Kystartilleriforeningens medlemmer med familie. ønskes en glædelig jul samt. et godt og lykkebringende nytår. Forretningsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kystartilleriforeningens medlemmer med familie. ønskes en glædelig jul samt. et godt og lykkebringende nytår. Forretningsudvalget"

Transkript

1 102. ÅRGANG NR. 5 - JANUAR/FEBRUAR/MARTS/APRIL Kystartilleriforeningens medlemmer med familie ønskes en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår Forretningsudvalget

2 Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket Hendes Majestæt Dronning Margrethe er protektor Kystartilleriforeningens motto: Godt Kammeratskab Forretningsudvalget i Kystartilleriforeningen: Præsident: Pens. major Benny Horn Ornebjergvej 53, 4760 Vordingborg tlf , Vicepræsident: Direktør Kurt Klein Taanquist Udsigten 8, 5853 Ørbæk tlf Hovedkasserer: Revisor Ole Maagaard Bækvej 12, Mønsted, 8800 Viborg tlf , mobil: Giro Landssekretær: Mejeriingeniør Erik Nygaard Danneskjold-Samsøes Allé 40, 1. th København K (Holmen) tlf , Redaktør: Pens. politiinspektør Kaj Aage Sørensen Truntestien 11, 4540 Fårevejle tlf Ansvarshavende: Pens. major Benny Horn Ornebjergvej 53, 4760 Vordingborg tlf Post til Forretningsudvalget sendes til præsidenten Udgivelsesterminer og afleveringsfrister for Kystartilleribladet: Blad nr. 1 udkommer Stof til blad nr. 1 Blad nr. 2 udkommer Stof til blad nr. 2 Blad nr. 3 udkommer Stof til blad nr. 3 Blad nr. 4 udkommer Stof til blad nr. 4 Indhold: ultimo marts 1. marts ultimo juni 1. juni medio oktober 15. september medio december 15. november Indlæg sendes til redaktøren Blad nr. 1/2013 udkommer ultimo marts Stof til bladet skal være redaktøren i hænde senest 1. marts KAF s adresser... side 3 Leder... side 4 Præsidenten... side 5 KAF ønsker tillykke...side 6 Kammeraterne ønskes godt nytår side 8 Jubilarer i 2013 som medlem af KAF... side 10 Nyt fra afdelingerne... side 12 KAF udstillingen... side 21 Diverse... side 22 Danmarks officielle flagdage side 23 Layout og sats: Pens. politiinspektør Kaj Aage Sørensen Granlunden 65, 2635 Ishøj tlf Tryk: Søværnets Centrale Reproduktionsvirksomhed, FLS Korsør 2 Kystartilleribladet 5/12 Copyright: Kystartilleriforeningen. ISSN

3 Københavns afdeling: Formand: Servicechef Bent Nielsen Ægyptensvej 16, 2770 Kastrup tlf , mobil: Kasserer: Afdelingsleder Ole Bæk Nielsen Assensvej 6, Himmelev, 4000 Roskilde tlf Giro Kystartilleriforeningens adresser: KAF s hjemmeside: Sydjysk afdeling: Formand: Vicepolitikommissær Herluf Ruge Vandlingvej 22, 6100 Haderslev tlf , Kasserer: Peder Wang Nielsen Oktobervænget 79, 6000 Kolding tlf Giro Skyttegruppen: Formand: Leo Starup Kirkeskellet 22, 2605 Brøndby tlf , Kasserer: Bjarne Andersen Kronens Kvarter 2 B, 2620 Albertslund tlf Raketafdelingen: Formand: Gas- og vandmester Jørgen F. Pedersen Rosenørns Allé 11, 2. tv., 1970 Frederiksberg C tlf , Kasserer: Assistent Bente Holm Pedersen Rosenørns Allé 11, 2. tv., 1970 Frederiksberg C tlf Frederikssund og omegns afdeling: Formand: ChefsergentGert Juhl Kabbelejevej 5, 3390 Hundested tlf , Kasserer: Civiløkonom Jørgen Ellehammer Rasmussen Bovænget 13, 3200 Helsinge tlf , Region Sjællands afdeling: Formand: Pens. major Benny Horn Ornebjergvej 53, 4760 Vordingborg tlf , Kasserer: Flemming Larsen Sølvvænget 1, 4652 Hårlev tlf , Fyns stifts afdeling: Formand: DirektørKurt Klein Taanquist Udsigten 8, 5853 Ørbæk tlf , Kasserer: Erhardt Hedegaard Tronneallé 26, 5800 Nyborg tlf , Giro Esbjerg og omegns afdeling: Formand: Mejeriingeniør Søren Ib Nielsen Tirslundvej 40, Nørbølling, 6650 Brørup tlf , Kasserer: Jens Peter Vestergaard Liljevej 20, 6705 Esbjerg Ø tlf Østjysk afdeling: Formand: BogtrykkerJohn Heide Over Fussingvej 39, Over Fussing, 8920 Randers NV tlf , Kasserer: Revisor Kay A. Højholdt Møllevænget 7, 8963 Auning tlf Jylland Midt-Vest afdeling: Formand: Gårdejer Arne Lisby Kjær Vestermøllevej 4 A, Fjaltring, 7620 Lemvig tlf , Kasserer: Revisor Ole Maagaard Bækvej 12, Mønsted, 8800 Viborg tlf , mobil: Nordjyllands afdeling: Formand: Tømrermester Jens P. Mosskov Forbindelsesvejen 111 H, st. tv., 9400 Nørresundby tlf , mobil Kasserer: Egon Andreassen Frugthaven 6, 9310 Vodskov tlf Thisted amts afdeling: Formand og kasserer: Gunnar Roer Pedersen Nyhåbsvej 31, Hørdum, 7752 Snedsted tlf Giro Hundrede-Mandsforeningen af Kystartillerister: Formand: Afdelingsleder Ole Bæk Nielsen Assensvej 6, Himmelev, 4000 Roskilde tlf , Kasserer: ServicechefBent Nielsen Ægyptensvej 16, 2770 Kastrup tlf , mobil: Giro Kystartilleriforeningens Tivoliklub: Formand og Kasserer: Chefsergent Gert Juhl Kabbelejevej 5, 3390 Hundested tlf Giro Bemærk evt. ændringer i adresselisten (blå baggrund) Kystartilleribladet 5/12 3

