Generalforsamling i Dansk Shar Pei Klub Søndag den 29. marts 2015 kl (husk sommertid) SøagerskolenRåbrovej 20, 2765 Smørum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i Dansk Shar Pei Klub Søndag den 29. marts 2015 kl. 11.00 (husk sommertid) SøagerskolenRåbrovej 20, 2765 Smørum"

Transkript

1 17.marts 2015 Generalforsamling i Dansk Shar Pei Klub Søndag den 29. marts 2015 kl (husk sommertid) SøagerskolenRåbrovej 20, 2765 Smørum Kære medlem! Bestyrelsen udsender hermed i henhold til klubbens love 11 stk. 5: * Det reviderede regnskab for 2014 (vedhæftet) * Dagsorden (vedhæftet) * Formandens beretning (vedhæftet) * Forslag til behandling på generalforsamlingen På valg er: Næstformand Per Svarrer og kasserer Tove Werchmeister. Derudover er der to ledige pladser i bestyrelsen efter to medlemmer har valgt at trække sig fra posterne i januar måned.næstformand Per Svarrer og kasserer Tove Werchmeister modtager genvalg. Bestyrelsen har modtaget 1 opstilling fra medlem Mary-Ann Christensen og der er hermed fredsvalg. Af samme årsag er der ikke vedlagt stemmesedler til valg til bestyrelsen. Det betyder også at der på selve generalforsamlingen gerne skal vælges 1 menigt medlem, 2 suppleanter, revisor samt revisor suppleant. Klubben har desuden brug for hjælp i udvalgene. Så kunne du tænke dig at hjælpe til med udformning af klubbladet, planlægning af udstillinger og klubarrangementer eller til at kigge få indblik i racens sundhed eller PR for klubben og racen så mød op til GF eller send en mail til bestyrelsen: Der er ikke modtaget indkomne forslag til generalforsamlingen. Vi håber på at se så mange af klubbens medlemmer som muligt - mød op og støt op om klubben :) På bestyrelsens vegne Maria Hjort Formand Dansk Shar Pei Klub

2 Generalforsamling i Dansk Shar Pei Klub Søndag den 29. marts 2015 kl (husk sommertid) SøagerskolenRåbrovej 20, 2765 Smørum Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af mindst 2 stemmetællere 4. Formandens beretning 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed(decharge) 6. Budgetbehandling og fremtidig virksomhed, herunder fastsættelse af kontingent. 7. Behandling af indkomne forslag 8. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter 9. Valg af revisor & revisorsuppleant 10. Eventuelt

3 Formandens beretning skrevet af Maria Hjort Medlemstal Klubbens medlemstal lå flot i udgangen af 2014 med 117 medlemmer imod 81 i slutningen af Et medlemstal som bestyrelsen håber på kontinuerligt vil stige fremover dels ved hjælp af nye hvalpekøbere der indmeldes af opdrættere i klubben samt ved stigning af medlemmer der fornyer deres medlemskab ved årsskiftet. Kontingent opkrævningen blev for første gang i 2014 foretaget af Dansk Kennel Klub (DKK) hvilket fremover gør det muligt for medlemmerne at tilmelde opkrævningen til PBS. Noget som forhåbentlig vil afspejle sig i flere faste medlemmer ved kontingentopkrævningen i 2015 og fremover. Af samme årsag er nye medlemmer indmeldt af opdrættere i klubben blevet oprettet med både alm. kontingent og husstandskontingent igen i håb om at flere ved kontingent opkrævning vil støtte klubben med begge type medlemsskaber. Bestyrelsenvil fortsat gøre vores til at de nuværende medlemmer føler, at de får noget ud af at være medlem af klubben, og samtidig byde alle nye medlemmer hjerteligt velkomne i klubben. Klubben er til for at samle folk med samme interesse nemlig vores dejlige race. Af samme årsag byder klubbens bestyrelse fortsat nye medlemmer velkomne også selvom de endnu ikke ejer en Shar Pei, hvis de er ejere af Shar Pei uden DKK stamtavle samt til udenlandske opdrættere og ejere. GF 2014 Klubben afholdte i marts 2014 ordinær generalforsamling i Nordsjælland. Fremmødet var pænt og det var et flot morgenbord der mødte de deltagende. Selve generalforsamlingen bød på fredsvalg (et medlem trak sig dog fra arbejdet 1 år før tid) men også på en længere snak om samarbejde, kommunikation, forventninger og fremtiden. Der var ikke frivillige nok til at fylde suppleant posterne og formandenopfordrede derfor til at støtte op om klubbens frivillige arbejde i fremtiden således at klubben fortsat kan bestå. Bestyrelsesmøder Klubbens bestyrelse har afholdt i alt 8 bestyrelsesmøder i af møderne har været med fysisk fremmøde og de resterende 6 møder har været holdt over Skype. Bestyrelsen er bosat rundt omkring i hele landet og for at minimere både omkostninger og tid forbundet med disse møder bruges Skype til de fleste af møderne hvilket fungerer udmærket og muliggør møder på almindelige hverdags aftener. Af samme årsag har de fysiske møder været afholdt hvor de fleste af bestyrelsesmedlemmerne alligevel har været samlet (henholdsvis GF og en udstilling i Danmark). Det har muliggjort stort fremmøde samt holdt transportudgifter nede. Der har været meget at se til for bestyrelsen i det forgangne år og kommunikationen internt i bestyrelsen kunne have været meget bedre. Derudover har bestyrelsen været plaget af diverse generende mails fra enkelte medlemmer og disse har ikke altid har været i god tone. Bestyrelsen arbejder fortsat med at få visionerne for klubben til at matche de begrænsede ressourcer bestyrelsen har såvel økonomiske som tidsmæssige. Af samme årsag opfordrer jeg på det kraftigste til, at medlemmer med interesse for klubben stiller op til klubbens bestyrelse eller melder sig ind i klubbens udvalg således, at disse kan komme op og køre. Bestyrelsen har brug for flere hænder og hoveder således at klubben fortsat kan udvikle sig i en ønskelig retning. Sundhed Formanden deltog på klubbens vegne i februar 2014 i DKK s arrangement Viden på bordet en update om diverse problemstillinger og sygdomme hos hunde. I 2014 var emnerne: Overvægt hos hund, og status for debatten vedr. sund avl Hundens og menneskets relation med fokus på personlighed, og sociale færdigheder. Håndtering af resistente bakterieinfektioner hos hund Kejsersnit hvornår, hvorfor og hvorfor ikke DNA bank og DNA profiler Herpesvirus som årsag til hvalpedødelighed. Arrangementet afholdes hvert andet år og alle DKK/klubmedlemmer kan deltage. Antallet af registrerede Shar Pei i Dansk hunderegister (lovpligtigt register) er stigende, men procentdelen af disse der er med DKK stamtavle er faldende. Det er et vigtigt område klubben skal

4 arbejde med fremover. Hvordan sikrer vi, at i takt med at racens antal i Danmark stiger så stiger antallet af stambogsførte Shar Pei? Sagt med andre ord skal der arbejdes for at folk vælger en Shar Pei med stamtavle end en uden når de skal købe hund. Der skal i fremtiden arbejdes med at gøre folk bevidste om klubbens opdrætter oversigt og informere potentielle købere om hvilke overvejelser og kvalitet der ligger bag de opdræt der er repræsenteret der- fremfor dem der ikke er. At stå på klubbens hjemmeside er og skal være et kvalitetsstempel af opdrættet. I vores naboland Sverige har der i en længere periode været meget fokus på øjensundheden hos Shar Pei og der er i samarbejde med den svenske kennel klub, myndigheder og special øjendyrlæger lavet et øjen sundhedsprogram hundene skal igennem før eventuel avl. Klubben herhjemme må fremover have fokus på området således at samme problematik kan forebygges og undgås i Danmark. Udstillinger Klubben afholdte for første gang i historien 5 specialklub udstillinger i 2014: 1) Klubbens 10 års jubilæum (2 udstillinger) Klubbens største arrangement i og i klubbens historie var dens 10 års jubilæum. Det fejrede vi ved et brag af et arrangement over 2 dage i Kerteminde på Fyn i maj/juni Bestyrelsen begyndte allerede i 2013 at snakke om arrangementet og brugte megen tid på at arrangere weekenden. Det blev besluttet at der skulle holdes et 2 dages socialt arrangement med 2 udstillinger og middag og foredrag lørdag aften. Det lykkedes os at skaffe den legendariske Mr. Matgo Law til at komme og dømme samt til at holde foredrag om racens historie. Derudover fik vi racespecialist Hedi Kumm fra Estland til at komme og dømme hundene. Der blev sendt invitationer til alle specialklubber i det nærmeste af Europa, oprettet information på facebook samt søgt fonde i håb om økonomisk støtte til de store udgifter i forbindelse med dette. Lørdag og søndag blev der afholdt klubudstillinger og lørdag aften var der fælles middag efterfuldt af et foredrag om racens historie af Matgo Law. Til arrangementet blev udformet og bestilt PR materiale - heriblandt: * Dekaler med klubbens logo disse blev uddelt til alle deltagere. * Ligeledes var der lavet krus med tekst og logo - også til alle deltagere * Banner og Beach flags med klubbens navn og logo. De pyntede gevaldigt på dagen og vil fremover kunne bruges ved andre udstillinger i klubregi samt ved PR arrangementer. Vores hovedsponsor Husse sørgede for flotte foderpræmier og havde en stand på området begge dage. Derudover var der besøg af flere fine stande med tilbehør til de firbenede. Mange (både frivillige medlemmer og bestyrelsesmedlemmer) havde skaffet flotte sponsorgaver til deltagerne og det var derfor muligt at afholde amerikansk lotteri begge dage hvilket var et stort hit iblandt deltagerne. Jubilæumsweekenden må anses for at have været en succes med deltagere fra Danmark, Sverige, Norge og Tyskland og udstillingsrekord med 44 tilmeldte hunde lørdag og 50 hunde søndag. Vi var heldige med vejret og de udenlandske dommere var gode ved hunde og gav kvalificerede bedømmelser af hundene. Stemningen var uovertruffen og foredraget med Matgo Law lørdag aften var unikt og meget lærerigt. Vi havde planlagt at det skulle være i storslået weekend og takke være alle dem der hjalp til før, under og efter kanvi konkludere at det blev det også. 2) Store Hestedag 2014 (2 udstillinger) Udstillingerne blev afholdt over 2 dage i september på Roskilde dyreskueplads. Arrangementet startede oprindeligt ud som et arrangement for heste og hesteejere, men har udviklet sig til også at omhandle hunde og hunderelaterede emner som udstilling, agility, jagt mm. Klubben deltog for første gang med en lille informationsstand og en fin udstillingsring. Dommere var Gunnar Nymann, DK og Birthe Scheel, DK. Sidstnævnte var så venlig at træde til da vi fik afbud fra den oprindeligt bookede dommer. Der var 18 hunde tilmeldt begge dage og klubbens hovedsponsor stod for fine foderpræmier til alle deltagende hunde. Stedet var oplagt for klubudstilling for vores lille klub da udgifterne kan holdes til dommere og ringpersonale samt præmier. Stedet er centralt og der er mange besøgende så racen bliver set. Vores PR stand var flittigt besøgt og vi delte en del klubblade og informations foldere ud til interessante.

5 Udstillingerne gav et pænt overskud på den gode side af 5000 kr. 3) Tholo (1 udstilling) Denne sponsorudstilling blev afholdt i oktober i Års. Her var 19 tilmeldte hunde en lille stigning i forhold til de andre år hvor udstillingen har været afholdt. Udgifterne til denne udstilling ligger primært hos dommer og ringpersonale, da firmaet Tholo stiller lokaler til rådighed, og der kan købes mad i hallen. Udstillingen løb lige rundt med et lille overskud da vi havde booket en dommer der kom fra Jylland og dermed ikke havde så store udgifter til denne post. Udstillingen var en succes og dommeren var god ved hundene og også her var det lykkedes for bestyrelsen at skaffe fine sponsorgaver og dagens foder sponsor var Royal Canin. Klubben uddelte for første gang klub certifikater på klubbens specialudstillinger tilbage i 2013 og både det og klubbens pointjagt har været en succes. I 2014 har vi lavet enkelte justeringer i forbindelse med gennemgang af reglerne for uddeling af netop disse klubcertifikater. Sociale arrangementer/pr Klubben har i 2014 været repræsenteret på hundens dag i Tivoli i København og i Tivoli Friheden i Århus dette er årligt tilbagevendende arrangement, hvor så mange hunderacer som muligt er repræsenteret i DKK hundeparade og alle medlemmer er velkomne. Derudover har klubben haft et stort antal gåture arrangeret af bestyrelsen og frivillige medlemmer rundt om i landet. Gåturene er uden tilmelding og alle medlemmer kan møde op med deres hund(e), og gå et par timer sammen med andre med samme race. Turene har været en succes, og det har været skønt at se så mange medlemmer bakke op om ideen. Af samme årsag er der allerede nu planlagt en række gåture rundt om i landet i første halvdel af Oversigten kan ses i kalenderen på klubbens hjemmeside, i klubbladet samt på klubbens facebookgruppe. Klubben havde ligeledes en stand i forbindelse med arrangementet Store Hestedag i september på Roskilde dyrskueplads. Standen blev flittigt besøgt og der blev der snakket med mange af de deltagende hunde, informeret om racen og klubben samt udleveret informations blanketter og eksempler på tidligere klubblade. Derudover stod klubben for 5 specialklub udstillinger landet over alle arrangementer der udover udstilling - også lagde op til socialt samvær. Som nævnt under jubilæumsudstillingen blev der i 2014 udfærdiget PR materiale i form af dekaler, banner, Beach flags og T-shirts til bestyrelsesmedlemmerne. Dekalerne blev uddelt til alle deltagere på jubilæumsdagene. De vil fremover også blive lagt ved velkomstbrevene til nye medlemmer i klubben. Bannerne og Beach flags vil blive brugt hvor det er muligt fremover og var i brug både i september og oktober i forbindelse med udstilling og PR for klubben. I forbindelse med jubilæet var klubben i øvrigt nævnt i pressemeddelelse inden arrangementet og der var flere journalister ude på dagenefor at lave indlæg til både lokalaviser og tv. Klubblad I starten af 2014 ændrede klubbladet layout og trykning, pakning og forsendelse blev nu foretaget et og samme sted. Dette medførte et flot klubblad i A4 format med super kvalitet og samlet set en billigere og lettere løsning for både klubben såvel som redaktøren. Bladet udkom i gange og havde flg. temaer: 1)Artikel om neutralisering og for og imod, Når hunden trækker indlæg fra medlem med historie om hvordan en sele kunne hjælpe på problemet, Selfie fotoserie af medlemmerne og deres hunde, Artikel om Giardia, Oversigt over dyrlæger i DK med interesse og viden om Shar Pei 2) Jubilæumsudgave omhandlende klubbens 10 års jubilæums arrangement i maj/juni mdr. Resultater, billeder, indlæg fra Matgo Law og referat af hans foredrag i forbindelse med hans besøg i Danmark. Desuden en artikel fra en dansk dommer omkring problematikken med smal underkæbe hos racen. 3) Reportage fra medlem om Hundens dag i Tivoli Friheden, resultater fra Store hestedag, Artikel om nytårsaften og hunde, artikel om sporarbejde for begyndere. I alle 3 blade har der været medlems historier i sagaen Her er mit hundeliv og Side 9 hunden. Redaktionen af bladet har sjældent fri for det drejer sig hele tiden om at skaffe nyt materiale til næste blad, organisere og uddelegere. Til gengæld har vi et super flot og lækkert blad med seriøst indhold og meget fin layout. Et klubblad vi kan være meget stolte af! Stor tak til alle dem der er involverede i udarbejdelsen af bladet og tak til dem der har skrevet indlæg til bladet. Uden jer havde det ikke kunne lade sig gøre at udgive så flot et medlemsblad!

6 Ultimo 2014 trak redaktøren sig fra jobbet (Karina Lund) og medlem Mary-Ann Christensen er i stedet trådt ind på posten. Face book gruppe Klubbens face book gruppe har rundet knap 90 medlemmer og har generelt været et godt tiltag for klubben. Medlemmerne deler billeder og erfaringer med deres hunde og mange skaber relationer uden endnu at have mødt hinanden face to face. Det er også på mange måder et godt sted at komme ud til medlemmerne med informationer og der er pæn aktivitet i gruppen. I slutningen af 2014 besluttede bestyrelsen at lave et regelsæt eller net etikette for at beskytte klubbens medlemmer imod offentlig chikane. Reglerne gør sig gældende for alle medlemmer i klubben og giver ganske simpelt bestyrelsen mulighed for at gribe ind såfremt det skulle blive aktuelt. Det satser vi på at det ikke bliver. Medlems overtrædelse af dyreværnsloven Et medlem blev i august 2014 anmeldt til DKK for at sælge sine hundehvalpe før de fyldte 8 uger (brud på dyreværnsloven). DKK har givet opdrætter en advarsel for denne overtrædelse. Hjemmeside Klubben etablerede i 2012 en ny hjemmeside efter den tidligere bestyrelse var afgået. Den nye side havde dog visse problematikker og derfor fik klubben i 2013 igen en ny og mere professionel hjemmeside takke været 2 frivillige medlemmer af klubben.ved GF i 2014 blev der valgt en ny webmaster der skulle stå for vedligeholdelse og opdateringer af siden. Desværre opstod der kommunikationsbrist imellem webmaster og dem der skulle videregive de vigtige informationer om hvordan siden var opsat og systemet fungerede og samarbejdet faldt på gulvet. I efteråret overtog bestyrelses medlem Per Svarrer hjemmesiden og jeg tør roligt skrive at siden aldrig har fremstået flottere og mere velfungerende end den gør nu. Også kalenderen på hjemmesiden virker nu for både medlemmer og for dem der evt. måtte lægge vejen forbi. Der mangler stadig nogle basale tekster om racen og dens karakteristika og ikke mindst dens pasning og pleje samt sygdomme. Det må vi arbejde på at udforme i det kommende år. Jeg er stolt af klubbens nuværende hjemmeside der er klubbens ansigt udadtil og takker dem der har været involveret i at få den til at fremstå så professionelt som den gør. Jeg lægger hermed min formandsberetning ud til klubbens medlemmer og siger tak til alle samarbejdspartnere, medlemmer og bestyrelsesmedlemmer for året Med venlig hilsen formand Maria Hjort

7

I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling

I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling Lørdag den 12. maj 2007 kl. 18.00 Sted: ÅFS Centret, Paludan Müllersvej 110 8200 Århus N (www.aafs.dk) Dagsorden:

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt 2. 2. 2009

Referat fra generalforsamlingen afholdt 2. 2. 2009 VAT 9. 2. 2009 Referat fra generalforsamlingen afholdt 2. 2. 2009 8 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4.

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup NF-NYT nr. 2 maj 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Foto: Louise Boserup Foto: Louise Boserup Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen...

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Nr. 1-2. Januar - februar 2015 42. årgang

Nr. 1-2. Januar - februar 2015 42. årgang Nr. 1-2 Januar - februar 2015 42. årgang Schæferhunden Det NATURLIGE valg til din hund! Karsbæk Gitana KROMIX Tlf. 75 73 18 61 - kromix@kromix.dk - www.kromix.dk INDHOLD: 32 Lederen... 4 Indkaldelse til

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler.

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler. DcH Helsingør Referat af ordinær Generalforsamling Referent: Laura Jensen DATO 29. januar 2014 kl. 19 00 STED ANTAL DELTAGERE: Espergærde Bibliotek 27 stemme berettigede Inden generalforsamlingen sættes

Læs mere

6. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt beretning fra jubilæumsfonden. Kasserer: Erling Juul

6. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt beretning fra jubilæumsfonden. Kasserer: Erling Juul Dagsorden i henhold til 12 Referat af DISK s generalforsamlingen den 30. marts 2012. 1. Valg af dirigent Valgt: Ole Søager ole@soeager.dk Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag d. 27. januar 2015. Københavns Fodbold-Dommerklub

Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag d. 27. januar 2015. Københavns Fodbold-Dommerklub 1. Valg af dirigent Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag d. 27. januar 2015 Københavns Fodbold-Dommerklub Niels Erik van Zeijst blev som dirigent af en enig forsamling og konkluderede efterfølgende

Læs mere

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden.

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden. Referat År 2009, den 28. februar kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i RJK på Jens Baggesens Hotel, Batterivej 3, 4220 Korsør, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Efter fælles spisning havde Pernille Bülow Bech og Steen Jepsen et indlæg, hvor de hylde Kim Christensen (Melges 24, DM guld, VM bronze), Christian

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Nr. 5 Oktober 2013 77. årg. Racehunden. Dansk Racehunde Union og dens specialklubber

Nr. 5 Oktober 2013 77. årg. Racehunden. Dansk Racehunde Union og dens specialklubber Nr. 5 Oktober 2013 77. årg. Racehunden Tidsskrift for Dansk Racehunde Union og dens specialklubber Kontakt DRU Al henvendelse til DRU skal ske til: FORSIDEN: Papillon, Kaptain Kirk, Ejer og Foto Lena Hansen

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Seniornyt. Nyt liv i gamle klude... Senior MC Danmark. SeniorNYT NR. 2 2013

Seniornyt. Nyt liv i gamle klude... Senior MC Danmark. SeniorNYT NR. 2 2013 Seniornyt Nr. 2 maj 2013 29. årgang Nyt liv i gamle klude... Senior MC Danmark Senior- Nyt Officielt klubblad for landsforeningen Senior-MC-Danmark Nr. 2, marts 2013, 29. årg. Udkommer 4 gange årligt og

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere