Professionelle opvaskemaskiner repræsenterer en væsentlig del af Danmarks energi og vandforbrug.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionelle opvaskemaskiner repræsenterer en væsentlig del af Danmarks energi og vandforbrug."

Transkript

1 1

2 Indhold Forord:... 3 Rumtemperatur... 4 Vandtilslutning:... 4 Smudsen:... 4 Afspændingsmiddel:... 4 Referancemaskine:... 5 Definitioner:... 5 Tallerkner pr. vask... 5 Energi pr. vask... 5 Vand pr. vask... 5 Tid pr. vask... 5 Maks vasketemperatur... 5 Maks skylletemperatur... 5 Vaskeresultat for og bag... 5 Vaskeindeks for og bag... 5 Vaskeindeks totalt... 5 Vaskeindeks korr... 5 Vaskeindeks totalt*korr... 6 Start til parattilstand... 6 Parattilstand i 4 timer... 6 Kontaktinformation... 6 Testresultater for testede maskiner Testresultater for testede maskiner Vaskeindex diagram... 8 Antal tallerkner pr. vask... 9 Vandforbrug Energiforbrug Pr. tallerken Stand by Vandforbrug ved opstart Standby vandforbrug Start til parat energiforbrug Start til parat tid

3 Udpluk fra Dansk Energi s hjemmeside: Se også: Forord: Professionelle opvaskemaskiner repræsenterer en væsentlig del af Danmarks energi og vandforbrug. De anvendes primært i køkkener i kantiner, institutioner, restauranter osv. Det har hidtil været vanskeligt for indkøbere at danne sig et kvalificeret overblik over hvilke handlemuligheder, der er ved køb af større opvaskemaskiner, fordi der ikke har eksisteret tilgængelige, uafhængige og systematiske data, som kunne karakterisere de tilbud af større vaskemaskiner, der er på markedet. Det har været hensigten i dette arbejde at opbygge sådanne uafhængige og ensartede informationer om forbrug og ydelser for større opvaskemaskiner på basis af oplysninger som bestemmes efter den velprøvede europæiske standard for husholdningsopvaskemaskiner EN suppleret for hættemaskinernes vedkommende med metoder fra den tyske testmetode VGG Prüfverfaren zur Reinigungs Index Bestimmung von Gewerblichen Geschirrspülmaschinen, Blatt 1, Kleinmaschinen. Entwurf ergänzt Hvad er en spareopvaskemaskine? En spareopvaskemaskine er en opvaskemaskine, der ved hjælp af et lille strømforbrug og vandforbrug giver tilfredsstillende opvaskeresultater, og dermed opnår gode resultater i Frivillige ordning for professionelle opvaskemaskiner. Dansk Energi har stor erfaring med at oprette positivlister for en lang række produkter, f.eks. motorer, pumper, ventilatorer og professionelle vaskemaskiner. I de tre første kategorier findes en lang række modeller, hvilket har givet mulighed for at præsentere et udsnit af de omtrent 25 procent bedste rent energi og funktionsmæssigt. I tilfældet med professionelle vaskemaskiner og opvaskemaskiner findes der færre modeller på markedet. Det er derfor valgt at præsentere samtlige modellers resultater. Det betyder at et produkt der findes på listen ikke nødvendigvis er særligt energi og funktionsrigtigt. Det er op til forbrugeren at vurdere dette ved at sammenligne produkterne. Listen sikrer udelukkende at produkterne er sammenlignelige, og at informationerne i dataskemaerne er fundet ved hjælp af samme testmetode. For hver hætteopvaskemaskine som er medtaget på listen er der opstillet et dataskema som vist nedenfor. I eksemplet efterfølgende er hætteopvaskemaskinen kaldt MIDDEL, fordi dataene er et direkte gennemsnit i alle felter af data fundet for en halv snes testede hætteopvaskemaskiner. 3

4 Eksempel: Dataene i skemaet er blevet bestemt i overensstemmelse med den tyske VGG testmetode Prüfverfaren zur Reinigungs Index Bestimmung von Gewerblichen Geschirrspülmaschinen, Blatt 1, Kleinmaschinen. Entwurf ergänzt ,(Ref 1) og modifikationer, der så vidt muligt følger standarden EN IEC for test af husholdningsopvaskemaskiner: Rumtemperatur (23+/ 2) C. Rumfugt: (55+/ 5) % RH Vandtilslutning: Temperatur (15+/ 2) C, tryk (240+/ 50) kpa, blødt vand. Eltilslutning: 230/400 V, tre faser, nul og jord. Maskinerne er udvalgt, installeret og startet op af leverandøren, som også har valgt programmet, der er et normalt tallerken opvaskeprogram Smudsen: Smudsen, som er finkornet byggrynsgrød, er blevet fremstillet i overensstemmelse med Ref 1 og påført med 7 gram pr. tallerken. Opvasken er startet umiddelbart efter at smudsning af tallerkner til en maskine er afsluttet. Flydende opvaskemiddel af fabrikatet Dr. Weigert, neodisher, Alka300 er doseret manuelt i en mængde på 2 ml pr. liter vand i vasketanken. Efter de fem første opvaske er doseret en supplerende mængde opvaskemiddel svarende til den mængde vand, som maskinen har taget ind gennem de første fem vaske. Afspændingsmiddel: Afspændingsmiddel af fabrikat Dr. Weigert, neodisher TS er tilført automatisk i en mængde, som er bestemt af maskinleverandøren. Maskinerne er startet fra tom, rengjort tilstand og efter at de var parate til opvask blev 10 opvaske efter hinanden udført på maskinen, alle med det af leverandøren foreskrevne antal smudsede tallerkner anbragt som foreskrevet i de medleverede kurve. 4

5 Referancemaskine: En referencemaskine Miele G 8066 blev kørt parallelt, for at registrere eventuelle variationer i testbetingelserne, f.eks. i tilberedning og påføring af smudsen. Efter hver anden opvask er de opvaskede tallerkner inspiceret for at optælle antal smudspartikler på forside og bagside som grundlag for at beregne opvaskeresultatet som det fremgår af Ref 1 Dataskemaet giver middelværdien for resultaterne af de 10 opvaske: Definitioner: Tallerkner pr. vask Er antallet af tallerkner, som er smudset og vasket i hver opvask. Energi pr. vask Er middelværdien af energiforbruget for hver vask. Den er bestemt som det totale energiforbrug i den tidsperiode, hvor de 10 opvaske er gennemført fratrukket det energiforbrug, som maskinen bruger i parat tilstand i den samme tidsperiode. Vand pr. vask Er middelværdien af vandindtaget for en opvask. Tid pr. vask Er middelværdien af opvaskens varighed målt i sekunder med et stopur fra opvasken startes til maskinen signalerer, at opvasken er afsluttet. Maks vasketemperatur Er middelværdien af de maksimale temperaturer, der i hver vask er registreret ved at måle hver tiende sekund med et termoelement placeret mellem tallerknerne. Maks skylletemperatur Er middelværdien af de maksimale temperaturer, der i hvert skyl er registreret ved at måle hvert sekund med et termoelement placeret i skyllevandsstrømmen opstrøms skylle spray armen, men så tæt på skylle spray armen som muligt ved den givne maskinkonstruktion. Vaskeresultat for og bag Er middelværdien fundet ved optælling af smudsrester på for og bagside som i Ref 1. Jo højere tal jo mere smuds sidder tilbage. Ens metode for for og bagside. Vaskeindeks for og bag Er middelværdien af de resultater, der er beregnet som i Ref 1 for den enkelte opvask. Jo højere tal jo mindre smuds er fundet. Smuds på bagsiden tæller halvt. Vaskeindeks totalt Er middelværdien af de resultater, der er beregnet som i Ref 1 for den enkelte opvask. Jo højere tal jo mindre smuds er fundet. Smuds på bagsiden tæller halvt. Vaskeindeks korr 5

6 Er en korrektionsfaktor, som er fundet ved at dividere middelværdien af vaskeindekset for referencemaskinen for alle de test, der er udført i denne serie med middelværdien fundet for referencemaskinen, når den kører parallelt med den givne maskine, der testes. Vaskeindeks totalt*korr Er det endelige vaskeresultat efter korrektion med resultaterne fra referencemaskinen. Bemærk venligst, at ifølge den anvendte metode er det kombinerede opvaske og skylleresultatet for tallerknerne (vaskeindeks) målt ved at optælle tilbageværende smudspartikler på tallerknerne. Andre eventuelle rester som ikke er synlige f.eks. stivelsesrester, opvaskemiddel samt afspændingsmiddelrester er ikke registreret. Start til parattilstand Er et forløb, hvor maskinen er blevet startet fra en tilstand, hvor den er tømt, renset og tempereret til rumtemperatur. Energi, vand og tidsforbrug er målt fra start indtil maskinen har nået parattilstand karakteriseret ved at vandet i vasketanken har nået en temperatur i vasketemperaturområdet for denne maskine og at energiforbruget er stoppet. Der gennemføres to test og middelværdierne bestemmes. Parattilstand i 4 timer Er et forløb, hvor energi, vand og tidsforbrug er målt fra parattilstand karakteriseret ved at vandet i vasketanken er i vasketemperaturområdet for denne maskine og indtil 4 timer senere, hvor den samme situation eksisterer eller er blevet etableret. Denne test udføres med lukket hætte, hvis hætten kan holdes lukket uden specielle hjælpemidler. Der gennemføres to test og middelværdierne bestemmes. Dette er de data som er bestemt for den pågældende hætteopvaskemaskine. Kontaktinformation Ved henvendelser vedr. køb af produkter på denne hjemmeside, bedes du kontakte leverandørene direkte.a Jørgen Hede Kjeldgaard Teknologisk Institut, Vaskelab Telefon: Peter Svendsen Teknologisk Institut, Vaskelab Telefon: Mobiltelefon: E-mai: Jens Erik Pedersen Energirådgiveren Telefon: Mobiltelefon:

7 Testresultater for testede maskiner. Listet i tilfældig rækkefølge. Fabrikat BOBECH BOBECH Hobart Hobart Hobart Miele Wexiödisk Wexiödisk Toptech JEROS JEROS KEN 412 KEN 410 Gennemsnit HGS 540 Type Energy + 12 Drif t målinger HGS AMXR Energy Energi AMX- AMXXR- G 8072 WD-6 WD <> Tallerkner pr. vask (DN) ,92 Energi pr. vask (kwh) 0,296 0,302 0,225 0,375 0,309 0,471 0,419 0,453 0,328 0,791 1,490 0,340 0,351 0,47 Vand pr. vask (lit er) 2,25 2,06 2,25 2,35 2,37 3,42 3,37 3,42 1,92 5,12 10,27 2,39 2,44 3,36 Tid pr. vask (sek) 127,6 126,3 90,9 90,0 76,0 125,0 108,0 104,0 123,0 165,0 222,0 90,1 84,6 117,88 Maks vasketemperatur ( C) 55,90 54,40 58,30 57,70 59,00 59,10 55,20 55,70 50,00 51,90 51,30 52,10 52,70 54,87 Maks skyllet emperat ur ( C) 80,52 81,00 80,90 82,60 81,90 82,70 85,50 85,40 79,10 87,40 91,60 81,30 83,20 83,32 Vaskeresult at f oran (X) 7,80 12,00 8,60 12,80 11,40 1,60 24,00 12,00 26,80 8,60 15,20 9,80 5,80 12,03 Vaskeresult at bag (Y) 14,40 25,00 35,40 49,00 56,20 12,80 23,20 25,00 42,80 49,20 73,20 6,80 20,00 33,31 Vaskeindex f oran (F) 83,75 81,25 86,56 80,00 82,19 96,67 62,50 81,25 58,13 86,56 88,13 86,39 91,94 81,95 Vaskeindex bag (B) 85,00 80,47 72,34 61,72 56,09 86,67 81,88 80,47 66,56 61,56 71,41 95,28 86,11 75,81 Vaskeindex t ot al (J) 84,38 80,86 79,45 70,86 69,14 91,67 72,19 80,86 62,34 74,06 79,77 90,83 89,03 78,88 Vaskeindex Korrigeret 1,0048 1,0141 1,0141 0,9893 0,9893 0,9849 0,9849 1,0113 1,0113 1,0029 1,0029 1,0170 1,0151 1,00 Vaskeindex t ot al * korrigere 84,78 82,00 80,58 70,10 68,40 90,28 71,09 81,77 63,05 74,28 80,00 92,38 90,37 79,16 Start til parattilstand Energi ( kwh) 1,599 1,599 2,424 2,498 3,284 4,558 3,010 3,354 1,491 3,926 7,135 1,656 1,697 2,94 Vand ( lit er ) 21,63 21,63 26,49 26,06 39,51 49,23 41,61 42,91 20,54 64,28 104,47 32,35 32,45 40,24 Tid (minutter) 14,0 14,0 26,0 29,5 36,8 30,8 25,5 27,3 14,3 56,7 43,0 15,0 15,0 26,76 Parattilstand (4 timer) Energi ( kwh) 1,0270 1,0270 2,1750 1,7130 1,5480 1,3900 1,0380 1,1300 0,7700 1,2570 2,0560 0,4600 0,8860 1,27 Vand ( lit er ) 0,00 0,00 2,20 0,38 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 Tid (minutter) Udregninger Antal tallerkner pr. time (+10 sek t il handling ) Energif orbrug pr. t allerken 0,0247 0,0189 0,0141 0,0234 0,0193 0,0393 0,0262 0,0283 0,0205 0,0494 0,0466 0,0189 0,0195 0,03 Vandf orbrug pr. t allerken 0,1875 0,1288 0,1406 0,1469 0,1481 0,2850 0,2106 0,2138 0,1200 0,3200 0,3209 0,1328 0,1356 0,19 7

8 Vaskeindex diagram (højt index = et godt vaskeresultat) 8

9 Antal tallerkner pr. time Antal tallerkner pr. vask 9

10 Vandforbrug Pr. tallerken Energiforbrug Pr. tallerken Stand by Energiforbrug (4 timer) 10

11 Vandforbrug ved opstart Standby vandforbrug Start til parat energiforbrug Start til parat tid 11

Omlægning af husholdningers elforbrug til fjernvarme: tørretumblere, vaske- og opvaskemaskiner

Omlægning af husholdningers elforbrug til fjernvarme: tørretumblere, vaske- og opvaskemaskiner Projekt nr. 2008-05 Titel: Omlægning af husholdningers elforbrug til fjernvarme Udført af: Teknologisk Institut Omlægning af husholdningers elforbrug til fjernvarme: tørretumblere, vaske- og opvaskemaskiner

Læs mere

Bosch/Siemens de to bedste mærker De identiske modeller fra Bosch og Siemens klarer sig næsten altid bedre end gennemsnittet for opvaskemaskiner. De vasker og tørrer godt med lavt forbrug af vand og strøm.

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

OPVASKEMASKINE DW 6814

OPVASKEMASKINE DW 6814 OPVASKEMASKINE DW 6814 152988 36/0 BRUGSANVISNING DK Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget

Læs mere

Brugsanvisning Opvaskemaskine

Brugsanvisning Opvaskemaskine Brugsanvisning Opvaskemaskine Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk HG05 M.-Nr. 09 647 800 Indhold

Læs mere

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker Udarbejdet af DIOS A/S December 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE REGISTRERING AF ANTAL BIBLIOTEKSBESØG...1 BAGGRUNDEN FOR METODENS UDVIKLING...1

Læs mere

AMI Quattro BRUGERMANUAL

AMI Quattro BRUGERMANUAL AMI Quattro BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 4 INTRODUKTION... 5 KORT BESKRIVELSE AF AMI QUATTRO GØDNINGSBLANDER... 6 QUICK-GUIDE... 7 EKSEMPEL PÅ INDSTILLING AF GØDNINGSBLANDEREN...

Læs mere

DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS

DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS Vejledning til vvs-installatører, servicemontører og andre, der ønsker at gøre en indsats for at forny Danmarks bestand af oliekedler Vær med til at udskifte Danmarks

Læs mere

OPVASKEMASKINER TIPS & GODE RÅD

OPVASKEMASKINER TIPS & GODE RÅD 420378 OPVASKEMASKINER TIPS & GODE RÅD Built as a professional En opvaskemaskine skal holde i mange år Vores opvaskemaskiner er udviklet, så alle de vigtigste komponenter er fremstillet af førsteklasses

Læs mere

Miljøkortlægning i storkøkkener

Miljøkortlægning i storkøkkener Miljøkortlægning i storkøkkener erfaringer og resultater fra 14 mindre institutionskøkkener Redigeret af Mette Elsig og Tine Skriver StorKøkkenCentret Fødevaredirektoratet Miljøkortlægning i storkøkkener

Læs mere

Whitepaper. Allokér medarbejdere 14. Fastprisfaser 13

Whitepaper. Allokér medarbejdere 14. Fastprisfaser 13 Juni 2011 Whitepaper En detaljeret teoretisk og praktisk gennemgang af principperne og koncepterne omkring styring af fastprisprojekter og værdiberegning i TimeLog Project. Indledning 2 Introduktion til

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVSKEMSKINER TIL HUSHOLDNINGER Producerer eller importerer du husholdningsopvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet

Læs mere

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af Ice control Technology with % salt/water solution on highways, (Brug af % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af civilingeniør J Kr Fonnesbech, Fyns Amt, Danmark. INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

SBi 2005:12. Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor?

SBi 2005:12. Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? SBi 2005:12 Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? Kirsten Gram-Hanssen SBi 2005:12 Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

9 Statistik og sandsynlighed

9 Statistik og sandsynlighed Side til side-vejledning 9 Statistik og sandsynlighed Faglige mål Kapitlet Statistik og sandsynlighed tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Deskriptorer: kunne gennemføre og beskrive en statistisk

Læs mere

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L RÆSONNEMENT & 1BE V I S F I N N H. K R I S T I A N S E N GNING 2 EGNEARK KUGLE 5 MÅLING SIMULATIONER 3 G Y L D E N D A L MÅLSCORE I HÅNDBOLD Faglige mål: Håndtere simple modeller til beskrivelse af sammenhænge

Læs mere

LH 5000. Brugsanvisning

LH 5000. Brugsanvisning LH 5000 DK Brugsanvisning FORORD Velkommen til mange timers fornøjeligt arbejde med Deres nye LH 5000 multifunktions-computer til traktor og redskaber. Vi anbefaler, at De mindst læser de generelle informationsafsnit

Læs mere

Brug energien på mærkerne det betaler sig

Brug energien på mærkerne det betaler sig rug energien på mærkerne det betaler sig lovne rysere Køle-fryseskabe Køleskabe Opvaskemaskiner Tørretumblere Vaskemaskiner Vaske-/tørremaskiner Klimaanlæg Mærke Model Højt forbrug Nettovolumen Størrelse:

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du husholdningsvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold:

Læs mere

AMI DOKUMENTATION 5. Kvalitetskrav for rengøring i kontorer, skoler og daginstitutioner

AMI DOKUMENTATION 5. Kvalitetskrav for rengøring i kontorer, skoler og daginstitutioner AMI DOKUMENTATION 5 Kvalitetskrav for rengøring i kontorer, skoler og daginstitutioner AMI DOKUMENTATION 5 Kvalitetskrav for rengøring i kontorer, skoler og daginstitutioner Jan Kildesø Arbejdsmiljøinstituttet

Læs mere

Måling af bruttoenergiforbrug i nybyggeri svarende til BR2005 energikrav

Måling af bruttoenergiforbrug i nybyggeri svarende til BR2005 energikrav Henrik Tommerup Måling af bruttoenergiforbrug i nybyggeri svarende til BR2005 energikrav Byggesystem: Lette ydervægselementer i stålskelet DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-096 2004 ISSN

Læs mere

Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad

Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 7. januar 2015 SUF 2014-15: Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 1 Indhold 1. Indledning og baggrund... 3 Baggrund for forsøgsordningen... 3 Evalueringens

Læs mere

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien:

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien: INFA-Chancelæreserien: Chancer gennem eksperimenter Chancer gennem optællinger CHANCETRÆ - Chancer gennem beregninger SPIL - Chancer gennem tællemetoder LOD - Chancer gennem simuleringer KUGLE - Chancer

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6431 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Manual. Transponder. v.187 v.155. Del 1 - Indstillinger. 981000800 ver. 5 03-11-2011. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby

Manual. Transponder. v.187 v.155. Del 1 - Indstillinger. 981000800 ver. 5 03-11-2011. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby Manual Transponder v.187 v.155 Del 1 - Indstillinger 981000800 ver. 5 03-11-2011 SKIOLD A/S DK 9300 Sæby 2 981000800 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 6 2. Betjening af computer... 8 2.1 Standard

Læs mere