Vækstplan DK Evaluering af vækstpakken fra små selvstændige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækstplan DK Evaluering af vækstpakken fra små selvstændige"

Transkript

1 Vækstplan DK Evaluering af vækstpakken fra små selvstændige Regeringen lancerede ultimo februar den såkaldte Vækstplan DK, som har til hensigt at øge danske virksomheders konkurrenceevne, fastholde arbejdspladser og samtidig skabe nye job inden Planen indeholder skatte- og afgiftslettelser og offentlige investeringer for 10 milliarder kroner i I det følgende præsenteres en kortfattet og overordnet evaluering af elementerne i vækstplanen set med små selvstændiges øjne. Det skal understreges, at formålet ikke har været at give et udtømmende billede af vækstpakkens eventuelt gavnlige effekter blandt små selvstændige. Dertil er detaljeringsgraden for lille. I stedet har hensigten været at få et billede af små selvstændiges umiddelbare reaktion på lanceringen af vækstpakken, som hviler på statistiske data snarere end formodninger. Modtagelsen af vækstpakken må som helhed betragtet siges at være lunken. En overvægt at svar peger på, at flertallet af elementerne ikke har nogen betydning, positiv som negativ, for de selvstændige. Isoleres data på brancher, er det dog muligt at finde lyspunkter. De branchemæssige afvigelser, der står mest ud i resultaterne er refereret nedenfor i forlængelse af den samlede vurdering.

2 Elementer i vækstpakken Respondenterne er blevet bedt vurdere hvert enkelt element i vækstpakken ud fra, om det har positiv, negativ eller ingen effekt på deres virksomhed. Der har tillige været mulighed for at svare ved ikke. Meget få respondenter har vurderet elementer i pakken til at have negativ effekt. Til gengæld er der en overvægt, som svarer ved ikke eller ingen effekt. Det eneste element, der har en overvægt af positive svar på tværs af brancher er genoplivning af boligjobordningen, som lige netop sniger sig op på 51 procent positive vurderinger. Figur 1 Regeringen har netop præsenteret en vækstpakke. Hvordan vurderer du, at følgende elementer i vækstpakken vil påvirke din virksomhed? Positiv påvirkning Ingen påvirkning Genoplivning af boligjobordningen 38% 51% Finansiering gennem erhvervsobligationer og nye EKFeksportgarantier Bedre forhold for erhvervsdrivende fonde v. virksomhedsovertagelse Øget skattekredit på forskning/udvikling Sænkning af spildevandsomkostninger 17% 19% 17% 22% 56% 55% 61% 62% Dropning af planlagt kørselsafgift Øget momsfradrag på hotel- og restaurationsbesøg 35% 50% 41% Vægtbaseret emballageafgift afskaffes 29% 54% Sænkning af energiafgifter på produktion Selskabsskatten sænkes 41% 42% Figur 1 viser en overordnet set dæmpet modtagelse af vækstpakken. På nær et enkelt punkt, genoplivning af boligjobordningen, vurderes de fleste elementer af et flertal ikke at påvirke virksomheden. Der er dog store afvigelser. Mens sænkning af selskabsskatten vurderes positivt af 42 procent vurderes finansiering gennem erhvervsobligationer samt nye EKF-eksportgarantier positivt af 17 procent.

3 Branchemæssige afgivelser Fordelt på brancher er der elementer, der står noget mere positivt ud end når man kigger på tværs. Det fremgår således, at Genindførelse af boligjobordningen vurderes at have positiv effekt fra 83 procent af bygge- og anlægsbranchen Sløjfning af planlagt kørselsafgift vurderes at have positiv effekt fra 72 procent af landbrugsvirksomhederne Sænkning af produktionsrelaterede afgifter på energi vurderes at have positiv effekt fra 77 procent af industrivirksomhederne Momsfradrag på hotel- og restaurationsbesøg vurderes at have positiv effekt fra 66 i hotel- og restaurationsbranchen For andre brancher, eksempelvis information- og kommunikation samt undervisning er der ikke nogen egentlige pletskud, men genindførelsen af boligjobordningen vurderes på tværs, og altså også i disse brancher, at have en afsmittende effekt Det skal bemærkes, at brancheopdelingen er behæftet med en vis statistisk usikkerhed, som gør, at de angivne procentsatser skal tages med forbehold, men tendenserne mod hhv. positiv og negativ modtagelse er valide.

4 Rammevilkår og barrierer Givet den trods alt relativt lunkne modtagelse af elementerne i vækstpakken er det relevant at spørge ind til, hvilke rammevilkår, der generelt repræsenterer de største barrierer i forhold til at skabe vækst blandt små selvstændige. I figur 2 vises et helt overordnet billede af, hvad der opleves som vækstbarrierer på tværs af virksomheder. Det fremgår, at bureaukratiet er den store topscorer i figuren. Dette bekræfter et billede, som har været indikeret i flere tidligere undersøgelser. Vanskeligheder med at låne penge til vækst ligger på en tredjeplads og vurderes som barriere af hver tredje. Dette harmonerer ligeledes godt med tidligere undersøgelser, som viser, at problemet er omfattende, men ikke på samme måde som bureaukratiet konstant nærværende. Figur 2 Hvilke rammevilkår ser du som de største barrierer i forhold til at skabe vækst i din virksomhed? Ved ikke 12% Andet 6% Regler omkring ansættelsesforhold (arbejdstid, ferie etc.) 25% Vanskeligt at låne penge til vækst 32% Generelt for mange regler/bureaukrati/myndighedskontrol 62% Generelt for højt skatte- og afgiftsniveau Figur 2 viser at seks ud af ti små selvstændige ser bureaukrati, regler og myndighedskontrol som den suverænt største hæmsko for at skabe vækst i virksomheden.

5 Fakta om undersøgelsen 1502 selvstændigt erhvervsdrivende har besvaret de spørgsmål, der ligger til grund for graferne Data er indsamlet medio marts Respondenterne er alle medlem af ASE Redaktion: Rasmus Gregers Pedersen og Thomas Telving Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse Yderligere baggrundsdata, konfidensintervaller etc. kan rekvireres ved henvendelse til ASE

Evaluering af regeringens vækstudspil

Evaluering af regeringens vækstudspil Evaluering af regeringens vækstudspil Regeringen fremlagde 8. maj et udspil til en vækstpakke. Udspillet indeholder forslag til en lang række tiltag, som skal forbedre rammevilkårene for virksomheder lige

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Kreditsituationen er stram for mange små virksomheder. På enkelte områder er der en beskeden tendens til bedring, men generelt er kreditsituationen stort set uforandret siden

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har i december 2012 spurgt ca. 800 selvstændige erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik SÆrNummEr, juli 2013 værdifuld viden om økonomi VÆKSTPLANEN dit samlede overblik læs, hvordan direktør Søren Stemann Beck fra reklamebureauet Gorm Larsen & Zornig med de nye forlængede momsfrister styrker

Læs mere

Muligheder frem for begrænsninger

Muligheder frem for begrænsninger Muligheder frem for begrænsninger Universitetsstuderendes syn på fremtiden Forord Der er langt mellem de gode nyheder i mediernes udlægning af beskæftigelsessituationen blandt nyuddannede akademikere.

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 Norddjurs Kommune Rapport August 2014 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG OPSUMMERING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 7 VIRKSOMHEDERNES TILFREDSHED

Læs mere

Early Warning evaluering 2013

Early Warning evaluering 2013 Early Warning - en evaluering af programmets indsats overfor kriseramte danske virksomheder Early Warning evaluering Udarbejdet af estatistik for Erhvervsstyrelsen 1 Baggrund Early Warning har til formål

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING COPENHAGEN 2010 Udarbejdet af Epinion for Erhvervs- og Byggestyrelsen November 2010 COPENHAGEN AARHUS SAIGON Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Rapportens

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Kendskab til sociale ydelser

Kendskab til sociale ydelser Kendskab til sociale ydelser Danskere er uvidende om socialt sikkerhedsnet ASE har spurgt et repræsentativt udsnit af danskere om deres kendskab til dagpenge og kontanthjælp. Omkring hver tredje er enten

Læs mere

Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer

Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer Capacent Epinion for Arkitekternes Pensionskasse MP Pension, Pensionskassen for Magistre og Psykologer Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer Nye kilder til stress? Foreløbig afrapportering fra resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen i DJØFs stress-projekt. Marts 2004 Resumé Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere