvet. Vi kan kun love bedring næste år. Ikke desto mindre hyggede gæsterne sig med snak og sang i stedet, og det blev som sædvanlig sent, før den sidste gæst forlod restauranten. Bestyrelsen ønsker et forhåbentlig glædeligt gensyn til stiftelsesfesten i 2016, og vi opfordrer igen byens borgere til at deltage i vores fødselsdagsfester. Bestyrelsen PS. Tak til sponsorerne Jan Trinderup, Rosengaard Frugt, Bager Patrick Bosse, Vognmand Jørgen Jensen. Side indd :35:11

5 Forårskoncert i Skovshoved Kirke Mandag d. 20. april 2015 kl Sangforeningen Øresund afholder sin traditionsrige forårskoncert, som samtidig er afslutning på sangsæsonen. Korets nye dirigent, Torben Lund, har øvet en række klassiske korværker, danske og nordiske sange, og ser frem til at fremføre disse for et stadigt stigende publikum. Som noget nyt vil Skovsertrioen bestående af Flemming Makalhof, Hans - Henrik Svendsen og Per Richardt Jensen bidrage med svingende jazzmusik og afslutte i en jamsession med Skovserkoret. Der vil efter koncerten blive serveret forfriskninger og snacks i sideskibet. Fri entre. Glæd jer til en festlig forårsaften. Sangforeningen Øresund Bestyrelsen. Side indd :35:24

6 Skovshoved Fodbold Skovshoved Erhvervsklub Fodbold Erhvervsklub Nr år HUS&HAVEavisen café bomhuse t Nr år HUS&HAVEavisen café bomhuse t Hjort Hjort Side indd :35:36

7 RING OG BESTIL ET GRATIS SALGSTJEK INDEHAVER - EJENDOMSMÆGLER MDE SUSANNE SKOUENBORG ORDRUPVEJ 94, 2920 CHARLOTTENLUND TELEFON Grafiske totalløsninger Side indd :35:59

8 Aktivitetskalender 2015 Grundejer og Bevaringsforeningen 19.4 April/Maj Hold byen ren kl v/fiskerpigen 23.4 Generalforsamling kl Skovshoved Sejlklub 3.5 Åbning af Boulebanen kl På marken ved banen xx.5 Byvandring kl Ved fiskerpigen 7.6 Loppemarked kl På marken 23.6 Sankt Hans kl Skovshoved Havn 27.6 Børnedag kl Ved legepladsen 29.8 Markfesten kl På marken Juletræ kl Hjørnet ved Teglgårdsvej Vi vil gerne have jeres adresser, så vi kan informerer hurtigt om nyheder, som f.eks., her vor Park og Vej pludselig møder op og fjerner de små øer Send venligst jeres adresse til Som det fremgår af aktivitetskalenderen, er der mange aktiviteter i årets løb, som vi håber mange af byens borgere vil deltage i og bakke op omkring. Ud over de store arrangementer der skal planlæges og udføres i praksis, er der også et arbejde med de aktiviteter der består i udvalgsarbejde med behandling af de løbende sager omkring lokalplaner, byggesager, By og Havn, trafik, parkering, afledning af regnvand og andre problemstillinger der har indflydelse på vor by. Mød derfor op til generalforsamlingen og gør din indflydelse gældende og vi ser gerne nogle af byens borgere, nye såvel som ældre, stiller op til bestyrelsesvalget, således at der kan komme nye tanker ind i bestyrelsen. De afgående bestyrelsesmedlemmer skal nok bakke op og fortsætte i udvalgsarbejde, men det kunne være spændende med nye kræfter i bestyrelsen. Sangforeningen. Selv om vi er mod slutningen af sæsonen er nye sangere meget velkommen, således at de kan være klar til næste sæson og ligeledes medvirke ved korets optræden til Sankt Hans aften på Skovshoved Havn. Vores nye korleder Torben Lund glæder sig til at se nye ansigter og høre nye stemmer i koret, så mød op mandag aften kl. 19:30 i Skovshoved Kirke (sidesalen) således at du allerede nu er en aktiv del af det nu 133 årige sangkor Bestyrelsen ser frem til at modtage mange nye sangere i foreningen. Side indd :35:59

