Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår"

Transkript

1 Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 1

2 2

3 Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 3

4 Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 2014 Tekst: Jørgen Burchardt ISBN Distribution: Kulturbøger 4

5 Indhold Forord... 7 Indledning... 9 De seks tidsskriftskategorier...11 Kun 2 % af international standard Professionelle tidsskrifter De semiprofessionelle tidsskrifter Low budget tidsskrifter Halv amatør tidsskrifter Amatør tidsskrifter Undersøgelsens spørgsmål...15 Spørgeskemaundersøgelsen Honorering af hovedredaktør Honorering af medredaktører Manuskriptstyring Andet redaktionssekretærarbejde Korrekturlæsning Copy editing Lay out Sproggranskning Udarbejdelse af metadata Markedsføring Regnskab Opdatering af hjemmeside Generel negativ abonnementsudvikling Tidsskrifternes redaktionelle ressourcer Kvalitet sættes højest Holdninger til hjemmeside...21 Tidsskriftets hjemmeside Det klassiske tidsskrift i digital form Nyhedsstof flytter til nettet Det interaktive tidsskrift Tidsskrifterne i perspektiv...23 DOI artiklernes nummerplade XML giver professionelt stikordsregister Data bag artikler skal gemmes Redaktionspanel U-land i internationalt samarbejde Fordele ved danske tidsskrifter Institutionsløse forskere udgør 30 % National udgivelse udnytter ressourcer Hovedredaktørers overenskomst Peer review arbejdet De forskellige forlagskontrakter Fattige og rige forskningsområder Institutionsinteresser Midler fra CopyDan nødvendige Abonnementssystemets sammenbrud Manuskriptarkiver underminerer Gratis artikler fjerner 30 % af forskningen.29 Målsætning...31 For at sikre professionelle tidsskrifter: Kommentar til målsætning Kommentarer fra tidsskrifter...32 De danske videnskabelige tidsskrifter...38 Tidsskrifter medtaget i undersøgelsen Øvrige tidsskrifter

6 Forskningsformidling har en lang tradition siden det første danske universitet blev oprettet i Lund i Illustrationen viser forsiden på Danmarks - og Nordens - første videnskabelige tidsskrift Acta Medica et Philosophica Hafniensia, der udkom i fem årgange mellem 1673 og Tidsskriftet var udgivet af Thomas Bartholin, som både var forsker, redaktør samt bibliotekar for Universitetsbiblioteket i København. Han skrev på latin, som var datidens internationale sprog, men udgav også bøger på dansk - dog under pseodonym. En overvejende del af Danmarks videnskabelige tidsskrifter udgives af videnskabelige selskaber. Landets ældste, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, har siden stiftelsen i 1742 formidlet grundvidenskab. I 1745 udgav selskabet første bind af sine Skrifter, og udgivelsesvirksomheden er fortsat uafbrudt lige siden. 6

7 Forord Denne rapport vil gøre opmærksom på kvalitetsforskellen mellem et manuskript og en færdigredigeret artikel. Danske forskere fortjener en optimal bearbejdning af deres manuskripter, og kun tidsskrifter med tilstrækkelige ressourcer kan yde forskerne den nødvendige redaktionelle indsats. Den offentlige debat om forskningspublicering har igennem mange år helt undladt at beskæftige sig med kvalitet. Det er nærmest, som om man forventer, at kvalitet opstår af sig selv. Denne rapport skal vise, at der ligger et hårdt, dyrt og til tider utaknemmeligt arbejde for redaktører med at hjælpe fagfæller til at få deres forskning præsenteret på bedste vis. Vi ønsker, at de danske tidsskrifter bringes op på højeste internationale niveau. Kun meget få tidsskrifter kan i dag hjælpe forskerne med at bearbejde og sprede deres artikler lige så godt, som de største udenlandske tidsskrifter gør det. Vi håber, at de fremlagte oplysninger kan sikre, at de mange redaktører vil få vilkår til at levere samme kvalitet, som udenlandske kolleger kan levere. Redaktørerne ved danske tidsskrifter skal takkes for deres bidrag ved undersøgelsen. Sammenfatningen er udført af undertegnede, og jeg alene hæfter for misforståelser og eventuelle fejl. Sødinge, maj 2013 Jørgen Burchardt Formand Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 7

8 Tidsskrifternes top tyve antal artikler Ugeskrift for Læger 47 Juristen 42 Finans/Invest 40 Samfundsøkonomen 39 Tandlægebladet 38 Psyke & Logos 37 Dansk Pædagogisk Tidsskrift 35 Unge Pædagoger 34 Sprogforum 32 Sfinx 26 Grønland 24 Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift 24 Politik 23 Læring og medier 22 Politica 22 Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 21 Økonomi & Politik 21 Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 19 Tidsskrift for Arbejdsliv Tidsskrifternes danske artikler 2010 Figuren og tabellen viser de danske tidsskrifters udgivelse af videnskabelige artikler. Det største tidsskrift er Ugeskrift for Læger med 139 artikler. Artikler skrevet af udlændinge er ikke medtaget, hvorfor det ikke er en opgørelse af tidsskrifternes egentlige størrelse. Især de nordiske og internationalt orienterede tidsskrifter er større end figuren viser. 8

9 Indledning Samfundet er professionaliseret, hvor specialister leverer ydelser på højeste kvalitetsniveau. Hos videnskaben er undervisningen sat i system, hvor lektorer, professorer og alle andre får honorar for at oplære de nye generationer. Undervisning er vel beskrevet i faglige overenskomster og aflønnet herefter. Undervisningslokaler bygges og holdes rene, og det administrative arbejde udføres af andre betalte specialister. På samme måde holdes det videnskabelige niveau højt gennem håndhævelse af strikse regler for karaktergivning ved eksaminer og ved ansættelse. Censorer og ansættelsesudvalg bliver naturligvis også aflønnet. Levering af bøger og tidsskrifter besørges af bibliotekarer ansat på fuld tid og med faste bevillinger til alle bibliotekets nødvendige faciliteter. Der er dog én ting i akademia, som ikke er sat i system og derfor sjældent udføres professionelt: forskningspubliceringen. Heri ligger ellers den meget vigtige akademiske kvalitetssikring, som er fundamentet for al videnskabeligt arbejde og for forskernes meritering. Arbejdet foregår totalt tilfældigt efter de forhåndenværende søms princip. Nogle fag er heldige, at professionelle forlag kan drive fagets tidsskrifter med økonomi til at betale alle redaktionelle udgifter. De fleste fag er imidlertid ikke så heldige. Her må forskere selv etablere og drive tidsskrifter. Som denne rapport viser, bygger meget på forskeres frivillige indsats udført i deres fritid. Højt kvalificerede forskere laver arbejdsopgaver, som andre erhvervsgrupper ville have udført bedre. Selv typografarbejde må mange forskere udføre for at andre forskere kan få deres forskning publiceret. Det er selvklart utilfredsstillende, at redaktører spilder tid, som samfundet egentlig kunne og burde have fået forskning ud af. Mere alvorligt er det, at danske forskere ikke får deres manuskripter bearbejdet optimalt. Mange tidsskrifter har ikke kapacitet til at behandle og publicere al kvalificeret forskning, og mange har heller ikke ressourcer til optimalt at kvalitetsbearbejde manuskripterne. Forskernes artikler kunne altså være blevet bedre, og kunne samtidig være blevet markedsført og distribueret langt mere effektivt, end det er tilfældet i dag. Niveauet for forskningspublicering i Danmark ligger meget langt under den internationale standard. Man kan stille sig spørgsmålene: Hvem er ansvarlig for, at den videnskabelige kvalitetsvurdering fungerer? Hvem holder øje med, om kvaliteten er i orden? Hvem griber ind, hvis udviklingen går i negativ retning? Svaret er: Ingen. Universiteterne er kun interesserede i aktiviteter, som gavner de lokale institutter. Organisationen Danske Universiteter ønsker ikke at påtage sig flere opgaver. Uddannelsesministeriet har ingen ansatte med kompetence på området og har derfor i stor udstrækning overladt området forskningspublicering til biblioteksadministrationen i Kulturministeriet, som har helt andre interesser. Vi vil gerne bidrage til, at landets universitetsforskning kommer i verdensklasse eller i det mindste bringes op på internationalt niveau. Denne rapport er vores bidrag til, at danske forskere kan få professionelle tidsskrifter at publicere i. Det fortjener de. Undersøgelsen Foreningen af Danske Videnskabsredaktører har taget initiativ til denne undersøgelse, således at offentligheden og myndigheder får et kvalificeret grundlag at diskutere tidsskrifter ud fra. Vores udgangspunkt er de mere end 200 tidsskrifter udgivet på dansk og/eller organisatorisk forankret i Danmark. De er alle opført på Uddannelsesministeriets liste til den Bibliometriske Forskningsindikator, hvor førende forskere har gennemgået verdens videnskabelige tidsskrifter. Disse tidsskrifter er altså alle på højt videnskabeligt niveau. Af tidsmæssige årsager undersøgte vi ikke alle tidsskrifter, men vi nåede at undersøge langt over halvdelen. Der er ikke tegn på, at de fraværende tidsskrifter har en anden profil end de undersøgte 132 tidsskrifter (liste s. 38). 9

Indholdsfortegnelserne - artikel for artikel. Søg og du skal finde søgemulighederne på hjemmesiden. Forfatterregister. Blad for blad.

Indholdsfortegnelserne - artikel for artikel. Søg og du skal finde søgemulighederne på hjemmesiden. Forfatterregister. Blad for blad. Emneregister Opbygningen af et emneregister er også en nydannelse - som det i øvrigt har krævet blod, sved og tårer at konstruere, eftersom vi ikke har kunnet finde noget forlæg, inspiration eller noget,

Læs mere

Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog

Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog Af Mia Steen Johnsen I de seneste 10 år er sprog, sprogbrug og sprogpolitik for alvor kommet på den politiske dagsorden i Danmark, og emnerne

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) før, nu og fremover

Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) før, nu og fremover Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) før, nu og fremover Thomas Harboe, formand, (DUN) Thomas Harboe har arbejdet med universitetspædagogik på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet,

Læs mere

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016 BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND DEFFs strategi 2012-2016 1 FORORD I foråret 2009 fik Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) ny styregruppe.

Læs mere

Helt sikkert. Hvis du har mindst 11-12 krydser i helt sikkert, så er der et godt grundlag at gå videre på.

Helt sikkert. Hvis du har mindst 11-12 krydser i helt sikkert, så er der et godt grundlag at gå videre på. Sprogservice Globaliseringen buldrer frem, og Danmark er ved at blive et multikulturelt samfund. Forståelse for sprog og kultur bliver vigtigere og vigtigere. Ganske vist behersker mange mennesker engelsk.

Læs mere

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer?

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? Controller i den offentlige sektor: særlige Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning Håndbogens udgangspunkt

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

SPROGPOLITIK PÅ DE DANSKE UNIVERSITETER. Rapport med anbefalinger Marts 2003

SPROGPOLITIK PÅ DE DANSKE UNIVERSITETER. Rapport med anbefalinger Marts 2003 SPROGPOLITIK PÅ DE DANSKE UNIVERSITETER Rapport med anbefalinger Marts 2003 Rektorkollegiet nedsatte medio 2002 en arbejdsgruppe med repræsentanter for en række danske universiteter med det formål at diskutere,

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Denne tekst beskriver bedste praksis, når du samarbejder med forsikringsselskaber og netværk. Et stigende antal klienter

Læs mere

Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004

Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004 Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004 17. juni 2004 Analyse af danseorganisationerne i Dansen Hus Side 1/64 1. Introduktion...4 1.1 Baggrund

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer. Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner

Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer. Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer Fra 15 danske virksomheder

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Udvikling af universitetsundervisning

Udvikling af universitetsundervisning i n s t i t u t f o r n at u r f a g e n e s d i d a k t i k kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) afholdt sin a rlige konference i 2011 den 30.-31. maj med

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

INVESTERINGER I ETNISKE MINORITETSFORENINGER FRIVILLIGRÅDET

INVESTERINGER I ETNISKE MINORITETSFORENINGER FRIVILLIGRÅDET FRIVILLIGRÅDET INVESTERINGER I ETNISKE MINORITETSFORENINGER En landsdækkende undersøgelse af de etniske minoritetsforeninger og deres ansøgning om økonomisk støtte 2 INVESTERINGER I ETNISKE MINORITETSFORENINGER

Læs mere

DFS generalforsamling den 9. marts 2013

DFS generalforsamling den 9. marts 2013 Dagsorden jævnfør DFS vedtægter: DFS generalforsamling den 9. marts 2013 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Godkendelse af referat af forrige generalforsamling. 4. Valg af referent. 5.

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Bilag ST 29-11. Forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Bilag ST 29-11. Forskningstræning i speciallægeuddannelsen Forskningstræning i speciallægeuddannelsen 1. Hvad var den foreslåede indsats fra Speciallægekommissionen og hvad var formålet? Speciallægekommissionen foreslog, at der skulle indføres et forskningstræningsmodul

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for

Læs mere

IT-support på AMU-centrene - nu og fremover

IT-support på AMU-centrene - nu og fremover IT-support på AMU-centrene - nu og fremover Arbejdsmarkedsstyrelsen IT-support på AMU-centrene Redigeret af Christian Hjortkjær IT-support på AMU-centrene - nu og fremover Rapporten er udarbejdet af Strategisk

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

INDENTACLINIC: At sælge sunde tænder INDENTACLINIC: Selling healthy teeth

INDENTACLINIC: At sælge sunde tænder INDENTACLINIC: Selling healthy teeth Shillan Saifouri studienr: 55593 Sam- Bach Hus. 20 - Gruppe 25 Anslag 73.220 INDENTACLINIC: At sælge sunde tænder INDENTACLINIC: Selling healthy teeth Navn: Shillan Saifouri Studie nr.: 55593 Gruppe: 25

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere