Religiøs først og kristen så

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Religiøs først og kristen så"

Transkript

1 Religiøs først og kristen så Fragilitas mundi-poesi og gudstjenesten som lære-stykke Ole Jensen I Første gang, jeg traf Søren Ulrik Thomsen, var i en skumplende rutebil langt ude på landet. Det må være en år siden. Vi var begge på farten med foredrag og oplæsning og faldt i snak, eller rettere: var straks i intens samtale for Søren Ulrik havde præcise teologiske spørgsmål på rede hånd! Det var tydeligvis gennemerfarede uafklaretheder, og de blev fremsat med en imponerende klarhed i tanken. Begge dele skulle vise sig at være så karakteristisk for ham. Og minsandten, om det ikke var om højkirkelige emner han abonnerede på de højkirkeliges lille tidsskrift Reformatio! Jeg var godt nok overrasket. Mit billede af unge poeter i de alternative miljøer var et noget andet. Dog, inden længe dumpede Hjemfalden ind ad brevsprækken, og nogle anede nye sammenhænge begyndte at dæmre. Det, jeg havde mødt, var den bevidste, omvandrende dementi af, at religionens tid skulle være forbi, som tidsånden dikterede os det at mene omkring 1950, da jeg vågnede til bevidst åndsliv. Et par år senere var det igen et tilfældigt møde og igen i en bus, en overfyldt linje 14 på Øster Farimagsgade. Igen et teologisk grundproblem, skarpt formuleret, højt og klart udtalt, ingen religiøs forlegenhed her. Jeg skulle svare mellem Sølvtorvet og Lille Triangel! 146

2 Sidenhen mange andre gange og det samme mønster om gudstjenesten, Djævelen, om troen alene ( Vi skal vel da tage imod den, i det mindste! ), om trosbekendelsen, Luthers pecca fortiter. I flere år var det korte replikskifter, når han havde holdt foredrag på mine kurser under Præsternes Efteruddannelse. Jeg bad ham jævnligt fortælle for de nyansatte præster om sit forhold til kristendom og kirke. Han gjorde det blændende, ikke mindst i debatten. Og jeg fik den unikke mulighed for at følge den rolige tilvækst i det, der skulle ende som hans bidrag til bogen om den negative opbyggelighed det er jo levet frem over år. Nutildags hænder det, at vi ses efter en gudstjeneste. Han har sin faste plads i Domkirken. Han tager kirkegængerembedet alvorligt et moralsk rygstød for præsten i dennes gudstjenesteforvaltende embede (med den tilhørende Angst des Tormanns beim Elfmeter 1 ). Søren Ulriks kærlighedserklæring til den danske, lutherske gudstjeneste er bevægende ud over at være begavet og i hans miljø modig. 2 Uden hans slags vil der ikke være en kirke til vore efterkommere. 3 Kirken bæres videre af lægfolket, ikke af præsterne og teologerne. Indimellem har han også været min sjælesørger, klog, indsigtsfuld, varm. Det, jeg over denne årrække har bivånet, er hans vandring fra religiøs først til kristen så! 4 1. Målmandens angst ved straffespark romantitel af Peter Handke. 2. Fornuft og mysterium og Pro Ecclesia, i: Kritik af den negative opbyggelighed. 7 essays af Frederik Stjernfelt og Søren Ulrik Thomsen, Sjældent eller aldrig har jeg set mennesker blotte sig så ynkeligt som forfatterne Niels Frank og Thomas Boberg i deres overfald på Søren Ulrik Thomsen i Politiken ( ) i anledning af hans regnskabsaflæggelse for sin kirkelige tilhørighed i denne bog! Jeg troede ikke, der fandtes et sådant åndeligt armod og en sådan bornerthed og intellektuel insufficiens hos mennesker, der ellers har navn af noget. 3. Andre frygtløse bekendere i en kold tid har været Ebbe Kløvedal Reich, Nils Gunder Hansen, Else Marie Bukdahl, Ejvind Larsen, Erik A. Nielsen essays, s

3 II Lad mig sætte an et andet sted. At jeg selv overhovedet kom i gymnasiet, var en tilfældighed, tror jeg. Jeg kiksede en forlæns salto, det sagde smæk i ryggen ved mødet med rullemadrassen. Så må jeg hellere blive boglig, tænkte jeg. Ellers var jeg nok blevet tømrer. Sådan var det dengang i arbejderforstaden Viby. I hvert fald, når man mest var til det udendørs, skæg og ballade og enkeltmandsgymnastik i AGF. Vi trænede på livet løs nede i drengenes gymnastiksal på N.J. Fjordsgades Skole. Indtil det så altså var slut med det. Det var omkring Så opdagede jeg poesien Jæger og Bjørnvig, især, men Heretica i det hele taget. Og kom på Aarhus Katedralskole, klassisk-sproglig linje. Der åbnede sig en fantastisk verden af dannelse at strække sig op mod af al magt. Teologien lå også nok allerede som en mulighed. I hvert fald tog jeg og to nære venner også fra Viby med på Den Kristelige Gymnasiastbevægelses lejre på Møgelø i efterårsferierne trods mine Grundtvig-tidehvervske forældres forsigtigt antydede skepsis ved et foretagende, som nok var en slags KFUM. 1 Men Katedralskolen var totalt religionsfornægtende og -fortiende, og vi tre levede i disse år i én lang intens drøftelse af religion, hvad det så kom sig af. Så hvor skulle vi ellers gå hen med denne lidenskab ud over til P.G. Lindhardts gudstjenester i Klosterkirken, som rigtignok var uforglemmeligt indtryksfulde? Og skade tog vi heller ikke faktisk mødte vi på disse lejre et lødigt korrektiv til gymnasiets fisefornemme politiske korrekthed. Religion var nærmest uartigt dengang i begyndelsen af 50 erne og vedblev jo at være det de næste to-tre årtier. Skolen havde noget andet Heimdall, drengenes litterære forening. 2 Hver sæson skulle hvert medlem under mærke indlevere et bestemt minimumsantal tekster poesi, prosa, humor eller politisk 1. Her mødte jeg bl.a. Poul Borum fra Horsens. 2. Møderne fredag aften foregik nøjagtig, som Thorkild Bjørnvig har skildret det i sine erindringer fra sin tid på skolen små 20 år tidligere, se Hjørnestuen og månehavet. Erindringer , 1984, s. 52ff. 148

4 kommentar, som læstes op på møderne af de fire protokolførere, efterfulgt af en som regel skånselsløs kritik. Vidunderligt. Jeg boltrede mig i organet for poesi, Gjallarhornet. Efter eksamen i 1955 stod valget af studium da også mellem litteratur og teologi. At det blev det sidste, skyldes dels, at det første var brødløst dels den følgende vinter på Askov Højskole, i følgeskab med den ene af Viby-vennerne, som jeg oven i købet delte værelse med. På Askov var de der begge dele litteraturen og religionen. Man behøvede ikke at skamme sig over noget. Der var fordybelse, intensitet og en brusende fryd ved begge dele. Orm og tyr udkom den vinter og Bjørnvigs Anubis. Begge blev gennemtygget og gennemdrøftet, i og uden for timerne. Og for første gang traf jeg storartede, helstøbte personer, i hvem både kunst og kristendom som en selvfølgelighed indgik i livstydningen. Det var jo først og fremmest Knud Hansen, selvsagt, Store Knud, men ikke kun. Det var hele ånden på datidens Askov en kontrafaktisk lakune i det irreligiøse kulturklima. III Hen ved juletid i 1956 kom så også Løgstrups Den etiske Fordring. Da var jeg begyndt på studiet. Men dér kunne jeg læse om den livsforståelse, der gør, at den etiske fordring er ensidig, og som består i, at livet med alt hvad det indebærer er skænket den enkelte. 1 Det ramte mig som et kølleslag. Det var jo det, jeg gik rundt og følte uden at have så mange ord for det. Det var det, jeg fandt i det poetiske: det vibrerende værensmirakel, livet som sanset gave. Og Løgstrups ord føjede sig til Knud Hansens om, at livet er et umotiveret gode, agtelse værd. For mig var den poetiske livsfølelse religiøs. Den svarede temmelig nøje til det, Søren Ulrik Thomsen nu kalder dén spontane basisreligiøsitet, de fleste af os erfarer som undren over skaberværket, taknemmelighed for livet og ærefrygt for Guds majestæt, og 1. K.E. Løgstrup: Den etiske fordring, 1956, s

5 som er det religiøs først, der for hans vedkommende først efter års kirkegang fulgtes af et kristen så med et udfoldet kristologisk læreindhold i religiøsiteten. Han finder denne grundreligiøsitet i de allermest elskede salmer, Ingemanns og Jakob Knudsens Se, nu stiger solen, og skammer de præster ud, som har sat teologien på så drastisk en kristocentrisk afmagringskur, at de kan finde på at rynke på næsen af denne prægtige gave til kirken. 1 Det var også mit religiøs først! Men på en bagvendt måde. Det kristen så, Løgstrup og Knud Hansen leverede på den tid, var ikke så tydeligt som deres skabelsesreligiøsitet. Den forkyndelse, jeg umiddelbart var mest tiltalt af, var P.G. Lindhardts, men det var akkurat en udgave af den anorektiske kristocentrisme, som ikke anerkender noget tilknytningspunkt for evangeliet og derfor heller ikke noget religiøs først. Evangeliet er ikke religion, men en dom over al religion som selvsikringens højdepunkt, også udtrykt i det kierkegaardske spring og paradokset. Denne teologi fascinerede med sin antipietistiske kompromisløshed og sin nøgterne sækularisme. Den gjorde det muligt at ånde som det moderne menneske, man var, og samtidig forholde sig til kristendommen. Den var et værn om det nødvendige i moderniteten, følte jeg uvilkårligt dengang. Jeg befandt mig i en spænding mellem den poetisk-religiøse livsfølelse og den anti-religiøse evangelieforståelse. Jeg var begge steder. Denne spænding lå sidenhen under mine disputatsstudier som et afgørende incitament. Men da jeg dukkede op på den anden side i 1973, 1 havde jeg taget parti for Løgstrup og det desto mere, efterhånden som hans kristen så havde udviklet sig afgørende om essays, s Om min uvilkårlige kobling af poesi og religiøsitet er et brud på den cordon sanitaire, som præger den thomsenske postmodernisme, ved jeg ikke rigtigt, id. 114, 196. Det var og er bare sådan. 2. Da var disputatsen skrevet færdig. Ole Jensen: Theologie zwischen Illusion und Restriktion. Analyse und Kritik der existenz-kritizistischen Theologie bei dem jungen Wilhelm Herrmann und bei Rudolf Bultmann, München Dansk udgave, Rønne (Bornholms Tidendes Forlag),

6 kring og efter ca Det var fint nok med Lindhardt og Rudolf Bultmann, de havde deres vigtige funktion. De rensede luften. Men det kunne ikke blive ved det. Deres Kierkegaard-inspirerede eksistensteologi var teologi på den ideologiske modernitets ateistiske og nihilistiske betingelser. Dens troværdighed svandt i takt med, at denne modernitetstænkning førte sig selv ad absurdum. I sin bekæmpelse af al tro var modernitetstænkningen selv en tro. Hvad skulle den ellers være? I sin påståede uhildede nøgternhed var den dybt ideologisk hildet. Der gaves ikke længere tvingende filosofiske grunde til ateisme (Gianni Vattimo)! I mellemtiden havde Løgstrup gennemført sit opgør med eksistensteologien, både direkte teologisk 2 og indirekte ved filosofisk at tilbagevise nihilismen og ateismen. Fænomenologisk pegede han således på bærende opretholdelsesfænomener, religionsfilosofisk demonstrerede han gudstankens plausibilitet. Det havde jeg selv været med til i min disputats, så det faldt mig ikke svært at slå følge med Søren Ulrik Thomsen, da han stod frem med sin suveræne distancering fra den samme med ét slag udlevede modernitetsfase, selvom der er forskel på hans og Løgstrups post- eller sen-modernitet. Forskellen er generationsbestemt og ligger mest i, hvor de sætter ind, den ene filosofisk, den anden kultisk. Den afspejler sig i, at mit religiøs først er poetisk-religiøst, Søren Ulriks kultisk-religiøst. IV Min Viby-vens og mine veje tog hver sin retning ved slutningen af vor fælles ungdom efter Askov. Der var ikke tale om noget brud. Men familier, arbejde, hver sin verden skilte os ad. Han blev arkitekt. Vi strejfede højst hinanden en gang hvert tiende år. 1. Med det filosofiske nybrud om det singulære universale og om sansningen og det dogmatiske nybrud i hans kristologi og eskatologi. Se hans firebindsmetafysik, især: Skabelse og tilintetgørelse. Religionsfilosofiske betragtninger. Metafysik IV, 1978, og den posthumt udgivne: Ophav og omgivelse. Betragtninger over historie og natur. Metafysik III, Først og fremmest i: Opgør med Kierkegaard,

7 Også religiøst endte han med tiden et andet sted end jeg. Det skulle vise sig, da en tilfældighed bragte os sammen igen for et år siden. Jeg fik nys om, at han skulle giftes, og sendte ham en mail, hvor jeg ønskede ham held og lykke med forehavendet. Så blev min kone og jeg inviteret med. Brylluppet stod på en gård i Østjylland. Det var en soltindrende junidag, og selve vielsen foregik under åben himmel i haven. En strålende brud, et stateligt og lykkeligt par, en nydelig borgmester med nydelige borgmesterord, et par sommersange, drinks, glade moderne danskere af den højere middelklasse ingen ritualitet, ingen metafysisk dybde, ingen formstrenghed, ingen historie, ingen transcendens! Sådan er den slags jo kan ikke være andet. Hvad gik der af min ven, hvor var ynglingens religiøse lidenskab, den voksne mands æstetiske kræsenhed, hans folkelige rødder i højskole og grundtvigianisme? Intet kan måle sig med kirken, med rummet, med ritualet, musikken, salmerne, teksterne, metafysikken, åbningen opad, til en anden himmel end den immanente over haven, til Guds nærvær. Jeg sagde det til ham, en lille smule drillende: Det kunne jeg have gjort bedre! Det kunne vi i kirken have gjort bedre! Vel så, det kunne godt være, var hans svar. Men han havde akkurat et par år tidligere meldt sig ud af Folkekirken. Han var ateist, sagde han. V Det havde været en lang proces, der først var afsluttet for nylig. Hans iver efter at drøfte religion fejlede imidlertid ikke noget. Forunderligt: Vi var straks tilbage i den samtale, der var blevet afbrudt 50 år tidligere! Et religionssymposium blev foranstaltet. Jeg havde netop bidraget til en bog om Grosbølls teologi (eller mangel på samme), som min ven og de øvrige deltagere havde læst, hvor jeg argumenterer for, at der ikke er noget specielt ufornuftigt i at operere med tanken 152

8 om en skabende og opretholdende Gud magten til at være til i alt, som er til. 1 Jeg henholder mig til Løgstrup: til hans ræsonnement, at uden en sådan magt uden for og i det værende, men selv forskellig fra det, er det ikke til at forklare, at det værende, for en tid, holdes fri af den tilintetgørelse, alt er underlagt ( den metafysiske trehed : tilintetgørelse, væren, magt). 2 Og til hans tanker om, at miraklet, at noget er, og at vi er, samt at tilværelsen er fyldt med godheder (mit udtryk), som bærer os oppe og bærer vort liv videre, 3 lægger det nær at slutte, at vi ikke er magten uvedkommende hvorved vi uvilkårligt har personificeret den, dvs. vi opfatter værensmagten som Gud. Vi er gået fra metafysik til religion, eller religiøs tydning, som Løgstrup ynder at sige. 4 Søren Ulrik Thomsens basisreligiøsitet, på religionsfilosofisk formel! Det blev en fin og beåndet tankeudveksling over et herligt måltid. Det viste sig, at min ven længe havde skrevet på en lille traktat, hvor han gjorde regnskab for sit brud med religion og kirke. En måned senere lå skriftet på mit bord. Intelligent, modent og, viste det sig, resultatet af årelange anfægtelser og overvejelser og også af læsning. Jeg kunne kun tage hatten af. Han havde gjort sit Hausarbeit, som tyskerne siger læst på lektien. Det interessante var hans grundsynspunkt ikke en række velkendte argumenter fra religionskritikkens og kristendomskritikkens overdrev, som jeg ret let kunne tilbagevise. Han var klar over, at ateisme ikke er en viden, men en tro det kan ikke være andet. Han var en troende ateist, han troede simpelthen ikke på Gud eller guder. 1. Gud efter Grosbøll. Religion og samfund, red. H. Brandt-Pedersen og H. Hauge, 2005, s Metafysik IV, s. 176, 65f. 3. Eksempelvis de suveræne livsytringer : Det er ikke troligt, at de er bragt til veje af individet eller af samfundet. Snarere rækker de tilbage til og er givet med hvad vi ikke selv er ophavet til, id. s Id. s Der er udtrykkeligt tale om tydning, ikke om et gudsbevis. 153

9 Men han var fascineret af de store metafysiske og kosmologiske gåder. De fyldte ham med undren og ærbødighed. Livets opståen, døden, tiden, naturens mangfoldighed, det uendelige univers, uendelighed i det hele taget, og mangfoldigheden i den menneskelige natur og hjerne. Men det var i hans øjne ikke rådeligt eller redeligt at tolke gåderne, gå bag ved dem, antage en Gud og da slet ikke at tilslutte sig en religiøs konfession. Han ville blive i gåderne, holde dem åbne i en ikke-viden, kontemplere dem. Alt andet var at trivialisere dem og svigte dem. I udgangspunktet var vi ikke langt fra hinanden. Hans ærbødighed var renset for esoterik, som ellers er den hyppigste moderne religiøse vildfarelse. 1 Hans undren var en forståelsesundren og for så vidt metafysisk og ad den vej åben for religiøs tydning, blot at han ikke vil tage skridtet. For gudstankens plausibilitet havde jeg jo argumenteret i Grosbøll-bogen. Hvad var der mere at sige? At jeg ikke begriber denne opstandsning. Rummer ærbødigheden ikke et behov for at vise taknemmelighed, i sidste instans et behov for lovprisning? Hvorfor ikke give los for det? Jeg hævdede, at han selv var religiøs latent eller anonymt religiøs ærbødigheden er en religiøs følelse. Hvorfor frustrere den, hvorfor standse den i selve udspringet, hvorfor amputere den? Det var en slags religiøst coitus interruptus, skrev jeg til svar. Din ærbødighed står underlig uforløst og skikkelsesløs, når den ikke tillader sig selv at munde ud i lovsangen og taksigelsen. Og den forbliver ensom, privat, næsten autistisk præget af moderne individualistisk armod. Mens du går i din have i splendid isolation og ærbødiger, kan jeg sidde i kirken og lade Se, nu stiger solen og Op, al den ting klinge fra min som fra 100 andre struber i fællesskab, og jeg kan knæle sammen med dem og modtage nadverens sakramente. Dér er der ærbødighed i et ærbødighedens 1. I den esoteriske oplevelsesreligiøsitet opfattes religion som særoplevelser i en supraempirisk særregion af tilværelsen, modsat Løgstrups opfattelse, som jeg deler, at religion drejer sig om tydningen af erfaringer og oplevelser, vi alle er fælles om. Se Metafysik IV, s. 171f. 154

10 kultiverede og kunstnerisk formede fællesskab med andre, slebet til indtil genialitet af generationers brug, så jeg også har fællesskab bagud til alle slægtled tilbage til Ham selv. Hvorfor være så nøjsom? Hvorfor ikke gribe det overflødighedshorn af kultur, form, sprog, kunst, historie, ritual, rytme, gentagelse, fællesskab til at give ærbødigheden skikkelse, som byder sig til lige foran ens dør: den traderede gudstjeneste? Hvad i alverden er det, der hindrer det? Svaret må være: Modernitetsinerti! Han er ikke den eneste. Jeg møder jævnligt samme holdning, når jeg holder foredrag. Og jeg har gang på gang diskuteret dette spørgsmål med filosoffen Mogens Pahuus, der hylder samme puritanisme. Mit svar ville næppe have haft den tydelighed, det har, uden påvirkning fra Søren Ulrik. Den sidste, afgørende del af min argumentation er thomsensk. Og ikke løgstrupsk. Søren Ulrik har været en afgørende inspiration for min ritual- og gudstjenesteteologi. I eksistensteologien fandtes en sådan ikke, ganske enkelt. Mangelen kom til at stå lysende klar for mig i løbet af mine år som præst ved Maribo Domkirke ( ). VI Det betyder imidlertid ikke, at den thomsenske argumentation er i konflikt med en løgstrupsk. De små antydninger af en gudstjenesteteologi, man finder hos Løgstrup, harmonerer fint med Søren Ulrik Thomsens langt mere udbyggede: Med opretholdelsen af kirken kommer vi vor troløshed i forkøbet og hindrer, at kristendommen forsvinder iblandt os. 1 Løgstrup gik da også selv i kirke hver søndag, hvis han kunne komme til det. Men Løgstrup ville nok først have sat ind med andre argumenter. Dem finder man i hans opgør med Thorkild Bjørnvigs Det religiøse menneskes ansigter. 2 Bjørnvig stod mig nær. Inde i mit sinds kammer til selvopbyggelse figurerer visse af hans digte på 1. Løgstrup: Kunst og etik, 1961, s. 207, 209 essayet Kirke og folk. Samt Metafysik IV, s Metafysik IV, s

11 linje med visse salmer. Og han spiller en vigtig rolle i min disputats. Han var en personlig ven, som han var det af Løgstrup. Jeg begravede ham. Opgøret med hans religiøsitetsopfattelse dukker første gang op i Løgstrups oppositionsindlæg ved mit disputatsforsvar i Løgstrup spørger mig, hvad der er årsagen til Bjørnvigs tøven over for kristendommen. Jeg ved ikke, hvor han vil hen med det, og svarer jeg ser stadig Bjørnvig for mig nede på forreste række at Bjørnvigs opfattelse af kristendommen er noget retarderet, og at det ikke er den side af ham, man kan bruge til noget. Med retarderet mente jeg ordet i dets grundbetydning: forsinket modernitetsinerti, overhalet af bevægelsen i modernitetstænkningen ud af dens ideologisk hildede pubertetsfase. Bjørnvig vendte sidenhen af og til tilbage til det uden at jeg ved, om han nogen sinde rigtigt forstod, hvad jeg mente. I virkeligheden var jeg på sporet af, hvad Løgstrup ville og derefter fremførte som det nu kan læses i Metafysik IV: Den moderne oplevelsesreligiøsitet kan ikke acceptere en religiøsitet, hvori lære er en integreret del, som tilfældet er i kristendommen. Den standser op samme sted som min vens ærbødighed, selvom han ikke deler dens tendens til esoterik. Det er typisk moderne i den overhalede retarderede modernitets forstand. Når de kan holde sig fri af lære, er det, fordi de ignorerer tilintetgørelsen og døden! Tilintetgørelsen og døden tvinger os til at gå fra oplevelse til lære, siger Løgstrup mod Bjørnvig. Vi er tilbage ved den metafysiske trefoldighed: tilintetgørelse, væren og magt,.. i trefoldigheden ligger læren. Der må være en magt, på én gang til stede i og forskellig fra det levende og værende, der holder det i væren og udskyder tilintetgørelsen og døden. Ellers ville der intet være. Triaden gør jødedom og kristendom til.. tænkende religioner. 1 Og her griber den thomsenske og den løgstrupske argumentation hinanden i hånden: Læreindholdet, siger Løgstrup, befæstes ved kirkens gudstjeneste. 2 At holde gudstjeneste er i færdig 1. Id Id

12 rituel form at opføre lærens indhold af trostænkte løsninger på lidelsens, syndens og dødens vitale problemer, som vi uden sådanne løsninger er nådesløst udleveret til (mine formuleringer). Tænk blot på Søren Ulriks modne redegørelser for forsoningslæren, majestas Dei, arvesynden, nadverlæren, gudstjenestens Andethed, kult, embede og mere til! 1 Det imponerende ved Søren Ulrik Thomsen både set fra kunstens og fra teologiens verden er denne uforfærdede bevægelse ind i den kultisk formede lære-religiøsitet! VII Mange vil ikke fatte det. Sådan kan en poet ikke være siger dybt konventionelle, modernitets-inerte fordomme som Franks og Bobergs. Men kast et blik på Hjemfalden og Det skabtes vaklen. Allerede titlerne! Hjemfalden er jo graver-sprog: et gravsted er hjemfaldent, når fredningstiden ophører, og det kan sløjfes. At det skabte vakler, er vel erfaringen af forgængelighed og forkrænkelighed og uigenkaldelighed, tilværelsen som det kompromisløse ophørsudsalg, det uudholdelige, at vi ikke blot skal leve, men også dø. Men hos Thomsen er det ikke en erfaring af tomhed eller bedrag. Det er ikke livsskuffelse, der er disse digtes stemthed. Livsmiraklet og taknemmeligheden danner baggrund for kontrasterfaringer af udsathed og skrøbelighed. Ikke som dementier af glæden ved at være her, snarere som i den vidunderlige bogtitel af den nylig afdøde Hans Jørgen Thomsen: Det foreløbige mirakel som transhistorisk vilkår. At være er da at være midt i miraklet og være berørt af den truende forsvinden. Det er udsat tilintetgørelse (Løgstrup). Men det er ikke vanitas ikke følelsen af tomhed, af at være bedraget, eller at alt er forgæves, snarere, vil jeg sige: følelsen af fragilitas skørhed, skrøbelighed, fragilitas mundi. Og er det da så sært, at denne fragilitetsstemthed rejser det, Søren 1. 7 essays. Jeg er næsten enig med ham i det hele, selv når han taler om embedet; det lykkes ham, synes jeg, at holde den lutherske balance mellem objektivistisk magi og subjektivistisk sværmeri. 157

13 Ulrik kalder transcendenslængselen, der spørger videre og andetstedshen: om den knirkende is kan bære? Tilintetgørelsen, lidelsen og døden rejser spørgsmålet om den frelsende lære, som gudstjenesten opfører hver søndag. 158

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må-

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må- Introduktion Fra 2004 og nogle år frem udkom der flere bøger på engelsk, skrevet af ateister, som omhandlede Gud, religion og kristendom. Tilgangen var usædvanlig kritisk over for gudstro og kristendom.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Skærtorsdag d. 2. april kl. 17.00 i Engesvang

Skærtorsdag d. 2. april kl. 17.00 i Engesvang 1 Skærtorsdag d. 2. april kl. 17.00 i Engesvang 466 - Vor Herres Jesu mindefest 473 - Dit minde skal, O Jesus, stå 457 - Du som gik foran os 470 - Lad os bryde brødet sammen ved hans bord 412 v. 5-6 af

Læs mere

1.søndag efter trinitatis, den 2. juni 2013 Vor Frue Kirke kl. 10. Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: 745, 434, 696, 614, 292, 685 v.

1.søndag efter trinitatis, den 2. juni 2013 Vor Frue Kirke kl. 10. Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: 745, 434, 696, 614, 292, 685 v. 1 1.søndag efter trinitatis, den 2. juni 2013 Vor Frue Kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: 745, 434, 696, 614, 292, 685 v.4, 375 Gud, lad os leve af dit ord Som dagligt brød på denne

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl søndag efter påske - Joh 8, / Dette hellige

1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl søndag efter påske - Joh 8, / Dette hellige 1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl. 10 4. søndag efter påske - Joh 8,28-36 15-338 - 679 / 492-476 - 426 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Jesus sagde da til

Læs mere

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 3. maj 2015 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 6,5-15 Salmer: SK: 722 * 393 * 600* 310,2 * 297 LL: 722 * 396 * 393 * 600* 310,2 * 297 Kristne menneskers

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

8.s.e.trin.A. 2015 Matt 7,15-21 Salmer: 402-300-336 390-398-666 Vogt jer for de falske profeter, siger Jesus. Så sidder I måske en forventning om, at

8.s.e.trin.A. 2015 Matt 7,15-21 Salmer: 402-300-336 390-398-666 Vogt jer for de falske profeter, siger Jesus. Så sidder I måske en forventning om, at 8.s.e.trin.A. 2015 Matt 7,15-21 Salmer: 402-300-336 390-398-666 Vogt jer for de falske profeter, siger Jesus. Så sidder I måske en forventning om, at jeg skal udpege den og den som falsk profet. Dér må

Læs mere

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen.

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen. Prædiken ved Reformationsfejring 29-10-2017 Stenderup Kirke 10:30 Tekster: Jer. 18,1-6; Rom 1,16-17; Matt 22,1-14 Salmer: 343, 337, 305, 487, 321, Når du vil Her for et halvt år siden fik jeg en invitation

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Lad os være ét i dig den levende og opstandne Gud Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs.

Bøn: Vor Gud og far Lad os være ét i dig den levende og opstandne Gud Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 6. s. e. påske II 8. maj 2016 Sundkirken 10 Salmer: 252 Til himmels fór 299 Ånd over ånder 334 Guds kirkes grund 289 Nu bede vi den Helligånd 217 Min Jesus lad 288 Drag ind af disse porte Bøn: Vor Gud

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Allehelgens dag, søndag den 2. november 2014 Vor Frue kirke kl. 17. Tekst: (Apok 21,1-7) Mt 5,13-16 Salmer: 571, 434, 332, 561, 52, 732 v.7-8, 560.

Allehelgens dag, søndag den 2. november 2014 Vor Frue kirke kl. 17. Tekst: (Apok 21,1-7) Mt 5,13-16 Salmer: 571, 434, 332, 561, 52, 732 v.7-8, 560. 1 Allehelgens dag, søndag den 2. november 2014 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (Apok 21,1-7) Mt 5,13-16 Salmer: 571, 434, 332, 561, 52, 732 v.7-8, 560. Gud, lær mig før din vinters gru som æblerne,

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag

Prædiken til 2. pinsedag Prædiken til 2. pinsedag Salmer Indgangssalme: DDS 299: Ånd over ånder Salme mellem læsninger: DDS 294: Talsmand, som på jorderige Salme før prædikenen: DDS 292: Kærligheds og sandheds Ånd! Salme efter

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 30. august 2015 13.s.e. Trin. Lukas 10,23-37 Salmer: 750-69 v.1-4 -683 52-697 --- Godmorgen.

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 30. august 2015 13.s.e. Trin. Lukas 10,23-37 Salmer: 750-69 v.1-4 -683 52-697 --- Godmorgen. Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 30. august 2015 13.s.e. Trin. Lukas 10,23-37 Salmer: 750-69 v.1-4 -683 52-697 Godmorgen. I Slotskirken står vi op, når vi synger salmer, vi sidder ned,

Læs mere

Som I givet ved, er denne gudstjeneste den sidste i rækken af gudstjenester med temaer inden for kategorien etiske dilemmaer.

Som I givet ved, er denne gudstjeneste den sidste i rækken af gudstjenester med temaer inden for kategorien etiske dilemmaer. 1 Prædiken til Tema gudstjeneste d.11.4.2010 kl.16.00 i Lyngby Kirke Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: [Joh 21,15 19] Som I givet ved, er denne gudstjeneste den sidste i rækken af

Læs mere

Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Salmer: v. 376 v.1-4 // 2

Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Salmer: v. 376 v.1-4 // 2 Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 402 448 v. 376 v.1-4 // 2 388 752 v.3-5 Ved gudstjenesten i dag fejrer vi tre små børns ankomst til verden. Tre små mirakler. For

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb 240 - Dig være ære 448 Fyldt af glæde 236 - Påskeblomst 224 Stat op min sjæl Nadververs: 245 v, 5 Opstandne herre du vil gå 218 Krist stod op af døde Jeg

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

Prædiken Påskedag Klostermarkskirken den 5/4 2015 kl. 10

Prædiken Påskedag Klostermarkskirken den 5/4 2015 kl. 10 Prædiken Påskedag Klostermarkskirken den 5/4 2015 kl. 10 Salmer: 408 218 236 --- 224 439 247 234 Læsninger: Sl 118,19-29; 1. Kor 5,7-8; Mark 16,1-8 Påskemorgen er opstandelse, op at stå, åbne døre, håb,

Læs mere

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21.

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. 1 Der findes et folkeligt udtryk, der taler om at slå tiden ihjel. Det er jo som regel, når man keder sig, at man siger: Hvad skal vi slå tiden ihjel med? Men det er jo i

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

De ord, hvis sammenhæng med det religiøse vi måske har glemt i vores kultur, er gave og offer.

De ord, hvis sammenhæng med det religiøse vi måske har glemt i vores kultur, er gave og offer. Skærtorsdag den 5. april 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 17.30. Tekster: 2.Mosebog 12,1-11 og Matt. 26,17-30. Salmer: 466-476/473 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Moderne Kristendom - Malik Christian Reimer Larsen - TOTEM nr. 34, efterår Side 1 af 8 TOTEM

Moderne Kristendom - Malik Christian Reimer Larsen - TOTEM nr. 34, efterår Side 1 af 8 TOTEM Moderne Kristendom - Malik Christian Reimer Larsen - TOTEM nr. 34, efterår 2014 - Side 1 af 8 TOTEM Tidsskrift ved Religionsvidenskab, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet Nummer 34, efterår

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Juledag, fredag den 25. december Tekst: (1. Mos 1,1-5) Johs 1,1-14 Salmer: 99, 434, 114, 115, 116, 108 v.4-6, 102

Juledag, fredag den 25. december Tekst: (1. Mos 1,1-5) Johs 1,1-14 Salmer: 99, 434, 114, 115, 116, 108 v.4-6, 102 1 Juledag, fredag den 25. december 2015 Jesper Stange Vor Frue kirke kl. 17 Tekst: (1. Mos 1,1-5) Johs 1,1-14 Salmer: 99, 434, 114, 115, 116, 108 v.4-6, 102 Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

I vores lykke-fikserede verden, er det så nemt som fod i hose at få dagens fortælling om Jesus galt i halsen og brække troens ben på den.

I vores lykke-fikserede verden, er det så nemt som fod i hose at få dagens fortælling om Jesus galt i halsen og brække troens ben på den. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 21. februar 2016 Kirkedag: 2.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 402 * 388,1-4 * 299 * 643 * 388,5 * 609,4-5 LL: 402 * 388 * 643 * 609,4-5 I vores

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

24. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 18. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 49/434/574/538//526/439/277/560 Uddelingssalme: se ovenfor: 277

24. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 18. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 49/434/574/538//526/439/277/560 Uddelingssalme: se ovenfor: 277 1 24. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 18. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 49/434/574/538//526/439/277/560 Uddelingssalme: se ovenfor: 277 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke på 24. søndag

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

730 Vi pløjed. 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os. 729 Nu falmer skoven. 277 Som korn. 728 Du gav mig

730 Vi pløjed. 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os. 729 Nu falmer skoven. 277 Som korn. 728 Du gav mig 730 Vi pløjed 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os 729 Nu falmer skoven 277 Som korn 728 Du gav mig Vi er taget i skoven for at holde takkegudstjeneste over den høst, der nu er i

Læs mere

Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11.

Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11. Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11. Af domprovst Anders Gadegaard Alt er givet os. Taknemmeligheden er den

Læs mere

Eksistentialisme Begrebet eksistens Eksistentialismen i kunsten

Eksistentialisme Begrebet eksistens Eksistentialismen i kunsten Eksistentialisme Eksistentialismen er en bred kulturstrømning, der repræsenterer en bestemt måde at forstå livet på. Den havde sin storhedstid imellem 1945 og 1965, men den startede som en filosofi over

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Opstandelse i musik og poesi

Opstandelse i musik og poesi Sognepræst Anders Kjærsig Kronik i Fyens Stiftstidende: Opstandelse i musik og poesi En organist skulle engang have spurgt en præst: Kan man være kristen uden at være musikalsk? Præsten mente, at det kunne

Læs mere

4. søndag efter trinitatis I Salmer: 403, 598, 313, 695, 599, 696

4. søndag efter trinitatis I Salmer: 403, 598, 313, 695, 599, 696 4. søndag efter trinitatis I Salmer: 403, 598, 313, 695, 599, 696 De sidste par uger har der kørt en serie på dr2 med titlen i følelsernes vold, her bliver der i hvert afsnit sat fokus på én bestemt følelse

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

3. søndag i fasten. Salmevalg

3. søndag i fasten. Salmevalg 3. søndag i fasten Salmevalg Den mørke nat forgangen er, 736 Hyggelig rolig, 411 Kom, Gud Helligånd, kom brat, 305 Gud, vi er i gode hænder, 675 Du ved det nok, mit hjerte, 634 Dette hellige evangelium

Læs mere

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 5. juni 2016 Kirkedag: 2.s.e.Trin/B Tekst: Jer 15,10+15-21; Åb 3,14-22; Luk 14,25-35 Salmer: Gørløse: 736 * 618 * 305 * 272 * 474 * 613 LL: 736 * 618 * 272

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

Studie 12 Menigheden 68

Studie 12 Menigheden 68 Studie 12 Menigheden 68 Åbent spørgsmål Enten/eller Er formålet med menigheden at støtte medlemmernes åndelige vækst, eller at tjene samfundet i kristen kærlighed? Set fra dit synspunkt, hvilken ville

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Prædiken til 4. Søndag efter påske konfirmation

Prædiken til 4. Søndag efter påske konfirmation Prædiken til 4. Søndag efter påske konfirmation Salmer: Indgangssalme: DDS 749: I østen stiger solen op Salme før prædikenen: DDS 70: Du kom til vor runde jord Salme efter prædikenen: DDS 478: Vi kommer

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26..

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Det var sådan lidt underligt at vælge første salme til gudstjenesten i dag. Jeg skulle måske have

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen Den sidste søndag i efterårsferien. Frokost bagefter. Det er blevet

Læs mere

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Semesterstart pastoralseminariet 313 Kom regn af det høje Hilsen kollekt-læsning 684 o Jesus du al nådes væld Læsning trosbekendelse 396 Min mund

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

2. påskedag. Salmevalg

2. påskedag. Salmevalg 2. påskedag Salmevalg Tag det sorte kors fra graven Jesus lever, graven brast Opstandne Herre, du vil gå Hvad er det at møde den opstandne mester Tænk, at livet koster livet Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

20.s.e.trin. II. Strellev

20.s.e.trin. II. Strellev For nogen tid siden var det meget moderne at iføre sig en ja-hat. Når man har en ja-hat på, så fokuserer man på muligheder frem for begrænsninger. Man kalder problemer for udfordringer, for man kan klare

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. 28-08-2016 side 1 Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. Et møde med Gud. Et liv med sygdom, 38 år. Et helt arbejdslivs længde. Hvad han fejlede får vi ikke at vide. Hvad hans personlige

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Prædiken 7. s.e. Trinitatis

Prædiken 7. s.e. Trinitatis Prædiken 7. s.e. Trinitatis Salmer DDS 2: Lover den Herre DDS 401: Guds ord det er vort arvegods DDS 355: Gud har fra evighed givet sin søn // DDS 52: Du Herre Krist DDS 447: Herren strækker ud sin arm

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Evighedens sange. Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Erik Høegh-Andersen

Evighedens sange. Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Erik Høegh-Andersen 1 Evighedens sange Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2012. Erik Høegh-Andersen Herre, dit rige er dér, hvor man død byder trods, det komme til os. Amen. Det er høstgudstjeneste

Læs mere

Marie Louise Odgaard Møller

Marie Louise Odgaard Møller Introduktion: Løgstrup og Kant Forlaget Klim påbegyndte for et par år siden det vigtige arbejde at nyudgive størstedelen af K.E. Løgstrups værker inden for den næste årrække i en serie med titlen Løgstrup

Læs mere

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Nytår 2015 Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Prædiken af præst Kristine S. Hestbech salmer 720, v1,4,5 synges af Anette, 524, 588, 720 6,8,10 synges af Anette,

Læs mere

6.s.e.trin. II 2016 Strellev 9.00, Ølgod

6.s.e.trin. II 2016 Strellev 9.00, Ølgod En gang i mellem kan man som præst opleve at skulle skrive en begravelsestale over et menneske, der har levet sit liv, som om han eller hun var lige der, hvor han eller hun skulle være. Set ude fra kan

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

14. søndag efter Trinitatis

14. søndag efter Trinitatis 14. søndag efter Trinitatis Salmevalg 13: Måne og sol, vand, luft og vind 448: Dåbssalme: Fyldt af glæde 42: I underværkers land jeg bor 508: Bryd frem mit hjertes trang at lindre 14: Tænk, at livet koster

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 01-05-2016 Prædiken til 5.s.e. påske 2016. Prædiken til 5. søndag efter påske 2016. Tekst: Johs. 17,1-11.

Lindvig Osmundsen Side 1 01-05-2016 Prædiken til 5.s.e. påske 2016. Prædiken til 5. søndag efter påske 2016. Tekst: Johs. 17,1-11. Lindvig Osmundsen Side 1 01-05-2016 Prædiken til 5. søndag efter påske 2016. Tekst: Johs. 17,1-11. Et smukt billede. Et herligt billede. Ordet herlighed er et centralt ord i Jesu bøn. Jesu bad om at blive

Læs mere

Af børns og spædes mund har du grundlagt et værn mod dine modstandere for at standse fjender og hævngerrige.

Af børns og spædes mund har du grundlagt et værn mod dine modstandere for at standse fjender og hævngerrige. Tekster: Salme 8 i Det Gamle Testamente Galaterbrevets kapitel 4, vers 1-7 Salmisten skriver: Herre, vor Herre! Hvor herligt er dit navn over hele jorden, du som har bredt din pragt ud på himlen! Af børns

Læs mere

Prædiken 4. søndag efter Hellig Tre Konger 2014, 2. Tekstrække, Matth 14,22-

Prædiken 4. søndag efter Hellig Tre Konger 2014, 2. Tekstrække, Matth 14,22- Prædiken 4. søndag efter Hellig Tre Konger 2014, 2. Tekstrække, Matth 14,22-33. Se om mennesker, der tilsyneladende kan overkomme alt og som ikke løber ind i modgang siger man undertiden, at de kan gå

Læs mere

5. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 20. juli 2014 kl. 10.00. Salmer: 331/434/436/318//672/439/60/345

5. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 20. juli 2014 kl. 10.00. Salmer: 331/434/436/318//672/439/60/345 1 5. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 20. juli 2014 kl. 10.00. Salmer: 331/434/436/318//672/439/60/345 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 16,13-26 Bøn. Lad os bede! Ånd over

Læs mere

nu er kriser nok ikke noget man behøver at anstrenge sig for at opsøge, skabe eller ligefrem opfinde sådan i det daglige

nu er kriser nok ikke noget man behøver at anstrenge sig for at opsøge, skabe eller ligefrem opfinde sådan i det daglige 1 Til sidst viste Jesus sig for de elleve selv, mens de sad til bords, og han bebrejdede dem deres vantro og hårdhjertethed, fordi de ikke havde troet dem, der havde set ham efter hans opstandelse. Så

Læs mere

Forord... 7 Første del... 10

Forord... 7 Første del... 10 Indhold Forord... 7 Første del... 10 Videnskaben - om verden... 11 Universets skabelse... 11 Big Bang teorien... 13 Alternative teorier... 15 Universets skæbne?... 19 Galakserne... 20 Stjernerne... 22

Læs mere

14. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 9. september 2012 kl Salmer: 448/434/371/508//157/439/319/427 Uddelingssalme: se ovenfor: 319

14. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 9. september 2012 kl Salmer: 448/434/371/508//157/439/319/427 Uddelingssalme: se ovenfor: 319 1 14. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 9. september 2012 kl. 10.00. Salmer: 448/434/371/508//157/439/319/427 Uddelingssalme: se ovenfor: 319 Åbningshilsen Denne 14. søndag efter trinitatis

Læs mere