Den fælles inklusionsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den fælles inklusionsstrategi"

Transkript

1 2013 Den fælles inklusionsstrategi - for børne- og ungeområdet Børne og ungeområdet Børne og ungeområdet Lolland Kommune

2 1

3 DEN FÆLLES INKLUSIONSSTRATEGI... 4 BØRNE- OG UNGEPOLITIKKEN SOM UDGANGSPUNKT... 4 FÆLLESSKABER OG FORSKELLIGHED... 5 DEN FÆLLES INKLUSIONSSTRATEGI OG DELSTRATEGIERNE... 5 FRA STRATEGI TIL HANDLING... 6 FÆLLES INKLUSIONSTEMA 1 BARNET OG DEN UNGE SKAL VÆRE EN DEL AF FÆLLESSKABET... 6 FÆLLES INKLUSIONSTEMA 2 FORÆLDRE SOM EN AKTIV RESSOURCE I ARBEJDET MED INKLUSION... 7 FÆLLES INKLUSIONSTEMA 3 TIDLIG INDSATS... 7 FÆLLES INKLUSIONSTEMA 4 HELHELD OG SAMMENHÆNGE I OVERGANGE... 8 INKLUSION SKAL UNDERSTØTTES... 8 DELSTRATEGI FOR INKLUSION DAGTILBUD... 9 INDLEDNING... 9 TEMA 1 BARNET SKAL VÆRE EN DEL AF FÆLLESSKABET... 9 TEMA 2 FORÆLDRE SOM EN AKTIV RESSOURCE I ARBEJDET MED INKLUSION...10 TEMA 3 TIDLIG INDSATS...10 TEMA 4 HELHED OG SAMMENHÆNGE I OVERGANGE...10 TEMA 5 INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER...11 TEMA 6 STRUKTURER OG ORGANISERING DER UNDERSTØTTER DAGTILBUDS MEDARBEJDERE I ARBEJDET MED INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER...11 DELSTRATEGI FOR INKLUSION SKOLER...12 INDLEDNING TEMA 1 BARNET SKAL VÆRE EN DEL AF FÆLLESSKABET...12 TEMA 2 FORÆLDRE SOM EN AKTIV RESSOURCE I ARBEJDET MED INKLUSION...13 TEMA 3 TIDLIG INDSATS...13 TEMA 4 HELHED OG SAMMENHÆNGE I OVERGANGE...14 TEMA 5 INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER...14 TEMA 6 STRUKTURER OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER ARBEJDET MED INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER...14 TEMA 7 RESURSECENTRE SKOLER...15 TEMA 8 PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING...15 TEMA 9 LOKALE HANDLEPLANER...15 DELSTRATEGI FOR INKLUSION BØRN OG UNGE...17 INDLEDNING TEMA 1 BARNET SKAL VÆRE EN DEL AF FÆLLESSKABET...17 TEMA 2 FORÆLDRE SOM EN AKTIV RESSOURCE I ARBEJDET MED INKLUSION

4 TEMA 3 TIDLIG INDSATS...18 TEMA 4 HELHED OG SAMMENHÆNGE I OVERGANGE...18 REFERENCER

5 Den fælles inklusionsstrategi - for børne- og ungeområdet i Lolland Kommune Lolland Kommune har en overordnet ambition om at styrke inklusion til gavn for alle børn og unge. En ambition, som handler om, at alle børn og unge aktivt deltager og bliver delagtiggjort i fællesskaber. Det er en ambition, som udspringer af en grundlæggende opfattelse af det værdifulde i, at alle børn og unge har mulighed for at være en del af forskellige fællesskaber i alle de mange tilbud, kommunen har til deres børn og unge. Børne- og ungepolitikken som udgangspunkt At styrke inklusion til gavn for alle børn og unge er en ambition, som første gang er beskrevet i Lolland Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik fra september Her beskriver et selvstændigt tema inklusion ud fra en overordnet forståelse af inklusion som accept, respekt og lige muligheder for alle børn og unge. Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik sætter derved rammen for, hvordan vi i kommunen vil arbejde med inklusion. Det er en ramme, som samtidig beskriver, hvordan vi som professionelle har ansvar for at bruge vores faglige kompetencer til at få alle børn ind i fællesskaber, så de bliver aktive deltagere i kommunens dagtilbud, skole, SFO, klubregi samt fritidstilbud. Derfor skal medarbejdere i Lolland Kommune være dygtige til at arbejde med børn og unges sociale relationer og kompetencer, idet det kan medvirke til at undgå eksklusion. 4

6 Fællesskaber og forskellighed De professionelle, der arbejder i de fællesskaber, som vores børn og unge færdes i, arbejder med inklusion på mange forskellige måder naturligvis, med afsæt i den fælles ramme som den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik beskriver. Der er forskel på, hvorvidt inklusionsarbejdet foregår i sundhedsplejerskens mødregruppe, daginstitutionen, klasselokalet eller i ungdomsklubben. I respekt for dén forskellighed samt i respekt for den enkelte medarbejder, der skal arbejde med at styrke inklusion til gavn for alle børn og unge, blev det i sommeren 2012 besluttet, at de enkelte sektorer; sektor for dagtilbud, sektor for skole samt sektor for børn og unge, skulle udarbejde en delstrategi for inklusion indenfor deres specifikke område. Delstrategier skal sikre, at politikken gøres så konkret og praksisnær som muligt, når der skal arbejdes, tænkes og gøres inklusion ude i de fællesskaber vores børn og unge færdes i hver dag. Den fælles inklusionsstrategi og delstrategierne Den fælles inklusionsstrategi for børne- og ungeområdet er formuleret ud fra fire centrale temaer og danner den overordnede ramme for de tre sektorers delstrategier for inklusion. De fire temaer udspringer alle af Lolland Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik, hvor også inklusion er et tema. Derfor er det naturligt, at den fælles inklusionsstrategi arbejder med samme tematik og rammesætning. Vi er således fælles om fire helt centrale temaer, der beskrives i den fælles inklusionsstrategi og hver sektor arbejder i deres delstrategi som minimum med de fire fælles temaer. I respekt for både fællesskab og forskellighed kan sektorernes forskellige delstartegier have flere temaer, end de fire centrale. Nogle delstrategier vil således primært tage udgangspunkt i de fire fælles temaer fra den fælles inklusionsstrategi mens andre i deres delstrategi vil have flere temaer end de fire fælles. 5

7 Fra strategi til handling Lolland Kommunes inklusionsarbejde består på den måde af mange forskellige dele; den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik fra 2010, den fælles inklusionsstrategi for børne- og ungeområdet, delstrategier for hver sektor udarbejdet i 2012/13 samt lokale handleplaner, der skal udarbejdes i på baggrund af delstrategierne. Det er mange dele som tilsammen skal medvirke til at skabe kortere afstand mellem politik og mellem strategi og medarbejder samtidig med, at den enkelte medarbejder kan arbejde målrettet med Lolland Kommunes ambition om inklusion til gavn for alle. Fælles inklusionstema 1 Barnet og den unge skal være en del af fællesskabet Inklusion og fællesskab er nært forbundne. Vi kan ikke tænke inklusion uden også at tænke fællesskab og mennesker udvikler sig i fællesskaber. Inklusion handler ikke om fysisk at opholde sig i det ene eller i det andet lokale, indenfor eller udenfor normalområdet, i den ene eller den anden placering. Inklusion er et meget større tema, der i bund og grund handler om, hvorledes vi som professionelle, som mennesker og som samfund i det hele taget forholder os til børn, unge og familier. Inklusion handler om, hvilke fællesskaber vi ønsker at etablere for alle børn. Og det drejer sig om, hvilke fællesskaber, vi ønsker at etablere for og blandt de voksne, der har betydning for alle børns udvikling. 6

8 Vi mener, at inklusion er en fordel for den enkelte og for os alle, fordi den skaber rummelige, anerkendende og respektfulde fællesskaber for børn og unge, hvor de alle har noget at bidrage med. Kort sagt handler inklusion derfor om at etablere udviklende fællesskaber for alle. Fælles inklusionstema 2 Forældre som en aktiv ressource i arbejdet med inklusion Forældre er dem, som bedst kender deres børn. Derfor er det naturligt og helt nødvendigt at tænke forældre som medspillere i inklusionsindsatsen ikke kun som parter, der høres, men som aktive og bidragende medspillere. Inklusion er både et mål og en vej til, at vi skaber og øger kvaliteten i de mange og forskellige fællesskaber, vi alle sammen hører til og færdes i. Samtidig er det en vej og et mål, der kun kan nås i et tæt samarbejde mellem børn, forældre og professioner. Forventningerne skal afstemmes omkring forældrenes rolle og medansvar både i forhold til deres egne børns læring og udvikling, men også i forhold til at understøtte fællesskabet. Lolland Kommune vil, at samarbejde, dialog og inddragelse af familien er fundamentet i alt pædagogisk arbejde, hvor samarbejdet baseres på ligeværdighed og åbenhed. Derfor er det væsentligt, at barnet oplever et positivt samspil og samarbejde mellem forældre og de professionelle voksne, som barnet møder i daginstitution og skolen. Fælles inklusionstema 3 Tidlig indsats Tidlig indsats er at hjælpe børn og unge, når der er problemer på vej. En tidlig indsats har et forebyggende sigte og grundtanken er at forhindre, at små udfordringer vokser sig til store problemer. Tidlig indsats og inklusion handler derfor om at understøtte inklusion i dagtilbud, skoler, fritidsinstitutioner mv., så børnene og de unge kan være en del af fællesskabet gennem hele livet og i alle dets faser. 7

9 Fælles inklusionstema 4 Helheld og sammenhænge i overgange Dette omdrejningspunkt handler både om at sætte fokus på det tværfaglige samarbejde, for at alle børn og unge bliver set i et helhedsperspektiv, og om at arbejde på at gøre børn og unges overgange bedre og mere sammenhængende. Den gode overgang afhænger i høj grad af, hvordan man pædagogisk håndterer dem i dialog mellem børnene, de fagprofessionelle og forældrene. I forhold til inklusion, handlekraft og effektivitet i indsatsen er det centralt, at alle faggrupper samarbejder på tværs af traditionelle kulturer, professioner og lovgivning. Formålet er at skabe og udvikle et fælles fundament og en professionalisering af samarbejdet om inklusion og barnets overgange, hvor de enkelte faggrupper med deres blik synliggør deres faglighed for dermed at sikre en tryg og sammenhængende overgang for børn og deres forældre, der kan betyde øget inklusion. Inklusion skal understøttes Vi ved at inklusionsarbejde ikke er gjort med fine ord på papir, men i høj grad er båret af hvordan den enkelte medarbejder arbejder ude i fællesskaberne. Derfor skal strategierne følges af flere understøttende indsatser indsatser som handler om tilbud om uddannelse, rådgivning og vejledning fra kompetencecentre og PPR. Det er initiativer der allerede er igangsat og som løbende justeres og bevæges i forhold til det konkrete behov ude i den enkelte praksis. Derudover har Lolland Kommune indgået et forpligtende samarbejde i en 3-årig periode med Det Nationale Rådgivningsteam for Inklusion om styrket inklusion i dagtilbud, skoler og fritidstilbud. 8

10 Delstrategi for inklusion Dagtilbud Børnefællesskaber i dagtilbud Indledning Dagtilbuds inklusionsstrategi stiller gennem 6 temaer skarpt på, hvordan dagtilbud og alle dagtilbuds medarbejdere kan skabe de bedst mulige betingelser for at arbejde med inklusion som en naturlig og vigtig del af den pædagogiske praksis. De 6 temaer har sit afsæt i den sammenhængende Børne- og Ungepolitik i Lolland Kommune. Strategien er lavet i et samarbejde mellem forældre, konsulenter, ledere og medarbejdere fra børnehaver, dagplejen samt specialbørnehaven. Derudover har en repræsentant fra PPR deltaget i arbejdsgruppen. Gennem de 6 temaer forholder strategien sig til fire konkrete pejlemærker som Ministeriet for Børn og Undervisning har formuleret for Fremtidens Dagtilbud. Fire pejlemærker fra Ministeriets Task Force for hvad der skal til, for at man kan arbejde kvalificeret med, at børn i dagtilbud lærer og ikke ekskluderes fra fællesskaber. De fire pejlemærker er: En reflekteret og tilrettelagt pædagogisk praksis med fokus på læring og inklusion Målrettet forældresamarbejde En stærk evalueringskultur med fokus på kvalitetsudvikling Professionelt og tydeligt lederskab på alle niveauer Inklusionsstrategien sætter rammerne for, hvordan det forventes at dagtilbud arbejder med inklusion fremadrettet. Med afsæt i strategien er det enkelte dagtilbud forpligtet på at lave handleplaner, hvor det beskrives, hvordan inklusionsstrategien bliver til konkret handling i praksis. Tema 1 Barnet skal være en del af fællesskabet Dagtilbud tager udgangspunkt i, hvordan barnet oplever og profiterer af fællesskabet. Fokus er på om barnet lærer i fællesskabet, derfor bør børn indgå i de fællesskaber, som de bedst profiterer af. Derfor bevæger og justerer medarbejdere sig i forhold til børnene i det enkelte fællesskab. Det indebærer at medarbejdere i dagtilbud arbejder med: Hvad fællesskaber er og hvad man kan og skal være fælles om Børnenes styrker og det børnene er gode til, fordi det er de gode fortællinger, der udvikler og skaber læring Forskellighed, fordi vi opfatter forskellighed som en styrke der har værdi for alle. Derfor skal alle ikke nødvendigvis det samme på samme tid, på samme måde Forandring, fordi villighed til forandring skaber mulighed for at udvikle optimale betingelser og deltagelsesmuligheder for alle børn her og nu Normer og værdier, fordi det er normer og værdier, der danner fællesskabet 9

11 Tema 2 Forældre som en aktiv ressource i arbejdet med inklusion Via forskelligt samarbejde, inviterer dagtilbud forældrene til at være aktive i inklusionsindsatsen. Dagtilbuddet italesætter betydningen af det gensidige samarbejde mellem dagtilbud og forældre fordi forældrene er en ressource i arbejdet med inklusion. Det indebærer at medarbejdere i dagtilbud arbejder med: Fokus på forældres forudsætninger for at deltage og være aktive samt på det nære samarbejde i hverdagen. At formidle viden om dagtilbud, fordi forældre skal have viden om dagtilbuds måde at arbejde inkluderende i forhold til læring, udvikling og trivsel At formidle viden om betydningen af børns relationer på kryds og tværs og betydningen af at få fællesskaber til at fungere, da mange børn skal følges i mange år Forældrebestyrelser inddrages til dialog om, hvordan institutionerne etablerer gode børnefællesskaber Institutionens normer diskuteres i samarbejde med forældrebestyrelser Tema 3 Tidlig indsats Den tidlige indsats i dagtilbud har betydning for, hvordan børn klarer sig senere gennem uddannelsesforløb. Dagtilbud arbejder målrettet med tidlig indsats og tager afsæt i et helhedsorienteret perspektiv på børn med fokus på betydningen af det nære samspil mellem barn og voksne. Det indebærer at medarbejdere i dagtilbud arbejder med: Organisering, planlægning og tilrettelæggelse af pædagogisk praksis At stimulere børns nysgerrighed og videbegær gennem engagement og nærvær At understøtte det enkelte barns muligheder for at deltage i fællesskaber At kvalificere egen indsats ved optimal anvendelse og udnyttelse af interne og eksterne ressourcer og kompetencer Tema 4 Helhed og sammenhænge i overgange For at sikre helhed og sammenhænge i børns overgange, forpligter dagtilbud sig både på at modtage og bidrage med relevant viden om barnet i overgangen fra et tilbud til et andet. Det indebærer at medarbejdere i dagtilbud arbejder med: Overlevering med afsæt i pædagogisk og faglig viden om barnet Videreformidling af pædagogiske strategier som kan være med til at sikre den inklusion, der virker i det fællesskab barnet er en del af 10

12 Tema 5 Inkluderende læringsmiljøer Dagtilbud er et vigtigt led i børns dannelses- og læringsforløb, derfor har børn krav på ambitiøse medarbejdere og høj grad af kvalitet i læringsmiljøerne. Det indebærer at medarbejdere i dagtilbud arbejder med: En målrettet refleksionspraksis og en evalueringskultur med fokus på kvalitetsudvikling Kreativitet og innovativ tænkning med fokus på at skabe inkluderende læringsmiljøer At udvikle egne potentialer og kompetencer indenfor specifikke områder, som kan tilføre kvalitet til læringsmiljøet At skabe fleksible miljøer, hvor der differentieres i pædagogiske metoder At være opmærksomme på børneperspektivet. Det vil sige vi er nysgerrige på børns hensigter og intentioner Tema 6 Strukturer og organisering der understøtter dagtilbuds medarbejdere i arbejdet med inkluderende læringsmiljøer Det indebærer professionelt og tydeligt lederskab på alle niveauer fra sektorniveau til den enkelte medarbejders ledelse og organisering af børnefællesskaber og læringsmiljøer. Det er den daglige leder af dagtilbuddet, der strukturerer og organiserer dagtilbuddets hverdag, med henblik på at understøtte medarbejdernes arbejde i en inklusionspraksis. Det betyder at alle medarbejdere i dagtilbud arbejder med: Faglighed og udvikling af kompetencer gennem uddannelse samt at medarbejdere er opdateret og tager afsæt i forskningsbaseret viden Fokus på kommunikation og hvordan vi formulerer og italesætter børn, samt hvilken betydning og konsekvens kommunikation har for børns deltagelsesmuligheder Kulturen, og er indstillet på bevægelse og ændring gennem faglig reflekteret argumentation 11

13 Delstrategi for inklusion Skoler Indledning I Lolland Kommunes institutioner er inklusionsarbejdet begrundet i den overordnede Inklusionsstrategi i Lolland Kommune. Skolesektoren har efterfølgende med udgangspunkt i kommunens overordnede plan udarbejdet nærværende delstrategi for arbejdet med inklusion i skolerne. Delstrategien består af 9 søjler som hver især angiver et perspektiv på inklusionsarbejdet på skolerne og danner fundamentet for arbejdet på skolerne. Skolerne har herefter til opgave at udarbejde lokale handleplaner, som underordner sig skolesektorens rammer. Den lokale handleplaner beskriver de konkrete handlinger og muligheder i inklusionsarbejdet på skolerne ligesom der knyttes an til EVA anbefalingerne og Lolland kommunes erfaringer opsamlet i KL s inklusionsnetværk. De lokale handleplaner evalueres løbende på skolerne og i skolebestyrelserne. Denne delstrategi er blevet til i en proces hvor repræsentanter for lærere og pædagoger i skolerne, BUPL, Lolland-Falsters Lærerkreds, PPR, Ungdomsskolen, Børn- og Unge sektoren, Sundhedstjenesten, Dagtilbud, Støtte og ressourcecenteret og Skolesektoren har været aktive medspillere. Begrebet inklusion anvender skolerne således: Inklusion er den dynamiske og vedvarende proces, hvori skolen øger mulighederne for tilstedeværelse, oplevelse af fællesskab, aktiv deltagelse og højt læringsmæssigt udbytte for alle elever. I denne proces tages der særligt hensyn til de elever, som er i faregruppen for marginalisering, eksklusion og lavt fagligt udbytte (Rasmus Alenkær: Den inkluderende skole 2009) Der er således tale om en dynamisk og vedvarende proces, der skal øge mulighederne til gavn for alle elever i skolen. Det vil således være naturligt også at inddrage andre tilgange i det praktiske arbejde blot målet ikke tabes af syne. Den nødvendige menneskelige og økonomiske resurse skal være til stede for at underbygge strategien. Tema 1 Barnet skal være en del af fællesskabet Børn og unge føler sig betydningsfulde når de bliver hørt, set og anerkendt for at være værdifulde mennesker som fællesskabet har brug for. (Fra den Sammenhængende børne- og ungepolitik, 2010) Det betyder at: Skolen har ansvaret for at sikre, at børn og unge, både socialt og fagligt, føler og oplever sig som aktive deltagere i fællesskabet Der arbejdes med fællesskabers organisering og struktur ved at identificere og tilrettelægge nye handlemuligheder i forskellige læringsmiljøer Det er fællesskabet, der er i fokus for forandring frem for at fokusere på det enkelte barn eller den enkelte unge 12

14 Eleven motiveres til at ville inkluderes i fællesskabet Tema 2 Forældre som en aktiv ressource i arbejdet med inklusion Skolen inddrager alle forældre, så de får en forståelse af inklusionsopgaven samt betydningen af inkluderende læringsmiljøer. Skolen har en anerkendende tilgang til forældrene som vigtige samarbejdspartnere. Samarbejdet skal sikre et helhedsperspektiv på barnet. Det betyder at: Skolen og skolebestyrelsen udarbejder værdigrundlag og principper, som understøtter inklusion i teori og praksis Skole og forældre videreudvikler et godt skole-hjem-samarbejde Forældre inddrages i overgangen mellem institution og skole, fra skole til ungdomsuddannelse Tema 3 Tidlig indsats I skolen er der særlig opmærksomhed på den tidlige indsats i forhold til børn og unge med særlige behov. Indsatsen er rettet mod at yde hjælp og støtte til børn og unge i vanskeligheder, således at skolen i samarbejde med forældrene er med til at sikre, at det enkelte barn trives og får mulighed for at deltage i et udviklende og stimulerende læringsmiljø. Det betyder at: De lokale handleplaner tydeliggør hvilket ansvar og handlemuligheder de forskellige faggrupper har i forhold til arbejdet med den tidlige indsats Der arbejdes tværfagligt om en tidlig indsats i forhold til det enkelte barn/unge Børn og unges forældre inddrages i samarbejdet om den tidlige indsats 13

15 Tema 4 Helhed og sammenhænge i overgange For at sikre helhed og sammenhæng i børn og unges læringsmiljøer arbejdes der med overgange mellem dagtilbud, skole og ungdomsuddannelser. Det betyder at: Institutioner og skoler sikrer en pædagogisk og faglig overlevering i arbejdet med overgange Der fokuseres på overdragelse af de pædagogiske strategier som sikrer den fortsatte inklusion Relevante resursepersoner inddrages i samarbejdet omkring overgange mellem dagtilbud, skole og ungdomsuddannelse Tema 5 Inkluderende læringsmiljøer Udviklingen af inkluderende læringsmiljøer i skolen tager afsæt i fællesskabet og det enkelte barns forudsætninger og muligheder. Det betyder at: Der arbejdes med mange forskellige måder at organisere hverdagen på Der arbejdes med læring ud fra en bred vifte af undervisningsmetoder Indretning og brug af de fysiske rammer understøtter udviklingen af inkluderende læringsmiljøer Elevplaner medvirker til udviklingen af inkluderende læringsmiljøer Praksis udvikles og evalueres løbende Der samarbejdes med relevante ressourcepersoner om praksis Tema 6 Strukturer og organisering, der understøtter arbejdet med inkluderende læringsmiljøer Skolens ledelse strukturerer og organiserer skolens hverdag med henblik på at understøtte medarbejdernes arbejde i de inkluderende læringsmiljøer. Det betyder at: Der arbejdes teambaseret på tværs af faggrupper Der er fokus på de pædagogiske strategier i arbejdet med overgange Ressourcecentret har uddannede vejledere Medarbejdernes kompetencer udvikles gennem uddannelse Der samarbejdes med relevante tværfaglige ressourcepersoner 14

16 Tema 7 Resursecentre skoler Skolens ressourcecenter samler fagligheden i enheder, der arbejder med at skabe inkluderende læringsmiljøer. Det betyder at: Ressourcecentrene udvikles og kvalificeres i et tæt samarbejde med skolens ledelse Resursecentrene arbejder med at skabe en fælles forståelse af inklusion Resursecentrene inddrages i arbejdet mellem overgangen mellem dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser Resursecentrene kan organiseres med interne resursepersoner og eksterne samarbejdspartnere Resursepersonerne bidrager med råd, vejledning og sparring om den pædagogiske praksis Tema 8 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en central flerfaglig organisation, som arbejder teambaseret både som fagkonsulenter og proceskonsulenter i forhold til inkluderende læringsmiljøer. Det betyder at: PPR understøtter skolens arbejde med at udvikle inkluderende læringsmiljøer PPR samarbejder med skolens ledelse om udvikling af inkluderende læringsmiljøer PPR professionsudvikler lærere og pædagoger i inkluderende læringsmiljøer PPR samarbejder i arbejdet med skolens resursecentre PPR deltager i arbejdet med overgangen mellem dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser PPR rådgiver og vejleder forældre om barnets udvikling PPR understøtter samarbejdet mellem skole og hjem PPR foretager fagspecifikke udredninger, vurderinger og intervention Tema 9 Lokale handleplaner Dette afsnit er skabt på baggrund af indkomne høringssvar fra skolebestyrelser og MED-udvalg. Udarbejdelse og gennemførelse af de lokale handleplaner er et vigtigt arbejde som skal erlægges på skolerne i det/de kommende år. Det betyder at: Opkvalificering af personalet løbende efteruddannelse, arbejdet med den menneskelige ressource, relationer og kompetencer Videndeling af de gode historier og tiltag 15

17 Fastholdelse og inddragelse af den allerede oparbejdede specialpædagogiske kompetence fra tidligere specialtilbud Organisering af undervisningen og elevernes læringsprocesser, hvor der skabes rum for både et fagligt og sociale fællesskab Inddragelse af forældreressourcen Tiden som en faktor, der ikke må forceres, i erkendelse af at ting tager tid Da processen med inkluderende fællesskaber er en fortløbende proces kan opstilling af delmål for succes af processen, ud over de i kvalitetsrapporten opstillede resultatmål, anbefales Det kan give god mening med en opfølgningsgruppe samt, at der foretages løbende evaluering således, at best practice fører til læring i organisationen 16

18 Delstrategi for inklusion Børn og unge Indledning I arbejdet med børn og unge med særlige behov, står inklusionsbegrebet helt centralt. Det handler om at fastholde og understøtte barnet / den unge i de fællesskaber som de er del af og dermed sikre at de ikke bliver marginaliseret. Inklusion handler om at høre til og om hvordan barnet eller den unge ser sig selv i fællesskaber. Børn og unge skal opleve at være en del af et udviklende og forpligtende fællesskab, hvor de føler sig anerkendt og bidragende. Nærværende delstrategi er udarbejdet i Sektoren for Børn og unge. Delstrategien tager udgangspunkt i de 4 overordnede temaer fra den fælles inklusionsstrategi; Barnets skal være en del af fællesskabet, Forældre som en aktiv ressourcer i arbejdet med inklusion, Tidlig indsats, Helhed og sammenhænge i overgange. Tema 1 Barnet skal være en del af fællesskabet Børn og ungeområdet tager udgangspunkt i forskningsmæssig viden om vigtigheden af børn og unges tilknytning til fællesskabet. Et fællesskab i forhold til netværk, dagtilbud, skole, m.fl., og et fællesskab i forhold til den nære familie. Barnet skal opleve at det hører til og skal støttes, således tilhørsforholdet både vedligeholdes og forstærkes. Det indebærer at Sektoren for Børn og unge arbejder med: Nødvendige forebyggende og inklusionsfremmende tiltag i eget hjem Udvikling af sociale relationer og rum til at skabe relationerne i Udvikling og udvidelse af barnet / den unges netværk, således at der skabes mulighed for fællesskaber At fastholde barnet i en lokal kontekst, også i de tilfælde, hvor barnet ikke kan bo hjemme. At inddrage og lytte til barnets perspektiv Tema 2 Forældre som en aktiv ressource i arbejdet med inklusion I arbejdet med udsatte børn og unge er inddragelsen af forældrene helt afgørende. Forældrene er således de vigtigste aktører i barnets liv og dermed også afgørende for inklusion af barnet. Det indebærer at Sektoren for Børn og Unge arbejder med: At skabe forståelse for hvad inklusion betyder for det enkelte barn At forældrene inddrages og inviteres med i de etablerede fællesskaber At forældrene støttes i forældrerollen, således at de aktivt kan bidrage med og udvikle barnets inklusionsrum 17

19 Tema 3 Tidlig indsats Tidlig indsats er et af hovedomdrejningspunkterne i arbejdet med udsatte børn og unge. Det handler om at støtte børn, unge og deres familier, således at de ikke oplever at stå alene. Familierne skal opleve sig som en del af en større sammenhæng og et større fælleskab, hvor der kan tales åbent og ærligt om vanskeligheder og udfordringer. Det indebærer at Sektoren for Børn og Unge arbejder med: Inkluderende redskaber til at indgå i og arbejde med fællesskaber Etablering af rollemodeller og mulighed for spejling Etablering af fællesskaber / grupper både for forældre og børn Tema 4 Helhed og sammenhænge i overgange Sektoren sikrer, via forpligtigende samarbejde, en tæt opfølgning og håndtering i de faser hvor børn og unge overgår fra et tilbud til et andet. Det handler om, at sikre en smidig og fleksibel overgang, således at barnet / den unge oplever overgangen som et skift inden for rammen af det inkluderende arbejde. Det indebærer at Sektoren for Børn og unge arbejder med: At barnet / den unge oplever overgange som en naturlig kontinuerlig bevægelse (progression) og ikke som et brud, hvor der skal startes forfra At der lægges helhedsorienterede planer, således at både familien, barnet og den unge ved hvad der er der er opsatte mål At de opsatte mål udarbejdes i fællesskab, således at der er sammenhæng mellem de enkelte områders inkluderende indsatser. 18

20 Referencer inklusion.pdf %2Fwww.skole-foraeldrekbh.dk%2FBestyrelsensBlog%2F~%2Fmedia%2FSOFKBH%2FArbejdsgrupper%2FKK_Inklusionsguide.ashx&ei =FJJmUa7sN4aOOOaQgeAM&usg=AFQjCNG1ds1lF1GPJCNOc- 0JyaDpS3HtJg&sig2=PtravU0oJnz79h8CvGBxwg&bvm=bv ,d.ZWU Tj%C3%B8rring%20(2).pdf Den sammenhængende børne- og ungepolitik, Lolland Kommune, september 2010 Alenkær, Rasmus (2009): Den inkluderende skole en grundbog, 1. udgave, 2. oplag, Frydenlund, København K Ministeriet for Børn og Undervisning for Task Force for Fremtidens Dagtilbud (2012): Fremtidens dagtilbud pejlemærke fra Task Force for Fremtidens, Sekretariatet for Task Force for Fremtidens, Ministeriet for Børn og Undervisning, Kontor for Børn og Folkeskole, Dagtilbudsenheden 19

21 20

22 2013 Arbejdsgruppe: Børne og ungeområdet Michael Vinther Hansen Tine Lolland Kleist Kommune Tine Gerdøe Nathasja Haldbæk 21

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Strategi. for udviklende og lærende fællesskaber for alle

Strategi. for udviklende og lærende fællesskaber for alle Strategi for udviklende og lærende fællesskaber for alle Herlev Kommune, 2016 1. udgave Oplag: 1000 eksemplarer Tryk: Herrmann & Fischer Grafisk layout: Mediebureauet Realize Fotos: Herlev Kommune, Panthermedia

Læs mere

UDFORDRING A HANDLEPLAN KL INKLUSIONSNETVÆRK LOLLAND KOMMUNE

UDFORDRING A HANDLEPLAN KL INKLUSIONSNETVÆRK LOLLAND KOMMUNE UDFORDRING A HANDLEPLAN KL INKLUSIONSNETVÆRK LOLLAND KOMMUNE UDFORDRINGEN Beskriv hvorfor det er en udfordring og for hvem Udfordring A udfordringer, der giver anledning til stor undren Beskrivelse af

Læs mere

Inklusionspolitik på Nordfyn

Inklusionspolitik på Nordfyn Inklusionspolitik på Nordfyn Evalueret 2015 Oprettet den 6. april 2016 Dokument nr. 480-2016-108394 Sags nr. 480-2016-14317 Indhold Indledning og baggrund... 2 Visionen for inklusion på Nordfyn... 3 Nordfyns

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion handler om at høre til, og om at de enkelte børn er del af

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

Inklusionsstrategi Solrød Kommune

Inklusionsstrategi Solrød Kommune Inklusionsstrategi Solrød Kommune 1 Inklusionsstrategi Solrød Kommune. Solrød Kommune har en ambition om at styrke inklusion til gavn for alle børn og unge. Solrød Kommunes strategi for inklusion beskriver

Læs mere

Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber

Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Forord Strategi for inklusion i Skanderborg kommune Børn og Unge 0 17 år Formålet med en fælles kommunal strategi for inklusion er at tydeliggøre

Læs mere

Inklusion. - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber. Strategi for inklusion. Børn og unge 0-17 år

Inklusion. - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber. Strategi for inklusion. Børn og unge 0-17 år Inklusion - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Strategi for inklusion Børn og unge 0-17 år Forord Formålet med en fælles kommunal strategi for inklusion er at tydeliggøre værdien af inklusion

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere Indberetning > Institutionsledere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Spørgeskemaet er opdelt i tre dele. Den første del handler om: LÆRINGS- OG UDVIKLINGSMILJØER Mål: Det enkelte dagtilbud har inspirerende fysiske rammer.

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Inklusions strategi Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole Indhold Indledning... 2 Status:... 3 Formål... 3 Solrød Kommune... 3 Hvorfor inklusion... 3 Inklusion... 3 Mål... 4

Læs mere

Strategi for inklusion. - for børne- og ungeområdet i gribskov kommune

Strategi for inklusion. - for børne- og ungeområdet i gribskov kommune Strategi for inklusion - for børne- og ungeområdet i gribskov kommune Gribskov Kommune sætter inklusion på dagsordenen, fordi forskellighed betragtes som en styrke, der har værdi for alle. Børne- og Ungeområdet

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION I SKOLEN. April 2012. Sønderborg kommune.

Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION I SKOLEN. April 2012. Sønderborg kommune. Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION April 2012 I SKOLEN kommune. INKLUSION. Fra Fremtidens skole : I en inkluderende skole oplever alle elever sig selv og hinanden som en naturlig del af skolens

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune 0-18 års området, juni 2016 Inklusion I de seneste år er der blevet arbejdet meget med inklusion og med at udvikle en inkluderende

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Kollund Skole og Børnehus, Inklusionsstrategi.

Kollund Skole og Børnehus, Inklusionsstrategi. Kollund Skole og Børnehus, Inklusionsstrategi. Inklusion er den dynamiske og vedvarende proces, hvori skolen øger mulighederne for tilstedeværelse, oplevelse af fællesskab, aktiv deltagelse og højt læringsmæssigt

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Januar 2016 Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Indhold: 1. Dagtilbud er en arena for småbørns læring, udvikling, trivsel og dannelse 2. Den pædagogiske praksis i dagtilbud skal være forskningsinformeret

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 < Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås

Læs mere

Inklusion - Et fælles ansvar

Inklusion - Et fælles ansvar Inklusion - Et fælles ansvar Torben Bloksgaard Centerchef Ledelse, Coaching og kommunikation Axept A/S Chefkonsulent CEMELI Center for Medieret Læring og Inklusion Axept A/S Torben@axept.dk Begrebs definitioner:

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis.

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. Børnehuset Lilletoften Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. 2. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer. I Børnehuset Lilletoften har vi et anerkendende

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune 1. Indledning Frederiksberg Kommune har som mål, at flest mulige børn skal inkluderes i almenområdet fremfor at blive henvist til særlige specialtilbud.

Læs mere

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal Dagtilbudspolitik Forord - uarbejdes af formanden for Børne- og Skoleudvalget Indledning Det er Hørsholms Kommunes opgave at understøtte og styrke børns muligheder og udvikling. Hørsholm skal skabe de

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag!

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ringsted kommune skal have ny Børne- og ungepolitik. Den nuværende politik er fra 2007 og skal derfor revideres.

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune. 0 18 års-området

Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune. 0 18 års-området Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune 0 18 års-området Indledning: Inklusionsbegrebet i Tårnby Kommune baserer sig grundlæggende på Salamanca-erklæringen 1 fra 1994, der

Læs mere

BØRN OG UNGE ORGANISATIONSBESKRIVELSE

BØRN OG UNGE ORGANISATIONSBESKRIVELSE BØRN OG UNGE ORGANISATIONSBESKRIVELSE 1 BØRN OG UNGE ORGANISATIONSESKRIVELSE INDHOLD Børn og Unge - Helt grundlæggende... 4 Sådan er Børn og Unge opbygget... 5 Tæt på de tre centre... 7 Det politiske perspektiv...

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

POLITISKE MÅL FOR INKLUSION SAMT INKLUSIONSSTRATEGI

POLITISKE MÅL FOR INKLUSION SAMT INKLUSIONSSTRATEGI POLITISKE MÅL FOR INKLUSION SAMT INKLUSIONSSTRATEGI Baggrund Behovet for større inklusion har igennem flere år været et politisk tema både kommunalt og nationalt. Senest har undervisningsministeren og

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

Bakkeskolens strategi, status og handleplan for inklusion.

Bakkeskolens strategi, status og handleplan for inklusion. Bakkeskolens strategi, status og handleplan for inklusion. Danmark har gennem tilslutningen til Salamanca Erklæringen i 1994 forpligtet sig på at sikre rettigheder og muligheder for samfundsdeltagelse

Læs mere

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Den inkluderende skole FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Disposition Baggrund og værdier Forståelse af inklusion Et inkluderende læringsmiljø Forudsætninger kompetencer og viden En kompleks og fælles

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Konkrete indsatsområder

Konkrete indsatsområder Konkrete indsatsområder Børns udvikling indenfor temaerne i de pædagogiske læreplaner: Sociale kompetencer, sprog Ledelse Lærings- og udviklingsmiljøer og personalets faglige kompetencer Systematisk kvalitetsudvikling

Læs mere

Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune

Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune Fælles Ansvar 2.0 Udkast behandlet af BSU 25. januar 2015 Forside Fælles Ansvar fælles indsats Version 2.0 Illustration Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2019 Inderside

Læs mere

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Formål Denne rammebeskrivelse skal ses som en vejledning til udarbejdelse af lokale

Læs mere

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) < Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune.

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME 30.33

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME 30.33 Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter aktiviteter omkring indsatser på almenområdet i skoler,

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud Børne og Ungeforvaltningen 2014-15 På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud 1 En strategi for inklusion i dagtilbud Dette hæfte beskriver en strategi for inklusion i dagtilbud i Køge Kommune. Strategien

Læs mere

Stærke børnefællesskaber i Kalundborg Kommune

Stærke børnefællesskaber i Kalundborg Kommune Stærke børnefællesskaber i Kalundborg Kommune En introduktion til inklusionsindsatsen på 0-18 års området 2015 Stærke børnefællesskaber i Kalundborg Kommune 1. december 2015 Denne tekst er en introduktion

Læs mere

Professionel Pædagogisk

Professionel Pædagogisk Professionel Pædagogisk faglighed i kommunale og selvejende dagtilbud Dagtilbud www.dagtilbudisvendborg.dk Faglighedsblomsten Organisering af lege og læringsmiljøer Samarbejdskompetence Refleksiv kompetence

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi Frederikssund Kommune Matematikstrategi 2016-2020 Matematikstrategi Forord Matematik er et redskab til at forstå verden omkring os og en del af børn og unges dannelse. For at kunne tage aktiv del i livet

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Handleplan for inklusion 2014

Handleplan for inklusion 2014 Handleplan for inklusion 2014 Højboskolens vision: Alle børn skal opleve at være del af værdifulde fællesskaber, hvor de udvikler sig fagligt, personligt og socialt. Hvert barn skal mødes, hvor det er

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter Børne- og Ungdomsforvaltningen FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen 2016 Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter I Københavns Kommunes fritidsinstitutioner og -centre og skoler

Læs mere

Børne- og ungepolitik

Børne- og ungepolitik Børne- og ungepolitik Børne - og ungepolitik Bken i pixi-format Favrskov Byråd har vedtaget en B, der peger frem mod 2014. Den er delt op i fem temaer: Udvikling og effektivisering Læring og kvalitet Inklusion

Læs mere

Fællesskaber for alle. - inklusionsstrategi 2015-2018

Fællesskaber for alle. - inklusionsstrategi 2015-2018 Fællesskaber for alle - inklusionsstrategi 2015-2018 Vores mål 1. Alle kan se, at de bliver dygtigere hver dag 2. Alle har mod til at deltage i verden 3. Alle har en ven i skolen 4. Læringen foregår overvejende

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Inklusion på Skibet Skole

Inklusion på Skibet Skole Inklusion på Skibet Skole Definition Inklusion er, at man sammen kan leve forskelligt i verden og ikke i forskellige verdener. Arbejdet og processen er allerede i fuld gang Inklusionsaften for forældre

Læs mere

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Et

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

Inklusionsstrategi. Arbejdsgrundlag 2015-2018

Inklusionsstrategi. Arbejdsgrundlag 2015-2018 Inklusionsstrategi og Arbejdsgrundlag på 2015-2018 Indhold 1. Forord... 3 2. Vision og værdier for Højvangskolen... 4 3. Formål med inklusionsindsatsen... 5 4. Inklusionsstrategi for Højvangskolen... 5

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Dagtilbud Nordøst AFTALE NOVEMBER 2014

Dagtilbud Nordøst AFTALE NOVEMBER 2014 < Dagtilbud Nordøst AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

FOREBYGGELSESSTRATEGI

FOREBYGGELSESSTRATEGI FOREBYGGELSESSTRATEGI - fælles sigtelinjer for forebyggelse af eksklusion og udsathed blandt børn og unge i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen INDHOLD

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion kan anskues både ud fra en pædagogisk og en økonomisk

Læs mere