9 Konkurrenceprogram Kysten i Skovshoved. Som det fremgik af sidste nummer af Skovseren var foreningens formand indkaldt til møde omkring konkurrenceprogrammet der nu har ligget stille i et par år, medens projektet omkring ny havn var igangsat. Oprindeligt var sammenhæng By og Havn et projekt. I forbindelse med mødet om konkurrenceprogrammet, åbnede politikerne op for, at Strandvejen kunne inddrages i konkurrence programmet. På vort årlige møde i august med repræsentanter fra Park og Vej samt administrationen, var der enighed om, at der skulle gøres noget ved øerne således at de ikke blev brugt til parkering og henkast af affald, men da der ikke var sket noget fra august til nytår, havde vi forstået af denne opgradering af øerne indgik i det nye konkurrenceprogram. Stor var derfor vores overraskelse da Park og Vej, i januar, med meget kort varsel dukkede op og fældede alle træer på øerne og gik i gang med udgravninger og nu også beplantning af de aftalte roser, med stor modstandskraft over for salt. Endnu større var overraskelsen da Park og Vej pludselig dukkede op og begyndte at fjerne de små øer uden forudgående varsel. Ved det sidste fællesmøde med Par og Vej, blev der fremsat ønske om at Øerne blev fjernet, men der blev ikke indgået nogen aftale herom. Af referatet fra Park og Vej, fremgår da også, at øerne er en af forudsætningerne for at der kan skiltes med 30 km/t Som det erindres, indkaldte politikerne til møde før jul, og kunne ikke vente på tilbagemelding fra byen efter det planlagte orienteringsmøde midt i januar, da konkurrenceprogrammet skulle sendes i udbud straks efter nytår. Bestyrelsen arbejdede på højtryk i juledagene og dagene imellem jul og udarbejdede det udførlige høringssvar, som kan ses på hjemmesiden Høringssvaret var ledsaget af flere bilag, herunder to visuelle forslag til stiforløb, som kan ses på de næste sider og skulle have dannet udgangspunkt for debatten på orienteringsmødet i januar, om konkurrenceprogrammet. Her sidst i marts er der fortsat ikke sket noget synligt med det konkurrenceprogram, som politikerne havde så travlt med at få vore høringssvar til, selv om bestyrelsen havde sat alle private aftaler imellem jul og nytår til side, for den 2. januar 2015, at kunne aflevere høringssvaret til politikerne. Som det fremgår af de visuelle forslag der kan ses på side 10 og 11, arbejder vi for i forbindelse med nedsat fart på kystvejen gerne 40 km på strækningen forbi byen og havnen, at få parkeringslommer på vest siden af Kystvejen, forbundet til byen med stier, således af de beboere der bor på den østlige side kan anvende disse parkeringspladser og derved aflaste de utålelige parkeringsforhold i byen. Vi har på nuværende tidspunkt ikke nogen klarhed over hvornår der sker mere i sagen, men venter med vanlig tålmodighed. Side indd :35:59

