Bankens omgangskreds Bankens risiko? (incl regnskaber) Krull, Lars

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bankens omgangskreds Bankens risiko? (incl regnskaber) Krull, Lars"

Transkript

1 Aalborg Universitet Bankens omgangskreds Bankens risiko? (incl regnskaber) Krull, Lars Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA): Krull, L. (2014). Bankens omgangskreds Bankens risiko? (incl regnskaber): Sig mig hvem du omgås og jeg ved hvem du er? - En 180 graders analyse. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.? Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.? You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain? You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us at providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Downloaded from vbn.aau.dk on: July 04, 2016

2 Bankens omgangskreds Bankens risiko? Sig mig hvem du omgås og jeg ved hvem du er? - En 180 graders analyse - 5/ Margareth D. Djurhuus Helle Ø. Rasmussen Henning Olsen Per Wistisen

3 Studiegruppen Vi studerer MBA på Aalborg universitet, hvor vi følger specialiseringen i bankvirksomhed. Analysen er lavet som et led i studiet, og har sit udspring i vores interesse i at analysere pengeinstitutter fra nye vinkler. Vi har arbejdet med et omfattende datagrundlag, som er under fortsat udvikling. Vil har gennemført analysen, for at anvende vinkler fra den i vores MBA afhandling. 2

4 Deltagere Margareth D. Djurhuus, Afdelingsleder, Eik Banki Helle Østrup Rasmussen, Teamkoordinator, If Skadeforsikring Henning Olsen, Afdelingschef, BRFkredit Bank Per Wistisen, Adm. Direktør, Dansk Fartøjsforsikring Vejleder, Lars Krull, Seniorrådgiver (Styring- og regulering af finansielle institutioner) har foretaget en omfattende strukturering af data forud for analysen og har fulgt analysearbejdet som er og har været meget omfattende. Lars Krull kan kontaktes for yderligere kommentarer og citater. (Telefon ) 3

5 Highlights Danske Banks kunder har en lav gearing Ingen har lavere gearing Små- og mellemstore pengeinstitutters kunder har højere gearing end de største pengeinstitutters kunder Ulykkerne kunne måske være undgået, hvis analysen var lavet tidligere Vi viser hvilke pengeinstitutter, der er mest udfordret i forhold til denne analyse Kunder registreret med selskabsformen ApS er højere gearet end kunder registreret med selskabsformen A/S og nøgletallet er højest i de pengeinstitutter, der har flest selskaber registreret som ApS 4 De største landsdækkende pengeinstitutters kunder i Midtjylland har en lav gearing. Er der her et uudnyttet potentiale, der kunne nås med en klar regional strategi?

6 Det handler om Gearing er udtrykt som en funktion af virksomhedernes egenfinansiering (fremmedkapital divideret med egenkapital) Jo højere gearing jo større risiko alt andet lige for virksomheden og dens interessenter Vores fokusinteressent er selvfølgelig pengeinstitutterne Analysen ser på pengeinstitutterne udefra og ind, ved at se på hvilken gearing deres kunder aktuelt har. Den beskriver derfor ikke, hvordan eller udfra hvilke regler, pengeinstitutterne yder kredit. 5

7 Hvorfor denne undersøgelse? Finanstilsynet offentliggør løbende oversigter over pengeinstitutternes nedskrivninger. Disse viser, at de store pengeinstitutter nedskriver markant mindre end de små. Er der sammenhæng mellem et pengeinstituts størrelse og kvaliteten af deres kunders finansielle struktur? Er der forskel på kundernes finansielle struktur afhængigt af selskabsform? Er der forskel på kundernes finansielle struktur rundt omkring i landet, og kan dette udnyttes forretningsmæssigt af pengeinstitutterne? 6

8 Finanstilsynet maj

9 Hvorfor denne undersøgelse Vi har valgt at afdække forholdet: Antal fremmedkapital kr./egenkapitalkrone i ord: antal fremmedkapital kr. pr. egenkapitalkrone definition: fremmedkapital = balance - egenkapital Dette forhold siger noget om den enkelte kundes finansielle gearing. Samlet siger det derfor noget om, hvilke risici pengeinstituttets kunder har og herunder selvfølgelig også, hvilke kunder et pengeinstitut vælger at omgås 8

10 Materiale Vi har indhentet regnskabstal på regnskabspligtige virksomheder, der har offentliggjort årsrapporter i perioden Disse udgør mere end 37 millioner enkeltdata. Vi har sorteret disse således, at der i undersøgelsen kun indgår data fra virksomheder, som Erhvervsstyrelsen i de enkelte år betegner som i normal drift. Det betyder, at det billede vi tegner, er mere positivt, end det billede, som ville fremkomme, hvis virksomheder som f.eks. var gået i betalingsstandsning, likvidation og konkurs i perioden ellers ville have givet anledning til, hvis disse havde været medtaget i analysen. 9

11 Udvalg af data Vi har alene valgt at medtage data fra virksomheder, hvor soliditeten (udtrykt ved egenkapital/balance) er mindre end 75%. Begrundelsen for dette valg er, at vi opfatter kredit til virksomheder med en højere soliditetsgrad som en risikomæssig no-brainer. Det er også en betingelse, at virksomheder, der indgår i analysen har en fremmedkapital mellem 1 og 40 mio. kr. Vi har valgt dette interval for fremmedkapital, fordi vi ønsker at sammenligne risikovillighed udtrykt som antal fremmedkapital kroner pr. egenkapitalkrone på tværs af sektoren. 10

12 Udvalg af data Det er ikke alle virksomheder, der i deres årsrapporter opgiver, hvilke pengeinstitutter de anvender. Vi viser i analysen, at validiteten af data fra virksomheder, der opgiver bankforbindelser, er repræsentativt. I analysen har vi kun medtaget analyseresultater, på hvilke, vi har kunnet konstatere et tilfredsstillende datagrundlag for det enkelte pengeinstitut Minimum 40 observationer pr. år De analyserede regnskabstal er for perioden

13 Brugerforklaring Når der opgives tal i det følgende er disse udtryk for: (Gennemsnitlig antal fremmedkapital kroner)/(egenkapitalkrone). Eksempel: Står der 2,55 for et pengeinstitut, betyder det, at pengeinstituttets kunder i gennemsnit har en fremmedkapital på 2,55 kr. pr. egenkapitalkrone. 12

14 Brugerforklaring Ordforklaringer: Alle =(Gennemsnitlig antal fremmedkapital kr.)/(egenkapitalkrone) hos samtlige virksomheder, der indgår i analysen, uanset om disse har opgivet en bankforbindelse(r) eller ej. Alle uden bank =(Gennemsnitlig antal fremmedkapital kr.)/(egenkapitalkrone) hos samtlige virksomheder, der indgår i analysen, som ikke har angivet deres bankforbindelse. 6 største =(Gennemsnitlig antal fremmedkapital kr.)/(egenkapitalkrone) hos de 6 største pengeinstitutters kunder, der indgår i analysen. 13 Uden 6 største =(Gennemsnitlig antal fremmedkapital kr.)/(egenkapitalkrone) hos samtlige virksomheder, der indgår i analysen, som ikke opgiver de 6 største pengeinstitutter som bankforbindelse(r).

15 Bankforbindelse opgivet og ikke opgivet 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 2,64 2,65 2,81 2,70 2,72 2,62 2,63 2,65 2,70 2,70 2,62 2,58 2,56 2,44 Alle Med Bank Uden Bank 1,50 1,

16 Kommentar til betyder det noget, om virksomheder har opgivet bankforbindelse? Denne figur er alene medtaget for at vise, at det i forhold til undersøgelsens konklusioner ikke er afgørende, om virksomhederne har angivet bankforbindelse(r) FK/EK for alle - med og uden bank ÅR Alle Med Bank Uden Bank ,64 2,65 2, ,65 2,72 2, ,62 2,81 2, ,63 2,70 2, ,70 2,70 2,70 Data til grafen alle med og uden bank 15

17 Segmentering af pengeinstitutter De 6 største pengeinstitutter er i rækkefølge: Danske Bank, Nordea Bank, Jyske Bank, Nykredit Bank, Sydbank og Spar Nord Bank. Hvoraf de 5 største iflg. Finanstilsynets hjemmeside er gruppe 1 pengeinstitutter med en arbejdende kapital over 65 mia. kr. Spar Nord Bank ligger umiddelbart under, og er således det største pengeinstitut i gruppe 2, og er næsten dobbelt så stor som Arbejdernes Landsbank, der er nr. 2 i gruppe 2. Alle pengeinstitutter i undersøgelsen er udover de 6 største - 23 udvalgte pengeinstitutter, der dækker alle dele af landet, og er klassificeret i gruppe 2 og 3, med en arbejdende kapital over 250 mio. kr. Herudover har vi medtaget Handelsbanken, der et datterselskab under Svenska Handelsbanken. 16

18 Segmenter af pengeinstitutter 3,95 3,63 3,45 3,36 3,46 3,45 2,95 3,13 De 6 største Alle uden de 6 største 2,45 2,46 2,50 2,56 2,44 2,46 1,

19 Kommentarer til Segmenter af pengeinstitutter De store pengeinstitutters kunder er generelt mindre gearet end kunderne i de mindre pengeinstitutter Nøgletallet for de største pengeinstitutter ligger på samme niveau i 2013 som i begyndelsen af perioden Nøgletallet for de mindre pengeinstitutter ligger på et højere niveau i 2013 end i begyndelsen af perioden, men er faldet siden 2011 Segmenter af banker ÅR De 6 største Alle uden de 6 største ,46 3, ,50 3, ,56 3, ,44 3, ,46 3,45 Data til grafen af de 6 største og uden de 6 største 18

20 Citater til Segmenter af pengeinstitutter Nøgletallet er markant højere for de øvrige pengeinstitutter end for de 6 store Er dette et udtryk for, at de mindre pengeinstitutter er mere large og eftergivende overfor deres kunder, og derfor fokuserer mindre på kundernes gearing og bankens risiko? 19

21 6 største institutter sammenlignet 3,55 3,35 3,28 3,24 3,32 3,26 3,43 3,29 3,37 3,15 3,13 3,16 2,95 2,75 2,55 2,35 2,85 2,69 2,58 2,57 2,53 2,45 2,38 2,78 2,69 2,48 2,70 2,67 2,73 2,52 Nordea Danske Bank Sydbank Nykredit Bank Jyske Bank Spar Nord 2,15 2,19 2,23 2,22 2,16 2,14 2, ,

22 Kommentarer til 6 største pengeinstitutter sammenlignet Nøgletallet i Danske Bank ligger lavest blandt de 6 største pengeinstitutter Nøgletallet i Nordea Bank lå på niveau med Danske Bank i 2012, men er i 2013 steget til samme niveau som Jyske Bank Nøgletallet i Jyske Bank og Sydbank ligger midt i feltet Nøgletallet for kunderne i Nykredit Bank og Spar Nord ligger højest blandt de 6 største pengeinstitutter De 6 største sammenlignet År Nordea Danske Bank Sydbank Nykredit Bank Jyske Bank Spar Nord ,45 2,19 2,53 2,85 2,58 3, ,38 2,23 2,69 3,13 2,57 3, ,48 2,22 2,78 3,26 2,69 3, ,16 2,14 2,70 3,29 2,67 3, ,52 2,08 2,73 3,16 2,52 3,37 Data til de 6 største institutter sammenlignet 21

23 Danske Bank Den helt store 3,90 3,70 3,63 3,50 3,46 3,45 3,30 3,36 3,10 3,13 Danske Bank - Den helt store 2,90 Alle De 6 største 2,70 2,50 2,64 2,65 2,46 2,50 2,70 2,62 2,63 2,56 2,44 2,46 Uden de 6 største 2,30 2,10 2,19 2,23 2,22 2,14 2,08 1,

24 Kommentar til Danske Bank 23 Årsagen til, at nøgletallet for de 6 største pengeinstitutter i Danmark ligger markant under uden 6 største, er begrundet i det faktum, at Danske Banks og Nordeas kunder samlet set har et meget stærkt nøgletal i starten af perioden. Nøgletallet for Nordea er dog steget for Danske Bank er således førerhunden i feltet af de 6 største Nøgletallet for Danske Bank trækker både gennemsnittet for alle pengeinstitutter, og gennemsnittet for de 6 største væsentligt ned Danske Bank - Den helt store ÅR FK/EK Alle De 6 største Uden de 6 største ,19 2,64 2,46 3, ,23 2,65 2,50 3, ,22 2,62 2,56 3, ,14 2,63 2,44 3, ,08 2,70 2,46 3,45 Data til Danske Bank - Den helt store

25 Citat vedrørende Danske Bank Danske Banks indflydelse på kundernes gennemsnitlige gearing er markant, og dens samlede vægt gør, at nøgletallet for de 6 største bliver markant mindre end for de øvrige pengeinstitutter 24

26 Ulykkerne kunne måske være undgået? 15,65 14,5 12,5 10,5 8,5 9,73 Max Bank Spk Østjylland Spk. Farsø Spar Lolland Amagerbanken Uden 6 største 6,5 4,5 2,5 7,34 6,18 6,25 6,4 6,08 5,78 5,59 5,66 4,82 4,39 4,27 4,01 3,45 3,63 3,13 3,36 3,46 2,

27 Ulykkerne kunne måske være undgået? 35,00 Tønder Bank 30,00 25,00 30,00 27,95 20,00 15,00 19,45 Tønder Bank Uden de 6 største 10,00 5,00-3,13 3,36 3,

28 Kommentarer til: Ulykkerne kunne måske være undgået? De banker i undersøgelsen, som er ophørt, har alle kunder, hvis gennemsnitlige nøgletal ligger over gennemsnittet for uden 6 største Sparekassen Østjyllands og Tønder Banks kunders nøgletal er særdeles høje i væsentlig tid forud for, at de ophører De øvrigt medtagede pengeinstitutters kunder har også høje nøgletal. År Max Bank Tønder Bank Spk. Østjylland Spk. Farsø Spar Lolland Amagerbanken Uden de 6 største ,91 19,45 7,34 9,73 6,18 5,78 3, ,01 30,00 15,65 6,25 5,59 3,45 3, ,27 27,95-6,08 6,40 4,39 3, ,66 4,82-3,46 27

29 Citater til Ulykkerne kunne måske være undgået? Korrekt anvendt kunne denne analyse allerede i 2009 og 2010 have givet en klar indikation af, at noget var helt galt i Sparekassen Østjylland og Tønder Bank. 28

30 De mest udfordrede i forhold til denne analyse Møns Bank Lollands Bank Skjern Bank Østjydsk Bank Dronninglund Sparekasse Alm. Brand Bank Sparekassen Fyn AL Bank Vestjysk Bank - 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 29

31 De mest udfordrede i forhold til denne analyse Bank FK/EK 2013 Udvikling FK/EK fra Møns Bank 7,50 1,51 Lollands Bank 7,36 1,52 Skjern Bank 6,42 1,84 Østjydsk Bank 6,13 1,19 Dronninglund Sparekasse 5,99 1,35 Alm. Brand Bank 5,79 2,07 Sparekassen Fyn 4,41 1,37 AL Bank 4,25 1,22 Vestjysk Bank 4,07 1,19 Forudsætninger for udvælgelsen: Alle pengeinstitutters kunder i denne tabel har en værdi for det undersøgte nøgletal i 2013, der ligger over gennemsnittet for de pengeinstitutter hvis kunder vi undersøger (4,03) og Alle pengeinstitutters kunder i denne tabel har en udvikling i FK/EK fra 2009 til 2013, der ligger over gennemsnittet for de pengeinstitutter hvis kunder vi undersøger (1,16) NB: I undersøgelsen anvendes et simpelt gennemsnit af kundernes gearing, hvor hvert pengeinstitut vægter lige, uanset hvor mange kunder der har angivet det pågældende pengeinstitut. 30

32 Udvikling i de mest udfordrede i denne analyse 8,30 7,50 7,36 7,30 6,30 5,30 4,30 3,30 6,80 6,69 6,48 5,81 5,13 5,21 4,98 5,05 4,83 4,83 4,45 4,48 4,43 4,46 4,06 4,16 3,91 3,82 3,63 3,49 3,50 3,52 3,42 3,44 3,47 3,36 3,22 3,26 3,13 6,42 6,30 6,06 6,13 5,99 5,76 5,79 5,59 4,99 5,01 4,53 4,41 4,25 4,07 3,75 3,54 3,46 3,45 Møns Bank Lollands Bank Skjern Bank Østjydsk Bank Dronninglund Sparekasse Alm. Brand Bank Sparekassen Fyn AL Bank Vestjysk Bank Uden de 6 største 2,80 2,

33 Udvikling i de mest udfordrede i denne analyse År Møns Bank Lollands Bank Skjern Bank Østjydsk Bank Dronninglun d Sparekasse Alm. Brand Bank Sparekass en Fyn AL Bank Vestjysk Bank Uden de 6 største ,98 4,83 3,49 5,13 4,45 2,80 3,22 3,50 3,42 3, ,06 4,48 3,52 5,81 6,80 3,91 3,26 3,44 3,82 3, ,16 6,48 3,47 5,21 6,69 4,83 4,43 5,05 4,46 3, ,99 6,30 5,01 5,59 6,06 5,76 3,75 3,54 4,53 3, ,50 7,36 6,42 6,13 5,99 5,79 4,41 4,25 4,07 3,45 Data til udviklingen i de mest udfordrede 32

34 Kommentarer til De udfordrede i forhold til denne analyse Disse pengeinstitutter har en anden udvikling i det undersøgte forhold end øvrige pengeinstitutter Det er interessant at se, at de pengeinstitutter hvis kunder har en høj gearing ofte også er de pengeinstitutter, hvis kunders gearing stiger mest derfor er de udfordrede! Der er stor spredning i udviklingen blandt de pengeinstitutter, der er mest udfordret. Møns Banks kunder er næsten dobbelt så gearet som kunderne i Vestjysk Bank, og gearingen stiger endog mere her! Udviklingen i de mest udfordrede viser, at Møns Bank, Lollands Bank og Skjern Bank har den største vækst i udviklingen og har de højest gearde kunder i 2013 De mest udfordrede pengeinstitutters kunder bliver, med få undtagelser, stadigt mere gearet fra 2012 til

35 Citater til De udfordrede i forhold til denne analyse Der er åbenbart nogle pengeinstitutter, der i udpræget grad vælger at følge deres kunders udvikling dette for nogen endog meget langt Man kunne også tolke dette som om nogle pengeinstitutter giver deres kunder lang snor meget lang snor Det er overraskende at se, at gearingen for kunderne i Møns Bank stiger så meget fra 2012 til 2013! Sammenlignet med alle uden de 6 største, er kunderne hos de 2 mest udfordrede ved udgangen af 2013 mere end dobbelt så gearede 34

36 Virksomhedernes risiko - Regionsopdelt På de efterfølgende sider ser vi på, om udvalgte pengeinstitutters kunders finansielle strukturer varierer på tværs af regioner Er der en tendens til, at landsdækkende pengeinstitutter strømliner nationalt på trods af regionale forskelle? Her har vi valgt at analysere regionale forskelle for landsdækkende pengeinstitutter 35

37 Danske Bank 2013 Alle virksomheder i hele landet

38 Nordea 2013 Alle virksomheder i hele landet

39 Jyske Bank 2013 Alle virksomheder i hele landet

40 Sydbank 2013 Alle virksomheder i hele landet

41 Spar Nord 2013 Alle virksomheder i hele landet

42 Handelsbanken 2013 Alle virksomheder i hele landet

43 Kommentarer til Regionalt opdelt Den regionale opdeling viser, at: Spar Nords kunder i region Nordjylland har en samlet lavere gearing end bankens kunder i de øvrige regioner Handelsbankens kunder har en forholdsvis lav gearing i region Hovedstaden og Midtjylland, hvor banken har sit oprindelige marked De virksomheder, der angiver, at de anvender Danske Bank, Nordea, Jyske Bank og Sydbank har samlet set en forholdsvis lav gearing i alle regioner. 42

44 Kommentarer til Regionalt opdelt Når virksomheder, der angiver at de anvender Danske Bank, Nordea, Jyske Bank og Sydbank har en gennemsnitlig lavere gearing i hele landet, tyder det på, at disse pengeinstitutter ikke har en klar regional strategi, og at de derfor kan have et uudnyttet potentiale i enkelte regioner. Et eksempel kunne være Nordea, hvis kunder har en gennemsnitlig gearing i Midtjylland på 2,31 mens Nordeas kunder i hele landet har en gennemsnitlig gearing på 2,52. Samtidig er den gennemsnitlige gearing for alle kunder i region Midtjylland 2,67. Der er således potentiale for, at Nordea kan udvide forretningen med nye og/eller eksisterende kunder med en højere gearing, og stadig have en gennemsnitlig kundegearing, der ligger både under deres eget og regionens samlede gennemsnit. 43

45 Virksomhedernes selskabsform På de efterfølgende sider ser vi på, om der er forskel på nøgletallet FK/EK for virksomhedstyperne A/S og ApS. Er gearingen den samme for aktieselskaber og anpartsselskaber, eller er der en forskel på gearingen i forhold til, hvilken selskabsform virksomhederne har? Vi ser på samtlige virksomheder i forhold til A/S og ApS for årene 2009 til

46 Virksomhedernes selskabsform 4,35 3,85 3,35 2,85 3,59 3,66 2,64 2,65 3,49 3,85 2,62 2,63 3,93 2,70 Alle A/S ApS 2,35 1,85 2,02 2,01 1,96 1,89 1,

47 Kommentarer til selskabsform Kunder med selskabsformen ApS er væsentligt højere gearet end kunder med selskabsformen A/S FK/EK i forhold til selskabstype ÅR Alle A/S ApS ,64 2,02 3, ,65 2,01 3, ,62 1,96 3, ,63 1,89 3, ,70 1,92 3,93 Data til gearing i forhold til selskabstyper 46

48 Selskabsform udvalgte pengeinstitutter 120,0% 8,00 100,0% 7,36 7,50 7,00 6,00 80,0% 5,00 60,0% 4,00 40,0% 3,37 3,57 3,00 2,08 2,21 2,00 20,0% 1,00 0,0% Danske Bank Nørresundbybank Spar Nord Jutlander Bank Lollands Bank Møns Bank Andel Aps Andel A/S FK/EK - 47

49 Kommentarer til virksomhedernes selskabsform For udvalgte pengeinstitutter kan vi se, at der er en direkte sammenhæng mellem pengeinstituttets kunders gearing og pengeinstituttets andel af ApS er i forhold til A/S er i den analyserede kundeportefølje Dem med den største andel ApS er i analysen har også de højest gearede kunder Pengeinstitut FK/EK Andel Aps Andel A/S Danske Bank 2,08 66,7% 33,3% Nørresundby Bank 2,21 67,6% 31,7% Spar Nord 3,37 71,4% 28,6% Jutlander Bank 3,57 70,1% 29,2% Lollands Bank 7,36 81,5% 18,5% Møns Bank 7,50 78,4% 21,6% Data til udvalgte banker i forhold til selskabsformer og FK/EK 48

50 Citater til virksomhedernes selskabsform Det er overraskende, at der er så stor forskel i gearingen blandt de to fremherskende selskabsformer Men det er endnu mere overraskende, at der er entydig sammenhæng mellem andelen af kunder med en given selskabsform og kundernes samlede gearing 49

51 Perspektivering Vi ser her, at kundernes gearing varierer fra pengeinstitut til pengeinstitut. Hvordan er pengeinstitutternes egen oplevelse af deres risiko i forhold til kundernes gearing giver høj kundegearing anledning til øgede nedskrivninger? De landsdækkende pengeinstitutters kunder er lavere gearet end de øvrige pengeinstitutters kunder. Vil dette smitte af på deres basisindtjening? Mon ikke tilgangen til omgangskredsen er lig eller nogenlunde lig tilgangen til andre risikogrupper som f.eks. private, landbrug og virksomheder uden pligt til offentliggørelse af årsrapporter? 50

52 Dokumentationsafsnit På de følgende sider er der indsat udviklingen i de undersøgte pengeinstitutters nøgletal for kundegearing Læseren kan således her danne sig et indtryk af de enkelte pengeinstitutters kunders udvikling i det undersøgte forhold 51

53 Danske Bank 2,80 ÅR FK/EK Alle De 6 største ,19 2,64 2, ,23 2,65 2, ,22 2,62 2, ,14 2,63 2, ,08 2,70 2,46 Danske Bank 2,70 2,60 2,50 2,40 2,64 2,65 2,46 2,50 2,62 2,63 2,56 2,44 2,70 2,46 Danske Bank 2,30 2,20 2,10 2,19 2,23 2,22 2,14 2,08 Alle De 6 største 2,00 1,

54 Nordea År FK/EK De 6 største ,45 2, ,38 2, ,48 2, ,16 2, ,52 2,46 Nordea 2,60 2,50 2,40 2,45 2,46 2,50 2,38 2,56 2,48 2,44 2,52 2,46 2,30 2,20 2,10 2,16 Nordea De 6 største 2,00 1,

55 Jyske Bank ÅR FK/EK De 6 største ,58 2, ,57 2, ,69 2, ,67 2, ,52 2,46 Jyske Bank 2,80 2,70 2,69 2,67 2,60 2,50 2,58 2,57 2,46 2,50 2,56 2,44 2,52 2,46 2,40 2,30 Jyske Bank De 6 største 2,20 2,10 2,00 1,

56 Sydbank ÅR FK/EK De 6 største ,53 2, ,69 2, ,78 2, ,70 2, ,73 2,46 Sydbank 2,90 2,80 2,70 2,69 2,78 2,70 2,73 2,60 2,50 2,40 2,30 2,53 2,46 2,50 2,56 2,44 2,46 De 6 største Sydbank 2,20 2,10 2,00 1,

57 Spar Nord ÅR FK/EK De 6 største ,28 2, ,24 2, ,32 2, ,43 2, ,37 2,46 Spar Nord 3,70 3,50 3,30 3,28 3,24 3,32 3,43 3,37 3,10 2,90 2,70 2,50 2,46 2,50 2,56 2,44 2,46 Spar Nord De 6 største 2,30 2,10 1,

58 Nykredit Bank ÅR FK/EK De 6 største ,85 2, ,13 2, ,26 2, ,29 2, ,16 2,46 Nykredit Bank 3,50 3,30 3,13 3,26 3,29 3,16 3,10 2,90 2,85 2,70 2,50 2,46 2,50 2,56 2,44 2,46 Nykredit Bank De 6 største 2,30 2,10 1,

59 Svenske Handelsbanken ÅR FK/EK Uden de 6 største ,20 3, ,39 3, ,54 3, ,52 3, ,71 3,45 Svenske Handelsbanken 3,90 3,70 3,50 3,36 3,63 3,46 3,45 3,30 3,13 Aksetitel 3,10 2,90 2,70 2,50 2,30 2,10 2,20 2,39 2,54 2,52 2,71 Svenske Handelsbanken Uden de 6 største 1, Aksetitel 58

60 Lollands Bank ÅR FK/EK Uden de 6 største ,83 3, ,48 3, ,48 3, ,30 3, ,36 3,45 Lollands Bank 7,90 7,36 6,90 5,90 6,48 6,30 4,90 4,83 4,48 Lollands Bank Uden de 6 største 3,90 2,90 3,13 3,36 3,63 3,46 3,45 1,

61 Sparekassen Kronjylland ÅR FK/EK Uden de 6 største ,66 3, ,35 3, ,05 3, ,21 3, ,01 3,45 Sparekassen Kronjylland 3,90 3,70 3,50 3,30 3,10 2,90 2,70 2,50 3,13 2,66 3,36 3,35 3,63 3,05 3,46 3,45 3,21 3,01 Sparekassen Kronjylland Uden de 6 største 2,30 2,10 1,

62 Vestjysk Bank 4,90 4,40 3,90 3,40 2,90 ÅR FK/EK Uden de 6 største ,42 3, ,82 3, ,46 3, ,53 3, ,07 3,45 3,42 3,13 3,82 3,36 Vestjysk Bank 4,46 4,53 4,07 3,63 3,46 3,45 Vestjysk Bank Uden de 6 største 2,40 1,

63 Sparekassen Fyn ÅR FK/EK Uden de 6 største ,22 3, ,26 3, ,43 3, ,75 3, ,41 3,45 4,90 Sparekassen Fyn 4,40 4,43 4,41 3,90 3,40 2,90 3,36 3,22 3,26 3,13 3,63 3,75 3,46 3,45 Sparekassen Fyn Uden de 6 største 2,40 1,

64 Nørresundby Bank ÅR FK/EK Uden de 6 største ,43 3, ,77 3, ,71 3, ,27 3, ,21 3,45 3,90 3,70 3,50 3,30 3,10 2,90 2,70 2,50 2,30 2,10 1,90 Nørresundby Bank 3,63 3,36 3,46 3,45 3,13 2,77 2,71 2,43 2,27 2, Nørresundby Bank Uden de 6 største 63

65 AL Bank ÅR FK/EK Uden de 6 største ,50 3, ,44 3, ,05 3, ,54 3, ,25 3,45 AL-bank 5,40 4,90 5,05 4,40 4,25 3,90 3,40 2,90 3,50 3,44 3,36 3,13 3,63 3,54 3,46 3,45 AL Bank Uden de 6 største 2,40 1,

66 Alm. Brand Bank ÅR FK/EK Uden de 6 store ,80 3, ,91 3, ,83 3, ,76 3, ,79 3,45 6,40 5,90 5,40 4,90 Alm. Brand Bank 4,83 5,76 5,79 4,40 3,90 3,40 2,90 3,13 2,80 3,91 3,36 3,63 3,46 3,45 Alm. Brand Bank Uden de 6 store 2,40 1,

67 Fynske Bank ÅR FK/EK Uden de 6 største ,68 3, ,88 3, ,31 3, ,59 3, ,43 3,45 3,90 3,70 3,50 3,30 3,10 2,90 2,70 2,50 2,30 2,10 1,90 Fynske Bank 3,63 3,36 3,46 3,45 3,13 3,31 2,88 2,68 2,59 2, Fynske Bank Uden de 6 største 66

68 Totalbanken ÅR FK/EK Uden de 6 største ,15 3, ,92 3, ,74 3, ,43 3, ,52 3,45 Totalbanken 5,90 5,40 4,90 4,40 5,15 4,92 4,74 5,43 4,52 3,90 3,40 2,90 3,13 3,36 3,63 3,46 3,45 Totalbanken Alle uden de 6 største 2,40 1,

69 Sparekassen Vendsyssel 6,40 5,90 ÅR FK/EK Uden de 6 største ,60 3, ,69 3, ,18 3, ,03 3, ,51 3,45 Sparekassen Vendsyssel 6,18 5,40 4,90 4,40 3,90 3,40 3,13 4,60 3,36 4,69 3,63 5,03 3,46 3,45 4,51 Sparekassen Vendsyssel Uden de 6 største 2,90 2,40 1,

70 Sparekassen Thy ÅR FK/EK Uden de 6 største ,92 3, ,82 3, ,22 3, ,25 3, ,75 3,45 4,40 Sparekassen Thy 3,90 3,40 2,90 3,13 3,36 3,63 3,46 3,45 Sparekassen Thy Uden de 6 største 2,40 1,

71 Skjern Bank ÅR FK/EK Uden de 6 største ,49 3, ,52 3, ,47 3, ,01 3, ,42 3,45 6,90 Skjern Bank 6,40 6,42 5,90 5,40 4,90 5,01 4,40 Skjern Bank 3,90 3,40 2,90 3,49 3,52 3,63 3,36 3,47 3,13 3,46 3,45 Uden de 6 største 2,40 1,

72 Ringkjøbing Landbobank ÅR FK/EK Uden de 6 største ,80 3, ,41 3, ,50 3, ,39 3, ,32 3,45 3,90 Ringkjøbing Landbobank 3,70 3,50 3,30 3,36 3,63 3,46 3,45 3,10 3,13 2,90 2,70 2,80 Ringkjøbing Landbobank Uden de 6 største 2,50 2,30 2,41 2,50 2,39 2,32 2,10 1,

73 Østjydsk Bank ÅR FK/EK Uden de 6 største ,13 3, ,81 3, ,21 3, ,59 3, ,13 3,45 Østjydsk Bank 6,40 5,90 5,81 5,59 6,13 5,40 5,13 5,21 4,90 4,40 3,90 3,40 3,13 3,36 3,63 3,46 3,45 Østjydsk Bank Uden de 6 største 2,90 2,40 1,

74 Nordjyske Bank 3,90 3,70 3,50 ÅR FK/EK Uden de 6 største ,80 3, ,91 3, ,90 3, ,12 3, ,61 3,45 3,36 Nordyjyske Bank 3,63 3,46 3,45 3,30 3,10 2,90 2,70 3,13 2,80 2,91 2,90 3,12 2,61 Nordjyske Bank Uden de 6 største 2,50 2,30 2,10 1,

75 Møns Bank 7,90 År FK/EK Uden de 6 største ,98 3, ,06 3, ,16 3, ,99 3, ,50 3,45 Møns Bank 7,50 6,90 5,90 4,90 3,90 4,98 3,13 4,06 4,16 3,36 3,63 4,99 3,46 3,45 Møns Bank Uden de 6 største 2,90 1,

76 Sparekassen Sjælland ÅR FK/EK Uden de 6 største ,62 3, ,43 3, ,52 3, ,77 3, ,63 3,45 4,90 4,40 4,43 Sparekassen Sjælland 4,52 3,90 3,40 3,62 3,13 3,36 3,63 3,77 3,63 3,46 3,45 Sparekassen Sjælland Uden de 6 største 2,90 2,40 1,

77 Jutlander Bank ÅR FK/EK Uden de 6 største ,48 3, ,63 3, ,62 3, ,34 3, ,57 3,45 Jutlander Bank 3,90 3,70 3,50 3,48 3,36 3,63 3,63 3,62 3,46 3,453,57 3,30 3,13 3,34 3,10 2,90 2,70 Jutlander Bank Uden de 6 største 2,50 2,30 2,10 1,

78 Hals Sparekasse ÅR FK/EK Alle uden de 6 største ,13 3, ,90 3, ,90 3, ,61 3, ,69 3,45 For få observationer. Hals Sparekasse 5,40 4,90 4,90 4,61 4,69 4,40 4,13 3,90 3,40 3,90 3,36 3,63 3,46 3,45 Hals Sparekasse Alle uden de 6 største 3,13 2,90 2,40 1,

79 Dronninglund Sparekasse ÅR FK/EK Uden de 6 største ,45 3, ,80 3, ,69 3, ,06 3, ,99 3,45 Dronninglund Sparekasse 7,90 6,90 6,80 6,69 6,06 5,99 5,90 4,90 4,45 Dronninglund Sparekasse Uden de 6 største 3,90 3,13 3,36 3,63 3,46 3,45 2,90 1,

80 Den Jyske Sparekasse ÅR FK/EK Uden de 6 største ,62 3, ,49 3, ,02 3, ,01 3, ,18 3,45 Den Jyske Sparekasse 7,90 7,02 6,90 6,01 5,90 5,49 5,18 4,90 4,62 Den Jyske Sparekasse Uden de 6 største 3,90 3,13 3,36 3,63 3,46 3,45 2,90 1,

81 Bank Nordik ÅR FK/EK Uden de 6 største ,95 3, ,39 3, ,75 3, ,63 3, ,05 3,45 5,90 Bank Nordik 5,40 5,39 4,90 4,40 4,75 4,63 3,90 3,40 2,90 3,13 2,95 3,36 3,63 4,05 3,46 3,45 Bank Nordik Uden de 6 største 2,40 1,

82 FK/EK 2013 og udviklingen for bankerne Udvikling FK/EK Bank FK/EK 2013 fra Møns Bank 7,50 1,51 Lollands Bank 7,36 1,52 Skjern Bank 6,42 1,84 Østjydsk Bank 6,13 1,19 Dronninglund Sparekasse 5,99 1,35 Alm. Brand Bank 5,79 2,07 Den Jyske Sparekasse 5,18 1,08 Totalbanken 4,52 0,88 Sparekassen Vendsyssel 4,51 0,98 Sparekassen Fyn 4,41 1,37 AL Bank 4,25 1,22 Vestjyske Bank 4,07 1,19 Bank Nordik 4,05 0,88 Gennemsnit 4,03 1,16 Sparekassen Thy 3,75 1,28 Sparekassen Sjælland 3,63 1,05 Jutlander Bank 3,57 1,03 Spar Nord 3,37 1,02 Nykredit Bank 3,16 1,11 Sparekassen Kronjylland 3,01 1,09 Sydbank 2,73 1,03 Svenske Handelsbanken 2,71 1,23 Nordjyske Bank 2,61 0,93 Jyske Bank 2,52 0,98 Nordea 2,52 1,03 Fynske Bank 2,43 0,90 Ringkjøbing Landbobank 2,32 0,83 Nørresundbybank 2,21 0,91 81 Danske Bank 2,08 0,95 Møns Bank Lollands Bank Skjern Bank Østjydsk Bank Dronninglund Sparekasse Alm. Brand Bank Den Jyske Sparekasse Totalbanken Sparekassen Vendsyssel Sparekassen Fyn AL Bank Vestjyske Bank Bank Nordik Gennemsnit Sparekassen Thy Sparekassen Sjælland Jutlander Bank Spar Nord Nykredit Bank Sparekassen Kronjylland Sydbank Svenske Handelsbanken Nordjyske Bank Jyske Bank Nordea Fynske Bank Ringkjøbing Landbobank Nørresundbybank Danske Bank FK/EK i 2013 og udvikling i FK/EK fra 2009 til ,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00

83 FK/EK i forhold til selskabstype ÅR Alle A/S ApS ,64 2,02 3, ,65 2,01 3, ,62 1,96 3, ,63 1,89 3, ,70 1,92 3,93 4,35 Gearing blandt kunder med forskellige selskabstyper 3,85 3,35 3,59 3,66 3,49 3,85 3,93 Alle 2,85 2,35 2,64 2,65 2,53 2,63 2,70 A/S Aps 1,85 2,02 2,01 1,90 1,89 1,

Aalborg Universitet. Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars. Publication date: 2014. Document Version Peer-review version

Aalborg Universitet. Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars. Publication date: 2014. Document Version Peer-review version Aalborg Universitet Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Aalborg Universitet Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012.

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012. Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/11-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Publication date: 2012 Document Version Peer-review version

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 6 Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Fagt, Sisse Publication date: 8 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. "One Way Ticket" For garanterne Krull, Lars. Publication date: Document Version Accepteret manuscript, peer-review version

Aalborg Universitet. One Way Ticket For garanterne Krull, Lars. Publication date: Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Aalborg Universitet "One Way Ticket" For garanterne Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis.

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis. University Colleges Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen Terp, Lene Bjerning Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Aalborg Universitet Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Publication date: 2015 Link to publication

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Christensen, Sarah Christine Boesgaard; Boe-Hansen, Rasmus; Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 04, 2016 De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Nielsen, Jan; Koed, Anders; Baktoft, Henrik Publication date:

Læs mere

Aalborg Universitet. Finansielle institutioner I Danmark 6/ Krull, Lars. Publication date: Document Version Accepteret manuskript

Aalborg Universitet. Finansielle institutioner I Danmark 6/ Krull, Lars. Publication date: Document Version Accepteret manuskript Aalborg Universitet Finansielle institutioner I Danmark 6/10-2014 Krull, Lars Publication date: 2014 Document Version Accepteret manuskript Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2017 Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2012 Document

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004 Aalborg Universitet Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper Published in: Biblioteksårbog 2003 Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Finansielle Institutioner i Danmark 14/ Krull, Lars. Publication date: 2016

Aalborg Universitet. Finansielle Institutioner i Danmark 14/ Krull, Lars. Publication date: 2016 Aalborg Universitet Finansielle Institutioner i Danmark 14/4-2016 Krull, Lars Publication date: 2016 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)].

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)]. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Produktionsvurdering Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication Citation (APA): Bechmann, A. (2015).

Læs mere

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Hansen, Tina Beck; Møller, Cleide Oliveira de Almeida Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Sansolios, Sanne; Storm Slumstrup, Camilla Published in: Pilot European Regional Interventions

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle?

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2017 Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Jensen, Annette Nygaard Publication date: 2014 Link to publication

Læs mere

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Christoffersen, Mads Publication date: 2015

Læs mere

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Syddansk Universitet Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 16, 2017 Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Hedegaard,

Læs mere

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen Aalborg Universitet Bygningsinformatik Svidt, Kjeld; Christiansson, Per Lennart Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014 Vi har teknikken klar til roadpricing Jespersen, Per Homann Published in: Altinget Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jespersen, P.

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Analyse af finansieringsomkostninger for udvalgte pengeinstitutter for året 2012 Krull, Lars

Analyse af finansieringsomkostninger for udvalgte pengeinstitutter for året 2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Analyse af finansieringsomkostninger for udvalgte pengeinstitutter for året 2012 Krull, Lars Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg

Læs mere

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 18, 2017 Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Vilhelmsen, Troels; Marker, Pernille Aabye; Foged, Nikolaj;

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009 Universitet Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2009 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for published

Læs mere

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi?

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2017 Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Mark, Ole; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date: 2017 Document Version Forlagets udgivne version

Læs mere

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Aalborg Universitet Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Published in: Altinget.dk Publication date: 2010 Document Version Også

Læs mere

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 12, 2017 Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Accepteret

Læs mere

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard Published in: Miljoesk Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Petersen, Jens Højslev; Greve, Krestine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 26, 2018 Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Hansen, Frank Ivan Publication date: 1998 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010 Universitet Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2010 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for

Læs mere

Komponenter og delsystemer

Komponenter og delsystemer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 10, 2017 Komponenter og delsystemer Jensen, Peter Hjuler Publication date: 2010 Link to publication Citation (APA): Hjuler Jensen, P. (2010). Komponenter og delsystemer

Læs mere

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Restrepo-Giraldo, John Dairo ; Bansler, Jørgen P.; Jacobsen, Peter; Andersen, Henning Boje Publication date:

Læs mere

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007 University Colleges Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta Publication date: 2007 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication Citation for pulished version

Læs mere

Analyse af de første 3. kvartalers (2012) finansieringsomkostninger for udvalgte pengeinstitutter Krull, Lars

Analyse af de første 3. kvartalers (2012) finansieringsomkostninger for udvalgte pengeinstitutter Krull, Lars Aalborg Universitet Analyse af de første 3. kvartalers (2012) finansieringsomkostninger for udvalgte pengeinstitutter Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Accepteret manuscript, peer-review

Læs mere

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner Kristensen, Kasper Andreas Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning Trettvik, Johan Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Energiøkonomisk boligventilation

Energiøkonomisk boligventilation Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 15, 2015 Energiøkonomisk boligventilation Nielsen, Toke Rammer Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Aalborg Universitet. Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette Publication date: 2003 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jul 03, 2017 Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Hoelstad, Bonnie Edahl; Sonne Kristensen, Charlotte; Qvist Pawlowski, Mia; Hjulsager, Charlotte Kristiane;

Læs mere

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016 Danish University Colleges Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone Publication date: 2016 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt til udgiveren. Artiklen

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark 24/9-2013 En finansieringsanalyse Krull, Lars. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Banker i Danmark 24/9-2013 En finansieringsanalyse Krull, Lars. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Banker i Danmark 24/9-2013 En finansieringsanalyse Krull, Lars Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 01, 2017 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Jørgensen, Kirsten Publication date: 2013 Document Version Peer reviewed version Link to publication Citation (APA): Jørgensen,

Læs mere

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012 Syddansk Universitet Dødeligheden i s kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud Publication date: 212 Document version Tidlig version også kaldet pre-print Citation for pulished version

Læs mere

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis?

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Rasmussen, Helle Lohmann; Nielsen, Susanne Balslev; Møller, Anders B. Published in: FM Update

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2008

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2008 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2008 - og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2008 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Parat til vurdering af forventet funktionsevne i EPJ Evaluering af Projekt Ergoterapeuter parat til vurdering af funktionsevne i EPJ med fokus på MedCom s funktionsevnevurdering

Læs mere

Status for stalling og bækørred 2014

Status for stalling og bækørred 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 11, 217 Status for stalling og bækørred 214 Jepsen, Niels Publication date: 215 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Jepsen,

Læs mere

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen?

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 28, 2016 Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Nielsen, Thomas Alexander Sick Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA): Nielsen,

Læs mere

Citation for published version (APA): Friberg, C. (2011). Æstetik opdrager os og former vores adfærd. InForm, (1), 44-47.

Citation for published version (APA): Friberg, C. (2011). Æstetik opdrager os og former vores adfærd. InForm, (1), 44-47. Aalborg Universitet Æstetik opdrager os og former vores adfærd Friberg, Carsten Published in: InForm Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Røntgenundersøgelse af lungerne Bedre billeder og mindre dosis til patienten Debess, Jeanne Elisabeth; Vejle-Sørensen, Jens Kristian; Johnsen, Karen Kirstine; Thomsen, Henrik

Læs mere

Aalborg Universitet. Ny dynamik i Danmarks yderområder Mogensen, Robert; Møller, Jørgen. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Ny dynamik i Danmarks yderområder Mogensen, Robert; Møller, Jørgen. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Ny dynamik i Danmarks yderområder Mogensen, Robert; Møller, Jørgen Publication date: 2006 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009 University Colleges Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. KulturarvNord - Styrker, svagheder, muligheder og trusler Mark, Stine. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. KulturarvNord - Styrker, svagheder, muligheder og trusler Mark, Stine. Publication date: 2012 Aalborg Universitet KulturarvNord - Styrker, svagheder, muligheder og trusler Mark, Stine Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 24, 2017 Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Sørup, Hjalte Jomo Danielsen; Gregersen, Ida Bülow; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date:

Læs mere

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 20, 2018 Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Nielsen, Ulrik Dam; Andersen, Ingrid Marie Vincent Publication

Læs mere

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication University Colleges Leg og læring Pedersen, Annette Published in: Reflexen Publication date: 2008 Link to publication Citation for pulished version (APA): Pedersen, A. (2008). Leg og læring. Reflexen,

Læs mere

Aalborg Universitet. Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart Publication date: 2007 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 29, 2016 Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Aalborg Universitet. Lokalisering af boligtilvækst. Staunstrup, Jan Kloster. Publication date: 2007. Document Version Peer-review version

Aalborg Universitet. Lokalisering af boligtilvækst. Staunstrup, Jan Kloster. Publication date: 2007. Document Version Peer-review version Aalborg Universitet Lokalisering af boligtilvækst. Staunstrup, Jan Kloster Publication date: 2007 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Et ønske om forbybelse de studerendes forventninger til deres studier på universitetet Ulriksen, Lars Molter

Et ønske om forbybelse de studerendes forventninger til deres studier på universitetet Ulriksen, Lars Molter Et ønske om forbybelse de studerendes forventninger til deres studier på universitetet Ulriksen, Lars Molter Published in: Ungdomsforskning Publication date: 2000 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Danish University Colleges. "Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv" Sederberg, Mathilde. Publication date: 2015

Danish University Colleges. Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv Sederberg, Mathilde. Publication date: 2015 Danish University Colleges "Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv" Sederberg, Mathilde Publication date: 2015 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 17, 2017 Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Krog, Jesper Schak; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Larsen, Lars Erik Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 reducerede omkostninger og forbedret næringsstofudnyttelse

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 reducerede omkostninger og forbedret næringsstofudnyttelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2016 Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 Eriksen, Jørgen; Hansen, Lars Monrad; Askegaard, Margrethe; Hansen, Elly Møller; Lamandé, Mathieu; Kristensen,

Læs mere