Relationspsykologi i praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Relationspsykologi i praksis"

Transkript

1 Jørgen Rønsholdt Annette Groot Finn Godrim Else Marie Bech Relationspsykologi i praksis

2 Jørgen Rønsholdt, Annette Groot, Finn Godrim og Else Marie Bech Relationspsykologi i praksis 1. udgave, 1. oplag, Dafolo Forlag og forfatterne Forlagsredaktør: Sophie Ellgaard Soneff Omslag: Louise Glargaard Perlmutter/Louises Design Grafisk produktion: Dafolo A/S, Frederikshavn Dafolos trykkeri er svanemærket, kvalitetscertificeret efter ISO 9001 og miljøcertificeret efter ISO Dafolo har i sin miljømålsætning forpligtet sig til en stadig reduktion af ressourceforbruget samt en reduktion af miljøpåvirkningerne i øvrigt. Der er derfor i forbindelse med denne udgivelse foretaget en vurdering af materialevalg og produktionsproces, så miljøpåvirkningerne er mindst mulige. Svanemærket trykkeri Kopiering fra denne bog kan kun finde sted på de institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Forlagsekspedition: Dafolo A/S Suderbovej Frederikshavn Tlf Fax Varenr ISBN

3 Indhold Forord... 5 Indledning...7 Bogens struktur...8 Øvelser og hjemmeside...11 Tak...11 Kapitel 1 Man finder det, man leder efter...13 Vestens patologiserede individ...15 Patologiseringens ideologiske rødder...17 Patologiseringens mange stemmer...25 Spørgsmålene bestemmer svarene...29 Men der er jo evidens!...30 Patologiseringens konsekvenser i de pædagogiske rum...33 Den relationspsykologiske tilgang RARRT...36 Øvelser...39 Kapitel 2 Relationer skaber individet Aber uden mor...42 Babyer i laboratoriet...43 Spædbarnets ufærdige hjerne...45 Relationen det menneskelige eksistensgrundlag...48 Relationen er det fundamentale udgangspunkt gennem hele livet...51 Relationelle processer og deres udviklingsmæssige funktioner...53 Aflæse og regulere behov...54 Emotionel tilgængelighed...56 Affektiv afstemning...58 De nuværende øjeblikke...61 Sproget en ny verden af muligheder og begrænsninger...63 Øvelser...65 Kapitel 3 At arbejde relationelt Et dybere lag at arbejde i maskinrummet...69 Intuitiv kommunikation i pædagogisk praksis...73 Tidlige relationer bliver til måder at være sammen på...81 Samværsmønstrene former selvoplevelsen, der former samværsmønstrene...83 Om at hoppe på limpinden...85 Relationstyper...88

4 Grænsesætning...90 Det er aldrig for sent...94 Øvelser...96 Kapitel 4 Anerkendelse åbner for udvikling Anerkendelsen er over os Anerkendelsen dækker alt Anerkendelsens mange betydninger Anerkendelsens elementer Selvafgrænsning Oplevelsen af retten til at være sig selv Samværet skal være understøttende Anerkendelsens niveauer Mennesket søger positiv selvregulering Øvelser Kapitel 5 Ressourcefokus frigiver potentiale Find fem fejl Ressourcepædagogik Forventningernes kraft Den glade hjerne Positiv psykologi Ressourcepædagogik på et relationelt fundament Appreciative Inquiry At redefinere den anden positivt Kærlighed Øvelser Kapitel 6 Refleksion udfordrer selvfølgeligheder Refleksion Refleksion i det relationelle arbejde Behov for højere refleksionsprocesser Forandringens dynamik Refleksion i praksis Vi har brug for hinanden Dialektik på mange niveauer Øvelser Om forfatterne Litteratur Stikord

5 Forord Denne bog repræsenterer et opgør med den traditionelle, medicinsk inspirerede diagnosticeringstradition inden for hovedområder i psykologisk og specialpædagogisk arbejde med børn, unge og voksne. I stedet for den stadigt mere detaljerede diagnostiske beskrivelse af adfærd, som er almindelig inden for disse områder, rejser forfatterne nogle vigtige, alternative spørgsmål: Hvad har vi mennesker brug for, hvis vi skal trives og udvikles? Hvorfor er vores fællesskaber så vigtige? Hvilken retning fører hjertet os i? På deres rejse gennem faglitterære og filosofiske traditioner opdagede forfatterne en massiv base af viden om menneskets relationelle grundlag, der bekræftede og berigede deres idéer. De kom i denne undersøgelsesproces frem til en hovedkonklusion: Relationen er det fundamentale menneskelige eksistensgrundlag, der gør udvikling, trivsel og læring mulig. Bogen er primært rettet mod at give professionelle, som arbejder med mennesker, en indføring i relationspsykologien og en vejledning i anvendelsen af en række relationspsykologiske principper i praksis. Bogen er imidlertid med sine mange indsigtsfulde eksempler og refleksioner også en værdifuld kilde for forældre, der ønsker at opnå en større forståelse af relationerne til deres børn. Bogens indsigtsfulde udformning med indgående forklaringer af forholdet mellem teoretiske fremstillinger og praktiske udfordringer knyttet til terapeutiske og pædagogiske problemstillinger gør den til et vigtigt fagligt indspil og en vigtig udfordring for psykologiske, pædagogiske og specialpædagogiske miljøer. Bogen rejser mange grundlæggende teoretiske, metodiske og praktiske problemstillinger med implikationer for eksisterende psykologisk, pædagogisk og specialpædagogisk undervisning og praksis. Bogens relationsorienterede fremstilling af børns udvikling, opdragelse og læring har stor betydning for vores forståelse af udviklingsrelaterede problemer hos børn og unge. Den udfordrer de traditionelle opfattelser og holdninger, som reflekteres i psykologiske, pædagogiske og specialpædagogiske hjælpetiltag. Bogen Relationspsykologi er en fakkel, man ikke kan lade være med at mene noget om. Det er en bog, som kan lede til personlig og faglig nyorientering. Henning Rye Professor emeritus, dr.philos. Specialist i klinisk psykologi, NPF. 5

6 6

7 Indledning Kære læser Det er med stor forventning, at Relationspsykologi i praksis endelig er udkommet, så vi kan dele den med dig. Bogen har været længe undervejs. Selve skriveprocessen på et års tid er blot det sidste lille stykke af dens rejse. Idéerne til bogen begyndte for mere end 10 år siden som vågnende overvejelser, dagdrømme og følelsesbetonede spørgsmål til, om vores måde at hjælpe andre på nu også var den bedste. Om man ikke kunne gøre det bedre? Om det nu også var bedst at betragte og behandle vores klienter i isolation? Om vi nu også behandlede personer bedst ved at opdage, hvad de fejlede? Om vi hjalp de urolige børn bedst ved at give dem en diagnose og medicin? Og om vores hjælp egentlig var til rigtig hjælp? I begyndelsen overhøres den slags idéer, fordi de griber generende og besværligt ind i den travle hverdag. Ligesom den stille, tilbagevendende hovedpine, der med stigende tydelighed insisterer på, at der er noget, der ikke fungerer. Efterhånden ville tankerne, oplevelserne og den nagende kritiske fornemmelse dog frem og konfronterede os med et valg: Vil vi fortsætte, som vi altid har gjort, eller er vi klar til at tage konsekvensen af vores indre fornemmelser og kaste os ud i et projekt, hvor tidligere selvfølgeligheder falder bort, og nye perspektiver på os selv og hinanden spirer frem? Vi valgte at følge vores indskydelser og slap grundlaget i form af kendte metoder, anbefalede pædagogiske teorier og færdigsyede løsninger. Vi valgte for en stund at lægge teorierne væk og spørge os selv og hinanden: Hvad mener vi egentlig, vi mennesker har brug for, hvis vi skal udvikles og trives? Hvorfor er vores fællesskaber så vigtige? Hvad er det, der betyder noget i livet? Hvilken retning fører hjertet os i? Til vores store glæde opdagede vi, at vi bestemt ikke var alene med disse tanker. Vi opdagede en massiv base af viden om menneskets relationelle grundlag, der bekræftede og berigede vores idéer. Der dukkede hele tiden nye videnskabelige undersøgelser op, som stadfæstede, at mennesket er et relationelt væsen. Relationen er det fundamentale menneskelige eksistensgrundlag, der gør udvikling, trivsel og læring muligt. Denne massive kerne af dokumenteret viden om relationernes fundamentale vigtighed fuldendte cirklen, så vi både kunne følge vores hjerter og basere vores bestræbelser på velfunderede undersøgelser og teorier, der bekræftede de indre fornemmelser. Herefter tog det fart. Med stiftelsen af GR-Psykologerne i 2002, der i dag hedder Institut for Relationspsykologi, kunne tankerne og overvejelserne blive til virkelighed i mødet med mænd og kvinder, unge og gamle, forældre og professionelle. I hvert enkelt møde gav tankerne mening og forsikrede os dagligt om, at vi var på rette vej. Vi oplevede foran- 7

8 dring, udvikling og trivsel, og vi skabte på denne baggrund nye idéer, øvelser og tilgange, der kunne udbrede grundlagsforståelsen og skabe kontakt, mening og fællesskab mellem mennesker. Efter at have arbejdet med mennesker på dette grundlag i 10 år var vi klar til at nedskrive vores tanker og øvelser samt deres teoretiske fundament i denne bog, der længe har været efterspurgt af vores kursister og samarbejdspartnere. Med bogen har vi fået muligheden for at videregive vores måde at arbejde på til langt flere mennesker end hidtil. Vi ønsker at give professionelle, der arbejder med mennesker, en indføring i relationspsykologien og en hjælp til at anvende de relationspsykologiske principper i praksis. Bogen er primært rettet mod professionelle, der arbejder med små og store børn, herunder især lærere og pædagoger, men den er ligeledes velegnet til forældre, der ønsker at forstå relationens betydning for deres børns udvikling og søger relationsbårne tilgange både til at berige velfungerende relationer og til at genopbygge relationer, som har haft svære kår. Professionelle, der arbejder med voksne udviklingshæmmende, i døgninstitutioner og på opholdssteder, i ældresektoren eller inden for personale- og ledelsesfeltet vil også kunne anvende bogen, idet den retter sig mod kvalificeringen af alt relationelt arbejde. Bogens struktur Gennem bogen vil vi gennemgå fire relationspsykologiske principper, som vi tilsammen kalder RARRT. Disse udgør fundamentet for vores tilgang til det relationelle arbejde. RARRT står for: Relationel, Anerkendende, Ressourcefokuseret og Reflekteret Teori. De fire principper kan ikke stå alene, men afspejler netop kompleksiteten og dybden i vores relationer gennem sin flerstrengede indsats, der samtidigt opererer på flere niveauer. På trods af at denne indsats umiddelbart kan lyde meget kompleks, er den på sin vis ganske enkel, fordi den tager udgangspunkt i dybt menneskelige behov og almenmenneskelige erfaringer, som er basale for vores udvikling og trivsel. Tilgangen vil når den tilegnes i praksis opleves umiddelbart meningsfuld, fordi den baserer sig på en indre kontakt og en intuitiv lytten til både hjerne og hjerte. På denne måde kan man sige, at du genetablerer kontakten til en viden og et sprog, du allerede har. Samtidig er denne fremstilling af relationspsykologien banebrydende, fordi den retter sig mod den personlige og praktiske tilegnelse af de relationspsykologiske principper. Når vi sigter mod at fremstille relationspsykologien på en personlig og vedkommende måde, er det, fordi vi ønsker, at den skal gøre en virkelig forskel i dit professionelle arbejde eller i dine private relationer. 8

9 Relationspsykologi bygger på et humanistisk, eksistentielt grundlag og er en integrering af filosofisk, sociologisk og psykologisk viden og teori, som tager udgangspunkt i relationens betydning for menneskelig udvikling, læring og trivsel. Vi ved, at viden, der ikke relateres til kendte, personlige temaer, vil fungere som løsrevne teorier og fint klingende begreber, der aldrig finder deres plads og mening i det personlige, daglige univers. Derfor vil du gennem bogen få fornemmelsen af, at den handler om dig selv og dine relationer. Principperne i RARRT præsenteres gennem bogens kapitler. I kapitel 1 beskriver vi, hvordan menneskesynet i vores vestlige samfund baserer sig på et teoretisk fundament, der sætter det isolerede individ i fokus. Vi har en mangeårig kulturel og naturvidenskabelig tradition for at lede inde i det enkelte menneske, når sygdomme skal udredes, ansvar skal placeres, og problematiske situationer skal løses. Dette individualistiske perspektiv får meget alvorlige konsekvenser for de børn og voksne, der må bære diagnoserne og skylden for problemer, der i virkeligheden ikke er deres. Vi vil i dette kapitel forklare, hvordan denne kulturelle tradition medfører en voksende afstand på tværs af mennesker og mellem det enkelte menneskes tanker og hjerte. Empatien får sværere og sværere kår. Vi tegner dette billede af den aktuelle samfundsmæssige tilstand for at forklare, hvorfor behovet for alternative humanistisk funderede perspektiver er så presserende, hvis vi ønsker at genetablere nærheden mellem mennesker. Til sidst i kapitlet præsenteres de fire relationspsykologiske principper (RARRT) i kort form. I resten af bogens kapitler udfoldes disse fire principper med teori og praksisfortællinger, der vækker principperne til live som virkelige temaer, udfordringer og muligheder i din dagligdag. I kapitel 2 introduceres baggrunden for at forstå individet som relationelt. Bevidstheden om menneskets dybe relationelle forankring gør op med vores vestlige idéer om det selvstændigt udviklede menneske. Vi skal se på banebrydende forskning, der viser, hvordan relationernes kvalitet er fuldstændig afgørende for det enkelte menneskes udviklingsmuligheder. Denne erkendelse er på en gang skræmmende og fantastisk. Kapitel 3 omhandler også individets relationelle fundament, men her med fokus på, hvordan vores viden om relationens betydning kan anvendes bevidst og aktivt i det professionelle arbejde. En verden af muligheder åbner sig, når kropssprog, samspilsformer, ubevidste kommunikationskanaler og tidlige relationelle forventninger indgår som nye muligheder i dit professionelle handlerepertoire. Denne relationelle bevidsthed giver mening til hidtil uforståelige reaktioner og motiverer til, at du vil opdage nye ressourcer i dig selv. Kapitel 4 beskriver anerkendelsens betydning for kvaliteten af vores relationer. Vi forklarer, hvorfor begrebet anerkendelse mange steder har mistet sin mening og kraft. 9

10 Vi gør op med misforståelser og introducerer i stedet anerkendelsen i en klar og praksisnær form, der ikke alene giver mening til begrebet teoretisk, men beskriver en menneskelig væremåde, der kalder genkendelse, empati og identitetsstøttende afgrænsning frem i dine relationer. I kapitel 5 præsenteres det ressourcefokuserede perspektiv. Vi skal se, hvordan verden altid kan betragtes fra forskellige perspektiver, der får helt afgørende indflydelse på udviklingsmulighederne i situationen. Vi skal se, hvordan afstanden mellem problemer og muligheder indimellem udgøres af et enkelt valg. Når vi bliver bevidste om, hvilket fokus vi anvender, vil vi pludselig opdage, at vi har haft langt større indflydelse på stemningen i vores relationer, end vi før troede var muligt. Vi vil i kapitlet vise, hvor galt det går, når valget om et ressourcefokuseret perspektiv ikke understøttes af et relationelt fundament. Selv de bedste intentioner mister deres udviklende kraft, når de bæres oppe af et grundlæggende individualistisk udviklingssyn. Dette kapitel handler også om kærligheden. Vi ved, at vi vil skille vandene, når vi forklarer, hvordan kærligheden også hører hjemme i den professionelle relation. Ikke desto mindre er vi overbeviste om, at kærligheden er relationens naturlige element, og at den altid vil kunne vækkes i det nærværende møde mellem to mennesker. Den professionelle kærlighed adskiller sig på visse punkter fra andre typer kærlighed, men har stadig sit udspring i hjertet og den dybtfølte empati og medmenneskelighed. Kapitel 6 er bogens sidste kapitel, der beskriver refleksionen som en afgørende øvelse i det relationelle arbejde. Refleksion er nøglen til opdagelsen af nye veje ud af gamle blindgyder og alternative muligheder, når vanerne kun er til for vanens skyld. I refleksionen skabes der et observationsfelt, hvor bevægeligheden øges, og den relationelle praksis betragtes fra nye ståsteder. Vores udgangspunkt, når vi betragter vores relationelle samspil, er fuldstændig determinerende for, hvilke muligheder vi opdager. Forestil dig blot forskellen mellem at stå inde i en labyrint og at betragte den fra oven. Gennem træning kan man opøve evnen til at betragte sig selv og sine egne vaner, kulturelle koder og fællesskabets mekanismer på en åben, nysgerrig og fleksibel måde. Herfra udgår store muligheder for udvikling og for at opdage hidtil skjulte indre og ydre processer. Til sidst i kapitlet træder vi et skridt tilbage og betragter de relationspsykologiske principper i et større perspektiv. Fra at have fokuseret på mødet mellem få mennesker, ser vi på, hvordan vi også er tæt forbundet på mange andre niveauer. Vi påvirker og påvirkes af gruppen, arbejdsfællesskabet, samfundet og kulturen, og vores liv trækker også tråde til globale bevægelser. Vi indgår alle i en større forbundenhed, der i sin enorme kompleksitet også reflekteres i selv de mindste af vores handlinger. Bogen afsluttes med en præsentation af bogens forfattere, en litteraturliste og et stikordsregister. 10

11 Øvelser og hjemmeside RARRT-principperne er egentlig lige så praktiske og kropslige, som de er rationelle. Det er ikke muligt alene at tilegne sig dem gennem hovedet. De skal afprøves, mærkes i kroppen, bundfælde sig og mediteres over for at centrere sig sådan, at de bliver en naturlig måde at være i verden på. Derfor hører der til bogen en hjemmeside, hvor du kan hente øvelser og praksiseksempler, der kan berige forståelsen af bogen. Vi er desuden i færd med at forberede en arbejdsbog med masser af øvelser, der omsætter og illustrerer de relationspsykologiske principper. Vi opfordrer til, at du sammen med kolleger og venner etablerer udvekslingsmøder, hvor I taler sammen, diskuterer, finder nye eksempler og i det hele taget skaber et læringsfællesskab omkring læsningen af bogen. Du finder bogens hjemmeside på Tak Til sidst er der blot tilbage at sige tak, fordi du viser os den tillid at åbne dit hjerte for vores tanker om, hvordan man kan gøre en forskel, der gør en virkelig forskel. Vi håber og forventer, at den relationspsykologiske tilgang vil opleves lige så meningsfuld og intuitivt rigtig for dig, som den gør for os, og at den vil vise sit værd gennem stærkere, dybere og mere udviklende møder mellem mennesker. Lad os gøre det endnu mere RARRT! 11

AKTbladet. Børns adfærd og trivsel. Sommer

AKTbladet. Børns adfærd og trivsel. Sommer AKTbladet Børns adfærd og trivsel Nummer 132 - Maj 2013-9. årgang Sommer Redaktørens spalte Var det sommeren der kom? Den engelske forfatter George Orwell har ikke levet forgæves. Selv om årstallet for

Læs mere

Pædagogisk mindfulness

Pædagogisk mindfulness Flora Skouboe Eriksen Pædagogisk mindfulness en håndbog i skabende nærvær Flora Skouboe Eriksen Pædagogisk mindfulness en håndbog i skabende nærvær 1. udgave, 1. oplag, 2012 2012 Dafolo Forlag og forfatteren

Læs mere

Anerkendende samtaler med børn

Anerkendende samtaler med børn Emilie Kinge Anerkendende samtaler med børn Emilie Kinge Anerkendende samtaler med børn Det anerkendende samvær og samtalens betydning for børn i samspilsvanskeligheder Emilie Kinge Anerkendende samtaler

Læs mere

Det ved vi om. Social kompetence. Af Kari Lamer. Oversat af Kåre Dag Jensen. Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl

Det ved vi om. Social kompetence. Af Kari Lamer. Oversat af Kåre Dag Jensen. Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Det ved vi om Social kompetence Af Kari Lamer Oversat af Kåre Dag Jensen Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl 1 Kari Lamer Det ved vi om Social kompetence 1. udgave, 1. oplag, 2013 2013 Dafolo

Læs mere

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem?