10 Side indd :36:02

11 Side indd :36:04

12 1946 tikt d fra kl. 11 Nekrolog Børge Sangforeningen Øresund har mistet sit eneste æresmedlem Børge Weie der døde den 4. marts, i en alder af 93 år. Børge har hele sit voksne liv været aktiv i sangforeningen, enten det var til julefest eller karneval på hotellet, palmehaven, travbanen, eller de berømte Skovseraftner i Bellevue Teatret på Skovridder Kroen eller på Skovshoved Skole har Børge altid været en af de bærende kræfter, hvor navnlig Skovshoveds By orkester med Ditte og Johan David var et af højdepunkterne. Børge kom til Skovshoved som helt spæd med sine forældre Ella og William, der lejede sig ind i Strandvejen 279. Senere flyttede familien til Strandvejen 262 og da Børge for nu mange år siden blev forældreløs købte han den lille For bygning til Strandvejen 285, der tidligere havde rummet flere erhvervsvirksomheder, men nu blev Villa Børge Mange kan stadig kunne huske Børge, når han fløjtende tog turen til Westminster fort at hente dagens avis, og få sig en enkelt skarp for at klare den lange hjemtur. Børge var uddannet glarmester, men skiftede tidligt til ansættelse i DSB, for der havde de et orkester hvor Børge også kunne udfolde sine musikalske talenter. Børge der var et rigtigt hjemstavns menneske havde ikke været længere uden for Skovshoved end Hellerup mod syd og Taarbæk mod nord, da han skulle med DSB orkestret til Sønderborg. Børges mor Ella var sønderknust, hvordan skulle Vor Børge klares sig i det fremmede med alle de fristelser, men det gik, og Børge kom velbeholden hjem til Skovshoved. Sine sidste år tilbragte Børge på Holmegårdsparken, hvor han med sit utrættelige humør og musikalske talent underholdt alle Holmegårdsparkens beboere. Børge efterlader sig ikke familie, men vi er mange der vil tænke tilbage på Børge med mindet om et varmt menneske. Æret være Børges minde. Skovserpige og dreng. -dreng Aluminia - design Jensenius 1946 Adagio Kunst, klassisk og antikt Lene Hansen Ordrupvej 52, 2920 Charlottenlund Tlf Åbent alle hverdage på nær mandag fra kl. 11 Side 12 Adagio Kunst, klassisk og antikt indd :36:11

13 Sankt Hans Vi arbejder på, igen i år at afholde Sankt Hans aften på Skovshoved Havn, selv om vejrudsigten i skrivende stund ser noget ildevarslende ud, med mulighederne for hvor vi kan etablere bålet og placere den tusindtallige publikums skare der de sidste år har fundet vej til Havnen. Vi er optimister så det nok skal lykkes, og det samme er klubber og de erhvervs- drivende på havnen. Med fælles hjælp forventer/håber vi at der nu for fjerde år i træk bliver Sankt Hans bål, således at den gamle tradition kan føres videre, Er der friske kræfter der vil hjælpe de efterhånden ældre herrer med opbygning af bålet, er de velkommen til at henvende sig til foreningens Restaurant Sejlklubberne formand Kaj Sidenius. på Skovshoved Havn Åbningstider Cafe Frokost Åbningstider hver dag fra 7. april Middag Cafe Frokost Sommergrill Middag ad til din fest her eller Mad hjemme til din fest på havnen eller hjemme Restaurant Sejlklubberne på Skovshoved Havn Booking Hovmesterens buffet på forårets søndage eller tel Husk Sankt Hans Aften r os til at byde alle skovsere velkommen! 3 retter kr 378 Booking på eller tel Side indd :36:12

14 Nekrolog Inger Bech Inger Bech der var gift med Emil Bech, Skovshoved By s Grundejer- og Bevaringsforenings eneste æresmedlem er død i en alder af 82 år. Inger kom til Skovshoved fra Grinsted i Jylland, da hun havde truffet Emil, og i 1953 blev de gift i Skovshoved Kirke. Allerede fra Inger kom til Skovshoved deltog hun aktivt i gymnastik holdet på skolen og sang i flere sangkor. Inger var sammen med Justa Møller Nielsen og Lizzi Sølberg de aktive kvinder der sidst i tresserne reddede det hensygnende mandskor i Sangforeningen Øresund fra total opløsning, da de fik gennemtrumfet at der blev optaget kvinder i sangforeningen, der her efter fik en fantastisk opblomstring. Mange vil sikkert huske den første store Skovseraften i Bellevue teatret, hvor Inger var en af hoved kræfterne og fremførte den indledende prolog om Skovshoved, så ikke et øje var tørt. En af Ingers specielle sang oplevelser, var i 1989 hvor Inger under en stor koncert i Verona, sang i kor med selveste Pavarotti. Inger var også en utrættelig støtte for sin mand Emil, da han som formand for Skovshoved Bys Grundejer- og Bevaringsforening i mange år, kæmpede og vandt kampen for bevarelsen af Skovshoved, med vedtagelsen af Byplan 21. Inger efterlader sig sin mand Emil, tre sønner og svigerdøtre samt 6 børnebørn. Æret være Ingers minde. Udvidelsen af Skovshoved Havn BANG - CRASH - BUMP - BZZZZZZ - KLONK - KABOOM... Mange er lydene som beboerne i Skovshoved har lagt øre til i snart et år, hvor udbygningen af havnen har været igang. Om morgenen - om aftenen - om natten - i week-enderne - det har bestemt været varieret arbejdstid for havnebyggerne. Tålmodighed og overbærenhed er superlativer som skovserne med god ret kan bryste sig af - for hvis man havde villet, var der mange ting man kunne have klaget over - men heldigvis har alle tænkt, at jo før de bliver færdige, jo bedre - så hellere lade dem arbejde i fred. Og hvordan går det mon - det der med - at blive færdige? Ja - vi har prøvet at stille flere spørgsmål til Gentofte Kommune om tidshorisonter for bl.a. Færdiggørelse af Havn - Promenade-arealer - Parkeringsarealer - Ændring af Kystvej osv, men ved redaktionens afslutning har vi endnu ikke fået svar. Svarene kommer vi så derfor tilbage til i næste spændende afsnit af historien om udbygning af Skovshoved Havn som følger i næste nummer af SKOVSE- REN. AKB/ Side indd :36:12

15 Lokalplan 366, er nu vedtaget af Kommunalbestyrelsen Efter endnu en forhandlings runde imellem grundejerforeningerne og forvaltningen, blev der enighed om et oplæg der kunne sendes til endelig behandling i kommunalbestyrelsen. Det lykkedes at få indarbejdet det helt tilbage i 1983 udarbejdede forslag med, at hegn i skel, vinkelret 2 m ud fra huset, kan være i en højde på 1,80 m, hvor efter det skal ned i den højde der er gældende for såvel Byplan 21 og lokalplan 366. I bestyrelsen er vi udmærket klar over at der er mange forskellige ønsker til hegnshøjder og lige meget hvad der bliver gjort er der altid nogen der er utilfredse og ønsker en anden løsning. Med den løsning på hegnshøjder der nu er vedtaget, er der mulighed for at skabe et lille kompromis, imellem at skærme for privatlivets fred, og det visuelle overblik som ønskes, i såvel Byplan 21, som i den pjece Skovshoved et bymiljø som politikerne for et par år siden udsendte Vi kan nu kun håbe at alle efterlever såvel Byplan 21 som Lokalplan 366, til glæde for alle byens borgere. SIF Gruppen sponsorer den elektriske ål på Den Blå Planet El-installationer VVS-service Sikringsløsninger Vedvarende Energi Intelligente Installationer Komfort & Energistyring Kontraktservice Ejendomsservice IP Netværk og telefoni Generatorvej Søborg Telefon Side indd :36:14

16 Ledig annonce - plads til dig Ordrupvej Charlottenlund Telefon Peter Ortmann Nielsen priv Biltelefon Telefax Side indd :36:36

17 Nekrolog Grethe Christiansen Grethe Christianden - enke efter sangforeningens mangeårige formand og æresmedlem Torben Christiansen - er død i en alder af 91 år. Grethe, der var født i Jylland, kom lige før krigen til Øresundskysten, hvor hun tjente det bedre borgerskab hos forskellige familier langs kysten. I slutningen af krigen mødte hun den flotte civilbetjent Torben, der gjorde tjeneste ved Bellevue teatret, og så var Grethe på vej mod Skovshoved. Parret flyttede ind i Torbens slægtshus på Strandvejen der dengang også indeholdt det kendte Pension Sundbo, der kunne rumme 6 familier som pensionatsgæster om sommeren. Udover at passe hjemmet og parrets fire børn, fortsatte Grethe med at tjene det bedre borgeskab, hvor hun 5 dage om ugen på sin cykel, som en frelsende engel fik sat orden i mange hjem. Grethe var en stor opbakning for Torben i hans mange år som formand for sangforeningen og var altid til fest og farver, når der var bal på kroen, enten det var ved festerne på Hotellet, i Palmehaven, på Travbanen eller i SIF. Sine sidste år tilbragte Grethe på plejehjemmet Lindely, men det er ikke mange år siden, at Grethe var det festlige midtpunkt på Senior i SIF s årlige sommerudflugt til Tårbæk. Æret være Grethes minde. Børnedagen Som det fremgår af aktivitetskalenderen afholdes den årlige børnedag i år lørdag den 27. juni kl hvor alle mødes ved legepladsen. Sidste år tog de aktive forældre Rikke og Martin i 301 og Frederikke og Rasmus i 236 initiativ til at følge op på de mange træf på legepladsen, med en egentlig børnedag, og fik samlet en flok af byens herlige unger på og omkring legepladsen. Sidste år var det et forsøg, i år bliver det en gentagelse og fra næste år bliver det forhåbentlig en tradition med en årlig børnedag i juni, som supplement til børnearrangementet til Markfesten sidst i august. Det er vigtigt at alle bakker op om børnearrangementerne, da børnene jo er Skovshoveds fremtid, så vi ser frem til endnu en dejlig børnedag på marken. Har I ideer eller forslag til børnedagen, er i velkommen til at kontakte Frederikke på Mail: frederikke eller Rikke på Mail: Side indd :36:36

18 bestil På TlF eller års jubilæum se mere på costasmeralda.dk FaCebook: mobilside: åbningstider Periode: 1/10-1/3 Mandag - Lørdag: Søndag: Periode: 1/3-30/9 Mandag - Lørdag: Søndag: Pizzeria Costa Smeralda Strandvejen Charlottenlund Tlf eller tlf Side indd Annonce_Skovseren.indd /02/1407:36:

19 Skovserens og Byens bank En bank i øjenhøjde... Hvad skal der til, for at du vil overveje at skifte bank? I Skjern Bank får du rådgivning, der er til at forstå. Hos os er den personlige kontakt vigtig, og du får altid et hurtigt svar på dine henvendelser. Vi lægger vægt på nærvær, og derfor vil vi gerne mødes med dig, så vi kan fortælle om dine fordele ved at blive kunde i Skjern Bank. Kontakt en rådgiver i Skjern Bank, hvis du kunne tænke dig en bank i øjenhøjde. Strandvejen Hellerup. Tlf skjernbank.dk Side indd :36:45

20 Side indd :37:05

Peter Faber Rod Nekrolog Sangforeningen

Peter Faber Rod Nekrolog Sangforeningen Peter Faber Rod Nekrolog Skovshoved Bys Grundejer og Bevaringsforenings tidligere mangeårige formand Peter Faber Rod er gået bort, efter længere tids sygdom. Peter kom til Skovshoved fra den nærmeste omegn

Læs mere

Medlemsblad for Sangforeningen Øresund af 1882 og Skovshoved By s Grundejer- og Bevaringsforening af 1938

Medlemsblad for Sangforeningen Øresund af 1882 og Skovshoved By s Grundejer- og Bevaringsforening af 1938 Medlemsblad for Sangforeningen Øresund af 1882 og Skovshoved By s Grundejer- og Bevaringsforening af 1938 NR. 1 - Januar 2015-37. ÅRGANG Skovserkorets Julekoncert i Holmegårdsparken Husk! Sangforeningen

Læs mere

Medlemsblad for Sangforeningen Øresund af 1882 og Skovshoved By s Grundejer- og Bevaringsforening af 1938

Medlemsblad for Sangforeningen Øresund af 1882 og Skovshoved By s Grundejer- og Bevaringsforening af 1938 Medlemsblad for Sangforeningen Øresund af 1882 og Skovshoved By s Grundejer- og Bevaringsforening af 1938 NR. 2 - April 2014-36. ÅRGANG Costa Smeraldas jubilæum 61479.indd 1 01-04-2014 18:28:28 Skovshoved

Læs mere

Medlemsblad for Sangforeningen Øresund af 1882 og Skovshoved By s Grundejer- og Bevaringsforening af 1938 MARKFEST SKOVSHOVED

Medlemsblad for Sangforeningen Øresund af 1882 og Skovshoved By s Grundejer- og Bevaringsforening af 1938 MARKFEST SKOVSHOVED NR. 3 - August 2015 37. ÅRGANG Medlemsblad for Sangforeningen Øresund af 1882 og Skovshoved By s Grundejer- og Bevaringsforening af 1938 MARKFEST SKOVSHOVED LØRDAG DEN 29. AUGUST PÅ STEJLEPLADSEN BØRNEPROGRAM

Læs mere

Søndag d. 30. november kl. 16:00. Skovshoved By s Grundejer- og Bevarings forening arrangerer igen i år, juletræf for store og for små i Skovshoved

Søndag d. 30. november kl. 16:00. Skovshoved By s Grundejer- og Bevarings forening arrangerer igen i år, juletræf for store og for små i Skovshoved Medlemsblad for Sangforeningen Øresund af 1882 og Skovshoved Skovseren By s Grundejer- og Bevaringsforening af 1938 Nr.4 November 2014 36. ÅRGANG NR. 4 - November 2014-36. ÅRGANG Søndag d. 30. november

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Grundejerforeningen. For Hellerup og Maglegaard Sogne. Øregådsparken

Grundejerforeningen. For Hellerup og Maglegaard Sogne. Øregådsparken Grundejerforeningen For Hellerup og Maglegaard Sogne Øregådsparken Marts 2015 Formanden skriver Erantis og vintergækker lyser op alle vegne og byder os velkommen til foråret 2015. Foråret er den tid på

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til Grundejerforeningen LILLEMARKEN Gevninge Indkaldelse til: 44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus torsdag den 8. april 2010 kl. 19.30 Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling Dagsorden: 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af bestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af årsregnskab 5. Fremlæggelse af budget a. Forslag til investering

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 49

Referat af bestyrelsesmøde nr. 49 Referat af bestyrelsesmøde nr. 49 Dato: Onsdag den 16.01.2013, kl. 19 Sted: Carsten Meyer, Dalsgaardsvej 7, 2930 Klampenborg Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Charlotte Mollerup, CMO Steen Dawids,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Februar 2013 6. Årgang Nr. 1

Februar 2013 6. Årgang Nr. 1 Februar 2013 6. Årgang Nr. 1 Pinsetræf i Danmark i 2011 Husk: Vinterferie 11. februar og dermed ingen dans. 3 4 6 9 10 12 13 14 15 16 Indhold Bestyrelsens side Amager Folkedanseres 1. bankospil Julehilsener

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej 5. marts 2016 Bestyrelsens beretning 2.1 Bestyrelsen, som den ser ud i dag Formand: Niels Bloch Musvågevej 52 Ikke på valg Kasserer: Kai Jensen Musvågevej

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter:

Dagsorden ifølge vedtægter: Enderslev Bylau Afholdt ordinær generalforsamling Onsdag den 3. februar 2010 kl. 19.00 i Garagen på Kærvej 4 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab v. kassereren

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

På vores tur til Bad Bramsted var Hans Carl og Ronald med ledsager inviteret med, men det var kun Hans Carl og Kirsten der kunne.

På vores tur til Bad Bramsted var Hans Carl og Ronald med ledsager inviteret med, men det var kun Hans Carl og Kirsten der kunne. Vi har haft følgende aktiviteter: 3 Søndag den 13. nov. 2011, Tyrolermusik i Agerbæk. Fredag den 25. nov. 2011, jul i city, herefter julefrokost på Britannia. Søndag den 11. dec 2011, jul i city Søndag

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

VEDTÆGTER BG&IF. Vedtægter. For. Bogense Gymnastik- og Idrætsforening, BG&IF. Foreningens navn er Bogense gymnastik- og Idrætsforening, BG&IF.

VEDTÆGTER BG&IF. Vedtægter. For. Bogense Gymnastik- og Idrætsforening, BG&IF. Foreningens navn er Bogense gymnastik- og Idrætsforening, BG&IF. VEDTÆGTER BG&IF Vedtægter For Bogense Gymnastik- og Idrætsforening, BG&IF 1. Foreningens navn er Bogense gymnastik- og Idrætsforening, BG&IF. Foreningen er stiftet den 22. januar 1914. Foreningen består

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Februar - marts Årgang Nr. 1

Februar - marts Årgang Nr. 1 Februar - marts 2016 9. Årgang Nr. 1 Husk tilmelding til fællesspisning til generalforsamlingen den 4. april, se nærmere side 6. 3 4 6 7 8 10 11 12 14 Indhold Bestyrelsens side Præsentation af Henny Fællesspisning

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bæveren 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bæveren 2012 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bæveren 2012 Agenda 2012 0) Velkommen v/ Jyske Bank Velkommen v/ Formanden 2) Valg af Dirigent + Referent 3) Formandens beretning 4) Regnskab til godkendelse 5)

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Tirsdag d. 21.februar 2017 kl. 19.00 Rolfhallen. 1. Valg af dirigent og referent: Steen Lindegaard vælges som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 42. årgang nr. 4 Marts Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 42. årgang nr. 4 Marts Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 42. årgang nr. 4 Marts 2016 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

HK Senior Djursland Program 2015

HK Senior Djursland Program 2015 HK Senior Djursland Program 2015 Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2014: Formand: Hanna Rasmussen, tlf. 86321620 Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 Sekretær: John Ole Rasmussen,

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

HNR Julehygger igen i stor stil :

HNR Julehygger igen i stor stil : Side 1 HNR Julehygger igen i stor stil : Vores elskede radio er klar til at julehygge med os i December. Igen i år, julehygger Per Schreiber med os med flere historier om den søde juletid, hver søndag

Læs mere

Kunstnerhuset KARAVANA. Månedsbrev december 2017

Kunstnerhuset KARAVANA. Månedsbrev december 2017 Kunstnerhuset KARAVANA Ind i kunsten ud i verden Månedsbrev december 2017 Dette års juleshow var et samarbejde mellem band og kompagni, så der var fyldt godt op på gulvet med både gaver, juletræer, juletravlhed,

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

52. Årgang Januar 2013 Nr. 1

52. Årgang Januar 2013 Nr. 1 52. Årgang Januar 2013 Nr. 1 Jul og Nytår er nu overstået, og forhåbentligt har alle haft nogle gode dage med afslapning og hygge i familiens skød. Nu er det imidlertid blevet hverdag igen, og et nyt år

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Grundejerforeningen Salvig v/formand Susanne Nielsen, Stenbjergvænget 3, Orø, 4300 Holbæk www.gf-salvig.nu - Telefon 3027 2520 - sus.oebo@live.dk Kære Grundejere Hermed inviteres til Grundejerforeningen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016.

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016. Program for 1. halvår 2016. Huskelisten Hulemøde: kl. 19.00 i Helligåndshuset Tirsdag 2. februar Tirsdag 1. marts (aflevere tekster til Randers Ugen) Tirsdag 5. april Viseaftener: Kl. 19.30 I pausen kl.

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke

Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Revideret efter generalforsamlingen 2007, 2010, 2013 og 2015. 1 Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Navn og formål 1, stk. 1. Foreningens navn er " Foreningen

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Referat Foreningen Hårbølle Havn Afholdt på Damme Kro d. 22.3.2015 kl. 10.15

Referat Foreningen Hårbølle Havn Afholdt på Damme Kro d. 22.3.2015 kl. 10.15 Referat Foreningen Hårbølle Havn Afholdt på Damme Kro d. 22.3.2015 kl. 10.15 Søren Arensberg (fungerende formand) bød velkommen, og gik til første punkt på dagsorden. Punkt 1. Valg af dirigent. Som dirigent

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

U S A V I INFORMERER. Prøv vores hjemmeside

U S A V I INFORMERER. Prøv vores hjemmeside http://storevejlegaard.dk April 2012 H Prøv vores hjemmeside INFORMERER U S A V I Nu er det et par år siden jeg sagde ja til at vedligeholde grundejerforeningens hjemmeside. Jeg havde ikke prøvet at lave

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere