Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt"

Transkript

1 Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres til dels af ffentlige midler, det anses derfr sm nødvendighed at synliggøre den merværdi, sm ligger i prgrammidlerne. Af den grund er der klare frventninger til hvert enkelt INTERREG-prjekt m at frmidle g synliggøre prjektarbejdet samt prjektresultaterne verfr interessenter, den brede ffentlighed g beslutningstagere ved hjælp af udførlig g strategisk kmmunikatinsarbejde. Knkrete regler vedr. prjekternes kmmunikatinsarbejde, sm er fastlagt af Eurpa Kmmissinen, kan nærlæses på INTERREG-prgramhjemmesiden. Det er derfr yderst vigtigt, at prjektets ledelse g medarbejdere anser kmmunikatinsarbejdet sm et integreret arbejdsmråde i INTERREG-prjektet. Der skal arbejdes bevidst med prjektets markedsføring g synliggørelse af prjektets arbejde samt resultater. Dette prfiterer både prjektet g INTERREG-prgrammet af. Erfaringerne viser, at struktureret kmmunikatinsarbejde med en kmmunikatinsplan g/eller kmmunikatinsstrategi sm hjælpemidler, styrker både gennemførelsen af prjektet g prjektresultaterne. Prjekterne bærer på succeshistrier g har dermed ptentialet til at synliggøre INTERREG-reginen. Hver enkelt prjekts succeshistrie bidrager til reginens psitive udvikling g tydeliggør samarbejdet ver grænsen. Denne ledetråd g den heraf afledte skabeln bør anses sm hjælpemidler til gennemførelsen af prjektets kmmunikatinsarbejde. Redskaberne giver dig mulighed fr at reflektere ver prjektet samt tage beslutninger, sm vil lette kmmunikatins- g ffentlighedsarbejdet i prjektperiden. Ledetråden er beskrivende g udførlig, den kan med frdel bruges sm inspiratin. Selve skabelnen, sm gså ligger på INTERREG-prgramhjemmesiden, indehlder knkrete spørgsmål til udarbejdelsen af prjektets kmmunikatinsplan. Du er velkmmen til at tilføje relevante spørgsmål/afsnit. Hvis du har spørgsmål til kmmunikatins- g ffentlighedsarbejdet i prjektet, er du velkmmen til at tage kntakt til din kntaktpersn i INTERREG-sekretariatet. Bemærk venligst, at der på alle prducerede materialer skal placeres et INTERREG- g EU-lg g/eller en støttehenvisning. Knkrete regler g frskellige versiner af lgerne er til rådighed fr dwnlad på INTERREG-prgramhjemmesiden. 1

2 Prjektinfrmatiner (reflektere ver prjektet) Følgende spørgsmål vil hjælpe dig med at få tankerne til at rulle. Reflekter ver prjektet sm helhed. Gør dig ngle tanker ver, hvilken rlle prjektet g prjektets resultater kan spille fr reginen, g hvilke effekter prjektet tilføjer reginens psitive udvikling. Refleksinen kan fregå i fællesskab med kllegaerne eller, hvis der er behv fr det, med kntaktpersnen i INTERREG-sekretariatet. Prjektets titel: Prjektperide: Prjektindhld Hvad handler prjektet m? (krt beskrivelse) Hvrfr er prjektet relevant fr INTERREG-reginen? (krt beskrivelse) Officiel/frmel afsender på kmmunikatinen (f.eks. ansvarlig institutin/prjektledelse), evt. direkte/indirekte afsender (f.eks. prjekt/prjektpartnere/kmmunikatinsmedarbejder). Hvad er det fr et prjekt? Er det et videnskabeligt, erhvervsrienteret, teknisk eller kulturelt prjekt? Hvrdan vurderer du chancerne fr en succesrig synliggørelse af prjektet? Fr hvem er prjektet g prjektresultaterne relevant? Fr frskere, elever, studerende, bestemte brancheeller aldersgrupper, den brede ffentlighed? Kan resultaterne frmidles ppulærvidenskabeligt g frståeligt g evt. frembringe billeder g/eller frtælle histrier? Bemærk venligst, at følgende afsnit løbende kan frandre sig. Der kan dukke udfrdringer p, sm du ikke har regnet med. Ligeså kan nye ideer g muligheder vise sig. Det er blt vigtigt, at du justerer kmmunikatinsplanen til ændringerne, fr at undgå at miste verblikket Grundlæggende spørgsmål er: Mål Det er vigtigt, at du vervejer hvad du vil pnå med dine kmmunikatinstiltag, på den måde kan du målrettet anvende nyttige medier g gennemføre relevante aktiviteter. En indledende SWOT-analyse, sm viser prjektets styrker, svagheder, muligheder g trusler, kan være et relevant værktøj til verfladisk at skitsere prjektets mverden. Hvilke(t) mål har prjektet: Hvad er prduktet, sm prjektet skal resultere i? Kmmunikatinsmål hvad er realistisk: Ønsker prjektet at skabe pmærksmhed, infrmere, mtivere, mdtage feedback m.m.? 2

3 Hvilket budskab har kmmunikatinen: ønsker prjektet f.eks. at finde deltagere til en spørgeskemaundersøgelse, at ffentliggøre nye resultater eller sæt kryds i kalenderen i frbindelse med en knference. Målgruppe(r) Dit prjekt kan have én eller flere målgrupper. Ngle målgrupper kan verlappe hinanden. Smmetider skal målgrupperne differentieres nøje, da grupperne har brug fr frskellige infrmatiner g nås ved brugen af frskellige medier. En interessentanalyse kunne være et relevant værktøj. En sådan analyse går ud på at definere, hvem der kunne have interesse i prjektet. Stil spørgsmål sm hvem deltager i prjektet, hvem har indflydelse m.m. Tænk gerne på følgende måde: Hvem er relevant fr prjektet g fr hvem er prjektet relevant? Husk altid, at gså INTERREG g beslutningstagere er vigtige målgrupper fr din indberetning jf. prjektarbejdet. Derudver bør du gså huske prjektets netværkspartnere g støttepartnere i kmmunikatinsarbejdet. Fr at få et verblik ver prjektets målgrupper kan en versigt, sm den i figur 1 på næste side, være behjælpelig. Indsæt prjektrelevante målgrupper g aktualiser figuren i løbet af prjektgennemførelsen. Visse målgrupper vil indtage mere plads end andre g i løbet af prjektgennemførelsen kan målgruppens relevans fr prjektet gså frandre sig. Følgende spørgsmål kan være til hjælp, når du skal definere din målgruppe: Hvem vil vi nå frem til? Hvem kan have interesse i prjektet? Undersøgelser: Hvilke deltagere har vi brug fr? Hvem prfiterer knkret af prjektet? Hvem er vigtig fr prjektet? Partnere, plitikere, pressen m.m. Hvem støtter prjektet? Netværkspartnere, plitiske beslutningstagere, INTERREG m.m. 3

4 INTERREG? Plitiske beslutningstagere F.eks. elever g undervisere i reginen Interesserede "Prjekt X" F.eks. virksmheder i reginen Netværkspartner e Presse Prjektpartnere Offentlighed Figur 1: Oversigt målgrupper Kmmunikatinskanaler Du har nu vervejet hvad du vil kmmunikere g hvem din målgruppe er, kmmunikatinsrammen er dermed sat (men kan til enhver tid frandres). Du har nået det punkt, hvr du skal beskæftige dig med, hvilke kmmunikatinskanaler du vil gøre brug af fr at nå din målgruppe. Offline medier/trykte medier (egne g andres): Aviser, magasiner, flyer, plakat, brchure, brev m.m. Online/elektrniske medier (egne g andres): Sciale medier, nyhedsbrev, hjemmeside, m.m. Massekmmunikatin eller persnlig kmmunikatin: Hvem vil du nå frem til g med hvilket frmål? 4

5 En vigtig vervejelse ligger i, m din målgruppe skal have mulighed fr at reagere/svare på din kmmunikatin. Disse vervejelser hænger sammen med medievalget g med kmmunikatinens frmål, dvs. hvad du vil pnå. Trykte medier Det er en gd idé at prducere prjektrelevante brchurer eller flyers, pstkrt g plakater, sm bl.a. kan distribueres til arrangementer. Dette er nemlig en gd mulighed fr, tydeligt at gøre pmærksm på prjektet. At få en plads på andres trykte medier kan vise sig at være en udfrdring, brug prjektets netværk samt prjektpartnernes g netværkspartnernes netværk. I ngle tilfælde psøger jurnalisten prjektet g så må du gribe chancen. Mange kmmunikatinsaktiviteter kan fregå på flere frskellige platfrme på samme tidspunkt. Derudver kan mange tekster med ændringer i teksttypen, mdtager g kmmunikatinskanal genbruges: En pressemeddelelse f.eks. kan både publiceres i den trykte avis g i nlineavisen, g mskrives til et pslag på Facebk. Elektrniske medier Ved brugen af sciale medier er der mange muligheder med henblik på den frmelle g ufrmelle kmmunikatin. Overvej nøje, hvrdan du vil anvende de sciale medier g hvilken kmmunikatinsstil der er passende i det enkelte medie. Det er p til dig, hvilket medie du anvender fr at nå prjektets mål. Eksempelvis kan du bruge Facebk til en afslappet frmidling med sjve billeder g prjekthjemmesiden til en mere seriøs frmidling af prjektinfrmatiner g resultater. Hvis du er klar ver, hvilket behv det valgte medie skal dække, bliver det nemmere at vurdere dit publikum g tilpasse kmmunikatinsstilen. Massekmmunikatin persnlig kmmunikatin Vær pmærksm på, at kmmunikatinskulturen altså den måde at mgås med hinanden er frskellig i Danmark g Tyskland. Dette kmmer allerede til udtryk ved anvendelsen af du g Sie. Når du skriver en tekst, bør du tage højde fr dit frhld til mdtageren g tilpasse kmmunikatinen dette frhld. Både start- g sluthilsnen med tilhørende signatur har i f.eks. en mail eller et brev str betydning. Kmmunikatinsfrmen kan frandre sig i løbet af krrespndancen, fra den frmelle til den ufrmelle frm dette gælder i Danmark såvel sm i Tyskland. Medievervågning: Fr at få et verblik ver prjektets mediemtale er en regelmæssig medievervågning relevant. I Danmark er databasen Infmedia.dk et brugbart værktøj hertil. Medievervågningen kan på den ene side give dig et verblik ver i hvilke medier prjektet har været synlig g på den anden side er det en gd metde verfr INTERREG at dkumentere prjektets kmmunikatinsarbejde. 5

6 Aktiviteter Du har nu gjrt dig ngle tanke m, hvad prjektet vil kmmunikere, hvem der er prjektets målgruppe g hvrdan dette skal fregå. Det er på tide knkret at frmulere g planlægge, hvrdan disse vervejelser skal føre til ngle aktiviteter/tiltag. Vi er nået til det punkt, hvr vi skal finde ud af, hvad vi præcis ønsker at gøre fr at frmidle prjektet g resultaterne på bedste vis. Følgende beskrives relevante aktiviteter/tiltag, sm hvert prjekt abslut bør verveje i frbindelse med kmmunikatinsarbejdet. Visuel/grafisk identitet: vervej m det er relevant fr prjektet at designe eller få designet en visuel identitet. Indkalkuler evt. udgifter fr en prfessinel grafiker i prjektets budget. Det er ikke blt et psigtsvækkende prjektnavn, men gså et prjektlg g prjektfarver, sm bl.a. fungerer gdt på hjemmesiden, sm garanterer genkendelseseffekt. Billeder, tegninger, små illustratiner sv. gør kmmunikatinen mere levende. Det er et faktum, at frskellige tekstfrmer er relevant fr frskellige mdtagere. En synlig identitet kan skabe sammenhæng. Det er derudver vigtigt, at alle prjektets medarbejdere taler et fælles sprg (rd, vendinger) fr at frmidle et fælles prjektindhld. Dette sikrer, at alle medarbejdere indhldsmæssigt taler m ét prjekt. Prjekthjemmeside, sm løbende aktualiseres g tiltaler en bred målgruppe, da siden er tilgængelig fr alle. Siden kan være fagligt g indehlde prjektinfrmatiner, infrmatiner vedr. prcessen g prjektets resultater. En hjemmeside byder på meget spillerum g har egentlig ingen grænser. Nødvendige ressurcer: en hjemmeside er sm regel ikke særlig dyr, men bruger tid g medarbejderressurcer fr at frblive aktuel. Sciale medier sm Facebk, LinkedIn, Xing, Twitter, YuTube m.m. er et gdt supplement til en prfessinel hjemmeside. Har du et vist antal fllwers på de sciale medier, kan dette være psitivt med henblik på rekrutteringen af deltagere til prjektaktiviteter, sm eksempelvis en spørgeskemaundersøgelse. Derudver er det på de sciale medier nemt at kmme i kntakt med andre prjekter g aktører. Udnyt synergieffekter, sm pstår, når andre prjekter g interessenter beretter m dit prjekt (synes gdt m, dele, kmmentere) g dermed byder på en platfrm. Sciale medier medfører ingen ekstraudgifter, de kan dg sluge mange arbejdstimer. Denne frm fr kmmunikatin frdrer en målrettet g knstant anvendelse, g byder på mange muligheder sm hurtig kan føre til en genkendelseseffekt. Pressemeddelelser kan især i frbindelse med arrangementer være relevante. Bemærk, at frmen g indhldet af pressetekster i Danmark g Tyskland kan være frskellige. Husk: den gde histrie i Danmark er ikke nødvendigvis en gd histrie i Tyskland. 6

7 Nyhedsbrev: Du kan tidlig i prcessen fastlægge hvr tit g hvrnår du vil skrive et nyhedsbrev. Måske kan du endda verfladisk fastlægge de enkelte emner dette gør skriveprcessen nemmere. Husk at reklamere fr nyhedsbrevet på hjemmesiden g på andre måder, g muliggør en hurtig abnnering af nyhedsbrevet. Også INTERREG-sekretariatet byder på en platfrm (prgrammets hjemmeside g INTERREG-nyhedsbrev), sm prjektet abslut bør gøre brug af. Marketing i frm af pstkrt, brchurer, flyer, gadgets (kuglepenne, blsjer) m.m. Vær pmærksm på brugen af førnævnte lger/støttehenvisning g indkalkuler ligeledes behandlings- /leveringstiden. Arrangementer anses sm kmmunikatinstiltag. Deltagelsen i eksterne arrangementer, med f.eks. et fredrag eller en infstand, g gennemførelsen af egne arrangementer sm f.eks. en pstartseller afslutningsknference, prjekt-wrkshps, presseknferencer sv. Arrangementer kræver kmmunikatinsarbejde hele vejen igennem, inden afhldelsen, under arrangementet g efter arrangementet, hvr der infrmeres m selve arrangementet g rekrutteres deltagere, g afsluttende præsenteres resultaterne. - Deltage i arrangementer: prjektet inviteres til knferencer, wrkshps, netværksmøder sv. Derudver bør prjektet selv psøge muligheden fr at deltage i eksterne arrangementer, fr at præsentere prjektet. Udnyt dine chancer, frbered dig gdt g husk at have visitkrt g prjektets marketingsmateriale på dig. - Arrangere g gennemføre arrangementer g andre aktiviteter: eksempelvis en pstartsknference, presseknference, knkurrence, wrkshps, netværksmøder, afslutningsknference sv. Lav tilsvarende reklame fr de frskellige arrangementer g husk at tage højde fr frberedelsestiden til de enkelte arrangementer g til prduktinen af nødvendige materialer. Netværk: Gør brug af prjektets netværk g brug gså partnernes, interessenternes g netværkspartnernes netværk. Udnyttelsen af synergieffekter, hvr du lader andre skrive m prjektet, er guld værd! kmmunikatin: at kmmunikere via mail hører nærmest til hverdagen, både med henblik på den interne g eksterne kmmunikatin. Mailen er et hurtigt, hjælpsmt værktøj g alsidigt anvendelig. Enkelte regler skal der tages højde fr, det gælder både i Danmark g i Tyskland. Fr at undgå, at din mail ikke bliver læst, er et relevant emne i emnefeltet vigtigt. Også den indledende henvendelse må ikke undervurderes du vil ikke frnærme din mdtager g starter derfr mailkrrespndancen frmel. Du kan derefter afvente mdtagerens svar g evt. bevæge dig henimd en ufrmel tne. Starthilsnen, sm kan frmes individuel, g efterfølgende signatur med psitin, adresse g telefnnummer, evt. gså et link til hjemmesiden, runder en prfessinel mail af. 7

8 Multimedia: Kmmunikatin kan gså være i frm af lydptagelser, vide/film, TV g radi (interviews). I dag kan sådanne ptagelser realiseres med få midler. Eksterne undersøgelser: Hvem vil du nå frem til g hvrdan? Infrmatiner til en behvsanalyse, interviews, spørgeskemaundersøgelser m.m., hvr du har brug fr eksterne deltagere kan f.eks. spredes via sciale medier, interne/eksterne mailinglister, netværk eller ffline medier. Det anbefales at udfrme en administrativ g en indhldsmæssig køreplan fra prjektstart, hvr alle prjektets aktiviteter fasthldes g dkumenteres. Sådanne køreplaner er især egnet sm grundlag til den årlige/halvårlige indberetning til INTERREG g/eller verfr andre prjektdeltagere. Det er meget vigtigt, at du altid husker at placere de tidligere nævnte lger/støttehenvisning på alle kmmunikatinsmaterialer. Disse finder du på INTERREG-prgramhjemmesiden. Du kan med frdel angive de enkelte trin af din kmmunikatinsplanlægning i faser g skrive, hvrnår et trin er indledt hhv. afsluttet. Enkelte faser verlapper hinanden. Følgende tabel viser et eksempel på, hvrdan man i et skema kan skabe et verblik ver relevante kategrier i prjektkmmunikatinen: 8

9 Aktivitetsplan (Eksempel) Aktiviteter (Eksempelvis: Nyhedsbrev, hjemmeside, pressemeddelelse m.m.) Målgruppe (Hvem kmmunikerer vi med?) Budskab (Hvad kmmunikerer vi m?) Mål (Hvad ønsker vi at pnå?) Medier (Hvilke medier kan vi gøre brug af fr at nå målgruppen?) Tidsperide (Hvrnår vil vi kmmunikere?) Ansvarlig (Hvem er ansvarlig?) Budget (Finansielle midler fr aktiviteterne) Bemærk venligst, at enhver frm fr kmmunikatin i et INTERREG-prjekt fregår tsprget. Eventuelle ekstramkstninger til tlke eller versætter bør tilgdeses i prjektets budget, hvis der intern i prjektet ikke er ressurcer til at varetage disse arbejdspgaver. 9

10 Tidsplan fr kmmunikatinsaktiviteter Fr at skabe et verblik ver kmmunikatinstiltagenes tidsmanagement, kan en tabel være til str hjælp. Tabellen frneden er tænkt sm eksempel. Til venstre anføres de enkelte aktiviteter med en krt beskrivelse. Til højre markeres i hvilket tidsinterval de enkelte aktiviteter gennemføres. Ved frsinkelser eller andre ændringer aktualiseres tabellen løbende. År Budget Måned/kvartal Aktivitet 1: Aktivitet 2: Aktivitet 3: Aktivitet 4: Aktivitet 5: I tabellen er der plads til at ntere budgettet, men du kan selvfølgelig gså vælge at lave en separat budgetversigt. 10

11 Evaluering Du kan løbende evaluere prjektets kmmunikatinsarbejde, dvs. når en aktivitet er afsluttet g i al fald når du skal skrive årsrapprten. Evalueringen baseres på dine (prjektmedarbejdernes) vurderinger g kan ligeledes indebære feedback fra udenfrstående f.eks. ved at lade knferencedeltagerne bedømme knferencen ved at udfylde et spørgeskema. Derudver kan frskellige statistikker indgå, eksempelvis en statistik der viser, hvr mange besøgende prjekthjemmesiden har haft. Sammenfatning Sammenfattet er følgende aspekter vigtig fr prjektets kmmunikatinsarbejde: en klar definitin af målgruppe, mål g budskab er yderst vigtig, fr at anvende de rette medier g gennemføre relevante aktiviteter. Selve planlægningen i kmmunikatinsarbejdet er gså meget vigtigt. Husk at tage højde fr hver frm fr frberedelse en hjemmeside pstår ikke på én dag. Enhver frm fr kmmunikatin udfrmes tsprget (dansk-tysk), da prjektet altid står verfr et dansk-tysk publikum. Af den grund er det vigtigt at indkalkulere eventuelle ekstraudgifter til tlke g versætter i prjektets budget, så kravene til tsprget kmmunikatin kan indfris. Tænk derudver på ligheder g frskelle i den interkulturelle kmmunikatin i Danmark g Tyskland. En succeshistrie i Danmark er ikke nødvendigvis en succeshistrie i Tyskland. Ligeledes er det vigtigt i givet fald at tage højde fr hierarkifrskellene i begge lande. Tag hensyn til sprglige g kulturelle vaner samt kulturspecifikke kmmunikatinsfrmer g anvendelsen af kmmunikatinsveje. 11

12 Følgende tabel kan med frdel bruges til at skabe et verblik ver de aktiviteter, sm prjektet selv planlægger/gennemfører men gså aktiviteter, sm prjektet deltager i. På den måde dkumenteres selve deltagelsen g effekten i at deltage i/gennemføre arrangementet. Det er altid en gd ide at evaluere arrangementerne. På den måde kan resultater g effekter fasthldes. Dette er både relevant fr prjektets medarbejdere g fr indberetningen til INTERREG. Tabellen kan tilpasses individuelt g suppleres med relevante afsnit. Et arrangement, sm prjektet er ansvarlig fr, har man mulighed fr at skrive mere m, end til et arrangement sm man har deltaget i sm gæst. Begrebet aktiviteter er her ensbetydende med arrangementer / events, sm f.eks. knferencer. Denne tabel må ikke frveksles med en aktivitetsplan, tabellen fungerer sm dkumentatinsværktøj. Infrmatiner til de enkelte arrangementer Evaluering af gennemført arrangement Arrangement Tidsrum/dat Sted Målgruppe Mål / Frventninger Ansvarlig Deltagere / rammerne Eget Feedback: Hvad har prjektet fået du af det? Feedback fra andre Presseknference 2. januar 2014 Flensbrg Presse, brede ffentlighed, bred målgruppe Præsentere prjektet Leadpartner g prjektpartner X Ca. 25 deltagere Heriblandt jurnalister fra danske g tyske aviser. Gd lcatin g dygtige tlke Kntakt til vigtige aktører, aftale til et interview med X Psitiv Feedback, især til PP præsentatiner ne 12

13 Tjekliste 1 Fremgår det tydeligt i hvilken kntekst kmmunikatinsplanen blev skrevet? (grænseverskridende dansk-tyske samarbejde / EU finansieret) Beskriver kmmunikatinsplanen prjektets muligheder g udfrdringer? Opfylder prjektet kravene til kmmunikatins g- ffentlighedsarbejdet, sm stilles fra prgrammet g Eurpa Kmmissinen? (transparens g synliggørelse) 2 Er prjektmålene tydeligt defineret? Er målgrupperne defineret? Er det tydeligt, hvrfr de valgte målgrupper er relevant fr prjektet? Er der taget højde fr INTERREG-reginen sm målgruppe? (brgere, beslutningstagere) 3 Er budskabet g kmmunikatinsfrm tilpasset den enkelte målgruppe? Er der planlagt kmmunikatinsaktiviteter til den samlede prjektperide? 4 Er der lavet et indikativt budget? Indehlder kmmunikatinsplanen en tidsplan med angivelse af aktiviteter g ansvarlig? Er der fastlagt en metde g et tidspunkt til evalueringen af kmmunikatinsarbejdet? Denne ledetråd er udarbejdet af frskningsprjektet Natinale steretyper g marketingstrategier i den dansk-tyske interkulturelle kmmunikatin, krt SMiK, ved Syddansk Universitet i Odense (2014). Prjektet er medfinansieret af INTERREG4A-prgrammet Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. med midler fra Den Eurpæiske Fnd fr Reginaludvikling. Materialet er udviklet af prjektmedarbejder Christina Ehlers. 13

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Forretningsplan til Danmarksmesterskabet og bedømmelseskriterier:

Forretningsplan til Danmarksmesterskabet og bedømmelseskriterier: Frretningsplan til Danmarksmesterskabet g bedømmelseskriterier: Frretningsplan: Skriftstørrelse 12 Max 15 sider á 2400 anslag (alt der verskrider, tæller ikke med i bedømmelsen) Idéens navn Ideén på 3

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

It-plan for Valsgård Skole 2011

It-plan for Valsgård Skole 2011 It-plan fr Valsgård Skle 2011 1 Beskrivelse Grundlaget fr brug af IT i er beskrevet i Faghæfte 48. http://www.uvm.dk/~/media/publikatiner/2009/flke/faelles%20maal/filer/faghaefter/100503_it_g_ mediekmpetencer.ashx

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases.

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases. Virker Hverdagen Håndbg til facilitering g gennemførsel af e-learningcases 1 Indhld Indledning... 3 Den didaktiske stjerne... 4 Frmål:... 4 Deltagere:... 4 Miljø:... 4 Frm:... 4 Rller:... 5 Gennemførsel

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3 Vedtaget af det lkale samarbejdsudvalg på SKT Plitik fr intrduktin af nye medarbejdere på SKT OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

HÅNDBOG TIL HVERDAGSTOLKE

HÅNDBOG TIL HVERDAGSTOLKE HÅNDBOG TIL HVERDAGSTOLKE Indhldsfrtegnelse VELKOMMEN SOM HVERDAGSTOLK I FRIVILLIGNET... 3 HVAD VIL DET SIGE AT TOLKE... 3 HVAD ER HVERDAGSTOLKE OG HVORNÅR KAN DE TILKALDES?... 3 HVAD ER KOORDINATORGRUPPEN

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Globallinjen - At tro at alt er muligt

Globallinjen - At tro at alt er muligt Glballinjen - At tr at alt er muligt Frmål - At kunne navigere i en glbal verdensrden, g kunne frstå de kulturelle g øknmiske frskelle lande imellem. - At kunne udvide elevens frståelse af verden g udfrdrefrdmme/frestillinger.

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Ideer til inspirationsrum

Ideer til inspirationsrum Ideer til inspiratinsrum Ideer til inspiratinsrum... 1 Vres mål med inspiratinsrum... 2 Jeres mål ved at udstille... 2 Ting I bør verveje... 2 Målgruppe... 2 Frmidlingsfrm... 2 Prjektbeskrivelse... 3 Prjektstatus...

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

IKT i AP Oplæg v. Anne Bisgaard Vase Odder Gymnasium

IKT i AP Oplæg v. Anne Bisgaard Vase Odder Gymnasium IKT i AP Oplæg v. Anne Bisgaard Vase Odder Gymnasium Hvrfr IKT? Ikke spørgsmål m man skal inddrage IKT, men til hvad g hvrdan Findes på frskellige niveauer lidt har gså ret! Det bedste må ikke blive det

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Forslag til diskussion

Forslag til diskussion Frslag til diskussin Her bliver der vist ngle frslag til temaer, sm eleverne kan diskutere efter de har set præsentatinen. Disse temaer kan diskuteres i grupper eller i plenum. 1. Præsentatinen kmmer med

Læs mere

Evaluering af Stenløse Kulturhus

Evaluering af Stenløse Kulturhus Evaluering af Stenløse Kulturhus Evalueringen er udarbejdet i maj-juni 2016 Af Egedal Kmmune 1 Indhld Indledning... 3 Baggrund... 3 Metde... 4 Sammenhæng på tværs af huset... 5 Et brugerstyret hus... 7

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjrt indenfr kmmunikatin? Hvad har erfaringerne været? List i punktfrm. Emails/pslag; Erfaring: Emails/pslag blev hurtigt glemt. Initiativ(er): Via emails rammer vi en bred

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark Odense d. 20/12-2010 Opfølgning på prjektet Ny afdeling Nye veje sm er afhldt fr midler bevilget fra pulje til Persnaleplitiske prjekter, Regin Syddanmark Klinisk Genetisk Afdeling, OUH har fået bevilget

Læs mere

Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne Holdt-

Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne Holdt- DBSF Eliteudvalgsmøde 26. nvember 2012 Sted: Lavia Odense Til stede var: Klaus Lykkebæk, Jeanette Riis Nielsen, Dan Hansen (alle medlemmer af Eliteudvalg), Allan B. Grønkjær (sprtschef) samt skytterepræsentanterne

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 20.

Vejledning om ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 20. Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning m ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 20. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET

TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET TAKEAWAY TEACHING Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET Udviklet af Hanne Balsby Thinghlm, CUDiM Takeaway Teaching: Specialefrberedelse SPECIALEFORBEREDELSE

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Vores klub. - Hammel GF Fodbold - Hammel GF Fodbold undersøger sit DNA. På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fodbold.

Vores klub. - Hammel GF Fodbold - Hammel GF Fodbold undersøger sit DNA. På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fodbold. Vres klub - Hammel GF Fdbld - På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fdbld Hammel GF Fdbld undersøger sit DNA Udarbejdet af: AFSNIT: 1. Overrdnet m undersøgelsen 2. Sammenfatning 3. Diagrammer;

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Praktisk arbejde færdiggøres og sidste breafing af tovholdere. Kulturelt indslag v/ Stadsensemblet.

Praktisk arbejde færdiggøres og sidste breafing af tovholdere. Kulturelt indslag v/ Stadsensemblet. DREJEBOG BORGERMØDE 09.30-10.00 Ankmst 10.00-10.10 Intr 10.10-12.00 Første runde Diskussin 12.00-12.45 Sandwich g underhldning 12.45-13.30 Anden runde Knkretisering 13.30-14.00 Opsamling g næste skridt

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprjekt, 2. semester, frår 2012 Erhvervsakademiet København Nrd Udleveret 7. maj 2012 Opgaven Det er prjektgruppens pgave at dkumentere en event. Hensigten er, at

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Fagfællebedømmelse af videnskabelig artikel i DUT

Fagfællebedømmelse af videnskabelig artikel i DUT Fagfællebedømmelse af videnskabelig artikel i DUT Dat fr review: [skriv her] Artiklens titel: [skriv her] Bedømmelsens frmål Hensigten med fagfællebedømmelse i Dansk Universitetspædaggisk Tidsskrift er

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

DiEM25 Democracy in Europe Movement 2025

DiEM25 Democracy in Europe Movement 2025 ROLLEKORT: Demnstratinsteamet Vi frbereder demnstratinerne i 1. g 2. sessin. De andre teams deltager naturligvis i demnstratinerne. I tredje sessin skriver vi en t minutter lang tale m DiEM25s visin fr

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Idékatalog. Bosætningsstrategi Flere sammen om det gode liv i Nyborg Kommune. Nyborg - Danmarks Riges Hjerte

Idékatalog. Bosætningsstrategi Flere sammen om det gode liv i Nyborg Kommune. Nyborg - Danmarks Riges Hjerte 2016-2020 Nybrg - Danmarks Riges Hjerte Idékatalg Bsætningsstrategi Flere sammen m det gde liv i Nybrg Kmmune Indhld Indledning 3 Frslag målrettet tiltrækning g mdtagelse af tilflyttere 3 Direkte markedsføring

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

Christian Hjortshøj. HTX Roskilde 1.4 06-05-2011. Lære: Bartlomiej Warszawski. Fag: KomIT 1 S ide

Christian Hjortshøj. HTX Roskilde 1.4 06-05-2011. Lære: Bartlomiej Warszawski. Fag: KomIT 1 S ide Christian Hjrtshøj HTX Rskilde 1.4 06-05-2011 Lære: Bartlmiej Warszawski Fag: KmIT 1 S ide Indhld 1. Indledning... 3 2. Målgruppeanalyse... 4 3. Valg af medie... 5 4. Skitsering... 6 4.1 Skitse 1.... 6

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Referat - Temagruppemøde i Netværk for Sundhed og Lokalsamfund

Referat - Temagruppemøde i Netværk for Sundhed og Lokalsamfund Sund By sekretariatet c/ KL-huset Weidekampsgade 10 2300 København S. pst@sundbynetvaerket.dk Referat - Temagruppemøde i Netværk fr Sundhed g Lkalsamfund Tidspunkt: 14. juni 2017 kl. 10.00-15.00 Sted:

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Dansk Petanque Forbunds Frivillighedsstrategi Versionsdato:

Dansk Petanque Forbunds Frivillighedsstrategi Versionsdato: Dansk Petanque Frbunds Frivillighedsstrategi 2014-2016 Versinsdat: 25.11.2014. 1 Indhldsfrtegnelse 1. FRIVILLIGHEDSTRATEGI... 3 1.1. BAGGRUND FOR FRIVILLIGHEDSSTRATEGIEN... 3 1.2. HVORFOR FRIVILLIGHEDSTRATEGI....

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuipasdfghjklzxcvbnmqwerty uipasdfghjklzxcvbnmqwertyuipasd fghjklzxcvbnmqwertyuipasdfghjklzx cvbnmqwertyuipasdfghjklzxcvbnmq Dansk Flygtningehjælps strategiske samarbejde med virksmheder wertyuipasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Læs mere

Spørgeskema. Bilag 3. Brugen af supervision

Spørgeskema. Bilag 3. Brugen af supervision Spørgeskema Brugen af supervisin Brugen af supervisin 1. Anvender I supervisin i jeres afdeling? Hvis ja, hvr mange års praksis? (Ved nej svar kun på spørgsmål 3, ved tidligere praksis svar alligevel spørgsmålene)

Læs mere

Belbin Teamrolle Profil for

Belbin Teamrolle Profil for Belbin Teamrlle Prfil fr J Pink Clurful Cmpany PLC Rainbw HR Belbins 9 Teamrller Teamrlle Bidrag Tilladelige svagheder Idémand Kreativ, fantasifuld, frit tænkende. Genererer ideer g løser vanskelige prblemer.

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Evaluering af Cykel-Sidevejskampagne 2010. Hold øje ved sidevejene. Du ved aldrig hvad der kommer

Evaluering af Cykel-Sidevejskampagne 2010. Hold øje ved sidevejene. Du ved aldrig hvad der kommer Evaluering af Cykel-Sidevejskampagne 2010 Hld øje ved sidevejene. Du ved aldrig hvad der kmmer 1 Indhld Frmål g metde Resultater Oplevede farer g cykeladfærd Kendskab til kampagnen Frståelse af kampagnens

Læs mere

WebGuide for Slagelse Kommunes hjemmeside

WebGuide for Slagelse Kommunes hjemmeside Prjektgruppe hjemmeside WebGuide fr Slagelse Kmmunes hjemmeside Indhldsfrtegnelse Om at læse på Nettet...2 Hvrdan læser flk på Nettet?...2 Skærmen er dit papir...3 Tekster på en skærm...3 Målgrupper...4

Læs mere

Nyhedsbrev. Folkeafstemning samt lokalvalg. Hospitalsenheden Vest Staben. Læs mere på næste side

Nyhedsbrev. Folkeafstemning samt lokalvalg. Hospitalsenheden Vest Staben. Læs mere på næste side Nyhedsbrev Nr. 26 den 20. nvember 2015: Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Flkeafstemning samt lkalvalg Læs mere på næste side Valg Cpydan Tekst & Nde Indgang i Herning Fernisering frtsat Pstkrt Side 2 Side

Læs mere

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK. Partnerskab

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK. Partnerskab OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK Partnerskab 1 INDEX Regin Midtjylland...3 København...4 Sjælland...5 2 Regin Midtjylland (2020 Regins: Acting fr the Future) Type: Seminar Titel: EU's klima-

Læs mere

Eurobarometer - kvalitativ undersøgelse EU S LØFTE. Resumé dansk udgave Rom, den 12. september 2014

Eurobarometer - kvalitativ undersøgelse EU S LØFTE. Resumé dansk udgave Rom, den 12. september 2014 Eurbarmeter - kvalitativ undersøgelse EU S LØFTE Resumé dansk udgave Rm, den 12. september 2014 Resuméet er udarbejdet på dansk, engelsk, finsk, fransk, tysk, italiensk, plsk, prtugisisk g svensk. Denne

Læs mere

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering 1000 nye studiejbs Oplæg til etablering af 500 nye ffentlige studiejbs. Frmål: Bestyrelsen i Business Regin Nrth Denmark har besluttet, at der skal prettes 1.000 nye studiejbs i Regin Nrdjylland i periden

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job Initiativ fr førtidspensinister, der ønsker jb Dette 6. g sidste nyhedsbrev er et krt resumé af slutevalueringen af initiativet. Initiativet har pfyldt sine 3 mål: Mål 1: Målrettet infrmatin til alle førtidspensinister

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

BILAG 9. Interviewguide: Simon Post og Camilla Nissen, Lolland kommune ( )

BILAG 9. Interviewguide: Simon Post og Camilla Nissen, Lolland kommune ( ) Speciale i Plan, By & Prces, Rskilde Universitet 28.januar 2015 Ole Hilden, Sasha Streiff Møller & Luise Strgaard Hansen Vejleder: Jns Egmse BILAG 9-12 BILAG 9 Interviewguide: Simn Pst g Camilla Nissen,

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ KOMBIT Byg g Miljø Begreber g sammenhænge i Byg g Miljø Versin 1.5 26. marts 2014 ROJ Indhld Indhld... 2 Om denne vejledning... 4 Krt m Byg g Miljø... 5 Hvad er Byg g Miljø?... 5 Hvrdan kan ansøgerne bruge

Læs mere

Fokusgruppen Det vestjyske ressourceområde. Møde nr. 5: Biomasse til energi. Referat: Om midt.energistrategi (v. Louise, Region Midtjylland)

Fokusgruppen Det vestjyske ressourceområde. Møde nr. 5: Biomasse til energi. Referat: Om midt.energistrategi (v. Louise, Region Midtjylland) Fkusgruppen Det vestjyske ressurcemråde Møde nr. 5: Bimasse til energi Sted: Havnens Hus, Havnen 70, 7620 Lemvig Tidspunkt: Trsdag den 29. januar 2015, kl. 9.00-14.00 Referat: Om midt.energistrategi (v.

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

Kommissorium Planstrategi og Klimastrategi (Lokal Agenda 21)

Kommissorium Planstrategi og Klimastrategi (Lokal Agenda 21) Center Plan Byg g Vej Jurnalnr: 01.02.03-P22-1-13 Ref.: Jan Bak Krshlm Telefn: 99887681 E-mail: jbk@rebild.dk Dat: 07-08-2014 Kmmissrium Planstrategi g Klimastrategi (Lkal Agenda 21) Baggrund Planlvens

Læs mere