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt

Læs mere

LP og ICDP klær hinanden.

LP og ICDP klær hinanden. LP og ICDP klær hinanden.... 1 Forskelle mellem LP og ICDP... 2 Det relationelle forhold - banalt, basalt og besværligt... 2 Systemiske kommunikationsteorier... 4 Tro på at det er muligt at forandre og

Læs mere

Kroppens og hjertets sprog

Kroppens og hjertets sprog Kroppens og hjertets sprog Afdækning af non-verbale kommunikationsstrategier i arbejdet med sprogligt svage udviklingshæmmede. Aktivering af pædagogers tavse viden. Af Dorthe Møller Johnsen, cand. mag.

Læs mere

LIS MØLLER PROFESSIONELLE RELATIONER

LIS MØLLER PROFESSIONELLE RELATIONER LIS MØLLER PROFESSIONELLE RELATIONER AKADEMISK FORLAG Professionelle relationer Lis Møller Akademisk Forlag Professionelle relationer af Lis Møller 2014 Lis Møller og Akademisk Forlag, København et forlag

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

PSYKOTERAPEUT METTE BANG. fra. til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH

PSYKOTERAPEUT METTE BANG. fra. til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH PSYKOTERAPEUT METTE BANG fra til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH Psykoterapeut Mette Bang fra til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH Fra traume til recovery Copyright FORLAGET BRINCH Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi Jacobsen,Bo og Klaus Pedersen: Humanistiske og eksistentielle terapier. I: Møhl, Bo og Morten Kjølbye (red.): Moderne Psykoterapi. København: Psykiatrifondens Forlag 2012 (i trykken). Kapitel II,7. Eksistentiel

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE MED MINDFULNESS

DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE MED MINDFULNESS DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE MED MINDFULNESS MED HENBLIK PÅ AT STYRKE BØRNEHAVEBARNETS SELVVÆRD OG IDENTITETSDANNELSE BACHELOR PROJEKT JUNI 2013 EKSTERN PRØVE VIA UNIVERSITY COLLEGE, PÆDAGOGUDDANNELSEN JYDSK

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler BLIK FOR RESSOURCER teori- og metodehæfte Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration til lærere i 0.-6.

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø - fra ideologisk projekt til meningsfuld pædagogisk praksis Indledning..... 2 Problemformulering 4 Metode:... 4 Teori.. 4 Definition af inklusion.

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Pædagogisk arbejde med tosprogede børn

Pædagogisk arbejde med tosprogede børn Pædagoguddannelsen i fokus Mette Ginman Eva Gulløv Jan Kampmann Vibe Larsen Peter Mikkelsen Vibeke Schrøder Anna-Vera Meidell Sigsgaard Üzeyir Tireli Trine Øland Pædagogisk arbejde med tosprogede børn

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

frirum - En håndbog med viden, metoder og inspiration til børnegrupper med børn i traumatiserede flygtningefamilier

frirum - En håndbog med viden, metoder og inspiration til børnegrupper med børn i traumatiserede flygtningefamilier frirum - En håndbog med viden, metoder og inspiration til børnegrupper med børn i traumatiserede flygtningefamilier frirum - En håndbog med viden, metoder og inspiration til børnegrupper med børn i traumatiserede

Læs mere

Bedre arbejdsmiljø i daginstitutioner

Bedre arbejdsmiljø i daginstitutioner Bedre arbejdsmiljø i daginstitutioner Bedre arbejdsmiljø i daginstitutioner Denne rapport er skrevet til fremtidige rekvirenter, beslutningstagere, undervisere samt konsulenter i fagforeninger og kommuner,

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

Ubevidst informations betydning i det udviklingsstøttende samspil.

Ubevidst informations betydning i det udviklingsstøttende samspil. Ubevidst informations betydning i det udviklingsstøttende samspil. Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN!

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN! Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard Århus Kommune Børn og Unge HEY, JEG KAN! KROP, BEVÆGELSE OG LÆRING I DAGINSTITUTIONER HEY,

Læs mere