4 Leder HVAD ER VI OG HVAD VIL VI I år har redaktøren afsat muligheden for et ekstra nummer af KYSTARTILLERIBLADET. Årsagen er ønsket om, at alle foreningens medlemmer er bekendt med de i dag gældende vedtægter. I vort blad nr. 1/2012 gav redaktøren sine tanker og oplæg for indholdet af de kommende udgivelsers indhold i overensstemmelse med Forretningsudvalgets opbakning. Ved at læse de indtil nu udgivne numre føler jeg, at der også der er opbakning om dette fra alle afdelinger. I skrivende stund har jeg i dagspressen læst om store og små hændelser både i ind- og udland. Jeg er glad for, at der mange steder er positive hændelser og at jeg absolut ikke skal bekymre mig om uvedkommendes indblanding i foreningens mangeårige virke og traditioner, hvilket er blevet bekræftet i blandt andet vedtægternes 3 om kriterium for optagelse i foreningen. Der er jo stadig den mulighed, at der lokalt kan etableres støtte-grupper (skyttegrupper, bowlinggrupper, keglegrupper med mere), hvor disse medlemmer ikke behøver at leve op til kravet i 3 om tjeneste eller tæt knyttet til Kyst- og Søforter. Vi er og vil fortsat være gamle kystbasser, der i denne kammeratskabsforening bekræfter vores sammenhold omkring foreningen. Vi viser det ved at støtte op om lokale afdelingers egne og andres arrangementer, som vi læser om i dette blad. I Forretningsudvalget har vi også mod på fremtiden. Det ses af fremmødet til vores årlige jubilarstævne og også af den trofasthed, der er i Kystartilleriforeningens Tivoliklub. Vi holder hovedet højt og nyder hinandens selskab og det bekræfter, at Kystartilleriforeningens motto GODT KAMMERATSKAB lever i bedste velgående. I blad nummer 4/2012 var der opfordring til at sende en hilsen til kammeraterne ved at indbetale et beløb til hovedkassereren. Beløbets anvendelse kan du se andet sted i dette blad. Desværre er der flere, der ikke var opmærksom på, at julehilsnerne sendes tidligere, men der er så mulighed for at rette op på dette. Læs opfordringen fra hovedkassereren andet sted i bladet. Forretningsudvalget sender alle medlemmer med familie de bedste hilsner med ønsket om en glædelig jul og et godt nyt år Med venlig hilsen Benny Horn 4 Kystartilleribladet 5/12

5 Præsidenten Formandsmøde: Forretningsudvalget har besluttet, at Formandsmødet 2013 afholdes lørdag den 7. september 2013 i Dannevirke, Sdr. Boulevard 15, Odense. Deltagere: Som anført i de udsendte vedtægter i blad 3/ Jubilarstævne 2013: Finder sted lørdag den 8. juni 2013 i Kastellet. Dette endnu engang for at du kan afkrydse i din nye kalender, for selvfølgelig bliver stævnet annonceret i Kystartilleribladet nr. 1/2013. Til almindelig orientering: Kystartilleriforeningens udstilling. Udstillingen bliver i denne tid gennemgået og registreret. Det er Erik Nygaard og Hans Verner Poulsen samt Benny Horn, der laver dette arbejde. Vi mødes på mandage (når dette er muligt) og så bliver genstande og billeder taget frem og fotograferet samt journalført. Vi havde en fornemmelse af, at det ville blive en laaaang omgang, men det ser nu ud til, at næste fase (sortering og genoprettelse af fotos med mere) kan begynde i foråret/forsommeren Her må vi nok erkende, at økonomien sætter sine grænser for de resultater vi kan opnå. Vi tænker!!!!! Arbejdsforholdene er fine, hvor vi er. Temperaturen er ca C og den er konstant, så påklædningen er ikke skjorteærmer og korte bukser. Hvis du har fået lyst til at aflevere ting fra din tid som soldat så er du velkommen til at kontakte Benny Horn Hans Verner Poulsen Erik Nygaard / / / Vi kan så aftale aflevering med videre. Meget gerne med lidt historie, der knytter sig til genstande eller billeder. Landssekretær. Ved delegeretmødet i 2011 havde landssekretær Erik Nygaard forud for mødet meddelt at han ikke ønskede at fortsætte på denne post. Som ny landssekretær blev valgt Ole Sonne. Desværre har vi været nød til at anerkende Oles afgang, der blandt andet skyldes sygdom i allernærmeste familie. Vi takker Ole for hans positive indstilling til det arbejde, han ikke nåede at komme rigtig i gang med. I sidste nummer af Kystartilleribladet blev stillingen opslået ledig og indtil nu har vi kun haft en ansøgning til jobbet. Ansøgeren var Erik Nygaard, der er tiltrådt med øjeblikkelig virkning. Forretningsudvalget byder Erik velkommen til arbejdet igen og tak fordi du vil hjælpe os i dagligdagen. Benny Horn Kystartilleribladet 5/12 5

6 KAF ønsker tillykke Januar 92 år 8842/16633/1942 Maskinmester Edvard Johannes Hansen Voldgårdsvej Hvidovre ( ) 85 år 6614/15130/1949 Kaffehandler Frode Hansen Galateavej 10, Seest 6000 Kolding ( ) 80 år 7320/173354/1953 Frisør Niels Christiansen Dalumvej 5, st. th Hvidovre ( ) 9073/12570/1952 Slagtersvend Ove Pedersen Fredensgade Skjern ( ) 4603/14222/1953 Kæmner Flemming Grube Søtoften Ærøskøbing ( ) 75 år 7870/204657/1954 Seniorsergent-1 Hans Verner Poulsen Bæverdalen Rødvig Stevns ( ) 8788/325263/1957 Lagerekspedient Kristian Jakobsen Viborgvej 131, Mejrup 7500 Holstebro ( ) 5925/397155/1958 Snedker Villy Karlsson Pilevænget Svendborg ( ) 6 Kystartilleribladet 5/12 70 år 8976// 1961 Vognmand Åge Johannesen Tårnborgvej 14, st. th Frederiksberg C ( ) 8708// 1969 Ingeniør Hans Lundgreen Tjørnevej 14, st. tv Allerød ( ) 8989/438952/1959 Postvagtmester Jørgen Røikjær Andersen Hvashøj Ringkøbing ( ) 7876/438973/1959 Landpolitiassistent Preben Jensen Sylows Allé 4, Frederiksberg ( ) 7425/438968/1959 Politiinspektør Kaj Aage Sørensen Truntestien Fårevejle ( ) 65 år 8384/778103/1968 Landmand Knud Erik Krogh Ålborgvej Gandrup ( ) Februar 85 år 5666/14621/ 1949 Depotbestyrer Arne Hasfeldt Skolegade 16, st. th Hundested ( ) 80 år 7381// 1953 Afdelingsleder Bent Madsen Bispehaven Langeskov ( )

7 KAF ønsker tillykke Februar 75 år 7642/324109/1957 H. Jeppe Jepsen Tofteleddet Klippinge ( ) 70 år 8846/535018/1961 Malermester Vagn Pedersen Klinteborgvej Fårevejle ( ) 6242/438992/1959 Seniorsergent Bent Skaarup Lille Odinshøj 12, 2. tv Ålsgårde ( ) 7318/438960/1959 Telefonmontør Dion Sørensen Østre Strandvej 173 Hasmark Strand 5450 Otterup ( ) 65 år 8185/813572/1968 VVS installatør Peter Christiansen Ll. Karlsmindevej Hundested ( ) 60 år 8637//1973 VVS installatør Leon A. Olsen Lykkesholms Allé 20, st. tv Frederiksberg C ( ) 50 år 8902/100263/1983 Socialarbejder Kennet Horn Orevej Vordingborg ( ) Marts 93 år 3553// 1941 Gårdejer Jens Peter Damsgaard Bakkevej Roslev ( ) 7714/5337/1943 Lab. Assistent Evald Frøkier Myrtoften Gentofte ( ) 85 år 8272/15302/1949 Tømrer Henning Kr. Jensen Bjarkesvej Sindal ( ) 60 år 7658/220353/xxxx Montør Bjarne Andersen Kronens Kvarter 2 B 2620 Albertslund ( ) April 75 år 5611/324616/1957 Afdelingschef Richard Henriksen Aarestrupsvej 1, 1. tv Valby ( ) 7520/285596/1956 Chauffør Arne Jensen Høvedstensvej 11, st. th Hvidovre ( ) 70 år 8446/601201/1963 Lagerarbejder Poul V. Christensen Sandhusvej Odense C ( ) Kystartilleribladet 5/12 7

8 Kammeraterne ønskes godt nytår /12648/1952 Elektromekaniker Preben Duchwaider Hesselparken 16, Ganløse 3660 Stenløse 4340/12914/1952 Vognmand Willy Pedersen Vandværksvænget 1, Magleby 4672 Klippinge 4603/14222/1953 Kæmner Flemming Grube Søtoften Ærøskøbing 4621/14226/1953 Kontorpakmester Nis Aage Damgaard Vinkelhuse 37, 3. tv Kastrup 4808/13329/1952 Specialarbejder Otto Emil Jensen Elmevej Karup J 5320/244881/1955 Parcelist Niels J. Juul Olsen Drosselvej Karise 5390/14424/1953 Mejeribestyrer Villy Nørgaard Andersen Jernvedvej Gredstedbro 5529/285531/1956 Køkkenchef Jens Rasmussen Grønholtvej Hvidovre 5740/396777/1958 Revisor Ole Maagaard Bækvej 12, Mønsted 8800 Viborg 5756/396975/1958 Gårdejer Knud Larsen Dalbyvej 47, Nørre Dalby 4140 Borup 6242/492/1959 Seniorsergent Bent Skaarup Lille Odinshøj 12, 2. tv., Boderne 3140 Ålsgårde 6943/667759/1965 Skibsingeniør Peter Sahlertz Rørdams Have 9, Kongens Lyngby 7207/13838/1948 Ministerialbetjent Jens Bech-Hansen Cedervænget 33, 2. th Virum 7279/438962/1959 Direktør Kurt Klein Taanquist Udsigten Ørbæk 7397/12406/1951 Materielmester Mogens Stub Ørager 14 A 2650 Hvidovre 7425/438968/1959 Politiinspektør Kaj Aage Sørensen Truntestien Fårevejle 7435/106/1951 Servicechef Bent Nielsen Ægyptensvej Kastrup 7474/397184/1958 Konsulent Mogens Børresen Park Allé Ølstykke 8 Kystartilleribladet 5/12

9 Kammeraterne ønskes godt nytår /444293/1960 Mejeriingeniør Erik Nygaard Danneskjold-Samsøes Allé 40, 1. th København K 7772/437953/1959 Konsulent Harry Sandholdt Apotekergade 13 A, 1. tv Haderslev 7916/12205/1951 Gårdejer Arne Lisby Kjær Vestermøllevej 4 A, Fjaltring 7620 Lemvig 7991/12307/1946 Forretningsfører Jens Juel-Jensen Egeløkken 3, (Ndr. Ellebygård) 3700 Rønne 8089/12240/1951 Vicepolitikommissær Herluf Ruge Vandlingvej Haderslev 8096/438850/1959 Afdelingsleder Ole Bæk Nielsen Assensvej 6, Himmelev 4000 Roskilde 8132/204648/1954 Major Benny Horn Ornebjergvej 53, Ornebjerg 4760 Vordingborg 8236/86/1942 Konsulent Knud Otto Christensen Vinkelvænget Rødovre Københavns afdeling Region Sjællands afdeling Fyns stifts afdeling Sydjysk afdeling 8301/1951 Radiotelegrafist Franck Boll Henriksen Vigerslev Allè 58, 2. th Valby 8645/438073/1959 Maskinarbejder Sigfred Aggerby Madsen Klostergade Vestervig 8737/1272/1942 Maskinarbejder Jean Vagner Vædele Kastanievej 8, st. tv Holbæk 8994/204625/1954 Brøndborer Ib Meineche Dolmervej 12 A, Voldby 8500 Grenå 9072/550889/1962 Maskinarbejder Benni Kurt Yttov Multebærvænget Hvidovre 9118/14051/1953 Mejeriingeniør Søren Ib Nielsen Tirslundevej 40. Nørbølling 6650 Brørup 9178/398112/1958 Pensionist Aage Schou Damgårdsvej Holbæk 9181/398112/1959 Smed Tage Bundgaard Søndergade Nykøbing F. Østjysk afdeling Jylland Midt-Vest afdeling Tivoliklubben Kystartilleriforeningens Forretningsudvalg Kystartilleribladet 5/12 9

10 Jubilarer i 2013 som medlem af Kystartilleriforeningen Københavns afdeling 60 års jubilar 4042/17795/1951 Specialarb Hans Sonne Steffensen Kildebækvej 21, Vetterslev 4100 Ringsted 40 år jubilar 7207/13838/1948 Ministerialbetjent Jens Bech-Hansen Cedervænget 33, 2. th Virum 7209/17077/1951 Tjener Fritz Faber Carl Th. Dreyers Vej 286, Valby 25 års jubilar 8172//xxxx Max Hendrich Gustav Wieds Vej Søborg 8180/532962/1962 Ole Christiansen Urbansgade 1, 1. tv København Ø 8236/86/1942 Konsulent Knud Otto Christensen Vinkelvænget Rødovre 8301//1951 Radiotelegrafist Franck Boll Henriksen Vigerslev Allé 58, 2. th Valby Frederikssunds og omegns afdeling 60 års jubilar 4052/12399/1951 Afdelingsleder Henning Issov Nordkajen Frederikssund 25 års jubilar 8185/813572/1968 VVS installatør Peter Christiansen Ll. Karlsmindevej Hundested Region Sjællands afdeling 60 års jubilar 4340/12914/1952 Vognmand Willy Pedersen Vandværksvænget 1, Magleby 4672 Klippinge 40 års jubilar 7245/12346/ 1951 Tømrermester Jørgen Preben Andersen Sct Jørgens Park 20, st. tv Næstved Jylland Midt-Vest afdeling 40 års jubilar 7264/14105/1948 Forretningsfører Arne Sundgaard Jepsen Damtoften 6, st. th Ringkøbing 25 års jubilar 8250/12206/1951 Frank Lisbygaard Vestermøllevej 18, Fjaltring 7620 Lemvig 10 Kystartilleribladet 5/12

11 Jubilarer i 2013 som medlem af Kystartilleriforeningen Østjysk afdeling 25 års jubilar 8157/285498/1956 Mejerist Bent Nielsen Granvej 3, Laurbjerg 8870 Langå Fyns stifts afdeling 25 års jubilar 8197/322458/1957 Sognepræst Finn J. Poulsen Tulipanvej Marstal 8292/554761/1962 Servicekonsulent Henning J. Hansen Nyhøjen Munkebo Nordjyllands afdeling 25 års jubilar 8260/444187/1960 Pelsdyravler Rudolf Jeppesen Aalborgvej Gandrup 8272/15302/1949 Tømrer Henning Kr. Jensen Bjarkesvej Sindal 8289/324341/1957 Maler Gunnar Sørensen Vesterbrogade 9, Nørresundby 8303/181017/1953 Pedel Vagner Christensen Stadionvej Arden Sydjysk afdeling 25 års jubilar 8243//1950 Adolf Wilhelm Edemann Valmuevej 2, Havnbjerg 6430 Nordborg Thisted amts afdeling 25 års jubilar 8247/14273/1953 Murer Jens Jørgen Christensen Idyl 22, Tved 6000 Kolding Kloge ord: Rigdom er en tung byrde Rigdom bliver vel lastet, men aldrig forkastet Det er stor rigdom at nøjes Altid spørger den rige, hvorledes den fattige sig føde Det er en ringe ræv, der ikke har uden ét hul En gammel ræv er ikke let at fange Med ræv skal man ræv fange De tobenede ræve er de værste Skyd ikke efter tobenet ræv, skindet kan ikke betale skuddet Kystartilleribladet 5/12 11

12 Nyt fra afdelingerne Københavns afdeling Werner Larsen 14. september september 2012 Det er med vemod, vi i KAF Københavns afdeling har erfaret, at vores gode kammerat gennem mange år Werner Larsen er død. Werner kom som ung malersvend til København i 30-erne for som så mange andre fra provinsen at finde arbejde, hvilket lykkedes for ham, da han var en dygtig håndværker. Her i hovedstaden stiftede Werner familie og senere etablerede han sig som selvstændig malermester og fik med tiden en god forretning stablet på benene. I begyndelsen af 1940-erne blev Werner medlem af KAF, hvor han især i Skyttegruppens regi deltog med liv og sjæl - både som en habil skytte og en dreven kortspiller. Gennem årene har Werner været en trofast deltager ved vore arrangementer gennem næsten et kvart århundrede samme med Alice, som han nogle år efter sin hustrus død var flyttet sammen med. Alice og Werner åbnede deres hyggelig hjem i Valby for mange kammerater i KAF i forbindelse med fester, en billardturnering eller når man tilfældigt kom forbi. Det skylder vi dem stor tak for. Efter Alice s død i 2003 flyttede Werner i en alder af 89 år til en lejlighed i Vanløse, men holdt dog stadigvæk fast i kontakten til KAF om end i lidt mindre målestok, da alderen jo også hos Werner satte sine spor, endskønt han stadig virkede frisk og glad for besøg. I den seneste tid svigtede helbredet, og Werner flyttede i august måned ind på plejehjemmet Damsøgård, hvor hans storesøster boede. Det blev kun til en kort periode, da sygdom medførte, at han blev indlagt på Frederiksberg Hospital, hvor han den 22. september sov stille ind. Werner blev bisat fra Vanløse Kirke den 28. september, hvor kammerater med foreningens fane bragte vores sidste hilsen. På vegne af kammerater i Københavns afdeling udtaler bestyrelsen et Æret være vor gode kammerat Werner Larsens minde Oktoberfesten Bent Nielsen Torsdag den 4. oktober 2012 havde Københavns afdelings bestyrelse indkaldt til den årlige oktoberfest, hvor blandt andet afdelingens jubilarer får overrakt emblem og bliver fejret. Vi mødtes kl på Dragør Fortet, hvor sammenkomsten indledtes af vores formand, Bent Nielsen, der bød vores præsident Benny Horn (BH) velkommen samt udtalte en særlig velkomst til vore jubilarer og ikke mindst til de kammerater, der var mødt frem på denne dag for at have en hyggelig dag sammen med jubilarerne. Fanen blev ført ind, hvorefter de fremmødte fire af seks jubilarer blev kaldt frem for overrækkelse af jubilæumstegnet. Vores formand Bent Nielsen redegjorde kort for baggrunden for 25 års jubilæumstegnets tilblivelse i 1940 og frem til 65 års jubilæumstegnets tilblivelse i Kystartilleribladet 5/12

13 Nyt fra afdelingerne Følgende kammerater fik overrakt jubilæumstegnet af præsident Benny Horn og formanden: 50 års tegn: Knud Christensen 40 års tegn: Niels Møller 25 års tegn: Ole Bæk Nielsen og 25 års tegn: Jesper Læsøe Tak for samværet i de skønne lokaler på Dragør Fortet, som Torben Bødtker har lagt et stort arbejde i, at opretholde og vedligeholde. Erik Årets Torskegilde Finder sted første klubaften i det nye år den 15. januar 2013 Efter mønstringen og fotografering var der aftrædning til gule ærter med tilbehør - både fast og flydende - i tilstrækkelige mængder. Inden serveringen bad præsident Benny Horn om ordet, hvor han blandt andet startede med - efter indstilling fra bestyrelsen - at udnævne vores formand Bent Nielsen til Æresmedlem af afdelingen. BH fortsatte herefter med at takke for indbydelsen til den traditionsrige Oktoberfest i Københavns afdeling og berettede dernæst lidt om medlemsstatus i KAF og det gode kammeratskab der. Nævnte endvidere lidt om flytningen af KAF-effekterne fra MFT til STF og det videre arbejde, der i den anledning skulle foretages. Snakken gik hurtigt rigtig godt med de (sædvanlige) gamle historier fra dengang for meget længe siden. Efter nogle fornøjelige timer sammen, måtte vi atter gå hver til sit med igen en god dag sammen med kammeraterne i KAF i bagagen. i Grøndalscentret, Hvidkildevej 64, hvor der er gode parkeringsmuligheder. (Husk parkeringsskive) Som traditionen tro spises der kogt torsk med tilbehør. Vi ved af erfaring, at mange af vore medlemmer denne aften møder op for at ønske hinanden godt nytår, men også at se, hvem der skal have kammeratskabspokalen. For at deltage i spisningen må tilmelding fortages senest onsdag den 9. januar til Bent Nielsen på tlf eller Leif Petersen tlf Efter spisningen mødes vi ved keglebanerne, til blandet andet keglespil og et spil kort for at fuldende en hyggelig og kammeratlig aften. Vel mødt fra nær og fjern. Jørgen Kehlings Kammeratskabspokal. Som det fremgår af årets torskegilde den første klubaften i det nye år skal Jørgen Kehlings Kammeratskabspokal tildeles et trofast medlem, der har udvist fine kammeratlige egenskaber. Medlemmerne kan indstille en god kammerat til pokalen. Indstillingen med motivering stiles til formanden senest den 15. december Bent Nielsen Kystartilleribladet 5/12 13

14 Nyt fra afdelingerne Skyttegruppen Werner Larsen 14. september september 2012 Atter er et af vore medlemmer - Skyttegruppens æresmedlem Werner Larsen - gået til Ryes Brigade. Werner døde efter kort tids sygdom på Frederiksberg Hospital den 22. september i år i en alder af 98 år. Werner stammede fra Ranum i Nordjylland ud af en søskendeflok på 11. Han blev udlært malersvend hos faderen og flyttede i 1932 til København, hvor han fandt arbejde og stiftede familie. Den 3. januar 1941 blev Werner optaget i Skyttegruppen og har siden da været en trofast deltager i vore sammenkomster og ved vore ugentlige træningsaftener i Kælderen på Østerbro, hvor han med sit gode humør var med til at sætte kolorit på stemningen - ikke mindst når kortene kom på bordet enten til Olsen eller Davoserjas. Werner har kendt de allerfleste af Skyttegruppens medlemmer via sit medlemskab gennem 71 år(!), og han kunne berette om mangen munter begivenhed i dette regi. Mange af vore kammerater har tilbragt gode timer i selskab med Werner - ikke mindst da han flyttede sammen med Alice i Valby, hvor døren altid var åben og en kop kaffe eller en øl på bordet, når en kammerat lagde vejen forbi. Skyttegruppen har været Werner megen tak skyldig for det gode kammeratskab, hvilken tak da også blev manifesteret, da Werner blev udnævnt til Skyttegruppens æresmedlem. De senere år, da Werner efter Alice s død i 2003 blev alene, var vel knap så muntre for ham, for alderen satte sine spor og hans deltagelse i vore arrangementer blev efterhånden mere sparsom, men når han var blandt os, ja så var han atter den Werner, som vi kendte og satte pris på. Svigtende helbred og nok også i nogen grad livsmod medførte, at Werner i august i år flyttede på plejehjem. Hans tid her blev kort og alt andet end munter, og sygdom medførte indlæggelse på hospital, hvor han sov stille ind. Kammerater fra Skyttegruppen og KAF Københavns Afdeling tog en sidste afsked med Werner ved en stille bisættelse i Vanløse Kirke. Skyttegruppen vil ære Werners minde med en honnør for en god kammerat! Bestyrelsen 14 Kystartilleribladet 5/12

15 Nyt fra afdelingerne Generalforsamling. Raketafdelingen Der indkaldes til ordinær generalforsamling fredag den 15. marts 2013 kl i Frederiksberg Borgerforening, kælderen, Tårnborgvej 16, 1901 Frederiksberg C. (OBS: Nyt mødested) Dagsorden i henhold til vedtægterne. Der vil som tidligere år være fælles spisning efter generalforsamlingen. De traditionelle gule ærter med tilbehør samt 1 øl eller vand kan tilbydes til kr. 50,00 pr. person. Baren vil være åben fra kl til kammeratligt samvær inden generalforsamlingen. Tilmelding til spisning skal ske senest søndag den 3. marts 2013 til Jørgen og Bente på tlf eller tlf Vi i bestyrelsen håber på et stort fremmøde. Med kammeratlig hilsen På bestyrelsens vegne Jørgen F. Pedersen Frederikssund og omegns afdeling Som det blev vedtaget på sidste generalforsamling vil den ordinære generalforsamling i 2013 blive afholdt på en hverdag i marts måned, dagen vil blive en onsdag, når Marinehuset er ledigt. Der vil som sædvane blive udsendt indkaldelse skriftligt til medlemmerne af afdelingen. Afdelingen ønsker hermed alle KAF medlemmerne samt deres familier en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Skydning. Region Sjællands afdeling Gert Juhl Skydningerne i kælderen under Hotherskolen i Hårlev startede onsdag den 24. oktober lige efter skolernes efterårsferie. Vi skyder hver anden onsdag indtil foråret sender os på havearbejde. Du kan kontakte Anders Hansen på telefon for yderligere oplysning. Der er altid plads til flere og der er kaffe på kanden. Der er flere medlemmer fra Lolland- Falster der gerne vil deltage i skydningerne, hvis der er mulighed for at være flere i samme bil. Prøv at ringe til Johnny Finn Jørgensen på , så kan der sikkert blive en bilfuld. Julehilsen. Skulle du have glemt at sende en julehilsen i bladet til kammeraterne, så har du mulighed for at indhente det ved at indbetale dit beløb som anført i sidste blad, så er du med i næste nummer. Andelslandsbyen Nyvang. Som nogen måske husker, var der forslag på generalforsamlingen om en tur til Nyvang i Bestyrelsen vil nu undersøge muligheden og når et program foreligger for det kommende år, vil vi sende indbydelse til jer alle. Kystartilleribladet 5/12 15

16 Nyt fra afdelingerne Bestyrelsen ønsker alle medlemmer med familie en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. Tak for god opbakning og på gensyn. Med kammeratlig hilsen Benny Horn Sådan husker jeg min tid som indkaldt Vi skriver Et år som på mange måder blev et skelsættende år for min familie og mig. I april det år, blev jeg gift - god dato, let at huske - i juni fik jeg min lærereksamen, i starten af august blev jeg far og endelig midt august indkaldt til søværnet. Det var i de samme dage, man påbegyndte opførelsen af Berlinmuren, en begivenhed der skabte febrilske og nervøse stemninger overalt i ikke mindst den vestlige verden. Jeg kom sammen med andre på rekrutskolen i Auderød, hvor vi opfattede det hele som noget meget forvirrende med udlevering af grej, tøj og hvad vi ellers tumlede rundt med den første dag. Så på 8 mands stuen, hvor vi nu skulle se, hvad det var for nogle fyre, som man skulle tilbringe de kommende uger sammen med. Jo, vi kiggede da lidt på hinanden, men i sådanne tilfælde, har man jo altid den "ydre fjende", nemlig de råbende sergenter og hvad de nu ellers var for befalingsmænd, der jog os rundt. Og selv om det ikke skal være "soldaterkammerater", men en så realistisk beretning eller fortælling som mulig, som jeg husker det for over 50 år siden, ser jeg mine stuekammerater som nogle gode kammerater. Vi masede i de første dage med at få grejet i orden og sætte tasker og bælter sammen. Jeg blev nu ikke på noget tidspunkt fortrolig med de forbandede tasker og bælter, men med fælles hjælp, fik vi da hængt det på. Men også noget så elementært som at tage bukser med klapper og knapper på for slet ikke at tale om kraven med de 3 striber, krævede nu også sin mand. Jeg husker endnu min kones nærmest hysteriske latter, da jeg første gang kom hjem og smed tøjet. Underbukserne var nu heller ikke særlig sexede, men de var nu gode nok med de kradsbukser, som vi blev ekviperet med. Og så skulle vi gøres til soldater!! Ud på feltbanen og piskes igennem, i gymnastiksalen, på vandet i travaljer, hvor vi roede Arresøen tynd... i øvrigt: Hvorfor se Neapel og dø, når man kan kede sig ihjel ved Arresø. Også psykotekniske og intelligensprøver for at se, om vi kunne blive, være emner til kommende befalingsmænd. Jeg var jo nogle år ældre end de fleste andre og min kondi, har aldrig været noget at skrive hjem om, og selv om befalingsmændene nu ikke var særlig strenge, så var det sgu slemt nok for mig at følge med. Vi var lukket inde de første 14 dage, inden vi blev sluppet ud i friheden. I de dage var der stadig noget panik over den storpolitiske situation, men vi var nu ikke bange for, at vi skulle i krig lige med det første. Vi skulle jo også lige lære at fyre geværet af og ikke mindst lære at komme flere patroner i Garandgeværet uden at få fingrene klemt alt for meget. Den længste marchtur var til den gamle Arresødal lejr. Man skulle tro, det var en marathon, som vi blev forberedt, men alle kom godt både ud og hjem. Der var nu også andet end eksersits. Velfærdstjenesten sørgede for film, og en festlig aften med Four Jacks som underholdning. Også selveste Arveprins Knud var til stede, da han havde en søn med på rekrutskolen, nemlig prins Christian. 16 Kystartilleribladet 5/12

17 Nyt fra afdelingerne Rekrutskolen var godt 2 måneder, så vi skulle så småt til at forberede os på, hvad der skulle ske i det videre forløb. Ville nogen være befalingsmænd? Ville nogen søge til Grønland eller til søs. Og så var der jo dengang en række tjenestesteder rundt i kongeriget. For mit eget vedkommende var der ingen tvivl. Med min familie i Køge ville Stevnsfortet være et oplagt ønske. Så vidt jeg husker, fik stort set alle deres ønsker opfyldt, og da vi var nået ind i oktober, kom dagen, hvor vi skulle sige farvel til vore stuekammerater, pakke vores grej og finde rundt til, hvor vi skulle tilbringe det kommende års tid. Også med en lønforhøjelse i udsigt. Lønnen steg fra 3,00 kr til 3,50 kr om dagen. Jeg vil komme tilbage og fortælle lidt om mine oplevelser og tilværelse på Stevnsfortet. Med hilsen Geert A. Nielsen nr , årg Kære soldaterkammerater. Tak for venlig opmærksomhed ved min 75 års fødselsdag. Med venlig hilsen Gunner Steffensen Region Sjællands afdeling Fyns stifts afdeling Jeg vil gerne hermed takke for den venlige hilsen i forbindelse med min 70 års fødselsdag den 14. november venlig hilsen Kurt Klein Taanquist Esbjerg og omegns afdeling Generalforsamling. Den ordinære generalforsamling i 2013 afholdes onsdag den 17. april 2013 kl i restaurant Parken, Esbjerg. Efter generalforsamlingen tilbringer vi aftenen sammen med vore damer / ledsagere med middagsspisning og kammeratlig samvær. Indkaldelse til generalforsamling med dagsorden vil i rette tid tilgå medlemmerne. Julehilsen. Esbjerg og omegns afdeling ønsker alle KAF medlemmer med familie en glædelig jul og et godt nytår. Søren Ib Nielsen Kystartilleribladet 5/12 17

18 Nyt fra afdelingerne Sydjysk afdeling Det fortsatte samarbejde! Samarbejdet imellem Esbjerg afdeling og Sydjysk afdeling har fundet et positivt leje. De to formænd taler ofte sammen om fremtiden. Begge afdelinger ønsker det fortsatte samarbejde og derfor er der aftalt et fælles bestyrelsesmøde her i Haderslev den 20. februar 2013 og hvor afdelingernes årlige fællesudflugt aftales og tidsplanlægges endeligt. Det er Esbjerg afdeling, der i 2013 skal stå for det praktiske, så for os kære medlemmer, er det kun at slutte op - og det gør vi selvfølgelig. Det kan afsløres, at turen vil gå til Esbjerg og som sædvanlig i august måned - nærmere vil tilgå hvert enkelt medlem - når dato, tid og program er endeligt fastlagt. Forårsudflugt. Afdelingen har afholdt bestyrelsesmøde på Haderslev kaserne onsdag den 14. november Her blev det aftalt en forårsudflugt med egen madpakke og nødvendig drikkelse. Turen vil gå til Den Geografiske Have og Kolding Miniby. Datoen er fastsat til torsdag den 30. maj Når det endelige program er fastlagt, vil det tilgå hvert enkelt medlem - men sæt allerede nu kryds i kalenderen. Kom nu med - vi har det så hyggeligt. Tilrettelægger Paul Erik Paulsen, Frode Hansen og Peder Wang Nielsen. Generalforsamling. Dato for årets generalforsamling blev fastsat til torsdag den 14. marts 2013 kl på Haderslev kaserne efter det sædvanlige program. Nærmere vil tilgå hvert enkelt medlem, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. Herluf Ruge Sydjysk afdeling sender hermed afdelingens jule- og nytårshilsen til alle medlemmer og til alle KAF kammerater ud over det ganske land, med ønsket om en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår Atter en god fest. På bestyrelsens vegne Herluf Ruge Østjysk afdeling Torsdag den 25. oktober afholdt Østjysk afdeling sin Efterårsfest og som tidligere år hos Anne Marie i Randers. Der havde været en del afbud til festen, men for dem der deltog, blev det en hyggelig og fornøjelig eftermiddag. Efter formanden John Heides velkomst, blev der serveret en lækker flæskesteg med dejligt tilbehør og som dessert islagkage. Under spisningen blev der selvfølgelig både afsunget en bassesang, kammeratskabssangen og råbt hurra for foreningen, og snakken gik som sædvanlig livligt. Efter middagen blev der serveret kaffe, og under stor munterhed afvikledes et gavespil om medbragte gevinster. Der havde været udvist stor opfindsomhed ved købet af disse gevinster, som med iver blev udpakket efter spillet. Ved afslutningen af arrangementet oplyste formanden, at afdelingens kommende generalforsamling ville finde sted i Aarhus Marineforenings lokaler i Kovnogade 2 i Århus og datoen er fastsat til torsdag den 21. marts Det havde været en god eftermiddag, og alle var enige om, at den selvfølgelig skulle gentages til næste år, på samme måde. John Heide 18 Kystartilleribladet 5/12

19 Nyt fra afdelingerne Generalforsamling Der indkaldes hermed til afdelingens ordinære generalforsamling torsdag den 21. marts 2013 kl i Aarhus Marineforening, Kovnogade 2, 8000 Aarhus C Dagsorden ifølge lovene. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage forinden. Vi starter som sædvanlig med spisning inden generalforsamlingen, der serveres 3 stk. smørrebrød, 1 øl og kaffe med småkager, og det er denne gang gratis for afdelingens medlemmer. Tilmelding skal ske til undertegnede senest mandag den 18. marts på telefon eller Med hensyn til transport til generalforsamlingen, kan vi eventuelt aftale samkørsel ved tilmelding. Reserver allerede nu denne vigtige dato i kalenderen eller meld dig til med det samme. Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at møde op, for at få en god generalforsamling og en hyggelig og kammeratlig eftermiddag sammen. På bestyrelsens vegne John Heide Bestyrelsen for Østjysk afdeling vil her ved starten af det nye år ønske alle sine medlemmer med familie et rigtig godt nytår, med tak for mange gode timer sammen i det forløbne år. Vi glæder os til gensyn med jer alle, til det kommende års arrangementer. Nordjyllands afdeling På bestyrelsens vegne John Heide KAF og Skytteforeningen ønsker alle sine medlemmer og pårørende en glædelig jul og et godt nytår. Vi håber på et godt fremmøde i det nye år På bestyrelsens vegne Jens Mosskov Hundrede-Mandsforeningen af Kystartillerister Generalforsamling. Torsdag den 23. februar 2012 afholdte foreningen sin generalforsamling. Formanden Ole Bæk Nielsen (OBN) bød velkommen og konstaterede, at der var mødt 11. stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. OBN foreslog Henning Aamodt fra bestyrelsen - enstemmigt valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 2. Aflæggelse af årsberetning (OBN). Inden aflæggelsen blev en kammerat, medlem nr. 17, Flemming Lorentsen, som var afgået ved døden i 2011 æret med 1 minuts stilhed og Et ære være hans minde Beretningen enstemmigt godkendt. Kystartilleribladet 5/12 19

20 Nyt fra afdelingerne 3. Fremlæggelse af det reviderede og udsendte regnskab. Kasserer Bent Nielsen (BN) fremlagde regnskabet, der blev enstemmigt godkendt. 4. Valg. Følgende var på valg: Kasser Bent Nielsen - genvalgt for 2 år. Bestyrelsesmedlem Jens Olsen - genvalgt for 2 år. Bestyrelsesessuppleant Henning Aamodt - genvalgt for 1 år. Revisor Knud Harndahl - valgt for 2 år. Revisorsupplant Bjarne Andersen - valgt for 1 år. 5. Indkomne forslag. Fra bestyrelsens side var der forslag om nedlæggelse af foreningen med begrundelsen, at hvis man forsatte, var der ikke penge til de sidste efterladte. Der var nu 65 betalende medlemmer. Derfor foreslog man indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling. Enstemmigt godkendt at indkalde hurtigst muligt. 6. Kontorudgifter uændret kr. 600, Eventuelt - ingen ønskede ordet. Dirigenten takkede for god ro og orden. Herefter gik man over til spisningen - et par stykker smørrebrød med tilbehør og efterfølgende hyggelig samvær. Generalforsamlingen sluttede kl og alle drog hjem over. Henning Aamodt dirigent Bent Nielsen referent Foreningen afholder ekstraordinær generalforsamling onsdag den 27. juni 2013 kl i Kulkælderen, Uplandsgade 5, 2300 S. Dagsorden: Ophør af foreningen Hvorfor? Siden foreningens oprettelse har man kontinuerligt kunnet mønstre et medlemstal på omkring 100. Kystbefæstningen blev nedlagt i halvfjerdserne og siden da har medlemstallet været nedadgående og vi er i dag kun 68 medlemmer. Vi kan indenfor de næste få år imødese en kraftig nedgang i medlemstallet, og vi er bange for, at der ikke vil blive udbetaling til dem, der lukker og slukker. Lovens 10: Beslutning om foreningens eventuelle ophør kræver, at ¾ af de fremmødte medlemmer ved den ekstraordinære generalforsamling stemmer der for. Vedtages det, at foreningen skal ophøre, nedsættes et udvalg bestående af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer samt 3 menige medlemmer. Afviklingen skal ske indenfor 3 måneder efter, beslutningen er vedtaget. Skulle dødsfald indtræffe inden nævnte frists udløb, skal hver af de tilbageblevne medlemmer indbetale 40,00 kr. pr. dødsfald. De efterladte ved disse dødsfald har kun krav på de herved indkomne beløb. Efter alle udgifter ved foreningens eventuelle afvikling er dækket, overlades det udvalget at tage bestemmelse om eventuel kapitals anvendelse. På bestyrelsens vegne Ole Bæk Nielsen formand 20 Kystartilleribladet 5/12

1 1 0 0 1 1.. Å Å R R G G A A N N G G 2 - - 2011 NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL Kastellet 2010

1 1 0 0 1 1.. Å Å R R G G A A N N G G 2 - - 2011 NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL Kastellet 2010 101. ÅRGANG - 2011 - NR. NR. 1-1 FEBRUAR - FEBRUAR / MARTS / MARTS / APRIL / APRIL Kastellet 2010 Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er

Læs mere

100. ÅRGANG - 2010 NR. 1 - FEBRUAR /MARTS/APRIL DEN 03.12.99 SIDSTE SKYDNING MED 150 MM KANONER PÅ STEVNSFORT

100. ÅRGANG - 2010 NR. 1 - FEBRUAR /MARTS/APRIL DEN 03.12.99 SIDSTE SKYDNING MED 150 MM KANONER PÅ STEVNSFORT 100. ÅRGANG - 2010 NR. 1 - FEBRUAR /MARTS/APRIL DEN 03.12.99 SIDSTE SKYDNING MED 150 MM KANONER PÅ STEVNSFORT Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 97. ÅRGANG - 2007 NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR / MARTS Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad

Læs mere

100. ÅRGANG - 2010 NR. 3 - AUGUST / SEPTEMBER / OKTOBER. Flåden 500 Aars Jubilæum

100. ÅRGANG - 2010 NR. 3 - AUGUST / SEPTEMBER / OKTOBER. Flåden 500 Aars Jubilæum 100. ÅRGANG - 2010 NR. 3 - AUGUST / SEPTEMBER / OKTOBER Flåden 500 Aars Jubilæum 1510 2010 Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet

Læs mere

KAF ønsker Godt Nytår

KAF ønsker Godt Nytår 95. ÅRGANG - 2005 NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR / MARTS KAF ønsker Godt Nytår Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad

Læs mere

KAF ønsker. Godt Nytår

KAF ønsker. Godt Nytår 94. ÅRGANG - 2004 NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR / MARTS KAF ønsker Godt Nytår Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 96. ÅRGANG - 2006 NR. 5 - DECEMBER Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket Hendes

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 93. RGANG - 2003 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket Hendes Majestæt Dronning

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 96. ÅRGANG - 2006 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket

Læs mere

95. ÅRGANG - 2005 NR. 4 - SEP / OKT / NOV Jubilarstævne 2005 710 KAF_4_2005.indd 1 710 KAF_4_2005.indd 1 13/09/05 14:23:54 13/09/05 14:23:54

95. ÅRGANG - 2005 NR. 4 - SEP / OKT / NOV Jubilarstævne 2005 710 KAF_4_2005.indd 1 710 KAF_4_2005.indd 1 13/09/05 14:23:54 13/09/05 14:23:54 95. ÅRGANG - 2005 NR. 4 - SEP / OKT / NOV Jubilarstævne 2005 Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 95. ÅRGANG - 2005 37283 KAF.indd 1 NR. 3 - JUNI / JULI / AUGUST 06/06/05 12:34:52 Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers

Læs mere

Deadline: Den 1. marts 2012

Deadline: Den 1. marts 2012 Indholdsfortegnelse: Aktivitetskalender 2 Leder 3 Nytårshilsen fra DAR 4 Krigsfanger 6 Lokalt og RegionsNyt 7 Nytårshilsen 8 40 års jubilæum 9 Lokalt og RegionsNyt 10 Mærkedage 14 Billeder fra Nørrejyske

Læs mere

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2012 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

lice.d o p ry ilita.m w w w MARTS 2004 - NR. 3

lice.d o p ry ilita.m w w w MARTS 2004 - NR. 3 www.militarypolice.dk MARTS 2004 - NR. 3 Salg - udlejning og vurdering af erhvervsejendomme Ring for materiale og besigtigelse. Soldatersange - og tapre historier 350 sider med illustrationer. Hardback-bog.

Læs mere

PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2011. Foto: Torben Ek

PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2011. Foto: Torben Ek 68. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Foto: Torben Ek 2 PROPEL Nr. 1/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af

Læs mere

Åbent hus i anledning af vores Guldbryllup

Åbent hus i anledning af vores Guldbryllup NR. 08 AUGUST 2014 ÅRG. 112 Reception i Silkeborg I anledning af at Peter Ederkop Poulsen lørdag den 2. august kan fejre 40 års jubilæum,som naver, holder vi på dagen en reception kl. 13, i hulen i Silkeborg,

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 3/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2012 12. årgang

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2012 12. årgang Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2012 12. årgang Indhold nr. 2 Regimentschefens leder...3 Døgnøvelse I - Luksusophold i Kastrup Skov...4 Ambassadørmodtagelse i København...5 II PNINFBTN skydeperiode uge 12...6

Læs mere

Gardehusaren Nr. 6 - December 2009 9. årgang

Gardehusaren Nr. 6 - December 2009 9. årgang Gardehusaren Nr. 6 - December 2009 9. årgang Indhold nr. 6 DMI fodbold i Fredericia...3 Med soldaterforeningen til fods ved Nijmegenmarchen i Holland...4 Træningscenteret er indviet...6 Forsidebillede:

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

Januar 2014. Livgarden imponerer i Kosovo. GF for Vejle og Omegn 100 år

Januar 2014. Livgarden imponerer i Kosovo. GF for Vejle og Omegn 100 år Januar 2014 Juletid Livgarden imponerer i Kosovo GF for Vejle og Omegn 100 år Præsidiet 1-14 Kære Garderkammerater Så er det atter en gang blevet tid til at sende jer alle en Nytårshilsen tid til at sige

Læs mere

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern.

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern. 45. årgang # 02 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Mission Updates Side 4-5 50 år for Cypern Side 6-7 Side 12-13 Ny formandskandidat Side 4-5 Mission Updates 6-7 Cypern-træf

Læs mere

NR 2 2014 77. ÅRGANG. Georg Stage i Københavns havn.

NR 2 2014 77. ÅRGANG. Georg Stage i Københavns havn. NR 2 2014 77. ÅRGANG Georg Stage i Københavns havn. Udgiver Georg Stage Foreningen. En upolitisk forening af tidligere befalingsmænd og elever fra skoleskibet Georg Stage. Bestyrelsen Formand Peter Armfelt

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

2 Maj 2008 65. Årgang

2 Maj 2008 65. Årgang 2 Maj 2008 65. Årgang SØVÆRNETS IDRÆTSFOR- ENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Vedbyholm 65 2650 Hvidovre kbravn@webspeed.dk SØVÆRNETS IDRÆTSFOR- ENING FREDERIKSHAVN Formand: Orlogskaptajn

Læs mere

fra Militærpolitiforeningen i Danmark

fra Militærpolitiforeningen i Danmark fra Militærpolitiforeningen i Danmark www.militarypolice.dk 2011 Nr. 1 Januar-Februar 2011 TEL. & FAX +45 33 12 82 53 POSTGIRO NR: 102-3071 DANSKE BANK: 3015-127201 E-MAIL: MWM@MWMORCH.DK DK-1054 KØBENHAVN

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang Indhold nr. 2 Da tøjlen skiftede hånd...3 Heltene hyldes i Holstebro!...5 5-kamp cup...7 Forsidebillede: Oberst Tommy M. Paulsen, klar til de opgaver der følger

Læs mere

Dragonen. Udgivet af Jydske Dragonregiment 8. årgang Nr. 1 Februar 2012

Dragonen. Udgivet af Jydske Dragonregiment 8. årgang Nr. 1 Februar 2012 Dragonen Udgivet af Jydske Dragonregiment 8. årgang Nr. 1 Februar 2012 Indhold Godt nytår 3 Marchrute for ISAF 12 den 24. februar 4 To mindestene indviet på Viborg Kaserne 5 Personel nyt 6 UDDSTELM/1 BDE

Læs mere