Opdateret Lederskab. Menneske først leder så. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr Tema: Personligt lederskab.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opdateret Lederskab. Menneske først leder så. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 7 2007. Tema: Personligt lederskab."

Transkript

1 ISSN Nr Tema: Personligt lederskab Menneske først leder så Grænsen mellem arbejdsliv og privatliv flytter sig stadig for mange medarbejdere. Det har positive følger for mange og negative for andre. Ledere har gennem mange år oplevet det samme. Men er det uden videre det samme som at lederen i dag i højere grad træder frem som menneske? Næppe eller: Slet ikke! Er der forskel på at se sin identitet som medarbejder, som person og som menneske? Og hvori består forskellen? Dette nummer sætter fokus på lederens kontakt med det menneskelige som væsentligt afsæt til at komme til sig selv som leder! Nye grænser Flere end 60% af alle medarbejdere oplever i dag iflg. TENDENS, at grænserne mellem arbejdsliv og privatliv udviskes. Hjemmearbejdspladser, fleksibel arbejdstid, utallige goder og fornuftige madordninger, hjælp til rengøring, indkøb o.l. Tilbud fra virksomheder, der kan bidrage til at lette dagligdagen for mange pressede medarbejdere. Og alt sammen er med til at skubbe til grænsen mellem, hvornår man er på arbejde og hvornår man er privat. For 100 år siden kunne en fabriksarbejder glemme alt om arbejdet, når fabriksklokken ringede til frihed om eftermiddagen. Fabriksarbejderen var bestemt ikke firmaets mand i den forstand, at man stod til rådighed for firmaet mere end kontraktens timer. Tværtimod udviklede man sine personlige dyder efter modsætningsforholdet til kapitalen, firmaet, ledelsen: gennem boliger, fritidsinteresser, socialt og politisk engagement definerede man sig som arbejderklassen vendt imod kapitalen. Hen over sidste halvdel af forrige århundrede voksede funktionærerne frem med styrke og de første skridt mod en begyndende sammensmeltning mellem arbejdsidentitet og personidentitet tog sin begyndelse. Solidariteten med det arbejdende folk blev her erstattet med en stigende solidaritet med virksomheden. Man følte et stærkere ejerskab. Situationen i dag er således en kulmination af de sidste 50 års udvikling. Medarbejderen inddrages i dag, sætter fingeraftryk, får sin kreativitet sat på fri fod, arbejder selvstændigt, indgår i et medstyrende team, har fleksible arbejdstider, har ansvar for at skabe resultater, som han også honoreres for o.l. Og det gælder også lederen. Både en menig medarbejder og en leder kan se sig selv ud fra flg. tre forskellige identiteter: medarbejder person menneske. Hvori adskiller de sig? Og hvor kan de forenes? Det skal vi se nærmere på. Lederen medarbejder og person Lederen i dag er både medarbejder og person og forventes at være begge dele. Person- Opdateret Lederskab, Nr. 7/2007 Side 1 af 6

2 ISSN forventningen tydeliggøres af mange ting: lederen vurderes ud fra personlighedstests, skal gøre rede for sit værdigrundlag, have en god portion menneskekundskab, fornemme når teamet halter, kunne mærke på sin krop når stressbelastningen bliver for stor, være brobygger i konfliktfyldt farvand, fornemme når medarbejdere ikke længere trives Altså en lang række kompetencer i arbejdslivet, som tidligere hørte hjemme i privat-sfæren, i familien. Hvor lederen alene agerer som medarbejder bliver lederen let en nikkedukke, en viljesløs manager, som i samklang med admiralen i Pinafore kan fastslå: I landsmænd her, som gerne vil nå op til vor samfundsstiges allerhøjeste top, flyd med, men hold jer i enhver forstand til stadighed og altid fra det dybe vand. Stå aldrig til søs! Lad de andre stå! I får stribevis af kors og bånd og stjerne på! Hvor lederen derimod åbner for at integrere medarbejderdelen med det mere personlige, vil der opstå flere facetter af lederskab, som spænder fra en patriarktype til en karismatisk karrieresurfer. Men alle typerne er dog kendetegnet ved, at det er en rolle, en lederrolle der er i spil Mange ledere kæmper med denne rolle, og det udvikler en uhensigtsmæssig lederadfærd, som gør lederen ufri. Lederen har behov for at komme i nærkontakt med den tredje identitet: Lederen som menneske! Her introduceres det meget afgørende element, som griber tilbage til selve temaet for dette nummer: Menneske først leder så : Når lederen skal træde i karakter som menneske - handler det allerførst om frihed. Hvordan definerer vi frihed for den enkelte medarbejder og hvordan definerer og begrunder vi diverse indskrænkninger i friheden? Det er vitalt. Et demokratis sundhed ses ud af den grad af frihed, man tilstår sine borgere og måden man kommunikerer denne frihed på. Tilsvarende i en virksomhed. Friheden defineres således til begge sider Det rum, hvor man ikke er fri og det gælder alt fra faste arbejdstider og deadlines til det team, man indgår i og de opgaver, man er forpligtet til at løse mv. Det er et hævdvundet vilkår, at medarbejdere og ledere inden for et vist område deponerer sin frihed hos virksomheden, men det er afgørende, at definitionerne er præcise her, så det ikke bliver historien med en lillefinger, der bliver til hele hånden! Det rum, hvor man så reelt er fri og denne reelle frihed implicerer, at man både véd det og vil det. Det er således ikke den reelle frihed at være fri til at lade sig flyde med en massernes strøm uden refleksion. Det er derimod u-frihed. Denne reelle frihed kan udspille sig på arbejdspladsen såvel som i privatsfæren. Og det er ikke bare uden videre givet, at den er stærkest i privatsfæren! Det handler om viden om og vilje til frihed. Vi snakker meget om de store problemer, som overlapningen mellem privatlivet og arbejdslivet giver i dag. Men dette er ikke den egentlige modsætning. Den egentlige modsætning er den mellem de tre identiteter. Der er ingen frihed i privatsfæren, hvis den enkelte ikke har kontakt med sin egen menneskelighed. For det er en illusion at tro, at vi har at gøre med menneskelighed, blot fordi vi har fri fra arbejde (Ole Fogh Kirkeby) Opdateret Lederskab, Nr. 7/2007 Side 2 af 6

3 ISSN Hvad vil det så sige, at være i kontakt med sin egen menneskelighed? Ja, det er her, det springende punkt er og det handler om liv, om at have et liv og se et liv som helhed. Der er nemlig afgørende forskel på at eksistere og at leve. Der er ledere, som er gift med jobbet i en sådan grad, at alt liv ved siden af jobbet stort set er nulstillet! Og hele ens liv er fokuseret på den rolle og identitet, man har via det job. Det er dybt foruroligende. Mange ledere eksisterer kun, fordi de mere eller mindre ureflekteret overtager en bestemt lederrolle eller kopierer andre ledere omkring sig. Det er skæbnesvangert for dem selv og for dem, de skal lede. For de kan med et sådant udgangspunkt hverken demonstrere eller formidle den ægte frihed til organisationen, som er en forudsætning for at have kontakt til det menneskelige. Den ægte menneskelighed fremstår, når man reelt har udviklet den opmærksomhed over for sig selv, andre og sit arbejde, som får en til at træde i karakter som menneske: at man ved, hvad man vil, hvorfor, kommunikerer det i frihed og sætter alt ind på at gøre det. Den opmærksomhed har tre dimensioner: Rettet mod den, man er (både tanker, følelser, overbevisninger og værdier) Rettet mod det, man gør (hvorfor man gør det, hvad er mine bevæggrunde, og hvordan gør jeg det så rent faktisk) Rettet mod dem, man er sammen med (at man er autentisk som menneske og har udviklet en relationel gave af empati over for andre mennesker). Stephen Covey er inde på det samme i en af sine bestsellere: Den 8. vane (Schultz 2005). Her sætter Stephen Covey tingene ind i et bredere men skarpt perspektiv: Stephen Covey: Den 8. vane, Schultz 2005 At lære (Forstand) Vækst og udvikling At gøre en forskel (Spirit) Mening og bidrag Det ægte menneskelige, som bidrager til at skabe et helstøbt menneske, har hos Stephen Covey fire perspektiver: To live, fokus på det fysiske, kroppen at jeg lever, kan bruge mine kræfter, arbejde med disciplin, at jeg sigter efter overlevelse og forventer af virksomheden: Betal mig rimeligt! To love, fokus på det emotionelle, hjertet at jeg kan elske, personlige forhold, begejstring og sammenhold, og forventer af virksomheden: Behandl mig ordentligt! To learn, fokus på forstanden, kombinationskompetencer, kreativitet og udvikling, at vi arbejder efter en fælles vision, og forventer af virksomheden: Brug mig kreativt! To leave a legacy (efterlade en arv), eller: at gøre en forskel, fokus på mennesket som spirituelt væsen, som arbejder efter at se mening og sammenhæng og ønsker at give sit bidrag til helheden, har meget opmærksomhed på samvittigheden, at man i alt kan se sig selv og andre i øjne- Opdateret Lederskab, Nr. 7/2007 Side 3 af 6

4 ISSN ne, og forventer af virksomheden: at den opfylder nogle menneskelige behov på principcentrerede måder! Altså: Høj etik! Det, som skal til for at skabe en hel person, en helstøbt leder, samler Stephen Covey således i de fire elementer: Kroppen: Disciplin Hjertet: Gejst Forstand: Vision Spirit: Samvittigheden. Mange ledere kan udvise stor dygtighed i de tre første og kan gennem sit lederskab demonstrere betydelig disciplin blandt medarbejdere, som også kan give en gejst af samhørighed rettet mod en fælles vision. Så langt kan også politiske ledere, egenrådige diktatorer og despoter faktisk nå. Men sådanne ledere mangler et afgørende skridt: Samvittigheden! Det handler om den spirit af frihed, som præger omgangen med mennesker og ser på mennesket som noget unikt og som andet end brikker i deres spil, men derimod som levende væsener, som skal mødes med ydmyghed og respekt! Hel person Stephen Covey: Den 8. vane, Schultz 2005 Vision (Forstand) IQ Samvittighed (Spirit) SQ Ofte er der fokus på menneskers IQ, intelligenskvotient. Men IQ er kun ét element af denne firklang: Nemlig det øverste felt med forstand. Der er i virkeligheden tre andre væsentlige dele, som hører med: PQ den fysiske formåen EQ den følelsesmæssige, emotionelle udrustning SQ den spirituelle habitus. PQ handler om de konkrete fysiske ressourcer, man er udrustet med. IQ de meget snævre intellektuelle, men kun på begrænsede felter. De senere år har man sat betydeligt fokus på EQ. En leder med et lavt EQ kan f.eks. have store problemer med at udvise empati, og det kan være en boomerang for en sådan leder. Og de nyeste tendenser i megen ledelsestænkning viser også skærpet opmærksomhed på SQ, den spirituelle dimension, som her ikke skal ses som en egentlig religiøs dimension, men snarere som en hel-menneskelig dimension. Og såvel globaliseringen som de teknologiske muligheder stiller skærpede krav til lederen om at kunne agere troværdigt inden for etiske, filosofiske og spirituellesamvittighedsmæssige temaer. Lederens udfordring I Stephen Coveys univers er lederens udfordring primært at komme til sig selv, at finde sin egen indre platform, sin egen stemme, som troværdigt og med høj etik afspejler lederen som en hel person med den kreative styrke, som kommer inde fra, fordi lederen hviler i sig selv og ikke er underlagt forskellige strømningers kulturelle software. Det indebærer også, at lederen inspirerer andre, sine medarbejdere, til at finde deres egne stemmer og dermed afspejler man en vilje til Opdateret Lederskab, Nr. 7/2007 Side 4 af 6

5 ISSN frihed, som er afgørende. Det fører til det ypperlige og frigør potentiale i organisationen. Den modsatte logik er: Hvis lederen i stedet mister sin egen stemme og kun pipper efter de andres pipperier, så tør lederen ikke slippe medarbejderne løs, men søger at holde dem fra at finde og bruge deres egne stemmer, og det leder til middelmådighed og bremser for udvikling af potentiale. Lederens muser Lederen må besinde sig på de inspirationskilder, som kan berige lederen og bidrage til, at lederen holdes på sporet. I den græske mytologi er der en række muser men de tre oprindelige muser, som er døtre af Zeus og Mnemosyne er: Melete (meditationens, eftertankens muse) Mneme (erindringens muse) Aoide (sangens muse) De tre oprindelige muser kan give inspiration til enhver leder: Gennem eftertanke, må lederen træne sin evne til at se ud over egen næsetip og erkende, hvor man er, og hvordan man kan komme videre Gennem erindringen må lederen træne sin evne til perspektivbevidsthed: Hvor kom vi fra? Hvorfor netop dér? Hvad betyder det, at vi kom derfra og er her nu? hvilke alternativer har vi? og hvilke investeringer må ske? Hvad kan vi lære af situationen? Gennem sangen lærer lederen at styrke en poetisk og følelsesmæssig vinkel, som skaber historie og kultur. Her kan man opdage, at sangen har vinger - også i organisationer. Det handler også om humor, et lyst og imødekommende sind Menneske først Det er meget afgørende, at vi ikke dyrker et bestemt ideal af ledere. Det skaber kun stivnede stereotyper. Det er derimod afgørende, at vi arbejder på at give ledere en menneskelig indsigt, så lederen kommer i kontakt med den menneskelige dimension det autentiske liv og får mod til at give det skikkelse gennem sit eget lederskab. Temaet for dette nummer af Opdateret Lederskab er: Menneske først leder så Og denne titel er inspireret af Grundtvig. Grundtvig talte om Menneske først og kristen så. Hermed mente Grundtvig, at det enkelte menneske måtte se sin Gud-skabte gave som menneske (hvor man oplever kærlighed, omsorg, godhed, ansvar, frihed mv.) for at blive opvakt til at kunne begribe storheden i Guds kærlighed og omsorg, som er bærende elementer i at være kristen. Mange ledere i dag er som snydt ud af næsen på management-mageres ofte overfladiske masseproduktion af kopi-ledere, og det er til stor skade for vort samfund! Når jeg har dristet mig til at sætte en tenderende overskrift her på dette nummer: Menneske først leder så, hænger det sammen med, at det er lidt samme tankerække som hos Grundtvig: Først når man har reel kontakt til den menneskelige dimension (hvad er et menneske, hvordan lever og udvikles mennesket i frihed, hvorfra henter det sine inspirati- Opdateret Lederskab, Nr. 7/2007 Side 5 af 6

6 ISSN onskilder o.l.) kan man begynde at udvikle sit eget ægte og helt personlige lederskab. Og det er alvor for enhver organisation! Litteratur En god bog, som berører temaet: Poula Helth og Ole Fogh Kirkeby: Menneske & Leder bliv den du er (Børsens Forlag 2007) Den skæve vinkel Prøv at forstille dig, hvordan dine medarbejdere ser på dig som leder vær meget ærlig, tag medarbejdernes briller på: Hvor udmønter det sig, at du er medarbejder med det faglige spil? Hvor oplever dine medarbejdere, at du bliver personlig og udviser personligt lederskab? Og hvor træder du i karakter som menneske og kommer i kontakt med det menneskelige i hvilke situationer? og med hvilke følger? Konkret tilbud til dig som leder eller chef: Leder-udvikling L*Profil for bedre lederskab er til for lederens skyld og tilbyder hjælp, inspiration, coaching for den enkelte kurser sparring vedr. organisationsudvikling og rekruttering/udvikling af ledere og medarbejdere i din organisation Vi har også stor erfaring i MUS-kurser! Næste nummer af Opdateret Lederskab udkommer primo oktober. Opdateret Lederskab, Nr. 7/2007 Side 6 af 6

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 9 2008 Tema: MUS kom dybere i samtalen Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS Vi har tidligere peget på Medarbejder- Udviklings-Samtaler (MUS) som et dynamisk og kreativt redskab

Læs mere

3.4 Giv dit lederskab karakter

3.4 Giv dit lederskab karakter Visionær Ledelse Forlaget Andersen 3.4 Giv dit lederskab karakter Af direktør Michael Jensen, Colea Consult michaelj@colea.dk Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Hvad er karakterbaseret ledelse

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Tidligere udgivelser: Bog: Indtryk/Udtryk (2010) E-bog: Sig Nej Lær hvordan du får sagt fra i tide (2012)

Tidligere udgivelser: Bog: Indtryk/Udtryk (2010) E-bog: Sig Nej Lær hvordan du får sagt fra i tide (2012) Personlig POWER Anita Hummelshøj Mikkelsen. Professionel person- og relaionsudvikler Korrektur: Buttle Sprog & Formidling. Illustrationer: Michelle Erdmann ISBN: 978-87-994057-2-5 Udgivelsesår: 2012, 1.

Læs mere

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du?

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du? Når chefen også skal være mor og far. - De unge kan være besværlige men uundværlige! Møder himmel eller helvede? Fusionen skal vendes til succes! - Og hvordan gør man så lige det? Magasinet for Medarbejdernes

Læs mere

Ledelse er at vise, at alt ikke er lige godt

Ledelse er at vise, at alt ikke er lige godt Ledelse er at vise, at alt ikke er lige godt Af Poula Helth, ledelsesforsker, Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse, CBS Med en instrumentel og hierarkisk ledelseskultur får vi aldrig frigjort det

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

AT TRÆDE I KARAKTER SOM LEDER!

AT TRÆDE I KARAKTER SOM LEDER! Særtryk af artikel bragt i Ledelse i dag, jubilæumsnummer, okt 02 AT TRÆDE I KARAKTER SOM LEDER! Af Cand phil Kirstine Andersen Tankerne om Søren Kierkegaard og moderne ledelse som fremsættes i denne artikel

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

synes du selv det går? Jan Middelbo Outzen Den lille bog om det store, personlige ansvar

synes du selv det går? Jan Middelbo Outzen Den lille bog om det store, personlige ansvar Hvordan synes du selv det går? Jan Middelbo Outzen Den lille bog om det store, personlige ansvar 2 Hvordan synes du selv, det går? af Jan Middelbo Outzen 3 Hvordan synes du selv, det går? af Jan Middelbo

Læs mere

den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N

den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N 1 Indhold The People Factor 3 Sådan er undersøgelsen gennemført 4 Kompetencerne kort fortalt 5 De seks kompetencer 6 Indsigt i egne styrker

Læs mere

LE DE RE DE R LYKKES HVAD E R DET DE K AN? FE M KE RN E KOM PETE NCE R HOS KOM M U NALE LE DE RE M E D SUCCES

LE DE RE DE R LYKKES HVAD E R DET DE K AN? FE M KE RN E KOM PETE NCE R HOS KOM M U NALE LE DE RE M E D SUCCES LEDERE DER LYKKES HVAD ER DET DE KAN? FEM KERNEKOMPETENCER HOS KOMMUNALE LEDERE MED SUCCES PROJEKTGRUPPE: Mette Marie Langenge, HK/Kommunal Stine Hinge, KL Karen Lund, KL Peter Klange, Klange Erhvervspsykologi

Læs mere

A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D MAL DIG GLAD

A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D MAL DIG GLAD A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D m ø b e r g s f o r l a g MAL DIG GLAD MAL DIG GLAD af Susanne Møberg Copyright Møbergs Forlag, 2008 1. udgave 1. oplag Layout og foto: Søren Larsen Tlf. +45

Læs mere

Er højt sygefravær lig med dårlig ledelse?

Er højt sygefravær lig med dårlig ledelse? Foråret 2014 Masterprojekt Er højt sygefravær lig med dårlig ledelse? Lene Karsbæk Eggertsen 10 06 69 Vejleder: Ole Fogh Kirkeby, professor, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed KAPITEL 5 MÆND OG KVINDER ER FORSKELLIGE OGSÅ SOM JOBJÆGERE Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed sammen, som par. Citat fra mand

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere