TIL DIG SOM ARBEJDER MED BØRN, HVIS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIL DIG SOM ARBEJDER MED BØRN, HVIS"

Transkript

1 Professionel i Til dig som arbejder med børn, hvis Pårørende er udsendt på mission BAglandet Til lærere og pædagoger BØRNS TYPISKE REAKTIONER NÅR SOLDATER TAGER I KRIG HVAD KAN DU GØRE SOM PROFESSIONEL? HVAD TÆNKER DU SELV OM DET DANSKE FORSVAR? IDEER TIL AKTIVITETER FOR HELE KLASSEN BØRNS TANKER OM DET VÆRSTE TIPS TIL AT KOMME I BØRNEHØJDE

2 Fakta om Forsvaret og internationale missioner Kære lærer eller pædagog! I Danmark har vi en lang tradition for at samarbejde militært med andre lande. Det begyndte tilbage i tiden efter anden verdenskrig, hvor Danmark deltog aktivt i fredsstøttende FN-operationer. Mange tusinde danske soldater fra både hæren, flyvevåbnet og søværnet har siden da gjort tjeneste i verdens brændpunkter, og der er konstant danske soldater rundt omkring i verden i internationale missioner. Derfor vil flere og flere børn opleve, at enten deres forælder eller søskende bliver udsendt som soldat til et fremmed land, og det påvirker naturligvis barnet og barnets familie. Dermed får det også betydning for de professionelle voksne lærere og pædagoger der arbejder med børnene i det daglige. I dag har Forsvaret soldater udsendt om året i internationale missioner. De fleste soldater bliver udsendt på store missioner, hvor der er soldater udstationeret i samme område, men det er vigtigt at understrege, at soldaternes funktioner er meget forskellige. Kampsoldaten er nok den figur, de fleste forbinder med soldatererhvervet, men for at kampsoldaten kan fungere, har han brug for støtte. Der er nogle, som skal stå for forsyninger (mad, vand, reservedele, papir etc.), logistik, reparationer (køretøjer, våben, vedligeholdelse af lejren etc.), post, sanitet og så videre. Dertil kommer hele staben, som står for planlægning af selve operationerne og indhentning af informationer. Endelig er der også grupper af danske soldater, som primært beskæftiger sig med genopbygningsprojekter og arbejde af humanitær karakter. Størstedelen af de udsendte soldater er ikke i direkte kamp, og selv kampsoldater er ikke ret tit i kamp. Langt det meste af tiden er de i lejren, hvor de vedligeholder deres udstyr eller holder vagt, hvis de ikke er ude at gå patrulje blandt lokalbefolkningen. Danske soldater kan ringe gratis hjem, og i langt de fleste lejre er der også internetadgang, hvor der er mulighed for at maile eller chatte. Derudover kan soldaterne selvfølgelig sende almindelige breve hjem. I de store missioner, som hæren står for, er soldaten typisk udsendt et halvt år ad gangen, men både søværnet og flyvevåbnet har soldater udsendt på missioner på tre måneder. På de lange missioner har soldaten en til to orlovsperioder, som man også kalder leave, hvor han eller hun kan komme hjem til Danmark. Det sker indimellem, at en soldat hjemsendes (repatrieres) før tid. Det kan f.eks. skyldes, at soldaten er kommet fysisk til skade og dermed ikke kan udføre sit arbejde i missionsområdet. Hjemsendelse kan også komme på tale i de tilfælde, hvor soldaten måske har været udsat for meget voldsomme hændelser og efterfølgende er så rystet, at han eller hun ikke længere kan varetage sit arbejde. Endelig kan hjemsendelse skyldes sociale årsager derhjemme såsom sygdom eller dødsfald i familien eller store vanskeligheder for de pårørende f.eks. børn, der mistrives. Soldaterne forbereder sig på udsendelsen igennem den missionsforberedende uddannelse, der foregår i 3-6 måneder op til selve udsendelsen. I slutningen af denne forberedende periode vil mange soldater kun være hjemme i weekenderne, da uddannelsen foregår mange forskellige steder i Danmark. Forberedelsen af de pårørende foregår ved pårørendearrangementer, der afholdes ved de enkelte regimenter. Her bliver de pårørende orienteret om selve missionen og missionsforholdene. Desuden bliver de orienteret om de almindelige reaktioner, der kan være på en udsendelse hos både soldater og pårørende samt hvilken støtte, der er for soldater og pårørende under og efter missionen. Derudover udvikler Forsvaret løbende materialer til de pårørende se bagsiden. Indholdsfortegnelse Fakta om forsvaret og internationale missioner 02 Kære lærer eller pædagog! 03 Børns almindelige følelser og typiske reaktioner under en soldats udsendelse 04 Hvad kan du gøre som professionel? 06 At skabe luft, så barnet kan mærke, tænke og udtrykke sig 08 Før udsendelsen 10 Under udsendelsen 12 Leave 14 Om teenagere 16 Forslag til aktiviteter for hele gruppen eller klassen 18 Tanker om det værste 20 At være i børnehøjde 22 Vil du vide mere 24 Du har måske et barn eller en ung i klassen, på fritidshjemmet eller på stuen, som har en far eller mor, storesøster eller storebror, der er udsendt som soldat i international tjeneste. Denne pjece henvender sig til dig som professionel og er tænkt som inspiration til, hvordan du kan støtte barnet eller den unge og hjælpe med at opretholde en positiv læring og udvikling i den periode. Børn knytter sig følelsesmæssigt til de voksne, de omgås, og du er sikkert en betydningsfuld person i barnets liv. Dermed er du en vigtig ressourceperson, der kan være med til at have et opmærksomt øje på barnet og bidrage med værdifulde oplysninger omkring eventuelle reaktioner i forbindelse med en udsendelse. Det kan have stor værdi for den tilbageværende forælder og ikke mindst for barnet. Nogle gange reagerer barnet i skolen/ institutionen og ikke derhjemme andre gange derhjemme og ikke i skolen/institutionen. Derfor er et samarbejde mellem de voksne, der omgiver barnet, af stor betydning, så barnet kan få den støtte, omsorg, stabilitet og opmuntring, det har brug for. Det var hårdt. Den mindste på 3 år havde meget vrede og raseri over ingenting, og det fortsatte i et godt stykke tid, efter at Søren kom hjem. Og Mia på 6 år reagerede ved, at hun skulle være lige ved siden af mig hele tiden, så hvis jeg gik ovenpå i huset, skulle hun også ovenpå. Og hvis jeg gik på toilettet, skulle hun også med. Hverdagstingene med at komme i skole og børnehave fungerede fint nok, det fortsatte bare, som det hele tiden havde gjort. I børnehaven gik det fint nok, og i skolen kunne Mia være lidt ked af det en gang imellem, men det var mest herhjemme, de reagerede. Dine egne reaktioner og holdninger Det danske militærs internationale engagement bliver fulgt tæt af medierne. Det betyder, at mange voksne har godt kendskab til missionerne, og mange har også en mening om de beslutninger, politikerne træffer på området, og dermed om den danske udenrigspolitik. Du kan som privatperson være modstander af Danmarks indblanding i det enkelte lands forhold eller af Forsvarets indsats generelt. Det er dog væsentligt, at du ikke blander dine private holdninger sammen med dit professionelle forhold til barnet og familien. Husk, at det i første omgang er politikernes beslutning, hvor danske soldater sendes hen i verden. Og dernæst er det forældrenes beslutning, at den ene af dem eller begge ønsker at være ansat i Forsvaret. Det er vigtigt for barnet, at du forholder dig professionelt og loyalt til disse beslutninger. Desuden er det væsentligt, at du er opmærksom på ikke at tage parti for den ene af forældrene. Du kan møde forældrepar, hvor den ene forælder ønsker at være i Forsvaret og blive udsendt, mens den anden er imod dette. Sørg for ikke at komme til at vælge side hverken barnets eller en af forældrenes. Forsøg i stedet at støtte familien så godt som muligt i den virkelighed, der er deres. Og pas på med at komme til at gøre barnet eller familien til et offer, men forsøg i stedet at almengøre situationen og vende opmærksomheden mod de fordele og styrker, der også kan være ved en udsendelse eller ved at være adskilt generelt Mor til to børn

3 Følelse af afvisning Børns almindelige følelser og typiske reaktioner under en soldats udsendelse Når et barns forælder eller søskende er udsendt som soldat, vil hele familien være påvirket af det. Der er stor forskel på, hvordan familien reagerer, men det er normalt, at den reagerer. Børnenes reaktioner vil afhænge af flere forhold, men skal altid ses i sammenhæng med hele familiens måde at tackle situationen på. Derudover vil reaktionerne bl.a. afhænge af børnenes alder, modenhed, køn, forhold til kammerater, forhold til forældre/ søskende og af omgivelsernes reaktioner på og holdning til soldatens arbejde. Endelig vil børnenes reaktioner selvfølgelig også afhænge af de konkrete hændelser i missionsområdet. Perioder med mange dårlige og tragiske nyheder fra missionen vil selvfølgelig lægge et stort pres på alle involverede og føre ekstra ængstelse med sig. Stolthed Mange børn er stolte over at Det følgende gælder generelt for børn i være i familie med en udsendt alle aldre. På side 16 kan du læse om soldat. De yngre børn er måske de særlige forhold, der kan gøre sig mest stolte over uniformen, gældende, når det drejer sig om teenmens de ældre børn er stolte agere. over, at den udsendte tager ud i verden og gør en forskel, hjælper andre mennesker (og børn) til at få en bedre hverdag. Savn Savnet af den udsendte vil ofte komme og gå, og især hos de mindre børn vil det være særligt stærkt i specifikke situationer, hvor den udsendte plejede at have en central rolle f.eks. ved morgenmaden eller godnatlæsningen. For de større børn kan det være en mere generel følelse af at savne den udsendtes nærvær. Nærmest alle pårørende oplever ind imellem vrede. Vrede på politikerne, der har sendt soldaterne i krig. Vrede på soldaten over, at han eller hun er taget af sted. Vrede på Forsvaret over ikke at give soldaterne optimale forhold at arbejde under. Vrede på pressen, hvis dramatiske nyhedsdækning gang på gang skræmmer livet af dem. For børn er der tit tale om vrede på den udsendte over at have efterladt den hjemmeværende forælder med alt arbejdet derhjemme eller vrede over, at den udsendte sætter sit liv på spil for arbejdets skyld. 04 Raseri- eller grådanfald Angsten, vreden, skylden og savnet smelter nogle gange sammen til egentlige raseri- eller grådanfald, hvor barnet eller den unge mister besindelsen. Afhængig af det enkelte barns typiske reaktions måder kan det komme til udtryk ved, at barnet eller den unge fysisk slår omkring sig og måske bliver involveret i slåskampe med andre. Andre børn og unge slår omkring sig med ord og kan have øjeblikke, hvor de verbalt går amok og skælder voldsomt ud på omgivelserne. Atter andre børn og unge reagerer ved at bryde sammen i gråd. Fælles er det, at barnet reagerer på følelsen af afmagt og mangel på kontrol med vigtige forhold i sit liv. Skyld Anderledeshed Nogle børn oplever, at de er anderledes end de andre, fordi en forælder eller storebror er udsendt, hvilket både kan være positivt og negativt. Positivt, fordi barnet måske får mere opmærksomhed, og eventuel beundring og respekt for soldaten smitter lidt af på dem selv. Negativt, fordi de måske oplever, at andre ikke forstår dem og familiens situation, hvorfor barnet risikerer at føle sig ensom. Barnet kan også opleve skyld i forbindelse med udsendelsen, på samme måde som et barn kan få følelsen af skyld i forbindelse med forældres skilsmisse. Mindre børn har måske i vrede en dag ønsket den udsendte derhen, hvor peberet gror, og kan bagefter føle, at de derfor er medansvarlige for, at soldaten tog af sted. Denne følelse af skyld kan være så stærk, at selv større børn og unge kan blive overvældet af den, selvom de med deres fornuft godt ved, at det ikke forholder sig sådan. Er følelser intense nok, overskygger de nogle gange vores fornuft. Det er derfor vigtigt, at I som voksne gentagne gange taler med barnet om, hvorfor soldaten skal af sted, og at det ikke har noget med barnet eller den unge at gøre. Tog han af sted fordi lillebror og jeg altid skaendtes? Hvorfor pokker er du bare taget af sted? Vrede Nogle børn kan opleve selve udsendelsen som en form for afvisning af dem. Hvis de var lidt sødere eller lidt dygtigere, var soldaten nok ikke taget af sted! Disse børn kan enten reagere ved at blive alt for dygtige eller omvendt ved at påtage sig rollen som uromager Angst for at miste Ensomhed Udover savnet af den daglige kontakt med den udsendte kan der også opstå en følelse af ensomhed hos barnet, fordi den hjemmeværende forælder måske har mindre tid og overskud til barnet. Oplevelsen af ensomhed kan også skyldes, at barnet måske føler sig anderledes. Angsten for at miste ligger latent hos hele familien under udsendelsen, og den kan aktiveres gennem oplysninger i medierne om ulykker og dødsfald. Samtidig kan nogle børn blive bange for at miste den hjemmeværende forælder, fordi de nu har erfaret, at mor/far ikke nødvendigvis altid er der. Se evt. side 20 for generelle råd til, hvordan man kan tale med et barn om frygt. Mon prinsessers faedre også er soldater? Følelserne hos barnet kan være meget blandede og kan veksle fra det ene øjeblik til det andet. Barnet kan det ene øjeblik stolt fortælle om udsendelsen, og hvor god soldaten er, for i næste øjeblik at græde over savnet eller pga. bekymringer og dernæst blive vred og synes, at det er strengt, at den udsendte valgte at tage af sted. To minutter senere er barnet ude og lege med de andre børn, som om intet var anderledes, end det plejer. Det er helt almindeligt, at børn (og i øvrigt også voksne!) kan have disse modsatrettede følelser og veksle mellem dem. Det vidner om et levende følelsesliv, hvor personen tør mærke de forskellige facetter af situationen og ikke har låst sig fast i én position f.eks. at missionen kun er enten rigtig god og det eneste rigtige at gøre eller modsat kun er noget meget frygteligt noget, som hurtigst muligt skal overstås. Som professionel er det altid godt at give barnet eller den voksne mulighed for både at tale om de gode og de dårlige sider ved situationen. Det gør man ved at lytte, forholde sig åben og spørge bredt til emnet. Skolen eller institutionen og jer, der arbejder der, kan være en stabil, god og tryg base for både barnet og den hjemmeværende forælder i en tid, hvor familien står over for store udfordringer både i forhold til hverdagens praktiske opgaver og i forhold til frygten for, at der skal ske den udsendte noget. 05

4 06 Hvad kan du gøre som professionel? Mange børn vil i løbet af deres barndom eller ungdom opleve perioder, hvor livet er hårdt, og hverdagen byder på en række ekstra udfordringer. Det kan f.eks. være i forbindelse med egen eller forældres sygdom, flytninger eller forældres skilsmisse. At være pårørende til en soldat kan tilsvarende være en stor udfordring og kræve noget ekstra af barnet. Du skal som voksen i barnets liv overordnet set blot gøre det, du plejer at gøre, når du møder et barn, der i en periode har brug for ekstra opmærksomhed eller omsorg. Når det er sagt, kan du derudover gøre følgende: Hvordan har du det? Spørg til soldaten F.eks.: Hvordan går det dernede? Hvordan er vejret dernede for tiden? Hvornår har du sidst talt med ham/ hende? Hvad gør soldaterne egentlig, når de skal hygge sig? Holder de også weekend med fredagsslik? Hvilken slags mad spiser de? Hvornår tror du, han savner jer mest? Spørg til hverdagen derhjemme F.eks.: Hvordan går du og har det? Hvordan klarer I jer uden far? Hvornår savner du ham mest? Hvordan var det for dig at holde weekend/fødselsdag/påskeferie/jul uden mor? Hvordan klarer din lillesøster at undvære storebror? Hvad er du/i blevet gode til derhjemme, efter at far er taget af sted? Hvem kører dig egentlig til ridning, nu hvor far ikke kan gøre det? Hvad taenker du på? Spørg til venner og omgangskreds F.eks.: Hvem af dine venner er bedst til at forstå, hvordan det er at være dig for tiden? Hvad er det, han/hun har forstået? Hvad er det bedste, vennerne kan sige eller gøre? Hvad er det værste? Har du kontakt til andre pårørende? Spørg til hverdagen i skolen F.eks.: Hvordan går det med lektierne, nu hvor mor ikke er hjemme og kan terpe franske gloser med dig? Hvad siger kammeraterne i din (eller din brors) klasse til, at jeres storesøster er udsendt? Har du talt med andre på skolen, som også har prøvet at have en soldat i krig? Skab tryghed og omsorg Det har stor betydning for barnet, at det ikke at føler sig alene og glemt. Sørg for, at barnet oplever og mærker, at børnehaven, skolen eller fritidshjemmet er et godt og trygt sted, hvor der er voksne, som er opmærksomme på barnet og dets behov, der måske er større under soldatens udsendelse. Jeg lader, som om jeg er glad Hvad gør dig mest vred? Vær opmærksom på mediernes påvirkning og hold dig ajour Hvilke medier og informationskilder har barnet? Og hvem fordøjer barnet de mange nyheder fra missionsområdet med? Tal med forældrene og barnet om, hvilken rolle du evt. skal spille i den forbindelse. Er det en god ide at lave en aftale med barnet om, at det altid kan gå til dig, hvis det har set eller hørt noget, som det gerne vil tale lidt med en voksen om eller spørge om (som supplement til forælderen derhjemme)? Sådan en aftale vil ofte være rar for alle at have. Barnet ved, hvor det kan gå hen med tvivl, bekymringer og spørgsmål. Og forældrene kan få vished om, at barnet ikke går alene og gemmer på halvforståede eller halvmisforståede nyheder, som det ikke ønsker at belemre forælderen derhjemme med. Hvordan kunne du taenke dig at? Fasthold regler og rutiner Den almindelige hverdag bliver ualmindeligt vigtigt, når et barn har en forælder eller søskende udsendt. Giv ikke barnet en særposition, da det utilsigtet kan skabe yderligere usikkerhed og påvirke barnets sociale relationer i negativ retning. Sæt ord på, hvis der sker noget tragisk i missionsområdet Hvis der gennem medierne rapporteres om svært tilskadekomne eller dræbte soldater, skal du være opmærksom på, hvad barnet ved om det, og hvordan barnet har det i den forbindelse. Pressens massive dækning fra missionsområdet betyder, at selv helt små børn tit har kendskab til sårede og døde soldater. Hvis du forbigår et tab af en dansk soldat i tavshed, er der risiko for, at barnet tolker det som enten ligegyldighed eller berøringsangst, hvilket i begge tilfælde vil svække barnets tiltro og tillid til dig. Soldaters pårørende identificerer sig med hinanden og har tit en stor medfølelse, når en dansk soldat dør i tjeneste. Også børnene og de unge føler den loyalitet og vil kunne blive krænkede, hvis tabet af en dansk soldat forbigås i tavshed. Undersøg også, hvad et eventuelt mindre barn ved om situationen. Du kan f.eks. spørge: Hvordan går soldaterne og har det for tiden, der hvor han er? Et mindre barn, der har opsnappet viden om et tab, vil da sikkert fortælle dig om det. Lad barnet selv sætte dagsordenen for, hvordan og hvad I skal tale om, men vis barnet, at du er til rådighed og godt tør tale med det om sådan nogle emner. Hvordan går soldaten og har det Se evt. side 22 for gode råd om, hvordan man taler med et barn i børnehøjde 07

5 At skabe luft så barnet kan mærke, tænke og udtrykke sig Nogle børn reagerer på belastninger ved at blive indadvendte og indesluttede. Disse børn vil svare med få ord, når man spørger dem til, hvordan det går. Andre børn vil måske svare, at de bare hele tiden har ondt i maven eller ikke gider lege med de andre, fordi de er trælse. Eller måske svarer barnet slet og ret med et det ved jeg ikke på spørgsmålet om, hvordan det går. Alle kender vist til de stunder, hvor det er svært at finde de rigtige ord for, hvordan man har det. Måske fordi man frygter at komme til at forsimple situationen og dermed skære vigtige forhold fra. Eller modsat fordi man frygter, at situationen bliver værre, hvis man forstærker den gennem ord. Sådan er det også for børn. Nogle gange er det for svært at tale direkte om de svære emner. I stedet for kan man forsøge på mere indirekte måder. Dermed giver man barnet mulighed for at betragte sin egen situation lidt på afstand og på den måde finde hoved og hale i de forskellige tanker, fornemmelser og følelser, der fylder i barnet. Man kalder det også at skabe en refleksiv distance. Leg med dukker, legetøjsdyr, bamser m.m. sammen med barnet. Børn bruger legen til at bearbejde og forstå det, der sker i deres liv. Brug legen til få talt med barnet om dets hverdag som pårørende til en soldat. Eksperimenter f.eks. med: Lege, hvor bamserne skal undvære forældre pga. arbejde Lege, der handler om krig og truslen om at komme til skade eller dø Lege, hvor tøjdyret ser noget farligt i tv eller hører noget farligt i radioen Lege, hvor dukkerne går i børnehave eller i skole og bliver kede af noget, som de andre dukker siger eller gør Lad altid dine input i legen være åbne forslag og stikord, så barnet selv kan vælge til og fra. Tegninger og skrevne ord Bed barnet om at tegne, lave tegneserier, skrive et for sjov -læserbrev til en avis eller skrive fristil om, hvordan det er at være pårørende til en dansk soldat i krig. Nogle børn har lettest ved at udtrykke sig, når de kan sidde lidt alene og bare være sig selv. Tal bagefter med barnet eller den unge om, hvem der ville kunne forstå tegningen/teksten. Tal også om, hvorvidt det ville være rart, hvis nogle i barnets eller den unges liv så tegningen eller teksten, eller om barnet eller den unge har lyst til at skrive et læserbrev til en avis eller en politiker. Historier om andre børn Fortæl barnet om et andet barn, du engang har hørt om, som tumler med nogle af de samme temaer, som du tror, barnet gør. Hvis barnet spørger til, hvor du har hørt om det barn fra, kan du referere til denne folder. Jeg har hørt om et andet barn på X antal år, som også havde en far/mor/storebror, der var udsendt. Den dreng savnede soldaten virkelig meget og var meget bange for, at der skulle ske soldaten noget. Drengen gik længe og sagde ingenting om det, fordi han var bange for, at det så blev værre. Eller at andre ikke ville kunne forstå ham ordentlig. Som tiden gik, fik han en knude i maven, som næsten altid var der og gjorde ondt. En dag kom han op at slås med en anden dreng i klassen, og det var først, da hans lærer bagefter talte med ham, at drengen fik fortalt om knuden i maven og sine bekymringer for, om soldaten ville komme tilbage i live afsender? Tal indirekte til barnet Er der tale om mindre børn, kan det være en god ide at tale om udsendelsen og barnets reaktioner, mens barnet lytter til samtalen. Det kan f.eks. være i forbindelse med, at barnet bliver hentet i institutionen. Her kan forælderen og pædagogen tale sammen om situationen uden at inddrage barnet direkte. Pointen er ikke at tale hen over barnet, men at tale indirekte til barnet. Hvis barnet blander sig i samtalen, er det fint, og hvis barnet ikke siger noget, vil det under alle omstændigheder have mærket, at de voksne er opmærksomme på, hvordan det har det. jeg vil jo ikke gøre mor ked af det Eksempel 1: Gitte (mor), Lars (soldaten) og Signe (datter, 5 år) Gitte: Signe forsøger at være rigtig tapper og stor, men jeg er bekymret for hende, fordi hun slet ikke vil tale om Lars. Pædagog: Hvad er du bekymret for? Gitte: Jeg tror, Signe savner sin far rigtig meget og måske ikke vil vise mig det, fordi hun er bange for, at jeg så bliver ked af det. Og jeg er jo ked af, at Lars er udsendt, og jeg savner ham, og det kan jeg også godt forstå, at Signe gør. Pædagog: Hernede fortæller Signe meget om sin far, og hvad han laver på missionen. Signe kan også nogle gange sidde helt stille for sig selv. Så taler vi lidt om, at hun savner far. Gitte: Jeg er glad for, at hun fortæller om det hernede. Pædagog: Nogle gange kan det være svært at tale med ens mor, fordi man kan være bange for, at hun bliver ked af det. Eksempel 2: Christina (mor), Thomas (soldaten) og Alexander (søn på 6 år) Børnehaveklasselærer: Alexander har ikke haft en ret god uge i skolen. Han har helst ikke villet med ud i frikvarterene og er blevet sur på mig, når jeg har bedt ham om noget. Jeg tror, han synes, livet er lidt svært for tiden, og at han savner jeres gamle hverdag fra før Thomas tog af sted. Christina: Jeg savner også vores gamle hverdag og glæder mig virkelig til, at Thomas kommer hjem igen. Børnehaveklasselærer: Hvad savner du for eksempel? Christina: Jeg savner rigtig meget at have ordentlig tid sammen med Alexander. Tid, hvor vi for eksempel bare kan læse Anders And-blade, uden at de to små hele tiden blander sig. Så skal der skiftes ble og tørres næser og serveres saftevand Børnehaveklasselærer: Måske kunne det være en ide at prøve snart at finde lidt tid i løbet af weekenden, hvor bare I to kan være sammen uden de små? Christina: Ja, det lyder som en god ide. Måske kan moster Dorte passe de to små på søndag, og så kan Alexander og jeg tage en tur i skoven og lege. Alexander: Mor, mor jeg vil hellere i svømmehallen. Og så bagefter sidde i cafeteriet og spise is. Skovturen kan de små jo godt være med til det synes de også er sjovt. Det kan vi gøre alle sammen en anden dag. Christina: Det har du ret i, Alexander. Det er vist en tur i svømmehallen, vi to trænger til. Børnehaveklasselærer: Alexander, du kan da bare det der med at finde på gode løsninger! Jeg er glad for at se dig smile igen. Og jeg glæder mig til at se dig igen på mandag. Så må du fortælle om jeres tur i svømmehallen. God weekend! Hvornår behøver barnet ekstra hjælp? Nogle børn bliver stille og passive og trækker sig fra kontakten med andre, når de har det dårligt. Andre bliver nærmest overaktive og søger måske hele tiden opmærksomhed og selskab. Atter andre kan få problemer med koncentrationen eller hukommelsen. Og for en stor gruppe af børn vil deres bekymringer komme til udtryk i mavepine eller hovedpine. Endelig er der nogen, som enten holder op med at spise eller som begynder at trøstespise. Samtlige reaktioner kan være resultatet af en stresstilstand og udtryk for, at barnet ikke trives. Det er ikke så meget reaktionernes karakter, men snarere graden og varigheden, der afgør, om et barn har brug for ekstra hjælp og støtte. Hvis du er bekymret for et barns reaktioner, er det ligesom i alle andre situationer vigtigt at få indledt en dialog og samarbejde med hjemmet, så I voksne omkring barnet kan hjælpe hinanden med at hjælpe barnet. I samarbejde med hjemmet kan du rette henvendelse til skolens pædagogisk psykologiske rådgiver (PPR) eller kontakte Institut for Militærpsykologi for yderligere rådgivning. Hvordan går du og har det? 08 09

6 FØR UDSENDELSEN En mission begynder egentlig på det tidspunkt, hvor soldaten får at vide, at han skal udsendes. Det er typisk mange måneder før selve afrejse dagen, men kan for nogen også ske ganske pludseligt med få dages varsel. Vær opmærksom på, at perioden for soldaten kan være forbundet med meget tid væk fra hjemmet, fordi soldaten skal deltage i en del mis sionsforberedende øvelser rundt omkring i landet. Perioden før udsendelsen kan udover afsavnet af en forælder også være præget af et øget konfliktniveau i hjemmet. Familiemedlemmerne befinder sig i en situation, hvor de på den ene side sikkert har lyst til at være tæt på hinanden, og på den anden side måske også har brug for en distance til soldaten. Endelig ser man også, at især børn kan have tendens til at opsøge konflikter med soldaten, fordi det er lettere at undvære én, man er vred på. Hvordan kan børnene blive påvirket? Førskolebarnet kan have oplevelsen af, at der foregår noget uden helt at forstå hvad. Måske taler forældrene ikke så meget om den forestående udsendelse, eventuelt ud fra et misforstået ønske om at skåne barnet. Dette kan imidlertid medføre forvirring og usikkerhed hos barnet. Barnet kan reagere ved meget opmærksomhedssøgende adfærd eller ved at gå tilbage i sin udvikling fagfolk taler om, at barnet regredierer. For eksempel kan barnet begynde at tale babysprog eller tisse i bukserne igen. Det lille barn kan også opleve skyldfølelse, fordi det generelt ikke forstår større sammenhænge og derfor tænker: Hvis far skal rejse, må det have noget at gøre med mig. Han kan måske ikke lide mig, fordi jeg ikke opfører mig godt nok. Nogle børn oplever ensomhed på grund af mindre opmærksomhed fra forældre. Andre børn oplever mere opmærksomhed end tidligere. På en måde havde jeg bare lyst til, at min far skulle sove inde hos mig hver nat, og på den anden side kunne han bare lige så godt fise af, for han ville jo alligevel ikke være en del af vores liv herhjemme i lang tid En dag kom jeg til at skrige: SKRID! Og så hviskede jeg bagefter noget om, at han skulle skynde sig at komme tilbage til os igen som levende. Min mor hørte godt min hvisken, og så begyndte jeg at græde, og vi snakkede om angsten for, at han ikke kom levende hjem. Og så trøstede vi hinanden alle sammen, og han lovede at passe rigtig godt på sig selv. Datter på 12 år Far, kom lige Det kan være en god ide at gennemføre en ekstra forældrekonsultation inden udsendelsen. På den måde kan du få informationer om udsendelsen, hvad barnet ved, og hvordan du bedst kan støtte barnet under udsendelsen. Man kan overveje, om barnet skal deltage i samtalen, eller om der evt. skal være to møder et med og et uden barnet. Der kan være både fordele og ulemper ved barnets tilstedeværelse. På den ene side er det vigtigt, at barnet ved, hvad lærerne og pædagogerne ved om situationen, og det finder det ud af ved et fællesmøde. På den anden side kan der også være voksenting, som barnet ikke skal involveres i. Endvidere har du som professionel brug for at vide, hvad barnet ved om udsendelsen. Hvad må du fortælle, og hvad skal ikke fortælles? Hvad har forældrene fortalt barnet om udsendelsen, og hvordan har de fortalt det? Uanset hvad I vælger, skal I være opmærksomme på, at barnet ikke må få en fornemmelse af, at der er noget hemmeligt ved udsendelsen. Det vil i værste fald kunne resultere i en svækket tillid til jer voksne og kan medføre, at barnet vil få dramatiske og angstfulde fantasier om den forestående mission. Alle mennesker har brug for viden for at forstå, hvad der sker omkring dem, og det har børn selvfølgelig også. Derfor er det generelt vigtigt at støtte forældrene i at få talt godt og åbent med børnene om den kommende udsendelse. Når det er sagt, er det selvfølgelig vigtigt, at informationerne tilpasses det enkelte barns alder. Se side 22 om at være i børnehøjde for ideer til, hvordan man får skabt en god dialog med børn på barnets præmisser. Besøg i institution eller skole Før udsendelsen vælger nogle soldater at komme på besøg i skole eller daginsti tution og fortælle om udsendelsen til hele klassen. Inden jeg skulle af sted til Irak, var jeg henne i Stines børne haveklasse for at vise, at nu skulle jeg have en anden uniform på, fordi jeg skulle af sted. De var vant til at se mig i uniform om morgenen, og nu kunne jeg vise, at jeg skulle have den brune på i stedet for. Stine har altid været stolt over os forældre, og at vi er soldater, og det var hun også i denne forbindelse. Det kom for eksempel til udtryk ved, at hvis drengene i SFO en legede, at de havde et gevær, så sagde hun: Min mor har da bare et rigtigt gevær. Jeg tror, at det var lettere for hende, når jeg havde været henne i klassen og fortælle om, hvad jeg skulle. Så blev hun fri for at forklare, hvad der skulle ske, for det kan være svært at sætte ord på. Trine, soldat og mor Min mor har da bare et rigtigt gevaer Jeg lover at passe godt på mig selv Hold om mig og pas på mig 10 11

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler Samværsguide - råd til forældre om samværsaftaler Indhold Barnets ret til to forældre... 2 Barnets reaktioner... 3 Når I går fra hinanden... 3 Barnets reaktioner på samvær... 3 Hvad er bedst for jeres

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Et liv som pårørende. at være tæt på en kræftpatient

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Et liv som pårørende. at være tæt på en kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Et liv som pårørende at være tæt på en kræftpatient Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Psykolog Lise Stampe Møller-Jørgensen Psykolog

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Veteraner og pårørendes ønsker og behov

Veteraner og pårørendes ønsker og behov Bilag 6 Resultat af fokusgruppeinterview Veteraner og pårørendes ønsker og behov Input til en dansk veteranpolitik 18. juni 2010 FORSVARETS PERSONELTJENESTE Indholdsfortegnelse 1. Indledning og hovedresultater...1

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Juletiden. NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4

ADHD MAGASINET. TEMA: Juletiden. NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4 TEMA: Juletiden NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 6 DECEMBER 2014 Er du i sidste øjeblik med julegaverne? Side 29 Fra hektisk til

Læs mere

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse RCT Værktøjskasse til systemisk mødeledelse Fra rapporten Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen, Tina Mouritsen og Edith Montgomery Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Rapporten

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Et liv som pårørende. at være tæt på en kræftpatient

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Et liv som pårørende. at være tæt på en kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Et liv som pårørende at være tæt på en kræftpatient Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Psykolog Lise Stampe Møller-Jørgensen Psykolog

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!(

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!( Indhold Forord.......................... 2 Udsendelsen betyder nye oplevelser......... 3 Hverdagen ændrer sig.................. 3 Den fremmede kultur.................. 3 Klima..........................

Læs mere

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen & kvinder i to kulturer Mødre Døtre Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job Rollemodel på fuldtid Det er vigtigt at tale sammen Vejen til viden Biblioteket blev

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Kolofon Titel: Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Copyright 2012 Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri Udgivet

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Informationspjece til. lærer & forældre. på Vadum Skole

Informationspjece til. lærer & forældre. på Vadum Skole Informationspjece til lærer & forældre på Vadum Skole Indholdsfortegnelse 1. MOBNING HVAD ER DET & HVORDAN OPDAGER DU DET?... 3 Hvorfor beskæftige sig med mobning?... 3 Hvad er mobning?... 3 Definition...

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere