G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:"

Transkript

1 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Optælling af stemmeberettigede medlemmer. 3. Beretning om foreningens virksomhed Forelæggelse af det reviderede regnskab. 5. Godkendelse af budget for 2010 herunder kontingent (bestyrelsen foreslår kr. 800,-) 6. Behandling af forslag. 7. Valg af følgende bestyrelsesmedlemmer for 2 år: - sekretær Ingelise Ø Nielsen Modtager genvalg. - bestyrelsesmedlem Ebbe Christensen Modtager genvalg. Valg af suppleanter for 1 år: - Ib Hansen Modtager genvalg. - Ejgil Petersen Modtager ikke genvalg Valg af revisorer for 1 år: - Henning Fardan Modtager genvalg. - Knud Christiansen Modtager genvalg. Valg af revisor suppleanter for 1 år: - Gabrielle Nielsen Modtager genvalg. - Lone Pedersen Modtager genvalg. 8. Eventuelt. Ad. pkt. 1. Der blev budt velkommen af formand Henning Hansen, Som dirigent blev Ib Hansen foreslået, hvilket blev vedtaget. Ad. pkt. 2. Optællingen af fremmødte, stemmeberettigede medlemmer blev opgjort til 23. Ad. pkt. 3. Beretningen blev fremlagt af Henning Hansen. Badebroen er sat op, der er ikke konstateret nogen skader på denne i den lange og kolde vinter. Trappen blev i 2008 repareret med en stor betonklods, trappen hænger lidt, men er ikke farlig at benytte. Skulle der være nogen af beboerne der har et godt råd til hvorledes vi kan få trappen til at hænge bedre fast er vi meget modtagelige for gode råd. Vejene: Valhallavej og Mjølnersvej vil blive sprøjtet sidst i maj med calciumklorid, dette har hjulpet en del på de støvgener beboerne har lidt under, men stadig er der flere af vores medlemmer der har for stor fart på. Bestyrelsen henstiller til alle at vi skal tage hensyn til hinanden og børnene. 1

2 På Valhallavej vil der blive lagt et læs grus som medlemmerne er velkomne til at hente til små reparationer på sidevejene. Bestyrelsen vil meget gerne have beboernes hjælp til vedligeholdelse i dagligdagen. Landliggerudvalget i Kalundborg kommune er nu helt på plads og virker i det store hele efter hensigten. Strandrensning vil foregå torsdag d 13. maj kl. 10. Hundeejerne bedes fortsat tage en pose med til efterladenskaber og ikke smide dem ind i hække og andre steder hvor man forventer der er andre der rydder op. Hvis du vil have afhentet storskrald, skal du tilmelde dig på eller på telefon Ved tilmelding skal det oplyses, hvor mange og hvilke enheder, der skal afhentes på din adresse. Vi har haft 2 afbrændinger på bålpladsen om året foruden Sct. Hansbål. Endnu en gang må vi bede om, at der kun afleveres rent afklip og ikke vådt græs, stauder eller rødder. Det må og skal køres til rette sted. Stedet er Gørlev eller Høng genbrugsstation. Vi hører ikke mere til KAVO (Slagelse) så man må ikke køre sit affald hertil, uden at ens privatadresse er i Slagelse kommune. Efter det nye brandregulativ er vores bålplads blevet godkendt af brandmyndighederne i Kalundborg kommune. (Vi har papir på tilladelsen). Hvis der er meget blødt vil der kun blive 2 afbrændinger, da vi ikke vil have fællesarealet ødelagt med hjulspor. Sidste efterår var der en beboer, der afbrændte hele træer, men stadig kan rødder og store grene ikke brænde helt væk. Vores ønske er, at den beboer, der brændte af, fjerner rødder og andet der endnu ligger på bålpladsen så det ikke er grundejerforeningen, der skal bekoste bortkørsel af resten af bålet der stadig ligger på fællesarealet. Efter regulativ fra Kalundborg kommune pr. 1.januar 2010 hvor det ikke er tilladt, at afbrænde på sommerhusgrunde, dette vil blive ændret i vores ordensregler ved lejlighed. I bedes venligst slette stykke 9 i vores ordensregler. Ligeledes bør man være opmærksom på, at der ikke må fiskes fra vores badebro, være hunde på broen eller springe på hovedet i vandet fra broen.. Der er beboere, der har ønsket at græsset på fællesarealet kun bliver slået i gange og bræmmer og resten af græsset vokser op, så vi kan se blomster, svampe og lignende. Vi vil gerne høre generalforsamlingens mening om dette. Der er medlemmer der har fældet en del af deres bevoksning, bestyrelsen henstiller at man snakker med beboerne bagved, om der er nogen bevoksning man kan blive enig om at skære ned/fælde så vi alle kan se mere vand. Sct. Hans festen vil i år blive afholdt lørdag d 26.juni. Bålet tændes kl

3 Der vil som vi plejer være lidt til ganen og snold til børnene Det er tilladt at køre afklip og grene til bålet fra fredag d. 18.juni. Grundejerforeningen har fået en hjemmeside der kan findes på Dette takkede formanden vores webmaster Ib Hansen for til medlemmerne - kig på den og kom med evt. ønsker der bør vær med på vores hjemmeside. Der var følgende kommentarer til beretningen. Det er en meget professionel hjemmeside, men bestyrelsen skal huske at denne hele tiden skal opdateres. Mht. hvor meget og hvor mange gange fællesarealet skal slåes blev konklusionen, at det skal slåes som det plejer. Fællearealer udenfor det enkelte medlem skal holdes af beboerne selv. I år vil vi forsøge med en bredere bræmme ud til skrænten. Formanden aftaler med Zachariassen. Ifølge vores vedtægter skal alt græs slåes mindst 2 gange pr år. Hvorfor bliver vores skraldespande ikke tømt? Kommunen gav det svar, at da der ikke var skrabet sne kunne personalet ikke komme til. Faste beboere fortalte at det kun var 2 gange i denne vinter der ikke var blevet tømt. Mht. trappen var der forslag om, at denne skulle væk og så kunne broen flyttes hen til nedgangen mod stranden. Dette kan ikke lade sig gøre, da der er for lavvande der. Der er dybest vand, der hvor broen står nu. Herefter blev beretningen godkendt. Ad. pkt. 4 Regnskabet for 2009 blev forelagt af kassereren. Der var ingen spørgsmål. Herefter blev regnskabet godkendt. Ad. pkt. 5 Budget for 2010 inkl. Kontingent 800 blev gennemgået af kassereren. Herefter blev budget 2010 vedtaget inkl. kontingent på kr. 800,- Ad. pkt. 6. Per Sams, Adilsvej nr. 4 havde indsendt et forslag/henstilling om, at vi bør tænke på vores naboer, så så mange som muligt vil have udsigt til havet. Oplægget var, at alt skulle skære ned i skel til 1.80m og træerne stynes til 3 m og holdes i denne højde. Per Sams trak forslaget for i år, men ønskede det med på generalforsamlingen i 2011 Forslaget er noteret sidst i referatet og vil blive genfremsat i 2011 Der var både for og imod og en henstilling til bestyrelsen om, at forslag skal med ud til medlemmerne. Bestyrelsen vil i første omgang fremover hænge forslag op i vores kasse på Jarlsvej samt udsende det via mail, til beboere der har meddelt deres til 3

4 Her var en del debat. KONKLUSIONEN blev: at man skal tage en snak med sine naboer om hvor der var noget der generede udsynet evt. at vi kan hjælpe hvis der er nogen der ikke selv kan klare dette. Ad. pkt. 7 Valg til bestyrelsen samt revisorer og suppleanter blev foretaget, Bestyrelsen består herefter af: Formand: Henning Hansen, Mjølnersvej 16 Kasserer: Ingelise Ø Nielsen, Hellasvej 1 Gert Johannsen Dionysosvej 8 Erik Larsen, Adilsvej 10 Ebbe Christensen Jarlsvej 16 Suppleanter Ib Hansen og Per Sams Revisor og revisorsuppleanter blev genvalgt. Ad. pkt. 8 Der er lagt fliser ned til at stoppe vandet der løber fra Mjølnersvej ned på Adilsvej, kunne der ikke lægges 5 fliser mere for at stoppe vandet så det ikke løber på vejen, men ud i græsset. Dette var også oppe sidste år. Bestyrelsen tager det op igen Hvorfor har vi bomme sat op ved indgangene til vores matrikel var det ikke fordi der var nogen der red på vores stier? ønsker at disse skal fjernes, da der er for lidt plads til personer der kommer i kørestol eller med barnevogne. Bestyrelsen vil tage dette op på næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen blev opfordret til at se nærmere på problemerne. Efterfølgende er der lagt fliser og bommene er fjernet hvor det er nødvendigt. En beboer sagde, at der i mange år har manglet frivilligt arbejde, tidligere har det været et æreshverv, at blive valgt til bestyrelsen, men det kan ikke være rigtigt hvis det er fysisk arbejde, at der så ikke skal betales for dette. Såfremt dette skal ske fremover vil der højst sandsynligt ske en kontingentforhøjelse til næste år. Der var flere af de deltagerne der gerne ville deltage i udvalg nedsat af bestyrelsen ikke det fysiske, men med input. Formanden takkede medlemmerne for en livlig debat samt bestyrelsen og dirigent for et godt arbejde Dirigenten takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede ca. kl Henning Hansen Ib Hansen Ingelise Ø Nielsen Formand Dirigent Referent 4

5 Følgende forslag var fremsendt af Per Sams Adilsvej 4 (vil blive taget op til generalforsamlingen 2011 igen) Flertallet i grundejerforeningen er glade for udsigten til Storebælt, broen, trafikken på vandet og ikke mindst de smukke solnedgange. Det er vigtigt, at vi alle er opmærksomme på, at de høje træer og beplantninger giver reduceret udsigt fra mange parceller. Derfor fremsendes hermed følgende forslag til fremlæggelse på generalforsamlingen maj Punkt 1. Diverse bevoksninger i skel klippes/stynes til en max. Makshøjde på 1,80 m. Gerne ned til ca. 1 m, som det ses på mange parceller bl.a. langs Mjølnersvej. Punkt 2. Alle parceller bedes en gang årligt foretage styning af de øvrige træer og beplantninger på matriklen ned til en makshøjde på 3 meter. Punkt 3 Når vi styner eller fælder vores træer samt beskærer vores beplantning for på egen grund, at opnå så optimal en udsigt som muligt, må vi alle huske, at se til siden og bag ud (bort fra vandet) for alle naboerne vil også gerne have adgang til den optimale udsigt. Det foreslås, at omtalte punkter indgår i de årlige generalforsamlinger så bemærkningerne indføres i referaterne. Dermed når budskabet ud til alle matrikler. Punkterne vil også fint kunne medtages på hjemmesiden, som nu er oprettet på Drøsselbjerg Klint. De bedste hilsener fra Per Sams Adilsvej 4 Kontingent for 2010 er 800kr., der bedes overført til vores konto i Eik bank reg eller til vores girokonto/ Danske Bank nr udbedes snarest, skal jeg rykke vil der blive tillagt et gebyr på 100 kr. med venlig hilsen Ingelise Ø Nielsen kasserer 5

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Referat fra den 54. ordinære generalforsamling den 9. august 2014 i Medborgerhuset Halsnæs, Nørregade 61, 3390 Hundested Formanden Hans Vøgg Færgsted bød velkommen til de mange fremmødte, 65 personer,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Grundejerforeningen Klithøj, Handrup Strand www.klithoej-handrup.dk

Grundejerforeningen Klithøj, Handrup Strand www.klithoej-handrup.dk Grundejerforeningen Klithøj, Handrup Strand www.klithoej-handrup.dk 16. maj 2010 Ordinær generalforsamling 15. maj 2010 Referat: Jubilæums Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Lund, som blev valgt. Hans Lund konstaterede, at

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Udsendt Dagsorden 190315 1. Valg af dirigent 2. Bemærkning til referatet fra sidste ordinær generalforsamling 3. Formandens

Læs mere