Nr. 3 I Juni Leder Få nu mening med galskaben Find fem fejl Hvad skal skolen hedde? Halleklippen på Bornholm et forårsportræt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 3 I Juni 2011. Leder Få nu mening med galskaben Find fem fejl Hvad skal skolen hedde? Halleklippen på Bornholm et forårsportræt"

Transkript

1 G L A D S A X E L Æ R E R F O R E N I N G Nr. 3 I Juni 2011 Leder Få nu mening med galskaben Find fem fejl Hvad skal skolen hedde? Halleklippen på Bornholm et forårsportræt

2 Henrik Poulsen Formand for Gladsaxe Lærerforening og Hovedbestyrelsesmedlem Kontoret 2 Tyverne Stengårds Allé 197 Tlf Fax Åbent: Ma. - to Fre Thomas Agerskov Næstformand i GLF, Sekretær Rita Hagmann Kolonierne Forretningsfører Poul Hansen Koloni- Gert Hermansen. kasserer Gironr Mette Fredensborg Ansvarlig for det pædagogiske arbejde Medlem af koloniudvalget Kredsen er repræsenteret ved følgende bestyrelsesmedlemmer Skolerådet: Thomas Agerskov - Henrik Poulsen Med-systemet: Hovedudv.: Henrik Poulsen - Bkf-med: Thomas Agerskov Børneinst.: Thomas Agerskov Udviklingsrådet: Mette Fredensborg Ole Kobberup Larsen Webmaster, medlem af koloniudvalg Tyverne udgives af Gladsaxe Lærerforening DLF kreds 20 Redaktør og presseansvarlig: Jeanette H. Christiansen Bladet udkommer 5 gange årligt. Sats og tryk Grafia Design Vandtårnsvej Søborg Oplag: 1453 ISSN: Svanemærket tryksag Nikolaj Dahlkild Arbejdsmiljøansvarlig Jeanette H. Christiansen Formand for kolonierne og redaktør af Tyverne Stof til næste nummer af Tyverne Deadline er 12. september Evt. senere aflevering kan aftales med redaktøren. Det vil være rart for os at have forhåndskendskab til indlæg især hvis de kommer i sidste øjeblik. Debatindlæg og artikler modtages via . Medsend gerne fotos. Vi forbeholder os ret til at forkorte indsendte indlæg. Indhold nr. 3 Juni 2011 Leder. Folkeskolen hele tiden i fokus Få nu mening i galskaben Find fem fejl ved de nationale test Hvad skal skolen hedde? John Rasmussen Pensionsberegning m.m. Halleklippen på Bornholm et forårsportræt GLFs budgetudtalelse vedrørende budget Holdledermøde for sommerholdene Vi læser for livet Volleyballturneringen Rita Hagmann Sekretær Visioner og udfordringer for folkeskolerne i Gladsaxe Tilgiv dem ikke Lejrskole via foreningen Det sker i foreningen Skriftlige henvendelser til Har du brug for en personlig samtale med råd og vejledning, er du velkommen til at ringe og aftale tid i lærerforeningen. Forside: De skoler i Gladsaxe skolevæsen, som er tiltænkt strukturændringer.

3 Tyverne Folkeskolen hele tiden i fokus A f H e n r i k P o u l s e n Interessen for folkeskolen er altid til stede i det offentlige rum. Hver dag har sit bud på, hvad der kan gøre skolen bedre. Det er alt sammen godt nok men der er desværre alt for mange meningsdannere, der uden skelen til, hvad der virker, gør sig kloge på hvad der skaber kvalitet og udvikling i skolen. 9 kommuner, herunder Gladsaxe har fået mulighed for at blive frikommune fra Gladsaxe har i al hast uden om så meget som at inddrage en lærer, en skolekonsulent eller en skoleleder kastet sig ud i ansøgninger, hvor centrale bestemmelser omkring undervisningen i udskolingen skal brydes ned: Klassekvotienter, regler for holddannelse, uddannelseskravene, fagrækken, timetal, specialundervisning og skoledistrikter. Det er alt sammen meget spændende (!) problemet er bare, at forsøgsbeskrivelserne på skoleområdet er så uklare og luftige, at man indimellem føler sig som drengen i Kejserens nye klæder. Han havde som bekendt svært ved at se, at kejseren havde noget tøj på. Til gengæld smider man om sig med positivt ladende ord, som nye faglige læringsmiljøer, læringsfællesskaber, fleksible tilrettelæggelse af klasser, fagligt kvalificerede læringsaktiviteter, fleksibel udskoling, målstyrede læringsaktiviteter. Sjovt nok er ordet undervisning ikke så positivt ladet. Nu hedder det læringsaktiviteter, Hvorfor nu det? En anden frikommune Odense har et bud på læringsaktivitet: Læringsaktivitet, udvide undervisningsbegrebet, som åbner for andre læringsaktiviteter og andre faggrupper. Forvaltningen i Odense skriver videre: Hvis man gør det tilladt, at en del af folkeskolens virksomhed bl.a. i forhold til de mål der er indeholdt i faghæftet om elevens alsidige personlige udvikling kan varetages af personale, der ikke er læreruddannet. Der vil kunne tilrettelægges en noget mere varieret dag, hvis der ikke var krav om, at der altid er lærere til stede, når det drejer sig om undervisning. Ja, man skal høre meget, før ørerne falder af! Du kan læse mere om Gladsaxe og Gentofte Lærerforenings udtalelser på glf.dk I det hele taget har man svært ved betro folkeskolen sin opgave. Ustandselig er folkeskoleloven lavet om. 28 gange på 7 år i perioden Det svarer til ændringer hver tredje måned i 7 år! Ikke nok med det. De fælles mål, altså de mål eleverne skal undervises efter, er i samme periode ændret tre gange. Det betyder, at målene for de elever, der nu går i niende klasse er ændret tre gange i løbet af deres skolegang. Læs mere herom i Anders Bondos artikel Få nu mening i galskaben på side 4. Sidste skud på stammen er forslag fra Formandskabet for Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen ( Skolerådet ) om, at der nu skal fastsættes specifikke, nationale læringsmål på flere niveauer. Og ikke nok med det. Læringsmålene tydeliggøres med konkrete opgaveeksempler. Tror man, at man fremmer kvaliteten i lærernes undervisning på denne måde? Man må spørge sig, hvor langt ned i detaljen lovgivere og politikere skal gå? Et andet eksempel herpå er fra det omfangsrige materiale om ny skolestruktur i Gladsaxe. Her dukker der i forhold til Værebro Skole et udsagn op om, at der skal være samordnet indskoling på Værebro skole, og at indskolingen skal samles i en enhed. Nu har der været samordnet indskoling på skolen siden 1989! Så hvad er der på færde? Strukturen på Værebro skole har været en samordning mellem børnehaveklasse, 1. klasse og 2. klasse, ligesom skolen har været delt i afdelingen fra klasse. Det er en model, som skolen selv har udviklet. Nu siger forvaltningen, at den model vil man ikke have? Hvor langt vil man gå i forhold til at beslutte, hvorledes den enkelte skole skal drive sin praksis på? Der må da være en kant!

4 4 Tyverne Få nu mening i galskaben! A f A n d e r s B o n d o C h r i s t e n s e n Artiklen er videregivet fra tidskriftet Skolen i Morgen Anders Bondo Christensen. Tyverne har fået lov til at bringe denne grundige artikel om folkeskolens situation. Folkeskolen er altid til debat, og folkeskolen er under konstant politisk bevågenhed. De enkelte lovgivningsinitiativer har naturligvis betydning for folkeskolens hverdag i større og mindre omfang, men det er vigtigt at være opmærksom på, at den politiske proces omkring folkeskolen i sig selv har stor betydning for folkeskolens dagligdag. I dagene 16. og 17. marts deltog jeg sammen med ministeren i International Summit on the Teaching Profession. Det var en vanvittig spændende konference, hvor landene med de 20 bedst præsterende uddannelsessystemer var inviteret til New York for i fællesskab at drøfte, hvordan uddannelsen yderligere kan styrkes. Jeg skal her begrænse mig til at nævne nogle af hovedkonklusionerne: Der var bred enighed om, at kvaliteten i lærernes uddannelse og efteruddannelse var den mest afgørende faktor. De øvrige faktorer, der blev fremhævet var betydningen af en fælles national forståelse for prioritering og retning for uddannelse, stor autonomi til lærerne og, at reformer og udviklingsprogrammer gennemføres i et tæt samarbejde med lærerne og deres organisationer. Folkeskoleloven ændres konstant Det er interessant at have i baghovedet, når vi ser på situationen i Danmark. Folkeskoleloven er blevet ændret 28 gange i perioden fra 2003 til Det svarer til en ændring i gennemsnit hver tredje måned i 7 år! Folkeskolen har gennemgået to store reformer. De fælles mål, altså de mål eleverne skal undervises efter, er i en tilsvarende periode blevet ændret 3 gange. Det betyder, at målene for de elever, der nu går i niende klasse er ændret tre gange i løbet af deres skolegang. Betydelige strukturændringer landet over I en række kommuner er der endvidere blevet gennemført flere betydelige skolestrukturændringer. Skoler er blevet nedlagt. 7. klasse er på mange små skoler forsvundet, og på det seneste er der opstået en trend, der betyder, at en række kommuner nu har besluttet eller overvejer at oprette såkaldte overbygningsskoler. Og nu taler politikerne på Christiansborg og ikke mindst politikerne fra den regering, der har haft ansvaret i de seneste 9 år, med alvorsfuld mine om, at der er behov for omfattende reformer af folkeskolen. STOP! Hold op få nu mening i galskaben! Folkeskolen er et politisk profileringsprojekt Vi må konstatere, at folkeskolen er blevet en politisk kastebold og et partipolitisk profileringsprojekt. Og det er bestemt ikke til folkeskolens fordel. Inden vi kigger på de nye forslag til reformer og lovændringer, er det på sin plads lige at stoppe op og kigge på nogle af de mange ændringer, der allerede er gennemført. I 2002 valgte regeringen at bryde det brede folkeskoleforlig på at afskaffe retten til modersmålsundervisningen på trods af, at en række forskningsresultater viser, at en udvikling af de tosprogede elevers modersmål styrker deres udbytte af folkeskolens undervisning. Det blev ikke tillagt betydning. Vigtigere var det, at forslaget passede ind i regeringens og støttepartiets hoveddagsorden: Nu skulle der ikke vises særlige hensyn til indvandrere. Den ændrede integrationsdagsorden var regeringens værdipolitiske dagsorden i første valgperiode. Et forligsbrud var endvidere nødvendigt for at kunne få Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti ind i folkeskoleforligskredsen.

5 Tyverne Kvalificerer stramme centrale mål? I den efterfølgende langvarige forhandlingsproces kæmpede undervisningsminister Ulla Tørnæs for at fastholde et bredt forlig om folkeskolen, og ministeren fastholdt traditionen med at være i reel dialog med folkeskolens parter. Kompromiset, der fik støtte af regeringen, regeringens støtteparti og Socialdemokraterne, indeholdt blandt andet det første skridt mod en strammere central målstyring af folkeskolen. Det er i øvrigt tankevækkende, at man i lande som Singapore og Hong Kong samtidig begyndte at diskutere, om de stramme centrale mål for grundskolen ikke var en hæmsko for at kvalificere de kommende generationer til fremtidens udfordringer. Dansk uddannelsestradition indeholder uvurderlige værdier Kort tid efter folkeskoleforliget var indgået inviterede regeringen et såkaldt reviewteam fra OECD til at analysere folkeskolen. Reviewteamet med den engelske professor Peter Mortimore i spidsen kom med en lang række anbefalinger, men understregede samtidig, at folkeskolen og dansk uddannelsestradition indeholdt nogle uvurderlige værdier, og det derfor var afgørende, at vi ikke smed barnet ud med badevandet. Endvidere understregede Peter Mortimore igen og igen, at forandringer skulle gennemføres i samarbejde med folkeskolens interessenter ikke mindst lærerne. Peter Mortimore omtalte samtidig Danmarks Lærerforenings folkeskoleudspil Gør en god skole bedre, der var blevet offentliggjort kort tid tidligere, som det mest kvalificerede samlede skoleudspil, han havde set. Rapporten der aldrig blev brugt Reviewteamets mange anbefalinger blev drøftet blandt folkeskolens interessenter og på ministerens opfordring udarbejdede vi i enighed rapporten Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger. Rapporten blev aldrig brugt, for scenen var allerede sat til, at folkeskolen skulle være den næste værdipolitiske kampplads. Folkeskolen er hovedtema i valgkampen Med et folketingsvalg inden for få måneder valgte regeringen i december 2004 at bruge offentliggørelsen at PISA-undersøgelsen til at tegne et katastrofebillede af folkeskolen. Det på trods af at PISA-undersøgelsen viste, hvad alle havde forventet inkl. ministeren, der i Jyllands Posten to dage tidligere havde givet udtryk for, at Danmark formentlig var placeret på niveau med den tidligere undersøgelse. Det afgørende var imidlertid, at folkeskolen var udset til at være et hovedtema i den kommende valgkamp. Og der blev straks raslet med sablerne: Nu skulle der vises handlekraft, og folkeskoleforliget måtte om nødvendigt brydes for at gennemføre de nødvendige stramninger. For at afmontere regeringens valgkampsstrategi på området valgte socialdemokraterne i slutningen af januar at meddele, at de nu blandt andet gik ind for et nationalt testprogram. Bertel tilbage med et uset detaljeret program for folkeskolen Efter valget blev Bertel Haarder hentet fra integrationsministeriet tilbage til undervisningsministeriet. Opgaven var at gennemføre et hidtil uset detaljeret regeringsgrundlag på folkeskoleområdet. Bertel Haarder har efterfølgende udtalt, at han fik hængt et 16 sider langt regeringsgrundlag om halsen, og så var der jo ikke meget

6 6 Tyverne rum for dialog med blandt andet Danmarks Lærerforening. Udtalelsen er et meget godt billede af, hvad der rent faktisk skete. Regeringsgrundlaget blev gennemført til punkt og prikke. Eneste undtagelse var, at regeringen ikke kom igennem med en nedlæggelse af 10. klasse. Her var modstanden ikke mindst fra venstrebaglandet i efterskoleverdenen for stor. Kontrol, styring og test Den nuværende folkeskolelov er altså helt og holdent regeringens værk. Den 22. marts 2005 var mere end 25% af Danmarks Lærerforening på gaden for at markere, at der ikke var nogen forskningsmæssig belæg for, at de påtænkte kontrol- og dokumentationsinitiativer i form af kvalitetsrapporter, elevplaner og nationalt testprogram ville styrke folkeskolen. Lovændringerne blev imidlertid gennemført helt i overensstemmelse med det regeringsprogram, der var formuleret uden inddragelse af faglig ekspertise overhovedet. Elevernes faglighed indsnævres af test Visse forskningsresultater viser, at et nationalt testprogram får eleverne til at præstere bedre i den del af det faglige stof, som de bliver testet i. Hvorvidt det skyldes, at de bliver bedre til at gennemføre en test, eller de rent faktisk bliver dygtigere, er der en faglig diskussion om. Der er imidlertid ret entydig dokumentation for, at et nationalt testprogram medfører, at undervisningen i stigende grad fokuserer på den lille del af pensum, der er omfattet af testene. Elevernes faglighed bliver så at sige indsnævret. En konsekvens der forstærkes voldsomt, hvis resultaterne af testprogrammet offentliggøres. Lars Løkke tager reformhandsken op Folkeskoleloven blev som bekendt vedtaget 9. juni 2006 og havde derfor reelt først gennemslag fra skoleåret 07/08. Omfattende tekniske problemer med det nationale testsystem bevirkede endvidere, at den del af loven først blev realiseret flere år senere. Den 9. april 2009 overtog Lars Løkke Rasmussen statsministeriet og proklamerede umiddelbart efter, at nu skulle folkeskolen reformeres mindre end to år efter regeringens tidligere reform var trådt i kraft. I åbningstalen i oktober fortalte statsministeren så, at der skulle iværksættes et 360 graders eftersyn af folkeskolen. I 2004 havde OECD som nævnt udarbejdet et review af den danske folkeskole. I 2006 afleverede Globaliseringsrådet deres anbefalinger om folkeskolen på baggrund af en gennemført analyse. Alligevel fandt statsministeren behov for endnu en analyse, der skulle danne baggrund for endnu en anbefaling på folkeskoleområdet denne gang fra et nyetableret Vækstforum. Rejseholdet og dets anbefalinger Statsministeren fulgte op i nytårstalen med at invitere til et nationalt partnerskab om folkeskolen. Nu skulle der laves langtidsholdbare løsninger sammen med folkeskolen parter. Unægtelig nye og positive toner i forhold til den meget lukkede proces, der havde præget den forrige reform. Danmarks Lærerforening tog straks handsken op og kvitterede over for statsministeren med oplægget Folkeskolen til debat brug lærerne. Efter at have deltaget i et 2 timers møde sammen med 14 andre organisationer som FTF, Dansk Erhverv og LO på Marienborg var det med nogen undren, at vi så sammensætningen af det såkaldte rejsehold, der skulle gennemføre statsministerens 360 graders eftersyn. To helt tilfældige lærere, en tilfældig skoleleder, en leder af en ungdomsuddannelsesinstitution og en økonom (der ganske vist var formand for skolerådet) skulle sammen med en pensioneret svensk professor gennemføre eftersynet og aflevere deres anbefalinger til statsministerens vækstforum. Rejseholdet skriver i deres rapport: Men der findes til gengæld mange forskellige holdninger til, hvordan man bedst når ind til børnene med undervisningen. Holdninger, vel at mærke. Ikke viden. Jeg har valgt at medtage netop denne formulering, da den på mange måde er kendetegnende for Rejseholdets egen rapport. De fleste af anbefalingerne bygger på medlemmernes holdninger og ikke på viden. Eksempelvis er anbefalingen om, at skolens testresultater skal offentliggøres i direkte modstrid med den viden vi har fra forskningen. Ligeledes er det vanskeligt at finde nogen saglig begrundelse for, at lærerne skal bruge mindre tid på planlægningen. Begge anbefalinger er imidlertid i god overensstemmelse med de politiske tilkendegivelser, der udgik fra regeringen. Vigtige spørgsmål rejses Parallelt med Rejseholdets arbejde gjorde vi en ihærdig indsats for at få etableret grundlaget for det partnerskab, der kunne betyde begyndelsen på et nyt konstruktivt samarbejde om at styrke folkeskolen. Hvad er det for en faglighed, vi skal udstyre de kommende generationer med? Hvordan sikrer vi at langt færre unge forlader skolen med for dårlige læsekundskaber? Hvordan bidrager folkeskolen til at opfylde den ambitiøse målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang får en uddannelse? Det var nogle af de vigtige spørgsmål, som Danmarks Lærerforening bød ind på. Partnerskabet blev erstattet af ultimative krav af regeringen Efter nogle konstruktive drøftelser i løbet af foråret var dagsordenen afgørende ændret efter sommerferien. På trods af adskillige opfordringer til at samle de parter, som statsministeren selv havde betegnet som kernen i partnerskabet, skete det aldrig. Det var naturligvis ikke et tilfælde. Strategien var ændret. Partnerskabet blev reelt erstattet af et ultimatum til par-

7 Tyverne terne om at skrive under på en række målsætninger ensidigt formuleret af regeringen og uden nogen bud på, hvordan målene skulle nås. I stedet for et partnerskab fulgte regeringens forslag til endnu en topstyret reform, hvor flere af forslagene er uden grundlag i den pædagogiske forskning og derfor i høj grad må opfattes som enten ideologisk funderet eller et oplæg til den kommende valgkamp. Taberne bliver eleverne i folkeskolen og dermed hele det danske samfund. Desværre betyder det groteske forløb, at forhåbningerne om en national samling om folkeskolen er afløst af meget fastlåste positioner, der af taktiske årsager kan være vanskelige at bløde op på, og det er måske det, der får den allerstørste betydning for folkeskolen. Samtidig betyder den manglende kvalificerede dialog og det manglende fælles ansvar for at udvikle skolen, at risikoen for at barnet bliver smidt ud med badevandet, som Peter Mortimore advarede imod, er overhængende. Offentliggørelse af testresultater styrker IKKE elevernes faglige udbytte Hvad er det så for nogle lovændringer, som regeringen finder helt nødvendige at få gennemført oven i de mange andre ændringer, den samme regering allerede har pålagt skolerne? Det mest markante er uden tvivl, at resultaterne af de nationale test skal offentliggøres. Som tidligere beskrevet er der adskillige forskningsresultater, der entydigt viser, at det vil svække elevernes faglige udbytte af undervisningen. Denne solide viden fra forskningen bliver i den politiske debat imødegået med udsagn som: Det er jeg ikke enig i! og Forældrene har krav på at kende skolens resultater. Ophæves holddeling? Et andet kontroversielt forslag er, at alle regler om begrænsninger i holddeling skal ophæves. Når folkeskoleloven i dag indeholder visse begrænsninger, skyldes det, at der en betydelig evidens for, at enhedsskolen er den bedste ramme for elevernes undervisning, hvis målet er at løfte kompetenceniveauet mest muligt for flest mulige elever. Når forslaget alligevel fremsættes, er den officielle begrundelse, at kommunerne og skolerne skal have øget frihed kombineret med en besværgelse om, at skolerne vil gøre det, der er bedst for eleverne. Det er imidlertid tankevækkende, at ønsket om ændringen ikke er opstået på skolerne, blandt andet fordi stort set ingen skoler støder mod lovens begrænsninger. Derfor er der da også en alvorlig mistanke om, at den reelle begrundelse for forslaget er at forbedre kommunernes økonomi ved at give mulighed for at optimere holdstørrelserne. En mulighed der er blevet ekstra vigtig for kommunerne efter massiv folkelig modstand tvang regeringen til at droppe deres forslag om at fjerne, den nuværende regel, der sikrer maksimalt 28 elever i en klasse. Frustration på frustration For os som lærere i folkeskolen er det dybt frustrerende, at højtravende målsætninger og fine skåltaler om folkeskolen følges op med forslag, der mangler enhver form for begrundelse ud fra den viden, vi har fra den pædagogiske forskning. Det er frustrerende, at politikerne gang på gang stiller forslag om ændringer af folkeskolen ud fra partistrategiske hensyn og uden overhovedet at involvere de lærere og ledere, der efterfølgende er ansvarlige for at implementere lovændringerne. Og det er ekstra frustrerende, når det oven i købet er dokumenteret, at ændringerne vil gøre det vanskeligere for os at give eleverne den bedst mulige undervisning. Vi har ikke brug for en ny haglbyge af lov- og strukturændringer. Vi har brug for et reelt partnerskab om folkeskolen, så vi i fællesskab kan skabe de bedst mulige vilkår for, at lærerne kan gennemføre god undervisning til gavn for eleverne og til gavn for samfundet. Partnerskabet kunne med fordel tage udgangspunkt i konklusionerne fra det internationale møde i New York: Reformer skal gennemføres i samarbejde med lærernes repræsentanter. Den vigtigste enkeltfaktor er lærernes grunduddannelse og løbende efteruddannelse. Lærernes status og prestige skal i fokus. Det opnås blandt andet ved at styrke lærerne autonomi. Der skal investeres i grundskolen og reformer skal være forankret i forskningen.

8 8 Tyverne Find fem fejl ved de nationale test A f To k e S c h e e l G u l d b e r g o g M a r i n a N o r l i n g Gennem de seneste to år har det været lovpligtigt at danske folkeskoleelever gennemfører en række nationale tests. De nationale tests har i denne periode været genstand for en del opmærksomhed, men offentlig kritik har der været bemærkelsesværdigt lidt af. Derfor har vi prøvet at opstille og kommentere fem af de mest udbredte forestillinger omkring de nationale test. 1. De nationale tests er adaptive Ikke helt. Det helt banebrydende og nye ved de nationale tests skulle være, at de er adaptive dvs. at de løbende tilpasser sig besvarelser så eleven får opgaver tilpasset sit niveau. Når eleven svarer skiftevis rigtigt og forkert på en given sværhed, så er denne sværhed = elevens dygtighed og testen er slut. Dette princip som Undervisningsministeriet selv beskriver holder imidlertid ikke i praksis, da testen i mange profilområdet ikke indeholder nok opgaver til hverken de dygtigste og de svageste elever. Derfor får en del elever lettere opgaver, selvom de svarer rigtigt og alle opgaver tæller med i beregningen af elevens dygtighed. På grafen ses det, at selvom eleven svarer rigtigt på næsten alle opgaverne får eleven konsekvent lettere opgaver. 2. Opgaverne i de nationale tests bygger på en objektiv beregning af sværhed Måske. Alle opgaverne i de nationale test er ifølge Undervisningsministeriet afprøvet med en Rasch-analyse, hvor elever har afprøvet hver opgave. På baggrund af disse elevers besvarelser, har man gennem nogle komplicerede beregninger fundet frem til det man i de nationale tests kalder opgavernes objektive sværhed. Der er imidlertid nogle åbenlyse problemer med resultaterne ved beregningsmetoden. Inden for profilområdet tekstforståelse i dansk/læsning findes der mindst tre opgaver, der er lettere for elever i 2. klasse, end de er for elever i 4. klasse. Opgaven Hvad kunne en enkel fjer på vingen give ved kolossal hastighed er et eksempel på en sådan opgave. Den har en sværhed på 76 i 2.klasse og 92 i 4.klasse. Vi har spurgt Undervisningsministeriet, om ikke det er et problem, men det mener de ikke, da der kun er få opgaver, som er med på flere årgange. Vi mener dog, at problemet er større end som så. Eksemplet viser at Rasch-analysen ikke nødvendigvis giver et korrekt billede af opgavers sværhed, og at det i visse tilfælde er meningsløst at påstå det. 3. De nationale tests er et godt pædagogisk evalueringsværktøj Muligvis. Om de nationale tests opleves som et brugbart evalueringsværktøj, er vel grundlæggende en subjektiv vurdering. Men da opgaverne i de nationale test ikke afspejler bredden af fælles mål, er det vanskeligt at forestille sig at resultaterne af de nationale test kan give et reelt billede af elevers individuelle undervisningsbehov. Tavshedspligt om opgavebanken betyder endvidere, at elever og forældre er afskåret fra klar besked om prøvens forløb. Med de nationale test er en stor andel af eleverne henvist til resultatet under middel uden formidlende forklaring. Desværre bliver testen på en række skoler i kommunen samtidig brugt som et styringsværktøj i samarbejdet mellem forvaltningen og skolerne. På mindst tre af kommunens skoler indgår resultater fra de nationale tests som enten succeskriterie eller som dokumentation af fagligt niveau i skolekontrakten. Det betyder i praksis, at elevernes testresultater bliver kædet direkte sammen med skolernes succes og skoleledernes resultatløn. Når testresultater og ekstern evaluering på denne måde bliver kædet sammen, er der stor risiko for fænomenet teaching to the test, hvor læreren forbereder eleverne direkte til testen fx ved at øve opgavetyper som del ordkæden i tre, og i så fald bliver de nationale test fuldstændig uinteressante som evalueringsværktøj. 4. Eleverne får forskellige opgaver ved frivillige og obligatoriske tests Forkert. Opgavebanken ved de nationale tests er så lille, at der er

9 Tyverne overvejende sandsynlighed for at alle elever vil opleve, at nogle af de opgaver de fik ved den frivillige test også er med i den obligatoriske test. For de dygtigste elever er der et meget stort sammenfald af opgaver ofte over 50% Der er sågar elever som oplever, at alle opgaverne i den obligatoriske test også indgik i den frivillige. Beregninger på baggrund af Undervisningsministeriets egne tal viser, at der mangler omkring 6500 opgaver indenfor dansk/læsning, før ministeriets interne kvalitetskrav til opgavebankens omfang er opfyldt. Elevbesvarelserne i de nationale tests er valide og reliable Måske. Undervisningsministeriet har endnu ikke fremlagt dokumentation for at testen virker efter hensigten. I det hele taget foreligger der ikke nogen form for forskningsbaseret dokumentation for, at de bærende principper ved testen raschanalysen og det adaptive princip - kan anvendes ved denne form for pædagogisk test. Man kan lidt karikeret sige, at danske skoleelever på nuværende tidspunkt deltager i et gigantisk pædagogisk forsøgsprojekt uden klar målsætning og retningslinjer for evaluering og dokumentation. Erfaringer med testen i praksis viser dog visse problemer. Der kan være store udsving i resultat for samme elev over kort tid fx at en elev scorer 25 ved den frivillige afprøvning og 98 ved de nationale Toke Guldberg. test samme skoleår. De nationale test kan tilsyneladende så ubegrundet tvivl om elevers dygtighed. I 2007 før de nationale test for alvor var kommet i gang, blev der nedsat en reviewgruppe, som skulle forsøge at undersøge en del af disse spørgsmål. Resultatet blev, at den store lancering af testen blev udskudt i et år, fordi der Skolekontrakten er en aftale mellem skolelederen og skolechefen om hvilke mål skolen skal fokusere på. Eksempler fra Gladsaxes skoler: - Alle skolens klasser klarer sig på eller over landsgennemsnittet i de nationale test. - De nationale test forbedres både for den enkelte og for hele klassen skulle så store ændringer til. Nu efter to obligatoriske år med nationale test i alle fag har Undervisningsministeriet adgang til et meget stort datamateriale. Vi mener, at det er på tide, at der gennemføres et nyt uvildigt forskningsbaseret review, så det kan endeligt afklares om testen virker efter hensigten, før der postes yderligere millioner i projektet. Toke Scheel Guldberg er ansat som læsevejleder på Gladsaxe skole. PD- studerende i læsning/skrivning ved UCC. Marina Norling er ansat som læsevejleder på Arden skole. Masterstuderende ved DPU. Stud Master i læse- og skrive didaktik på DPU.

10 10 Tyverne Hvad skal skolen hedde? A f T h o m a s A g e r s k o v Vi forventede, at noget ville ske. Gætterierne var mange og flere skoler er gentagne gange blevet lukket på den evige rygtebørs. Tirsdag den 11. maj besluttede Børneog undervisningsudvalget sig for, at de har i sinde at gøre følgende: Marielyst Skole og Høje Gladsaxe Skole slås sammen. 10. klassecentret og Ungdomsskolen slås sammen, og Ungdomsskolen skal rømme sine bygninger. Klub Piraten og Klub Høje Gladsaxe slås sammen, og Piraten skal rømme sine lokaler. Den formelle proces er lang og strækker sig hen over efteråret og vinteren med høring og politisk behandling. Planen er at træffe den endelige beslutning i februar 2012, således at beslutningerne kan træde i kraft pr. 1. august Hvor skal pilen pege hen? Lidt utraditionelt men på mange måder meget fornuftigt - er der en slags for-høring med frist den 24. juni Her spørges der til, hvilket af følgende scenarier, der ønskes sendt i endelig høring: 1. Marielyst/Høje Gladsaxe samles i det område, hvor Høje Gladsaxe Skole og 10.KC ligger i dag. 10.KC/Ungdomsskolen flytter ind i de bygninger, der i dag huser Marielyst Skole KC/Ungdomsskolen bor, hvor 10.KC ligger i dag. Marielyst/Høje Gladsaxe Skoles indskoling og mellemtrin bor på den nuværende Høje Gladsaxe Skole, mens Udskolingen bor i den bygning, der i dag huser Marielyst Skole KC/Ungdomsskolen bor, hvor 10.KC ligger i dag. Marielyst/Høje Gladsaxe Skoles mellemtrin og udskoling bor på den nuværende Høje Gladsaxe Skole, mens indskolingen bor i den bygning, der i dag huser Marielyst Skole. 4. Der er mulighed for at lave egne scenarier! Endelig foreslår det politiske udvalg, at sammenlægningen af Marielyst Skole og Høje Gladsaxe Skole får navnet Grønnemoseskolen. Dette er ligeledes i høring. Budgetmæssigt forventer kommunen at bruge mio. kr. på bygningsog funktionsændringer. Pengene kommer hovedsageligt fra salg af bygninger. Jeg besidder ikke ekspertise i retning af at give et kvalificeret bud på, hvor langt man kan komme for denne sum, men det må trods alt bidrage til, at vi så småt kan finde mulighedsbrillerne frem. Mit håb er, at investeringsbehovet på projekterne Ny-Bagsværd, Ny Gladsaxe og nu også den nye skole i Høje Gladsaxe-området vil give disse skoler et godt drive, men samtidig må det ikke betyde, at kommunens øvrige skoler kommer bagerst i køen hver gang. Det er sundt, at kommunen investerer i skoler, men alle skolerne har behov for at kunne leve op til fremtidens udfordringer. Heldigvis bliver der bredde i processen Det vigtigste element i sikringen af, at såvel proces som produkt bliver en succes, er efter min mening, at der skabes medejerskab til projektet. Det er af den allerstørste betydning, at de medarbejdere, der skal bære projektet fra grim ælling til smuk svane involveres. Formen vil jeg ikke byde på her og nu, men det glæder mig at de politiske vinde hvisker, at der selvfølgelig skal afsættes ressourcer til involvering af medarbejderne. Grundlaget til det kommende fællesskab skal drøftes og sættes i udvikling. Navnlig det faktum, at elever og lærere på Marielyst Skole skal kobles på det profilskoleprojekt, der allerede i skrivende stund er under opbygning på Høje Gladsaxe Skole, må ikke undervurderes. Hvad gør foreningen? Først og fremmest følger vi emnet tæt. Det er politikernes privilegium og pligt at træffe beslutning om økonomi og overordnet struktur. Det konstaterer vi, at de nu har i sinde at gøre, og vi vil i forlængelse heraf arbejde for, at den udmøntende proces skal have de nære kræfter i spil. Medarbejderne,

Nr. 1 I Marts 2012. Leder Bagsværd Kostskole og Gymnasium Gladsaxe Integrationsråd holdt konference Åbent kursus

Nr. 1 I Marts 2012. Leder Bagsværd Kostskole og Gymnasium Gladsaxe Integrationsråd holdt konference Åbent kursus G L A D S A X E L Æ R E R F O R E N I N G Nr. 1 I Marts 2012 Leder Bagsværd Kostskole og Gymnasium Gladsaxe Integrationsråd holdt konference Åbent kursus Henrik Poulsen Formand for Gladsaxe Lærerforening

Læs mere

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2012 Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Ordentlighed Af An n e-me t t e K. Je n s e n, f o r m a n d f o r Od e n s e Læ r e r f or e n i ng 2 Det

Læs mere

Den 10. september 2013 - kl. 10.30 17.00... 2. 1. Mødets åbning og valg af dirigent... 2. 3. Formandens beretning... 35. 2. Forretningsorden...

Den 10. september 2013 - kl. 10.30 17.00... 2. 1. Mødets åbning og valg af dirigent... 2. 3. Formandens beretning... 35. 2. Forretningsorden... Kongresreferat Den 10. 12. september 2013 Indholdsfortegnelse Den 10. september 2013 - kl. 10.30 17.00... 2 1. Mødets åbning og valg af dirigent... 2 3. Formandens beretning... 3 2. Forretningsorden...

Læs mere

Beretning 2013. Ordinær generalforsamling 2014. Ballerup Lærerforening Danmarks Lærerforening - kreds 21

Beretning 2013. Ordinær generalforsamling 2014. Ballerup Lærerforening Danmarks Lærerforening - kreds 21 Ballerup Lærerforening Danmarks Lærerforening - kreds 21 Beretning 2013 Ordinær generalforsamling 2014 Fredag den 21. marts kl. 15:00 Baltoppen, Baltorpvej 20, Ballerup Kaffe-, te- og kagebord fra kl.

Læs mere

Viden der forandrer. Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Viden der forandrer. Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Viden der forandrer Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn 2008 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Viden der forandrer 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med

Læs mere

Se side 10-11: SkoleRåd 12 10>12. En debatavis om folkeskolens vigtigste udfordringer EN GOD LEDER

Se side 10-11: SkoleRåd 12 10>12. En debatavis om folkeskolens vigtigste udfordringer EN GOD LEDER Præstationer Sådan kommer karaktererne i top Se side 4-5: Pædagogisk ledelse Skoleledere skal involvere sig i undervisningen Se side 10-11: Indflydelse Lærerne hjælper med at spare Se side 14-15: August

Læs mere

Kommunalvalg 17. november 09

Kommunalvalg 17. november 09 9 november 2009 Magasin for Skolelederne Kommunalvalg 17. november 09 TEMA: Side 6-9 & 11-18 Skolenedlæggelser? Skoleledere i politik Program årsmøde 10 Leder Side 16 ff. Midtersiderne Det gode skolelederliv

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

KREDSBLADET UDGIVET AF DANMARKS LÆRERFORENING KREDS 35 OG 36. LÆRERE I HELSINGØR OG FREDENSBORG KOMMUNER. Nr.5. Dec. 2010. 31.årg.

KREDSBLADET UDGIVET AF DANMARKS LÆRERFORENING KREDS 35 OG 36. LÆRERE I HELSINGØR OG FREDENSBORG KOMMUNER. Nr.5. Dec. 2010. 31.årg. KREDSBLADET UDGIVET AF DANMARKS LÆRERFORENING KREDS 35 OG 36. LÆRERE I HELSINGØR OG FREDENSBORG KOMMUNER Vi ønsker læserne glædelig jul og godt nytår. Forside: Kurt Christiansen Nr.5. Dec. 2010. 31.årg.

Læs mere

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2011 Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling På skrump 2 Nyt år. Ny virkelighed i Odense. En virkelighed, der bliver på skrump. Ikke mindst på

Læs mere

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen Opfølgning på folkeskolereformen 1. Baggrund, resumé og anbefalinger... 2 1.1. Resumé... 3 1.2. Anbefalinger... 5 1.3. Baggrund: Spørgeskemaundersøgelsen...

Læs mere

Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18. 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne. Dårlig økonomi presser ledere Side 6

Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18. 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne. Dårlig økonomi presser ledere Side 6 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18 Dårlig økonomi presser ledere Side 6 Trusler og vold i skolen Midtersider Vores skole & Marienborgmøde

Læs mere

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013 2013 BeretninG NORDISK MILJØMÆRKNING Indhold Forord 3 Mødeplan 4 Foreløbig dagsorden 5 Forslag til forretningsorden 6 Velfærdssamfundet og den offentlige sektor 7 Kampen om arbejdstid 13 Gjorde man en

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo ligeværd KÆRE POLITIKERE. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er til revision. Det er nu, I kan rette op på åbenlyse urimeligheder. Spørgsmålet er blot, om I fortsætter ad den nuværende vej eller vælger

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011 Læseprojekt: Succes lokalt Læs 2 Det er ikke just jubeltider på det overordnede politiske og økonomiske plan i Odense. Besparelser og nedskæringer

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013 Budget-gyser 2014 Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Odense i bunden 2 Lige meget hvilken undersøgelse, tabel eller

Læs mere

i skolens samlende fællesskab og en væsentlig ressource i forhold til at realisere alle elevers udbytte af skolegangen. Skolen forpligter sig til:

i skolens samlende fællesskab og en væsentlig ressource i forhold til at realisere alle elevers udbytte af skolegangen. Skolen forpligter sig til: Charter 11 Lilleskolernes Charter: Skolen er for børn Tiltrådt den / - 2011 af... skole Skolen er enig i: At skolen er for alle forældre, der kan tilslutte sig dens værdier og grundlag. At skolen er for

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen

Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen eksempler og regler Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen eksempler og regler Forfatter af caseeksempler: Karen Brygmann, Ægir, freelancejournalist

Læs mere

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger 4. oktober 2004 Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger - Tilbagemelding til undervisningsministeren fra KL, Danmarks Lærerforening, Lederforeningen, Danmarks Skolelederforening, Skole og Samfund, Børne-

Læs mere