Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk"

Transkript

1 Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri

2 Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel kan forvente af mødet med Åben Dialog. Åben Dialog giver borgeren mulighed for at få mere indflydelse og medbestemmelse over sit eget liv, da man i Åben Dialog ser borgeren som et helt menneske og ikke kun som en sygdom, en krise eller et problem. Man fokuserer på den sunde side af mennesket, der stadig er der, selv om personen har svære problemer, er i krise eller er ramt af psykisk sygdom. Der arbejdes med Åben Dialog mange forskellige steder i landet på f.eks. psykiatriske afdelinger, væresteder, i behandlingstilbud. Den praktiske anvendelse af Åben Dialog er tilpasset de lokale forhold og kan være forskellig fra sted til sted, men grundværdierne og principperne er de samme. Hvad er Åben Dialog? Åben Dialog er mere en tankegang og et værdisæt end en endelig behandlingsmetode. Det helt centrale er, at de professionelle behandlere inddrager borgerens netværk private såvel som professionelle i behandlingsforløbet fra begyndelsen. I Åben Dialog inviteres borgeren og netværket til at deltage i en såkaldt netværkssamtale sammen med et tværfagligt team af professionelle behandlere eksempelvis socialrådgiver, sygeplejerske, psykiater eller psykolog. De professionelle kan komme fra såvel sygehus- som kommunalregi. Netværket er en central del af arbejdet med Åben Dialog, for netværket kender borgeren og har et ønske og en vilje til at hjælpe. Borgeren og netværket får rollen som initiativtagere, for det er dem, der giver de professionelle nye brikker til at forstå borgerens situation, og det er dem, der kommer med brugbare 2

3 forslag til, hvordan der kan bringes lindring til den kriseramte. Når netværket gøres medansvarlige for at hjælpe den kriseramte, er der en større velvillighed til at hjælpe, end hvis forslagene kom fra de professionelle behandlere. Det er op til den enkelte borger at definere hvem, der er en del af netværket. Det er de personer få som mange som den enkelte borger gerne vil have med til et netværksmøde. De professionelle behandlere hjælper med at udpege netværket, og efterfølgende støtter de borgeren i at tage kontakt og invitere netværket til et møde. Kernen i netværkssamtalerne er, at det professionelle team møder den kriseramte borger og netværket i en ligeværdig dialog, hvor alles ord tæller lige meget. De professionelle respekterer, at borgeren og netværket er dem, der kender den kriseramte eller psykotiske person bedst. De professionelle bidrager med deres faglige viden efter behov. Professionelle, netværk og borgeren arbejder sammen om at skabe nye forståelser for den situation/krise, som den ramte borger er kommet i. I Åben Dialog er det en fælles opgave og et fælles ansvar at hjælpe, men de professionelle er stadig faste tovholdere og ansvarshavende. Desuden har borgeren en fast kontaktperson under forløbet. Hvordan fungerer et netværksmøde? Møderne foregår ofte i borgerens eget hjem, men det kan også foregå på behandlingsstedet eller i det socialpsykiatriske tilbud. Typisk er der en mødeleder, som har til opgave at sikre, at der skabes et trygt rum, hvor alle kommer til orde. Møderne har en fast struktur, men der er ikke en fastlagt dagsorden, og de professionelle har ikke på forhånd 3

4 lagt sig fast på en diagnose eller behandlingsform. I stedet bliver der taget fat i de emner, som har betydning for borgeren og netværket. Ofte tages der udgangspunkt i de ting, der fylder lige nu, men samtalen kan også omhandle håb og bekymringer for fremtiden. Sygdommen, problemerne eller krisen er ikke glemt, men dominerer kun samtalen, hvis borgeren eller de pårørende bringer det op. De professionelle har ansvar for, at samtalen kommer i gang, og at alle bliver hørt, forstået og respekteret. De har også ansvaret for, at der bliver fulgt op på de ting, der aftales på møderne. Det er forskelligt, hvor mange møder der afholdes. Nogle har kun behov for et enkelt møde, mens andre mødes mange gange med netværket. Hvis der er behov for det, tilrettelægges der et videre forløb i samråd med borgeren og netværket ud fra meldingerne på møderne. 4 De professionelles rolle I Åben Dialog indtager de professionelle ikke den ledende og bestemmende position, som mange er vant til, og det kan skabe undren eller ængstelse hos borgeren og de pårørende. Mange borgere har tidligere oplevet, at de professionelle var eksperterne, som havde de rigtige svar. Helt så enkelt er det ikke i Åben Dialog. Her vejer de professionelles mening ikke tungere end borgeren og netværkets mening. De professionelle har stadig deres faglige viden, som de bidrager med, hvis netværket eller borgeren efterspørger det, og de har stadig et professionelt ansvar, som de skal leve op til. For de professionelle er arbejdet med Åben Dialog også en anderledes og mere personlig måde at møde borgeren og de pårørende på. Derfor er de, der arbejder med Åben Dialog, trænede i denne form for samtale. De formår at skabe et trygt og tillidsfuldt rum, hvor alle kan ytre sig.

5 De vurderer hele tiden situationen og sørger for ikke at efterlade netværket med et ansvar, som de ikke kan løfte. I løbet af mødet fremlægger de professionelle åbent deres tanker, tvivl og bekymring for borgeren, netværket og hinanden. Der sker også, at der bruges reflekterende teams til møderne. Tværfagligheden i de professionelle teams er med til at sikre en bedre kommunikation mellem de forskellige samarbejdspartnere og offentlige instanser omkring borgeren. Det giver en større sammenhæng i behandlingen, at alle er orienteret om, hvad der er foregået på netværksmøderne. situation eller er psykotiske. Erfaringen viser, at det at blive set, hørt og respekteret, er med til at skabe lindring hos et menneske, der har det svært. Ligeledes fremmer samtalen også forståelsen indbyrdes i netværket, så alle oplever en lindring i en ellers fastlåst situation. I Åben Dialog bliver alle stemmer i rummet hørt og tillagt lige stor betydning, og det giver grobund for en ligeværdig samtale, hvor alle er oprigtigt interesserede i at lytte til og forstå hinanden. Nogle familier oplever ligefrem, at de efter mødet med Åben Dialog får en ny måde at tale og lytte til hinanden på. Hvorfor Åben Dialog? At blive lyttet til og respekteret som det menneske man er, er essentielt for alle mennesker, også mennesker, der befinder sig i en svær krise, 5

6 De syv principper Tankegangen bag Åben Dialog bygger oprindeligt på syv principper, som alle, der arbejder Åben Dialog, er trænede i: 1. Hurtig hjælp det professionelle team sætter sig hurtigt i forbindelse med den kriseramte borger og dennes familie. Derved føler borgeren sig ikke helt så alene i krisen. 2. Den ramtes familie og/eller øvrige netværk det sociale netværk (venner, kolleger, naboer etc.) såvel som det professionelle netværk (læge, lærer, socialrådgiver etc.) inddrages aktivt i indsatsen for at hjælpe. 3. Indsatsen tilrettelægges efter det konkrete behov og foregår som udgangspunkt i hjemmet, men kan også foregå på en afdeling eller et behandlingssted. 4. Den ansvarlige professionelle tovholder følger borgeren i hele forløbet Det professionelle team følger den kriseramte i hele forløbet og kan suppleres undervejs med andre relevante professionelle aktører. Det professionelle team er ikke eksperterne, der kommer med løsningerne. Der er ikke på forhånd draget konklusioner eller planlagt en behandling. Indsatsen tilpasses den enkeltes behov på baggrund af netværksmøderne, hvor netværket spiller en lige så aktiv rolle som de professionelle. Det er vigtigt, at der er god tid, da processen kan være tidskrævende. Dialog. Fokus er primært på at fremme dialog i familien/netværket og sekundært at frembringe ændringer hos den ramte. Formålet er, at familien opnår mere handlekraft i eget liv gennem en åben dialog om de problemer, som hver enkelt oplever. På den måde opbygges en ny gensidig forståelse.

7 Baggrunden for Åben Dialog Åben Dialog blev grundlagt og udviklet i psykiatrien i Vestlapland, Finland af professor og psykolog Jaakko Seikkula og hans team i begyndelsen af 1990 erne. Jaakko Seikkula og hans team, som bestod af tværfaglige medarbejdere, opdagede, at når de rykkede ud til borgere, der var ramt af psykose, inden for 24 timer og tilbød samtale med borgeren og ikke mindst netværket, kunne man ofte undgå indlæggelser. Seikkula havde et mangeårigt, tæt samarbejde med professor i socialpsykiatri og psykiater, Tom Andersen fra Tromsø Universitet i Norge, som også har været medvirkende til udbredelsen af tankerne omkring Åben Dialog i Danmark. Læs mere Vil du gerne vide mere om Åben Dialog, så besøg Videnscenter for Socialpsykiatris hjemmeside på Her finder du mere om tankerne bag Åben Dialog, Jaakko Seikkula og Tom Andersens arbejde, litteraturliste, beskrivelser af, hvordan man rundt omkring i landet arbejder med Åben Dialog og cases, hvor mennesker fortæller om deres oplevelser af mødet med Åben Dialog. Åben Dialog går også under navne som Åben Samtale eller Vestlaplandsmodellen. Litteratur om Åben Dialog: Jaakko Seikkula: Åben Dialog og Netværksarbejde Tom Andersen: Reflekterende processer. Samtaler og samtaler om samtalerne DVD Interview med Tom Andersen og Jaakko Seikkula (rekvireres hos Videnscenter for Socialpsykiatri) 7

8 Vil du vide mere om Åben Dialog i Region Syddanmark, så kontakt: Ungdomspsykiatrisk ambulatorium, Augustenborg Palævej Augustenborg Tlf.:

Åben Dialog organisation & praksis

Åben Dialog organisation & praksis STOF nr. 24, 2014 Åben Dialog organisation & praksis I Åben Dialog anerkendes brugeren som ekspert i forhold til sit eget liv, og hans eller hendes netværk inddrages som en vigtig ressource. Samtidig skal

Læs mere

ÅBEN DIALOG DEL I OM TILGANGEN

ÅBEN DIALOG DEL I OM TILGANGEN Til Socialstyrelsen Dokumenttype Manual Dato April 2014 ÅBEN DIALOG DEL I OM TILGANGEN ÅBEN DIALOG DEL I OM TILGANGEN INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Læsevejledning 1 2. Om åben dialog 2 2.1 Begrebsafklaring

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Det er med glæde, at vi nu kan præsentere Ballerup Kommunes politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde. Politikken skal styrke brugernes indflydelse

Læs mere

Den Sociale. Magasinet. Udviklingsfond. Dokumentation. Merværdi gennem inddragelse, udvikling og gennemsigtighed

Den Sociale. Magasinet. Udviklingsfond. Dokumentation. Merværdi gennem inddragelse, udvikling og gennemsigtighed ISSN 1903-5497 Den Sociale Magasinet Udviklingsfond Dokumentation Merværdi gennem inddragelse, udvikling og gennemsigtighed 2 SUF MAGASINET Maj 2013 Redaktion: Suzette Frovin, Margrethe Langer, Michael

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

Organisationer der samarbejder på det psykiatriske og sociale område

Organisationer der samarbejder på det psykiatriske og sociale område Anne Petersen, Marie Brandhøj Wiuff og Martin Sandberg Buch Organisationer der samarbejder på det psykiatriske og sociale område Kortlægning af det tværsektorielle samarbejde mellem Vordingborg Kommune,

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

VIDENSCENTER FOR SOCIALPSYKIATRI

VIDENSCENTER FOR SOCIALPSYKIATRI VIDENSCENTER FOR SOCIALPSYKIATRI Februar 2007 SAMSPIL PÅ TVÆRS - Med udgangspunkt i forløb med behandling og støtte, svarer brugere og medarbejdere på hvor det virker og hvor det knirker i samspillet mellem

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål...

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål... Udarbejdet af Lea Pedersen, Udviklingsafdelingen Socialt Rehabiliteringscenter august 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad menes der med dokumentation?... 3 Antal informanter i undersøgelsen:... 3

Læs mere